GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433

Thông Bạch Xuân Quý Tỵ - 2013
Kính bạch: Chư Tôn Giáo phẩm, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni. Kính thưa: Quý Cư sỹ, Thiện nam Tín nữ, Thành viên các cấp Giáo hội. Kính thưa liệt quí vị, Thay mặt Hội đồng Giáo phẩm, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật, chư Tổ gia hộ chư Tôn đức, quý Cư sỹ, cộng đồng người Việt một năm Quý tỵ nhiều an lạc. Một năm mười hai tháng qua nhanh nhưng chẳng tháng nào giống tháng nào và chẳng năm nào giống năm nào. Có những tháng năm Giáo hội chúng ta gặp nhiều thuận duyên nhưng cũng có những tháng năm phải đối diện nhiều thách đố. Dù thuận hay nghịch, Giáo hội chúng ta luôn luôn định tĩnh, quán chiếu và đi tới trong kiên định. Chúng ta hiểu và thấy tất cả các mùa trong năm đều ẩn dấu mùa Xuân trong ấy. Mùa Xuân là mùa của bông hoa, sức sống và năng lực cho tất cả vạn vật. Nhưng rồi mùa Xuân cũng phải đi qua. Đối với Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo hội kêu gọi các cấp: Hướng dẫn các thiện tín và gia đình họ thực tập giáo pháp trong đời sống thường nhật của người Cư sỹ tại gia; Nổ lực gìn giữ tiếng Viêt cho các thế hệ con em; Phát huy Giáo pháp đến thế hệ trẻ lớn lên ở Hoa kỳ; Kêu gọi mọi gia đình nên hướng dẫn con cháu lễ lạy ông bà, tổ tiên và nói về hành trạng cao cả của quý ông bà, tổ tiên để con cháu chúng ta không quên cội mất nguồn. Thế giới trong năm qua có nhiều thiên tai, biến loạn và chiến tranh. Đây là cọng nghiệp của nhân loại. Để giảm thiểu phần nào những oan nghiệt này, các Cơ sở thành viên của Giáo hội thường xuyên tổ chức các khóa tu học và hồi hướng phước đức ấy đến các nơi bị khổ nạn. Xin cho lòng thù hận được dứt, xin cho bom đạn được ngưng và xin những nạn nhân thiên tai được sớm bình phục. Cũng trong năm qua, nhiều binh sĩ của Hoa kỳ đã hy sinh nơi các chiến trường xa xứ. Xin cho hồn thức họ được sinh về cảnh giới an lành. Số lượng Tăng Ni sang du học và hoằng pháp tại Hoa Kỳ ngày càng tăng trưởng. Xin Vụ Pháp Chế của Giáo hội lưu tâm giúp đỡ cho họ về mặt pháp lý. Xin các Cơ sở của Giáo hội dành nhiều thuận duyên và ưu ái cho chư Tăng Ni chúng ta mới nhâp cư vào đất nước này. Xin mời gọi tất cả Tăng Ni về tham dự An Cư của Giáo hội hoặc về tham dự An Cư trong vùng có tổ chức để thể hiện lý tưởng Tăng Già Hòa Hợp, Thanh Tịnh và để chúng ta cùng chia xẻ những hành hoạt của Phật giáo Việt nam tại Hoa Kỳ trong 40 năm qua. Đất nước Hoa Kỳ là đất nước 1

của người di dân nên có nhiều dị biệt về tập quán và suy nghĩ nhưng tất cả đều có thể dung hóa lẫn nhau. Chúng ta ý thức rằng Giáo hội được bắt nguồn từ con đường Bồ tát đạo qua Phương tiện thiện xảo để mang lại phúc lạc cho nhiều người. Giáo hội không là một trung tâm quyền lực hay sản phẩm của quyền lực. Giáo hội là sự hội tụ của của những Bồ đề tâm và Đại bi tâm để cùng nhau gìn giữ và hoằng truyền Phật đạo tại Hoa kỳ. Thêm vào đó, trọng trách bảo vệ Văn hóa Việt ở nơi đây là bổn phận của mỗi người con Phật. Mỗi thành viên đến với Giáo hội để làm sáng chính mình và cho cộng đồng Phật giáo chúng ta. Tuy sống và hoằng pháp tại Hoa kỳ, nhưng chúng ta không quên Thầy tổ, Đạo pháp và Quê hương. Đất nước chúng ta trong cơn thách đố nguy cơ bị mất nhiều lãnh hải. Đêm Giao thừa, xin mỗi tự viện, mỗi gia đình thắp một ngọn đèn vọng về đất tổ thân yêu. Xin cầu nguyện cho đất nước được vẹn toàn. Xin toàn dân một lòng một dạ bảo vệ non sông. Xin các nhà lãnh đạo đủ hùng lực và sáng suốt để khỏi cô phụ với tiền nhân. Năm mới Quý tỵ, chúng ta nổ lực tạo thêm nhiều thiện nghiệp mới, các Phật sự sinh động và siết chặt tay nhau để đứng vững giữa một quốc gia của nhiều cộng đồng sắc tộc. Ngoài ra, cộng đồng Phật giáo chúng ta đã và đang bị công kích bỡi các thế lực đầy hiềm khích. Chúng ta không sợ mũi tên nhọn nhưng sợ mình chẳng đủ mạnh để bẽ gãy mũi tên ấy. Giáo hội kêu gọi tất cả chư thiện tín thật sáng suốt, dũng mãnh và kiên định. Một lẫn nữa, trân trọng Chúc Mừng Năm Mới đến toàn thể liệt quí vị.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Phật lịch 2556, California, ngày 01 tháng01 năm 2013 TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK Chánh Văn Phòng

Sa môn Thích Thắng Hoan

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful