CUPRINS

Considerații generale ...........................................................................................................................................
Caracterizarea transmisiei ...........................................................................................................................
Exemple de utilizare a transmisiei ...............................................................................................................
Precizarea solicitărilor ..................................................................................................................................
Alegerea materialelor pentru cuplă ....................................................................................................................
Calculul șurubului ................................................................................................................................................
Alegerea tipului filetului ...............................................................................................................................
Predimensionarea filetului ...........................................................................................................................
Verificarea condiției de autoblocare ............................................................................................................
Verificarea la flambaj ...................................................................................................................................
Determinarea numărului de spire ...............................................................................................................
Verificarea spirei filetului .............................................................................................................................
Verificarea preliminară a porțiunii filetate a șurubului ...............................................................................
Proiectarea celui de-al doilea reazem al șurubului ......................................................................................
Proiectarea sistemului de acționare ....................................................................................................................
Acționarea cu pârghie simplă ......................................................................................................................
Asamblarea prin profil poligonal ..................................................................................................................
Proiectarea piuliței ..............................................................................................................................................
Dimensionarea piuliței .................................................................................................................................
Proiectarea sistemului de blocare al piuliței ................................................................................................
Proiectarea corpului ............................................................................................................................................
Proiectarea corpului cricului simplu ............................................................................................................
Proiectarea corpului presei cu o coloană ....................................................................................................
Proiectarea corpului presei cu două coloane ..............................................................................................
Proiectarea corpului extractorului ...............................................................................................................
Materiale ..............................................................................................................................................................
Oțeluri ..........................................................................................................................................................
Fonte ............................................................................................................................................................
Materiale neferoase .....................................................................................................................................
Filete ....................................................................................................................................................................
Filete trapezoidale .......................................................................................................................................
Filete ferăstrău .............................................................................................................................................
Toleranțe și ajustaje .....................................................................................................................................
Notarea filetelor și ajustajelor .....................................................................................................................
Ieșirea și degajarea filetului .........................................................................................................................
Organe de asamblare filetate. Diverse ................................................................................................................
Șuruburi ...............................................................................................................................................................
Piulițe ...................................................................................................................................................................
Știfturi filetate ......................................................................................................................................................
Șaibe ....................................................................................................................................................................
Rulmenți axiali .....................................................................................................................................................
Elemente de antrenare ........................................................................................................................................
Găuri de centrare .................................................................................................................................................
Toleranțe generale pentru piese prelucrate prin așchiere ..................................................................................
Desene de ansamblu ...........................................................................................................................................

1
1
1
2
4
6
6
6
8
9
10
11
12
12
21
21
23
25
26
27
29
30
32
33
37
41
41
42
46
49
49
52
54
61
61
64
71
73
75
76
78
80
84
87
88