P. 1
plan de afaceri

plan de afaceri

|Views: 46|Likes:
Published by Ambrosie Andrei
plan de afaceri
plan de afaceri

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ambrosie Andrei on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Cuprins

:
SINTEZA PLANULUI DE AFACERI...........................................................................2 I. AFACEREA.............................................................................................................3 1.1 Întreprinderea......................................................................................................3 1.2 Descrierea proiectului propus..............................................................................4 1.3 Principalele obiective...........................................................................................4 1.4 Finanţarea proiectului investiţional.......................................................................4 II. MANAGEMENT......................................................................................................6 2.1 Conducerea..........................................................................................................6 2.2 Personalul.............................................................................................................7 III. MARKETING.........................................................................................................7 3.1 Produsele............................................................................................................7 3.2 Piaţa....................................................................................................................7 A. Clienţii întreprinderii...............................................................................................7 B. Furnizori...............................................................................................................7 C. Concurenţa............................................................................................................7 3.3 Preţul...................................................................................................................8 3.4 Publicitatea şi promovarea serviciilor..................................................................8 IV. PRODUCEREA.....................................................................................................8 4.1 Factorii de producere...........................................................................................8 A. Încăperile de producţie necesare...........................................................................8 B. Utilajul necesar......................................................................................................8 C. Infrastructura locală..............................................................................................8 4.2 Procesul de producţie...........................................................................................8 V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL...........................................9 VI. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR............................................9 VII. RISCURI...........................................................................................................10 VIII. PROGNOZE FINANCIARE..............................................................................10 8.1 Ipoteze...............................................................................................................10 8.2 Venituri...............................................................................................................10 8.3 Consumuri şi cheltuieli.......................................................................................10 8.4 Rezultate financiare............................................................................................11

1

Finanţarea proiectului Costul total al proiectului investiţional este estimată la 687500 lei.SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Prezentul plan de afaceri a fost elaborat de SRL „" Scopul planului de afaceri Planul de afaceri este elaborat în scopul iniţierii unei noi afaceri care va desfǎşura o activitate de creştere a puilor. . Conform deciziei de fondare. genurile de activitate a întreprinderii pot fi: . din care: . Ungureanu Iulian. Activitatea de creştere a puilor va fi divizată anual în şase cicluri de producţie. Schimbov Sergiu şi Oloieru Valeriu. drept dovadă fiind creşterea în dinamică a principalilor indicatori financiari. Descrierea firmei SRL „" va fi creată în anul 2005 în oraşul Ialoveni. Activitatea ce va fi practicată de întreprindere în următorii ani va fi creşterea puilor şi comercializarea cărnii de pui pe piaţa locală.Comerţ cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne. uleiurilor. Furnizorii Principalii furnizori ai întreprinderii vor fi firma „Big Dutchman International GmbH"din Germania (utilaj pentru creşterea puilor). .Comerţ cu ridicata pe bază de contract sau plată. Pe Parcursul unui ciclu vor fi achiziţionaţi 25 mii pui. Holdingul de Stat "Avicola" SA şi producătorii agricoli particulari din regiune (hrana pentru păsări).Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe. ouălelor. firma „Babolna" şi „Vitafort" din Ungaria (pui broiler).Comerţ cu amănuntul al produselor lactate. care va fi utilizat în totalitate pentru procurarea utilajului pentru creşterea puilor. Se apreciază că mortalitatea puilor va constitui 4%.Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie. prezentaţi în tabelul ce urmează: 2 . .562 500 lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar. .Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălelor). astfel fiind sacrificaţi şi destinaţi comercializării circa 24 mii pui la un ciclu de producţie. în scopul desfăşurării activităţilor generatoare de profit. - Previziuni financiare Analiza activităţii economice a întreprinderii prezentată în planul de afaceri prefigurează o situaţie economică favorabilă pe toată perioada acordării creditului bancar. 125 000 lei constituie contribuţia proprie a fondatorilor întreprinderii şi care vor fi destinaţi pentru procurarea încăperii în care va fi amplasat utilajul de producţie. Pe parcursul celor 5 ani analizaţi se poate constata o activitate profitabilă a întreprinderii. r. .Ialoveni de cǎtre 4 fondatori: Gluh Virgiliu.

1 Întreprinderea Întreprinderea este fondată de Gluh Virgiliu. Ungureanu Iulian.  Comerţ cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne. Activitatea de bază a întreprinderii este activitatea de creştere şi comercializare a cărnii de pui broiler.42 2.393 607. Estimarea rezultatelor menţionate mai sus s-a făcut în condiţiile unor marje de siguranţă.478.961.328 253.080.34 4 250.481 2.61 2006 2.02 Conform calculelor întreprinderii. Încǎperile au deja condiţiile necesare de lucru(gaz.164 4.00 0. apa.7%) putem considera proiectul propus rentabil .00 2007 3.98 6 2. Pentru desfǎşurarea acestei activitǎţi fondatorii vor procura: .72 9 240. întreprinderea va înregistra un profit net cumulat de peste 1.00 6 2.08 7 99.521 2. Principalii indicatori financiari ai intreprinderii Indicatori Vînzǎri nete Profit net Fluxul mijloacelor banesti Valoarea activelor Rata de deservire Lichiditatea generalǎ 2005 1.  Comerţ cu ridicata pe bază de contract sau plată.Utilaj în valoare de 562 500 lei necesare pentru creşterea puilor.21 4. I. La sfîrşitul perioadei de 5 ani pe care a fost efectuată analiza proiectului de investiţii. 5 ani de activitate.142. întreprinderea poate practica următoarele genuri de activitate:  Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălelor). .90 1.70 1 0. Rata internă de rentabilitate(RIR) constituie 52 % iar valoarea netă actualizată(VAN) a investiţiei pe perioada de 5 ani analizată este de 509 592 lei. generatoare de profit.53 8 0. AFACEREA 1.760. Comparînd rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată în prezent la creditele pentru proiecte de investiţii (12.323 234.190 258.Tabel 1.  Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe.încǎperile şi terenurile unei foste ferme de vite la preţul de 10 000$. în scopul dezvoltării afacerii proprii.658. care va fi utilizat pentru dezvoltarea ulterioară a afacerii.430 2. investiţia va putea fi acoperită integral din profitul net în cca. douǎ hale cu o 3 .758. Schimbov Sergiu şi Oloieru Valeriu .62 4.65 2008 3.020.10 1 158.843 402. domiciliaţi în oraşul laloveni.166 4.2 mln iei.514 537.443.313. restituirea creditului şi a dobânzilor aferente. şi anume nivel mediu al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime.59 2009 3.607 2.02 2010 3.45 1.622 428.606 3. Analiza indicatorilor financiari ai proiectului (tabelul 1) demonstrează că se pot constitui surse financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor.205. energie electrica) şi nu necesitǎ mari cheltuieli de reparaţie. Conform deciziei de fondare.739 246.872. raionul Ialoveni.591 2.

lei în primul an de activitate. Considerăm că proiectul investiţional în cauză va avea succesul scontat deoarece: a) În prezent există o cerere în creştere pentru produsul pe care îl vom oferi pe piaţă. Valoarea utilajului ce urmează a fi achiziţionat constituie 35156 Euro. echivalentul a 562 500 lei moldoveneşti (la stabilirea echivalentului în valutǎ naţionalǎ a fost utilizatǎ rata de schimb a BNM: 1 EURO=16. - Pe termen lung. . prin achiziţionarea utilajului de abatorizare şi tocare a cărnii de pasăre. întreprinderea intenţionează să procure un complex de utilaje de creştere a păsărilor. . Hala va avea o capacitate de 25 000 pui şi va lucra şi în perioada rece a anului.2 Descrierea proiectului propus În conformitate cu proiectul investiţional de creare a fermei de păsări.capacitate de 25 000 pui 1.Reducerea mortalităţii puilor graţie îmbunătăţirii considerabile a condiţiilor de creştere.Mărirea numărului de pui crescuţi pe parcursul unui ciclu de producţie. b) Întreprinderea va avea consumatori stabili la produsul finit oferit pe piaţă. Hala va fi dată în exploatare în luna septembrie curent.4 Finanţarea proiectului investiţional Conform calculelor întreprinderii.00 lei ). Puii de o zi vor fi procuraţi de la firma „Babolna" şi „Vitafort" din Ungaria. care va fi procurat de la firma „Big Dutchman International GmbH" din Germania şi care va permite creşterea puilor în cele mai bune condiţii graţie tehnologiei moderne de creştere. 1. Necesarul de hrană pentru creşterea puilor va fi procurat de la Holdingul de Stat „Avicola" SA.Atingerea unor încasări de cea. Carnea obţinută va fi comercializată engro către magazinele comerciale din oraşul Ialoveni. obiectivele urmărite sunt: . .Dezvoltarea canalelor de distribuţie a producţiei întreprinderii. principalele obiective ale întreprinderii sunt: Implementarea proiectului investiţional în cauză şi achiziţionarea utilajului modern de creştere a puilor. c) Există perspective mari de dezvoltare ulterioară a afacerii prin crearea unui ciclu închis de producere. 1 mln.3 Principalele obiective Pe termen scurt. Utilajul de creştere a puilor va fi amplasat într-o încăpere specialǎ care întruneşte toate condiţiile necesare de creştere a puilor după noua tehnologie.Extinderea domeniului de activitate.Formarea unei clientele stabile pe piaţa regională de carne de pasăre. . fiind dotată cu echipament de încălzire. valoarea proiectului investiţional constituie 687500 lei. 1. . 4 .

Creditul este solicitat pentru o perioadă de 1 an cu o perioada de graţie la credit şi la dobândă de 4 luni.500 lei Termenul: 5 ani Dobînda % anuala: 12.25 000 lei (20%) Tabel 2. întreprinderea solicită un credit operaţional din resursele băncii în valoare de 546 000 lei. 5 . La stabilirea preţului în lei moldoveneşti. şi vor fi utilizaţi pentru procurarea utilajului de creştere a puilor.00 lei. preţul utilajului este indicat în euro. 2.351 000 lei. Achiziţionarea hranei pentru păsări . Finanţarea proeictului investiţional Denumirea Suma(lei) 1. 562 500 lei (81%) vor fi asiguraţi prin intermediul unui credit bancar solicitat de la BC "Banca Socială" S. Condiţiile de acordare a creditului bancar Data doritǎ de obţinere Septembrie 2005 Suma: 562.25 000 (20%)lei Schimbov Sergiu -25 000 lei (20%) Oloieru Valeriu . care va fi utilizat după cum urmează: 1. Gajul necesar pentru asigurarea rambursării creditului bancar va include utilajul şi încǎperile achiziţionate de către întreprindere. Creditul bancar necesar pentru finanţarea afacerii este solicitat la următoarele condiţii: Tabel 3. Restul sumei de 125000 lei constituie contribuţia proprie a fondatorilor întreprinderii şi este repartizatǎ în felul urmǎtor: Gluh Virgiliu – 50 000 lei (40%) Ungureanu Iulian .195 000 lei.A. precum şi averea personalǎ a fondatorilor. Achiziţionarea utilajului de creştere a puilor 2 Încǎperea pentru creşterea pǎsǎrilor TOTAL (%) Credit(lei) 562 500 Contribuţie proprie 125 000 562 500 125 000 687 500 100 562 500 81 125 000 19 *Notă: Conform contractului de vînzare . Achiziţionarea puilor . Graficul de rambursare al creditului operaţional şi a dobânzii aferente este prezentat în anexa 6A a planului de afaceri.Din suma totală a proiectului investiţional.cumpărare. s-a ţinut cont de următorul curs de schimb: *1 EURO 16.7% Perioada de graţie la achitarea dobînzii 6 luni Perioada de graţie la achitarea creditului 2 ani În scopul achiziţionării puilor şi a hranei necesare pentru primul ciclu de creştere a păsărilor.

circuitul documentelor. Doamna Munteanu Ludmila a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova în anul 1997. Are un stagiu de muncă de circa 7 ani. Domnul Gluh Virgiliu absolveşte Academia de Studii Economice din Moldova. executarea balanţei anuale. De la momentul fondării este director al SRL „".1 Conducerea În cazul implementării proiectului. Va activa în calitate de contabil şef al SRL „" din momentul fondării întreprinderii. organigrama societăţii va fi următoarea: Diagrama 1. şi a evidenţei contabile. Organigrama societǎţii Fondatorii Director Contabil-sef Operatori ferma de pui Paza Astfel. A activat o perioadă de 5 ani în calitate de contabil-şef adjunct în cadrul SA „Fabrica Avicolă de Selecţie şi Producere".II. activitatea curentă a întreprinderii este condusă de conducătorul acesteia – Domnul Gluh Virgiliu Mihai. angajarea şi eliberarea funcţionarilor încheierea tranzacţiilor. În atribuţiile directorului intră organizarea activităţii întreprinderii. facultatea Cibernetica. MANAGEMENT 2. Statisticǎ şi Informaticǎ Economica. specialitate – programist economist. specialitatea contabilitate în agricultură. Evidenţa contabilă va fi dusă de doamna Munteanu Ludmila. 6 .

2 persoane. personalul întreprinderii va fi format din 12 angajaţi: Administaţia întreprinderii -directorul. Astfel producţia va fi livrată angro către magazinele comerciale din raionul Ialoveni cu care se preconizează a fi încheiate contracte de colaborare pe o perioadă îndelungată. deoarece puii sunt cu mult mai rezistenţi în comparaţie cu cei oferiţi de alte firme de pe piaţa internă. din numărul total de pui supraveţuind 96%. bucurându-se de o cerere înaltă din patrea gurmanilor. iar cantitatea de carne după sacrificare . Cu fiecare angajat va fi încheiat un contract de muncă separat. Operatori la ferma de păsări . Aceşti pui se caracterizează prin calităţi gustative deosebite. Concurenţa Întreprinderea nu dispune de concurenţi reali pe aceasta piaţǎ deoarece în aceasta zonǎ nu existǎ producǎtori de carne de pui. Furnizori Pentru desfăşurarea procesului de producţie întreprinderea va achiziţiona: Utilaj de creştere a puilor.8 kg.2 Piaţa A.44 kg. Puii broiler se caracterizează printr-o rezistenţă înaltă. C. -contabil şef. instruit şi testat la locul de muncă. Necesarul de hrană pentru creşterea puilor este procurat de la Holdingul de Stat "Avicola" SA şi de la producătorii agricoli particulari din regiune. Paznici .1. Personalul va fi selectat dintre locuitorii oraşului. Masa unui pui spre sacrificare este în mediu de 1. Pui broiler. 7 . care vor fi procuraţi de la firmele „Babolna" şi „Vitafort" din Ungaria. Menţionăm că un pui este scrificat la 42 zile. Întreprinderea a optat pentru oferta firmelor date.2 Personalul În cazul implementării proiectului propus.1 Produsele În cazul implementării proiectului investiţional propus. iar procentul de pierderi este foarte mic per ciclu de producţie. Clienţii întreprinderii Produsele finite propuse de întreprindere vor fi comercializate pe piaţa internă. MARKETING 3. care va fi procurat de la firma „Big Dutchman International GmbH" din Germania şi care va permite creşterea puilor în cele mai bune condiţii graţie tehnologiei moderne de creştere. începînd cu luna septembrie curent. B. 3.8 persoane. întreprinderea va produce şi comercializa came de pui broiler sub formă de pui întregi. III.2. Angajaţii întreprinderii vor lucra în regim permanent.

plata va fi efectuată în EURO. chiar dacǎ vor aparea noi producǎtori de carne de pui deoarece există o cerere înaltă pe piaţă la carnea de pui de producţie autohtonă.2 Procesul de producţie În cazul implementării proiectului propus. începînd cu octombrie curent. care va permite creşterea păsărilor în cele mai bune condiţii graţie sistemului de încălzire. Ajunşi la greutatea dată.3 Preţul Deoarece SRL "" este o întreprindere relativ nouă pe piaţa regională de carne de pasăre. care permit depozitarea şi păstrarea producţiei până la comercializare. care este în stare bună şi întruneşte toate condiţiile necesare producerii. Conform contractului de vînzare . ceea ce va permite atragerea unui număr mai mare de clienţi.octombrie curent. Sistemul de încălzire va permite creşterea puilor în şase cicluri de producţie. IV. la cursul BNM din ziua livrării utilajului. Pe parcursul unui ciclu de producţie puii de o zi sunt crescuţi pînă la greutatea de 1. Valoarea utilajului achiziţionat constituie 35156 Euro. Utilajul necesar În rezultatul implimentării proiectului investiţional halele întreprinderii vor fi dotate cu utilaj german de creştere a puilor. raionul ialoveni şi va fi asigurată cu electricitate. 3. în anul curent puii vor fi crescuţi în două cicluri de producţie. PRODUCEREA 4. apă. sistemului de creare a microclimei care va fi montat pe teritoriul acesteia. drum. Încăperile de producţie necesare Utilajul de creştere a păsărilor vor fi instalate într-o hală cu capacitatea de 25 000 pui per ciclu de producţie. Întreprinderea va dispune de depozite.cumpărare a utilajului de creştere a puilor. adică anul împrejur. C.4 Publicitatea şi promovarea serviciilor Considerăm că cea mai bună formă de publicitate la adresa întreprinderii va fi asigurarea unei calităţi superioare a produselor. Infrastructura locală Ferma de păsări va fi situată în oraşul Ialoveni. iar începînd cu anul viitor în şase cicluri. întreprinderea dispunând în permanenţă de carne proaspătă spre vînzare. după care 18 zile se efectuieză dezinfectarea şi curăţarea încăperilor. la stabilirea preţului de comercializare a produselor a fost aplicată politica preţului de penetrare. 3. sistemului de ventilaţie. Conform politicii date.8 kg.1 Factorii de producere A. întreprinderea îşi va vinde producţia la preţuri mai mici cu 1-2 lei în comparaţie cu preţurile existente în prezent pe piaţă. Primul ciclu de producţie a halei cu utilaj va avea loc în septembrie . B. Durata unui ciclu de creştere a puilor este de 42 zile.Considerăm că factorul concurenţial nu va afecta desfăşurarea activităţii întreprinderii. aceştia vor fi supuşi operaţiunilor de sacrificare iar carnea obţinută va fi ambalată şi depozitată în 8 . utilaj frigorific şi altele. 4.

14% grîu.refrigeratoare pînă la livrare. evaluarea Obţinerea creditului bancar investiţional Procurarea utilajului de creştere a puilor Instalarea utilajului Demararea ciclului de creştere Desfǎşurarea activitǎţii de creştere a puilor TERMEN DE REALIZARE Iunie 2005 Iunie 2005 August 2005 August 2005 August 2005 August-septembrie 2005 Septembrie 2005 Septembrie-decembrie 2005 VI. Menţionăm faptul că 100% din carnea de pui obţinută va fi vîndută sub formă de pui întregi. 1. efectuată cu ajutorul sistemului de abatorizare. Plata serviciilor de abatorizare constituie 40 mii lei la un ciclu de producţie. V. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Chiar de la punerea în funcţiune a fermei de păsări întreprinderea a ţinut cont de condiţiile de protecţie a mediului ambiant. Preţul mediu al unui kg de hrană constituie 3 lei. Construcţia gropii de gunoi exclude contactul cu apele freatice.9 kg/pui. Astfel ferma procuratǎ este utilată cu mecanisme pentru adunarea gunoiului şi cu o groapă special betonată. Zidurile laterale de suprafaţă ale gropii de gunoi impiedică împrăştierea gunoiului pe cale eoleniană şi reduce pericolul de răspîndire a bacteriilor. Raţionul puilor de carne este compus din 49% porumb.5% premixuri. 3. nu prezintă fisuri şi prin urmare nu există pericol de infectare. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL Proiectul investiţional de achiziţionare a unui complex de utilaje pentru creşterea puilor va fi implementat în conformitate cu graficul prezentat în tabelul ce urmează: Tabel 4 – Etapele de implimentare a proiectului ETAPELE DE IMPLIMENTARE Înregistrarea întreprinderii Perfectarea actelor de vînzare-cumparare a încǎperii Perfectarea documentelor pentru bancǎ. acoperită . ulterior fiind transportat în calitate de îngrăşămînt pe cîmpuri. Puii de o zi sunt procuraţi de la firmele ungare „Babolna" şi „Vitafort" cu reprezentanţă în oraşul Chişinău. Pentru sacrificarea puilor întreprinderea va apela la serviciile întreprinderilor autorizate din regiune. fără organe interne. În urma etapei de procesare.44 kg . se micşorează pînă la cca. în care se adună gunoiul de păsări. greutatea unui pui. Consumul de hrană pe parcursul unui ciclu de producţie este de 3. Acesta se păstrează o perioadă în care are loc arderea-descompunerea.soarelui. 9 . 4. 29% şrot de soie.5% şrot de floarea. Necesarul de hrană pentru creşterea puilor este procurat de la Holdingul de Stat "Avicola" SA şi de la producătorii agricoli particulari din regiune.

Consumuri indirecte.05 lei pentru un kg).1 Ipoteze Prognozele financiare privind activitatea SRL „" pentru perioada 2005-2010 au fost elaborate pornind de la un şir de ipoteze . Riscul de boală. deoarece utilajele de producţie vor fi procurate chiar în anul curent de activitate.anual 5% din valoarea fondurilor fixe deţinute de întreprindere. veniturile anuale estimate de întreprindere vor înregistra o creştere continuă. de la 1 036 800 lei în 2005 la 3 366 797 lei în 2010 (vezi tabelul 1).septembrie 2003. cheltuieli de asigurare a pazei.3 Consumuri şi cheltuieli Estimăm că pentru realizarea veniturilor menţionate mai sus.5 (tabel 1) pe parcursul tuturor anilor de activitate VIII. Procentul de supraveţuire a puilor. pot surveni următoarele riscuri: Riscul tehnologic. conform calculelor noastre. Procentul de carne obţinut în urma sacrificării puilor-80%. rata de deservire a datoriei RDD > 1. Riscul dat este minim. RISCURI În cadrul implementării proiectului propus. Cheltuieli generale şi administrative includ cheltuielile de salarizare a conducătorului şi contabilului întreprinderii şi contribuţii la asigurările sociale. Numărul de cicluri de producţie.1 lei/kg ). gospodăria va recurge la vaccinarea puilor şi ia deratizarea şi dezinfectarea încăperilor de creştere a acestora. Pentru a preveni acest risc. 8.25000 pui/ciclu de producţie. Consumurile directe includ consumurile privind achiziţionarea puilor. Acest risc este minim. Creşterea volumului de vânzări anuale . dintre care evidenţiem următoarele: Demararea I ciclu de producţie . cheltuieli sanitare. Riscul incapacităţii de plată. consumul de energie electrică şi consumurile privind retribuirea muncii.6 cicluri Creşterea preţurilor la resursele utilizate . cheltuielile de transportare a producţiei (0. medicamentele utilizate.2%.3%. Numărul de cicluri de producţie. încălzirea încăperilor în perioada rece a anului. uzura utilajului procurat (7 ani). plata dobânzii la creditul bancar solicitat. 2005 -2 cicluri. Chelltuielile comerciale includ cheltuielile de ambalare (0. în anul curent vom efectua următoarele categorii de consumuri şi cheltuieli: Consumuri directe.VII. 2006-2010 . Capacitatea halelor. plata serviciilor de abatorizare a puilor. Consumurile indirecte includ consumurile de întreţinere a mijloacelor fixe . PROGNOZE FINANCIARE 8. consumul de hrană. 8. 10 .2 Venituri Pornind de la ipotezele expuse mai sus.96%. deoarece.

20% Valoarea actualizatǎ netǎ (VAN) constiutuie un criteriu fundamental pentru evaluarea economicǎ şi financiarǎ a proiectelor de investiţie şi caracterizatǎ în valoare absolutǎ reprezintǎ aportul de avantaj economic al unei investiţii.4 Rezultate financiare Rezultatele financiare pe perioada analizată ne prezintă creşterea rentabilităţii întreprinderii şi activitatea profitabilă a acesteia. fluxul mijloacelor băneşti . care ne permite sǎ considerǎm cǎ proiectul dat este fezabil şi profitabil. este aceea care face sǎ existe egalitate între valoarea actualizatǎ a intrarilor şi a ieşirilor de numerar. Profitul generat de întreprindere va fi repartizat între fondatorii întreprinderii în limita cotei de participare la capitalul statutar: Gluh Virgiliu – 40% Ungureanu Iulian -20% Schimbov Sergiu -20% Oloieru Valeriu . valoarea pozitiva a acestuia (509 592 lei). 11 . confirmînd necesitatea şi importanţa acestei investiţii. activele întreprinderii.2 ani. estimate în cadrul proiectului şi avînd o valoare mai mare decît rata dobînzii (52%) ne dovedeşte despre necesitatea investiţiei. Rata internǎ de rentabilitate (RIR).vînzările nete.8. Principalii indicatori financiari ai afacerii . Indicatorii financiari ai investiţiei enumeraţi mai sus prefigureazǎ o situţie financiarǎ favorabilǎ.vor fi în creştere pe parcursul întregii perioade analizate (tabel 1). profitul net. Perioada de recuperabilitate a investiţiei este estimatǎ de 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->