Zuko Džumhur NEKROLOG JEDNOJ ČARŠIJI

"Sve teče – veli drevni mudrac – sve je vječni putnik, vječna želja za putovanjima i kao što putuje u nama nemirna krv poput vode na zemlji, kao naša misao što leti snagom vjetra i brzinom svjetla, tako se cijeli naš svemir nalazi na vječnom putovanju. O kako je krasno vama, ptice selice, što svake godine putujete na Siciliju, u Saudijevu Arabiju, u faraunski Egipat! Blago i vama nujni i sivi, tragični i purpurni oblaci, nebeski putnici!" Antun Gustav Matoš

GRAD ZELENE BRADE Davno je pojeo svoje posljednje kapetanske čakšire s lampasima. Jutros mu pred otvorenim gradskim kapijama presvisnu nekoliko posljednjih vojnika žutih kao takiše. (...rodio se bezimen, nekršten, neturčen… kao pastirska varda na obali zelene rijeke čudnog romanskog imena... hiljadu četiri stotine četrdeset četvrte prvi put ga pomenuše na dnu stare povelje; Počitelj – tvrdi grad na Neretvi… čuvala ga je mađarska posada, jedna kula i jedan ugarsko-hrvatski kralj…) Jeza je prošla rebrima dotrajalih kostura starih čardaka i bastiona i procvala u izlokanoj kaldrmi njegovih mrtvih sokaka. (...dvadeset sedam godina utvrđivanja, dubrovačkih zlatnika, Matije Korvina i mađarskih oklopnika... nadživi sijedog Hercega Stjepana... završi svoju hrišćansku biografiju i predade se humskom vojvodi i arnautskim čaušima poslije kratke opsade... zadrža staro ime i dobi novi čin...) U tamnom viru Neretve pod vrbama udavio je odavno obje kazaljke sa crnog brojčanika svoje stare sahat-kule. Potonule su brzo i lahko, kao dvije odsječene ruke vremena. (...mjenjao je zastave, posade i molitve na svojim kulama... zavijao

čalme i turbane, vodio vojske, dizao bedeme, hareme i šedrvane... opasavao se tabijama, topovima, kumbarama, kapetanskim dimiskijama i tepsijama baklava i pilava... zidao dizdarske konake... i stajao prema Gabeli i Veneciji na mrtvoj straži jedne mrtve carevine... general Filipović prođe Bosnom... Jovanović – Hercegovinom...) Za šaku groša prestajao je posljednje dane pred "Cajsovim sočivima" i "Kodacima", žalostan i smiješan kao albanski knez Viljem od Vida u nekom češkom cirkusu. (...služio je be-ha regimente... dvorio feldvebelske švalerke što su po Hercegovini sadile grincajg, kuhale ajpren-supe i pržile uštipke po žandarmskim kasarnama i od Metaljke do Domanovića... pisale anzihtskarte sa "domaćim krajobrazima u boji i nakladi St. Kugli" – "Grüs aus Čapljina..." i čitale nabožne obiteljske tjednike... četrdeset berićetnih svih svetih godina valcera, lapaloma, malih i velikih misa, naizmjenično – od korotnog povratka Maksimilijanovog admiralskog broda "Navare" iz Meksika i od melodrame u Majerlingu, do pucnjave na Latinskoj ćupriji i "gnusnog umorstva nadvojvodskog para u Sarajevu...") Sada mu u baštama srušenih starih hamama vehnu posljednje djevojke "s ibrikom u ruci"... pune mladeža, viklera i sevdaha. ...Utopio se za mnom u crnom viru nabujale bogumilske rijeke – suvišan i smiješan! ...U pocijepanoj anteriji zaboravljenih starih kapetana – sakat i gladan! ...Pod jorganom trešnjevog behara – mrk i dotrajao!… ...I ovog proljeća na mrtvoj straži mrtvih carevina... Gologlav. Goloruk. Golokrak. Gologuz.

JUKSEK-KALDRMA Prvo je ulica, pa more, pa Mala, pa Velika Azija... Juksek-kaldrma je strmi istanbulski sokak i posljednja mahala Evrope. Izvire iz memljivih odaja napuštene medrese, gdje su u opremi anadolskih derviša vijekovima bubali, gladovali i onanisali žuti bogoslovi nakšibendinske tekije; protiče grbavim koritom preko dvije stotine trideset stepenica mutna bujica kućnih brojeva, sivih fasada i polomljenih oluka i sliva se u smeđe prozorske rešetke kreditnih zavoda po Galati i

Karakeju... Nedjelju je, prije tridesetak godina, u ovu mahalu dovela policija, zajedno s latinicom, šeširima, civilnim zakonodavstvom i laicizmom. Muslimani su nekad šenlučili petkom, hrišćani prkosili nedjeljom, a Jevreji se kajali subotom... Sada svi sedmog dana jedu melšpajz, igraju domine, navijaju za "Fenerbakče" ili "Bešiktaš"; sedmog dana kasnije ustaju, duže se zadržavaju u toaletu i sporije se oblače. Sirotinjska nedjelja najamnika počinje tek poslije podne. Ona stigne u Juksek-kaldrmu tek poslije ručka kad jutrom isprati kućevlasnike i bankare, pontijake i skupocjene ptičare u lovište oko Bosfora i opere sudove s gradskih trpeza... Dođe bučno, kao jedra služavka nafrakana jeftinim pomadama, nakićena šarenim pantljikama po ubogom prazničnom ruhu hizmećara, praćena buljucima zadriglih čauša, dječurlije, kalfica i opštinskih regruta. Tada sa ledine pred malom sinagogom zacvile natklasni tročetvrtinski valceri i džambolaje... Nedjelja pokrene šarene kosture ringišpila islikane uzbudljivim scenama iz lova na lavove u džungli. Vergl zasvira davno zaboravljene fokstrote iz "starih dobrih vremena Džimi Duranta" i kukovi u crvenim šalvarama polete u nebo, pokriju sunce i slijeću u gladne mornarske šake da opet zavijore po svodu... Za trideset kuruša željezna ptičurina petnaest puta uznese sa svojim krilima ovaj zakikotani mali svijet koji umije da se raduje prazniku. Pripucaju streljišta i mali kovači udaraju u nakovanj a plehane rode donose bebe... Ljudi plate pa vide djevojku bez trupa, tele s dvije glave u Egipćanina s četiri sise. Pred zakrpljenom ceradom grlati džinovi reklami-raju vještine nedoraslih djevojčica na žici... Zagrljeni parovi zure u otvorene starinske panorame u čijim kadrovima prskaju šenbrunske fontane; Napoleon III komanduje bitkom kod Solferina; bradati ruski kneževi predaju zlatnu sablju nekome paši i Talijan Lukeni u širokom anarhističkom šeširu okovan čami na robiji i ispašta ubistvo nesrećne carice Jelisavete austrijske. Juksek-kaldrma je posljednja pritoka ovog čudovišnog ljudskog logora što je do danas ostao samo skica velike metropole – više veliki prizor nego veliki grad. Ona je beskrajna scenografija po kojoj su ispisane zagađene kapije dotrajalih "apartmana" u čijim odajama nedjeljom sjede uparađeni gosti, dok iznad šifonjera u stjenjičavim okvirima pod lepezama crnih evnuha lješkare kao bijele limuzine dokone bajadere gojazne od rahatlokuma i sutlijaša. U kući broj 4, ispod firme s koje se osmjehuje mladić u zelenom kač-ketu, ovlašćeni majstor Menahem Safada šest dana veze maslinove grančice po generalskim kapama a sedmog dana, uramljen u malom

formatu sirotinj-skog pendžera, tužno gleda kako ukrućeni remci rasipaju ajluk na kućne pomoćnice. ("O, trijanda trija krajcarija u ova oskudna vremena...") Ispod Safadinih prozora promiču ešaloni velikovaroških palančana u gluhim nedjeljnim promenadama kada činovnička djeca u odijelima od prepravljenih očevih pantalona stupaju na čelu porodične kolone... Promiču aveti i onih vječnih usamljenika što ni praznikom nemaju društva i koje uvijek srećemo nedjeljom kako zastaju pred svakim izlogom, zavire u svaku kapiju i satima ostanu na ulici zagledani u vrhove zvonika ili svojih cipela. Dokoni antikvari čak s Bajazida dovuku ovamo gomile "popularnih" knjiga za narod, turske Kasije carice i Dositeji, stari "Lajfovi", "Sinemondi", i "Epoke", i "Kako se pišu ljubavna pisma", i "Kako se osvajaju žene"... Za pet kuruša kirije mogu đaci i vojnici do mile volje gledati cvjetnu plažu Vajkiki, tornado na Pacifiku, blehnuti u grudi Rosane Podeste i uživati u "američkom načinu života" na flah-papiru. Kada u sumrak nestane vojnika i narednici za djevojkama ulete u mračne kapije, iščeznu ispijene flaše krahera i sinalka i presamite se umorne ruke ringišpila. Nedjelja iznenada odleti niz mahalu ususret bankarskim kabrioletima punim mrtvih očiju pobijenih jarebica, a Menahem Safada zatvori prozor svog malog svijeta u vrhu Juksek-kaldrme... Onda se oglasi mjesec riđ i izgladnio kao Nasrudin-hodžino magare. Pobrsti sve zelene zvijezde i cijele noći kunja povrh bijelih munara kao iznad ogromnih zašiljenih olovaka kojima su davno pomrli anđeli ispisivali po nebu grijehove trećerazrednih smrtnika.

KASABA NA GRANICI Jedrene sam prvi put vidio prije dvadeset godina, u desnom uglu zemljopisne karte, sasvim pri dnu. Samo tri crvena kruga na zelenom. Poslije je Jedrene bilo drugo pitanje na maturi: šesnaest članova rusko–turskog ugovora o miru potpisanog 24. septembra 1829. u Jedrenu. Sjećam se još da su Rusi vraćali Turcima Moldaviju, Bugarsku, Vlašku i Rumuniju, a Turci Rusima Georgiju, Mersiju, Mingreliju i Gurijel, i da je jedan car morao dati drugome milion i po holandskih zlatnika (ne znam više ko kome); i da se Porta tu obavezala (svečano) da vrati Srbiji šest nabija, i da je sultan obećao ferman snabdjeven

kačaka i Pašića. Vojska koju je Srbija ispratila s pjesmom. Jedrene nije sačuvalo ni uspomene.. Iz kukuruza se tek kasnije pojavilo smeđe naselje izgubljeno u tarabama.. Polubarokna džamija. i cvijećem na vrhovima pušaka.. Jedrene me dočekalo u velikim zlatnim šalvarama sjedeći u ravnici kojom teče i šumi Marica. i zemaljskog. i da je određena ratna šteta za neki rat od 1806. Iz Jedrena je porijeklom i njegovo preosveštenstvo i ekselencija Fan Noli. a Šukri-pašin asker se na kraju ipak predao vojvodi Stepi. mitropolit pravoslavni i državnik albanski koji se dugo nosio s našim radikalima i svojim deficitom i slao telegrame Lenjinu i Vilsonu. Dugometražni istorijski film o sultanskom Jedrenu brzo se svršio. i predaje muziku na nekom čuvenom univerzitetu. aščinica i pospanih statista koji čekaju hepiend. To je sve što je ostalo od petice zarađene na Jedrenu prije petnaest godina. druge prijestonice osmanlijskog carstva s džamijama bez vjernika i najsjevernije kasabe Turske Republike sa stanicom bez putnika. Bursa je sačuvala ljupkost i kad je prestala biti prijestonica. I trećepozivci su išli kao na svadbu i pjevali: "Jesam li ti Je-lane. Istanbul je sačuvao bogatstvo i ljepotu i kada ga je zamijenila Ankara. puno vojnika i šajkača. a poslije u Draču obrijao bradu i na talijanskoj lađi – bez mantije i otadžbine – bježao ispred kralja Zogua." Bugarska komanda slala je svakog dana depeše: "Utre šte padna Odrine". Docnije se opet spomenulo Jedrene. Za mnom je ostala besmisleno masivna zgrada jedrenske željezničke stanice s kolosijecima izgubljenim u djetelini.. nepokretna i bespomoćna. polupruska kasarna rodila se u prošlom vijeku kao arhitektonski melez u . čak u Ameriku da tamo piše sonete. Sokacima se sada odvija dosadni nijemi film u sto hiljada činova pun teferiča. Onda sam vidio Jedrene na starinskoj fotografiji u kompletima "Malog žurnala".hatišerifom. balkanskog Edirna.. To sam znao o Jedrenu prije viđenja pravog. mlitavo i tromo kao bugarska himna. Ostala je za carstvom koje se nomadski selilo. Poslije su u kadar ušli bedemi porušenog saraja i dva-tri vlažna prizemna sobička oskudnog Gradskog muzeja. U crtačku bilježnicu ne može ni stati bezbroj varijacija mahalskog urbanizma razapetog od Bosanskog Broda do Bagdada i Dijar-Bekira. Kasaba iz koje je iscurio život kao voda iz napukle stare činije po čijoj se ivici zadržao blijedi trag starinske pozlate. Lijepa i rijetka stvar po koju se niko nije vratio. i pogačama. u kafani. Jedrene 1913. U prvim kadrovima stajala je dugo Neimar-Sinanova Selimija.. sama i nesrećna među ćepencima i vrbama.

avlije. po pokretima. APRIL NA SIRKEDŽIJU . Na kraju jedne ulice. kao i svuda po kasabama. i ćenife. Sokacima bez buke prolaze dokoni ljudi. Pečalbarski se štedi previše. Istok i Zapad se dodiruju. po ljudima. Istok i Zapad žive u srdačnoj koprodukciji jedne "import-eksport" stvarnosti pune derta. Na sve strane su opet sokaci i budžaci. po kiši i u bolničkom fijakeru posljednje kategorije.braku između kajzerovoga "Drang nach Osten" i sultan-Hamidovog: "javaš-javaš".. uhvati odjednom i stušti bjesomučno i sa svih strana – i sa evropske i sa azijske. Komad tvrde zemlje na kojoj stoji tridesetogodišnja republika s laicizmom i prosvjetom. koja ide pravo.. ubijajući godinama bijele dane za žute pare.. pečalbari. Sviraju sambe. U svakom stotom ćepenku pod uvjerenjima i esnafskim pismima. roštilj radi.. i jablanovi. Grendžer glumi i pucaju bajramske prangije. "Simensa". Gostivarac ili Bosanac. ovčetine. ali se ne sudaraju. Okolo – po mahalama vuče se iskidan lanac Otomanskog Carstva od Fatihovog majskog ulaska na konju i s mačem u Aja Sofiju – do bjekstva posljednjih sultana s cvikerima. pojavljuje se kao obala "Dobre nade" nekoliko stotina kvadratnih metara kemalizma teško otetih od k'smeta. "Filip Morisa" i HadžiBekirovih rahatlokuma. Tama polegne kao derviška džuba po kućama. Jablanovi su ovdje jedina lijepa zaostala rekvizita s pozornice na koju je zauvijek pala zavjesa. Istok i Zapad zaspu svakog akšama zagrljeni na ušću Marice. Jedrene me ispratilo po mraku koji se. živi premalo i razmnožava pretjerano.. polovni "studebekeri" i ugojeni kurbani. Samo tri crvena kruga na zelenom. Lijevo su bugarske pogranične karaule. kapitulacija u čalmi. po jedan naš Tetovac.. "med i mlijeko". uz tuce propisno poništenih taksenih maraka. Pred bilježnicom je samo proredena čaršija iz koje su tri puta panično bježali i kupci i trgovci. i kraj svijeta. po poslovima.

Sveštenstvo u zlatu očekuje cara u atrijumu Bazilike koju sagradiše Artemije iz Talesa i neimar Isidor iz Mileta. Posljednjim vidom modrih zjenica aprilski dan teče dugo i radoznalo pred nirnberškim vašarskim fotografijama po zidovima hotelskih soba na Sirkedžiju. Sokacima starog Sirkedžija preko svilenih sagova. PRVA ŠARENA SLIKA NA VLAŽNOM ZIDU SOBE ILI SIRKEDŽI APRILA 1285. . viri iz nabora iznošenih parhetskih haljina. štitonoša. osvijetljene sa šest hiljada kandelabra. Sva falanga pozlaćenih i prepredenih ljenjivaca sruči se u dvadeset i sedmoro vrata Aja Sofije. pošto ogrije fasade i izljubi gospodsku djecu po parkovima. patricija.April bane u tijesne sokake Sirkedžija kao pijani kicoš s koferima punim sunca. "sin Marijin. April otvara vrata dućana i muhalebdžinica i puzi memljivim zidovima preko šarenih panorama obale po kojoj se kočopere žirardo šeširi starinskih kicoša u redengotima. umoran. Naseli se ovdje tek poslije šetnje glavnim ulicama grada. ozeleni žalosne vrbe za tarabama. sušičav i žut. Popodne. April uvijek dugo putuje do Sirkedžija na karoserijama automobila. GODINE GOSPODNJE Iz svijetle carske palate u cvijeću i mirtama izlazi ohola carska svita – blistava kao orijentalske šećerleme. dimnjacima. Iza imperatora gamiže čopor dvorjana. degenerika i zapovjednika. između dva reda "plavih" i "zelenih". uz glasnu viku heralda i pjesmu posta – korača car pravoslavnih sa tijarom i krstom na zlatnim trijumfalnim kolima. Dopodne. Sokaci se prolamaju od usklika fukare čiji su pradjedovi sedam godina dovlačili građu i hiljadu osam stotina trideset i sedam dana i noći zidali na brijegu Bogomolju pod koju je unijeta vitlejemska ploča na koju je odmah po rođenju bio spušten Sidi Isa. Igra dugo i tužno kao čaršijska luda. uspava sve žute mačore i osvijetli ljubičasti "beze" na usnama prodavačica. april daje besplatne predstave sunčanih igara za mahalsku dječurliju. April uskače u odžake ćevabdžinice. antenama i džamijskim avlijama. Dugo sanja na zidu pred prizorima davno umrlih proljeća. boluje na pocijepanim jastucima stjenjičavih konačišta oko željezničke stanice na Sirkedžiju. igra na sakatim repovima pijetlova. senatora. sladokusaca. April ostade na prašnjavim tavanicama po Sirkedžiju. apostol Božiji. Igra dugo u zelenim dimijama po krovovima.

. a poderana gomila sultanovih podanika. bozadžija. generala. . Sa slike u četiri boje muzika trešti "Hamidiju". Za carskim fijakerom na Selamliku u Aja Sofiji tiska se tijesnim ulicama Sirkedžija gomila dvorskih sobara. čankoliza. padišah!" Umoran od vijekova predveče. kuhara. bila je jedna ulica. čok jaša. paša. Potrošen je u kupljenom zagrljaju i opojan večernjim ezanom krezubih mujezina u šalvarama. derviša. u knjižari slika.duh koji je Bogom nadahnut i koji zasluži poštovanje i na ovom i na onom svijetu". begova i četiri stotine ađutanata. Čeha ili Poljaka. zelengora i zeleniša. GODINE GOSPODNJE Sokacima jure anadolski strijelci sa zelenim turbanima i bijelim gamašnama.. muha i tepsija. špijuna. tatlija. velikih vezira. na slici panorama – Sarajevo pred austrijsku okupaciju – zeleno u magli zelenog šutanja. zeljanica. ćejf i ljupka šala umornog Osmanlije u ljubavnom zanosu. nego igračka. u ulici knjižara. Najzelenije zeleno zelenilo. do Štadlerove katedrale – zelenije zelena od svake Lorkine strofe.. uškopljenika. OSVETA MRTVIH SULTANA U djetinjstvu. Opet uramljena priznanja odlično položenih majstorskih ispita i pretjerano taksiranih dozvola i uvjerenja sa potpisima mjesnih vilajetskih veličina. ugašen prosjačkim dlanovima u dnu aščijskog lonca. Bozadžinica na proplanku kod izobilnog šedrvana zelene bursanske džamije puna ogledala. besposličara i opsenara arlauče: "Čok jaša.. Bursa je dugo za mene bila samo ta slika u izlogu Studničke. Zlatna ekipaža i frizirane dvorske brade zaustaviše se pred fontanom Ahmeda III koja nije ni česma ni spomenik. a riječi već sutradan promijene svoj red. ministara i vatrogasaca. zelenija od svih zelja. pezeveneka. DRUGA ŠARENA FOTOGRAFIJA ILI SIRKEDŽI APRILA 1885. Oni čiste put njegovom carskom veličanstvu sultanu i kalifu pravovjernih. knjižara i antikvara. april tiho umire u berberskim ogledalima i vlažnim olucima smeđih straćara. Samo se slike dugo pamte.

Godine 1891. Proučavao je ustanovu ksenodohija grčkih i potonjih imareta turskih.U šlifovanom staklu smeđih vitrina šećerna vojska šarenih šećerlema kao egzotični statisti u holivudskoj šarenoj koloparadi pred rokoko kapijama nekog maharadže od Hajdarabada.. a naišao je na uspomenu sultanije Nulufer. pisac i naučnik srpski u ovoj dolini sumpornih vrela s nesigurnošću svih dokumenata na Istoku. zamišljao onovremene brodove i tražio da uhvatim sliku svetitelja Save i srpske svite njegove kako preko onog mora brode tamo ka onome zalivu među gorama na putu Nikeje. Grkinje iz Biledžika. "Hodio sam – piše – i prenosio sam se u mislima svojim u stare vijekove. Do carskih turbeta ide se kroz voćnjake i vinograde. Iz impozantnog "Vestinghuzovog" zdanja žmirkaju po svečanosti pihtijaste oči muhalebija i bjeloputi sutlijaši kao haremi pregojenih bula moćnog istočnjačkog princa u nekoj verziji Diznijeve bajke za anadolsku djecu i odrasle. Na prostranim terasama Muradije tražio je zaboravljene grobove kneginjica srpskih i carica turskih. preko Inđir Limana. Eskadron jeftinih poslastica preliven roza kremom sa crnim perjanicama najamnika od prženog badema putuje staklenim megdanima vitrina. jednog od sinova Osmanovih. Ulazi se dugačkom stazom.. Išao nesigurnim tragovima slovenskih apostola što se ovdje pod Uludagom "pokoriše strogim pravilima monaškoga čina". maja i juna Novaković je bio u Bursi." Mučen radoznalošću i kostoboljom borio se državnik.. "čuvene i po ljepotama i po raznim vrlinama svojim".. kuda je najmlađi Nemanjić nekada plovio u Nikeju. pervazom divljih ruža i poljskog cvijeća . Čitao je "pismo o hristijanima" i opisao nastajanje Burse od Plinija Mlađeg i njenu istoriju do ulaska Orhana. Oko džamije su visoki stari platani i jake česme planinskih voda. za koje nađe u putnim bilješkama patrijarha Arsenija Čarnojevića: "I vsaki dan na večeru povaseh hodžaceh podavajut hleb i čorbu musafirom".. Noga srpskog kraljevskog poslanika Novaković Stojana i supruge mu pohodila je ovu zelenu dolinu antičke Vitinije putevima svetosavskim. gdje se i inače teško sagledaju blijede granice legende i istorije.. Mare i Olivere. Drugovao je sa Ahmed Vefik-pašom koji je nekada prevodio Molijera i pregovarao sa knjazom i Garašaninom. Bijeli turbani mrkih indijanera na čelu dugih ešalona kraljevskih indijskih kopljanika predvode tvrde oklopnike smeđih doboštorti i kolone običnog crnog askera od užeglog masla i čokolade...

Bogata i moćna do prije stotinjak godina.. Od septembra do ferija razapinju svoje svilene šatore na svakoj stranici istorije.. Dijele dvojke. Ovdje je bio centar grčke akcije na Balkanu i trgovačke špekulacije na Levantu. rasute po padini iznad Vaseljenske patrijaršije. udvaraju se perverznim kneginjama vizantijskim. sa brijega.. Mrtvi sultani počivaju među crnim kiparisima i koprivom u truhlim zelenim anterijama punim guštera i glista. NEKROLOG JEDNOJ ČARŠIJI Ovdje. slikaju se za festivale na serijama običnih i taksenih maraka i po trafikama prodaju likove svoje na kutijama jubilarnih orijentalskih cigareta. vidi se cio Zlatni rog. poziraju Beliniju. Bilo ih je šest. poraze. Jutrom carski pokojnici tumaraju učionicama laičkih gimnazija. čitaju Tacita i pišu sonete između dva juriša. desna obala zaliva bila je gnijezdo fanariota. prisutna i dosljedna. Ova propala zdanja grčkih trgovaca vijekovima su odolijevala islamu i zemljopisima. Voda pod Fanarom bila je bajata i stara – vizantijska. novcem i intrigama nosile s turskom vjerom i . rođenja i poraza.. liče na potučenu vojsku posljednjih otomanskih sultana. osvajaju bijele carigradske kule. Osveta mrtvih sultana je uvijek dostižna. U akšam pokriveni zelenom čohom svojih zapuštenih grobova prkose suludo i uporno tridesetogodišnjoj republikanskoj iluziji svoje negacije i gvozdenom čovjeku svijetlo-plavih očiju sivoga vuka na prostranom skveru "Zelene Burse". Izdaleka. kečeve i mršave trojke malim djevojčicama i dječacima što bubaju njihove titule. Desno je Fanar. vrline i zločine.u visoke zelene trave stepe. Mrtvi sultani šenluče ovdje samo u dosadnim ljetnjim večerima. U ovoj vodi više se ne ogledaju stvari sa zemlje. Pišu doktorske teze. jurišaju na Tamerlane i Lazare. Odavde su se generacije bogatih hrišćana lukavstvom. ovako razbacane.. Po Fanarskom brijegu nad Zlatnim rogom čuče crvotočne kuće popularnih mušebaka. Jašu ugojene bedevije poljanama i megdanima bijelih listova kemalističkih bukvara i muče republikanske generacije datumima svojih bitaka..

ali su je pretekli protestanti i dolari. u zelenilu šedrvana i česama ima stotinjak kvadratnih metara stare turske keramike. Na Fanaru je ostala sirotinja jevrejska i Patrijašija vaseljenska uboga i preuboga. ali niko je ne može ponavljati i recitovati.. desetak kubeta.. ovo bi bio grad mrtvih. Bez kapija. ljepše od one u jedrenskoj Selimiji.. bez čuvara.. turbeta na gomili dotrajavaju kao neko ogromno. stotine automobila i jablanovi. Truhle tarabe. Pored prozora teče zelena voda. i svježije od one u Plavoj džamiji. Iz dvorišta Ejubovog turbeta svi putevi vode u stara turska groblja. bačeno u korov. Na dnu dvorišta Ejubove džamije. begovi fanarski bili su i kneževi i guverneri otomanski po Vlaškoj i Rumeliji i savjetnici carski na Saraju i na Porti.. i bježeći jedino od čovjekova lika. Sakrivena u šiblje. iskreno i tiho pjevao je po ovom zidu svoju malu zelenu strofu. Nema više fanariota. crnine i . i možda su janičari u jednom od ovih tijesnih prolaza dotukli osamnaestog i posljednjeg vizantijskog cara. Ovo je ispjevao pjesnik koji nije znao za granice dozvoljenog i nedozvoljenog.. računajući od imperatora Avgusta Oktavijana. Trgovci su držali novac. Na njima je visio patrijarh Grigorije. Sve do Ejuba. Ali.. Srednja vrata Vaseljenske patrijašije i danas su zazidana. Zlatom se kupovao sultan i iskupljivao Hrist.. Da nema dugačkog naselja na drugoj strani. Na Istoku se spomenik ne može uvijek vidjeti cio. Nju može zapamtiti svako ko voli da čita čudna slova kojima je napisana. strogih aleja.. neupotrebljivo i polupano posuđe. računajući od Konstantina Velikog ili sto dvadesetog. Sa ovog brežuljka zlato je pobjeglo u banke po Galati ili čak u Urugvaj.. patrijarh carigradski držao je crkvu. Ni sultana otomanskog. Tako piše u svim istorijama. Vidi se obično kube ili samo vrh munare. Kada nije bivalo tako – panduri su globili trgovce.policijom. Sve je napuklo i za sve se zalijepio "noviji" svijet dućana i daščara. bez prodavača cvijeća. Ni cara pravoslavnog. i prije i poslije toga. car ruski držao je patrijarha. Plemenitom površinom sa svih strana tankim plavim venama istočnjačkog ornamenta teče nježni krvotok arabeske. drvene kuće. Na padini što prolazi pored malog prozora ležao je nekad stari Vizant. Prije nekoliko godina htjela je Patrijaršiji pomoći i Moskva. Brod okreće desno. a derviši su vješali patrijarha. panorama se prekida. Na ovim pločama sve se veže i prepliće u zelenim čvorovima i opet nadovezuje u vječnom ponavljanju teme koja je bez početka i kraja kao u staroj istočnjačkoj bajci. Bogati trgovci žive na Džihangiru ili Floridi.

svijeća. Zlatni rog. ne zagledajući se i neobazirući se. kao na starinskom filmu. Ivicom vidika prolaze džamije sultana i velikih vezira. moreplovac i turkofil bjesomučno gleda u nju mjesecima. učini vam se da se grobovi nadovezuju i redaju kao brojanice i. požurih. a još manje Grčku i Italiju. isječeni uskim sokacima po kojima od jutra do mraka. Na suprotnom zidu Rita Hejvort reklamira "čuveni mirišljavi PURO toalet sapun". uparađen u malom formatu razglednice stoji Loti pun ordenja i brkova. Ejub i ovu kafanicu na brijegu. nije shvatio narode ni upoznao civilizaciju. Tri pertle i dva češlja. Bespomoćna carska olupina po kojoj se suše ribarske mreže i danas ponosno plovi svojih dvadesetak milja. jure ljudi i ševroleti. Pjesnik. Dokazi su u svim bedekerima. Kao da je ovdje smrt bila obična i svakodnevna stvar. vunene gaće. Nije razumio ni Indiju. dugačka siva panorama starog Stambola. Cio prizor ispuni Sulejmanija. sijekući modre talase nekog zamišljenog mora na šarenim lajpciškim litografijama zadjenutim u uglove berberskih ogledala u Anadoliji. janjeća glava i malo luka. Uramljena u malo okno brodarskog prozora odmiče sporo. Poslije dođoše kvartovi drvenih kuća. Jednom je i sam htio da izmisli neku novu vjeru – ovdje je zaboravio i staru. baš kao na slikama iz srpskobugarskog rata u izdanju knjižare Tome Jovanovića i Vujića sa Zelenog venca. maramica ili jedna riba. Pjer Loti volio je Istanbul. U lijevom uglu preko lampasa nečitka posveta i potpis. Plovimo opet sredinom masne vode i siječemo glavice truhlog kupusa koje bacaju lađari sa prepunih dereglija. Starudija hrđa u plićaku ispred nezgrapne žute palate sultanovog admiraliteta.. Iznad šarene litografije po kojoj juriša i junački gine konjica neke nepoznate narodnosti i sve se dimi i puši. ni Egipat. i jedna fotografija na modrom kafanskom zidu. Na dugim plovidbama. Penjući se prema kafanici na brijegu. već je . za koju je neimar godinama odabirao mjesto. Na ovim ulicama nema nezaposlenog svijeta. na svim jezicima. velika bogomolja još većeg osvajača. a na drugim mjestima u svijetu izuzetna nesreća koja se mora uljepšati. Nekada je iz duga vremena proučavao budizam i kao Lamartin putovao u Svetu zemlju na hadžiluk.. ovo čuveno tursko groblje liči na livadu po kojoj su nakrive izrasle velike bijele pečurke od kamena. Ovdje je povjerovao u lijepu Hatidžu i postao turkofil. Plovim ispred stare otomanske krstarice "Medžidije". Kažu da je Loti u ovoj kafanici na Ejubu sjedio mjesecima i pisao "Azijadu". kao u crijevima ogromnog džina. odjednom. od Polinezije do Boke kotorske. Sve filozofije i religije zamijenili su na kraju stambolska bula i orijentalni život.

Kapali-čaršiju je progutao plamen. prosjaci. Solomonove zvijezde. Ogroman prostor između spoljnih zidova u kiselom drvetu i mahovini i beskonačni broj stubova pregrađivao se danima i godinama i kamenom i krpom i daskom. reformi. Galama zamjenjuje velike firme. i motike.trgovina na trotoaru. krpara.. kapijama i parkovima koji nikad nije štrajkovao ipak je uvijek u nekakvom štrajku bježeći po cijeli dan od velikog posla i dangubeći na sitno. u gornji rakurs. staklara. fildžana. spasao šarenu dušu ovoga grada. minđuše. roka i kriza. Veliki gradovi se ponose i istorijom i noćnim lokalima i katedralama i lijepim ženama. fotelja. bašibozuci i krstaši. kombinezona i svih najlona. u krevetu. plakate i skupa neonska svjetla. Brod plovi pored Mahmud-paše. po kojima se iza čekmedžeta krčmilo zlato kao burek. i trgovalo uporno i strašno u riješenosti da se istraje do naših dana i da se postane jedinstven i nenadmašan. užeglog masla – sijale su grivne. živjelo i bankrotiralo. Svaki esnaf i svaka vrsta trgovine stiskali se pod jedno kube. na ulici. u prolazu. aščinica. staretinara. u kome se više od sto hiljada dana kupovalo i prodavalo. Kemal je. ljudi i mirisa šiš-kevaba. Istanbul se ponosio i svojom Kapali-čaršijom. frižidera.. kafanica. u radnji. zlatara. u prolaz.. Ovaj svijet po ulicama. kolonija. Učestvovali su i očenaši i artiljerija i Kur'an. i tako je sazdano čudovišno vašarište čuveno u svakom vijeku od svoga postanka do juče. konfekcija. svaštara i ostalim stotinama malih dućana u tamnim svodovima nekada čuvene Kapali-čaršije u Istanbulu. Oni što nisu imali stalnih dućana vrištali su pored svoje robe na ulici. Do njih su bile katakombe antikvara u čijim su vitrinama buđali žućkasti trbusi indijskih Buda i hrđale sablje dimiskije. Poslije njega ostale su freske bez tamjana i munare bez mujezina. na kraju. Ovo je nekrolog kamenom mravinjaku punom jorgana. Ostavio je za sobom čovjeka u plavoj čuvarskoj uniformi da prodaje ulaznice i oduzima fotografske aparate na vratima bogomolja. u dno ćorsokaka. u prolazu. ibrika. Rev d'ora. U vlažnom lavirintu piske. nudilo i tražilo. solitera. između dva prilaza. manufaktura. male oglase. Jak glas ili diskretan šapat su jedina reklama. Ličila je na mahove na luksuznu pećinu u kojoj se skrivalo od nevremena. ispod Kapali-čaršije koja je izgorjela. pod nekoliko svodova. čipaka. antikvara. u donji rakurs. . Da li je duša ovoga grada krštena ili nekrštena? Prepirka traje pet stoljeća. na prilazima. vladike. Ovo je posmrtno slovo hiljadama galanterija. pred radnjom. parfimerija. bakala. među desetak stubova. Trguje se u kući. Svađali su se carevi..

I bila je noć. mrak. smokinga i štrajfastih pantalona. Pod svodom žute. "Šanel". Slika posljednjeg sultana sa leptir-mašnom. Korzeti.. Samovar ruskog cara. makroa.. mamuze kralja Amanulaha. nargile.. Poodmaklo gluho doba nad smirenom kotlinom oko Miljacke. česme." Vestinghuz". Svilena marama "Suvenir d'Istanbul"... mjesec i dan više i ne pamtim. roza. "Kontinental" gume.. ni kad . Mlinovi za kafu kao bataljon patuljaka u oklopu. Kilogrami "šafhauzena". Ne znam koliko je bilo sati... "Soar d'Pari.. Godinu. Komplet za dvadeset četiri osobe. Buhara.. dušek Pjera Lotija!. Smirna. "Orion". "helvecija". bijeli orlovi.. fluorescentne cijevi. "Sidol".. Trgovine u starim sanducima. plave. redengota. kineske vaze. sijamsko ordenje. krikovi. zelene spavaćice kao zastave na Farukovoj jahti." "Vakans".. mangale... "marvina". Šoljice za bijelu kafu sa Ivicom i Maricom. "Simens". Oprema za motocikliste. U malim izlozima dostojanstveni stari časovnici kao nadgrobni spomenici što stenju i sviraju Lehara i "Nizamski rastanak". armije stolica. Prodavač štofa ima tri metalna zuba.. Taškent. karafindli. trokrilni ormari. "Kerting". miris prženog šećera i naftalina – na ulazu najveći istočni arsenal polovnih frakova. Zelena reklama "Devlet hava jolari" i stujardesa nudi sendviče sa sirom.. bračne sobe. stakleno posuđe.. "Amur". servisi za čaj. slike Ane Mej Vong sa autogramom. stara sarajevska zima sa mnogo snijega i neke čudesne bijele tišine.. Samarkand.. perzeri. muštikle. Kilote.. Miris prženih leblebija i crnih mačora. Žućkasti potoci sladunjave kolonjske vode. čopori.Krčmili su se i falsifikati i orginali. Bila je ona prava. bokali. Bilo je to davno.. Uzvici. konzula i novinara može se vjenčavati. slanici. nokširi. češke ujdurme "a la turka". Nekome je nestao novčanik! Mideri. servis za dvanaest osoba... Nova ulica. Kravata sa Aja Sofijom i tri munare. fotelje. Tri puta po hiljadu mladoženja.... čajnici. Tobralko. bijele. slikati i paradirati pod kiriju od dvadesetak lira! Kuhinjski kredenci.. Čaše. "omega". "lonžina". Opet prolazi. Ni kad me je majka probudila. šerpe. "Đulijag". činije. Bila je zima.

Te tihe zimske noći gorio je Kolobara han. Dim je bio pun mirisa štavljenih bravljih koža. Hadžo je stajao te noći poguren i nijem. Možda je takav nekada davno bio i dućan onoga Mula Mustafe Bašeskije. ograme. Sokaci su bili puni bunovnog svijeta. Čitave te noći hadžo je šaputao neku dugu spasonosnu molitvu. Hadžo je imao smiješan mali dućan u jednom ćošku starog hana. više ničega nije ni bilo. stara sinagoga i dio zida i česme pred Begovom džamijom. Crno i ukočeno kao dugačak leš nekakvog džina koji je čitave noći nosio sa crvenim bičevima ognjene agonije. Gorjelo je čitavo Sarajevo. Ujutro je osvanulo zgarište. Gore na spratu bila je divanhana na kojoj su.sam bunovan pogledao u prozore. Vatra je gorjela čitave duge zimske večeri. Svi smo trčali prema buktinji koja nas je mamila i omamljivala. sjetio sam se starog hadže koga sam posljednji put vidio te noći. Dok sam crtao starca u lijevom uglu crteža. šiljati odžaci na medresi Kuršumliji. demone i šejtane. Sa naših prozora vidio se veliki dio sarača. tri munare. Možda je u jednom njenom ćošku nekada bio dućan onoga dobrog starca koji je toliko volio Veliudin-pašu Čerkeza. nekada davno akšamlučili i šenlučili rovašni Morići i po čitave noći kenčijali sa . Bašeskije. Stara avlija je bila puna mrtvih ptica. Lučevi direci pucali su kao ramazanske beščetalame. Vatra je progutala čađave tavane i divanhane. Dobrih duhova noćas nije bilo. mali sarajevski dućani sefarda. možda. Pašlihan. Plamen je nadvisio stare jablanove. mudrog i veselog hroničara starih sarajevskih prilika i ulica. koji se podjednako molio za spas duša i onih koji gone i onih koji su gonjeni. Njegov dućan više je ličio na poveći sanduk za šećer ili neko limeno posuđe nego na radnju u kojoj je romanijskim seljacima hamajlijama i čudotvornim zapisima istjerivao zle duhove. Možda se ništa ne usiječe tako jasno u pamćenje kao neki veliki požar u noći. koji su izgledali kao ispucani crepovi sa kakvog zaboravljenog turbeta. nisam pomislio na vrijeme. Naši prozori bili su okrenuti prema Imaretu. U zavijanim oknima našeg prozora gorio je grad. jadna imanja siromaha. seraskera vilajetskog i neprijatelja Fra Grge. Osim divita i nekoliko požutjelih starih ćitaba. čitav jedan inventar fukaramuka i tuge. munare i smeđu Sahat-kulu. Te noći sve je blistalo u toploj pozlati ognja.

procjenjivalo i cjenkalo. Ovo je pomen ogromnoj kamenoj šatri izobilja. ratova. i nesrećnike koje su po svijetu vukli mračni i strašni nagoni. šarenila i asortimana. Ljude koji su putovali svijetom za bogatstvom i trgovinom.. odolijevajući falangama ljupkih prodavačica i utvrđenih cijena moćnih savremenih robnih kuća. Konstantinove smrti i Fatihovog trijumfa na bijeloj kobili. Ovo je pomen tvrđavi jednog mentaliteta. Kiridžije i kavgadžije. U nekim novinama odštampana je čirulja jednoj rijetkosti. . "Rosije Fonsijer". Siroti poreski obveznici. doživjeli su reprizu Hjustonovog "Blaga Sijera Madre" i ostali izbezumljeni i blijedi u traganju za požutjelim policama "Uniona".. gdje se godinama i danima zacjenjivalo. Kekeze i nakaze. Požar je uzbudio milion ljudi kao u zlim noćima strašnih zemljotresa. Hodže i hadžije. razapetoj od Bajazidovog mejdana do Mahmud-pašinih mahala i Nuri Osmanije. ucjenjivalo. novcem. Te tihe zimske noći izgorio je Kolobara han. Siroti Sulejmani. "Lankestera". nuklearnih bombi. Ništa se ne usiječe tako jasno u pamćenje kao sjećanje na veliki požar u noći. što su na domak "atomskog blagostanja" godinama drhtali od "Meseršmita". Izgorjela je za jednu zimsku noć crvotočna velika kutija usred čaršije. Grke i Latine. Izgorjela je jedne noći iza dobro osiguranih zamandaljenih kapija. "La Nasionala" i "Asikuracioni đenerali". dok gust kiseo dim nije odnio sve u bescjenje. izbjegavao je jednostavnu i tihu smrt u banalnosti regulacionih planova i urbanističkih zahtjeva savremene metropole i nestao u posljednjem uzbudljivom spektaklu zapaljenih kulisa. velikih strava. Na izlazu treba predati kartu.. grimasama i zakletvama. Marsovaca i letećih tanjira. Čauše i fratre. gdje se trgovalo dugo i iz ubjeđenja. Šetnja po Zlatnom rogu je završena. robom. stari teatar. čiji su klovnovi sa istorijskim zakašnjenjem na svojim ubogim trapezima pehlivanili preživjelu levantinsku varijantu prvobitne akumulacije. konkurencije.smiješnim i nesrećnim Đerzelezom. Kolika je cijena stvarima koje se više ne mogu napraviti! Dobri. Izgorjela je kutija koja je vijekovima pod svojim crnim poklopcem okupljala putnike i namjernike.. Avrami i Antigeni koji su još sinoć u pet do sedam trčali do ćoška da vam se još jednom zakunu. preživjeli su konvencionalno uništenje svojih običnih malih sreća u plamenu jednog klasičnog istanbulskog požara bez nade i hepienda.. "Anadolu Sigorta".. Turke. MIG-ova. policija. Iz bedekera je istrgnuta stranica o mravinjaku.

lađa i otpadaka. ode u planinu.. gospodar Strumice i Melnika. ujesen. koji se rodi godine gospodnje osam stotina sedamdeset šeste. turistička reklama i ono "rado te se sjeća. dime nargile. Od malena ostade siroče i. sa čijih su vrhova nestale straže koje su u dugim i mrklim ponoćima balkanskim osluškivale topot janičara i hod krdžalija. ali samo predveče. U truhlom ćepenku zgnječenom ispod drevnih zidina manastirske kule. na mjesečini.Neko će reći da je Zlatni rog lijep samo u proljeće. i u proljeće. Treći zimi. koji po Vuku. pun ustajale vode po čijoj se ivici nahvatao život žut kao mahovina. Svijeće voštane i karte dopisne. kako biješe sklon samotinji. Ali je u isto vrijeme i uvijek lijep. U ponoć. čiji je sat davno prestao da pokazuje doba dana i doba noći. kao Relja Krilatica u junačkom desetercu statira uz Marka i Miloša. Legenda kaže: Ovaj manastir osnova sveti Jovan Rilski. Popodne ovo je dugačka Čukarica. Samo nekoliko trenutaka svakog dana ovo je Zlatni rog. Drugi. U planini bio je Boboševski manastir svetog Dimitrija. Lijevo – obala prodavača i preprodavača. Desno – mahala puna čučavaca i leblebija po kojoj se suši ovčetina. vozni red. bez mjesečine. PANAĐUR U PORTI Portu ispuni graja. sličice i ikone. ubogi crni oci iskrpljenih dotrajalih mantija krčme brojanice drvene i staklene. Tu provede u molitvama i razmišljanju prve godine svog monaškog . puna dokova. i ujesen. trešte gramofoni i pljušte šamari. Krčme kalendare crkvene i svjetovne. ovo je kič. opet. ovo je strašilo i cmi bodež u leđima Evrope. sindikalaca i nedjeljnih izletnika vrzma se u dubokoj ljubičastoj sijenci kule što je vo vremja ono starostavno "u slavu svetog oca Jovana Rilskog i majke Božije" podiže Dušanov feudal i prosevastator Hrelja. Samo pred sunčev zalazak ovo je zlatan mač na crvenoj vatri.. on je ružan i ljeti. čirake i prospekte "Balkan-turista"." na razglednicama. Tušta i tma danguba bogomoljaca. Noću. Danju je ovaj zaliv ogroman rov. U stvari. i zimi.

. Epolete i kore od bostana.. "Pa tamu. zvono oglasi molitvu. pa tamu. što mi piloti".. Uskoro se proču među narodom ovaj sveti pustinjak i od tada silan svijet dolazaše k njemu: Legenda kaže: Carevi i kraljevi. i onda otišao u tamnu planinu Rilu.. Lagani tango. Lavovi. sa svih meridijana svijeta prosuo u ovu svetu nedjelju na ovo sveto mjesto. Porta ječi od zvuka i talambasa. za posljednjim gostom. mađarski i vizantijski. svetih utvara i psaltira zatvoriše se... igrarije i . u "Kelijama inokom prilepljenim jakože nekaa ptičja gnezda". Drugarice biraju. Iskrzane mantije iščezoše. brezove metle. od Bele Trećeg do Isaka Angela i od Trnova do Grana. paučine i miris užeglih kandila. Borija pozva na novu igru. blagovijesti i uspenja. umašćeni epitrahilji.... učenik Konstantina Filozofa. hiljadu vena kojima teku boje krvi i boje rubina. Vladislav Gramatik.. orlovi. portreta. geograf i prepisivač "od Novoga brda" ostavi u našoj knjizi i pismenosti pažnje vrijedan opis toržestvenog prenosa moštiju mučenikovih u hram koji obnoviše tri brata Joasaf.života.. transparenti i medenjaci – porta podrhtava i rastače se. pasulj i bdijenja. trube i ćemaneta. Prodrte crne čarape. Dugi časni posti. Sa čađavog svoda čamu jednog budnog bitisanja prate junaci i kraljevi i carevi pravoslavni. Starodrevno zdanje ječi ranjeno. U tami ubogih ćelijskih enterijera ćebad od kozije dlake. Kitnjasti lukovi konaka lome se od vriska. Krstovi i stijegovi neustrašivih velikomučenika i vojnika. Bijeli miševi izvlače horoskop života. razvlačiše mošti blaženog. Strogo je i pred poplavom nečastivog koji kao da je sve sitne grijehe svih mladih ljudi. tiho i nečujno. Helebarde i trake. iz sela Granica u kraju ćustendilskom. Ćepenak za čas opusti. kamilavki.. u zemlji Rumeliji. "Az živea za ljubav". igumana manastirskih i rukovodilaca državnih. kako zapisa Camblak (nemirni putnik i biograf iz Dečana). Tu se posvetio postu i molitvi i tu podiže malu crkvu. David i Teofan. Vrata malog manastirskog muzeja punog ripida. hrisovulja. Legenda kaže: Pustinjak Jovan boravio je na Perniku i Vitoši.

. tupana i zurli panađurskih. uvodio slobodu i pandure. kaldrmisane sokake. Ugase se promukli zvuci napuklih smeđih čalgija. Četinari dozivaju zelenim rukama nebo." – bugarski narod.tako besplodnom za narode koji na njemu žive. Lamartin je vidio Plovdiv.. procuri iz nabora riza kaluđerskih – crvotočan i mrk.. Loti da izmišlja novu vjeru – Lamartin da zaboravi staru. poteče mlazom sa mazgala i kula starostavnih – vlažan i ljut. Kao da ovu noć lukavo domame zvona sa svih tamnih zvonika i mrak pokulja iz konaka.. ove uske.. a tako bogatom za .. sjedio je na divan-hanama gospodske kuće na sedmom brijegu razmišljajući o Orijentu. Sipljivi motori starih kamiona najavljuju tugu rastanka. Potok se uplaši. ".. skromni. kome hadžiluk nije umanjio rezignaciju.snovi davno preminulih majstora i neimara. pobjegne i zaključa u svoje dno.sa štapom u ruci i torbom na leđima na raskrsnici divnih vjerovanja prošlosti i strašnih neizvjesnosti u budućnosti".. civila i vojnika. manastirskih – ljepljiv i crn. Otmjeni i umni poklonik Kristovog groba. trudoljubivi i prema svojim sveštenicima pun poštovanja. maznih rospija. blag. prije nego što je prošao zemlju u koju je "istočnjački Vašington". Tama nije došla iz daljina sa čaira balkanskih i derbenta rodopskih. Lamartin da rješava istočno pitanje – Loti da postane istočnjački princ. Miloš. za carstva koja na njemu tavore. DŽAMBAZ-TEPE Lamartin je krenuo na Orijent da zaboravi Elviru – Loti da nađe Hatidžu. ohlade i nestanu u planini. Tada neki nevidljivi časovnik iznad naših glava otkucava nerazumljive sate.. Stijene se usprave. mutvaka i budžaka... izmili iz svakog znaka apokrifnog – mehak i ljepljiv. Lutajući svijetom ". džambaz-tepeta i sahat-tepeta i zavolio ovaj ". Porta se lagano prazni. Umor se spusti na žute širite podoficira neumornih igrača. čitavog jednog malog svijeta u prazničkom ruhu među korpama paprika i patlidžana. Tama opoje visoke trave i otruje sve ptice u letu. Ova noć u porti nije volšebni tamni konačar iz klanaca i bogaza starih hajdučkih planina okićen toplim krpicama sna..

." Neko se nekog uplaši i dan pobjegne na dno rijeke.. kontoarijama i robnim kućama pred kesicama arpadžika i "Vima". i sticalo. i pjevaju pjesme o rodini. Svi bilansi su završeni i sve norme prebačene. zalutale u ove fukarske odaje pod doksatima. Umiru sjećanja na paradne ulaske kroz gradske kapije fićfirića i potporučnika austrijskih i pruskih sa akselbenderima i peruškama... kap po kap kapalo. kat po kat. čuvajući do kraja predstave svoje malo čedno srce za smjelog trakstoristu s najviše trudodana. ljubavi i bratstvu. pred cicom i krepdešinom.. odakle. Potamne džombaste avlije i kapidžici. i zašto. kao u Istanbulu. kamen po kamen kamenilo. Noć oslijepi sva stakla. Nekad se u ovim konacima i magazama namicalo. i kako.. Na ekranu bucmasta ljepotica s pletenicama i visokom štiklom puna dva sata spremo odolijeva udvaranjima i laskanju lokalnih aparatčika i lijenština. guvernera hiršćanskog i vazala turskog.blijede i umorne putnike iz Evrope". zanimljiv kao srce ljudsko i visok kao nebo. grčkih i bjelosvjetskih starica koje su. titizilo i džimrisalo. Noć obavija crnim platnom sedam bregova u Plovdivu. i kuda. zrno po zrno zrnilo.. Mrak ugasi svjetlo nad vodama. crnornorske ili dunavske flote sa uvoznim harmonikama domaće proizvodnje.. . zadivljen je zastao još jednom pred Ćele-kulom pozdravljajući pogledom i srcem "te junake čije odrubljene glave stoje kao biljeg nezavisnosti njihove otadžbine". kao u Rimu. zaboravi voljenu ženu i napiše ep "ogroman kao priroda... Bogoridis Aleko-pašu-fanariota istanbulskog. Popadaju svi kapci i sve roletne na dućanima. u crne mutvake i hajate dokusurenih čorbadžijskih konaka i magaza. para na paru. i zažalio posljednji put što se vraća među prosvjećene. Zasijaju samo ulazi plovdivskih bioskopa na čijim plakatima u tri boje i u dvojnim redovima marširaju mornari baltičke. dok i smrt za vrat. počinju samotna noćna bdijenja jermenskih. Svjetlost se skriva od mraka u ispucane cilindere malih petrolejki. ikonama i vjenčanim slikama. Ostavljajući Balkan. U žutim carigradskim sanducima truhnu im stare fotografije i davna sjećanja na Istočnu Rumeliju. pred kioscima. rovašilo i cicijašilo. Posljednji čorbadžiluk dotrajava na posljednjem brijegu Plovdiva. ko zna čijom voljom. dan za dan. zajedno sa svojini žutim mačorima. "Toliko su varvari azijski i evropski bili izvanredno dobri prema nama…" Uzalud je htio da stiša sumnje. šankovima i tezgama.

zelena i mehka. . francuskih generala i srpskih pukova. srca. GALIJA POD ĆERAMIDOM Solun. danju je istovar-utovar. . i turske i cincarske i makedonske.U deset sati sva djeca su napravljena. Na ovom brijegu ima noći za cijeo jedan grad. mladoturaka. aščinice i robne kuće.. u deset sati sve žrtve su poklane. I s kraja na kraj kule vavilonske i palanke balkanske (i grčke. krišom spustio na obale ovog mora.. mastika. za čitav jedan svijet. dunje ranke. dekapente. "Blau-punkt" i roštilj. Jedan pjesnik je rekao: ".. Tesaloniki. gonjen srećnim vjetrom niz Vardar. i doner kevap." I s kraja na kraj duga šarena crijeva sokaka neke čudne balkanske urbanizacije koja kao i da nije drugačije prenošena od kasabe do kasabe. Noću je Solun džinovski splav koji se.. Katarke zabodene kao čiode u nebo. Na njenim jedrima spava umorna matrona bogova. paradna rijeka. Dugovoda lijepa balkanska rijeka kao da se ne uliva u obično more... Sita od poljubaca – malaksala od usluga – osiromašila od požara. Tetovirane ruže. leblebije. nego se širila stjenicama i epidemijom. nego pravo u istoriju. i frčko ćufte. kruške karamanke. Solun je noću stara galija pokrivena ćeramidom. U deset sati nigdje žive duše. Krčme i šeš-beš. zadovoljno i nacionalno. pente. i arnautske) prodaja i preprodaja. kao stara patriotska koračnica. "Egejski biser". Havajke i nimfe na mišicama mornara.Batenberga i Koburga. I banke... Selanik. Matrikule. velike i male. i jagnjetina pečena i halva ćetena. Mahmurluk starih kapetana. potonjih kneževa i potonjih careva bugarskih. Solun.. Osmijesi i suze za palubama koje odlaze."I male dragane u kvadratnoj sijenci fasade jedne banke. Luka je noću osvijetljena školjka na crnom žalu.. ponosno. Nostalgije tajanstvenih dalekih putovanja." Marica protiče i šumi Marica. sredinom grada.

na domak bugarskih topova. Opsenari što nedjeljom popodne i subotom dopodne plašljivoj seoskoj djeci puštaju ptice iz smeđih muzejskih kamera i pola stoljeća uporno ruše stroge dvorske ceremonijale na radost i diku malih poreskih obveznika i vojnika spretno ukomponovanih (bar jednom u svom hudom podaničkom životu!) u državne ambleme. na formatu šest-devet. I noćas još pamti Mikru. poali d'Orian i čedne junake u šajkačama koji su u noćima solunskim. Tesaliji i Trakiji. Tri reda domaćih i starih ordena i lenta nekog uglednog pravoslavnog svetitelja. srpske borce. Zejtinlik. kunjao je jesenas bubuljičav evzon sa brkovima a la general Pangalos pritješnjen kraljevskim parom u lijevom i desnom ovalu. zastave. proklinjali rov i žalili za ratovanjem u Mačvi. u uskim izlozima sirotinjskih fotografa periferije. Sjeća se: sanjali su svoja sela ravna i u zatišjima sadili lijehe luka i paprike. na istrzanim krilima frontaškog sna prelijetali sve tri vojske moćnih careva i mjesecima i godinama dolazili u Šumadiju i na Moravu. Volšebni čarobnjaci periferijskih ulica. ginuli. U uglovima hrastovih lajsni solunskih dućana fotografije vojnika sa nakarminisanim usnama i cvijećem u ruci. Kralj je lijevo. umoran i odsutan s monoklom na desnom oku i državnim brigama na umornom čelu monarha. Plavo akvarelisane oči četvrtastog podoficira i žute čauške zvjezdice na ramenima. ratne (slavne) i obične (svakodnevne). grbove.Sjeća se samo da nije bila "ni nevina. Ivicama izblijedjele nezgrapne posvete i datumi. i pantljike (šarene) na glatkoj staklenoj površini starinskih fotografskih ploča među dekorisanim bračnim profilima i . Dva pješadinca u avijatičarskim kapama čuče na koljenima u aparatu od debelog papira sa amblemima kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i putuju na vijeki-vjekova modrim visinama Levanta iznad kreveta memljivih gostinskih mutvaka po Epiru. Njeno kraljevsko veličanstvo iz dubina raskošnog hermelinskog dekoltea smješka se na gardistu srdačnim smijehom njemačke djevojke sa sela. Uokvireno zeleno lice oko lažnih crvenih cvjetova. svojoj kući bijeloj. U gladnim mediteranskim ćor-sokacima iza beaz-kula. Nad konjanikom ukrašene ratne zastave u boji i kliktavi orao u letu nad šapkom. ni tanka" kada je došla lađa francuska. skverova i izgubljenih balkanskih mahala u crnom plastu iskrpljenih truhlih čaršava. pravili česme u hladu velikih bukava Sultanije Kulbeleri. voljeli Francuze i zajedno s njima umirali od njemačkih haubica. s večeri sjedjeli u svojoj "bašti". "kad poginulima nije odmjeravano mjesto gdje će počivati njegovo tijelo i kada je njihov pogled na umoru gledao nebo cijelo".

pantljikama.. "Kit-Kat"? "Kit-Kat" je bar. kabare. varijete. Lele. Lole. Uzalud! Žena nije uspjela da izgori. Klavirista krišom jede sendvič. Plava svjetla se pale i gase. "Kit-Kat" je ćumez.. vještačkim grudima i minđušama. Na kraju je uzeo baklju i zapalio ženu. "Kit-Kat" su ". dvije Njemice. Poslije su igrale dvije Arapke. pa opet Njemica. Truba cvili kao isprebijano kuče. pa šest Njemica. Aplauz. .anfasima krunisanih glava. pa jedan Arapin.... "Kit-Kat" je "zvijezda sa Majorke" senjorita Končita del Monte Grande sa kastanjetama. Neki Čeh obučen kao Meksikanac gađao je svoju ženu noževima i uvijek je promašio. U loži pored muzike sjedi bogati trgovac sa veoma mladom djevojkom i zabavlja se.. Njene oči su zelene kao jezera velikih hidrocentrala. pa tri Grkinje. dansing. Marženke.. Jedan mladić je skinuo košulju. pa tri Njemice i dva Arapina i obrnuto. Bogati trgovac bi mogao biti njena majka. Program je završen..čuveni specijaliteti... U ponoć počinje svetkovina rok en rola. pa jedna Grkinja. pajzl. Za što bolju posjetu moli direkcija. Neki bivši ministar koji je sjedio sam u loži pojeo je velike količine kikirikija. Neki Nubijac je na podijumu gutao vatru i na kraju je pojeo sablju dimiskiju." Ipak otišao sam u "Karavan".. "Kit-. "Kit-Kat" su male i velike Liši. Aplauz... najbolja domaća i strana jela i pića. On bi mogao biti i više nego njen otac. Gomila mladog mesa vrti se kao u ogromnom mikseru ograđenom šper-pločama po kojima su islikane neodjevene žene. Bogati trgovac mogao bi biti otac mlade djevojke......-Kat" Šta je to. Trubač leži na podu. špilja. Sada se čisti od trunja... Vrhovi djevojačkih cipela dodiruju plafon.." "Kit-Kat" "K. Ministru su pomogli da ode u toalet. Trubač se valja po podu. Lejle. Ludilo objave doboši.. rupa pored pristaništa... Žiponi zastiru zadivljene vidike. Neko je na zidu naslikao Neptuna bez kupaćeg kostima.. Lulu..

datum. Noćas su ulice puste. U desnom uglu ime i prezime majstora. Senegalaca. u bazenu zlatne ribice. Vrhovi crvenog kamenjara nižu se monotono i dugo kao pobožni psalmi . u najplavlje plavo srce najstarijih voda i pjevati im do kraja ove noći serenade. Mornari pjevaju neku pjesmu kao da zapomažu. obljubi jednu po jednu sve male zvijezde i zaspi sam na bijelim dušecima Kajmakčalana. Pariz. "Kristal". Hongkong. Beč. galije i luku u daleke tamne dubine Egeja. Engleza ni Rusa koji su sedamnaeste ovuda prosipali krv i šampanj i nazdravljali svojoj smrti. Kao vojnik. Samba dočarava krajeve i mora koja. možda. "Olimpos Palas". Kao turist. Noćas su sa prastarih ljubičastih tapeta padale otrovane muhe. bahat i zadrigao kao bogati trgovac iz Smirne. Mornari plaćaju... ni popota. U varijeteima nema Francuza. Talasi na modrim krpama odnijeće pustolove... Kairo. Srba. London.. ni papaza. PUTOVANJE PO BESMISLU Vozimo se na auto-stop. Nema ni lampaza.. Sve pjesme od Bagdada do Gradiške liče na kuknjavu.. nikada nećemo vidjeti.Nikad mi neće biti jasno zašto se ova igra pleše stojeći.. Iz pješčanog mora rastu granitne stijene arabljanskih bregova. izbrijan.. "Floka" i staromodne zavodnice madmoazel dokter i Mata Hari. pogasi sva svjetla u svodu. Ostane samo trag njegovog žutog mirisa. Putevi gospodnji su asfaltirani. Noćas u baru sjede tri Nijemca. Bogato uramljenu gojnu ljepoticu u crvenim papučicama mazi lepeza presamićene haremske crnkinje šiljatih fontana. I prati nas odavde do fajronta. U ponoć se oglasi mjesec. prošeta nebom Trakije kao svojom čaršijom. "Beaz-kula". Mrtvi su "Odeon". u fontani bazen. Buenos Ajres. Na rasprodaji ljubavi kupuju djevojke i odlaze. Neko uvijek putuje na Istok.. Smeđa stujardesa sa Kasandrovog plakata neodoljivo preporučuje da holandskim superkostelješnima otputujemo odmah u San Francisko.

beduini. još relativno mladi. buljuci golišave djece i vizija beskonačnosti koja počinje na pragu šatora. bez blagoslova Gospodnjeg i bez socijalnog osiguranja. Francuzi hotel. Oaze su ležale kao čiode zabodene u žuto platno pijeska. mlijeko i meso od kamila.. naši nesrećni praroditelji lutahu svijetom jalovo i dugo. Njen grob je u Džedi i dugačak je osamdeset aršina.. Jedna oaza u Arabiji liči jedino na jednu drugu oazu u Arabiji. pošto još ne biješe pronađen petrolej. Među njenom mnogobrojnom djecom bilo je i kriminalaca. Na sjeveru su karavanska bespuća i satanski vilajeti za pripovjedače bajki.. Daleko na jugu vladala je lijepa Belkis Makeda... Italijani bi na ovom svetom brijegu podigli crkvu. Amerikanci bazu. potucahu se obalama nepoznatih mora i okeana. Jedna od njih je mlada. U užarenim pećinama ovih bregova gnijezde se demoni. Na sjeveru je velika pustinja El Bahar Bil Maji. sretoše se na padinama Džebeli Rahmeta i počeše da žive nevjenčano. Na jugu je strašna zemlja Hadramaut.. Pramajka Hava izrodila je mnogo djece. Šteta što Rakić nije vidio zalazak sunca na Džebeli Silbalu. . smeđi šatori. Granice između civilizacije i varvarstva leže duboko zakopane u pijesku pustinje. Neko je rekao da vrhovi ovih brda liče na krijeste pijetlova. Tako je zapisano u knjigama starostavnim.ispisani nevještom rukom nekih davno preminulih arhanđela. Nebo je mjesecima plavo kao čelik arabljanskih mačeva. ljupka kraljica od Sabe. U kamenjaru ovoga svetog brda sreli su se praotac Adem i pramajka Hava. Odvojeni i napušteni. Turci bi po običaju podigli karaulu a Beograđani bi otvorili kafanu "Kod prvog grijeha". Život je tada u Arabiji bio prilično težak. Mudri car Solomon slao je svoje bogate karavane u basnoslovnu zemlju Orif. i to naročito u podne. Njihove odežde su crne kao grijeh.. Neki dan sam se poklonio sjenima naše pramajke Have. Arabljani nisu podigli ništa. Protjerani iz raja zbog nemorala i učestalih krađa sa privatnog posjeda Gospodnjeg. Na jugu je okean crvenog pijeska i kovnica ljutih vjetrova. Mali. a Libanci kockarnicu. Poslije dvjesta godina odvojenog života... Vojske nomada vodila je čudesna ljepotica Zejnab. Bugari bi ovdje sagradili veliki naučni institut za borbu protiv zagraničnog sujevjerja.. U podne nastaju orgije svjetlosti i sve se pretvara u usijane bijele i žute linije. Carstvo Pamira ujedinilo je Arape u borbi protiv Rima. Nekada su ovuda vodili stari trgovački putevi Istoka. Dvije beduinske žene sjede u šoferskoj kabini. Kamion obilazi litice Džebeli Rahmeta. Džezirat el Arab – znači ostrvo Arabljana.

Jedna neodjevena žena udarala je u daire. Kamion uzima benzin. Mlađa beduinka traži toalet. Lijevo. Zahvalno potomstvo podiglo je na svakom mjestu po jedan dostojan spomenik nesrećnoj braći. Stare turske hanove po drumovima zamijenile su automobilske stanice na autostradama romantičnih drumskih razbojnika. Šeik je bio lijep kao Ramon Novaro. bio je mauzolej. Na sva tri njena turbeta položio sam smjerno stručak pustinjske mahovine. U sredni je bio bunar. Šel. koji su nekada napadali usamljene putnike i karavane.. Ademovog groba nema. Sunce napada ljude. Putevi Gospodnji su puni benzinskih pumpi i servisnih stanica.. Kada bi postojao.. možda dvanaesto. Zamijenile su ih velike međunarodne kompanije koje napadaju čitave narode. . Oči su mi dugo bile pune boja sa litografisane šarene laže. više nema.. mjesto na kome se odigrala ova nezaboravna biblijska melodrama. Možda bi nekom arheologu pošlo za rukom da i ovdje nešto ukrade. Još kao dijete gledao sam u ogledalu jedne sarajevske berbernice sliku oaze. Na tom slavnom i pobožnom mjestu Kabil je ubio Habila. kili-kola i veri-kola. Nebesa dave zemlju i prosipaju žar po mutnom vidiku. Na početku i na kraju svake priče o Arabiji stoji pustoš i ništavilo. Na slici je bila noć. diplomati bi tu polagali vijence i o praznicima bi vojna muzika svirala monarhističke marševe prožete religioznim osjećanjima. Putujem po svijetu noseći zablude i naivne slike iz djetinjstva. Kiti-kole je nestalo. To je deseto. Pored bunara poigravao je bijeli arapski konj. U oazi se prodaju pepsi-kola i koka-kola. na jednom brežuljku. Ostale neodjevene žene jele su hurme. Okolo je cvjetalo mirisno cvijeće. Njegovog groba nema. Njegove uzde bile su zlatne. Kamen se raspada i pršti i sve se pretvara u pepeo.. Sunce i pustoš su sudbina beduina. Jedna neodjevena žena je bila plava i sjedjela je nepristojno.. Mjesec je bio žut kao kifla. Svi teolozi svijeta dolazili bi ovamo da se poklone. Tu bi se održavali festivali bogoslovnih horova i popovi bi se pelcovali protiv darvinizma. Aramko.Njen grob je jedini spomenik kulture u drevnom primorskom gradu Džedi. Hajdučija se polako sa carskih džada preselila u međunarodnu politiku. Na slici su bile tri ili četiri palme. Muslimanska braća i Hrišćanska zajednica mladih ljudi naizmjenično bi čuvala počasnu stražu. Šeik je sjedio na mehkim dušecima... Niko ništa nije umio da mi kaže o grobu Ademovu. Kamion se zaustavio. Mobiliol.

Jedan je bio razgovoran. Sada se ponovo vratio nomadskom životu. Jedan arabljanski vojnik vršio je nuždu iza olupine nekog napuštenog automobila. Kad i Arapi ne bi bili semiti. mjesto politike monarhija. KAMEN CRNOGA SJAJA Pijesak oko mene pretvara ove trenutke u vijekove. Sivo. Abdalah je u svojoj političkoj bašti njegovao dva kulta. Sumrak me zatekao stotinu kilometara južnije. Njegova ljubav je prelazila u obožavanje. Mjeseca nije bilo. Između ljubavi i mržnje nije bilo mostova. Sunce se razbilo kao žumanjce na beskrajnoj platni usijanog pijeska. Mjesto ustava postoji Kur'an. Šeika nije bilo. Nije bilo ni bijelog arapskog konja sa zlatnim uzdama. Ispratio sam ga psovkama nedostojnim čovjeka. Prije četiri godine uveden je budžet. Noć se spustila naglo i sa svih strana. Pili su zeleni marokanski čaj.Poslije mnogo godina nestalo je jedne šarene iluzije sa litografije u ogledalu sarajevske berbernice. Rekao mi je da u njegovoj zemlji ne postoji politika. prašnjavo lišće neke pustinjske travuljine pokriva kameni otvor bunara. vijekove i . Bile su samo tri ili četiri palme. zvao se Abdalah i radio je neko vrijeme u Dahranu kod Amerikanaca. Kod Amerikanaca je naučio engleski i mrzio je gospodina Dalsa. njihova mržnja prema Izraelu bila bi antisemitizam. Očerupane i ružne. Putevi Gospodnji ostali su pusti i ružni kao zemljopis. Vojnik je obavio nuždu i pojavio se iza olupine napuštenog automobila. Abdalah je prestao da govori o politici. Oaza je groblje benzinske buradi. krupne i tople kao pilići. Kult ljubavi prema Gamalu Abdel Naseru i kult mržnje prema Davidu Ben Gurionu. Nije bilo ni neodjevenih žena. Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji. Bilo je oko mene sve ljubičasto. Na nebu su se pojavile zvijezde. štrčale su u svodu kao ogromne nagorjele metle kojima se čisti džehenem. Vjerovao je da je Allah poslao Nasera i da je Dals izmislio Jevreje. a njegova mržnja u histeriju. Pred benzinskom pumpom pored oaze sjedjela su tri beduina. mjesto parlamenta šerijat. Dotle je zemljom upravljao stari kralj sa svojom djecom.

U tami nad pijeskom bilo je te noći mraka za čitavih nekoliko svjetova. ličila na gizdavu istočnjačku galiju punu molitava. Dvije Marokanke su otkrile svoja lica. Daleko na istoku ostala je Džeda sa svojim neonskim svjetlima i mračnim dugačkim sukovima punim Čerkeza. začina i hodočasnika.. Jedan albatros kružio je jučer izgubljeno. zapisi protiv urokljivih očiju i paradna admiralska uniforma nekog kineskog imperatora. Beduin koji je jahao pored mene bio je čitavo vrijeme mračan i crn kao da je neko preko njegovog lica prosuo flašu jeftinog crnila. U daljini je ostalo more. torbara i bogoiskatelja čak iz Buhare i Taškenta. Poslije sam i ja čučao iza palme i platio za lonac žute pustinjske vode pola dolara. Vrijeme u pustinjama nema nikakvog značaja. U malim dućanima probisvijeta mogu se kupiti trave koje liječe od ujeda kobre. Ne znam koliko je bilo sati kada smo krenuli dalje. Putujem iza kolone beduina. U pustinjama ništa i ne počinje i ništa se i ne završava. Arabiju je pokrio mrak. "kraljicu gradova".. i fanatik. Kamile su zatim koračale prema zapadu. reklama neke italijanske fabrike automobilskih guma. Pred ponoć smo došli u neku oazu čijeg se imena više ne mogu sjetiti..dosadu. četiri ili pet stravičnih stabala koja su podupirala sparušene zvijezde – bili su jedini inventar ove izgubljene oaze. U gluhom pejzažu njihove oči su sijale umjesto zvijezda. . Ko zna kakve su sudbine i tamni nagoni za srećom doveli one hiljade mjenjača. Jedna je bila krupna i crne trepavice svojih čudnih očiju obarala je pri svakom pogledu mome. Beduini su dugo čučali ispred stabala palmi i poslije su tražili vode. koji je imao nekoliko klupa i džezava. bio je suhonjav. japanske robe i pečenih jarećih glava. U kravanu su neki trgovci iz Basre i nekoliko mršavih poklonika iz Maroka i Libije. Neko je rekao da će Džeda jednog dana prestići Los Anđeles ili Floridu. Pustinja je obavijena ćutanjem i očajanjem. Noćas mi je. Do zore ćemo stići u Mekku. Žene su bile izdvojene. gust i neprobojan kao prljava mantija suludih perzijskih opsenara.. Oaza u pustinjama obraduje čovjeka kao tačka poslije dugačke i nerazumljive rečenice nekog gnjavatora.. Kafedžija.. Stari ruski samovar. izgubljena daleko u mraku.

Sanjivi stražari u burnusima dugo su zagledali svežanj pasoša... pripovjedači bajki iz Basre i Same. a noći u strasti i poeziji. Beduin ima svoj lahki šator koji mu u pustinji zamjenjuje basnoslovne borce. ... Dani su prolazili u trgovini i svađi. Opet smo putovali kamenjarom oivičenim satanskim pejzažom arabljanskih bregova. recitovani na ovim festivalima ljubavi. Najbolji stihovi. Svuda na Istoku legenda je uvijek zamjenjivala istoriju. Dvojica beduina su čitavo vrijeme pjevušili. Beduini su spokojno spavali na svojim kamilama.. U zoru smo naišli na prve policijske karaule na prilazima Mekke. Maloprije su recitovali neku staru arapsku baladu. Beduin ima svoga konja koji je brži od svake ubojite strijele. snijeg sa Libana. Grlenim glasovima veličali su ljepotu i preimućstva svoga nomadskog života u slobodi. brinući brigu da nijedan nevjernik ne prekorači prag Svetoga grada. Poslije smo naišli na još četiri karaule u kojima su stroge straže kontrolisale imena i vjeru hodočasnika. Izdaleka je mogla biti i šarena filigranska kutija puna starinskih adiđara koje je neka džinovska ruka sakrila u srce pustoši. Granice između legende i stvarnosti ovdje su sasvim izgubljene. isposnici iz Hadramauta. Možda zaista i ne postoji na svijetu narod koji je toliko zaljubljen u riječi i ljepotu svoga govora kao Arapin. Njegov pogled bio je naivan kao vjeronauka... Predjeli su plašili putnika kao čudovišna neka scenografija koju je napravio Salvador Dali. Jedan stražar imao je dugačku srebrnu kamu. Tako je zapisano u nekoj knjizi. Njenim tijesnim ulicama punim usijane vlage prolazili su stoljećima bogati trgovci iz Bagdada.Možda je čak sa Sumatre doletio na obale ovog toplog mora. bludnice sa Sumatre i Malaje. ". Naša istorija imena i datuma istočnjacima je najbolja potvrda nemoći i jalovosti naše fantazije..Beduin ima svoj burnus koji mu stoji ljepše nego ikakva kraljevska kruna ukrašena biserom i draguljima. ispisivani su na pergamentu i vješani o sive zidove drevnog Ibrahimovog svetilišta. Sjetio sam se Crnjanskog i Cvijanovićeve knjižare. "Kraljica gradova" i "Sveti grad Ćabe" ležao je opkoljen visokim stijenama i pećinama čudovišnog oblika. Beduin ima svoju divnu pjesmu koja je uzvišenija i ljepša od svake molitve". Nekada je bila drevno arapsko svetilište i centar bankarstva i bluda za sve arapske ljude od Nila do Perzijskog zaliva... začine iz Kalkute. svilu iz Šangaja. "Ljepotica Arabije". pjesnici iz Damaska i Samarkanda. Svetkovine su trajale nedjeljama i karavane su donosile voće iz Sidona.

cvijeta i zelene grane. dok sam tužno i besposleno gledao u svoje kicoške kožne kofere kupljene negdje na Terazijama. jedna predrasuda manje. Noćivao sam desetak noći na ulicama usijanog grada kao i hiljade Indusa. sa dvadesetak gostiju na gomili. Abdel Rahim je naučio da izgovara ime moje zemlje i mi smo postali prijatelji.. . mačaka i aščinica. zagušljiva i tijesna. U prolazima.Fasade gospodskih mekelijskih kuća bile su pune balkona i mušebaka koji su zbunjivali svojom ljepotom i zaprepašćivali strpljenjem starih. Jedno iskustvo više. na izmaku svih mekelijskih sokaka. Hasura prostrta na pijesak pružala je mnogo više komfora u kakvom bezimenom prolazu ili pred trijemom nekog starog trgovačkog zdanja. za oprost od grijeha i mir duše svoje i svojih mnogobrojnih predaka i svojih mnogobrojnih potomaka. Miris čudovišnih začina lebdio je oko munara i miješao se sa glasom mujezina i molitava. ili nekako slično. Bavio se čitanjem molitava za spas i pokoj duše mrtvima i donošenjem vode za novac živima. davno pomrlih majstora. Lijevo i desno bili su pokriveni sukovi puni trgovaca. nego hotelska sobica. kalifa bagdadskog i gospodara pravovjernih. ćerka ili žena (više se ne sjećam) Haruna al Rašida. Mekka je ličila na ogromno ognjište puno vrelog pepela. U Svetom gradu Arabije hotel je iluzija i komfor predrasuda razmaženog Evropljanina. švajcarskih satova. zbijena u smeđu dolinu. Julskih dana i noći i u Mekki je bila nesnosna vrućina. bez travke.. Gole i surove pećine zatvarale su grad. Ima krajeva svijeta u koje treba otputovati sa džakom i sa bisagama. Ima zemalja u koje ne treba ići sa koferima. čupkao bradu i razmišljao o besmislenosti napornih putovanja. bio je crni kamen Ibrahimov. Vodovod je gradila neka ljepotica Abu Zubeida. Sudanaca i Pakistanaca. Abdel Rabim nije imao neko određeno zanimanje. i nije imao kadilak. uskim i tijesnim kao u sokacima oko Straduna. Zagledan u ljepotu toga drveta povjerovao sam u vječnost ljudskih ruku. francuske kozmetike i pakistanskih probisvijeta i isposnika. U dubini grada. bilo je mnogo siromaha. Uokvirena vijencem golih granitnih stijena. Jedne užarene noći. njemačke mašinerije. upoznao sam Abdel Rahima Hadi ibn Mohamed Alija koji nije imao kadilak i koji nikada nije čuo za Molotova. Moj prijatelj zvao se Abdel Rabim Hadi ibn Mohamed Ali.

Jezik naš nasušni bijaše nazivan i prost kao u davna vremena našeg praoca Ibrahima. dalje. da je u njegovoj zemlji zabranjeno slikarstvo i vajarstvo. danas slučajno.. Saznao sam. visok crnomanjast. Abdel Rahim je znao napamet desetine imena holivudskih starova na neviđeno.. pjesme ni muzike. U njegovoj zemlji niko nije čuo za antabus i plavuše su na velikoj cijeni. engleski keks u originalnom pakovanju. jednog malog hadramevtetskog princa koji je letio zajedno sa mnom u istom "vajkauntu" iz Kaira. gdje je Kabil ubio Habila i kako se zove sadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. od veneričnih bolesti nije bolovao. i bio je zaljubljen u Džejn Rasel. Mali princ je u avionu čitavo vrijeme pjevušio "Arivederči Roma" i pokazivao mi fotografije napuljskih prodavačica. bajerov aspirin. Njenu sliku isječenu iz nekog starog "Lajfa" nosio je Abdel Rahim u jednom džepu svoje prostrane galabije pored ćitaba i hamajlija koje su ga čuvale od urokljivih očiju zlih duhova. Sjetih se. riječi internacionalnih i prstiju bosanskih i arapskih. On uči u Italiji podoficirsku školu i jednog dana će u svojoj zemlji biti admiral. u inostranstvo nije putovao. Umjesto Katarine Velente slušaće stroge glasove starih sveštenika i biće jednoga dana admiral.. engleskih. . Za vrijeme svoga školskog raspusta neće moći u brdima svoje zemlje da pjevuši "Mambo italijano". Naš jezik bio je sastavljen od riječi italijanskih. Znao je. japanski kompot i holandsko mlijeko u konzervama. Znao je gdje u svako doba dana i noći može pronaći "česterfld". U Allahovoj državi jedine su razonode njegovih podanika duge molitve i česti požari. francuskih.. da nema igre.) Abdel Rahim je znao napamet sve sokake.(Dvadeset godina i šest zlatnih zuba. ni da se oženi svojom ljubljenom napuljskom prodavačicom. Ali mali hadramevtetski princ je tužan. ministar i konzul. ministar ili konzul u svojoj žarkoj domovini. O njoj smo pričali dugo u zvjezdanim pustinjskim noćima dok su po ulicama oko nas krotko mrijuckali bradati induski hodočasnici izmučeni postom i molitvama. bradu i brkove brije i osobenih znakova nema. egipatsko voće na oku. Sporazumijevali smo se nekim čudnim jezikom koji nikada neću moći da objasnim. čija je koja kuća u gradu. Nosiće bijele čaršafe mjesto šarenih ljetnjih košulja kupljenih negdje na Via Veneto i moliće se u džamiji. prolaze i dućane ovog drevnog grada što ga osnova i podiže naš časni praotac Ibrahim. ni da pušta svoje omiljene gramofonske ploče. da je zabranjen svaki alkohol i da je zabranjena svaka kocka. osim toga.

batine. Dugonog.. Policajci su prišli. kao što se na Zapadu ne može živjeti od čiste umjetnosti. ali za to je dockan i daleko.Stvari. Jedan policajac vukao je veliku tašnu punu papira. Ništa se nije čulo.. ipak. odvajali i sređivali akta. Policajci su čučali uokolo i tragali. Već satima sjedim na vrelom pijesku. Iz izloga neke radnje ravnodušno su zurile mrtve oči zvaničnih portreta. Naučio je more dova napamet i ispostio pola svojih dana. Svi smo gledali u njega. Šeik! Na kratkom putu od limuzine do uzvišice pred bakalskom radnjom pratili su ga buljuci djece. Šeik nije povisio ton. Dugonogi u policijskoj bluzi prišao je i salutirao propisno. krupan čovjek u policijskoj bluzi užurbano je sortirao motke. Svijet je polahko pristizao. Podne je prošlo odavno. Želio je da postane automehaničar i da šeicima popravlja automobile. Šeiku su donijeli limunadu. nemaju onakav izgled kakav bi željela njegova mala prinčevska duša i kako je to nekada davno i naivno mislio jedan naš ambasador koji je proučavao tugu malih princeza sa Jonskog mora. polako se okrenuo prema gomili i nešto progunđao. Dotle će čitati molitve za mir duša mrtvih. Šeik je . Kožna torba se otvorila i počelo je sređivanje administracije. Donijeli su mu slamku. najzad. omalena.. Pojavila se. Čitao je polahko. Šeik je promijenio naočare. Najzad je izvadio naočare za sunce. Policajac je izvukao iz gomile cedulju koju je tražio. Moj prijatelj Abdel Rabim učio je neku srednju teološku školu i spremao se za sveštenika. Šeik se nešto bunio. Gomila zvaničnih papira prosula se u pijesak. štapove i ostale instrumente u službi mjesne pravde. Želio je da jednoga dana postane hodža. Publika je protestovala umjereno. Ogledao se ovlaš u prozorskim oknima dućana. Odlučio je da postane vodonoša i da čeka dok i u njegovoj avliji ne procuri nafta. Nebo je bilo bijelo i prašnjavo. Telal je još jutros objavio da će tačno u podne biti izvršene kazne na prostranom trgu pred ulazima u sukove velike čaršije. kratkovida prilika uvijena u bijelo. Zavirivao je predano i dugo u sve lavirinte svoga gornjeg i donjeg veša.. Šeik je dugo tragao po skrivenim džepovima svoje bijele galabije. ali se ovdje na Istoku ne može živjeti od čiste religije.

Jedan osuđenik je posrnuo i povukao drugoga. trideset. Pariz – Foli Beržer. kada bude dosta. "Ka-elem" ima najljepše stujardese. novim pokretom ruke dati znak da se batina zaustavi i da je pravda zadovoljena. U pijesak su se spustile dugačke flanelne gaće. Dugonogi je pljunuo u šake. četvrti. Niko neće da se pomakne. Pravda je zadovoljena. Šeik će. Peti je bio jači i usmjeren prema mjestu na kome se obično sjedi. Starčić pored mene ostavio je tespih u džep i zapalio američku cigaretu. Primijetio sam iza šeikovih leđa bijeli bolničarski mantil koji je pod miškom čvrsto držao omanju kožnu torbu kakve su kod nas nekada nosile babice po palankama. Osuđeni ne zna koliko će udaraca dobiti. Sada je.. Kairo.. Prva leđa su primila prvi udarac. Rim. Gazili su preko svojih drugova kojima je bilo teško da se pomaknu. Izmlaćeni se u prolazu šetka. Okovani koji je primao batine gledao je u pijesak. Nije uzalud ovdje prisutan bijeli .. Džeda. Drugi. Atina. treći. Šeik je brojao. Docnije će se uloge promijeniti. Šeik je ponovo nešto čitao i dvojica osuđenika koji su bili vezani istim lancem lijeno su ustajali. Prave kazne dolaze tek na kraju. Udarci nisu jaki.. Svi smo se smijali. ili trideset dva. Vezani su prišli uzvišici i okrenuli leđa dugonogom. šeik je dostojanstvenim pokretom umorne ruke dao znak. Dva policajca su pažljivo pretresala osuđenike. Dva kadilaka dugo trube iza naših leđa. Motka. valjda.odgovorio na pozdrav i izvršio inspekciju štapova. Motka je izabrana. Zaboravio sam da brojim. Svetkovina pravde mogla je da počne. Četrdeset. Udarac mlitav i blag. Obično lete plavuše. Presuda. Prizor je odjednom izgubio svoju ozbiljnost. Deset oštrih udaraca sasvim nisko i povratak u gomilu koja čeka svoj red i svoju sudbinu. Opet sam zaboravio da brojim. Pošto je ustanovljeno da nijedan nema ispod galabije nikakve druge odjeće do svoje nesrećne lopovske kože. pažljivo. Pretres. Ne zna ni dugonogi koji ga tuče. četrdeset jedan! Stop! Šeik je zaustavio uzvitlanu bambusovu motku u letu. To je diskreciono pravo vlasti. Možda je danas slučajno neka crnka. Starac pored mene mirno prevrće svoj ćilibarski tespih. siv i nepomičan. Iznad naših glava protutnjao je "Ke-el-emov" četvoromotorac. Možda stujardesa nikad ni kao dijete nije dobijala batine. Drug koji je bio vezan uz njega zvjerao je uokolo po svjetini.

bolnički mantil sa smiješnom torbicom. Starac pored mene opet mljacka gumu za žvakanje. testera. Jedna ruka je malo. batine. učio neku srednju medicinsku školu. Svuda uokolo širio se zadah pravde. Presuda. jod. možda bi beduini i zatvor poslije izvijesnog vremena shvatili kao kaznu. "Lufthanza". On preko galabije ima novi džemper i preko džempera dugački vuneni kaput. pretres. Izgubljen novac (tvrde) može čitav dan stajati na ulici i niko ga neće taknuti. Opet jedan četvoromotoroac iznad naših glava. Koga interesuje kako će nesrećnik u posljednjem času premjestiti vjenčani prsten na drugu ruku. i dalje ću kupovati ananas kod njega. Gaza. Smiješna mala torba užasne sadržine. injekcije. Ono je prodavač povrća kod koga sam kupovao ananas. makaze. Ipak. Svaka zemlja ima svoje običaje. zato samo deset blagih udaraca toljagom u leđa. Možda je nekada bio berberin. Šeiku su opet donijeli limunadu. "Saudi Arabien er lajn" dobro plaća svoje pilote. neki tehnikum. je vjerovatno. Ili je bez škole imao samo praksu. Na pramcu švedska zastava. Slijedeći! Presuda! Pretres! Udarac. Oblači se poluevropski i uvijek me oslovljava na engleskom. Ipak. . Bijeli mantil. Šeik broji udarce. ili nešto slično. ljudima su potrebne dvije ruke i oni. Odsječenu ruku može kažnjenik ponijeti sa sobom. Izgubio sam broj. Ipak. Starčiću pored mene nije vrućina. Jednom rukom se može samo prositi. To je zabranjeno. i rutiner je. Zatvor za beduina nije kazna (kažu) ili ga bar on ne bi tako shvatio. Postaje monotono. "Saudi Arabien er lajn" nema stujardese. Piloti su Amerikanci. Veliki. bijeli brod dugo i sipljivo svira. Mnogi se ovdje tako oblače. o tome vode računa. Ono više ne sija – ono boli. a može je ostaviti u pijesku. valjda. Nekoga je prevario na vagi. a teže krađe kažnjavaju se odsijecanjem ruke. Ovdje je zatvor zamijenjen batinama. Vrijeme je ručku. Ko zna koliko je ruku odsjekao ovaj bijeli bolnički mantil u službi pravde! Ovdje je vazdušni saobraćaj vrlo razvijen. Vlažan vjetar duše sa pristaništa. satara. Deseti ili dvanaesti osuđenik. Sunce je sasvim poludjelo. Dugonogi je ponovo pljunuo u šake. Opet jedan superkostelejšn.

U upravnikovoj kancelariji ima ibrik.. telefon i nježne pastelne boje. tri. Možda tom rukom više nikada neće čačkati nos.. Beduini se. Kola se kupuju samo za gotov novac. dva ševroleta. Slijedeći. znak je otmjenosti i plemenitog porijekla njegovog vlasnika. Još bogatiji Arabljanin kupi dva kadilaka. Kola bogatog Arabljanina su posljednja riječ tehnike dvjesta i više konja. ne umije da čita. On je najuspjelija kombinacija između baba-Roge i Ali Babe koju sam ikada vidio.. Magarac koji je tetoviran.. dva. On je nespretan.. Pozadi moraju da . arapska i skupa. ali umije da šofira. Svako jutro budi me jedna crvena limuzina. Jedan kažnjenik gleda za bijelom perjanicom dima. Jedan.. ali je dostojanstven. Tespih treba da ga čuva od sudara i ostalih saobraćajnih nesreća.Šeik nema pojma o poveljama. Magarac koji je tetoviran ostaje napolju privezan za vrijeme kancelarijskog radnog vremena.. Poslije dolazi crna kafa kod moga komšije.. presuda. tri.. Njegova kafa je jaka. Zavaljen na zadnjem sjedištu ispušta prve dimove jutarnje cigarete i sanjivo gleda u mene. valjda. deset.. pontijak. Bogati Arabljanin kupi kola: kadilak.. On. ne dopisuju. inače. Na blagoslovenom pijesku njegovog malog emirata dolari rastu kao kupus. minderluk i jedan žuti telefon. Upravnik pošte dolazi na posao na tetoviranom magarcu... Kladim se da nikada nije čuo za nekoga Daga Hamaršelda. za dolare ili za rijale – kola moraju biti posljedni model. Jutros sam razmišljao o Arabljaninu i o limuzini. linkoln. model pedeset sedme. automatski mijenjač. ali svake noći plaća basnoslovne račune. Neki mjesni dostojanstvenik ili nešto još više od toga odlazi na posao. uvaženi vlasnik će okačiti na kler svog novog automobila tespih zamočen u svetu vodu "Abu Zemzem" i navući svilene zavjesice koje su vezle njegove žene. početi prave kazne. Njegovo lijevo oko je manje od desnog.. nekog živahnog degenerika čak iz Samarkanda. Uskoro će. Bijeli bolnički mantil je nestrpljiv. Tako počinje jedan moj običan dan u usijanoj zemlji Hedžasu. Jednu. U ovoj pošti se primaju samo avionske pošiljke. dvije.. On ne zna ni četiri osnovne računske radnje. Šeik se pridržava zakona svoje zemlje. Idem da popijem koka-kolu. Šeik ima ševrolet. Uz prvu kafu počinju moja uobičajena jutarnja razmišljanja. ševrolet.. Šeik broji. Čim kola stignu u njegovu garažu. Preko puta je pošta. deklaracijama. protokolima i rezolucijama sa Ist Rivera. možda.. Takav žuti telefon vidio sam samo u nekom holivudskom filmu u kome je igrala Dijana Dors.. Švedski brod je isplovio.

On nema svojih principa. Tespih može da bude od sedefa. Letjeće bez straha u četvoromotornim avionima preko okeana. ali će sa strahopoštovanjem govoriti o nekoj pustinjskoj pećini u kojoj se skupljaju zli duhovi i vampiri. Ljetovaće u brdima Libana i u Floridi i ići na liječenje u Švajcarsku. špiritušu i rešo i kuhaće ovčiju plećku i persijski pilav kad god mu padne na pamet. Rijetko ih vara i obično izvan svog harema nema drugih ljubavnica. uzduž i poprijeko. Ako bi negdje u svijetu nesrećnom pješaku trebalo otkriti spomenik. ali će u hodžine zapise vjerovati isto koliko i u pencilin. ali se njegova shvatanja o vremenu nikad neće promijeniti. Uvaženi vlasnik će. Tespih je obavezan. On će mi prodati kantu vode i okupaću se iza kafanske tarabe.budu kao sprijeda i obično imaju po dvije radio-antene.. ali neće promijeniti ni jednu svoju naviku.. tri ili četiri supruge uvijene od glave do pete u crno i neće poštovati nikakve saobraćajne znake ni propise. Ide jedan kadilak. . ali je nepovjerljiv. Neizbježnu i skupu rekvizitu takozvanog američkog načina života dotjeraće za svoju domaću upotrebu i svoj lični merak. ali ima svoje ćejfove. primaće površno i ni jedna od tehničkih blagodeti kojima se danas koristi neće izazvati u njemu ozbiljniju promjenu. unijeti u svoja kola sijaset jastuka i jastučića da poveća udobnost i ljepotu. ali ima tuđe predrasude. ovdje bi mu trebalo podići džamiju i uz džamiju mauzolej. On je radoznao. ni jedan svoj običaj. plav ili zelen. ni ostaviti dubljeg traga. moraju registrovati. ali se bez njega ne mogu zamisliti automobili bogatih trgovaca iz Nedžda. ćilibara ili od običnog stakla. Kola se. naravno. Davaće gas bosom nogom ili u svojoj omiljenoj papuči domaće radinosti i razvijaće brzinu od stotinu i više kilometara. ide drugi kadilak. ako mjesni kovači i bravari uspiju da proizvedu isti broj limenih ploča koliko se svake godine uveze automobila. Sve što uzima sa strane. Od američke limuzine napraviće arapski čardak. Poredaće šarene krpice i ostale kerefeke svuda uokolo i pored šofer-šajbne držaće upaljene nargile. Osjećam da će danas tražiti da nešto ispričam o jugoslovenskom fudbalu. čak mogu imati i tablu sa brojem. ali je prema svojim ženama nježan i pažljiv. On nema svojih sudova. crne i nepomične kao velike flaše mastila. Bogati suprug je neumoljiv i strog kada su u pitanju drevni običaji njegove zemlje. Može biti bijel. Prevaliće hiljade i hiljade kilometara po autostradama i po bespućima. Sjediće suvereno za volanom i voziće svoje dvije. Poručio sam još jednu kafu u očekivanju moga prijatelja Abdel Rabim Hadi ibn Mohamed Alija. zatim. Žene će se voziti iza leđa moćnog supruga. Unijeće u kola samovar.

Jutros su Indusi.. U podne će nestati sve sijenke i biće sve bijelo. Ješće se na podu i prilikom objeda neće se upotrebljavati drugi pribor osim prstiju. . Možda se u ovom gradu vrši generalna proba pakla. Jednu kuću. erkondinšn. Bogatom trgovcu se sreća grohotom nasmijala i proviđenje ga je darovalo jednom malom Lendavom koja je procurila baš na njegovoj njivi. Ostaće samo tragovi ljudi i automobili uvučeni duboko u zamršena crijeva prašnjavih sokaka i prolaza. ali će se u kući bogataša iz Vedža živjeti životom predaka.. neonske cijevi... Prošla je druga kamila. srebrnog. Jutros su mjenjači prebrojavali svoje bošče pune zelenih američkih novčanica kao spanaća. Dostojni crni kadilaci. ali će svi ukućani piti vodu iz jednog ibrika. Jutros su povorke pod zelenim Muhammedovim zastavama uzvikivale zakletve Allahu i padale pred mudrim sjajem Svetoga meteora. Kuća će imati tapete.. nakisela. ali čučavac. pribijeni uz crvotočne ćepenke. Čaše će se blistati u rafovima izglancane kao pitomci vojne akademije na rođendanu svoje vjerenice. ali jednog. masna. električne kuhinje i pegle. paprena i zabiberena. doduše. od bijelog mermera. Tri kuće. U podne nikoga neće biti na ulici. Gazdine žene će biti sve odreda nepismene i manikirane. frižidere. ličiće na kraljeve koji su prognani u daleku i surovu tuđinu da se nikad ne vrate i da u njoj ostave svoje kosti i svoje karoserije. Kamilari će nadživjeti kamile. Danas je užasna vrućina. Marokanci. Umjesto engleskog klozeta biće čučavac. Turci i Avganistanci ruku uzdignutih u užareni svod tražili oprost grijehova svojih i grijehova pradjedovskih.. Kuća će imati bašču i u bašči vodoskok i u vodoskoku zlatnu ribicu. Poslije dobrog arapskog ručka može se popiti "nijagara". Dvije kuće.. Njegova kuća će imati sve najmodernije instalacije našeg stoljeća. Užareno i bijelo. Javanci. ali su sva slana. doduše.Bogati trgovac iz Vedža gradi kuću.. Prošla je jedna kamila. Poručio sam još jednu kafu. Njegovaće se "Elizabet Arden" kozmetikom i nosiće žipone pariških modnih kuća ispod svojih stravičnih crnih pelerina. Kamile će jednog dana sigurno izumrijeti. Na električnom štednjaku kuhaće se arapska jela kojih ima toliko i koja niko živi ne bi mogao upamtiti. ako treba i električne mišolovke.

Jedino se u sijenci ovih starih maslina nije osjećao miris benzina. Na uglu pred prodavnicom njemačkih lijekova izdahnuo je jedan starac. Prije mnogo vijekova tri velika cara podigoše zidove oko grada. Na njegovim prsima je ovo hrišćansko znamenje izgledalo kao šmajser. i Arapin i Perzijanac. Imao je prosijedu kosu i kravatu sa ljubičastim prugama. Nijemci su baš zato ovdje podigli nekoliko gotskih tornjeva i zvonika. Njemački pop. Avgustovski dan palio je krovove grada.. Ne znam zašto sam uvijek mislio da je Jerusalim na kraju neke pješčane kotline i opkoljen nijemim ćutanjem surovih stijena. Mogao je biti i Indus. Njegovo znanje bilo je ogromno i dosadno. Jedan Francuz mi je održao čitavo predavanje o ikonama. povorke kostura i zelene barjake pravovjernika. Visoko na brijegu propinjao se grad. Muslimani su na brijegu podigli jednu čuvenu džamiju. . Omerova džamija liči na skupocijenu kutiju za bombone. Poslije su Englezi podigli još jednu kasarnu. Njihovih imena više se ne mogu sjetiti. Možda ću jednoga dana ponovo učiti istoriju. Nigdje gotika nije besmislenija nego ovdje. Nigdje u blizini nije bilo nijednog meleka. Rim je zidao katedrale i kapele. Omerova džamija je poznata u čitavom muslimanskom svijetu. Grci su u ovom gradu podigli mnogo crkava. Sve je bilo srebrno i hladno. nosio je srebrni krst na lancu. Ne znam zašto sam mislio da su sve boje na paleti jerihonskog neba svijetlosmeđe i tople i da su svi zvonici i tornjevi bijeli i vrlo mali. Englezi su u ovom gradu prvo podigli kasarnu. tako. Ruski carevi darivali su ikone od suhoga zlata. U njegovim otvorenim očima plavio se krajičak pustinjskog neba koje se gasilo. Dugo sam. Jermeni imaju svoje manastire.Jutros su ulice bile kužne od stotine leševa koji su u tople noći pustili posljednji pobožni krik i pokajali se po hiljaditi put za grijehe koje nikada nisu ni počinili. koga sam jutros sreo na Kalvariji.. iako mi to savršeno nije potrebno. vjerovao i da su vode Zlatnog roga prozračne i plave i da je Crkva svetoga Petra mnogo veća nego što mi je izgledala kada sam je vidio. ZAPISI POD GOROM Čitavo vrijeme provedoh u hladu Getsemanskog vrta.

Jednom mjesečno. . Via dolorosi i Maslinovoj gori. Pregled prtljaga. Kralj – admiral. Mali pustinjski kralj uvijek nosi bijelu svilenu kravatu i svaki dan se fotografiše pored ogromnih ubojitih trupova "tandrdžeta". Mali pustinjski kralj je potomak Huseina. Kralj na konju. Kralj – pilot.. nisam se sjetio nijedne knjige. Lukavi šerif. nijednog faraona.. Opet karaula. velikog šerifa Mekke i predvodnika sunita. mali pustinjski kralj obilazi svoga skrhanog oca emira Talata. U svojim lutanjima između Plovdiva i Vitlejema pokušavao je uzalud da zaboravi Elviru. Nekome sva hodočašća ovoga svijeta nisu umanjila rezignaciju.. kralj – civil. Nisam očekivao da ću u podnožju piramida tako neposredno i blizu vidjeti toliko felaške bijede. u bijelim odajama nervne klinike na Hejbeli ili na Bujuk Adi. sa brkovima holivudskog mladoženje. Mali pustinjski kralj. Gledajući ih sa dosadom. ali se svakoga dana i s tugom rastajemo od jedne po jedne slike koju je stvarala naša mašta.. pobijedio je nekidan sve protivnike na velikim međunarodnim automobilskim trkama čak u Španiji. Kralj na kamili. Možda lutajući svijetom i ostanemo vijerni mnogim zabludama koje je rodilo naše srce.Mislio sam da su piramide veličanstvene i same kao uklete i skamenjene galije smrti u pješčanim talasima. kralj na prijestolju. Pukovnik se vratio na melanholične obale engleske rijeke. Kralj kraljeva – kralj Hašemit.. Kralj na prijestolju. strmim mahalama Istanbula i preko Sinajske pustinje. U svakoj karauli po jedna slika suverenova. Pregled pasoša. Možda je ovim putem prolazio i otmjeni i umorni putnik Lamartin u svojim pohodima Getsemanskom vrtu. skončao je u odajama prostranog gluhog konaka u nekoj bezimenoj mahali Nikozije ili Famaguste. Kralj – beduin. žutim i suhim. Kalifat je davno potonuo u hladnim vodama Bosfora. Nekad je veliki šerif ratovao protiv umornih kalifa sa Bosfora i prijateljevao nježno sa jednim plavokosim pukovnikom sa Temze.. kralj – general. veliki protivnik Vahabita. Možda je Lamartin putovao dolinom Marice. kralj –vojnik. Pored puta bile su policijske karaule. Jednom nedjeljno pomoli se za mir duše i rajsko naslijeđe svoga djeda velikog emira Abdulaha. prvog gospodara Hedžasa i Nedžda i potonjeg izgnanika sa Kipra. Juče su svi bejrutski listovi pisali o razvodu kraljice Dine. nijedne dosjetke Napoleonove.

. "Maks Faktor". Pored Damaške kapije sahranjeni su pustolovi i hodočasnici. Sinoć je bio basnoslovni prijem. gospođo! Kućna pomoćnica. Možda je stari kaluđer bio Rus. Saudijski kralj stigao je u zvaničnu posjetu Libanu. Vrtom je prošao jedan stari kaluđer..Podanici njegovog hašemitskog veličanstva su čopori izgladnjelih beduina... lijepe spoljašnosti.. Čitava Golgota je postala jedan veliki reklamni stub.. Od duga vremena čitam novina. Čitav ovaj predio sivog pješčara i rijetkih zelenih mrlja ličio je na neko dugačko i dosadno poglavlje apokrifa. Zastave sa krstom i zastave sa polumjesecom mijenjale su se na zidinama iznad Damaških vrata. govori četiri jezika.. ličio je na neko ogromno crno slovo koje je ispalo iz Biblije. Kad sam odlazio. Na deset koraka od Kristova groba svi zidovi su izlijepljeni plakatima. Ovako okrenut leđima i podbočen. Danas je nedjelja.. Nad gradom pramenovi bijele izmaglice. Golgota je puna aščinica i ugojenih crnih mačora. crna stabla su šumila kao horovi nekih starih. Ako je nedjelja čamotinja bogataša. radila bi kod bolje porodice bez djece. Na vrhu Getsemanskog vrta ima jedna ruska crkva. Ponovo se zaustavio i gledao negdje na drugu stranu. Jedan koptski kaluđer svirao je na nekom instrumentu pobožnu melodiju. Danas je Njegovo Veličanstvo bilo u džamiji. Poštarina plaćena u gotovom.. Nekad su ovim padinama jurišale i ginule vojske vitezova. samo "Maks Faktor" – ne zaboravite.. . Juče je Njegovo Veličanstvo otvorilo panarapske olimpijske igre. Neko je rekao da je nedjelja čamotinja bogataša. Rukopisi se ne vraćaju.. Dopremljen veliki kontingent jugoslovenskih ovaca. Neki ugledni političar otputovao u Italiju. Jedan stražar govorio je francuski. Poslije se okrenuo i pošao prema izlazu.. davno pomrlih sveštenika. probisvijeta i pljačkaša. kondotijera. onda su svih šest dana prije nedjelje i svih šest dana poslije nedjelje čamotinja siromaha.. Za mnom je u daljini ostala stara maslinova šuma.. Dva prosjaka su plakala. Neki nevidljivi sat u daljini otkucavao je podne. Lale Ajša je lijepa i provela je nedjelju dana u luksuznim brdima Libana. Neki Jermenin odsjekao nogu tašti satarom. Danas su vođeni politički razgovori. Starac u 85 godini postao otac i fotografisao se sa bebom. U daljini kameni zidovi i kapije jerusalimske. fanatika.. Čitaoce "Orijana" pozdravlja marokanska princeza Lale Ajša. Stari kaluđer dugo je stajao pored ograde i pažljivo posmatrao neku pticu na grani velikog stabla..

"Maks Faktor". ostao katolik. Na kongresu u Damasku predložila je da sve žene do četrdeset godina idu otkrivena lica. Njihove nevjeste su lijepe na neki naročit način. vjenčani… Čestitamo! Jedan maronitski pop. ali je zato ovaj novi zid mržnje pripao podjednako i jednim i drugima. koji se dosađivao u hotelskom salonu. Svi oni pate od obilja istih poroka i od nedostatka istih vrlina.. Izgleda da se među sirotinjom mnogo više održalo šarenilo svijeta. Nedjelju provedu u maženju ili čitanju besmislenih romana.. ne zaboravite.. ali zato je.. s druge Jerusalim Republike Izraela. propasti njemačkog carstva.. Sveti otac Papa nosi bijele najlon čarape i kuca sa svih deset prstiju na pisaćoj mašini marke "Oliveti". Ironija istorije je htjela da se taj bedem nemira i zle volje podigne pored jednog groba za koji su vezivane tolike poruke o dobroj volji i miru među ljudima.. ipak. S jedne strane Jerusalim Hašemitske kraljevine Jordana.. Hotel je pun američkih nevjesta i đuvegija. Takve šljemove sam zapamtio sa fotografije stare njemačke carske vojske. . Neki zajedljivi čičica napada Fransoaz Sagan u feljtonu. i samo i uvijek i svuda "Maks Faktor". Sveti otac Papa govorio je protiv abortusa.. Ona je borac za emancipaciju i ima puna usta blistavih bijelih zuba. Čuvari javnog reda i poretka u Jerusalimu nose šljemove sa starinskim šiljkom na vrhu. Uzeo sam i druge novine. Udovica Age Kana davala je tehvid svome pokojnom suprugu. Iz daleka oni su mi uvijek izgledali kao ukrućeni kajzerovi generali koji su se ovdje obreli poslije. dentista. Tali mi banana. U ljepoti američkih žena ima nečeg konfekcijskog.Rođena je u Francuskoj i studirala je na Sorboni. Mala princeza je borac protiv kontracepcije. Oblači se kod Diora i predsjedava kongresima arapskih žena. Još uvijek traje nedjelja... jer. Aplauz i burno odobravanje.. Zid prolazi posred grada i odvaja Jevreje od Arapa. Stari jevrejski zid je podjelom pripao Arapima... "Maks Faktor".. "oči arapskih žena ne mogu nikada ostarjeti".. Lične i porodične vijesti: gospođa Lisijen abu Idriz i gospodin Džani abu Nahar." Taj pop je možda odavno prestao biti hrišćanin. Svi ovi bogataši svijeta sve više liče jedni na druge. Automat mu je odsvirao: "O. mister Taliman. ubacio je krišom u raspjevanu kutiju 25 pjastri. Predsjednik Republike odlikovao je malu princezu Ordenom Velikog kedra. gospođo.. Uvijek sam bio iznenađen kad ovi jerusalimski stražari progovore arapski.

osjećaće se noćas kao na času vjeronauke. Pored Getsemanskog vrta prošla je jedna mlada žena. srednji. Dva puta ranjavan. Kao da se jesen uvukla neopaženo među ova stabla. i živio do 1100. Jesen se spustila blago među bokore ruža i u stabla mirta kao kakav veliki i nježan poljubac od kojeg neće zadrhtati ni uvehnuti nijedan list. Poslije njega vođeni su još mnogi krstaški ratovi. Grob staroga viteza bio je mali. Golgota. (Možda se zvao Gotfrid Bujonski. ali ona nije imala nikakve veze sa Marijom Magdalenom. Među maslinama se hvatala mreža mraka. Nepristojnim znacima prstiju aščija mi je objasnio da su pisac i ljepotica u njegovom zagrljaju otprilike muž i žena. Jarboli nad gradom čamili su kao okamenjeni svatovi iz starih priča moga zavičaja. veliki i još veći. Omerova džamija.. mnogo ovčetine i jedna slika Artura Milera sa suprugom. Krstovi su bili mali.. Rodio se 1058. Izdaleka je mogao biti i džinovska kulisa za nekakav skup i dosadan film o basnoslovnim stradanjima koja me više ne privlače. Ratovao sa Saladinom. Dokoni putnik.. Jedan kaluđer kusao je sutlijaš. Nevjerovatno mali. Palube kamene lađe bile su pobožne i puste. Učinio mi se poslije kao gluha galija nasukana u maslinjaku. koji zamakne iza starih gradskih bedema. Vlasnik aščinice nikada nije čuo za Artura Milera. Getsemanski vrt i mnogo crkava i kaluđerica. Predveče je u arapskom dijelu grada tiše i mirnije. osvajač Antiohije i kralj jerusalimski. Možda su stari vitezovi bili .) I prije i poslije njega vođeni su mnogi besmisleni ratovi. Učinila mi se tako blagorodna kao da još nikada nije trajala nijedan dan na svijetu. Arapima je pripao Hristov grob.Na taj zid se zasada reklame mogu pričvršćivati jedino kuršumima. Maslinova gora. Drugi dućan bio je zatvoren. Postalo je svježije i bilo mi je hladno. U prvom dućanu prodavali su se krstovi od kosti. Vjetar nije imao ukus tamjana. Lijevo od porte bila su dva dućana i jedna aščinica. godine. TRUBE U JERIHONU Izdaleka je mogao biti i Rovinj i Piran i Toledo.. U aščinici je bilo mnogo pirinča. Poslije mi je kaluđer pokazao grob nekog čuvenog krstaškog generala koji je bio vojvoda lorenski.

Ulicom su prošle dvije djevojke. Iza maslinjaka i vinograda bila je pustinja. Na njegovim padinama Rimljani su držali garnizone. Poslije toga pukovnik se odlučio da napiše knjigu "Sedam stubova mudrosti". beduin je počeo da slika i opisuje pustinju koja je pred njim. Poslije rukovanja sa Levantincima treba se izuti i prebrojati i prste na nogama. Tu negdje i po drugi put kamila je pomokrila Lorensa. Bilo mi je žao maslina. "Da ne bi bio sam. Arapska pjesma rodila se u pustinji. Poslije su zadigle suknje i sjele na crkvenu ogradu. Francuz je propjevao zbog žene. ali zato svi umiru ludi. Mrak se uvlačio među masline polako i na prstima kao lopov. Možda se svaka poezija i svuda u svijetu rodila u pustinjama. Niko se nije rodio pametan. a Srbin propjeva uz piće. bili su lijepi kao posljednja družina hajduka. Ličile su mi na stare prosjake. Neko je rekao da je tromost Istoka nastala u beskrajnim jahanjima u karavanima kroz pustoš i samoću. Arapin je zapjevao od straha. Sjetio sam se kedrova na vrhovima Libana. nemoćne i blijede. Iz daljine se čula pjesma. Nomad danima gamiže kroz pijesak. kamilu koja ga nosi. Car Konstantin je podigao manastir Svete Deve Gazele. Čitav maslinjak bio je kužna i prljava bolnica drveća. Još dalje na zapad bio je Damask. Jašući pješčanim paklovima dani i vijekovi prolaze jednolično i sivo. Zašto mi čitavog dana . Francuzi su otvarali klostere časnih sestara za posrnule djevojke. da se osmjeli i ispravi u pejzažu nastanjenom demonima". Vratio sam se u kamene sokake Vitlejema. Možda sve pjesme nomada i nisu ništa drugo nego beskrajne i vječite varijacije usamljenog kamilinog hoda u vrelim okeanima prašine. Pjevale su kalipso.patuljci. Pustinje se jedino ne boje pjesnici.. koji polako umiru od neke ružne bolesti. Krstaški general i kralj jerusalimski imao je halucinacije i na kraju poludio. Kada sam ih ostavio u noći. Daleko na jugu bila je Akaba. Četiri stotine gordih crnih razbojnika. Otišao sam na kraj grada. da izbjegne stravu pustinje. nebo koje je jedino u pustinji cijelo. Nijemac pjeva na komandu. Turci su podizali vješala.. Krstaši su ovamo donijeli sifilis. Pustinja uplaši i junake i divove. Grk pjeva za bakšiš. Na sjeveru ili na zapadu bio je Nazaret. Italijan radi publike. U pustinjama čovjek je propjevao da ne poludi. a Levant je uvijek i samo trgovao. da ne bi poludio od straha.

. psovke i pozdrave i mnogo sličnih stvari koje imaju i bogataši. Viđao sam jermensku sirotinju po Levantu. Žene u Vitlejemu su lijepe. PIJESAK I ZVIJEZDE . Tijesnim sokacima prolazili su magarci i ljudi. Poslije: Maslinova gora. pusta i gola brda i Mrtvo more. Ne znam što se unutra prodaje. Djevojaka koje su pjevale kalipso i sjedile na crkvenoj ogradi više nema. Momci i u Vitlejemu nose kaubojske košulje i pantalone. Poslije desetak minuta provedenih na napuljskoj ulici pokrivenoj ispranim i olinjalim vešom. Zelenilo Jerihona počelo je da tamni. Prilazi bijedi su asfaltirani. uvijek sam pomišljao da će mi neko prići i natjerati me da kupim ulaznicu kao na kakvoj predstavi. ili se to meni samo činilo. kao zastavama svih svojih dana. Put me vodio obroncima sivih kamenjara. Na posljednjoj okuci ukazao se Jerusalim. Getsemanski vrt.. žena sa krčagom na glavi. Sjetio sam se vesele sirotinje napuljske. trik u poslovniku i tačka dnevnog reda na sjednicama međunarodnih foruma i ćaskanja i čapraz-divana. Koliko je siromaha kairskih i damaških koji svojim stražnjicama utiru tepihe po džamijama i gradske travnjake! U logora Palestinaca od bijede ne vidi se čovjek. Kad god bih zalutao u predgrađa puna njihove djece. Na vrhovima stijena rasli su četinari. Prije noći moram se vratiti u Jerihon. U Napulju i bijeda ima svoju poeziju. Jutros sam prošao pored logora palestinskih izbjeglica. Ona u svojim ritama ima dovoljno epidemija za čitav jedan kontinent. Kaluđer je opet jeo sutlijaš. ljubavi i mržnje. Možda su postali politički argument. policijska karaula. Iza prve okuke više se nije vidio Vitlejem. Aščinica je bila puna gostiju. U svetoj rijeci Jordanu nekakav vojnik prao je čarape. Sjetio sam se odjednom svih siromaha svijeta.. U Jerihonu su odjekivale trube automobila. Možda su otišle za svojim momcima ili su ušle u crkvu. Možda su ovi jadnici u komplikovanom i neljudskom rječniku politike prestali odavno i biti siromasi. opet policijska karaula. slušao bih pjesme i svađe. diplomatska busija..ove ulice liče na splitski geto? Sada je i drugi dućan pred crkvom Kristovog rođenja otvoren. rijetke skupine mirta i ružmarina.

veliki portreti trojice preminulih patrijarha Antiohije i zidni kalendar neke grčke fabrike mirišljavog toalet pribora. U malu kapelu pod zemljom. najvišem brijegu gazela se pred carevom strijelom pretvorila u lijepu. Konstantin. Dežurna monahinja bila je mlada i lijepa i uvijek je obarala oči pred pogledima nečastivog. mladu djevojku.. Sa terase najvišeg konaka pružao se pogled na pustinju i rijetka . To je. vrlo davno. Svećari. Zamku to zapinje ruka.. Pomislio je Konstantin da je to Djeva Marija i odluči da na tom mjestu podigne manastir. Sjetio sam se Nastasijevića: "Korak ih povazda u lov. Od starog manastira Konstantinovog ostalo je malo ili skoro ništa. Penjući se strmim beskonačnim stubištem. Napolju su odjekivali čekići nekih nevidljivih majstora i neimara. ko kome plijen?" Na sedmom brijegu Konstantinovom i danas stoji manastir. jedini hrišćanski hram na svijetu u koji se ulazi kao u džamiju. Iznad naših glava bilo je mnoštvo ikona i svetitelja. sedmom. valjda. noga u zamci. ulazilo se bez obuće. Mlada gazela odvela ga je jedanput preko sedam dolina i preko sedam bregova i na posljednjem. Love. osjećao sam se kao mornar iz Biblije koji se vere na kamene palube Nojeve barke negdje na Araratu. Igumanija je govorila francuski i patila je od šećerne bolesti. tugo. četvrtasi i nepravilno raspoređeni njegovi konaci ličili su mi izdaleka na gomilu razbacanih kutija za cipele. Car Konstantin pade na koljena i iz nepoznatih razloga ne oženi se njome. car i svedržac vizantijski i potonji svetitelj hrišćanski. na putu za Jerusalim. a ulovljeni. Davno. gdje vječito tinjaju kandila i gore tanke žute svijeće. lovio je ovom čamom. Pošao sam za legendom.Nekada Antiohija biješe lovište na glasu i nadaleko čuveno i izvan drevne carevine Konstantinove. Mali.

preko pustih ravnica. Daleko. ". Njegova brada ličila je na staru isluženu džamijsku metlu. Na pogrebima bogataša i uglednih ljudi uvijek ima nečeg trivijalnog. Niko nije bio uzbuđen. Kuće su bile trošne i male. Onako skupljene na brijegu izgledale su kao gomile starih. Predveče je prošao pogreb. Zaželio sam da što prije odem u Bejrut i da se ponovo vratim na obale Mediterana. Sveštenikove ruke bile su pobožne i gladne. U kamenjaru Džebeli Druza proveli su stoljeća svoga bitisanja. Duboka jaruga dijelila je malo naselje na skoro dva jednaka dijela. na kraju prljavog naselja u dolini. provedoh čitavo popodne u potpunoj tuposti misli i osjećanja. Četiri hitra seoska kostura nosila su leš neke nesrećne djevojke. Druži su uvijek mrzili muslimanske Arape. U pustinji je smrt obična i svakodnevna stvar. Niko nije plakao. . Za nosilima je išao mali. Nekoliko puta su izdali Francuze. Uzalud sam satima pokušavao da nožnim palcem otkinem jednu grančicu masline ili nekog drugog drveta. U hladu jedne česme. Na drugom kraju su Druzi. beskrajno mnogo.. a Arapi su prezirali Druze. Nekoliko puta bili su najamnici Francuske. Saloma! Saloma! Zvijezde nad pustinjom bile su noćas tako stare i otežale. onda bi ovaj kraj bio pust kao čemerna duša starog maloumnika. muslimanski jeretici. Bilo ih je odjednom mnogo. Ako bi predjeli mogli ličiti na ljude. mrtvog misirskog sultana. leže pečeni pejzaži isušene lave gdje su se propali i izgubljeni ljudi Sirije skupljali vijekovima.naselja. Fatalizam je naučio ove ljude da će svi koji žive umrijeti i da će umrijeti i oni koji se još nisu ni rodili. kakav je nekada imao kalifa posljednjih sultana na Bosforu. iznemoglih prosjaka pred dverima nekakvog basnoslovnog carskog hrama. pognuti sveštenik. Iznad sela lebdio je miris kozijeg loja i jasmina. Nikoga nije ni bilo. Za njih danas pokazuje isti interes sveta rimska kongregacija za propagandu vjere. sljedbenici jednog poludjelog.Rano mru na Jugu.. U zapetljani ceremonijal njihovog suludog obreda nije upućen niko. kao bezvrijednog sitnog novca nekog starog carstva koje je odavno propalo.

SADRŽAJ: GRAD ZELENE BRADE JUKSEK-KALDRMA KASABA NA GRANICI . godine. 1982. 1982. Bio je slikar. Bio je višestruko talentiran. "Oslobođenje" i "Svjetlost" objavili su u sedam knjiga Džumhurova sabrana djela 1991. zatim "Stogodišnje priče" štampane 1978. Spomenimo ovdje "Pisma iz Afrike i Evrope" koja predstavljaju spoj putopisa i televizijskih kazivanja. 1974.BILJEŠKA O PISCU Zulfikar Zuko Džumhur rođenje u Konjicu 1921. Kao dijete službenika. Uz sve ovo bio je i neumoran putnik – hodoljub koji je do kraja svoga života obilazio svijet i o viđenom govorio i pisao. pozorišni scenograf i kostimograf. 1958. Govoriti o Džumhuru kao o likovnom umjetniku i stručnjaku dužnost je drugih. Nakon srednje škole. filmski i televizijski scenarist. i Putovanje bijelom lađom. i novinske tekstove koji su objavljivani pod naslovom "Adakale". koji je bio podložan premještajima. a umro u Herceg-Novom 1989. u "Politici" i dopunjene drugim tekstovima. u povodu sedamdesetgodišnjice njegova rođenja. školovao se van Bosne i Hercegovine. Spomenimo. pisac i putopisac. To pokazuje mnogobrojnost i raznovrsnost onoga čime se bavio. Pisma iz Azije. apsolvirao je pravo i studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. ukopan je u rodnom mjestu. Osim navedenih djela Džumhur je napisao i čitav niz drugih koja su na ovaj ili onaj način prezentirana. Džumhur je objavio slijedeća djela: Nekrolog jednoj čaršiji. svestrano obrazovan i izuzetno aktivan i radoznao. Po ranije izraženoj želji. karikaturist i likovni kritičar. na kraju. Hodoljublja.

APRIL NA SIRKEDŽIJU OSVETA MRTVIH SULTANA NEKROLOG JEDNOJ ČARŠIJI PANAĐUR U PORTI DŽAMBAZ-TEPE GALIJA POD ĆERAMIDOM PUTOVANJE PO BESMISLU KAMEN CRNOGA SJAJA ZAPISI POD GOROM TRUBE U JERIHONU PIJESAK I ZVIJEZDE BILJEŠKA O PISCU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful