MENU UTAMA

DESAIN TULANGAN GESER STRUKTUR BETON
(BALOK)
Created By :
ARIEF RAHMAN HAKIM,ST
Email : arief_barabai@yahoo.com

SKETSA
RENCANA

Normal
TEKAN
Analisa
Tulangan
TEKAN
Normal
TARIK
Analisa
Tulangan
TARIK

PERHITUNGAN - SEGMEN KIRI
PERHITUNGAN - SEGMEN KANAN

BATASAN ZONA/AREA
TULANGAN SENGKANG

MELINTANG-KIRI

MEMANJANG-KIRI

MELINTANG-KANAN

MEMANJANG-KANAN

PERHITUNGAN - SEGMEN KIRI
PERHITUNGAN - SEGMEN KANAN

BATASAN ZONA/AREA
TULANGAN SENGKANG

MELINTANG-KIRI

MEMANJANG-KIRI

MELINTANG-KANAN

MEMANJANG-KANAN

Rui

Diagram Lintang

KIRI

Vui

Xa

KANAN

Balok

h
Kolom

d
a

Vua
m
Rua

Xi

L
Ru
Ø.Vu
½.Ø.Vu

= Zona Perlu Tul. Sengkang
= Zona Tul. Sengkang Minimum
= Zona Tanpa Tul. Sengkang

A
B
X

PERENCANAAN PENULANGAN GESER DENGAN GAYA NORMAL - TEKAN
DATA RENCANA :

fc' =
fy =
Tinjauan
bw
h
a
d = 0,9.h
m
Ag

30
300

MELINTANG
200
mm
200
mm
250
mm
180
mm
305
mm
40000 mm2

Mpa
Mpa

fys =

MEMANJANG
200
mm
200
mm
250
mm
180
mm
305
mm
40000 mm2

240

Mpa

O (Geser) =

Keterangan :

0.6

DAK /ATAP

Penampang kritis Vu pada jarak m = 1/2.a + d
dari garis sumbu kolom

DATA BATANG BALOK :
MELINTANG
BATANG

PANJANG

(mm)

1
2
3
4
5
6

3000
2000
3000
1
1
1

LINTANG - Ru (Kg)
KIRI

1956.9
2062.6
2131.7
1
1
1

KANAN

2031.9
1926.2
1857.1
1
1
1

NORMAL - Nu (Kg)

(Tekan)

468.411
215.277
257.409
1
1
1

Penjelasan:
Untuk Kondisi Gaya Normal - TEKAN
1/6.(fc')^0.5.bw.d
(A)
Melintang =
32863.3535
Memanjang =
32863.3535
1+ Nu/(14.Ag) (B)
Vc = (A)*(B)
O.Vs = Vu - O.Vc

(C)

MEMANJANG
BATANG

PANJANG

(mm)

1
2
3
4
5
6

4000
4000
4000
4000
1
1

LINTANG - Ru (Kg)
KIRI

2038.9
2028.3
2051.7
2041.7
1
1

KANAN

2041.1
2051.7
2028.3
2038.9
1
1

NORMAL - Nu (Kg)

(Tekan)

993.009
944.978
944.978
993.009
1
1

O.(1/3.(fc')^0,5.bw.d)
Melintang =
Memanjang =

(D)
39.4360
43.8178

546928 17.6 1730.3 2051.864 32.00836 1.00002 33.001373 1 1 1998.250733 14.80865 19.172 -2.Minimum Tdk Perlu/Tul.2 1740.070813 1034.8591821 O.8591821 9.PERHITUNGAN : SEGMEN BAGIAN KIRI MELINTANG Batang 1 2 3 4 5 6 Rui / Rua Jarak Xi 0.8591821 9.Sengkang (Vu) vs (O.00002 33.998922 0.Minimum Tdk Perlu/Tul.01773 1.37 1454.372 0.Minimum Tdk Perlu/Tul.31 1726.80836 -6.01687 1.80836 -6.Vc (kN) 1/2.O.864 32.Minimum Tdk Perlu/Tul.5 Rui (kg) Vui (kg) (B) Vc (kN) O.71836 19.264 1 0.922 1988.06766 19.99 33.864 32.00384 1.6 2131.Vc) Tdk Perlu/Tul.9 2028.864 20.011537 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.5 0.71836 19.09 Perlu/Tdk Tul.79381 19.418 33.864 19.00002 1.033829 9.TEKAN .55 -609 -609 1.9414715 9.5 1 0.Minimum Tdk Perlu/Tul.3055 -25.988595 1.147865 1603.88294 19.406 -2.05075 20.06766 20.00002 1.8969063 9.963089 1471.7 1 1 1 1551.5 1 0.0046 1.8 1717.796 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.2617 -25.471 2001.644746 17.033829 10.17 -609 -609 -609 1.80836 -6.Vs (kN) Vui (kN) -2.09 Perlu/Tdk Tul.01687 1.5137 -5.71836 10.00002 1.278 -2.Minimum NORMAL .446 32.Minimum Tdk Perlu/Tul.O.05075 20.196 1.878746 17.80836 -6.025373 10.Minimum Tdk Perlu/Tul.789658 17.014 32.71836 9.418 33.7 1 1 1727.762115 17.7 2041.80836 -6.Vc (kN) 1/2.Vs (kN) Vui (kN) -4.529 2011.Sengkang (Vu) vs (O.8591821 O.446 33.71836 19.Minimum Tdk Perlu/Tul.Vc (kN) 1956.5431 -2.Minimum MEMANJANG Batang Rui / Rua Jarak Xi Rui (kg) Vui (kg) (B) Vc (kN) O.09 -25.09 -25.9043239 9.025373 10.138 32.Vc (kN) 1 2 3 4 5 6 0.9 2062.369223 15.5 2038.8591821 9.09 -25.Vc) Tdk Perlu/Tul.01773 1.

05075 20.01773 1.Minimum MEMANJANG Batang Rui / Rua Jarak Xa Rua (kg) Vua (kg) (B) Vc (kN) O.3 -2.033829 10.Minimum Tdk Perlu/Tul.Vc (kN) 1/2.619223 16.00002 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.8591821 O.71836 9.138 32.025373 10.2 1857.Vc) Tdk Perlu/Tul.09 Perlu/Tdk Tul.614733 13.Vc (kN) 1 2 3 4 5 6 0.406 -2.Minimum Tdk Perlu/Tul.Minimum NORMAL .204 1.00002 33.01773 1.644746 17.79381 19.014 32.Minimum Tdk Perlu/Tul.80865 19.01687 1.06766 19.09 -25.6 1717.80836 -6.292928 14.5 1 0.9414715 9.80836 -6.864 20.SEGMEN BAGIAN KANAN MELINTANG Batang 1 2 3 4 5 6 Rui / Rua Jarak Xa 0.8591821 O.9 1 1 1730 1740.09 -25.5157 -25.1 2051.Minimum Tdk Perlu/Tul.736 1 0.864 32.5 1 0.3 2038.00002 1.2 1727.09 Perlu/Tdk Tul.71836 19.998922 0.8591821 9.37 1317.80836 -6.Vs (kN) Vua (kN) -3.078 2011.80836 -6.172 -2.0046 1.963089 1528.864 32.TEKAN .418 33.9 1926.O.Vc (kN) 1/2.Minimum Tdk Perlu/Tul.767658 17.00384 1.446 33.Minimum Tdk Perlu/Tul.878746 17.Vs (kN) Vua (kN) -2.57 -609 -609 -609 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.Sengkang (Vu) vs (O.790115 17.71836 10.8043 1.01687 1.09 -25.1 1 1 1 1626.91 1451.2637 -6.71836 19.Sengkang (Vu) vs (O.8969063 9.Vc (kN) 2031.070813 965.025373 10.864 32.628 0.80836 -6.5 2041.71836 19.O.Vc) Tdk Perlu/Tul.988595 1.1791 -5.033829 9.5 Rua (kg) Vua (kg) (B) Vc (kN) O.7 2028.471 1988.011537 1.00836 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.2775 -25.446 32.864 19.99 33.88294 19.529 1998.8591821 9.001373 1 1 2001.5 0.9043239 9.147865 1396.00002 33.06766 20.05075 20.00002 1.75 -609 -609 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.418 33.8591821 9.

NORMAL TEKAN SEGMEN KIRI Batang 1 2 3 4 5 6 Batang 1 2 3 4 5 6 Rui (kN) 19.46 -492.77004 45.70872 982.661 2011.Vc (kN) 9.87969 982.87969 982.70393 -26.06766 20.71122 22.904324 9.262 18.9591 492.23477 496.9591 -985.56407 492.71122 34.05075 20.6 1017.09 537.904324 9.23477 113.70393 747.79381 19.941471 9.02537 10.46 -492.9591 -985.03383 10.418 0.418 -985.9591 492.9591 B mm 1017.1 Zona A mm 33.53 22.418 B mm 724.70872 982.70393 41.06766 1/2.77 2011.2 1005.87969 983.9591 492.626 21.63 31.01 O.Vc (kN) 10.661 45.5 -985.91004 -985.47 45.03383 9.23477 496.Vc A B X .46 -492.87969 982.283 20.46 -492.Vc Zona B-A mm 983.411 20.06766 19.2 41.569 20.6653 1396.O.74 -93.71836 1/2.06766 20.Vc (kN) 10.418 0.6 1015.Vc (kN) 19.23477 -93.418 492.71836 1/2.418 0.859182 9.01 0.6118 1034.7112 2001.5 -985.05075 20.01 0.317 0.418 MEMANJANG Xa A mm mm 2001.517 20.O.389 20.O.7262 1603.896906 9.87969 983.418 492.941471 9.9591 492.83 -492.7961 747.Ø.8 -492.Vc (kN) 9.0842 0.444 0.5 -985.319 19.4 1028.46 Zona A Zona B-A Zona X-B mm mm mm -23.9591 492.91004 744.01 0.71836 1/2.6 1005.01 O.9591 492.2442 0.46 -492.283 20.896906 9.71836 19.05075 20.71836 19.87969 983.05075 20.571 0.02537 10.9591 SEGMEN KANAN Batang 1 2 3 4 5 6 Batang 1 2 3 4 Rua (kN) 20.70872 982.6 1028.70872 982.35 -492.7961 965.71836 19.01 0.02537 10.6118 747.517 20.418 0.859182 9.859182 Rua (kN) 20.5 -985.6653 496.79381 19.77004 31.08 33.418 492.859182 9.53 22.5 469.BATASAN ZONA/DAERAH TULANGAN SENGKANG .9591 -985.5 -985.4995 Ru Zona B-A mm 983.01 0.87969 983.80865 19.88294 19.418 492.91004 744.71836 19.46 Zona A mm 31.9591 492.56407 Zona X-B mm 983.50414 22.859182 Rui (kN) 20.418 B mm 780.01 O.418 0.26 113.Vc (kN) 19.Vc (KN) 20.56407 ½.5 -985.418 492.859182 MELINTANG Xi A mm mm 1471.77 1998.03383 MELINTANG Xa A mm mm 1528.9591 B mm 1015.389 O.7112 1988.7262 496.91004 -985.0842 744.87969 982.4441 744.92 31.9591 -985.03383 10.9591 492.859182 9.80865 19.56407 492.804 -26.4995 Ø.96 858.37 34.02537 10.418 492.859182 9.88294 19.70393 747.O.5 -985.2442 -985.8 -23.47 45.46 Zona A Zona B-A Zona X-B mm mm mm 32.5 -985.9591 Zona X-B mm 983.418 MEMANJANG Xi A mm mm 1998.5041 1988.71836 19.Vc (kN) 20.57 651.417 0.2 32.

859182 0.5 -985.46 -985.9591 492.418 -985.9591 492.9591 492.859182 19.418 -492.01 19.01 0.71836 9.5 0.418 -492.418 492.9591 .46 -985.5 6 0.71836 9.

kN kN kN kN .

ZONA ( C )vs(D) Zona II Zona II Zona II Zona I Zona I Zona I ZONA ( C )vs(D) Zona II Zona II Zona II Zona II Zona I Zona I .

ZONA ( C )vs(D) Zona II Zona II Zona II Zona I Zona I Zona I ZONA ( C )vs(D) Zona II Zona II Zona II Zona II Zona I Zona I .

Ø.Vc .½.

GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.d] kN (B) 39.77778 27.09 -6.80865 19.O.5714 100.Min Av := (bw.43602 39. 1/2.28571 50.p.77778 33.88889 13.f2 A Pakai (mm2) 50.71836 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.896906 9.88294 19.5714 14.71836 19. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.25073 -2.859182 9.344 -23.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KIRI BALOK : ATAP NORMAL : TEKAN Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 3000 2000 3000 1 1 1 Vu Kn (X) 15.77778 27.43602 39.28571 50.5714 100.54693 -25.54308 17. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.28571 50.88889 13.[1/3.88889 13.bw.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 90 90 90 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.384 -827.09 O.28571 50.8084 -25.09 -6.66667 13.51372 14.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MELINTANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.14286 14.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 13.85 -168.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = -994.28571 50. Tidak = Ganti Tul.8084 -25. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 100 100 100 120 100 100 Luas Tul.904324 9.5714 100.43602 39.79381 19.Vc kN (D) 19.43602 39.Geser Min .859182 9.071429 7.d)/(O.6734 (Av.28571 50.fys) 27.28571 7.071429 7.33333 27.71836 19. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.77778 27.444 -1705.28571 7.Vs kN (A) -4.5.As (mm2) 100.36922 -5.26172 -6.8084 O.43602 39.88889 16. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 120 100 100 KET : = DATA INPUT Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.p.f2 As (mm2) 50.Vc kN (C) 9.859182 O.S)/(3.(fc')^0.fys.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .6734 -23.43602 1/2.071429 As Perlu / Av=2.941471 9.

600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 100 100 100 120 100 100 Luas Tul.d)/(O.8084 O.p.09 -6.77778 27. 1/2.071429 7.As (mm2) 100.09 -6.77778 27.859182 9.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.904324 9.09 O.77778 33.61473 -5.26372 13.d] kN (B) 39.5.17908 14.71836 19.071429 7.28571 7.6734 -23.61922 -6.Vs kN (A) -3. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 120 100 100 Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.88889 13.43602 1/2.80865 19.71836 19.344 -23.Geser Min .Vc kN (C) 9.45 -656. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.896906 9.859182 O.28571 50.941471 9.5714 14.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KANAN BALOK : ATAP NORMAL : TEKAN Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 3000 2000 3000 1 1 1 Vu Kn (X) 16.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .f2 A Pakai (mm2) 50.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MELINTANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.[1/3.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 13.5714 100.Min Av := (bw. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.Vc kN (D) 19.88294 19.5714 100.43602 39.14286 14.66667 13. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.28571 7.29293 -25.8084 -25.S)/(3. Tidak = Ganti Tul.28571 50.p.bw.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.43602 39.847 -168.71836 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.fys.5714 100.33333 27.43602 39.28571 50.43602 39.88889 13.28571 50.77778 27.88889 16.(fc')^0.f2 As (mm2) 50.43602 39.859182 9.88889 13.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 90 90 90 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = -1200.28571 50.28571 50.071429 As Perlu / Av=2.79381 19.fys) 27.82 -820.O.6734 (Av.51572 -6.8084 -25.

KET : = DATA INPUT .

06766 20.71836 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.278 17.71836 19.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = -1557.Vc kN (C) 10.28571 7.p.28571 50.f2 A Pakai (mm2) 50.172 17.Min Av := (bw.09 O.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.406 17.28571 7.6734 (Av.071429 7.(fc')^0. Tidak = Ganti Tul.66667 16.77778 27.5714 100.28571 50.Geser Min ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MEMANJANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.fys.05075 20.8178 43.66667 13.66667 16.As (mm2) 100.23 -1642.88889 13.bw.8178 1/2.66667 16.5714 100.071429 As Perlu / Av=2.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .14286 14.nya diperuntukkan enulangan : lu Tul.33333 27.5714 100.859182 O.30554 -6.8084 O.fys) 33.87875 -2.O. Geser lu Tul.d)/(O. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 100 100 KET : = DATA INPUT Keterangan : Perhitungan hanya dipe untuk Zonasi Penulanga Zona III : Zona II : . GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 16. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.03383 10.78966 -2.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KIRI BALOK : ATAP NORMAL : TEKAN Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 4000 4000 4000 4000 1 1 Vu Kn (X) 17. 1/2.071429 7.33333 33.8178 43.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.09 -6.5714 14.05075 20. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.28571 50.28571 50.64475 -2.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.8084 -25.5.d] kN (B) 43.02537 10. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 120 120 120 120 100 100 Luas Tul.43 -1509.8178 43.28571 50.[1/3.Vs kN (A) -2.f2 As (mm2) 50.96 -23.Vc kN (D) 20.06766 19.6734 -23.859182 9.8178 43.33333 33.8178 43.S)/(3.p.76 -1572.28571 50.03383 9.02537 10.33333 33.76212 -25.

28571 50.406 17.Vc kN (C) 10.8178 43.[1/3.28571 50.28571 50.8178 43.p.09 O. Tidak = Ganti Tul.5714 14.5714 100.f2 As (mm2) 50.88889 13.28571 50.66667 16.8178 43. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.bw.79012 -25.8178 43.Vc kN (D) 20.nya diperuntukkan enulangan : lu Tul.5.6734 (Av.33333 33.172 17.33333 33.02537 10.fys.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.66667 16.87875 -2.3 17.03383 9.5714 100.28571 50.09 -6.28571 7.76 -1509.071429 7.Geser Min ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MEMANJANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.33333 33.05075 20.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = -1569.8084 O.76766 -2. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 100 100 Keterangan : Perhitungan hanya dipe untuk Zonasi Penulanga Zona III : Zona II : .28571 7.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.859182 O.8084 -25.28571 50.05075 20.S)/(3.23 -1557.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 16. 1/2. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai . Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.14286 14.77778 27.81 -1642. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 120 120 120 120 100 100 Luas Tul.d] kN (B) 43.859182 9.Vs kN (A) -2.17 -23.As (mm2) 100.71836 19.03383 10.27754 -6.06766 20.(fc')^0.8178 43.p.8178 1/2.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KANAN BALOK : ATAP NORMAL : TEKAN Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 4000 4000 4000 4000 1 1 Vu Kn (X) 17.d)/(O.071429 7.33333 27.f2 A Pakai (mm2) 50.O. Geser lu Tul.06766 19.66667 16.fys) 33.64475 -2.5714 100.02537 10.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.071429 As Perlu / Av=2.6734 -23.71836 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.66667 13.Min Av := (bw.

KET : = DATA INPUT .

Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Perlu Tul.Geser Min . Geser dan / atau Perlu Tul.

Geser dan / atau Perlu Tul.Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Perlu Tul.Geser Min .

Ru (Kg) KIRI KANAN 4995.6 1 1 KANAN 9655.1593 -38.9834 -38.(fc')^0.(1/3.O.6 LANTAI Penampang kritis Vu pada jarak m = 1/2.9834 -18.d) Melintang = Memanjang = (D) 39.43602414 .7 9276.5.PERENCANAAN PENULANGAN GESER DENGAN GAYA NORMAL .d (A) Melintang = 32863.a (muka kolom) dari garis sumbu kolom DATA BATANG BALOK : MELINTANG BATANG PANJANG (mm) 1 2 3 4 5 6 3000 1 1 1 1 1 LINTANG .35345 Memanjang = 32863.6 9276.TARIK DATA RENCANA : fc' = fy = Tinjauan bw h a d = 0.1259 1 1 1 1 1 Penjelasan: Untuk Kondisi Gaya Normal .3 9655.3 9331.Ru (Kg) KIRI 8952.3.Vc (C) MEMANJANG BATANG PANJANG (mm) 1 2 3 4 5 6 4000 4000 4000 4000 1 1 LINTANG .9.5.7 8952.1593 1 1 O.35345 1+ ((0.(fc')^0.Nu)/Ag) (B) Vc = (A)*(B) O.bw.h m Ag 30 300 Mpa Mpa MELINTANG 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 125 mm 40000 mm2 fys = MEMANJANG 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 125 mm 40000 mm2 240 Mpa O (Geser) = Keterangan : 0.4 1 1 NORMAL .bw.Nu (Kg) (Tarik) -72.TARIK 1/6.4 9331.Nu (Kg) (Tarik) -18.8 1 1 1 1 1 5317 1 1 1 1 1 NORMAL .Vs = Vu .43602414 39.

71949 1/2.49 -2.86582 O.8186 1.805674 26.69116 19.000075 32.078549 2075.Vs (kN) (kN) 9.2095 9.61135 19.71949 1/2.Minimum Tdk Perlu/Tul.281 0.76727 0.5 0.2095 9.5 1 0.859745 -22.005972 2005.71949 19.859745 -22.49 -2.01784 67.5 0.71949 19.927172 1924.66036 19.Vc (kN) 19.6 1 1 Vui (kg) 4566.49 -2.86582 1.86582 1.49 -2.49 Perlu/Tdk Tul.04965 9.71949 19.998638 32.5 0.3 9655.28764 71.859745 -22.66036 19.000075 32.2095 9.4 9331.84164 67.709 87.Minimum Tdk Perlu/Tul.2095 NORMAL .Vc O.9 8750.5 Batang Rui / Rua Jarak Xi 1 2 3 4 5 6 0.86582 1.49 -2.994591 32.8 1 1 1 1 1 Rui (kg) 8952.7 9276.Vs (kN) 64.Minimum Vui (kg) 8370.04984 -22.58 1 0.000075 32.859745 -22.8186 0.000075 32.Minimum O.2095 9.86582 1.Vc (kN) 19.Vc (kN) 9.000075 32.42 1.Minimum Tdk Perlu/Tul.830181 9.830181 9.5 Rui (kg) 4995.Minimum Tdk Perlu/Tul.994063 1994.71949 19.998638 32.49 Perlu/Tdk Tul.76727 0.PERHITUNGAN : SEGMEN BAGIAN KIRI Batang Rui / Rua Jarak Xi 1 2 3 4 5 6 0.1 -249 -249 MEMANJANG (B) Vc (kN) 0.TARIK .Sengkang (Vu) vs (O.741 -2.O.Minimum Tdk Perlu/Tul.000075 32.O.5 0.2095 Vui (kN) 45.661 -2.86582 O.69116 19.2 8694.997076 32.859745 9.Vc) Perlu Perlu Perlu Perlu Tdk Perlu/Tul.845579 9.859745 -22.954 0.1 -249 -249 -249 -249 -249 MELINTANG (B) Vc (kN) 0.046 1.Vc) Perlu Tdk Perlu/Tul.502 86.71949 19.2095 -22.845579 9.Sengkang (Vu) vs (O.93959 1 1 1 1 1 1453.997076 32.68558 1.8 9074.86582 1.859745 Vui (kN) 83.000075 32.948 90.

5 0.8 8750.845579 9.86582 1.719 0.3 9331.66036 19.O.71949 1/2.Vc) Perlu Tdk Perlu/Tul.49 -2.58 1.000075 32.O.5 Rua (kg) 5317 1 1 1 1 1 Rua (kg) 9655.830181 9.078549 1924.49 -2.Minimum O.69116 19.741 86.Vs (kN) 71.SEGMEN BAGIAN KANAN Batang Rui / Rua Jarak Xa 1 2 3 4 5 6 0.2095 9.04984 67.859745 -22.948 87.7 8952.859745 9.71949 19.66036 19.Minimum Tdk Perlu/Tul.49 -2.Minimum Tdk Perlu/Tul.954 1.000075 32.Minimum Tdk Perlu/Tul.68558 1.71949 1/2.76727 0.26165 9.5 0.Minimum Tdk Perlu/Tul.2095 -22.709 -2.994591 32.2095 9.6 9276.Sengkang (Vu) vs (O.997076 32.Vs (kN) (kN) 9.86582 1.000075 32.01784 -22.61135 19.994063 2005.859745 -22.49 -2.998638 32.5 Batang Rui / Rua Jarak Xa 1 2 3 4 5 6 0.86582 O.1 8694.000075 32.2095 9.86582 1.TARIK .71949 19.Vc O.845579 9.Vc (kN) 9.86582 1.2095 9.49 Perlu/Tdk Tul.2 8370.Vc (kN) 19.Vc (kN) 19.5 1 0.5 0.71949 19.859745 -22.2095 NORMAL .2095 Vua (kN) 48.86582 O.830181 9.93959 1 1 1 1 1 1546.000075 32.71949 19.859745 -22.86582 1.000075 32.5 0.Vc) Perlu Perlu Perlu Perlu Tdk Perlu/Tul.8186 1.005972 1994.Sengkang (Vu) vs (O.046 0.997076 32.71949 19.805674 29.000075 32.502 83.859745 Vua (kN) 90.873 -2.42 1 0.9 -249 -249 MEMANJANG (B) Vc (kN) 0.49 -2.28764 67.3 -249 -249 -249 -249 -249 MELINTANG (B) Vc (kN) 0.76727 0.69116 19.927172 2075.Minimum Vua (kg) 9074.859745 -22.4 1 1 Vua (kg) 4887.8186 0.998638 32.84164 64.Minimum Tdk Perlu/Tul.49 Perlu/Tdk Tul.

Vc A B X .735 1863.786 0.859745 Rui (kN) 89.939 1782.Vc (kN) 9.6418 211.9873 -985.778 1794.01 0.6418 211.859745 9.2477 -492.845579 9.3108 211.9873 492.69116 19.471 976.69116 19.644 1712.859745 MELINTANG Xi A mm mm 1453.487 -492.830181 9.9873 Zona B-A mm 211.281 882.845579 9.O.805674 9.71949 1/2.845579 9.487 -492.475 492.805674 9.01 0.475 492.475 492.333 1994.69116 19.71949 19.2477 285.Vc (kN) 19.3108 211.830181 9.556 92.17 0.61135 19.66036 19.9873 492.487 -985.830181 9.859745 Batang Rua O.66036 19.BATASAN ZONA/DAERAH TULANGAN SENGKANG .297 0.778 Zona A mm 1652.9873 Zona X-B mm 285.9873 492.9873 -985.6418 Zona X-B mm 211.01 O.71949 19.5 -985.644 1782.9873 492.475 492.5 -985.9873 -492.524 19.317 92.58 1652.859745 9.487 -985.487 -985.01 0.01 0.6418 Ru Ø.9873 492.958 0.Vc (kN) 19.333 1924.O.475 0.71949 1/2.3108 211.5 -985.556 0.333 1571.763 93.475 MEMANJANG Xa A mm mm 2075.046 1571.6418 211.Vc (kN) 19.9873 492.475 MEMANJANG Xi A mm mm 1924.71949 19.58 1652.5 -985.9873 492.136 B Zona A Zona B-A Zona X-B mm mm mm mm 1261.61135 19.763 96.475 492.939 -492.424 1652.475 Zona X-B mm 211.NORMAL TARIK SEGMEN KIRI Batang 1 2 3 4 5 6 Batang 1 2 3 4 5 6 Rui (kN) 49.859745 9.Vc 1/2.71949 19.9873 492.2477 -985.Vc ½.O.3108 211.475 492.475 0.2233 0.9873 -492.71949 19.424 2005.475 0.01 0.42 1501.3108 211.424 1583.317 89.71949 1/2.5 -985.71949 19.297 -985.297 1994.42 1501.487 -985.954 1583.71949 19.6418 492.69116 9.5 -985.524 93.859745 9.Ø.475 492.01 0.5 -985.9873 492.3108 211.719 976.735 1794.9873 -985.01 O.3108 211.9873 SEGMEN KANAN Batang 1 2 3 4 5 6 Rua (kN) 53.859745 9.136 1583.Vc 1 2 3 4 96.9873 492.5 -985.475 492.475 0.859745 9.5 -985.66036 19.859745 9.475 0.66036 19.9873 -492.859745 9.5 -985.9873 B mm 1863.475 492.475 0.475 492.487 -985.9873 -492.2477 492.71949 19.6418 211.01 0.034 -492.9873 492.9873 -985.136 2005.Vc (kN) 9.845579 MELINTANG Xa A mm mm 1546.487 Zona A Zona B-A mm mm 882.487 -492.487 -492.475 B mm 1168.954 1583.786 285.475 -985.71949 19.9873 B mm 1712.01 O.3108 211.475 0.046 1571.5 -985.487 -492.475 0.01 0.2233 285.O.487 Zona A mm 1501.6418 492.830181 9.333 1501.859745 9.297 1571.5 -985.424 2075.01 0.475 0.136 Zona B-A mm 211.Vc (kN) 9.

487 -985.475 -985.71949 9.475 492.9873 492.859745 19.475 -985.5 -985.01 0.487 -492.01 19.475 -492.5 0.9873 492.5 6 0.9873 492.71949 9.859745 0.9873 .

Penampang kritis Vu pada jarak m = 1/2.a (muka kolom) kN kN kN kN .

ZONA ( C )vs(D) Zona III Zona I Zona I Zona I Zona I Zona I ZONA ( C )vs(D) Zona III Zona III Zona III Zona III Zona I Zona I .

ZONA ( C )vs(D) Zona III Zona I Zona I Zona I Zona I Zona I ZONA ( C )vs(D) Zona III Zona III Zona III Zona III Zona I Zona I .

Ø.½.Vc .

61135 19.88889 13.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = 166.805674 9.f2 A Pakai (mm2) 50.Vs kN (A) 26.859745 9.d] kN (B) 39.66667 16.f2 As (mm2) 50.43602 39.28571 7.71949 19.5714 100. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.623 -27.43602 39.7848 -195.33333 33.071429 As Perlu / Av=2.71949 19.49 -2.S)/(3.66667 16.Vc kN (C) 9.71949 19.14286 14.Geser Min .d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.2095 -22.(fc')^0.071429 7.43602 39.859745 9.071429 7. Tidak = Ganti Tul.28571 50.43602 39.661 -2.5095 (Av.49 -2.49 -2.2095 -22.66667 16.d)/(O.O.859745 O. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.5714 100.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.77778 27.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 16.28571 7.5095 -27.859745 9. 1/2.bw.623 -195.2095 O. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.fys.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MELINTANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.04965 -22. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 120 120 120 120 100 100 Luas Tul.49 O.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.71949 19.5714 100.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KIRI BALOK : LANTAI NORMAL : TARIK Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 3000 1 1 1 1 1 Vu Kn (X) 45.43602 1/2.33333 27.Vc kN (D) 19.2095 -22.28571 50.Min Av := (bw.859745 9.[1/3.33333 33.49 -2.As (mm2) 100.623 -195.43602 39.p.p.5714 14.28571 50.fys) 33.28571 50. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 100 100 KET : = DATA INPUT Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.33333 33.5.71949 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) YA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona III Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.2095 -22.28571 50.28571 50.66667 13.

71949 19.[1/3.28571 50.43602 39.(fc')^0.28571 50.d] kN (B) 39.28571 50.49 -2.Geser Min .43602 39.fys) 33.623 -27.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = 148. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 100 100 Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.5.43602 39.p.Vc kN (C) 9. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.71949 19.71949 19.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .28571 7.859745 9.805674 9.14286 14.28571 50.4771 -195.77778 27.33333 33.2095 -22.859745 9.5714 100.2095 O.66667 16.p.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KANAN BALOK : LANTAI NORMAL : TARIK Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 3000 1 1 1 1 1 Vu Kn (X) 48.26165 -22.49 -2.28571 50.S)/(3. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.5714 100.66667 16.bw.071429 7.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.49 -2. Tidak = Ganti Tul.33333 33.61135 19.859745 O.43602 39.Vs kN (A) 29.873 -2.49 -2.71949 19.28571 50.43602 39.2095 -22.43602 1/2.623 -195.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.Min Av := (bw.As (mm2) 100.66667 16.5714 100.859745 9.859745 9.5095 (Av.28571 7.49 O.071429 7.5095 -27.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 100 100 100 100 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL. 1/2.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MELINTANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.f2 As (mm2) 50.88889 13.33333 27.2095 -22.f2 A Pakai (mm2) 50.fys.33333 33.O.623 -195.d)/(O.Vc kN (D) 19.2095 -22. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.71949 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) YA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona III Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 16. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.66667 13.5714 14. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 120 120 120 120 100 100 Luas Tul.071429 As Perlu / Av=2.

KET : = DATA INPUT .

04984 -22.83333 20.845579 9.49 O.66667 41.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = 67.49 -2.66667 41.5714 100.2095 -22.71949 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL.859745 O.859745 9.14983 -27.69116 19.5714 14.845579 9.830181 9.S)/(3.77778 27.f2 As (mm2) 50.28571 50. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.43602 39.83333 13.502 86.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KIRI BALOK : LANTAI NORMAL : TARIK Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 4000 4000 4000 4000 1 1 Vu Kn (X) 83.p.28764 71.43602 39. Tidak = Ganti Tul.Vc kN (C) 9.As (mm2) 100.56885 61.66036 19.43602 39.5095 -27.Min Av := (bw.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.fys) 41.p.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.83333 20.66036 19.43602 1/2.66667 41.28571 50.741 -2.5714 100.66667 27.071429 7.5095 (Av.Geser Min .01784 67.84164 67.d)/(O.f2 A Pakai (mm2) 50.04158 64.2095 O.43602 39.28571 50.071429 As Perlu / Av=2. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.5714 100. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 150 150 150 150 100 100 Luas Tul. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul. 1/2.(fc')^0.28571 50.948 90.28571 50. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 150 150 150 150 100 100 KET : = DATA INPUT Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.d] kN (B) 39.Vs kN (A) 64.bw.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 20.Vc kN (D) 19.28571 7.43602 39.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.fys.5. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.830181 9.O.88889 13.28571 7.83333 20.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MEMANJANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.28571 50.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .86679 64.69116 19.071429 7.[1/3.14286 14.709 87.71949 19.

77778 27.830181 9.859745 O.Vs) Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 120 120 120 120 250 250 PENULANGAN PADA DAERAH TUL.43602 39.14286 14.5714 100.741 86.04984 67.43602 39.p.5.f2 As (mm2) 50.845579 9.43602 39.01784 -22.28571 50.5714 14. 1/2.43602 39. Geser Minimum : (C) < Vu < (D) Spasi maksimum = a.845579 9.83333 20.071429 7.66667 27.77778 Luas satu Sengkang / A (mm2) 20. GESER MINIMUM (ZONA II) Syarat Tul.5095 -27.28571 50.2095 -22.66667 41.28571 7.66667 41.66667 41.Vs kN (A) 71.5714 100.502 83.830181 9.28571 50.83333 13.14286 Sudut Sengkang 90 90 90 90 90 90 Spasi maks = 61.56885 64.d] kN (B) 39.84164 64.71949 19.2095 O. Tidak = Ganti Tul.49 -2.[1/3.5095 (Av.14983 64.66036 19.69116 19.948 87. GESER (ZONA III) diameter sengkang (f)(mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.88889 13.43602 1/2.69116 19.Min Av := (bw.O.83333 20.(fc')^0.04158 67.28571 50.83333 20. Dipakai Sengkang : f (mm) 8 8 8 8 3 3 Spasi (S < Smaks) (mm) 150 150 150 150 100 100 Keterangan : Perhitungan hanya diperuntukkan untuk Zonasi Penulangan : Zona III : Perlu Tul.28764 67. Geser dan / atau Zona II : Perlu Tul.5714 100.Vc kN (D) 19.6 fy = 300 Mpa h = 200 mm fys = 240 Mpa d = 180 mm SEGMEN : KANAN BALOK : LANTAI NORMAL : TARIK Batang 1 2 3 4 5 6 Bentang (mm) 4000 4000 4000 4000 1 1 Vu Kn (X) 90.71949 CHECK ZONA PENULANGAN GESER Check Zona (Masuk Zona III ?) TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK (A) < (B) dan (X) > (D) Langkah Perhitungan Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II Zona II PENULANGAN PADA DAERAH PERLU TUL. 600mm 600 600 600 600 600 600 Diambil Jarak Spasi (S) 150 150 150 150 100 100 Luas Tul.d 90 90 90 90 90 90 (Smaks) b.bw.Geser Min .Vc kN (C) 9.49 O.28571 50.071429 Check : A Pakai > A Pakai Pakai Pakai Pakai Ganti Ganti Ya = Pakai .28571 50.43602 39.071429 7.071429 As Perlu / Av=2.709 -2.fys) 41.86679 -27.p.S)/(3.ANALISIS TULANGAN SENGKANG DAERAH /ZONA : MEMANJANG Data : fc' = 30 Mpa bw = 200 mm O (Geser) = 0.fys.66036 19.28571 7.859745 9.f2 A Pakai (mm2) 50.As (mm2) 100.d)/(O.88889 Dicoba Tulangan f (mm) 8 8 8 8 3 3 1/4.

KET : = DATA INPUT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful