Proiect didactic

Data: 16 martie Clasa: VII Disciplina: Linba și literatura română Subiectul:
Nuvela „Delfinul” G Meniuc

Tipul lecț iei: mixtă Obiective de referinț ă: Familiarizarea și stimularea elevilor spre lectura nuvelei; Obiective operaț ionale: O1 – să reproducă și să generalizeze operele studiate anterior; O2 – să argumenteze propria opinie asupra fragmentului propus; O3 – să estimeze, conform variantelor propuse originea textului dat; O4 – să indentifice nuvela „Delfinul” de G. Meniuc, și să presupună contextul nuvelei; O5 – să selecteze idei, enun țuri, impresii lecturînd nuvela și completînd însărcinările
propuse;

Metode și procedee: conversația, explicația, descoperirea, demonstrație, situația de
opțiune morală, lectura expresivă, exercițiul;

Forme de activitate: frontal, individual; Materiale didactice: imagini cu delfini, planșă „Alege varianta ta”, dicționare
explicative, planșa unui fragment din text

„Limba noastră” A. Etapa introductivă. Manifestă capacitatea de a alege soluția și a o argumenta Situația de opțiune morală Familiarizareacu Observația textul nuvelei . Elevii recapitulează cunoștințele anterioare despre operele studiate. Alecsandri vitejia haiducilor. Coșbuc . Mateevici . își expun opinia.dragoste de ținutul natal. Vreau să vă întreb. Moment organizator 2.Desfăș urarea activităț ii Secvenț a lecț iei 1. căpitan de ploi” V.un curcubeu . 4. propriile impresii sau senzațiile pe care l-a creat fragmentul dat. „Dașa Hassan” G.argumentul că existăm. acum. „Lauda zăpezii” G. 2. *** Care din variantele propuse corespund mai mult acestui fragment? Activitatea Metode și elevului procedee Elevii își pregătesc toate cele necesare pentru lecție.anotimpul iernii. 5. Călinescu .Cu ce v-au impresionat operele date și ce v-au insuflat ele? .un sentiment efermer .un prilej pentru durere .altă opinie Argumentați. de ce ați ales varianta dată? Astăzi vom face cunoștință cu o nouă specie a genului epic – nuvela „Delfinul” de G. conversație analiză Iubirea este: . compară. „Dan. ce opere ați studiat pînă acum? 1. Elevii ascultă cu atenție. .gingășie puritate.energie acaparatoare . Îl ascultați cu atenție. ca apoi fiecare va fi pe cîteva clipe în calitate de critic literar și va trebui să-și expună propria opinie. Eminesc . Asigurarea cu cele necesare desfașurării lecției. 3. Meniuc Elevii analizează. spre sfîrșit de an (pentrucă aveți doar 2 luni de studii). „Crăiasa din povești” M. Reactualizarea cunoș tinț elor precedente.suferință . 3. conversație euristică Își expun impresiile.Vă propun un fragment spre lectura.trăiri din trecutul istoric. că sîntem . Activitatea profesorului Se stabilește ordinea în clasă.

Descoperirea Lectură expresivă 5.aspectul exterior al textului.Astăzi noi vom descoperi enigma acestei nuvele. Care sunt ele. . le veți identifica fiecare din voi și în final le veți enunța. Anunț area temei noi Se anunță obiectivele lecției. Pentru aceasta veți fi nevoiți să completați o fișă.dacă este ilustrat. . .Ce vă sugerează acest titlu? .Ce așeptați voi de la acest text? Joc didactic „Reporterii” – informații despre delfini.” . ce tangențe are titlul nuvelei cu ceea ce am discutat noi anterior? . .Cum credeți.. Structura textului: .cu sau fără autor. Tema pentru acasă Se lecturează textul nuvelei „Delfinul” de George Meniuc.Ce l-a determinat pe G. . Fișa se întitulează „Părerea mea contează. prin care autorul dorește să ne transmită niște mesaje.Veți avea posibilitatea pe cîteva clipe să fiți în calitate de critici literari. Meniuc să scrie despre delfini? . . Se încadrează într-o conversație preliminară Conversație Analiză Sinteză Relatează informații pregătite anterior despre delfini Descoperire prin învățare Investigația Elevii urmăresc și ascultă textul nuvelei..4. .proză sau versuri. Lucrul cu dicționarul.cu sau fără titlu. Explicarea cuvintelor noi.Lectură cognitivă 6. doar după ce veți citi cu atenție încă o dată nuvela.fragmentar sau integral. .Ce știți sau ce cunoașteți despre delfini? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful