You are on page 1of 273

BEN OYUM MAHARAJ amzn, belki de insanlk tarihinin en byk bilgelerinden biri olan Sri Nisargadatta MAHARAJ'n olaanst

retisini ieren bu byk eseri sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. nsanlk bugn, her zaman olduundan daha fazla aydnlanmaya, kendini, aslnda ne olduunu bilmeye, zn idrak etmeye ve i huzuruna kavumaya iddetle ihtiya duymaktadr. Sri Nisargadatta, bir gzellik, sevgi ve sadelik rnei olan retisiyle okuru gerekd ryasndan, iinde bulunduu zavall, korku ve zdrap dolu hayal dnyasndan uyanmaya, gerek, snrsz ve ebedi varln, zn idrak etmeye aryor. BEN O'YUM, varoluun gereiyle ilgili tm dnce ve inanlarmz derinden sarsarak, bizi btnlk, birlik ve mkemmellik ieren snrsz bir anlayla kar karya getiriyor. Sri Nisargadatta MAHARAJ, baml olduumuz, tutunduumuz, kendi kendimizi aldattmz her eyi elimizden alp, karlnda ilahi gerei, insann, hayatn, varoluun srrn veriyor ve asl z grle, zamandan, uzaydan ve her trl tariften te olan o En Yce Hal'e giden en ksa yolu gsteriyor.

inde tm varlklarn yer ald, tm varlklarn iinde yer alan, hepsini kutsayan, evrenin En Yce Ruhu, snrsz varlk - Ben O'yum.

Her eye nfuz eden, hibir eyin aamad, evremizdeki uzay gibi, her eyi iten ve dtan tmyle dolduran, En Yce ve Bir olan Brahman O Sensin. Sen O'sun. Sankaracharya Gerek bir aray iinde olan kii, kendisini arayan kiidir.

Biri dnda tm sorulardan vazge: Ben kimim?

Her eyden sonra, emin olduun tek gerek senin var olduundur. "Ben"kesindir. "Ben buyum" ise deildir. Gerekte ne olduunu bulmak iin ura.

Ne olduunu bilmek iin ise nce ne olmadn aratrp bilmelisin.

Sen olmayan her eyi -bedeni, duygular, dnceleri, zaman, uzay, unu ya da bunu- somut ya da soyut, sen olarak alglayabilecein her eyi kefet. Alglama fiilinin kendisi, senin algladn ey olmadn gsterir.

Akli dzeyde, ancak negatif (sen olmayan) terimlerle tarif edilebileceini ne denli ak ve kesin bir biimde anlarsan, arayn da o denli abuk sona erer ve snrsz varlk olduunu idrak edersin.

Sri Nisargadatta MAHARAJ

nsz BEN O'YUM'un srekli yeni basklar yapmas hi de artc deil, nk Sri Nisargadatta MAHARAJ'n szlerindeki ycelik, aklk, onun, En Yce Olan'dan sz ediindeki berraklk, bu kitab imdiden olaanst neme sahip bir eser klm tr. Aslnda, biroklar onu gerekten incelenmeye deer tek spiritel reti olarak grmektedirler. nsan hayatna anlam kazandrdn iddia eden eitli dinler ve felsef sistemler vardr. Fakat onlar ilerinde gizli belli snrlamalarn skntsn ekmektedirler. Onlar, Teolojik ya da filozofik geleneksel inanlar, ideolojileri kulaa ho gelen szcklerle sunarlar. Bununla birlikte, inananlar er ya da ge, bu szlerin ve onlarn uygulanabilirliklerinin snrlln kefederler. Onlar d krklna urar ve tpk bilimsel kuramlarn ar aykr deneysel veriler yznden sorgulandklarnda terk edilileri gibi, onlar da sistemlerini terk ederler. Bir spiritel yorum sistemi inandrclktan ve mantk yoluyla kabul edilebilirlikten uzak hale gelirse, takipilerinin ou bir baka sisteme ynelir ama bir sre sonra, dier sis temde de snrlamalar ve elikiler bulurlar. Bu kabul ve reddetmelerden oluan verimsiz araytan onlara kalan sadece kukuculuk ve varoluun gereinin bilinemeyecei inancdr. Bu durum da onlar yaamn kaba gereksinmelerine boul mu, yalnzca maddi kazanmlarla ilgilenen budalaca bir yaam biimine iter. Bununla birlikte, kukuculuk bazen, seyrek de olsa, szlerden, dinlerden veya felsef sistemlerden ok da ha derin olan temel gerekle ilgili bir sezgiye yol aar. Bu da kukuculuun olumlu yndr. te ben de byle bir kukuculuk hali iinde, ama ayn zamanda temel gerekle ilgili bir sezgiyle Sri Nisargadatta MAHARAJ'n "BEN O'YUM" adl kitabn okumutum. Szlerinin kesinliinden ve rtlemezliinden son derece etkilendiimi, adeta bir anda arpldm itiraf etmeliyim. Szckler doalar gerei her ne kadar snrl olsalar da, MAHARAJ tarafndan kullanldklarnda, silinip parlatlm effaf pencereler gibiydiler. Bununla birlikte, hibir spiritel reti kitab, retmenin varlnn yerini tutamaz. Ancak Guru (mrit) tarafndan size direkt olarak sylenen szler, matlklarndan (kapallklarndan) tmyle syrlabilirler. Guru'nun huzurunda, akln izdii son snrlar da eriyip kaybolurlar. Sri Nisargadatta MAHARAJ ite byle bir Guru'dur. O bir vaiz deildir, fakat o aray iinde olan kiinin tam ihtiya duyduu szleri syleyecektir. Ondan dar yaylan gerek, yadsnamayacak bir tamla ve mutlakla sahiptir. Bu "gerek" hakikidir. BEN OYUM un sayfalarnda onun szlerinin gerekliini anlam ve ilham alm birok Batl, aydnlanma ihtiyacyla MAHARAJ' n yanna gitmitir. MAHARAJ'n gerek hakkndaki yorumu Gnana Yoga/Advaita Vedanta'dakinden farkl deildir. Ama o kendine zg bir ifade tarzna sahip. evremizdeki trl trl formlar diyor o, be unsurdan olumutur. Onlar, geicidirler (fanidirler) ve srekli ak halindedirler. Ayrca onlar Neden-Sonu Yasas' na tabidirler. Tm bunlar bedene ve zihne de uygulanabilirler, ikisi de geicidir ve doum ve lme tabidir. Biliyoruz ki dn ya ancak bedensel duyular ve zihin aracl ile bilinebilir. Kant'n grne gre bu, beeri "bilme" konusuna ilikindir ve dolaysyla bilme yntemimizin temel yaps budur. Bu demektir ki zaman, uzay (mekn) ve nedensellik (neden-sonu) "nesnel" ya da dsal varolular deildirler; onlar, iinde her eyin ekillendirildii zihinsel kategorilerdir. Her eyin varl ve ekli zihne baldr (zihne gredir). Bilmek ya da idrak, zihinsel bir rndr. Ve zihin tarafndan grlen dnya znel ve kiiye zel bir dnyadr ki bu dnya, zihnin huzursuz, durup dinlenmeyen faaliyetine bal olarak srekli deimektedir. Snrl kategorileri -amall, znellii, dualitesi v.s.- ile huzursuz zihnin karsnda, en yce, snrsz "Ben-im" (ben var olanm) hissi yer alr. Emin olabileceim tek ey ite bu "Ben-im (var olanm)"dir. Descartesin kuramndaki gibi dnen bir "ben" deil, fakat hibir yklemi olmayan bir "Ben im". MAHARAJ dikkatimizi tekrar tekrar bu temel geree ekiyor; "Ben-im"liimizi idrak edip kendi kurmu olduumuz tm hapishanelerden kurtulmamz iin. O diyor ki: Tek ger ek beyan "Ben-im"dir. Dier her ey baka eylere gre var lan sonulardan ibarettir. Hibir abayla Ben-im'i, "Ben deilim"e eviremezsiniz. te, gerek deneyimleyen (deneyimi yaayan) zihin deil, Ben, yani her eyin onun iinde meydana kt, grnd ktr. Ben, tm deneyimlerin kkenindeki ortak faktrdr; iinde her eyin vaki olduu (meydana geldii) farkndalktr. Tm bilin alam "Ben-im"in iinde yalnzca bir film ya da bir nokta gibidir. Bu "Ben-im"lik, bilincin bilincinde olmak, ken dinin farknda olmaktr. Ve o tanmlanamaz, nitelendirilemez olandr, nk onun sfat ve nitelikleri yoktur. O sadece Ben' in Ben oluudur ve bu Ben de var olan her eydir. Var olan her ey, ben olarak vardr. Benden farkl hibir ey yoktur. Dualite (ikilik) yoktur, dolaysyla ac, strap da yoktur. Sorun diye bir ey yoktur. Bu, iinde her eyin kusursuz olduu bir sevgi lemidir. Vaki olan, amatan yoksun bir biimde kendiliinden vaki olur - sindirim olay gibi ya da san uzamas gibi. Bunu idrak edin ve zihnin snrlamalarndan kurtulun. inde u ya da bu olma zannnn bulunmad derin uyku halini dnn. Ama o uykuda "Ben-im" yine vardr. Ve sonsuz imdi'yi grn. Bellek gemiteki olaylar ve eyleri imdi'ye getirir gibidir ama olan her ey yalnzca imdi'de olur. Fenomenler ancak zamansz-imdi iinde tezahr ede bilirler. Bylece, zaman ve neden-sonu ilikisi gerekte geer li deildir. "Ben-im" dnyadan, bedenden ve zihinden nce de vard. "Ben-im", iinde onlarn grnp kaybolduklar lem dir. Ben-im, onlarn hepsinin kaynadr, dnyann artc eitliliiyle tezahr etmesine olanak veren evrensel gtr. "Ben-im" duygusu, bu ilkselliine ramen, En stn olan deildir. Mutlak deildir. Bu "Ben-im"lik duygusu ya da tad zamann tamamen tesinde deildir. Be unsurun z olarak o, bir biimde dnyaya baldr. O, be unsurdan olu an besin ile ina edilmi bedenden ortaya kar. Beden ldnde, o, tts ubuu yanp bittiinde snveren alev gibi kaybolur. Saf farkndala ulaldnda, artk hibir eye gereksinim kalmaz, hatta "Ben-im"e bile, ki zaten o Mutlak' iaret eden bir yn-gstericiden baka bir ey deildir. O

zaman "Ben-im" farkndal kolayca sona erer. Var olarak kalan ise szcklerin tesinde olduundan, tarif edilemez. te en gerek olan bu "hal"dir, her eyden nce gelen saf potansiyellik hali, "Ben-im" ve evren onun yansmalarndan ibarettir. Bir gnani'nin (ermiin) idrak ettii gerek ite budur. Yapabileceiniz en iyi ey gnani'yi dikkatle dinlemektir -ki Sri Nisargadatta onun canl bir rneidir- ve ona gvenip inanmaktr. Byle bir dinleyile, onun gereinin sizin gereiniz olduunu idrak edersiniz. O size, dnyann ve "Ben Olan" n doasn grmenizde yardmc olur. O sizi, bedenin ve zihnin ileyiini ciddi ve youn bir konsantrasyonla incelemeye sevk eder, onlarn hibiri olmadnz fark ederek onlarn tut saklndan kurtulasnz diye. O size "Ben-im" fikrine tekrar tekrar geri dnmenizi telkin eder, ta ki onun dnda hibir eyin var olmadn, onun tek meskeniniz olduunu anlayn caya dek; ta ki Ben Olan' kstlayan ego (ben-lik) kaybolun caya dek. te o zaman en stn idrak kendiliinden, zorlamaszca meydana gelir. Gnani'nin tm kavramlar ve dogmalar kesip geen szlerine dikkat edin. MAHARAJ diyor ki: "Birey kendini bilinceye, z hakkndaki bilgiye ulancaya, benlii ancaya kadar btn bu lf-gzaf, bu kavramlar ona sunulur." Evet, onlar kav ramlardr, hatta "Ben-im" bile. Geri ondan daha deerli bir kavram da yok. Aratrmacnn onlar byk bir ciddiyetle dikkate almas gerekir; nk onlar En Yce Gerei iaret ederler. Btn kavramlardan arnmak iin onlardan daha iyi bir kavram mevcut deil. Editr Sudhaka S. Dikshit'e, benden BEN O'YUM'un bu yeni basks iin bir nsz yazmam isteyerek, bana, en yce bilgiyi en sade, en berrak ve inandrc szcklerle aklam olan Sri Nisargadatta MAHARAJ'a sayglarm sunma frsat verdii iin teekkr ediyorum. Douwe Tiemersma Felsefe Fakltesi Erasmus niversitesi Rotterdam, Hollanda Hazan 1981

Nisargadatta MAHARAJ Kimdir? Kendisine doum tarihi sorulduunda, stat yumuak bir ekilde, asla domadn syledi! Sri Nisargadatta'nn yaam yksyle ilgili bir yaz yazmak etin ve hi dllendirici olmayan bir i. Kesin doum tarihi bilinmemekle kalmyor, hayatnn ilk yllarna ait dorulanm bilgiler de bulunamyor. Bununla birlikte, baz yal akrabalar ve dostlar onun l897 ylnn Mart aynda Hindu lar'n Ramayana ile nlenmi maymun tanr Maruti'ye sayglarn sunduklar Hanuman-Jayanti festivaline rastlayan bir dolunay gn domu olduunu sylyorlar ve onun doumu ile o byk uurlu gn arasndaki ilikiyi belirtmek zere ona Maruti adnn verildiini vurguluyorlar. ocukluu ve ilk genlii hakkndaki bilgiler blk prk ve birbirleriyle balantsz durumdadr. Babas Shivrampant'n yoksul bir adam olduunu, bir sre Bombay'da hizmetkrlk yaptn ve daha sonra Maharastra blgesinde kk bir ky olan Kandalgaon'da kk bir ifti olarak haya tn kazanmaya altn reniyoruz. Maruti hemen hemen hi retim grmeksizin byd. Bir ocuk olarak o babasna, gcnn yettii ilerde yardmc oldu -srlara bakt, kzleri gtt, tarlalarda alt ve ayak ilerine kotu. Zevkleri ileri gibi basitti fakat aratrc, eitli sorularla kaynayp duran bir kafaya sahipti. Babasnn, dindar bir kii ve krsal kesim llerine gre bilgili bir adam saylan Vishnu Haribhau Gore adnda bir Brahmin arkada vard. Gore sk sk dinsel konularda konuur ve kk Maruti de dikkatle dinler ve bu konular zerinde ok kimsenin sandndan fazla durup dnrd. Gore onun iin ideal insand - iten, efkatli ve bilge. Maruti on sekiz yama ulatnda babas, ardnda bir e, drt oul ve iki kz evlat brakarak ld. Kk iftlikten salanan kt gelir gitgide azald ve o kadar boaz besleyemez oldu. Maruti'nin aabeyi i aramak iin Bombay'a gitti, ksa bir' sre sonra Maruti de onu izledi. Bombay'da dk cretli kk bir ktip olarak bir ofiste birka ay alt fakat byk bir bezginlik duyarak bu ii brakt. Sonra tuhafiyeci olarak kk bir i kurdu ve ocuk giysileri, ttn ve el yapm yerli sigaralar satan bir dkkn at. Sylendiine gre bu i zaman iinde geliti ve ona bir lde mali gvence salad. Bu dnem iinde evlendi ve bir olu ile kz oldu. ocukluk, genlik, evlilik, oluk ocuk derken Maruti orta yana kadar sradan insann tekdze ve olaysz hayatn yaad, bunu izleyecek olan ermilik dnemiyle ilgili hibir iaret vermiyordu henz. Bu dnemde onun arkadalar arasn da, Hinduizm'in bir mezhebi olan Navnath Sampradaya ret meni Sri Siddharameshwar MAHARAJ'n mridi olan Yashwan trao Baagkar adl biri vard. Bir akam Baagkar Maruti'yi kendi Gurusu'na gtrd ve o akam Maruti'nin hayatnda bir dnm noktas oldu. Guru ona bir mantra ve meditasyonla ilgili talimatlar verdi. Yapt altrmalarn balangcnda Maruti vizyonlar grmeye ve hatta ara sra transa girmeye balad. inde sanki bir ey patlam ve kozmik bir bilincin, bir sonsuz hayat duygusunun domasna yol amt. Kk esnaf Maruti'nin kimlii eriyip kaybolurken Sri Nisargadatta Maharaj'n aydnlatan kiilii ortaya kmt. ok kimse

dnyevi kiilik bilincinin dnyasnda yaar ve bunu terk edecek arzu ve gce sahip deildir. Onlar sadece kendileri (egolar) iin yaarlar; btn abalar egolarn doyuma uratmaya ve yceltmeye yneliktir. Bunun yan sra bir de grcler, retmenler ve gerekleri aklayanlar vardr ki, bunlar grnte ayn dnyada yaarlarken, ayn zamanda bir baka dnyada da Asonsuz bilgi ile k (nur) saan parlak kozmik bilin dnyasnda- yaarlar. Aydnlanma deneyiminden sonra Sri Nisargadatta MAHARAJ ite byle ikili bir yaam sr meye balad. O, dkknn iletmeye devam etti fakat artk kr amalayan bir tccar deildi. Daha sonra ailesini ve iini terk ederek, Hindistan'n dinsel sahnesinin o genilii ve eitlilii zerinde sadakayla geinen bir gezginci oldu. Himalayalar'a doru yalnayak yoluna devam etti. Orada hayatnn geri kalan ksmn ebedi bir hayat arayarak geirmeyi plnl yordu. Fakat ksa bir sre sonra, byle bir arayn yararsz ln kavrayarak evine geri dnd. Ebedi hayat aramas gerekmediini fark etmiti, nk ona zaten sahipti. "Ben bede nim" fikrinin tesine geerek, ylesine neeli, huzurlu, gr kemli bir ruh haline erimiti ki, bununla kyaslandnda her ey deersiz grnyordu. Artk o kendini- idrak (kendini-bilme, erme) haline ulamt. renim grmemi olmasna karn stat'n sohbetleri olaanst derecede aydnlatcdr. Yoksulluk iinde doup yetimesine ramen zenginler zenginidir, nk tkenip eksilmeyen bilginin snrsz zenginliine sahiptir ki en efsanevi hazineler bile onunla kyaslandklarnda teneke paralarndan ibaret kalrlar. O scak kalpli ve efkatlidir, keskin bir mizah duygusuna sahiptir, tmyle korkusuzdur ve mutlak ekilde drsttr -ona gelen herkese ilham verir, yol gsterir ve desteklerini esirgemez. Byle bir insann yaam yksyle ilgili bir yaz yazmak anlamsz, bouna bir aba olur. nk o, gemii ve gelecei olan bir adam deil, o yaayan imdi'dir - ebedi, deitirilemez olan. O her ey haline gelmi olan, Gerek Ben Olan'dr.

ingilizceye evirenin Notu Sri Nisargadatta MAHARAJ ile birka yl nce tantm ve onun grnndeki ve davranlarndaki doal sadelikten ve deneyimlerini dile getiriindeki derinlik ve gerek itenlikten ok etkilendim. Bombay'n bir kenar semtindeki evi mtevazi ve kefedilmesi zor da olsa biroklar oraya ulamann yolunu buluyorlar. Gelenlerin ou Hintli'dir ve anadilleri ile serbeste syleebiliyorlar; fakat orada bir evirmene gereksinim duyan bir ok yabanc da olurdu. Benim orada bulunduum zamanlarda bu grev bana derdi. Sorulan sorulardan ve verilen yantlar dan ou ylesine ilgin ve anlaml idi ki bunlar kaydetmek iin bir teyp de getirilirdi. Teyp bantlarndan ou olaan Marathi-ngilizce trnde ise de, bazlar eitli Hint ve Avrupa dillerinin birbirine kart bir iletiim didinmesini yanstyordu. Daha sonra her teyp band deifre ediliyor ve ngilizce' ye evriliyordu. Hem szc szcne eviri yapmak hem de skc tekrarlamalardan kanmak kolay deildi. Umarm teyp kaytlarnn bu evirisi, bu berrak zihinli, asil ve birok bakmdan olaand insann szlerindeki gl etkiyi azaltmamtr. Bu konumalarn Sri Nisargadatta MAHARAJ tarafndan bizzat dorulanm bir Marathi versiyonu ayrca yaynlanmtr.

Maurice Frydman Bombay 16 Ekim 1973

iindekiler BEN OYUM MAHARAJ ........................................................................................................................................................ 1 nsz ......................................................................................................................................................................................... 3 Nisargadatta MAHARAJ Kimdir? ............................................................................................................................................... 4 ngilizceye evirenin Notu.......................................................................................................................................................... 5 1 -Ben-im (var olanm) Duygusu ................................................................................................................................................. 8 2 -Beden Obsesyonu Altnda ....................................................................................................................................................... 9 3 -Yaayan imdi ...................................................................................................................................................................... 10 4 -Gerek Dnya Zihnin tesindedir ......................................................................................................................................... 11 5 -Doan lmek Zorundadr ..................................................................................................................................................... 12 6 -Meditasyon ........................................................................................................................................................................... 13 7 -Zihin..................................................................................................................................................................................... 14 8 -z Varlk Zihnin tesindedir ................................................................................................................................................ 16 9 -Bellein Tepkileri ................................................................................................................................................................. 18 10 -Tanklk .............................................................................................................................................................................. 19 11 -Farkndalk ve Bilin........................................................................................................................................................... 21 12 -Kii Gerek Deildir ........................................................................................................................................................... 22 13 -En Yce, Zihin ve Beden..................................................................................................................................................... 24 14 -Grnler ve Gerek ......................................................................................................................................................... 27 15 -Gnani.................................................................................................................................................................................. 29 16 -Arzusuz Olmak, En Yce Mutluluktur ................................................................................................................................. 31 17 -Ebedi Simdi ........................................................................................................................................................................ 35 18 -Ne Olduunuzu Bilmek in Ne Olmadnz Bulun ........................................................................................................... 36 19 -Gerek Nesnellikte Yatar .................................................................................................................................................... 38 20 -En Yce Olan, Her eyin tesindedir .................................................................................................................................. 40 21 -Ben Kimim ......................................................................................................................................................................... 43 22 -Hayat Sevgidir ve Sevgi Hayattr......................................................................................................................................... 46 23 -Ayrt Edebilme Bamllklardan Kurtulua Gtrr ............................................................................................................ 48 24 -Tanr Her eyi Yapandr, Gnani Eylemsiz Olandr............................................................................................................... 52 25 -"Ben Var Olanm"a Sarln .................................................................................................................................................. 55 26 -Kiilik Bir Engeldir ............................................................................................................................................................. 58 27 -Balangsz Olan Srekli Balar ......................................................................................................................................... 60 28 -Her Istrap Arzudan Doar .................................................................................................................................................. 63 29 -Yaamak Hayatn Tek Amacdr .......................................................................................................................................... 65 30 -Siz zgrsnz, MD ...................................................................................................................................................... 68 31 -Dikkatin Deerini Kmsemeyin ....................................................................................................................................... 70 32 -Hayat En Yce retmendir ............................................................................................................................................... 73 33 -Her ey Kendi Kendine Olur ............................................................................................................................................... 76 34 -Zihin Huzursuzluun Ta Kendisidir ..................................................................................................................................... 80 35 -En Byk Guru Sizin Benliinizdir ................................................................................................................................. 84 36 -ldrmek ldreni ncitir, leni Deil ............................................................................................................................... 87 37 -Acnn ve Hazzn tesinde Akn Mutluluk Vardr .............................................................................................................. 90 38 -Spiritel Uygulama radenin Tekrar Tekrar Dorulanmasdr ............................................................................................... 93 39 -Hibir ey Kendi Bana Mevcut Deildir ........................................................................................................................... 96 40 -Yalnzca z Varlk Gerektir .............................................................................................................................................. 99 41 -Tanklk Tutumunu Gelitirin ............................................................................................................................................. 101 42 -Gerek fade Edilemez ....................................................................................................................................................... 102 43 -Cahillik Fark Edilebilir, Gnana Edilemez ........................................................................................................................... 105 44 -"Ben Varolanm" Dorudur, Dier Her ey Varlan Sonular Ve Yarglardr ...................................................................... 107 45 -Gelip Geici Olan, Bir Varla Sahip Deildir .................................................................................................................... 109 46 -Varoluun Farkndal Mutluluktur ................................................................................................................................... 112 47 -Zihninize Dikkat Edin ........................................................................................................................................................ 114 48 -Farkndalk zgrdr ......................................................................................................................................................... 116 49 -Zihin Gvensizlie Neden Olur .......................................................................................................................................... 120 50-z - Farkndalk, Tanktr .................................................................................................................................................... 122 51 -Acya ve Hazza Kaytsz Kaln ........................................................................................................................................... 124 52 -Mutlu Olmak, Mutlu Etmek Hayatn Ritmidir ..................................................................................................................... 127 53 -Tatmin Edilen Arzular Daha ok Arzu Doururlar ............................................................................................................. 129

54 -Beden Ve Zihin Cehaletin Belirtileridir .............................................................................................................................. 131 55 -Her eyden Vazgein, Her ey Olan Kazann .................................................................................................................... 133 56 -Bilin Doarken Dnya Doar ........................................................................................................................................... 135 57 -Zihnin tesinde Hi Istrap Yoktur ..................................................................................................................................... 138 58 -Mkemmellik Herkesin Kaderi........................................................................................................................................... 140 59 -Arzu ve Korku: Ben-Merkezci Haller ................................................................................................................................. 142 59 -Gerekleri Yaayn, Fantezi ve Kuruntular Deil ............................................................................................................... 144 61 -Madde Bilincin Ta Kendisidir ............................................................................................................................................145 62 -En Yce Olan'da Tank Tezahr Eder ................................................................................................................................. 148 63 -in Yapan Olma Sans Tutsaklktr .................................................................................................................................. 150 64 -Hounuza Giden ey Sizi Geride Tutar ............................................................................................................................... 152 65 -Btn htiyacnz Sakin Bir Zihindir ................................................................................................................................... 155 66 -Btn Mutluluk Araylar Zavalllktr .............................................................................................................................. 157 67 -Deneyim Gerek Olan Deildir .......................................................................................................................................... 161 68 -Bilincin Kaynan Arayn..................................................................................................................................................163 69 -Geicilik Gerek Olmayn Kantdr ................................................................................................................................. 164 70 -Tanr Tm Arzu ve Bilginin Sonudur ................................................................................................................................. 167 71-z-Farkndalk inde Kendinizi renirsiniz...................................................................................................................... 170 72 -Saf Karmsz ve Bamsz Olan Gerektir ........................................................................................................................ 174 73 -Zihnin lm Bilgeliin Doumudur ................................................................................................................................. 178 74 -Gerek, imdi ve Burada.................................................................................................................................................... 181 75 -Sessizlik ve Sknet inde Geliirsiniz .............................................................................................................................. 185 76 -Bilmediinizi Bilmek Gerek Bilgidir ................................................................................................................................ 188 77 -"Ben" ve "Benimki" Yanl Fikirlerdir ................................................................................................................................ 192 78 -Tm Bilgi Cahilliktir .......................................................................................................................................................... 194 79 -Kii, Tank ve En Yce ...................................................................................................................................................... 197 80 -Farkndalk ........................................................................................................................................................................ 199 81 -Korkunun Temel Nedeni .................................................................................................................................................... 202 82 -Mutlak Mkemmellik imdi ve Buradadr .......................................................................................................................... 205 83 -Gerek Guru ...................................................................................................................................................................... 208 84 -Hedefiniz Gurunuzdur ........................................................................................................................................................ 211 85 -"Ben-im": Btn Deneyimlerin Temeli............................................................................................................................... 214 86 -Bilinmeyen, Gerein Yurdudur ......................................................................................................................................... 216 87 -Zihni Sessiz Tutun, Kefedeceksiniz................................................................................................................................... 220 88 -Zihnin Bilgisi Gerek Bilgi Deildir ................................................................................................................................... 222 89 -Spiritel Hayatta lerleme................................................................................................................................................... 224 90 -z Varlnza Teslim Olun................................................................................................................................................226 91 -Haz ve Mutluluk ................................................................................................................................................................ 230 92- "Ben Beden im" Fikrinin tesine Gein .............................................................................................................................233 93 -in Yapcs nsan Deildir ................................................................................................................................................ 235 94 -Siz Uzay ve Zaman tesisiniz ............................................................................................................................................ 237 95 -Hayat Geldii Gibi Kabul Edin..........................................................................................................................................240 96 -Anlar ve Beklentileri Terk Edin........................................................................................................................................ 243 97 -Zihin ve Dnya Ayr Deildir............................................................................................................................................. 246 98 -Kendini Bir eyle zdeletirmekten Kurtulu ................................................................................................................... 251 99 -Alglanan, Alglayan Olamaz ............................................................................................................................................. 255 100 -Anlay zgrle Gtrr ..............................................................................................................................................258 101 -Gnani Kavramaz ve Tutmaz ............................................................................................................................................. 261 E k-1 -Nisarga Yoga ............................................................................................................................................................... 267 Ek-2 -Navnath Sampradaya ...................................................................................................................................................... 268 Ek-3 -Szlk ............................................................................................................................................................................ 269

1 -Ben-im (var olanm) Duygusu Soran: Bu her gn yaanan bir deneyimdir, uyanr uyanmaz dnya birden belirir. O nereden gelir? MAHARAJ: Bir eyin meydana gelebilmesi iin, her eyden nce o eyin gelip ulaaca birinin varl gereklidir. Btn grnler (meydana klar) ve kaybolular deimeyen bir fon karsndaki deiimler anlamm tar. S: Uyanmadan nce bilinsizdim. M: Ne anlamda? Uykuda yaadklarnz unuttuunuz ya da .yaadklarnz bilinli olarak deneyimlemediiniz iin mi byle dnyorsunuz? Bilinsiz haldeyken bile bir eyleri dene yi inlemez misiniz? Bilmeksizin var olabilir misiniz? Bellekte bir kayma: Bu var olmayn kant olabilir mi? Ve siz kendi varolmaynzdan gerek bir deneyim' olarak gerekten sz edebilir misiniz? Zihninizin uykuda mevcut olmadn bile syleyemezsiniz. Siz hi size seslenilerek uyandrlmadnz m? Uyandnzda ilk hissettiiniz "Ben-im" duygusu deil miydi? Uyku ya da baygnlk halinde bile baz bilin tohumlar mutlaka mevcut olmal. Uyanr uyanmaz da deneyim ilemeye balar: "Ben-beden-im-dnyada." Onlar art arda belirir gibi grnseler de aslnda ezamanldrlar, dnyada bedenli bir varlk olmak tek bir fikirdir. Ortada bir kimse olmadan "Ben-im" duygusu olabilir mi? S: Ben her zaman anlar ve alkanlklar ile bir kimseyim Hr baka "Ben" bilmiyorum. M: Belki sizi bilmekten alkoyan bir ey vardr. Bakalarnn bildii bir eyi bilmediiniz zaman ne yaparsnz? S: Onlarn bilgi kaynan, onlarn talimatlar altnda ararm. M: Kendinizin yalnzca bir beden mi yoksa daha baka bir ey mi -ya da hibir ey- olduunuzu bilmek sizin iin nemli deil mi? Grmyor musunuz ki sizin tm sorunlarnz bedeninizin sorunlardr -besin, giysi, barnak, aile, dostlar, isim, n, gvence, hayatta kalabilme- btn bunlar sizin bir bedenden iba ret olmadnz idrak ettiiniz anda nemlerini yitirirler. S: Beden olmadm bilmemde ne yarar var? M: Sizin beden olmadnz sylemek de tamamen doru deildir. Bir bakma siz btn bedenler, kalpler, zihinlersiniz ve ok daha fazlassnz. "Ben-im" duygusuna derinlemesine girin, bulacaksnz. Yanl yere koyduunuz ya da unuttuunuz bir eyi nasl bulursunuz? Onu hatrlayncaya kadar aklnzda tutarsnz. Varolu, "Ben-im" duygusu ilk ortaya kacak olandr. Kendinize sorun, o nereden geliyor, ya da sessizce onu gz leyin. Zihniniz "Ben-im" zerinde srekli ve sabit kaldnda siz szcklerle anlatlamayan, ancak yaanlabilen bir hale girersiniz. Btn yapmanz gereken ey tekrar tekrar denemek tir. Ne de olsa "Ben" duygusu her zaman sizinledir, ne var ki siz ona -beden, duygular, dnceler, fikirler, sahip olunan mal mlk vs. gibi- bin trl ey eklemisiniz. Kendinizle zdeletirdiiniz tm bu eyler yanltcdrlar. Onlardan tr siz kendinizi aslnda olmadnz ey sanmaktasnz. S: yleyse ben neyim? M:Ne olmadnz bilmek yeterlidir. Ne olduunuzu bilmeniz gerekmez, nk bilgi, idraksal ya da kavramsal olsun, daha nceden bildiiniz bilgilerle yaplan bir tarif demek olduuna gre, bunun kendini-bili olmas sz konusu deildir; nk ne olduunuzu tarif, btnyle ret dnda mmkn deildir. Btn syleyeceiniz ey: "Ben u deilim, ben bu deilim" demekten ibarettir. Siz anlaml bir ekilde "te ben buyum" diyemezsiniz. Bu hibir anlam ifade etmez. "Bu" ya da "u" olarak belirtebildiiniz bir ey kendiniz olamaz. Elbette siz baka "bir ey" olamazsnz. Siz grlp alglanabilen, idrak ya da hayal edilebilen bir ey deilsiniz. Ama siz olmazsanz ne idrak ne de hayal gc olur. Siz, kalbin hissettiini, zihnin dndn,

bedenin hareket ettiini gzlemleyebilirsiniz; bu grme, alglama fiilinin kendisi, sizin o algladnz ey olmadnz gsterir. Siz olmadka alglama deneyimi gerekleebilir mi? Bir deneyimin, birisine ait olmas gerekir. Deneyimleyen yoksa deneyim gerek deildir. Deneyime gereklik veren, onu deneyimleyendir. Sahip olmadnz bir deneyimin sizce ne deeri olabilir? S: Bir Deneyimleyen olma duygusu, "Ben-im" duygusu da bir deneyim deil midir? M: Aktr ki, deneyimlenen her ey bir deneyimdir. Ve her deneyimde onu deneyimleyen ortaya kar. Bellek sreklilik illzyonunu (yanlgsn) yaratr. Gerekte her deneyimin kendi deneyimleyeni vardr ve kimlik duygusu tm deneyimleyen deneyim ilikilerinin kkenindeki ortak faktrden kaynaklanr. Kimlik ve sreklilik ayn ey deildir. Nasl her iek ayr bir renge sahipse ama btn renklerin nedeni ayn ksa, bir ok deneyimci de blnmemi ve blnmez olan farkndaln iinde ortaya kar; her biri bellekte ayr ama zde bir ve ayndr. Bu z tm deneyimlerin kk, temeli ve zamansz-uzaysz "olana"dr. S: Ona nasl ularm? M: Ona ulamanz gerekmez, nk siz zaten o'sunuz. Eer bir ans tanrsanz, o size ular. Gerek olmayan eylere olan bamllnzdan vazgein, o zaman gerek olan sratle ve przszce kendi yerini alacaktr. Kendinizi u ya da bu olarak, unu ya da bunu yapan olarak dnmekten vazgein. O zaman sizin her eyin kayna ve kalbi (z) olduunuz idrakiyle aydnlanrsnz. Bununla birlikte de byk bir sevgi; ne seim ne de bamllk konusu olan, fakat her eyi sevilmeye deer klan bir g olan sevgi gelecektir. 2 -Beden Obsesyonu Altnda Soran: Maharaj, sizinle benim aramdaki temel fark nedir? MAHARAJ: Temelde fark yoktur S: Yine de gerek bir fark olmas gerekir, ben size geliyorum, siz bana gelmiyorsunuz. M: nk siz farklar hayal ediyor, "stn" insanlar aramak iin oraya buraya gidiyorsunuz. S: Siz de stn bir kiisiniz. Siz gerek olan bildiinizi iddia ediyorsunuz, ben ise bilmiyorum. M: Ben size bilmediinizi, bu nedenle de aa olduunuzu hi syledim mi? Bu tr farkllklar yaratanlar brakn, kendileri kantlasnlar. Sizin bilmediiniz eyi bildiimi iddia etmiyorum. S: Sizin szleriniz bilgece, davrannz soylu, nezaketiniz ise kudret dolu. M: Ben btn bunlar hakknda hibir ey bilmiyorum ve sizinle benim aramda bir fark grmyorum. Hayatm birbirini izleyen olaylardr, tpk sizinki gibi. Sadece, ben herhangi bir eye baml deilim ve geip giden gsteriyi, geip giden gsteri olarak gryorum; siz ise eylere tutunup yapyor ve onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. S: Sizi bu denli tutkusuz, tarafsz ve sakin hale getirmi olan nedir? M: Belli bir ey deil. Nasl oldu ise ben Guruma gven duydum. O bana kendimden baka hibir ey olmadm syledi ve ben ona inandm. Ona gvenince de ona gre davrandm ve ben olmayan ve benim olmayanla ilgilenmekten ve onlar arzulamaktan vazgetim. S: Bizim gvenimiz szde kalrken siz nasl oldu da stadnza gvenme ansna sahip oldunuz? M: Kim syleyebilir? Byle oldu. Olaylar nedensiz ve hedefsizdirler; hem kimin kim olduunun ne nemi var? Benim hakkmdaki yksek dnceniz sadece sizin dncenizdir. Onu herhangi bir anda deitirebilirsiniz. Gr ve kanlara neden o kadar nem atfetmeli, hatta kendimizinkine bile? S: Yine de siz farklsnz. Zihnen daima sakin ve mutlu grnyorsunuz ve evrenizde mucizeler oluyor. M: Mucizeler hakknda hibir ey bilmiyorum. Ve acaba Doa kendi yasalarnda istisnaya izin verir mi? Benim anlayma gre byle bir ey, yani ayrcalk yoktur. Her eyin onun iin de meydana geldii bilin vardr. Bu apak gerek, herkesin deneyim alan iindedir. Ne var ki siz yeterince dikkatle bakmyorsunuz. yi bakn ve benim grdm grn. S: Siz ne gryorsunuz? M: Benim grdm imdi ve burada siz de grebilirdiniz, eer dikkatinizi yanl odaklamam olsaydnz. Kendinize dikkatle bakmyorsunuz. Zihniniz her zaman nesnelerle, insanlarla, fikirlerle megul ama asla kendi gerek varlnzla megul deil.

Dikkatinizi kendi zerinizde toplayn. Kendi varlnzn, varoluunuzun farkna varn. Nasl ilev yaptnz grn; sizi harekete geiren drtleri ve eylemlerinizin sonularn dikkatle gzlemleyin. Dikkatsizliiniz yznden kendi evrenizde ina etmi olduunuz hapishaneyi inceleyin. Ne olmadnz bilme yoluyla gerek kimliinizi tanrsnz. Aslnza geri dn yolu, reddetme ve geri evirmeden geer. Bir ey kesindir: Gerek, hayal gcnn rettii bir ey deildir, o zihnin bir rn deildir. Hatta "Ben-im" duygusu bile, yararl bir yn gsterici de olsa srekli deildir; o nerede aranmas gerektiini gsterir, neyin aranmas gerektiini deil. Hele ona iyice bir bakn. Siz bir kez kendiniz (gerek varlnz) hakknda "Ben-im" (var olanm) dnda drste syleyebileceiniz hibir ey bulunmadna ve iaret edilebilen hibir eyin kendimiz olamayacana ikna olduktan sonra, "Ben-im"e olan gereksinim de biter - artk ne olduunuzu szle ifade et meyi, szckler retip durmay da amalamazsnz. Yapmanz gereken tek ey, kendinizi (snrlayp ayrarak) tarif etme eiliminden kurtulmaktr. Btn tarifler yalnzca bedeninize ve onun ifadelerine aittir, onun iin geerlidir. Bedeninizin bu obsesyonundan bir kez kurtulursanz, doal halinize kendiliinden ve zorlamaszca geri dneceksiniz. Aramzdaki tek fark, benim doal halimin farknda oluum, sizin ise aknlk iin de oluunuzdur. Nasl zihin yle dnmedike, ss eyas ha line getirilmi altnn altn tozuna bir stnl yoksa, biz de varlk olarak biriz - yalnzca grnlerimiz farkldr. Biz bu nu, her gn ve her saat itenlikle arayp aratrarak, sorgula yarak, hayatmz bunun kefine adayarak kefedebiliriz.

3 -Yasayan Simdi Soran: Gzlediim kadaryla, bedenimin ve gerek varlmn bir kusuru yok. Her ikisi de benim eserim deil ve dzeltilme ye ihtiyalar yok. Sorun yaratan -ona ister zihin (akl), ister bilin, antahkarana, ne isim verirseniz verin- i bedendir. MAHARAJ: Zihninizle ilgili yolunda gitmeyen eyin ne olduu nu dnyorsunuz? , S: O huzursuzdur, ho eylere kar doymazlk iindedir, hoa gitmeyen eylerden ise korkar. M: Ho olan aramann ve ho olmayandan kamann ne yanll var? Hayat nehri, strap ve zevk kylar arasnda akar. Ancak zihin hayatla birlikte akmay reddettii ve kylara tutunup kald zaman bu bir sorun haline gelir. Hayat ile birlikte akmak dediim zaman, kabullenmeyi -gelenin gelmesine, gidenin gitmesine izin vermeyi- kastediyorum. Arzu etmeyin, korkmayn, olanlar olduklar gibi ve meydana geldikleri zaman gzlemleyin, nk siz meydana gelen (vaki olan) ey deilsiniz, siz vaki olann muhatabsnz. Sonuta siz, hatta gzlemci bile deilsiniz. Siz o nihai, o en byk potansiyelsiniz ki, her eyi kucaklayan bilin onun tezahr ve ifadesidir. S: Ama beden ile z-varlk arasnda, dnce ve duygulardan Olumu bir bulut var ki o ne bedene ne de z varla hizmet etmekte. Bu dnceler ve duygular geici ve anlamsz, kr edici ve boucu bir zihinsel tozdan ibaret, ama onlar, karar tarak ve tahrip ederek varlklarn srdryorlar. M: Elbette bir olayn ans, asl olayn yerine geemez; olayn beklentisi de yle. u anda cereyan eden olayda -evvelce olmu olanda ve gelecekte olacak olanda bulunmayan- olaanst, esiz, benzersiz bir ey vardr. Onun evresinde bir canllk, bir gereklik vardr; aydnlatlmasna ortada durur. u anda olanda "gerein mhr" vardr ki o gemite ve gelecekte bulunmaz. S: imdi'ye bu gereklik mhrn vuran nedir? M: imdi'ye ait olayda onu gemiten ve gelecekten farkl klan bir zellik yoktur. Gemi, bir an iin imdi idi, gelecek de bir an sonra yle olacak. imdi'yi bylesine farkl klan nedir? Apaktr ki benim varlm. Ben gerek olanm, nk ben daima imdi'deyim, u anda varm ve imdi benimle olan da be nim gerekliimi paylar. Gemi anlardadr - gelecek ise ha yal gcnde. imdiki olayn kendisinde, onun gerek olarak ileriye frlamasn salayan bir ey yoktur. O saatin almas gibi basit, periyodik bir olay olabilir. Birbirini izleyen vurularn ayn olduklarn bilmemize ramen, an iindeki vuru ncekinden ve bir sonrakinden -hatrlanandan ya da beklenen den- olduka farkldr. imdi'ye odaklanm olan bir ey benimledir, nk ben ebedi (sonsuz) imdiyim (an iinde var olanm). imdi olan olaya verdiim de benim kendi gerekliimdir. S: Fakat biz hatrladmz eylerle de onlar gerekmilercesine megul oluruz. M: Anlar zerinde, onlar ancak imdi'ye geldiklerinde dnrz. Unutulmu olan ise yeniden hatrlanncaya kadar he saba dahil deildir - ki hatrlama onu imdi'ye getirme anlam tar. S: Evet, imdi'de geici olana gereklik kazandran, bilinmeyen bir faktr var. M: Bilinmeyen demenize gerek yok, nk siz onu daima yrrlkte, ilerken grmektesiniz. Sizin doumunuzdan bu yana o hi deiti mi? eyler ve dnceler her zaman deimektedirler. Fakat imdi olann gerek olduu hissi asla deimedi, dlerde bile.

S: Derin uykuda imdiye ait bir gereklik deneyimi bulunmuyor. M: Derin uykunun boluu tmyle zel, belirli anlarn yokluundan dolaydr. Fakat kendini iyi hissetmeyle ilgili bu halin genel bir duygusu yine mevcuttur. "Ben derin uykudaydm" dediinizde, bunun, "Ben yoktum" dan duygu itibaryla farkll vardr. S: Bataki sorumu yineleyeceim: Hayatn kayna ile hayatn ifadesi (ki o bedendir) arasnda zihin ve onun durmadan deien halleri var. Zihinsel hallerin akm sonsuz, anlamsz ve ac verici. Istrap deimez, daimi bir faktrdr. Bizim zevk (haz) dediimiz yalnzca bir aralk, iki strap verici durum arasndaki bir aralk. Arzu ve korku hayatn dokumasnn enine ve boyuna olan iplikleri gibi.Her ikisi de strabn eseridir. Sorum u: mutlu bir zihin olabilir mi? M: Arzu hazzn, zevkin ansdr, korku da acnn, strabn ans. Her ikisi de zihni huzursuz eder. Zevk anlar, strap ak iinde yalnzca bir kesinti, bir aralktr. Zihin nasl mutlu olabilir ki? S: Zevki arzuladnz ve acy beklediinizde bu dorudur. Ama beklenmedik ve umulmadk sevin anlar vardr. Bu arzuya bulamam -aranlmam, hak edilmemi, Tanr vergisi olan- bir saf sevintir. M: Yine de, sevin ancak strap zemini zerinde sevintir S: Istrap kozmik bir olgu mudur, yoksa sadece zihinsel midir? M: Evren btndr ve btnln olduu, hibir eksikliin bulunmad yerde ac veren ne olabilir? S: Evren bir btn olarak tamamdr ama ayrntlarnda eksiklidir. M: Btnn paras, btnle ilikili olarak grldnde tamamdr. Btnden yaltlm olarak grldnde ise eksik ve dolaysyla ac verici hale gelir. Yaltma neden olan nedir? S: Zihnin snrlamalar elbette. Zihin paralara baktndan btn gremez. M: Pekl. Zihin kendi doas gerei ayrr ve kar koyar- Birletiren ve uyumlu klan, parada btn gren, paray btnle bir eden bir baka zihin mevcut olabilir mi?' S: Baka bir zihin mi - onu nerede aramal? M: Snrlandran, blen, ayran, kar koyan zihnin tesine geerek. Bildiimiz ekliyle zihinsel sreci sona erdirerek O sona erdiinde, bu zihin domu olur. S: O zihinde artk sevin ve keder sorunu yok mudur? M: Onlar bildiiniz tarzda deil, yani arzu edilen ya da nefret edilen halleriyle deil. O daha ok, kendini ifade etmeye ve engelleri gslemeye alan bir sevgi meselesi haline gelir. Birletirici (kapsayc) zihin -koullara kar savaan, balangta d krklna urayan ama sonuta zafere ulaan, eylem halindeki sevgidir. S: Ruh ile beden arasndaki kpry salayan sevgi midir? M: Baka ne olabilir ki? Zihin karanlk, dipsiz uurumu yaratr, kalp (gnl) onu ap geer.

4 -Gerek Dnya Zihnin tesindedir Soran: eitli vesilelerle, evrenin Neden-Sonu Yasas'na m tabi olduu, yoksa yasa dnda m var olduu ve ilev yapt hakknda soru sorulmutur. Siz onun neden tesi olduu, her eyin, ne kadar kk olursa olsun, nedensiz olduu, bilinen herhangi bir neden bulunmakszn belirip kaybolduu grn tutar gibisiniz. MAHARAJ: Neden-sonu ilikisi, olaylarn uzayda -bu uzay fiziksel ya da zihinseldir- zamanla tekrar anlamna gelir. Zaman, uzay, neden-sonu ilikisi zihinsel kategorilerdir ki zihne bal olarak doup batarlar. S: Zihin iledii srece, neden-sonu ilikisi de geerli bir ya sadr. M: Zihinsel olan her ey gibi, Neden-Sonu Yasas da kendi kendisiyle eliir. Var olan hibir eyin kendine zg, belli bir nedeni yoktur; en kk bir eyin varl iin bile tm evren katkda bulunur; evren olduu gibi olmadka hibir ey olduu gibi olamazd. Her eyin kayna ve topra her eyin tek nedeni olduuna gre, nedensellikten evrensel bir yasa olarak sz etmek

yanltr. Evren kendi ierii ile snrlanm deildir, nk onun potansiyelleri sonsuzdur; stelik o, temelde tmyle zgr olan bir prensibin tezahr ya da ifadesidir. S: Evet, bir eyin, bir baka eyin tek nedeni olduunu syle menin sonuta tmyle yanl olduunu grebiliyorum. Bununla birlikte, biz gerek hayatta her zaman bir eylemi bala trken bir sonu ngrrz. M: Evet, bilgisizlik yznden byle srp giden pek ok faaliyet var. nsanlar, bir olayn gereklemesinde tm evrenin katks bulunmadka o olayn gereklemeyeceini bilseler, o zaman ok daha az enerji harcayarak ok daha fazla ey baarabilirler. S: Eer her ey bir nedenler btnlnn ifadesi ise bir baarya ulamak iin amal bir eylemden nasl sz edebiliriz? M: Baarma drtsnn kendisi de zaten btn evrenin bir ifadesidir. Bu sadece, enerji potansiyelinin belli bir noktaya ykselmi olduunu gsterir. Sizleri nedensellik (neden-sonu) zerinde konuturan ey zamann bir illzyonudur. Gemi ve gelecek sonsuz imdi'de, ortak ve genel bir kalbn paralar olarak grldklerinde, neden-sonu fikri de geerliliini yitirir ve onun yerini yaratc zgrlk alr. S: Ama, herhangi bir eyin bir nedeni olmadka onun nasl meydana gelebildiini anlayamyorum? M: Ben bir eyin nedensiz olduunu sylediim zaman, onun belli tek bir nedeni bulunmadn kastediyorum. Sizi dnyaya getirmi olan kendi anneniz olmayabilirdi, siz: bir baka kadndan domu olabilirdiniz. Fakat siz gne ve dnya olmadka doamazdnz. Bunlar dahi domanz iin yeterli olmayabilirlerdi, eer en nemli faktr, sizin kendi doma arzunuz olmasayd. Doumu salayan, isim ve biim veren unsur arzu dur. Arzu edilen ey dlenir, istenir ve o, somut ya da kavranabilir bir ey olarak kendini tezahr ettirir. inde yaa yaadmz dnya, kiisel dnyamz byle yaratlmtr. Gerek dnya zihnin kavray alan dndadr; biz onu arzularmzn a iinden grrz, zevk ve acya, doru ve yanla, i ve da blnm olarak. Evreni olduu gibi grmek iin an tesine adm atmalsnz. Bunu yapmak zor deil, nk a deliklerle doludur. S: Deliklerden neyi kastediyorsunuz? Ve onlar nasl bulabiliriz? M: Aa ve onun birok elikisine bakn. Her admda hem yapan hem bozansnz. Bar, sevgi, mutluluk ister, ama ac, nefret ve sava yaratmak iin var gcnzle alrsnz. Uzun yaamak ister ama ar yemek yersiniz, dostluk ister ve istismar edersiniz (smrrsnz). Anzn byle elikilerden rl olduunu grn ve o elikileri giderin - sizin onlar sadece gr meniz onlar ortadan kaldracaktr. S: Madem ki benim elikiyi grmem onu ortadan kaldryor, o zaman benim onu grmem ile onun gitmesi arasnda bir nedensonu ilikisi yok mudur? M: Neden-sonu (nedensellik) bir kavram olarak dahi kaos ile badaamaz. S: Arzu ne dereceye kadar bir nedensel faktrdr? M: Birok faktrden biri. Her ey iin saysz nedensel faktr vardr. Fakat olan her eyin kayna, Sonsuz Olanak, En Yce Gerek'tir ki O sizin iinizdedir ve O gcn, n ve sevgi sini her deneyimin stne gnderir. Fakat bu kaynak bir ne den deildir ve hibir neden de kaynak deildir. Bu yzden her eyin nedensiz-olduunu sylyorum. Bir eyin nasl meydana geldiini izlemeyi deneyebilirsiniz, fakat o eyin niin yle olduunu bulamazsnz. Bir ey, olduu gibidir; nk evren olduu gibidir.

5 -Dogan lmek Zorundadr Soran: Tank-bilin daimi midir, deil midir? MAHARAJ: Daimi deildir. Bilen, bilinenle birlikte doar ve batar. inde bilen ile bilinenin birlikte doup batt ise, ite o, zamann tesindedir. Daimi ya da ebedi szckleri burada geerli deildir. S: Uykuda ne bilinen ne de bilen vardr. Bedeni duyarl ve alc halde tutan nedir? M: Uykudayken bilen yoktur diyemezsiniz. Orada nesnelere ve dncelere ait deneyimler yoktur, o kadar. Fakat deneyimin var olmay da bir deneyimdir. Bu karanlk bir odaya girip de "Hibir ey grmyorum" demeye benzer. Doutan kr olan biri karanln ne olduunu bilmez. Onun gibi, sadece bilen bilmediini bilir. Uyku yalnzca bir bellek kaybdr. Hayat devam eder. S: Ve lm nedir?

M: O belli bir bedenin yaam srecindeki deiimdir. Btnleme (entegrasyon) sona erer ve ayrlp dalma balar. S: Peki, bilen iin ne dersiniz? Bedenin kaybolmasyla birlikte bilen de kaybolur mu? M: Doum ile meydana km olan o, bedeni bilen (bedenin bilicisi) lm ile de kaybolur. S: Ve hibir ey kalmaz m? M: Hayat kalr. Bilin, tezahr etmek iin bir- tata, bir araca muhtatr. Hayat bir baka beden meydana getirdiinde, bir baka bilen (bilici) varlk kazanr. S: Birbirlerini art arda izleyen beden-biliciler ya da beden-zihinler arasnda nedensel bir balant var mdr? M: Evet. Bellek-beden ya da nedensel-beden denilebilecek bir ey vardr; bu dnlm, istenmi ve yaplm her eyin bir sicil kayddr. O bir arada tutulmakta olan bir imajlar bulutu gibidir. S: Bu, ayr bir varolu duygusu nedir? M: O bir olan gerein ayr bir bedendeki yansmasdr. Bu yansma iinde, snrsz olan ile snrl olan yanlg sonucu bir birine kartrlr ve ayn ey zannedilir. Bu karkl gidermek Yoga'nn amacdr. S: lm bu karkl gidermez mi? M: lmde yalnzca beden lr. Hayat, bilin, gerek lmez.Ve hayat asla lmden sonraki kadar canl deildir. S: Ama insan yeniden doar m? M: Domu olan lmek zorundadr. Ancak domam olan lm szdr. Asla uyumayan ve uyanmayan ve sizdeki "Ben" duygusunun neyin solgun bir yansmas olduunu bulun. S: Bu bulma iini nasl yapmalym? M: Kaybettiiniz bir eyi bulmak iin nasl yapyorsanz; aklnz ve gnlnz onun zerinde tutarak. lgi ve srekli hatr lama gereklidir. Hatrlanmas gerekeni hatrlamak baarnn srrdr. Siz buna iten, gerek bir istek sayesinde ularsnz. S: Bulmak iin yalnzca istemek yeterlidir mi demek istiyorsunuz? Elbette hem liyakate hem frsatlara gereksinim var. M: Bunlar samimi ve ciddi istek sayesinde gerekleeceklerdir. En nemli ey elikilerden kurtulmaktr: Hedef ile yol farkl dzeylerde bulunmamal, hayat ve k birbirleriyle kavgada olmamal, davran inanca ihanet etmemelidir. Buna ister drstlk, ister doruluk ya da btnlk deyin; fethetmi olduunuz alan bozmamak, yok etmemek, terk etmemek zorundasnz. Amacnzn direnci, salaml ve araynzn drstl sizi hedefinize ulatracaktr. S: Salamlk ve drstlk tabii Tanr vergisidir, bende ise onlarn zerresi yok. M: Siz devam ettike hepsi gelir. nce ilk adm atn. Tm ha yrlar insann iinden kaynaklanrlar. inize dnn. Bildiiniz "Ben-im"e. Ayrabildiiniz tm zamannzda onunla olun, ta ki ona kendiliinizden dnp, kendiliinizden onunla oluncaya kadar. Bundan daha sade ve daha kolay bir yol yok.

6 -Meditasyon Soran: Btn statlar meditasyon yapmay tlerler. imdi meditasyonun amac nedir? MAHARAJ: Biz duyularn ve eylemlerin d dnyasn biliyoruz, fakat duygularn ve dncelerin i dnyas hakknda bildiklerimiz ok az. Meditasyonun bata gelen amac isel yaammzn farkna varp, onunla yaknlk kurmamzdr. Nihai ama, hayatn ve bilincin kaynana ulamaktr. Sras gelmiken, meditasyon uygulamas karakterinizi derin biimde etkiler. Bizler bilmediklerimizin esiriyiz; bildiklerimizin ise efendisi. imizde her ne kusur ya da zayflk kefedersek ve onun nedenlerini ve ileyi biimini anlarsak, sadece bu bilme onu yenmemiz demektir; bilinaltnda olan, bilin dzeyine karld zaman eriyip gider. Bilinaltnn zl enerjiyi ser best brakr; zihin kendini yeterli hisseder ve sakinleir.

S: Sakin, dingin bir zihnin yarar nedir? M: Zihin sknet bulduunda kendimizi saf tank halimizle grp tanrz. Kendimizi deneyimden ve deneyimleyenden geri eker, her ikisi arasnda ve her ikisinin de tesinde olan saf farkndalk halimizle onlardan ayr, bamsz dururuz. Kiinin kendini zdeletirdii "ben uyum", "ben buyum" sanlarna dayanan kiilik yine devam eder fakat, sadece nesnel dnyann bir paras olarak. Ama tank ile zdeletirilmesi bitmi olur. S: Anlayabildiime gre, ben birok dzeyde yaamaktaym. Ve her bir dzeydeki yaamn kendi enerji gereksinimi vardr. Ben (z), doas gerei, her eyden holanr (sevin ve haz duyar) ve onun enerjileri darya doru akar. meditasyonun amac enerjilerin daha yksek dzeylerde biriktirilmesi deil midir, yoksa ama, onlar yukar doru gerisin geri iterek yksek dzeylerin de geliip zenginlemesini salamak mdr? M: Bu konu dzeylerden ziyade gunalar (nitelikler) konusu dur. meditasyon bir sattvik faaliyettir (Sattva faaliyetidir) ve tamas (atalet) ve rajas (hareketlilik) hallerinin tamamen giderilmesini amalar. Saf Sattva (uyum) tembellikten, huzursuzluktan ve hareketsiz kalamamaktan tamamen zgr olmaktr. S:Sattva'y nasl glendirmeli ve arndrmal? M: Sattva her zaman gldr ve ardr. O gne gibidir. O, bulutlarla ve tozla karartlm grnebilir ama bu yalnzca onu gzlemleyenin gr asndan byledir. Kararmann nedenleriyle uran, gnele deil S: Sattva'nn yarar nedir? M: Gerein, iyiliin, uyumun, gzelliin yarar nedir? Onlarn hedefleri yine kendileridir. Her ey kendi haline brakld zaman, onlara karlmad, onlardan kanlmad ya da pelerine dlmedii ya da kavramlar ile dondurulmadklar, fakat tam bir farkndalk hali iinde yaandklar zaman kolayca, kendiliinden tezahr ederler. Byle bir farkndaln zaten kendisi sattva'dr. O nesneleri ve insanlar kullanmaz - onlara doyum salar, amalarn gerekletirir. S: Madem ki sattva'y dzeltmem mmkn deil u halde tamas ve rajas ile mi uramalym? Onlarla nasl uraacam? M: Onlarn sizin zerinizdeki ve iinizdeki etkilerini izleyerek. Onlarn ileyilerini fark edin, onlarn sizin dnce ve davranlarnzdaki ifadelerini gzleyin, o zaman yava yava zerinizdeki basklar geveyecek ve sattva'nn berrak ortaya kacaktr. Bu zor ve uzayp giden bir sre deildir, baarmann tek art ise sadece samimi ve ciddi istektir.

7 -Zihin Soran: Grnte ok yetkili kimseler tarafndan yazlm ok ilgin kitaplar var ve bunlar dnyann geiciliini (faniliini) deilse bile illzyoni oluunu reddediyorlar. Onlara gre bilinebilir ya da grlebilir herhangi bir zirve noktas bulunmak szn en alttan en yksee kadar bir varlklar hiyerarisi mevcuttur; her bir dzeydeki organizma karmakl, bileiklii o dzeyin bilin derinliini, geniliini ve younluunu salar ve bunlar yanstr. En yce Yasa bir batan bir baa her eye hkmeder: Bilincin gelimesi, zenginlemesi ve onun sonsuz potansiyelinin tezahr iin formlarn evrimi onun icabdr. MAHARAJ: Bu byle olabilir ya da olmayabilir. Byle ise bile bu zihnin gr noktasndan byledir, fakat aslnda tm evren (mahadakash) ancak bilinte (chidakash) mevcuttur, ben ise mutlak'ta (paramakash) bulunuyorum. Bilin saf varlkta ortaya kar; dnya ise bilin iinde belirip kaybolur. Var olan her ey ben'im ve var olan her ey benim'dir. Tm balanglardan ncesi ve tm bitilerden sonras Ben-im. Her eyin varl benim iimdedir, "Ben-im"dedir ve o her varln iinde parlayandr. Yokluk (var olmama) dahi bensiz dnlemez (olanakszdr). Her ne vaki olursa mutlaka ben ona tank olarak oradaym. S: Dnyann var olduunu neden inkr ediyorsunuz? M: Ben dnyay inkr ediyor deilim. Ben onun bilinteki grnmn gryorum ki bu bilin bilinmeyenin usuz bucakszl iinde bilinenin btnldr. Balayan ve biten yalnzca grntr. Dnyann grnd sylenebilir ama (var) olduu sylenemez. Grn (grnt) bir zaman lsne gre ok uzun, bir dierine gre ok ksa srebilir, fakat sonu ayndr. Zaman ile baml her ne ise geicidir ve gereklikten yoksundur. S: Kukusuz, sizi kuatan dnyay da -onu bizim grdmz gibi- gryorsunuz, nk ok normal davranyor grnyorsunuz!

M: Bu size byle grnyor. Sizin durumunuzda sizin tm bilin alannz igal eden, benimkinde kck bir noktadan ibarettir. Dnya sadece bir an srer. Dnyann devam ettiini size dndren ise belleinizdir. Bana gelince, ben bellekle yaamam. Ben dnyay olduu gibi, bilinte bir anlk bir grnt olarak grrm. S: Sizin bilincinizde mi? M: "Ben", "benim", hatta "Ben-im" gibi fikirler bilintedir. S: yleyse, sizin mutlak varlnz (paramakash) bilinsizlik midir? M: Bilinsizlik fikri de sadece bilinte var olur. S: yle ise siz en yce halde olduunuzu nasl biliyorsunuz? M: nk o haldeyim. Tek doal hal odur. S: Onu tarif edebilir misiniz? M: Ancak negatiflerle: Nedensiz, bamsz, balantsz, blnmemi, oluturulmam, sarslamaz, sorgulanamaz, aba sarf ederek ulalamaz. Her pozitif tarif bellekten gelir, dolaysyla onu tarifte geersizdir. Bununla birlikte, benim halim son derece hakikidir, bu yzden de mmkn, gerekletirilebilir ve ulalabilirdir. S: Siz bir tr soyutlamaya sonsuzca gmlm olmayasnz? M: Soyutlama zihinseldir ve sze aittir. Ve o uyku ya da baygnlk halinde kaybolur; zaman iinde yeniden meydana kar; ben sonsuz imdideki kendi asl halimdeyim (swarupa). Gemi ve gelecek yalnzca zihindedir - ben ise imdi'yim. S: Dnya da imdi'dir. M: Hangi dnya? S: evremizdeki dnya. M: O sizin zihninizdeki sizin dnyanzdr, benimki deil, Siz benim hakkmda ne biliyorsunuz; sizinle konumam bile sadece sizin dnyanzda yer almaktadr. Benim dnyamn sizinki ile ayn (zde) olduuna inanmanz iin hibir nedeniniz yok. Benim dnyam gerektir, dorudur, idrak edildii gibidir. Oysa sizinki ruh halinize gre grnp kaybolur. Sizin dnyanz yabanc bir eydir ve siz ondan korkarsnz. Benim dnyam ise kendimim. Ben evimdeyim. S: Eer siz dnya iseniz, nasl onun bilincinde olabilirsiniz? Bilincin znesi onun nesnesinden farkl deil midir? M: Bilin ve dnya birlikte grnp birlikte kaybolurlar, dolaysyla onlar ayn halin iki yzdrler. S: Uykuda ben yokum ve dnya devam ediyor. M: Nasl biliyorsunuz? S: Uyandmda biliyorum. Belleim bana sylyor. M: Bellek zihindedir. Zihin ise uykuda devam etmektedir. S: O ksmen kullanlmaz durumdadr. M: Fakat ondaki dnyayla ilgili grnt etkilenmi deildir. Zihniniz mevcut olduka bedeniniz de, dnyanz da mevcuttur. Dnyanz zihnin kurduu, znel, zihnin hapsinde, eksikli, geici, kiisel, bellein iplii ucunda asl duran bir dnyadr. S: Sizinki de yle. M: Oh, hayr. Ben bir gerekler dnyasnda yayorum. Sizin ki ise kurgusal, hayal rn bir dnyadr. Sizin dnyanz kiisel, zel, paylalamaz, mahrem bir ekilde kendinize aittir. Kimse ona giremez, onu sizin grdnz gibi gremez, iittiiniz gibi iitemez, sizin duygularnz hissedip, sizin dncelerinizi dnemez. Siz kendi dnyanzda gerekten yalnzsnz, hayat diye kabul ettiiniz, durmadan deien dlerinizin iine kapanm durumdasnz. Benim dnyam ise ak bir dnyadr, herkesle ortak, herkesin iine girebilecei bir dn ya. Benim dnyamda katlm, igr, sevgi, gerek deer (nitelik) var; birey btndr ve btnlk bireyde yer alr. Her ey birdir ve Bir her eydir.

S: Sizin dnyanz da benimki gibi nesneler ve insanlarla dolu mudur? M: Hayr, benimle (kendimle) doludur. S: Fakat bizim gibi grp duyar msnz? M: Evet, iitir, grr, konuur ve hareket eder grnrm, fakat bana gre bu kendiliinden olmaktadr, size gre sindirim veya terlemenin olduu gibi. Beden-zihin makinesi bu iin aresine bakar, fakat beni bu iin dnda tutar. Siz nasl sanzn uzamas konusunda kayglanmak, merak duymak zorun da deilseniz, ben de szler ve eylemlerle ilgili meraklanmak, kayglanmak zorunda deilim. Onlar olup dururlar ve benim onlarla ilgilenmeme gerek brakmazlar, nk benim dnyam da hibir ey ters gidemez. 8 -z Varlk Zihnin tesindedir Soran: ocukluumda sk sk neredeyse vecit haline varan mutluluk halleri yaardm. Daha sonra onlar kesildiler. Fakat Hindistan'a geldiimden beri yeniden baladlar, zellikle sizinle tantktan sonra. Ancak bu hal, ne kadar harikulade olsa da, srekli deil. Bu hal gelip gidiyor, tekrar ne zaman geleceini bilme olana da yok. MAHARAJ: Kendisi istikrarl, sabit olmayan bir zihinde herhangi bir ey nasl kalc olabilir? S: Zihnimi istikrarl hale nasl getirebilirim? M: stikrarsz bir zihin kendini nasl istikrarl klabilir? Elbette bunu yapamaz. Dolap durmak zihnin doas gereidir. Btn yapabileceiniz, bilincinizin odan zihnin tesine geirmektir. S: O nasl yaplr? M: Biri dnda btn dnceleri ret ve terk edin: Bu, "Ben im" (var olanm) dncesidir. Zihin balangta isyan edecek tir, fakat sabr ve sebatla sonunda ba eecek, sknet bulacaktr. Siz sessizlie ulatnzda, her ey doal biimde, sizin tarafnzdan bir giriim olmakszn kendiliinden oluacaktr. S: Zihnim ile aramda srp giden bu sava bertaraf edebilir miyim? M: Evet, edebilirsiniz. Hayatnz, nnze geldii gibi yaayn, fakat tetikte (uyank) olarak, her eyin olduu gibi olmasna izin vererek, doal eyleri doal biimde yaparak, strap ekerek, sevinerek - hayatn getirdii gibi. Bu da bir yoldur. S: Eh, yle ise evlenebilirim, ocuklarm olabilir, bir i kura bilir, mutlu olabilirim. M: Elbette, mutlu olabilir ya da olmayabilirsiniz, bunu genel ahengi bozmadan, telaszca yapn. S: Ama ben mutluluk istiyorum. M: Gerek mutluluk, gelip geici ve deien eylerin iinde bulunamaz. Haz ve ac kar konulmaz bir ekilde birbirlerinin yerini alrlar. Mutluluk, znzden (gerek varlnzdan) gelir ve ancak onda bulunabilir. Kendi gerek benliinizi (swarupa) bulun, dier her ey onunla gelecektir. S: Eer gerek varlm huzur ve sevgi ise o niin ylesine huzursuz? M: Huzursuz olan gerek varlnz deildir, fakat onun zihin deki yansmas huzursuz grnr, nk zihin huzursuzdur. Bu tpk rzgrn dalgalandrp kartrd suya yansyan ayn grnts gibidir. Arzu rzgr zihni ve "ben"i harekete geirir ve z varln, asl Ben'in zihindeki yansmasndan ibaret olan bu "ben" deiken grnr. Fakat bu hareket, huzursuzluk, zevk ve ac fikirleri, btn bunlar, hepsi zihindedir. z Varlk ise zihnin tesinde, farknda, fakat ilgisiz ve kayt sz bir ekilde durmaktadr. S: Ona nasl ulamal? M: Siz O'sunuz, z Varlk sizsiniz, imdi ve burada. Zihni kendi haline brakn, farknda, fakat kaytsz olun. O zaman anlayacaksnz ki, uyank fakat bamllktan uzak bir biimde olaylarn geli-geilerini izlemek gerek doanzn bir yn, bir halidir. S: Dier haller nelerdir? M: Haller sonsuz saydadr. Birini idrak edince hepsini idrak etmi olursunuz. S: Bana yardm olacak bir ey syleyin.

M: Neye ihtiyacnz olduunu en iyi siz bilirsiniz. S: Huzursuzum. Huzura nasl kavuabilirim? M: Huzura niin gereksinim duyuyorsunuz? S: Mutlu olmak iin. M: Sizi mutsuz eden ne? S: Bende olan istemiyorum ve bende olmayan istiyorum. M: Neden bunu tersine evirmiyorsunuz? Sizde olan isteyin ve sizde olmayana da aldrmayn. S: Ho olan istiyorum ve ac verici olan istemiyorum. M: Bir eyin ho olup olmadn nasl biliyorsunuz? S: Gemi deneyimlerden, kukusuz. M: Bellein rehberlii altnda ho olan izleyip, olmayandan kandnz. Peki baarl oldunuz mu? S: Hayr olmadm. Ho olan devam etmiyor ve ac yeniden gelip yerleiyor. M: Hangi ac? S: Zevk ve haz duyma arzusu, strap ekme korkusu, her ikisi de znt ve ylgnla neden oluyor. Katksz bir zevk (haz) hali yok mudur? M: Fiziksel ya da zihinsel her zevkin bir araca gereksinimi vardr. Hem fiziksel hem de zihinsel aralar maddeseldirler, yorulur ve ypranrlar. Onlarn verecei haz, younluk ve sre bakmndan ister istemez snrldr. Istrap sizin tm hazlarnzn zeminidir. Siz strap ektiiniz iin onlar istersiniz. te yandan, zevki (hazz) arama hali bal bana strap kaynadr. Bu bir ksr dngdr. S: Ben iinde bulunduum karmaann (teevvn) mekanizmasn grebiliyorum, fakat bundan kurtulmann yolunu bulamyorum. M: Mekanizmann incelenmesi yolu gsterir. Ne de olsa sizin karmaanz yalnzca zihninizdedir. Zihniniz imdiye dek asla karmaaya isyan etmi ve onunla uram deildir. O yalnzca straba isyan etmitir. S: yleyse btn yapabileceim, karmaa iinde kalmak olacak. M: Uyank ve tetikte olun. Karmaann ne olduunu, nasl ilediini, size ve bakalarna neler ettiini sorgulayn, gzlem leyin, aratrn, renin. Karmaann ne olduu konusunda berrak bir gr kazanarak karmaadan kurtulursunuz. S: Kendi iime baktmda, en gl arzumun bir ant yaratmak, benden sonra devam edecek bir ey ina etmek olduunu gryorum. Hatta bir ev, e ve ocuk dndmde, nedeni, onlar benim kalc, somut tank ve kantm olarak grmemdir. M: Pekl, kendinize bir ant ina edin. Bunu nasl yapmay nerirsiniz? S: Neyi ina edeceim o kadar nemli deil yeter ki o kalc olsun. M: Elbette kendiniz de gryorsunuz ki hibir ey kalc deildir. Hepsi eskir, ypranr, krlr, erir. stne bina ina ettiiniz toprak ker. Her eyden sonra kalacak olan ne ina edebilirsiniz? S: Akl yoluyla her eyin geici olduunu kavrayabiliyorum. Ama gnlmde bir ey kalclk istiyor. Kalc bir ey yaratmak istiyorum. M: O zaman onu kalc bir ey ile ina etmelisiniz. yle kalc olan ne var sizde? Ne beden, ne zihin devamlla sahiptir. Baka bir yere bakmalsnz. S: Kalcl zlyorum ama onu hibir yerde bulamyorum. M: Siz, kendiniz kalc deil misiniz? S: Ben dodum ve leceim.

M: Siz domadan nce var olmadnz gerekten syleyebilir misiniz ve ldnzde acaba "Artk ben yokum" diyebilir mi siniz? Kendi deneyimlerinizden biliyorsunuz ki siz var olmadnz syleyemezsiniz. Siz ancak "Ben-im" diyebilirsiniz. "Ben im (var olanm)". Bakalar da size "sen yoksun" diyemezler. S: Uykuda "Ben-im" duygusu yok. M: Byle kesin beyanlarda bulunmadan nce uyanklk halinizi iyice inceleyin. Hemen fark edeceksiniz ki o boluklarla dolu, zihnin dalgnlat anlardan meydana gelen boluklarla. Tamamen uyank olduunuz anlarda bile ne kadar az ey hatrlayabildiinize dikkat edin. Uyku halindeyken bilinsiz olduunuzu syleyemezsiniz. Yalnzca, hatrlamyorsunuz. Bellekte bir boluun olmas bilinte bir boluun olmasn gerektirmez. S: Derin uyku halimi hatrlamay baarabilir miyim? M: Elbette! Uyanklk saatlerinizde dikkatsizlik iinde geirdiiniz zaman aralklarn gidermek suretiyle uyku dediiniz uzun dalgnlk hallerinizi yava yava ortadan kaldrabilirsiniz. O durumda artk uyuduunuzun farknda olursunuz. S: Yine de varln kalcl, sreklilii sorunu zmlenmi olmuyor. M: Kalclk zamann faaliyetinden, etkisinden doan bir fikir den ibarettir. Zaman, yine bellee baldr. Kalclkla, siz sonsuz zaman iinde zayflamayan nihayetsiz bellei kastediyorsunuz. Siz zihni ebediletirmek istiyorsunuz ki bu mmkn deildir. S: yleyse ebedi, lmsz olan nedir? M: Zamanla deimeyen. Geici olan bir eyi ebedi klamazsnz - yalnzca, deimez olan ebedidir. S: Sylediklerinizin genel anlamna ainaym. Daha ok bilgi iin de alk ekiyor deilim, btn istediim huzur. M: Tm huzuru istemekle bulabilirsiniz. S: stiyorum. M: Tam gnlle istemeli ve btnlk iinde, drst bir hayat srmelisiniz. S: Nasl? M: Zihninizi huzursuz eden her eyden kendinizi ayrmal bamllklarnzdan kurtulmal, adeta tutkusuz olmalsnz. Onun huzurunu bozan her eyi reddetmelisiniz. Eer huzur istiyorsanz, onu hak edin. S: Elbette herkes huzuru hak eder. M: Onu ancak huzuru bozmayanlar hak eder. S: Huzuru nasl bozuyorum? M: Arzularnza ve korkularnza tutsak olarak. S: Hakl nedenlerden kaynaklandklar zaman bile mi? M: Cehaletten ve dikkatsizlikten doan duygusal tepkiler asla hakl deildirler. Berrak bir zihin ve temiz bir kalp iin aba gsterin. Btn ihtiyacnz sakin bir uyankl koruyarak kendi gerek doanz aratrmaktr. Huzurun tek yolu budur.

9 -Bellegin Tepkileri Soran: Bazlar evrenin yaratldn sylyorlar. Dierleri ise evrenin daima var olduunu, balangc bulunmadn, ebedi yen deiimler geirmekte olduunu sylyorlar. Bazlar onun ezeli-ebedi yasalara tabi olduunu sylerken, dierleri Neden Sonu Yasas'n bile yadsyorlar. Bazlar dnyann gerek ol duunu sylyorlar. Dierleri hibir varl olmadn. MAHARAJ: Hangi dnya hakknda soru soruyorsunuz? S: Kendi algladm dnya hakknda tabii. M: Sizin alglayabildiiniz dnya gerekten ok kk bir dn ya. Ve tmyle size zel. Onu bir d olarak kabul edin ve brakn.

S: Onu nasl olur da bir d olarak kabul edebilirim? D kalc deildir ki! M: Sizin kendi kk dnyanz ne kadar devam eder? S: Ne de olsa, benim kk dnyam btnn bir paras. M: Sizin "btn" dnya fikriniz de kendi kiisel dnyanzn bir paras olmuyor mu? Evren gelip de size onun bir paras olduunuzu sylemez. Sizi bir paras olarak kapsayan bir btnl icat eden sizsiniz. Gerekte btn bildiiniz kendi zel dnyanzdr; bununla birlikte, onu kendi dleriniz ve beklentilerinizle pek de iyi dayayp demisiniz. S: Elbet ki idrak, hayal kurma deildir! M: Baka nedir ki? drak tanmak demektir, yle deil mi? Bsbtn yabanc olan bir ey hissedilebilir (alglanr) fakat idrak edilemez. drak bellek ile bamldr. S: Kukusuz, ama bellek onu illzyon haline de getirmez. M: drak, imgeleme, bekleme, tahmin etme, illzyon hepsi bellee dayandrlr. Onlar arasnda herhangi bir snr izgisi hemen hemen yoktur. Onlar birbirlerinin iine karr. Kaynarlar. Hepsi de bellein tepkileridir. S: Yine de, bellek mevcudiyetiyle benim dnyamn gerekliini kantlayp duruyor. M: Ne kadar hatrlyorsunuz? Geen ayn otuzunda ne dnyor, ne sylyor ve ne yapyordunuz, belleinize danarak yazmay deneyin. S: Evet, bir boluk var. M: O kadar da kt deil. Bir hayli ey hatrlyorsunuz; bilin alt bellek, iinde yaadnz dnyay size bir hayli aina klyor. S: Kabul ediyorum ki benim iinde yaadm dnya znel ve ksm. Ya siz? Siz ne eit bir dnyada yayorsunuz? M: Benim dnyam tpk sizinki gibi. Ben algladm bir dnyada grrm, iitirim, dnrm, konuurum, hissederim ve eylemde bulunurum, tpk sizin gibi. Fakat sizin iin bu her eydir, benim iin ise hemen hemen hibir ey. Dnyay benim bir param olarak bildiim iin, ona verdiim nem, sizin yemi olduunuz yemee verdiiniz nemden daha fazla deildir. Yemek hazrlanrken ve yenirken sizden ayrdr ve zihniniz onunla megul olur; bir kez yiyip yuttuktan sonra onu tmyle unutursunuz. Ben de dnyay yiyip yuttum ve artk onu dnmeye ihtiyacm yok. S: Btn btne sorumsuz olmuyor musunuz? M: Nasl olabilirim ki? Benimle bir olan bir eyi nasl incitebilirim? Tam tersine, dnyay dnmeden her ne yaparsam dnyann yararna olacaktr. Beden nasl kendini bilin-d olarak dzene koyuyorsa, ben de bilin-d olarak hi durmakszn dnyay dzeltme faaliyeti iindeyim. S: Bununla birlikte, dnyann ektii muazzam strabn farknda msnz? M: Elbette, sizden ok daha fazla farkndaym. S: yleyse ne yapyorsunuz? M: Ben ona Tanr'nn gznden bakyorum ve her eyin yolunda olduunu gryorum. S: Her eyin yolunda olduunu nasl syleyebilirsiniz? Savalara, smrlere, vatanda ile devlet arasndaki zalimce mcadelelere bakn. M: Btn bu dertler insann eseridir ve onlara son vermek de insann gc dahilindedir. Tanr, insan kendi eylemlerinin sonularyla yz yze getirmek ve dengenin yeniden salanmasn talep etmek suretiyle ona yardm eder. Karma, doruluk iin alan bir yasadr; o Tanr'nn ifa verici elidir.

10 -Tanklk Soran: Ben arzularla doluyum ve onlar gerekletirmek istiyorum. Bu isteimi nasl elde ederim?

MAHARAJ: Arzuladnz eyi hak ediyor musunuz? Arzularnzn gereklemeleri iin u ya da bu biimde almanz gerekir. Enerjinizi koyun ve sonucu bekleyin. S: Enerjiyi nereden alacam? M: Arzunun kendisi enerjidir. S: O zaman neden her arzu yerine gelmez? M: Belki yeterince gl ve srekli deildir. S: Evet, benim sorunum bu. Ben bir eyler istiyorum ama i eyleme gelince tembelim. M: Arzunuz ak-seik ve gl olmad zaman o ekillenemez. stelik, eer arzularnz kiiselseler, kendi heves ve zevkiniz iinseler, onlara verebileceiniz enerji ister istemez snrldr; sizin sahip olduunuzdan fazla deildir, S: Ama ou zaman sradan insanlar arzu ettikleri eylere ulayorlar. M: Onu uzun bir sre ve ok fazla istedikten sonra. O zaman bile baarlar snrldr. S: Bencil olmayan arzular iin ne diyeceiz? M: Siz ortak iyilii (btnn hayrn) arzu ettiinizde tm dnya sizinle birlikte arzu eder. nsanln arzusunu kendi arzunuz edinin ve onun iin aln. O zaman asla baarszla uramazsnz. S: nsanlk Tanr'nn iidir, benim deil. Ben kendimle megulm. Meru arzularmn yerine geldiini grmek hakkm deil midir? Onlar kimseyi incitmeyecek ki. Onlar doru arzulardr. Niin gereklemezler? M: Arzular koullara gre doru ya da yanltrlar; bu sizin onlara nasl baktnza bal. Doru ve yanl arasndaki fark ancak birey iin, ona gre geerlidir. S: Byle bir ayrt etme iin kstaslar nelerdir? Arzularmn hangilerinin doru, hangilerinin yanl olduunu nasl bileceim? M: Sizin durumunuzda, kedere gtren arzular yanl mutlulua gtren arzular dorudur. Fakat bakalarn unutmamalsnz. Onlarn kederleri ve mutluluklar da hesaba dahildir. S: Arzularn sonular gelecekte yer alrlar. Bu sonularn ne olacaklarn nasl bilebiliriz? M: Aklnz kullann. Hatrlayn. Gzlemleyin. Bakalarndan farkl deilsiniz. Onlarn deneyimlerinin ou sizin iin de geerlidir. Berrak ve derin bir biimde dnn, arzularnzn tm yapsal niteliini ve dallanp budaklanlarn derinlemesine inceleyin. Onlar sizin zihinsel ve duygusal yapnzn en nemli paralardr ve sizin eylemlerinizi kuvvetle etkilerler. Unutmayn, bilincine varmadnz bir eyi terk edemezsiniz.Kendinizi amak iin kendinizi bilmek zorundasnz. S: Kendimi bilmek ne anlama geliyor? Kendimi bilmekle aslnda tam olarak neyi bilmi olurum? M: Olmadklarnzn hepsini. S: Ne olduumu bilmi olmaz mym? M: Ne iseniz zaten osunuz. Ne olmadnz bilmekle siz olmadklarnzdan kurtulur, kendi doal halinizde kalrsnz. Bu tamamen kendiliinden ve aba harcamakszn gerekleir. S: Ve neyi kefederim? M: Kefedilecek bir ey bulunmadn kefedersiniz. Siz ne iseniz osunuz ve hepsi bu. S: Fakat nihai olarak ben neyim? M: Btn olmadklarnzn nihai reddisiniz (inkrsnz). S: Anlamyorum! M: Bu sizin saplantnzdr; ill ki sizi kr eden bir "ey" olduunuzu sanmak.

S: Bu saplantdan nasl kurtulabilirim? M: Eer bana gveniniz varsa, sizin, bilinci ve onun sonsuz ieriini aydnlatan farkndalk olduunuzu sylediim zaman bana inann. Bunu idrak edin ve buna uygun yaayn. Eer bana inanmazsanz, o zaman "Ben neyim?" diye sorarak iinize ynelin, ya da zihninizi saf ve sade varlk olan "Ben-im" zerinde odaklayn. S: Size olan inancm neye dayanr? M: Baka insanlarn gnllerini grmenize. Eer benim gnlme bakamazsanz, kendi gnlnze bakn. S: Hibirini yapamam. M: yi dzenlenmi, yararl bir hayat srerek kendinizi arndrn. Dncelerinizi, duygularnz, szlerinizi ve eylemlerinizi gzleyin. Bu sizin grnz berraklatracaktr. S: nce her eyden vazgeip, evsiz barksz bir yaam srmem gerekmiyor mu? M: Siz vazgeemezsiniz. Siz belki evinizden ayrlr ve ailenizi skntya drebilirsiniz, fakat bamllklar, tutkular zihin dedirler ve siz zihninizi iiyle dyla bilmedike, bamllklar sizi terk etmeyeceklerdir. nde gelmesi gereken ne alnmaldr kendinizi bilin, dier her ey onunla birlikte gelir. S: Fakat siz bana En Yce Gerek olduumu zaten sylemi tiniz, bu kendini bili deil midir? M: Elbet ki En Yce Gerek' siniz! Ama bundan ne kar? Her bir kum tanecii Tanr'dr; bunu bilmek ok nemlidir ama bu henz bir balangtr. S: Pekl, siz bana En Yce Gerek olduumu sylediniz. Size inanyorum. Bundan sonra, imdi ne yapmam gerekir? M: Bunu size syledim. Neler olmadnz bir bir kefedin. Beden, duygular, dnceler fikirler, zaman, uzay, olu, olmay, u ya da bu - soyut ya da somut, "bu ben'im" diye gsterebileceiniz hibir ey siz deilsiniz. Sadece szle beyan etmek yetmez hibir sonu almakszn, formlleri tekrarlayp durabilirsiniz. Kendinizi -zellikle zihninizi- an be an ve hibir eyi gzden karmakszn srekli gzlemlemelisiniz. Bu tanklk, kendiniz olann kendiniz olmayandan ayrlmas iin esastr. S: Tanklk hali - bu benim gerek doam deil mi? M: Tanklk iin tanklk edilecek bir baka eyin olmas gerekir. Hl dualite iindeyiz! S: Tann tan olmaya ya da farkndaln farknda olmaya ne dersiniz? M: Szckleri sralamak size pek fazla yol aldrmayacak. inize ynelin ve ne olmadnz kefedin. Baka hibir ey nem tamaz.

11 -Farkndalk ve Bilin Soran: Uykuda ne yaparsnz? MAHARAJ: Uyumakta olduumun farknda olurum. S: Uyku bir bilinsizlik (farknda olmay) hali deil midir? M: Evet, bilinsiz olduumun farkndaymdr. S: Peki, uyank olduunuz zaman ya da d gryorken? M: Uyank olduumun ya da d grdmn farkndaymdr. S: Sylediklerinizi kavrayamyorum. Tam olarak ne demek istiyorsunuz? Terimlerimi aklamama izin verin: Ben uykuda olmaktan bilinsiz olmay kastediyorum; uyank olmaktan ise bilinli olmay; d grmek derken, insann, zihninin bilincin de olduunu fakat evresinin bilincinde olmadn kastediyorum. M: Tamam, benim iin de bu aa yukar byle. Fakat arada bir fark var gibi grnyor. Siz her bir durumda dier ikisini unutuyorsunuz, bana gre ise sadece bir tek varlk (olma) hali vardr ki bu, uyku, uyanklk ve d gibi zihinsel hali ieren ve aan bir haldir.

S: Dnyada bir yn ve ama gryor musunuz? M: Dnya sadece benim imgelemimin (tahayylmn) bir yansmasdr. Neyi grmek istersem onu grebilirim. Fakat niin yaratl, tekml ve ykm kalplar icat edeyim? Onlara ihtiyacm yok. Dnya benim iimdedir, dnya ben'im. Ben ondan korkmam. Ve onu bir zihinsel imaj iine kilitleyerek hapsetmek istemem. S: Uykuya gelelim. D grr msnz? M:Elbette. S:Dleriniz nelerdir? M: Uyanklk halimin yanklar. S: Peki derin uykunuz? M: O srada beyin bilinci askdadr, S: O zaman bilinsiz misiniz? M: evremle ilgili olarak evet, bilinsizim. S: Tam bilinsiz deil misiniz? M: Bilinsiz olduumun farkndaymdr. S:"Farknda" ve "bilinli" szcklerini kullanyorsunuz. Bunlar ayn deil mi? M: Farkndalk esastr, balangta mevcut olandr; O, balangc. sonu ve nedeni olmayan, hibir ey tarafndan desteklenmeyen, paralar olmayan, deimez olan, asl haldir. Bilince gelince, o temasta olan, bir yzeyde yansyandr, bir dualite halidir. Farkndalk olmasa bilin de olamaz. Fakat bilin olmazsa da Farkndalk olabilir - derin uykuda olduu gibi. Farkndalk mutlaktr, bilin ise grelidir, ieriine gredir; bilin her zaman bir eyle ilgili, bir eye aittir. Bilin ksm ve dei kendir, Farkndalk ise btn, deimez, sakin ve sessizdir. Ve o btn deneyimlerin ortak matrisi (ana kalb) dir. S: nsan bilincin tesine, Farkndala nasl ulaabilir? M: Bilinci mmkn klan ey Farkndalk olduundan, her bilin halinde Farkndalk vardr. Bu nedenle, bilinli olu hakkndaki bilin aslnda Farkndalk iindeki bir harekettir. Sizin bilin akna olan ilginiz sizi Farkndala gtrr. Bu yeni bir hal deildir. Bu aslnda hayatn ta kendisi olan, sevgi ve sevin olan, orijinal, temel varolu hali olarak derhal fark edilir. S: Madem ki gerek her zaman bizimledir, kendini-idraki oluturan nedir? M: drak (farkna var), cahilliin kartdr. nsann dnyay gerek ve kendisini gerek-d saymas cahilliktir, keder nedenidir. Kendinin (znn) tek gerek olduunu ve dier her eyin geici ve fani olduunu bilmek ise zgrlktr, huzurdur, sevintir. Bu tmyle ok basittir. eyleri hayal ettiiniz gibi grmek yerine, onlar olduklar gibi grmeyi renin. Her eyi olduu gibi grebildiinizde, kendinizi de olduunuz gibi greceksiniz. Bu tpk bir aynay temizlemeye benzer. Dnyay size olduu gibi gsteren bu ayn ayna, size kendi yznz de gsterecektir. "Ben-im" dncesi ise onu temizleyen bezdir. Onu kullann. 12 -Kisi Gerek Degildir Soran: Ltfen bize syleyin, kendinizi nasl idrak ettiniz? MAHARAJ: Gurum ile otuz drt yamdayken karlatm, otuz yedi yamdayken kendimi idrak ettim. S: Ne oldu? Deien ne idi? M: Haz ve ac zerimdeki egemenliklerini yitirdiler. Arzudan ve korkudan kurtulmutum. Kendimi hibir eye gereksinim duymayan, btnlk iinde, doygun bir varlk olarak hissediyordum. Saf Farkndalk okyanusunda, evrensel bilincin yzeyinde fenomenler dnyasnn saysz dalgalar balangsz ve bitimsiz bir ekilde (ezelden ebede) durmadan ykselip alalyorlard. Bilin olarak onlarn hepsi ben'im. Btn olaylar ben'im. Btn bunlar gzeten, koruyan gizemli bir kudret var. Bu kudret Farkndalktr, z'dr, Hayat'tr, Tanr'dr; her ne isim verirseniz ite o. Tm varoluun temeli ve ayakta tu tan O'dur tpk altnn tm altn ziynet eyasnn temeli olu u gibi. Ve ylesine bize yakn, ylesine bizimdir! smi ve ekli ziynet eyasndan soyutlayn, altn apak hale gelir. simden, ekilden ve bunlarn yarattklar arzulardan ve korkulardan kendinizi kurtarrsanz geriye ne kalr?

S: Hilik. M: Evet, boluk kalr. Fakat o boluk azna kadar doludur. O ebedi potansiyeldir; bilincin ebedi edimsel oluu gibi. S: Potansiyel derken, gelecei mi kastediyorsunuz? M: Gemi imdi ve gelecek - hepsi vardr onda. Ve sonsuzca fazlas da. S: Fakat boluk, boluk olduuna gre bize pek yarar olmaz. M: Nasl byle syleyebilirsiniz? Sreklilikte bir kesinti olmadka yeniden dou nasl olabilirdi? lm olmadka yenilenme olabilir mi? Uykunun karanl bile tazeleyici ve genletiricidir. lm olmasayd biz sonsuza dek ebedi ihtiyarln bataklnda gml kalrdk. S: lmszlk diye bir ey yok mudur? M: Hayat ve lm, bir eyin iki yz gibi birbirleri iin gerekli ve esas olarak grldklerinde, ite bu lmszlktr. Balangta sonu ve sonda balangc grmek sonsuzluun haberidir. lmszlk kesinlikle sreklilik demek deildir. Devam eden sadece deiim srecidir. Hibir ey kalc deildir. S: Farkndalk kalc deil midir? M: Farkndalk zamana ilikin deildir. Zaman yalnzca bilinte var olur. Bilincin tesinde zaman ve uzay yoktur. S: Sizin bilin alannz iinde bedeniniz de var. M: Elbette. Fakat baka bedenlerden ayr olarak "benim bede nim" fikri orada mevcut deildir. Bana gre o "bir beden"dir, "benim bedenim" deil; "bir zihin"dir, "benim zihnim" deil. Zihin bedeni pekl gzetmektedir, buna benim karmama gerek yok. Yaplmas gereken normal ve doal yoldan yaplmak tadr. Siz fizyolojik fonksiyonlarnzn tam bilincinde olmayabilirsiniz ama duygularnza, dncelerinize, arzu ve korkularnza gelince siz iddetle kendinizi iin iinde bulursunuz. Be nim iin ite bunlar da byk lde bilin ddr, insanlarla konuur ya da birtakm iler grrken, kendimi, pek de bilin cinde olmakszn bunlar pekl doru ve uygun biimde yapar bulmaktaym. Sanki gnlk hayatm kendiliinden ve doru tepkiler gstererek otomatik bir biimde yayorum. S: Bu kendiliinden karlklar kendini idrak etmenin sonucu mudur, yoksa bir tr eitimle mi elde edilir? M: Her ikisinin de sonucudur. Hedefinize olan ballnz sizi temiz ve dzgn bir hayat, gerein arayna ve insanlara yardm etmeye adanm bir hayat srmeye sevk eder ve kendini-idrak hali de arzular, korkular ve yanl fikirler biimin deki engelleri kaldrarak, yce ahlk ve erdemi kolayca ve kendiliinden ulalabilir hale getirir. S: Artk arzularnz ve korkularnz yok mu? M: Benim kaderim pek az resmi renim grm mtevaz bir esnaf, sradan, basit bir insan olarak domak idi. Hayatm da sradan arzular ve korkularla, sradan bir hayatt. Ne zaman ki stadma olan inancm ve onun szlerine itaatim sayesinde gerek varlmn farkna vardm, ite o zaman, kaderi sona erinceye dek kendi bann aresine bakmas iin beeri tabi atm geride braktm. Bazen zihinsel ya da duygusal eski bir tepki zihinde belirir ama derhal fark edilerek giderilir. Ne de olsa insan kiilik ile ykl kald srece, beeri huylara ve alkanlklara maruz bulunmaktadr. S: lmden korkmaz msnz? M: Ben zaten lym. S: Ne anlamda? M: Ben ifte lym. Sadece bedenime deil, zihnime de. S: Peki ama kesinlikle l grnmyorsunuz! M: Bunu siz sylyorsunuz. Sanki benim durumumu benden iyi biliyorsunuz! S: zgnm. Fakat hi anlamyorum. Ben sizi ok canl ve ak seik konuur grrken siz bedensiz ve zihinsiz olduunuzu sylyorsunuz.

M: Sizin beyninizde ve bedeninizde muazzam karmaklkta bir i srp gidiyor, bunun bilincinde misiniz? Kesinlikle deilsiniz. Fakat dardan biri iin her ey zekice ve maksatl bir biimde yrr grnyor. Bireyin tm kiisel hayatnn, byk lde bilin eiinin altna gmlebileceini, bununla birlikte faaliyetlerini salkl ve dzgn biimde srdrebileceini neden kabul etmemeli? S: Bu normal midir? M: Normal nedir? Sizin -arzu ve korkularla obsede, ekime ve mcadeleyle dolu, anlamsz ve sevinsiz haldeki- hayatnz m normal? Bedeninizin halini iddetle dnr olmanz m normal? Duygular tarafndan hrpalanmak, dnceler tarafndan ikence edilmek normal mi? Salkl bir beden ve salkl bir zihin byk lde sahiplerinin bilinci dnda yaarlar; ancak ara sra ac ve strap nedeniyle dikkati ekerler. Neden tm kiisel hayat doru bir biimde ilev grebilen bu kapsam iine almamal? nsan, olan her eye iyi ve tam tep kiler verebilir ve bunlar Farkndalk odana getirmeden yapa bilir. "Kendine (egoya) hakim olma" varln ikinci doas haline geldiinde, Farkndalk, odan deitirerek, varoluun ve faaliyetin daha derin dzeylerine yneltir. S: O zaman siz bir robot olmaz msnz? M: Allm ve tekrarlanr olan bir eyin otomatikletirilmesinde ne zarar vardr. O naslsa otomatiktir. Ama o bir de karmakark, dzensiz (kaotik) hale gelirse, o zaman sknt ve ac verir ve dikkat ister. Temiz ve iyi dzenlenmi bir hayatn tm amac, insan kaosun tutsaklndan ve kederin yknden kurtarmak ve zgr klmaktr. S: Bilgisayarla programlanm bir hayattan yana grnyorsunuz? M: Sorunlardan arnm bir hayatn ne kusuru var? Kiilik, gerek olann bir yansmasndan ibarettir. Neden yansma orijinale otomatik olarak sadk kalmasn? Kiinin kendine zg modeller izmeye ihtiyac var m? Hayat -ki kii onun bir ifadesidir- kiiye rehberlik edecektir. Kiinin, gerein sadece bir glgesi olduunu, fakat gerein kendisi olmadn bir kez idrak ettiinizde, zlp dertlenmekten vazgeersiniz. Kendi iinizden, isel rehberiniz tarafndan ynlendirilmeyi kabul eder ve benimsersiniz ve hayat bilinmeyene doru bir yolculuk ha line dnr. 13 -En Yce, Zihin ve Beden Soran: Bize sylediklerinizden yle grnyor ki evrenizin tam olarak bilincinde deilsiniz. Halbuki bize son derece uyank ve faal grnyorsunuz. Sizin, ardnda hibir an brak mayan bir tr hipnotik durumda olduunuza inanabilmemiz mmkn deil. Aksine sizin belleiniz mkemmel grnyor. Sizin ynnzden dnyann ve btn iindekilerin var olmadn nasl anlamalyz? MAHARAJ: Bu tmyle bir odaklanma meselesidir. Sizin zihniniz dnyada odaklanm; benimki ise gerek zerinde odaklanm bulunuyor. Bu, gn iinde ay gibidir -gne parlarken hemen hemen grnmez. Yahut yemek yiyiinize bakn; lokma aznzda olduu srece onun bilincindesiniz, yut tuunuz andan itibaren artk sizi ilgilendirmez. Onu vcuttan atncaya dek hep aklda tutmak skntl olurdu. Zihin normal olarak askda (kullanlmaz durumda) kalmaldr -aralksz faaliyet marazi bir haldir. Evren kendi kendine iler, bunu bili yorum. Baka neyi bilmeye ihtiyacm var? S: Demek ki bir Gnani ancak yapmakta olduu eye dikkatini evirdiinde ne yapmakta olduunu bilir; aksi halde, ilgilenmeksizin sadece eylemde bulunur. M: Gerekte, ortalama insan, bedeninin bilincinde deildir. O duyularnn, duygularnn ve dncelerinin bilincindedir. Fakat bir kez bamllklardan kurtulunduunda, artk bunlar dahi bilincin merkezinden uzaklaarak kendiliinden ve zorlamaszca vaki olurlar. S: O halde bilin merkezi nedir? M: Bir isim ve ekil veremediinizdir, nk bir nitelii bulunmayan ve bilin-tesi olandr o. Diyebilirsiniz ki o bilin iinde bilin-tesi olan bir noktadr. Bir kttaki bir deliin hem ktta oluu hem de kttan olmay gibi, en yce hal de bilincin tam merkezinde ama yine de bilinten tedir. Bu zihinde bir delik gibidir ki oradan zihne k sel gibi dolar. Bu delik k bile deildir. O yalnzca bir geittir, bir deliktir. S: Bir geit ya da delik yalnzca bir boluk, bir yokluktur. M: Aynen yle. Zihnin gr noktasndan o, Farkndalk nn zihin alanna girmesi iin bir deliktir. Kendi bana k ise zihinsel isim ve ekil kalplarndan arnm- kat, youn, kaya gibi, homojen ve deimez bir saf Farkndalk ktlesiyle kyaslanabilir. S: Zihinsel meknla en yce mekn arasnda herhangi bir balant var mdr?

M: En Yce olan zihne varlk verir. Zihin bedene varlk verir. S: Peki tede ne vardr? M: Bir rnek alalm. Saygn bir Yogi, uzun yaama sanatnda bir stat, kendisi bin yanda, sanatn retmek iin bana gelir. Ben onun baardklarna sayg, iten hayranlk duyarm. Fakat ona btn soracam ey, uzun mrn ne iine yarayacadr. Ben zamann tesindeyim. Hayat ne kadar uzun olursa olsun, sadece bir anlk bir dtr. Ayn ekilde, ben btn nitelik ve zelliklerin tesindeyim. Onlar benim m iinde grnr ve kaybolurlar fakat beni tanmlayamazlar. Evren niteliklere ve onlarn farkllklarna dayanan isimler ve formlarla doludur, ben ise bunlarn tesindeyim. Dnya ben den tr vardr, fakat ben dnya deilim. S: Fakat siz dnyada yayorsunuz! M: Bunu siz sylyorsunuz! Ben bu bedeni ve bu zihni de ieren bir dnya olduumu biliyorum, fakat ben bu bedenin ve zihnin dier zihinler ve bedenlerden daha fazla "benim" olduklarn dnmyorum. Onlar zaman ve uzay iinde orada durmaktadrlar, fakat ben zamansz ve uzayszm. S: Fakat mademki her ey sizin nz sayesinde mevcuttur, o halde siz dnyann yaratcs deil misiniz? M: Ben varlklarn (var olan eylerin) ne potansiyel hali, ne de tezahr etmi haliyim. Benim mda onlar, gne huzmesi iinde dans eden toz zerrecikleri gibi gelir ve giderler. Ik o zerreleri aydnlatr ama onlara baml deildir. Onlar yaratt da sylenemez. Hatta onlar bildii bile sylenemez. S: Ben size bir soru soruyorum, siz de yantlyorsunuz. Sorunun ve yantn bilincinde misiniz? M: Gerekte ben ne iitiyor ne de yant veriyorum. Olaylar dnyasnda soru vaki oluyor ve yant vaki oluyor. Bana bir ey olduu yok. Her ey vaki oluyor, o kadar. S: Siz tank msnz? M: Tank ne demektir? Sadece bilgi. Demin yamur yad ve imdi yamur durdu. Ben slanmadm. Ben yamurun yadn biliyorum ama etkilenmedim. Sadece yamura tank oldum. S: Kendini tmyle idrak etmi (ermi) ve kendiliinden En Yce Hal iinde bulunan bir insan yer, ier vs. grnyor. O bunun farknda mdr, yoksa deil midir? M: ster evrensel bilin olsun, ister zihin olsun, bilincin yer ald ortama biz bilin eteri (esir'i) deriz. Bilincin alglad her ey evreni ekillendirmitir. Bu her ikisinin tesinde olan, her ikisini tayan, ayakta tutan En Yce Hal'dir ki o mutlak bir sessizlik ve sknet halidir. Oraya her kim girerse gzden kaybolur. O szcklerle ya da zihinle eriilmez olandr. Siz ona Tanr diyebilirsiniz veya Parabrahman veya En Yce Gerek, fakat bunlar hepsi zihnin verdii adlardr. O olma ya da olmama tesi, adsz, ieriksiz, urasz kendiliinden bir haldir. S: O hale erien biri bilinli kalr m? M: Evren nasl zihnin bedeni ise, bilin de En Yce'nin bedenidir. O bilin deildir ama bilince varlk veren O'dur. S: Benim gnlk faaliyetlerim ounlukla alkanlklarma bal olarak otomatik ekilde devam eder. Genel maksadn farkndaym fakat her bir hareketi ayrntlaryla fark edemiyorum. Bilincim genileyip derinletike ayrntlar kaybolur ve beni genel ynelimler iin serbest brakrlar. Bir Gnani iin de bu -daha byk lde olmak zere- byle mi olur? M: Bilin dzeyinde evet. En Yce Hal bakmndan ise hayr.Bu hal tmyle bir ve blnmez tek ve tam bir gerek bloudur (yekpare, klli bir realitedir). Onu bilmenin tek yolu o olmaktr. Zihin ona ulaamaz. Onu alglamak iin duyulara, onu bilmek iin zihne ihtiya yoktur. S: Tanr dnyay byle mi ynetir? M: Tanr dnyay ynetmiyor. S: yleyse kim yapyor bunu? M: Hi kimse. Her ey kendiliinden vaki olur. Siz bir soru soruyorsunuz ve yantn kendiniz salyorsunuz. Siz soruyu sorarken yantn da biliyorsunuz. Hepsi bilin iindeki bir oyun. Btn blnme ve ayrlklar hayal rndr. Siz ancak sahte (aslsz) olan bilebilirsiniz. Gerei ise bilmek deil, olmak zorundasnz.

S: Bir tank olunan bilin var, bir tank olan bilin var. kincisi midir en yce olan? M: kisi vardr -kii ve tank, gzlemci. kisini bir (gibi) gr dnz ve tesine getiiniz zaman siz En Yce haldesiniz. O idrak olunamaz nk idraki mmkn klan O'dur. O olmann da olmamann da tesindedir. O ne aynadr ne de aynadaki grntdr. O ne ise o'dur - o ebedi gerektir. S: Gnani nedir? O tank mdr, En Yce midir? M: En Yce'dir elbette, ama ayn zamanda evrensel tank olarak da dnlebilir. S: Ama o bir kii olarak kalr m? M: Siz kii olduunuza inanyorsanz, her yerde kiiler grrsnz. Gerekte ise kiiler yoktur, sadece anlar ve alkanlklar silsileleri vardr. Kendini-idrak (erme) annda kii sona erer. Kimlik kalr, fakat kimlik bir kii deildir, o gerein aslnda, doasnda mevcuttur. Kiinin kendi bana varl yok tur; o tann zihninde, "Ben-im"in bir yansmasdr ki o da bir varolu halidir. S: En Yce bilinli midir? M: Ne bilinlidir ne de bilinsiz. Bunlar deneyimlerimle sylyorum. S: Pragnanam Brahma. Bu Pragna nedir? M: O, benlik duygusuyla snrl olmayan hayat bilgisidir. S: O canllk mdr, hayat enerjisi midir? M: Enerji nde gelir. nk her ey bir enerji biimidir. Bilin en ok uyanklk halindeyken ayrt edilebilir. Rya halinde ise daha az. Uyku halinde daha da az. Drdnc halde ise homojendir. Onun tesinde ise tarif olunamaz bir btn realitedir, buras gnani'nin yeridir. S: Elimi kestim. O iyileti. O hangi gle iyileti? M: Hayat gcyle. S: O g nedir? M: Bilintir. Her ey bilinlidir. S: Bilincin kayna nedir? M: Bilincin kendisi her eyin kaynadr. S: Bilinsiz hayat olabilir mi? M: Hayr. Hayatsz bilin de olamaz. Onlarn ikisi birdir. Fa kat aslnda sadece Nihai Olan (z) var olandr. Gerisi isim ve ekil meselesidir. Siz ancak ismi ve ekli olann varolduu fik ine tutunduunuz srece, En Yce size var olmayan gibi grnecektir. simlerin ve ekillerin hibir ierii bulunmayan kabuklar olduklarn, gerek olann isimsiz ve ekilsiz saf hayat enerjisi ve bilin olduunu anladnz zaman huzura kavuacaksnz -gerein derin sessizliine dalm olacaksnz. S: Eer zaman ve uzay illzyondan baka bir ey deilse ve siz onlarn tesindeyseniz, ltfen bana syleyin, New York'da hava nasl? Scak m, souk mu? M: Size nasl syleyebilirim? Byle eyler zel eitim ister. Ya da New York'a seyahat gerekir. Ben zaman ve uzayn tesinde olduumdan tamamen emin olabilirim, ama kendimi zaman ve uzayn belli bir noktasna istediim anda konduramayabilirim. Bu konu yeterince ilgimi ekmiyor; bu zel Yoga eitimine katlanmak iin bir neden ve ama grmyorum. Ben New York'u imdi iittim. Benim iin bu bir szcktr. Szcn ifade ettiinden daha fazlasn niin bilmem gereksin? Her bir atom bizimki kadar karmak bir evren olabilir. Onlarn hepsini de bilmek zorunda mym? Bilebilirim -eer eitimini grrsem. S: New York'daki havay sorarken nerede hata yaptm?

M: Dnya ve zihin olma halleridirler. En Yce Olan ise bir hal deildir. O tm hallere nfuz etmitir, fakat o bir baka eyin hali deildir. O tmyle, bir nedenden hasl olmu bir sonu deildir, bamszdr, kendi iinde tamamdr; o, zaman ve uzaydan, zihin ve maddeden te olandr. S: Onu hangi iaretinden tanrsnz? M: te mesele bu, o bir iz brakmaz. Onu tanmamza arac olacak bir ey yoktur. Onun, btn iaretlerden ve yaklamlardan vazgeilerek, direkt olarak grlmesi zorunluluu vardr. Btn isimler ve ekiller terk edildiklerinde gerek sizinledir. Onu aramanz gerekmez. okluk ve eitlilik yalnzca zihnin oyunlardr. Gerek tekdir. S: Gerek eer bir kant, iz brakmaz ise onun hakknda konuulamaz da. M: O vardr. O yadsnamaz. O karanln derinliklerindedir, gizemin tesindeki gizemdir. Fakat dier her ey sadece vaki olan iken yalnzca O var olan'dr. S: O Bilinmez Olan mdr? M: O her ikisinden de te olandr; bilinendir de bilinmeyendir de. Ama ona ncelikle bilinen derdim, sonra bilinmeyen. nk her ne zaman bir ey bilinse, o bilinen gerektir (gerek olann bilgisidir). S: Sessizlik gerek olann bir nitelii midir? M: Bu da zihne aittir. Btn haller ve koullar zihne aittir. S: Samadhi'nin yeri nedir? M: Birinin bilincini kullanmamas samadhi'dir. Zihninizi kendi haline brakrsnz. Hibir ey istemezsiniz, ne bedeninizden, ne zihninizden. 14 -Grnsler ve Gerek Soran: Olaylarn nedensiz olduunu, bir eyin sadece vaki olduunu ve ona bir neden affedilemeyeceini tekrar tekrar sylyorsunuz. Muhakkak ki her eyin bir ya da birka nedeni olmas gerekir. eylerin nedensizliini nasl anlamalym? MAHARAJ: En Yksek gr noktasndan grldnde, dnyann bir nedeni yoktur. S: Fakat sizin kendi deneyiminize gre nasldr? M: Her ey nedensizdir. Dnyann bir nedeni yoktur. S: Ben dnyann yaratln gerekletiren nedenleri sormuyorum. Dnyann yaratln kim grmtr? Hatta belki o balangszdr, her zaman var olagelmitir. Fakat ben dnyadan sz etmiyorum. Ben dnyay mevcut kabul ediyorum -her nasl ise. O birok eyi ieriyor. Elbette her birinin bir ya da birka nedeni olmal. M: Siz bir kez kendinize zaman ve uzay iinde nedensellikle (Neden-Sonu Yasas'yla) ynetilen bir dnya yaratrsanz, her ey iin bir neden aramak ve bulmak zorunda olursunuz. Bir soru aar ve bir yant empoze edersiniz. S: Benim sorum ok basit: Pek ok ve her eit ey gryorum ve her birinin bir ya da birka nedeni olmas gerektiini anlyorum. Siz ise onlarn nedensiz olduklarn sylyorsunuz sizin kendi gr noktanzdan. Fakat size gre hibir ey var la sahip deildir, o nedenle de neden-sonu meselesi de orta ya kmaz. Bununla birlikte, siz eylerin varln kabul eder grnyorsunuz, ama onlara bir neden tanmyorsunuz. te benim kavrayamadm da bu. Onlarn varln kabul ettiinize gre, (onlar yaratan) nedenlerini niin reddediyorsunuz? M: Ben yalnzca bilinci grrm ve her eyin bilinten baka bir ey olmadm bilirim, sizin sinema perdesindeki grntlerin ktan baka bir ey olmadn bildiiniz gibi. S: Yine de k hareketlerini yaratan bir neden vardr. M: Ik hi hareket etmez. Pekl biliyorsunuz ki filmdeki hareket illzyonidir, kesik grntlerin birbirini izlemesiyle oluur. Hareket eden (gstericinin nnden geirilen) filmdir - ki ite o zihindir. S: Bu, filmi nedensiz klmaz. Oyuncular, teknisyenleri, ynet meni, yapmcsyla film oradadr. Dnya nedensellikle ynetilir. Her ey birbiriyle i ie balantldr.

M: Kukusuz, her ey i ie balantldr. Dolaysyla, her eyin saysz nedeni vardr. En kk bir ey iin tm evren katkda bulunur. Bir ey nasl ise yledir, nk dnya nasl ise yledir. Bakn, siz altn taklarla megulsnz -ben ise al tnla. Farkl taklar arasnda nedensel (neden oluturan) bir iliki yoktur. Siz bir taky yeniden eriterek bir bakasn yapmak istediinizde, ikisi arasnda ada bir neden-sonu ilikisi yoktur. Ortak faktr altndr. Fakat altn bir neden olarak kabul edilemez, o kendi bana hibir eyin nedeni deildir. O, zihinde "ben-im" eklinde yansr, taknn kendine zg ismi ve biimi gibi. Ama hepsi sadece altndr. Ayn ekilde, gerek her eyi mmkn klar ama gerek, bir eyin o hale giriinin, onun isminin ve eklinin nedeni deildir. Fakat neden-sonu hakknda bu denli merak niin? eyler ylesine geici "olduuna gre, nedenlerin ne nemi var? Brakn gelen gelsin, giden gitsin -niin olaylara (eylere) smsk sarlp da nedenlerini sormal? S: Greli (izafi) bak noktasndan bakldnda, her eyin bir nedeni olmas zorunluluu var. M: Greli bakn size ne yarar var? Siz mutlak bak noktasndan bakabilme yeteneindesiniz -neden greliye geri dnyorsunuz? Mutlak'tan korkuyor musunuz? S: Ben korkuyorum. Ben szde Mutlaklk hakkndaki kesin kanlarn uykusuna (rehavetine) dalmaktan korkuyorum. Doru drst bir hayat yaamakta mutlaklar pek yardmc olmaz. Bir gmlee ihtiyacnz olduunda, kuma satn alrsnz, bir terziye gidersiniz vs. M: Btn bu konuma, bilgisizliinizi gsteriyor. S: Peki, bilenin gr nedir? M: Sadece k vardr ve k her eydir. Geri kalan her ey ktan yaplm bir filmden ibarettir. Film n, k da filmin iindedir. Hayat ve lm, ben ve ben olmayan - btn bu fikirleri terk edin. Onlarn size bir yarar yok. S: Hangi bak noktasndan neden-sonucu reddediyorsunuz? Greli bak asndan - evren her eyin nedenidir. Mutlak bak asndan - hibir ey mevcut deildir. M: Bunu hangi zihin hali iin soruyorsunuz? S: Gndelik uyanklk hali iin, ki ancak o hal iindeyken bu tr tartmalar yaplabilir. M: Uyanklk halindeyken tm bu sorunlar ortaya kar, nk onun doas budur. Fakat siz her zaman o hal iinde deilsiniz. Elinizde olmakszn yuvarlanp dtnz ve ktnz yle bir hal iinde siz iyi olan ne yapabilirsiniz? eylerin uyanklk halinizde size grndkleri gibi- birbirleriyle neden sel olarak ilikili olduklarn bilmenin size ne yarar olur ki? S: Dnya ve uyanklk hali birlikte belirip birlikte kayboluyorlar. M: Zihin sakin ve mutlak ekilde sessiz olduunda artk uyanklk hali yoktur. S: Tanr, evren, mutlak, En Yce gibi szckler havadaki seslerden baka bir ey deiller, nk onlar zerinde bir eylem yapma olana yok. M: Ancak kendinizin yantlayabilecei sorular getiriyorsunuz. S: Beni byle banzdan savmayn! Siz btnlkten (kl'den), evrenden, bu gibi hayali eylerden sz etmede ok hzlsnz! Onlar gelip de, kendileri adna konumanz size yasaklayamazlar. Ben bu tr sorumsuzca genelletirmelerden nefret ediyorum! Ve siz onlar kiiletirmeye ok yatknsnz. Neden Sonu Yasas olmadka dzen olamaz, hibir maksatl fiil mmkn olamaz. M: Her bir olayn btn nedenlerini bilmek mi istiyorsunuz? Bu mmkn mdr? S: Mmkn olmadn biliyorum! Btn bilmek istediim, her eyin bir nedeni olup olmad ve nedenleri etkilemek suretiyle olaylarn deitirilip deitirilemeyecei? M: Olaylar etkilemek iin nedenleri bilmeye ihtiyacnz yok tur. leri yapmann ne kadar dolambal bir yolu bu! Her olayn kayna ve sonu siz deil misiniz? Olay kaynanda kon trol edin. S: Her sabah gazeteyi alp, dnyann yoksulluk, nefret, savalar gibi dertlerinin azalmakszn devam ettiini aresizlik ve ylgnlk iinde okuyorum. Benim sorularm keder olgusu, onun nedeni ve aresiyle ilgili. arenin Budizm olduunu syleyerek beni banzdan savmayn! Beni etiketlemeyin. Sizin nedensizlik zerinde srar etmeniz, dnyann deiebilecei hakkndaki tm umutlar yok ediyor.

M: Siz karmaa iindesiniz, nk dnyann iinde olduunuza inanyorsunuz, dnyann sizin iinizde olduuna deil. nce kim geldi, siz mi, ana-babanz m? Siz belli bir zamanda ve yerde doduunuzu, bir ana-babanz, bir bedeniniz ve isminiz olduunu hayal ediyorsunuz. te bu sizin gnahnz ve felaketinizdir. Eer onun stnde alrsanz dnyanz deitirebilirsiniz elbette. Elbette aln. Sizi kim durdurur? Cesaretinizi ve hevesinizi asla krmadm. Nedenli olsun nedensiz olsun bu dnyay siz yaptnz ve onu deitirebilirsiniz. S: Nedensiz bir dnya tmyle benim kontrolm dndadr. M: Tam tersine, tek kayna ve tek zemini (ortam) siz olduunuz bir dnyay deitirmek tmyle sizin gcnz dahilindedir. Yaratlm olan eritilip datlabilir ve yeniden yaratlabilir. Eer gerekten isterseniz istediiniz her ey vaki olacaktr. S: Btn bilmek istediim, dnyann dertleriyle nasl baa kabileceimizdir. M: Siz onlar kendi arzularnz ve korkularnz yznden yarattnz, onlarla baa kn. Hepsi kendi gerek varlnz unutmu olmanzdan dolay vardr. Perdedeki filme gereklik verdiinizden, oradaki insanlar seviyor, onlarla birlikte ac eki yor, onlar kurtarmaya alyorsunuz. Ama i byle deil. Siz ie kendinizle balamalsnz. Baka yol yoktur. S: Sizin evreniniz mmkn olabilecek tm deneyimleri ierir grnyor. Birey onun iinde kendince bir yol izler, houna giden ve gitmeyen haller yaayarak ilerler. Bu da sorgulamalara ve araylara yol aar; bylece, grn genilemesini, bireyin kendi yaratt dar, snrl ve ben-merkezli dnyasnn te sine geebilmesini salar. Bu kiisel dnya zamanla deiebilir. Evren ise zamansz, sonsuz ve mkemmeldir. M: Grn gerekmi gibi kabul etmek keder verici bir gnah tr ve btn felaketlerin nedenidir. Siz her eyi kaplayan, ebedi ve sonsuz yaratclktaki Farkndalksnz - bilinsiniz. Baka her ey yerel ve geicidir. Ne olduunuzu unutmayn. Bu arada, gnlnzce aln. alma ve bilgi el ele yrmelidir. S: Ruhsal gelimemin kendi elimde olmad duygusunu ta yorum. nsann kendi plnlarn yapmas ve bu plnlar ger ekletirmesi onu hibir yere gtrmez. Sadece kendi evrem de daireler izer dururum. Tanr, meyvenin olgunlatna karar verince onu kopartp yiyecektir. O'na henz ham grnen meyve dnya aacnda bir gn daha kalacaktr. M: Siz Tanr'nn sizi bildiini dnyorsunuz, yle mi? O dnyay bile bilmez. S: Sizinki farkl bir Tanr. Benimki farkl. Benimki merhametlidir. Bizimle birlikte ac eker O. M: Binlercesi lrken, siz birini kurtarmak iin dua edersiniz. Ve eer hepsi lmeyecek olursa, dnyada yer kalmayacak. S: Ben lmden korkmam. Benim derdim aclar ve straplar dr. Benim Tanrm sade bir Tanr'dr ve olduka aresizdir. Tanrnn bizi bilge olmaya zorlayacak gc yoktur. O sadece durup bekler. M: Eer siz ve Tanrnz, her ikiniz de aresizseniz, bu, dn yann rastlantsal olduu anlamna gelmez mi? Ve eer yle ise yapabileceiniz tek ey, onun tesine gemektir.

15 -Gnani Soran: Tanr'nn gc olmadka hibir ey yaplamaz. O ol masa, siz bile burada oturup bizimle konuuyor olamazdnz. MAHARAJ: Hepsi O'nun iidir, kuku yok. Ben bir ey istemediime gre, bundan bana ne? Tanr bana ne verebilir ve benden ne alabilir? Benim olan benimdir, hatta Tanr yokken bile benimdi. Kukusuz, "Ben-im" duygusu, olma durumu, o ok kck bir ey, bir ufack noktadr. te bu benim kendi yerimdir, onu bana kimse vermedi. Dnya benimdir; onun s tnde yetienler ise Tanr'nn. S: Tanr dnyay sizden mi kiralad? M: Tanr kendini bana adamtr ve btn bunlar benim iin yapmtr. S: Sizden ayr bir Tanr yok mudur? M: Nasl olabilir? Kk "Ben-im", Tanr aatr. Kime ve ne iin tapmam gerekiyor?

S: Siz kendini adayan m, yoksa kendisine adanlan msnz? M: Hibiri, ben adanmln kendisiyim. S: Dnyada yeterince adanmlk yok. M: Siz hep dnyay slah etme, dzeltme peindesiniz. Dnyann sizin tarafnzdan kurtarlmay beklediine gerekten inanyor musunuz? S: Dnya iin ne kadar bir ey yapabileceimi bilemiyorum. Btn yapabileceim ise denemektir. Benden yapmam isteyeceiniz baka bir ey var m? M: Sizsiz bir dnya var mdr? Dnya hakknda her eyi biliyorsunuz ama kendiniz hakknda hibir ey bilmiyorsunuz. inizi yapmanz iin alet kendinizsiniz; baka aletiniz yok. inizi dnmeden nce niin aletlerinizle megul olmuyorsunuz? S: Ben bekleyebilirim ama dnya bekleyemez. M: Aratrp incelememeniz yznden siz dnyay bekletiyorsunuz. S: Ne iin bekliyor? M: Onu kurtaracak biri iin. S: Tanr dnyay ynetiyor, onu Tanr kurtaracak. M: Bunu siz sylyorsunuz! Tanr gelip de size dnyay, sizin deil, O'nun yarattn ve bunun O'nun ii (meselesi) olduunu mu syledi? S: Bu neden benim tek iim olsun? M : Dnn. inde yaadnz dnyay baka kim biliyor? S: Siz biliyorsunuz. Herkes biliyor. M: Sizin dnyanzn dndan biri geldi de bunu syledi mi? Ben ve dier herkes sizin dnyanzda grnp kaybolurlar, biz hepimiz sizin merhametinize kalmz. S: Bu pek o kadar kt bir ey olamaz! Siz benim dnyamda var olduunuz gibi, ben de sizin dnyanzda var oluyorum. M: Benim dnyam hakknda bir kantnz yok. Siz kendi kurduunuz bir dnya ile tamamen sarlp sarmalanm haldesiniz. S: Anlyorum. Tamamen, ama - umutsuzca m? M: Kendi dnyanzn hapishanesinde bir adam beliriyor, sizin yarattnz ac verici elikiler dnyasnn srekli ve kalc olmadn ve onun bir yanl anlamaya dayandn sylyor. O size, o hapishaneden -oraya nasl girdiyseniz ayn yolla- dar kmanz iin rica ediyor. Siz oraya ne olduunuzu unuttuunuz iin girdiniz ve kendinizi olduunuz gibi idrak ederek oradan kacaksnz. S: Bu, dnyay nasl etkiler? M: Siz dnyadan kurtulmu (bamsz) olduunuz zaman onunla ilgili bir eyler yapabilirsiniz. Siz onun tutsa olmakta devam ettiiniz srece onu deitirmekten aciz kalrsnz. Tam tersine, yaptnz her ey durumu daha da arlatracaktr. S: Tanr yardm eder. M: Tanr'nn size yardm etmesi iin sizin varlnz, var olduunuzu bilmesi gerek. Fakat siz ve dnyanz rya halleridir. Ryada trl azap ekebilirsiniz. Onlar kimse bilmez ve size kimse yardm edemez. S: yleyse btn sorularm, aratrmalarm ve incelemelerim yararsz. M: Bunlar uykudan yorulan bir insann kmltlardr sadece. Onlar uyann nedenleri deil, fakat onun ilk iaretleridir. Fakat yantlarn zaten bildiiniz bo sorular sormamalsnz.

S: Doru bir yant nasl alabilirim? M: Doru bir soru sorarak - szcklerle deil fakat nza sadk bir biimde yaamaya cesaret ederek. Gerek uruna lmeye gnll olan bir insan onu alacaktr. S: Bir baka soru: Kii var. Kiiyi bilen var. Tank var. Bilen ile tank ayn mdr, yoksa ikisi ayr haller midir? M: Bilen ile tank iki mi yoksa bir midir? Bilen bilinenden ayr grldnde tank yalnz durur. Bilen ile bilinen bir olarak grlrse tank da onlarla bir olur. S: Hangisi gnani'dir? Tank m, En Yce mi? M: Gnani hem en ycedir hem de tanktr. O hem varlktr,hem de Farkndalktr. Bilinle ilikili olarak, o Farkndalktr.Evrenle ilikili olarak o saf varlktr (varolutur). S: Peki, kii iin nasl? Hangisi nde gelir, kii mi yoksa bilen mi? M: Kii ok kk bir eydir. Aslnda o bir bileiktir, kendi bana var olamaz. O yalnzca zihnin glgesi, anlarn toplamdr. Saf varlk zihnin aynasnda bili olarak yansr. Bilinen, bellee ve alkanlklara dayandrlan bir kii olarak ekillenir. O sadece bir glgedir ya da bilen'in zihin perdesine yansyan projeksiyonudur. S: Ayna var, yansyan akis var, peki gne nerede? M: En Yce Olan, gnetir. S: O bilinli olmal. M: O ne bilinli ne de bilinsizdir. Onu bilin ve bilinsizlik kavramlar iinde dnmeyin. O, her ikisini de kapsayan ve her ikisinin de tesi olan hayattr. S: Hayat ok zekidir. O nasl bilinsiz olur? M: Siz bellekte bir kesinti olduu zaman buna bilinsizlik diyorsunuz. Gerekte sadece bilin vardr. Tm hayat bilinlidir; tm bilin - canldr. S: Talar bile mi? M: Talar bile bilinli ve canldr. S: Benim zc yanm u: Hayal edemediim, imgeleyemediim eyi yadsma, reddetme eilimindeyim. M: Hayal ettiklerinizin varln reddetmeniz daha akllca olurdu. Hayal edilendir gerek olmayan. S: Hayal edilebilir olanlarn hepsi gerek-d mdr? M: Anlara dayandrlan imgeleme gerek-ddr. Gelecek bsbtn gerek-d deildir. S: Gelecein hangi blm gerek, hangi blm gerek-ddr? M: Beklenmeyen ve tahmin edilemez olan gerektir.

16 -Arzusuz Olmak, En Yce Mutluluktur Soran: Kendini idrak etmi, geree varm pek ok kimse grdm fakat zgrlemi bir insan hi grmedim. Siz hi zgrlemi insanla karlatnz m yoksa zgrle ulamak, baka eylerin yan sra, bedeni de terk etmek anlamna m geliyor? MAHARAJ: Kendini-idrak, geree varma ve zgrleme ile neyi kastediyorsunuz? S: Ben kendini-idrak ya da geree varma deyimiyle harikulade bir huzur, iyilik ve gzellik deneyimini kastediyorum; dnyann bir anlam tad, madde ile z'n her eye nfuz eden bir birlik halinde olduu. Byle bir deneyim kalc olmasa da unutulamaz. O zihinde hem bir an hem de bir zlem olarak parlar. Ben neden sz ettiimi biliyorum, nk byle de neyimler yaadm.

zgrle ulamak derken de bu harikulade halde srekli kalmay kastediyorum. Sorduum u: Acaba zgrle ulamlk haliyle bedenin sa kalmas birlikte mmkn olabilir mi? M: Bedenin ne kusuru var? S: Beden ylesine gsz ve ksa mrl ki. O ihtiyalar ve istekler yaratyor. O insan zc bir biimde kstlyor. M: Peki sonra? Varsn fiziksel ifadeler kstl olsun. Ama zgrleme, insann kendi kendine empoze etmi olduu yanl fikirlerden kurtulmasdr. Ne denli grkemli olursa olsun, belli bir deneyim onu kapsayamaz. S: O ebediyen devam eder mi? M: Btn deneyimler zaman ile bamldr. Her ne ki balangc vardr, sonu da olmas zorunludur. S: yleyse benim dndm anlamda bir kurtulu, zgrleme yoktur. M: Tam tersine, insan daima zgrdr. Siz hem bilinlisiniz hem de bilinli olmakta zgrsnz. Bunu sizden hi kimse alamaz. Sizin kendinizi yok (var olmayan) ya da bilinsiz bildiiniz hi olur mu? S: Hatrlamayabilirim ama bu benim zaman zaman olabileceimin aksini kantlamaz. M: Neden dikkatinizi deneyimden ayrp deneyimleyene evirmiyor ve unu btn anlam ve nemiyle idrak etmiyorsunuz ki, yapabileceiniz tek gerek beyan "Ben-im (var olanm)" dir. S: Bu nasl yaplr? M: Burada "nasl" yoktur. Sadece "Ben-im" fikrini zihninizde tutmaya ve onunla birleip kaynamaya devam edin, ta ki aklnz ve gnlnz (zihniniz ve duygularnz) bir oluncaya kadar. Tekrarlanan giriimlerle siz dikkat ve sevginin doru dengesini (akl ve gnl arasndaki doru dengeyi) bulacaksnz ve zihniniz "Ben-im" dnce-duygusuna salam bir biimde yerleecektir. Her ne dnseniz, syleseniz ya da yapsanz, bu deimez ve bozulmaz olan sevgi dolu varlk duygusu zihninizin ebedi zemini olarak kalr. S: Ve siz buna kurtulu ya da zgrleme diyorsunuz. M: Ben buna normal durum diyorum. abaszca ve mutluluk la olmak, bilmek ve yapmakta ne yanllk var? Bunu, bedeni derhal mahvedebilecek kadar, ylesine olaand bir ey gibi dnmek neden? Bedenin kusuru ne ki lmesi gereksin? Be deninize kar takndnz tavr deitirin ve onu rahat brakn. martmayn, ikence de etmeyin. Sadece, onun devamn salayn ve ounlukla da bunun, bilinli dikkatin eii al tnda cereyan etmesini salayn. S: O harika deneyimlerimin anlar hi aklmdan kmyorlar. Onlar geri istiyorum. M: Onlar geri istediiniz iindir ki onlara sahip olamyorsunuz. Bir eyi iddetle arzu etme hali tm daha derin deneyimlerin nn tkar. Ne istediini tam ve kesin olarak bilen bir zihin deerli bir deneyim yaayamaz, nk zihnin hayal edebilecei ve isteyebilecei hibir ey fazla deer tamaz. S: O halde hangi ey istemeye deer? M: En iyiyi isteyin. En yce mutluluu, en byk zgrl. Emel ve arzu tamamak en byk mutluluktur. S: Arzulardan kurtulmuluk deil benim istediim zgrlk. Ben zlemlerimi gerekletirmek iin zgrlk istiyorum. M: zlemlerinizi gerekletirmek iin zgrsnz. in doru su, baka bir ey yaptnz yok. S: alyorum ama beni umutsuzlua dren engeller var. M: Onlar yenin. S: Yapamyorum, fazla zayfm. M: Sizi zayf klan ne? Zayflk nedir? Bakalar arzularn gerekletiriyorlar, siz neden yapamyorsunuz? S: Enerjim yetersiz olmal.

M: Enerjinize ne oldu? Nereye gitti? Siz onu birbirleriyle elien birok arzu ve aray iinde datmadnz m? Sizin sonsuz enerji birikiminiz yok ki? S: Neden yok? M: Hedefleriniz, amalarnz kk ve dk dzeyli. Bunlar fazla enerji ekmezler kendilerine. Ancak Tanr'nn enerjisi sonsuzdur - nk O kendi iin hibir ey istemez. O'nun gibi olun, o zaman btn arzularnz gerekleir. Hedefleriniz ne denli yksek, arzularnz ne denli geni ise onlarn gerekle meleri iin o kadar ok enerjiniz olur. yi olan isteyin, o zaman btn evren sizinle birlikte alacaktr. Fakat kendi zevkinizin peindeyseniz, onu zor yoldan kazanmak zorundasnz. Arzulamadan nce hak edin, layk olun. S: Felsefe, sosyoloji ve eitim zerinde alyorum. Kendini idrake ulamay hayal etmeden nce, sanrm daha fazla zihinsel gelimeye ihtiyacm var. Doru yol stnde miyim? M: Hayatnz kazanmak iin bir miktar uzmanlk bilgisine sahip olmanz gerekir. Genel bilgi kukusuz, zihni gelitirir. Fa kat hayatnz bilgi yma yapmakla geirirseniz, evrenize bir duvar rersiniz. Zihnin tesine gemek iin iyi dayanp denmi bir zihne ihtiya yoktur. S: yleyse neye ihtiya vardr? M: Zihninize gvenip bel balamayn ve onun tesine gein. S: Zihnin tesinde ne bulacam? M: Olmann, bilmenin ve sevmenin dorudan deneyimini. S: nsan zihnin tesine nasl geer? M: Birok balang noktas vardr ki hepsi ayn hedefe gtrr. Faaliyetlerin meyvelerini terk ederek, zveri gerektiren i (hizmet) yapmakla balayabilirsiniz; daha sonra dnmek ten vazgeebilir ve tm arzulardan vazgeerek bitirebilirsiniz. Burada vazgemek (tyaga) kullanlmaya hazr (operasyonel) faktrdr. Ya da istediiniz, dndnz veya yaptnz hi bir eyi dert edinmezsiniz ve kuvvetle, sadece "Ben-im" dnce ve duygusuna odaklanrsnz. Her tr deneyim size gele bilir - her alglanabilir eyin geici olduu, yalnzca "Ben varm"n kalc olduu bilgisi zerinde sabit kaln. S: Tm hayatm byle uygulamalara adayamam. Uramam gereken grevlerim var. M: Grevlerinizi elbette yerine getiriniz. Heyecanlarnzn iin iine karmad, yararl olan ve straba neden olmayacak bir i sizi balamaz, engellemez. Siz eitli ynlerde iler stlenmi olabilir ve mthi bir zevk ve evkle alabilirsiniz, ama yine de her eyi etkilenmeden yanstan, ayna gibi bir zihinle, isel olarak zgr, sakin ve huzurlu kalabilirsiniz. S: Byle bir hale ulalabilir mi? M: Mmkn olmam olsayd ondan sz etmezdim. Fantezilerle neden uraaym? S: Herkes kutsal metinlerden szler aktaryor. M: Yalnzca kutsal metinleri bilenler hibir ey bilmezler. Bilmek olmak demektir. Ben ne hakknda konutuumu biliyorum; bu okunan ve sylenenlerden alnt deildir. S: Ben bir profesrn retimi altnda Sanskrite reniyorum, fakat aslnda sadece kutsal metinler okuyorum. Kendimi-idrakin aray iindeyim ve rehberlie ihtiyacm var. Ltfen syleyin bana, ne yapmam gerek? M: Madem ki kutsal metinleri okuyorsunuz, neden bana soruyorsunuz? S: Yazlar genel ynleri, kurallar gsteriyorlar; bireyin ise kiisel talimatlara gereksinimi var. M: Sizin z varlnz en yce retmendir (sadguru). Dtaki retmen (guru) yalnzca bir kilometre tadr. Sizinle birlikte hedefe yryecek olan ancak iteki retmendir; nk o hedefin ta kendisidir. S: teki retmene kolayca eriilmiyor. M: Madem ki o sizin iinizde ve sizinledir, bu ciddi bir zorluk olamaz. inize bakn, onu bulacaksnz.

S: Ben iime baktm zaman, duyular ve alglar, dnceler ve duygular, arzular ve korkular, anlar ve beklentiler buluyorum. Sonuta, bir bulut iine gmlyor ve hibir ey gremiyorum. M: te btn bunlar gren de hibir ey grmeyen de iteki retmendir. Sadece o vardr, dier her ey var gibi grnrler. O sizin znzdr (swarupa), sizin umudunuz ve zgr lk gvencenizdir o; onu bulun, ona sarln, o zaman kurtulacak ve emin ellerde olacaksnz. S: Size gerekten inanyorum, fakat i bu i-benlii gerekten bulmaya gelince, onun benden katn gryorum. M: Bu "benden kayor" fikri nereden kaynaklanyor? S: Zihnimden. M: Zihni kim biliyor? S: Zihnin tan zihni biliyor. M: Herhangi biri gelip de size "Ben senin zihninin tanym" dedi mi? S: Elbette hayr. O da zihinde sadece bir baka fikir olurdu. M: yleyse tank kim? S: Benim. M: Demek ki tan tanyorsunuz, nk tank sizsiniz. Tan ille de gznzn nnde grmeniz gerekmez. Olmak, bilmektir. S: Evet, gryorum ki tank benim, farkndaln kendisi. Fakat bunun bana nasl bir yarar olur? M: Ne soru ama! Ne tr bir yarar umuyorsunuz? Ne olduunuzu bilmek, bu yeterince iyi bir ey deil midir? S: Kendini-bilmenin yararlar ne? M: Sizin ne olmadnz anlamanza yardm eder ve sizi asl sz fikirlerden, arzulardan ve eylemlerden bamsz klar. S: Eer ben yalnzca tanksam, yanl ya da dorunun ne nemi olur? M: Kendinizi bilmenize yardm eden ey dorudur. Bunu engelleyen ey de yanltr. nsann gerek varln bilmesi mutluluktur, unutmak ise elem. S: Tank-bilinci gerek Ben midir? M: O, gerek olann zihin aynasndaki yansmasdr (buddhi). Gerek olan tededir. Tank, sizin teye ulamak iin gei kapnz dr. S: Meditasyonun amac nedir? M: Aslsz, sahte olann sahteliini grmek meditasyondur. Bu her zaman devam etmelidir. S: Bize dzenli olarak meditasyon yapmamz sylendi. M: Gerek ile sahteyi ayrt edebilme ve sahte olan terk etme yolunda derin dnlerek yaplan gndelik altrmalar meditasyondur. Balang iin birok meditasyon ekli vardr ama onlar birbirlerine kararak sonunda bir olurlar. S: Ltfen bana syleyin, kendini-idrake gtren en ksa yol hangisidir? M: Hibir yol daha ksa ya da daha uzun deildir; fakat baz kimseler daha ciddi, iten ve isteklidirler, bazlar daha az. Size kendimden sz edebilirim. Ben basit bir insandm ama Guruma gvendim. O bana neyi yapmam sylediyse yaptm. O bana, "Ben-im" dnce ve duygusu zerinde konsantre olmam syledi, ben de yle yaptm. O bana btn alglanabilir ve kavranabilir olanlarn tesinde olduumu syledi - ben inandm. Ona kalbimi, ruhumu, tm dikkatimi ve btn bo vaktimi verdim (aileme bakmak iin almak zorundaydm). nan ve sadakatle uygulama sonucu olarak yl iinde kendimi buldum (swarupa). Siz size uygun olan herhangi bir yolu seebilirsiniz; itenliinizin derecesi ilerleyi hznz tayin edecektir.

S: Bana bir iaret veremez misiniz? M: Srekli "Ben-im" Farkndalm srdrmeye aln. Bu, btn abalarn balangc ve sonudur.

17 -Ebedi Simdi Soran: Zihnin en stn gleri anlay, zek ve igrdr. nsann bedeni vardr-fiziksel, zihinsel ve nedensel (kozal) (prana, mana, karana). Fiziksel beden onun varln, zihinsel beden onun bili halini, nedensel beden ise onun haz dolu yaratcln yanstr. Tabii tm bunlar bilinteki formlardr. Fakat onlar kendilerine has nitelikleriyle ayrym gibi grnrler. Zek (buddhi) bilme gcnn (chit) zihindeki yansmasdr. nsan bilgili ve zeki klan odur. Zek parlaklatka, bilgi daha geni, daha derin ve daha gerek olur. Nesneleri bilmek, insanlar bilmek, kendini bilmek, zeknn fonksiyonlardr; sonuncusu en nemli olandr ve nceki ikisini ierir. Kendini ve dnyay yanl anlamak sahte fikirlere ve arzulara yneltir ki bunlar da insan bamlla, tutsakla gtrr. Kendini doru anlamak ise illzyonun tutsaklndan kurtula bilmek iin gereklidir. Btn bunlar teoride anlyorum ama sra uygulamaya gelince, gryorum ki, durumlar ve insanlar karsndaki tepkilerimde umutsuz bir biimde baarszla uruyorum ve bu uygun olmayan tepkilerimle tutsaklm artryorum. Hayat benim yava ileyen, kapank zihnime gre ok hzl. Eski hatalarn tekrarlanm olduklarn fark ettiimde, anlyorum, ama ok ge kalm olarak. MAHARAJ: yleyse sorununuz nedir? S: Hayata yalnz zekice deil, ayn zamanda ok abuk yant vermeye ihtiyacm var. Tamamen abaszca, kendiliinden olmadka bu hz yeterli olmayacak. Byle bir kendiliinden olma durumunu nasl gerekletirebilirim? M: Ayna gnei ekmek iin hibir ey yapamaz. O sadece parlakln koruyabilir. Zihin de hazr olur olmaz gne onun iinde parlar. S: Bu z Varlk'n m, zihnin m? M: Her ikisinin de. O nedensiz, kendi bana deimez olandr, zihin hareket edip deitike renklendirir. Bu sinemaya ok benzer. Ik filmin iinde deildir, fakat film renklendirir ve yakalamak suretiyle onun hareket ediyormu gibi grnmesini salar. S: Siz imdi mkemmel halde misiniz? M: Mkemmellik bir zihin halidir - zihin saf olduunda. Ben ise zihnin tesindeyim, her ne hal ise; saf ya da saf olmayan farkndalk benim doamdr; olmak ya da olmamak, nihayette ben bu ikisinin de tesindeyim. S: Meditasyon sizin durumunuza ulamamda bana yardmc olacak m? M: Meditasyon sizi tutsak eden balar bulmanza, onlar zmenize ve o tutsaklk limanndan ayrlmanza yardmc olacaktr. Siz herhangi bir eye kar artk baml olmadnzda, paynza deni yapmsnz demektir. st taraf sizin iin yerine getirilecektir. S: Kim tarafndan? M: Sizi buralara kadar getirmi olan, kalbinizi gerei arzula maya, aklnz da onu aramaya tevik eden ayn g tarafn dan. Bu sizi canl tutan ayn gtr. Siz ona Hayat ya da En Yce diyebilirsiniz. S: Ayn g, vakti geldiinde beni ldrecek. M: Doduunuzda siz orada hazr bulunmuyor muydunuz? lmnzde de hazr bulunmayacak msnz? Her zaman hazr (var) olann kim olduunu bulun; o zaman sizin o, hayata kendiliinden ve kusursuz bir biimde karlk verme sorununuz zmlenmi olacak. S: Ebedi varln idrakine varmak ve durmadan deien geici olaylara kolay ve uygun karl verebilmek iki farkl ve ayr sorundur. Siz o ikisini yourup birletirir grnyorsunuz. Byle yapmanzn nedeni ne M: Ebedi varl idrak etmek, ebedi varlk olmak demektir; btn olmak, tm ierii ile evren olmak, her olay btnn eseri, etkisi ve anlatmdr ve o btn ile temelde uyum iindedir. Btnden gelen her yantn ise doru, zahmetsiz ve ann da olmas zorunludur.

Eer doru ise baka trl olamaz. Geciken yant yanl yanttr. Dnce, duygu ve eylem, onlar davet eden durum ile bir olmal ve ezamanl olarak vaki olmaldr. S: Bu nasl olur? M: Size sylemitim. Sizin doumunuzda hazr bulunan ve lmnze tank olacak olan bulun. S: Babam ve annem mi? M: Evet, sizin anne ve babanz, sizin gelmi olduunuz kaynak. Bir sorunu zmek iin onun kaynana inmelisiniz. Bir sorunun doru zm, onun ancak evrensel, tarafsz bir aratrma ve sorgulama iinde zmlenmesiyle bulunabilir.

18 -Ne Oldugunuzu Bilmek iin Ne Olmadgnz Bulun Soran: Sizin evreni madde, zihin ve ruh olarak tarif etmeniz, birok tariften bir tanesidir. Evrenin, ona uygun olduu umulan birok baka kalplar var ve insan bu kalplardan hangisinin doru, hangisinin yanl olduunu bilme konusunda aknla uruyor. Ve insan sonunda bu kalplarn (tariflerin) szcklerden ibaret olduklar ve hibirinin gerei iermedii kukusuna kaplmaya balyor. Size gre gerek (realite) alandan olumutur: Madde-enerji alan (mahadakash); bilin alan (chidakash) ve saf (salt) ruh (paramakash). Birincisi hem harekete, hem atalete sahip bir ey. Alglama alanmza giriyor. Onu algladmz da biliyoruz-bilincindeyiz ve bilincinde olduumuzun da farkndayz. Bylece, ikisine sahibiz: Madde-enerji ve bilin. Madde uzay iinde gibi grnyor, enerji ise deiimle ilgili olduundan ve deiimin hzyla lldnden, daima zaman iindedir. Bilin de, her naslsa, zaman ve uzayn tek bir noktas zerinde, imdi, burada olan bir ey gibi grnyor, ama siz, bilincin de evrensel olduunu ne srer grnyorsunuz - bu da onu zamansz, uzaysz ve kiilik-d bir ey klyor. Ben zamanszlkuzayszlk ve imdi-burada olu arasnda bir eliki olmadn bir lde anlayabilirim de, kiilii olmayan (gayri ahsi) bir bilin benim derinliini kavra yamadm bir ey. Bana gre bilin her zaman odaklanan, merkezlenen, bireyselleendir, bir kiidir. Siz alglayan bulunmadan alglama, bilen olmadan bili, seven olmadan sevgi, eylemci olmadan eylemin olabileceini syler grnyorsunuz. yle hissediyorum ki bili-bilen-bilinen ls hayatn tm hareketlerinde grlebilir. Bilin, bir bilinli varl ve bilincin bildii bir nesneyi ve de bili olgusunu gerekli klar. Bilinci (bilinli) olana ben bir kii derim. Bir kii dnyada yaar ve onun bir parasdr, onu etkiler ve ondan etkilenir. MAHARAJ: Dnyann ve kiinin ne lde gerek olduunu niin sorgulamyorsunuz? S: Oh, hayr! Sorgulamam gerekmez. Kiinin iinde bulunduu dnyadan daha az gerek olmamas yeterlidir. M: yleyse mesele nedir? S: Kiiler gerek ve evrenseller (klli) kavramsal mdr, yoksa evrenseller gerek, kiiler hayal rn mdr? M: Hibiri gerek deildir. S: Elbette gerektir. Sizin yantlarnza layk olacak kadar gereim ve ben bir kiiyim. M: Uyurken deil. S: Uykuya dalmak yok olmak demek deildir. Uykudayken de ben varm. M: Bir kii olmak iin kendinizin farknda olmak, bilincinde olmak zorundasnz. Siz her zaman yle misiniz? S: Uykuda olduum zaman, baygnken ya da ila almken tabii deilim. M: Uyanklk saatlerinde her zaman kendinizin farknda msnz? S: Hayr. Bazen dalgn ya da bir eyle megul halde olabiliyorum. M: Bu kendinin bilincinde olma durumunda baz kesintiler olduunda siz bir kii misiniz? S: Tabii, ben hepsi boyunca, her zaman ayn kiiyim. Ben dnk ve geen yldaki kendimi hatrlyorum - kesinlikle ben ayn kiiyim.

M: Demek ki bir kii olmak iin bellee ihtiyacnz var. S: Tabii. M: Peki, eer bellek yoksa, o zaman siz nesiniz? S: Eksikli bellek eksikli kiilik demektir. Bellek olmadka ben bir kii olarak var olamam. M: Elbette var olabilirsiniz. Oluyorsunuz - uykuda. S: Sadece canl olarak kalmak anlamnda. Yoksa bir kii olarak deil. M: Bir kii olarak arada kesilen bir varolua sahip olduunuzu kabul ettiinize gre, bana syleyebilir misiniz, kendinizi kii olarak hissettiiniz sreler arasndaki kesintilerde siz nesiniz? S: O zaman da varm ama kii deilim. Aralklarda kendim hakknda bilinli olmadma gre, ancak var olduumu syleyebilirim - ama bir kii olarak deil. M: Buna kiiliksiz (gayri-ahsi) var olu diyelim mi? S: Buna daha ok, bilinsiz varolu demeyi yelerim. Yani ben varm ama ben olduumu bilmiyorum. M: imdi sylediniz: "Ben-im ama ben olduumu bilmiyorum," diye. Bunu sizin bilinsiz bir haldeki varlnz hakknda da syleyebilir misiniz? S: Hayr, syleyemem. M: Siz onu ancak fiilin gemi zaman kipinde tarif edebilir siniz. Hatrlamaynz, "Bilmiyordum. Bilinsizdim" eklinde tarif edersiniz. S: Bilinsiz olmu olduuma gre nasl hatrlayabilirim ve ne yi hatrlayabilirim? M: Gerekten bilinsiz miydiniz, yoksa sadece hatrlamyor musunuz? S: Nasl ayrt edebilirim? M: Dnn bakalm, dnn her saniyesini hatrlayabiliyor musunuz? S: Elbette hayr. M: O zaman bilinsiz miydiniz? S: Elbette hayr. M: Grdnz m, bilinlisiniz ama hatrlamyorsunuz. S: Evet. M: Belki uykuda da bilinliydiniz ama ite hatrlamyorsunuz. S: Hayr, bilinli deildim. Uykudaydm. Bilinli bir kii gibi davranmyordum. M: Yine, nereden biliyorsunuz? S: Beni uyurken grenler bana sylediler. M: Btn syleyebilecekleri ey, sizin gzleriniz kapal, sessizce yattnz ve dzenli bir biimde soluk aldnz olabilir. Onlar sizin bilinli olup olmadnz anlayamazlard. Sizin tek kantnz kendi belleinizdir. Bu da hi kesin olmayan bir kanttr? S: Evet, kabul etmeliyim ki, kendime gre, ben sadece uyank olduum saatlerde bir kiiyim. Aradaki zamanda ne olduumu bilmiyorum. M: Hi olmazsa bilmediinizi biliyorsunuz! Madem ki uyank saatleriniz arasndaki blmlerde bilinli olmadnz iddiasn dasnz, o blmleri bir kenara koyalm. Sadece uyanklk saatleriyle ilgilenelim.

S: Ryalarmda da ayn kiiyim. M: Anlatk. imdi bunlar birlikte dnelim - uyanklk ve rya grmek. Fark sadece srekliliktedir. Ryalarnz tutarl ekilde devaml olsayd, her gece art arda ayn evrede, ayn kimseleri grseydiniz, hangisinin rya, hangisinin uyanklk hali olduunu ayrt edemeyecektiniz. Bundan byle, uyanklk halinden sz ederken rya halini de buna katacaz. S: Anlatk. Ben dnya ile bilinli bir iliki iinde olan bir kiiyim. M: Sizin bir kii olmanz iin dnya ve onunla bilinli bir iliki art m? S: Kendimi bir maaraya kapam olsam bile bir kiiyim. M: Bu, bir bedeni, bir maaray ve onlarn iinde var olabilecekleri bir dnyay gerekli klar. S: Evet, grebiliyorum. Bir kii olarak var olabilmem iin dn ya ve dnya hakkndaki bilin esastr. M: Bu da kiiyi dnyann bir paras yapar ya da dnyay kiinin. kisi birdir. S: Bilin ayrdr, kii ve dnya bilinte grnrler (belirirler). M: "Grnr" dediniz. "Kaybolur" szcn de ekleyebilir misiniz? S: Hayr, yapamam. Ben ancak kendimin ve kendi dnyamn grnnn farknda olabilirim. Bir kii olarak ben "dnya yoktur" diyemem. Bir dnya olmasa, ben bunu sylemek iin orada olmazdm. Bir dnya var olduu iin ben orada "bir dnya vardr" diyorum. M: Belki de bunun aksidir. Sizden dolay bir dnya vardr. S: Bana byle bir beyan anlamsz geliyor. M: ncelendiinde, onun anlamszl kaybolabilir. S: Nereden balarz? M: Btn bildiim, bir eye bal, ona tabi olann gerek olmaddr. Gerek olan hakikaten bamszdr. Ve madem ki kiinin varl dnyann varlna baldr ve dnya tarafndan snrlanm ve tarif edilmitir, o gerek olamaz. S: O kukusuz bir rya da olamaz. M: Bir rya bile bilindii, zevkine varld ya da devam ettii srece varla sahiptir. Her neyi dnr ve hissederseniz o vardr. Fakat o, sizin kabul ettiiniz gibi olmayabilir, sizin bir kii olarak kabul ettiiniz de bsbtn farkl bir ey olabilir. S: Ben kendimi ne olarak biliyorsam, oyum. M: Kendinizi nasl dnyorsanz yle olduunuzu syleyemezsiniz! Sizin kendi hakknzdaki dnceleriniz gnden gne, andan ana deiir. Sizin kendi hakknzda tadnz imaj sahip olduunuz en deiken eydir. O son derece incinebilir durumdadr, gelip geenlerin insafna kalmtr. Bir lm ola y, bir iin kaybedilii, bir hakaret karsnda sizin kendi hakknzda tadnz imaj -ki siz ona kiiliim diyorsunuz- derin biimde deiiverir. Ne olduunuzu bilmek iin nce ne olmadnz aratrmak ve bilmek zorundasnz. Ve ne olmadn z bilebilmek iin de kendinize dikkatle bakmal ve "Ben-im" temel gereine uygun olmayan her eyi reddetmelisiniz. Benim belli bir yerde, belli bir zamanda anne ve babamdan domu olmam ve imdi falanca olmam, urada yaamam, filan ile evli olmam, falann babas olmam, filan iverenin yannda almam vs. gibi fikirler "Ben-im" duygusunun doasnda mevcut bulunmaz. Bizim olaan yaklammz "Ben-buyum" tarzndadr. "Ben"i "bu" ya da "u" sfatndan devaml olarak ve sebat la ayrn ve "olma"nn, "u" ya da "bu" olmadan sadece olmann ne demek olduunu hissetmeye aln. Btn alkanlklarmz buna kar karlar ve onlarla savamak uzun srer ve bazen de zor olur, fakat berrak anlayn bir hayli yardm olur. Zihin dzeyinde ancak negatif terimler iinde tarif edilebileceinizi ne kadar berrak bir biimde anlarsanz, araynzn sonuna o kadar abuk ulaacak ve snrsz varlnz idrak edeceksiniz.

19 -Gerek Nesnellikte Yatar Soran: Ben bir ressamm ve resim yaparak para kazanrm.Bunun ruhsal gr noktasndan bir deeri var mdr? MAHARAJ: Resim yaparken neyi dnrsnz?

S: Ben resim yaparken orada yalnz resim ve ben varm. M: Siz orada ne yaparsnz? S: Resim yaparm. M: Hayr. Siz sadece resmin meydana geliini izlersiniz, dier her ey vaki olur. S: Resim kendi kendini mi yapar? Yoksa daha derindeki bir "ben" veya Tanr m resim yapmaktadr? M: Bilin kendisi en byk ressamdr. Dnya tmyle bir resimdir. S: Dnyann resmini kim yapt? M: Ressam resmin iindedir. S: Resim ressamn zihninde ve ressam resmin iinde; resim ressamn zihnindeki resmin iindeki ressamn zihninde! Bu hallerin ve boyutlarn sonsuzluu anlamsz deil mi? Resmin iinde olan zihindeki resimden sz ettiimiz anda sonsuz bir tanklar silsilesiyle kar karya kalyoruz; daha yksek olan tann daha alaktakine tanklk ettii... Bu sanki iki ayna arasnda durup da, grnen kalabala hayretle bakmaya benziyor! M: Tamamen doru. Orada sadece siz ve ift ayna var. kisi arasnda sizin saysz formlarnz ve isimleriniz... S: Siz dnyaya nasl bakyorsunuz? M: Ben bir ressamn bir resim yaptn gryorum. Ben resme dnya diyorum, ressama da Tanr. Ben ikisi de deilim. Ben yaratmam, yaratlmadm da. Ben her eyi ieririm, beni ise hibir ey iermez. S: Ben bir aa, bir yz, bir gn bat seyrettiimde grnt mkemmeldir. Gzlerimi kapattmda zihnimdeki grnt donuk, solgun ve pusludur. Eer grnty oluturan benim zihnim ise, gzel bir iei grmek iin neden gzlerimi amam gerekiyor ve neden gzlerim kapalyken onu belli belirsiz grrm? M: Bu sizin dtaki gzlerinizin, iteki gzlerinizden daha iyi olduundandr. Zihniniz tmyle da dnm. Siz zihinsel dnyanza bakmay rendike, onu bedeninizin size salaya bildiinden daha da renkli ve kusursuz bulacaksnz. Kukusuz bir miktar eitime ihtiyacnz olacak. Fakat niin tart mal ki? Siz resmin mutlaka bir ressamdan kaynaklanmas gerektiini dnyorsunuz. Hep kkenler, balanglar ve nedenler aryorsunuz. Neden-sonu sadece zihindedir; bellek sreklilik illzyonu verir, tekrarlan ise nedensellik fikrini yaratr. Baz eylerin birlikte meydana gelileri tekrarlandka, onlar arasnda bir nedensonu balants grme eiliminde oluruz. Bu, zihinsel bir alkanlk yaratr, fakat bir alkanlk bir gereklilik deildir. S: Az nce, dnyann Tanr tarafndan meydana getirildiini sylediniz. M: Hatrlayn, lisan zihnin kulland bir aratr, zihin tarafndan, zihin iin meydana getirilmitir. Bir neden kabul ettiimiz takdirde, Tanr nihai nedendir, dnya ise sonu. Onlar farkldr ama ayr deildir. S: nsanlar Tanr'y grmekten sz ediyorlar. M: Dnyay grdnz zaman Tanr'y grrsnz. Dnya dan ayr olarak Tanr'y gr yoktur. Dnya tesinde Tanr' y grmek, Tanr olmaktr. Dnyay grmenizi salayan -aslnda Tanr olan- k, "Ben-im", grnte ok kk bir k vlcmdr ama yine de her bilme ve sevme eyleminde ilk ve son olan O'dur. S: Tanr'y grmek iin dnyay grmek zorunda mym? M: Baka nasl olabilir? Dnya yoksa Tanr da yok. S: Geriye ne kalr? M: Siz kalrsnz saf varlk (varolu) olarak. S: Dnya ve Tanr ne olur? M: Saf varlk (avyakta). S: Bu Byk Sonsuzluk'la (Mutlak Varlk -paramakash) ayn ey midir?

M: yle diyebilirsiniz. Szcklerin bir nemi yok; nk ona ulaamazlar. Onlar kesin bir redle geri evrilirler. S: Dnyay nasl Tanr olarak grebilirim? Dnyay Tanr gibi grmek ne anlama gelir? M: Bu karanlk bir odaya girmeye benzer. Hibir ey grmez siniz; dokunabilirsiniz ama renkleri ve ekilleri gremezsiniz. Pencere alr, oda a boulur. Renkler ve ekiller meydana karlar. Pencere verendir ama onun kayna deildir. Kaynak gnetir. Ayn ekilde, madde karanlk oda gibidir; bilin -pencere- maddeyi duyularla ve alglarla doldurur; En Yce ise gnetir, hem maddenin hem n kayna olan gne. Pencere kapal ya da ak olabilir ama gne her zaman parlar. Bu tamamen oda iin bir fark oluturur, gne iin ise hi. Fakat btn bunlar o kck ey, yani "Ben-im (var olanm)" yannda ikinci derecede kalrlar. "Ben-im" olmadka hibir ey yoktur. Tm bilgi "Ben-im" hakkndadr. "Ben-im" hakkndaki yanl fikirler tutsakla, doru bilgi ise zgrle ve mutlulua gtrr. S: "Ben-im" ve "vardr" ayn mdr? M: "Ben-im" isel olan ifade eder, "vardr" ise dsal olan. Her ikisi de varolu duygusuna dayanr. S: O mevcudiyet deneyimi ile ayn mdr? M: Mevcut olmak demek bir ey, bir duygu, bir dnce, bir fikir olmak demektir. Btn mevcut olanlar zel, kiiseldir. Sadece varlk (varolu) evrenseldir, u anlamda ki her varlk dier bir varlkla uyum iindedir. Mevcut olanlar arasnda uyumsuzluk ve atma olabilir, varlkta - asla. Mevcut olmak demek, meydana geli, deiim, doum, lm ve tekrar doum demektir, halbuki varlkta (varoluta) huzur ve sknet vardr. S: Eer dnyay yaratan bensem, onu neden kt yaptm? M: Herkes kendi dnyasnda yaar. Btn dnyalar eit l de iyi ya da kt deildir. S: Fark oluturan nedir? M: Dnyay projekte eden zihin onu kendi tarznda renklendirir. Bir insanla karlatnzda o bir yabancdr. Onunla evlendiinizde o sizin kendi varlnz olur. Kavga ettiinizde ise o dmannz olur. Onun sizin iin ne olduunu zihinsel tutumunuz belirler. S: Kendi dnyamn znel olduunu grebiliyorum. Bu onu ayn zamanda illzyoni klar m? M: O znel olduu srece ve znel olduu lde illzyonidir. Gerek nesnelliktedir. S: Nesnellik ne demektir? Siz dnyann znel olduunu sylediniz ve imdi nesnellikten sz ediyorsunuz. Her ey znel deil mi? M: Her ey zneldir, fakat gerek nesneldir. S: Ne anlamda? M: O anlara ve beklentilere, arzulara ve korkulara, sempati ve antipatilere bal (tabi) deildir. Her ey olduu gibi grnr. S: Bu sizin drdnc hal (turiya) dediiniz midir? M: Ona her ne derseniz deyin. O srekli, tam, deimez, balangc ve sonu olmayan, daima yeni, daima taze olandr. S: Ona nasl eriilir? M: Arzusuzluk ve korkusuzluk sizi oraya gtrecektir.

20 -En Yce Olan, Her Seyin tesindedir Soran: Gerek (hakikat) "bir"dir diyorsunuz. "Bir"lik ve birlik kiiye atfedilen bir niteliktir. yleyse gerek -bedeni evren olanbir kii midir? MAHARAJ: Syleyebileceiniz her ey hem doru hem de yanl olacaktr. Szckler zihnin tesine geemezler. S: Sadece anlamaya alyorum. Siz bize Kii'den, z'den, en Yce'den (vyakti, vyakta, avyakta) sz ediyorsunuz. z iinde "Ben-im" olarak odaklanan saf farkndaln (pragna), bilin (chetana) olarak zihni (antahkarana) aydnlatr ve hayat (prana)

olarak da bedeni (deha) canlandrr. Btn bunlar szcklerde pekl, fakat sra kendi iimdeki kiiyi z'den, z' de En Yce'den ayrt etmeye geldiinde, kafam karyor. M: Kii asla zne deildir. Siz bir kii grebilirsiniz fakat siz kii deilsiniz. Siz daima En Yce Olan'snz ki O zamann ve uzayn belli bir noktasnda tank olarak grnr; En Yce'nin saf Farkndalyla kiinin pek ok katmanl bilinci arasnda bir kpr oluturan bir tank olarak... S: Kendime baktmda gryorum ki, ben bedeni kullanma konusunda birbiriyle dven birka kiiyim. M: Bunlar zihnin eitli eilimlerine (samskara) tekabl ederler. S: Onlar arasnda bar salayabilir miyim? M: Nasl salayabilirsiniz? Onlar ylesine elikilidirler ki! Onlar olduklar gibi grn - sadece dnce ve duygu alkanlklar olarak, anlar ve drtler demeti olarak. S: Onlarn hepsi de "Ben-im" diyor. M: Bunun nedeni sadece sizin kendinizi onlarla zdeletirmenizdir. Siz bir kez nnzde belirenlerin, her ne iseler, asl siz olamayacaklarn ve "Ben-im" diyemeyeceklerini idrak ettiiniz de, btn "kiileriniz"den ve onlarn taleplerinden kurtulursunuz. "Ben-im" duygusu sizin, kendinizindir. Siz ondan ayrlamazsnz, fakat herhangi bir eye ondan verebilirsiniz; rnein, "Ben gencim", "Ben zenginim" vb. derken olduu gibi. Fakat byle zdeletirmeler apak yanltr ve tutsaklk nedenidir. S: imdi anlayabiliyorum ki ben kii deilim, fakat kiide yan syanm, ona bir varlk (varolu) duygusu verenim. imdi En Yce'ye gelelim. Kendimi En" Yce olarak nasl bilebilirim? M: Bilincin kayna bilin iindeki bir nesne olamaz. Kayna bilmek, kaynak olmak demektir. Siz kii olmadnz, saf ve dingin tank olduunuzu ve korkusuz farkndaln sizin asl varlnz olduunu idrak ettiinizde, siz o varlk olursunuz. O kaynaktr, Tkenmez olanak'tr. S: Birok kaynak m vardr, yoksa her ey iin tek bir kaynak m? M: Bu ona nasl baktnza, hangi utan baktnza baldr. Dnyada birok nesne vardr fakat onlara bakan gz tektir. Daha yukarda olan daha aada olana daima bir gibi grnr; daha aadaki de daha yukardakine birok gibi grnr. S: ekiller ve isimler hepsi bir ve ayn Tanr'nn mdr? M: Bu da yine ona nasl baktnza baldr. Szckler dzeyinde her ey grelidir. Mutlaklar tartlmak yerine yaanmaldrlar. S: Mutlak nasl yaanr? M: O grlp, tannp, bellekte depo edilecek bir nesne deildir. O daha ok imdi'de ve duyutadr. O "ne" den ok "nasl" ile ilgilidir. O, niteliktedir, deerdedir; her eyin kayna olduundan da her eydedir. S: Eer o kaynak ise kendini niin ve nasl tezahr ettirir? M: O bilinci dourur. Dier her ey bilintedir. S: Neden bu kadar ok bilin merkezi var? M: Nesnel evren (mahadakash) saysz formlar projekte ederek ve onlar zp datarak srekli hareket halindedir. Her ne zaman bir form hayat (prana) ile dolarsa, farkndaln maddede yansmas ile bilin (chetana) tezahr eder. S: En Yce nasl etkilenir? M: Onu ne ve nasl etkiler, yle mi? Kaynak nehirdeki gelip geici deiikliklerden, maden de mcevherin eklinden etkilenmez. Ik perdedeki filmden etkilenir mi (o yzden deiime urar m)? En Yce her eyi mmkn klar, o kadar. S: Nasl oluyor da baz eyler vaki oluyor da bazlar olmuyor? M: Nedenler aramak zihnin hoa vakit geirmesidir, elence sidir. Neden ve sonu gibi bir dualite yoktur. Her ey kendi kendinin nedenidir. S: O halde amal bir eylem mmkn deil midir?

M: Btn syleyeceim, bilincin her eyi ierdiidir. Bilinte her ey mmkndr. Eer isterseniz, kendi dnyanzda nedenler edinebilirsiniz. Bir bakas bir tek nedenle yetinebilir. Tanr iradesi der. Kk neden birdir: "Ben-im" duygusu. S: z varlk (Vyakta) ile En Yce (Avyakta) arasndaki balant halkas nedir? M: z varln gr noktasndan, dnya, bilinen'dir, En Yce ise - Bilinmeyen. Bilinmeyen bilineni dourur ama yine de Bilinmeyen olarak kalr. Bilinen, sonsuzdur ama Bilinmeyen, sonsuzluklarn sonsuzluudur. Nasl, bir k huzmesi toz zerrecikleri tarafndan yakalanncaya kadar grnmez ise, En Yce de her eyi grnr (bilinir) klar, kendisi bilinmez olarak kalr. S: Bu, Bilinmeyen'in eriilmez olduu anlamna m gelir? M: Oh, hayr, En Yce, en kolay eriilebilendir, zira o sizin varlnzn ta kendisidir. En Yce'den gayri herhangi bir eyi dnp arzulamaktan vazgemek yeter. S: Eer hibir eyi arzulamazsam, hatta En Yce'yi bile? M: O zaman bir l gibisiniz, ya da En Yce'siniz. S: Dnya arzularla dolu. Herkes unu ya da bunu arzuluyor. Arzulayan kimdir? Kii mi yoksa z Varlk m? M: z Varlk. Btn arzular, kutsal ya da kutsal olmayan, z Varlk'tan gelir; onlarn hepsi "Ben-im" duygusuna asldr. S: Kutsal arzularn (satyakama) z Varlk'tan ktklarn anlayabilirim. O belki de z Varlk'n Sadchitananda'snn (VaroluFarkndalk-Mutluluk Hali'nin) vecit ynnn bir ifadesi olabilir. Fakat kutsal olmayan arzular ne oluyor? M: Btn arzularn hedefi mutluluktur. Onlarn biimi ve nitelii psieye (antahkarana) baldr. Ataletin (tamas) egemen olduu durumlarda sapklklar grrz. Enerji (rajas) ile birlikte tutkular, hrslar ykselirler. Berraklk ve saduyuyla birlikte, arzularn ardndaki drt; iyi-niyet, efkat ve merhamet, mutlu olmaktan ok mutlu etme drts olur. Fakat en Yce btn bunlarn tesindedir, ama onun sonsuz geirgenlii (nfuz edilme yetenei) dolaysyla btn gl arzular doyuma uratlabilirler. S: Hangi arzular gldrler? M: znelerini ya da nesnelerini tahrip eden ya da doyurulduklarnda yatmayan arzular kendileriyle elien arzulardr ve onlar tatmin edilemezler. Ancak sevgi, iyi-niyet ve efkatle harekete geirilmi arzular hem zne hem nesne iin yararldrlar ve tamamyla doyurulabilirler. S: Btn arzular, kutsal olsun ya da olmasn, ac verici. M: Onlar ayn deildirler ve ac da ayn deildir. Tutku ve hrs ac verir, efkat ve merhamet ise asla. efkat ve merhametten doan bir arzuyu yerine getirmek iin btn evren harekete geer. S: En Yce kendini bilir mi? Kiiliksiz (gayr ahsi) Olan bilinli midir? M: Her eyin kayna her eye sahiptir. Ondan akp gelen her ey zaten orada, tohum halinde var olmaldr. Ve nasl bir tohum, saysz tohumlarn bir sonuncusu olarak saysz ormanlarn deneyimini ve vaadini iermekteyse, Bilinmeyen de ylece btn "olmutu ya da olmu olabilirdi ve olacak ya da olacakt"lar ierir. Tm tezahr alan ak ve ulalabilirdir; gemi ve gelecek, ebedi imdi de birlikte var olurlar. S: Siz En Yce Bilinmeyen'de mi yayorsunuz? M: Baka nerede olabilirdi? S: Byle sylemenize sebep ne? M: Zihnimde hibir zaman, hibir arzu belirmiyor S: yleyse bilinsiz misiniz? M: Elbette deilim! Ben tamamen bilinliyim, fakat zihnime hibir arzu ya da korku girmedii iin tam bir sessizlik ve sknet var. S: Sessizlii kim biliyor?

M: Sessizlik kendini biliyor. Bu, tutkular, hrslar ve arzular susturulduunda sknete kavuan zihnin sessizliidir. S: Ara sra arzu duyduunuz olur mu? M: Arzular zihindeki dalgalardr. Siz bir dalga grdnzde onu tanrsnz. Bir arzu, birou arasnda bir eydir yalnzca. Onu doyurmak iin bir drt hissetmiyorum, onunla ilgili bir eyleme geme gerei olmuyor. Arzulardan bamsz olmak u demektir: Onu tatmin etmek konusunda iten gelen itici bir hissin, bir zorlann olmamas. S: Arzular neden ortaya karlar? M: nk siz domu olduunuzu, bedeninize zen gstermediiniz takdirde leceinizi imgelersiniz. Bedenli varoluunuz iin duyduunuz arzu, skntnzn kk-nedeni budur. S: Ama o kadar ok sayda jiva bedenleniyor. Kukusuz bu bir muhakeme hatas olamaz. Bir ama olmal. Bu ne olabilir? M: nsan kendini bilmek iin kartyla yz yze gelmelidir kendisi olmayanla. Arzu deneyime gtrr. Deneyim de ayrt etmeye, bamllklardan kopua, kendini-bili'e gtrr - yani kurtulua. Ve kurtulu nedir zaten? O doumun ve lmn te sinde olduunuzu bilmektir. Kim olduunuzu unutmakla ve kendinizi lml bir yaratk olarak dnmekle o kadar ok dert yarattnz ki, uyanmanz gerek; kt bir ryadan uyanrcasna uyanmalsnz. Sorgulama da sizi uyandrr. Istrap ve dert iinde olmanz gerekmez; mutluluu aratrp sorgulamak daha iyidir, nk o zamanda zihin uyum ve huzur iindedir. S: Nihai deneyimleyen tam olarak kimdir - z Varlk m, yoksa Bilinmeyen mi? M: Elbette z Varlk. S: yleyse En Yce Bilinmeyen fikrini ne srmeye ne gerek var? M: z Varlk' aklamak iin. S: Fakat z Varlk'n tesinde bir ey var m? M: z Varlk'n, z'n dnda hibir ey yok. Her ey "Bir"dir ve "Ben-im" her eyi kapsar O uyanklk ve rya hallerinde kii olarak tezahr eder. Derin uyku ve turiya halinde o z Varlk'tr. Turiya'nn, uyank ve keskin dikkat halinin tesinde ise En Yce'nin byk, sessiz huzuru uzanr. Fakat gerekte her ey zde birdir ve onlar grnte birbirleriyle ilikilidirler. Cehalette, gren, grnen haline gelir ve bilgelikte o gr olur. Fakat neden En Yce ile megul oluyorsunuz? Bilenleri bilin, o zaman her ey bilinecek.

21 -Ben Kimim Soran: Bize Tanr'ya, ya da Mkemmel nsan olarak kiilemi geree ibadet etmemiz tlenmitir. Bize Mutlak'a ibadet etmeye kalkmamamz, nk bunun, beyinde merkezlenmi bir bilin iin ok zor olaca sylenmitir. MAHARAJ: Gerek basittir ve herkese aktr. Neden karmak hale getiriyorsunuz? Gerek, sever ve sevilmeye elverilidir. O her eyi ierir, her eyi kabul eder, her eyi arndrr. Asl ger ek olmayan zordur ve sknt kaynadr. O daima ister, bekler, talep eder. Aslsz olduundan botur, daima dorulama ve gvence aray iindedir. Sorgulanmaktan ve aratrlmaktan korkar ve kanr. O kendisini herhangi bir destek ve dayanak ile zdeletirir, o destek ne kadar zayf ve geici de olsa. Her ne kazanrsa onu kaybeder ve daha ister. Bu yzden, bilince gvenmeyin. Grebildiiniz, hissedebildiiniz ya da dnebildiiniz hibir ey yle deildir. Hatta gnah ve sevap, liyakat ve liyakatsizlik grndklerince deildirler. Genelde kt ve iyi, bir adet ve gelenek meselesidir ve szcklerin nasl kullanldklarna gre, ya saknlr ya da ho karlanrlar. S: Arzularn iyi ve kt, yksek ve alak olanlar yok mudur? M: Btn arzular ktdr ama bazlar dierlerinden daha ktdr. Bir arzunun peine dn, size daima sknt ve dert getirecektir. S: Arzulardan kurtulma arzusu bile mi? M: Niin arzulamal? Arzulardan kurtulma arzusu sizi zgr klmayacaktr. Sizi hibir ey zgr klamaz, nk siz zaten zgrsnz. Kendinizi arzudan arnm bir berraklkla grn, bu kadar.

S: Kendini-bilme (idrak) zaman alyor. M: Zaman size nasl yardm edebilir? Zaman anlarn birbirlerini izlemesidir; her bir an hilikten kp gelir ve hilie geip kaybolur, tekrar asla grnmemek zere. Bu denli abuk geen, bylesine mrsz bir eyin stne nasl bir yap kura bilirsiniz? S: Kalc olan nedir? M: Kalc olan kendinizde arayn. inize, derine daln ve siz de neyin gerek olduunu bulun. S: Kendimi nasl arayaym? M: Olan her ey size olur. Ne yaparsanz, yapan (yapc) iiniz dedir. Bir kii olarak her ne iseniz, ite onun failini (znesini) bulun. S: Ben baka ne olabilirim ki? M: Bulun. Ben size tank olduunuzu, sessiz gzlemci olduunuzu sylesem bile siz, sizi kendi varlnza gtren yolu bulmadka bu sizin iin hibir anlam tamayacak. S: Peki, insan kendisini kendi varlna gtrecek yolu nasl bulabilir? M: Btn sorular terk edin, bir tanesi hari: "Ben kimim?" Ne de olsa, emin olduunuz tek gerek, var olduunuzdur. "Benim", "Ben var olanm" kesindir. "Ben buyum" ise deildir. Gerekte ne olduunuzu bulmak iin uran. S: Son altm yldan bu yana baka bir ey yaptm yok. M: Uramann ne zarar var? Neden sonular aryorsunuz? Uramak sizin gerek doanzdr. S: Uramak ac verici. M: Onu siz byle yapyorsunuz, sonu peinde olduunuz iin. Sonu beklemeden uran, hrstan yoksun bir aba gsterin. S: Tanr beni neden olduum gibi yaratt? M: Hangi Tanr'dan sz ediyorsunuz? Tanr nedir? O, sizin soru sormanz mmkn klan n ta kendisi deil mi? "Ben im" kendisi Tanr'dr. Aray, bizzat Tanr'dr. Aray srecin de siz ne beden, ne de zihin olduunuzu ve kendinize (z Varlk'a) duyduunuz sevginin aslnda her eyin iindeki z'e ynelik bir sevgi olduunu kefedersiniz. kisi birdir. Sizin bilinciniz ve benim bilincim -grnte iki, gerekte ise birdir- birlii arar ki o sevgidir. S: O sevgiyi nasl bulacam? M: imdi sevdiiniz nedir? "Ben-im". Gnlnz ve zihninizi ona verin, baka hibir ey dnmeyin. Bu abasz ve doal ekilde olduunda, en yce haldir. Onun iinde sevginin kendisi hem seven, hem de sevilendir. S: Herkes, yaamak, var olmak ister, bu kendini-sevme deil midir? M: Btn arzularn kayna insann kendisidir. Mesele, doru arzuyu seme meselesidir. S: Neyin doru, neyin yanl olduu adet ve alkanlklara gre deiir. Standartlar toplumdan topluma deiir. M: Btn geleneksel standartlar terk edin. Onlar ikiyzllere brakn. Ancak sizi arzu, korku ve yanl fikirlerden kurtaracak olan iyidir. Gnah ve sevap konusunda kayglandka huzur bulamayacaksnz? S: Kabul ediyorum ki gnah ve sevap toplumsal deerlerdir. Fakat belki spiritel gnahlar ve sevaplar da vardr. Spiritel derken mutlak olan kastediyorum. Mutlak gnah ya da mut lak sevap diye bir ey var mdr? M: Gnah ve sevap kiiye ilikindir sadece. Gnahkr ya da erdemli bir kii olmadka, gnah ve erdem nedir ki? Mutlak'n katnda kiiler yoktur; saf farkndaln okyanusu ne gnahkrdr ne de erdemli. Gnah ve sevap her zaman iin grelidir. S: Byle gereksiz zanlardan kurtulabilir miyim? M: Kendinizi bir kii olarak dndnz srece hayr. S: Gnah ve sevabn tesinde olduumu hangi iaretle anlayacam?

M: Btn arzulardan ve korkulardan ve bir kii olduunuz fikrinden kurtulmu olmanzla. "Ben gnahkrm" ya da "Ben gnahkr deilim" gibi fikirleri besleyip durmak gnahtr. Var olan tek gnah, varln kendisini belli bir eyle zdeletirmesidir. Kiilik-tesi (gayr-ahsi) olan gerektir; kiisel olan ise bir grnr bir kaybolur. "Ben-im", kiilik tesi Varlk'tr. "Ben buyum" ise kiidir. Kii grelidir, saf Varlk ise - Esas olandr. S: Elbet saf Varlk bilinsiz ve ayrt edebilme yeteneinden yoksun deildir. Nasl olur da o gnahn ve sevabn tesinde olur? Syleyin Ltfen, bir zekya sahip deil midir? M: Btn bu sorular, sizin bir kii olduunuza inanmanzdan kaynaklanyor. Kiisel olann tesine gein ve grn. S: Kii olmaktan vazgein derken tam olarak ne sylemek istiyorsunuz? M: Ben size var olmaktan vazgein demiyorum - zaten bunu yapamazsnz. Ben sadece, domu olduunuzu, bir ana-babanz olduunu, bir beden olduunuzu, leceinizi vb. imgelemekten vazgein dedim. Sadece deneyin, bir balayn sandnz kadar zor deil. S: Kendini kii gibi dnmek, kiilik-tesi olan'n gnahdr. M: te yine kiisel bir bak noktas! Neden kiilik-tesi olan gnah ve sevap fikirlerinizle kirletip durmakta diretiyorsunuz? Bu geersizdir. Kiilik-tesi olan, iyi ya da kt gibi terimlerle tanmlanamaz. O Varolutur-Bilgeliktir-Sevgidir-tm ile Mutlak'tr. Burada gnah iin yer var mdr? Ve sevap sadece gnahn kartdr. S: lhi erdemden sz ediyoruz. M: Gerek erdem, Tanrsal doa'dr (swarupa). Gerekte olduunuz ey, znz, sizin erdeminizdir, erdeminiz kendinizsiniz.Fakat gnahn kart olan, o sizin erdem dediiniz ise sadece korkudan kaynaklanan itaattir. S: yleyse, iyi olmak iin neden onca aba? M: O sizi hareket halinde tutar. Siz Tanr'y buluncaya kadar srekli ilerler, ilerlersiniz. O zaman Tanr sizi kendine katar ve sizi kendi gibi yapar. S: Ayn eylem bir noktada doal, bir dier noktada gnah saylyor. Onu gnahkr klan nedir? M: Daha yksek bilginize ters den her ne yaparsanz, o gnahtr. S: Bilgi bellee dayanr. M: znz, gerek benliinizi hatrlamak erdemdir, onu unutmak ise gnah. Btn bunlar ruh ve madde arasndaki zihin sel ve psikolojik balantya kadar, sonunda iin z kalana dek kaynayp durur. Biz bu balant halkasna psie (antahkarana) diyebiliriz. Psie ham, gelimemi, olduka ilkel iken, kaba illzyonlara maruzdur; genilii ve duyarll arttka maddeyle saf ruh arasnda mkemmel bir halka oluturur, maddeye anlam kazandrr ve ruha kendini ifade olana verir. Maddesel dnya (mahadakash) ve ruhsal dnya (paramakash) vardr. kisi arasnda evrensel zihin (chidakash) yatar ki o ayn zamanda evrensel kalp (gnl) dr (premakash). kisini bir eden ise bilge sevgidir. S: Baz insanlar aklsz anlaysz, bazlar ise akll ve anlayl. Aralarndaki fark psielerinde. Olgun olanlar daha ok deneyim birikimine sahip olanlardr. Nasl bir ocuk yiyerek, ierek, uyuyarak ve oyun oynayarak byrse, insann psiesi de btn dndkleri hissettikleri ve yaptklaryla ekillenir, sonunda ruh ile madde arasnda mkemmel bir kpr olarak hizmet edecek duruma gelir. Bir kprnn iki yaka arasndaki trafie olanak verii gibi, psie de kaynak ve onun ifadesini (tezahrn) bir araya getirmi olur. M: Ona sevgi deyin. O kpr sevgidir. S: Sonu olarak her ey deneyimdir. Ne dnr, hisseder ve yaparsak hepsi deneyimdir. Deneyimin ardnda deneyimleyen vardr. yleyse btn bildikleriniz bu ikisinden olumutur: Deneyimleyen ve deneyim. Fakat ikisi aslnda birdir - deneyim leyen bir bana deneyimdir. Yine de deneyimleyen deneyimi kendi dnda olarak kabul eder. Ayn ekilde, ruh ve beden, ikisi birdir; onlar iki gibi grnrler sadece. M: Ruh iin bir ikinci yoktur. S: kinci kime gredir yleyse? Bana yle grnyor ki dualite psienin mkemmel olmaynn yol at bir illzyondur. Psie mkemmelletiinde artk dualite grlmez.

M: Sorunuzu kendiniz yantlam oldunuz. S: Ama yine de basit sorumu tekrarlamak zorundaym. Gnah ile sevap arasndaki ayrm kim yapar? M: Bedeni olan bedeni ile gnah iler, zihni olan zihni ile gnah iler. S: Tabii sadece beden ve zihin sahibi olmak insan gnaha zorlamaz. in kkeninde bir nc faktrn bulunmas gerekir. Bu gnah ve erdem konusuna tekrar tekrar dnyorum, nk bugnlerde genler gnah diye bir eyin olmadn ve insann kendini saknmayp, an'n getirdii arzular seve seve yerine getirmesi gerektiini syleyip duruyorlar. Onlar ne gelenek ve ne otorite kabul ediyorlar; sadece somut, drst dncelerle etkilenebiliyorlar. Baz eylemlerden uzak duruyorlarsa, bu, bunun doru olduuna inanmalarndan ok polis korkusu yznden byle oluyor. Kuku yok ki onlarn sylediklerinde bir hakikat pay var, nk biz de kendi deerlerimizin bir yerden bir yere ve bir zamandan bir zamana nasl deitiini grebiliyoruz. rnein, bugn savata ldrmek byk erdem saylyor, ama bu gelecek yzylda korkun bir su olarak grlebilir. M: Dnya ile birlikte hareket eden insan ister istemez gn dz ve geceyi yaayacaktr. Gnele kalan ise karanlk nedir bilmeyecek. Benim dnyam sizinki deil. Benim grdm kadaryla sizler hepiniz sahnede rol yapmaktasnz. Geli gidilerinizde gereklik yok. Sorunlarnz ylesine gereklikten yoksun! S: Bizler uyurgezerler olabiliriz ya da karabasanlar grmekteyiz. Yapabileceiniz bir ey yok mu? M: Yapyorum: Sizin rya haliniz iine girdim, size unu sylemek iin: "Kendinizi ve birbirinizi incitmeyi kesin, ac ekmeyi brakn, uyann." S: yleyse neden uyanmyoruz? M: Uyanacaksnz. Bana direnilmeyecek. Biraz zaman alabilir. Ryanz sorgulamaya baladnz zaman, uyannz uzak olmayacak.

22 -Hayat Sevgidir ve Sevgi Hayattr Soran: Yoga uygulamas her zaman bilinli midir? Yoksa tamamen bilinsiz olabilir mi, yani Farkndalk eiinin altnda yer alabilir mi? MAHARAJ: Yeni balayanlar ou zaman dikkat harcayarak Yoga uygularlar ve bu uygulama byk bir kararllk da gerektirir. Fakat yllar boyunca itenlikle uygulayanlar srekli bilinli ya da bilinsiz- olarak kendini-idrak zerinde younlarlar. Bilinsiz hal (Sadhana) kendiliinden ve istikrarl olduundan, en etkili haldir. S: Bir sre samimi bir yoga rencisiyken sonra cesaretini yitirerek tm abalardan vazgeen bir insann durumu nedir? M: Bir insann bir ey yapyor ya da yapmyor gibi grnmesi ou zaman yanltcdr. Grnrdeki uyuukluk hali sadece kuvvet toplamakta olmasndan kaynaklanabilir. Davranmzn nedenleri ok sptil (zor anlalr)dir. Sulamakta, hatta vmekte acele etmemek gerekir. Unutmayn ki Yoga i varln (uyakta) d varlk (vyakti) zerinde ilem yapmasdr. D varlk her ne yapyorsa bu i-varlktan gelen tesire verilen bir karlktr yalnzca. S: Yine de d varln yardm olur. M: Ne kadar ve ne ekilde yardm edebilir? Onun beden ze rinde bir miktar kontrol vardr ve onun duruunu ve solunumunu dzeltebilir. Dnceler ve duygular zerindeki hakimi yeti ise pek azdr, nk kendisi zihndir. Ancak isel olan d sal olan ynetebilir. Dtakinin itaat etmesi akllca olur. S: nsann ruhsal geliiminden nihai olarak i-varlk sorumlu ise, d-varla neden dolay t ve cesaret veriliyor? M: D varlk sessiz, sakin ve arzudan, korkudan uzak kalarak yardm edebilir. Farkna varm olmalsnz ki d-varla verilen btn tler negatif ekildedir: Yapma, son ver, yapmaktan sakn, terk et, vazge, feda et, teslim ol, yanln yanlln gr. Hatta gerek hakknda verilmi o kk tarif bile inkr eklindedir - "o deil", "bu deil" (neti, neti). Btn pozitifler i-varla aittirler, btn mutlaklarn da geree ait olular gibi. S: Gnlk deneyimlerde i ile d varl birbirinden nasl ayrt edebileceiz? M: -varlk ilhamn kaynadr, d ise bellek ile hareket eder. Kaynan balangc bulunamaz, tm bellek ise bir yerde balar. Bylece, d daima belirlenir ve saptanr, oysa ki i, szcklerle tutulamaz. rencilerin hatas i-varl elle tutulabilir bir

ey olarak hayal etmeleri, alglanabilir olan her eyin geici ve o yzden de gereklikten yoksun olduunu unutmalardr. Ancak idraki mmkn klan gerektir - ona Hayat ya da Brahman, her ne derseniz deyin. S: Hayat, kendisini ifade etmek iin bir bedene sahip olmak zorunda mdr? M: Beden yaamann peindedir. Hayatn bedene ihtiyac yok tur; bedendir hayata muhta olan. S: Hayat bunu kastl olarak m yapar? M: Sevgi kastl olarak m hareket eder? Hem evet, hem hayr. Hayat sevgidir, sevgi de hayat. Bedeni bir arada tutan sevgi deilse nedir? Arzu kendimize duyduumuz sevgiden baka nedir? Korku, koruma drtsnden baka nedir? Ve bilgi, gerek sevgisinden gayr nedir? Aralar ve ekiller yanl olabilir (fakat arkada bulunan gd her zaman sevgidir - "ben" sevgisi ve benim sevgim. Ben ve benim olan kck olabilir ya da patlayp tm evreni kucaklayabilir, fakat sevgi deimeksizin, olduu gibi kalr. S: Tanr adnn srekli zikredilmesi Hindistan'da ok yaygn. Bunda bir erdem, bir tesir, bir kuvvet var mdr? M: Siz bir eyin ya da bir kiinin adn bilirseniz onu kolayca bulabilirsiniz. Tanr'y O'nun ad ile armak onu size getirir. S: O ne ekilde gelir? M: Beklentilerinize uygun olarak. Eer ansnz ters gidiyorsa ve mbarek biri size iyi ans iin bir mantra verirse ve siz onu inanla ve sadakatle tekrarlarsanz, kt talihiniz dnmek zorundadr. Srekli ve kararl inan kaderden daha gldr. Kader, daha ok rastlantsal nedenlerin sonucudur ve dolaysyla ok gevek bir rgdr. Gven ve iyi umut onu kolayca yenebilir. S: Bir mantra makamla sylendiinde tam olarak ne olur? M: Mantra sedas z varln beden olarak brnd bir form yaratr. z varlk her ekle brnebilir ve onun vastasyla i grr. Aslnda z varlk kendisini eylem iinde belli eder ve bir mantra aslnda harekete gemi enerjidir. O sizi etkiler, evrenizi etkiler. S: Mantra gelenekseldir. Byle olmas zorunlu mudur? M: Hatrlanamayacak kadar eski zamanlardan bu yana belli szcklerle onlara ilikin enerjiler arasnda bir balant, bir halka yaratlm ve saysz tekrarlarla da bu halka glendirilmitir. O tpk stnde yrnecek bir yol gibidir. Bu kolay bir yoldur sadece inan gereklidir. Siz yolun sizi gideceiniz yere, hedefe gtreceine gvenirsiniz. S: Avrupa'da, baz tefekkr ngren tarikatlar dnda, bir mantra gelenei yoktur. Mantra 'nn bir ada gen Batlya yarar ne olur? M: Eer ok fazla bir ekim, bir yaknlk duymamsa hibir yarar olmaz. O kimse iin doru yntem, aslnda kendisinin btn bilgilerin zemini olduu, duyulara ve zihne vaki olan her eyin deimez ve srekli Farkndal olduu dncesine skca sarlmaktr. Eer bunu her zaman uyank ve farknda olarak aklnda tutarsa, Farkndal engelleyen balar koparmas ve saf hayat, k ve sevgi iine dalmas kesindir. "Ben yalnzca tanm" fikri, bedeni ve zihni arndracak ve bilgelik gzn aacaktr. O zaman insan illzyonun tesine geer ve kalbi tm arzu ve emellerden kurtulmu olur. Tpk buzun su ya, Suyun buhara dnmesi ve buharn havada eriyerek uzay da kaybolmas gibi, beden de ylece eriyerek saf Farkndala (chidakash) dnr ve sonra da mevcut olu ve mevcut olmayn tesindeki saf varla paramakash) katlr. S: Geree varm (kendini-idrak etmi) insan da yer, ier, uyur. Onun byle yapmasna ne sebep olur? M: Evreni hareket ettiren ayn g onu da hareket ettirir. S: Her eyi ayn g hareket ettiriyorsa, aradaki fark nedir? M: Sadece u: Bakalarnn yalnzca iitip de yaamadklar eyi, geree-varm insan bilir. Onlar entelektel adan ikna olmu grnebilirler fakat eylemleri tutsaklklarn belli eder; geree-varm insan ise her zaman dosdorudur. S: Herkes "Ben-im" diyor. Geree-varm insan da "Ben-im" diyor. Fark nerede? M: Fark "Ben-im" szcne verilen anlamda. Geree varm insann: "Ben dnyaym, dnya benimdir" deneyimi olaanst salam ve geerlidir. Onun dnce, duygu ve eylemleri btnlk halindedir ve yaayan her eyle birlik iindedir. O hatta, kendini-idrakin teori ve pratiini bilmeyebilir ve din sel ve metafizik fikir ve bilgilerden habersiz olarak domu ve yetimi olabilir. Fakat onun anlaynda, efkat ve merhametinde en ufak bir kusur bulunmayacaktr.

S: Ben a ve plak bir dilenci ile karlap ona "Sen kimsin?" diye sorabilirim. O da "Ben En Yce Olan'm diye yant vere bilir. "Peki" derim, "madem ki En Yce'sin, imdiki durumunu deitir", o ne yapacaktr? M: O size soracaktr: "Hangi durum? Deimesi gereken nedir? Benim kusurum ne?" diye. S: Neden byle yantlamas gereksin? M: nk o artk d grnlerle snrl deildir, o kendisini isim ve ekille zdeletirmez. O bellei kullanr ama bellek onu kullanamaz. S: Tm bilgi bellee dayanmaz m? M: Daha alt dzeydeki bilgi evet. Daha st bilgi, Gerein Bilgisi ise insann doasnda sakldr. S: Ben bilincinde olduum ey deilim, bilincin kendisi de deilim diyebilir miyim? M: Siz gerei arayan olduunuz srece, tm ierikten bam sz saf bilin olduunuzu dnrseniz daha iyidir. Bilincin tesine gemek ise en yce haldir. S: Geree varma arzusunun k noktas bilin midir, bilin tesi mi? M: Bilin, elbette. Tm arzu bellekten kaynaklanr ve bilincin alan iindedir. Onun tesinde olan ise tm uralardan, tm abalardan ardr. Bilincin tesine ulama arzusu dahi hl bilinte olandr. S: Bilincin tesi hakknda herhangi bir iz veya bir belirti var mdr? M: Hayr, olamaz. S: yleyse ikisi arasndaki balant nedir? Hibir ortak yan bulunmayan iki hal arasnda bir geit nasl bulunabilir? Saf Farkndalk hali ikisi arasndaki balant deil midir? M: Saf Farkndalk dahi bir bilin eklidir. S: yleyse tesi nedir? Boluk mu? M: Boluk da yine sadece bilince ilikindir. Doluluk ve boluk greli terimlerdir. Gerek ise gerekten tedir - bilince nazaran te deil, fakat her trl ilikiden te. Zorluk, "hal" szc ile geliyor. Gerek bir baka eyin hali deildir - o bir ruh hali, bir bilin hali ya da psiik bir hal deildir; balangc ya da sonu olan, varl olan ya da olmayan bir ey de deildir. O btn kartlar ierir - fakat o kartlarn oyunu iinde deildir. Siz onu bir geiin, bir deiimin sonu olarak dnmemelisiniz. Bilincin artk bilin olarak mevcut olmayndan sonra da o yine kendisidir. Artk o zaman "ben insanm" ya da "ben Tanr'ym" gibi szckler bir anlam tamaz. O ancak sessizlikte ve karanlkta iitilip grlebilir.

23 -Ayrt Edebilme Bagmllklardan Kurtulusa Gtrr MAHARAJ: Hepiniz srlsklam olmusunuz, nk yamur ok iddetli yayor. Benim dnyamda hava her zaman gzeldir. Gece ve gndz yoktur, scak ve souk da yoktur. Orada beni ne zntler, ne pimanlklar rahatsz eder. Zihnim dncelerden zgrdr, nk beni tutsak edecek arzular yoktur. Soran:ki dnya m var? M: Sizin dnyanz geicidir, deikendir. Benim dnyam ise kusursuz ve sabittir. Dnyanzda nelerden holandnz bana anlatabilirsiniz - sizi dikkatle ve hatta ilgiyle dinleyeceim, ama bir an bile unutmayacam ki dnyanz mevcut deildir ve siz rya grmektesiniz. S: Sizin dnyanz benimkinden farkl klan nedir? M: Benim dnyamn onu tanmlayabilecek kendine has zellikleri yoktur. Onun hakknda hibir ey syleyemezsiniz. Be nim dnyam kendimim. O tamamdr ve kusursuzdur. Her bir izlenim silinmitir, her bir deneyim reddedilmitir. Hibir eye ihtiyacm yoktur, kendime bile; nk kendimi kaybetmem mmkn deildir. S: Tanr'ya bile mi?

M: Btn bu fikirler ve ayrmlar, farkllklar sizin dnyanzda vardr; benimkinde o tr bir ey yok. Benim dnyam tekdir ve ok sadedir. S: Orada hibir ey olmaz m? M: Sizin dnyanzda her ne olursa onun ancak orada gereklii ve geerlilii vardr ve bir karl davet eder (etki-tepki). Benim dnyamda hibir ey olmaz. S: Sizin kendi dnyanz deneyimlemeniz gereinin kendisi tm deneyimlerin znde yatan dualiteyi gerekli klar. M: Szcklerle - evet. Fakat szckleriniz bana ulamyor. Benimki szcklerin olmad bir dnya. Sizin dnyanzda sylenmemi olann mevcudiyeti yoktur. Benimkinde ise szckler ve onlarn ierikleri varla sahip deildirler. Sizin dnyanzda hibir ey kalmaz, benimkinde hibir ey deimez. Be nim dnyam gerektir, oysa sizinki ryalardan olumutur. S: Ama yine de konuuyoruz biz. M: Konuma sizin dnyanzda. Benimkinde - ebedi sessizlik var. Benim sessizliim ark syler, benim boluum doludur, hibir eyden yoksun deilim. Siz benim dnyamda olmadka onu bilemezsiniz. S: yle grnyor ki dnyanzda sanki yalnzsnz. M: Szckler geersiz olduunda nasl yalnz veya yalnz deil diyebilirsiniz? Elbette yalnzm, nk her eyim. S: Hi bizim dnyamza geldiiniz oluyor mu? M: Benim iin geli, gidi ne demektir? Bunlar yine szcklerdir. Ben Ben'im. Nereden gelip nereye gitmem gerekiyor? S: Sizin dnyanzn bana ne yarar var? M: Kendi dnyanza daha yakndan incelemelisiniz, onu ciddi ve eletirel bir biimde incelemelisiniz ve bir gn aniden kendinizi benimkinde bulacaksnz. S: Bununla ne kazanrz? M: Hibir ey kazanmazsnz. Kendinizin olmayan geride brakr ve hibir zaman kaybetmemi olduunuzu da bulursunuz kendi varlnz. S: Sizin dnyanzn hakimi, yneticisi kim? M: Burada yneten ve ynetilen yoktur. Burada dualite trnden hibir ey yoktur. Siz sadece kendi fikirlerinizi yanstyorsunuz. Sizin kutsal metinlerinizin ve tanrlarnzn burada hibir anlam yoktur. S: Yine de sizin bir adnz ve bir ekliniz var, bilin ve eylem sergiliyorsunuz? M: Sizin dnyanzda byle grnyorum. Benimkinde sadece varlm var. Baka hibir ey, Sizler mlkiyet, nitelik ve nicelik fikirlerinizle zenginsiniz. Benim ise fikirlerim yok. S: Benim dnyamda kargaa, strap, umutsuzluk var. Siz ise grnte gizli bir gelirle yayor gibisiniz, ama ben yaamak iin kle gibi uramak zorundaym. M: Beendiiniz gibi yapn, kendi dnyanz terk etmekte ve benimkine gelmekte zgrsnz. S: Gei nasl yaplr? M: Dnyanz olduu haliyle grn, olduunu hayal ettiiniz gibi deil. Ayrt edebilme yetenei sizi bamllklardan kurtulua, tutkusuzlua gtrecektir; bu hal ise doru davran, eylemi salayacaktr; doru davran ise sizi gerek varlnza ulatran isel kpry kuracaktr. Eylem, itenliin kantdr. Size sylenileni gayretle ve sadakatle yapn, btn engeller eriyip gidecektir. S: Mutlu musunuz? M: Sizin dnyanzda ok mutsuz olurdum. Uyanmak, yemek yemek, konumak, yeniden uyumak - ne kadar skc! S: Demek yaamak bile istemiyorsunuz.

M: Yaamak, lmek - ne anlamsz szler bunlar! Siz beni canl grdnz zaman ben lym. Siz l olduumu dndnz zaman ben canlym. Nasl bir karmaa iindesiniz! S: Siz ne kadar kaytszsnz? Dnyann btn strap ve kederleri sanki size gre hibir ey deil. M: Dertlerinizin tmyle bilincindeyim. S: Peki onlarla ilgili olarak ne yapyorsunuz? M: Yapmam gereken bir ey yok. Onlar gelir ve giderler. S: Onlar, sadece onlara dikkatinizi vermenizle gidiyorlar m? M: Evet. Zorluk fiziksel, zihinsel ya da duygusal olabilir; fakat o her zaman bireyseldir. Byk aptaki felaketler saysz bireysel kaderlerin toplamdr ve dzeltilmeleri zaman alr. Fakat lm asla bir felaket deildir. S: Bir insan ldrld zaman bile mi? M: Felaket ldrenindir. S: Yine de iki dnya var gibi grnyor, benimki ve sizinki! M: Benimki gerektir, sizinki zihin rn. S: Bir kaya dnn, iinde bir oyuk ve oyuk iinde bir kur baa. Kurbaa btn hayatn amaz ve bozulmaz bir huzur ve mutluluk iinde geirebilir. Kayann dnda dnya devam eder. Delikteki kurbaaya d dnyadan sz edilse, derdi ki: "Byle bir ey yoktur. Benim dnyam huzur ve mutluluk dolu. Sizin dnyanz sadece szcklerden oluuyor, onun mevcudiyeti yok." Sizin durumunuz da byle. Bizim dnyamzn mevcut olmadn sylediinizde, tartacamz ortak bir zemin kalmyor. Yahut bir baka rnek alalm. Bir doktora gidi yorum ve mide arsndan ikayet ediyorum. O beni muayene ediyor ve diyor ki: "Siz iyisiniz". "Fakat aryor" diyorum. "Arnz zihinsel" diye iddia ediyor. Diyorum ki "Armn zihin sel olduunu bilmemin bana hibir yardm olmuyor. Siz bir doktorsunuz, arlarm tedavi edin. Eer tedavi edemiyorsanz, benim doktorum deilsiniz." M: ok doru. . S: Siz bir demiryolu dediniz, fakat bir kpr bulunmad iin tren geemiyor. Kpry kurun. M: Kprye ihtiya yok. S: Sizin dnyanzla benimki arasnda bir balant olmas gerekir. M: Gerek dnya ile hayali dnya arasnda bir balantya gerek yoktur, nk yle bir ey olamaz. S: O halde ne yapmalyz? M: Dnyanz aratrn, zihninizi ona verin, onu titizlikle, eletirel gzlerle inceleyin, onunla ilgili her fikri inceden inceye gzden geirin; bu ie yarayacaktr. S: Dnya aratrma yapmak iin fazla byk. Btn bildiim, ben varm, dnya var, dnya bana znt ve sknt veriyor ve ben dnyaya sknt veriyorum. M: Benim deneyimim her eyin mutluluk olduudur. Fakat mutluluk arzusu strap yaratr. Bylece mutluluk, strabn tohumu olur. Tm strap dnyas arzudan domadr. Haz, zevk iin duyduunuz arzudan vazgein, ac nedir asla bilmeyeceksiniz. S: Zevk neden acnn, strabn tohumu olsun? M: nk zevk uruna birok gnah ilersiniz. Ve gnahn meyveleri de strap ve lmdr. S: Diyorsunuz ki dnyann bize hibir yarar yok - sadece znt, dert ve sknt. Ben yle hissediyorum ki bu byle olamaz. Tanr ylesine budala olamaz. Dnya bana, byk bir giriim olarak grnyor; potansiyel olan geree, maddeyi ha yata, bilinsizlii tam Farkndala dntrme giriimi olarak... En Yce'yi idrak edebilmek iin onun kartlarn deneyimlemeye (yaamaya) ihtiyacmz var. Nasl bir tapnak ina etmek iin taa ve harca, tahtaya ve demire, cama ve tulaya ihtiyacmz varsa, insan da tanrsal bir bilge, hayatn ve lmn efendisi haline getirecek her trl deneyim malzemesine ihtiya var. Bir kadn nasl

arya gider, her eit besin maddesi satn alr, eve gelip piirir, kotarr ve efendisini beslerse, biz de kendimizi hayatn ateinde iyice piirir ve Tanrmz' besleriz. M: Pekl, eer yle dnyorsanz, dndnz gibi yapn. Tanrnz besleyin tabii. S: ocuk okula gider ve ona daha sonra hibir yarar olmayacak birok ey renir. Fakat renim sresi iinde o byr. Biz de yle saysz deneyimlerden geer ve hepsini unuturuz, ama bu arada bymeye devam ederiz. Ve aslnda bir gnani gerek konusunda bir deha olan insandan baka nedir! Benim dnyam bir rastlant sonucu olmu olamaz. Onun bir anlam var, onun ardnda bir pln bulunmal. Benim Tanrm'n bir pln vardr. M: Eer dnya sahte (aslsz) ise, o zaman pln da ve onun yaratcs da sahtedir. S: Siz yine dnyay inkr ediyorsunuz. Aramzda bir kpr yok. M: Bir kprye gerek yok. Sizin yanlgnz sizin domu olduunuz hakkndaki inancnzda yatyor. Siz asla domadnz ve lecek de deilsiniz. Ama siz belli bir tarihte ve yerde do mu olduunuza ve o zel bedenin size ait olduuna inanyorsunuz. S: Dnya var ve ben varm. Bunlar gereklerdir. M: Kendinize bakmadan neden dnya iin kayglanyorsunuz? Siz dnyay kurtarmak istiyorsunuz, yle deil mi? Kendinizi kurtarmadan dnyay kurtarabilir misiniz? Ve kurtarlmak ne demektir? Hangi eyden kurtarmak? llzyondan. Kurtarma, kurtulu, her eyi olduu gibi grmektir. Ben aslnda kendimi herhangi bir kimse ve eyle ilgili, balantl olarak grmyorum. Hatta bir benlikle -bu benlik her ne olursa olsun- balantl deilim. Ben her zaman tarif-edilemez olarak kalrm. Ben iteyim ve teyim - mahrem bir yaknlktaym ve eriilmezim. S: Buna nasl geldiniz? M: Gurum'a gvenerek. O bana "Yalnzca sen'sin" dedi ve ben ondan kuku duymadm. Sadece bunun zerinde dnp duruyordum, sonunda onun mutlak ekilde doru olduunu idrak ettim. S: Tekrarlama yoluyla m ikna oldunuz? M: Kendimi idrakle, kendimi bilmeyle. Mutlak ekilde bilinli ve mutlu olduumu, varlk-bilin-mutluluk halini bedene ya da bedenler dnyasna borlu olduumu dnmekle yanldm kefettim. S: Siz renim grm bir insan deilsiniz. Fazla okumadnz ve okuduklarnz ve iittikleriniz kendi iinde eliki tam yor. Ben olduka iyi renim grdm ve bir hayli okudum ve grdm ki kitaplar ve retmenler birbirlerine umutsuz bir biimde aykr dyorlar, eliiyorlar. Bundan dolay ben her ne okur ya da iitirsem, onu bir kuku hali iinde karlyorum. lk tepkim "bu byle olabilir de olmayabilir de" eklinde oluyor. Ve aklen hangisinin doru olduuna, hangisinin doru olmadna karar veremediim iin kukularmla ba baa elim brmde kalyorum. Yoga'da kuku iinde olan bir zihin muazzam dezavantajdadr. M: Bunu iittiime sevindim; fakat benim Gurum da bana her eyden ve mutlaka kuku duymay retti. Dedi ki: "Kendiniz den gayr her eyin varln yadsyn." Aclar ve zevkleri ile bu dnyay siz arzularnzla yarattnz. S: Ac vermesi de gerekli mi? M: Baka nasl olabilir? Doas gerei zevk snrl ve geicidir. Istraptan arzu doar, arzu strap iinde doyum arar ve o d krkl ve aresizlik iinde son bulur. Istrap, zevk iin bir zemin oluturur. Btn zevk araylar strap iinde doar, strap iinde son bulur. S: Btn bu syledikleriniz benim iin ak ve anlalr. Fakat fiziksel ya da zihinsel bir sorunla karlatmda zihnim durgunlap grileiyor, yahut kurtulmak iin lgnca bir aray iine giriyor. M: Ne fark eder ki? Durgun ya da huzursuz olan zihindir, siz deilsiniz. Bu odann iinde olan her trl eye bakn. Onlara ben mi neden oluyorum? Onlar vaki oluyorlar, o kadar. Sizin iin de byle - kaderin yuma alr, kanlmaz olan eyleme koyar. Siz olaylarn seyrini deitiremezsiniz, fakat kendi tutumunuzu deitirebilirsiniz ki nemli olan da tutumdur, bir bana olay deil. Dnya arzularn ve korkularn barnadr. Siz orada rahat ve huzur bulamazsnz. Huzur iin dnyadan teye gitmelisiniz. Dnyann kk nedeni benlik (ego) sevgisidir. Ondan dolay biz zevki arar, acdan kaarz. Benlik sevgisinin yerine z'n sevgisini koyun, o zaman manzara deiir. Yaratc Brahma tm arzularn toplamdr. Dnya arzularn doyuma uratlmalar iin bir vastadr. Ruhlar (varlklar) arzuladklar her ne zevk ise onu alrlar, bedelini de gzyalar de derler. Zaman btn hesaplar grr. Denge Yasas her zaman yrrlktedir.

S: nsan stn insan olabilmek iin nce insan olmaldr. nsanlk saysz deneyimlerin meyvesidir. Arzu deneyime srkler. Bundan dolay, doru zamanda ve dzeydeki arzu uygundur, iyidir. M: Tm bunlar bir yere kadar doru. Ama yle bir gn gelir ki artk yeterince malzemeye (deneyim birikimine) sahip olduunuzu ve artk ina etmeye balamanz gerektiini hisseder siniz. O zaman fazlalklar ayklayp atmak (viveka-vairagya) mutlak bir biimde gerekli olur. O zaman her ey iyice incelenmeli ve yararsz, gereksiz olanlar hi acmadan yok edilmelidirler. nann bana, bu ok byk bir ykm olamaz. nk aslnda hibir ey gerek bir deere sahip deildir. Tutkuyla tarafsz olun, hislerinize kaplmayn - o kadar.

24 -Tanr Her Seyi Yapandr, Gnani Eylemsiz Olandr Soran: Baz Mahatmalar (aydnlanm varlklar) dnyann bir kaza ve rastlant sonucu olumadn ya da Tanr'nn oyunu olmadn, evrenin her yerinde bilin uyann ve geliimini hedefleyen byk bir alma plnnn sonucu ve ifadesi olduunu savunuyorlar. Canszlktan hayata, bilinsizlikten bilin uyanna, durgunluktan parlak zekya, yanl anlamadan berrak anlaya - dnyann durmadan ve ylmadan gittii ite bu yndr. Elbette, evrenin uykuda grnd baz dinlenme ve zahiri (grnte) karanlk anlar olacaktr, ama bu dinlenme biter ve bilin zerindeki alma yeniden balar. Bizim gr noktamzdan dnya bir gzya vadisidir, mmkn olduunca abuk ve her areye bavurarak kalmas gereken bir yerdir. Aydnlanm varlklara gre dnya iyi bir yerdir ve iyi bir amaca hizmet eder. Onlar dnyann zihinsel bir yap olduu nu, nihai olarak her eyin bir olduunu yadsmazlar; fakat onlar o yapnn bir anlam olduunu ve fevkalade arzu edilen bir amaca hizmet ettiini grr ve sylerler. Bizim Tanr'nn iradesi dediimiz akac bir tanrnn kaprisi deil, sonsuz hayat ve bilin potansiyellerini gerekletirmek iin, sevgi, bilgelik ve g bakmndan gelimenin mutlak gerekliliinin ifadesidir. Bir bahvan kck tohumlardan nasl muhteem ve mkemmel iekler yetitiriyorsa, Tanr da kendi bahesinde baka varlklarn yan sra insanlardan, O'nunla birlikte bilen seven, alan stn-insanlar yetitirir. Tanr dinlendiinde (pralaya) bymeleri tamamlanmam olanlar bir sre bilinsiz kalrlar, geree varm olanlar, yani bilin formlarn ve ieriklerinin tesine gemi olanlar ise evrensel sessizlikten haberdar kalrlar. Yeni bir evrenin mey dana kma vakti geldiinde, uykudakiler uyanrlar ve onlarn ileri balar. Daha ok ilerlemi olanlar ilk nce uyanr ve daha az ilerlemi olanlar iin yeri hazrlarlar - bylece sonrakiler bymelerinin bir sonraki aamas iin kendilerine uygun olan formlar ve davran kalplarn hazr bulurlar. yk bylece devam eder. Sizin retinizin fark u: Siz dnyann bir yarar olmad ve ondan kanlmas gereklilii zerinde srar ediyorsunuz. Onlara gre ise dnyadan honutsuzluk geici bir dnem iindir, gereklidir ama geicidir ve az zaman sonra yerini her eyi saran sevgiye ve Tanr ile almak iin kararl bir niyet ve istee brakacaktr. MAHARAJ: Btn syledikleriniz gidi (pravritti) yolu iin dorudur. Dn yolu (nivritti) iin kendini (egoyu) hie indirgemek, sfrlamak gereklidir. Ben, hibir eyin (paramakash) olmad yerde duruyorum; oraya ne szckler ne de dnceler eriir. Zihne gre oras tmyle karanlk ve sessizliktir. Sonra bilin kmldamaya balar ve zihni (chidakash) uyandrr; o da bellek ve imgelemeden oluan dnyay (mahadakash) projekte eder. Bir kez dnya var olunca, ite o zaman sylemi olduklarnz sylediiniz gibi olabilir. Hedefler tasarlamak, onlara ulamak iin abalamak, vastalar, yollar bulmak, vizyon, enerji ve cesaret sergilemek zihnin doasnda vardr. Bunlar tanrsal niteliklerdir ki onlar yadsmam. Fakat ben hibir farkl ln bulunmad, eylerin ve onlar yaratan zihnin var olmad bir mahalde yer alm bulunuyorum. Orada ben evimdeyim. Olan hibir ey beni etkilemez - eyler eyleri etkiler, hepsi bu. Anlardan ve beklentilerden (gemiten ve gelecek ten) bamsz, ben taze, masum ve itenlik doluyum. Zihin byk bir iidir (mahakarta) ve dinlenmeye ihtiyac vardr. Hi bir eye ihtiyac olmayan ben korkusuzum. Kimden korkulacak ki? Ayrlk yoktur, bizler asla ayr ayr varlklar deiliz. Bir tek z vardr, en Yce Gerek, ki onun iinde kiisel olan ve kiisel olmayan birdir. S: Btn istediim dnyaya yardm edebilmektir. M: Yardm edemeyeceinizi kim sylyor? Siz yardmn anlam ve ihtiyalarla ilgili olarak bir karara varmsnz ve yapmanz gereken ile yapma gcnde olduklarnz arasnda yani gereksinim ve yetenek arasnda kendi kendinizi bir atma iine sokmusunuz. S: Fakat niin byle yapyoruz? M: Zihniniz bir yap projekte ediyor ve siz kendinizi onunla zdeletiriyorsunuz. Zihni, bir dnya yaratmaya tevik ederek bununla doyum aramak arzunun doas gereidir. Kk bir arzu bile uzun bir eylem izgisini balatabilir, peki ya byk bir arzuya ne demeli? Arzu bir evren retebilir; onun gleri mucizevidir. Nasl bir kk kibrit p koskoca bir orman atee verebilirse, bir arzu da tezahr yangnlarn balatabilir. Arzu soylu ya da baya olabilir, uzay (akaa) ntrdr, yanszdr - insan onu istedii eyle doldurabilir: Neyi arzu ettiiniz konusunda ok dikkatli olmalsnz. Sizin yardm etmek istediiniz kimselere

gelince, onlar da kendi arzular uruna kendi ayr dnyalarndalar; kendileri bunu arzu etme den onlara yardm etmenin hibir yolu yoktur. Siz onlara sadece doru arzulara sahip olmalarn retebilirsiniz ki bylece egolarn aabilsinler ve tekrar tekrar arzu dnyalar ve ac haz yuvalar yaratma drtsnden kurtularak zgrleebil sinler. S: Gsterinin sona erdii, insann lmek zorunda olduu ve evrenin son bulduu bir gn mutlaka gelecektir. M: Nasl uykudaki bir adam her eyi unutup, yeni bir gne balamak zere uyanrsa ya da lerek baka bir hayata doarsa, ylece arzu ve korku dnyalar da eriyip kaybolurlar. Fakat evrensel tank, En Yce Benlik asla uyumaz ve asla lmez. Yce Kalp, ebediyen atar ve her atnda yeni bir evren var olur. S: O bilinli midir? M: O zihnin kavrad her eyden tedir. O varoluun ve var olmayn tesidir. O her eye Evet ve Hayr'dr, tesinde ve iinde, yaratan ve yok eden, hayal edilemezcesine gerek. S: Tanr ve Mahatma, onlar bir mi, iki mi? M: Onlar birdir. S: Bir fark olmal. M: Tanr Her-eyi-Yapan'dr, gnani yapmayan'dr. Tanr kendisi "Ben her eyi yapyorum" demez. O'na gre her ey kendi doalar gerei olurlar. Gnani'ye gre her ey Tanr tarafndan yaplr. O Tanr ile doa arasnda bir fark grmez. Tanr da, gnani de kendilerini hareket edebilenlerin hareket ettirilmesi olanaksz merkezi olarak, geici olann ezeli-ebedi tan olarak grrler. Merkez bir hilik (boluk) noktasdr ve tank bir saf farkndalk noktasdr; onlar kendilerini hibir-ey olarak bilirler, bundan dolaydr ki onlara hibir ey direnemez. S: Sizin kiisel deneyiminizde bu nasl grnyor ve duyum sanyor? M: Hibir ey olmadmdan dolay ben her eyim. Her ey ben'im ve her ey benimdir. Nasl sadece hareketi dnmemle bedenim hareket ediyorsa, dndm eyler de ben dnrken olurlar. Dikkat edin, ben bir ey yapmyorum. Ben midece onlarn oluunu gryorum. S: eyler sizin olmalarm istediiniz gibi mi oluyorlar, yoksa siz onlarn olduklar gibi olmalarn m istiyorsunuz? M: Her ikisi de. Ben kabul ederim ve kabul edilirim. Ben her eyim ve her ey ben'dir. Ben dnya olduumdan, dnyadan korkmam. Her ey olduuma gre neden korkacam? Su sudan korkmaz, ate de ateten. Ben de korkmam, nk ben korkuyu yaayabilecek ya da tehlikede olabilecek hibir ey deilim. Ne eklim var, ne adm. Korkuyu douran, bir isme ve ekle baml olmaktr. Ben baml deilim. Ben hibir eyim ve hibir ey de hibir eyden korkmaz. Buna karn her ey Hibir ey'den korkar, nk bir ey Hibir ey'e dokunacak olursa o hibir ey olur. O bir dipsiz kuyu gibidir, iine ne derse kaybolur. S: Tanr bir kii deil midir? M: Siz kendinizi kii olarak dndnz srece O da bir kiidir. Siz her ey olduunuzda O'nu her ey olarak grrsnz. S: Tutum deitirmekle olgular deitirebilir miyim? M: Tutum olgudur. rnein, fkeyi aln. fke ile odada volta atyor olabilirim; ayn zamanda da ne olduumu biliyorum, bir sevgi ve bilgelik merkezi, bir saf varolu atomu. Her ey yatr ve zihin sessizlie, sknete gmlr. S: Yine, bazen fkelenirsiniz. M: Kime ve ne iin fkeleneceim? fke geldi ve benim kendimi hatrlamam ile de eriyip kayboldu. Bunlar hepsi gunalar' n (kozmik madde nitelikleri) oyunudur. Ben kendimi onlarla zdeletirirsem onlarn klesiyim. Onlardan ayr durursam, onlarn efendisiyim. S: Siz tutumunuzla dnyay etkileyebilir misiniz? Kendinizi dnyadan ayrrsanz ona yardm etme konusunda tm umudunuzu kaybedersiniz. M: Bu nasl olabilir ki? Her ey ben'im - ben kendime yardm edemez miyim? Ben kendimi zel olarak herhangi bir kimse ile zdeletirmiyorum, nk ben hepsiyim - hem zel, hem evrensel. S: yleyse zel bir kii olarak bana yardm edebilir misiniz?

M: Fakat size daima yardm ediyorum - iimden. Ben ve siz zde biriz. Ben bunu biliyorum, ama siz bilmiyorsunuz. Btn fark budur - ama ok sremez. S: Peki, tm dnyaya nasl yardm ediyorsunuz? M: Gandi ld, ama onun ruhu dnyay kaplyor. Bir gnaninin dncesi insanl kaplar ve durmakszn hayr iin alr. Anonim (ismi mehul) olmas, iten kaynaklanmas onu daha da gl ve zorlayc klar. Dnya ite byle hayra doru deiir iteki dtakine yardm ederek ve hayrlar ileterek. Bir gnani ldnde, bir nehrin denize karmas gibi yok olur; isim, ekil artk yoktur fakat su kalr ve okyanusla bir olur. Bir gnani evrensel zihne katldnda onun btn iyilii ve bilgelii insanln miras haline gelir ve her insan ykseltir. S: Bizler kiiliklerimize bamlyz. Bireyselliimize, bakalarndan farkl olmaya ok deer veririz. Siz grne gre, her ikisini de yararsz olmakla itham ediyorsunuz. Sizin "tezahr etmemi" dediinize gelelim, peki bunun bize faydas ne? M: Tezahr etmemi (meknuz), tezahr etmi, bireysellik, kiilik (nirguna, saguna, vyakta, vyakti); btn bunlar sadece szckler, gr noktalar, zihinsel tutumlardr. Onlarda bir gereklik yoktur. Gerek olan sessizlik iinde yaanr. Siz kiilie sarlyorsunuz -ama ancak banz dertte olduu zaman siz bir kii olmann bilincinde oluyorsunuz- dertte olmadnz zaman kendinizi dnmyorsunuz. S: Bana "Tezahr etmemi olann" faydalarn sylemediniz. M: Kukusuz, uyanmak iin uyumak zorundasnz, yaamak iin lmek zorundasnz, yeniden ekillenmek iin erimeniz gerekir. na etmek iin ykmak, yaratmadan nce yok etmek zorundasnz. En Yce, evrensel eritetir, her kab eritir, her engeli yakp yok eder. Her ey mutlak biimde reddedilme dike, "eylerin" zorbal (tahakkm) mutlak olacaktr. En Yce byk ahenkletiricidir, nihai ve mkemmel dengenin - zgr yaamn garantisidir. O sizi eritir ve gerek varlnz yeni batan dorular (teyit eder). S: Her ey kendi dzeyinde pekldr. Fakat gndelik hayatta bu nasl iler? M: Gnlk hayat bir eylem hayatdr. Hounuza gitse de gitmese de ilevde olmalsnz. Sadece kendiniz iin yaptnz her ey birikir ve patlayc hale gelir; bir gn patlar ve sizi ve dnyanz yerle bir eder. Bakalarnn hayr iin altnz iddiasyla kendinizi aldattnzda, bu durumu daha da ktletirir,nk bakalar iin neyin iyi olduuyla ilgili fikirleriniz daima yanltc olabilir. Dahas, bakalar iin neyin iyi olduunu bildii iddiasnda olan kii tehlikeli biridir. S: Peki yleyse insan nasl almaldr? M: Ne kendiniz, ne bakalar iin, fakat almak iin almak. Yaplmaya deer bir i bizzat kendi amacn ve anlamm ierir. Hibir eyi bir baka eye vasta etmeyin. Balamayn (tutsak etmeyin). Tanr bir yarattn dierine hizmet etsin diye yaratmaz. Her biri kendi iin yaratlmtr. Kendi iin yaratld iin de dierlerine mdahale etmez, hkmetmez. Siz nesneleri ve insanlar onlara yabanc amalar yolunda kullanyorsunuz ve hem dnyay hem kendinizi ykma uratyorsunuz. S: Gerek varlmzn her zaman bizimle olduunu sylyorsunuz. Nasl oluyor da onu fark etmiyoruz? M: Evet, siz her zaman En Yce Olan'snz. Fakat dikkatiniz eylere dikilmi, fiziksel ya da zihinsel eylere. Ne zaman ki dikkatiniz bir eyden ayrlm ve henz bir bakasna taklmamtr, ite o zaman aralnda siz saf varlksnz. Ayrt edebilme (viveka) ve bamllklardan kurtulu (vairagya) uygulamalar yoluyla duyusal ve zihinsel haller dikkatinizden uzaklat zaman, saf varlk doal hal olarak ortaya kar. S: nsan bu ayrlk duygusuna nasl son verebilir? M: Zihni "Ben-im" zerinde, var olma duygusu zerinde odaklamak suretiyle, "Ben falanca veya filancaym" dnce ve duygusu eriyip biter. "Ben yalnzca bir tanm" duygusu kalr. Ve o da "Ben her eyim"e gark olur. Sonra her ey Bir olur ve Bir - benden ayr olmayan sizdir. Ayr bir "Ben" fikrini terk edin, o zaman "kimin deneyimi" sorusu da ortaya kmayacak. S: Siz kendi deneyiminizden sz ediyorsunuz. Onu nasl kendi deneyimim yaparm? M: Siz benim deneyimim sizin deneyiminizden farklym gibi konuuyorsunuz, nk bizim ayr olduumuza inanyorsunuz. Ama deiliz. Daha derin bir dzeyde benim deneyimim sizin deneyiminizdir. Kendi iinizin derinliklerine daim, onu kolayca ve sade bir biimde bulacaksnz. "Ben-im (var olanm)" ynnde gidin.

25 -"Ben Var Olanm"a Sarln Soran: Hi neeli ya da kederli olur musunuz? Neeyi ve kederi tanr msnz? MAHARAJ: Onlara istediiniz ad verin. Bana gre onlar sadece zihin halleridir, ben ise zihin deilim. S: Sevgi bir zihin hali midir? M: Yine bu sizin sevgi derken ne kastettiinize bal. Arzu kukusuz bir zihin halidir. Fakat birliin idrakine varmak zihni aar. Bana gre hibir ey kendi bana mevcut deildir. Her ey z'dr, her ey Ben'im. Kendimi herkeste ve herkesi kendimde grmek kukusuz ki sevgidir. S: Ho bir ey grdmde onu istiyorum. Gerekte onu kim istiyor, Ben mi, yoksa zihin mi? M: Soru yanl soruldu. "Kim" yoktur. Arzu, korku, fke vardr ve zihin der ki "bu ben'im, bu benimdir". Aslnda "ben" ve "benim" denilebilecek hibir ey yoktur. Arzu zihin tarafndan alglanp idrak edilen ve isimlendirilen bir zihin halidir. Zihnin idrak ve isimlendirmesi olmadka, arzu nerede? S: Fakat isimlendirilmeyen idrak olabilir mi? M: Elbette. simlendirme zihinden teye varamaz. Halbuki idrakin kendisi bilintir. S: Bir kimse ldnde tam olarak ne olur? M: Hibir ey olmaz. Bir ey hibir ey olur. Hibir ey idi ve hibir ey kalr. S: Kukusuz, canlyla l arasnda bir fark vardr. Siz lden canl, canldan ise lym gibi sz ediyorsunuz. M: Bir gnde milyonlarca insan lp dururken neden bir in sann lmn kendinize dert ediyorsunuz? Her an tm ev renler ieriye ve darya doru patlyorlar - onlar iin alamam m gerekir? Bir ey benim iin apak: Her ey bilin iinde olur, yaar, devinir ve varln bilinte srdrr ve ben o bilincin iinde ve tesindeyim. Tank olarak, onun iindeyim. Varlk olarak, tesinde. S: Elbette bir ocuk hastalandnda endielenirsiniz, yle deil mi? M: Ben telaa kaplp bocalamam. Sadece gerekli olan yaparm. Gelecek iin endielenmem. Her duruma doru biimde karlk vermek benim doamdr. Ne yapmak gerektiini dnmek iin durmam. Ben eylemi yerine getirir ve devam ederim. Sonular beni etkilemez. Onlarn iyi ya da kt olmalarna da aldrmam. Onlar neyse odurlar - eer bana geri dnerlerse onlarla yeni batan urayor olurum. Bir eyi yaparken bir ama duygusu tamam. Onlar olduklar gibi cereyan ederler; ben onlar oldurduum iin deil, fakat benim var oluumdan tr onlar yle olurlar. Gerekte hibir ey oluyor deildir. Zihin huzursuzken Shiva'nn dansna neden olur, tpk gln kmltl sularnn ay dans ettirileri gibi. Bunlar hepsi yanl fikirlerin neden olduu grnlerdir. S: Kukusuz, siz birok eyin farkndasnz ve onlarn doasna gre davranmaktasnz. Bir ocua ocuk gibi, bir erikine erikin gibi muamele edersiniz. M: Nasl tuzun tad tm okyanusa yaylmsa ve deniz suyunun her bir damlas ayn tad tarsa, her bir deneyim de bana realiteden bir tat, kendi varlm hakknda her zaman taze bir idrak verir. S: Sizin benim dnyamda oluunuz gibi ben de sizin dnyanzda mevcut muyum? M: Elbette, siz varsnz ve ben varm. Fakat yalnzca bilinte noktalar olarak; bizler bilin dnda hibir ey deiliz. Bunu iyi kavramak gerekir: Dnya bilin ipliinde asldr; bilin yoksa dnya da yoktur. S: Bilinte birok nokta vardr; bir o kadar da dnya var mdr? M: rnein ryay alalm. Bir hastanede birok hasta olabilir, hepsi uykuda, hepsi birbiriyle ilikisiz, birbirinden etkilenme yen kendi zel, kiisel ryalarn grmekteler; yalnz bir tek ortak faktr var - hastalk. Bunun gibi, bizler hayalimizde, ortak deneyimin gerek dnyasndan kendimizi ayrm, kiisel arzular ve korkular, imajlar ve dnceler, fikirler ve kavramlardan olumu bir bulut iine kapatmz. S: Bunu anlayabilirim. Fakat kiisel dnyalarn alabildiine eitli olularnn nedeni ne olabilir?

M: eitlilik o kadar byk deil. Btn ryalar ortak bir dn ya stne yklenmilerdir. Bir dereceye kadar onlar birbirlerini ekillendirmekte ve etkilemektedirler. Temel birlik her eye ramen yrrlktedir. Onun kkeninde kendini unutma, kim olduunu bilmeme yatar. S: Unutmak iin insann bilmi olmas gerekir. Unutmadan nce kim olduumu biliyor muydum? M: Elbette. Kendini-unutma, kendini-bilme iinde sakldr, mevcuttur. Bilinlilik ve bilinsizlik ayn hayatn iki yzdr. Onlar birlikte var olurlar. Dnyay bilmek iin kendinizi (znz) unutursunuz - kendinizi bilmek iin dnyay unutursunuz. Sonuta dnya nedir ki zaten? Bir anlar koleksiyonu. Bir tek eye sarln, nemi olan; "Ben-im"e skca tutunun ve dier her eyi brakn gitsin. Bu sadhana'dr. Gerein idrak edildii durumda tutunulacak ya da unutulacak hibir ey yoktur. S: Kendimi (zm) unutmamn nedeni nedir? M: Neden yoktur, nk unutma yoktur. Zihinsel haller bir birlerinin yerine geer ve ncekileri silerler. Kendini-hatrlama bir zihin halidir, kendini-unutma da bir dieri. Onlar gece ve gndz gibi birbirlerinin yerini alrlar. Gerek ise her ikisinin de tesindedir. S: Tabii, unutmak ile bilmemek arasnda fark olmal. Bilmenin bir nedeni olmas gerekmez. Unutma ise nceden bilmeyi ve unutma eilimini ya da yeteneini gerektirir. Bilmemenin nedenini aratrp sorgulayamayacam kabul ediyorum, fa kat unutmann bir nedeni bulunmal. M: Bilmeme diye bir ey yoktur. Sadece unutma vardr. Unutmann yanl bir yan yok. Unutmak da hatrlamak kadar basittir. S: nsann kendini unutmas bir felaket, vahim bir durum deil midir? M: Kendini (egoyu) srekli olarak hatrlamak kadar. Unutmann ve unutmamann tesinde bir hal vardr - doal hal. Hatrlamak, unutmak - bunlar zihin halleridir, dnceye bal, szce bal. rnein, domu olma fikrini alalm. Bana doduum sylendi. Ben hatrlamyorum. Bana leceim sylendi. Bunu beklemiyorum. Siz bana unuttuumu ve hayal gcmn olmadn sylyorsunuz. Fakat hi olmam bir eyi hatrla yamam, ne de apak olanaksz bir eyi bekleyebilirim. Bedenler doar ve bedenler lrler, ama bundan bana ne? Bedenler bilincin iinde gelirler ve giderler, bilin ise benden kaynaklanr. Ben hayat'm ve zihin ve beden benimdir. S: Siz dnyann kkeninde kendini-unutuun yattn sylyorsunuz. Unutmak iin hatrmda bir eylerin bulunmu olmas lazm. Hatrlanacak neyi unuttum? Ben ben olduumu unutmu deilim. M: Bu "Ben-im" dahi illzyonun bir paras olabilir. S: Bu nasl olabilir! Siz bana benim olmadm kantlayamazsnz. Ben olmadma ikna edilsem bile - ben varm. M: Gerek kantlanamaz da rtlemez de. Zihin yoluyla kantlayamazsnz, zihnin tesinde ise kantlama ihtiyac duymazsnz. Gerek olan iinde "gerek olan nedir" sorusu ortaya kmaz. Tezahr etmi (saguna) ve tezahr etmemi (nirguna) farkl deildir. S: Bu durumda her ey gerek demektir. M: Ben her eyim. Ben olarak her ey gerektir. Benden ayr hibir ey gerek deildir. S: Ben dnyann bir yanlgnn sonucu olduunu hissetmiyorum. M: Bunu ancak tam bir incelemeden sonra syleyebilirsiniz, daha nce deil. Elbette, gerek olmayan her eyi ayrt edebilip terk ettikten sonra, kalan gerektir. S: Hatrlanamayacak kadar eski zamanlardan bu yana, saysz doumlar iinde, dnyam ina ettim, onu gelitirip gzelletirdim. O ne kusursuzdur ne de gerek ddr. O bir sretir. M: Yanlyorsunuz. Dnya sizden ayr bir varla sahip deildir. Her an o sizin bir yansmanzdr, baka bir ey deil. Onu Siz yaratr, siz yok edersiniz. S: Ve yeniden daha iyi, daha dzgn bir ekilde ina ederim.

M: Onu dzeltebilmek iin nce onu reddetmek zorundasnz. nsan yaamak iin lmelidir. lm vastasyla olan dnda tekrar dou yoktur. S: Sizin evreniniz kusursuz olabilir. Benim kiisel evrenim ise gelimekte, giderek iyilemekte. M: Sizin kiisel evreniniz kendi bana mevcut deildir. O sadece gerein snrl ve arptlm bir biimde grndr. Dzeltilmesi gereken evren deil sizin gr biiminizdir. S: Siz onu nasl gryorsunuz? M: O zerinde bir dnya oyununun oynand bir sahnedir. nemli olan gsterinin niteliidir; oyuncularn ne syledikleri ve ne yaptklar deil, ama bunu nasl syledikleri ve nasl yaptklardr nemli olan. S: Bu Ula (oyun) fikrinden holanmyorum. Ben dnyay bizim iinde inaatlar olarak yer aldmz bir alma alanna benzetmeyi yelerim. M: Siz onu ok ciddiye alyorsunuz. Hem oyunun nesi var? Tamam olmadnz (puma) srece bir amaca sahip olursunuz; o zamana dek btnlk (tam olma hali), kusursuzluk ama olur. Ama kendi iinizde tamam "olduunuzda, isel ve dsal olarak tmyle btnlendiinizde, ite o zaman evrenin tadn karrsnz, onun iinde urap didinmezsiniz. Henz btnle ulamam olanlara siz ok youn bir faaliyet, ar bir alma iinde grnebilirsiniz ama bu onlarn illzyonu dur. Sporcular ok byk bir aba harcar grnrler, ama onlarn tek drtleri oyun oynamak ve bu oyunu sergilemektir. S: Yani siz Tanr'nn sadece elendiini, amasz bir eylemle megul olduunu mu sylemek istiyorsunuz? M: Tanr yalnzca doru ve iyi deil, o gzeldir (satyam-shivam-sundaram) de. O sadece onu yaratmann hazz iin gzellii yaratr. S: yleyse, O'nun amac gzelliktir! M: in iine neden srekli ama sokuyorsunuz? Ama hare keti, deiimi, bir eksiklik duygusunu ifade eder. Tanr gzellii amalamaz - O'nun yapt her ey zaten gzeldir. Bir iein gzel olmaya altn syleyebilir misiniz? O doas gerei gzeldir. Ayn ekilde, Tanr mkemmelliktir, mkemmel olma abas deil. S: Ama gzellikte kendini gerekletirmi oluyor. M: Gzel nedir? Mutluluk iinde alglanan her ey gzeldir. Mutluluk gzelliin zdr. S: Siz Sat-Chit-Ananda'dan sz ediyorsunuz. "Ben-im" ak ve seiktir, "Ben-biliyorum" ak ve seik. Ben mutluyum ise kesinlikle ak ve seik deil. Mutluluum nereye gitti (nerede)? M: Kendi z varlnzn tmyle farknda olun, o zaman bilinli bir biimde mutlu olursunuz. Zihninizi asl olduunuz dan ayrp, olmadnz eylerle megul ettiiniz iin mutlu ve huzurlu olma duygunuzu yitirirsiniz. S: nmzde iki yol var - aba yolu (yoga marga) ve kolaylk yolu (bhoga marga). Her ikisi de ayn hedefe gtrr zgrlemeye. M: Neden bhoga'y bir yol olarak adlandryorsunuz? Kolaylk size mkemmellii nasl getirebilir? S: Yogi (reddeden, vazgeen, terk eden kii) gerei bulacaktr. Bhogi (kabul edici, dnyann zevk ve aclarn kabul eden) de geree ulaacaktr. M: Bu nasl olabilir? Onlar birbirine aykr deiller mi? S: Zt ular buluur. Mkemmel bir Bhogi olmak, mkemmel bir Yogi olmaktan daha zordur. Ben kendi halinde bir adamm ve deer yarglarnda bulunmaya cret edemem. Yogi ve Bhogi, her ikisi de sonuta mutluluk aramakla megul. Yogi onun kalc olmasn istiyor, Bhogi ise kesintili olan ile yetiniyor (doyum buluyor). ou zaman Bhogi Yogi'den daha ok aba gsterir. M: Urunda aba ve emek harcamak zorunda olduunuz mutluluunuzun deeri ne? Gerek mutluluk kendiliinden ve aba gerektirmeyendir.

S: Btn varlklar mutluluu ararlar. Sadece aralar farkldr. Bazlar onu ilerinde ararlar ve bu nedenle onlara Yogi denir; bazlar darda ararlar ve onlar Bhogi olmakla itham edilir ve sulanrlar. Ama onlarn birbirlerine gereksinimleri vardr. M: Haz ve ac birbirinin yerini alr. Mutluluk ise sarslmaz. Arayp bulabildiiniz ey gerek olan deildir. Asla kaybetmemi olduunuzu bulun, sizden alnamaz olan bulun.

26 -Kisilik Bir Engeldir Soran: Grebildiim kadaryla dnya bir Yoga okulu ve haya tn kendisi Yoga uygulamas. Herkes mkemmellik yolunda aba harcyor ve Yoga aba harcamaktan baka nedir? "Sra dan" diye adlandrlan kimseler ve onlarn "sradan" hayatlarnda hor grlecek hibir ey yok. Onlar da Yogi kadar ura p didinir ve ac ekerler; ancak onlar gerek amalarnn bilincinde deildirler. MAHARAJ: Sizin sradan insanlarnz ne bakmdan Yogi'dirler? S: Nihai hedef ayndr. Yogi'nin vazgeme ve terk etme (tyaga) yoluyla bulduunu, sradan insan deneyim (bhoga) yoluyla idrak eder. Bhoga'nn yolu bilinsizdir ve bu nedenle tekrarlanan ve uzun sren bir yoldur, te yandan Yoga'nn yolu bile rek, karar verilerek seilmi youn bir yoldur, dolaysyla daha hzl olabilir. M: Belki de Yoga ve Bhoga devreleri birbirini izler. nce Bhogi, sonra Yogi, sonra yine Bhogi ve daha sonra yine Yogi. S: Ama ne olabilir? M: Zayf arzular i gzlem ve meditasyonla giderilebilirler ama kk derinde olan gl arzularn doyuma uratlmalar ve meyvelerinin -ac ya da tatl- tadlmas gerekmektedir. S: yleyse neden Yogiler'i takdir edip Bhogiler'i hafife alalm? Hepsi bir bakma Yogidirler. M: Beeri deerler leinde kararllkla, bilerek ve isteyerek gsterilen abalar vlmeye deer saylrlar. Gerekte hem Yogi hem Bhogi kendi doalarn izlerler, koullara ve frsatlara gre. Yogi'nin hayatn tek bir arzu ynetir - gerei bulmak. Bhogi ise birok efendiye hizmet eder. Fakat Bhogi Yogi olur ve Yogi de dnp dolap kendini Bhogi dnemi iinde bula bilir. Nihai sonu ayndr. S: Buda'nn, bilinte tam bir aydnlanma, dnm (transformasyon) olduunu iitmenin muazzam nemi olduunu syledii anlatlr. Mjde, bir gemi yk pamuk iinde bir kvlcma benzetilir; ykn tm yava yava fakat amanszcasna kle dnecektir. Ayn ekilde aydnlanmann mjdesi, er ya da ge bir dnme neden olacaktr. M: Evet, nce iitmek (shravana), sonra hatrlamak (sinarana), dnmek (manana) vesaire. Bizler aina zemindeyiz. Dierleri Bhoga'lar iinde devam ederlerken, haberi (mjdeyi) alan kii Yogi olur. S: Fakat siz yaamann -sadece dnyann tekdze, yavan ha yatn yaamann, lmek zere domann, domak zere lmenininsan -tpk bir nehrin toplad su ktlesinin etkisiyle denize ulamas gibi- srf hayatn ak hacmiyle ileri gtrdn kabul edersiniz. M: Dnya var olmadan nce bilin vard. Dnya bilincin iinde oluur, bilin iinde devam eder ve saf bilin iinde erir.Her eyin kkenindeki "Ben-im (var olanm)" duygusudur."Bir dnya vardr" eklindeki zihin hali ise ikinci derecede gelir, nk olmak iin benim dnyaya ihtiyacm yoktur, dnyann ise bana ihtiyac vardr. S: Yaama arzusu muazzam bir eydir. M: Daha da byk olan, yaama drtsnden kurtulmuluktur, zgrlemedir. S: Bir tan zgrl gibi mi? M: Evet,bir tan zgrl ve yan sra ok daha fazlas. Bu snrsz ve bilinli bir zgrlktr. S: Kiilik, deneyim biriktirmek iin gerekli deil midir? M: imdi sizin olduunuz gibi, kiilik sadece bir engeldir. Kendini bedenle zdeletirmek bir bebek iin iyi olabilir, ama gerek byme, bedeni yol stnden ekmektir. Normal olarak, insann bedene dayal arzular hayatn erken alarnda ceride brakarak bymesi gerekir. Hatta bedensel zevkleri reddetmeyen bir Bhogi'nin dahi tatt hazlarn zlemini ekmesine, onlarn peinden hrsla komasna gerek yoktur. Alkanlk, tekrarlama arzusu, Yogi'yi de Bhogi'yi de d krklna uratr.

S: Neden kiiyi (uyakt) sanki hi nemi yokmuasna redde diyorsunuz? Kiilik bizim varlmzn balca olgusudur. O btn sahneyi doldurur. M: Siz onun bellek stne kurulmu, arzular tarafndan hare kete geirilen alkanlktan baka bir ey olmadn grme dike, kendinizi bir kii olarak dneceksiniz - yaayan, hisseden, dnen, aktif, pasif, zevk duyan ya da ac eken. Kendinizi sorgulayn, kendinize "Bu byle mi?", "Ben kimim?", "Btn bunlarn ardnda ve tesinde ne var?" diye sorun. Ve az zamanda yanlgnz greceksiniz. Ve yanlgnn doas da grldnde yok olmaktr. S: Yaam Yogas, yaamn kendisi, ona belki Doal Yoga (nisarga yoga) diyebiliriz. O bana Rig-Veda'da sz edilen ve hayatn aklla evlenmesi olarak tarif edilen Esas Yoga'y (adhi yoga) hatrlatyor. M: Akllca ve tam bir farkndalk iinde yaanan bir hayat bal bana Nisarga Yoga'dr. S: Hayat ile akln evlilii ne anlama gelir? M: Kendiliinden bir farkndalk iinde yaamak, zorlanmasz yaam bilinci, insann hayata kar tmyle ilgili olmas anlamna gelir. S: Sri Ramakrishna Paramahamsa'nn ei Sharada Devi, rencilerini ok ar bir abalama iinde olmalarndan dolay azarlard. O onlar aacndan olgunlamadan kopartlan meyvelere benzetirdi. "Neden tela etmeli?" derdi, "yice olgunla p yumuayarak tatlanncaya kadar bekleyin." M: Ne kadar haklyd! Niceleri var ki afak vaktini le saati, bir anlk deneyimi de tam idrake erme sanarak, kazandklar ufak eyleri bile ar gurur yznden mahvediyorlar. Alak gnlllk ve sessizlik bir sadhaka iin, ne kadar ilerlemi olursa olsun, esastr. Ancak tam anlamyla olgunlam gnani kendini tam bir spontanla brakabilir. S: Baz Yoga okullar var ki orada renci aydnlanmaya ulatktan sonra yedi ya da on iki ya da on be, hatta yirmi be yl sessiz kalmakla ykml oluyor. Hatta Bhagavan Sri Ramana Maharshi retmenlie balamadan nce kendisine yirmi yl sessizlik uygulam. M: Evet, i meyve olgunlamaldr. O zamana kadar disiplin, farkndalk hali iinde yaama srmelidir. Bu uygulama giderek daha sptil bir hal alr ve sonunda bsbtn ekilden .soyutlanm hale gelir. S: Krinamurti de farkndalk iinde yaamaktan sz eder. M: O her zaman dorudan doruya "nihai" olan hedefler. Evet, sonuta btn Yogalar sizin adhi yoga'da karar klarlar; bilin (gelin) ile hayatn (gvey) evlenmesinde. Bilin ve varlk (sad-chit) mutlulukta (ananda) buluurlar. Mutluluun meydana kmas iin bulumann, temasn, dualite iindeki birliin teyidi gerekir. S: Buda da, nirvana'ya ulamak iin kiinin canl varlklarla halde (hemhal) olmas gerektiini sylemiti. Bilin bymek iin hayata muhtatr. M: Dnyann kendisi temastr - bilinte gerekletirilen tm temaslarn btnldr. Ruh maddeyle temas eder, bunun sonucunda bilin tezahr eder. Byle bir bilin anlara ve bek lentilere bulanca bir tutsaklk, bir boyunduruk haline gelir. Saf deneyim balamaz, engellemez; arzu ve korku arasnda yakalanp kalm olan deneyim safln yitirmitir ve o karma yaratr. S: "Birlik"te mutluluk olabilir mi? Btn mutluluklar mutlaka temas, dolaysyla dualiteyi (ikilii) gerekli klmaz m? M: atma yaratmad srece dualitenin yanl bir taraf yoktur. okluk ve eitlilik, mcadelesiz ve didimesiz olursa sevintir, hazdr. Saf bilinte k vardr. Scaklk iin temas gerekir. Varln birliinden daha yukarda sevginin birlii vardr. Sevgi dualitenin anlam ve amacdr. S: Ben evlat edinilmi bir ocuum. z babam bilmiyorum. Annem, ben doduumda lm. vey babam, ocuu olma yan vey annemi memnun etmek iin beni evlat edinmi - he men hemen rastlant sonucu. O basit bir insandr -bir kamyon sahibi ve srcs. Annem ev ilerine bakar. imdi yirmi drt yandaym. Son iki buuk yldan beri huzursuz, aray iinde seyahat ediyorum. yi bir hayat yaamak istiyorum, kutsal bir hayat. Ne yapmalym? M: Eve gidin, babanzn iini stlenin, yallklarnda ana-babanza bakn. Sizi beklemekte olan kzla evlenin, sadk, sade ve alak gnll olun. Erdemlerinizi gizleyin, sessizce yaayn. Be duyu ve nitelik (guna) sizin Yoga'daki sekiz basamanzdr. Ve "Ben-im (var olanm)" Byk Hatrlatc'dr (mahamantra). Siz bilmeniz gereken her eyi onlardan renebilirsiniz. Dikkatli, uyank olun ve durmadan dnn, sorgulayn. Hepsi bu.

S: Eer insann kendi hayatn yaamas, zgrl salyorsa, neden herkes zgrleemiyor? M: Herkes zgrlemekte. nemli olan neyi yaadnz deil, nasl yaadnzdr. Aydnlanma fikri son derece nemlidir. Sadece byle bir olanan var olduunu bilmek dahi insann tm grn ve grnn deitirir. O tpk bir rende tozu bei iinde yanan bir kibritin yaptn yapar. Btn byk retmenler bundan baka bir ey yapmamlardr. Gerein bir kvlcm bir yalanlar dan yakp yok edebilir. Tersi de dorudur. Gerein gnei, kendini bedenle zdeletirme bulutunun ardnda gizli kalr. S: Bu aydnlanma mjdesini yayma ii ok nemli grnyor. M: Bunu sadece iitmek bile bir aydnlanma vaadidir. Bir Guru ile karlamak bile zgrlemenin gvencesidir. Mkemmellik (keml) hayat verici ve yaratcdr. S: Geree varm insann "Ben geree vardm" diye dn d olur mu? nsanlarn kendisine ok nem ve deer vermeleri karsnda hayrete dmez mi? O kendini sradan bir in san olarak grmez mi? M: Ne sradan - ne olaanst. O sadece farkndalk iinde ve alabildiine youn bir biimde sevecendir. O kendisine, egosu nu okayc tanmlamalara girmeksizin bakar. Kendini tanm lamalara ve kendini zdeletirmelere izin vermeden bakar. O kendisini dnyadan ayr olarak-dnmez. O dnyadr. O tmyle egosunun diktasndan kurtulmutur, tpk ok zengin bir insann servetini durmadan dat gibi. O zengin deildir, nk hibir eyi yoktur; o yoksul deildir, nk bol bol vermektedir. O sadece mlksz, mlkiyetsizdir. Ayn ekilde, geree varm insan egosuzdur; o kendisini herhangi bir eyle zdeletirme yeteneini yitirmitir. Onun mekn yoktur, o uz,ay ve zaman tesidir, dnya tesidir. Szlerin ve dncelerin tesidir o. S: Eh, bu benim iin derin bir gizem. Ben basit bir insanm. M: Derin, karmak, gizemli, anlalmas zor olan asl sizsiniz. Size kyasla ben sadeliin ta kendisiyim. Ben neysem o'yum i ve d, benim ve senin, iyi ve kt, her trl ayrmdan uzam. Dnya ne ise ben o'yum ve ben ne isem dnya o'dur. S: Nasl oluyor bu, her insann kendi dnyasn yaratmas? M: Birka kii uyuyorken her biri kendi ryasn grr. Ancak uyandrldklarnda farkl ryalar sorunu gndeme gelir ve onlarn aslnda rya, hayal edilen, imgelenen bir ey olduklar grldnde de bu sorun ortadan kalkar. S: Ryalarn bile bir temeli vardr. M: Bellekte. O zaman bile, anmsanan bir baka ryadr. Sahte olann bellei de sahteden baka bir ey oluturamaz. Asln da bellein bir kusuru yoktur. Sahte olan onun ieriidir, olgular, gerekleri hatrlayn, zanlar, yorumlar unutun. S: Peki olgu, gerek nedir? M: Saf farkndalkla alglanan, arzu ve korkuyla etkilenmemi ey gerektir.

27 -Baslangsz Olan Srekli Baslar Soran: Geen gn size tekmln iki yoluyla ilgili soru soruyordum -dnya nimetlerini reddetmek ya da onlarn tadn karmak (yoga ve bhoga) ile ilgili. Fark grnd gibi byk deildir -Yogi zevk almak iin reddeder, Bhogi ise reddetmek iin zevk alr. Yogi nce reddeder, Bhogi nce tat alr. MAHARAJ: Yani ne? Yogi'yi Yoga's ile, Bhogi'yi Bhoga's ile rahat brakn. S: Bhoga yolu bana daha iyisi gibi grnyor. Yogi, aacndan erken kopartlm ve olgunlamas iin bir sepet saman iine konmu bir mango (Hint kiraz) gibi. Havasz ve ar stlm bu ortamda olgunlayor ama gerek lezzeti ve kokusu kayboluyor. Aata braklan mango ise giderek gerek bykl ne, rengine ve lezzetine kavuur; her yn ile haz verir insana. Ama her nedense tm vgleri Yoga, tm yergileri de Bhoga alr. Grdm kadaryla ikisi arasnda daha iyi olan Bhoga'dr. M: Sizi byle syleten nedir? S: Yogileri ve onlarn muazzam abalarn gzlemledim. Geree vardklarnda bile, bunda ac ve varlklarn kasan, bzen bir ey var. Zamanlarnn ounu transta geirir grnyorlar ama konutuklarnda sadece kutsal metinleri seslendiriyorlar. En iyi hallerinde bu gnani'ler ieklere benziyorlar -mkemmel fakat sadece kk iekler; kokularn ok kk bir evre iinde

yayabiliyorlar. Daha bakalar var, ormanlar gibi olan -zengin eitli, usuz bucaksz, srprizlerle dolu, kendi ile rinde bir dnya. Bu farkn bir nedeni olmal. M: Bu size gre byle. Size gre biri Yoga iinde kaslp bodur kalm, dieri Bhoga iinde geliip serpilmi. S: Bu byle deil mi? Yogi hayattan korkar ve skn arar, oysa, Bhogi servencidir, coku doludur, ileri gidicidir. Yogi bir ideal ile balanm haldedir, Bhogi ise her an kefe hazrdr. M: Bu ok istemek ya da azla yetinmek meselesidir. Yogi he define ulamak konusunda ok istekli ve hrsldr. Bhogi ise sadece serven hevesi iindedir. Sizin Bhoginiz daha zengin ve daha ilgin grnebilir, fakat durum gerekte byle deildir. Yogi dardr, usturann keskin az gibi. yle olmak zorundadr - derin ve dzgn ekilde kesmek iin, sahte olann birok katmanna amaz biimde nfuz edebilmek iin yle olmak zorundadr. Bhogi birok mihrapta ibadet eder; Yogi ise kendi gerek, z varlndan baka hibir eye hizmet etmez. Yogi ile Bhogi'yi kar karya getirmenin bir yarar yok tur. Gidi yolu (pravritti) zorunlu olarak, geri dn yolunun (nivritti) ncesindedir. Oturup yarglayarak notlar vermek glntr. Her ey nihai mkemmellie katkda bulunur. Bazlar gerein yz bulunduunu sylerler, Gerek-Bilgelik Mutluluk. Gerei arayan bir Yogi olur; bilgelii arayan bir gnani olur; mutluluu arayan biri ise bir eylem adam olur. S: Bize akn mutlulukta dualite olmad sylendi. M: Bu tr mutluluun doas daha ok huzur ve skndur. Haz ve ac -drst ya da drst olmayan- eylemlerin meyveleridir. S: Fark oluturan nedir? M: Fark, vermek ile ele geirmek arasndaki farktr. Yaklam ne yolda olursa olsun, sonunda hepsi bir olur. S: Eer hedefte fark olmayacaksa neden eitli yaklamlar arasnda ayrm yaplyor? M: Brakn herkes kendi doasna gre davransn. Her durum da nihai amaca hizmet edilmi olacaktr. Sizin btn ayrt etme ve snflandrmalarnz pek ldr, ama onlar benim iin mevcut deildirler. Nasl bir ryann anlatm ayrntl ve doru olmasna ramen herhangi bir temele dayanmaz ise, ylece, sizin kalplarnz da sizin varsaymlarnzdan baka hibir eye uymaz. Siz bir fikirle balyorsunuz ve bir baka kla brnm ayn fikirle bitiriyorsunuz. S: Siz eyleri nasl gryorsunuz? M: Bir veya hepsi, benim iin ayndr. Ayn bilin (chit), varlk (sat) ve mutluluk (ananda) olarak belirir. Devinim halindeki Chit ise Ananda'dr; Chit hareketsiz iken varlktr. S: Siz yine de devinim ve devinimsizlik arasnda bir ayrm yapyorsunuz. M: Ayrmszlk ancak sessizlik iinde konuur. Farklar (ayrmlar) tayan szcklerdir. Tezahr etmemi olann (nirguna) ad yoktur, btn adlar tezahr etmi olana (saguna) verilir. Szcklerden te olan szcklerle ifade etmeye uramak bounadr. Bilin (chidananda) ruhtur (purusha), bilin maddedir (prakriti). Mkemmel olmayan ruh maddedir, mkemmel olan madde ruhtur. Balangta olduu gibi sonda da her ey birdir. Btn ayrmlar zihindedir (chitta), gerekte (chit) hibiri yoktur. Devinim ve devinimsizlik (skn) zihin halleridir ve kartlar olmadka var olamazlar. Hibir ey kendi bana devinmez ve durmaz. Zihnin rettiklerini mutlak varla atfetmek ac veren bir hatadr. Hibir ey tek bana var olamaz. S: Siz devinimsizlik (skn) halini En Yce Hal ile zdeletirir grnyorsunuz. M: Bir zihin hali olarak devinimsizlik vardr (chidaram) ve bir de olma hali olarak devinimsizlik (atmaram) vardr. Birincisi gelir ve gider, halbuki gerek devinimsizlik eylemin ta kalbidir: Ne yazk ki lisan zihinsel bir aratr ki ancak kartlarla iler. S: Bir tank olarak siz alyor musunuz, yoksa devinimsiz misiniz? M: Tanklk bir deneyimdir, devinimsizlik ise deneyimden z gr olmaktr. S: Onlar birlikte var olamazlar m, tpk okyanusta dalgalarn uultusu ve derinlerin sessizlii nasl birlikte bulunuyorsa? M: Zihnin tesinde deneyim diye bir ey yoktur. Deneyim dual (ikili) bir durumdur. Siz gerek hakknda o bir deneyimmi gibi konuamazsnz. Bu bir kez anlalrsa, siz artk "halde olmak" ile "hale gelmek" arasnda, kartlarda olduu gibi bir ayrm yapamazsnz. Gerekte onlar ayn aacn kkleri ve dallar gibi bir ve ayrlmazdrlar. Her ikisi de ancak bilincin iinde var

olabilir ki bilin de "Ben-im" duygusunun sonucu olarak ortaya kar. Bata gelen-olgu, ana gerek budur; eer onu karr sanz, her eyi karm olursunuz. S: Gndelik hayatnzda daima gerek halinizin bilincinde mi siniz? M: Ne bilinli ne de bilinsizim. Kanlara ihtiyacm yok. Cesaret zere yayorum. Cesaret benim zmdr, ki o hayat sevgisidir. Ben anlardan ve beklentilerden kurtulmuum, ne olduum ve ne olmadm ile megul deilim. Ben kendini-tariflere baml deilim; soham ve brahmasmi (Ben O'yum, Ben En Yceyim) gibi tarifler benim iime yaramaz. Ben hibir ey olmak ve de dnyay olduu gibi, hibir ey gibi grmek cesaretine sahibim. Bu ok basit geliyor, onu bir deneyin! S: Fakat size ne cesaret veriyor? M: Grleriniz ne kadar saptrlm! Cesaretin verilmesi mi gerekir? Sizin sorunuz endie ve korkunun normal, cesaretin ise anormal bir hal olduunu ima ediyor. Oysa durum bunun tam tersidir. Endie ve umut, imgelemeden domutur - ben her ikisinden de bamszm. Ben sadece var olanm ve stne yaslanacak bir eye ihtiyacm yok. S: Siz kendinizi bilmedike, var olmanzn size yarar ne? Ne olduunuzla mutlu olabilmeniz iin ne olduunuzu bilmek zorundasnz. M: Varolu, bili gibi parlar, bili sevgi iinde scaktr. Hepsi birdir. Siz ayrlk hayal ediyor ve sorularla kendinize eziyet ediyorsunuz. Formllerle gereinden fazla uramayn. Saf varolu tarif edilemez. S: Bir ey bilinemez ve ondan zevk alnamazsa, bana bir yarar yoktur. O her eyden nce benim deneyimimin bir paras olmaldr. M: Siz gerei deneyim dzeyine indirgiyorsunuz. Gerek, kendisi deneyimin zemini (adhar) olduu halde nasl olur da de neyime dayandrlr? Gerek, deneyimin nedenidir, onun nitelii deil, Deneyim sonuta, bir zihin halidir, halbuki varlk (varolu) kesinlikle bir zihin hali deildir. S: Yine kartrdm! Varlk bili'ten ayr mdr? M: Ayrlk grntedir. Nasl rya ryay grenden ayr deilse, bili de varlktan ayr deildir. Rya, rya grendir; bilgi, bilendir - farkllk yalnz szcklere aittir. S: imdi grebiliyorum ki sat ve chit birdir. Fakat akn mutluluk (ananda) hakknda ne diyeceksiniz? Varlk ve bilin mutlaka birlikte bulunurlar ama akn mutluluk ancak ara sra akp sner. M: Bozulmayan skn iindeki varolu hali akn mutluluk tur, bozulmu hali ise dnya olarak grlendir. Dualite olmadndan mutluluk vardr; dualitede ise - deneyini. Haz ve ac dualitesi iinde gelip giden - deneyimdir. Mutluluk ise bilinecek bir ey deildir. nsan her zaman iin mutluluktur ama asla mutluluk sahibi deildir. Mutluluk bir vasf, bir nitelik deildir. S: Baz Yogiler hedeflerine ulayorlar fakat bunun bakalarna bir yarar yok. Onlar paylamay bilmiyorlar ya da bu yetenekleri yok. Sahip olduklarn paylaabilenler dierlerini inisiye edebiliyorlar. Aradaki fark nereden geliyor? M: Fark yoktur. Sizin yaklamnz yanl. Yardm edilecek bakalar yoktur. Tm servetini ailesine devreden zengin bir adamn dilenciye verecei bir kuruu kalmaz. Bilge adam (gnani) da byle, btn glerinden ve sahip olduklarndan soyunmu tur. Onun hakknda sylenebilecek hibir ey ama hibir ey yoktur. O herhangi birisine yardm edemez, nk o herkestir. O yoksuldur, hem de yoksulluudur, o hrszdr hem de hrszldr. O ayr olmadka nasl yardm edebilir? Brakn, kendisinin dnyadan ayr olduunu dnen kimse dnyaya yardm etsin. S: Yine de dualite hl var, keder var, yardm ihtiyac var. Onu yalnzca bir rya imi gibi inkr etmekle bir yere varlamaz. M: Yardm olabilecek tek ey ryadan uyanmaktr. S: Bir uyandrcya ihtiya var. M: Yine o da rya iindedir. Uyandrc sonun balangcn iaret eder. Ebedi ryalar yoktur. S: Balangc olmasa da m? M: Her ey sizinle balar. Balangsz olan baka ne var? S: Ben doumla baladm.

M: Bu size sylenendir. Bu byle midir? Kendi balangcnz grdnz m? S: Ben imdi baladm. Dier her ey bellek sadece. M: Dosdoru. Balangsz olan, daima, srekli balar. Ayn ekilde, ben ebediyen, daima veririm, nk hibir eyim yok. Hibir ey olmak, hibir eye sahip olmamak, hibir eyi alkoymamak en byk armaan, en yksek cmertliktir. S: Kendini dnme diye bir ey kalmam mdr? M: Elbette kendimi dnrm, fakat bu kendim her eydir; pratikte bu amaz, tkenmez ve evrensel iyi-niyet ekline brnr. Siz ona sevgi, her yeri kaplayan, her eyi kurtarc sevgi diyebilirsiniz. Byle sevgi en stn ekilde faaldir yapma fiili ile ilgisi olmakszn.

28 -Her Istrap Arzudan Dogar Soran: Ben ok uzak bir lkeden geldim. Baz isel deneyimler yaadm ve gr alveriinde bulunmak istiyorum. MAHARAJ: Elbette. Kendinizi biliyor musunuz? S: Ben beden ve zihin olmadm biliyorum. M: Size bunu syleten ne? S: Kendimi beden iinde hissetmiyorum. Sanki her yerde gibiyim. Zihne gelince, deyim yerindeyse, onu ap kapayabiliyorum. Bu bana zihin olmadm hissettiriyor. M: Kendinizi dnyann her tarafnda hissederken, dnyadan ayr kalyor musunuz? Yoksa siz dnya msnz? S: Her ikisi de. Bazen kendimi ne beden, ne zihin gibi ama her-eyi-gren tek bir gz gibi hissediyorum. Bunda derinleince kendimi grdm her ey olarak buluyorum ve kendimi dnya ile bir olmu gryorum. M: ok iyi. Arzular hakknda ne dersiniz? Sizde herhangi bir arzu var m? S: Evet, onlar geliyorlar, ksa sreli ve yzeysel olarak. M: Peki bunlarla ilgili ne yapyorsunuz? S: Ne yapabilirim? Geliyorlar, gidiyorlar. Onlara bakyorum. Bazen bedenimin ve zihnimin onlar yerine getirmekle megul olduklarn gryorum. M: Kimin arzulardr yerine getirilen? S: Onlar, iinde yaadm dnyann paralardr. Onlar aynen aalarn ve bulutlarn orada bulunular gibi. M: Onlar bir eksikliin iareti deil midir? S: Neden yle olsunlar? Onlar olduklar gibidir, ben de olduum gibi. Arzularn beliri ve kaybolular beni nasl etkileyebilir? Kukusuz onlar zihnin eklini ve ieriini etkileyip deitirebilirler. M: Pekl, ne i yapyorsunuz? S: Ben artl salverme grevlisiyim. M: O ne demektir? S: Gen sulular artl olarak serbest braklrlar ve onlarn davranlarn izleyen ve eitim grmelerine ve i bulmalarna yardm eden zel grevliler vardr. M: almak zorunda msnz? S: Kim alyor? alma kendi olup duruyor. M: almaya ihtiyacnz var m?

S: Para kazanmam iin almam gerekiyor. Bundan holanyorum, nk bu benim canl varlklarla ilikide olmam salyor. M: Onlara ne iin ihtiyacnz var? S: Onlarn bana ihtiyalar olabilir ve beni bu ie sokan onlarn kaderidir. Bu hayat birdir, ne de olsa. M: imdiki durumunuza nasl geldiniz? S: Ramana Maharshi'nin retileri benim bu yola, kendi yoluma girmemi salad. Daha sonra Douglas Harding diye biriyle tantm, o da "Ben kimim?" zerinde nasl alacam gstererek bana yardm etti. M: Bu ani mi, yava yava m oldu? S: Birdenbire oldu. Tamamen unutulmu bir eyin tekrar insann aklna gelii gibi. Ya da apansz akan bir idrak gibi "Ne kadar basit" dedim, "Ne kadar basit. Ben, olduumu dndm Ben deilim! Ben ne idrak eden ne de idrak edilenim. Ben yalnzca idrakim." M: Hatta idrak bile deil, fakat btn bunlar mmkn klan. S: Sevgi nedir? M: Ayrt etme ve ayrlk duygusu olmadnda, buna sevgi diyebilirsiniz. S: Kadn ve erkek arasndaki sevgiye neden bu kadar ok arlk veriliyor? M: nk onun iinde mutluluk unsuru ok belirgin. S: Btn sevgilerde bu byle deil midir? M: Her zaman deil. Sevgi ac verebilir. O zaman siz ona efkat ve merhamet (acmak) dersiniz. S: Mutluluk nedir? M: ile d arasndaki uyum mutluluktur. te yandan, kendini d nedenlerle zdeletirmek straptr. S: Kendini zdeletirme nasl olur? M: z Varlk, doas gerei, yalnz kendini bilir. Deneyim eksiklii nedeniyle her alglad eyin kendisi olduunu sanr. Yedii sert darbelerle da bakmay (viveka) ve yalnz yaamay (vairagya) renir. Ne zaman ki doru davran (uparati) normal hale gelir, gl bir isel drt (mukmukshutva) ona kaynan aratr. Beden kandili yaklr ve her ey berrak ve parlak olur. S: Istrabn gerek nedeni nedir? M: Kendini snrl olanla (vyaktitva) zdeletirmektir. Btn duyular ne denli gl olsalar da strabn nedeni olamazlar. Yanl fikirler tarafndan artlm, "Ben uyum", "Ben bu yum" eklindeki dnce tarznn bamls haline gelmi olan zihindir ki kaybetmekten korkar, kazanmak iin kvranr, d krklna urad zaman ac eker. S: Bir dostum her gece korkun ryalar gryordu. Uykuya dalmak ona dehet verirdi. Hibir ey ona yardm edemezdi. M: Gerekten iyi olann (satsang) kendisine elik etmesi ona yardm edebilirdi. S: Hayatn kendisi bir karabasandr. M: Soylu dostluklar (satsang) fiziksel ve zihinsel tm hastalklarn en yce ilacdr. S: Genellikle insan byle dostluklar bulamaz. M: inizi arayn. Sizin gerek varlnz sizin en iyi dostunuzdur. S: Hayat niin elikilerle doludur? M: O zihinsel gururun krlmasna yardm eder. Ne kadar zavall ve gsz olduumuzu idrak etmek zorundayz. Olduumuzu, bildiimizi, sahip olduumuzu, yaptmz hayal ettiimiz eylerle kendimizi aldattmz srece gerekten ok hazin bir durumdayz demektir. Ancak egoyu tmyle inkr yoluyla gerek varlmz kefetme ans vardr.

S: Egoyu-inkr zerinde neden bu kadar ok duruluyor. M: Kendini-idrak etme kadar. Gerek benliin bulunabilmesi iin sahte olann terk edilmesi zorunludur. S: Sizin sahte demeyi yelediiniz "benlik" ne yazk ki benim iin en gerek olan. Bildiim tek ben o. Sizin gerek dediiniz benlik ise bir kavramdan, bir hitap biiminden, zihnin yaratt ekici bir hayaletten ibaret. Benim gndelik benliimin gzel olmadn kabul ediyorum fakat o benim tek varlm. Siz benim bir baka varlk, ya da bir baka varla sahip olduu mu sylyorsunuz. Onu gryor musunuz - o sizin iin bir realite mi, yoksa kendi grmediiniz bir eye benim inanmam m istiyorsunuz? M: Dnmeden sonulara atlamayn hemen. Somut, maddi olann gerek olmas gerekmez, idrak edilenin, tasarlanann aslsz olmas gerekmez. Duyulara dayanan ve bellek tarafn dan ekillendirilen alglama bir alglayan ngrr ki onun doasn incelemeyi asla grev edinmediniz. Ona tm dikkatinizi verin, onu sevgi ve zenle inceleyin, o zaman kendiniz hak kndaki o elimsiz ve nemsiz imaj ile ylesine megul olduunuz iin nceden hayal bile etmediiniz gerek varlnzn yceliklerini ve derinliklerini kefedeceksiniz. S: Kendimi verimli bir biimde inceleyebilmem iin uygun bir ruh hali iinde olmalym. M: Sizin ciddi, dikkatli ve gerekten ilgi duyuyor olmanz gerekir. Kendi hakknzda iyi niyetle dolu olmanz gerekir. S: Benim bencil olduum kesin. M: Deilsiniz. Siz hasm ve sahte olan yabanc tanrlara hizmet ederek kendi kendinizi durmadan tahrip ediyorsunuz. Ltfen bencil olun, ama doru yolda. Kendiniz iin iyiyi isteyin, sizin iin iyi olan urunda alp abalayn. Mutluluk ile sizin aranzda duran her eyi yok edin. Her ey olun - her eyi sevin - mutlu olun - mutlu edin. Bundan daha byk mutluluk yoktur. S: Sevgide neden bu kadar ok strap var? M: Btn straplar arzulardan doarlar. Gerek sevgi asla d krklna uramaz. Birlik duygusu nasl d krklna uratlabilir ki? D krklna urayan ancak ifade etme arzusudur. Byle bir arzu da zihne aittir. Zihinsel olan her eyde ise bu d krkl kanlmazdr. S: Sevgide seksin yeri nedir? M: Sevgi bir olma halidir. Seks enerjidir. Sevgi bilgedir, seks krdr. Sevginin ve seksin gerek doas bir kez anlaldnda, bir atma ve kargaa kalmayacaktr. S: ok fazla sevgisiz,seks var. M:Sevgisiz olan her ey ktdr. Sevgisiz hayat da ktdr. S: Sevmemi ne salayabilir? M: Siz aslnda sevgisiniz - korkmadnz zaman.

29 -Yasamak Hayatn Tek Amacdr Soran: Yoga'da baarszla uramak ne anlama gelir? Yoga' da baar kazanamayan kimdir (yoga bhrashta)? MAHARAJ: Bu sadece bir eksiklik sorunudur. Herhangi bir nedenle yogasn tamamlayamayan kimseye Yoga'da baarsz denir. Ancak byle bir baarszlk geicidir, nk Yoga'da yenilgi yoktur. Sava daima kazanlr, nk bu gerek ile sahte arasndaki bir savatr. Sahtenin hi ans yoktur. S: Kim baarszla urar? Kii mi (vyakti) yoksa z varlk m (vyakta)? M: Soru yanl soruldu. Bir baarszlk sorunu yoktur, ne ksa vadede, ne uzun vadede. Bu bilinmeyen bir lkede uzun ve etin bir yolculua benzer. Saysz admlar iinde sadece sonuncusu sizi menzilinize ulatracaktr. Bu durumda btn nceki admlar baarszlklar olarak deerlendiremezsiniz. Admlarnzdan her biri sizi hedefinize yaklatrmtr, siz bir engeli amak iin yolunuzu geri evirmi olsanz bile. Gerekte, her adm sizi hedefinize ulatrr, nk daima devinir, renir, kefeder, geliir olmak sizin kaderinizdir. Yaamak hayatn tek umacdr. z Varlk kendini baar ya da baarszlkla zdeletirmez - u ya da bu olma fikri dahi dnlemez. z Varlk bilir ki baar da yenilgi de grelidir, bir eylere baldr; onlar hayat rgsnn iplikleridir. Her ikisinden de reneceinizi renin ve onlar an, daha teye gein. Eer renmemiseniz, tekrarlayn.

S: Ne renmeliyim? M: Egonuzu dnmeden yaamay. Bunun iin siz gerek varlnz (swarupa) ylmaz, korkusuz, her zaman muzaffer olarak bilmelisiniz. Size kendi hayal gcnzden baka hibir eyin znt ve sknt veremeyeceini bir kez mutlak bir kesinlikle bilirseniz, o zaman arzularnz ve korkularnz, kavramlarnz ve fikirlerinizi hi nemsemeden, sadece gerek ile yayarsnz. S: Yoga'da baz kimselerin baarl, bazlarnn baarsz olmalarnn nedeni ne olabilir? Bu kader midir, karakter midir yoksa sadece rastlant mdr? M: Yoga'da kimse asla baarsz olmaz. Bu bir ilerleyi hz meselesidir. Bu balangta yava, sona doru hzldr. nsan tamamen olgunlatnda, geree var bir infilak gibi olur. Kendiliinden en ufak bir ima ile gerekleiverir. Hzl yava tan daha iyi deildir. Yava olgunlama ve hzl ieklenme birbirini izler. Her ikisi de doaldr ve dorudur. Ancak, btn bunlar sadece zihin iinde byledir. Benim grmle bu tr eyler aslnda yoktur. Bilincin byk aynasnda imajlar grnr, kaybolur ve onlara ancak bellek sreklilik verir. Ve bellek maddidir - yok edilebilir, kolay bozulur, geicidir. Byle dayanksz temeller stne bir kiisel varolu duygusu ina ediyoruz - belirsiz, kesintili, rya gibi. "Ben u yum", "Ben buyum" eklindeki bu belirsiz kan, saf farknda ln deimez halini kapatr, karartr ve strap ekmek ve lmek iin doduumuza bizi inandrr. S: Bir ocuk nasl bymemezlik edemezse, bir insan da doa tarafndan bymeye zorlanmaktadr. nsan neden kendini zorlasn, neden ayrca Yoga'ya gereksinim duyulsun? M: Her zaman ilerleme vardr. Her ey ilerlemeye katkda bulunur. Fakat bu cehaletin ilerleyiidir. Cehaletin daireleri belki durmadan genilemektedir, ama ne var ki o yine de balayc olarak kalr. Derken bir Guru bize Yoga retmek ve onu uygulamak iin ilham vermek zere ortaya kar ve bilinme yen tarihlerden bu yana srp gelen cehalet gecesinin, ykselen bilgelik gnei nnde eriyip kaybolmas sonucunda olgunlama gerekleir. Fakat gerekte hibir ey olmamtr. Gne her zaman orada idi, onun iin gece yoktur; ne var ki "Ben beden'im" fikriyle kr olmu olan zihin, illzyon ipliini durmadan eirip uzatmaktadr. S: Eer her ey doal srecin bir parasysa, o zaman aba harcamann gerei ne? M: aba harcamak dahi onun bir parasdr. Cehalet inat ve kat hale gelip, karakter yozlanca aba ve onun getirdii ac kanlmaz olur. Doaya tam itaatte, aba (zorlanma) yoktur. Spiritel hayatn tohumu tayin edilmi saate dek sessizlik ve karanlk iinde byr. S: Baz byk ahsiyetlerle karlayoruz, onlar ileri yalarn da ocuksu, baya, kavgac ve kinci oluyorlar. Onlar nasl oluyor da bylesine bozuluyorlar? M: Onlar, bedenlerini tam kontrol altna alm mkemmel yogiler deildiler. Ya da bedenlerini doal zmeden korumaya nem vermemi olabilirler. nsan btn faktrleri bilmeden, hemen sonular karmamaldr. Her eyin stnde de insan, deerce stnlk ya da aalk yarglarnda bulunmamaldr. Bedensel genlik hali bir bilgelikten (gnana) ok bir hayatiyet (prana) meselesidir. S: nsan yalanabilir, fakat tetikliini ve ayrt edebilme yetisini niin kaybetmek zorunda? M: Bilinlilik ve bilinsizlik, bedenli haldeyken, beynin durumuna baldr. Fakat gerek benlik her ikisinin de tesindedir, beynin tesinde, zihnin tesinde. Aletin kusuru onu kullanana yansmaz. S: Bana denilmiti ki, geree varm insan asla iyi ve doru olmayan bir ey yapmaz. O her zaman rnek olacak ekilde davranr. M: rnei kim tayin eder? zgrle ulam insan niin toplumsal deer yarglarna, adet ve geleneklere uymak zorunda olsun? O, beklentilere uygun biimde davranma durumunda olduu zaman artk zgr olamaz. Onun zgrl ann gereksinimlerini yerine getirmekte, durumun gereksinimine ita at etmekte yatar. nsann cannn istediini yapma zgrl aslnda bamllktr, halbuki insann yapmas gerekeni, doru olan yapma zgrl gerek zgrlktr. N: Ama yine de kimin geree varm, kimin varmam olduunu anlamann bir yolu olmal. Eer o dierlerinden ayrt edilemeyecek durumdaysa, o zaman ne ie yarar? M: Kendini bilenin bu konuda hibir kukusu yoktur. Bakalarnn onun durumunu fark edip etmediklerine aldrmaz. Geree varmln aklayan kimse ok azdr ve onunla karlam olanlar ise ansldrlar, nk o bunu, onlarn iyi hallerinin srmesi iin yapar. M: nsan evresine baktnda, srp giden gereksiz straplarn hacmi karsnda dehete dyor. Kendilerine yardm edilmesi gereken kimseler yardm almyorlar. rpnan ve inle yen ifa bulmaz insanlarla dolu koca bir hastane kouu d nn. Onlar ldrerek ektikleri ikenceye son verme yetkisi size verilmi olsayd, bunu yapmaz mydnz? M: Buna karar vermeyi onlara brakrdm.

S: Fakat eer kaderleri strap ekmek ise? Siz kadere nasl mdahale edebilirsiniz? M: Onlarn kaderi olmakta olandr. Kaderi arptmak mmkn deildir. Siz her insann hayat onun douunda, belirlenmitir demek mi istiyorsunuz? Ne garip bir fikir! Eer yle olsayd, karar veren g hi kimsenin ac ekmemesi iin gerekeni yapard. S: Neden-sonu iin ne dersiniz? M: Her an, gemiin tmn ierir ve gelecein tmn yaratr. S: Ama gemi ve gelecek diye bir ey vardr. M: Sadece zihinde. Zaman zihindedir, uzay zihindedir. Neden Sonu Yasas da bir dnme biimidir. Gerekte her ey burada, imdi ve bir'dir. okluk ve eitlilik sadece zihindedir. S: Yine de aclarn dindirilmesinden yananz, tedavi edilmesi olanaksz hasta bedenlerin yok edilmesi eklinde olsa bile. M: Yine ben ieriden bakarken siz dtan bakyorsunuz. Ben ac eken grmyorum, ac eken benim. Ben onu iimde biliyor ve doru olan kendiliinden bir biimde ve uramadan yapveriyorum. Ne kurallar izliyor ne de kurallar koyuyorum. Hayatla birlikte akyorum - sadakatle ve kar konulamayacak biimde. S: Siz yine de yakn evrenizi tam anlamyla kontrolnzde tutan ok pratik bir adam olarak grnyorsunuz. M: Baka nasl olmam bekliyorsunuz? Uyumsuz bir kimse mi? S: Bununla birlikte, bir bakasna pek fazla yardm edemezsiniz. M: Elbette edebilirim. Siz de edebilirsiniz. Herkes edebilir. Fa kat strap durmakszn yeniden yaratlyor. nsan ancak kendisi, iindeki strabn kklerini kurutabilir. Dierleri ancak acy azaltmakta yardmc olabilirler ama nedeni yok edemezler, ki bu neden de insanolunun youn ve snrsz gafletidir. S: Bu gaflet bir gn sona erecek mi? M: nsanda - elbette. Herhangi bir anda. nsanlkta ise -bildiimiz kadaryla- pek ok yl sonra. Yaratl iinde - asla, nk yaratln kk cehalettedir. Maddenin kendisi bilmezliktir. Bilmemek ve bilmediini bilmemek sonu gelmeyen strabn nedenidir. S: Bize byk avatarlar'dan bahsedildi, dnyann kurtarclar olanlardan. M: Onlar kurtardlar m? Onlar geldiler ve gittiler ve dnya ar ar ve zorla yoluna devam ediyor. Kukusuz onlar bir hayli ey yaptlar ve insan zihninde yeni boyutlar atlar. Fakat dnyay kurtarmaktan sz etmek bir abartmadr. S: Dnya iin bir kurtulu yok mudur? M: Hangi dnyay kurtarmak istiyorsunuz? Kendi projeksiyonunuzun dnyasn m? Onu kendiniz kurtarn. Benim dnyam m? Benim dnyam bana gsterin de ben onun icabna bakaym. Kendimden ayr, kurtarp kurtarmamakta zgr olduum bir dnyadan haberim yok. Tm dnyann sizden kurtarlmaya ihtiyac varken dnyay kurtarmak sizin ne iinize? Sahneden kn ve grn bakalm kurtarlacak bir ey kalm m? S: Siz olmasanz, sizin dnyanzn var olmayaca, bu nedenle de onun iin yapabileceiniz tek eyin gsteriyi bitirmek olduu noktasn vurgular grnyorsunuz. Bu bir k yolu deil. Dnya benim yarattm bir dnya ise bile, bu bilgi onu kurtarmaz. Bu sadece onu aklar. Sorun ortada kalr: Ben niin byle sefil bir dnya yarattm ve onu deitirmek iin ne yapabilirim? yle der gibisiniz: Onu unut ve kendi ihtiamna hayran ol. Elbette bunu kastetmiyorsunuz. Bir hastal ve bunun nedenlerini tarif etmek onu tedavi etmez. htiyacmz olan ey doru ilatr. M: Duygusuzluun ve budalaln yol at bir hastaln nedenlerini aklamak ve tanmlamak o hastaln ilacdr. Nasl, bir yetersizlikten kaynaklanan bir hastalk, eksik faktrn salanmasyla tedavi edilirse, yaam hastalklar da iyi dozda, "akllca bamllklardan kurtulu" ile (vivekavairagya) tedavi edilir. S: Siz mkemmellik tleyen vaazlarla dnyay kurtaramazsnz. nsanlar olduklar haldeler. Onlarn azap ekmeleri mi gerekiyor? M: Onlar olduklar gibi olmakta devam ettike straptan ka yoktur. Ayrlk duygusunu kaldrn, atma kalmayacaktr.

S: Basl bir mesaj belki sadece kt ve mrekkeptir. nemli olan metindir. Dnyay unsurlara ve niteliklere ayrarak analiz ettike en nemli olan gzden karyoruz - onun anlamn. Sizin her eyi ryaya indirgemeniz, bir bcein ryas ile bir airin ryas arasndaki fark dikkate almyor. Hepsi ryadr, doru. Fakat hepsi eit deildir. M: Ryalar eit deildirler, fakat ryay gren tekdir (birdir). Ryada bcek de ben'im, air de ben'im. Ama gerekte hibiri deilim. Ben btn ryalardan teyim. Ben, iinde btn ryalarn grnp kaybolduu m. Ben ryann hem iinde, hem dndaym. Nasl ba aryan bir insan, ary bilmekle birlikte kendisinin ar olmadn da bilirse, ben de ryay, rya gren ben'i ve rya grmeyen ben'i bilirim - hepsini ayn zamanda. Ben ryadan nce, rya srasnda ve ryadan sonra ne isem hep o'yum. Fakat ryada grdm deilim. S: Bu tmyle bir imgeleme meselesi. Birisi rya grdn imgeliyor, dieri ise, rya grmediini imgeliyor. Her ikisi de ayn deil mi? M: Hem ayn, hem deil. ki rya arasndaki srede (aralkta) rya grmemek elbette grlen ryann bir parasdr. Srekli olarak rya grmemek ve ebediyen gerein iinde kalmak ile rya arasnda hibir iliki yoktur. Bu anlamda ben asla rya grmem ve hibir zaman da grmeyeceim. S: Eer rya da, ryadan ka da hayal gcnn rnyseler, k yolu nedir? M: k yoluna ihtiya yok! Grmyor musunuz ki k yolu da ryann bir ksmdr? Yapmanz gereken tek ey ryann rya olduunu grmektir. S: Eer ben her eyi ryadr diye karp atarsam, bu beni ne reye gtrr? M: Her nereye gtrrse gtrsn, o bir rya olacak. Ryann tesine geme fikri dahi illzyondur, yanltcdr. Neden her hangi bir yere gidesiniz? Sadece, adna dnya dediiniz bir rya grmekte olduunuzu idrak edin ve k yollar aramak tan vazgein, yeter. Sizin sorununuz rya deil, sizin sorununuz ryann bir ksmndan holanp dier ksmndan holanmamaktr. Onun ya hepsini sevin ya da hibirini ve yaknmak tan, sulamaktan vazgein. Siz ryann rya olduunu gerek ten grdnzde, yaplmas gereken her eyi yapm olursunuz. S: Ryann olu nedeni dnmek midir? M: Her ey fikirlerin bir oyunudur. Fikir retimine, tasavvur etmeye son verildiinde (nirvikalpa samadhi) hibir ey alglanmaz, idrak edilmez. Kk fikir "Ben-im (var olanm)"dr. O saf bilin halini parampara eder ve onu saysz duyular ve idrakler, duygular ve fikirler izler ki bunlarn btnl Tanr' y ve O'nun dnyasn oluturur. "Ben-im" bir tank olarak kalr, fakat her ey Tanr'nn iradesiyle vaki olur. S: Neden benim irademle deil? M: te yine kendinizi bldnz-Tanr ve tank diye. Her ikisi birdir.

30 -Siz zgrsnz, SiMDi Soran: nsann ve evrenin doas hakknda pek ok kuram var. Yaratl kuram, illzyon kuram, rya kuram - ne kadar isterseniz. Hangisi doru? Maharaj: Hepsi doru ve hepsi yanl. Siz en ok beendiinizi seebilirsiniz. S: Siz rya kuramn yeler grnyorsunuz. M: Btn bunlar szckleri bir araya getirmenin yollardr. Kimi birini, kimi dierini yeler. Kuramlar ne doru ne de yanltrlar. Onlar aklanamaz olan aklama giriimleridir. nemli olan kuram deildir, onun denenme biimidir. Kuram verimli klan onun snanmasdr. stediiniz herhangi bir kuram ile deney yapn - eer gerekten isteinizde samimi ve drstseniz, geree varacaksnz. Bir canl varlk olarak siz kar konulmaz ve ac verici bir durum iinde skp kalmsnz ve bir k yolu aryorsunuz. Size tutukevinizin birok pln verilmi, hibiri tamamen doru deil. Fakat eer siz lesiye istekli ve itenseniz hepsi de bir lde deer tayor. zgrle ulatran itenliktir, kuram deil. S: Kuram yanltc olabilir ve itenlik de kr.

M: Samimiyetiniz size rehberlik edecek. zgrlk ve mkemmellik hedefine olan sadakatiniz size btn kuramlar ve sis temleri terk ettirecek ve siz bilgelik, zek ve aktif sevgi ile yaayacaksnz. Kuramlar balang noktalar olarak iyi olabilirler ama mmkn olduunca abuk terk edilmeleri gerekir. S: Bir Yogi var, geree varmak iin sekiz katl Yoga'nn gerekli olmadn; irade gcnn yeterli olduunu, saf irade gcne tam gvenerek hedefe konsantre olmann, bakalarnn onlarca ylda baardklarn zahmetsizce ve sratle elde etmek iin yeterli olduunu sylyor. M: Konsantrasyon, tam gven, saf irade! Bylesi donanml insann abucak ulamasna almaz. Bu rade Yogas, bir teki hari btn arzulardan syrlm olan olgun aratrc iin ok uygundur. Zaten, irade akim ve gnln kararllndan baka nedir? Byle bir sebatla her ey baarlabilir. S: yle hissediyorum ki Yogi sadece kesintisiz srdrlen ta kip ve uygulamalarla sonulanan amataki kararll kastetmemiti. O demek istemiti ki, hedef zerinde sabit tutulan irade sayesinde takip ve uygulamalara ihtiya kalmaz. Sadece istemek (irade etmek) olgusu istenilen eyi kendine eker. M: Buna ne isim verirseniz verin: rade ya da amata kararllk, veya zihnin tek noktada toplanmas, sonunda dnp i tenlie, drstle geliyorsunuz. lesiye iten bir haldeyseniz, her olay, hayatnzn her saniyesini amacnza yneltirsi niz. Baka, eyler iin bouna zaman ve enerji sarf etmezsiniz. Kendinizi tmyle adamsnzdr. Buna ister irade deyin, is ter' sevgi ya da sadece drstlk. Bizler ite ve dta sava halinde olan karmak varlklarz. Her zaman kendi kendimizle ilikideyizdir; dn yaptmzeyi bugn bozarz. Saplanp kalm olmamza amamal. Biraz doruluk, drstlk ve btnlk bir hayli fark olutururdu. S: Hangisi daha gldr, arzu mu, kader mi? M: Arzu kaderi ekillendirir. S: Ve kader arzuyu ekillendirir. Benim arzularm kader dediimiz kaltm ve koullar, frsatlar ve rastlantlar tarafndan koullandrlmlardr. M: Evet, yle syleyebilirsiniz. S: Hangi noktada arzu etmek istediim eyi arzu etmekte z gr olurum? M: imdi zgrsnz. Arzu etmek istediiniz ey nedir? Onu arzulayn. S: Elbette arzu etmekte zgrm, fakat arzumu eyleme geirmekte zgr deilim. Baka drtler beni ayartp baka yne saptryorlar. Arzum yeterince gl deil, hatta onu onayladm zaman bile. Dier onaylamadm arzular ise daha gller. M: Belki kendinizi aldatyorsunuz. Belki de gerek arzularn z ifadelendirmektesiniz ve onayladklarnz, saygnlk uruna yzeyde tutuluyorlar. S: Sizin sylediiniz gibi olabilir, fakat bu bir baka kuram. Gerek u ki arzu etmem gerektiini dndm arzu etmekte kendimi zgr hissetmiyorum ve arzum haklca grndnde ise ona uygun davranmyorum. M: Btn bunlar zihnin zayflndan ve beynin btnlk iinde olmamasndan kaynaklanr. Zihninizi toparlayp glendirin, greceksiniz ki dnceleriniz ve duygularnz, szleriniz ve eylemleriniz sizin iradeniz ynnde hizaya gireceklerdir. S: Yine mkemmellik d! Zihni btnletirmek ve glendirmek kolay i deil! Nasl balanacak? M: Ancak bulunduunuz yerden balayabilirsiniz. Siz buradasnz ve imdi, siz bura'dan ve imdi'den kp gidemezsiniz. S: Fakat burada ve imdi ne yapabilirim? M: imdi ve burada varlnzn farknda olabilirsiniz. S: Hepsi bu mu? M: Hepsi bu. Daha baka bir ey deil. S: Uyankken ve ryamda kendim hakknda bilinliyim. Bu bana pek yardmc olmuyor.

M: Siz, dndnzn, hissettiinizin, yaptnzn farkndaydnz. Fakat kendinizin farknda deildiniz. S: Gndeme getirmek istediiniz yeni faktr nedir? M: Saf tanklk tutumunu, olaylarn iinde rol almadan onlar gzlemleme tutumunu edinmeniz. S: Bu bana ne yapacak? M: Zihin zayfl, zek ve anlay ktlndan trdr ki bu da farkndalktan yoksun oluun sonucudur. Farkndalk iin abalayarak zihninizi derleyip toplar, glendirirsiniz. S: Olup bitenlerin tamamyla farknda olabilirim, ama onlar herhangi bir ekilde etkileme gcm yok. M: Yanlyorsunuz. Olmakta olan sizin zihninizin projeksiyonudur. Zayf bir zihin kendi projeksiyonlarn kontrol edemez. Onun iin, zihninizin ve onun projeksiyonlarnn farknda olun. Siz bilmediiniz eyi kontrol edemezsiniz. te yandan, bilgi g verir. Uygulamada bu ok basittir. Kendinizi kontrol etmek iin - kendinizi bilin. S: Belki kendimi kontrol edecek hale gelebilirim, fakat dnyadaki kaos ile baa kabilecek miyim? M: Dnyada kaos yok, zihninizin yaratt kaostan gayr. O kendini yaratmtr, u anlamda ki onun merkezini, kendi benliinizin dier eylerden farkl ve ayr bir ey olduu yanl fikri oluturmaktadr. Gerekte ise siz ne bir "ey"siniz ne de ayrsnz. Siz sonsuz potansiyel, tkenmez olanaksnz. Siz var olduunuz iindir ki her ey olabilir. Evren sizin snrsz olma kapasitenizin ksmi bir tezahrnden baka bir ey deildir. S: Kendimi tmyle haz arzusu ve strap korkusuyla motive edilmi buluyorum. Arzularm ne denli soylu, korkularm ne denli hakl da olsa, hayatm haz ve acnn oluturduu iki kutup arasnda salnyor. M: Haz ve acnn, arzu ve korkunun kaynana gidin. Gzlem leyin, aratrn, anlamaya aln. S: Arzu ve korku, her ikisi de fiziksel ve zihinsel faktrlerin neden olduu duygulardr. Onlar oradalar, kolayca gzlemlenebilirler. Fakat neden oradalar? Neden hazz arzuluyor, ac dan korkuyorum? M: Haz ve ac zihin halleridir. Siz zihin olduunuzu, daha dorusu beden-zihin olduunuzu dndnz srece, byle sorular retmeye zorunlusunuz. S: Peki, bir beden olmadm idrak ettiim zaman arzudan ve korkudan kurtulmu olacak mym? M: Bir beden ve bedeni korumak iin bir zihin var olduu srece, ekme ve itme (sempati ve antipati) yasas ileyecektir. Onlar orada, olaylar alannda olacaklar fakat sizi ilgilendirmeyecekler. Dikkatiniz bir baka yerde odaklanm olacak. Zihniniz ve ilginiz bu odaktan baka tarafa ekilmeyecek. S: Ama onlar yine orada olacaklar. nsan asla tamamen zgr olmayacak m? M: imdi bile tamamen zgrsnz. Sizin kader dediiniz (karma) kendi yaama iradenizin (isteminizin) sonucudur. Bu istek ve iradenin ne denli gl olduu hakknda, evrensel lm dehetine bakarak, hkm verebilirsiniz. S: nsanlar ok zaman isteyerek lyorlar. M: Yalnzca, alternatifleri lmden kt olduu zaman. Fakat lme byle hazr ve istekli olu da yaama iradesiyle ayn Kaynaktan akp geliyor ki bu hayatn kendisinden bile daha derin bir kaynaktr. Canl bir varlk olmak nihai hal deildir; daha da te olan bir ey var, ok daha harika ki o ne "olmak" dr ne "olmamak", ne yaamaktr, ne yaamamak. O zamann ve uzayn snrlamalarn aan bir saf farkndalk halidir. Bir kez, beden-zihin'in varln kendisi olduu illzyonu terk edildiinde, lm dehetini yitirir; o, hayatn bir paras haline gelir.

31 -Dikkatin Degerini Kmsemeyin Soran: Size baktmda, ok snrl olanaklar bulunan, her kes gibi yoksulluun ve yalln tm sorunlaryla kar karya bulunan yoksul bir adam olarak grnyorsunuz MAHARAJ: Eer zengin olsaydm ne fark edecekti? Ben, "Ben" ne ise oyum. Baka ne olabilirim? Ne zenginim, ne yoksul, ben benim.

S: Ama hazz ve acy tadyorsunuz. M: Ben bunlar bilinte tadyorum, fakat ben ne bilin ne de onun ieriiyim. S: Gerek varlmzda hepimizin eit olduunu sylyorsunuz. Nasl oluyor da sizin deneyiminiz bizimkinden bylesine farkl? M: Gerek deneyimim farkl deil. Farkl olan, benim deerlendirmem ve tutumumdur. Sizlerle ayn dnyay gryorum ama ayn tarzda deil. Bunda gizemli bir taraf yok. Herkes dnyay kendi hakknda tad fikrin penceresinden gryor. Kendinizi nasl dnrseniz, dnyay da yle grrsnz. Eer kendinizi dnyadan ayr olarak imgelerseniz o size ayrym gibi grnecek ve siz arzuyu ve korkuyu tadacaksnz. Ben dnyay kendimden ayr grmyorum. Bundan dolay da benim iin arzulanacak ya da korkulacak bir ey yok. S: Siz dnyada bir k noktassnz. Herkes yle deil. M: Benimle bakalar arasnda kesinlikle hibir fark yok, sadece benim kendimi "Ben-im" olarak biliimden baka. Ben her eyim. Ben kesin olarak biliyorum, siz ise bilmiyorsunuz. S: Demek ki yine de farklyz. M: Hayr deiliz. Fark sadece zihindedir ve geicidir. Ben sizin gibiydim, siz benim gibi olacaksnz. S: Tanr alabildiine eitlenmi bir dnya yaratm. M: eitlilik yalnzca sizin iinizde. Kendinizi olduunuz gibi grn, dnyay da olduu gibi greceksiniz - tek ve blnmez, tanmlanamaz realite btnl. Sizin yaratc gcnz ona bir film projekte ediyor ve sizin btn sorularnz da o film hakknda. S: Bir Tibetli Yogi Tanr'nn dnyay bir amala yarattn ve onu bir plna gre ynettiini sylyor. Ama iyi ve pln hikmet dolu. M: Btn bunlar geici, oysa ben ebedi olanla megulm (ebedi olan anlatyorum). Tanrlar ve onlarn evrenleri gelir ve giderler, avatarlar sonu gelmezcesine birbirlerini art arda izlerler, sonunda dnp kaynaa geliriz. Ben yalnzca gemi imdiki ve gelecek btn evrenleri ile btn tanrlarn sonsuz, ebedi kaynandan sz ediyorum. S: Siz onlarn hepsini biliyor musunuz? Onlar hatrlyor musunuz? M: Birka ocuk elenmek iin bir oyun sahneye koyarlarsa, orada grlecek ve hatrlanacak ne vardr? S: Neden insanln yars erkek (eril), yars dii (diil)? M: Onlarn mutluluklar iin. Kiilik-tesi olan (avyakta), ilikideki mutluluk uruna kiiselleir (vyakta). Gurumun inayeti ile ben kiisellik-tesi olan ile kiisel olana eit gzle bakabilirim. Her ikisi benim iin birdir. Hayatta kiisel olan kiisellik-tesi olanla karp birleir. S: Kiisellik-tesi olandan kiisel olan nasl meydana gelir? M: kisi, ayn gerein iki yzdr. Onlardan birinin dierinden nce geldii eklinde konumak doru olmaz. Tm bu fikirler uyanklk haline aittirler. S: Uyanklk halini insana kazandran nedir? M: Tm yaratln kkeninde arzu yatar. Arzu ve imgeleme birbirini besler ve glendirir. Drdnc hal (turiya) saf tanklk, bamllklardan kurtulmu, heyecansz, tutkusuz ve szsz farkndalk halidir. O ierdii eylerden etkilenmeyen uzay gibidir. Bedensel ve zihinsel dertler ona ulamaz - onlar "dardadrlar, oysa ki tank daima "burada"dr. S: Gerek, znel ve nesnel olan nedir? Ben nesnel evrenin gerek olduuna ve benim znel psiemin deiken ve geici olduuna inanma eilimdeyim. Siz gerek olann sizin isel, znel halleriniz olduunu kabul eder ve somut d dnyann gerekliini yadsr grnyorsunuz. M: znel ve nesnel, her ikisi de deiken ve geicidir. Onlar da gerek olan bir ey yoktur. Geici olanda kalc olan, her deneyimde sabit (deimez) faktr bulun. S: Deimez faktr nedir?

M: Sizde grme kapasitesi olmadka benim ona eitli adlar vermem, onu eitli yollardan gstermem size pek yardmc olmayacak. Gr zayf olan bir kimse, siz ne kadar iaret et seniz de aacn dallarndaki papaan gremeyecektir. O olsa olsa, iaret parmanz grecektir. nce grnz artn, bakmak yerine grmeyi renin; ite o zaman papaan greceksiniz. Ayrca, grmeye ok istekli olmalsnz. Kendini-idrak iin hem berrakla, hem itenlie ihtiyacnz var. Kalp ve zihin (aklgnl) olgunluuna ihtiyacnz var ki o da, anlam olduunuzu, ne kadar az da olsa, gnlk hayatnzda samimiyetle uygulamaktr. Yoga'da taviz, uzlama diye bir ey olamaz. Eer gnah ilemek istiyorsanz itenlikle ve aka ileyin. Gnahlarn bile itenlikli bir gnahkra retecekleri dersler vardr aynen erdemlerin bir ermie rettikleri gibi. kisini birbirine kartrmak ok tehlikelidir. Hibir ey ikisini uzlatrmak, uyuturmak kadar etkin biimde tkayamaz yolunuzu; nk bu, itenlikten, samimiyetten yoksunluu gsterir ki onsuz hibir ey yaplamaz. S: Ben zahitlii doru buluyor, onaylyorum, fakat uygulama da tamamen lksten yanaym. Hazz kovalama ve acdan kanma alkanl iimde ylesine yer etmi ki kuramsal dzeyde tamamen canl olan btn iyi niyetlerim gndelik yaantmda kk salamyorlar. Drst olmadm sylemenizin hana bir yardm olmaz, nk kendimi nasl drstletireceimi bir trl bilemiyorum. M: Siz ne drstsnz ne de sahtekrsnz. Zihinsel hallere isimler takmak sadece onlar onaylayp onaylamadnzn anlatmna yarar. Sorun sizin sorununuz deildir, o zihninizin sorunudur. e, kendinizi zihninizden ayrmakla balayn. Kendinize, zihin olmadnz ve bunlarn sizin deil zihnin sorunlar olduklarn kararl bir biimde hatrlatn. S: Ben kendime, "Ben zihin deilim, zihnin sorunlar beni ilgilendirmez" diye tekrarlayp durabilirim fakat zihin ve onun sorunlar olduklar gibi kalrlar. imdi bana ltfen yeterince iten olmadm, daha iten olmam gerektiini sylemeyin! Bu nu biliyorum ve kabul ediyorum. Ve sadece soruyorum - bu nasl yaplr? M: Sonunda soruyorsunuz! Bir balang iin yeterince iyi. Bir yol bulmak iin dnmeyi, sorgulamay, aramay srdrn. Kendinizin bilincinde olun, zihninizi gzlemleyin, ona tm dik katinizi verin. abuk sonulara varma peinde olmayn; sonular sizin gr alannzn iinde olmayabilirler. Siz farkn da olmadan psieniz bir deiim geirecek, dnceleriniz da ha berraklaacaklar, duygularnz daha incelecek ve ycelecekler, davranlarnz safiyet kazanacaklardr. Sizin bunlar hedeflemeniz gerekmez - yine de bu deiime tank olacaksnz. nk u anda iinde olduunuz hal dikkatsizlik ve ihmalinizin sonucudur, ne olacanz ise dikkatinizin meyvesi. S: Sadece dikkat etmek neden tm bu fark meydana getirsin? M: imdiye dek hayatnz karanlk ve huzursuzdu (tamas ve rajas). Dikkat, uyanklk, farkndalk, berraklk, dayanma gc ve canllk, btn bunlar drstlk ve btnlnzn, kendi gerek doanzla (sattva) birliinizin tezahrleridir. Tamas ile rajas' bartrp tesirsiz klmak ve kiilii, varln gerek doasna uygun biimde yeniden ina etmek sattva'nn doasdr. Sattva gerek benliin her zaman dikkatli, hizmete hazr ve itaatli hizmetisidir. S: Ve ben buna sadece dikkat etmekle ulaacam. M: Dikkatin deerini kmsemeyin. O ilgi ve de sevgi demek tir. Bilmek, yapmak, kefetmek ya da yaratmak iin ona gnlnz vermelisiniz - ite bu dikkat demektir. Btn hayrlar ondan akp gelirler. S: Bize "Ben-im (var olanm)" zerinde konsantre olmamz tlyorsunuz. Bu da bir dikkat ekli midir? M: Baka ne olabilir? Yaamnzdaki en nemli eye -kendinize- blnmez dikkatinizi verin. Kiisel evreninizin merkezi sizsiniz - merkezi bilmedike neyi bilebilirsiniz? S: Fakat kendimi nasl bilebilirim? Kendim bilmek iin kendimden uzaklamam gerekir. Fakat kendimden uzak olan kendim olmaz. yle grnyor ki kendimi bilemem, sadece, kendim olarak kabul ettiim eyi bilebilirim. M: Dosdoru. Siz nasl, bir aynada yznz deil fakat yznzn yansmasn grrseniz, ylece, ancak saf farkndaln lekesiz aynasna yansyan kendi imajnz bilebilirsiniz. S: Byle lekesiz bir aynay nasl bulurum? M: Belli ki lekeleri silerek. Lekeleri grn ve onlar silin. Eski reti tmyle doru ve geerlidir. S: Grmek nedir ve silmek nedir?

M: Kusursuz aynann doas yledir ki siz onu gremezsiniz. Grebildiklerinizin ancak lekeler olmalar zorunludur. Onlardan yz evirin, terk edin onlar, onlar istenmeyen eyler olarak grn. S: Btn alglanabilir, idrak edilebilir olanlar lekeler midir? M: Hepsi lekedir. S: Tm dnya bir leke midir? M: Evet, yledir. S: Ne mthi! Demek ki evrenin hibir deeri yok, yle mi? M: Muazzam deeri var. Siz onun tesine gemekle kendinizi idrak edersiniz. S: Fakat o ilk anda niin var oldu? M: Bunu o son bulduu zaman anlayabileceksiniz. S: O sona erecek mi? M: Evet, sizin iin. S: Ne zaman balad? M: imdi. S: Ne zaman bitecek? M: imdi. S: imdi bitmiyor ki? M: Siz onu brakmyorsunuz. S: Onu brakmak istiyorum. M: stemiyorsunuz. Btn yaamnz onunla balantl. Gemiiniz, geleceiniz, arzularnz, korkularnz, hepsinin kkle ri dnyanzda. Dnyanz olmasa, siz neredesiniz, kimsiniz? S: Fakat ben de zaten tam bunu bulmaya geldim. M: Ben de size tam bunu sylyorum. te'de ayak basacak salam bir yer bulun, her ey berraklap kolaylaacaktr. 32 -Hayat En Yce gretmendir Soran: Biz ikimiz ok uzak lkelerden geldik; birimiz ngiliz birimiz de Amerikal'yz. inde domu olduumuz dnyay klp dalyor. Ve bizler gen olduumuzdan, bu durumdan en die duyuyoruz. Yallar lme kavuacaklarn umut edebilirler ama genlerin byle umutlar yok. Bazlarmz ldrmeyi reddedebiliriz ama ldrlmemek hi kimsenin kendi elinde deil. Kendi mrmz iinde dnyay dzeltebilir miyiz? MAHARAJ: Dnyann mahvolacan size dndrten ne? S: Ykm silahlar inanlmayacak kadar gl ve etkili hale geldiler. Yine, reticiliimiz doay ve kltrel ve sosyal deerlerimizi tahrip eder hale gelmitir. M: Siz imdiki zamanlardan sz ediyorsunuz. Bu her zaman her yerde byle olagelmitir. Ama ackl durum geici ve blge sel olabilir. Bir kez geti mi unutulup gidecek. S: Tehdit eden felaketin boyutlar inanlmayacak kadar byk. Bir patlamann orta yerinde yayoruz. M: Her insan yalnz olarak ac eker ve yalnz lr. Rakamlarn konu ile ilgisi yok. Bir milyon kii ld zaman da bir kiinin ld zamanki kadar lm vardr.

S: Doa milyonlarca varln lmne yol ayor ama bu beni korkutmuyor. Bunda trajedi ya da gizem bulunabilir ama gaddarlk yok. Beni dehete dren ise insann yol at strap, ykm ve perianlktr. Doa yapmlarnda ve ykmlarnda gr kemlidir. Fakat insann eylemlerinde bayalk ve cinnet var. M: Doru. Demek oluyor ki sizin sorununuz strap ve lm deil, fakat onlarn kkenindeki bayalk ve deliliktir. Bayalk da bir delilik ekli deil midir ve delilik zihnin kt kullanlmas deil midir? nsanln sorunu yalnzca zihnin bu kt kullanmnda yatar. Akln doru ekilde kullanan insana doann ve ruhun btn hazineleri aktr. S: Akln doru kullanlmas nedir? M: Korku ve agzllk akln kt kullanlmasna neden olur. Akln doru kullanlmas ise sevgi, hayat, gerek ve gzellik yolunda hizmettir. S: Sylenmesi yaplmasndan kolay. Gerek sevgisi, insan sevgisi, iyi niyet - ne lks! Bunlara bol bol ihtiyacmz var, fakat kim salayacak? M: Siz gerek ve sevgi, zek ve iyi niyet iin insanlara ve Tanr'ya sonsuza dek yalvarp yakarabilirsiniz - ama hepsi bouna. Siz ie kendinizden ve kendinizle balamak zorundasnz bu deimez yasadr. Siz ehreyi deitirmedike grnty deitiremezsiniz. nce, dnyanzn sadece sizin kendi yansmanz olduunu idrak edin ve bu yansmaya kusur bulmaktan vazgein. Kendinizle ilgilenin, kendinizi dzeltin - zihinsel ve duygusal bakmdan. Fiziksel dzelme otomatik olarak gerekleecektir. Hep reformlardan sz ediyorsunuz; ekonomik, sos yal, politik reformlardan. Reformlar brakn ve reformcuyu dnn. Budala, agzl ve kalpsiz bir insan ne tr bir dnya yaratabilir? S: Biz kalbin deimesini bekleyeceksek sresiz bekleyeceiz demektir. Sizin dnz bir mkemmellik d ama ayn zamanda bir aresizlik ve umutsuzluk d. Herkes mkemmel olduunda, dnya da mkemmel olacak. Zaten bilinenin ne kadar gereksiz bir ilan! M: Ben bunu sylemedim. Ben sadece dedim ki: Siz kendinizi deitirmedike dnyay deitiremezsiniz. Ben "herkesi deitirmedike" demedim. Bakalarn deitirmek ne gerekli, ne de mmkndr. Ama eer siz kendinizi deitirebilir seniz, bir baka deiikliin gerekmediini greceksiniz. Grnty deitirmek istiyorsanz, filmi deitirirsiniz, sinema perdesi ne saldrmazsnz! S: Kendinizden nasl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Sylediinizin doru olduunu nasl biliyorsunuz? M: Ben kendimden deil, sizden eminim. Yapmanz gereken tek ey ancak ite bulunabilecek olan dta aramaktan vazgemektir. Harekete gemeden nce, baknz deitirin. Siz vahim bir anlay bozukluu iindesiniz. Zihninizi berraklatrn, gnlnz arndrn, hayatnz kutsayn - dnyanz deitirmenin en hzl yolu budur. S: O kadar ok ermi ve mistik yaad ve ldler. Onlar benim dnyam deitiremediler. M: Nasl deitirebilirlerdi? Sizin dnyanz onlarnki deil, onlarnki de sizin deil. S: Elbet ki herkes iin ortak, gerek (olaylara, olgulara dayanan) bir dnya olmal. M: Nesneler, enerji ve madde dnyas m? Eer nesnelerden ve glerden olumu byle ortak bir dnya olsayd bile bu bizim iinde yaadmz dnya deildir. Bizimki bir duygular ve fikirler, ekiler ve itiler, deer lleri, amalar ve drtler dnyasdr; tmyle zihinsel bir dnyadr. Biyolojik bakmdan pek az eye ihtiyacmz vardr; bizim sorunlarmz farkl bir dzene aittirler. Arzular, korkular ve yanl fikirler tarafndan yaratlm sorunlar yalnzca zihin dzeyinde zmlenebilirler. Siz kendi zihninizi fethetmek zorundasnz. Ve bunun iin de onun tesine gemelisiniz. S: Zihnin tesine gemek, ne demektir bu? M: Siz bedenin tesine gemisiniz, yle deil mi? Siz sindirim, dolam ya da dklama ilemlerini yakndan izlemiyorsunuz. Bunlar otomatik duruma gelmiler. Ayn ekilde zihin de otomatik olarak, dikkat talep etmeden almal. Zihin kusursuz bir biimde almadka bu olmayacaktr. Bizler zamanmzn byk bir blmnde zihnimizin ve bedenimizin bilin cindeyiz, nk onlar durmadan yardm istiyorlar. Ac ve st rap sadece bedenin ve zihnin ilgi ve dikkat isteyen haykrlardr. Bedenin tesine gemek iin salkl olmalsnz; zihnin tesine gemek iin ise zihniniz kusursuz bir dzen iinde olmal. Ardnzda bir kargaa brakarak ilerleyemezsiniz. ster istemez o kargaann bataklna gmlrsnz. "Kendi sprntnz kendiniz toplayn" evrensel bir yasa gibi grn yor. Ve de adil bir yasa... S: Peki siz zihnin tesine nasl getiniz?

M: Gurum'un himmetiyle. S: Onun himmeti ne tarzda oldu? M: Bana doru olan syledi. S: Size ne dedi? M: Benim En Yce Gerek olduumu syledi. S: Siz onunla ilgili olarak ne yaptnz? M: Ona gvendim ve onun sylediklerini hatrmda tuttum. S: Yani bu yeterliydi mi demek istiyorsunuz? M: Daha ne yaplmas gerekirdi? Guru'yu ve sylediklerini hatrda tutmak bir hayli iti. Benim size nerim ise bundan da kolay sadece kendinizi hatrlayn. "Ben-im (var olanm)" zihninizi iyiletirmek ve sizi teye geirmek iin yeterli. Sadece biraz gveniniz olsun. Sizi yanl yola sevk etmiyorum. Neden yapaym bunu? Sizden istediim, beklediim bir ey mi var ki? yiliinizi istiyorum - benim doam byledir. Sizi niye yanl yola sevk edeyim? Saduyu da size, "bir arzuyu gerekletirmek iin zihninizi onun zerinde tutmanz gerektiini" syleyecektir. Eer gerek doanz bilmek istiyorsanz, kendinizi her zaman aklnzda tutmalsnz, varlnzn srr kendini aa vurana dek... S: Kendini-hatrlama niin kendini-idraki (bilmeyi) salasn? M: nk onlar ayn halin iki yzdr. Kendini-hatrlay zihindedir. Kendini-bilme ise zihnin tesinde. Aynadaki imaj aynann tesindeki yze aittir. S: Gzel, fakat ama nedir? M: Bakalarna yardm iin insann yardm gereksinmesinin tesinde olmas gerekir. S: Btn istediim mutlu olmak. M: Mutlu olun ki mutlu edesiniz. S: Bakalar kendi balarnn aresine baksnlar. M: Efendi, siz ayr deilsiniz. Paylaamadnz mutluluk sahtedir. Ancak paylalabilen mutluluk gerekten arzu edilir olandr. S: Doru. Fakat benim bir Guru'ya ihtiyacm var m? Bana sylediiniz basit ve inandrc. Onu hatrlayacam. Bu sizi benim Gurum yapmaz. M: En nemli olan, bir kiiye tapmak deildir, fakat sz konu su greve olan derin ve srekli ballktr. Hayat kendisi En Yce Guru'dur; onun derslerine dikkat edin ve onun emirleri ne uyun. Siz onlarn kaynan kiiletirdiinizde dta bir Guru edinmi olursunuz. Siz o dersleri hayattan direkt olarak aldnzda Guru itedir. sel ya da dsal Gurunuz'un sylediini hatrlayn, merak edin, dnn, onunla yaayn, onu sevin, ona doru geliin, onu kendinize mal edin. Ona her eyinizi koyun, her eyi alacaksnz. Ben yle yapyordum. Btn zamanm Gurum'a ve onun bana sylediklerine veriyordum. S: Ben bir profesyonel yazarm. Bana bir t verebilir misiniz, zel olarak? M: Yazmak hem bir beceri hem de bir yetenektir. Yeteneinizi derinletirin ve becerinizi gelitirin. Arzu edilmeye deer olan arzu edin ve onu iyice arzu edin. Nasl, bir kalabalk iinde insanlarn arasndan yolunuzu bulup geebiliyorsanz, genel dorultunuzu kaybetmeden ylece olaylarn arasndan yolunuzu bulacaksnz. Eer iten ve istekliyseniz bu kolaydr. S: tenliin gerekliliinden birok kez sz ettiniz. Fakat bizler tek bir istei olan insanlar deiliz. Bizler arzular ve ihtiyalar, igdler ve itililer topluluuyuz. Onlar birbirlerinin stne kmak iin trmanr dururlar ve bazen biri, bazen dieri egemen olur, ama asla uzun sreli deil. M: htiyalar yoktur, sadece arzular vardr. S: Yemek, imek, insann bedenini barndrmas; yaamak iin?

M: Yaama arzusu tek temel arzudur. Dier hepsi ona baldr. S: Yayoruz, nk yaamak zorundayz. M: Yayoruz, nk duyusal varoluu iddetle arzuluyoruz. S: Bylesine evrensel bir ey yanl olabilir mi? M: Yanl deil elbette. Kendi yerinde ve kendi zamannda olan hibir ey yanl deildir. Fakat siz gerekle ilgileniyorsanz, her eyi, kendi hayatnz da sorgulamak zorundasnz. Duyu sal ve akl deneyimin gerekliliini teyit etmekle siz sizi rahata kavuturacak araynzn aratrma ve sorgulama alann daraltyorsunuz. S: Ben mutluluu aryorum, rahatl deil. M: Bedenin ve zihnin rahatl tesinde ne mutluluk biliyorsunuz? S: Bakas var mdr? M: Kendiniz arayp bulun. Her drty, her itilii sorgulayn, hibir arzuyu meru (hakl) saymayn. Bedensel ve zihinsel, tm sahiplendiklerinizden arnn, kendi hakknzdaki tm endielerden kurtulun, her trl kefe ak olun. S: Bu Hindu spiritel geleneinin bir parasdr; bir ermi ya da bilgenin yan banda yaamak, baka hibir vastaya gerek olmakszn kiiyi kurtulua gtrr. Neden bir Aram (tekke) amyorsunuz, bylece insanlar sizin yannzda yaayabilirlerdi? M: Bir kurulu meydana getirdiim zaman orada tutuklu olurum. Gerek u ki ben herkes iin ulalabilir durumdaym. Ortak at ve gda insanlarn gerei daha fazla ve daha iyi kabullenmelerini salamaz. "Yannda yaamak" ayn havay solumak anlamna gelmez. O gvenmek, itaat etmek ve ret menin iyi niyetlerinin boa gitmesine meydan vermemek demektir. stadnz daima gnlnzde tayn ve retilerini hatrlayn - bu, gerekle gerekten yaamak demektir. Fiziksel yaknlk en az nemi olandr. Tm hayatnz retmeninize olan inan ve sevginizin bir ifadesi haline getirin - Guru ile gerek birliktelik budur. 33 -Her Sey Kendi Kendine Olur Soran: Bir gnani lr m? MAHARAJ: O hayatn ve lmn tesindedir. Bizim kanlmaz kabul ettiimiz ey -domak ve lmek- ona, Devinimsiz olann iindeki devinimi, deimez olann iindeki deiimi, sonsuz olann iindeki sonu ifade etmenin bir yolu olarak grnr. Hibir eyin domad ve hibir eyin lmedii, hibir eyin srmedii ve hibir eyin deimedii - her eyin ebediyen olduu gibi olduu, bir gnani iin apaktr. S: Siz gnani'nin te olduunu sylediniz. Neyin tesi? Bilgi tesi mi? M: Bilginin doular ve batlar vardr. Bilin varla gelir ve varlktan gider. Bu bir gndelik olay ve gzlem meselesidir. Hepimiz biliriz ki bazen bilinliyiz, bazen deil. Bilinli olmadmz zaman bu bize bir karanlk ya da boluk olarak grnr. Fakat bir gnani kendinin farkndadr, o ne bilinli ne de bilinsizdir; fakat saf farkndalk halindedir, zihnin haline ve onlarn ieriklerine tanktr. S: Bu tanklk ne zaman balar? M: Bir gnani iin hibir eyin balamas ve bitmesi sz konusu deildir. Tuzun su iinde eriyii gibi her ey saf "olma hali" iinde erir. Bilgelik gerek olmayan daima reddetmektir. Gerek olmayann gerek olmadn grmek bilgeliktir. Bunun tesinde ise anlatlamaz, ifade edilemez olan uzanr. S: Benim iimde "Ben bedenim" kans var. Diyelim ki bilgi sizce konuuyorum. Fakat insann kendini beden, beden-zihin ya da saf zihin olarak hissetme hali - bu ne zaman balad? M: Siz bilincin balangcndan sz edemezsiniz. Balang ve zaman fikirleri bilin iindedirler. Herhangi bir eyin balangcndan anlaml bir biimde sz edebilmek iin onun dna adm atmak zorundasnz. Ve da adm attnz anda da idrak edersiniz ki byle bir ey yoktur ve asla olmamtr. Bir tek gerek vardr ki onun iinde hibir "ey" kendi bana her hangi bir varla sahip deildir. S: "Ben bedenim" duygusu ne zaman ortaya kt? Doumum da m, yoksa bu sabah m? M: imdi.

S: Ama ona dn de sahip olduumu anmsyorum! M: Dnn ans sadece imdidedir. S: Fakat, elbet ki ben zaman iinde varm. Bir gemiim ve bir geleceim var. M: Onu siz byle imgeliyorsunuz - imdi! S: Bir balang olmu olmas gerek. M: imdi. S: Peki, son hakknda ne dersiniz? M: Balangc olmayann sonu da olmaz. S: Fakat sorumun bilincindeyim. M: Aslsz bir soru yantlanamaz. O sadece aslsz (sahte, yanl) olarak grlr. S: O bana gre gerek. M: O size ne zaman gerek grnd? imdi. S: Evet, o benim iin tamamen gerek - imdi. M: Sorunuzda gerek olan nedir? O bir zihin halidir. Hibir zihin hali zihinden daha gerek olamaz. Zihin gerek (asl) midir? O sadece, her biri geici olan bir haller koleksiyonudur. Bir geici haller silsilesi nasl gerek saylabilir? S: Bir tespihin taneleri gibi olaylar olaylar izler - sonsuza dek! M: Onlarn hepsi, "Ben bedenim" eklindeki temel fikrin ipliine dizilidir. Fakat bu bile zihinsel bir haldir ve devam etmez. O, dier btn haller gibi gelir ve gider. Beden-zihin olduunu sanma yanlgs, sadece aratrlmam olduu iin vardr. Btn zihin hallerinin dizildii iplik ite bu aratrmazlktr. O, kapal bir odadaki karanlk gibidir. Odada karanlk vardr - grnte. Fakat oda aldnda karanlk nereye gider? Hibir yere gitmez, nk orada yoktu. Btn zihin hallerinin, btn varlk isimleri ve formlarnn kkleri sorgulamamak, aratrmamak, imgelemek ve safdillikte (her eye inanmakta) yatar. "Ben-im (var olanm)" demek dorudur, fakat "Ben uyum", "Ben buyum" demek sorgulamamann, aratr mamann, incelememenin, zihinsel zayflk ya da uyuukluun iaretidir. S: Eer her ey k ise, karanlk nasl ortaya kt? In ortasnda karanlk nasl olabilir? M: In ortasnda karanlk yoktur. Karanlk, kendini-unutmuluktur. Baka eylere, z-olmayana daldmzda, z Varlk' unuturuz. Bunda anormal bir yan yoktur. Fakat ar bamllklar yznden kendini unutmak niye? z Varlk deneyimleyenin ve onun deneyiminin her zaman var olan kayna dr ve bilgelik de bu gerei asla unutmamakta yatar. S: Benim imdiki durumumda "Ben bedenim" fikri kendiliin den geliyor. Halbuki "Ben saf varoluum" fikrinin doru olmakla birlikte, deneyimlenmemi bir fikir olarak zihne empoze edilmesi zorunluluu var. M: Evet, sadhana (pratik yapma) insann kendi kendine, saf "olma halinin" belli bir ey olmadn, belli zellikler toplam olmadn, hatta evreni oluturan tm zelliklerin toplam olmadn zorlu ve etkili bir biimde hatrlatndan ibarettir. Her ey zihinde var olur, hatta beden bile saysz duyusal alg lamann zihinde btnletirilmesidir, her bir idrak ve alglama keza zihinsel bir haldir. Eer "Ben bedenim" diyorsanz, onu gsterin. S: te burada. M: Ancak onu dndnz zaman. Beden de, zihin de kesintili hallerdir. Bu akp snen idraklerin toplam varlk illzyonunu yaratr. Geici olann iindeki kalc olan, gerek olmayann iinde gerek olan aratrn. Sadhana budur. S: Gerek u ki, kendimi beden olarak dnyorum. M: Kendinizi bol bol dnn. Yalnz bir beden fikrini ortaya getirmeyin. Ortada sadece duyular, idrakler, alglar, anlar ve tasavvurlar ak var. Beden bizim eitlilik (bakalk) iinde birlii aray eilimimizle yarattmz bir soyutlamadr ki bu yine yanl deildir.

S: Bana "Ben bedenim" diye dnmenin zihindeki bir kusur olduu syleniyor. M: Neden byle konuuyorsunuz? Byle ifadeler sorunlar yaratrlar. z Varlk her eyin kaynadr ve nihai (en son) men zildir. Hibir ey dsal deildir. S: Beden fikri obsede edici bir hale gelince, o tmyle yanl demek deil midir? M: Beden fikrinde yanl bir taraf yoktur, hatta "Ben bedenim" fikrinde bile. Fakat kendimizi bir tek bedenle snrlamak bir hatadr. Gerekte btn mevcudiyet, her bir form benimdir, benim bilincimdedir. Ben ne olduumu syleyemem, nk szckler ancak ne olmadm tarif edebilirler. Ben "Ben im (var olanm)" nk ben "Ben-im", hepsi bu. Fakat ben bilin tesiyim, bu yzden, bilin iinde ben ne olduumu syle yemem. Ama ben var olanm. "Ben kimim?" sorusunun yant yoktur. Hibir deneyim onu yantlayamaz, nk z Varlk de neyim tesidir. S: Yine de "Ben kimim?" sorusunun bir yarar olmal. M: Onun bilin iinde yant yoktur, bu nedenle, bilin tesine geilmesine yardm olur. S: te ben buradaym - u anda. Bunda gerek olan ve olma yan nedir? imdi ltfen sorumun yanl olduunu sylemeyin bana. Sorularm sorgulamak beni bir yere ulatrmaz. M: Sorunuz yanl deil. Gereksiz. Dediniz ki: "imdi, buradaym." Orada durun, bu gerektir. Bir olguyu soruya dntr meyin. Hatanz orada. Siz ne bilen, ne de bilmeyensiniz; kendinizi zihin ve madde terimleri iinde anlatmaya kalkmayn. S: imdi bir ocuk size bir sorunla geldi. Siz ona birka sz sylediniz ve o gitti. Ona yardm etmi oldunuz mu? M: Elbette. S: Nasl bu kadar emin olabilirsiniz? M: Yardm etmek benim doamdr. S: Bunu nasl bildiniz? M: Bilmeye ihtiya yok. O kendi kendine iler. S: Yine de bir bildirimde bulundunuz. Bunu neye dayandryorsunuz? M: nsanlarn bana sylediklerine. Ama kantlar isteyen sizsiniz. Benim kantlara ihtiyacm yok. Her eyi yoluna koymak benim doamda yatar ki bu satyam, shivam, sundaram (doru, iyi, gzel)dr. S: Bir insan gelip sizden t istedii ve ona t verdiiniz zaman, o t nereden gelir ve hangi kuvvetle yardm eder? M: Onun kendi varl onun zihnini etkiler ve bir yant davet eder (oluturur). S: Peki sizin rolnz nedir? M: O insan ve z varl bende bir araya gelir. S: z varl neden o adama sizin araclnz olmadan yardm edemez? M: Ama z Varlk benim! Siz beni ayr gibi hayal ediyorsunuz, sorunuz da bundan kaynaklanyor. Benim z varlm ve onun z varl yoktur; z vardr, her eyin tek z'. simlerin ve ekillerin, zihinlerin ve bedenlerin eitlilii sizi yanlt tndan, ok sayda z varlk imgeliyorsunuz. Biz her ikimiz z'z, fakat siz pek kani olmu grnmyorsunuz. Bu kiisel z varlk ve evrensel z varlk konumalar rencilik aamasdr; teye varn, dualite iinde skp kalmayn. S: Yardma ihtiyac olan adama gelelim yine. O size geliyor. M: Eer gelirse yardm alacana emindir. Yardm alma kaderinde olduu iindir ki bana geldi. Bunda hayal rn bir ta raf yok. Bazlarna yardm edip dierlerini reddedemem. Gelen herkes yardm almtr, nk yasa byledir. Yalnz, yardmn ekli ihtiyaca gre deiir. S: t almak iin neden buraya gelmek zorunda? Onu kendi iinden alamaz m?

M: Dinlemek istemeyecektir. Zihni da dnktr. Fakat aslnda tm deneyim zihindedir, hatta onun bana gelii ve yardm al bile kendi iinde cereyan eder. Yant kendi iinde bulaca yerde o dtan gelen bir yant imgeler. Bana gre ne ben, ne adam, ne de veri vardr. Btn bunlar zihindeki gelip geen prltlardr. Ben o sonsuz skn ve sessizliim ki iinde hibir ey grnmez nk grnen her ey kaybolur. Kimse yardm istemeye gelmez, kimse yardm sunmaz, kimse yardm almaz. Btn bunlar zihinde sergilenen gsterilerdir. S: Ama yine de yardm edecek g oradadr ve orada o gc gsteren bir kimse ya da bir ey vardr, ona ister Tanr, ister z, ister Evrensel Zihin deyin. sim nemli deil ama olgu nemli. M: Bu beden-zihnin durduu yerdir. Saf zihin her eyi olduu gibi grr - bilinteki kabarcklar (kaynamalar, sahte hare ketler, gsteriler). Bu kabarcklar grnyor, kayboluyor ve yeniden grnyorlar - gerek varlklar olmakszn. Onlara hibir zel neden atfedilemez, nk her biri btn tarafndan yaratlmtr ve btn etkiler. Her bir kabarck bir bedendir ve tm bu bedenler benimdir. S: Siz her eyi doru ekilde yapma gcne sahip olduunuzu mu sylemek istiyorsunuz? M: Benden ayr bir g yoktur. Bu benim doamda mevcuttur. Buna yaratclk deyin. Bir kle altndan siz birok ss eyas yapabilirsiniz - her biri altn olarak kalr. Bunun gibi, hangi rolde grnrsem grneyim, her ne fonksiyon icra edersem edeyim neysem o olarak kalrm: Deitirilemez, sarslamaz, bamsz z. Sizin evren, doa dediiniz benim spontane yaratclmdr. Her ne olursa - olur. Fakat benim doam yledir ki her ey sevinle, hazla biter. S: Bir erkek ocuk tanyorum, aklsz annesinin onu metil al kol ile beslemesi yznden kr olmutu. Ona yardm etmenizi sizden rica ediyorum. Siz efkat dolusunuz ve aka grl yor ki yardma isteklisiniz. Ona hangi gle yardm edebilir siniz? M: Onun durumu bilince kaydolunmutur. Oradadr silinmez ekilde. Bilin iini grecek. S: Sizden yardm istemem bir fark oluturur mu? M: Sizin isteiniz ocuun krlnn bir parasdr. O kr olduu iin siz istiyorsunuz. Siz hibir ey eklemediniz. S: Fakat sizin yardmnz yeni bir faktr olabilir. M: Hayr, ocuun krl her eyi kapsar (kontrol altna alr). Her ey onun iinde - anne, ocuk, siz, ben ve dier herey! Bu tek bir olaydr. S: Siz "ocuun durumunu tartmamz bile nceden takdir olunmutur" mu demek istiyorsunuz? M: Baka nasl? Her ey geleceini ierir. ocuk bilinte ortaya kar. Ben teyim. Ben bilince emirler gnderemem. Ben bilirim ki her eyi yoluna koymak farkndaln doasdr. Brakn bilin kendi yaptklarnn aresine baksn! ocuun kederi, sizin acmanz, benim dinlemem, bilincin aksiyonu -btn bunlar bir tek olgudur- onlar paralarna ayrp, sonra da sorular sormayn. S: Zihninizin alma ekli ne garip. M: Garip olan sizsiniz, ben deil. Ben normalim. Ben her eyi olduu gibi grrm, bu nedenle de onlardan korkmam. Fakat siz gerekten korkarsnz. S: Neden korkaym? M: Kendi hakknzdaki bilgisizliiniz korkmanza ve korktuunuzdan habersiz olmanza neden oluyor. Korkmamak iin uramayn. Cehalet duvarn ykn nce. nsanlar lmekten korkarlar, nk lmn ne olduunu bilmezler. Gnani lmeden nce lmtr ve korkulacak hibir ey olmadn grmtr. Gerek varlnz bildiiniz anda, hibir eyden korkmazsnz. lm zgrlk ve g verir. Dnyada zgr olmak iin dnyaya lmek zorundasnz. O zaman evren sizindir, o sizin bedeniniz, anlatmnz ve aletiniz olur. Mutlak ekilde zgr olmann mutluluu tarif tesidir. te yandan, kim zgrlkten korkarsa, o lemez. S: lemeyen yaayamaz m demek istiyorsunuz? M: Bunu istediiniz gibi ifade edin; bamllk tutsaklktr, bamllklardan kurtulu ise zgrlk. Bir eyi iddetle arzulamak ise kle olmaktr. S: Bundan u mu kyor: Siz kurtulursanz dnya kurtulur.

M: Bir btn olarak, dnyann kurtulua ihtiyac yoktur. nsan hatalar ileyip keder yaratr. Bu, farkndalk alanna, bir gnani' nin bilincine girdiinde, o dzeltilir. Onun doas byledir. S: Spiritel ilerleme olarak adlandrlabilecek olgular gzlemleyebiliyoruz. Bencil bir insan dindar oluyor, kendini kontrol edip dncelerini ve duygularn arndryor, spiritel uygu lamalar yapyor ve gerek varlnn farkna varyor. Byle bir gelime Neden-Sonu Yasas ynetiminde midir, yoksa rastlantsal mdr? M: Benim gr noktamdan her ey kendi bana ve tamamen kendiliinden olur. Fakat insan tevik edici bir nedenle, bir hedefe doru altn imgeler. Onun zihninde her zaman bir dl vardr ve onun iin aba gsterir. S: Kaba, tekml etmemi bir insan bir dl olmadka almayacaktr. Ona vaatlerde bulunmak doru olmaz m? M: O kendi kendine tevik edici nedenler yaratacaktr nasl olsa. O bilmez ki gelimek, bilincin doasnda vardr. O bir maksattan bir maksada giderken ilerleyecek, arzularnn ger eklemesi iin Gurular'n pelerinden koacaktr. Kendi var lnn yasalar gerei, dn yolunu (nivritti) bulduunda tm maksatlar terk eder, nk dnyaya olan ilgisi son bulmu tur. O hibir ey istemez - ne bakasndan, ne kendinden. O her eye lr ve bylece Her ey olur. Hibir ey istememek ve hibir ey yapmamak gerek yaradl budur! S: e yneli gayretlerindeki byk engel i skntsdr. renci sklr, bkar. M: Atalet (duraanlk) ve huzursuzluk (tamas ve rajas) birlikte alarak berrakl ve uyumu (sattva) bastrrlar. Sattva' nn grlebilmesi iin nce Tamas ve Rajas'n hkimiyet altna alnmas gerekir. Her ey zamanla, tamamen kendiliinden bir biimde yoluna girecektir. S: O zaman aba harcamaya gerek yok mudur? M: aba gerektiinde, aba ortaya kacaktr. abaszlk esas (gerekli) olduunda ise o kendini ne srer. Siz hayat oraya buraya itekleyerek ynetmeye kalkmayn. Sadece onunla birlikte akn ve kendinizi, imdi'nin lerek imdi'ye domas demek olan bu ann grevlerine tamamen verin. nk yaamak lmek demektir. lmsz hayat olamaz. u esasa sk sarln: z Varlk ve dnya birdir ve mkemmeldir. Yalnzca sizin tutumunuz kusurludur ve yeniden dzenlenmeye ihtiyac vardr. Bu srece sadhana denir. Siz uyuuklua son vererek, berraklk ve iyilik iin yolu temizlemek amacyla tm enerjinizi kullanarak bu noktaya geldiniz. Fakat gerekte tm bunlar kanlmaz bymenin iaretleridir. Korkmayn, direnmeyin, ertelemeyin. Neyseniz o olun (kendiniz olun). Korkulacak hibir ey yok. Gvenin ve deneyin. Drste deney yapn. Hayatnz ekillendirmesi iin ger ek varlnza bir ans verin. Piman olmayacaksnz. 34 -Zihin Huzursuzlugun Ta Kendisidir Soran: Ben sve doumluyum. imdi Meksika'da ve ABD'de Hatha Yoga retiyorum. MAHARAJ: Bu reti size ne verdi? S: O bana salk verdi ve bir geim yolu salad. M: ok iyi. stediiniz bu kadar m? S: Zihin huzuru aryorum. Szde Hristiyanlarn sa adna yaptklar o zalimce eylerden tiksindim. Bir sre dinsiz kaldm.Sonra Yoga felsefesini inceledim ve bu bana yardmc oldu. M: Size nasl yardmc oldu? Hangi belirtiler yznden size yardm edildii sonucuna vardnz? S: Salk olduka somut bir belirti. M: Kukusuz, kendini salkl hissetmek ok ho, haz verici bir eydir. Peki, Yoga'dan btn beklediiniz haz myd? S: Salkl olmann sevinci Hatha Yoga'nn dldr. Fakat Yoga genelde bundan fazlasn veriyor. Birok soruyu yantlyor. M: Yoga derken ne kastediyorsunuz? S: Hindistan'n tm retisini -tekml, tekrar dou, karma vb. M: Tamam, istediiniz btn bilgiyi almsnz. Fakat onlardan ne yolda yararlandnz? S: O zihnime huzur verdi.

M: Verdi mi? Zihniniz huzurlu mu? Aratrmanz sona erdi mi? S: Hayr, henz deil. M: Tabii. Buna bir son olmayacak, nk zihin huzuru diye bir ey yoktur. Zihin demek kargaa demektir, huzursuzluk zihnin ta kendisidir. Yoga zihnin bir nitelii deildir, ne de bir zihin halidir o. S: Yoga'dan bir lde zihin huzuru alabildim. M: Yakndan inceleyin, greceksiniz ki zihin dncelerle kaynamaktadr. Ara sra boalabilir, fakat bir sre iin, sonra her zamanki huzursuzluuna geri dner. Yattrlm zihin huzura kavumu zihin demek deildir. Siz zihninizi pasifize etmek istediinizi syleyebilirsiniz. Zihnini pasifize etmek isteyen kii huzurlu bir kii midir? S: Hayr, ben huzurlu deilim, Yoga'dan yardm alyorum. M: elikiyi grmyor musunuz? Birok yldr zihin huzuru aradnz. Onu bulamadnz. nk esasta huzursuz olan bir ey huzurlu olamaz. S: Biraz dzelme var. M: Bulmu olduunuzu iddia ettiiniz huzur ok krlgandr; en ufak bir ey onu krabilir. Sizin huzur dediiniz sadece alkantsz olmaktr, durgunluktur. Bu hal o isme pek layk deildir. Gerek huzur bozulamaz. Asla tecavz edilemez bir zihin huzurunuz olduunu iddia edebilir misiniz? S: Buna urayorum. M: Uramak da bir huzursuzluk halidir. S: Peki geriye ne kalyor? M: z Varlk sknete kavuturulmaya ihtiyac olmayandr. O kendi huzurdur, huzurlu deil. Sadece zihin huzursuzdur. Onun btn bildii birok ekli ve derecesiyle huzursuzluk tur. Ona gre ho olanlar stn, ac verenler ise eksiklidir. Bizim ilerleme dediimiz ise ho olmayandan ho olana bir deiimdir. Fakat deienler, kendi balarna bizi deimez olana ulatramazlar, nk balangc olan bir eyin bir sonu da olmas zorunludur. Gerek Olan balamaz; o ancak balang sz-sonsuz, her eyi kaplayan, her eye kadir, ebediyen deimez, sabit ana kuvvet olarak kendini belli eder. S: Peki insan ne yapmal? M: Siz Yoga yoluyla bilgi ve deneyim biriktirmisiniz. Bu yad snamaz. Fakat onlarn hepsinin size yarar ne? Yoga birlik, birlemek, kavumak demektir. Sizin yeniden birletiiniz, yeniden kavutuunuz nedir? S: Kiilii yeniden gerek benlie kavuturmaya alyorum. M: Kiilik sadece bir imgeleme rndr. z Varlk bu imgelemenin kurbandr. Sizi kstlayan, engelleyen, olmadnz bir eyi kendi yerinize koymaktr. Kiiliin kendi bana bir varl olduu sylenemez; bir kiinin var olduuna ve o olduuna bilincinde inanan yine z varln kendisidir. z varln te sinde tezahr etmemi olan uzanr; her eyin nedensiz nedeni. Kiinin z varlyla yeniden birlemesinden sz etmek doru deildir, nk ortada bir kii yoktur, sadece bir zihinsel grntye, inan yznden sahte bir gereklik verilmitir. Hi bir ey blnmedi ve birleecek bir ey de yok. S: Yoga z'n aranmasnda ve bulunmasnda yardm ediyor. M: Kaybetmi olduunuzu bulabilirsiniz. Fakat kaybetmemi olduunuzu bulamazsnz. S: Hi kaybetmemi olsaydm, aydnlanm bulunurdum. Ama yle deilim. Aryorum. Benim bu araym dahi benim bir ey kaybetmi olduumun kant deil midir? M: Bu sadece sizin kaybetmi olduunuza inandnz gsterir. Fakat buna inanan kimdir? Ve kaybedildiine inanlan nedir? Kendiniz gibi bir kii mi kaybettiniz? Bulmay umduunuz tam olarak nedir? S: z'le ilgili doru bilgi. M: z'le ilgili doru bilgi bir bilgi deildir. O sizin her yere bakarak, aramakla bulacanz bir ey deildir. O zaman ve uzay iinde bulunamaz. Bilgi ancak bir andr, bir dnce kalb, bir zihinsel alkanlktr. Tm bunlar haz ve ac tarafndan motive

edilirler. nk siz haz ve ac ile drtldnz den dolay gerei aramaktasnz. Kendiniz olmak ise tm drtlerin tamamen tesinde olmaktr. Siz bir neden uruna kendiniz olamazsnz. Siz kendinizsiniz ve hibir nedene gereksinim yoktur. S: Yoga yaparak huzuru bulacam. M: Kendi dnzda huzur olabilir mi? Siz deneyimlerinizden mi yoksa sadece kitaplardan m konuuyorsunuz? Balang iin sizin kitap bilgileriniz yararldr fakat ksa bir sre sonra, direkt deneyim iin onlar brakma zorunluluu vardr; direkt deneyim ise doas gerei, tarif olunamaz, ifade edilemez olan dr. Szler ykmak iin de kullanlabilirler; szlerle imajlar ina edilebilir ve onlar yine szlerle yklrlar. Siz kendinizi bu gnk halinize szcklerle dnerek soktunuz; bu halin dna da ayn yoldan kmak zorundasnz. S: Bir lde i bara ulatm. Bunu yok mu edeyim? M: Kazanlan bir ey yine kaybedilebilir. Ancak gerek huzuru, hi kaybetmemi olduunuz huzuru idrak ettiiniz zaman, ite o huzur sizinle kalacaktr; nk o asla uzakta deildi. Sahip olmadnz arayp duracanza, asla kaybetmemi olduunuzu bulun. Her eyin balangcndan nce ve bitiminden sonra da hep var olan; ne doumu, ne de lm olmayan; be denin ya da zihnin doum ve lmnden etkilenmeyen, o deimez olan hali bulun. S: Byle bir idrake ulatran vastalar nelerdir? M: Hayatta hibir ey engelleri amadan elde edilemez. Bir insann gerek varln berrak bir biimde idrak etmesini engelleyen eyler haz arzusu ve strap korkusudur. Yolunuzu tkayan ey haz-ac motivasyonudur. Btn drtlerden arnm, hibir arzunun ortaya kmad hal doal haldir. S: Arzulardan bylesine vazgei zaman gerektirmez mi? M: Eer onu zamana brakrsanz, milyonlarca yl gerekecektir. Arzu ardndan arzu terk etmek sonu asla grnmeyen, ok uzun bir sretir. Arzularnz ve korkularnz kendi hallerine brakn ve tm dikkatinizi zneye verin, arzu ve korku deneyiminin ardnda bulunan varla. Sorun; kim arzuluyor? Brakn her bir arzu sizi kendinize getirsin. S: Btn arzularn ve korkularn kkeni ayndr mutluluk zlemi. M: Sizin dnebildiiniz ve zlemini ektiiniz mutluluk sadece fiziksel ve zihinsel doyumdur. Byle duyusal ve zihinsel hazlar gerek, mutlak mutluluk deildir. S: Duyusal ve zihinsel zevklerin olsun, fiziksel ve zihinsel salktan kaynaklanan genel iyilik ve rahatlk duygusunun olsun, kkleri yine sizin anlattnz gerekte bulunmal. M: Onlarn kkleri hayal gcndedir. Kendisine bir ta verilen ve onun paha biilmez bir elmas olduuna inandrlan bir insan yanldn fark edinceye kadar byk mutluluk duyabilir; ayn ekilde, z varlk bilindiinde zevkler lezzetlerini, aclar dikenlerini yitireceklerdir. Her ikisi de olduklar gibi grnecekler - anlara ya da nyarglara dayanan artl davranlar, sadece tepkiler, basit ekimler, itiler olarak. Genellikle zevk ve ac, beklendiklerinde hissedilirler. Bu tamamen kazanlm alkanlklar ve edinilmi kanlar sorunudur. S: Peki, zevk hayal rn olabilir. Ama ac gerektir. M: Ac ve haz daima beraberdirler. Birinden kurtulmak her ikisinden de kurtulmak demektir. Eer hazza nem vermiyor sanz, acdan da korkmazsnz. Fakat ne biri ne dieri olan o mutluluk vardr ki tamamen te olandr. Sizin bildiiniz mutluluk tarif edilebilir ve llebilir. O szn gelii, nesneldir. Fakat nesnel olan sizin olamaz. Kendinizi dsal bir eyle zdeletirmek vahim bir hata olur. Gerek znel ve nesnel olann tesidir, o btn dzeylerin, her ayrmn, farkn ve tarifin tesindedir, kesinlikle o onlarn kayna, kkeni deildir. Bunlar gerek hakkndaki cehaletten kaynaklanrlar, gerein kendisinden deil; o gerek ki tanmlanamaz, anlatlamaz, var olmann ve var olmamann tesindedir. S: Birok retmeni izledim, birok retiyi inceledim, ne var ki hibiri bana istediimi vermedi. M: Kendini (z') bulma arzusu elbette yerine gelecektir, yeter ki baka bir ey istemeyesiniz. Fakat kendinize kar drst olmalsnz ve gerekten baka bir ey istememelisiniz.Eer bu arada dier birok eyi ister ve onlarn peinden koarsanz, asl amacnza ulamanz, siz daha akllanncaya ve birbiriyle elien drtler arasnda paralanmaya son verinceye kadar ertelenebilir. e ynelin, sendelemeden, duraksamadan, hatta da doru bakmakszn. S: Fakat arzularm ve korkularm hl orada.

M: Onlar anlarnzdan (belleinizden) baka nerede olabilirler? Onlarn kknn anlardan doan beklentilerde olduunu idrak edin. O zaman onlar sizi artk obsede etmeyecekler. S: Sosyal hizmetin, sonu gelmeyen bir grev olduunu iyice anlam durumdaym, nk dzelme ve bozulma, ilerleme ve gerileme her zaman yan yana gidiyor. Bunu her yanda ve her dzeyde grebiliyoruz. Geriye ne kalyor? M: Her ne grev stlenmiseniz onu tamamlayn. Istrap ya da straptan kurtulu gibi somut bir durum yle gerektirme dike, yeni grevler stlenmeyin. nce kendinizi bulun ve sonu gelmeyen hayrlar bunu izleyecektir. karlar terk etmek kadar dnyaya kar salayan baka hibir ey yoktur. Artk kazan ve kayp hesabnda olmayan bir insan gerekten iddetten arnm bir insandr, nk o btn atmalarn te sindedir. S: Evet, ahimsa (iddetsizlik) fikrine her zaman ekili duymuumdur. M: Her eyden nce, ahimsa sylediini kasteder: "ncitme!" nde gelmesi gereken ey iyilik yapmak deil, incitmeyi kesmek, straba yeni straplar eklememektir. Bakalarn honut etmek, hoa gidici olmak ahimsa deildir. S: Ben bakalarn honut etmekten sz etmiyorum, fakat tm kalbimle bakalarna yardmdan yanaym. M: Yaplmaya deer tek yardm, yardma muhtalktan kurtuluu salamaktr. Tekrarlanmas gereken yardm asla yardm deildir. Siz bir bakasna yardmdan sz etmeyin, eer onu btn yardm gereksinmelerinin tesine geirebilmi deilseniz... S: nsan yardm gereksinmesinin tesine nasl geebilir? Ve insan bir bakasna bunu yapmakta yardmc olabilir mi? M: Siz, ayrlk ve snrllk halindeki btn mevcudiyetin ac verici olduunu anladnzda ve tm hayatla tamamyla birlik iinde, saf varlk olarak yaamaya istekli ve yetenekli olduunuzda, siz tm yardm gereksinmelerinin tesine gemi olursunuz. Siz talimatlarla, tlerle, rneklerle ve her eyden ok, varlnzla bakalarna yardm edebilirsiniz. Siz sahip olmadnz veremezsiniz ve olmadnz sahiplenemezsiniz de. Siz ancak olduunuzu verebilirsiniz - ve ondan snrszcasna, tkenmezcesine verebilirsiniz. S: Fakat tm mevcudiyetin strap verici olduu doru mudur? M: Byle evrensel bir zevk araynn nedeni baka ne olabilir? Mutlu bir insan mutluluu arar m? nsanlar ne kadar huzursuz, nasl srekli hareket halindeler! nk onlar ac ekmekte ve kurtuluu, rahatlamay hazda aramaktalar. Onlarn hayal edebildikleri tm mutluluk sadece srekli tekrarlanan haz gvencesidir. S: Bu durumda, benim ben olduumu sandm kii mutlu olamaz, yleyse ne yapacam? M: Siz ancak imdi olduunuz gibi olmay terk edebilirsiniz. Benim sylediimde zalimce bir taraf yok. Bir adam grmekte olduu karabasandan uyandrmak efkattir. Buraya geldiniz, nk ac iindesiniz ve benim btn sylediim: "Uyan, kendini bil, kendin ol" dur. Acnn sonu hazda deildir. Siz acnn da hazzn da tesinde, uzak (yaklalmaz) ve saldrlamaz olduunuzu idrak ettiinizde, mutluluk peinde komak da, onun sonucu olan strap da biter. nk strap zevki hedefler ve zevk ac ile son bulur, insafszca... S: Nihai (en son) halde, mutluluk olanaksz m? M: Keder de olmaz. Sadece zgrlk. Mutluluk bir eye ya da bir kimseye dayandrlr ve kaybedilebilir; her eyden bamszlk ve zgrlk ise hibir eye dayandrlm olmadndan, kaybedilemez. Kederden bamszlk, bir nedene bal olmadndan, yok edilemez. Bu zgrl idrak edin. S: Ben gemiimin bir sonucu olarak strap ekmek zere domadm m? zgrlk hi mmkn olabilir mi? Ben kendi irademle mi dodum? Ben yalnzca bir yaratk deil miyim? M: Doum ve lm bilinte bir olaylar aknn balayp bitmesinden baka nedir? Onlar ayrlk ve snrllk fikrinden tr ac vericidirler. Istraptan bir anlk kurtulua da haz diyoruz ve mutluluk diye adlandrdmz sonsuz hazla ilgili hlyalar, hayaller kuruyoruz. Bunlarn hepsi yanl anlamalar dr. Uyann, teye gein ve gerekten yaayn. S: Bilgim snrl, gcm ise nemsenmeyecek kadar az. M: Bilginin ve gcn kayna olan z Varlk her ikisinden de tedir. Gzlemlenebilir olan zihindedir. z'n doas ise saf farkndalk, saf tanklktr ki o bilginin ya da eilimin (beeninin) varl ya da yokluundan etkilenmez. Varlnz bu doup len bedenin tesinde tutun; o zaman btn sorunlarnz zmlenmi olacak. Siz lmek zere doduunuza inandnz iindir ki onlar mevcut. Kendinizi aldatmay brakn ve zgr olun. Siz "kii" deilsiniz.

35 -En Byk Guru Sizin i Benliginizdir Soran: Her tarafta iittiime gre, arzu ve eilimlerden kurtulu, kendini-idrak etmenin ilk kouludur. Fakat grdm ki bu koulun yerine getirilmesi mmkn deil. Kendini bilmemek arzulara yol ayor, arzular ise bilgisizlii srdryorlar. Gerekten bir ksr dng! MAHARAJ: Yerine getirilecek koullar yoktur. Yaplmas gereken, vazgeilmesi gereken hibir ey yoktur. Sadece bakn ve hatrlayn, her neyi alglar, idrak ederseniz, o siz deildir ve sizin deildir. O orada, bilin alan iindedir, fakat siz alan ve alann ierikleri deilsiniz; hatta, alan bilen de deilsiniz. a balarnzn sonucunda sizi karmakark eden eyler yapmak zorunda olduunuz da sizin fikrinizdir -maksat, arzu, baarszlk, d krkl duygusu- btn bunlar sizi alkoymaktalar. Siz sadece, olan her neyse ona bakn ve ondan te olduunuzu bilin. S: Bu demek midir ki bir ey yapmaktan saknmalym? M: Bunu yapamazsnz! Olan olmak zorundadr. Eer birden bire durursanz paralanrsnz. S: Bu bir, bilen ile bilinenin bir olmas meselesi midir? M: Her ikisi de zihindeki fikirler ve onlar dile getiren szlerdir. Onlarn iinde z Varlk yoktur. z, bunlarn arasnda ya da tesinde deildir. Onu zihinsel dzeyde aramak abestir. Aramay kesin ve grn -o imdi ve burada- o sizin ok iyi bildiiniz "Ben-im (var olanm)"dr. Btn yapacanz ey, kendinizi bilin alan iinde farz etmeyi brakmaktr. Gemiteki deneyimlerinizi, edindiklerinizi unutun, hayatn rzgrlarna ve yamurlarna maruz, rlplak durun; o zaman bir ansnz olacak. S: Kendini sadakatle adamann (bhakti), sizin retinizde bir yeri var mdr? M: Siz rahatsz olduunuz zaman bir doktora gidersiniz, o size hastaln ne olduunu ve ilacn syler. Eer ona gveniniz varsa bu her eyi kolaylatrr: lac alrsnz, rejim kstlamalarna uyarsnz ve iyileirsiniz. Fakat eer ona gveniniz yoksa, yine de ii ansa brakrsnz, ya da kendiniz tp renimi yaparsnz! Her hal ve artta sizi harekete geiren sizin iyileme arzunuzdur, doktor deil. Gven olmadka huzur yoktur. Daima birine ya da bir bakasna gvenirsiniz - bu anneniz ya da karnz olabilir. Tm insanlar arasnda en ok gvene layk olan kimse, kendini-bilen, kurtulmu insandr. Fakat sadece gvenmek yetmez. Arzu etmek zorundasnz da. zgrlk arzusu olmadka sizin zgrl kazanmanz iin gerekli gven ne ie yarar? Arzunuz ne kadar glyse yardm da o kadar kolay ular. En byk Guru bile, eer renci (mrit) renmeye hevesli deilse, aresizdir. Heves, itenlik son derece nemlidir. Gven ise de neyimle gelecektir. Amacnza sadk olun - size rehberlik ede bilecek olana ballnz arkadan gelecektir. Eer arzunuz ve gveniniz glyse, onlar ilerini grecek ve sizi amacnza gtreceklerdir; nk bu durumda kararszlk ve dn yzn den gecikmelere neden olmazsnz. En byk Guru sizin i benliinizdir (z varlnzdr). Gerekten, o en yce retmendir. Yalnz o sizi hedefinize gtrebilir ve yalnz o, yolun sonunda sizi bekler. Ona gvenin, dtaki bir Guru'ya ihtiyacnz olmayacak, Fakat yine onu bulma arzunuz gl olmal ve engeller yaratacak ve kendinizi geciktirecek hibir ey yapmamalsnz. Acnma ve pimanlklarla enerji ve zaman yitirmeyin. Hatalarnzdan ders aln ve onlar yinelemeyin. S: Eer kiisel bir soru sormama aldrmazsanz...? M: Evet, devam edin. S: Sizi bir ceylan postu stnde oturmu gryorum. Bu, iddetsizlik ile nasl badayor? M: Tm alma hayatm boyunca bir sigara yapmcs idim. nsanlara salklarn bozmalarnda yardmc oluyordum. Ve kapmn nne belediye bir genel tuvalet yapt, bu da benim salm bozuyordu. Bu iddet dolu dnyada insan, u ya da bu tr bir iddetten nasl uzak durabilir? S: Elbette btn kanlabilir iddetten kanlmaldr. Ama ne var ki, Hindistan'da her kutsal kii bir kaplan, aslan, leopar ya da ceylan postunun zerinde oturmakta. M: Eski devirlerde plastik bulunmad iin rutubeti en iyi nleyen nesne post idi. Romatizma, bir ermi iin bile pek ekici deil! Bylece, uzun meditasyonlar iin post ihtiyac bir gelenek haline gelmitir. S: Ama hayvann ldrlmesi gerekti. M: Bir Yogi'nin poposu iin bir kaplan ldrdn asla iitmedim. ldrenler Yogi deillerdir. S: Onaylamadnz bir post stnde oturmayarak gstermeniz gerekmez mi?

M: Ne fikir! Ben tm evreni onaylamazken, neden yalnzca post? S: Evrenin ne kusuru var? M: z varlnz unutmak en byk hakszlk ve incitmedir; tm felaketler ondan kaynaklanrlar. Siz en nemli olan dikkate aln, daha az nemli olanlar yollarna gireceklerdir. Karanlk bir oday derleyip toplayamazsnz. nce pencereyi aar siniz. Ia yol vermek her eyi kolaylatrr. yleyse, bakalarn dzeltmeden nce, kendimizi olduumuz gibi grp deiinceye kadar bekleyelim. Sonu gelmeyen sorular iinde dnp durmaya hi gerek yok; kendinizi bulun, o zaman her ey yerli yerini bulur. S: Kaynaa dnme drts ok nadir grlyor. Bu doal bir ey mi? M: Da dnklk balangta doaldr, ie yneli ise-sonda. Fakat aslnda ikisi birdir, nasl soluk al ve veri bir ise. S: Ayn ekilde, beden ve bedende oturan bir deil midir? M: Zaman ve uzay iindeki olaylar -doum ve lm, neden ve sonu- bunlar bir olarak kabul edilebilirler; fakat beden ve bedenlenmi olan ayn realite dzeninden deildirler. Beden zaman ve uzay iinde var olur, geici ve snrldr; halbuki bedende oturan zamansz, uzaysz, her yeri kaplayan ve ebedi olandr, ikisini zdeletirmek vahim bir hatadr ve sonu gelmez straplarn nedenidir. Siz zihin ile bedenin bir olduunu syleyebilirsiniz, fakat temeli oluturan, daha nceden var olan realite beden-zihin deildir.. S: Bedende oturan, her kim olursa olsun, bedeni kontrolde tu tandr, bu nedenle sorumludur. M: Kontrolde tutan ve dolaysyla sorumlu olan evrensel g tr. S: Ve bylece, ben istediimi yapar, sonra da suu bir evrensel gce yklerim. Ne kolay! M: Evet. ok kolay, Sadece, tm hareket edenlerin arkasnda ki o Tek Hareket Ettirici'yi idrak edin ve her eyi O'na brakn. Eer duraksamaz ya da kendinizi aldatmazsanz, bu geree gtren en ksa yoldur. Arzusuz ve korkusuz durun, tm kontrol ve tm sorumluluu brakarak. S: Ne lgnlk! M: Evet, ilhi lgnlk. Kiisel kontrol ve kiisel sorumluluk illzyonunu brakmann yanll nedir? Her ikisi de yalnzca zihindedir. Siz kukusuz, kontroln sizde olduunu hayal ettiiniz srece, bizzat sorumlu olduunuzu da hayal etmeniz gerekir. Biri dierini gerektirir. S: Evrensel olan zel ayrntlardan nasl sorumlu olabilir? M: Dnyadaki tm hayat gnee dayanr. Onun nihai neden olmasna karn, her olan ey iin onu sulayamazsnz. Ik iekteki rengin nedenidir, ama o ne bunu direkt olarak kont rol etmektedir ne de bundan sorumludur. O buna sadece olanak verir, o kadar. S: Btn bunlarda houma gitmeyen ey, bir evrensel gce snmak. M: Gereklerle, olgularla dvemezsiniz. S: Kimin gerekleri? Sizinki mi, benimki mi? M: Sizinki. Siz benim gereklerimi yadsyamazsnz, nk onlar bilmiyorsunuz. Bilebilseydiniz, onlar yadsmazdnz. Sorun burada yatyor. Kendi imgelemelerinizi gerek, benim gereklerimi imgeleme sayyorsunuz. Ben her eyin bir olduunu kesinlikle biliyorum. Farkllklar ayrlk nedeni olmaz. Siz ya her eyden sorumlusunuz ya da her eyden sorumsuz. Bir tek bedenin kontrolne ve sorumluluuna sahip olduunuzu hayal etmek sadece beden-zihnin bir arptmasdr. S: Yine de bedeninizle kstlsnz. M: Sadece bedene ait ilerde. Ben buna aldrmam; bu, yln mevsimlerine katlanmaya benzer. Onlar gelirler ve giderler onlar beni hemen hi etkilemezler. Ayn ekilde, beden-zihinler gelirler ve giderler - hayat sonsuza dek yeni anlatmlar (kendini ifade ediler) aray iindedir. S: ...Btn ktlklerin toplamn Tanr'ya yklemediiniz srece ben tatmin olurum. Btn bildiklerime gre, bir Tanr olabilir, ama bana gre o, insan zihninin projekte ettii bir kavramdr. O sizin iin bir gerek olabilir ama bana gre toplum Tanr'dan daha

gerektir, nk ben onun hem yarat hem tutsaym. Sizin deerleriniz bilgelik ve efkattir; toplumunki ise ustaca bencillik. Ben sizinkinden tamamen fakl bir dnyada yayorum. M: Kimse zorlamyor. S: Kimse sizi zorlamyor ama beni zorluyor. Benim dnyan kt bir dnya, gzyalar, glk, sknt ve ac dolu. Onu alimce ifade ederek, tekml ve karma kuramlar ne srerek aklamak, incitmelere bir de hakaret eklemek gibi olur. Kt bir dnyann Tanr's acmasz bir Tanr'dr. M: Dnyanzn Tanr's sizsiniz ve siz hem budala hem zalimsiniz. Varsn Tanr kendi yarattnz bir kavram olsun. Siz kim olduunuzu bulun, ktlklerle dolu bir dnyaya gerei, iyilii ve gzellii zleyerek yaamak iin nasl olup da geldiinizi bulun. Sizin, Tanr'nn kim olduunu, ne hakknda konutuunuzu bilmeden, Tanr lehinde ya da aleyhinde konumanzn ne yarar var? Korkudan ve umuttan domu, arzu ve imgelemeyle ekillenmi tanr, evrenin Zihni ve Yrei olan O Kudret olamaz. S: Kabul ediyorum, iinde yaadm dnya ve inandm Tanr, her ikisi de hayal gcnn yaratklardr. Fakat onlarn arzuyla yaratlmalar nasl olmutur? Neden bylesine ac veren bir dnya ve byle duygusuz ve umursamaz bir Tanr imgeli yorum? Benim ne kusurum var ki kendime bylesine zalimce ikence etmem gerekiyor? Aydnlanm bir insan geliyor ve bana, "Bu sona erdirilecek bir rya" diyor. Fakat o da ryann bir paras deil mi acaba? Kendimi kapana kslm hissediyorum ve hibir k yolu bulamyorum. Siz zgr olduunuzu sylyorsunuz. Neye kar zgrsnz? Tanr akna, beni aydnlatn; uyanmama yardm edin, madem ki beni uykuda rpnrken gren sizsiniz. M: Ben zgrm dediim zaman sadece bir olguyu, bir gerei bildiriyorum. Eer bir erikinseniz, bebekliinizden kurtulmusunuz demektir. Ben btn tarif ve kimliklerden, tm zdeletirmelerden bamszm. Her ne iitir, grr ve dnrseniz, o ben deilim. Ben alg ya da kavram da deilim. S: Yine de bir bedeniniz var ve siz ona bamlsnz. M: Yine kendi gr noktanzn tek doru olduunu varsayyorsunuz. Tekrar ediyorum: Ben bir beden deildim, deilim ve olmayacam. Bana gre bu bir gerektir, bir olgudur. Ben de domu olduum illzyonun altndaydm, fakat Gurum, doum ve lmn yalnzca fikirlerden ibaret olduunu - doumun yalnzca, "Benim bir bedenim var" fikri, lmn ise "Bedeni mi kaybettim" fikri olduunu grmemi salad. imdi ben bir beden olmadm bildiimde, beden olabilir de olmayabilir de - ne fark eder ki? Beden-zihin bir oda gibidir. O oradadr ama ben her zaman onun iinde yaama ihtiyacnda deilim. S: Ama yine de bir beden var ve siz ona bakm gsteriyorsunuz. M: Bedeni yaratan g ona bakm gsteriyor. S: Bir dzeyden bir dierine atlyoruz durmadan. M: Sz konusu iki dzey var: Olgulara ait olan fiziksel ve fikirlere ait olan zihinsel. Ben her ikisinin de tesindeyim. Ne olgularnz, ne fikirleriniz benimdir. Benim grdm ise, tedir. Benim tarafma gein ve benimle birlikte grn. S: Sylemek istediim ok basit. Ben beden olduuma inandm srece, "Tanr benim bedenimin bakmyla megul olur" dememem gerekir. Tanr megul olmaz. O onu a kalmaya, hastalanp lmeye brakr. M: Bir bedenden baka ne bekliyorsunuz? Neden onunla ilgili ylesine endie duyuyorsunuz? Bir beden olduunuzu dndnz iin onun bozulmaz, yok edilemez olmasn istiyorsunuz. Siz baz uygulamalarla, onun hayatn epeyce uzatabilir siniz, fakat hangi nihai amala? S: Uzun ve salkl yaamak daha iyidir. Bu bize ocukluun ve genliin hatalarndan, erikinliin d krklklarndan ve ihtiyarln sefaletinden ve bunaklndan uzak durma olana verir. M: Elbette uzun yaayn. Fakat siz efendi deilsiniz. Doum ve lm gnlerinizi siz kararlatrabilir misiniz? Ayn dili konumuyoruz. Sizinkisi bir kendini-kandrma konumas, hepsi tahmin ve varsaymlarn ucunda asl. Siz kesin bilmediiniz eyler hakknda gvenle konuuyorsunuz. M: Henz burada deilsiniz. Burada olan benim. Gelin ieri! Ama gelmezsiniz. Sizin hayatnz yaamam, sizin gibi hissetmemi ve sizin dilinizi konumam istersiniz. Bunu yapamam, zaten yapmamn size bir yarar dokunmaz. Siz bana gelmelisiniz. Szler zihne aittir ve zihin karartr, rter ve arp tr. Bundan tr de mutlaka szlerin tesine, benim tarafma gemeniz gerekiyor. S: Beni o tarafa aln.

M: Bunu yapyorum ama siz direniyorsunuz. Siz kavramlara gereklik atfediyorsunuz; halbuki kavramlar gerein arptlmasdr. Btn kavramlatrmalar brakn ve sessiz ve dikkatli kaln. Bunda iten olun, sizin iin her ey iyi olacak. 36 -ldrmek ldreni incitir, leni Degil S: Her beden kendi dnyasn yaar. M: imdiki bedende eski beden - bu sadece bir fikir mi, yoksa bir an m? S: Bir fikir tabii ki. Bir beyin yaamad eyi nasl anmsar? M: Kendi sorunuzu kendiniz yantladnz. Neden fikirlerle oynuyorsunuz? Emin olduklarnzla yetinsenize. Ve emin olabileceiniz tek ey "Ben-im"dir. Bununla kaim, dier her eyi reddedin. Yoga budur. S: Sadece szel olarak reddedebilirim. En fazla, "Bu ben deilim, bu benim deil, ben btn bunlarn tesindeyim" formln tekrarlamay hatrmda tutabilirim. M: Bu da iyi. nce szel olarak, sonra aklen ve duygusal ynden ve sonra eylem halinde. inizdeki geree dikkatinizi verin, o aydnla kacak. Bu, tereya karmak iin yaykta krema dvmeye benzer. Bunu doru biimde srekli olarak ve kendinizi vererek yapn, sonu mutlaka gelecek. S: Mutlak, nasl olur da bir srecin sonucu olabilir? M: Haklsnz, greli olan, Mutlak'n nedeni olamaz. Fakat yay alkalamamak nasl tereyann kremadan ayrlmasn engellerse, greli olan da mutlak olann nn tkayabilir. Drty yaratan gerek olandr; iteki dtakini drter ve dtaki de aba ve ilgi eklinde yant verir. Fakat nihai olarak ne i vardr ne de d; bilin hem yaratcdr, hem yaratlan, hem deneyimleyen hem deneyim, hem bedendir hem bedenlenen. Btn bunlar projekte eden gce dikkat edin, o zaman tm sorunlarnz sona erer. S: Projekte eden g hangisidir? M: Arzunun drtp harekete geirdii hayal gc. S: Btn bunlar biliyorum, fakat onlar zerinde etkim yok. M: Bu da sizin sonular alma hevesinizden doan bir baka yanlgnz. S: Amal eylemde ne kusur var? M: Uymuyor. Bu konularda ne ama ne de eylem meselesi vardr. Btn ihtiyacnz dinlemek, hatrda tutmak, dnmektir. Bu yemek yemek gibidir. Btn yapacanz, bir lokma srmak, inemek ve yutmak. Dier hepsi bilinsiz ve otomatiktir. Dinleyin, hatrda tutun ve anlayn - zihin hem aktrdr, hem sahne. Her ey zihindendir ve siz zihin deilsiniz. Zihin tekrar tekrar doar, siz deil. Zihin dnyay ve onun btn harikulade eitliliini yaratr. yi bir tiyatro oyununda olduu gibi karakterlerin ve durumlarn her eidi vardr, bylece bir dnya meydana getirmek iin her birinden bir ufak para size yetecektir. S: Ama bir oyunda kimse ac ekmez. M: Kii kendisini oyunla zdeletirmedike. Kendinizi dnya ile zdeletirmezseniz ac ekmezsiniz. S: Bakalar ekecek. M: yleyse, dnyanz mkemmel hale getirin, yapn bunu. Eer Tanr'ya inanyorsanz, O'nunla aln. Eer inanmyorsanz, bir olun. Ya dnyay bir oyun gibi grn ya da onun zerinde var gcnzle aln. Yahut her ikisini de yapn. S: Bir adam ldnde onun kimliine ne olur? Onun bir baka bedende devam ettii fikrine katlyor musunuz? M: O devam eder ama etmez. Sizin ona nasl baktnza baldr bu. Kimlik sonuta nedir? Bellekte sreklilik mi? Bellek olmadka kimlikten sz edebilir misiniz? S: Evet, edebilirim. ocuk ana-babasn bilmeyebilir, yine de kendisinde kaltsal zellikler bulunacaktr. M: Onlar kim tehis ediyor? Kaydeden ve kyaslayan bir bellee sahip bir kii. Grmyor musunuz ki bellek sizin zihinsel hayatnzn dokuma tezghdr ve kimlik de zaman ve uzay iindeki bir olaylar kalbndan ibarettir. Kalb deitirin, insan da deitirmi olursunuz.

S: Kalp anlaml ve nemlidir. Onun kendi deeri vardr. Siz dokunmu bir desenin sadece renkli iplikler olduunu sylediiniz zaman en nemli noktay karyorsunuz - onun gzelliini. Ya da bir kitab mrekkeple lekelenmi kt olarak tanmladnzda, kitaptaki anlam yitiriyorsunuz. Kimlik deerlidir, nk o bizi esiz ve yeri doldurulamaz klan bireyselliin temelidir. "Ben-im" bu esiz oluun sezgisidir. M: Evet ve hayr. Kimlik, bireysellik, esizlik - bunlar zihnin en deerli grnleri, durumlardrlar, ama sadece zihnin. "Ben var olan her eyim" de ayn derecede geerli bir deneyimdir. Kiisel olanla evrensel olan birbirinden ayrlamaz. Onlar isimsiz olan'n dardan ve ieriden grnen iki yzdrler. Ne yazk ki szckler sadece sz ederler, fakat tamaz, aktar mazlar. Szlerin tesine gemeye aln. S: lmde len nedir? M: len "Ben bu bedenim" fikridir; tank lmez. S: Jain'ler tanklarn ok sayda ve birbirlerinden ebediyen ayr olduklarna inanrlar. M: Bu onlarn gelenekleridir ki baz byk insanlarn deneyimlerine dayanmaktadr. Bir tank kendini saysz bedenlerde "Benim" eklinde yanstr. Bedenler mevcut olduka, ne kadar sptil de olsalar, "ben" birok gibi grnecektir. Beden tesinde sadece Bir Olan vardr. S: Tanr m? M: Yaratan, bir kiidir ki onun bedeni dnyadr, isimsiz Olan btn tanrlardan tedir. S: Sri Ramana Maharshi ld. Bu onun iin nasl bir fark yapt? M: Hi. O ne idiyse odur - Mutlak Gerek. S: Fakat sradan insan iin lm bir fark yapyor. M: O lmden nce kendini ne olarak dnyorsa, lmden sonra yle olmakta devam ediyor. Onun kendi hakkndaki imaj lmden sonra da devam eder. S: Geenlerde, hayvan derilerinin bir gnani tarafndan meditasyon iin kullanldndan sz ediliyordu. Ben ikna olamadm. Gelenek ve greneklere havale ederek her eyi hakl karmak kolaydr. Gelenekler acmasz ve grenekler yozlam olabilirler. Onlar aklayabilirler ama hakl klamazlar. M: Kendini-idraki yasa-tanmazln izlediini sylemeyi asla dnmedim. zgrle ulam insan son derece yasa tanr insandr. Fakat onun yasalar onun gerek varlnn yasalardr, toplumun deil. O, koullara ve icaplara gre onlara uyar ya da onlar iner. Ama o asla keyfine gre hareket eden ya da dzen yoksunu deildir. S: Benim kabul edemediim ey, adet ve alkanlklarn mazur gsterilmeleri, hakl karlmalardr. M: Zorluk gr noktalarmzn farkllnda yatyor. Siz be- den-zihin'in gr noktasndan konuuyorsunuz. Ben ise tann gr noktasndan. Temelde fark var. S: Yine de zulm zulmdr. M: Kimse sizi zalim olmaya zorlamyor. S: Baka insanlarn acmaszlndan yararlanmak da dolayl zulmdr. M: Eer yaam srecine yakndan bakarsanz, acmaszl her yerde bulacaksnz, nk hayat hayat ile beslenir. Bu bir olgudur, fakat bu sizin canl olduunuz iin kendinizi sulu hissetmenize neden olmaz. Siz daha ilk bata annenize bitmez tkenmez sknt ve znt vermekle bir acmazszlk hayatna balamsnz. Hayatnzn son gnne kadar da yiyecek, giyim, barnak iin, bedeninize sarlarak, onun ihtiyalar iin savaarak, bir gvencesizlik ve lm dnyasnda, onun gvence iinde olmasn isteyerek ura vereceksiniz. Hayvann gr noktasndan, ldrlmek en kt lm biim deildir; elbette hastala ve ihtiyarlayarak rmeye yelenir. Acmaszlk maksatta, drtde yatar, olguda deil. ldrmek ldreni incitir, ldrleni deil. S: Ayn fikirdeyim; yleyse avclarn ve kasaplarn hizmetlerini kabul etmemeliyiz. M: Kabul etmenizi kim istiyor? S: Siz kabul ediyorsunuz.

M: Beni siz yle gryorsunuz? Ne abuk suluyor, yarglyor ve mahkm ediyorsunuz! Neden kendinizle deil de benimle balyorsunuz? S: Sizin gibi bir insan bir rnek koymaldr. M: Siz benim rneimi izlemeye hazr msnz? Ben dnyaya lmm, hibir ey istemiyorum, hatta yaamak bile. Benim gibi olun, benim yaptm yapn. Siz beni yediklerimle, giysilerimle yarglyorsunuz; ben ise sizin drtlerinize bakyorum sadece. Eer siz beden-zihin olduunuza inanarak, ona gre hareket ederseniz, en byk acmaszlktan sulusunuz - kendi gerek varlnza kar zulmden. Onunla karlatrldnda dier btn sularn ad bile gemez. S: Siz beden olmadnz savma smyorsunuz. Fakat beden sizin kontrolnz altnda ve siz onun her yaptndan sorumlusunuz. Bedene tam zerklik (kendi kendini ynetme hakk) vermek budalalk ve delilik olurdu. M: Sakinlein biraz. Ben de btn hayvanlarn etleri ve krkleri iin ldrlmelerine karym, fakat buna ncelik vermeyi reddederim. Vejetaryenlik deerli bir davadr, fakat en acil olan o deildir. Btn deerli davalara en iyi hizmeti zne (kaynana) dnm insan verebilir. S: Ben Sri Ramana Aram'ndayken, o yerin her yannda Bhagwan' hissederdim, her eye nfuz etmi, her eyi gren. M: Gerekli inanca sahiptiniz. Ona inanc olan kimseler her yerde ve her zaman onu grebilirler. Her ey inancnza uygun olarak geliir ve inancnz arzunuzun eklidir. S: Sizin kendinize olan inancnz da bir arzu ekli deil midir? M: Ben "Ben-im" dediim zaman, beden gibi bir ekirdei olan ayr bir varlk kastetmiyorum. Ben varoluun tmn, bilin okyanusunu dnyorum, varolan ve bilen tm evreni kastediyorum. Benim arzu edeceim hibir ey yok, nk ben daima, ebediyen tam-olan'm. S: Baka insanlarn isel yaamlarna eriebilir, onlarla temas kurabilir misiniz? M: nsanlar ben'im. S: Ben z ya da madde veya form aynln kastetmiyorum. Ben, bakalarnn zihinlerine ya da kalplerine bilfiil girerek onlarn kiisel deneyimlerini paylayor musunuz demek istedim. Siz benimle birlikte ac ekebilir ve sevinebilir misiniz, yoksa gzlem ve karlatrma yoluyla sadece sonu mu karrsnz? M: Btn varlklar benim iimdedir. Fakat i beyin kademesine indirildiinde, bir baka beynin ieriini alglamak zel bir eitim gerektirir. Eitim ile kazanlamayacak hibir ey yoktur. S: Ben sizin projeksiyonunuz deilim, siz de benim projeksiyonum deilsiniz. Ben kendi bama varm, sadece sizin yarattnz olarak deil. Bu imgeleme ve projeksiyon hakkndaki kaba felsefe bana hitap etmiyor. Siz beni tm realiteden yoksun brakyorsunuz. Kim kimin imajdr? Siz mi benim imajmsnz, ben mi sizin? Yoksa ben kendi imajmn iinde bir imaj mym? Yo, hayr, bir yerde bir yanl var. M: Szckler boluklarn ele veriyorlar. Gerek olan tarif edilemez, onun deneyimlenmesi gerekir. Bildiklerimi anlatmak iin daha iyi szckler bulamyorum. Sylediklerim belki gln grnebilirler. Fakat szcklerin aktarmaya altklar ey en yce gerektir. Kk eyler zerinde her ne kadar tartsak da her ey bir'dir. Ve her ey, btn arzularn tek kayna ve hedefini -ki onu hepimiz "Ben-im" olarak biliyoruz- honut etmek iin yaplr. S: Arzunun kkeninde olan straptr. Temel drt straptan kamaktr. M: Istrabn kkeni nedir? Kendinizle ilgili cehaletiniz, yani kendini-bilmemek. Arzunuzun kkeni nedir? Kendinizi bulma drts. Tm yaradl, asln bulmak iin urap didiniyor ve aslna dnnceye kadar da rahat etmeyecek. S: Ne zaman dnecek? M: Siz istediiniz zaman dnebilir. S: Peki, dnya? M: Onu da yannzda gtrebilirsiniz. S: Mkemmellie eriinceye kadar dnyaya yardm ederek beklemek zorunda mym?

M: Elbette dnyaya yardm edin. Fazla yardmnz olmayacak fakat bu aba sizi gelitirecek. Dnyaya yardm etmeye almann yanl bir yan yok. S: Kukusuz, insanlar oldu, byk yardmlarda bulunan sradan insanlar. M: Dnyaya yardm edilmesi gereken zaman geldiinde, baz insanlara, byk deiikliklere neden olacak irade, bilgelik ve g verilir. 37 -Acnn ve Hazzn tesinde Askn Mutluluk Vardr Maharaj: Her eyden nce unu idrak etmelisiniz: Siz kendiniz de dahil her eyin kantsnz. Hi kimse sizin varlnz kantlayamaz, nk nce onun varlnn sizce dorulanm olmas gerekir. Oluunuzu ve biliinizi kimseye borlu deilsiniz. Hatrlayn, siz tamamyla kendi banasnz. Siz bir yerden gelmez ve bir yere gitmezsiniz. Siz sonsuz varolu ve farkndalksnz. Soran: kimiz arasnda temel bir fark var. Siz gerek olan biliyorsunuz, bense sadece zihnimin almalarn biliyorum. Bunun iin sizin sylediiniz bir ey, benim iittiim ise bir baka ey. Sizin sylediiniz doru, benim anladm ise yanl; szckler ayn olduu halde. Aramzda bir boluk var, onu nasl kapamal? M: Olduunuzu dndnz gibi olma fikrinden vazgein, bir boluk kalmayacak. Kendinizi ayr olarak imgelediiniz iin o boluu siz yarattnz. Siz o boluu gemek zorunda deilsiniz. Yeter ki onu yaratmayn. Her ey sizsiniz, her ey sizindir. Baka bir ey yoktur. Hepsi bu. S: Ne garip! Sizin iin doru olan ayn szckler benim iin yanl oluyor. "Baka hi kimse yok." Nasl apak gerekd! M: Brakn, ister gerek olsunlar ister olmasnlar. Szcklerin nemi yok. nemi olan sizin kendi hakknzdaki fikriniz, nk o sizin nnz tkyor. Ondan vazgein. S: ocukluumdan beri bana admla ve eklimle snrl olduumu dnmem retildi. Yalnzca bunun aksini iddia etmek bu derin kaznm zihinsel izi silemez. Dzenli bir beyin-ykamaya gereksinim var, o da eer yaplabilirse. M: Siz ona beyin ykama diyorsunuz. Ben ona Yoga diyorum - btn zihinsel izleri dzelten. Ayn dnceleri tekrar tekrar dnmeye zorlanmamalsnz. leri doru devam edin! S: Sylenmesi yaplmasndan kolay. M: ocuk olmayn! Deimek ac ekmekten daha kolaydr. Byyn, ocukluktan kn, hepsi bu kadar. S: Byle eyler yaplmaz, olur. M: Her zaman her ey olur, fakat onun iin hazr olmalsnz. Hazr olmak olgun olmaktr. Gerek olan grmyorsunuz, nk zihniniz bunun iin hazr deil. S: Eer gerek benim gerek doam ise nasl hazr olmam? M: Hazr olmamak demek, korkmak demektir. Siz ne olduunuzdan korkuyorsunuz. Sizin varacanz btndr. Ama siz kimliinizi yitireceinizden korkuyorsunuz. Bu ocuksuluk- tur, oyuncaklara, arzularnza ve korkularnza, yarglarnza ve fikirlerinize sarlmaktr. Hepsini brakn-ve gerein kendini dorulamasna hazr olun. Bu kendini-dorulama en iyi ekilde, "Ben-im (var olanm)" szleriyle ifade edilir. Baka hibir eyin varl yoktur. S: "Ben-im", elbette, ama ayrca "Ben biliyorum" da. Ve ben yle yle olduumu, bedenin sahibi olduumu, baka beden sahipleriyle ok eitli ilikilerim olduunu da biliyorum. M: Bunlar hep imdi'ye taman anlar. S: Ben ancak imdide olandan emin olabilirim. Gemi ve gelecek, an ve imgeleme, bunlar zihinsel haller, fakat tm bildiim onlar ve onlar imdi var. Bana onlar terk etmemi sylyorsunuz. nsan imdiyi nasl terk eder? M: Siz hounuza gitse de gitmese de, her zaman gelecein iine doru ilerlemektesiniz. S: Ben imdi'den imdi'ye ilerliyorum - ben hibir ekilde hareket etmiyorum. Dier her ey hareket ediyor - ben deil. M: yle olsun. Fakat zihniniz hareket ediyor. imdi'de siz hem hareket edebilen hem sabit-deimez olansnz. imdiye kadar kendinizi hareket edebilen olarak kabul ettiniz ve sabit-deimez olan gzden kardnz. Zihninizi ters yz edin. Hareket edebileni dikkate almayn, o zaman kendinizi daima mevcut, deimez gerek, anlatlamaz fakat kaya gibi somut olan olarak bulacaksnz.

S: Eer o imdi ise, onun neden farknda deilim? M: nk siz onun farknda olmadnz fikrine tutunuyorsunuz. Bu fikri brakn gitsin. S: Bunun bir faydas olmuyor, yani braksam da fark edemiyorum. M: Bekleyin. Siz ayn anda duvarn her iki tarafnda birden olmak istiyorsunuz. Olabilirsiniz ama duvar kaldrmak zorundasnz. Ya da duvarn ve onun her iki tarafnn "buras" ya da "oras" gibi tanmlanamayacak tek bir alan olduunu idrak etmelisiniz. S: Benzetmeler hibir eyi kantlamaz. Tek ikayetim u: Neden sizin grdnz grmyorum, neden szleriniz zihnime doru gibi gelmiyor? Bu kadarn bileyim, dier hepsi bekleyebilir. Siz bilgesiniz, ben kt anlaylym. Bilgelii nerede ve nasl bulacam? M: Eer kendinizi kt anlayl biliyorsanz, kesinlikle yle deilsiniz demektir! S: Hasta olduumu bilmenin beni iyiletirmeyecei gibi, kendimi budala bilmek de beni akll yapamaz. M: Hasta olduunuzu bilmek iin balangta iyi olmu olmanz gerekmez mi? S: Oh, hayr. Kyaslama yoluyla bilirim. Eer ben doutan korsem ve siz bana nesneleri, onlara dokunmadan bildiinizi sylerseniz, bense bilmek iin dokunmak zorundaysam, grmenin ne olduunu bilmeden de kr olduumun farkna varabilirim, Ayn ekilde, siz benim kavrayamadm eylerden kesin gvenle sz ederken, bende bir eyin eksik olduunu biliyorum. Siz benim hakkmda yle harikulade eyler sylyorsunuz; size gre ben ebedi, her yerde hazr, her eyi bilen, en yce mutluluk iinde, var olan her eyin yaratcs, koruyucusu ve yok edicisi, tm hayatn kayna, varoluun kalbi, btn yaratklarn efendisi ve sevgilisiyim. Siz beni Nihai Gerek'le, tm varoluun kayna ve hedefiyle eitliyorsunuz. Ben ancak hayretle gzlerimi krptryorum. nk ben kendimi bir karanlk okyanusu iinde, ufack bir arzular ve korkular yuma, bir strap kabarc, geici bir bilin prlts olarak biliyorum. M: Istrap var olmadan siz var idiniz. Istrap gittiinde siz kaldnz. Istrap geicidir, siz deilsiniz. S: zgnm, fakat ben sizin grdnz grmyorum. Doduum gnden leceim gne kadar ac ve haz benim hayatmn rgsn recekler. Doumdan nce ve lmden sonra var olma hakknda bir ey bilmiyorum. Sizi ne kabul ne de reddediyorum. Sylediinizi iitiyorum fakat onu bilmiyorum. M: imdi bilinlisiniz, yle deil mi? S: Ltfen bana ncesi ve sonras hakknda soru sormayn. Ben sadece imdi olan biliyorum. M: Pekl. Siz bilinlisiniz. Buna tutunun. Bilinli olmadnz haller vardr. Buna bilinsiz var olu deyin. S: Bilinsiz var olu? M: Burada bilin ve bilinsizlik terimleri uygun olmuyor. Mevcudiyet bilinte mevcuttur, z ise bilinten bamszdr. S: O boluk, hilik midir? O sessizlik midir? M: Neden ayrntlara giriyorsunuz? "Olma hali" bilinci kaplar ve aar. Nesnel bilin saf bilincin bir ksmdr, onun tesi deil. S: Ne bilin, ne bilinsizlik olan saf "olma hali"ni nasl bilebilirsiniz? Tm bilgi yalnzca bilintedir. Zihnin geici bir sre iptali gibi bir durum olabilir. O zaman bilin tank olarak m grnr? M: Tank yalnzca olaylar kayda geirir. Zihnin askda olduu durumlarda ise "Ben-im" duygusu bile erir. Zihin olmadka "benim" duygusu bile yoktur. S: Zihin olmadan demek, dnceler olmadan demektir. Bir dnce olarak "Ben-im" yatr (dibe ker). Bir varolu duygusu olarak ise "Ben-im" kalr. M: Zihinle birlikte btn deneyimler yatr. Zihin olmadka ne deneyimleyen olur, ne deneyim. S: Tank da kalmaz m? M: Tann ii deneyimin mevcut olduunu ya da olmadn kaydetmektir. O kendi bana bir deneyim deildir, fakat "Ben tanm" dncesi ortaya ktnda, o bir deneyim haline gelir.

S: Btn bildiim, zihnin bazen alt, bazen durduudur. Zihinsel sessizlik deneyimine zihnin askya alnmas (zihnin iptali) diyorum. M: Sessizlik ya da hilik, boluk veya iptal deyin, gerek udur ki; de -deneyimleyen, deneyimleme ve deneyim- yoktur. Tanklkta, farkndalkta, kendinin-bilincinde olma, u ya da bu olma duygusu yoktur. Tanmlanamaz "olma hali" kalr. S: Bir bilinsizlik hali olarak m? M: O her neyle kyaslanrsa, onun kartdr, o ayn zamanda tm kartlar aras ve tesidir. O ne bilintir ne bilinsizlik, ne her ikisi aras ne de tesi. O, bir deneyim ya da deneyimsizlik ile ilgili ve kyaslanr olmakszn kendi bana var olandr. S: Ne garip! Siz ondan, sanki onu deneyimlemi gibi sz ediyorsunuz. M: Onu dndnzde bir deneyim haline gelir o. S: Sanki bir iek tarafndan tutulan grnmez n renk halini al gibi. M: Evet, yle diyebilirsiniz. O renkte olandr ama renk deildir. S: Aynen, Nagarjuna'nn drt katl inkr; ne o, ne bu, ne her ikisi, ne de hibiri. Bam dnyor... M: Sizin zorluunuz, gerein birok bilin halinden biri olduu hakkndaki fikrinizden kaynaklanyor. Siz "Bu gerektir. Bu gerek deildir. Ve bu ksmen gerektir" eklinde konuma eilimindesiniz. Sanki gerek, deien llerde sahip olunabilecek bir nitelik ya da zellikmi gibi. S: zin verin bunu bir baka ekilde ifade edeyim. Ne de olsa bilin ancak ac verdii zamanlarda bir sorun haline gelir. Bir srekli mutluluk hali sorulara neden olmaz. Tm bilinlilik halini bir haz verici ve ac verici karm olarak buluyoruz. Niin? M: Btn bilin snrldr, o yzden de ac vericidir. Bilincin kkeninde arzu, deneyim drts yatar. S: Arzu olmasa bilin var olmazd m demek istiyorsunuz? Ve bilinsiz olmann avantaj nedir? Eer acdan kurtulmak iin hazdan da vazgemek zorundaysam, ikisinden de ayrlmamay tercih ederim. M: Ac ile hazzn tesinde akn mutluluk vardr. S: Bilinsiz mutluluk neye yarar ki? M: Ne bilinli, ne bilinsiz. Hakiki. Asl. S: Sizin bilince itiraznz nedir? M: O bir yktr. Beden yk demektir. Duyular, arzular, dnceler - bunlarn hepsi yktr. Btn bilin atmadan oluur. : Gerek; asl varlk, saf bilin, sonsuz mutluluk hali olarak tanmlanyor. Acnn onunla ilgisi ne? M: Ac ve haz meydana gelir, fakat ac hazzn bedeli, haz da acnn dldr. Hayatta da, ou zaman inciterek, ac vererek haz duyarsnz ve haz verirken actrsnz. Haz ile acnn bir olduunu bilen insan huzur ve bartadr. S: Tm bunlar kukusuz ok ilgin, fakat benim hedefim ok daha basit. Hayatta daha ok zevk, daha az ac istiyorum. Ne yapmalym? M: Bilin var olduu srece, ac da , zevk de mevcut olacaktr. "Ben-im"in, bilincin doasdr bu, kendini ztlarla zdeletirmek. S: yleyse btn bunlar benim ne iime yarayacak? Bu doyurmuyor. M: Doymayan siz, kimsiniz? S: Ben ac ve zevk insanym. M: Ac ve zevk, her ikisi de ananda'dr (mutluluk). te burada nnzde oturmu, size -birinci elden ve deimeyen kendi deneyimime dayanarak- anlatyorum ki ac ve zevk, mutluluk okyanusundaki dalgalarn doruklar ve vadileridir. Ta derinde, dipte, tam bir btnlk (tam olu) vardr. S: Deneyiminiz sabit midir? Deimez mi?

M: Ebedi ve deimezdir. S: Benim btn bildiim zevki arzulayp acdan korktuumdur. M: Bu sizin kendi hakknzda dndnzdr. Buna son verin. Eer bir alkanl bir anda krp atamyorsanz, o zaman onun yanlln, sahteliini dnmeye ve grmeye aln, o aina yolu deneyin. Allm sorgulamak zihnin grevidir. Zihnin yarattn zihnin yok etmesi gerekir. Ya da, tm arzularn zihinde var olduklarn, onun dnda mevcut olmadklarn idrak edin ve darda kaln. S: Dorusu, her eyin zihin tarafndan yapld (ondan kaynakland) eklindeki bu aklamaya ben gvenmiyorum. Zihin sadece bir alettir, tpk gzn bir alet oluu gibi. Siz alglamann yaratmak olduunu syleyebilir misiniz? Ben dnyay pencereden gryorum, pencerenin iinde deil. Btn syledikleriniz, ortak bir temele dayandrldndan, birbirleriyle tutarl grnyorlar, fakat temelinizin bir gerek mi yoksa bir zihin rn m olduunu bilmiyorum. Onun hakknda yalnzca bir zihinsel imaj tayorum. M: Zihinde yer alp durduunuz srece, beni zihinde greceksiniz. S: Anlamak iin szckler ne kadar yetersiz! M: Szckler olmaynca anlalacak ne kalr? Anlama ihtiyac yanl-anlamadan doar. Sylediim dorudur fakat size gre o sadece bir kuram. Onun doru olduunu nasl anlayabileceksiniz? Dinleyin, hatrlayn, dnn, gznzde canlandrn. Ve gnlk yaamnzda uygulayn. Bana sabr gsterin ve her eyden ok kendinize sabr gsterin, nk tek engeliniz kendinizsiniz. Yol sizden geerek kendinizden teye gtrr. Siz sadece belirli, zel olann gerek, bilinli ve mutlu olduuna inandka ve dualite tesi gerei hayal rn bir soyut kavram olarak ret ve inkr ettike, benim sadaka verir gibi kavramlar ve soyutlamalar dattm dneceksiniz. Fakat bir kez kendi varlnz iindeki geree dokundunuz mu, o zaman size en yakn ve en sevgili olan tarif etmekte olduumu greceksiniz. 38 -Spiritel Uygulama iradenin Tekrar Tekrar Dogrulanmasdr Soran: Sizi ara sra grmeye gelen Batllar garip bir zorlukla karlayorlar. Geree-varm, kendini-bilen, Tanr'y bilen, dnyay am bir insan fikri onlarca bilinmeyen bir eydir. Onlarn Hristiyan kltrnde btn sahip olduklar bir ermi fikridir: Bu Allah'tan korkan, insan kardelerini seven, ibadet- kr, kimi zaman vecit hallerine girmeye yatkn, birka mucizeyle teyit edilen dindar bir insan fikridir. Bir gnani fikri bile Bat kltrne yabanc, egzotik ve olduka inanlmaz bir eydir. Bilinte yeni bir boyut fikri bile onlara inanlmaz ve olanak d grnyor. Onlara yardmc olacak ey, bir gnani'nin kendi geree-varma deneyimini, onun nedenlerini ve balangcn, bu deneyimin ileri aamalarn ve gndelik hayattaki uygulamalarn anlatmasn dinleme frsat olacaktr. Onun sylediklerinden ou yine garip, hatta anlamsz olarak kalacaktr; bununla birlikte, bir gerek hissi, szle anlatm olanaksz ama yine de ok hakiki olan bir deneyim atmosferi, kendisinden bir yaam rnei karlabilecek bir merkez kalm olacaktr. Maharaj: Bir deneyimin iletilmesi olanaksz olabilir. nsan bir deneyimi aktarabilir mi? S: Evet, insan sanat olursa. Sanatn z duygularn, deneyimlerin aktarmdr. M: Bir aktarm alabilmek iin sizin almaya elverili olmanz gerek. S: Elbette. Bir alcnn olmas art. Fakat aktarc aktarmazsa alc neye yarar? M: Gnani herkese aittir. Ona gelen herkese o kendini yorulmadan bkmadan, tmyle verir. O eer veren deilse bir gnani deildir. Onun nesi varsa paylar. S: Ama olduu eyi, olma halini de paylaabilir mi? M: Bakalarn da gnani yapabilir mi demek istiyorsunuz. Evet ve hayr. Hayr, nk gnaniler yaplmazlar, onlar kaynaklarna, gerek doalarna dndklerinde, kendilerini gnani olarak idrak ederler. Ben sizi zaten olduunuz bir ey yapamam. Btn yapabildiim ey benim getiim yolu sylemek ve sizi o yola davet etmektir. S: Bu benim sorumu yantlamyor. Benim zihnimdeki, stn bilin halleri olasln bile yadsyan eletirici ve kukucu Batl'dr. Yakn gemite uyuturucular, onun materyaliste tutumunu etkilemese de inanszlnda bir gedik at. Uyuturucu maddeler olsun olmasn, Bat'da beden nde gelen gerek saylr, zihin ikinci plnda kalr. Zihnin tesinde ise onlar hibir ey grmezler. Buda'dan bu yana kendini-idrak hep "o deil", "bu deil" gibi negatif terimlerle ifade edilegelmitir. Bu kanlmaz mdr? Onu tarif deilse bile tasvir etmek mmkn olmaz m? rnein, iir, ifade edilemez olan szlere dkme sanatdr.

M: Dindar airler eksik deil. stedikleriniz iin onlara bavurun. Bana gelince, benim retim basittir: Bana bir sre gvenin ve sylediklerimi yapn. Eer sebat ederseniz, gveninizin boa gitmediini greceksiniz. S: Peki, ilgi duyan ama gvenemeyen kimselerle ne yapmal? M: Eer onlar benimle kalabilselerdi, bana gveneceklerdi. Bir kez bana gvenseler, tlerimi tutacaklar ve kendileri kefedecekler. S: Sorum, eitim hakknda deil sonular hakknda. Siz ikisine de sahipsiniz. Bize eitim hakknda konumaya isteklisiniz, ama i sonularna gelince, paylamay reddediyorsunuz. Bize ya iinde bulunduunuz halin szcklerin tesinde olduunu sylyorsunuz ya da arada fark olmadn; bizim bir fark grdmz yerde farkn bulunmadn sylyorsunuz. Her iki durumda da biz sizin iinde bulunduunuz hal hakknda hibir igr edinemiyoruz. M: Siz kendi haliniz hakknda igr sahibi deilken benim halim hakknda nasl igr sahibi olabilirsiniz? gr aletiniz yoksa, nce onu bulmanz nemli deil midir? Bu kr bir adamn, grme yeteneini yeniden kazanmadan resim yapmak istemesine benzer. Siz benim iinde bulunduum hali bilmek istiyorsunuz - fakat karnzn ya da hizmetkrnzn durumunu biliyor musunuz sanki? S: Sadece baz imalar (sezdirmeler) istiyorum, M: Pekl, ben size ok anlaml bir ipucu verdim - sizin fark grdnz yerde ben fark grmyorum. Bunu derince dnn, benim grdm grmeye balayacaksnz. Siz bir anda igr kazanmak istiyorsunuz, unutuyorsunuz ki bir anda olanlarn ncesinde uzun bir hazrlk dnemi vardr. Meyve bir anda der, ama olgunlamas zaman alr. Ne de olsa, bana gvenmekten sz ettiimde bu sadece ksa bir sre iindir, ancak sizi harekete geirmeye yetecek kadar. Ne kadar iten olursanz, inanca ihtiyacnz o kadar az olur; nk ok gemeden, bana olan inancnzn hakl ktn greceksiniz. Gvenilir olduumu size kantlamam istiyorsunuz? Nasl kantlayabilirim ve niin kantlamam gereksin? Sonuta, size nerdiim ey Bat biliminde o kadar geerli olan ilemsel yaklamdr. Bir bilim adam bir deneyi ve onun sonularn akladnda, genellikle ona gvenir ve o deneyi onun tarif ettii gibi tekrarlarsnz. Benzeri sonular aldnzda ise artk ona gvenme ihtiyac iinde olmazsnz; siz kendi deneyiminize gvenirsiniz. Cesaretlenmi olarak devam eder ve esasta ayn olan sonulara ularsnz. S: Hindu zihni, kltr ve terbiyesi bakmndan metafizik deneyimlere hazrdr. Bir Hintli iin "En Yce Gerek'in direkt alglan" gibi szler bir anlam tar ve onun varlnn ta derinliklerinde karlklar meydana karr. Bunlar bir Batl'ya ok az ey ifade eder; hatta bu konu onun kendi Hristiyan anlayna gre ortaya getirildiinde dahi, bunun Tanr'nn emirlerine ve sa'nn kesin uyarlarna uygunluunu dnr sadece, bunun tesinde dnemez. Gerein bilgisini birinci elden edinme, onun iin, ihtiras duymad bir ey olmakla kalmayp kavray tesidir de. Kimi Hintliler bana yle diyorlar: "Umutsuz. Batl istemez, nk bunu yapamaz. Ona kendini- idrak hakknda hibir ey sylemeyin; brakn o yararl bir hayat srsn, bylece Hindistan'da yeniden doma hakk kazansn. Ancak o zaman bir ans olabilir." Bazlar da diyorlar ki: "Gerek, eit olarak herkes iindir, fakat herkes onu kavramak iin gerekli yetenee eit lde sahip deildir. Yetenek arzu ile oluur, byyerek ballk haline gelir, sonunda tam bir adanmla ular. Drstlk, itenlik, ciddiyet ile ve btn engelleri ama konusunda demir gibi bir kararllkla Batl da Doulu insann sahip olduu ansa sahiptir. Btn gereksinimi, merak ve ilginin uyandrlmasdr. Kendinibilme konusunda ilgisini uyandrmak iin, bunun yararlar hakknda ikna edilmeye ihtiyac vardr. M: Kiisel bir deneyimin aktarlabileceine inanyor musunuz? S: Bilmiyorum. Siz birlikten, gren ile grlenin zdeliinden bahsediyorsunuz. Her ey bir olduunda, iletiimin mmkn olmas gerekir. M: Bir lkeyi direkt olarak deneyimleyebilmek iin insann gidip orada yaamas gerekir. Olanaksz olan istemeyin. Bir insann spiritel zaferi, kukusuz, insanla fayda salar. Fakat bir baka bireyi yararlandrmak iin sk bir kiisel iliki gereklidir. Byle bir iliki rastlantsal deildir ve herkes ona talip olamaz. Dier taraftan, bilimsel yaklam herkese aktr. "Gven-deneduyumsa." Daha baka neye ihtiyacnz var? Gerei, onu istemeyenlere, onlar skboaz edercesine vermeye kalkmak niye? Bu yaplamaz zaten. Bir alc olmaynca veren ne yapabilir? S: Sanatn z, isel bir deneyimi iletebilmek iin d formlar kullanmaktr. Elbet ki dtakinin anlaml olabilmesi iin insann ie kar duyarl olmas arttr. nsann duyarll nasl geliebilir? Siz kendi duyarllnz paylaabilir misiniz? M: Evet, paylaabilirim ama paylamak iin iki kii gerek. Benim vermeye istekli olduumu almaya istekli olan kim? S: Siz bir olduumuzu sylyorsunuz, bu yeterli deil mi?

M: Ben sizinle birim, siz benimle bir misiniz? Eer yle ise sorular sormazsnz, eer deilseniz, eer benim grdm grmyorsanz sizin grnz dzeltmek iin yol gstermekten baka ne yapabilirim? S: Veremediiniz bir ey kendinize ait deildir. M: Hibir eyin kendime ait olduunu iddia etmiyorum. "Ben" olmaynca "benim" nerededir? ki kii bir aaca bakarlar, biri yapraklar arasnda gizli meyveyi grr, dieri grmez. Baka trl ikisi arasnda fark yoktur. Gren bilir ki, dieri de, biraz dikkat etmekle grecektir, fakat ortaya paylama sorunu kmaz. nann bana, ben sizin gerek stndeki pay hakknz kendinde alkoyan bir cimri deilim. Tam tersine, btnyle sizinim, beni yiyin, iin. Ama sz ile "ver, ver" diye tekrarlayp dururken, size sunulan almak iin hibir ey yapmyorsunuz. Grdklerimi grebilmeniz iin size ksa ve kolay bir yol gsteriyorum, ama siz eski dnce, duygu ve eylem alkanlklarnza sarlyor ve btn kabahati benim stme atyorsunuz. Bende sizde olmayan hibir ek yok. Kendini-bilme, ikram ve kabul edilecek bir mlk paras deildir. O, alnacak ya da verilecek hibir eyin bulunmad tmyle yeni bir boyuttur. S: Bize hi olmazsa, gnlk yaamnz srdrrken zihninizde bulunanlar hakknda biraz igr verin. Yemek, imek, konumak, uyumak - bunlar sizin tarafnzdan nasl duyumsanyorlar? M: Hayatn ortak eyleri: onlar tpk sizin gibi yayorum. Fark yaamadklarmda yatyor. Ben korku ya da hrs, nefret ya da fke hissetmiyorum. Hibir ey istemiyorum, hibir eyi reddetmiyorum, hibir eyi alkoymuyorum. Bu konularda dn vermem, uzlamaszm. Belki de bu, aramzdaki en belirgin farktr. Ben dn vermem, kendime kar drstm, siz ise gerekten korkmaktasnz. S: Bir Batl'nn gr noktasndan, sizin yntemlerinizde rahatsz edici bir ey var. Bir kede kendi bana oturup, "Ben Tanr'ym, Tanr benim" diye tekrarlayp durmak apak bir delilik gibi grnyor. Bu pratiklerin insan akl salnn doruuna ulatrdna bir Batl'y nasl ikna etmeli? M: Tanr olduunu savunan insan ve bundan kuku duyan - her ikisi de yanlg iindedirler. Ryalarnda konumaktadrlar. S: Eer her ey rya ise uyanklk nedir? M: Ryalar lkesine ait bir dille uyanklk halini nasl tarif etmeli? Szckler tarif edemezler, onlar yalnzca sembollerdir. S: Yine, szcklerin gerei iletemeyecei yolundaki ayn mazeret. M: Eer istediiniz szlerse, size eski gl szcklerden bazlarn verebilirim. Onlardan herhangi birini durmadan tekrarlayn, harikalar yaratabilirler. S: Ciddi misiniz? Uygun bir kltrel ve dinsel altyapdan kaynaklanan iman ve kandan yoksun bir Batl'ya "Om" ya da "Ram" yahut "Hare Krina" diye tekrarlamasn m syleyeceksiniz. Gven ve iddetli arzu tamakszn, ayn szc mekanik ekilde tekrarlamakla herhangi bir eye ulalabilir mi? M: Neden olmasn? nemli olan, altta yatan maksat ve drtdr, onun brnm olduu ekil deil. Kii her ne yaparsa yapsn, eer bunu kendi gerek varln bulmak iin yapyorsa, bu elbette onu kendine ulatracaktr. S: Aracn etkinlii iin imana gereksinim yok mudur? M: Sonularn beklentisinden baka bir ey olmayan imana gereksinim yoktur. Burada geerli olan eylemdir. Gerek uruna ne yaparsanz o sizi geree gtrecektir. Ancak, drst, kararl ve iten olmalsnz. Onun ald eklin pek az nemi vardr. S: yleyse, insann zlemlerini ifadelendirme ihtiyac nerede kalyor? M: htiya yoktur. Hibir ey yapmamak da ayn derecede iyidir. Sadece zlem, dnce ve eylemle sulandrlmam, zayflatlmam saf ve youn zlem sizi hedefinize hzla gtrecektir. nemli olan hal ve hareket tarz deil, doru drtdr. S: nanlmaz! Nasl olur da umutsuzlua yaklaan bir i sknts iinde yaplan duygusuz ve cansz tekrarlamalar etkili olabilir? M: Can skntsna, umutsuzlua ve tam bir inan eksikliine ramen, sabrla ve sebatla, durup dinlenmeden bu uramay yinelemek bal bana zorlu ve ok nemli bir itir. Onlar kendi balarna bir nem tamazlar, fakat onlarn ardndaki samimiyet alabildiine nemlidir. ten bir itie ve dtan bir ekie ihtiya vardr. S: Benim sorularm tipik Batl sorular. nsanlar niin neden- sonu, ara-ama terimleri iinde dnrler? Onlar belli bir szck ile Mutlak Gerek arasnda nasl bir nedensel balant bulunduunu gremezler?

M: Byle herhangi bir balant yoktur ki. Fakat szck ile onun anlam arasnda, eylem ile onun drts arasnda bir balant vardr. Spiritel uygulama tekrar ve tekrar dorulanan (teyit edilen) iradedir. Cesareti ve creti olmayan, kendisine sunulduunda dahi hakiki olan kabul etmeyecektir. Korkudan doan isteksizlik, ite tek engel odur. S: Korkulacak ne vardr? M: Bilinmeyen. Olmamak, bilmemek, yapmamak. te olan. S: Baarnzn yolunu paylaabildiiniz halde onun meyvelerini paylaamadnz m sylemek istiyorsunuz? M: Elbette ki meyveleri paylaabilirim ve zaten bunu her zaman yapyorum. Fakat benimkisi sessiz bir dildir. Dinlemeyi renin, o zaman anlayacaksnz. S: Bir insann, kanaat getirmeden nasl balayabileceini anlamyorum. M: Benimle bir sre kaln, ya da zihninizi benim sylediklerime ve yaptklarma verin, kanaat uyanacaktr. S: Herkesin sizinle karlama ans yok. M: Kendi z varlnzla buluun, onu dinleyin, ona itaat edin, onu aziz tutun, onu srekli olarak zihninizde tutun. Bir baka \ rehbere ihtiyacnz olmayacak. Geree olan zleminiz gnlk yaamnz etkilemeye devam ettii srece sizin iin her ey yolundadr. Kimseyi incitmeden, kimseye zarar vermeden yaayn. Zararszlk en gl Yoga eklidir ve o sizi sratle hedefinize gtrr. Bu, nisarga yoga, Doal Yoga'dr. Bu bar ve uyum, dostluk ve sevgi iinde yaama sanatdr. Onun meyvesi mutluluktur, nedensiz ve sonsuz. S: Yine de btn bunlar bir inanc gerektirir. M: inize dnn, bylece zgveninizi bulacaksnz. Baka her eyde gven deneyimle gelir. S: Bir insan bana benim bilmediim bir eyi bildiini sylerse ona "Senin bilip de benim bilmediim ey nedir?" diye sormak hakkmdr. M: Eer o size bunu szcklerle aktaramayacan sylerse? S: O zaman onu yakndan izler ve anlamaya alrm. M: te ben de aynen bunu yapmanz istiyorum! Karlkl bir anlay akm kurulana dek ilgilenin, dikkatinizi verin. O zaman paylama kolay olacaktr. Aslnda btn farkna varlar sadece paylamadr. Siz daha geni bir bilince girer, dahil olur ve onu paylarsnz. Girmeyi ve paylamay istememek tek engeldir. Ben farklardan asla sz etmem, nk bana gre fark yoktur. Siz sz ediyorsunuz, yleyse onlar bana gstermek size der. Evet, bana farklar, ayrlklar, gsterin. Bunun iin beni anlamanz gerekecektir, fakat o zaman artk farkllklardan sz etmeyeceksiniz. Bir eyi iyi anlaynca, ona ulamsnz demektir. Ulamanza engel olan ey frsat eksiklii deildir, anlamak istediiniz ey zerinde zihninizi odaklama yeteneinizin eksikliidir. Bilmediiniz bir eyi eer sadece zihninizde tutabilseydiniz, o size srlarn aacakt. Ama eer siz yzeysel ve sabrszsanz, bakmak ve beklemek iin yeterli ciddiyetiniz ve samimi kararllnz yoksa, o zaman siz gkteki ay iin alayan bir ocuk gibisiniz. 39 -Hibir Sey Kendi Basna Mevcut Degildir Soran: Sizi dinlerken size sorular sormann faydasz olduunu gryorum. Soru her ne olursa olsun, siz onu kendi stne eviriyor ve beni kendi yarattm bir illzyonda yaadm ve gerein szcklerle anlatlmaz olduu temel olgusuna getiriyorsunuz. Szckler sadece kargaay artryorlar, tek akllca yol sessizce kendi iimize ynelip onu aratrmak olacak. Maharaj: Gerek u ki illzyonu yaratan zihindir ve ondan kurtulan da zihindir. Szler illzyonu daha arlatrabilecekleri gibi, onun giderilmesine yardmc da olabilirler. Ayn gerei, o bir hakikat haline gelinceye dek srekli tekrarlamakta yanl olan bir ey yoktur. Annenin ii ocuun domas ile bitmi olmaz. O onu art arda gnler ve yllar boyu besler durur, artk ocuun ona gereksinimi kalmayncaya kadar. nsanlarn szleri iitmeye ihtiyalar vardr, ta ki gerekler onlara szlerden daha yksek sesle konuuncaya kadar. S: yleyse biz szlerle beslenen ocuklar myz? M: Szlere nem verdiiniz srece ocuksunuz. S: Pekl, yleyse annemiz olun.

M: ocuk domadan nce neredeydi? O anne ile birlikte deil miydi? Anneyle birlikte olduu iindir ki doabilmi idi. S: Ama elbette anne kendi bir ocukken ocuu tamyordu. M: O potansiyel olarak anne idi. Zaman illzyonunun tesine gein. S: Yantnz her zaman ayn; tekrar tekrar ayn saat balarn alan bir saat gibi. M: Baka are yok. Nasl bir tek gne milyarlarca i tanesinde aksederse, ylece ebedi olan da durmadan tekrarlanr. "Ben-im", "Ben-im" diye tekrarlarken, sadece her an mevcut olan gerei yeniden doruluyorum. Siz szlerimden usanyorsunuz, nk onlarn ardndaki yaayan gerei grmyorsunuz. Onunla temasa gein, o zaman szlerin ve sessizliin, her ikisinin de tm anlamn fark edeceksiniz. S: Siz, kk kzn, imdiden gelecekteki ocuun annesi olduunu sylyorsunuz. Potansiyel olarak - evet. Fiilen - hayr. M: Potansiyel, dnme yoluyla fiili hale gelir. Beden ve onun ileri, ilikileri zihinde mevcuttur. S: Ve zihin devinim halindeki bilintir. Ve bilin z varln koullanm (saguna) yzdr; koullanmam (nirguna) ise bir baka yz. Ve daha tede Mutlak'n sonsuz derinlii (pramartha) uzanr. M: ok doru - gzelce ifade ettiniz. S: Ama bunlar bana gre, szcklerden ibaret. Onlar iitmek ve tekrarlamak yetmiyor, onlarn yaanarak bilinmesi gerek. M: inizde odaklanmanz engelleyen ey, d dnya ile zihninizi ar megul etmeniz; onun dnda sizi durduran bir ey yok. are yok siz sadhana'nz atlayp geemezsiniz. Dnyadan yz evirip iinize dnmelisiniz, ta ki i ve d birleip bir oluncaya ve siz ister i, ister d ile koullanmln tesine geinceye kadar. S: Elbet ki koulsuzluk, koullanm zihindeki bir fikirden ibaret. Kendi bana onun bir varl yoktur. M: Kendi bana hibir eyin varl yoktur. Her ey kendi yokluuna muhtatr. Olmak, fark edilebilir olmaktr, orada deil, burada olmaktr, o zaman deil, imdi olmaktr, baka trl deil de byle olmaktr. Su nasl bulunduu kap tarafndan ekillendirilirse, ylece, her ey de koullar tarafndan (gunas) belirlenir. Su nasl kaplara ramen su olarak kalrsa, k nasl meydana kard renkler ne olursa olsun kendisi olarak kalrsa, ylece gerek de iinde bulunduu (yanstld) koullar ne olursa olsun, gerek olarak kalr. Bilincin odanda neden yalnzca yansmalar tutmal? Neden gerein kendisini deil? S: Bilin kendisi bir yansmadr, gerei nasl tutabilir? M: Bilincin ve onun ieriinin yansmalardan ibaret, deiken ve geici olduunu bilmek, geree odaklanmak demektir. pi ylan olarak grmeyi reddetmek, ipi grmek iin gerekli kouldur. S: Sadece gerekli mi, yoksa yeterli de mi? M: nsann, bir ipin var olduunu ve grnte ylana benzediini de bilmesi gereklidir. Ayn ekilde, insan gerein var olduunu ve onun tank-bilin doasnda olduunu da bilmelidir. Kukusuz o tanktan tedir, fakat geree girmek iin insann nce saf tanklk halini idrak etmesi gerekir. Koullarn farkndal insan koulsuz olana ulatrr. S: Koulsuzluk deneyimi yaanabilir mi? M: Koullu olann koullu olduunu bilmek, koulsuz olan hakknda sylenebilecek tek eydir. Pozitif terimler sadece ima ve iaretlerdir ve yanltcdrlar. S: Hakiki olana tank olmaktan sz edebilir miyiz? M: Nasl edebiliriz? Biz ancak hakiki olmayan, hayali olan, geici ve koullu olan konuabiliriz. teye varmak iin her eyin mutlak inkrndan, onlarn bamsz mevcudiyetlerinin reddinden gemek zorundayz. Her ey baldr (tabidir). S: Onlar neye baldrlar? M: Bilince. Ve bilin tana baldr. S:Ve tank hakiki olana baldr, yle mi?

M: Tank, btn safl iinde hakiki olann yansmasdr. O zihnin durumuna baldr. Berrakln ve bamllklardan kurtuluun olduu yerde tank-bilin varlk kazanr (tecelli eder). Bu, su berrak ve durgun olduunda ayn aksi suda grnr demek gibidir. Yahut gn nn elmasta parlt halinde grnmesi gibi. S: Tanksz bilin olabilir mi? M: Tank olmadka bu bilinsizlik halidir, sadece yaamaktr. Tank her bilin halinde gizlidir, her renk iinde n gizli oluu gibi. Bilen olmadan bilgi olamaz ve tan olmadan bilen olamaz. Siz yalnzca bilen deil, ayn zamanda bildiini bilensiniz. S: Eer koulsuzluk deneyimlenemezse, nk btn deneyimler koullu ise, o halde ondan niin sz etmeli? M: Koulsuzluk olmadan koulluluun bilgisi nasl var olabilirdi? Btn bunlarn akp geldii bir kaynak, stnde her eyin durduu bir temel mutlaka olmal. Kendini-bilmek, en bata insann koullanmln bilmesi ve sonsuz koullanma eitlilii oluturmann da, bizim koullanma eitlilii oluturmadaki kendi snrsz yeteneimize bal olduunun farknda olmasdr. Koullu zihne koulsuzluk, her eyin hem btnl (toplam) hem yokluu gibi grnr. kisi de direkt olarak deneyimlenemez, ama bu onlarn var olmadklar anlamna gelmez. S: Bu bir duygu deil midir? M: Bir duygu da bir zihin halidir. Salkl bir bedenin dikkat talep etmeyii gibi, ylece, koulsuz olan da deneyimden azadedir (zgrdr). lm deneyimini alalm. Sradan insan lmekten korkar, nk deiimden korkar. Gnani ise korkmaz, nk onun zihni zaten lmtr. O "Ben yayorum" diye dnmez. O unu bilir: "Hayat vardr". Onun iinde deiim ve lm yoktur. lm, zaman ve uzay iinde bir deiim gibi grnr. Zamann ve uzayn olmad yerde lm nasl olabilir? Gnani isme ve ekle lmtr zaten. Onlarn kayb onu nasl etkileyebilir? Tren iindeki adam bir yerden bir yere yolculuk eder fakat trenden inmi olan adam hibir yere gitmez, nk o bir menzil ile baml deildir. Onun gidecei bir yer, yapaca, olaca bir ey yoktur. Plnlar yapanlar onlar yerine getirmek iin doacaklardr. Pln yapmayanlarn domaya ihtiyalar yoktur. S: Acnn ve hazzn maksad nedir? M: Onlar kendi balarna m yoksa yalnzca zihinde mi mevcutturlar? S: Yine de mevcutturlar. M: Ac ve haz yalnzca yanl bilgi ve yanl duygular sonucu ortaya kan belirtilerdir (raz). Bir sonucun kendine ait bir maksad olamaz. S: lahi ekonomide her eyin bir maksad olmas gerekir. M: Tanr'y biliyor musunuz ki onun hakknda bylesine serbeste konuuyorsunuz? Size gre Tanr nedir? Bir ses mi, kt zerinde bir szck m, zihinde bir fikir mi? S: Bu kuvvet sayesinde dodum ve yayorum. M: Ve ac ekiyor ve lyorsunuz. Memnun musunuz? S: Ac ektiim ve ldm belki kendi kusurumdandr. Ben ebedi hayat zere yaratlmm. M: Neden gelecekte ebedi de gemite deil? Balangc olann sonu da olmas zorunludur. Ancak balangsz olann sonu olmaz. S: Tanr sadece bir kavram, bir kuram olabilir. Yine de ok yararl bir kavram! M: Bunun iin onda i elikilerin bulunmamas gerekir ki durum bu deil. Neden kendi kendinizin yaratcs ve yarat olduunuz kuram stnde almyorsunuz? Hi olmazsa kendisi ile savatnz dsal bir Tanr olmaz. S: Dnya ylesine zengin ve karmak ki - ben onu nasl yaratabilirdim? M: Neyi yapp neyi yapamayacanz bilecek kadar kendinizi tanyor musunuz? Siz kendi glerinizi tanmyorsunuz. Hi aratrmadnz. imdi ie kendinizle balayn. S: Herkes Tanr'ya inanr.

M: Bana gre siz kendi kendinizin Tanrssnz. Ama eer baka trl dnyorsanz, onu sonuna kadar dnn. Eer Tanr varsa, o zaman her ey Tanr'nndr ve her ey en iyidir. Her eyi honutlukla ve kran dolu bir gnlle karlayn. Ve btn yaratklar sevin. Bu da sizi znz'e gtrecektir. 40 -Yalnzca z Varlk Gerektir Maharaj: Dnya parltl ve bo bir gsteriden baka bir ey deildir. O vardr ama yine de yoktur. Ben onu grmek ve iinde rol almak istediim srece o oradadr. Artk ilgi duymadm andan itibaren o eriyip kaybolur. Onun bir nedeni ve maksad yoktur. yle ki, biz dalgn olduumuzda o tam grnd gibi belirir, fakat onun derinlii ve anlam yoktur Sadece seyreden gerektir, ona z Varlk ya da Atma diyelim. z Varlk iin dnya sadece renkli bir gsteridir ki devam ettii srece ondan zevk alr, bittiinde ise onu unutur. Sahnede olanlar onu dehetle rpertir ya da kahkahalara boar, fakat O bunun bir gsteriden baka bir ey olmadnn daima far kndadr. Arzu ya da korku tamakszn, olanlar olduklar gibi, tadna vararak izler. Soran: Dnya yaamna gmlm bir insann hayatnda ok eitli lezzetler vardr. O alar, gler, sever ve nefret eder, arzular ve korkar, ac eker ve sevin duyar. Peki, arzusuz ve korkusuz gnani nasl bir hayata sahiptir? O kendini ayr ve uzat tutarken, yalnz ve yardmsz deil midir? M: Onun hali o kadar yalnz ve aresiz deildir. O saf, neden siz, katksz mutluluun tadna varr. O mutludur ve mutluluun onun doas olduunun, o mutluluu korumak iin hibir ey yapmasna, hibir ura vermesine ihtiya bulunmadnn tamamen farkndadr. Mutluluk onu izler, bedenden daha ger ek, zihinden daha yakn olarak. Siz nedensiz mutluluun olamayacan dnrsnz. Bana gre, mutlu olmak iin her hangi bir eye baml olmak aresizliin son kertesidir. Haz ve acnn nedenleri vardr, benim halim ise bana aittir, t myle nedensiz, bamsz, saldrlamazdr. S: Sahnedeki bir oyun gibi mi? M: Oyun yazlm, plnlanm, prova edilmitir. Dnya hilikten fkrp varlk haline kar ve yine hilie dner. S: Bir yaratc yok mudur? Dnya yaratlmadan nce Brahma'nn zihninde deil miydi? M: Benim durumumun dnda bulunduunuz srece Yaratclar'a, Koruyanlar'a ve Helak Ediciler'e ihtiyacnz olacak, fakat bir kez benimle olursanz, sadece, z varl bilecek ve her eyde kendinizi greceksiniz. S: Bununla beraber ilevlerinizi yapyorsunuz. M: Banz dndnde dnyay sizin evrenizde dnyor grrsnz. Ara ve ama, i ve maksat fikriyle obsede olduunuzdan, beni (grnte) ilev yapar gibi gryorsunuz. Ger ekte ben sadece seyrediyorum. Her ne yaplrsa sahnede yaplyor. Sevin ve keder, hayat ve lm, bunlar esaret iindeki insana gre gerektir; benim iinse hepsi gsteri iinde yer al makta ve gsterinin kendisi kadar gerekd. Dnyay tpk sizin gibi alglayabilirim, ama siz onun iinde olduunuza inanyorsunuz; halbuki ben onu, bilincin usuz bucaksz genilii iinde rengarenk bir damla gibi grmekteyim. S: Hepimiz yalanyoruz. htiyarlk ho deil, btn arlar ve szlar, gszlk ve yaklaan son. Bir gnani yal bir adam olarak kendisini nasl hisseder? Onun i varl kendi ihtiyarlk aczine nasl bakar? M: O yalandka kendisini daha da mutlu ve huzurlu hisse der. Ne de olsa vatana dnyordur. Menzile yaklarken eya sn toplayan bir yolcu gibi, esef duymadan trenden iner. S: Kukusuz burada bir eliki var. Bize, bir gnani'nin tm deiimlerin tesinde olduu sylendi. Onun mutluluu ne oalr ne de azalr. Nasl olur da yalandka daha mutlu olur, stelik bedensel dknle vb. ramen? M: eliki yoktur. Kader arknn dn sona ermektedir, zihin mutludur. Bedenli varoluun sisi dalmakta - bedenin yk gnden gne hafiflemektedir. S: Diyelim ki gnani hastadr. Gribe yakalanmtr ve btn eklemleri arlar ve ateler iindedir. Onun zihin hali nedir? M: Her duyu mkemmel bir sknet ve temkin ile seyredilir. Bunda ne bir istek ne bir ret vardr. Durum naslsa yledir ve o bu duruma efkatli bir ayrlk ve tarafszlkla, glmseyerek bakar. S: O kendi strabna kar tarafsz ve ondan ayr durabilir ama o ac yine de vardr. M: O vardr ama nemi yoktur. Her ne durumda olursam olaym, onu olduu gibi kabul edilecek bir zihin hali olarak grrm. S: Ac acdr, yine de onu yaarsnz.

M: Bedenini duyumsayan insan onun aclarn ve hazlarn da duyumsar. Ben ne bedenim ne de bedenimle yayorum. S: Diyelim ki siz yirmi be yandasnz. Yeni evlisiniz ve evinizle ve ailenizle ilgili grevler srtnza yklenmi. Kendinizi nasl hissederdiniz? M: Tpk imdi hissettiim gibi. Benim i durumumun d olaylarla ekillendirildii konusunda srar ediyorsunuz. Ama hi yle deil. Her ne olursa, ben olduum gibi kalrm. Varlmn kkenindeki saf farkndalk, keskin bir k noktas, bir k zerresidir. Bu zerrecik, doas gerei n yayar, uzayda resimler, zamanda olaylar yaratr - abaszca, kendiliinden. O sadece farknda bulunduu srece hibir sorun yoktur. Ama ne zaman ki ayrt edici zihin meydana kar ve farkllklar yaratr, o zaman ac ve haz da ortaya kar. Uykuda zihin geer sizdir, bylece ac ve haz da. Yaratma sreci devam eder, ama dikkat d kalr. Zihin bir bilin eklidir ve bilin hayatn bir grnmdr. Her eyi hayat yaratr, fakat En Yce her eyin tesidir. S: En Yce Olan efendidir ve bilin hizmetkrdr diyebilir miyiz? M: Efendi bilincin iindedir, tesinde deil. Bilin bakmndan, En Yce hem yaradl, hem sona ermedir (zme-zeval), hem somutlatrma hem soyutlamadr, hem odaksal hem evrenseldir. Ayn zamanda hibiri deildir. Szler de zihin de oraya ulaamaz. S: Gnani tek bana, ok yalnz bir varlk gibi grnyor. M: O yalnzdr ama her eydir. O bir varlk bile deildir. O tm varlklarn "oluu"dur. Hatta bu bile deil. Hibir szck uymuyor. O ne ise odur, her eyin ondan gelitii zemin. S: lmekten korkmaz msnz? M: Size benim Gurum'un Gurusu'nun nasl ldn anlata cam. Sonunun yaklatn bildirdikten sonra, gnlk yaam akn deitirmeksizin, yemek yemeyi kesti. On birinci gn c[e, dua saatinde gl ve din bir biimde ark syleyip el rpyordu ve birden ld! Tam byle, iki hareket arasnda, flenmi bir mum gibi. Herkes yaad gibi lr. Ben lm den korkmam, nk hayattan korkmam. Ben mutlu bir ha yat yayorum ve mutlu bir lmle leceim. Sefalet domak tadr, lmekte deil. Her ey ona nasl baktnza baldr. S: Sizin durumunuza dair bir kant bulunamaz. Btn bildiklerim, sizin bu konuda sylediklerinizdir. Btn grdm ise ok ilgin bir yal adam. M: lgin yal adam sizsiniz, ben deil! Ben hi domadm. Nasl yalanabilirim? Benim nasl grndm sadece sizin zihninizde olandr. Ben onunla ilgilenmiyorum. S: Bir rya olarak bile siz ok olaand bir ryasnz. M: Ben sizi uyandrabilecek bir ryaym. Uyanmanzla birlikte onun kantna da sahip olacaksnz. S: Dnn, lm olduum haberi size ulat. Biri size: "Falancay tanr msn? O ld" dedi. Tepkiniz ne olurdu? M: Sizi eve dnm bulmakla ok mutlu olurdum. Sizi bu aklszlklarn dnda grmekle gerekten ok sevinirdim. S: Hangi aklszlk? M: Doduunuzu ve leceinizi dnmek, bir zihin sergileyen bir beden olduunuzu varsaymak gibi samalklar. Benim dnyamda kimse domamtr ve kimse lmez. Baz kimseler bir geziye karlar ve geri dnerler, bazlar hi ayrlmazlar. Gidenler, rya lkelerinde, her biri kendi ryas iinde sarmalanm olarak yolculuk ettiklerine gre ne fark eder ki zaten? Sadece uyan nemlidir. "Ben-im"i bir gerek ve sevgi olarak bilmek, ite bu yeter. S: Benim yaklamm bylesine mutlak deil, sorumun nedeni de o. Bat'da her yanda insanlar gerek bir ey aryorlar. Onlar bilime bavuruyorlar. Bilim onlara madde hakknda birok, zihin hakknda az bir ey sylyor; bilincin doas ve maksad hakknda ise hibir ey sylemiyor. Onlara gre gerek nesnel, dta gerek direkt gerekse dolayl yoldan gzlemlenebilir ve tarif edilebilir olandr. Gerein znel yn hakknda ise hibir ey bilmiyorlar. Onlara maddeden, onun kstlamalarndan ve arptmalarndan bamsz, zgr bir bilinteki gerei ve o gerein ulalabilirliini bilmelerinde yardmc olmak son derece nemli. Dnyadaki insanlarn ou bilinte buluna bilecek ve yaanabilecek gerek hakknda hibir ey bilmiyor. Onlarn bu mjdeyi, onu fiilen yaam birinden iitmeleri ok nemli grnyor. Byle tanklar her zaman var olmutur ve onlarn tanklklar deerlidir.

M: Elbette. Kendini-idrakle ilgili gerek bir kez iitildiinde, asla unutulmaz. Topraa atlm bir tohum gibi, uygun mevsimi bekleyecek ve filizlenip gl bir aa haline gelecektir. 41 -Tanklk Tutumunu Gelistirin Soran: Geree-varm insann gnlk ve saatlik zihin hali nedir? O nasl grr, iitir, yer, ier, uyanr ve uyur? Bizim kinden farkl durumda olduunun kant nedir? Geree varm denilen kimselerin kendi szl beyanlar dnda, onlarn durumlarn nesnel olarak saptamann bir yolu yok mudur? Onlarn psikolojik ve sinirsel tepkilerinde, metabolizmalarn da ya da beyin dalgalarnda veya psikosomatik yaplarnda baz gzlemlenebilir farkllklar yok mudur? MAHARAJ: Fark bulabilir ya da bulamayabilirsiniz. Her ey sizin gzlemleme kapasitenize baldr. Bununla beraber, nesnel farkllklar en az nemi olanlardr. nemli olan onlarn tutum ve davranlardr ki bu tam bir bamllklardan kurtulmuluk, girikenlikten uzaklk, ayr duru halidir. S: Bir gnani, ocuu ldnde kederlenmez mi ya da ac ekmez mi? M: Ac ekenlerle birlikte ac eker. Olay kendi bana pek az nem tar, fakat o, ac ekmekte olan varla kar efkat ve merhametle doludur; o varlk ister diri ister l olsun, ister beden iinde, ister dnda olsun. Ne de olsa sevgi ve efkat onun doasdr. O yaayan her eyle birdir ve sevgi, eylem ha lindeki o birliktir. S: insanlar lmden pek fazla korkuyorlar. M: Gnai hibir eyden korkmaz. Fakat o, korkan insana acr. Aslnda domak, yaamak ve lmek doaldr. Korkmak doal deildir. Olaya, elbet ki dikkat verilir. S: lenin ardndan edilen dualara ne dersiniz? M: lenler iin elbette dua edin. Bu onlar ok memnun eder. Onlarn gururlar okanm olur. Gnani'nin sizin dualarnza ihtiyac yoktur. Onun kendisi sizin dualarnza yanttr. S: Kukusuz ki bedenin zmesi nemli bir olaydr, bir gnani iin bile. M: Bir gnani iin nemli bir olay yoktur, birinin en yksek hedefe ulamas dnda. Ancak o zaman onun gnl sevinle dolar. Dier her ey nemsizdir. Tm evren onun bedenidir ve tm hayat onun hayatdr. Ikl bir kentte bir ampul bozulduunda bu durum enerji ebekesini etkilemedii gibi, bir bedenin lm de btn etkilemez. S: Para btn iin nemli olmayabilir ama o para iin nemlidir. Btn bir soyutlamadr ama para somut, gerek olandr. M: Bunu siz sylyorsunuz. Bana gre bunun tersidir -btn gerektir, para ise gelir ve gider. Para, isim ve ekil deitirerek tekrar tekrar doar; gnani deikeni mmkn klan Deimez Gerek'tir. Fakat o sizi ikna edemez. Bunu kendi deneyiminizle bulmak zorundasnz. Bence her ey bir ve her ey eittir. S: Gnah ve sevap bir ve eit midir? M: Bunlar hepsi insan-yaps deerlerdir! Onlar bana gre nedir? Mutluluk ile sonulanan sevaptr, keder ile sonulanan ise gnahtr. Her ikisi de zihin halleridir. Benimkisi ise zihin hali deil. S: Bir sadhana olarak sessizlik uygulamak etkili midir? M: Aydnlanma uruna her ne yaparsanz sizi ona yaknlat rr. Aydnlanmay hatrlamakszn yaptnz her ey sizi ona uzak drr. Fakat konuyu neden karmak hale sokalm? Tm szlerin ve dncelerin stnde ve tesinde olduunuzu bilin, yeter. Olmak istediiniz eysiniz siz zaten. Bunu aklnz da tutun, yeter. Hibir ey istemeyin, nk hibir eksiiniz yok. Amaladnz eyi bulmanz nleyen ey onu araynzdr. S: Siz her eye kar ylesine ilgisiz grnyorsunuz ki! M: Ben ilgisiz deilim, ben tarafszm. Bana ve benimkine ncelik vermem. Bir sepet toprak ve bir sepet mcevher, her iki si iin de istek tamam. Hayat ve lm benim iin ayndr. S: Tarafszlk sizi ilgisiz yapyor. M: Tersine, efkat ve sevgi benim zmdr. Tm eilim ve tercihlerden uzak, sevmekte zgrm.

S: Buda, aydnlanma fikrinin son derece nemli olduunu sylemiti. nsanlarn ou ise aydnlanma yolunda aba gstermek yle dursun, mrleri boyunca aydnlanma diye bir eyin olduunu dahi bilmeksizin yaarlar. Bunu bir kez iitmi olsalar, bir tohum, hi lmemek zere ekilmi olurdu. Bu nedenle, o her yl sekiz ay boyunca bikhu'larn durmadan vaaz vermeleri iin gnderirdi. M: "nsan yiyecek, giyecek, barnak, bilgi, sevgi verebilir, fakat en yce armaan aydnlanma mjdesidir" derdi benim Gurum. Haklsnz, aydnlanma en yce hayrdr. Ona bir kez kavuursanz, onu kimse sizden alamaz. S: Eer siz Bat'da byle konuacak olsanz insanlar sizi deli sayarlard. M: Elbette yle sayarlard! Bilgisizlere gre onlarn anlayamadklar her ey deliliktir. Ne olur ki? Varsn olduklar gibi olsunlar. Benim olduum gibi oluum benim liyakatim deil, onlarn olduklar gibi olular da onlarn kusurlar deil. En Yce Gerek kendisini saysz yolla tezahr ettirir. Onun adlar ve ekilleri sonsuzdur. Her ey ayn okyanustan kar ve her ey orada birleip bir olur; her eyin kayna birdir. Nedenler ve sonular aramak, zihnin vakit geirmek iin yaptklardr (elencesidir). Olan her ey sevilmeye deer. Sevgi bir sonu deil, o, varoluun zeminidir. Her nereye gitseniz, orada varlk, bilin ve sevgi bulacaksnz. Niin seimler, ayrmlar yapmal? S: Doal nedenlerden tr (seller ve depremlerde olduu gibi) milyonlarca hayat sndnde, ben kederlenmem. Ama bir insan bir bakasnn eliyle ldrldnde son derece zlrm. Kanlmaz olann kendine zg bir ycelii vardr, fakat ldrmek kanlabilir bir ey ve bu yzden irkin ve tmyle dehet verici. M: Her ey olduu ekilde olur. Felaketler olur, ister doal is ter insan elinden kan, dehete dmeye gerek yoktur. S: Nedensiz bir ey nasl olabilir? M: Her olayda evrenin tm yansr. Nihai (en son) nedeni izlemek olanakszdr. Neden ve sonu fikri sadece bir dnme ve konuma tarzdr. Nedensiz oluumlar biz imgeleyemeyiz (tahayyl edemeyiz) ama bu neden-sonu olgusunun varln kantlamaz. S: Doann zihni yoktur, dolaysyla sorumsuzdur. Fakat insann bir zihni var. O neden ylesine yoldan km ve bozulmu? M: Bozukluun nedenleri de doaldr - kaltm, evre ve ben zeri. ok abuk mahkm ediyorsunuz. Bakalar hakknda dertlenmeyin. nce kendi zihninizle uran. Zihninizin de doann bir paras olduunu idrak ettiinizde dualite biter. S: Burada benim derinliine eriemediim, anlayamadm bir gizem var. Zihin nasl doann bir paras olabilir? M: nk doa zihindedir, zihin olmazsa doa nerede kalr? S: Eer doa zihnin iindeyse ve zihin benimse, doay kontrol edebilmeliydim ki gerekte durum bu deil. Benim kontrolmn tesindeki gler davranlarm belirliyorlar. M: Tanklk tutumunu gelitirin, kendi deneyiminizle grecek siniz ki tarafszlk ve tutkusuzluk (bamllklardan kurtulu) kontrol salayacaktr. Tanklk hali g ve kudret doludur. Onda pasif olan hibir ey yoktur. 42 -Gerek ifade Edilemez Soran: iimde, nceki benden bamsz olan yeni bir ben'in meydana ktn fark ettim. Onlar bir bakma birlikte bulunuyorlar. nceki ben alkn olduu zere devam ediyor, yenisi onu kendi haline brakyor fakat kendisini onunla zdeletirmiyor. Maharaj: Eskisi ile yenisi arasndaki balca fark nedir? S: Eski ben her eyin tarifini ve aklamasn istiyor. O eylerin (olaylarn) sz ile birbirlerine uygun hale getirilmelerini istiyor. Yeni olan, szel aklamalara aldrmyor - o olanlar olduklar gibi kabul ediyor ve onlarla daha nceden hatrlananlar arasnda iliki kurmaya almyor. M: Allagelmi olanlarla spiritel olanlar arasndaki farkn tam ve srekli biimde farknda oluyor musunuz? Yeni ben'in eskisine kar tutumu nedir? S: Yenisi eskisini sadece seyrediyor. O ne dosta ne dmanca. O, eski ben'i her eyle birlikte kabul ediyor. Onun varln yadsmyor, fakat deerini ve gerekliini kabul etmiyor. M: Yeni eskinin mutlak reddidir. zin veren yeni, gerekte yeni deildir. O sadece eskinin yeni bir tutumudur. Gerekten yeni olan eskiyi btnyle siler. kisi birlikte olamazlar. Srekli bir kendini yadsma sreci, eski fikirlerin ve deerlerin srekli ekilde reddedilmesi var m, yoksa ortada sadece bir karlkl hogr m var? Onlarn ilikileri nedir?

S: Belli bir ilikileri yok. Onlar bir arada bulunuyorlar. M: Eski ve yeni ben'den sz ederken zihninizdeki kimdir? Her ikisi arasnda bellek sreklilii bulunduuna ve her biri dierini anmsadna gre, iki ben'den nasl sz edebilirsiniz? S: Biri alkanlklarn tutsa, dieri deil. Biri her eyi kavramlatrmakla megul, dieri tm fikirlerden bamsz. M: Neden iki ben? Baml olanla zgr olan arasnda bir iliki olamaz. Sadece birlikte bulunma olgusu dahi onlarn temelde bir olduklarnn kantdr. Bir tek ben vardr - o her zaman imdidir. Sizin dier ben dediiniz -eski ya da yeni- tek bir ben'in bir hali, bir baka grnmdr. Ben tektir. Siz o ben' siniz. Siz neydiniz ve ne olacaksnz gibi fikirlere sahipsiniz, fakat fikirler gerek Ben deildir: imdi burada, benim karmda otururken siz hangi bensiniz? Eskisi mi, yenisi mi? S: kisi atma halinde. M: Olan ile olmayan arasnda nasl bir atma olabilir? atma eskinin karakteristiidir. Yeni ortaya ktnda artk eski yoktur. Yeni'den ve atma'dan ayn anda sz edemezsiniz. Yeni ben iin urama abas bile eski ben'e aittir. Her nerede ki atma, abalama, mcadele ve bir deime zlemi vardr, o yeni deildir. Siz o allagelmi atma yaratp srdrme eiliminden ne lde kurtulmu bulunuyorsunuz? S: imdi farkl bir insan olduumu syleyemem. Fakat kendi hakkmda gerekten yeni eyler, nceden bildiklerimden ylesine farkl haller kefettim ki onlara yeni demekte hakl olduumu hissediyorum. M: Eski ben sizin kendi "ben"inizdir. Ondan bir anda ve nedensiz fkrp gelen hal ise "ben"den bir iz tamaz; siz ona "Tanr" diyebilirsiniz. Kk ve tohumu olmayan, filizlenip bymeyen, iek ve meyve vermeyen, bir anda tm grkemiyle, gizemli ve harikulade bir ekilde meydana kan, ite siz ona "Tanr" diyebilirsiniz. O tamamen beklenmedik ama kanlmaz olandr, alabildiine bildik, ama alabildiine artc, btn umutlardan ileride ama mutlak biimde kesin ve kuku gtrmez olandr. Onun bir nedeni olmadndan, bir engeli de yoktur. O bir tek yasaya uyar; o da zgrlk yasas. Herhangi bir eyde devamllk, art arda sralan, bir aamadan dierine gei gibi durumlar sz konusuysa o gerek deildir. Gerekte ilerleme yoktur, o nihai, mkemmel, hibir eye ilikin olmayandr. S: Onu nasl oluturabilirim? M: Onu oluturmak iin hibir ey yapamazsnz, ama engel yaratmayabilirsiniz. Zihninizi dikkatle gzleyin, o nasl meydana geliyor, nasl iliyor? Zihninizi dikkatle gzlediiniz zaman kendinizi gzlemci olarak kefedersiniz. Hareketsiz durur, sadece dikkatle gzlerseniz, kendinizi gzlemcinin ardndaki k olarak kefedersiniz. In kayna karanlktr, bilginin kayna ise bilinmeyendir. Yalnzca o kaynak var olandr. O kaynaa geri dnn ve orada kaim. O gkyznde ya da her yan dolduran esirde (eterde) deildir. Tanr yce ve harikulade olan her eydir; Ben hibir eyim, hibir eyim yok, hibir ey yapamam. Ama ne var ki her ey benden kaynaklanr - kaynak ben'im; orijin benim. Gerek sizin iinizde patlak verdiinde, buna Tanr'y deneyimlemek diyebilirsiniz. Ya da bu daha ok, Tanr'nn sizi deneyimleyiidir. Siz kendinizi bildiiniz zaman Tanr sizi bilir. Gerek, bir srecin sonucu deildir; o bir patlamadr. O kesinlikle zihnin tesindedir; fakat sizin btn yapabileceiniz, zihninizi iyi bilmektir. Zihnin size yardm edeceinden deil, fakat zihni iyi bilirseniz, onun sizi kstlamasndan saknabilirsiniz. ok dikkatli, uyank olmalsnz, yoksa zihniniz size hilebazlk eder. Bu bir hrsz gzetlemeye benzer - hrszdan bir ey beklediinizden deil, soyulmak istemediinizden. Ayn ekilde, ondan hibir ey beklemeden zihninize bir hayli dikkat vermelisiniz. Ya da bir baka rnek alalm. Biz uyanrz ve uyuruz. Gnn yorgunluunun ardndan uykunuz gelir. imdi, ben mi uykuya varrm, yoksa uyku halinin karakteristik zellii olan dalgnlk, iptal hali mi bana gelir? Bir baka deyile, uyanz, nk uyku hali iindeyiz. Biz gerekte bir uyanklk hali iine uyanm olmuyoruz. Uyanklk halinde cehalet yznden dnya ortaya kar ve insan bir uyank-rya haline gtrr. Uyku da uyanklk da yanl adlandrlmlardr. Biz sadece rya grmekteyiz. Gerek uyankl ve gerek uykuyu ise ancak gnani bilir. Ryamzda uykuda ya da uyank olduumuzu grmekteyiz. U hal sadece eit rya halidir. Her eye rya muamelesi yapmak zgrle ulatrr. Ryalara gereklik atfettiiniz srece onlarn klesisiniz. Siz falanca olarak doduunuzu hayal ettike o falancann klesi haline gelirsiniz. Kleliin z kendinizi bir sre olarak, gemii ve gelecei varm gibi imgelemektir. Gerekte bizim gemiimiz yok, bizler bir sre deiliz, biz byyp gelimeyiz, ryp bozulmayz ve her eyi bir rya olarak grr ve onun dnda dururuz. S: Sizi dinlemekte ne yararm olur? M: Ben sizi kendinize geri dnmeye davet ediyorum. Sizden btn istediim kendinize, iinize bakmanzdr. S: Ne amala?

M: Siz yayor, hissediyor, dnyorsunuz. Yaamanza, hissetmenize ve dnmenize dikkatinizi vermekle kendinizi onlardan kurtarr, onlarn tesine geersiniz. Kiiliiniz erir, zr ve sadece tank kalr. Sonra tann da tesine geersiniz. Bunun nasl gerekletiini sormayn, iinizi arayn, o kadar. S: Kii ile tank arasndaki fark oluturan ey nedir? M: Her ikisi de bilincin halleridir. Birinde arzu eder ve korkarsnz, dierinde ise ac ve hazdan etkilenmez, olaylardan rahatsz olmaz, sknetinizi yitirmezsiniz. Onlar gelip gemelerine brakrsnz. S: nsan nasl daha stn bir halde, yani saf tanklk halinde karar klar? M: Bilin kendi bana parlamaz. O, ondan te olan bir k sayesinde parlar. Bilincin rya gibi (hayali) karakteristiini grm olarak, onun iinde grnd, ona varlk veren arayn. Orada bilincin ierii ve bu ieriin farkndal vardr. S: Biliyorum ve bildiimi biliyorum. M: Tam yle, tabii, ikinci biliin koulsuz olmas ve zaman ile kaytl olmamas artyla. Bilineni unutun, fakat bilen olduunuzu hatrda tutun. Deneyimleriniz iine srekli dalp kalmayn. Deneyimcinin tesinde olduunuzu, hi domam ve hi lmez olduunuzu hatrlayn. Bunu hatrladka saf bilginin nitelii, koulsuz farkndaln belirecek. S: nsan hangi noktada gerei deneyimler? M: Deneyim deiimdir, o gelir ve gider. Gerek ise bir olay deildir, o deneyimlenemez. O bir olayn algland ekilde alglanabilir deildir. Gerein gelmesi iin bir olayn vuku bulmasn bekliyorsanz hep bekleyeceksiniz demektir; nk gerek ne gelir, ne de gider. O, farkna varlacak olandr, umularak beklenecek olan deil. O, geliine nceden hazrlanlarak beklenecek bir ey deildir. Fakat gerei zlemek, aramak, aslnda gerein hareket, ileyi ve eylem halindeki tezahrleridir. Btn yapabileceiniz, gerein bir olay olmad, vuku bulmad, vuku bulan, gelip geen herhangi bir eyin ise gerek olmad hakkndaki merkezi noktay kavramaktr. Olay sadece olay, geici olan geici, deneyimi sadece deneyim olarak grn, yapabileceiniz her eyi yapmsnz demektir. O zaman geree kar ak olursunuz, ondan etkilenir hale gelirsiniz; artk olaylar ve deneyimleri gerekmi gibi grmediinizden, eskiden olduu gibi ona (geree) kar zrhl olmazsnz. Fakat bir holanma ya da holanmama sz konusu olduu anda, gerek ile aranza bir perde ekmi olursunuz. S: Ne dersiniz, gerek kendini bilgiden ok eylemde mi ifade eder. Ya da o bir tr his midir? M: Gerei ne eylem, ne his, ne dnce ifade eder. Gerein ifadesi diye bir ey yoktur. Siz hi yoktan ortaya bir dualite karyorsunuz. Yalnzca gerek vardr, baka hibir ey yoktur. Uyanklk, rya ve uyku, bu hal ben deildir ve ben onlarn iinde deilim. Ben ldmde, dnya "Oh, Maharaj ld!" diyecek. Ama benim iin bunlar bo ve anlamsz szler. Guru'nun imaj nnde ibadet edilirken, her ey sanki o uyanr, ykanr, yer, ier, dinlenir, yrye kar, dner, her eyi kutsar ve yine uykuya dalarm gibi vaki olur. Her eye en kk ayrntsna kadar uyulur ama btn bunlara bir gereksizlik, dslk duygusu elik eder. Benim iin durum byle. Her ey gerektiince olur, ama aslnda hibir ey olmaz. Ben gerekli gibi grnen eyleri yaparm, fakat ayn zamanda bilirim ki hibir ey gerekli deildir, hayat sadece bir kendi kurduu hayale inanmaktr. S: yleyse neden yaamal? Bunca gereksiz gelip gitme, uyanp uyuma, yiyip sindirme niye? M: Hibir ey benim tarafmdan yaplmaz, beklemediim, plnlamadm her ey olur durur. Ben sadece olaylar izlerim, onlarn gerek olmadklarn bilerek. S: Siz aydnlanmanzn ilk anndan beri hep byle miydiniz? M: hal her zamanki gibi dnml olarak birbirini izler - uyanma, uyuma ve tekrar uyanma vardr; fakat bunlar bana olmaz. Onlar sadece vaki olurlar. Bana gre hibir ey vaki olmaz. Bir ey vardr ki o deimez, kmldamaz, kaya gibi, saldrlamazdr; bu, saf bir varolu-bilin-mutluluu ktlesidir ki asla onun dnda deilim. Hibir ey beni onun dna karamaz, hibir ikence, hibir felaket. S: Ama hl bilinlisiniz! M: Evet ve hayr. Huzur ve bar vardr - derin, usuz bucaksz, sarslmaz. Olaylar bellekte kaytldrlar ama hi nemleri yoktur. Onlarn hemen hemen farknda deilim. S: Eer sizi doru anlyorsam, bu hal size yetitirme ve terbiye yoluyla gelmedi. M: Geli yoktu, o yle idi - her zaman. Ve aniden bir keif oldu. Tpk doumda dnyay bir anda kefetmeniz gibi, ben de bir anda gerek varlm kefettim.

S: O bulutlarla rtlyd de sizin sadhana'nz m sisi datt? Gerek halinizi berrak bir ekilde anladnz zaman, o yle berrak olarak kald m, yoksa yeniden kapand m? Durumunuz kalc m, kesintili mi? M: Tamamen kalc ve deimez. Ben her ne yaparsam yapaym, kaya gibi salam. Bir kez geree uyandnzda, artk onda kalrsnz. Bir ocuk ana rahmine geri dnmez! O basit bir haldir, en kkten kk, en bykten byk. O apaktr, yine de tarife smaz. S: Ona ulamann yolu var m? M: Her ey yol olabilir, yeter ki ilgilenin. Sadece szlerim zerinde ok dnp, onlarn tm anlamn kavramaya almak dahi bir sadhana'dr ki bu duvar ykmaya tamamen yeter. Hibir ey beni rahatsz etmez. Rahatszla diren gstermem, bu nedenle o benimle kalmaz. Sizin tarafnzda hayli dert ve sknt var. Benim tarafmda ise hi yok. Benim tarafma gelin, siz skntlara aksnz. Benim ise baklm var. Her ey olabilir - gerekli olan samimi ilgidir, itenlik bunu gerekletirebilir.

43 -Cahillik Fark Edilebilir, Gnana Edilemez Soran: retiniz yldan yla hep ayn kalyor. Grne gre bize sylediklerinizde hi ilerleme olmuyor. Maharaj: Bir hastanede hastalar tedavi edilip iyileirler. Tedavi rutindir, hemen hi deimez, ama salk tekdze deildir. Benim retim rutin olabilir, ama onun meyveleri insandan insana yenidir. S: Kendini-idrak nedir? Kendini-bilen insan kimdir? Gnani nesiyle fark edilir? M: Gnana'nn belirleyici ibaretleri yoktur. Tannabilen ancak cahilliktir, gnana deil. Bir gnani de zel bir kimse olduu savnda deildir. Kendi bykln ve esizliini ilan edenlerin hibiri gnani deildir. Onlar baz olaand gelimeleri kendini-idrakle kartrarak yanlyorlar. Bir gnani kendini gnani olarak ilan etme eilimi gstermez. O kendini tamamen normal kabul eder, gerek doasna sadk olarak. Kendini her e ye gc yeten, her eyi bilen ilhi bir varlk ilan etmek cahilliin ak gstergesidir. S: Gnani kendi deneyimini cahil olana aktarabilir mi? Gnana bir insandan bir dierine aktarlabilir mi? M: Evet, aktarlabilir. Bir Gnani 'nin szleri, cahillii ve karanl zihinden kovabilecek gtedirler. nemli olan szler deil,onlarn ardndaki gtr. S: Bu g nedir? M: nsann kendi direkt deneyimiyle vard geree dayanan bilgi ve inancn gc. S: Baz aydnlanm kimseler bilginin alnmas deil, mutlaka liyakatle kazanlmas gerektiini sylyorlar. Bir bakas ancak retebilir, renmek ise insann kendi iidir. M: Ayn kapya kar. S: Yllar boyunca Yoga uygulayp da hibir sonu almayan birok kii var. Onlarn baarszlklarnn nedeni ne olabilir? M: Bazlar trans bamls olmulardr, bilinleri askya alnm olarak. Bilin tam uyanklkta olmadka ne ilerleme ola bilir ki? S: Biroklar, bilinleri iyice ak ve keskin olarak samadhi (vecit, vecde dal) pratikleri yapyorlar, ama onlar da hibir sonuca varamyorlar. M: Ne sonu bekliyorsunuz? Ve gnana neden herhangi bir eyin sonucu olsun? Bir ey bir baka eye yol aar, fakat gnana nedenlere ve sonulara balanabilecek bir "ey" deildir. O tmyle nedensellik (Neden-Sonu Yasas) tesindedir. O z'de yer altr. Yogi birok keramete sahip olabilir ama te yandan z varl konusunda cahil kalabilir. Gnani sradan biri olarak grnebilir ve kendini yle hissedebilir, ama o z' iyi bilir. S: Kendini-bilmeyi itenlikle isteyip uratklar halde ksr sonularla kalanlar var. Bunun nedeni ne olabilir? M: Onlar bilginin kaynaklarn yeterince aratrmamlardr, onlar duyularn, duygularn ve dncelerini yeterince iyi bilmiyorlardr. Bu bir gecikme nedeni olabilir. Dieri; baz arzular hl canl olabilir.

S: Sadhana'da iniler ve klar kanlmazdr. Ama istekli ve iten arayan kii her eye ramen, zor da olsa sebatla yoluna devam eder. Gnani byle bir varlk iin ne yapabilir? M: Eer arayan kii ciddi ve istekli ise k verilebilir. Ik herkes iindir ve her zaman orada hazrdr, fakat arayanlar azdr ve bu az olanlar arasnda, hazr olanlar ise ok daha seyrektir. Zihin ve gnl olgunluu vazgeilmez gerekliliktir. S: Siz kendi abanzla m yoksa Gurunuz'un himmetiyle mi kendinizi idrak ettiniz? M: Onunki reti idi, benimki gven. Ona olan gvenim, onun szlerini doru olarak kabul etmem, onlarn derinliine girmemi, onlar yaamam salad ve bylece ne olduumu idrak ettim. Gurum'un ahs ve szleri ona gvenmemi salad ve gvenim onlar verimli kld. S: Fakat bir Guru szsz, gvensiz, hazrlk olmadan, ylece geree vardrabilir mi? M: Evet, yapabilir, fakat alc nerede? Bakn, ben Gurum'a ok uyumlanmtm, ona tamamen gveniyordum, iimde pek az diren vard, bylece her ey kolayca ve sratle oldu. Fakat herkes bu denli ansl deildir. Tembellik ve sabrszlk ou kez yolu kapatr ve onlar grlp kaldrlncaya kadar ilerleme yava olur. Sadece bir dokunu, bir bak, bir dnce ile hemen orada geree varanlarn hepsi bunun iin olgunlam, hazr olanlardr. Ama byleleri ok azdr. ounluun ise olgunlamak iin bir sreye ihtiyac vardr. Sadhana olgunlamay hzlandrr. S: nsan ne olgunlatrr? Olgunlatrc faktr nedir? M: tenlik kukusuz. nsan gerekten istekli olmaldr. Aslnda geree-varm insan en iten kiidir. Her ne yaparsa onu tam yapar, ekinmeden, snr koymadan. Drstlk sizi geree gtrecektir. S: Dnyay sever misiniz? M: Cannz yandnda alarsnz. Neden? nk kendinizi seversiniz. Sevginizi sadece bedeninizle snrlandrarak onu i e iine hapsetmeye kalkmayn, onu ak tutun. O zaman o her eyi sevmek olur. Btn sahte kimlikler atldnda, geriye o hereyi kucaklayan sevgi kalr. Kendi hakknzda edinmi olduunuz btn fikirlerden kurtulun, hatta Tanr olduunuz fikrinden bile. Kendini tanmlamann hibir ekli doru ve geerli deildir. S: Ben vaatlerden yoruldum. Btn vaktimi ve enerjimi alan ve bir ey getirmeyen sadhana'lardan bktm. Gerei imdi ve burada istiyorum. Bu mmkn m? M: Elbette mmkn, ama gerekten sadhananz da dahil olmak zere her eyden bkmsanz. Dnyadan ve Tanr'dan hibir ey talep etmediiniz, hibir ey aramadnz, hibir ey beklemediiniz zaman En Yce Hal size gelecektir, davet edilmeden ve beklenmeden! S: Eer bir adam aile hayat iine kapanm, dnya ilerine boulmu ise onun, kutsal metinlerde emredildii gibi, sadha raa'sm titizlikle uygulamas ona sonucu salayacak mdr? M: O, sonular alacaktr, fakat tpk bir koza gibi onlarn ii ne sarlp sarmalanm olarak. S: Birok ermi kii diyor ki siz olgun ve hazr olduunuzda geree varacaksnz. Onlarn szleri doru olabilir ama pek ie yaramyorlar. Bir k yolu bulunmal, zaman gerektiren olgunlamadan ve aba gerektiren sadhana'dan bamsz bir yol. M: Bunu bir yol diye adlandrmayn; o daha ok bir tr beceridir. Hatta o bile deildir. Ak ve sessiz kaln, hepsi bu. Aradnz ey ylesine yakn ki, bir yol iin yer yok. S: Dnyada birok cahil insan ve ok az sayda gnani var. Bunun nedeni ne olabilir? M: Bakalaryla megul olmayn, kendinize bakn. Siz var olduunuzu biliyorsunuz. Kendinize isimleri yk etmeyin sadece olun. Kendinize vereceiniz herhangi bir isim ya da ekil gerek doanz glgeler, rter. S: Neden geree varmadan nce aray sona ersin? M: Gerek arzusu arzularn en stndr, ne var ki o yine de bir arzudur. Gerein "olmas" iin btn arzulardan vazgeilmesi gerek. Varolan olduunuzu hatrlayn. Bu sizin i sermayenizdir. Onu iletin, ok kr getirecek. S: Neden ille de aray gereksin? M: Hayat araytr. nsan aramadan edemez. Btn araylar bittiinde, En Yce Hal'dir bu.

S: En Yce Hal neden gelip gider? M: O ne gelir, ne de gider. O, O'dur. O, ebedi bir haldir, son suz imdi. S: Benim iin o gelip gidiyor. Size gre deil. Bu farkllk ne den? M: Belki benim arzularmn olmayndan, belki de siz En Yce Olan' yeterince kuvvetle istemiyorsunuz. Zihniniz tema s kaybedince umutsuzlua dyor, aresizlik hissediyor ol malsnz. S: Btn hayatm boyunca uratm ve ok az ey baardm.Okuyordum, dinliyordum - hepsi bouna. M: Dinlemek ve okumak sizin iin bir alkanlk haline gelmi. S: Bundan da vazgetim. Bugnlerde okumuyorum. M: Vazgemi olduklarnz nemli deildir. Vazgememi olduunuz nedir? Onu bulun ve ondan vazgein. Sadhana nelerden vazgeileceini aramaktr. Tamamen boaln. S: Bir budala, bilgelii nasl arzu edebilir? nsann bir eyi arzu etmesi iin arzu ettii eyi bilmesi gerekir. En Yce bilinmedii takdirde o nasl arzulanabilir? M: nsan doal olarak olgunlar ve geree varmak iin hazr olur. S: Fakat olgunlatrc faktr nedir? M: Kendini-hatrlama, "Ben-im" (var olanm) farkndal in san kuvvetle ve hzla olgunlatm. Kendi hakknzdaki btn fikirlerden vazgein ve sadece olun. S: Btn bu yollardan, yntemlerden, ustalklardan, btn bu zihinsel cambazlklardan usandm. Gerei direkt olarak ve derhal idrak etmenin bir yolu var mdr? M: Zihninizi kullanmaktan vazgein ve sonra olan grn. Bu tek eyi mkemmel olarak yapn. O kadar. S: Ben genken garip deneyimlerim olurdu, ksa ama unutulmayacak eyler, hi ama hibir ey olmamak ama yine de tmyle bilinli olmak gibi. Fakat tehlike u ki insan, gemi anlar belleiyle yeniden yaratma arzusu duyuyor. M: Bu hep imgelemedir. Bilincin nda her trl ey olur ve insann onlardan herhangi birine zel bir nem atfetmesi gerekmez. Bir iein grlmesi Tanr vizyonu kadar olaanst bir eydir. Brakn olan olsun. Neden onlar hatrlayarak anlar sorun haline sokmal? Onlara kar yumuak ve tarafsz olun; onlar yksek ve alak, isel ve dsal, kalc ve geici diye ayrmayn. teye varn, kaynaa, her ne olursa olsun ayn kalan z'e geri dnn. Sizin gszlnz, dnyaya domu olduunuz kansndan kaynaklanmakta. Gerek u ki dnya sizin iinizde ve sizin tarafnzdan tekrar tekrar yaratlmakta. Her eyin kendi varlnzn kayna olan ktan ktn grn. O zaman o kta sevgi ve sonsuz enerji olduunu anlayacaksnz. S: Eer ben o k'sam, onu neden bilmiyorum? M: Bilmek iin bilen bir zihne, bilme yetenei olan bir zihne ihtiyacnz var. Fakat zihniniz daima kou halinde, asla sakin, asla tam olarak yanstan deil. Gzleriniz hastayken ay n btn grkemi iinde nasl grebilirsiniz? S: yle diyebilir miyiz: Gne glgenin nedeni olduu srece, insan glgede gnei gremez, insann yzn dndrmesi gerekir. M: Yine, siz gne, beden ve glge lsn ortaya getirdiniz. Gerekte byle ayrmlar yoktur. Benim anlatmaya altmn dualitelerle, trinitelerle ilgisi yoktur. Kavramlatrmayn, szcklere dkmeyin. Sadece grn ve olun. S: Olmak iin grmek zorunda mym? M: Ne olduunuzu grn. Bakalarna sormayn, bakalarnn size kendinizi anlatmalarna izin vermeyin, iinize bakn ve grn. retmenin size syleyebilecei yalnzca budur. Birin den dierine gitmeye ihtiya yok. Ayn su btn kuyularda bulunur. Sadece suyu en yakn yerden aln. Benim durumumda su benim iimde ve su ben'im. 44 -"Ben Varolanm" Dogrudur, Diger Her Sey Varlan Sonular Ve Yarglardr Maharaj: Dnyay alglayan dnyadan nce mi vard, yoksa dnya ile birlikte mi var oldu?

Soran: Sabah uyandmda dnya oktan orada, beni bekliyor. Tabii ki dnya nce geliyor. Ben de geliyorum, fakat ok daha sonra, en erken doumumda. Beden benimle dnya arasnda araclk eder. Beden olmasayd ne ben olurdum ne dnya. M: Bedeniniz zihninizde grnr (belirir), zihniniz bilincinizin ieriidir; sizi deitirmeksizin ebediyen deiip duran bilin nehrinin hareketsiz tansnz siz. Sizin deimezliiniz ylesine apaktr ki onun farknda olmazsnz. Kendinize iyice bakn, btn bu yanl anlamalar ve yanl fikirler eriyip gidecekler. Nasl, su iinde yaayan btn o kk canllar susuz olamazlarsa, ylece btn evren de sizin iinizde yaar ve sizsiz olamaz. S: Biz ona Tanr deriz. M: Tanr sadece zihninizdeki bir fikirdir. Gerek olan sizsiniz. Kesin olarak bildiiniz tek ey: "Burada, imdi ben-im"dir. "Buray ve imdiyi" kaldrn, "ben-im" kalr, saldrlamaz olan. Dnya bellekte mevcuttur, bellek bilince girer, bilin farkndalk iinde yer alr, farkndalk ise n varolu sular zerindeki yansmasdr. S: Hl anlamyorum, Dnya nasl benim iimde olur, bunun tersi, "ben dnya iindeyim" ylesine apakken... M: "Ben dnyaym, dnya ben'im" demek bile cahillik iaretidir. Fakat dnya ile zdeliim fikrini zihnimde tuttuka ve bunu yaammda destekledike, iimde bir kuvvet ortaya kar ve o cahillii ykar, yakar, tamamen yok eder. S: Cahilliin tan cahillikten ayr mdr? "Ben cahilim" demek cahilliin bir paras deil midir? M: Elbette. Syleyebileceim tek doru: "Ben-im (var olanm) "dr. Dier hepsi yargya varmak, sonu karmaktr. Fakat sonu karmak bir alkanlk haline gelmitir. Btn grme ve dnme alkanlklarn ykn. "Ben-im duygusu sizin z, Tanr, Gerek ya da herhangi baka bir adla adlandrabileceiniz daha derin bir nedenin tezahrdr. "Benim" dnyadadr; fakat o, dnyadan teye alan kapnn anahtardr. Suda dans eden ay suda grnr, ama onun nedeni su deil, gkteki aydr. S: Yine de esas noktay karyor gibiyim, iinde yaadm dnyay benim yarattm; bunun bilinmeyen dnya, "mutlak madde" ya da her ne ise onun zerinde benim kendi projeksiyonum, hayal gcmn projeksiyonu olduunu kabul ediyorum. Bir sinema perdesine yanstlan Resimlerin nasl sinema perdesiyle bir benzerlii yoksa, benim kendi yarattm, projekte ettiim dnya da nihai, gerek dnyaya hi benzemeye- bilir. Ancak, bu mutlak dnya benden tamamen bamsz olarak mevcuttur. M: Tam yle, Mutlak Gerek'in dnyas ki zihniniz onun zerine greli, gerekd bir dnya projekte etmitir, sizden bamszdr, u basit nedenle ki o kendinizsiniz. S: Terimlerde eliki yok mu? Hem bamsz hem zde nasl olur? M: Deiim hareketini inceleyin, greceksiniz. Siz deimiyor- ken deiebilenin sizden bamsz olduu sylenebilir. Fakat deimez olann baka herhangi bir deimeyenle bir olmas gerekir. nk dualite karlkl etkileimi gsterir, etkileim ise deiim demektir. Baka bir deyile, mutlak maddesel ve mutlak spiritel, tamamen nesnel ile tamamen znel ayndr, hem cevher, hem z olarak. S: U boyutlu bir filmde, n kendi perdesini oluturmas gibi. M: Herhangi bir kyaslama yaplabilir. Kavranlmas gereken esas nokta, sizin anlara arzulara ve korkulara dayanan kendi hayal gcnzn oluturduu bir dnyay kendi zerinize projekte ettiiniz ve kendinizi onun iine hapsetmi olduunuz- dur. Byy bozun ve kurtulun. S: By nasl bozulur? M: Bamszlnz hem dncede hem eylemde dorul ay m. Sonuta her ey sizin kendi hakknzdaki inancnza, grdklerinizin ve iittiklerinizin, dndklerinizin ve hissettiklerinizin gerek olduu hakkndaki kannza bal bulunuyor. Neden inancnz sorgulamyorsunuz? Hi kuku yok, bu dnya bilincin perdesine sizin tarafnzdan resmedilmitir ve o tmyle sizin zel dnyanzdr. "Ben-im" duygunuzdur bu dnyada olup da bu dnyadan olmayan. Hibir mantk ya da imgeleme abasyla "Ben-im"i, "Ben-deilim"e eviremezsiniz. Varlnz inkrla dahi onu dorulam olursunuz. Dnyann sizin kendi projeksiyonunuz olduunu bir kez idrak ettiinizde, ondan kurtulmusunuzdur. Kendi imgeleminiz dnda var olmayan bir dnyadan kurtulmaya da ihtiyacnz yoktur! Resim gzel-irkin, nasl olursa olsun, onu siz yapmaktasnzdr ve onunla bal, snrl deilsiniz. Kimsenin onu size zorla kabul ettirmediini, onu zorla banza sarmadm, bunun, hayal olan gerek gibi kabul etme alkanlnzdan tr byle olduunu idrak edin. Hayal rn olan hayal rn olarak grn ve korkudan kurtulun. Nasl k haldaki renkleri meydana karrsa, ama k renk deilse, ylece, dnya sizden dolay vardr ama siz dnya deilsiniz.

Dnyay yaratp ayakta tutana siz Tanr ya da takdir-i lhi diyebilirsiniz ama nihai olarak, Tanr'nn varlnn kant sizsiniz, bunun tersi deil. nk Tanr hakknda herhangi bir soruyu sormak iin sizin varlnz gerekir S: Tanr zaman iindeki bir deneyimdir ama deneyimleyen zaman-t esinde. M: Deneyimleyen bile ikinci derecede gelir. Birincisi, bilincin sonsuz genilii, onun ebedi olana; olmu, olmakta ve olacak olan her eyin lye smaz potansiyelidir. Herhangi bir eye baktnzda, grdnz o nihai olandr, ama siz bir bulut ya da bir aa grdnz imgelersiniz. mgelemeden bakmay, arptmadan dinlemeyi renin, hepsi bu. Esasta isimsiz ve ekilsiz olana isimler ve ekiller atfetmeyi brakn, her idrak-alglama eklinin znel olduunu, grlen ya da iitilen, dokunulan ya da koklanan, hissedilen ya da dnlen, umulan ya da hayal edilen her eyin gerekte deil zihinde olduunu idrak edin, ite o zaman huzuru tadacak ve korkudan kurtulacaksnz. "Ben-im" duygusu bile saf k ile varolu duygusunun bileimidir. "Ben", "...im" olmadan bile vardr, o saf ktr. Bylece, siz "Ben" deseniz de, demeseniz de saf k vardr. O saf n farknda olun, onu asla kaybetmezsiniz. Varlkta olma hali, bilinte farkndalk, her deneyim iin ilgi - bu, tarifi olanaksz ama pekl ulalabilir olandr, nk baka bir ey yoktur zaten. S: Siz gerek denen olgudan direkt olarak sz ediyorsunuz - sanki her yan-kaplayan, her yerde-hazr, ebedi, her eyi-bilen, her eye-enerji-veren ilk neden gibi. Gerei tartmay kesinlikle reddeden baka retmenler var. Onlar, gerein zihin- tesi olduunu, btn tartmalarn ise gerekte var olmayann (hayal olann) mekn olan zihin alan iinde bulunduunu sylerler. Onlarn yaklam negatif yoldandr; onlar ger- ek-olmayan inceden inceye saptar ve onun tesine geerek geree varrlar. M: Farkllk sadece szcklerdedir. Nitekim ben de gerekten sz ettiimde, onu gerekd olmayan, mekn-sz, zaman-sz, neden-siz, balangsz, sonsuz diye tarif ederim. Ayn anlama gelir. Bir aydnlana gtrd srece, ifade tarznn farkl olmasnn ne nemi var? Sizin arabay ekmeniz ya da itmeniz fark eder mi, o gitmeye devam ettii srece? Bir zaman olur, geree ekili duyarsnz, bir baka zamanda ise sahte olan reddeder, ondan uzaklarsnz; bunlar dnml olarak birbirlerini izleyen ruh halleridir; mkemmel zgrlk iin her ikisine de gereksinim vardr. Siz yolun birine ya da dierine girebilirsiniz fakat her sefer o yol o anda en iyisi olandr; siz tam-gnlle gidin, kuku ve kararszlkla zaman boa harcamayn. ocuun bymesi iin ok eitli besinler gereklidir, ama yemek yeme eylemi hep ayndr. Kuramsal olarak - btn yaklamlar iyidir. Pratikte ve belirli bir anda, siz ancak tek bir yolda ilerlersiniz. Er ya da ge kefetme kaderinde olduunuz ise udur: Eer gerekten bulmak istiyorsanz bir tek yeri kazmak zorundasnz - iinizi. Aradnz eyi -kendinizi bilmeyi ve kendiniz olmay ve onunla birlikte gelen byk huzuru- size ne bedeniniz, ne zihniniz verebilir. S: Kukusuz, her yaklamda geerli ve deerli bir taraf vardr. M: Her durumdaki deer, onun sizde iinizi arama ihtiyac uyandrmasnda yatar. eitli yaklamlarla oynamak ve oyalanmak, ie ynelie kar duyulan direnten, zel bir ey, zel bir kimse olma illzyonunu terk etme zorunluluundan korkmaktan ileri geliyor olabilir. Su bulmak iin oraya buraya kk ukurlar kazmazsnz, fakat bir yeri derinlemesine delerek bir kuyu aarsnz. Ayn ekilde, kendinizi bulmak istiyorsanz, kendinizi kefe kmalsnz. Dnyann olduunuzu idrak ettiiniz zaman, onun sevgisi olduunuzu da idrak edeceksiniz; idrak edeceksiniz ki bilmek sevmektir, sevmek de bilmektir. Btn sevgiler iinde, insann kendini sevmesi bata gelir. Sizin dnyay sevmeniz, sizin kendinizi sevmenizin yansmasdr, nk sizin dnyanz sizin kendi eserinizdir. Ik ve sevgi kiisel deildir (gayri-ahsidir) ama onlar sizin zihninizde kendini iyi bilme ve iyiliini isteme eklinde yansr. Biz kendimize kar daima dostayz, ama her zaman bilgece deil. Bir Yogi iyi niyetini bilgeliiyle birletirebilmi insandr. 45 -Gelip Geici Olan, Bir Varlga Sahip Degildir Soran: Ben sizinle konumaktan ok sizinle olmak iin geldim. Szlerle ok az ey sylenebilir, sessizlikte ise ok daha fazlas aktarlabilir. Maharaj: nce szler, sonra sessizlik. nsan sessizlik iin nce olgunlamaldr. S: Sessizlik iinde yaayabilir miyim? M: Bencilce olmayan i sessizlie gtrr, nk o durumda yardm istemeye gereksinim duymazsnz. Sonulara ilgisiz kalarak, en elverisiz koullarda almaya istekli olursunuz. ok yetenekli ya da ok iyi tehiz edilmi olmaya aldrmazsnz. Ne de takdir edilmek veya yardm almak istersiniz. Sadece yaplmas gerekeni yapar, baar ve baarszl bilinmeyene brakrsnz. nk

her eyin nedenini oluturan saysz faktr vardr, sizin kiisel abalarnz bunlardan sadece bir tanesidir. Ne var ki, insann aklnn ve gnlnn sihri yledir ki, insann iradesi ve sevgisi birlikte alt zaman en olmayacak eyleri oldurur. S: o deerde olunca, yardm istememin ne sakncas var? M: steme ihtiyac nereden kaynaklanr? Bu sadece zayfl ve endieyi gsterir. Siz almay srdrn, tm evren sizinle birlikte alacaktr. Ne de olsa, doru olan yapma fikri size bilinmeyenden gelir. Sonular sz konusu olduunda onu bilinmeyene brakn, sadece gereken davranlarda bulunmay srdrn. Siz upuzun neden-sonu zincirinin yalnzca bir tek halkassnz. Temelde, tm olanlar yalnzca zihinde cereyan eder. Bir ey iin tam gnlle, sebatla ve srekli altnz zaman, o gerekleir; nk olaylar oldurmak zihnin fonksiyonudur. Gerekte hibir ey eksik deildir, hibir eye gereksinim yoktur, btn iler sadece yzeydedir. Derinliklerde mkemmel huzur vardr. Btn sorununuz, kendinizi tarif etmek suretiyle snrlandrm olmanzdan kaynaklanyor. Kendinizi u ya da bu olarak dnmediiniz zaman btn atma biter. Sorunlarnza are bulmak iin yapacanz her giriim baarszla mahkmdur, nk arzunun neden olduu ey ancak arzudan kurtulmu olmakla giderilebilir. Siz kendinizi zaman ve mekn iine kapatmsnz, bir mr sresi ve bir beden hacmi iine sktrp sokmusunuz ve bylelikle saysz doum ve lm, zevk ve ac, umut ve korku atmalar yaratmsnz. llzyonlar terk etmedike sorunlarnzdan kurtulamazsnz. S: Bir kii doal olarak snrldr. M: Kii diye bir ey yoktur. Sadece kstlamalar ve snrlamalar vardr. Btn bunlarn toplam kiiyi belirler. Siz ne olduunuzu bildiiniz zaman kendinizi bildiinizi dnyorsunuz. Fakat kim olduunuzu asla bilmiyorsunuz. Nasl mlein iindeki boluk mlein ekline, hacmine ve kokusuna sahipmi gibi grnrse, kii de varm gibi grnr. Olduunuzu zannettiiniz gibi olmadnz grnz. Sizin adlandrlabilir ve tarif edilebilir olduunuz fikrine kar var gcnzle savan. Kendi hakknzda u ya da bu tabirince dnmeyi reddedin. Aratrmadan, kr krne kabulleniinizle kendi kendinize yarattnz zavalllktan kurtulmann baka bir yolu yoktur. Istrap bir sorgulama arsdr, tm aclar incelenmeyi gerektirir. Dnme tembelliine girmeyin. S: Faaliyet gerein zdr. almamakta bir erdem yoktur. Dnmenin yan sra bir eyler yaplmal. M: Dnyada almak zordur, gereksiz almalardan kanmak ise daha da zordur. S: Benim gibi bir kii iin btn bunlar olanaksz grnyor. M: Kendi hakknzda ne biliyorsunuz? Siz gerekte neyseniz ancak o olabilirsiniz; siz olmadnz gibi ancak grnebilirsiniz. Siz mkemmellikten asla ayrlmadnz. Btn kendini dzeltme fikirleri gelenekseldir, basmakalptr ve laftan ibarettir. Gne nasl karanl bilmezse, z de z-olmayan' bilmez. Bakay bilerek bakalaan zihindir. Yine de zihin z'den baka bir ey deildir. Zihin bakas haline gelse de, z'den ayr grnse de yine z olarak kalr. Dier her ey varsaymdr. Bulut nasl gnei hibir ekilde etkilememek zere gnei rterse, varsaym da, gerei ykmakszn, rter. Gerei ykma fikri bile glntr; ykan daima yklandan daha gerektir. Gerek en byk (nihai) ykcdr. Btn ayrlklar, her trl yabanclama ve uzaklama sahtedir. Her ey birdir - bu her atmann en son zmdr. S: Nasl oluyor da bunca eitim ve yardma karn hi ilerleme kaydetmiyoruz ? M: Biz kendimizi birbirinden tamamen ayr kiiler olarak imgelediimiz srece, aslnda kiisel ve kiilii olmayan (gayr- ahsi) gerei kavrayamayz. nce, kendimizi yalnzca tanklar, zamansz ve boyutsuz gzlem merkezleri olarak grmeliyiz ve sonra, hem zihin, hem madde ve her ikisinin de tesi olan saf farkndaln snrsz okyanusunu fark etmeliyiz. S: Gerekte her neysem de, ben kendimi ufak ve ayr bir kii olarak hissediyorum, biroklar arasndan biri olarak... M: Sizin kii oluunuz, zaman ve uzay (mekn) illzyonundan kaynaklanmaktadr; siz belli bir noktada belli bir hacim igal ettiinizi imgeliyorsunuz; kiiliiniz, kendinizi bedeninizle zdeletirmenizin sonucudur." Dnceleriniz ve hisleriniz art arda sralanarak zaman iinde uzanrlar ve bellein etkisiyle, kendinizi zaman iinde sreklilie sahipmisiniz gibi imgelemenizi salarlar. Gerekte zaman ve uzay sizin iinizde var olurlar; siz onlarn iinde deil. Bunlar idrak ve alg tarzlardr, fakat hepsi bundan ibaret deildir. Zaman ve uzay kt zerine yazlm szckler gibidirler; kt gerektir, szcklerse sadece bir kullanmdr. Ka yandasnz? S: Krk sekiz. M: Krk sekiz demenize sebep ne? Size "Ben buradaym" dedirten ne? Szel alkanlklar n kabullerden, zanlardan domutur. Zihin zaman ve uzay yaratr ve kendi yarattn gerek olarak kabul eder. Hepsi buradadr ve imdi, fakat onu grmyoruz. Gerekten, hepsi bende ve bendendir. Baka hibir ey yoktur.

S: Kiiletirmenin, kendini zaman-uzay iinde snrlandrmann nedeni nedir? M: Var olmayann nedeni de olmaz. Ayr bir kii diye bir ey yoktur. Deneye dayal bir gr noktasndan dahi ok aktr ki her ey her eyin nedenidir, her ey olduu gibidir, nk tm evren olduu gibidir. S: Ama yine de kiiliin bir nedeni ve maksad olmal. M: Kiilik nasl meydana gelir? Bellekle. imdiyi gemile zdeletirip onu gelecee projekte etmekle. Kendinizi bir anlk (bir an sren) olarak dnn, gemisiz ve geleceksiz; o zaman kiiliiniz erir ve kaybolur. S: "Ben-im" kalmaz m? M: "Kalmak" szc uygun deil. "Ben-im" sonsuza dek yeniden olandr. Olmak iin hatrlamaya ihtiyacnz yoktur. Dorusu u ki, bir eyi deneyimlemeden nce, bir varolu duygusu gereklidir. imdiki halde varlnzla deneyimleriniz birbirine karm durumda. Btn yapmanz gereken, varlnz deneyimlerinizin dmnden zerek kurtarmaktr. u ya da bu olmakszn, sadece olmay bir kez bilirseniz, onu deneyimler arasndan seip fark edeceksiniz ve artk isimler ve formlar sizi yanla gtrmeyecek. Kendini-kstlama kiiliin z, esasdr. S: Nasl evrensel olabilirim? M: Fakat zaten evrenselsiniz. imdiden olduunuz bir hale ulamaya ne ihtiyacnz vardr ne de olananz. Sadece, kendinizi ayr bir para olarak imgelemeyi brakn. Gelip geici olann varl yoktur. O, grntsn geree borludur. Siz bir dnyann varln biliyorsunuz ama dnya sizi biliyor mu? Tm bilgi sizden akar, tm varlk ve tm haz da yle. Ebedi kaynak olduunuzu idrak edin ve her eyi kendinizden kabul edin. Bylesi bir kabul gerek sevgidir. S: Sylediklerinizin hepsi kulaa ok ho geliyor. Fakat insan onu bir yaam biimi haline nasl getirebilir? M: Evinizi asla terk etmemi olduunuz halde, eve giden yolu soruyorsunuz. Yanl fikirlerden kurtulun, bu yeter. Doru fikirler toplayp biriktirmek de sizi bir yere gtrmeyecektir. Sadece imgelemeyi (zannetmeyi) brakn. S: Bu bir baarma ve kazanma deil, anlama meselesi. M: Anlamaya uramayn! Yanl anlamamanz yeter. zgrle ulama konusunda zihninize gvenmeyin. Sizi tutsakla- trm olan zihninizdir. Tamamen onun tesine gein. Balangc olmayann nedeni de olamaz. Ne olduunuzu biliyordunuz da sonradan unutmu deilsiniz. Bir kez bildiinizi unutmazsnz. Cahilliin balangc yoktur ama sonu vardr. Cahil kimdir diye sorguladnzda cehalet bir rya gibi kaybolup gidecektir. Dnya elikilerle doludur ve bundan tr siz uyum ve huzur aryorsunuz. Bunlar dnya iinde bulamazsnz, nk dnya kaosun ocuudur. Dzen ve uyumu iinizde aramalsnz. Siz ancak bir beden iinde doduunuz zaman dnya varlk kazanr. Beden yoksa - dnya da yok. nce sorun, aratrn: Siz beden misiniz? Dnyay anlamak daha sonra gelecektir. S: Syledikleriniz inandrc geliyor, fakat kendini dnyada ve dnyadan bilen bir zel kiiye bunun ne yarar olur? M: Milyonlarcas ekmek yer fakat bunlardan pek az buday hakknda her eyi bilir. Ve ancak bunlar ekmei iyiletirebilirler. Bunun gibi, ancak z' bilenler, dnyadan teyi grm olanlar dnyay dzeltebilirler. Onlarn kiilikle kstl olanlar iin deerleri muazzamdr, nk bu kiilerin tek kurtulu umudu onlardr. Dnyada olan dnyay kurtaramaz; eer gerekten dnyaya yardm etmek istiyorsanz, onun dna kn. S: Fakat insan dnyann dna kabilir mi? M: Kim nce dodu, siz mi dnya m? Dnyaya ncelik verdiiniz srece onunla baml kalrsnz; bir kez, hibir kuku tamakszn idrak ederseniz ki siz dnyann iinde deilsiniz, dnya sizin iinizdedir, ite onun dndasnz. Elbette bedeniniz dnyada ve dnyadan olarak kalr, fakat artk onun tarafndan yanltlmazsnz. Btn kutsal metinler, dnya olmadan nce Tanr vard der. Yaratan' kim bilir? Ancak Yaratan' dan nce var olan, yaratanlar ile birlikte btn dnyalarn kayna olan sizin kendi gerek varlnz. S: Btn syledikleriniz, dnyann sizin kendi projeksiyonunuz olduu hakkndaki varsaymnzla tutarl grnyor. Bundan kiisel, znel dnyanz, duyularnz ve zihniniz tarafndan size verilen dnyay kastettiinizi kabul ediyorsunuz. Bu anlamda her birimiz kendi projeksiyonumuz olan bir dnyada yayoruz. Bu zel dnyalar birbirleriyle hemen hi temas etmiyorlar ve merkezlerindeki "Ben-im"den kaynaklanp yine ona dnecek onunla birleiyorlar. Fakat elbette bu zel, kiisel dnyalarn ardnda bir ortak nesnel dnya olmal, zel dnyalarn onun sadece glgeleri olduu bir dnya. Byle herkesle ortak bir nesnel dnyann varln yadsyor musunuz?

M: Gerek ne znel, ne nesneldir, ne de zihin ya da madde, zaman ya da uzaydr. Bu blmler, onlar alglayabilecek bir kimseye, bilinli, ayr bir merkeze ihtiya gsterirler. Ama gerek, hepsi ve hibiri, btnlk ve ayrlk, tm-kapsayan ve dlayan, dolgunluk ve boluk, tmyle tutarl ve mutlak biimde paradoksal olandr. Siz onun hakknda konuamazsnz, siz ancak onun iinde kendinizi kaybedebilirsiniz. Herhangi bir eyin gerekliini yadsdnzda, yadsnamayacak olan bir "artk'la" karlaacaksnz. Gnani zerindeki btn konumalar bilgisizliin gstergesidir. Bilmediini imgeleyen, sonra da bilmeye ulaan zihindir. Gerek bu tr eilip bklmeleri bilmez. Yaratc olan bir Tanr fikri bile sahtedir. Ben varlm bir baka varla m borluyum? Ben var olduum iin her ey vardr. S: Bu nasl olabilir? ocuk dnyaya doar, dnya ocua deil. Dnya eskidir, ocuk ise yeni. M: ocuk sizin dnyanza doar. imdi siz mi dnyanza dodunuz yoksa dnya m size grnd? Domak demek, kendiniz merkez olmak zere evrenizde bir dnya yaratmak demektir. Fakat siz hi kendinizi yaratr msnz? Ya da bir kimse sizi yaratr m? Herkes kendisi iin bir dnya yaratr ve onun iinde, kendi cahilliinin tutsa olarak yaar! Btn yapmamz gereken hapishanemizin gerekliini reddetmekten ibarettir. S: Nasl uyku halinin iinde uyanklk hali tohum eklinde mevcut ise, ocuun douu ile birlikte yaratt dnya da onun doumundan nce mevcut olmal. Tohum kimde bulunuyor? M: Douma ve lme tank olan ama domayan ve lmeyende. te yalnzca o yaradln hem tohumu, hem artdr. Zihin tesinde olan dorulamasn zihinden istemeyin. Direkt deneyim tek geerli dorulamadr. 46 -Varolusun Farkndalg Mutluluktur Soran: Mesleim doktorluktur. Operatrlkle baladm, psikiyatri ile devam ettim, ayn zamanda zihin sal ve iman yoluyla ifa zerine baz kitaplar yazdm. Ruhsal saln yasalarn renmek iin size geldim. Maharaj: Bir hastay tedavi etmeye alrken, tedaviye altnz tam olarak nedir? Tedavi nedir? Bir insann iyiletiini ne zaman syleyebilirsiniz? S: Bedeni tedavi etmeye ve bedenle zihin arasndaki balanty dzeltmeye alrm. Ayn zamanda zihni dzeltmeye alrm. M: Beden ile zihin arasndaki ilintiyi incelediniz mi? Hangi noktada ilintilidirler? S: Beden ile bedende barnan bilin arasnda zihin yer alr. M: Beden besinlerden yaplm deil midir? Ve besinsiz zihin olabilir mi? S: Beden besinle ina edilir ve korunur. Besin olmazsa zihin genellikle zayflar. Ama zihin sadece besin deildir. Bedende dntrc (transforme edici) bir faktr vardr ki zihni yaratan da odur. Nedir o dntrc faktr? M: Nasl odun, odun olmayan atei retirse, beden de beden olmayan zihni retir. Fakat zihin kime grnr? Sizin zihin dediiniz, dnceleri ve duygular alglayan kimdir? Odun vardr, ate vardr ve atein keyfini sren vardr. Zihnin keyfini sren kimdir? Acaba o da besinin rn mdr, yoksa o bamsz mdr? S: Alglayan bamszdr. M: Nasl biliyorsunuz? Kendi deneyimlerinize dayanarak konuun. Siz ne bedensiniz, ne zihin. Byle sylyorsunuz. Nasl biliyorsunuz? S: Gerekten bilmiyorum. yle tahmin ediyorum. M: Gerek kalcdr. Gerek deimez olandr. Deien ise gerek deildir. imdi sizin iinizde deimeyen nedir? Besin olduu srece beden ve zihin vardr. Besin kesildiinde beden lr, zihin dalr. Fakat gzlemci yok olur mu? S: Sanrm olmaz. Fakat kantm yok. M: Siz kendiniz kantsnz. Bir baka kantnz yoktur ve olamaz da. Siz kendinizsiniz, kendinizi biliyor, kendinizi seviyorsunuz. Zihin her ne yaparsa kendi sevgisi uruna yapar. z varln doas sevgidir. O sevilir, sever. Beden ve zihni ylesine ilgin ve sevgili klan z'dr. S: Eer z Varlk, beden ve zihin deilse, o halde o bedensiz ve zihinsiz var olabilir mi?

M: Evet, olabilir. z'n zihinden ve bedenden bamsz oluu bir fiilen deneyimleme meselesidir. O varolandr-farkndalktrmutluluktur. Varoluun farkndal mutluluktur. S: O sizin iin bir fiilen deneyimleme meselesi olabilir, ama benim durumum baka. Ayn deneyimi nasl yaayabilirim? Hangi uygulamalar yapmam gerekir? M: Ne beden, ne zihin olduunuzu bilmek iin, kendinizi srekli gzlemleyin, bedeninizin ve zihninizin etkisi altnda kalmadan yaayn, lymesine kendinizi tamamen uzak tutarak yaayn. Bu beden ve zihin zerinde hibir yetkiniz, kazanlm hakknz, hibir karnz yokmuasna yaamak anlamna gelir. S: Tehlikeli! M: Sizden intihar etmenizi istemiyorum. Bunu yapamazsnz da. Siz sadece bedeni ldrebilirsiniz, ama ne zihinsel sreci durdurabilirsiniz, ne de kendiniz zannettiiniz kiiyi sona erdirebilirsiniz. Sadece etkilenmez olarak kaim. Byle tam bir uzaklk, bedene ve zihne kar kaytszlk, sizin zde beden ve zihin olmadnzn en iyi kantdr. Bedene ve zihne olanlar deitirmek sizin gcnz dahilinde olmayabilir, fakat siz kendinizi beden ve zihin olarak imgelemeye her zaman bir son verebilirsiniz. Her ne olursa, olanlardan sizin deil, sadece bedeninizin ve zihninizin etkilendiini kendinize hatrlatn. Hatrlanmas gerekeni ne kadar itenlikle hatrlarsanz, kendinizin, znzn o kadar abuk farknda olursunuz, nk bellek deneyim haline gelecektir, itenlik varl meydana koyar. mgelenen ve istenen gerekleir - tehlike buradadr, k yolu da. Syleyin bana, gerek benliinizi, iinizdeki deimez olan bedeninizden ve zihninizden ayrt etmek iin ne gibi admlar attnz? S: Ben bir tp adamym. Bir hayli okudum, inceledim. Kendime sk bir disiplin uyguladm. Altrmalar, periyodik orular gibi ve ben bir vejetaryenim. M: Fakat yreinizin derinliklerinde istediiniz nedir? S: Gerei bulmak istiyorum. M: Gerek uruna demeye hazr olduunuz bedel nedir? S: Teoride her bedeli demeye hazrm. Gndelik hayata gelince, gerekle arama girecek davranlara tekrar tekrar itiliyorum. Arzu beni srklyor. M: Arzularnz arttrn ve bytn, yle ki, onlar doyurabilecek hibir ey kalmasn, gerekten gayr. Yanl olan arzu deil, onun kkl ve darldr. Arzu kendini adamadr. Elbette, varln gerek, sonsuz, ebedi zne adayn kendinizi. Arzuyu sevgiye dntrn. Btn istediiniz mutlu olmaktr. Btn arzularnz -onlar her neyseler- sizin mutluluk zleminizin ifadeleridirler. Temelde, kendiniz iin iyiyi istersiniz. S: Bunu istememem gerektiini biliyorum. M: Durun! stememeniz gerektiini size kim syledi? Mutlu olmay istemek neden yanl olsun? S: Benlikten kurtulmak gerek, biliyorum. M: Fakat ite benliiniz, ite arzularnz, ite mutlu olma zleminiz. Neden? nk kendinizi seviyorsunuz. Elbette sevin kendinizi - bilgece. Yanl olan, kendinize strap ektirecek ekilde kendinizi aklszca sevmektir. Riyazetin de, zevk dknlnn de hedefi ayndr - sizi mutlu etmek. Zevke dknlk aklszca olan yoldur, riyazet ise akllca olan yol. S: Riyazet nedir? M: Bir deneyimden getikten sonra onu tekrarlamamaktr. Gereksiz olandan saknmak riyazettir. Zevk ya da ac beklentisi iinde olmamak riyazettir. Durumu her zaman kontrol altnda tutmak riyazettir. Arzu kendi bana yanl deildir. O hayatn kendisidir, bilgide ve deneyimde byme, gelime drtdr. Yanl olan yaptnz seimlerdir. Kck bir eyin -yiyecek, seks, g, n- sizi mutlu edeceini hayal etmek kendinizi aldatmaktr. Ancak z varlnz kadar snrsz ve derin bir ey sizi gerekten, kalc olarak mutlu edebilir. S: Madem ki temelde, kendini sevmenin ifadesi olan arzuda yanl bir ey yoktur, arzu nasl idare edilmelidir?

M: Hayatnz zekice yaayn, en derindeki benliinizi daima aklnzda tutarak. Zaten gerekte istediiniz nedir? Mkemmellik deil; zaten mkemmel, eksiksiz olansnz. Aradnz ise, aslnda olduunuzu ifadelendirmektir. Bunun iin bir bedene, bir zihne sahipsiniz. Onlar ele aln ve size hizmet etmelerini salayn. S: Burada operatr kimdir? Beden-Zihin'i ele alacak olan kimdir? M: Arnm zihin z varln sadk hizmetkrdr. O i ve d aletlerin idaresini ele alr ve onlar amalar yolunda hizmet ettirir. S: Onlarn amac nedir? M: z Varlk evrenseldir ve onun hedefleri de evrenseldir. z Varlk'ta kiisel bir taraf yoktur. Dzenli bir hayat yaayn ama onu kendi iinde bir ama haline getirmeyin. O bir byk servenin k noktas olmal. S: Hindistan'a tekrar tekrar gelmemi tler misiniz? M: Eer itenseniz, dnp dolamaya ihtiyacnz yoktur. Her nerede olursanz olun, siz kendinizsiniz ve kendi ikliminizi yaratrsnz. Bir yerden bir yere gitmek, yer deitirmek size kurtulu getirmez. Siz beden deilsiniz ve bedeni oradan oraya srklemek sizi hibir yere gtrmeyecektir. Zihniniz lemi gezip dolamakta zgrdr - onu iyice kullann. S: Eer zgrsem, niin bir beden iindeyim? M: Siz beden iinde deilsiniz, beden sizin iinizde! Zihin sizin iinizde. Onlar sizde oluyorlar, nk onlar ilgin buluyorsunuz. Sizin doanz aslnda sonsuz bir zevk alma kapasitesine sahiptir. O coku ve sevgiyle doludur. O, klarn, onun farkndalk oda iine girenlerin hepsine saar; hibir ey dlanmaz. O ktlk ve irkinlik bilmez. O umut eder, gvenir, sever. Siz insanlar, gerek benliinizi (znz) bilmemekle neler kardnz bilmiyorsunuz. Sizler ne bedensiniz ne de zihin, ne yaktsnz ne de ate. Onlar kendi yasalar uyarnca grnr ve kaybolurlar. Siz, siz olan, z varlnz seversiniz ve her ne yaparsanz, kendi mutluluunuz iin yaparsnz. Onu bulmak, onu bilmek, onu aziz tutmak sizin temel drtnzdr. Hatrlanmayacak derecede eski zamanlardan beri siz kendinizi hep sevdiniz, fakat hibir zaman akllca sevmediniz. Bedeninizi ve zihninizi akllca, znzn hizmetinde kullann, bu yeter. Kendi z varlnza sadk olun, znz mutlak ekilde sevin. Bakalarn kendiniz gibi sevdiiniz yapmacna girmeyin. Siz onlarn sizinle bir olduklarn idrak edinceye kadar onlar sevemezsiniz. Olmadnz gibi grnmeye kalkmayn, olduunuz olmay da reddetmeyin. Sizin bakalarna olan sevginiz, sizin kendinizi bilmenizin sonucudur, nedeni deil. Kendini- idrak olmadka hibir erdem hakiki deildir. Ne zaman btn kukulardan uzak olarak bilirsiniz ki ayn hayat, var olan her eyin iinden akp gemektedir ve siz o hayatsnz, ite o zaman her eyi doal olarak ve kendiliinden seversiniz. Ne zaman kendinize olan sevginizin dolgunluu ve derinliini idrak edersiniz, o zaman bilirsiniz ki her canl varlk ve tm evren sizin sevginizle kuatlmtr. Fakat herhangi bir eye sizden ayr olarak bakyorsanz, onu sevemezsiniz, nk ondan korkmaktasnzdr. Yabanclama korkuya yol aar, korku yabanclamay derinletirir. Bu bir ksr dngdr. Ancak kendini- idrak bunu krabilir. Bunda kararl olarak yryn. 47 -Zihninize Dikkat Edin Soran: nsan esas olan ararken, ok gemeden yetersizliini ve bir rehbere ya da retmene ihtiyac olduunu idrak ediyor. Bu da belli bir disiplin gerekliliini beraberinde getiriyor, nk sizden rehberinize gvenmeniz, onun t ve direktiflerini itaatle izlemeniz isteniyor. Ama sosyal zorunluluklar ve basklar ylesine byk, kiisel arzular ve korkular ylesine gl ki, itaat iin esas olan zihin ve irade sadelii bulunamyor. Bir Guru'ya olan ihtiya ile ona harfi harfine uymaktaki zorluk arasnda nasl bir denge tutturmak? Maharaj: Toplumun ve koullarn basks altnda yaplanlar pek nemli deildir, nk onlar mekaniktirler, etkilere tepkilerden ibarettirler. nsann olanlardan kendisini yaltmas iin kendini tarafszca gzlemlemesi yeterlidir. Dnmeden, kr krne yaplanlar insann karmasna eklentiler yapabilirse de, bunun dnda pek nem tamazlar. Guru yalnzca bir ey talep eder; amata berraklk ve younluk, kendi kendisine kar bir sorumluluk duygusu. Dnyann gereklii sorgulanmaldr. Nihayet Guru nedir? inde dnyann ve dnya dncesinin bulunmad hali bilen kimse, En Yce ret- men'dir. Onu bulmak demek, imgelemin artk gerek saylmad hale ulamak demektir. Ltfen unu anlayn, Guru gerei, doruyu, olan' temsil eder. O, szcn en stn anlamyla bir gerekidir. O, zihinle ve zihnin yanlglaryla badaamaz ve badamay asla kabul etmez. O sizi geree gtrmek iin gelir; onun baka bir ey yapmasn beklemeyin. Sizin zihninizdeki Guru size bilgi veren ve sizi eiten kiidir ki o gerek Guru deildir. Gerek Guru, grnlerin ekicilii, sahte parlakl tesindeki gerei bilendir. Sizin itaat, disiplin hakkndaki sorularnz ona hibir anlam ifade etmez, nk onun gznde, sizin olduunuzu zannettiiniz kii mevcut deildir. Sorularnz da mevcut olmayan bir kii hakkndadr. Size gre mevcut olan ona gre mevcut deildir. Sizin kesin var kabul ettiinizi o mutlak biimde yadsr. O, kendinizi, onun sizi grd gibi grmenizi ister. O zaman itaat edeceiniz, ardndan gideceiniz bir Guru'ya ihtiyacnz olmayacak, nk o zaman kendi gereinize itaat edecek ve onu izleyeceksiniz. drak edin ki her ne olduunuzu dnyorsanz, o yalnzca bir olaylar akdr. Ve

her ey olur, gelir, giderken yalnzca siz varsnz, deikenler arasnda deimez olan, zan ve tahmin rn olanlar arasnda apak olan. Gzleneni gzlemciden ayrn ve sahte kimlikleri terk edin. S: Gerei bulmak iin insan yol stndeki her eyi bertaraf etmelidir (kaldrmaldr). te yandan, varln belli bir toplum iinde srdrme ihtiyac insan birok eye katlanmaya zorluyor. nsann gerei bulmak iin mesleini ve sosyal konumunu terk etmesi mi gerekir? M: inizi yapn. Bir an serbest kaldnzda iinize bakn. nemli olan, frsat ktnda onu karmamaktr. Btn bo zamanlarnz dolu dolu kullann. Bu yeterlidir. S: Esas olan ararken ve esas olmayanlar bertaraf ederken herhangi bir yaratc faaliyete yer var mdr? rnein, ben resim yapmay ok severim. Eer bo saatlerimi resim yapmak iin kullanrsam bunun bana yardm olur mu? M: Yapacanz her ne ise, zihninize dikkat edin. Ayrca, zihninizin tamamen sessiz ve eylemsiz kald tam bir i huzuru ve sknet anlarna ihtiyacnz vardr. Eer onu karrsanz, her eyi karm olursunuz. Eer karmazsanz, zihnin sessizlii dier her eyi eritip iine ekecektir (souracaktr). inde bulunduunuz zorluk, hem gerei istemeniz, hem ondan korkmanzdr. Ondan korkuyorsunuz, nk onu bilmiyorsunuz. Allm eyleri bilirsiniz, onun iin de kendinizi onlarla gvende hissedersiniz. Bilinmeyen ise belirsizdir ve bu nedenle tehlikelidir. Fakat gerei bilmek, onunla uyum iinde olmak demektir. Ve uyumun iinde korkuya yer yoktur. Bir bebek, bedenini bilir ama bedene-dayandrlm ayrmlar bilmez. O sadece bilinli ve mutludur. Onun dou amac zaten buydu. Varolu zevki z'n sevgisinin en basit eklidir ki daha sonra kendini sevmeye dnr. Bir bebek gibi olun, beden ile z arasnda hibir ey bulunmasn. Orada psiik hayatn grlt ve patrts yoktur. Derin sessizliin iinde z bedeni seyreder. O, stne henz hibir ey yazlmam beyaz bir kt gibidir. u ya da bu olmaya uraacak yerde o bebek gibi olun, varoluunuzla mutlu olun. O zaman, bilin alannn tamamen uyank tan olacaksnz. Ama hibir duygu ve fikir sizinle o alan arasna girmemelidir. S: Sadece varolula tatmin olmak, zaman geirmenin en bencilce ekli gibi grnyor! M: Bencilliin en deerli ekli! Elbette bencil olun, z'den baka her eyi kenara koyun. Siz z varlnzdan baka bir eyi sevmediinizde, bencilliin ve bencil olmayn tesine geersiniz. Btn ayrmlar anlamlarn yitirirler. Birin sevgisi btnn sevgisiyle birleir; onlar sevgide, hibir belli kimseye yneltilmemi, hibir kimseden esirgenmeyen saf sevgide bir olurlar. O sevgide kaim, durmakszn onda derinlein. Kendinizi inceleyin ve incelemeyi sevin, o zaman sadece kendi sorunlarnz deil fakat insanln sorunlarn da zeceksiniz. Ne yapmak gerektiini bileceksiniz. Yzeysel sorular sormayn; esaslara eilin, varlnzn kklerine kadar. S: Benim iin kendini-idraki hzlandrc bir yol var mdr? M: Elbette vardr. S: Bu hzlandrmay kim yapacak? Bunu siz benim iin yapar msnz? M: Onu ne siz ne ben yapacaz. O olacak. S: Benim buraya geliim bunu kantlad. Bu hzlan bu kutsal beraberlikten dolay mdr? Geen defa ayrlrken tekrar gelmeyi umut ediyordum. Ve geldim! imdi bu kadar abuk ngiltereye dnmek zorunda olduum iin ok aresiz ve zgnm. M: Siz yeni domu bir ocuk gibisiniz. O nceden de vard ama varlnn bilincinde deildi. Domasyla birlikte onun iinde bir dnya ve dnyayla birlikte de varolu bilinci ortaya kt. imdi sizin bilin iinde bymeniz gerek, hepsi bu. ocuk dnyann kraldr - byd zaman krallnn bana geer. Diyelim ki o ok ar ekilde hastaland ve bir doktor onu tedavi etti. Bu gen kraln kralln doktora borlu olduu anlamna m gelir. O belki sadece katkda bulunan faktrlerden biri olmutur. Katkda bulunmu olan daha birok etken vardr. Fakat en bata gelen faktr, en kesin neden, bir kral olu olarak domu olmaktr. Ayn ekilde, Guru yardm edebilir. Fakat en nemli yardmc, gerein iinizde bulunuudur. O kendini kesinlikle belli edecektir. Buraya geliiniz size mutlaka yardmc oldu. Size yardm edecek olan tek ey bu deildir. Esas olan kendi varlnzdr. Sizin itenliiniz de buna tanklk etmekte. S: Bir meslek peinde oluum itenliimi tekzip etmekte midir? M: Size nceden syledim. Kendinize huzur ve skn anlarn bolca ayrrsanz, erefli mesleinizi gvenle srdrebilirsiniz. Bu i sknu ile dolu anlar btn engelleri yakp yok edecektir. Onun etkinliinden kuku duymayn. Deneyin.

S: Fakat gerekten denedim! M: Asla sadakatle, asla dzenli olarak deil. Aksi halde byle sorular sormayacaktnz. Soruyorsunuz, nk kendinizden emin deilsiniz. Kendinizden emin deilsiniz, nk kendinize hi dikkat etmediniz, yalnzca deneyimlerinize... Kendinizle ilgilenin, btn deneyimlerin tesinde, kendinize bakn. Kendinizle olun, kendinizi sevin; nihai gvence ancak kendini-bilmek'te bulunabilir. Esas olan itenliktir, gnl veritir. Kendinize drst olun, o zaman hibir ey size ihanet etmeyecektir. Erdemler ve gler, ocuklarn oynamalar iin kk nianlardr. Onlar dnyada yararldrlar, ama sizin dnyann dna knz salamazlar. teye ulamak iin uyank bir sknete ve sessiz dikkate ihtiyacnz var. S: O zaman insann fiziksel varlna ne olur? M: Salkl olduunuz srece yaarsnz. S: sel hareketsizlik hayat, insann saln etkilemez mi? M: Bedeniniz transforme olmu besin maddesidir. Besininiz nasl ise -kaba ya da ince- salnz da yle olacaktr. S: Peki, seks igdsne ne olur? O nasl kontrol edilebilir? M: Seks, edinilmi bir alkanlktr. tesine gein. Dikkatiniz bedeninizde odakland srece, yiyecek ve seksin, korku ve lmn penelerinde kalrsnz. Kendinizi bulun ve zgr olun. 48 -Farkndalk zgrdr Soran: Sri Ramana Aram'ndan geldim. Orada yedi ay geirdim. Maharaj: Aram'da nasl bir alma yapyordunuz? S: Yapabildiim kadaryla "Ben kimim" zerinde konsantre oluyordum. M: Bunu ne ekilde yapyordunuz? Szl m? S: Gn iinde serbest anlarmda. Bazen kendi kendime "Ben kimim?" diye mrldanyorum. "Ben-im", ama ben kimim?" Yahut zihinden yapyordum bunu. Ara sra ho eyler hissediyordum ya da sakin bir mutluluk hali iine giriyordum. Genelde, deneyimler edinmeye uramaktansa sakin ve alc halde kalmaya alyordum. M: Uygun ruh hali iindeyken tam olarak ne hissediyordunuz? S: sel bir sknet, huzur ve sessizlik. M: Bilincinizi yitirmekte olduunuzu fark ettiniz mi? S: Evet, ara sra ve ok ksa bir zaman iin. Dier zamanlarda ite ve dta sknet hali iindeydim. M: Bu ne tr bir sknet idi? Derin bir uykuya benzeyen, fakat ayn zamanda bilinli mi? Bir tr uyank uyku mu? S: Evet, tetikte bir uyku (jagrit-sushupti). M: Esas olan, negatif duygulardan -arzu ve korku vb. zihnin alt dmanndan- uzak olmaktr. Zihin bir kez onlardan kurtuldu mu, arkas kolayca gelecektir. Sabunlu su iinde tutulan giysi nasl temizlenirse, saf hissetme akm iinde de zihin yle arnacaktr. Sessizce oturup kendinizi izlediinizde, her eit ey yzeye kabilir. Onlarla ilgili hibir ey yapmayn. Onlara tepki gstermeyin, nasl kendi kendilerine gelmilerse ylece gideceklerdir. Btn nemli olan, dikkatli olmak, kendinden, daha dorusu zihninden tmyle haberdar olmaktr. S: "Kendinden" derken gndelik ben'i mi kastediyorsunuz? M: Evet, kiiyi kastediyorum, ancak o nesnel olarak gzlemlenebilir. Gzlemci gzlemin tesindedir. Gzlemlenebilir olan gerek ben deildir. S: Gzlemciyi daima gzlemleyebilirim, sonsuz bir ie, geriye ekilile.

M: Siz gzlem olayn gzlemleyebilirsiniz ama gzlemciyi deil! Siz nihai gzlemcinin siz olduunuzu direkt igr yoluyla, bilirsiniz, yoksa gzleme dayal bir mantksal sre yoluyla deil. Fakat aslnda hepsi zihindedir. Gzlemci, gzlenen ve gzlem zihinsel duyumsamalar ve icatlardr. Var olan yalnzca z'dr. S: Zihin btn bu blnmeleri neden yaratyor? M: Blmek, ayr ayr dnmek zihnin gerek doasdr. Blmenin bir zarar yoktur. Fakat ayrlk geree ters der. Nesneler ve insanlar farkldrlar, fakat onlar ayr deiller. Doa birdir, gerek birdir. Ztlar vardr ama ztlk yoktur. S: Yaradlm gerei ok faalim. Burada bana faaliyetten uzak durmam syleniyor. Ne kadar eylemsiz kalmaya alsam, bir eyler yapma drts o kadar byk oluyor. Bunun da beni d hayatmda daha faal hale geirmesinin yan sra yaradlma uymayan bir hali benimsemek de bende bir i atmaya yol ayor. alma zlemine kar bir are var m? M: alma ile salt faaliyet arasnda fark vardr. Btn doa alr. alma doaldr, doa almadr. Dier yandan, faaliyet arzu ve korkuya, sahip olma ve tadn karma zlemine, ac ekme ve yok olma korkusuna dayanr. alma btn tarafndan ve btn iindir, faaliyet ego tarafndan, ego iindir. S: Faaliyete kar bir are var m? M: Onu dikkatle gzleyin, kaybolacaktr. Her frsat kullanarak kendinize, baml, tutuklu halde olduunuzu, size her ne olursa, bunun bedenli mevcudiyetinizden dolay olduunu hatrlatn. Arzu, korku, dert, sevin, eer grnmeleri iin siz orada deilseniz, grnemezler. Ama, her ne olursa, bir alglama merkezi olarak sizin varoluunuzu iaret etmektedir. Gsterenlere aldrmakszn, neyi gsterdiklerinin farknda olun. Bu ok basittir, ama yaplmas gerekir. nemli olan sizin tekrar tekrar kendinize dnteki srar ve kararllnzdr. S: Ben kendi iime derin bir biimde gmlme gibi garip hallere giriyorum. Fakat bunlar nceden bilinemeyen ve bir anlk durumlar. Kendimi bu tr durumlar kontrol edebilir hissetmiyorum. M: Beden maddi bir eydir ve deimesi iin zamana ihtiyac vardr. Zihin ise birtakm zihinsel alkanlklar, dnme ve hissetme tarzlarndan ibarettir ki, deimeleri iin onlarn yze karlp incelenmeleri gerekir. Bu da zaman alr. Sadece azmedin ve sebat edin, gerisi kendiliinden gelecektir. S: Yaplmas gereken hakknda berrak bir fikre sahip grnyorum, fakat yorgun dp kasvetlendiimi gryorum ve insanlarn beraberliini aryorum, bylece yalnzlk ve meditasyonla geirilmesi gereken zaman boa harcyorum. M: iinizden ne yapmak geliyorsa onu yapn. Kendinize zorbalk etmeyin. iddet sizi kat ve donuk hale sokar. Yolunuza engel olarak dikildiklerini dndnz eylerle savamayn. Sadece, onlarla ilgilenin, onlar gzlemleyin, sorgulayn. Brakn olsunlar -iyi ya da kt. Fakat kendinizi onlara sakn kaptrmayn. S: nsann gzlemci olduunu kendi kendine durmadan hatrlatmasnn amac nedir? M: Zihnin, hareket halindeki zihnin tesinde hi deimeyen bir farkndalk zemini olduunu renmesi gerekir. Zihin gerek benlii, z' tanmal, ona sayg gstermeli ve onu, gne tutulmasnda ayn gnei rt gibi rtp durmay brakmaldr. Gzlemlenmesi ya da deneyimlenmesi mmkn olan hibir eyin siz olamayacanz ve sizi balamadn idrak edin. Siz olmayan nemsemeyin. S: Sylediklerinizi yapmak iin kendimin srekli farknda olmak zorundaym. M: Farknda olmak uyank olmaktr. Farknda olmamak demek uykuda olmak demektir. Siz naslsa farkndasnz, buna uramanza ihtiya yok. Yapmanz gereken ey farknda olmann farknda olmaktr. Zihnin farknda olun, dnerek, isteyerek, bilinle; farkndalk alannz derinletirin, geniletin. Siz srekli olarak zihninizin bilincindesiniz fakat bilinli olduunuzun farknda deilsiniz. S: Anlayabildiim kadaryla siz "zihin", "bilin" ve "farkndalk" szcklerine farkl anlamlar veriyorsunuz. M: Buna yle bakn. Zihin durmadan dnceler retir, siz onlara dikkat etmediiniz zaman bile. Zihninizde olup bitenleri bildiinizde, buna bilin dersiniz. Bu sizin uyanklk halinizdir -bilinciniz ard arkas gelmeksizin algdan algya, idrakten idrake, fikirden fikre geer durur. Sonra, farkndalk gelir, bilincin btnne, zihnin btnne derinlemesine ileyen direkt igr. Zihin, yatanda durmakszn akan bir nehir gibidir; siz zaman zaman kendinizi belli bir dalgackla zdeletirir ve ona "benim

dncem" dersiniz. Bilincinde olduunuz ey sadece zihninizdir; farkndalk ise bilincin bir btn olarak farknda olmak, tanmak, kavramaktr. S: Herkes bilinli ama herkes farknda deil. M: "Herkes bilinlidir" demeyin, "Bilin vardr" deyin. Her ey onun iinde belirir ve onun iinde kaybolur. Zihinlerimiz bilin okyanusu zerindeki dalgalardan ibarettir. Onlar da ayn dalgalar gibi gelir ve giderler. Okyanustaki gibi onlar sonsuz ve ebedidir. Kendinizi varlk okyanusu gibi, tm varoluun ana-rahmi gibi grn. Btn bunlar benzetmelerdir elbette; gerek ise tarife smaz. Siz onu ancak o olmakla bilebilirsiniz. S: Bu aray bu zahmete deer mi? M: Asl onsuz, her ey derttir. Eer salkl, yaratc ve mutlu yaamak ve paylaacanz sonsuz bir zenginliiniz olsun isterseniz, ne olduunuzu arayn. Zihin bedende merkezlenmi ve bilin de zihinde merkezlenmitir, ama farkndalk dediimiz, zgrdr. Bedenin drtleri, zihnin aclar ve hazlar vardr. Farkndalk ise bamllklardan kurtulmu ve sarslmazdr. O berrak, salam, sessiz, huzurlu ve uyanktr, arzu ve korku tamaz. Sizin gerek varlnz olarak onun zerinde meditasyon yapn (tefekkr edin). Ve gndelik hayatnzda o olmaya aln, onu btn dolgunluu ile idrak edeceksiniz. Zihin olaylarla ilgilenir, farkndalk ise zihnin kendisiyle ilgilenir. ocuk oyuncan peindedir, ama anne ocuk ile meguldr, oyuncakla deil. Bkp usanmakszn bakarak, tamamen boaldm ve her ey bana geri geldi, zihinden baka. Zihnimi bir daha ele gemeyecek ekilde kaybetmi olduumu grdm. S: Siz imdi bizimle konuurken bilinsiz misiniz? M: Ne bilinli, ne bilinsizim. Ben zihin ve onun eitli hallerinin ve koullarnn tesindeyim. Ayrmlar zihin tarafndan yaratlrlar ve ancak zihin iin geerlidirler. Ben saf bilincin kendisiyim, olan her eyin kesintisiz farkndalym. Ben sizinkinden daha hakiki bir durumdaym. Bir kiiyi oluturan ayrmlar ve ayrlklar benim ilgimi ekmez, beni rahatsz etmez, artmaz. Beden yaamaya devam ettii srece, onun da bakalar gibi ihtiyalar olacak, fakat benim zihinsel srecim sona ermitir. S: Siz dnen bir insan gibi davranyorsunuz. M: Neden olmasn? Fakat benim dnmem, benim sindirim srecim gibi, bilinsiz ve maksatldr. S: Dnmeniz bilinsiz ise onun doruluunu nasl biliyorsunuz? M: Onu arptacak ne arzu, ne korku var. Onu ne yanla saptrabilir? Bir kez kendimi ve neyi temsil ettiimi bilince artk durmadan kendimi denetleme ihtiyacnda olmam. Saatinizin zaman doru gsterdiini biliyorsanz, ona bakarken her seferinde duraksamazsnz. S: u anda konuan kimdir, eer zihin deilse? M: Soruyu iiten yantn veriyor. S: Fakat o kimdir? M: Kim deil, ne? Size bir kii gibi grnsem de ben bu szckten sizin anladnz anlamda bir kii deilim. Ben, iinde her eyin vuku bulduu snrsz bilin okyanusuyum. Ben, btn mevcudiyet ve tanmlamalarn da tesinde saf varolu mutluluuyum. Kendimi hibir eyden ayr hissetmiyorum, bu nedenle de ben her eyim. Hibir "ey" ben deildir, bylece ben hibir eyim. Atein yanmasn, suyun akmasn, tohumlarn filizlenmesini, aalarn bymesini salayan ayn g bana sorularnzn yantn verdiriyor. slup ve lisan kiisel gibi grnse de, bende kiisel hibir yan yoktur. Bir kii; yerleik arzu, dnce ve bunlarn sonucu olan eylem kalplarnn toplamdr, bende ise byle kalplar yok. Benim arzuladm ya da korktuum hibir ey yoktur bir kalp nasl olsun? S: Elbette leceksiniz? M: Hayat kaacak, beden lecek, fakat bu beni zerrece etkilemeyecek. Zaman ve uzay tesinde var olanm, sonusuz, nedensiz, yine de ekillendirici dlyata benim.

S: Kendinizi birdenbire mi yoksa yava yava m idrak ettiniz? M: Hibiri. nsan ne ise, zamandan bamsz olarak odur. drak eden ise zihindir - arzulardan ve korkulardan syrldnda. S: drak etme arzusundan bile mi? M: Btn arzulara bir son verme arzusu en garip bir arzudur, tpk korkma korkusunun da en garip bir korku olduu gibi. Birisi kapmanza, dieri kamanza son verir. Ayn szckleri kullanabilirsiniz, ama iinde bulunduunuz hal ayn deildir. Geree varmay arayan insan arzulara baml deildir; o arzulara kar giden bir araycdr, arzularyla birlikte giden deil. zgrle duyulan genel bir zlem sadece balangtr. Uygun vastalar bulup kullanmak bir sonraki admdr. Arayan insan bir tek hedef grmektedir; kendi gerek varln bulmak. Btn arzular arasnda en tutkulu olan da budur, nk hibir ey ve hi kimse onu doyuramaz; arayan ve aranlan birdir ve nemli olan yalnzca araytr. S: Aray bitecek. Arayan kalacak. M: Hayr, arayan eriyip dalacak, aray kalacak. Aray nihai ve ebedi bir gerektir. S: Aray yoksunluk, istek, eksiklik, tamam olmay demektir. M: Hayr, tamam ve mkemmel olmayana raz olmamak, onu reddetmek demektir. Gerei arayn kendisi gerein devinimidir. Bir bakma btn aray gerek mutluluk iindir, ya da gerein mutluluu iin. Ama burada biz aray derken, insann, bilinli olmann kkeni ve zihnin tesindeki k olarak kendini arayn kastediyoruz. Bu aray asla sona ermeyecektir, fakat gerek ilerleyiin olabilmesi iin dier btn huzursuzca ihtiraslarn son bulmas zorunludur. unun anlalmas gerekir ki, gerei ya da Tanr'y veya Guru'yu aray ile kendini aray ayndr, biri bulunduunda hepsi bulunur. Zihninizde "Ben-im" ve "Tanr-dr" (Ben varm ve Tanr var) birbirinden ayrt edilemez hale geldiinde, o zaman bir ey olacak ve Tanr'nn sizden dolay ve sizin Tanr' dan dolay var olduunuzu en ufak bir kuku izi bile tamakszn bileceksiniz. O ikisi birdir. S: Her ey nceden takdir olunduuna gre, kendimizi idrakimiz de nceden takdir olunmu mudur? Yoksa hi olmazsa orada serbest miyiz? M: Kader yalnzca isme ve ekle ilikindir. Siz ise ne beden, ne zihin olduunuza gre, kaderin sizin zerinizde bir hkm yoktur. Siz tamamen zgrsnz. Fincan, ekliyle, maddesi, kullanm vb. ile koullanmtr. Fakat fincann iindeki boluk zgrdr. O ancak fincana ilikin olarak grldnde, fincann iinde saylabilir. Bunun dnda o sadece boluk dur. Bir beden mevcut olduu srece siz bedenlenmi gibi grnrsnz. Beden olmadnda siz bedenden ayrlm deilsiniz - sadece Siz'siniz. Kader bile sadece bir fikirdir. Szckler ok eitli ekillerde bir araya getirilebilirler! Beyanlar farkllk gsterebilirler, ama onlar hakikat zerinde herhangi bir deiiklik yaparlar m? eyleri aklamak zere birok kuram tasarlanmtr - hepsi akla uygun, hibiri doru deil. Siz bir araba srerken, mekanik ve kimya yasalarna tabisiniz; arabadan inin, bu kez de fizyoloji ve biyokimyann yasalar altndasnz. S: Meditasyon nedir ve onun yararlar nelerdir? M: Siz bir yeni balayan iseniz, belli meditasyon yntemleri ya da dualar sizin iin iyi olabilir. Fakat gerek araycs iin sadece bir tek meditasyon vardr - dnceleri barndrp beslemeyi titizlikle ve sert bir biimde reddetmek. Dncelerden zgr olmak, dncelerden arnmak meditasyonun ta kendisidir. S: Nasl yaplr? M: Dnceleri kendi akna brakarak, onlar seyretmekle balarsnz. Bu gzlem zihnin faaliyetini yavalatr ve sonunda durdurur. Zihin bir kez sakinleince, onu yle sakin tutun. Bu sknetten iiniz sklmasn, onun iinde olun, onda daha da derinlein. S: Dier dnceleri uzak tutmak iin bir tek dnceye tutunmaktan sz edildiini iittim. Fakat btn dnceleri nasl uzak tutmal? Bu fikir dahi bir dncedir. M: Gemi deneyimlere gre davranmayn, yeniden deneyin. Dncelerinizi gzleyin, dncelerinizi gzlemekte olan kendinizi gzleyin. Btn dncelerden kurtulmuluk hali birdenbire olacak ve siz duyduunuz mutluluktan onu tanyacaksnz. S: Siz dnyann durumundan hi mi kayglanmyorsunuz? Dou Pakistan'daki* dehete baknz. Bunlar size hi dokunmuyor mu?

M: Gazeteleri okuyorum, neler olduunu biliyorum! Fakat benim tepkim sizinki gibi deil. Siz bir tedavi aryorsunuz, ben ise nlem ile megulm. Nedenler olduu srece, sonular mutlaka olacaktr, insanlar blme, ayrma eiliminde olduka, bencil ve saldrgan olduka, byle eyler olacaktr. Eer dnyada bar ve uyum istiyorsanz, aklnzda ve gnlnzde bar ve uyum olmaldr. Byle deiiklikler zorla kabul ettirilemez, onun mutlaka iten gelmesi gerekir. Savatan nefret edenlerin, sava kendi dzenleri dnda brakmalar gerekir. Barsever insanlar olmadan, dnyanzda nasl bar olabilir ki? insanlar byle olduka dnya da byle olmak zorundadr. Ben insanlara, sefaletlerinin tek nedeninin kendileri olduu gereini bilmeleri iin yardm etmeye alarak kendi payma deni yapyorum. O anlamda ben yararl bir insanm. Fakat iinde bulunduum ve benim normal halim olan durumun sosyal bilin ve yararllk erevesinde ifadesi mmkn deildir. Ben bunun hakknda konuabilirim, meseller ya da benzetmeler kullanabilirim, fakat bunun tam yle olmadnn iddetle farkndaymdr. Bunun yaanmas mmkn olmadndan deil; o kendi kendine yaamaktadr! Fakat o, bilmek iin ayrmak (analiz) ve karlatrmak zorunda olan zihnin lleriyle anlalabilir deildir. * Bu konuma ve daha sonraki sayfalarda geen konumalar (imdiki Banglade) savann srd 1971'de gemiti. Dnya, stne daktiloyla bir eyler yazlm bir beyaz kt gibidir. Yaznn okunuu ve anlam okuyana gre deiir, fakat kt ortak faktrdr, her zaman orada vardr, seyrek olarak fark edilir. Daktilo eridi kaldrldnda, daktilo yazs ktta bir iz brakmaz. Benim zihnim de yledir - izlenimler gelmekte devam eder ama bir iz brakmaz. S: Neden burada oturup insanlarla konuuyorsunuz? Gerek amacnz nedir? M: Herhangi bir amacm yok. Bir amacm olmas gerektiini siz sylyorsunuz. Ben burada oturmuyorum, konumuyorum da, amalar aramaya gerek de yok. Beni bedenle kartrmayn. Benim yaplacak iim de yok, yerine getirilecek grevim de. Benim, sizin Tanr diyebileceiniz param, dnyaya gz kulak olacaktr. Bu sizin dnyanz, onca gzetime ihtiyac olan bu dnya, sizin zihninizin iinde yaar ve devinir. Onu aratrn, inceleyin; yantlarnz onda, yalnz onda bulacaksnz. Baka nereden gelmelerini bekliyorsunuz ki? Sizin bilinciniz dnda herhangi bir ey mevcut mu ki? S: Benim bilgim dnda mevcut olabilir. M: Bu ne tr bir mevcudiyet olurdu? Varolu biliten ayrlabilir mi? Varolu da bili gibi size ilikindir. Bir ey sizin onu deneyimlemenizle ya da onun varln iinizde bildiiniz iin vardr. Bedeniniz ve zihniniz, siz yle olduuna inandnz srece mevcutturlar. Sizin olduklarn dnmeyi kesin, onlar eriyip kaybolacaklardr. Elbet ki bedeninizi ve zihninizi iletin, fakat onlarn sizi snrlamalarna izin vermeyin. Siz eksik ve kusurlarn farkna varyorsanz, fark etmekte devam edin; sizin onlara dikkatinizi vermeniz dahi aklnz gnlnz, bedeninizi dzene sokacaktr. S: Ben kendimi ciddi bir hastalktan, srf onu fark etmek ve tanmakla kurtarabilir miyim? M: Onun btnn dikkate aln, yalnzca d belirtilerini deil. Btn hastalklar zihinde balar. nce zihninize bakm gsterin, yani yanl fikir ve duygularn izlerini srerek onlar bertaraf edin. Sonra, hastala aldrmakszn yaayn, aln ve onu bir daha hi dnmeyin. Nedenler kaldrldnda sonucun da ortadan kalkmas zorunludur. nsan ne olduuna inanyorsa yle olur. Kendi hakknzdaki btn fikirleri terk edin, o zaman kendinizi bedene ya da zihne olabilecek her eyin tesinde saf tank olarak bulacaksnz. S: Kendimi nasl dnyorsam yle olacama gre, En Yce Gerek olduumu dnmeye balasam, o zaman benim En Yce Gerek'im bir fikirden ibaret kalmaz m? M: nce o duruma ulan ve soruyu o zaman sorun. 49 -Zihin Gvensizlige Neden Olur Soran: nsanlar t almak iin size geliyorlar. Ne yant vereceinizi nasl biliyorsunuz? Maharaj: Soruyu nasl iitiyorsam, yant da yle iitiyorum. S: Yantnzn doru olduunu nasl biliyorsunuz? M: Yantlarn doru kaynan bir kez bilince, artk onlardan kuku duymaya gerek kalmaz. Saf bir kaynaktan ancak saf su akar. Ben insanlarn arzular ve korkular ile megul deilim. Ben gereklere (olgulara) uyumlanm durumdaym, kanlara ve zanlara deil. nsan adn ve eklini kendisi olarak kabul eder, fakat ben hibir eyi kendim olarak kabul etmem. Ben kendimi eer ad ile bilinen bir beden olarak dnseydim, sizin sorularnz yantlayabilmem mmkn olmazd. Eer sizi sadece bir beden olarak kabul etseydim, yantlarmn size hibir yarar olmazd. Hibir gerek retmen kiisel kanlar ve zanlarla uramaz. O

eyleri olduklar gibi grr ve olduklar gibi gsterir. Siz eer insanlar, onlarn kendilerini zannettikleri gibi kabul ederseniz, onlar sadece incitmi olursunuz, nasl ki onlar kendi kendilerini daima ylesine ackl biimde incitip durmaktalar. Ama onlar gerekte-olduklar gibi grrseniz, bu onlara muazzam hayrlar ve yararlar salayacaktr. Onlar eer size ne yapmalar, nasl uygulamalar benimsemeleri, hangi hayat yolunu izlemeleri gerektiini soracak olurlarsa, yantnz u olsun: "Bir ey yapmayn, sadece olun. Olu iinde her ey doal biimde gerekleir." S: Bana yle grnyor ki siz "doal olarak" ve "kaza eseri rastlantsal" szcklerini, aralarnda bir fark gzetmeden kullanyorsunuz. Bu iki szck arasnda bence derin bir anlam fark var. Doal, dzenli ve yasaya baldr, insan doaya gvenir; rastlantsal ise dzensiz, beklenmedik ve nceden tahmin edilemez olandr. nsan her eyin doal, doa yasalarna tabi olduunu savunabilir; her eyin nedensiz ve rastlantsal olduunu sylemek, kukusuz, bir abartmadr. M: Rastlantsal szc yerine "kendiliinden" szcn kullanmam tercih eder miydiniz? S: "Kendiliinden" ya da "doal" szcklerini "rastlantsal" szcnn kart olarak kullanabilirsiniz. Rastlantsalda bir dzensizlik, bir karklk unsuru var. Bir rastlant (kaza) her zaman iin bir kurallar bozma, bir istisna, bir srpriz anlam tar. M: Hayatn kendisi bir srprizler ak deil midir? S: Doada uyum vardr. Rastlant, kaza eseri olan ise bir karklk, kargaalktr. M: Siz, zaman ve uzayla snrl, bir bedenin ve zihnin ieriiyle kstl bir kii gibi konuuyorsunuz. Holandnz "doal", holanmadnz ise "kaza eseri" diye adlandryorsunuz. S: Ben doal olan, yasaya uygun, beklenir olan severim ve yasa-bozucu, dzensiz, beklenmedik, anlamsz olandan korkarm. Rastlant, kaza eseri olan daima anormaldir, korkuntur. Szde "ansl kazalar" da olabilir ama onlar sadece rastlantlara yatkn bir evrende hayatn mmkn olamayaca kuraln kantlarlar. M: Bir yanl anlama olduunu hissediyorum. Ben "rastlantsal" szcyle, bilinen hibir yasaya uyamayan demek istiyorum. Her ey rastlantsal ve nedensizdir dediimde, nedenler ve onlarn itaat ettikleri yasalar bizim bilgimizin, hatta imgelememizin tesindedir demek istiyorum sadece. Eer siz, sizin dzenli, uyumlu, nceden tahmin-edilebilir saydklarnza doal derseniz, o zaman daha stn yasalara uyan ve daha stn glerle ynetilenlere de "kendiliinden" denilebilir. Bylece, biz iki doal dzene sahip oluyoruz: Kiisel ve tahmin edilebilir ve kiilik-d ya da kiilik-st ve tahmin-edilemez olan. Buna alak doa ve yksek doa deyin ve rastlantsal szcn brakn gitsin. Siz bilgide ve igrde gelitike, alak ve yksek doa arasndaki snr izgisi gerilemeye devam eder, fakat ikisi bir olarak grlnceye kadar yle iki ayr doa olarak kalrlar. nk aslnda, her ey alacak bir ekilde nedeni anlalamaz (aklanamaz) olandr! S: Bilim bir hayli eyi aklayabiliyor. M: Bilim isimler ve ekillerle, nitelik ve niceliklerle, kalplar ve yasalarla urar; o kendi yerinde pekldr. Fakat hayat yaanmak iindir; analiz iin zaman yoktur. Karlk annda verilmelidir - ite kendiliinden olann, zamandan bamsz olann nemi bundan kaynaklanr. Biz bilinmeyenin iinde yaar ve deviniriz. Bilinen, gemite kalandr. S: Ben ne olduum hakkndaki hislerime gre yerimi tayin ederim. Ben bir bireyim, kiiler arasnda bir kiiyim. Baz insanlar btnleir, uyum iine girerler, bazlar ise bunu yapamazlar. Bazlarnn abasz yaamalarna, her durum karsnda ann gereksinmelerine en uygun, doru ve spontane ekilde karlk vermelerine karn, dierleri beceriksizce arar, bo yere abalar, hatalar yapar ve genelde kendilerini evreleri iin rahatsz edici hale sokarlar. Uyumlu kimselere doal, yasaya uyan kimseler denir, dierleri ise kaotik olanlardr ve onlar kazalara aktrlar. M: Kaos fikri zaten, dzenli, organik, karlkl iliki gibi fikirleri ngrmektedir. Kaos ve kozmos; bunlar ayn halin iki yz deil midir? S: Fakat siz her eyin kaos, rastlantsal, nceden tahmin edilemez olduunu sylyorsunuz. M: Evet, btn varolu yasalarnn bilinmedii ve btn olaylarn nceden tahmin edilemeyecei anlamnda. Siz ne kadar daha ok anlarsanz, evren de o kadar doyum verici hale gelir, hem duygusal hem de dnsel ynden. Gerek iyidir ve gzeldir. Kaosu biz yaratrz. S: Eer kazalar (kaosu) yaratann insann zgr iradesi olduunu sylemek istiyorsanz, buna katlrm. Fakat henz zgr iradeyi tartmadk.

M: Sizin dzeniniz size haz veren ve dzensizliiniz size ac verendir. S: yle ifade edebilirsiniz, fakat bana ikisinin bir olduunu sylemeyin. Benimle benim dilimden konuun - mutluluk arayan bir bireyin dilinden. Ben dualite d konumalarla yanltlmak istemiyorum. M: Ayr bir birey olduunuza sizi inandran nedir? S: Ben bir birey gibi davranyorum. Kendi bama fonksiyon yapyorum. En bata kendimi dikkate alyorum, bakalarn ise ancak kendime ilikin olarak. Ksacas, kendimle megulm. M: Pekl, kendinizle megul olmaya devam edin. Buraya niin geldiniz? S: Kendimi gvende ve mutlu bir insan yapmaya altm hep. Bu konuda pek baarl olamadm itiraf etmeliyim. Ne gvendeyim, ne de mutlu. O yzden buradaym. Bu yer benim iin yeni, fakat buraya geli nedenim eski; gvenli mutluluk, mutlu gvenlik aray, imdiye kadar bulamadm. Bana yardm edebilir misiniz? M: Asla kaybedilmemi olan asla bulunamaz. Sizin sevin ve gvenlik araynz aslnda sizi onlardan uzak tutmakta. Aramay kesin, kaybetmeye son vermi olursunuz. Hastalk basittir, aresi de ayn derecede basittir. Sizi gvensiz ve mutsuz klan sizin zihninizdir. Beklenti sizi gvensiz klyor, bellek - mutsuz ediyor. Zihninizi ktye kullanmay brakn, o zaman her ey sizin iin iyi olacak. Sizin onu dzeltmeniz gerekmiyor - siz gemile ve gelecekle uramay brakp tmyle imdide yaamaya balar balamaz o kendi kendini dzeltecektir. S: Ama imdi'nin boyutu yok. Ben o zaman hibir ey ve hi kimse haline gelirim! M: Tam yle. Hibir ey ve hi kimse olarak siz gvende ve mutlu olursunuz. stediiniz an deneyebilirsiniz. Bir deneyin. Fakat nce, yine neyin rastlantsal, neyin kendiliinden ya da doal olduuna dnelim. Siz doann dzenli olduunu, rastlantnn ise kaos iareti olduunu sylediniz. Ben fark reddettim ve bir olayn nedeni bulunup bilinemediinde, ona rastlant, kaza dediinizi syledim. Doada kaosa yer yoktur. Yalnzca insann zihninde kaos vardr. Zihin btn kavrayamaz - onun odaklanma alan ok dardr. O yalnzca ksmlar grr ve manzaray btnyle alglayamaz. Tpk sesleri iittii halde lisan anlamayan bir adamn konuan kimseyi anlamsz sesler karmakla sulayabilecei ve tamamen yanlg iinde olaca gibi. Birine karmakark sesler kalabal gibi gelen, bir dieri iin gzel bir iirdir. Kral Janaka bir seferinde ryasnda dilenci olduunu grd. Uyannca Gurusu Vasishta'ya sordu: "Ben ryasnda dilenci olduunu gren bir kral mym, yoksa ryasnda kral olduunu gren bir dilenci miyim?" Guru yantlad: "Hibiri deilsin ve her ikisisin. Olduunu zannettiin eysin ama deilsin. ylesin, nk ona gre (ona uygun olarak) davranyorsun, yle deilsin nk o devam etmez. Sen sonsuza dek bir kral ya da bir dilenci olarak kalabilir misin? Her ey deimek zorundadr. Sen ise deimez olansn. Sen nesin?" Janaka dedi ki: "Evet, ben ne kralm ne de dilenci, ben tarafsz, sakin bir tanm." Guru dedi ki: "Bu senin son illzyonun, bir gnani olduun, yani sradan insanlardan farkl ve stn olduun hayali. Yine sen kendini zihnin ile zdeletiriyorsun, bu durumda uslu, akll, her bakmdan rnek bir zihin. En ufak bir fark grdn mddete sen geree yabancsn demektir. Sen zihin dzeyindesin. 'Ben kendimim' gittiinde, 'Ben her eyim' gelir. 'Ben her eyim' gittiinde ise 'Benim' gelir. 'Ben-im' bile gittiinde, sadece Gerek vardr ve gerein iinde her bir 'Ben-im' korunur ve yceltilir. Ayrlksz bakalk (eitlilik) zihnin ulaabilecei nihai nokta, en son gerektir. Onun tesinde tm faaliyet biter, nk onun iinde btn hedeflere ulalr, btn amalar gerekletirilir." S: En Yce Hal'e ulaldnda, bu bakalar ile paylalabilir mi? M: En Yce Hal evrenseldir, burada ve imdi; onu zaten herkes paylamaktadr. O var olma halidir - bilmek ve sevmek. Kim var olmay sevmez, ya da kendi mevcudiyetini bilmez? Fakat biz bu bilinli olma hazzndan yararlanmyoruz, onun iine dalarak, ona yabanc olan her eyden onu arndrmyoruz. Bir zihinsel kendini-arndrma almas, yani psienin temizlenmesi esastr. Nasl gze kaan bir toz zerresi iltihaplanmaya yol aarak dnyay silip yok ederse, ylece, "Ben beden-zihin- im" eklindeki yanl fikir de, evreni karartan bir benlik-ilgi- sine (ego dknlne) neden olur. Snrl ve ayr bir kii olma hissiyle mcadele etmek bounadr, bunun kkleri aa karlmadka. Bencillik, insann kendisiyle ilgili yanl fikirlerinde kkleir. Zihnin arndrlmas, berraklatrlmas Yoga' dr. 50-z - Farkndalk, Tanktr Soran: Bana ynmle irdelenebileceimi sylediniz: Kiilik (vyakti), sper kiilik (vyakta), kiilik-tesi (avyakta). Avyakta evrensel ve gerek saf "Ben"dir; Vyakta onun bilince "Benim" olarak yansmasdr; Vyakti ise tm fiziksel ve yaamsal srelerin toplamdr. imdi'nin dar snrlar iinde, sper-kiilik, kiiden haberdardr, hem zaman, hem uzay iinde; sadece bir kiiden deil fakat karma iplii boyunca sralanm bir dizi kiilikten de. O aslnda, tank olduu kadar deneyim birikiminden geriye kalan ey, bellein yeri, balant halkasdr da (sutratma). O, insann doumdan douma hayat tarafndan ina edilen ve ekillendirilen

karakteridir de. Evrensel olan ise btn isimlerin ve ekillerin, bilincin ve karakterin tesi, ben- ve-bakas ayrm yapmayan, bilin tesi, saf varolutur. Grlerinizi doru ifade ettim mi? Maharaj: Zihin dzeyinde, evet. Zihinsel dzeyin tesinde, hibir szck uymuyor. S: Kiinin bir zihinsel yap, bir dizi an ve alkanln kolektif ad olduunu anlayabiliyorum. Fakat kiinin vaki olduu o tanklk merkezi, o da m zihinseldir? M: Nasl, bir rengin grnmek iin bir yzeye gereksinimi varsa, kiiliin de bir tabana, kendisini onunla zdeletirecei bir bedene gereksinimi vardr. Rengi gr renkten bamszdr - renk her ne olursa olsun, o ayndr. Bir rengi grmek iin insann bir gze gereksinimi vardr. Renkler birok, gz ise tektir. Kiilik-tesi olan, renkteki ve gzdeki k gibidir ama basittir, tekdir, blnemez ve tezahrleri dnda alglanamaz. Bilinemez deildir, ama alglanamaz, nesnelletirilemez, blnemez. O ne maddesel, ne zihinsel, ne nesnel ne zneldir; o maddenin kkeni, bilincin kaynadr. Srf yaama ve lmenin tesinde o her eyi kapsayan, her eyi dlayan Hayat'tr ki onda doum lmdr ve lm doumdur. S: Sizin szn ettiiniz Mutlak ya da Hayat, o hakiki midir, yoksa cahilliimizi rtmek iin oluturulmu bir kuramdan m ibarettir? M: Her ikisi de. Zihin iin, o bir kuramdr - kendi iinde ise bir hakikattir. O, sahte olan kendiliinden ve toptan reddediiyle bir gerektir. Nasl k sadece hazr bulunuuyla karanl yok ederse, mutlak da hayal gcnn rnlerim yok eder. Tm bilginin bir cehalet biimi olduunu grmek bizzat gerein bir devinimidir. Tank, bir "kii" deildir. Kii ancak onun iin bir zemin, bir organizma, bir beden olduu zaman varlk kazanr. Mutlak, onda farkndalk halinde yansr. Saf farkndalk z- farkndala (kendini-farkndala) dnr. Bir "ben" olduunda z-farkndalk tanktr. Tanklk edecek bir "ben" yoksa, tanklk da yoktur. Hepsi ok basit; karmakla yol aan kiinin mevcudiyetidir. Kalc ve ayr bir "kii"nin mevcut olmadn grn, her ey berraklar. farkndalk-Zihin-Madde, btn bunlar devinebilir ve devinmez olan iki yn ve atalet, enerji ve uyum olan nitelii iindeki bir tek gerektir. S: Hangisi nce gelir; bilin mi yoksa farkndalk m? M: Farkndalk, bir nesnesi ve hedefi olduunda bilin olur. Nesne ve hedef durmadan deiir. Bilinte devinim vardr, farkndalk kendi bana, devinimsiz ve zamansz, burada ve imdidir. S: u anda Dou Pakistan'da ac ekiliyor ve kan dklyor. Buna nasl bakyorsunuz? Size nasl grnyor bu ve tepkiniz nasl oluyor? M: Saf bilinte hibir ey vuku bulmaz. S: Ltfen u metafizik yksekliklerden aaya inin! Istrap eken bir adama, onun strabndan kendinden baka kimsenin haberi olmadn sylemenin ona yarar ne? Her eyi illzyona yklemek, incinmeye eklenen bir hakaret oluyor. Dou Pakistan'daki Bengalli bir gerektir ve onun ektikleri de bir gerektir. Ltfen onlar analiz ederek varlk d etmeyin! Siz gazeteleri okuyorsunuz, bunun hakknda konuan insanlar iitiyorsunuz. Bilmediinizi iddia edemezsiniz. imdi, olmakta olanlara kar tavrnz nedir? M: Hibir tavr. Hibir ey olmuyor. S: Bugn, yarn, hemen sizin nnzde bir isyan kabilir, insanlar birbirlerini ldrebilirler. Elbette siz hibir ey olmuyor diyerek uzak ve kaytsz kalamazsnz. M: Ben hibir zaman kaytsz kalmaktan sz etmedim. Siz beni pekl bir kavgann iine dalp bir kimseyi kurtarr ve ldrlrken de grebilirsiniz. Ama yine de bana gre hibir ey olmamtr. Bir byk binann kmekte olduunu imgeleyin. Baz odalar harabe halinde, bazlar ise hi hasar grmemi. Bu binann bulunduu boluktan (uzaydan) bir harabe yahut da sapasalam diye sz edebilir misiniz? Sadece yap ve iinde yaa yan insanlar zarar grmtr. Boluun kendisine hibir ey olmamtr. Ayn ekilde, formlar zlp dald ve isimler silindii zaman, Hayat'a hibir ey olmu deildir. Kuyumcu yeni ss eyalar yapmak iin eskilerini eritir. Bazen iyi bir ziynet eyas da ktlerin arasnda gider. Kuyumcu temposu nu hi bozmadan devam eder, nk hi altn kayb olmadn bilir. S: syan ettiim ey lm deil, lmn tarz. M: lm doaldr, lmn tarz insann eseridir. Ayrlk korkuya ve saldrganla neden olur, bu da iddete yol aar. n san-eseri olan ayrlklar giderin, btn bu insanlarn birbirlerini ldrme deheti elbette son bulacaktr. Ama gerekte ne ldrme vardr ne lme. Asl, hakiki olan lmez. Hakiki olma yan ise asla yaamad. Zihninizi dzene koyun, dorultun, her ey dzelecektir. Siz

dnyann bir, insanlarn bir olduunu bildiinizde bu geree gre davranacaksnz. Fakat her eyden nce duygu, dnce ve yaam tarznza dikkat etmelisiniz. Kendinizde dzen olmadka, dnyada dzen olmayacaktr. Gerekte hibir ey olmaz. Kader, zihnin perdesine ebedi yen kendi resimlerini, eski projeksiyonlarn anlarn projekte eder ve bylece illzyon kendini srekli yeniler. Filmler gelir giderler - k ise cehalet tarafndan engellenir. I grn, fil mi nemsemeyin. S: Olaylara ne kadar kat ve duyarsz bir bak! nsanlar ldryor ve lyorlar ve siz burada filmlerden sz ediyorsunuz. M: Haydi gidin elbette, kendinizi ldrtn - eer yapmanz gerekenin bu olduunu dnyorsanz. Hatta gidin ldrn, eer grevinizin bu olduu kansndaysanz. Fakat ktle son vermenin yolu bu deildir. Ktlk, hastalanm bir zihnin pis kokusudur. Zihninizi iyiletirin, o zaman o da arptlm, irkin filmler projekte etmeyi kesecektir. S: Sylediklerinizi anlyorum, ama duygusal ynden buna gnlm yatmyor. Bu salt idealiste hayat gr beni derin ekil de itiyor. Ben kendimi srekli rya hali iinde dnemiyorum. M: Sreklilii olmayan bir bedenin salam olduu bir hal iinde srekli olarak nasl kalabilirsiniz? Yanl anlamann da yand zemin, sizin bir beden olduunuz hakkndaki fikrinizdir. Bu fikri inceleyin, onun zndeki elikileri grn, o zaman belki imdiki mevcudiyetinizin bir kvlcmlar saana gibi olduunu, her kvlcmn bir saniye, saanan kendisinin ise bir ya da iki dakika srdn fark edebilirsiniz. Elbette, balangc ayn zamanda sonu olan bir eyin ortas olamaz. Terimlerinize sayg gsterin. Gerek geici olamaz. O zamansz dr, fakat zamanszlk bir sre (mddet) deildir. S: inde yaadm dnyann hakiki dnya olmadn kabul ediyorum. Fakat arptlm bir resmini grdm gerek bir dnya var. Bu arpklk benim bedenimdeki ya da zihnimdeki bir kusurdan ileri geliyor olabilir. Fakat bir gerek dnya bulunmadn, yalnzca zihnimde bir rya dnyas olduunu sylediiniz zaman bunu hi kaldramyorum. Varoluun tm dehetinin benim bir beden sahibi olmamdan kaynaklandna inanabilmek isterdim. ntihar bir k yolu olabilirdi o zaman. M: Siz fikirlere dikkatinizi verdiiniz srece, ister kendi fikriniz, ister bakalarnnki olsun, derdiniz bitmeyecek. Fakat btn retilere, btn kitaplara ve szcklere dklm her hangi bir eye aldrmakszn, kendi iinize derinlemesine dalarsanz ve kendinizi bulursanz, sadece bu, sizin tm sorunlarnz zecek ve sizi her durumun efendisi haline getirecektir; nk o zaman, durum hakkndaki fikirleriniz tarafndan ynetilmeyeceksiniz. Bir rnek alalm. ekici bir kadnla birliktesiniz. Onun hakknda baz fikirler oluturursunuz ve bu bir cinsel durum yaratr. Bir sorun yaratlmtr ve siz cinsel perhiz ya da doyum konusunda kitaplar aratrmaya balarsnz. Bir bebek olsaydnz, her ikiniz de hibir sorun kmakszn yan yana plak durabilirdiniz. Kendinizi bedenler olarak dnmeyi brakn, ak ve seks sorunlar anlamlarn yitirecek. Snrllk duygusu kaybolduunda, korku, ac ve haz aray - hepsi biter. Sadece farkndalk kalr. 51 -Acya ve Hazza Kaytsz Kaln Soran: Ben doma byme bir Fransz'm ve yaklak on yldr Yoga alyorum. Maharaj: On yldan sonra hedefinize yaklatnz m? S: Belki biraz. Bu zor i, biliyorsunuz. M: z Varlk yakndadr ve ona giden yol da kolaydr. Btn yapmanz gereken ise hibir ey yapmamaktr. S: Ama ben sadhana'm ok zor buldum. M: Sizin sadhana'nz olmak'tr. Yapmak kendiliinden olur. Sadece dikkatli, uyank olun, gzleyin. Var olduunuzu hatrlamann zorluk neresinde? Siz her zaman var olansnz. S: Var olma duygusu her zaman mevcut - hi kukusuz. Fakat dikkat alan her trl zihinsel olayn istilasna uruyor - duygular, imajlar, fikirler. Bu durumda saf varolu duygusuna genellikle yer kalmyor. M: Zihni gereksiz olanlardan arndrma yollarnz nelerdir? S: Temelde, insan korku iindedir. En ok da kendinden korkar. Kendimi her an patlamaya hazr bir bomba tayan bir adam gibi hissediyorum. nsan onu etkisiz hale getiremiyor ya da kaldrp atamyor. Mthi korkuyor ve kendi bulamad bir zm lgnca aryor. Bana gre zgrlk bu bombadan kurtulmaktr. Bomba hakknda fazla bir ey bilmiyorum. Sadece, onun ilk ocukluk alarndan geldiini biliyorum. Sevilmeyiini iddetle protesto eden, korkmu bir ocuk gibi hissediyorum kendimi. ocuk sevgi al iinde kvranyor ve onu alamad iin de korku ve fke iinde. Bazen birisini ya da kendimi ldrmek geliyor iimden. Bu arzu ylesine gl ki srekli korkuyorum. Ve korkudan nasl kurtulacam bilmiyorum.

Gryorsunuz ya, bir Hindu zihni ile bir Avrupal zihni arasnda fark var. Hindu zihni nispeten sadedir. Bir Avrupal ok daha karmak bir varlk. Hindu temelde sattvic'dir (skn ve uyum halinde). O, Avrupalnn huzursuzluunu, yaplmas gerektiine inand eyi yorulmadan srdrmesini, onun daha geni genel bilgisini anlamaz. M: Onun muhakeme (usa vurma) kapasitesi ylesine byk ki, muhakeme ede ede kendisini akl ve mantktan edecek! Onun kendi kararlarndaki srarcl manta dayanp gvenmesinden ileri geliyor. S: Fakat dnme ve muhakeme zihnin normal halidir. Zihin almasn kesemez. M: Bu allm bir hal olabilir ama normal bir hal olmas gerekmez. Normal bir hal ac verici olamaz, ama yanl bir alkanlk ou zaman kronik aclara yol aar. S: Eer bu zihnin doal ya da normal hali deilse, o zaman onu nasl durdurmal? Zihni sakinletirmenin bir yolu olmal. Nice zamanlar kendi kendime: "Yeter, ltfen dur, bu sonu gelmeyen, durmadan tekrarlanan cmleler, bu gevezelik yetsin artk!" diyorum. Fakat zihnim bir trl durmak bilmiyor. nsan onu bir sre iin durdurabilir gibi hissediyorum fakat bu uzun srmez. O szde spiritel insanlar bile zihinlerini sakin tutmak iin hileler kullanyorlar. Formller tekrarlyorlar, ark sylyorlar, dua ediyorlar, zorlu ya da yumuak soluklar alp veriyorlar, sallanyor, dnyorlar, konsantrasyon, meditasyon yapyor, transa girmeye alyor, erdemler gelitiriyorlar - almaya, kovalamaya harekete son vermek iin gn boyu almak gibi! M: Zihin iki halde bulunur; su gibi ve bal gibi. Su en ufak bir sallanta titreir, halbuki bal ne kadar kartrlrsa kartrlsn, hemen hareketsizlie dner. S: Doas gerei zihin huzursuzdur. O belki yattrlabilir ama onun sakinlii kendiliinden olmaz. M: Her zaman kronik ate ve titremeler olabilir. Zihni huzursuz eden arzular ve korkulardr. Tm negatif duygulardan, heyecanlardan uzak olduunda o sakindir. S: Siz ocuu negatif duygulardan, heyecanlardan koruyamazsnz. O doar domaz acy ve korkuyu renir. Alk acmasz bir retmendir ve bamll ve nefreti retir. ocuk anneyi sever, nk onu beslemektedir; anneden nefret eder, nk mamasn geciktirmitir. Bizim bilinalt zihnimiz atmalarla doludur ve bunlar bilince taarlar. Biz bir yanardan stnde yayoruz; her zaman tehlikedeyiz. Zihinleri huzur ve skn iinde olan insanlarla beraberliin ok yattrc bir etkisi olduunu kabul ediyorum, fakat onlardan uzaklar uzaklamaz eski dertlerim depreiyorlar. te bunun iin belirli aralarla Hindistan'a, Gurum'la birlikte olmaya geliyorum. M: Siz geldiinizi, gittiinizi, eitli haller ve durumlardan getiinizi dnyorsunuz. Ben eyleri olduklar gibi grrm: anlk olaylar birbirlerini hzla izleyerek kendilerini bana sunarlar; onlar varlklarn benden alrlar, fakat kesinlikle, onlar ben ya da benim deildirler. Fenomenler arasnda bir fenomen deilim ben. Onlardan herhangi birine tabi de deilim. Ben ylesine basit ve mutlak bir biimde bamszm ki, sizin, kartla, reddetmeye alkn zihniniz bunu kavrayamaz. Szcn tam anlamyla, sylediklerimi kastediyorum: Muhalefete ve redde ihtiyacm yok, nk herhangi bir eye muhalefet ya da red halinde olamayacam benim iin ok aktr. Ben tedeyim, tmyle farkl bir boyutta. Beni bir eyle zde ya da bir eye kart olarak grmeyin: Ben arzunun ve korkunun olmad yerdeyim. imdi, sizin deneyiminiz nedir? Siz de geici olan her eyden uzakta bir yerde durduunuzu hissediyor musunuz? S: Evet, hissediyorum - ara sra. Fakat birden bir tehlike duygusu kyor, kendimi yaltlm, bakalar ile olan tm ilikilerin dnda hissediyorum. Gryorsunuz ya, bizim anlay farkmz da burada yatyor. Bir Hindu iin duygu dnceyi izler, Hindu'ya bir fikir verin, onun duygular ayaa kalkar. Bir Batl iin durum tersinedir: ona bir duygu verin, o bundan bir fikir retecektir Sizin fikirleriniz akl bakmdan ok ekici fakat duygusal ynden bana hitap etmiyor. M: Aklnz, zeknz bir yana koyun. Bu konularda onu kullanmayn. S: Yerine getiremeyeceim bir dn ne yarar var? Btn bunlar hepsi fikirler ve siz fikirlere duyguyla karlk vermemi, bu fikirleri hissetmemi istiyorsunuz, nk duygular olmadka eylem de olamaz. M: Niin eylemden sz ediyorsunuz? Siz hi eylemde bulunuyor musunuz? Bilinmeyen bir g eylemde bulunuyor ve siz eylem yaptnz hayal ediyorsunuz. Siz yalnzca, olanlar - herhangi bir ekilde etkileme olananz olmakszn- gzlyorsunuz. S: Hibir ey yapamayacam kabullenme konusunda iimde neden bylesine muazzam bir diren hissediyorum? M: Fakat ne yapabilirsiniz ki? Siz bir operatrn ameliyat ettii, anestezi altndaki bir hasta gibisiniz. Uyandnzda ameliyatn bitmi olduunu grrsnz; bir eyler yapm olduunuzu syleyebilir misiniz? S: Ama bir ameliyat geirmeye karar vermi olan benim.

M: Kesinlikle siz deilsiniz. Bir yanda hastalnz, dier yanda doktorunuzun ve ailenizin basklar size karar verdirtti. Seiminiz yoktur, sadece onun illzyonu vardr. S: Fakat sizin beni gsterdiiniz kadar aresiz olmadm hissediyorum. Dnebildiim her eyi yapabileceimi hissediyorum, yalnzca nasl yapabileceimi bilmiyorum. Eksikliini duyduum ey g deil, bilgidir. M: Yolu bilmemek, gce sahip olmamak kadar ktdr! Fakat konuyu bir an iin brakalm; zira u anda aresiz olduunuzu aka grdnz srece, neden aresizlik hissettiiniz nemli deildir. Ben imdi yetmi drt yandaym. Ama kendimi bir bebek gibi hissediyorum. Tm deiikliklere karn ocuk olduumu ak bir ekilde hissediyorum. Benim Gurum bana demiti ki; o ocuk ki sen hl o'sun, senin gerek benliindir (swarupa). O saf varolu haline geri dn. Orada "Ben uyum", "Ben buyum" ile lekelenmemi haliyle gerek varlk (Ben-im) bulunur. Senin ykn, kendi hakkndaki sahte tanmlamalardr - onlarn hepsini terk et. Gurum bana dedi ki: "Bana gven. Sana sylyorum; sen tanrsalsn. Bunu mutlak gerek olarak kabul et. Senin sevincin, senin strabn da tanrsaldr. Hepsi Tanr'dan gelir. Onu daima hatrla. Sen Tanrsn, yalnzca senin iraden olur." Ben ona inandm ve ok gemeden onun szlerinin ne harikulde ekilde doru olduunu idrak ettim. Ben zihnimi "Ben Tanrym, ben harikuldeyim, ben te'yim" diye dnerek artlandrmadm. Dpedz onun talimatn izledim ki bu talimat zihni saf varlk haline odaklamak ve onda tutmakt. Saatlerce zihnimde "Ben-im"den baka bir ey olmakszn otururdum. Bir zaman sonra huzur, sevin ve her eyi kucaklayan derin bir sevgi benim normal halim oldu. Onun iinde her ey kayboldu - kendim, Gurum, yaadm hayat, evremdeki dnya. Yalnzca huzur ve lsz derinlikte bir sessizlik kald. S: Bu ok basit ve kolay grnyor -ama hi de yle deil. Bazen harikulde bir sevin ve bar hali gelir stme ve ben bu hal ne kadar kolay bir biimde geldi, ne kadar bana ait grnyor diye hayret ederim. Sonra "Bu denli el altnda olan bir durum iin ylesine uramaya ne gerek vard? Bu kez herhalde kalc olarak geldi" diye dnrm. Oysa, ok gemeden tmyle eriyip gider ve beni dndrr - bu, gerein bir izlenimi miydi yoksa bir baka sapma m diye. Eer gerek idiyse neden gitti? Belki, beni bu yeni halde srekli tutacak esiz bir deneyim gerekli ve bu dnm noktasn oluturacak deneyim yaanncaya dek bu saklamba oyunu devam etmek zorunda. M: Sizin esiz ve dramatik bir ey, bir tr harikulde patlama (infilak) beklentiniz, kendinizi-idrak etmenizi sadece engelliyor ve geciktiriyor. Siz bir patlama beklememelisiniz, nk patlama zaten olmutur - doduunuz anda, kendinizi var olan - bilen hisseden olarak fark ettiinizde. Yalnz bir tek hata yapyorsunuz: Siz ii d, d i gibi kabul ediyorsunuz, iinizde olan dnzdaym gibi, dnzda olan ise iinizdeymi gibi alyorsunuz. Zihin ve duygular dsaldrlar, fakat onlar yakn ve mahrem i hayatnz olarak kabul ediyorsunuz. Dnyann nesnel olduuna inanyorsunuz, ama o tmyle psienizin bir projeksiyonudur. Temel yanlg budur ve yeni bir patlama bunu dzeltemez. Siz bunun dna dncenizle kmak zorundasnz. Baka hibir yolu yok. S: Dncelerim kendi istedikleri gibi gelip giderlerken ben bu durumdan, dnerek nasl kabilirim? Onlarn bitip tkenmez gevezelikleri dikkatimi datyor ve beni yoruyor. M: Dncelerinizi sokak trafiini seyreder gibi seyredin. nsanlar gelip geerler, siz bir tepki vermeksizin kaydedersiniz. Balangta bu kolay olmayabilir, fakat biraz uygulamayla, zihninizin ayn anda eitli dzeylerde fonksiyon yapabildiini ve onlarn hepsinin birden farknda olabildiinizi greceksiniz. Siz ancak belli bir dzeye dikkat ve ncelik vermiseniz, dikkatiniz orada yakalanp kalr ve siz dier dzeylerde geici olarak bilincinizi yitirirsiniz. Ama o dzeylerde iler bilin alan dnda yine devam ederler. Dncelerinizle ve anlarnzla mcadele etmeyin; sadece daha nemli sorular dikkat alannz iine almaya aln; rnein, "Ben kimim? Nasl oldu da dodum? evremdeki evren nasl ve nerede olutu? Hakiki olan ve geici olan nedir?" gibi. Hibir an -eer ona ilginizi yitirirseniz- kalmakta direnemez; bamll srdren duygusal balantdr. Siz daima hazz aryor, acdan kayorsunuz, her zaman mutluluk ve huzur peindesiniz. Grmyor musunuz ki sizin bu mutluluk araynz, kendinizi mutsuz ve aresiz hissetmenizin asl nedenidir? Dier yolu deneyin; hazza ve acya kaytsz, onlar ne isteyerek, ne de reddederek, btn dikkatinizi "Ben-im"in ebediyen var olduu dzeye verin. ok gemeden idrak edeceksiniz ki huzur da, mutluluk da sizin kendi doanzdr ve onlar belli kanallarla aramanz karklk ve skntya neden olmaktadr. Karkla meydan vermeyin, hepsi bu. Aramaya ihtiya yok; zaten sahip-olduunuz bir eyi aramazsnz ki. Siz kendiniz Tanr'snz, En Yce Gerek'siniz. Balang iin bana gvenin, retmene gvenin. O sizin ilk adm atabilmenizi salar - ve sonra, duyduunuz gveni kendi deneyiminiz dorular. Hayatn her yolunda, balangta gven esastr; onsuz pek az ey yaplabilir. stlenilen her ey, giriilen her i bir inan eylemidir. Hatta, gnlk ekmeinizi bile gvene dayanarak yersiniz! Ltfen unu anlayn ki sizden hibir ey istemiyorum. Konumam sizin yararnzadr, nk siz her eyden ok kendinizi seversiniz, gvencede ve mutlu olmay istersiniz. Bundan utanmayn ve bunu yadsmayn. nsann kendini sevmesi doaldr ve iyidir. Yalnz neyi sevdiinizi tam olarak bilmelisiniz. Sevdiiniz beden deildir, o Hayat' tr - alglamak, hissetmek, dnmek, yapmak, sevmek, uramak, yaratmak. Sevdiiniz ite bu Hayat'tr, ki o sizsiniz, o her eydir. Onu btn blnmelerin, snrlamalarn tesinde, kendi btnl iinde

kavrayn ve btn arzularnz onun iinde birleip btnleecek, nk daha byk olan daha kk olan ierir. yleyse kendinizi bulun, nk kendinizi bulmakla her eyi bulursunuz. Herkes var olmaktan honuttur, fakat pek az onun btnln bilir. Zihninizde "Ben-im", "Ben-bilirim", "Ben-severim" dnceleri stnde -bu szcklerin en derin anlamlarna ulama iradesiyle srekli durduka- bunu bileceksiniz. S: "Ben Tanrym" diye dnebilir miyim? M: Kendinizi bir fikirle zdeletirmeyin. Eer Tanr szcyle Bilinmeyen'i kastediyorsanz, o zaman sadece: "Ben ne olduumu bilmiyorum" diyebilirsiniz. Eer Tanr'y kendinizi bildiiniz gibi biliyorsanz, bunu sylemeye ihtiya duymazsnz. En iyisi u sade duygudur: "Ben-im", "Ben-var olanm". Onun zerinde sabrla, devaml durun. Burada sabr bilgeliktir; baarszl dnmeyin. Giriilen bu ite baarszlk asla olamaz. S:Dncelerim bunu uygulamama izin vermezler ki. M: Aldrmayn, onlarla savamayn. Onlarla ilgili hibir ey yapmayn, kendi hallerine brakn, varsn olduklar gibi olsunlar. Sizin onlarla savamanz onlara hayat verir. Kaytsz kaln ve onlardan teye bakn. unu hatrlamay hatrlayn: Her ne olursa "Ben-im"den, "var olan"dan dolay olur. Her ey size var olduunuzu hatrlatr. u gerekten tmyle yararlann: Deneyimleyebilmek iin var olmanz zorunludur. Dnmeyi kesmek zorunda deilsiniz, sadece ilgilenmeyi kesin. Bu ilgisizlik zgrle kavuturacaktr. Dncelere sarlmayn, yeter. Dnya halkalardan meydana gelmitir, engellere gelince, onlarn hepsi de sizindir. engellerinizi dzletirin, o zaman size hibir ey taklamaz. Bamllklarnzdan vazgein. Vazgemeniz gereken baka hibir ey yoktur. Elde etme, edinme gibi rutin hrslarnza, sonular bekleme alkanlnza son verin, o zaman evrenin zgrlne sahip olursunuz. abasz olun. S: Hayat abalamadr. Yaplacak o kadar ok ey var ki. M: Yaplmas gerekeni yapn. Direnmeyin. Sizinki bir andan bir ana sadece doru olan yapmaya dayanan dinamik bir denge olmaldr. Bymek istemeyen bir ocuk gibi olmayn. Basmakalp hareketler ve durular size yardmc olmaz. Btnyle kendi dnce berraklnza, amataki safiyetinize ve eylemdeki drstlnze gvenin. O zaman asla yanlmazsnz. teye gein ve her eyi geride brakn. S: Fakat herhangi bir ey temelli olarak braklabilir mi? M: Siz yirmi drt saat boyunca vecit hali gibi bir ey istiyorsunuz. Vecit halleri gelir ve giderler; bu gereklidir, nk insan beyni gerilime uzun sre dayanamaz. Uzayan bir vecit hali son derece saf ve sptil olmadka beyninizi yakar. Doada hibir ey duraan deildir, her ey nabz gibi atar, grnr ve kaybolur. Kalp, solunum, sindirim, uyku, uyanklk- doum ve lm, her ey dalgalar halinde gelir ve gider. Ritm, devresellik, ar ularn birbirinin yerini almalar kuraldr. Hayatn z dzenine ba kaldrmann yarar yoktur. Eer Deimez Olan' aryorsanz, deneyimin tesine gein. "Ben Var Olanm" devaml hatrlayn dediim zaman, "tekrar tekrar ona dnn" demek istiyorum. Sessizlikten baka hibir belirli dnce zihnin doal hali olamaz. Sessizlik fikri deil, sessizliin kendisinden sz ediyorum. Zihin kendi doal halindeyken, her deneyimden sonra, daha dorusu sessizlik zemini zerinde meydana gelen her deneyimden sonra, kendiliinden sessizlie dn yapar. imdi, burada rendikleriniz bir tohum olur. Onlar grnte unutabilirsiniz. Fakat o yaar ve mevsimi geldiinde filizlenir, byr ve meyve verir. Her ey kendi kendine olur. Sizin bir ey yapmanz gerekmez, engellemeyin yeter. 52 -Mutlu Olmak, Mutlu Etmek Hayatn Ritmidir Soran: Kalkta'daki Gurum'a yaptm dzenli ziyaretlerden biri iin birka ay nce Avrupa'dan geldim. imdi yurduma dn yolundaym. Bir arkadam tarafndan sizinle tanmak iin davet edildim ve geldiime memnunum. Maharaj: Gurunuz'dan ne rendiniz ve ne gibi bir uygulamada bulundunuz? S: O seksen yalarnda saygdeer bir insandr. Felsefi bakmdan o bir Vedanten'dir ve rettii uygulama, zihnin bilinalt enerjilerini harekete geirerek, gizli tkanklklar ve engelleri bilin stne karmakla yakndan ilgili. Benim kiisel sadhana'm ocukluumdan kaynaklanan zel bir sorunla ilgiliydi. Annem bana bir ocuun normal geliimi iin ok nemli olan, sevgi ve gvenlik iinde olduum duygusunu verememiti. O annelie hazr olmayan, endielerle dolu, nevrozlu, kendine gvensiz bir kadnd ve beni, kendi tama kapasitesi tesinde ar bir sorumluluk ve yk gibi gryordu. Domam asla istememiti. Byyp gelimemi istemedi, o sanki onun rahmine geri dnp hi domam olmam, yok olmam istiyordu. O, iimdeki herhangi bir yaam hareketine kar direnir, onun allm dar mevcudiyet emberi dna kmak iin gsterdiim en ufak bir giriime kar iddetle savard. Bir ocuk olarak duyarl ve sevecendim. Her eyden ok sevgiye alk duyuyordum ve sevgi, bir annenin ocuu iin duyduu basit, igdsel sevgi benden esirgeniyordu. ocuun annesini aray, hayatmn bata gelen amac haline geldi. Ve ben byyp bunun stne kamadm. Mutlu bir ocukluk benim iin bir sabit fikir haline geldi. Gebelik, doum,

bebeklik beni hararetle ilgilendirir oldu. Tannm bir kadn-doum doktoru oldum ve arsz doum ynteminin gelitirilmesine katkda bulundum. Mutlu bir annenin mutlu ocuu - bu benim hayat boyu idealim oldu. Fakat annem hep orada idi - kendi mutsuz ve beni mutlu grmek iin gsz ve isteksiz. Bu, garip ekillerde tezahr ediyordu. Ben hasta olduumda o kendini daha iyi hissediyordu; kendimi iyi hissettiimde ise o depresyona girer ve hem kendisine hem bana srekli lanet ederdi. Sanki domakla ilemi olduum suu bir trl balayamyor gibiydi ve yaadm iin kendimi sulu hissetmeme neden oluyordu. Bylece hayatm bana sevgi yerine lm sunularak yaadm. Srekli bir bebek olarak annemde hapsolmu bulunduumdan, bir kadnla anlaml bir iliki kuramyordum; asla balamayan ve balanmayan anne imaj daima ara yerde duruyordu. Teselliyi mesleimde aradm ve ok teselli buldum; fakat bebekliin ukurundan bir trl kamyordum. Sonunda spiritel araya yneldim ve yllardan beri hep bu izgi zerindeyim. Fakat bu da bir bakma o eski ana-sevgisi arayna benziyor, ona ister Tanr, ister Atma ya da En Yce Gerek deyin, temelde ben sevmek ve sevilmek istiyorum; ne yazk ki dindar denilen kiiler hayata kardrlar ve yalnz zihne ynelmilerdir. Hayatn gereksinimleri ve zorlayc drtleriyle yz yze geldiklerinde, snflandrmaya, soyutlamaya, kavramlatrmaya balyorlar ve snflandrma iini hayatn kendisinden daha nemli hale getiriyorlar. Onlar bir kavram zerinde konsantre olmamz ve onu kendi kiiliimizde temsil etmemizi istiyorlar. Sevgi yoluyla, kendiliinden bir birleme ve btnleme yerine, bir forml zerinde istemli olarak ve youn bir aba gstererek konsantre olmamz neriyorlar. O ister Tanr ya da Atma, ister ben olsun, ayn kapya kyor! Dnlecek bir ey; sevilecek bir kimse deil. Benim ihtiyacm kuramlar ve sistemler deil, eit lde ekici ya da akla uygun olan birou var. Kalbin kmldanlarna, hayatn yenilenmesine ihtiyacm var, yeni bir dnce biimine deil. Yeni dnce biimleri yoktur ama duygular her zaman taze olabilir. Bir kimseyi sevdiim zaman onun zerinde kendiliinden, gl bir ekilde meditasyon yapabilirim; zihnimin hkmedemeyecei bir scaklk ve enerjiyle. Szckler duygular ekillendirmek iin iyidirler; duygular olmadka szckler, iinde beden bulunmayan giysilere benzerler souk ve gevek. Annem benim btn duygularm tketti - adeta kaynaklarm kurudu. Bir ocuk gibi ylesine byk lde ihtiya hissettiim duygu zenginliini ve bolluunu burada bulabilir miyim? M: ocukluunuz imdi nerede? Ve geleceiniz nedir? S: Ben dodum, bydm ve leceim. M: Tabii bedeninizi kastediyorsunuz. Ve zihninizi. Ben sizin fizyolojinizden ve psikolojinizden sz etmiyorum. Onlar doanzn bir parasdrlar ve doa yasalaryla ynetilirler. Ben sizin sevgi araynzdan sz ediyorum. Onun bir balangc var myd? Ve bir sonu olacak m? S: Bunu gerekten syleyemem. O orada - hayatmn ilk anndan son anma kadar. Bu sevgi zlemi - ne denli srekli ve umutsuz! M: Sevgi araynzda tam olarak neyi aryorsunuz? S: Sadece u: Sevmek ve sevilmek. M: Bir kadn sevip onun tarafndan da sevilmeyi mi kastediyorsunuz? S: Mutlaka bir kadn olmas gerekmez. Bir arkada, bir stat, bir rehber - duygular parlak ve berrak olsun yeter ki. M: kisi arasnda hangisini tercih edersiniz; sevmeyi mi sevilmeyi mi? S: Her ikisi de olsun isterdim! Fakat grebiliyorum ki sevmek daha byk, daha soylu ve derin olandr. Sevilmek tatldr ama o insann gelimesini salamaz. M: Kendiliinizden sevebilir misiniz, yoksa sevmenizin salanmas m gereklidir? S: nsan sevilecek biriyle karlamaldr elbette. Benim annem sadece sevecen olmamakla kalmayp, sevilebilir de deildi. M: nsan sevilebilir yapan nedir? Sevilmek deil midir? nce seversiniz, sonra nedenler ararsnz. S: Bunun tersi de olabilir. Sizi mutlu edeni seversiniz. M: Peki sizi ne mutlu eder? S: Bu konuda bir kural yoktur. Konu alabildiine bireyseldir ve nceden tahmin edilemez. M: Doru. Hangi ekilde ele alsanz, siz sevmedike mutluluk yoktur. Ama sevgi sizi her zaman mutlu eder mi? Sevginin mutluluk ile olan ilikisi olduka ilkel, ocuka bir aama deil midir? Sevdiiniz ac ekerken siz de ac ekmez misiniz? Ac

ektiiniz iin sevmekten vazgeer misiniz? Sevgi ve mutluluk mutlaka birlikte mi gelir ve giderler? Sevgi yalnzca bir zevk, bir haz beklentisi midir? S: Elbette deildir. Sevgide ok strap olabilir. M: yleyse sevgi nedir? O bir zihin hali olmaktan ok bir varolu hali deil midir? Siz sevmek iin sevdiinizi bilmek zorunda msnz? Siz annenizi, sevdiinizi bilmeksizin sevmediniz mi? Onun sevgisi iin, onu sevme frsat iin alkla kvranmanz bir sevgi devinimi deil midir? Sevgi de, var olma bilinci kadar sizin bir paranz deil midir? Siz annenizin sevgisini aradnz, nk annenizi sevdiniz. S: Ama o bana izin vermedi! M: O sizi durduramazd. S: yleyse neden hayatm boyunca mutsuz oldum? M: nk varlnzn derinliklerine, kkenine kadar inmediniz. Sizin kendi hakknzdaki tam bilgisizliiniz sevginizi ve mutluluunuzu rtm ve asla kaybetmemi olduunuz bir eyi size aratm. Sevgi irade ve karardr, mutluluunuzu herkesle ve her eyle paylama iradesidir. Mutlu olmak, mutlu etmek - budur hayatn ritmi. 53 -Tatmin Edilen Arzular Daha ok Arzu Dogururlar Soran: tiraf edeyim ki bugn bir isyan hali iinde geldim. Havayollar brosunda haksz bir muamele oldu. Byle durumlarla karlatmda her ey kukulu, her ey yararsz grnyor. Maharaj: Bu ok yararl bir ruh halidir. Her eyden kukulanma, her eyi reddetme, bir bakas araclyla renmeye kar isteksizlik. Bu sizin uzun zaman yrttnz sadhana' nzn meyvesidir. Ne de olsa insan ebediyen okumayla ve incelemeyle megul olamaz. S: Artk yeter. O beni hibir yere ulatrmad. M: "Hibir yere" demeyin. O sizi imdi olduunuz yere ulatrd. S: te, yine ocuk ve onun hrnlklar. Olduum yerden bir santim bile ilerlemedim. M: Bir ocuk olarak baladnz ve bir ocuk olarak bitireceksiniz. kisi arasnda her ne kazanm iseniz, kaybetmeli ve batan balamalsnz. S: Ama ocuk, mutsuz olduu ya da istedii bir ey verilmedii zaman tekmeler atyor. M: Brakn, tekmelesin, siz sadece tekmeleme olayna bakn. Eer inandrc bir biimde tekme atamayacak kadar toplumdan korkuyorsanz, ona da bakn. Evet, ac verici bir itir. Fakat areler aramaktan vazgemekten baka are yoktur. Eer fkeli ya da ac eker haldeyseniz, kendinizi fkeden ve acdan ayrn ve onlara dikkatle bakn. zgrlemenin ilk adm dsallatrmaktr. Da kn ve seyredin. Fiziksel olaylar devam edecek, fakat kendi balarna onlarn nemi yoktur, sadece zihindir nemi olan. Her ne olursa olsun, havayollar brosunda, bir bankada tekme atp haykramazsnz; toplum buna izin vermez. Eer onlarn tutumlarn beenmiyorsanz ya da onlara tahamml etmeye hazrlkl deilseniz, umayn ya da para tamayn. Yryn ve eer yryemiyorsanz, yolculuk etmeyin. Eer toplum ile iiniz varsa, onlarn tarzlarn kabul etmek zorundasnz, nk toplumun yollar ve tarzlar sizin yollarnz ve tarzlarnzdr. Sizin ihtiyalarnz ve talepleriniz onlar yaratmtr. Sizin arzularnz ok karmak ve elikilidir - sizin yarattnz toplumun da karmak ve elikili olmasna almaz. S: Dtaki kaosun benim iimdeki uyumsuzluun bir yansmas olduunu kabul ediyorum. Fakat aresi nedir? M: areler aramayn. S: Bazen insan bir ltuf ve inayet hali iinde oluyor, o zaman hayat mutlu ve uyumlu. Ama byle bir durum uzun srmyor! Ruh hali deiiyor ve her ey tersine dnyor. M: Eer sessiz, anlardan ve beklentilerden arnm kalabilseydiniz, olaylarn izdii gzel deseni grebilirdiniz. Kaosa neden olan kendi huzursuzluunuzdur. S: Havayollar brosunda geirdiim saat iinde sabr ve tahamml uygulamas yaptm. Bu, ileri hzlandrmad.

M: Hi olmazsa, sizin tekmelemelerinizin mutlaka neden olaca gibi, yavalatmad da! Siz ani sonular istiyorsunuz! Biz burada sihir datmyoruz. Herkes ayn hatay yapyor, sreleri reddedip sonular istiyor. Siz dnyada bar ve uyum istiyorsunuz ama onlara kendi iinizde sahip olmay reddediyorsunuz. Sorununuzu salt szlerle zemem. Sylediklerime gre hareket etmeli ve sebatla, gayretle srdrmelisiniz. zgrle ulatracak olan ey doru tler deildir, fakat o tler ynnde yaplan eylemlerdir. Tpk, bir doktorun hastasna bir enjeksiyon yaptktan sonra, "imdi sakin ol. Hibir ey yapma, sadece sakin kal" demesi gibi, size diyorum ki "enjeksiyonunuz" yapld, imdi sakin kaln, sadece sakin kaln. Yapmanz gereken baka bir ey yok. Benim Gurum da ayn eyi yapt. Bana bir ey syler, sonra: "imdi sakin kal, gevi getirir gibi durmadan zihninde evirip evirme. Dur! Sakin ol!" derdi. S: Sabahlar bir saat sakin kalabiliyorum. Ama gn uzun ve benim dengemi altst edecek pek ok ey oluyor. "Sessiz ol" demek kolay, fakat benim iimde ve evremde her ey haykrrken - ltfen syleyin bana, bu nasl yaplr? M: Yaplmas gereken her ne varsa, huzur ve sessizlik iinde yaplabilir. Altst olmann gerei yok. S: Bunlarn hepsi olgulara uymayan kuramlar. Avrupa'ya dnyorum, ama orada yapacam hibir i yok. Hayatm bombo. M: Eer sadece sakin kalmaya alrsanz, hepsi gelecek - i, alma gc, doru ama, hepsi. Her eyi nceden bilmek zorunda msnz? Geleceinizle ilgili endie ekmeyin - imdi sakin olun ve her ey yerli yerine oturacak. Beklenmeyenin gereklemesi kanlmazdr, umulup beklenen ise asla gelmeyebilir. Bana huylarnz kontrol edemediinizi sylemeyin. Kontrol etmenize gerek yok. Onlar gverteden denize frlatn. Mcadele etmenizi ya da boyun emenizi gerektirecek bir huyunuz olmasn. Siz onu bir alkanlk haline getirmedike hibir deneyim sizi incitemeyecektir. Tm evrenin o sptil nedeni sizsiniz. Her ey sizden dolay vardr. Bu noktay salamca ve derince yakalayn ve tekrar tekrar onun stnde durun. Bunun mutlak ekilde doru olduunu idrak etmek zgrle kavumaktr. S: Eer ben kendi evrenimin tohumuysam, herhalde rk bir tohum olmalym! Tohum meyvesinden bilinir. M: Dnyanzn ne kusuru var ki ona kfrediyorsunuz? S: O aclarla dolu. M: Doa ne zevk, ne ac vericidir. O tm zek ve gzelliktir. Zevk ve ac zihindedir. Deer llerinizi deitirin, her ey deiecektir. Haz ve ac ancak duyularn alkantsdr, her ikisine de eit muamele yapn; o zaman srekli mutluluk hali iinde olursunuz. Ancak kanaatkrlk sizi mutlu edebilir - yerine getirilen arzular, daha fazla arzu doururlar. Tm arzulardan uzak durmak ve kendiliinden gelenle yetinmek ok verimli bir durumdur - doygunluk (tam olu) haline ulamann n kouludur. Onun grnteki ksrlna aldanp da gvensizlik etmeyin. Bana inann, dertleri douran ey arzularn tatminidir. Arzulardan kurtulmuluk mutluluktur. S: htiyacmz olan eyler var. M: Eer ihtiyacnz olmayanlar istemezseniz ihtiyacnz olan eyler size gelecektir. Ama pek az kimse bu tamamen tutkusuzluk haline eriebilir. O ok stn bir durumdur. zgrln hemen eiidir. S: Son iki yldr verimsiz bir haldeydim, yalnz, kederli ve boluk iindeydim ve sk sk lebilmek iin dua ediyordum. M: Eh, ite buraya gelmenizle olaylarn ak balad. Brakn onlar olduklar gibi gelisinler - onlar sonunda kendilerini gzelce dzene koyacaklar. Gelecee doru zorlanarak uzanmanza gerek yok - gelecek size kendiliinden gelecek. Bir sre daha uyurgezer kalacaksnz, imdiki gibi, anlam ve gvenden yoksun braklm halde. Ama bu durum sona erecek ve siz iinizi hem verimli, hem kolay bulacaksnz. nsann kendini bo ve yabanclam hissettii zamanlar olur. Byle anlar en arzu edilir olan anlardr, nk ruh, halatlarn zp demir alm ve uzak yerlere doru yola kmtr. Bu, eskinin sona erdii, yeninin ise henz gelmedii bir zlme, ayrlma dnemidir. Eer korkarsanz, bu durum yldrc olabilir ama aslnda korkulacak hibir ey yoktur. Talimat unutmayn: Neyle karlarsanz karlan - onun tesine gein. S: Buda'nn kural: Hatrlanmas gerekeni hatrlamak. Fakat doru eyi doru anda hatrlamak, bana ok zor geliyor. yle grnyor ki, benim iin kural, unutmaktr! M: Her yeni durum bir arzular ve korkular frtnas getirirken, hatrlamak kolay deildir. Bellekten doan arzu ve istekler yine bellei tahrip ederler. S: Arzuya kar nasl savaaym? Ondan daha gl bir ey yok ki. M: Hayatn sular, arzu ya da nefret uyandran nesnelerin kayalar zerinde gmbrdyor. O kayalar igryle ve bamllklardan kurtularak yok edin, o zaman sular daha byk bir oylum ve kuvvetle, derin, sessiz ve hzl akacaklar. Bu konuda

kuramsal olmayn, dnmek ve dikkat etmek iin zaman ayrn. Eer zgr olmak istiyorsanz, zgrle en yakn olan adm atmay ihmal etmeyin. Bu bir daa trman gibidir, bir tek adm bile karlamaz. Bir adm eksik ise - zirveye ulalmam olur. 54 -Beden Ve Zihin Cehaletin Belirtileridir Soran: Bir gn, kii - tank - mutlak (vyakti-vyakta-avyakta) zerinde tartyorduk. Hatrladm kadaryla dediniz ki, sadece mutlak gerektir ve tank ancak belli bir uzay ve zaman noktasnda mutlaktr. Kii ise tann varlyla (bulunuuyla) aydnlanan kaba ve sptil organizmadr. Konuyu galiba pek berrak bir biimde kavrayamadm, onu yeniden tartabilir miyiz? Siz bir de mahadakash, chidakash, paramakash terimlerini kullanyorsunuz. Onlarn kii, tank ve mutlak ile olan ilikileri nedir? Maharaj: Mahadakash doadr, varlklar okyanusudur, duyular araclyla temas kurulabilen her eyi ile fiziksel uzaydr. Chidakash farkndalk alandr, zamann zihinsel uzaydr, alglama ve idraktir. Paramakash zamansz ve uzaysz (meknsz) gerektir, zihinsiz, ayrt edilemez, sonsuz potansiyel gtr. Hem maddenin hem bilincin cevheri ve z, orijini ve kaynadr ama her ikisinden de tedir. O idrak edilemez; fakat tann ebedi tan, idrak edeni idrak eden, tm tezahrn kayna ve sonu, zaman ve uzayn kkeni, her bir neden-sonu zincirinin ilk nedeni olarak deneyimlenebilir. S: Vyakta ile avyakta arasndaki fark nedir? M: Fark yoktur. O k ile gn gibidir. Evren sizin grmediiniz k ile doludur; ama ayn siz gn olarak grsnz. Ve gn nn aa vurduu da vyakti'dir. Kii daima nesne, tank ise znedir ve onlarn karlkl bamllk eklindeki ilikileri onlarn mutlak kimliklerinin yansmasdr. Siz onlar birbirinden farkl ve ayr haller olarak dnrsnz. Deildirler. Onlar skn ve devinim halindeki ayn bilintir, her bir hal dierinin bilincindedir. Chit'de insan Tanr'y bilir ve Tanr insan bilir. Chit'de insan dnyay ekillendirir ve dnya insan ekillendirir. Chit ar ular arasndaki halkadr, kprdr, her deneyimdeki dengeleyici ve birletirici faktrdr. drak edilenlerin btnl (toplam) sizin "madde" dediinizdir. drak edenlerin btnl ise sizin "evrensel zihin" dediinizdir. Bu ikisinin aynl, idrak edilebilirlik ve idrak edi, uyum ve zek, sevilirlik ve sevme eklinde tezahr ederken, kendini ebediyen ve tekrar tekrar teyit eder. S: guna, sattva - rajas - tamas, onlar sadece maddede midirler, yoksa zihinde de bulunurlar m? M: Her ikisi de kukusuz, nk ikisi ayr deildir. Yalnzca Mutlak, gunalar'dan te olandr. Aslnda bunlar gr noktalardr, bak alardr. Onlar ancak zihinde var olurlar. Zihnin tesinde tm farkllklar biter. S: Evren duyularn bir rn mdr? M: Nasl siz uyandnzda dnyanz yeniden yaratrsanz, evren de ylece alr. Zihin -be alglama organ, be faaliyet organ ve be bilin aracyla- bellek, dnce, mantk ve benlik duygusu olarak belirir. S: Bilim ok ilerleme kaydetti. Biz bedeni ve zihni, atalarmzn bildiinden ok daha iyi biliyoruz. Sizin zihin ve maddeyi geleneksel tarif ve analiz ekliniz artk geerli deil. M: Fakat sizin bilen adamlarnz bilimleri ile neredeler? Onlar da sizin kendi zihninizdeki imajlar deil mi? S: Temel fark da ite burada! Bana gre onlar benim kendi projeksiyonlarm deildirler. Onlar ben domadan nce vardlar, ben ldmde de yine olacaklar. M: Elbette. Siz bir kez zaman ve uzay gerek olarak kabul etmiseniz, kendinizi de ufack, nemsiz ve ksa mrl sayacaksnz. Fakat onlar gerekler mi? Onlar m size, siz mi onlara balsnz? Bir beden olarak uzay iindesiniz. Zihin olarak, zaman iindesiniz. Ama siz gerekte, iinde bir zihnin bulunduu bir bedenden mi ibaretsiniz? Hi aratrdnz m? S: Aratrmak iin ne bir drtm ne de bir yntemim vard. M: Ben her ikisini de neriyorum. Fakat size igr ve bamllklardan kurtulu (viveka - vairagya) dyor. S: Benim grebildiim tek drt ve maksat sresiz mutluluk olabilir. Peki, yntemi nedir? M: Mutluluk rastlantya bal, dtan gelen, geici olandr. Gerek ve etkili maksat (drt) sevgidir. nsanlarn ac ektiklerini gryorsunuz ve onlara elinizden gelen en iyi ekilde yardm etmeye alyorsunuz. Yant ok aktr - nce kendinizi yardm ihtiyacnn tesine koyun. Maksadnzn herhangi bir beklenti tamayan salt iyi niyet olduundan emin olun nce. Sadece mutluluu arayanlar sonunda kendilerini bir yce umursamazlk iinde bulabilirler, halbuki sevgi hibir zaman durmaz ve dinlenmez.

Ynteme gelince, sadece bir tane vardr: Kendini-bilme haline ulamak zorundasnz, yani ne olarak grndnz ve gerekte ne olduunuzu idrak etmelisiniz. Berraklk ve yardmseverlik elele gider -her biri hem dierine muhtatr, hem de dierini glendirir. S: efkat ve merhamet, bertaraf edilebilir mutsuzlukla dolu, nesnel bir dnyann varln ima ediyor. M: Dnya nesnel deildir ve onun kederi de bertaraf edilebilir deildir. efkat ve merhamet ise hayal rn birtakm nedenlerle strap ekmeyi reddetmekle ilgili bir baka szcktr yalnzca. S: Nedenler hayal rnyse, o zaman straplar neden kanlmaz olsun? M: Size strap veren daima sahte (aslsz) olandr, sahte arzular, sahte korkular, insanlar arasndaki sahte ilikiler. Sahte olan terk edin, ac ekmekten kurtulursunuz; gerek mutlu eder - gerek, zgrle kavuturur. S: Gerek u ki ben beden iinde hapsolmu bir zihinim ve bu ok ac bir gerek. M: Siz ne bedensiniz, ne de beden iindesiniz - beden diye bir ey yoktur. Siz kendinizi pek ackl bir biimde yanl anlamsnz, doru biimde anlamak iin - inceleyin, aratrn. S: Fakat ben bir beden olarak, beden iinde dodum ve bir beden olarak, beden iinde leceim. M: Bu sizin bir yanl anlamanz. Sorgulayn, aratrn, kendinizden ve bakalarndan kuku duyun. Gerei bulmak istiyorsanz, kanlarnza almamalsnz; elinizde mevcut olandan eminseniz, nihai olana asla ulaamazsnz. Domu olduunuz ve leceiniz hakkndaki fikriniz glntr, abestir; hem manta, hem deneyime ters der. S: Pekl, bir beden olduumda srar etmeyeceim. Fakat burada ve imdi sizinle konuurken ben apak ki bedenim iindeyim. Beden ben olmayabilir ama o benimdir. M: Tm evren hi durmakszn sizin mevcudiyetinize katkda bulunuyor. Bundan dolay, tm evren sizin bedeninizdir - bu anlamda sizinle anlayorum. S: Bedenim beni derin biimde etkiliyor. Bir deil, birok ynden bedenim benim kaderimdir. Karakterim, ruh hallerim, tepkilerimin doas, arzularm, korkularm -doutan gelen ya da sonradan edinilen- hepsi bedene dayanr. Biraz alkol, u ya da bu ilala, uyuturucuyla her ey deiiverir. lacn etkisi geinceye kadar ben artk baka bir insanm. M: Btn bunlar olur, .nk kendinizi beden sanrsnz. Gerek benliinizin farkna varn, o zaman ilalar bile stnzde etkisiz kalacaktr. Domu olmak konusuna dnelim. Siz ana babanzn size sylediklerine saplanmsnz, gebe kalmak, hamilelik ve doum, bebek, ocuk, gen vesaire. imdi, kendinizi beden olduunuz fikrinden, kar fikirle,-yani beden olmadnz fikriyle uzaklatrmaya aln. O da bir fikir, hi kukusuz; ona, ii bittiinde terk edilecek bir ey gibi davrann. Ben beden deilim fikri bedene gereklik kazandrr, aslnda beden diye bir ey yoktur; o sadece bir zihin halidir. Siz istediiniz kadar ok sayda ve eitlilikte bedenler edinebilirsiniz. Yeter ki neyi istediinizi dzgn ve devaml olarak hatrlayn ve onunla badamaz olanlar reddedin, atn. S: Ben kutu kutu iinde gibiyim, en d kutu beden olarak ilev yapyor; onun iindeki de ruh. En d kutuyu soyutlayn, bu kez onun iindeki beden olacak ve daha iteki de ruh. Bu sonsuz kutular dizisi ve kutularn sonu gelmez al halinde; sonuncu kutu nihai ruh mudur? M: Eer bir bedeniniz varsa, bir ruhunuzun da olmas gerekir; burada sizin i ie bulunan kutular benzetmeniz uygun der. Fakat burada ve imdi tm bedenlerinizin ve ruhlarnzn iinden farkndalk, yani chit'in saf (nuru) ldayp durmakta. Ona smsk sarln. Farkndalk olmasa, beden bir saniye bile devam edemez. Bedende bir enerji, sevgi ve zek akm vardr ki o bedene rehberlik eder, onu besler ve glendirir. O akm kefedin, bedeninizin dokusunu ren hayat kvlcmn bulun ve onda karar kln. O, bedenin sahip olduu tek hakikattir. S: O hayat kvlcm lmden sonra ne olur? M: O zaman-tesidir. Doum ve lm ancak zaman iindeki noktalardr. Hayat, ebediyet boyunca ok eitli alarn rer durur. lmek, zaman iindedir, fakat, Hayat kendisi zamanszdr. Onun ifade biimlerine ne isim ve ekil verirseniz verin, o bir okyanus gibidir - hi deimeyen, hep deien.

S: Btn syledikleriniz gzel, inandrc; fakat benim o yabanc ve ou zaman dmanca bir dnyada yalnzca bir kii olduum duygusu bende bir trl kaybolmuyor. Zaman ve mekn iinde snrlanm bir kii olarak, nasl olur da kendimi bunun kart, yani kiisellikten arnp evrensellemi, belli hibir ey olmayan farkndalk olarak idrak edebilirim? M: Siz, aslnda olmadnz ey olduunuzu iddia etmekte ve aslnda olduunuz ey olduunuzu da inkr etmektesiniz. Siz, tm kiisel arptmalardan uzak farkndaln saf bilme (idrak) unsurunu gzden karyorsunuz. Chitin gerekliini kabul etmedike, asla kendinizi bilemeyeceksiniz? S: Ne yapmalym? Kendimi sizin beni grdnz gibi gremiyorum. Belki siz haklsnz, ben yanlyorum, fakat kendimi algladm gibi alglamaya nasl son verebilirim? M: Kendisinin bir dilenci olduuna inanan bir prens sonuta bir tek yoldan ikna edilebilir: O bir prens gibi davranmal ve neler olduunu grmelidir. Sylediklerim doruymu gibi davrann ve olanlar grerek hkm verin. Btn istediim, ilk adm atmak iin gerekli olan kk bir inan. Deneyimle birlikte gven de gelecek ve artk bana ihtiyacnz olmayacak. Bir sre iin bana gvenin. S: Burada ve imdi bulunabilmek iin bedenime ve onun duyularna ihtiyacm var. Anlamak iin bir zihne muhtacm. M: Beden ve zihin sadece cehaletin ve yanl anlayn belirtileridir (razdr). Bedensiz ve zihinsiz, zamansz ve uzaysz, "nerede", "ne zaman", "nasl"dan tede, saf farkndalkmsnz gibi davrann. Onda karar kln, onu dnn, onun gerekliini kabul etmeyi renin. Durmadan onu ret ve inkr etmeyin. Hi olmazsa ak bir zihin hali iinde olun. Yoga, dtakini ie yneltmektir. Bedeninizin ve zihninizin, her ey ve her eyin tesi olan gerei ifade etmesini salayn. Yaparak baarrsnz, tartp ekierek deil. S: Ltfen, ilk soruma dnmek iin bana izin verin. Bir kii olma yanlgs nereden kaynaklanr? M: Mutlak, zamandan ncedir. lk nce farkndalk gelir. Bir anlar ve zihinsel alkanlklar yn dikkati eker, farkndalk onlara odaklanr ve kii birdenbire belirir, meydana kar. Farkndalk n kaldrn, uykuya varn ya da baygn dn - kii kaybolur. Kii (vyakti) titreir durur, bir kararda kalmaz, farkndalk (uyakta) tm zaman ve uzay ierir, mutlak (avyakta) ise Var Olan'dr. 55 -Her Seyden Vazgein, Her Sey Olan Kazann Soran: imdi, u an iinde sizin durumunuz nedir? Maharaj: Deneyim-tesi haldir. O btn deneyimleri kapsamtr. S: Siz bir baka insann zihnine ve gnlne girip, onun deneyimlerini paylaabilir misiniz? M: Hayr. Byle eyler zel eitim gerektirir. Ben buday alr veririm, Ekmekten ve kekten pek az anlarm. Buday lapasnn tadn bile bilmeyebilirim. Fakat buday tanesi hakknda her eyi bilirim ve iyi bilirim. Tm deneyimin kaynan bilirim. Fakat deneyimin alabildii saysz biimleri bilmem. Bilmeye de ihtiyacm yok. Hayatm yaamak iin bilmem gereken pek az eyi de her naslsa, gerektii anlarda bilirim. S: Sizin kiisel mevcudiyetinizde benim kiisel mevcudiyetim, onlar her ikisi de Brahma'nn zihninde mi var olurlar? M: Evrensel olan, kiisel, zel olandan haberdar deildir. Kii olarak mevcudiyet kiisel bir meseledir. Bir kii zaman ve uzay iinde mevcuttur, onun bir ad ve ekli vardr, balangc ve sonu vardr; evrensel, btn kiileri ierir ve mutlak, her eyin kkeninde ve tesindedir. S: Ben btnlkten sz etmiyorum. Benim kiisel bilincim ile sizin kiisel bilinciniz - o ilcisi arasndaki balant nedir? M: Rya gren iki kii arasnda ne balant olabilir? S: Birbirlerini ryada grebilirler. M: nsanlarn yaptklar da budur. Herkes "bakalarn" imgeler ve onlarla arasnda bir balant kurmaya alr. Balant sadece bunu arayandr, bakas yoktur. S: Bizler ayr ayr birok bilin noktas olduumuza gre, aramzda ortak bir ey bulunmal. M: O birok nokta nerede? Zihninizde. Dnyanzn zihninizden bamsz olduunda srar ediyorsunuz. Bu nasl olabilir? Baka insanlarn zihinlerini bilme arzunuz, kendi zihninizi bilmeyiinizden dolaydr. nce kendi zihninizi bilin, o zaman baka zihinler

sorusunun ortaya kmadn fark edeceksiniz; nk baka insanlar yoktur. Siz ortak faktrsnz, zihinler arasndaki tek balant sizsiniz. Var oln bilintir; "Ben-im (var olanm)" hepsinde geerli olandr. S: En Yce Gerek (Parabrahman) hepimizin iinde var olabilir. Ama bu bizim ne iimize yarar? M: Siz "Eyam koruyacak bir yere ihtiyacm var, ama boluk (yer) benim ne iime yarar?" diye soran adam gibisiniz, ya da "Ste, aya ya da kahveye ihtiyacm var ama su benim iime yaramaz" diyen adam gibi. Grmyor musunuz ki En Yce Gerek her eyi mmkn klandr? Fakat siz "O benim ne iime yarar" diye sorarsanz, size "Hi" diye yant vermek zorundaym. Gndelik hayattaki ilerde, gerei bilenin bir avantaj yoktur, hatta o dezavantajldr; agzllkten ve korkudan uzak olduundan, kendisini korumaz. Kr, kar fikri de ona yabancdr. i bytme, kr arttrma konularndan tiksinir. Onun hayat srekli kendini yoksun brakma, paylama, vermedir. S: Eer En Yce'yi kazanmakta bir avantaj yoksa, o zaman niin bu zahmete katlanmal? M: Zahmet, bir eye skca sarlp tutunduunuz zaman vardr sadece. Hibir eye sarlm deilseniz, bir zorluk kmaz. Daha kk olandan vazgemek, daha byn kazanmaktr. Her eyden vazgein, her eyi kazanrsnz. O zaman hayat, olmas gerektii gibi olur: Tkenmez bir kaynaktan gelen saf k nm. O k iinde dnya belli belirsiz bir rya gibi grnr. S: Eer benim dnyam bir ryadan ibaretse ve siz de onun paras iseniz, siz benim iin ne yapabilirsiniz? Eer rya hakiki deilse, onun bir varl yoksa, gerek onu nasl etkileyebilir? M: Rya, devam ettii srece geici bir varla sahiptir. Ona sk tutunmak sizin arzunuzdur, sorunu yaratan da budur. Brakn gitsin, ryann sizin olduunu dnmekten vazgein. S: Siz ryann, rya gren olmadan da var olabileceine ve kendimi ryam ile zdeletirmemin kendi tatl dileim olduuna kesin gerek gzyle bakar gibisiniz. Fakat ben ryay grenim ve de ryaym. Peki, ryay kim durduracak? M: Brakn, rya kendi kendine, ta sonuna dek alp zlsn. Bunu durdurmak elinizde deil. Fakat onun rya olduunu grn, ona gerein damgasn vurmay reddedin. S: te burada nnzde oturuyorum. Ben rya gryorum ve siz benim rya konumam izliyorsunuz. Aramzdaki balant nedir? M: Benim sizi uyandrma niyetim aramzdaki balantdr. Gnlm uyanmanz diliyor. Ryanzda strap ektiinizi gryorum ve dertlerinizin bitmesi iin uyanmanz gerektiini biliyorum. Ryanzn rya olduunu idrak ettiinizde uyanrsnz. Fakat ben ryanzn ieriiyle ilgilenmiyorum. Uyanmanz gerektiini bilmek benim iin yeterlidir. Ryanz belli bir sonuca vardrmanz ya da onu soylu, mutlu, veya gzel yapmanz gerekmez; btn yapmanz gereken, rya grdnz idrak etmektir. mgelemeyi brakn, zannedip inanmay brakn. nsanlk halindeki elikileri, uyumazlklar, yalan ve kederi ve bunlardan teye gemenin gereini grn. Uzayn sonsuz genilii iinde minicik bir bilin atomu yzmektedir ve o tm evreni iermektedir. S: Ryada gerek ve ebedi gibi grnen sevgiler vardr. Onlar da uyanca kaybolurlar m? M: Ryada bazlarn sever bazlarn sevmezsiniz. Uyandnzda ise, her eyi kucaklayan sevginin ta kendisi olduunuzu grrsnz. Kiisel sevgi her ne kadar has ve youn olsa da, mutlaka balaycdr; zgr sevgi ise her eyi kapsayan sevgidir. S: insanlar gelir ve giderler. nsan karlatn sever, herkesi birden sevemez. M: Siz sevginin kendisiyseniz, zamann ve saylarn tesinde olursunuz. Birini sevmekle herkesi seversiniz; herkesi severken her birini seversiniz. Biri ve hepsi birbirlerini dlayc deildirler. S: Siz ebedi bir hal iinde bulunduunuzu sylyorsunuz. Bu gemiin ve gelecein size ak olduu anlamna m gelir? Rama'nn Guru'su Vashishta Muni ile karlatnz m? M: Soru zaman iinde ve zaman hakknda. Yine bana bir ryann ierdikleriyle ilgili soru soruyorsunuz. Zamanszlk, (ebediyet) zaman illzyonunun tesindedir; o, zamann bir uzants deildir. Kendine Vashishta diyen, Vashishta'y tanyordu. Ben tm isimlerin ve ekillerin tesindeyim. Vashishta sizin ryanzdaki bir ryadr. Onu nasl bilebilirim? Siz gemi ve gelecekle ok fazla ilgilisiniz. Bu sizin kendinizi devam ettirme, kendinizi yok olmaktan koruma zleminizden kaynaklanyor. Kendiniz devam etmek istediiniz gibi bakalarnn da size elik etmeyi srdrmelerini istiyorsunuz, bu nedenle de bakalarnn hayatta kalmalar sizin iin nem tayor. Fakat sizin hayatta kalmak dediiniz, bir ryann srp gitmesinden baka bir ey deildir. lm buna yelenir. Bir uyanma ans vardr. S: Siz ebediyetin, lmszln bilincindesiniz, bu nedenle de hayatta kalma konusuyla ilgilenmiyorsunuz.

M: Tam tersine. Tm ilgi ve arzulardan kurtulmuluk ebediyettir, lmszlktr. Btn tutkular, bamllklar korku ima ederler, nk her ey geicidir. Ve korku insan kleletirir. Bamllklardan kurtulmuluk hali uygulamayla kazanlmaz; insan kendi gerek varln bildiinde o doal olarak gerekleir. Sevgi tutkunluk ve dknlk gstermez, dknlk ise sevgi deildir. S: Demek ki bamllklardan kurtuluun bir yolu yok. M: Kazanlacak bir ey yoktur. Btn hayalleri terk edin ve kendinizi olduunuz gibi bilin. Kendini-bili bamllklardan kurtulutur. Tm kvranlar yetersizlik duygusundan dolaydr. Hibir eyden yoksun olmadnz, var olan her eyin siz ve sizin olduunu bildiiniz zaman arzu biter. S: Kendimi-bilmek (idrak etmek) iin farkndalk uygulamas m yapmalym? M: Uygulamasn yapacanz bir ey yoktur. Kendinizi bilmek iin kendiniz olun. Kendiniz olmak iin, kendinizi u ya da bu olarak imgelemeyi brakn. Sadece olun. Brakn gerek doanz kendini belli etsin. Zihninizi araylarla kargaaya sokmayn. S: Kendimi-idrak iin sadece durup bekleyeceksem, bu ok zaman alr. M: O imdi ve buradayken siz neyi beklemek zorundasnz? Sadece bakmanz ve grmeniz gerekiyor. Kendinize, kendi varlnza bakn. Siz var olduunuzu biliyor ve bundan holanyorsunuz. Tm imgelemeyi brakn, bu yeter. Zamana bel balamayn. Zaman lmdr. Bekleyen - lr. Hayat sadece imdi'dir. Bana gemiten, gelecekten sz etmeyin - onlar yalnzca sizin zihninizde mevcutturlar. S: Siz de leceksiniz. M: Ben zaten lym. Benim durumumda fiziksel lm hi de fark oluturmayacak. Ben zamandan te olanm. Arzudan ve korkudan bamszm, nk gemii hatrlamyor ya da gelecei hayal etmiyorum, isimlerin ve ekillerin olmad yerde arzu ve korku nasl olabilir? Arzusuzlukla birlikte zamanszlk (ebediyet) gelir. Ben gvencedeyim, nk olmayan, olana iliemez. Siz kendinizi gvenlikte hissetmiyorsunuz, nk tehlike imgeliyorsunuz. Bedeniniz, olduu haliyle elbet ki karmak ve incinebilir durumdadr ve korunmaya muhtatr. Fakat siz yle deilsiniz. Saldrlmaz ve yenilmez olan varlnzn bir kez farkna vardnzda, huzur iinde olacaksnz. S: Dnya ac ekerken nasl huzur iinde olabilirim? M: Dnya ok geerli nedenlerden tr ac ekiyor. Eer dnyaya yardm etmek istiyorsanz, kendiniz yardm ihtiyacnn tesinde olmak zorundasnz. O zaman sizin btn yaptklarnz ve yapmadklarnz dnyaya en etkin biimde yardmc olacaktr. S: Eyleme ihtiya olan yerde eylemsizlik nasl yararl olabilir? M: Eylemin gerekli olduu yerde eylem meydana gelir. Eylemi yapan insan deildir. Onun ii olup bitenlerin farknda olmaktr. Onun varl, hazr bulunuu eylemdir. Pencere duvarn yokluudur, o bo olduu iin k ve hava verir. Tm zihinsel ierikten, tm imgelemeden ve abadan boaln, bylece, engellerin kalk gerein ieri dolmasna neden olacak. Bir kiiye gerekten yardm etmek istiyorsanz ondan uzak durun. Eer kendinizi duygusallkla yardma adarsanz, yardmm? baarsz olacaktr. Siz yardmsever yapnzla ok faal ve bundan da ok memnun olabilirsiniz ama, bu yolla pek fazla bir ey yaplamaz. Bir insan artk yardma muhta olmad zaman ona gerekten yardm edilmi demektir. Dier her ey boadr. S: Oturup da yardmn meydana gelmesini beklemek iin yeterli zaman yok. nsan bir eyler yapmak zorunda. M: Elbette - fakat sizin yapabileceiniz snrldr; ancak z Varlk snrszdr. Snrszca verin - kendinizden. Vereceiniz baka herhangi ey ancak pek kk lde olabilir. Sadece siz lye smaz olansnz. Yardm etmek sizin doanadr zaten. Yiyip ierken bile bedeninize yardm edersiniz. Kendiniz iin hibir eye muhta deilsiniz. Siz saf verisiniz, balangsz, sonsuz, tkenmez. Nerede keder ve ac grrseniz orada onunla olun. Hemen eyleme girimeyin. Ne bilgiler', ne eylem gerekten yardm edebilir. Keder ile birlikte olun ve onun kklerini meydana kartn - anlamaya yardmc olmak gerek yardmdr. 56 -Bilin Dogarken Dnya Dogar Soran: Sradan bir insan ldnde ona ne olur? Maharaj: Ona olan, onun inancna gredir. Hayat lmden nce nasl imgelemeden ibaretse, lmden sonraki hayat da yledir. Rya devam eder. S: Yine de len insann ne durumda olduunu hi olmazsa kendi gemi hayatlarnzdan bilirsiniz.

M: Gurum ile karlancaya kadar, birok ey biliyordum. imdi ise hibir ey bilmiyorum, nk btn bilgi rya iindedir ve geerli deildir. Ben kendimi "biliyorum ve iimde ne hayat, ne lm, sadece varolu buluyorum - u ya da bu olmak deil, yalnzca olmak. Fakat zihin kendi anlar birikimine brnerek hayal kurmaya balad anda, uzay nesnelerle, zaman da olaylarla doldurmaya balar. Ben bu doumu dahi bilmezken, gemi doumlar nasl bilebilirim? Aslnda, kendisi devinim halinde olduu iin her eyi devinir gren ve zaman yaratt iin de gemi ve gelecek iin tasa eken zihindir. Tm evren bilincin beiinde (mahatattva) byr ki orada mkemmel dzen ve uyum hkm srer (mahasattva). Nasl btn dalgalar okyanusun iinde ise, fiziksel ve zihinsel her ey de farkndaln iinde (salt bilin iinde) yer alr. Demek oluyor ki nemli olan yalnzca farkndalktr, onun ierdikleri deil. Kendi hakknzdaki farkndalnz derinletirin ve geniletin, o zaman btn hayrlar ve ltuflar akacaktr. Bir eyler aramak zorunda deilsiniz, her ey size en doal biimde, zorlamasz ve kolayca gelecek. Zihnin be duyusu ve drt fonksiyonu - bellek, dnce, anlay ve benlik; be unsur - toprak, su, ate, hava ve eter (esir); yaradln iki yz - madde ve ruh, hepsi farkndalk iinde yer alr. S: Ama siz daha nce yaadnza inanyor olmalsnz. M: Kutsal metinler yle sylyorlar, fakat bunun hakknda hibir ey bilmiyorum. Ben kendimi ben olarak biliyorum; nasl grnm olduum ya da grneceim benim deneyim alanma girmiyor. Hatrlamyor deilim. Gerekte hatrlanacak bir ey yok. Tekrar dou yeniden bedene giren bir benlii ngrr. Byle bir ey yoktur. "Ben" denilen, bir anlar ve umutlar tomar, kendisini ebediyen mevcut gibi imgeleyerek, kendi sahte ebediliine yer yapmak iin zaman yaratmakta. Var olmak iin gemie ve gelecee ihtiyacm yoktur. Tm deneyim imgelemeden domutur; ben imgelemem, bylece de bana doum ya da lm vaki olmaz. Ancak domu olduklarna inananlar tekrar doacaklarn dnrler. Siz beni domu olmakla suluyorsunuz - ben ise susuz olduumu savunuyorum! Her ey farkndalkta mevcuttur. Ve farkndalk ne lr ne de yeniden doar. O deimez gerein ta kendisidir. Tm deneyim evreni bedenle doar ve bedenle lr; o farkndalk iinde balar ve son bulur, ama farkndalk ne balang bilir ne de son. Eer bunu dikkatle dnr ve zerinde uzun zaman kulukaya yatarsanz, o zaman farkndaln n btn berrakl ile greceksiniz ve dnya gzlerinizin nnden silinip gidecektir. Bu yanmakta olan bir tts ubuuna bakmaya benzer; nce ubuu ve duman grrsnz; ubuun ucundaki ate noktasn fark ettiinizde ise, onun dalar gibi ubuk ynlarn yakp yok edecek ve evreni dumanla dolduracak gce sahip olduunu anlarsnz. z Varlk, zaman tanmakszn ve sonsuz olanaklarn tketmeksizin kendini gerekletirir. Tts ubuu benzetmesinde ubuk bedendir ve duman zihindir. Zihin kendi arptmalaryla megul olduu srece, kendi kaynan idrak etmez. Guru gelir ve dikkatinizi iinizdeki kvlcma eker. Doas gerei zihin da dnktr; o daima eylerin kaynan yine eyler arasnda, eylerin kendinde arama eilimindedir; kaynak iin ie bakmas sylendiinde bu, bir anlamda yeni bir hayatn balangcn oluturur. Farkndalk bilincin yerini alr; bilinte bilinli olan "Ben" vardr. Buna karn, farkndalk blnmemitir; farkndalk kendinin farkndadr. "Ben-im (var olanm)" bir dncedir, halbuki farkndalk dnce deildir; farkndalkta "Ben farkndaym" yoktur. Bilin bir niteliktir ama farkndalk nitelik deildir; insan bilinli olduunun farknda olabilir, fakat farkndaln bilincinde olmaz. Tanr bilincin btnldr (klli bilintir), fakat farkndalk her eyin tesidir - hem varln hem yokluun. S: Ben, bir adamn lmden sonraki durumu hakknda bir soru ile balamtm. Onun bedeni yok olduktan sonra, bilincine ne olur? O grme, iitme vs. duyularn beraberinde tamakta mdr yoksa onlar geride mi brakr? Ve eer duyularn kaybederse onun bilincine ne olur? M: Duyular sadece alglama ekilleri, yntemleridir. Kaba olanlar kaybolunca daha ince bilin halleri, duyu tarzlar ortaya kar. S: lmden sonra farkndalk haline hi gei yok mudur? M: Bilinten farkndala bir gei olamaz, nk farkndalk bir bilin ekli deildir. Bilin ancak daha ince, daha sptil bir hal alabilir ki lmden sonra olan da budur. nsann eitli bedenleri ldke, onlarn neden olduu duyular da onlarla birlikte silinir gider. S: Ta ki geriye bilinsizlik kalncaya kadar m? M: Bilinsizlikten sanki gelip giden bir eymi gibi sz ediyorsunuz! Bilinsizliin bilincinde olacak olan kim? Pencere ak olduu srece, odada gne vardr. Pencere kapandnda gne yine vardr fakat o, odadaki karanl grr m? Gne iin karanlk diye bir ey var mdr? Bilinsizlik diye bir ey yoktur, nk bilinsizlik deneyimlenemez, tarif edilemez. Biz bellekte ya da iletiimde bir kesinti olduu zaman, bundan bilinsizlik sonucuna varrz. Ben tepki vermeyi kestiimde, benim bilinsiz olduumu syleyeceksiniz. Aslnda ben belki de had derecede bilinli, ama konuamyor ya da hatrlayamyor olabilirim. S: Size basit bir soru soruyorum: Dnyada milyarlarca insan var, hepsi de bir gn lecek. lmden sonra durumlar ne olacak? Fiziksel bakmdan deil, psikolojik bakmdan. Onlarn bilinleri devam edecek mi? Eer devam edecekse, ne ekilde? Bana doru soruyu sormadm, ya da yant bilmediinizi, yahut sizin dnyanzda benim sorularmn anlamsz olduunu sylemeyin; sizin

dnyanzn ve benim dnyamn farkl ve badamaz olduunu sylediiniz anda ikimiz arasnda bir duvar ryorsunuz. Ya ayn dnyada yayoruz, ya da sizin deneyimlerinizin bize bir yarar yok. M: Elbette biz bir dnyada yayoruz. Yalnz ben onu olduu gibi grrm, siz ise onu olduu gibi grmyorsunuz? Siz kendinizi dnyann iinde grrsnz, ben ise dnyay kendi iimde. Size gre siz doup lrsnz, bana gre ise dnya grnp kaybolur. Dnyamz gerektir, fakat sizin onun hakkndaki grnz gerek deildir. Aramzda bir duvar yoktur, sizin rdnzden gayr. Duyularm bir kusuru yoktur, sizin imgeleminiz sizi yanla sevk etmekte. O, dnyann gerek yzn, sizin, sizden bamsz olarak var olduunu hayal ettiiniz bir eyle rtmektedir - sizin kaltm yoluyla aldnz ya da sonradan edindiiniz kalplar ok yakndan izleyen bir eyle. Sizin tutumunuzda sizin grmediiniz ve keder nedeni olan derin bir eliki var. Siz bir keder ve ac dnyasna doduunuz fikrine smsk sarlmsnz; ben ise biliyorum ki dnya bir sevgi ocuudur; balamas, bymesi, tamam olmas sevgi iledir. Ama ben sevginin bile tesindeyim. S: Eer dnyay sevgiden yaratm iseniz, o neden bunca acyla dolu? M: Haklsnz - bedenin gr noktasndan! Ama siz beden deilsiniz. Siz bilincin sonsuzluusunuz. Doru olmayan doru saymaktan vazgein, o zaman her eyi benim grdm gibi greceksiniz. Ac ve haz, iyi ve kt, doru ve yanl; bunlar greli terimlerdir ve mutlak imiesine kabul edilmemelidirler. Onlar snrl ve geicidirler. S: Budist geleneine gre bir Nirvani, bir aydnlanm Buda, evrenden bamsz, zgrdr. Var olan her eyi kendi bana bilebilir ve deneyimleyebilir. O doaya emredebilir, nedensellik zincirine (Neden-Sonu Yasas'na) mdahale edebilir, olaylarn srasn ve sonucunu deitirebilir, hatta, gemii silebilir! Dnya hl onunla birliktedir, fakat dnyann iinde o zgrdr. M: Tarif ettiiniz Tanr'dr. Elbette, nerede bir evren varsa, orada onun bir karl (mukabili) vardr ve bu da Tanr'dr. Fakat ben her ikisinden de teyim. Bir hkmdar arayan bir lke vard. Uygun adam buldular ve onu hkmdar yaptlar. O hibir ekilde deimi deildi, sadece ona bir unvan, hkmdarlk nvan, haklar ve grevleri verilmiti. Onun doas deimi deildi, yalnzca eylemleri deimiti. Bunun gibi, aydnlanm bir insann bilin ierii kkten bir deiime urar. Fakat o yanl yola sevk edilmi deildir. O deimez olan bilir. S: Deimez-olan bilinli olamaz. Bilin her zaman deiir. Deimez olan bilinte hibir iz brakmaz. M: Hem evet, hem hayr. Kt yaz deildir, ama o, yazy tar. Mrekkep mesaj deildir, okuyann zihni de mesaj deildir fakat onlarn hepsi mesaj mmkn klar. S: Bilin "gerek"ten inip gelir mi, yoksa o maddenin bir nitelii, bir zellii midir? M: Bilin maddenin sptil eidir. Nasl atalet (tamas) ve enerji (rajas) maddenin nitelikleri (zellikleri) ise ylece uyum (sattva) da kendini bilin olarak belli eder. Siz onu bir bakma ok sptil bir enerji formu olarak dnebilirsiniz. Her nerede madde kendini sabit bir organizma halinde oluturursa, orada bilin kendiliinden belirir. Organizmann yok oluuyla da bilin kaybolur. S: yleyse hayatta kalan nedir? M: O domaz ve lmez olan ki madde ve bilin onun grnmleridir, ite o hayatta kalr. S: Eer o madde ve bilin tesi ise nasl deneyimlenebilir? M: O, her ikisi zerindeki etkilerinden bilinir; onu gzellik ve akn mutlulukta arayn. Ama siz ne maddeyi ne de bilinci, onlarn tesine gemedike anlayamazsnz. S: Ltfen drste syleyin: Siz bilinli misiniz, bilinsiz mi? M: Aydnlanm (gnani) ikisi de deildir. Ama onun aydnl (gnana) her eyi iermitir. Farkndalk her deneyimi ierir. Fakat farknda olan, her deneyimin tesindedir. O, farkndaln kendisinden bile tedir. S: Bir deneyim zemini -var, buna madde diyelim. Deneyimle- yen var, ona zihin diyelim. Bu ikisi arasndaki kpry oluturan nedir? M: kisi arasndaki boluk kprnn kendisidir. Bir uta madde gibi grnen, dier uta zihin gibi grnendir ki o da kprnn kendisidir. Gerei zihin ve beden diye ayrmayn, o zaman kprlere de ihtiya olmayacak. Bilin doarken dnya da doar. Dnyann gzelliini ve hikmetini dndnzde, buna Tanr dersiniz. Btn bunlarn kaynan bilin -ki o sizin iinizdedir. S: Gren ve grlen, bunlar bir mi yoksa iki midirler?

M: Sadece gr vardr; gren ve grlen, her ikisi de ondadr. Farklln olmad yerde farkllk yaratmayn. S: Ben len adam hakknda bir soruyla baladm. Siz de onun deneyimlerinin yine onun beklentilerine ve inanlarna gre ekilleneceklerini sylediniz. M: Siz domadan nce kendi hazrladnz bir plna gre yaamanz bekleniyordu. Sizin kendi iradeniz kaderinizin omurgas idi. S: Tabii, karma ie kart. M: Karma koullar ekillendirir. Tutumlarnz kendinize aittir. Nihai olarak, karakteriniz hayatnz ekillendirir ve karakterinizi ancak kendiniz ekillendirebilirsiniz. S: nsan kendi karakterini nasl ekillendirebilir? M: Onu olduu gibi grerek ve samimiyetle piman olarak. Bu gr-duyu (akl-gnl) btnl mucizeler yaratabilir. Bu bir bronz heykel dkmek gibidir; yalnzca metal ve ate bir ie yaramaz; yalnzca kalp da yetmez. Metali atein scanda eritmeniz ve kalba dkmeniz gerekir. 57 -Zihnin tesinde Hi Istrap Yoktur Soran: Olunuzun evinde oturduunuzu ve le yemei iin servis yaplmasn beklediinizi gryorum. Ve ben merak ediyorum, bilincinizin ierii benimkine benziyor mu, yoksa ksmen ya da tmyle farkl m diye. Siz de benim gibi a ve susuz musunuz, yoksa bsbtn farkl bir zihin hali iinde misiniz? Maharaj: Yzeyde fark fazla deildir, fakat derinlerde ok fazladr. Siz kendinizi ancak duyular ve zihin aracl ile bilirsiniz. Kendinizden direkt haberdar olmadnzdan, sadece ikinci elden, olaan sylentilere dayanan fikirleriniz vardr. Ne olduunuz hakknda her ne dnrseniz onu gerek kabul edersiniz; kendinizi alglanabilir ve tarif edilebilir olarak imgeleme alkanlnz ok gldr. Ben sizin grdnz gibi grrm, sizin iittiiniz gibi iitirim, sizin tattnz gibi tadarm, sizin yediiniz gibi yerim. Ben susarm ve ackrm ve yemeimin vaktinde hazrlanmasn beklerim. Alk ya da hastalk ektiimde bedenim ve zihnim zayf der. Btn bunlar ak seik alglyorum, ama bir ekilde ben olayn iinde deilim, kendimi btn bunlarn stnde yzer gibi hissederim, uzak ve bamllktan zgr. Hatta, byle hisseden de ben deilimdir. Alk ve susuzluk olduu gibi, uzaklk ve bamllktan yoksunluk da vardr; ayrca her eyin farkndal ve sanki beden ve zihin ve onlara olan her ey ok ok uzak bir yerde, ta ufukta oluyormuasna muazzam bir uzaklk duygusu vardr. Ben bir sinema perdesi gibiyim -temiz ve bo- filmler onun zerinden geer ve kaybolur, onu nceki kadar temiz ve bo olarak brakrlar. Perde filmlerden hibir ekilde etkilenmez, filmler de perdeden etkilenmezler. Perde filmleri tutar ve yanstr, onlar ekillendirmez. Onun film rulolar ile hibir ilgisi yoktur. Bunlar olduklar gibidirler, kader (prarabdha) topaklar, ama benim kaderim deil; perdedeki insanlarn kaderleri. S: Siz bir filmdeki insanlarn kaderlere sahip olduklarn sylemek istemiyorsunuz deil mi! Onlar ykye ait, yk onlara deil. M: Size gelelim. Hayatnz siz mi ekillendirirsiniz, yoksa hayat m sizi? S: Evet, haklsnz. Bir yaam-yks alyor, kendisini gz nne seriyor ve yknn aktrlerinden biri de benim. Onun dnda bir varlm yok, onun da bensiz bir varl olmad gibi. Ben yalnzca bir karakterim (oyunda canlandrlan kii), bir kii deil. M: Karakter, hayat geldii gibi kabul edecek yerde onu ekillendirmeye ve kendisini onunla zdeletirmeye balaynca, o bir kii haline gelecek. S: Ben bir soru sorduum ve siz de yantladnz zaman ne olur? M: Soru ve yant, her ikisi de perdede belirirler. Dudaklar kprdar, beden konuur - ve yeniden perde temizlenir, boalr. S: Temiz ve bo demekle ne kastediyorsunuz? M: Tm ieriklerden arnm. Bana gre ben ne alglanabilir ne kavranabilirim; "bu ben'im" diye gsterebileceim hibir ey yoktur. Siz ise kendinizi herhangi bir eyle kolayca zdeletirebiliyorsunuz. Ben bunu olanaksz buluyorum. "Ben bu ya da u deilim ve hibir ey de benim deildir" duygusu iimde ylesine kuvvetli ki, bir ey ya da bir dnce belirir belirmez, "Bu ben deildir" duygusu annda gelir. S: Vaktinizi "Bu ben deilim, u ben deilim" diye tekrarlamakla geirdiinizi mi sylemek istiyorsunuz?

M: Tabii ki hayr. Bunu szcklere dkm sizin iindir. Gurum'un inayeti ile bir kez ve tam anladm ki ben ne nesneyim, ne zneyim ve bunu kendime her zaman hatrlatmak zorunda da deilim. S: Ne nesne, ne zne olduunuzu sylediinizde tam olarak neyi kastettiinizi kavramakta zorluk ekiyorum. Hemen u anda biz konuurken, ben sizin deneyiminizin nesnesi, siz de zne deil misiniz? M: Bakn, baparmam iaret parmama dokunuyor. kisi de dokunuyor ve dokunuluyor. Dikkatimi baparmamda topladm zaman baparmak hissedendir ve iaret parma da nesne. Dikkat odan deitirin, iliki de tersine dner. Ben her naslsa, dikkat odan deitirdiimde, baktm eyin kendisi olduumu ve onun iinde bulunduu bilin halini yaadm fark ettim. Ben o eyin isel tan oldum. Ben bu, dier bilin odak noktalarna girebilme kapasitesine sevgi diyorum; siz ona istediiniz ad verebilirsiniz. Sevgi, "Ben her eyim" der. Bilgelik, "Ben hibir eyim". Hayatm bu ikisi arasnda akp gider. Zaman ve uzayn herhangi bir noktasnda, ben bir deneyimin hem nesnesi hem znesi olabildiime gre, bunu, "ben her ikisiyim ve hibiriyim ve her ikisinden teyim" szleriyle ifade ederim. S: Kendi hakknzda btn bu olaanst beyanlarda bulunuyorsunuz. Bunlar size ne syletiyor? Zaman ve uzay tesi olduunuzu sylemekle ne demek istiyorsunuz? M: Siz soruyorsunuz, yant geliyor, ben yant verirken kendime dikkatle bakyorum ve bir eliki grmyorum. Size doruyu sylediim benim iin ok berrak ve net. Bu tmyle ok basit. Yalnz, ne sylyorsam onu kastettiime ve ok ciddi olduuma gvenin. Size daha nce de sylediim gibi Gurum bana gerek doam gsterdi ve dnyann gerek doasn. Dnya ile bir ama yine de ondan te olduum gereine varnca, btn arzulardan ve korkulardan kurtuldum. Kurtulmam gerektiini dnerek, mantk ve muhakeme yoluyla bulmadm - kendimi zgr buldum; beklenmedik ekilde, en ufak bir aba harcamakszn. O zamandan beri arzudan ve korkudan azadeyim. Bir eye daha dikkat ettim; aba harcamam gerekmiyordu, fiil hemen dnceyi izliyordu (dnrken, dnlen gerekleiyordu), gecikmesiz ve srtmesiz olarak. Yine, dncelerin kendi kendilerini gerekletirir hale geldiklerini kefettim; her ey kolay ve doru biimde yerini buluyordu. Balca deiiklik zihinde oldu; o devinimsiz ve sessiz hale geldi: Sratle karlk verdii halde yantn tekrarlayp durmuyordu. Kendiliindenlik bir yaam biimi haline geldi; hakiki olan doal oldu ve doal olan hakiki hale geldi. Hepsinin stnde, sonsuz efkat, sevgi; karanlk ve sessiz, her ynde yaylan, her eyi kucaklayan, her eyi gzelletirip, ilginletiren, anlaml ve hayr dolu sevgi. S: Bize sylendiine gre, z varln idrak eden insanda, eitli Yogik gler kendiliinden meydana kyormu. Bu konuda sizin deneyiminiz nedir? M: nsann be katl bedeni (fiziksel vb.) bizim en lgn ryalarmzdan te potansiyel glere sahiptir. Tm evren insanda yansmakla kalmaz, evreni kontrol eden gler de insann onlar kullanmasn beklemektedirler. Bilge kii, koullar yle gerektirdii zaman hari, byle gleri kullanma hevesinde deildir. O, gndelik hayatnda, insan kiiliine ait yetenek ve becerileri tamamen yeterli bulur. Baz gler zel eitimle gelitirilebilirler, fakat byle glerle gsteri yapan insan hl baml demektir. Akll adam hibir eyi kendine ait saymaz. Bir yerde ve bir zamanda bir mucize belli bir kimseye atfedilecek olursa, o kimse olaylar ile kiiler arasnda kesin bir nedensel iliki kurmayacaktr, bir kesin sonu karlmasna da izin vermeyecektir. Her ey olduu gibi, olduu iin olmutur, nk olmas gerekli idi; her ey olduu gibi olur, nk evren olduu gibidir. S: Evren, iinde yaamak iin pek mutlu bir yer gibi grnmyor. Neden bu kadar ok strap var? M: Ac fizikseldir, strap zihinsel. Zihnin tesinde strap yoktur. Ac, sadece bedenin tehlikede olduunu, ilgi gerektirdiini gsteren bir sinyaldir. Bunun gibi, strap da bizim kii dediimiz o anlar ve alkanlklardan kurulu yapnn bir kayp ya da deiim tehdidi altnda olduu uyardr. Bedenin hayatta kalabilmesi iin ac-ar esastr, fakat hibir ey sizi strap ekmeye zorlamaz. Istrap tmyle bir bamllk ya da direnmeden dolaydr; bu bizim hayat ile birlikte devinmeye ve akmaya kar isteksizliimizin iaretidir. Salkl bir beden nasl acdan uzak ise, bir ermi hayat da ylece straptan uzaktr. S: Hi kimse bir ermi kadar strap ekmemitir. M: Size bunu onlar m sylediler, yoksa siz mi byle dnyorsunuz? Ermiliin z, iinde bulunulan an (imdiyi) tmyle kabul etmek ve olmakta olanlarla ahenklemektir. Bir ermi, eylerin olduklarndan farkl olmalarn istemez. O, eylerin ve olaylarn, btn faktrler dikkate alndnda, kanlmaz olduklarn bilir. O kanlmaz olanla dosta geinir ve bunun iin de strap ekmez. Acy tanr, bilir ama ac onun dengesini bozmaz, onu ykma uratmaz. Eer elinden gelirse, bozulan dengeyi dzeltmek iin gerekli olan yapar - ya da olaylar akna brakr.

58 -Mkemmellik Herkesin Kaderi Soran: Kendini-idrakin yollar hakknda sorulduu zaman, siz hi deimeksizin, zihnin "Ben-im (var olanm)" duygusu zerinde tutulmasnn nemini vurguluyorsunuz. Nedensel faktr nerededir? Niin bu belli dnce kendini-bilmeye gtrr? Bu "Ben-im" tefekkr beni nasl etkiler? Maharaj: Gzlem olay, hem gzlemciyi, hem gzlemleneni deitirir. Aslnda, insann kendi gerek doasna nfuz etmesini engelleyen ey, zihnin zayfl, duygusuzluu ve sptil olan atlayp sadece kaba olan zerinde odaklanmasdr. Siz benim dm izleyip de zihninizi sadece "Ben-im" fikri zerinde tuttuunuz zaman, zihninizden ve onun esinti ve kaprislerinden tmyle haberdar olursunuz. Farkndalk, eyleme gemi uyum (sattva) olduundan, zihnin donukluunu eritip datr, huzursuzluunuzu yattrr ve onun cevherini yumuak ama kararl ve srekli bir eklide deitirir. Bu deiikliin arpc olmas gerekmez, belki de hemen hi fark edilmez, fakat o karanlktan a, bilmezlikten farkndala doru derin ve temelden bir deiimdir. S: Bunun "Ben-im" forml ile olmas art mdr? Herhangi bir baka cmle de ayn ii grmez mi? Eer ben "Bir masa var" cmlesi stnde konsantre olursam, bu da ayn amaca hizmet etmez mi? M: Bir konsantrasyon altrmas olarak, evet. Fakat o sizi bir masa fikrinden teye gtrmez. Siz masalarla ilgilenmiyorsunuz, siz kendinizi bilmek istiyorsunuz. Bunun iin bilincinizi, sahip olduunuz tek ipucu, yani var oluunuzun kesinlii zerinde odaklanm olarak tutun. Onunla olun, onunla oynayn, onu dnn, onda derinlein, t ki bilgisizliin kabuu krlp alsn ve siz gerek lemin iine girin. S: "Ben-im" zerinde odaklanmam ile kabuun krlmas arasnda nedensel bir ba var mdr? M: Kendini bulma drts sizin hazrlanmakta olduunuzun iaretidir. Drt daima iten gelir. Zaman gelmemi olsa, sizin tam gnlle kendinizi aratrp incelemek iin ne arzunuz ne de gcnz olur. S: Arzudan ve onun yerine getirilmesinden Guru'nun himmeti sorumlu deil midir? Guru'nun nurlu yz bizi bu kederler batandan ekip karmak iin yakalayan olta yemi deil midir? M: Sizi dtaki Guru'ya gtren iteki Guru'dur (sadguru), bir annenin ocuunu bir retmene gtr gibi. Gurunuz'a gvenin ve itaat edin, nk sizin z Varlnz'dan size mesaj getirendir o. S: Gvenebileceim bir Guru'yu nasl bulurum? M: Kalbiniz size syleyecek. Bir Guru bulmakta bir zorluk yoktur, nk Guru sizi aramaktadr. Guru her zaman hazrdr; siz hazr deildiniz. renmek iin hazr olmanz gerekir; ya da bir Guru ile karlar, ama srf dikkatsizliiniz ve inatlnz yznden ansnz boa harcarsnz. Beni rnek aln; bende umut vaat eden hibir ey yoktu, fakat Gurum'la karlatmda, dinledim, gvendim ve uydum. S: Bir retmenin eline kendimi tmyle teslim etmeden nce onu incelemem, snamam gerekmez mi? M: Elbette yapn bunu! Fakat ne bulacaksnz? Sadece size sizin dzeyinizdeki grnn. S: Kendi kendisiyle tutarl olup olmadna, hayat ile retisi arasnda uyum bulunup bulunmadna bakacam. M: Bir yn uyumsuzluk bulabilirsiniz - sonra ne olacak? Bu hibir eyi kantlamaz. Ancak, maksatlar, drtler nemlidir. Onun niyet ve maksatlarn nasl bileceksiniz? S: Hi olmazsa, onun drst bir hayat yaayan, egosuna hakim bir kimse olmasn beklerim. M: Byle birok varlk bulabilirsiniz - ve size hibir yararlar olmaz. Bir Guru size yuvaya geri dn yolunu, znze dn yolunu gsterebilir. Bunun, onun grnd kiinin karakteri ya da mizac ile ne ilgisi var? O size bir kii olmadn aka sylemiyor mu? Hkm verebilmeniz iin tek yol, onunla birlikteyken geirdiiniz deiimdir. Eer kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissediyorsanz, her zamankine oranla daha byk berraklk ve derinlikle anlyorsanz, bu demektir ki doru insan ile karlatnz. Kendinize zaman tanyn, acele etmeyin fakat ona gvenmeye bir kez karar verdiinizde ona mutlak ekilde inann ve her direktifini tam olarak ve sadakatle yerine getirin. Onu Guru olarak kabul etmeyip, sadece yannda bulunmakla yetinirseniz, bunun da pek bir zarar yoktur. Satsang da yalnz bana sizi hedefinize ulatrabilir, u artla ki karmam ve bozulmam olsun. Fakat bir kez bir kimseyi Guru olarak kabul ederseniz, dinleyin, hatrlayn ve itaat edin. Yarm-gnll olmak ciddi bir gerileyitir ve insana kendi yaratt bir hayli kedere mal olur. Hata asla Guru'nun deildir; kusur daima rencinin (mridin) duygusuzluu ve aksiliindendir. S: O zaman Guru renciye yol verir ya da onu reddeder mi?

M: Eer yle yapsayd, o Guru olmazd! rencinin kendini toparlayarak ciddiyetle ve daha alc bir ruh hali iinde geri gelmesini sabrla bekler. S: Maksat nedir? Guru niin bunca zahmete katlanr? M: Keder ve kedere son vermek. O insanlarn ryalarnda strap ektiklerini grr ve onlar uyandrmak ister. Sevgi, straba kar hogrszdr. Guru'nun sabrna snr yoktur, bu nedenle de o yldrlamaz. Guru asla yenilgiye uramaz. S: Benim ilk Gurum benim son Gurum mudur, yoksa Guru'dan Guru'ya gemek zorunda mym? M: Tm evren sizin Gurunuz'dur. Siz eer uyank ve zeki iseniz her eyden renirsiniz. Zihniniz berrak ve gnlnz temiz olsayd, her gelip geenden bir eyler renirdiniz. Siz tembel ya da huzursuz olduunuzdan, i benliiniz, bu d Guru halinde tezahr eder ve sizi ona inanmaya ve itaate sevk eder. S: Bir Guru kanlmaz mdr? M: Bu "bir anne kanlmaz mdr" diye sormaya benziyor. Bir bilin boyutundan bir dierine gemek iin yardma ihtiyacnz vardr. Bu yardm her zaman bir kii eklinde olmayabilir, o sptil bir mevcudiyet ya da bir sezgi prlts da olabilir, fakat yardm mutlaka gelmelidir. z Varlk, oul'un baba evine dnmesini gzleyip beklemektedir. O, her eyi doru zamanda, sevgiyle ve etkili bir biimde hazr eder. Bir haberciye ya da rehbere ihtiya olduunda o, gerekeni yapmas iin Guru'yu gnderir. S: Kavrayamadm bir ey var. Siz z Varlk'tan bilge, iyi, gzel ve her ynden mkemmel olarak sz ediyorsunuz ve kiinin de onun bir yansmas olduunu, kiinin kendine ait bir varl bulunmadn bildiriyorsunuz. Dier yandan, kiinin kendisini idrak etmesine yardm etmek iin onca zahmete giriyorsunuz. Eer kii o kadar nemsizse, onun esenlii iin bunca uramak niye? Bir glge kimin umurundadr? M: Siz bir ikilik (dualite) getiriyorsunuz, halbuki byle bir ey yok. Beden vardr ve z vardr. kisi arasnda zihin. z, "Benim" duygusu halinde zihinde yansr. Zihin, ilenmemilii, huzursuzluu, ayrt edebilme yeteneinden ve igrden yoksunluu nedeniyle, kendisini z Varlk olarak deil, beden olarak kabul eder. Btn yaplmas gereken, z ile zdeliinin farkna varabilmesi iin zihni arndrmaktr. Zihin z'le karp birletiinde, beden asla sorun karmayacaktr. O her ne ise o olarak kalacaktr; bir bilme ve eylem arac, iteki yaratc atein bir aleti ve ifadesi. Bedenin nihai deeri, onun tmyle evren olan kozmik bedenin kefedilmesine hizmet etmesidir. Siz kendinizi tezahr iinde kefettike, kendi imgelediinizden ok daha fazlas olduunuzu kefetmeyi de srdrrsnz. S: Kendimi kefetme srecinin bir sonu gelmez mi? M: Balang olmad gibi son da yoktur. Fakat Gurum'un inayetiyle benim kefetmi olduum udur: Ben iaret edilip gsterilebilecek bir ey deilim. Ben ne "bu"yum ne de "u"yum. Bu mutlak ekilde geerlidir. S: yleyse sonu gelmeyen keif, yeni boyutlara doru kendi kendini ama m oluyor? M: Bunlarn hepsi tezahr alemine aittir; o evrenin kendi yapsnda vardr; yani, daha yksee erimek ancak daha aadakinden kurtulmakla mmkn olabilir. S: Daha alak ve daha yksek ne demektir? M: Buna farkndalk ynnden bakn. Daha geni ve daha derin bilin daha yksektir. Yaayan her ey bilinci korumak, srdrmek ve geniletmek iin alr. Bu, dnyann tek anlam ve amacdr. Yoga'nn z budur - bilin dzeyinin daima ykseltilmesi, nitelikleri, zellikleri ve gleri ile yeni boyutlarn kefi. Bu anlamda tm evren bir Yoga okulu (Yogakshetra) olur. S: Mkemmellik btn insanlarn kaderi midir? M: Btn canl varlklarn - kesinlikle. Aydnlanma fikri zihinde belirince, olanak, bir kesinlik halini alr. Bir canl varlk, kurtuluun onun ulaabilecei bir yerde olduunu bir kez iitir ve anlarsa, asla unutmayacaktr; nk bu ieriden doru gelen ilk mesajdr. O kk salacak, geliecek ve zaman geldiinde mbarek Guru'nun eklini alacaktr. S: Demek ki hepimizin urat ey zihnin kurtuluudur. M: Baka ne olabilir? Zihin yolundan aar, zihin yuvaya dner. "Yoldan ama" deyimi bile yerinde deildir. Zihin her durumu ile kendini bilmelidir. Tekrar edilmedike, hibir ey hata deildir.

59 -Arzu ve Korku: Ben-Merkezci Haller Soran: Haz ve ac, arzu ve korku konusuna tekrar dnmek istiyorum. Acnn ans ve beklentisi olan korkuyu anlyorum. O organizmann ve onun yaam kalbnn korunmas iin esastr. Gereksinimler hissedildiklerinde ac vericidirler ve beklentileri korku doludur, temel gereksinimlerimizi karlayamamaktan hakl olarak korkarz. Bir gereksinim karlandnda rahatlk hissedilir, ya da bir endienin dinmesi tamamen acnn son bulmasna baldr. Buna haz ve sevin gibi olumlu adlar verebiliriz; fakat aslnda bunlar acdan kurtulma duygusudur. Bizim sosyal, ekonomik ve politik kurumlarmz bir arada tutan bu ac korkusudur. Beni artan ve anlayamadm ise hayatta kalabilme ile hibir ilgisi olmayan eylerden ve ruh hallerinden haz duymamzdr. Bunlar hayatta kalmak ile ilgili olmadklar gibi, tan tersine, zevklerimiz genellikle yakcdrlar. Onlar haz duyulan, duymaya vasta olan ve duyan tahrip ya da yok ederler. Aksi halde, haz ve hazz kovalamak bir sorun yaratmazd. Bu beni sorumun zne getiriyor: Zevk (haz) neden ykcdr? Neden btn ykclna ramen o istenir? unu da ekleyebilirim, zihnimdeki, doann bizi kendi ileyii dorultusunda zorlad bir haz-ac modeli deil. nsan eseri olan ve ar yemek yemek (oburluk) gibi en kabasndan, en incesine kadar derecelenen duyusal ve daha sptil hazlar dnyorum. Her ne pahasna olursa olsun, zevk dknl ylesine evrensel bir olgu ki, bunun kkeninde mutlaka bir anlaml neden bulunmal. Tabii ki insann btn faaliyetlerinin gereksinim karlamaya ynelik bir faydaclk tamas gerekmez. rnein, oyun doaldr ve insan mevcut olanlar arasnda en oyunsever hayvandr. Oyun kendini-kefetme ve kendini-gelitirme gereksinimini karlar. Fakat oyununda bile insan, bakalarna ve kendine kar ykc bir doa sergiler. Maharaj: Ksacas siz hazza kar deilsiniz, fakat onun ac ve keder eklindeki bedeline karsnz. S: Eer gerein kendisi mutluluk ise, o zaman hazzn bir ekilde onunla ilikisi bulunmal. M: Gelin konumamz szel mantkla srdrmeyelim. Gerekteki mutluluk strab dlamaz. stelik, siz sadece zevki tanyorsunuz, saf varoluun akn mutluluunu deil. yleyse gelin zevki (hazz) kendi dzeyinde tartalm. Eer zevk ve ac anlarnda kendinize bakarsanz, fark edeceksiniz ki aslnda zevk ya da ac veren, bir eyin kendisi deil, onun bir blmn oluturduu durumlar ve koullardr. Haz, haz duyan ile duyulan arasndaki ilikide yatar ve onun z, kabul editir. Durum her ne olursa olsun, o eer kabul edilebilir ise hotur, zevk vericidir. Eer kabul edilebilir deilse, ac verici olur. Onu kabul edilebilir klann ne olduu nemli deildir; neden, fiziksel ya da psikolojik veya izlenemez olabilir; belirleyici faktr kabuldr. Grlecei gibi, strap kabul etmeyiten kaynaklanr. S: Ac kabul edilebilir deildir. M: Neden olmasn? Hi denediniz mi? Deneyin, onda hazzn veremeyecei bir sevin bulacaksnz; u basit nedenle ki acy kabul etmek sizi hazzn gtreceinden ok daha derine gtrr. Ego, doas gerei acdan kaarak hazz kovalar. Bu kalbn son bulmas demek, benliin, kiinin sonu demektir. Arzular ve korkularyla egonun son bulmas ise sizin gerek doanza, tm huzurun ve mutluluun kaynana dnebilmenize olanak verir. "Srekli haz" arzusu, iteki ebedi uyumun da yansmasdr. Gzlenebilir bir olgu udur: nsan ancak kendisinden bir seim ve karar talep eden zevk ile ac arasndaki atma iinde kald zaman kendini dnp sknt duyar. fkeye neden olan, arzu ile korku arasndaki bu arpmadr ve bu hayatta saln en byk dmandr. Ac, bir ders ve uyar olarak, olduu gibi kabul edildiinde ve ona derinlemesine baklarak dikkate alndnda, haz ile ac arasndaki ayrlk kalkar, her ikisi de deneyim haline gelir - direnildiinde, ac verici, kabul edildiinde ise sevin verici. S: Zevkten saknp acy kovalamay tler misiniz? M: Hayr, zevki kovalayp acdan kamay da tlemem. Her ikisini de geldikleri gibi kabul edip, devam ettikleri srece onlardan tat aln ve gitmelerine izin verin, nk mutlaka gitmek zorundalar. S: Acnn tadn karabilmem nasl mmkn olur? Fiziksel ac harekete gemeyi, bir eylemi gerektirir. M: Elbette. Zihinsel ac da yle. Mutluluk bunun farknda olmakta yatar, ondan rkmek ya da kanmakta deil. Tm mutluluk farkndalktan kaynaklanr. Ne kadar daha ok bilincinde olursak, sevin de o kadar daha derin olur. Acy kabul, diren gstermemek, cesaret ve dayankllk - bunlar gerek mutluluun derin ve srekli kaynaklarn aarlar. S: Neden acnn hazdan daha etkili olmas gereksin? M: Haz hemen kabul edilir, halbuki egonun tm gleri acy reddeder. Acnn kabul egonun inkr demek olduundan ve ego da gerek mutluluun yolu zerinde durduundan, acnn tam gnlle kabul mutluluk zembereklerini serbest brakr.

S: Istrabn kabul de ayn ekilde i grr m? M: Ac olgusu kolaylkla farkndalk odana getirilir. Istrapta ise bu o kadar basit deildir. Istrab odaklamak, dikkatini strapta toplamak yetmez; nk zihinsel hayat, bildiimiz gibi, bir srekli strap akdr. Istrabn daha derin katmanlarna ulamak iin onun kklerine inmek ve korkunun ve arzunun i ie rl olduu ve orada hayatn enerji akmlarnn birbirleriyle attklar, birbirlerini engelledikleri ve tahrip ettikleri o usuz bucaksz yeralt an ortaya karmak zorundasnz. S: Tmyle bilin dzeyinin altnda bulunan bir karmaay nasl dzeltebilirim? M: Kendiniz ile, "Ben-im" ile birlikte olarak; gnlk yaamnzda kendinizi uyank bir ilgi ile gzlemleyerek, yarglamaktan ok anlamaya alarak; ortaya kacak olan her ne ise, orada olduu iin onu tam gnlle kabul ettiinizde siz, derinde olann yze kmasn ve orada hapsolmu enerjileriyle hayatnz ve bilincinizi zenginletirmesini tevik etmi olursunuz. Bu, farkndalk halinin byk eseridir; hayatn ve zihnin doasn anlamak suretiyle engelleri kaldrr ve enerjileri serbest hale geirir. Zek zgrle alan kapdr ve uyank dikkat zeknn anasdr. S: Bir soru daha. Zevk niin ac ile son bulur? M: Her eyin bir balangc ve sonu vardr; zevkin de yle. Beklemeyin ve acnmayn (esef etmeyin) o zaman ac olmayacak. Istraba yol aan bellek ve hayal gcdr. Elbette, hazdan sonra gelen ac, bedenin ya da zihnin kt kullanlmasndan kaynaklanyor olabilir. Beden kendi lsn bilir, ama zihin bilmez. Onun istekleri saysz ve snrszdr. Zihninizi byk dikkatle, sebatla gzlemleyin, nk tutsaklnz da zgrlnzn anahtar da onda yatar. S: Benim sorum tam yantlanmad: Neden insann hazlar ykcdr? Neden o ykmdan ylesine zevk alr? Hayatn ii kendini korumak, srdrmek ve geniletmektir. Bu konuda onun rehberliini ac ve haz yapar. Bunlar hangi noktada ykc olurlar? M: Zihin ynetimi ele geirdiinde, gemiin anlar ve gelecein beklentileriyle abartr, arptr, grmemezlikten gelir. Gemi gelecee projekte edilir ve gelecek beklentileri boa karr. Duyu ve faaliyet organlar kendi kapasiteleri stnde ar uyarlr ve kanlmaz olarak arzalanrlar. Zevk alman nesneler kendilerinden bekleneni veremez ve kt kullanmadan dolay ypranr ya da tahrip olurlar. Bunun sonucunda, zevk beklenen yerde ar ac bulunur. S: Biz sadece kendimizi deil, bakalarn da tahrip ediyoruz! M: Tabii, bencillik daima ykcdr. Arzu ve korku, her ikisi de ben-merkezci (benliki) hallerdir. Arzu ve korku arasnda fke ortaya kar. fke ile birlikte nefret, nefret ile de tahrip etme, ykma hrs. Sava, btn ldrc donanmla donanm ve organize olmu eylem halindeki nefrettir. S: Bu dehetlere son vermenin bir yolu var mdr? M: Daha ok sayda insan kendi gerek doasn bildike, onlarn, ok sptil de olsa, etkileri egemen olacak ve dnyann duygusal atmosferi tatllaacak. Halk liderlerini takip eder ve liderler arasnda kalben ve zihnen byk ve kesinlikle kar peinde olmayan bazlar ktnda, onlarn youn etkisi bu an katlklarn ve sularn olanaksz klmaya yetecektir. Bir yeni altn a gelebilir ve bir sre devam edebilir ve o kendi mkemmelliine yenik debilir. nk gelgit dalgas en yksek noktasna ulatnda, geri ekili balar. S: Kalc mkemmellik diye bir ey yok mudur? M: Evet vardr, fakat o tm mkemmel olmayanlar ierir. Gerek doamzn mkemmellii her eyi olas, idrak edilebilir, ilgin klandr. O hi strap bilmez, nk o ne beenir, ne beenmez; ne kabul, ne reddeder. Yaradl ve helk iki kutuptur ki onlarn arasnda o, durmadan deien modelini rer. Eilimlerden ve tercihlerden kendinizi kurtarn, kederle ykl zihin artk olmayacaktr. S: Ama, strap eken yalnzca ben deilim. Bakalar da var. M: Siz onlara arzularnz ve korkularnzla gittiinizde, sadece onlarn kederlerine keder eklersiniz. nce kendinizi strap ekmekten kurtarn ve ancak ondan sonra bakalarna yardm umut edin. Umut etmenize bile gerek yok - sizin mevcudiyetiniz dahi, bir insann hemcinsine verebilecei en byk yardm olur.

59 -Gerekleri Yasayn, Fantezi ve Kuruntular Degil Soran: Siz grdnz her eyin siz olduunu sylyorsunuz. Siz yine, dnyay bizim grdmz gibi grdnz de kabul ediyorsunuz. Burada bugnk gazete var, srp giden onca deheti gsteren. Madem ki dnya kendinizsiniz, bylesine kt bir davran nasl aklayabilirsiniz? Maharaj: Zihninizdeki hangi dnyadr? S: iinde yaadmz ortak dnya. M: Ayn dnyada yaadmzdan emin misiniz? Ben doay - denizi, karalar, bitkileri ve hayvanlar- kastetmiyorum, sorun onlar deil, sonsuz uzay, sonsuz zaman, tkenmez g de deil. Yemem, sigara tttrmem, okumam ve konumam sizi yanltmasn, benim zihnim burada deil. Benim hayatm burada deil. Sizin arzular ve doyumlar, korkular ve kalar dnyanz kesinlikle benimki deil. Ben -sizin bana onun hakknda syledikleriniz hari- onu alglamyorum bile. O sizin zel r- ya-dnyanz ve benim ona tek tepkim sizden rya grmeyi kesmenizi istemektir. S: Elbet ki savalar ve devrimler rya deildir. Hasta anneler, alktan len ocuklar rya deildir, kt yoldan kazanlm ve kt kullanlan servet rya deildir. M: Daha baka? S: Bir rya paylalamaz. M: Uyanklk hali de yle. Her durum da -uyanklk, rya ve uyku- znel, kiisel ve mahremdir. Onlarn hepsi bilin iinde "Ben" denilen o kck kabarca vaki olur ve o kabarck iinde yer alr. Gerek dnya "Ben "in tesindedir. S: Ben olsun ya da olmasn, olgular gerektir. M: Elbette olgular gerektir! Ben onlar arasnda yayorum. Fakat siz hayallerle, fantezilerle yayorsunuz, gereklerle deil. Gerekler asla atmaz, halbuki sizin hayatnz ve dnyanz elikilerle dolu. eliki sahteliin iaretidir; gerek asla kendisiyle elimez. rnein, siz halkn sefalet kertesinde yoksul olduundan yakmyorsunuz. Ama servetinizi onlarla paylamyorsunuz. Siz yan banzdaki sava nemsiyorsunuz ama o uzak bir lkede ise hemen hi dnmyorsunuz. Egonuzun deien bahtna gre de sizin deer lleriniz belirleniyor; "Ben dnyorum", "Ben istiyorum", "Ben mecburum"lar mutlaklar haline getirilmi. S: Bununla beraber, ktlk gerektir. M: Sizden daha gerek deil. Ktlk, yanl anlamalarn ve ktye kullanmalarn yaratt sorunlara yanl yaklamdr. Bu bir ksr dngdr. S: Bu ksr dng krlabilir mi? M: Sahte bir dngnn krlmasna da ihtiya yoktur. Onu olduu gibi yani "var olmayan" olarak grmek yeterlidir. S: Fakat bizlerin hakaretlere ve gaddarlklara boyun ememizi ve bakalarn boyun edirmemizi salayacak kadar yeterince gerektir. M: Cinnet evrenseldir. Saduyu, akl sal ise seyrek grlr. Ama umut vardr, nk kendi cinnetimizi algladmz anda aklllk yolundayz demektir. Gnlk hayatmzdaki deliliklerimizi bize gstermek ise Guru'nun ilevidir. Hayat sizi bilinlendirir, fakat Guru sizi farknda klar. S: Efendim, siz ne ilki, ne de sonuncususunuz. En eski zamanlardan bu yana, geree erien insanlar olmutur. Ama bu hayatlarmz ne kadar az etkilemitir! Rama'lar, Krina'lar, Bu- da'lar ve sa'lar geldiler ve getiler ve bizler nasl idiysek yine yleyiz; ter ve gzyalar iinde yuvarlanp duruyoruz. Yaamlarna tank olduumuz byk statlar ne yaptlar? Dnyadaki klelii azaltmak iin siz ne yaptnz? M: Yaratm olduunuz ktl ancak siz giderebilirsiniz. Onun kkeninde sizin kendi kat bencilliiniz var. nce kendi evinizi dzene koyun, greceksiniz ki iiniz yaplmtr. S: Bizden nce gelmi bilgelik ve sevgi dolu kiiler, ou zaman ok ar bir bedel deyerek, kendilerini dzene koydular. Sonu ne oldu? Bir gkta ne kadar parlak da olsa, geceyi daha az karanlk klmaz. M: Onlar ve ilerini yarglamak iin, onlardan biri olmalsnz. Kuyudaki bir kurbaa gkteki kular hakknda hibir ey bilmez.

S: yi ile kt arasnda bir duvar bulunmadn m sylemek istiyorsunuz? M: Bir duvar yoktur, nk iyi ve kt yoktur. Her somut durumda gerekli (zorunlu, kanlmaz) olan ve gerekli olmayan vardr. Gerekli olan dorudur, gereksiz olan yanltr. S: Kim karar verir? M: Durum karar verir. Her durum, doru yant talep eden bir meydan okuyutur. Verilen karlk doru olursa, meydan okumann yol at karlama sonulanmtr ve sorun biter. Eer karlk yanl ise karlama sonulanmamtr ve sorun zlmemi olarak kalr. Sizin zlmemi sorunlarnz - sizin karmanz' oluturan ite budur. Onlar doru olarak zn ve zgrle kavuun. S: Siz beni her zaman geriye, kendi iime doru yneltir grnyorsunuz. Bu dnyann sorunlarna nesnel bir zm yok mudur? M: Dnya sorunlar, sizin gibi, her biri kendi arzu ve korkularyla dolu saysz insan tarafndan yaratldlar. Kiisel ve sosyal gemiinizden sizi kendinizden baka kim kurtarabilir ki? Siz, illzyondan doan iddetli arzulardan kurtulmann gerekliliini grmedike, bunu nasl yapabilirsiniz? Kendiniz yardma muhtaken, nasl gerekten yardm edebilirsiniz? S: Gemiin bilgeleri ne yolda yardm ettiler? Siz ne yolda yardm ediyorsunuz? Birka birey yararlanyor kukusuz; sizin rehberliiniz ve rnekliiniz onlar iin bir hayli ey ifade ediyor; fakat insanl, hayatn ve bilincin btnln ne yolda etkiliyorsunuz? Siz dnya olduunuzu ve dnyann siz olduunu sylyorsunuz; peki, onun zerinde ne gibi gl bir etki meydana getirdiniz? M: Ne tr bir gl etki bekliyorsunuz? S: nsan budala, bencil ve zalim. M: nsan ayn zamanda akll, sevecen ve iyi yrekli. S: Neden iyilik egemen deil? M: yledir - benim gerek dnyamda, sizin kt dediiniz bile iyiye hizmet eder, bu nedenle de gereklidir. O bedeni toksinlerden artan banlar gibidir. Hastalk ac verici, hatta tehlikelidir, fakat onunla doru ekilde megul olursanz, o ifa verir. S: Ya da ldrr. M: Baz durumlarda lm en iyi tedavidir. Bir hayat lmden daha kt olabilir ki lm -grnler her ne olursa olsun- ok seyrek olarak tatsz bir deneyim oluturur. yleyse yaayanlara acyn, lenlere asla. Bu, bir eylerin kendi balarna iyi ya da kt oluu sorunu benim dnyamda mevcut deildir. Gerekli olan iyidir, gereksiz olan kt. Sizin dnyanzda ise ho olan, zevk verici olan iyidir, ac verici olan da kt. S: "Gerekli" dediiniz nedir? M: Bymek gereklidir, daha ok bymek gereklidir. Daha iyi olan uruna iyi olan geride brakmak gereklidir. S: Hangi sonu iin? M: Sonu balangtr. Baladnz yerde bitirirsiniz - Mutlak'ta. S: O zaman btn bu skntlar niin? Baladm yere dnmek iin mi? M: Kimin sknts? Hangi sknt? Siz byyerek koca bir orman olan tohuma acr msnz? Siz bir bebei yaam derdinden kurtarmak iin ldrr msnz? Hayatn, hep daha ve daha ok hayatn ne kusuru var? Bymeye engel olan nedenleri ortadan kaldrn, o zaman btn kiisel, sosyal, ekonomik ve politik sorunlarnz ortadan kalkar. Evren bir btn olarak mkemmeldir ve paralarn o mkemmellie ulama abalar bir sevin nedenidir,mkemmel olmayan mkemmel olan uruna seve seve feda edin, o zaman iyi ve kt tartmalar artk hi olmayacak. S: Ama biz daha iyi olandan korkuyoruz ve daha kt olana izim cinnet noktasna varan budalalmzda. 61 -Madde Bilincin Ta Kendisidir Soran: Hayatm boyunca mbarek kimselerle beraber bulunma gibi iyi bir ansm oldu. Kendini-idrak iin bu yeterli midir? Maharaj: Bu sizin bunu nasl kullandnza baldr.

S: Bana satsang'n (zgrletirici eylemin) otomatik olduu sylendi. Bir rmak nasl bir insan denize dkld yere tarsa, iyi insanlarn sptil ve sessiz tesirlerinin de beni ylece geree gtrecei anlatld. M: Bu sizi rmaa gtrr ama gei size aittir. zgrlk istei ve iradesi olmadka zgrlk kazanlamaz ve korunamaz da. zgrle ulamak iin aba gstermelisiniz, en azndan engelleri ortaya karp yok etmeye almalsnz. Eer huzur istiyorsanz o yolda aba gstermelisiniz. Yalnzca sessiz durarak huzuru kazanamazsnz. S: Bir ocuk byr. O bymek iin plnlar yapmaz, bir modele de sahip deildir; para para da bymez, burada bir el, orada bir bacak gibi. O btnlk iinde ve bilinsiz olarak byr. M: nk o imgelemeden azadedir (hayal kurmaz). Siz de onun gibi byyebilirsiniz; fakat anlardan ve beklentilerden doan tahminler ve plnlarla avunmamanz kouluyla. Bu bir gnani'nin zelliklerinden biridir ki o gelecek ile ilgilenmez. Sizin gelecekle ilgileniinizin nedeni ac korkusu ve haz arzusudur; gnani'ye gre ise her ey akn mutluluktur: O nne kan her eyle mutlu olur. S: Elbette, bir gnani'yi bile perian edebilecek pek ok ey vardr. M: Bir gnani zorluklarla karlaabilir, fakat bunlar ona strap vermezler. Bir ocuu, douundan erikinliine kadar bytp yetitirmek zor bir i gibi grnebilir, fakat bir anne iin zorluklarn anlar da sevin konusudur. Dnyann hibir kusuru yoktur. Kusuru olan sizin ona bak tarznzdr. Sizi yanltan, kendi imgelemenizdir. imgeleme olmadka dnya da yoktur. Sizin bir dnyann bilincinde olduunuza dair kannz, dnyadr. Algladnz dnya bilinten yaplmadr; sizin madde dediiniz, bilincin ta kendisidir. Siz, onun iinde hareket ettii uzaysnz (akaa), onun sregeldii zamansnz, hayat veren sevgisiniz, imgeleme ve bamllklara son verin, geriye ne kalr? S: Dnya kalr. Ben kalrm. M: Evet; fakat onu arzu ve korku perdesi iinden grmekten ne kadar daha farkldr onu olduu gibi grmeniz. S: Btn bu ayrmlar ne iin - gerek ve illzyon, bilgelik ve cehalet, ermi ve gnahkr? Herkes mutluluk aray iinde, herkes umutsuzca rpmyor; herkes bir Yogi ve herkesin hayat bir bilgelik okulu. Herkes, ihtiyac olan dersi kendi tarznda reniyor. Toplum kimini onaylyor, kimini onaylamyor; her yerde ve her zaman geerli olan kurallar yok. M: Benim dnyamda sevgi tek kuraldr. Sevgi talep etmem, onu veririm. Byledir benim doam. S: Hayatnz bir kalp zere yaadnz gryorum. Sabahlar bir meditasyon kursu veriyorsunuz, dzenli dersleriniz ve sohbetleriniz var. Gnde iki kez ibadet (puja) ve akamlar dinsel arklar (bhajan). Bu allagelmi gndelik programa zenle uyar grnyorsunuz. M: badet ve ilahiler ben nasl bulmusam ylece devam ediyor ve ben mdahale etmek iin bir neden grmedim. Genel rutine gelince, birlikte yaadm ya da beni grmeye gelen insanlarn istekleri uyarnca yledir. Onlar birok ykmll olan kimselerdir ve zamanlama onlara uygun geldii gibidir. Bir lde tekrarlanan rutin kanlmaz bir ey. Hayvanlarn ve bitkilerin bile zamanlama programlar vardr. S: Evet, tm hayatta dzgn bir zamanlama ve sralama gryoruz. Bu dzeni kim devam ettiriyor? Yasalar koyan ve dzeni uygulayan bir isel hkmdar var mdr? M: Her ey kendi doasna gre hareket eder. Bir polise ihtiya yoktur. Her aksiyon bir reaksiyon yaratr, o bu aksiyonu dengeler ve ntralize eder. Her ey olur fakat srekli bir iptal edi vardr ve sonunda sanki hibir ey olmam gibidir. S: Nihai uyumlar ile beni teselli etmeyin. Muhasebe dengelenir ama zarar eken benim. M: Bekleyin ve grn. Masraflar hakl klacak kadar krl bir sonuca ulaabilirsiniz. S: Uzun bir mr geride braktm ve ou zaman merak ediyorum, bu mr iindeki birok olay rastlant sonucu muydu, yoksa bir pln var myd? Ben domadan nce hazrlanp nme serilmi bir kalba gre yaamak zorunda mydm? Eer yle ise bunu kim hazrlamt ve uyguluyordu? Sapmalar ve hatalar olabilir miydi? Bazlar kaderin deimez olduunu ve hayatn her saniyesinin nceden-saptanm olduunu sylyor, dierleri ise salt rastlantnn her eyi tayin ettiini savunuyorlard. M: Bunu istediiniz gibi kabul edebilirsiniz. Hayatnzda bir kalbn varln fark edebilir ya da sadece bir rastlantlar zinciri grebilirsiniz. Aklamalarn amac zihni memnun etmek tir. Onlarn gerek olmalar art deildir. Gerein tarifi ve nitelendirilmesi mmkn olmaz.

S: Baym, benim sorumdan kayorsunuz! Sizin buna nasl baktnz bilmek istiyorum ben. Her ne yana baksak, inanlmaz zek ve gzellik yaptlar gryoruz. Evrenin ekilsiz ve kaotik (kargaa iinde) olduuna nasl inanabilirim? Sizin dnyanz, sizin iinde yaadnz dnya ekilsiz olabilir ama onun kaotik olmas gerekmez. M: Nesnel evren yapya, dzene sahiptir ve gzeldir. Bunu kimse yadsyamaz. Fakat yap ve kalp, snrlama ve zorlama anlamna gelir. Benim dnyam mutlak ekilde zgrdr; onun iindeki her ey kendi kendine belirlenir (elindelie, zgr iradeye sahiptir). Bu nedenle, her eyin kendi bana vaki olduunu syleyip duruyorum. Benim dnyamda da dzen vardr, fakat o bir dtan-empoze-edilmi dzen deildir. O, zaman dan bamszl nedeniyle kendiliinden ve annda vaki olur. Mkemmellik gelecekte deil, imdi vardr. S: Sizin dnyanz benimkini etkiler mi? M: Sadece bir noktada - an (imdi) noktasnda. O ona anlk bir varlk verir, bir anda gelip geen bir gereklik duygusu. Tam farkndalk halinde ise temas kurulmutur. Bunun iin ise zorlamasz, kendi benlii ile kstlanmam bir dikkat ve ilgi gerekir. S: Dikkat zihne ait bir tutum deil midir? M: Evet, zihin gerei bilmeye istekli olduunda, dikkat gsterir. Dnyanzn bir kusuru yok, dzensizlii yaratan, sizin kendinizi ondan ayr olarak dnmenizdir. Bencillik tm kt lklerin kaynadr. S: Soruma geri dnyorum. Ben domadan nce, benim i varlm, hayatmn btn ayrntlarn kararlatrd m, yok sa o tmyle rastlantsal ve kaltm ve koullarn insafna m kalmtr? M: Ana-babalarm kendileri setiklerini ve gelecek hayatlarn nasl yaayacaklarn kendileri kararlatrm olduklarn id dia edenler bunu kendileri iin bilebilirler. Bana gelince, ben asla domadm. S: Sizi karmda oturmu, sorularm yantlar gryorum. M: Siz sadece, domu ve lecek olan bedeni gryorsunuz. S: Benim de ilgilendiim, ite bu beden-zihin'in yaam yksdr. O sizin tarafnzdan m, yoksa bir bakas tarafndan m hazrland, veyahut bir rastlant ile mi oldu? M: Sorunuzda bir tuzak var, ben beden ile evren arasnda bir ayrm yapmyorum. Her biri dierinin nedenidir, aslnda her biri dieridir. Fakat ben hepsinin dndaym. Ben size asla domadm sylerken, siz gelecek hayat iin hazrlklarmn ne olduunu sormaya devam ediyorsunuz. Hayal gcnzn ilemesine izin verdiiniz andan itibaren o hemen bir evren gelitirir. Bu kesinlikle sizin imgelediiniz gibi deil, ben de sizin imgelemelerinizle baml deilim. S: Canl bir bedeni oluturmak ve korumak zek ve enerji gerektirir. Bunlar nereden gelirler? M: Sadece imgeleme vardr. Zek ve g, hepsi sizin imgeleminizde harcanrlar. O sizi ylesine btnyle iine ekmitir ki, gerekten ne kadar uzaklatnz kavrayamazsnz. Kukusuz, hayal gc ok zengin bir yaratcla sahiptir, onun vastasyla evren iinde evren ina edilir. Ama bunlarn hepsi de aslnda var olmayan uzay ve zaman, gemi ve gelecek iinde bulunurlar. S: Geenlerde kk bir kz hakknda bir rapor okudum. ok kk yalarnda zalimce muamele grmt. ok fena hrpalanarak sakat edilmi ve bir yetimhanede bymt. Bu kk kz sessiz ve uysald, fakat tamamyla ilgisizdi. ocuklara bakan rahibelerden biri kzn geri zekl olmad fakat sadece iine kapank ve evresine tepkisiz olduu kansndayd. Bir psikanalistten vakay almas istendi ve o tam iki yl boyunca ocuu haftada bir grerek sz konusu yaltm duvarn yk maya alt. Kz yumuak bal ve terbiyeliydi fakat doktora hi ilgi gstermiyordu. Doktor ona, iinde odalar ve eyas bulunan bir oyuncak ev ve anne, baba ve ocuklarn temsil eden bebeklerini getirmiti. Bunun bir etkisi oldu ve kzda bir ilgi uyand. Gnn birinde eski aclar canland ve yzeye kt. Kz yava yava iyileti, bir dizi ameliyat ile yz ve bedeni normal hale getirildi ve o gelierek becerikli ve ekici bir gen hanm haline geldi. Bu, doktorun be yln ald, fakat i baarlmt. O gerek bir Guru idi! O artlar ileri srmedi, ya da kzn tedaviye gnll ve uygun olmasn beklemedi, inansz ve umutsuz, sadece sevgisinden, tekrar tekrar denedi. M: Evet, Guru'nun doas budur. O asla vazgemez. Fakat baarmak iin, ok byk bir direnle karlamamas gerekir. Kuku ve itaatsizlik, zorunlu olarak, geciktirir. Ona gven ve esneklik gsterilirse, rencisinde hzl ve radikal bir deiim salayabilir. Guru'nun derin igrs ve rencinin hevesi, her ikisine de ihtiya vardr. yknzdeki kzn durumu her ne idiyse, o, insanlarn ilgisizliinden dolay strap ekmi. En zor kiiler entelektellerdir. Onlar ok fazla konuurlar ama ciddi deildirler. Sizin geree-varmak dediiniz, doal bir eydir. Siz ha zr olduunuzda Guru'nuz sizi bekliyor olacak. retmeninizle ilikiniz doru ise geliirsiniz. Her eyden nemlisi, ona gvenin. O sizi yanla gtremez.

S: Benden yanll apak olan bir ey istediinde bile mi? M: Yapn onu. Bir Sanyasi'ye Gurusu evlenmesini sylemiti. O itaat etti ve ok ac biimde sknt ekti. Fakat onun drt ocuu hepsi, Maharashtra'daki en byk ermiler ve grcler oldular. Gurunuz'dan her ne gelirse onlarla mutlu olun, o zaman mkemmellik yolunda zorlanmasz ilerleyeceksiniz. S: Baym, herhangi bir isteiniz ve arzunuz var m? Sizin iin herhangi bir ey yapabilir miyim? M: Bende olmayan neyi bana verebilirsiniz? Maddi eyler, do yum bulmak iin istenir. Ben kendimle doyum halindeyim. Baka neye ihtiyacm olur? S: htiyacnz olduuna inandm bir eyi size getirsem, onu kabul eder misiniz? M: Sizi vermeye sevk eden sevgi, beni de almaya sevk eder. S: Birisi size gzel bir aram ina etmeyi teklif etse? M: Elbette, brakn yapsn, Bir servet harcasn, binlercesini yedirip iirmek iin yzlerce ii tutsun. S: Bu bir arzu deil mi? M: Kesinlikle deil. Ben onun bunu yalnzca doru biimde yapmasn, cimrilikle ve yarm gnlle deil, can gnlden yapmasn isterim. O kendi arzusunu yerine getiriyor, benimkini deil. Brakn arzusunu iyi bir biimde yerine getirsin ve insanlar ve tanrlar arasnda n kazansn. S: Fakat siz bu Aram' istiyor musunuz? M: Ben istemiyorum. Ona ihtiyacm yok. S: Yaplrsa, iinde oturmay kabul eder misiniz? M: Mecbur olursam. S: Sizi ne mecbur edebilir? M: I arayanlarn sevgisi. S: Evet, grnz anlyorum. imdi, ben samadhi haline nasl girerim? M: Eer uygun durumdaysanz, grdnz herhangi bir ey sizi samadhi haline geirir. Ne de olsa, samadhi olaand bir ey deildir. Zihin iddetli bir ekilde ilgilenmise, ilgi konusu olan eyle bir olur - gren ve grlen bir olur, iiten ve iitilen bir olur, seven ile sevilen bir olur. Her deneyim samadhi iin bir zemin olabilir. S: Siz daima samadhi halinde misiniz? M: Elbette hayr. Samadhi ne de olsa bir zihin halidir. Ben ise btn deneyimlerden teyim. Ben byk yiyip-tketici, yok ediciyim: Her neye dokunsam, eriyip bolua, hilie (akaa) karr. S: Benim, kendimi-bili iin samadhiler'e ihtiyacm var. M: htiyacnz olan tm kendini-bili'e sahipsiniz, fakat buna gvenmiyorsunuz. Kendini kantlamas iin kendinize bir ans verin. Bazlarna bu idrak fark edilmez bir ekilde gelir, bu durumda kanaat getirmeye ihtiyalar vardr. Onlar deimilerdir ama bunu gremezler. Byle arpc olmayan deiimler ounlukla en gvenilir olanlardr. S: nsan kendini-idrake ulatna inanabilir ve bunda yanlm olabilir mi? M: Elbette. "Ben kendimi idrak ettim" fikri dahi bir hatadr. Doal Hal'de, "Ben uyum, ben o'yum" yoktur. 62 -En Yce Olan'da Tank Tezahr Eder Soran: Krk yl kadar nce J. Krinamurti sadece hayatn var olduunu, kiiliklere, bireyselliklere dair szlerin gerein iinde temeli bulunmadn syledi. O, hayat tanmlamaya almad - sadece, hayatn tarife ihtiyac olmadn ve tarifi olanaksz olduunu ama eer onun deneyim yoluyla bilinmesine engel olan etkenler ortadan kaldrlrsa, btnyle deneyimlenebileceini (yaanabileceini) anlatt. Balca engel bizim zaman hakkndaki fikrimizde ve zamana olan bamllmzda, gemiin nda bir gelecek bekleme alkanlmzda yatyor. Gemiin toplam, "Ben ... idim", gelecek iin umut edilen de "Ben ... olacam"

haline gelir ve hayat "Ben ... idim"den, "Ben ... olacam"a srekli bir gei abas haline dnr. u an, "imdi" gzden kaybolmutur. Maharaj "Ben-im"den sz ediyor. O da "Ben ... idim" ve "Ben ... olacam" gibi bir illzyon mudur, yoksa onda hakiki olan bir ey var m? Ve eer "Ben-im" de bir illzyon ise, insan kendisini bundan nasl kurtarr? Ben "Ben-im"den kurtuldum fikri sama, anlamsz bir ey. "Ben-im"de, eklenen anlar yeni beklentiler yaratrken zamanla deien "Ben ... idim" ve "Ben... olacam"dan farkl olarak, zamanla deimeyen, kalc, hakiki bir ey var mdr? Maharaj: imdiki "Ben-im" de, "Ben ... idim" ve "Ben ... olacam" kadar sahtedir. O sadece zihindeki bir fikirdir, bellein brakt bir izlenimdir ve onun yaratt ayr kimlik de sahtedir. Bu sahte bir merkeze ykleme, ona gndermelerde bulunma alkanlnn terk edilmesi gerek; "Ben gryorum", "Ben hissediyorum", "Ben yapyorum" sans bilin alanndan kaybolmaldr; sahte olanlar gittiinde, geride kalan gerek olandr. S: Bu kendini bertaraf etme (eleme) hakkndaki byk konumalar da nedir? Kendi kendini eleme nasl olabilir? Bu ne tr bir metafizik cambazlktr ki cambazn kaybolmas ile sonulanr? Sonunda o yine -kayboluundan alabildiine gurur duyarak* ortaya kacaktr. M: "Ben-im"i ldrmek zere kovalamak zorunda deilsiniz-; ldremezsiniz. htiyacnz olan tek ey geree duyulan samimi zlemdir. Biz ona atma-bhakti, En Yce Olan'a duyulan sevgi deriz, ya da moksha-sankalpa, sahte olandan kurtulma azmi. Sevgi ve sevginin ilham ettii irade (istek) olmadka, hibir ey yaplamaz. Bir yandan Gerek hakknda konuup dururken, bir yandan bu konuda hibir ey yapmadan durmak kendi kendini bozguna uratmak olur. "Ben-im" diyen kii ile, o "Ben-im"in gzlemcisi arasndaki ilikide sevgi olmaldr. Gzlemci, i varlk, "yksek" benlik eer kendisini gzlemlenenden, yani "daha alt" benlikten ayr sayarsa, onu hor grr, sulu karr ve mahkm ederse durum umutsuzdur. Ne zaman ki, gzlemci (uyakta) kiiyi (vyakti) kendi projeksiyonu ya da tezahr olarak kabul eder, deyim yerindeyse, kendisini Kendi iine alr; o zaman "Ben" ve "bu" dualitesi kaybolur ve dtakinin ve itekinin kimlii iinde En Yce Gerek kendini belli eder. Bu, gren ile grlen'in birlemesi; gren'in gren olduunun bilincine vard, yalnzca grlen ile ilgilenmedii, ayn zamanda ilgilenmekle ilgilendii, dikkate dikkat ettii, farknda olmann farkna vard zaman gerekleir. Gerei odak noktasna getiren kritik faktr, sevecen bir farkndalk halidir. S: Teosoflara ve onlarla gr birliine sahip okltistlere gre insan grnten (vehe) oluur: Kiilik, bireylik ve spiritellik (manevilik). Spiritelliin tesinde tanrsallk (salt mkemmellik) vardr. Kiilik kesinlikle zaman iinde geici olandr ve sadece bir tek doum iin geerlidir; bedenin domas ile balar ve bir sonraki bedenin domas ile biter. Bir kez bitti mi, tam bitmi olur; birka tatl ve ac dersten baka ondan artakalan hibir ey olmaz. Bireylik hayvansal-insan (beer) ile balar ve tam (kemale ermi) insan ile son bulur. Kiilik ve bireylik arasndaki blnme gnmz insanlnn karakteristik zelliidir. Bir yanda doruyu, iyiyi, gzeli zleyen bireylik; te yanda alkanlk ve ihtiras, korku ve agzllk, boyun eme ve iddet arasndaki irkin ekime. Spiritel vehe ise hl kullanmda deil. O bir dualite atmosferinde kendini belli edemez. Ne zaman ki kiilik yeniden bireylik ile birleir ve onun belki snrl fakat doru bir ifadesi haline gelir, o zaman spiritel olann , sevgisi ve gzellii kendini belli eder. Siz uyakt, uyakta, avyakta (gzlemci, gzlenen, gzlem alann retiyorsunuz. O dier retilerle badayor mu? M: Evet, vyakti vyakta'dan ayr bir mevcudiyeti olmadn idrak ettiinde ve uyakta da uyakt 'yi kendi ifadesi olarak grdnde avyakta halinin bar ve sknu kendini belli eder. Gerekte birdir; Vyakta ve avyakta ayrlmas mmkn olmayandr, uyakt ise be unsurdan olumu ve o be unsurla beslenen bedene dayanan duyum-duygu-dnme srecidir. S: Vyakta ile avyakta arasndaki iliki nedir? M: Onlar bir olduklarna gre bir iliki nasl olabilir. "Ben-beden-im" eklindeki fikrin arptc ve yozlatrc etkisi nedeniyle ayrlk ve iliki fikirleri ortaya kar. D benlik (vyakti) i benliin (uyakta) beden-zihin zerindeki projeksiyonundan baka bir ey deildir ki uyakta da En Yce Benliin (avyakta) bir ifadesidir yalnzca, ki avyakta da hepsi ve hibiridir. S: Yksek benlikten ve daha alt benlikten sz etmek istemeyen retmenler var. Onlar insana o sanki yalnzca alt benlik imiesine hitap ediyorlar. Ne Buda, ne sa bir yksek benlikten sz etmilerdir. Krinamurti de yksek benlikten herhangi bir biimde sz etmekten kamyor. Bu neden byledir? M: Bir bedende iki ben nasl olabilir? "Ben-im" birdir. Daha yksek "Ben-im" ve daha alak "Ben-im" yoktur. Her trl zihin hali farkndala sunulur ve onlarla zdeleme sz konusudur. Gzlemlenen eyler grndkleri gibi deildirler ve onlara kar taknlan tavr da taknlmas gereken deildir. Eer Buda'nn, sa'nn ya da Krinamurti'nin kii'ye hitap ettiini dnyorsanz, yanlyorsunuz. Onlar ok iyi bilirler ki d benlik (vyakti) sadece i benliin (vyakta) bir glgesinden ibarettir. Ve onlar sadece

vyakta'ya hitap ederler ve onu uyarrlar. Onlar ona, d benlie dikkat etmesini, ona rehberlik ve yardm etmesini, ondan sorumlu olmasn; ksacas, onun tmyle farknda olmasn sylerler. Farkndalk En Yce Olan' dan gelir ve i varl kaplar; d varlk denilen ise insann onun farknda olmad ksmdr. nsan bilinli olabilir, nk her varlk bilinlidir, fakat farknda deildir, farkndaln iine aldklar iselleir, i haline gelir. Siz bunu farkl ifade edebilirsiniz; beden d varl, bilin i varl tanmlar, saf farkndalk halinde ise En Yce Olan'la temas kurulur. S: Bir beden var, kendim varm. Bedeni biliyorum. Ondan gayr ben neyim? M: Bedenden ayr bir "ben" yoktur, dnya da yoktur, birlikte grnr, birlikte kaybolurlar. Kkende "Ben-im" duygusu vardr. Ondan teye gidin. "Ben-beden-deilim" fikri sadece, sahte olan "Ben beden'im" fikrine kar bir panzehirdir. "Ben-im" mi nedir? Siz kendinizi bilmezseniz, baka neyi bilebilirsiniz? S: Sylediklerinizden, beden olmadka zgrlemenin de olamayaca gibi bir sonu kardm. Eer, "Ben beden deilim" fikri kurtulua gtryorsa, bedenin varl arttr. M: Dosdoru. Beden olmasa, "Ben beden deilim" fikri nasl meydana kabilir? "Ben zgrm" fikri, "Ben bamlym" fikri kadar sahtedir. kisinde ortak olan "Ben-im"i bulun ve onun tesine gein. S: Zihnimin gerisinde srekli bir mrlt, bir faaliyet var. Zayf birok dnce kaynap vzldyor ve bu ekilsiz bulut her zaman benimle. Bu sizde de .byle midir? Sizin zihninizin gerisinde ne var? M: Zihnin olmad yerde onun gerisi de yoktur. Ben hep nm arka yok. Hilik konuur, kalan hiliktir. S: Bir an kalmaz m? M: Gemie ait hibir haz ya da ac kalmaz. Her an yeni domutur. S: Bellek olmazsa bilinli olamazsnz. M: Elbet ki bilinliyim ve bunun da btnyle farkndaym. Bilinci ve ieriini bir bulut ile kyaslayn. Siz bulutun iindesiniz ve ben ona bakyorum. Siz onun iinde kaybolmu, parmak ularnz bile gremez haldesiniz, halbuki ben bulutu, daha birok baka bulutu ve mavi g ve de gnei, ay, yldzlar gryorum. Gerek her ikimiz iin de birdir, fakat sizin iin o bir hapishane, benim iinse, evimdir. S: Siz kiiden (vyakti), tanktan (vyakta) ve En Yce'den (avyakta) sz ettiniz. Hangisi nce gelir? M: En Yce'de tank meydana kar. Tank kiiyi yaratr ve kendisinin ondan ayr olduunu dnr. Tank bilinte meydana kan kiiyi grr ki bilin de yine tankta meydana kar. Bu temel birliin idrak edilii En Yce'nin eseridir. O tann ardndaki gtr, her eyin ondan akp geldii kaynaktr. Kii ile tank arasnda birlik, sevgi ve karlkl yardm olmadka ve olma ve bilme ile eylem uyum iinde olmadka, O'nunla temas mmkn olmaz. En Yce Olan, byle bir uyumun hem kayna hem de meyvesidir. Ben sizinle konuurken bamllktan uzak fakat sevecen farkndalk hali (turiya) iindeyim. Bu farkndalk hali kendine yneldiinde, buna En Yce Hal (turiyatita) diyebilirsiniz. Fakat temel gerek, farkndaln ve halin -olumak, olmak ve olmamak hallerinin- tesin dedir. S: Burada zihnim yksek konular zerinde durmay kolay ve zevkli buluyor. Eve dndmde ise kendimi btn burada renmi olduklarm unutmu, gerek doam bir an bile hatrlayamadan, znt ve tasa iinde buluyorum. Neden? M: ocuksuluunuza dnnzdendir. Henz tam bym deilsiniz. zen gsterilmedii iin gelimeden kalm olan dzeyler var. Sadece iinizde kaba, ilkel, efkatsiz, acmasz ve tmyle ocuksu kalm ynlere tam dikkatinizi verin, olgunlaacaksnz. Esas olan akl ve gnl olgunluudur. Balca engel -dikkatsizlik, farknda olmay- giderildiinde, bu kolayca gerekleir. Farkndalk iinde byrsnz. 63 -isin Yapan Olma Sans Tutsaklktr Soran: Bir sre iin Satya Sai Baba Aram'nda kaldk. Ayrca iki ay da Tiruvannamalai'deki Sri Ramana Aram'nda geirdik. imdi ABD'ye dn yolundayz. Maharaj: Hindistan sizde herhangi bir deiiklie neden oldu mu? S: Ykmz atm gibi hissediyoruz kendimizi. Sri Satya Sai Baba her eyi ona brakmamz ve gn gnne, mmkn olduunca drst yaamamz syledi bize. Bize, "yi olun ve gerisini bana brakn" derdi. M: Sri Ramana Aram'nda ne yapyordunuz?

S: Guru tarafndan bize verilmi mantraya devam ediyorduk. Biraz da meditasyon yaptk. Fazla dnme ya da irdeleme yoktu; sadece sessiz kalmaya alyorduk. Bir felsefe bakmndan hayli yoksul bhakti yolunda idik. Dnecek fazla bir eyimiz yoktu - sadece, Gurumuz'a gvenmek ve hayatlarmz yaamak. M: Bhaktalar'n ou, her ey onlar iin yolunda gittii srce Gurular'na gvenirler. Skntlar ba gsterince de, kendilerini yzst braklm hisseder ve bir baka Guru aramaya balarlar. S: Evet, biz bu tehlikeye kar uyarldk. Biz zorluu kolayln yan sra kabul etmeye alyoruz. "Her ey hayrldr" duygusu ok gl olmaldr. Bir sadhu dou ynne giderken gl bir rzgr esmeye balad. Sadhu dnd ve batya doru yrmeye balad. Biz tam byle yaamay umut ediyoruz - Grmz tarafndan bize gnderilen koullara kendimizi uyum- lamaya alarak. M: Yalnzca hayat vardr. Bir hayat yaayan bir kimse yoktur. S: Bunu anlyoruz, fakat yalnzca yaamakla yetineceimiz yerde, sk sk, hayatlarmz yaamaya kalkyoruz. Gelecek iin plnlar yapmak iimizde kklemi bir alkanlk. M: Siz pln yapsanz da yapmasanz da hayat devam eder. Fakat hayatn iinde, zihinde -fantezilerle uraan ve hayata hkmettiini ve onu kontrol ettiini dleyen- bir kk girdap oluur. Hayat arzu beslemez. Fakat sahte benlik devam etmek ister - ho bir ekilde. Bu nedenle de insann devamlln gvence altna almakla meguldr o. Hayat korkusuz ve zgrdr. Olaylar etkileme fikrine sahip olduunuz srece zgrlk size gre deildir: Olaylarn yapcs, nedeni olma zann tutsakln kendisidir. S: Yapan ve yaplan dualitesini nasl yenebiliriz? M: Hayat sonsuz, blnmez, her zaman var, her zaman faal olarak dnn, izleyin - kendinizi onunla bir hissedinceye kadar. O ok zor bile deildir, nk sonuta kendi doal durumunuza dnyorsunuz. Bir kez, her eyin iten geldiini, iinde yaadnz dnyann size deil, sizin tarafnzdan projekte edildiini idrak ettiinizde, korkularnz sona erer. Bunu idrak etmediiniz srece, kendinizi beden, zihin, toplum, ulus, insanlk, hatta Tanr ya da Mutlak gibi kendi dnzdakilerle zdeletirirsiniz. Fakat btn bunlar korkudan kurtulmak iin kalardr. Ne zaman ki iinde yaadnz kk dnyadan sorumlu olduunuzu tam olarak kabul eder ve onun yaradl, korunma ve ykl srelerini gzlemlersiniz, ancak o zaman, hayal rn olan tutsaklnzdan kurtulursunuz. S: Kendimi niin bylesine sefil ve zavall gryorum? M: Bunu sadece alkanlk yznden yapyorsunuz. Duygu ve dnce tarznz deitirin, onlar yakndan inceleyin. Dikkatsizlikten dolay tutsaksnz. Dikkat zgrletirir. Pek ok eyi sorgulamadan, kesin gibi kabul ediyorsunuz. Sorgulamaya balayn. En ak-seik olan eyler en kukulu olanlardr. Kendinize yle sorular sorun: "Ben gerekten dodum mu?" "Ben gerekten falan mym?" "Var olduumu nasl biliyorum?" "Benim ana-babam kimler?" "Onlar m beni yarattlar, ben mi onlar?" "Bana kendim hakknda sylenen her eye inanmal mym?" "Ben kimim aslnda?" Kendinize bir hapishane ina etmek iin alabildiine uramsnz. imdi onu ykmak iin bir o kadar uran. Aslnda ykmak kolaydr, nk sahtenin sahtelii anlaldnda, o kendi kendine erir gider. Her ey "Ben" fikrine baldr. Onu derinden derine inceleyin. Her derdin kkeninde yatan odur. O sizi gerekten ayran bir tr zar (deri) gibidir. Hakiki olan zarn hem iinde, hem dndadr. Fakat zarn kendisi hakiki olan deildir. Bu "Ben" fikri sizinle birlikte domamtr. Siz onsuz da pekl yaayabilirdiniz. O sizin kendinizi bedenle zdeletirmeniz dolaysyla sonradan gelmitir. O, ayrln var olmad yerde bir ayrlk illzyonu yaratmtr. O sizi kendi dnyanzda bir yabanc haline getirmi ve dnyay size uzak ve dman klmtr. "Ben" duygusu olmadan da hayat devam eder. "Ben" duygusunun olmad huzurlu ve mutlu olduunuz baz anlar vardr. "Ben"in dn ile skntlar da balar. S: nsan "Ben" duygusundan nasl kurtulabilir? M: "Ben" duygusundan kurtulmak istiyorsanz onunla uramak zorundasnz. Onu hareket halinde ve sakinken gzlemleyin, nasl harekete geiyor, ne zaman duruyor, ne istiyor ve nasl alyor; bunlar aka grp tam olarak anlayncaya kadar izleyin. Sonuta, kaynaklar ve zellikleri ne olursa olsun, btn Yogalar'n bir tek hedefi vardr: Sizi ayr varlklar olma, usuz bucaksz ve gzel bir tablo iinde anlamsz bir nokta olma felaketinden kurtarmak. Siz strap ekiyorsunuz, nk kendinizi geree yabanclatrmsnz ve imdi de bu yabanclamadan kap kurtulmaya alyorsunuz. Kendi sabit fikirlerinizden kaamazsnz. Siz ancak onlar beslemeye son verebilirsiniz.

"Ben" sahte olduundandr ki devam etmek ister. Gerein ise devam ihtiyac yoktur; kendisinin yok edilemez olduunu bildiinden, o, formlarn ve ifadelerin yok oluuna kar kaytszdr. "Ben" duygusunu glendirmek ve kalc klmak iin her trl eyi yaparz, ancak hepsi bounadr, nk "Ben" her an yeniden ina edilmektedir. Bu hi kesilmeyen bir itir ve tek radikal zm, "Ben-yle-yle-bir-kiiyim" eklindeki ayrc duyguyu bir defada ve tam olarak yok etmektir. Varolu kalr, fakat ayrc varlk (ben-olu) gider. S: Benim belli spiritel ihtiraslarm var. Onlarn gereklemesi iin almal mym? M: Hibir ihtiras spiritel deildir. Btn ihtiraslar, emeller "Ben" urunadr. Gerek ilerleme kaydetmek istiyorsanz, her trl kiisel baar fikrinden vazgemelisiniz. O szde Yogiler' in ihtiras ve emelleri akl almaz bir eydir. Bir erkein bir kadn iin duyduu arzu, ebedi bir kiisel mutluluk ihtirasna kyasla masumiyetin ta kendisidir. Zihin bir hilebazdr; ne denli dindar grnrse, ihaneti de o kadar kt olur. 64 -Hosunuza Giden Sey Sizi Geride Tutar Soran: Ben emekli bir uzman muhasebeciyim ve karm yoksul kadnlar iin alan bir sosyal hizmet grevlisi. Olumuz ABD'ye gitmek zere yola kyor ve biz onu geirmeye geldik. Biz Penjaplyz fakat Delhi'de yayoruz. Radha-Soami mezhebinden bir Gurumuz var ve satsang'a ok byk deer veririz. Buraya getirilmi olduumuz iin kendimizi ok ansl hissediyoruz. Birok kutsal insan tandk ve sizi de tandmz iin memnunuz. Maharaj: Siz birok mnzevi (yalnzla ekilmi) ve zahit (dnya zevklerinden el ekmi) ile karlam olabilirsiniz, ama kendi tanrsallnn (swarupa) bilincine, tam geree varm bir insan bulmak zordur. Ermiler ve Yogiler muazzam aba ve zverilerle birok mucizevi g edinebilirler ve insanlara yardm etme, inan telkin etme yolunda birok iyi ey de yapabilirler; yine de bu onlar mkemmel klmaz. Bu yol geree gidi yolu deil, sahte olan zenginletirme yoludur. Her aba, insan daha byk bir abaya ynlendirir; ina edilen her eyin ayakta tutulmas, elde edilen her eyin kaybolmaktan ya da bozulmaktan korunmas zorunluluu olur. Kaybedilebilen hibir ey insann kendisine ait deildir; ve kendinize ait olmayan bir eyden size ne yarar gelebilir? Benim dnyamda hibir ey oraya buraya itilmez, zorlanmaz, her ey kendi bana gerekleir. Btn mevcut olanlar zaman ve uzay iindedirler ve geici ve snrldrlar. Mevcut olanlar deneyimleyip duyumsayan da yine snrl ve geici olandr. Ben "Ne mevcuttur", "Kim mevcuttur" ile megul deilim, Ben te'de dururum, onlarn her ikisi ve hibiri olduum yerde. Byk aba ve ilelerden sonra emellerine, yani daha yksek deneyim ve eylem dzeylerine ulaan kiiler bulunduklar konumlarla ilgili iddetli bir duyarllk iindedirler; onlar insanlar, en alt basamaklarda hibir ey baaramayanlardan, en st basamaklarda en stn baar sahiplerine kadar hiyerariler halinde derecelendirirler. Bana gre hepsi eittir. Grn ve ifade farkllklar olur ama bunlarn nemi yoktur. Altn ss eyasnn ekli altn etkilemedii gibi, insann z de etkilenmemi olarak kalr. Bu eitlik duygusu eksik ise, bundan, geree ulalmamlk anlam kar. Sadece bilgi yeterli deildir; bilenin de bilinmesi gerekir. Panditler, Yogiler birok ey bilebilirler fakat kendini, zn bilmedike salt bilginin ne yarar var? O zaman bu bilginin yanl kullanlaca kesindir. Bilen hakkndaki bilgi olmadka huzurun olmas mmkn deildir. S: nsan "bilen"i nasl bilebilir? M: Ben ancak kendi deneyimlerimden bildiklerimi size syleyebilirim. Gurum ile karlatmda bana dedi ki: "Sen kendini zannettiin deilsin. Ne olduunu ara ve bul. 'Ben-im' duygusunu gzle, kendi gerek benliini bul." Onun sylediklerini yaptm. Btn serbest zamanm sessizce, kendime bakarak geiriyordum. Ve bir gn byk bir fark oldu ve ne kadar abuk! Gerek doam idrak etmem sadece yl ald. Gurum ben onu tandktan ksa bir sre sonra ld, fakat bu hi fark etmedi. Bana sylediklerini hatrlayarak sebat ettim. Meyvesi burada, benimle. S: O nedir? M: Kendimi aslnda olduu gibi biliyorum. Ben ne bedenim, ne zihin, ne de zihinsel yetiler. Ben btn bunlardan teyim. S: Yani siz hibir ey deil misiniz? M: Haydi canm, makul olun. Elbette ben benim, en somut ekilde. Ben sadece sizin ben olduumu zannettiiniz deilim. Bu size her eyi anlatr. S: Bu bana hibir ey anlatmyor.

M: nk o anlatlamaz. Siz kendi deneyiminizi kazanmalsnz. Siz eylerle megul olmaya almsnz, fiziksel olsun, zihinsel olsun. Ben bir "ey" deilim, siz de deilsiniz. Biz ne maddeyiz, ne enerji, ne bedeniz ne zihin; kendi varlnz bir an iin grseniz, beni anlamanz zor olmayacak. Birok eye iitmekle inanyoruz. Uzak lkelere, oradaki insanlara, cennetlere, cehennemlere, tanrlara ve tanralara inanyoruz, nk bize anlatlmlar. Ayn ekilde, bize kendimizden de sz edilmi, ana ve babamz, isim, mevki, grevler vb. Doru olup olmadklarn aratrmay hi dnmemiiz. Gerein yolu sahte olann ykmndan geer. Sahteyi ykmak iin ise en kklemi inanlarnz bile sorgulamak zorundasnz. Bunlar arasnda en kts de beden olduunuz fikridir. Beden ile birlikte dnya gelir, dnya ile birlikte dnyay yaratm olduu varsaylan Tanr ve bylece o da korkular, dinleri, dualar, kurbanlar, eit eit sistemleri balatr - hepsi de kendi icad olan canavarlardan delicesine korkan ocuk-in- san' korumak ve desteklemek iin. Farkna varn ki siz doamaz ve lemez olansnz ve korku gidince tm strap biter. Zihnin icat ettiini, zihin ykar. Fakat gerek icat edilmemitir, yleyse yklamaz da. stnde zihnin egemen olamayaca o esasa sarln. Size szn ettiim ne gemitedir, ne gelecekte, ne de imdi akp giden gnlk hayatn iinde. O zaman-ddr (ebedidir) ve onun tam zamanszl zihnin tesindedir. Gurum ve onun "Sen bensin" sz, ebediyen benimledir. Balangta zihnimi onlar zerinde sabit tutmaya alrdm, fakat imdi bu doal ve kolay hale geldi. Zihnin Guru'nun szlerini doru kabul ederek, gnlk hayatnn her ayrntsnda onu kendiliinden bir biimde yaamaya balad nokta geree-varn eiidir. Bu bir anlamda iman yoluyla kurtulutur, fakat imann youn ve kalc olmas arttr. Bununla birlikte, inancn tek bana yeterli olduunu sanmamalsnz. Eylemle ifade edilen inan idrake gtren en etkili vastalardan biridir. Baz retmenler inanc yadsrlar, yalnzca akl ve manta gvenirler. Aslnda onlarn yadsdklar inan deil, fakat kr krne inantr. nan kr deildir. O denemeye istekli olmaktr. S: Spiritel uygulamalar arasnda en etkili ve yararl olann salt tanklk olduu bize sylendi. Bu inanca kyasla nasldr? M: Tank tavr da inantr; insann kendine olan inanc. Kendinizi algladnz gibi olmadnza inanr ve her eyi, uzak bir mesafeden bakarcasna seyredersiniz. Tanklkta aba harcama yoktur. Siz sadece bir tank olduunuzu anlarsnz ve bu anlay eyleme geer. Baka bir eye ihtiyacnz olmaz, yeter ki yalnzca bir tank olduunuzu hatrlayn. Bu tanklk durumundayken kendi kendinize "Ben kimim?" diye soracak olursanz, yant annda gelir, bu szsz ve sessiz bir yanttr. Olan her eyin nesnesi olmay brakp znesi olmaya aln; iinize ynelirseniz znenin de tesinde olduunuzu kefedersiniz. Kendinizi bulduunuz zaman, znenin ve nesnenin, her ikisinin de sizin iinizde olduunu, fakat sizin onlardan hibiri olmadnz greceksiniz. S: Siz zihinden, zihnin tesindeki tanklk bilincinden ve farkndaln tesinde olan En Yce'den sz ediyorsunuz. Farkndaln bile hakiki olmadn m sylemek istiyorsunuz? M: Siz, hakiki ve hakiki olmayan gibi terimlerin alcs ve vericisi olduunuz srece farkndalk mmkn olabilecek tek realitedir. Fakat En Yce Olan btn bu ayrmlarn tesindedir ve "hakiki" terimi ona uymaz, nk onun iinde her ey hakikidir, yleyse byle etiketlenmeye ihtiyac yoktur. O gerein asl kaynadr, o dokunduu her eye gereklik verir. O szler araclyla anlalamaz. Direkt deneyim bile, ne kadar yce olursa olsun, ancak tanklktan ibaret kalr. S: Peki dnyay kim yaratr? M: Evrensel Zihin (chidakash) her eyi yapar ve ykar. En Yce (paramakash) varlk kazanan her eye gereklik verir. Bunun evrensel sevgi olduunu sylemek szcklerle yaplabilecek en yakn tarif olabilir. Tpk, sevginin her eyi hakiki, gzel ve arzu edilen kl gibi. S: Neden arzu edilen? M: Neden olmasn? Btn yaratlm olanlar birbirleri ile ilgilendiren, insanlar bir araya getiren tm o gl ekimler eer En Yce'den gelmiyorsa, nereden geliyorlar dersiniz? Arzudan kanmayn, sadece onun doru kanallardan akmasna dikkat edin. Arzunuz olmazsa l olursunuz. Ama, dk dzeydeki arzularla bir hayalet olursunuz. S: En Yce'ye en ok yaklaan deneyim nedir? M: Muazzam skn ve snrsz sevgi. Evrende doru, gzel ve soylu olan her ne varsa, hepsinin sizden geldiini, onlarn kaynann siz, kendiniz olduunuzu idrak edin. Dnyay denetleyen tanrlar ve Tanralar en harikulade ve muhteem varlklar olabilirler; ama onlar, efendilerinin zenginliini ve gcn ilan eden parlak, debdebeli giysiler iindeki hizmetkrlar gibidirler. S: nsan En Yce Hal'e nasl ular? M: Btn dk dzeyli arzulardan vazgeerek. Siz daha az ile memnun oluyorken, en yksek olana ulaamazsnz. Size keyif ve zevk veren sizi geride alkoyar. Siz her eyin geiciliini, snrlln, doyuruculuktan uzak olduunu idrak edinceye ve tm

enerjilerinizi tek bir byk zlem iinde toplayncaya dek, henz o yolda ilk adm bile atlm deildir. te yandan, En Yce Olan iin duyulan arzunun btnl ve drstl de aslnda En Yce'den gelen bir ardr. Fiziksel ve zihinsel hibir ey size zgrlk veremez. Bir kez, tutsaklnzn kendi eseriniz olduunu anlayp da sizi balayan zincirleri perinlemeye son verdiiniz zaman, artk zgrsnzdr. S: nsan bir Guru'ya nasl gvenip inanabilir? M: Bir Guru bulmak ve ona gvenmek seyrek grlen bir anstr. Bu ok sk olmaz. S: Bunu kader mi saptar? M: Buna kader demek pek az bir eyi aklar. Bir ey olduunda, onun niin olduunu bilemez, cahilliinizi rtmek iin de onu karma, nayet, Rahmet, Tanr radesi olarak tanmlarsnz. S: Krinamurti Guru'ya ihtiya olmadn sylyor. M: Birinin size En Yce Gerek'ten ve ona gtren yoldan sz etmesi gerekir. Krinamurti de zaten baka bir ey yapmyor. Bir bakma o hakldr - o szde mritlerden ou Gurular'na itimat etmezler; onlara itaatsizlik eder, sonunda da terk ederler. Byle rencilerin hi Gurular olmam olmas ve rehberlik iin kendi ilerine bakmalar ok daha iyi olurdu. Yaayan bir Guru bulmak ok seyrek bir frsat ve byk bir sorumluluktur nsan bu konular hafife almamaldr. Siz insanlar, kendinize bir cennet satn almak iin pazara kmsnz ve bir Guru'nun size onu belli bir fiyata salayacan imgeliyorsunuz. Siz az verip ok isteyerek mal gtrme peindesiniz. Kendinizden baka kimseyi dolandrm olmuyorsunuz. S: Siz bir soru sahibine, bizim ayn olduumuzu, eit olduumuzu sylediniz. Ben buna inanamam. Ben inanmadma gre, sylediinizin bana ne yarar olur? M: Sizin inanmaynzn nemi yok. Szlerim dorudur ve ilevlerini yapacaklardr. Soylu beraberliin (satsang) gzelliidir bu. S: Yalnzca yan banzda oturmak spiritel bir uygulama saylabilir mi? M: Elbette. Hayat nehri akyor. Suyun bir miktar burada, ama pek ou oktan hedefine ulat bile. Siz sadece imdi'yi biliyorsunuz. Ben ise gemie ve gelecee, ok daha telere kadar, ne olduunuzu ve ne olabileceinizi gryorum. Benim sizi kendim gibi grmemem mmkn deil. Sevginin gerek doasdr fark grmemek. S: Kendimi sizin beni grdnz gibi grr hale nasl gelebilirim? M: Beden olduunuzu imgelemekten vazgemeniz yeterlidir, ite o "Ben bedenim" fikridir ylesine bela olan. O sizi gerek doanza kar tamamyla kr eder. Bir an iin bile olsa, beden olduunuzu dnmeyin. Kendinize hibir isim, hibir ekil vermeyin. Gerek, karanlkta ve sessizlikte bulunur. S: Bir beden olmadm dnrken belli bir kanaat tamam gerekmez mi? Byle bir kanaati nerede bulabilirim? M: Tamamen kani olmuasna davrann, size gven gelecektir. Salt szlerin ne yarar olur? Bir forml, bir zihinsel kalp size yardmc olamaz. Ama beden ve bedenin karlaryla ilgili tm kayglardan ar, bencil-olmayan eylem sizi gerein ta zne tayacaktr. S: Kani olmadan eyleme gemek iin gerekli cesareti nereden bulacam? M: Sevgi size cesaret verecektir. Siz tmyle vgye deer, yce bir kimse ile karlatnz zaman sevginiz ve hayranlmz size soyluca davranma drts verir. S: Herkes hayranla layk olana hayran olmay bilmez. nsanlarn ou tamamen duyarszdr. M: Takdir etmeyi hayat onlara retecektir. Birikmi deneyimlerin arl onlara grecek gzleri verecektir. Siz deerli bir insan grdnz zaman onu sevecek, ona gvenecek ve onun tlerini dinleyeceksiniz. Geree varm insanlarn rol budur bakalarnda hayranlk ve sevgi uyandracak bir mkemmellik rnei oluturmak. Yaama ve karakter gzellii, ortak iyilik (btnn hayr) iin muazzam bir katkdr. S: Gelimek iin strap ekmek zorunda deil miyiz? M: Istrabn olduunu, dnyann strap ektiini bilmek yeterlidir. Ne haz, ne ac, insan tek balarna aydnlatamazlar. Ancak anlay aydnlatr. Dnyann strapla dolu olduu, domann bir felket olduu gereini bir kez kavrarsanz, onun tesine geme drtsn ve enerjisini bulacaksnz. Haz sizi uykuya yatrr, ac ise uyandrr. Eer strap ekmek istemiyorsanz, uykuya

varmayn. Kendinizi yalnzca mutluluk yoluyla bilemezsiniz, nk mutluluk sizin esas doanzdr. Aydnlanmak iin kartn, siz olmayan tanmak zorundasnz. 65 -Btn ihtiyacnz Sakin Bir Zihindir Soran: Ben iyi deilim. Kendimi olduka zayf hissediyorum. Ne yapmalym? Maharaj: yi olmayan kim? Siz misiniz yoksa bedeniniz mi? S: Bedenim tabii. M: Dn iyilik hissediyordunuz. yilik hisseden ne idi? S: Beden. M: Beden iyiyken memnundunuz ve beden iyi deilken zgnsnz. Bir gn memnun, bir baka gn zgn olan kimdir? S: Zihin. M: Deiken zihni bilen kimdir? S: Zihin. M: Zihin bilendir. Bileni bilen kimdir? S: Bilen kendisini bilmez mi? M: Zihin sreksizdir. Uyku, baygnlk, dikkatsizlik hallerinde olduu gibi tekrar ve tekrar kesintiye urar. Kesintileri kaydeden kesintisiz bir eyin olmas gerek. S: Zihin hatrlar. Sreklilii bu salar. M: Bellek daima ksmdir, taraf tutucudur, gvenilmez ve abuk kaybolandr. O, bilinci kaplayan gl kimlik duygusunu, "Benim" duygusunu aklamaz. Onun kkeninde ne olduunu bulun. S: Ne kadar derinlemesine de baksam, sadece zihni gryorum. Sizin "zihin-tesi" szleriniz bana bir anahtar vermiyor. M: Zihniniz ile baktnz zaman onun tesine varamazsnz. teye varmak iin zihinden ve onun ieriklerinden uzaa bakmalsnz. S: Hangi yne bakmalym? M: Btn ynler zihnin iindedir! Sizden belli bir yne bakmanz istemiyorum. Sadece, zihninizde olup bitenlerden uzaa bakn ve yine zihninizi "Ben-im (var olanm)" duygusuna odaklayn. "Ben-im" bir yn deildir. O btn ynlerin red ve inkrdr. En sonunda "Ben-im" de gitmek zorundadr, nk sizin apak olan srekli dorulamaya ihtiyacnz olmaz. Zihni "Ben-im" duygusu zerinde tutmak zihni baka eylerden uzaa evirmekte yardmc olur. S: Btn bunlar beni nereye gtrr? M: Zihin ar meguliyetlerden uzak tutulduu zaman sakinleir. Eer bu skneti bozmaz ve onun iinde kalrsanz, grrsnz ki o, daha nce asla bilmediiniz bir k ve sevgi ile doygundur; o durumdayken, onu derhal kendi doanz olarak tanyver ir siniz. Bu deneyimden bir kez getiinizde, artk asla ayn kimse deilsinizdir; o zapt edilmez zihin sknetini bozabilir ve vizyonunu silebilir; fakat yine dnmek zorundadr, yeter ki o btn balarn, ksteklerin krlaca, yanlglarn, bamllklarn son bulaca ve hayatn en stn ekilde imdi' de konsantre olaca gne kadar ayn aba srdrlsn. S: Bunun fark ne olur? M: Zihin artk yoktur. Yalnzca eylem halindeki sevgi vardr. S: Bu hale ulatmda onu nasl fark ederim? M: Korku kalmaz. S: Srlar ve tehlikelerle dolu bir dnya ile kuatlmken nasl korkusuz kalabilirim?

M: Sizin kendi ufak bedeniniz de srlar ve tehlikelerle doludur ama ondan korkmazsnz, nk onu kendinizin sayyorsunuz. Bilmediiniz ise tm evrenin sizin bedeniniz olduu ve ondan korkmanza gerek bulunmaddr. ki bedeniniz olduunu syleyebilirsiniz; kiisel bedeniniz ve evrensel bedeniniz. Kiisel olan gelir ve gider, evrensel olan her zaman sizinledir. Tm yaratl sizin evrensel bedeninizdir. Siz kiisel olanla ylesine kr olmusunuz ki evrensel olan gremiyorsunuz. Bu krlk kendi kendine sona erecek deil - o ustalkla ve bilerek, isteyerek giderilmelidir. Tm illzyonlar anlalp terk edildiklerinde, siz hatasz ve mkemmel duruma ulam olursunuz, ki bu durumda kiisel ve evrensel arasndaki btn ayrmlar artk yok olmutur. S: Ben bir kiiyim, dolaysyla da zaman ve uzay ile snrlym. ok kk bir yer tutuyorum ve ancak birka dakika kadar varlm srdryorum: Kendimi ebedi ve her yere yaylm olarak tasavvur edemiyorum. M: Yine de ylesiniz. Gerek doanz aramak iin kendi iinize, derinlere daldnzda, fark edeceksiniz ki sadece bedeniniz ufaktr ve sadece belleiniz snrldr; ama hayatn usuz bucaksz okyanusu sizindir. S: "Ben" ve "evrensel" szckleri bile birbirleriyle elikili. Biri dierini dlar. M: Dlamazlar. Kimlik duygusu evrensel olan da kapsar. Evrensel Kii'yi arayn, bulacaksnz ki siz o'sunuz ve sonsuzca daha fazlas. Her neyse, sizin dnyann iinde deil, dnyann sizin iinizde olduunu idrak etmekle ie balayn. S: Bu nasl olabilir? Ben dnyann yalnzca bir parasym. Tm dnya nasl olur da parann iinde olur, bir aynadan gelen yansma gibi olmadka? M: Sylediiniz dorudur. Sizin kiisel bedeniniz bir paradr ki onun iinde btn harikulade bir ekilde yansmaktadr. Fakat ayn zamanda bir evrensel bedeniniz de vardr. Onu bilmediinizi de syleyemezsiniz, nk siz onu her zaman grp alglamaktasnz. Yalnz siz ona "dnya" diyor ve ondan korkuyorsunuz. S: Ben kk bedenimi bildiimi hissediyorum, ama dierini - bilim yoluyla rendiklerim dnda - bilmiyorum. M: Sizin kk bedeniniz sizin bilmediiniz srlar ve harikalarla doludur. Sonra bilim de var, sizin tek rehberiniz. Anatomi de astronomi de sizi tarif eder. S: Sizin evrensel beden retinizi geerli bir kuram olarak kabul etsem bile, onu nasl deneyden geirebilirim ve bu benim ne iime yarar? M: Kendinizi her iki bedenin sakini olarak bildiinizde artk hibir eyi kendinizden dlamayacaksnz. Tm evren sizin ilgi ve sorumluluk alannza girecek; her canly sevecek ve ona en byk efkat ve anlayla yardm edeceksiniz. Bakalaryla aranzda hi kar atmas olmayacak. Her eyleminiz yararl, her hareketiniz bir hayr ve nimet haline gelecek. S: Evrensel varlm idrak yolunda nasl ilerleyeceim? M: nnzde iki yol var: Tm aklnz ve gnlnzle kendinizi kefetme abas iinde olursunuz, ya da benim szlerime gvenir, gereini yerine getirirsiniz. Yani, ya tamamen kendinizle megul olursunuz ya da kendinizle megul olmay tamamen terk edersiniz. "Tamamen" szc nemlidir. nk En Yce'ye ulamak iin en uta olmak zorundasnz. S: Ben byle kk ve snrlyken yle yksekliklere ulamay nasl ama edinebilirim? M: Kendinizi iinde her eyin olduu ve olutuu bilin okyanusu olarak idrak edin. Bu zor deildir. Biraz dikkatli olmakla ve kendinizi yakndan gzlemlemekle greceksiniz ki hibir olay sizin bilinciniz dnda deildir. S: Dnya benim bilincimde belirmeyen olaylarla dolu. M: Sizin bedeniniz bile sizin bilincinizde belirmeyen olaylarla dolu. Bu, sizin bedeninizi sahiplenmenize engel olmuyor. Siz dnyay da tpk bedeninizi bildiiniz gibi biliyorsunuz - duyularnz vastasyla. Cildinizin d tarafndaki dnya ile i tarafndaki dnyay birbirinden ayran ve onlar kart konumlara getiren sizin zihninizdir. Bu durum korkuyu, nefreti ve hayatn btn sefalet ve felaketlerini yaratmtr. S: Sizi takip edemediim konu, bilincin tesine gei hakknda sylediklerinizdir. Szlerinizi anlyorum, fakat deneyimi tasavvur edemiyorum. Nitekim, btn deneyimlerin bilinte olduunu kendiniz sylediniz.

M: Haklsnz, bilin tesinde deneyim olamaz. Ama sadece olma deneyimi vardr. Bilin-tesi bir hal vardr ama bu bilinsizlik hali deildir. Bazlar ona sper-bilin derler. O, z- ne-nesne ilikisinden azade, saf farkndalktr. S: Ben Teosofi'yi inceledim ve sizin sylediklerinize yakn bir eyler bulamadm. Kabul ediyorum ki Teosofi yalnzca tezahrlerle meguldr. O evreni ve sakinlerini bir hayli ayrntlaryla tarif ediyor. O deneyim dzeylerine tekabl eden birok madde katn kabul ediyor, fakat daha teye gider grnmyor. Sizin syledikleriniz ise tm deneyimin tesine geiyor. Eer o denenebilir deilse, onun zerinde bunca konuma neden? M: Bilin sreksizdir ve kesintilerle doludur. Ama kimliin sreklii var. Bu kimlik duygusu bilin tesi bir nedenden ileri gelmiyorsa, nereden geliyor? S: Ben zihnin tesindeysem, kendimi nasl deitirebilirim? M: Herhangi bir eyi deitirmenin gerei nedir? Zihin zaten her zaman deiip durmaktadr. Zihninize, tarafszlkla bakn, bu onu sakinletirmeye yeter. O sakinletiinde ise onun tesine geebilirsiniz. Onu durmadan altrmayn. Durdurun - ve sadece olun. Eer onu dinlendirirseniz, o kendine gelir, safln ve gcn yeniden kazanr. Srekli dnmek onu ypratr ve bozar. S: Eer benim gerek varlm her zaman benimleyse, nasl oluyor da ondan habersiz oluyorum? M: nk o ok sptil, zihniniz ise ok kaba ve kaba duygularla, dncelerle dolu. Zihninizi yattrn ve arndrn, berraklatrn, o zaman kendinizi gerekte olduunuz gibi greceksiniz. S: Kendimi bilmek iin zihne ihtiyacm var m? M: Siz zihnin tesin deiniz, fakat zihninizle bilirsiniz. Aktr ki bilginizin derinlii, genilii ve karakteri, kullandnz aletin niteliklerine baldr; aletinizi dzeltir ve gelitirir seniz, bilginiz de dzelip geliecektir. S: Mkemmel ekilde bilmek iin mkemmel bir zihne ihtiyacm var. M: Btn ihtiyacnz sadece sakin bir zihindir. Zihniniz sakinletiinde dier her ey gereince ve doru ekilde gerekleeektir. Gne ykselirken dnyay nasl aktifletiriyorsa, ylece, z-farkndalk (kendini-bili) de zihinde deiimler meydana getirir. z-farkndaln sakin ve devaml iinde, iteki enerjiler uyanr ve sizin hibir g harcamanz gerektirmeden mucizeler yaratrlar. S: En byk iin almadan yapldn m sylemek istiyorsunuz? M: Tam yle. Aydnlanmann sizin kaderiniz olduunu anlamaya aln. Kaderinizle ibirlii yapn, ona kar gitmeyin, onu arptmayn. Brakn kendini gerekletirsin. Btn yapmanz gereken i, aklsz zihnin yaratm olduu engellere dikkatinizi vermek, onlar fark etmektir. 66 -Btn Mutluluk Arayslar Zavalllktr Soran: Ben ngiltereden geldim ve Madras'a gidiyorum. Orada babamla buluup otomobille karadan ngiltereye gideceiz. Ben Psikoloji renimi grmek istiyorum, fakat ilgi alanm bununla kstl deil. Baz sorular var ki zamanla deimiyorlar. Anladma gre byle sorulara sizin baz yantlarnz var, bu yzden sizi grmeye geldim.. Maharaj: Acaba sorularnz yantlayacak doru kimse ben miyim? Ben nesneler ve insanlar hakknda pek az ey biliyorum. Ben sadece var olduumu biliyorum. Siz de o kadarn zaten biliyorsunuz. Biz eitiz. S: Var olduumu elbette biliyorum, ama onun ne anlama geldiini bilmiyorum. M: Sizin "Ben-im"de "Ben" olarak kabul ettiiniz siz deilsiniz. Var olduunuzu, siz olduunuzu bilmek doaldr, ne olduunuzu bilmek ise ok aratrma gerektirir. Sizin tm bilin alann aratrmanz ve ondan teye ulamanz gerekecektir. Bunun iin doru retmeni bulmanz ve keif iin gerekli olan koullar yaratmanz gerekir. Genelde iki yoldan sz edilebilir: Dsal ve isel. Siz ya gerei bilen biriyle birlikte bulunacak ve kendinizi onun rehberliine ve ekillendirici etkisine tmyle teslim edeceksiniz, ya da iinizdeki rehberi arayacak ve iteki , sizi her nereye gtrrse, takip edeceksiniz. ki durumda da kiisel arzularnz ve korkularnz dikkate alnmamaldr. Her iki halde de, devam etmeli, iten ve drst olmalsnz. Gvenilmeye ve sevilmeye layk bir insanla karlama ansna sahip olan insanlar azdr. ou zor yollardan ilerlemeye mecburdurlar, zek ve anlay yolu, ayrt edebilme ve bamllklardan kurtulu yolu (viveka, vairagya). Herkese ak olan bu yoldur. S: Buraya gelmekle anslym; her ne kadar yarn ayrlyor- sam da, sizinle bir grme tm hayatm etkileyebilir.

M: Evet, bir kez "Ben gerei bulmak istiyorum" demeye grn, btn hayatnz derin biimde bundan etkilenir. Btn zihinsel ve fiziksel alkanlklarnz, duygularnz, arzu ve korkularnz, plnlarnz ve kararlarnz, hepsi kkten bir deiim geireceklerdir. S: Gerei bulmaya karar verdikten sonra ikinci adm ne olmaldr? M: Eer itenlie sahipseniz, hangi yolu tutarsanz tutun, sizi hedefinize gtrecektir. Belirleyici faktr itenliktir. S: tenliin kayna nedir? M: Kuun yuvasna, baln domu olduu da rmana dnmesini salayan yuvaya-dn igds. Meyve olgunlatnda tohum topraa dner. Olgunlama esastr. S: Peki beni ne olgunlatracak? Deneyime ihtiyacm var m? M: Siz ihtiyacnz olan btn deneyime sahipsiniz, aksi halde buraya gelmezdiniz. Daha fazla deneyim toplamaya artk ihtiyacnz yok, artk deneyim-tesine gemelisiniz. Her ne aba gsterseniz, her ne yntem (sadhana) izleseniz, bunlar sadece daha ok deneyim retmeye neden olacak, fakat sizi teye gtrmeyecek. Kitaplar okumak da yardmc olmayacak. Onlar zihninizi zenginletirecekler, fakat kiiliiniz dokunulmadan kalacak. Eer aratrmalarnzdan herhangi bir yarar, maddi, zihinsel ya da spiritel bir kar bekliyorsanz, esas gzden karmsnz demektir. Gerek size kiisel bir avantaj salamaz. O size daha stn bir mevki kazandrmaz, sizi bakalar stnde gl ve egemen klmaz; btn kazancnz, gerein kendisidir ve yanltan kurtulmuluktur. S: Elbet ki gerek size bakalarna yardm etme gc verir. M: Bu sadece bir imgelemedir, ne kadar soyluca olsa da! Gerekte bakalarna yardm etmezsiniz, nk bakalar yoktur. Siz insanlar soylu ve soysuz diye blyorsunuz ve soylularn soysuzlara yardm etmelerini istiyorsunuz. Siz ayryor, deer biiyor, yarglyor ve mahkm ediyorsunuz - gerek adna gerei tahrip ediyorsunuz. Sizin gerei bir formle balama arzunuz onu inkr demek oluyor, nk o szcklere sdrlamaz. Gerek ancak sahtenin reddi ve inkr ile ifade edilebilir - eylemle. Bunun iin sahteyi sahte olarak grmeli (viveka) ve onu reddetmelisiniz (vairagya). Sahte olann reddi zgrletirici ve enerji vericidir. O mkemmellie giden yolu aar. S: Gerei kefettiimi ne zaman bilirim? M: "Bu doru", "Bu doru deil" fikri ortaya kmad zaman. Doru kendini ne srmez, o sahtenin sahte olarak grlmesi ve reddedilmesinde yatar. Zihin sahte olan tarafndan kr edilmiken doruyu aramak yararszdr. Doru olann sezilebilme- si iin nce sahtenin tamamen temizlenip yok edilmesi gerekir. S: Fakat sahte nedir? M: Kukusuz, varl olmayan sahtedir. S: Varl olmayan demekle neyi kastediyorsunuz? Sahte olan orada karnzda ivi gibi kaskat duruyor. M: Kendi kendisiyle elikide olann varl yoktur. Ya da anlk bir varl vardr ki bu da ayn anlama gelir. nk ba ve sonu olann ortas yoktur. O botur. O yalnzca zihnin ona verdii isim ve ekli tar, ama onun ne cevheri, ne de z vardr. S: Madem ki btn geici olanlarn varl yoktur, yleyse evrenin de bir varl yoktur. M: Bunu kim inkr eder? Elbette evrenin bir varl yoktur. S: Neyin vardr? M: Varl iin bir koula, bir eye bal olmayan, evrenle birlikte doup evrenle birlikte batmayan, kantlanmaya ihtiyac olmayan ve dokunduu her eye gereklik veren. Bir an iin gerek gibi grnmek sahte olann doasdr. Doru, sahtenin babas olabilir. Ama sahte olan, zaman ve uzay ile snrldr ve koullarn rettiidir. S: Sahte olandan kurtulup hakiki olan nasl kazanabilirim? M: Ne amala? S: Daha iyi, daha doyurucu bir yaam srmek, btnlk iinde ve mutlu olmak iin.

M: Zihnin kavrad herhangi bir ey sahte olmak zorundadr, greli ve snrl olmaya mahkmdur. Gerek, kavranamaz olandr ve herhangi bir amaca hizmet edemez. O kendisi iin aranp istenmelidir. S: Kavranamaz olan nasl isteyebilirim? M: stenmeye deer baka ne vardr ki? Ama u var ki, gerek, bir eyi ister gibi istenemez. Hakiki olmayann hakiki olmadn fark eder ve onu atarsnz. te sahte olan fark edip onu reddetmek de geree giden yolu aar. S: Anlyorum. Fakat bu gnlk hayatta nasl grnr? M: Kendini dnmek ve kendi karn gzetmek sahte olann odak noktalardr. Sizin gnlk hayatnz arzu ile korku arasnda titreir. Ona dikkatle bakn, zihnin saysz isimlere ve ekillere brndn grn - bir akarsuyun yerinden kopmu kaya paralarnn arasndan kprerek ak gibi. Onun her eylemini temeldeki bencil maksada dek izleyin ve o maksat kayboluncaya kadar ona bakn. S: Yaamak iin insann kendisine bakmas, kendisi iin para kazanmas gerekli. M: Kendiniz iin kazanmaya ihtiyacnz yok, fakat bir ocuk, bir e iin kazanmanz gerekebilir. Bakalar uruna almaya devam etmek zorunda olabilirsiniz. Canl kalmaya almak bile bir zveri olabilir. Ne olursa olsun, bencil olmaya gerek yok. Her bencilce drty, onu fark eder etmez defedin, o zaman gerei aramaya ihtiyacnz olmaz, gerek sizi bulacaktr. S: Ama asgari ihtiyalar var. M: Annenizin rahmine dtnz andan itibaren bunlar karlanmad m? Kendiniz iin kayglanmak esaretinden kurtulun ve gerekte olduunuz ey olun - eylem halindeki anlay ve sevgi. S: Ama insan hayatta kalmak, varln srdrmek zorunda! M: Varlnz srdrmemek elinizde deil! Gerek siz ebedidir ve doum ve lmn tesindedir. Beden de, ona ihtiya olduu srece canl kalacaktr. Onun uzun yaamas da nem tamaz. Dolu bir hayat, uzun sren bir hayattan daha iyidir. S: Dolu bir hayatn ne olduunu kim syleyecek? Bu benim kltrel birikimime baldr. M: Eer gerei aryorsanz, kendinizi btn birikimlerden, kltrlerden, btn duygu ve dnce kalplarndan bamsz klmalsnz. Hatta kadn ya da erkek ve hatta insan olma fikirleri de terk edilmelidirler. Hayat okyanusu her eyi ierir, sadece insanlar deil. yleyse, nce tm kendini-tanmlamalar terk edin, kendinizi yle veya byle, falanca ya da filanca, u veya bu olarak dnmekten vazgein. Kendi hakknzdaki tm endieleri terk edin, maddi ya da manevi esenliiniz iin tasalanmayn, kaba ya da sptil, her arzuyu terk edin. Her trl baar dncesini brakn. Siz burada ve imdi tamamsnz, kesinlikle hibir eye ihtiyacnz yok. Bu, delice cesur, tedbirsiz, kaytsz olmanz gerekir demek deildir; sadece, kendinizle ilgili temel endie ortadan kalkmaldr. Kendiniz ve yaknlarnz iin bir miktar gdaya, giysiye, barnaa ihtiyacnz vardr, fakat agzllk ihtiya sanlmadka, bunlar sorun yaratmayacaklardr. Nesnelerle uyum iinde yaayn - onlarn olduklarn imgelediiniz ekilde deil de, olduklar halleri ile. S: Ben neyim, eer insan deilsem? M: Size bir insan olduunuzu dndren ey insan deildir. O, boyutsuz bir bilin noktasdr, bilinli bir hi; kendi hakknzda syleyebileceiniz tek ey "Ben-im (var olanm) "dr. Siz saf varlk-farkndalk-akn mutluluksunuz. Bunu idrak etmek btn araylarn sonudur. Kendi hakknzda dndklerinizin sadece hayal rn olduunu grdnz ve geici olann geici, hayal rn olann hayal rn olduunun farknda olarak, saf, tarafsz ve bamllklardan kurtulmu bir hale ulatnz zaman, buna da ulaacaksnz. Bu kesinlikle zor deildir, fakat bamllklardan kurtulu gereklidir. Gerein grlmesini o kadar zorlatran, sahte olana tutunup ondan kopamamaktr. Sahte olann zamana ihtiyac olduunu ve zamana ihtiyac olann sahte olduunu bir kez anlarsanz, zaman tesi ve hep imdi'de olan Gerek'e yaknlam olursunuz. Zaman iindeki ebediyet sadece tekrarlantr, bir saatin hareketi gibi. O gemiten gelecee, sonu gelmek bilmeden, bo bir sreklilik halinde akar. Gerek ise imdi'yi ylesine hayat dolu klan, sadece zihinsel olan gemi ve gelecekten ylesine farkl klandr. Bir eye ulamak iin zamana ihtiyacnz varsa onun sahte olmas zorunludur. Gerek olan her zaman sizinledir; olduunuza varmak iin beklemenize gerek yoktur. Yalnzca zihninizin aray iinde sizden uzaklamasna izin vermeyin. Bir eyi istediiniz zaman kendi kendinize sorun: ona gerekten ihtiyacm var m diye. Ve eer yant hayr ise, ucunu brakn. S: Mutlu olmamal mym? Bir eye ihtiyacm olmayabilir ama eer beni mutlu edecekse, onu elde etmemeli miyim?

M: Hibir ey sizi olduunuzdan, kendinizden daha mutlu edemez. Btn mutluluk araylar zavallcadr ve daha byk zavalllklara gtrr. Mutluluk tanmna layk tek mutluluk bilinli varln doal mutluluudur. S: Bylesine yksek bir farkndalk dzeyine ulamadan nce, birok deneyime ihtiyacm yok mudur? M: Deneyim ardnda yalnzca anlar brakr ve zaten yeterince ar olan yke yk katar. Daha fazla deneyime ihtiyacnz yok. Gemite olanlar yeterlidir. Eer daha fazlasna ihtiyacnz olduunu hissediyorsanz, evrenizdeki insanlarn kalplerine bakn, bin ylda yaayamayacanz kadar ok ve eitli deneyimler bulacaksnz. Bakalarnn kederlerinden ders aln ve sizinkileri kendinize saklayn. htiyacnz olan, daha ok deneyim deil, btn deneyimlerden azade olmaktr. S: Siz kendiniz deneyimlerden gemiyor musunuz? M: evremde olaylar oluyor, ama ben onlarn iinde rol almyorum. Bir olay ancak ona duygusal olarak dahil olursam, bir deneyim haline gelir. Ben tamam olan, kendini dzeltme, gelitirme peinde olmayan bir hal iindeyim. Deneyimin bana ne yarar var? S: nsann bilgiye, renmeye ihtiyac vardr. M: eylerle uramak iin eylerin bilgisine ihtiyacnz olur. nsanlarla ilikinizde igrye, sempatiye ihtiyacnz olur. Kendinizle megulseniz, hibir eye ihtiyacnz yoktur. Neyseniz o olun: Bilinli varlk. Ve kendinizden ayrlp yanl yola sapmayn. S: niversite renimi ok yararl olur. M: Hi kuku yok, o size hayatnz kazanmada yardmc olur. Ama size nasl yaanacan retmez. Siz bir psikoloji rencisisiniz. O size belli durumlarda yardmc olabilir. Fakat siz psikoloji ile yaayabilir misiniz? Hayat ancak eylem halindeki gerei yanstt zaman ismine layktr. Hibir niversite size nasl yaanmas gerektiini ve lm an geldiinde: "yi yaadm, tekrar yaamaya ihtiyacm yok" diyebileceiniz ekilde yaamay retemez. Biroumuz yeniden yaayabilmeyi arzulayarak lrz. O kadar ok hata ilenmi, o kadar ok ey yaplmadan braklmtr ki. Birok insan bitkisel bir mr geirir ama yaamaz. Onlar sadece deneyim biriktirir ve belleklerini zenginletirirler. Fakat deneyim, ne duyusal ne de kavramsal olan ve ne bedene ne de zihne ait olan, bununla birlikte her ikisini de ieren ve onlar aan Gerek'in yadsnmasdr. S: Fakat deneyim ok yararldr. Deneyim ile siz aleve dokun- mamay renirsiniz. M: Size daha nce de syledim; eylerle megul olduunuzda, deneyim ok yararldr diye, fakat o size insanlarla ve kendinizle nasl iliki kuracanz, bir hayat nasl yaayacanz sylemez. Biz bir otomobil srmekten ya da para kazanmaktan sz etmiyoruz. Bunlar iin deneyime ihtiyacnz vardr. Fakat kendinize k tutmak iin maddi bilgi size yardm etmez. Orada, szcn gerek anlamyla kendiniz olabilmeniz iin, arac bilgiden daha mahrem ve daha derin bir eye ihtiyacnz vardr. D hayatnz nemsizdir. Bir gece bekisi olarak da mutlu yaayabilirsiniz. nemli olan i aleminizde ne olduunuzdur. sel huzur ve mutluluu kazanmak zorundasnz. Bu, para kazanmaktan ok daha zordur. Hibir niversite size kendiniz olmay retemez. renmenin tek yolu uygulamadr. Hemen, imdi kendiniz olmaya balayn. Sizin olmayan her eyi bir tarafa atn ve durmadan derinlein. Tpk bir kuyu kazan adamn su olmayan her eyi ata ata su seviyesine inmesi gibi siz de ylece, sizin olmayan pek ok eyi atmak zorundasnz, ta ki sahiplenemeyeceiniz, sizin olmayan hibir ey kalmayncaya kadar. Bakacaksnz ki zihnin engel atp tutunabilecei hibir ey kalmam. Siz artk bir insanolu bile deilsiniz. Siz sadece var olansnz - zaman ve uzayla birlikte genileyen ve her ikisinden de te olan bir farkndalk noktassnz, kendi nedeni bulunmayan nihai nedensiniz. Siz bana "Sen kimsin" diye soracak olursanz benim yantm, "Belli ve zel tek bir ey deil. Ama Ben-im" olurdu. S: Eer siz zel, belli bir ey deilseniz, yleyse evrensel olmalsnz. M: Evrensel olmak nedir - bir kavram olarak deil, bir yaam biimi olarak? Sizinle temas kuran hibir eyi ayrmamak, ona kar koymamak, fakat hepsini anlamak ve sevmek evrenselce yaamak demektir. Gerekten unu syleyebilmek: Ben dnyaym, dnya bendir, ben dnyada evimdeyim, dnya benimdir. Her mevcut olan benim mevcudiyetim, her bilin benim bilincim, her keder benim kederim, her sevin benim sevincimdir diyebilmek - bu evrensel hayattr. Bununla birlikte, gerek varlmz evren tesidir ve dolaysyla zel ve evrensel kategorilerinin tesindedir. O ne ise odur, tmyle kendi kendine yeten ve bamsz. S: Bunu anlamakta zorluk ekiyorum. M: Bunlar zerinde durup dnmek iin kendinize zaman tanmalsnz. Beyninizdeki eski alkanlklar, oluk izleri silinme- li ve yenileri olumamaldr. Kendinizi hareket ettirebilen her eyin ardndaki ve tesindeki kmldatlamaz olan, vuku bulan her eyin sessiz tan olarak tanmalsnz. S: Bu benim faal bir yaam fikrinden bsbtn vazgemem gerektii anlamna m gelir?

M: Kesinlikle hayr. Evlenme olacaktr, ocuklar olacaktr, bir aile geindirmek iin para kazanma olacaktr. Olaylarn doal ak iinde btn bunlar olacaktr, nk kader gereklemelidir; siz onlarn iinden dirensiz geeceksiniz; grevler geldike, onlar ister kk, ister byk olsunlar, dikkatle ve tam olarak yapacaksnz. Fakat genel tutum, sevecen bir tutkusuzluk (bamllktan yoksunluk), muazzam bir iyi niyet, karlk beklemeden srekli bir veri hali olacaktr. Evlilikte siz ne bir koca ne bir karsnz, fakat ikisi arasndaki sevgisiniz. Siz her eyi dzenli ve mutlu klan berraklk ve iyiliksiniz. Bu size belirsiz grnebilir ama biraz dnrseniz fark edeceksiniz ki mistik olan en pratik olandr, nk hayatnz yaratc ve mutlu klar. Bilinciniz daha yksek bir boyuta ulamtr, oradan her eyi ok daha berrak, ok daha keskin bir ekilde grebilirsiniz. Farkna varrsnz ki doutan meydana kan ve lmle bitecek olan kii geici ve aslsz olandr. Siz arzularn ve korkularn penesindeki o duyusal, duygusal ve entelektel kii deilsiniz. Kendi gerek benliinizi bulun. Ben neyim? Bu tm felsefelerin ve psikolojinin temel sorusudur. Onda derinlein. 67 -Deneyim Gerek Olan Degildir Maharaj: Kendisini arayan kii az zamanda fark eder ki o kendi bedeni olamaz. Bir kez "Ben-beden-deilim" kams iyice yerleince o artk bedeni adna ve bedeni iin hissedemez, dnemez ve eylemde bulunamaz; o kolayca kefeder ki o evrensel olu, bili_ve yaptr ve onun iinde ve onun sayesinde tm evren gerektir, bilinlidir ve faaldir. Sorunun z budur. Bilinciniz ya beden-merkezlidir ve siz koullarn tutsasnzdr, ya da siz evrensel bilincin ta kendisisiniz ve her olayn kontrol sizdedir. Ne var ki bilin, ister bireysel ister evrensel olsun, benim gerek meskenim deildir; ben onun iinde deilim, o benim deildir, onun iinde Ben yoktur. Ben teyim; geri insann ne bilinli ne de bilinsiz, fakat sadece te olduunu aklamak kolay deildir. Ben Tanr'nn iindeyim ya da ben Tanr'ym diyemem; Tanr evrensel k ve sevgidir, evrensel tanktr; Ben evrenselden de teyim. Soran: Bu durumda siz isimsiz ve ekilsizsiniz. Ne tr bir varlnz var sizin? M: Ben Ben'im; ne ekilli, ne ekilsiz, ne bilinli ne de bilinsizim. Ben btn bu kategorilerin dndaym. S: Siz neti-neti (o deil, bu deil) tarznda bir yaklam gsteriyorsunuz. M: Siz sadece inkr ile de beni bulamazsnz. Ben hibir ey kadar her eyim de. Ne ikisi ne de hibiri. Bu tarifler Evrenin Efendisi'ne uygundur, bana deil. S: Maksadnz hibir ey olduunuzu mu ifade etmek? M: Oh, hayr! Ben tam ve mkemmelim. Ben varln varoluuyum, bilmenin biliiyim, mutluluun tamlym. Siz beni boluk haline indirgeyemezsiniz! S: Eer siz szlerin tesindeyseniz, biz ne hakknda konuacaz? Metafizik bakmdan szleriniz birbirleriyle tutarl; aralarnda hi eliki yok. Fakat sylediklerinizde beni besleyecek bir ey de yok. Benim acil gereksinimlerimin tamamen tesinde onlar. Ben ekmek istiyorum, siz mcevher veriyorsunuz. Onlar ok gzel kukusuz, fakat ben am. M: yle deil. Ben size tam da ihtiyacnz olan sunuyorum - uyan. Siz a deilsiniz, ekmee de ihtiyacnz yok. htiyacnz: son vermek, terk etmek, yakalanm olduunuz engellerden syrlmaktr. htiyacnz olduuna inandklarnz, ihtiyacnz olanlar deildir. Gerek ihtiyacnz ben biliyorum, siz deil. Siz benim iinde bulunduum hale dnmek istiyorsunuz - doal halinize. Dnebileceiniz baka herhangi bir ey bir illzyon ve bir engeldir. Bana inann ki kendiniz olmaktan baka hibir eye ihtiyacnz yok. Siz bir eylere sahip olmakla deerinizi artracanz hayal ediyorsunuz. Bu, altnn kendisine bakr katlmasyla daha iyi duruma geleceini hayal etmesi gibi bir ey. Doanza yabanc olan her eyin terk edilmesi ve reddedilmesi yeterlidir. Dier her ey botur. S: Bunun sylenilmesi yaplmasndan daha kolay. Bir adam mide ars ile geliyor ve siz ona midesini boaltmasn sylyorsunuz. Elbette zihin olmaynca sorun da olmaz. Fakat ite zihin orada duruyor - en somut biimde. M: Zihnin orada olduunu size zihin sylyor. Aldanmayn. Zihin hakknda btn sonu gelmez tartmalar reten zihnin kendisidir, kendi korunmas, devam ve genilemesi iin. Sizi zihnin tesine gtrecek olan, zihnin kvrlp bkllerini ve rpnlarn dikkate almay dpedz reddetmektir. Btn dncelerin tesinde, sessiz farkndalk hali iinde, "Ben-im" zerinde kaim. Size "Ben-im"le ilgili her ne dnce gelirse, onlar tm anlamdan soyun ve onlara aldrmayn. S: Bat'dan gelen birok genle karlayorum ve onlar Hintliler ile kyasladm zaman temel bir farkllk buluyorum. yle grnyor ki onlarn psieleri (antahkarana) farkl.. Hintli zihin z, Gerek, saf zihin, evrensel bilin gibi kavramlar kolay kavryor. Kulaklarna tan ve tad ho geliyor. Batl zihni ise karlk vermiyor ya da hemen reddediyor onlar. O onlar derhal somutlatryor ve kabul edilmi deerlerin hizmetinde kullanmak istiyor. Bu deerler ou zaman kiiseldir; salk, refah, servet; bazen de sosyal - daha iyi bir toplum, herkes iin daha mutlu bir yaam; bunlarn, ister kiisel ister toplumsal olsun, hepsi de

dnya sorunlaryla ilgili. Bir Batl ile konuurken sk sk karlalan bir baka zorluk da onlara gre her eyin deneyim oluu onlar yiyecek, iecek, kadn, sanat ve seyahati deneyimlemek istedikleri gibi, Yoga'y, kendini-idraki ve zgrlemeyi de deneyimlemek istiyorlar. Onlar iin bu, bir bedel karl satn alnabilecek bir baka deneyimden ibaret. Onlar byle bir deneyimin satn alnabileceini imgeler ve fiyat zerinde pazarlk ederler. Bir Guru, aba ve zaman konularnda ok yksek bir bedel nerdiinde, bu kez, taksitle alveri rnei, ok kolay grnen, ama yerine getirilmesi olanaksz koullar ne sren bir bakasna giderler. Bu eski ykdr, ilac alrken gri maymunu dnmemek. Bu durumda o, dnyay dnmemektir, "egoyu tmyle terk etmek", "btn arzular sndrmek", "kesin bekrlk" vb.dir. Tabii bu arada btn dzeylerde alabildiine bir aldatmaca srp gitmektedir ve sonu sfr olur. Baz Curalar srf aresizlikten tm disiplinleri terk eder, hibir koul koymaz, aba harcamamay, doal olmay, "yapmal" ve "yapmamal" gibi davran kalplar olmakszn pasif bir farkndalk halinde yaamay tlerler. Ve birok renci (mrit) de var ki, gemi deneyimleri yznden kendilerini sevmez hale geldiklerinden, kendilerine bakmak ilerinden gelmez. Eer kendilerinden nefret etmemilerse, hi deilse kendilerini i- skc bulmaktadrlar. Kendini-bilme abasndan bkknlk duyduklarndan artk baka bir ey istemektedirler. M: Eer istemezlerse, brakn kendilerini dnmesinler. Bir Guru ile birlikte bulunsunlar, onu gzlesinler, onu dnsnler. Az zaman sonra, yepyeni, daha nce -belki ocukluk a hari- yaanmam bir tr mutluluu tadacaklar ki bu onlarn dikkatini ekecek ve dikkat de ilgi uyandracaktr, ilgi bir kez uyandnda ise, dzgn uygulama onu izler. S: Bu insanlar ok eletirici ve kukucudurlar. Onca deneyimden ve onca d krklndan sonra da baka trl olamazlar. Bir yandan deneyimlemek isterler, te yandan gvensizlik iindedirler. Onlara nasl ulamal? M: Gerek igr ve sevgi onlara ulaacaktr. S: Onlar bir spiritel deneyim yaadklarnda ise bir baka zorluk ortaya kar. Deneyimin kalc olmadndan, rastgele gelip gittiinden yaknrlar. Elma ekerini ele geirdikten sonra onu durmadan emmek isterler. M: Deneyim ne kadar yce ve gzel olursa olsun, gerek, asl olan deildir. Doas gerei o gelir ve gider. Kendini-idrak, elde edilebilecek bir ey olmaktan ok, anlalacak bir haldir. Bir kez ulaldnda artk yitirilmez. Dier taraftan bilin deikendir, bir andan dier ana deiimler geirerek akar. Bilince ve onun ieriine tutunmaym Tutunulan bilin kaybolur. akp geen bir igry ya da bir anlk bir mutluluk patlayn daimi hale getirmeye almak, korumak istediinizi tam tersine ykar. Gelen gitmek zorundadr. Kalc olan btn geli ve gidilerin tesindedir. Btn deneyimlerin kkenine, varolu duygusuna inin. Varln ve yokluun tesinde hakiki olann sonsuzluu yatar. Deneyin ve yine deneyin. S: Denemek iin insann inanca ihtiyac var. M: nce arzu olmal. Arzu gl olduu zaman, deneme istei gelecektir. Arzu gl olduunda, baardan emin olmaya ihtiyacnz olmaz. Kumar oynamaya hazrsnzdr. S: Gl arzu, gl inan - ayn kapya kar. Bu insanlar ise ne ana ve babalarna, ne topluma, hatta ne de kendilerine gveniyorlar. Dokunduklar her' ey kle dnmtr. Onlara mutlak ekilde has, kesin, kuku gtrmez, zihnin tartmalar tesinde bir tek deneyim verin, onlar sizi dnyann sonuna dek takip edeceklerdir. M: Fakat ben de zaten daha baka bir ey yapmyorum ki! Yorulmadan ve bkmadan, onlarn dikkatlerini tek kar konulmaz faktre - varolua ekiyorum. Varoluun kanta ihtiyac yoktur, o dier her eyi kantlar. Sadece bu varolu olgusuna derinlemesine bir inebilseler ve kapsn "Ben-var-olanm"n oluturduu sonsuzluu ve ycelii kefedebilseler ve kapdan geerek teye varabilseler, hayatlar o zaman mutluluk ve k dolu olacak. nann bana, gsterilmesi gereken aba, ulalacak keiflere kyasla hibir ey deildir. S: Syledikleriniz dorudur. Fakat bu insanlarn ne itimatlar ne de sabrlar var. Ksa bir aba dahi onlar yoruyor. Onlarn kr krne aratrmalarn ve kendilerine yardmc bir ele tutunamamalarn seyretmek gerekten ok ackl. Temelde ylesine iyi insanlar ki onlar; fakat tmyle ylgnlk iindeler. Onlara diyorum ki: "Geree kendi koyduunuz koullarla sahip olamazsnz. Koullar kabul etmek zorundasnz." Bana verdikleri yant: "Koullar kimileri kabul edecek, kimileri etmeyecektir. Kabul etmek ya da etmemek yzeysel ve rastlantsaldr; gerek her eydedir; herkes iin izlenecek bir yolun bulunmas gerek - hibir koula bal olmakszn. M: Herkese ak olan byle bir yol vardr. Herkes kendinin farkndadr. z-farkndal geniletmek ve derinletirmek anayoldur. Ona tanklk ya da sadece dikkat deyin - bu yol herkes iindir. Hi kimse bu yol iin yeterli olgunluktan yoksun deildir ve hi kimse bu yolda yenilgiye urayamaz. Fakat kukusuz sadece uyank olmak yetmez, dikkatliliiniz zihni de iermelidir. Tanklk en bata bilincin ve bilincin devinimlerinin farknda olmaktr.

68 -Bilincin Kaynagn Arayn Soran: Geen gn ada Batl zihninden ve onun Vedanta' nn ahlki ve akl disiplinine uymakta karlat zorluktan sz ediyorduk. Engellerden bir tanesi, gen Avrupal ya da Amerikal'nn dnyadaki felaketli durumla uramakta oluu ve bu durumlar acil olarak yoluna koyma ihtiyacdr. Onlarn, dnyann dzelmesi iin nkoulun kiisel dzelme olduu yolunda vaaz veren sizin gibi kimselere kar sabrlar yoktur. Onlara gre, bu ne mmkn ne de gereklidir. nsanlk sosyal, ekonomik ve politik bir sistemler deiiklii iin hazrdr. Bir dnya-devleti, dnya-polisi, dnya-plnlamas ve btn fiziksel ve ideolojik engellerin kaldrlmas, ite bu yeterlidir; kiisel dnme (transformasyona) ihtiya yoktur. Kukusuz ki insanlar toplumu ekillendirirler fakat toplum da insanlar ekillendirir. nsancl deerlerin geerli olduu bir toplumda halk da insancl olur; stelik, eskiden dinin yetki alan iinde bulunan birok soruya bilim yant bulmaktadr. Maharaj: Kukusuz ki dnyann dzelmesi iin gsterilen abalar en vgye deer ilerdir. Bencillikten uzak olarak yapldka, onlar zihni berraklatrr ve gnl arndrrlar. Fakat az zaman sonra insan bir serap ardndan komakta olduunu kefedecektir. Bir byk liderin ya da mridin etkisi altnda yerel ve geici dzelmeler daima gerekleebilir ve gereklemitir de; fakat bu, ksa bir zamanda ve insanl yeni bir sefalet ve keder dnemi iinde brakarak sona erer. yi ve ktnn birbirlerini ve eit llerde izlemeleri tezahrn doasdr. Gerek smak ise sadece tezahr etmemi (tezahr tesi) olandadr. S: Ka nermi olmuyor musunuz? M: Tam tersine. Yenilemenin tek yolu ykmaktan geer. Yeni bir ziynet eyas dkebilmek iin nce eskilerini eritip ekilsiz altna dntrmek zorundasnz. Ancak dnya tesine gemi olan insanlar dnyay deitirebilirler. Bu asla baka trl olmamtr. Etkileri uzun sreli olmu az saydaki kimselerin hepsi gerei bilenlerden idiler. Onlarn dzeyine ulan ve ancak ondan sonra dnyaya yardmdan sz edin. S: Yardm etmek istediklerimiz rmaklar ve dalar deil, fakat insanlardr. M: Dnyada bir bozukluk yoktur, onu kt hale sokan insanlar dnda. Gidin onlara adam gibi davranmalarn syleyin. S: Arzu ve korku onlar davrandklar gibi davranmaya yneltiyor. M: Tam tamna. nsan davranlar arzunun ve korkunun egemenlii altnda olduu srece, fazla umut yok. Ve insanlara etkili biimde yaklamay bilmeniz iin siz kendiniz arzulardan ve korkulardan kurtulmu olmalsnz nce. S: Baz temel arzulardan ve korkulardan kanlamaz, rnein beslenme, seks ve lm gibi. M: Bunlar gereksinimlerdir ve gereksinim olarak, karlanmalar zor deildir. S: lm bile bir gereksinim midir? M: Uzun ve verimli bir hayat yaadktan sonra lmek ihtiyac duyarsnz. Ancak yanl biimde uygulanan arzu ve korkular ykc olurlar. Elbet ki doru olan arzulayn ve yanl olandan korkun. Fakat insanlar yanl olan arzulayp, doru olandan korktuklar zaman kaos ve aresizlik yaratrlar. S: Doru nedir, yanl nedir? M: Greli olarak, straba neden olan yanltr, onu dindiren dorudur. Mutlak anlamda ise, sizi geree ulatran doru, gerei bulanklatran ise yanltr. S: Biz insanla yardmdan sz ederken, kargaaya ve straba kar verilecek bir mcadeleyi kastediyoruz. M: Siz yardmn sadece szn ediyorsunuz. Siz bir tek insana gerekten, ama gerekten yardm ettiniz mi? Bir tek insan olsun, yardm alma ihtiyacnn tesine ulatrabildiniz mi? Bir insana, onun gerek varl hakkndaki bir igrye olmasa bile, hi deilse grevlerini ve frsatlarn tam idrake dayandrlm bir karakter kazandrabildiniz mi? Kendiniz iin neyin iyi olduunu bilmezken, bakalar iin neyin iyi olduunu nasl bilebilirsiniz? S: Yaamak iin yeterli ve gerekli malzeme herkes iin iyidir. Siz Tanr'nn ta kendisi olabilirsiniz, ama bizlerle konumak iin iyi beslenmi bir bedene ihtiyacnz var. M: Sizinle konumak iin bedenime ihtiyac olan sizsiniz. Ben bedenim deilim ve ona ihtiyacm da yoktur. Ben bir tanm sadece ve benim kendime ait bir eklim de yoktur.

Kendinizi bilin sahibi bedenler olarak dnmeye ylesine almsnz ki, bilincin beden sahibi olduunu bir trl imgeleyemiyorsunuz. Bedenli mevcudiyetin bir zihin hali olduunu, bilin iindeki bir devinim olduunu, bilin okyanusunun sonsuz ve ebedi olduunu, bilinle temas halindeyken sizin yalnzca tank olduunuzu bir kez fark etseniz, tamamen bilin tesine geri ekilebileceksiniz. S: Bize birok varolu dzeyi (kat) olduu sylendi. Siz tm bu dzeylerde mevcut musunuz ve fonksiyon yapar msnz? Siz dnyadayken ayn zamanda cennette (swarga) misiniz? M: Ben hibir yerde bulunmam! Ben, kendisine dier eyler arasnda yer verilecek bir "ey" deilim. Her ey benim iimdedir, fakat ben eyler arasnda bir ey deilim. Ben temel ile megulm, siz ise bana sper-yapdan sz ediyorsunuz. Sper- yaplar oluur ve yklrlar, fakat temeller kalcdrlar. Ben geici olan ile ilgilenmiyorum, siz ise ondan baka bir eyden sz etmiyorsunuz. S: Garip bir soru sorduum iin beni balayn. Eer biri, ustura gibi keskin bir klla birdenbire banz uursa, bu sizin iin nasl bir fark oluturur? M: Hi fark etmez. Beden kafasn kaybeder ve baz iletiim yollar kesilir, hepsi bu. ki insan birbirleri ile telefonda konuurken telefon telleri kesilirse insanlara hibir ey olmaz, fakat onlar baz baka iletiim yollar aramak zorunda olurlar. Bhagavad Gita der ki: "Kl kendini kesmez." Szcn tam anlamyla bu byledir. Tatlarn yaatmak, bilincin doasndadr. O ate gibidir, yakt yakar, kendini deil. Tpk atein, bir yakt dan yakp bitirdikten sonraya kal gibi, bilin de btn saysz bedenlerinden sonra da var olmaya devam eder. Her eyin stnde, biz bilinli kalmay isteriz. Her skntya, her horlanmaya katlanrz, yeter ki bilinli kalalm. Bu deneyim tutkusuna kar isyan etmedike ve tezahr etmi olanlar tamamen terk etmedike, ferahla kavumak olanakszdr. Kapana kslm kalrz. S: Siz sessiz tank olduunuzu, dahas, bilincin tesinde olduunuzu sylyorsunuz. Burada bir eliki yok mu? Eer bilincin tesindeyseniz, neyin tankln yapyorsunuz? M: Ben hem bilinli hem bilinsizim ve ne bilinliyim ne de bilinsiz -btn bunlarn da tanym- fakat aslnda tank yoktur, nk tank olunacak bir ey yoktur. Ben btn zihinsel oluumlardan boalm haldeyim - ama tamamen farkndaym. te zihnin tesinde olduumu syleyerek bunu ifade etmeye alyorum. S: yleyse, nasl ulaabilirim size? M: Bilinli olduunuzun farknda olarak ve bilincin kaynan arayarak. Aralar o kadar nemli deildir; nemli olan arzudur, drtdr, itenlik ve ciddiyettir. 69 -Geicilik Gerek Olmaysn Kantdr Soran: Arkadam bir Alman'dr ve ben Fransz ana babadan ngilterede dodum. Bir yl akn bir sredir Hindistan'daym. Bir Aram'dan bir Aram'a gezip duruyorum. Maharaj: Herhangi bir spiritel uygulama (sadhana) yaptnz m? S: Okuma, irdeleme ve meditasyon. M: Ne zerinde meditasyon yaptnz? S: Okuduklarm zerinde. M: yi. S: Siz ne yapyorsunuz baym? M: Oturuyorum. S: Ve daha baka? M: Konuuyorum. S: Ne hakknda konuuyorsunuz?

M: Bir genel ders mi istiyorsunuz? Sizi gerekten etkileyecek bir ey, ok duyarl olduunuz bir konuda bir eyler sorsanz daha iyi olur. Sizi heyecanlandran bir konu olmadka, ie duygusal ynden katlmadka, benimle sadece tartma yapabilirsiniz, fakat aramzda gerek bir anlama olmaz. Eer, "Beni hibir ey rahatsz etmiyor, hibir sorunum yok" diyorsanz, bu bana gre pek ldr, o zaman sessiz kalabiliriz. Ama sizi gerekten etkileyen bir konu varsa, o zaman konumamzn bir amac olur. Ben size soraym m? Sizin bir yerden bir yere dolamanzn amac nedir? S: nsanlarla tanmak, onlar anlamaya almak. M: Hangi insanlar anlamaya alyorsunuz? Tam olarak neyin peindesiniz? S: Btnleme. M: Eer btnleme istiyorsanz, kimimle btnlemek istediinizi bilmelisiniz. S: insanlarla tanarak, onlar gzleyerek, kendi kendimizi tanmak mmkn olur. Biri dierini dzeltir. M: Bu yle ilemez. Ayna grnty yanstr ama grnt aynay dzeltmez. Siz ne aynasnz, ne de aynada yansyan grnt. Aynay mkemmelletirip, onun, grnty doru bir ekilde yanstmasn saladktan sonra, aynay evirip onda gerek yansmanz grebilirsiniz - aynann yanstabilecei kadar gerek. Fakat siz kendiniz yansma deilsiniz - yansmay grensiniz. Bunu ak ve berrak ekilde anlamaya aln - her ne alglarsanz, o algladnz ey siz deilsiniz. S: Ben aynaym, dnya da grntdr, yle mi? M: Aynay da grnty de grebilirsiniz. Siz ikisi de deilsiniz. Siz kimsiniz? Gerein szlerle en yakn anlatm u olabilir: Ben algy, idraki mmkn klan, deneyimci ve onun deneyiminin tesinde olan hayatm. imdi, kendinizi aynadan ve aynadaki grntden ayrp onlardan ayr durabilir misiniz? S: Hayr, bunu yapamam. M: Yapamayacanz nereden biliyorsunuz? Nasl yaplacan bilmeden yaptnz birok ey var. Sindirim, kan ve lenf dolam, kas hareketleri - btn bunlar nasl yaptnz bilmeden yapyorsunuz. Ayn ekilde, niin ve nasl olduunu bilmeden alglyor, hissediyor, dnyorsunuz. Ve bilmeseniz de kendinizsiniz. z varlnzda bir kusur yok. O mkemmeldir. Berrak ve doru olmayan, dolaysyla, yanl grntler veren aynadr. Kendinizi dzeltmeye ihtiyacnz yoktur - sadece kendi hakknzdaki fikirlerinizi dzeltin. Kendinizi aynadan ve grntden ayrt etmeyi renin; unu hatrlamaya devam edin: Ben ne zihin, ne onun fikirleriyim. Bunu sabrla, inanarak yapn, mutlaka kendi hakknzda direkt vizyona ulaacaksnz, yani olmann, bilmenin, sevmenin ebedi ve her eyi kucaklayan, her yan saran kayna olduunuzu idrak edeceksiniz. Siz bir bedende odaklanm sonsuz olansnz. imdi yalnzca bedeni gryorsunuz, itenlikle aln, o zaman sadece sonsuz olan greceksiniz. S: Gerein deneyimi, ulaldktan sonra kalc mdr? M: Btn deneyimler, zorunlu olarak geicidirler. Fakat btn deneyimlerin zemini deimez, sabit olandr. Olay olarak nitelendirilebilecek hibir ey kalc deildir. Fakat baz olaylar zihni arndrr, bazlar ise kirletirler. Derin igr ve her eyi kucaklayan sevgi anlar zihni arndrr, buna karn, arzular ve korkular, kskanmalar ve fke, kr inanlar ve entelektel kibir psieyi kirletir, donuklatrr. S: Kendini- idrak o kadar nemli midir? M: O olmadka arzular ve korkular sonsuz bir strap iinde anlamszca tekrarlanarak sizi yiyip dururlar. nsanlarn ou, aclarn bir sonu olabileceini bilmez. Fakat onlar mjdeyi bir kez iitirlerse, elbet ki tm didime ve mcadelenin tesine gemek yaplacak en ivedi i olur. zgr olabileceinizi, kurtulabileceinizi biliyorsunuz, imdi bu size kalmtr. Ya arayarak, zleyerek, yakalayp tutarak, durmadan kaybedip zlerek, daima alk ve susuzluk iinde kalrsnz, ya da kendisine hibir ey ilve edilemeyecek, yahut ondan hibir ey ekilip alnamayacak ebedi mkemmellik halini tam gnlle aramaya karsnz. Onda arzularn ve korkularn hibiri yoktur, vazgeildikleri iin deil, anlamlarn yitirdikleri iin. S: Peki, ne yapmam gerekiyor? M: Yaplacak bir ey yok. Sadece olun. Hibir ey yapmayn. Olun. Dalara trmanmanz, maaralarda oturmanz gerekmiyor, "Kendiniz olun" bile demiyorum, nk kendinizi bilmiyorsunuz. Sadece olun. Kendinizi ne alglanabilirlerin "d" dnyas, ne de dnlebilirlerin "i" dnyas, ne zihin, ne beden olduunuzu grerek - sadece olun.

S: Elbette, idrakin dereceleri vardr. M: Kendini-idrakin basamaklar yoktur. Bunda tedri yoktur. O bir anda oluverir ve geriye dn yoktur. Yeni bir boyuta girersiniz ki oradan bakldnda, ncekiler ancak soyutlamalardan ibarettirler. Tpk gnein domas ile nasl her ey olduu gibi grnrse, kendinizi bildiinizde de her eyi olduu hali ile grrsnz. llzyonlar dnyas geride braklmtr. S: Geree var halinde nesneler deiir mi? Onlar daha renkli, anlam dolu hale gelirler mi? M: Bu deneyim tamamen dorudur, ama o gerein deneyimi (sadanubhav) deil, evrenin uyumunun (satvanubhav) deneyimidir. S: Yine de ilerleme vardr. M: lerleme ancak hazrlk (sadhana) aamasnda olur. Geree var, kendini-idrak birdenbiredir. Meyve yava yava olgunlar, birdenbire ve dn olmakszn der. S: Ben fiziksel ve zihinsel bakmdan huzurluyum. Baka neye ihtiyacm var? M: Sizinki nihai hal olmayabilir. Doal halinize dnm olduunuzu hibir arzu ve korkunun bulunmay ile anlayabilirsiniz. Zira btn arzularn ve korkularn kkeninde, olduunuza varmam bulunduunuz duygusu yatar. Tpk, yerinden km bir eklemin, bu durum sresince sanclanmas ve yerine yerletirilir yerletirilmez de unutuluvermesi gibi, btn egoyla ilgili endieler ve zihinsel arpklk belirtileri de, insan normal haldeyken hemen kayboluverirler. S: Evet, fakat doal hale ulamann sadhana's nedir? M: Btn dier eyleri dlamak zere "Ben-im (var olanm)" duygusuna sarln. Zihin bylece tamamen sakin olduunda, o yeni bir kla parlamaya ve yeni bir bilgiyle titremeye balar. Btn bunlar kendiliinden gelir, sizin sadece "Ben-im" zerinde skca durmaya ihtiyacnz vardr. Tpk uykudan ya da vecit halinden karken kendinizi dinlenmi hissetmeniz, ama bu iyilik ve rahatlk hissine nasl ve niin ulatnz bilmediiniz gibi, geree var halinde de kendinizi tamam, tatmin olmu, haz-ve-ac kompleksinden kurtulmu hisseder, ama yine de ne olduunu, nasl ve niin olduunu tam aklayamazsnz. Onu ancak negatif terimlerle ifade edebilirsiniz: "Artk benim iin hibir ey olumsuz deil." Ancak gemi ile kyasladnz zaman, onun dna km olduunuzu bilirsiniz. Yoksa, siz sadece kendinizsinizdir. Bunu bakalarna anlatmaya almayn. Eer anlatabilirseniz, o gerek olan deildir. Sessiz olun ve onun kendisini eylem iinde belli ediini izleyin. S: Eer bana ne hale geleceimi syleyebilmi olsaydnz, bu bana kendi gelimemi gzlemlemekte yardmc olabilirdi. M: Ne hale geleceinizi size kim syleyebilir, bir hale gelmek diye bir ey yokken? Siz ancak ne olduunuzu kefedebilirsiniz. Kendinizi kalptan kalba dkme uralar pek ackl bir zaman israfdr. Ne gemii, ne gelecei dnn, sadece olun. S: Nasl sadece olabilirim? Deiim kanlmazdr. M: Deiimler deikenler iin kanlmazdr, fakat siz buna tbi deilsiniz. Siz deimez olan zeminsiniz ki onun zerinde deiimler alglanr hale gelirler. S: Her ey deiir, zemin de deiir. Deiimleri grmek iin deimez bir zemine ihtiya yoktur. "Ben" bir anlktr, gemiin ve gelecein bulutuu yerde bir noktadr sadece. M: Elbet ki, bellee dayanan Ben bir anlktr. Fakat byle bir Ben ardnda kesintisiz bir sreklilik gerektirir. Deneyimlerinizden bilirsiniz ki Ben'in unutulduu aralklar vardr. Onu yeniden hayata dndren nedir? Sabahleyin sizi ne uyandrr? Bilinteki kesintilere, aralklara kpr kuran bir sabit faktrn bulunmas arttr. Dikkatle bakacak olursanz gnlk bilincinizin bile daima anlk kesintilere uradn fark edersiniz. Bu bo aralklarda ne vardr? Sizin gerek varlnzdan baka ne olabilir, ki o zamantesidir ve ona gre zihin de zihinsizlik de birdir. S: Spiritel aama iin bana gitmemi nereceiniz belli bir yer var mdr? M: Tek uygun yer iiniz dedir. D dnya ne yardmcdr, ne de engelleyicidir. Sizi hedefinize gtrecek hibir sistem, hibir davran kalb yoktur. Gelecek iin olan tm uralardan vazgein, tamamen imdi'de konsantre olun; sadece, hayatn her olayna, onlar gerekletike nasl karlk verdiinizle ilgilenin. S: Gezip dolamak iin duyulan drtnn nedeni ne olabilir?

M: Neden yoktur. Sadece, gezip dolatnz ryas gryorsunuz. Birka yl gemeden, Hindistan'daki geirdiiniz zaman size bir rya gibi gelecek. O zaman da, bir baka rya grmekte olacaksnz. Farkna varmalsnz ki ryadan ryaya gezinip duran siz deilsiniz, fakat ryalar sizin nnzden akp gitmektedir ve siz deimez tanksnz. Hibir olay gerek varlnz etkileyemez. Mutlak gerek ite budur. S: Bedenimle gezip dolarken, kendi iimde sabit, deimez kalamaz mym? M: Kalabilirsiniz, fakat bu ne amaca hizmet eder? Eer iten- seniz, sonunda gezip dolamaktan bktnz grecek, enerji ve zaman savurganlndan dolay esef edeceksiniz. Kendinizi bulmak iin bir adm bile atmaya ihtiyacnz yok. S: z Varlk (atman) ile Mutlak (Brahman) deneyimi arasnda bir fark var mdr? M: Mutlak deneyimi enemez, nk o, deneyim alan tesindedir. Dier yandan z Varlk her deneyimdeki deneyimleyen faktrdr ve bylece, bir ekilde o, deneyimlerin okluunu ve eitliliini onaylar, geerli hale koyar. Dnya ok deerli pek ok eyle dolu olabilir fakat onlarn alcs yoksa, deerleri de yok demektir. Mutlak, deneyimlenebilir olan her eyi ierir, fakat deneyimleyen olmazsa onlar hibir ey demektir. Deneyimi mmkn klan Mutlak'tr. Onu gerekletiren ise z Varlk' tr. S: Biz, derece derece deneyimler aracl ile Mutlak'a ulamaz myz? En kabasndan balayp en ince ve en yce olan ile bitirerek? M: Deneyim arzusu olmadka deneyim olamaz. Arzular arasnda dereceleni olabilir ama en yce arzu ile tm arzulardan arnmlk hali arasnda geilmesi gereken derin bir uurum vardr. Gerek olmayan, gerek gibi grnebilir, fakat o geicidir. Gerein ise zaman'dan korkusu yoktur. S: Gerek olmayan gerein ifadesi deil midir? M: Nasl olabilir? Bu dorunun kendisini ryalarla ifade ettiini sylemeye benzer. Gerek iin gerek olmayan yoktur. O srf onun gerek olduuna inandnz iin gerek gibi grnr. Ondan kukulann, o gerek olmaktan kacaktr. Siz birisine ak olduunuz zaman ona gereklik verirsiniz - aknzn alabildiine gl ve ebedi olduunu imgelersiniz. Sona erdiinde, "Onu gerek sanmtm, ama deilmi" dersiniz. Geicilik, gerek diiliin en iyi kantdr. Zaman ve uzay ile snrl ve bir tek kii iin geerli olan, gerek deildir. Gerek ise herkes iin her zaman geerlidir. S: Gerek olmayanda bile gerekten bir iz vardr. M: Evet, onu gerek olarak kabul etmekle ona verdiiniz gereklik. Kendinizi ikna etmi olduunuzdan, kendi kan'nzla balanm durumdasnz. Gne parlarken, renkler grnrler. Battnda, kaybolurlar. Ik olmasa renkler nerededir? S: Bu dualite koullan iindeki bir dnce tarzdr. M: Btn dnceler dualite iindedir, aynlkta ise hibir dnce varln srdremez. 70 -Tanr Tm Arzu ve Bilginin Sonudur Maharaj: Nereden geliyorsunuz? Niin geldiniz? Soran: Ben Amerika'dan geldim. Arkadam ise rlanda Cumhuriyeti'nden. Yaklak alt ay nce geldim ve bir aramdan tekine geziyorum. Arkadam kendi bana geldi. M: Ne grdnz? S: Ben Sri Ramana Aram'nda bulundum. Rishikesh'i de ziyaret ettim. Size Sri Ramana Maharshi hakkndaki dncenizi sorabilir miyim? M: Her ikimiz de ayn kadim lkedeyiz. Fakat Maharshi hakknda siz ne biliyorsunuz? Siz kendinizi bir isim ve bir beden olarak kabul ediyorsunuz, bylece alglamalarnz isimler ve bedenlerdir. S: Siz Maharshi ile karlasaydnz ne olurdu? M: Herhalde kendimizi olduka mutlu hissederdik. Hatta bir iki szck alveriinde bile bulunabilirdik. S: Fakat o sizi zgrle ulam bir insan olarak tanyacak myd? M: Elbette. Bir insann bir insan tand gibi, bir gnani de dier bir gnani'yi tanr. Deneyimlemediiniz eyi takdir edemezsiniz. Siz kendinizi ne zannederseniz o'sunuz, fakat aslnda ne olduunuzu deneyimlememiseniz, ne olduunuzu bilemezsiniz.

S: Bir mhendis olmak iin mhendislii renmeliyim. Tanr olmak iin neyi renmem gerekir? M: rendiklerinizin tmn unutmak, yok saymak zorundasnz. Tanr tm arzu ve bilginin sonudur. S: Tanr olma arzusundan vazgetiim zaman Tanr olacam m sylemek istiyorsunuz? M: Btn arzular terk edilmelidirler, nk arzu etmekle siz, arzunuzun ekline brnrsnz. Hi arzu kalmad zaman doal halinize dnersiniz. S: Mkemmellie ulatm nasl bileceim? M: Mkemmellii bilemezsiniz, ancak mkemmel olmay bilebilirsiniz. nk, bilgi olmas iin ayrlk ve uyumsuzluk haline gerek vardr. Siz olmadnz eyi bilebilirsiniz, fakat gerek varlnz bilemezsiniz. Siz ancak neyseniz o olabilirsiniz; tm yaklam anlay yolundan geer ki bu da sahte olan sahte olarak grebilmektir. Fakat anlamak iin dtan gzlemlemek zorundasnz. S: Vedantik Maya kavram, illzyon, tezahr etmi olan iin geerlidir. Dolaysyla, tezahr etmi olan hakkndaki bilgimiz gvenilir deildir. Fakat tezahr etmemi (meknuz) olan hakkndaki bilgimize gvenmek zorundayz. M: Tezahr etmemi olan hakknda bilgi de olmaz. Potansiyel olan bilinemez, sadece gereklemi olan bilinebilir. S: Bilen'in neden bilinmez olarak kalmas gereksin? M: Bilen, bilinen'i bilir. Siz bileni bilir misiniz? Bilenin bileni olabilir mi? Siz tezahr etmemi olan bilmek istiyorsunuz. Tezahr etmi olan bildiinizi syleyebilir misiniz? S: Ben nesneleri, fikirleri ve onlar arasndaki ilikileri bilebilirim. Bu benim tm deneyimlerimin toplamdr. M: Tm m? S: te btn yaanm deneyimler. Kabul ediyorum ki, olmam olan bilemem. M: Eer tezahr etmi olanlar, onlar deneyimleyenler de dahil olmak zere, yaanm tm deneyimlerin toplamysa, siz o toplamdan ne kadarn biliyorsunuz? Gerekten ok kk bir blmn. Ve o bildiiniz ok kk blm nedir? S: Kendimle ilgili baz duyusal deneyimler. M: O kadar bile deil. Siz sadece tepki (reaksiyon) gsterdiklerinizi biliyorsunuz. Kim neye tepki gsteriyor bilmiyorsunuz. Siz var olduunuzu temas yoluyla biliyorsunuz - "Ben-im". "Ben buyum", "ben uyum" ise hayal rndr. S: Tezahr etmi olan biliyorum, nk ona katlm haldeyim. Onun iindeki yerimin ok ufak olduunu kabul ediyorum ama yine de onun toplam kadar gerektir. Ve daha da nemli olan, ben ona anlam veririm. Bensiz dnya karanlk ve sessizdir. M: Dnyay aydnlatan bir ate bcei! Siz dnyaya anlam vermiyor, onda anlam buluyorsunuz. inize, iyice derinlere daim ve tm anlamn akp geldii kayna bulun. Elbet ki ona anlam veren yzeysel zihin deildir. S: Beni yzeysel ve snrl klan nedir? M: Btn (Kl) ak ve ulalabilir olandr, fakat onu almak istemezsiniz. Siz kendiniz sandnz o kk kiiye sarlmsnz. Arzularnz dar, emelleriniz bayadr. Zaten bir alglama merkezi olmasayd tezahr edenler nerede olacakt? Alglanamayan tezahrler de tezahr etmemi olan gibidirler. Ve siz idrak, alglama noktassnz; btn boyutlarn boyutsuz kaynasnz. S: Nasl olur da bir nokta bir evreni ierebilir? M: Bir nokta iinde evrenlerin sonsuzluunu ierecek yeterli mekn vardr. Kapasite yetersizlii yoktur. Sorun kendi kendini snrlamaktr. Fakat kendinizden kaamazsnz. Ne kadar uzaa gitseniz de yine kendinize ve bu noktay anlama ihtiyacna geri dnersiniz ki bu hibir eydir ve her eyin kaynadr. S: Ben Hindistan'da bir Yoga retmeni aramaya geldim. Hl da aramaktaym. M: Ne tr bir Yoga yntemi uygulamak istersiniz, alarak m vazgeerek mi? S: Sonunda onlar ayn sonuca varmazlar m?

M: Nasl varabilir? Biri tutsak eder, dieri zgrletirir. Maksat son derece nemlidir. zgrlk terk editen geer. Sahiplenme tmyle bamllktr. S: Brakmamak gcne ve cesaretine sahip olduum eyden niin vazgemem gereksin? Ve eer gcm yoksa, nasl vazgeebilirim? Bu vazgeme gerekliliini anlayamyorum. Vazgei zayflar iindir. M: Eer vazgeme bilgeliine ve gcne sahip deilseniz, o zaman sahip olduklarnza bakn. Sadece bakmanz onlar yakp bitirir. Eer zihninizin dnda durabilirseniz, az zamanda fark edeceksiniz ki sahiplendiklerinizin ve arzularnzn toptan reddi, yaplabilecek en akllca eydir. Dnyay siz yaratyor, sonra da onun iin hayflanyorsunuz. Bencil olmak sizi zayf dryor. Eer siz arzu etme gcne ve cesaretine sahip olduunuzu dnyorsanz, bu sizin gen ve deneyimsiz oluunuzdandr. Bu hi deimez: arzulanan ama, ona ulama aracn tahrip eder ve sonra kendisi de solar gider. Bu da ok hayrldr, nk size zehirden saknrcasna arzudan saknmanz retir. S: Arzusuz olma uygulamasn nasl yapacam? M: Uygulama yapmaya, herhangi bir vazgei eylemine ihtiya yok. Sadece zihninizi ondan uzaa evirin, yeter. Arzu zihnin bir fikir stnde sabit tutulmasndan ibarettir. Ona dikkatinizi vermeyi reddederek o takntdan syrln. S: Hepsi bu kadar m? M: Evet, hepsi bu kadar. Arzu ya da korku neyle ilgili olursa olsun, stnde durmayn. Deneyin ve kendiniz grn. Baz baz unutabilirsiniz, bunun nemi yok. Denemelerinize yeni batan dnn, ta ki her arzunun ve her korkunun sprlp atlmas otomatik bir hal alncaya kadar. S: nsan duygusuz, heyecansz nasl yaayabilir? M: Tm duygulara ve heyecanlara sahip olabilirsiniz fakat tepkilerden, kkrtlm duygulardan saknn. nisiyatif ve ynetim tamamen iinizden gelsin, dtan deil. Daha iyisini elde etmek iin bir eyi feda etmek aslnda gerek vazgei deildir. Onu, deersizliini grdnz iin terk edin. Vazgemekte devam ettike greceksiniz ki siz zek, g ve tkenmez sevgi ve sevin ynnden kendiliinden byyp gelimektesiniz. S: Tm arzu ve korkularn terk edilmesinde bunca srar neden? Onlar doal deil midir? M: Deildir. Onlar tamamen zihin rndrler. Hibir eye, hatta bedeninize bile ihtiyacnz olmadn anlamak iin her eyden vazgemek zorundasnz. htiyalarnz gerekddrlar ve abalarnz da anlamsz. Zannedersiniz ki sahibi olduunuz eyler sizi korur. Aslnda onlar sizi kolay yaralanabilir hale getirirler. Kendinizi "bu" ya da "u" diye gsterilebilecek her eyden uzak olarak idrak edin. Siz herhangi bir duyusal deneyimin ya da zihinsel kurgunun ulaamayacasnz. Onlardan yz evirin, kiilemeyi reddedin. S: Sizi iittikten sonra imdi ne yapmalym? M: Sadece iitmenin size pek yardm olmayacak. Onu zihninizde tutmak, zerinde dnmek ve benim sylediklerimi bana syleten zihin halini anlamaya almak zorundasnz. Ben gerei konuuyorum; elinizi uzatn ve aln. Siz, olduunuzu zannettiiniz ey deilsiniz, sahip olduunuz imaj anlardan olumaktadr ve tmyle rastlantsaldr. S: Ne olduum benim karmamn sonucudur. M: Siz grndnz deilsiniz. Karma sizin tekrarlayp durmay rendiiniz bir szckten ibaret. Siz hibir zaman bir kii olmadnz ve olmayacaksnz da. Kendinizi yaltlm bir birim gibi grmeyi reddedin. Fakat siz kendinizin Bay-falan- ve-filan olduunuzdan zerrece kuku duymadnz srece, pek az umut var. S: Ben karmamn beni mkemmellie doru iten gizemli bir g olduunu dnrdm. M: Bu, insanlarn size syledikleridir. Siz zaten mkemmelsiniz, burada ve imdi. Mkemmelleebilir olan siz deilsiniz. Siz kendinizi olmadnz ey olarak imgeliyorsunuz - buna son verin. nemli olan durdurmaktr, neyi durduracanz deil. S: Beni olduum hale gelmeye zorlam olan karma deil midir? M: Hibir ey zorlamaz. Siz olduunuza inandnz gibi olursunuz. nanmay brakn.

S: Siz burada oturmu benimle konuuyorsunuz. Sizi zorlayan sizin karmanz 'dr. M: Beni hibir ey zorlamaz. Ben yaplmas gerekeni yaparm. Fakat siz birok gereksiz ey yaparsnz. Karma'y yaratan, incelemeyi reddetmenizdir. Onu devam ettiren sizin kendi strabnza kar kaytszlnzdr. S: Evet, bu doru. Bu kaytszla ne son verebilir? M: Drt, bir tutkusuzluk ya da sevecenlik dalgas halinde, iten gelmelidir. S: Bu drty yar yolda karlayabilir miyim? M: Elbette. Kendi durumunuzu ve dnyann durumunu grn. S: Bize karma'dan ve tekrar doutan, tekmlden ve Yoga'dan, mritlerden ve mritlerden sz edildi. Btn bu bilgilerle ne yapmalyz. M: Hepsini geride brakn. Fikirlerin ve inanlarn ykn atm olarak ilerleyin. Szlerden kurulmu yaplar, btn greli doruyu, btn kavranabilir, somut eyleri terk edin. Mutlak olana ancak mutlak bir adanmlkla ulalabilir. S: Bir mutlak doruyla balamalym. Byle bir doru var m? M: Evet, var, "Ben-im" duygusu. Onunla balayn. S: Baka hibir ey doru deil midir? M: Baka her ey ne dorudur, ne yanl. Grnd zaman gerek gibi gelir, reddedildiinde kaybolur. Geici olan bir ey bir gizemdir. S: Ben dnrdm ki gerektir gizemli olan. M: Nasl olabilir? Gerek sadedir, aktr, berrak ve iyidir, gzel ve sevinlidir. O tmyle elikisizdir. Daima yeni, daima taze, sonsuzca yaratcdr. Varlk ve yokluk, hayat ve lm, btn ayrmlar onun iinde birleip erir. S: Eer nesnelerin ekli yalnzca grn ise, onlar gerekte nedirler? M: Gerekte sadece alglama vardr. Alglayan ile alglanan kavramsaldr, alglama olgusu ise fiili olarak vardr. S: Mutlak nerede ortaya kar? M: Mutlak, alglamann doum yeridir. Alglamay o mmkn klar. Fakat ar analiz sizi hibir yere gtrmez. Ta iinizde, varlnzn z vardr ki o analizden te, zihinden tedir. Siz onu ancak eylem iinde grp bilebilirsiniz. Onu gnlk hayatnzda ifade edin, bylece onun gitgide byyecektir. Zihnin doru ve meru fonksiyonu, olmayan' size sylemektir. Ama eer pozitif bilgi (olann bilgisini) istiyorsanz zihnin tesine gemelisiniz. S: Tm evren iinde deerli olan bir tek ey var mdr? M: Evet, sevginin gc. 71-z-Farkndalk iinde Kendinizi grenirsiniz Soran: Tekrar tekrar karlatmz bir deneyimdir bu, mritler (renciler) Gurular'na ok zarar verirler. Guru'nun isteklerini hi dikkate almakszn plnlar yaparlar ve uygularlar. Sonunda bu, Guru'ya sonu gelmez zntlere ve rencilere de ac duygulara mal olur. Maharaj: Evet, bunun olduu dorudur. S: Guru'yu byle saygszlklara boyun emeye zorlayan nedir? M: Temelde Guru arzu tamaz. O, olan grr, fakat mdahale etmek iin bir drt hissetmez. O, seimler yapmaz, kararlar almaz. Saf tank olarak, olup bitenleri seyreder ve etkilenmemi olarak kalr. S: Fakat onun ii bundan zarar grr.

M: Zafer daima onundur - sonunda. O bilir ki eer mritler onun szlerinden renmezlerse, kendi hatalarndan reneceklerdir. leminde o sessiz ve sakindir. Onda, btnden ayr bir kii olduu duygusu yoktur. Tm evren onundur, rencileri ve onlarn kk ve nemsiz plnlar da. Onu zellikle etkileyen hibir ey yoktur ya da evrenin tm onu eit biimde etkiler. S: Guru'nun himmeti, inayeti diye bir ey yok mudur? M: Onun himmeti ve inayeti sabit ve evrenseldir. O birine verilip de dierinden esirgenemez. S: O beni ahsen nasl etkiler? M: Zihninizin gerei aramakla megul oluu, Guru'nun himmetidir ve onun himmeti ile gerei bulacaksnz. O sizin nihai hayrnz ynnde saknmasz ilemektedir. Ve bu hepsi iindir. S: Baz mritler hazr ve olgundur, bazlar deil. Guru bir seim yapmak ve kararlar vermek zorunda deil midir? M: Guru en yksek olan bilir ve mridini amansz bir biimde ona doru ynlendirir. Mrit engellerle doludur ve bunlar kendisinin amas gerekir. Guru mridin hayatnn yzeysellikleriyle pek ilgilenmez. Bu yerekimi gc gibidir. Artk kendini dalda tutamayaca zaman geldiinde meyve yere dmek zorundadr. S: Eer mrit hedefi bilmiyorsa, engelleri nasl fark edebilir? M: Hedefi Guru gsterir, engeller mrit tarafndan kefedilirler. Guru tercihler yapmaz, fakat yenmek zorunda olduklar engelleri bulunanlar geride kalyor gibi grnrler. Aslnda mrit Guru'dan farkl deildir. O da ayn boyutsuz idrak merkezi ve eylem halindeki sevgidir. Onu kuatp hapsederek bir kii haline dntren sadece kendi imgelemi ve kendisini o imgelemle zdeletirmesidir. Guru kii ile pek az meguldr. Onun dikkati iteki gzlemcinin zerindedir. Kiiyi anlamak ve onu bertaraf etmek gzlemcinin grevidir. Bir tarafta himmet ve inayet varsa, dier tarafta da kendini greve adama olmaldr. S: Fakat kii bertaraf edilmek istemez. M: Kii sadece bir yanl anlamann rndr. Gerekte yle bir ey yoktur. Duygular, dnceler ve eylemler, gzlemcinin nnden ard arkas gelmezcesine ve beyinde izler brakarak ve sreklilik illzyonu yaratarak art arda koarlar. Gzlemcinin zihindeki bir yansmas "Ben" duygusu yaratr ve kii grnte bamsz bir varlk kazanr. Gerekte kii yoktur, sadece kendisini "ben" ve "benim" ile zdeletiren gzlemci vardr. retmen gzlemciye yle der: Bu sen deilsin, o kk "Ben-im" noktasndan baka bunda senin olan hibir ey yok ve o gzlemci ile ryas arasndaki kprdr. "Ben buyum", "Ben uyum" bir ryadr, halbuki saf "Ben-im (var olanm)" gerein damgasn tar. O kadar ok eyin tadna baktn - hepsi bo kt. Sadece "Ben-im" duygusu deimeden kald. Deikenler arasnda deimez olan ile kal, onun tesine gemeye gcn yetinceye kadar. S: Bu ne zaman olacak? M: Siz engelleri kaldrr kaldrmaz. S: Hangi engeller? M: Sahte olan arzulayp, doru olandan korkmak. Siz bir kii olarak, Guru'nun sizin kiiliinizle ilgilenmekte olduunu sanyorsunuz. Kesinlikle yle deil. Ona gre siz zarar ve sknt verici ve giderilmesi gereken bir engelsiniz. Aslnda onun ilgilendii, amalad ey bilinteki bir faktr olarak sizin (kiinin) ortadan kaldrlmanzdr. S: Ben ortadan kaldrlrsam geriye ne kalacak? M: Hibir ey kalmayacak ve her ey kalacak. Kimlik duygusu yine kalacak fakat belli bir beden ile zdeleme artk olmayacak. Varlk-farkndalk-sevgi btn grkemiyle parlayacak. S: Ve kiiden hibir iz kalmayacak, yle mi? M: Belirsiz bir an kalr, bir ryann ya da ilk ocukluun ans gibi. Hem hatrlanacak ne var ki? ou rastlantsal ve anlamsz olan bir sr olay. Bir arzular, korkular, aklszca gaflar dizisi. Hatrlanmaya deer bir ey var m? Kii sizi hapseden bir kabuktur yalnzca. Kabuu krn. S: Kabuu krmasn kimden istiyorsunuz? Kabuu kracak olan kimdir?

M: Siz bellein ve kendini-tanmlamann balarn kopartn, kabuk kendi kendine krlacaktr. Bir merkez vardr ki alglad her eye gereklik verir. Btn ihtiyacnz olan, gerein kaynann siz olduunu, sizin gerei alan deil, veren olduunuzu, sizin bir destee ya da dorulanmaya ihtiyacnz olmadn anlamanzdr. eyler olduklar gibidirler, nk onlar yle kabul etmektesiniz. Kabule son verin, onlar kaybolacaklar. Her neyi arzu ya da korku ile dnrseniz, o sizin nnzde gerek gibi belirir. Ona arzusuzca ya da korkusuzca bakn, varln kaybedecektir. Haz ve ac geicidir. Onlar dikkate almamak, onlarla uramaktan daha basit ve kolaydr. S: Eer her ey sona erici ise, neden meydana karlar? M: Yaratma, bilincin doasdr. Meydana klarn, grnlerin nedeni bilintir. Gerek ise bilincin tesindedir. S: Madem ki grnlerin bilincindeyiz, yleyse nasl oluyor da onlarn grnlerden ibaret olduklarnn bilincinde deiliz? M: Zihin bilmeden gerei rter. Zihnin doasn bilmeniz iin zekya, zihne sessiz ve tarafsz bir farkndalkla bakma yeteneine ihtiyacnz var. S: Eer benim doam, her yeri dolduran bilincin doas ise, bilgisizlik ve yanlg (illzyon) benim bama nasl gelir? M: Bilgisizlik ve yanlg asla banza gelmi deildir. Kendisine bilgisizlik ve yanlg atfettiiniz o benlii bulun, o zaman sorunuz yantlanr. Siz sanki "benlii" bilirmi ve onun bilgisizliin ve yanlgnn etkisi altnda olduunu grrm gibi konuuyorsunuz. Ama aslnda kendinizi bilmediiniz gibi, bilgisizliin de farknda deilsiniz. Elbette farknda olmalsnz - bu sizi kendinize ulatracak ve siz farkna varacaksnz ki, onda ne bilgisizlik ne yanlg vardr. Bu yle sylemeye benzer: Gne varsa karanlk nasl olabilir? Gne ne kadar gl olursa olsun, nasl bir tan altnda karanlk olacaksa, bilincin, "Benbeden-im" bilincinin glgesi altnda da bilgisizliin ve yanlgnn olmas zorunluluu vardr. S: Fakat beden bilinci niin ortaya kt? M: "Niin" diye sormayn, "nasl" diye sorun. Kendisini yaratt ile zdeletirmek yaratc imgelemenin doasdr. Dikkatinizi ve ilginizi keserek ya da onu inceleyerek onu istediiniz anda durdurabilirsiniz. S: Yaratma incelemeden nce mi gelir? M: lk nce bir dnya yaratrsnz, sonra "Ben-im" (varolu duygusu) kiileir; kii eitli nedenlerden tr mutlu deildir. O, mutluluk aray iinde yola kar. Bir Guru ile karlar; Guru ona "Sen bir kii deilsin, kim olduunu bil" der. O bunu yapar ve teye ular. S: Bunu ta balangta niin yapmamtr? M: Aklna gelmemitir. Birisinin ona sylemesine ihtiya vard. S: Bu yeterli mi? Benim durumumda bu neden ilemiyor? M: Bana gvenmiyorsunuz. S: nancm niin zayf? M: Arzular ve korkular zihninizi donuklatrmtr. Biraz ovulup silinmek ister. S: Zihnimi nasl arndrabilirim? M: Onu aman vermeden gzleyerek. Dikkatsizlik kreltir, dikkat berraklatrr. S: Hintli retmenler niin eylemsizlii savunurlar? M: nsanlarn pek ounun faaliyetleri, dpedz ykc ya da deersizdir. Arzu ve korkunun hkm altna girmi olduklarndan, iyi hibir ey yapamazlar. yilik yapmaya balamadan nce yaplmas gereken, ktlk yapmay brakmaktr. nsann btn faaliyetlere bir sre ara vermesi, bylece drtlerini ve o drtlerin ardndaki maksatlar incelemesi, hayatndaki sahtelikleri grmesi, zihni btn ktlklerden arndrmas ve ancak ondan sonra, en ak-seik grevlerinden balamak zere, yeniden faaliyete gemesinin gereklilii bundandr. Elbette, eer bir kimseye yardm etme frsatnz olursa, onu hemen yapn, onu sizin mkemmel hale geleceiniz vakte kadar bekletmeyin. Fakat profesyonel bir iyilik havarisi haline gelmeyin. S: renciler arasnda fazla iyilik havarisi olduunu sanmyorum. Karlatklarmdan ou kendi nemsiz atmalar ile fazlasyla meguldler. Gnlleri bakalarna kapal.

M: Byle bir ben-merkezcilik geicidir. Byle insanlara sabr gsterin. Zira uzun yllar boyunca onlar dikkatlerini kendilerinden baka her eye verdiler. Brakn bir deiiklik olarak, kendilerine ynelsinler. S: z-farkndaln (kendinin farknda oluun) meyveleri nelerdir? M: Zek bakmndan daha ok geliirsiniz. Farkndalk iinde renirsiniz. Kukusuz ancak ne olmadnz renebilirsiniz. Ne olduunuzu renmek iinse, zihnin tesine ulamak zorundasnz. S: Farkndalk zihnin tesi deil midir? M: farkndalk zihnin kendi tesinde geree uzand noktadr. Farkndalk hali iindeyken aradnz, sizi honut eden deil, doru olandr. S: Farkndalk halinin isel bir sknet, bir psiik boluk haline neden olduunu fark ediyorum. M: Bu bylece iyi bir giditir, fakat yeterli deil. Siz evrenin masmavi gkte bir bulut gibi szld, o her eyi kucaklayan boluu hi hissettiniz mi? S: Efendim, bana izin verin, nce kendi i uzaym iyi tanyaym! M: Ayrc duvar, yani "Ben beden'im" fikrini yok edin, o zaman i ve d bir olacak. S: lecek miyim? M: Fiziksel yok olu anlamszdr. O, sizi balayan duyusal hayata tutunmaktr. Eer isel boluu btnyle deneyimleyebilmi olsaydnz, bir patlayla btne var ok kolay olurdu. S: Kendi spiritel deneyimimin mevsimleri vardr. Bazen kendimi muhteem hissederim, sonra yine ini olur. Bir asansrc ocuk gibiyim, bir kp bir iniyorum. M: Bilinteki btn deiiklikler "Ben beden'im" fikrinden trdr. Bu fikirden kurtulun, zihin istikrar bulur. Herhangi belli bir deneyimden azade, saf varolu vardr. Fakat onu tanyabilmeniz iin retmenin sylediklerini yapmak zorundasnz. Yalnzca dinlemek, hatta ezberlemek yetmez. Eer o retinin her szcn gndelik yaamnzda uygulamak iin skca almazsanz, ilerleme kaydedememi olmanzdan yaknmayn. Her gerek ilerleme, geri dnlmez niteliktedir. niler ve klar retinin gnle alnmadn ve tmyle eyleme geirilmediini gsterir sadece. S: Geen gn bize, karma diye bir eyin olmadn sylediniz. Ama gryoruz ki her eyin bir nedeni var ve bu nedenlerin toplam belki karma olarak adlandrlabilir. M: Siz bir beden olduunuza inandnz srece her eye nedenler atfedeceksiniz. Ben eylerin nedenleri olmadn sylemiyorum. Her eyin saysz nedeni vardr. Bu, olduu gibidir, nk dnya olduu gibidir. Her neden dallanp budaklanarak evreni kaplar. Siz her ne zaman ki, olmak istediinizi olmakta mutlak biimde zgr olduunuzu ve bilgisizlik ve kaytszlk yznden grndnz halde bulunduunuzu idrak edersiniz, o zaman bakaldrmaya ve deimeye hazrsnz demektir. Siz kendinize, aslnda olmadnz gibi olma izni veriyorsunuz. Aslnda olmadnz gibi oluunuzun nedenlerini aratryorsunuz! Bu bouna bir araytr. Nedenler yoktur, mkemmel olan ve tm nedenselliin tesinde olan gerek varlnz hakkndaki cehaletinizden baka bir neden yoktur. nk her olan eyden btn evren sorumludur ve siz evrenin kaynasnz. S: Evrenin nedeni olmak hakknda hibir ey bilmiyorum. M: nk aratrp incelemiyorsunuz. Sorgulayn, iinizi arayn, bulacaksnz. S: Benim gibi bir toz zerresi evreni nasl yaratabilir? M: "Ben beden'im" virsne bulamsanz, tm bir evren varlk haline geer. Fakat artk bu halden bktnzda, zgrleme hakknda birtakm hayalpereste fikirler beslemeye ve tmyle bouna olan baz eylem izgileri izlemeye balarsnz. Konsantre olursunuz, meditasyon yaparsnz, zihninize ve bedeninize ikence yaparsnz, bir sr gereksiz ey yaparsnz, fakat esas olan, yani kiinin bertaraf edilmesini gzden karrsnz. S: Balangta, kendini-sorgulamaya hazr olmadan nce bir sre dua etmeye, meditasyon yapmaya ihtiyacmz olabilir.

M: Eer buna inanyorsanz, devam edin. Bana gre tm erteleme bir zaman kaybdr. Tm hazrl atlayp geerek, direkt olarak iinizdeki nihai aratrmaya ynelebilirsiniz. Tm Yogalar'n iinde bu en basit ve en ksa olandr. 72 -Saf Karsmsz ve Bagmsz Olan Gerektir Maharaj: Demek Hindistan'a geri geldiniz, neredeydiniz? Ne grdnz? Soran: svireden geldim. Orada dikkate deer bir adamla beraberdim, geree vardn iddia eden biri. Gemite hayli Yoga yapm ve birok deneyim geirmi ve imdi hepsi sona ermi. imdi o hibir zel yetenek ya da bilgi iddiasnda deil; onda olaand tek ey duyulara ilikin; o greni grlenden ayrt edemiyor. rnein, bir araba ona hzla gelirken, arabann m ona yoksa onun mu arabaya doru gittiini bilemiyor. Grne gre o ayn anda her ikisi oluyor: Hem gren, hem grlen. Onlar bir oluyorlar. Her ne grrse kendisini gryor. Ona baz Vedantik sorular sorduumda: "Gerekten yant veremem. Bilmiyorum. Btn bildiim, algladm her eyle garip bir biimde zdelememdir. Biliyor musunuz, her eyi beklerdim de byle bir eyi asla" dedi. O tmyle alak gnll bir insandr; mritler edinmez, kendisine yksek bir paye vermez. Bu garip durumu hakknda konumaya isteklidir, ama hepsi bu kadar. M: O imdi bildiini biliyor. Dier her ey geip gitmi. Hi deilse hl konuuyor. Yaknda konumay da kesebilir. S: O zaman ne yapacak? M: Sessizlik ve hareketsizlik eylemsiz deildirler. iek evreyi kokuyla doldurur, mum kla. Onlar hibir ey yapmazlar ama sadece varlklaryla her eyi deitirirler. Siz mumun fotorafn ekebilirsiniz, onun n deil. Bir insan, onun adn ve grnmn bilebilirsiniz ama onun etkisini bilemezsiniz. Onun srf varl, orada oluu bile eylemdir. S: Faal olmak doal deil midir? M: Herkes faal olmak ister fakat insann eylemleri nereden kaynaklanrlar? Bir merkezi nokta yoktur, her eylem bir dierini dourur, anlamszcasna, sonu gelmezcesine ve ac vererek. Orada alma ve dinlenme birbirini izlemez. nce btn devinimlerin kaynakland o deimez, sabit olan merkezi bulun. Bir tekerlein dingili etrafnda dn gibi, siz de her zaman o tekerlein dingili gibi merkezde olun, eperinde savrularak dnmeyin. S: Pratikte bunu nasl uygulayacam? M: Her ne zaman arzu ya da korkuya ilikin bir dnce zihninize gelirse, dikkatinizi derhal ondan uzaklatrn. S: Dncelerimi ve duygularm bask altna almakla bir tepkiye yol am olurum. M: Ben bask altna almaktan sz etmiyorum. Sadece dikkatinizi vermeyi reddedin. S: Zihnin devinimlerini durdurmak iin abalamam gerekmez mi? M: Onun abalamayla bir ilgisi yoktur. Sadece ilgisiz kalm. Dikkatinizi dncelerin stne deil aralarna verin. Bir kalabalk iinde yrrken karlatnz her bir insanla savamazsnz - sadece aralarndan yolunuzu bulur geersiniz. S: Zihni kontrol iin irademi kullanrsam, bu ancak egomu glendirir. M: Elbette. Kavga ederseniz, bir kavgay davet edersiniz. Fakat direnmediiniz zaman, bir direnle de karlamazsnz. Oyunu oynamay reddettiinizde oyunun dndasnz. S: Benim zihnin egemenliinden kurtulmam ne kadar zaman alr? M: Belki bin yl alr, ama aslnda zamana hi ihtiya yoktur. Btn ihtiyacnz lesiye samimiyet, itenliktir. Burada irade eylemdir. Eer samimiyseniz, ona sahipsiniz demektir. Sonuta bu bir tavr ve tutum meselesidir. Sizin hemen imdi, burada, bir gnani olmanz korkudan baa hibir ey durduramaz. Siz kiilik-d (gayri-ahsi) bir varlk olmaktan korkuyorsunuz. Yaplacak ey ok basittir. Arzularnzdan, korkularnzdan ve onlarn yaratt dncelerden yz evirin, bir anda doal durumunuzda olursunuz. S: Zihnin yeniden koullandrlmas, deitirilmesi ya da bertaraf edilmesi gibi bir sorun yok mu? M: Kesinlikle yok. Zihninizi rahat brakn, bu yeter. Onunla gitmeyin. Ne de olsa, sizinkiler e deil de kendi yasalarna uyarak gelip giden dncelerden ayr bir zihin yoktur. Onlar size egemen oluyorlar, nk siz onlara ilgi gsteriyorsunuz. Bu tpk sa'nn, "Ktlklere direnmeyiniz" dedii gibidir. Ktle direnmekle onu ancak glendirirsiniz.

S: Evet, imdi anlyorum. Tm yapacam ey, ktln var ln yadsmaktr. O zaman o solup gider. Fakat o kaynaya kaynaya bir tr kendi-kendine-telkin haline dnmez mi? M: Kendinizi iyilik ve ktlk arasnda kstrlm bir kii gibi grdnzde, kendi kendine telkin tam faaliyettedir. Sizden yapmanz istediim, ite ona bir son vermenizdir, uyanmanz ve her eyi olduu gibi grmenizdir. svirede o garip arkadanzla birlikteyken onun beraberliinden ne kazandnz? S: Kesinlikle hibir ey. Onun deneyimi beni asla etkilemedi. Bir eyi anladm. Aranacak bir ey yok. Her nereye gidersem gideyim, yolculuun sonunda beni bekleyen bir ey yok. Keif, yer deitirmenin sonucu deildir. M: Evet, siz kazanlabilen ve kaybedilebilen herhangi bir ey den ayr ve bakasnz. S: Siz ona vairagya, vazgei, terk edi mi diyorsunuz? M: Vazgeilecek, terk edilecek bir ey yoktur. Edinmeyi durdurmanz yeter. Vermek iin sizde olmas lzm, sizde olmas iin almanz gerek. yisi mi, almayn. Bu, tehlikeli bir spiritel gurura gtren vazgei ve terk edii uygulamaktan daha basit tir. Btn bu tartmalar, semeler, tercihler, dei tokular hep si bir tr 'spiritel' pazardaki alverilerdir. Sizin oralarda iiniz ne? Hangi pazarlkta nasl bir kr vurmak iin oradasnz? Ticaret iin ortaya km deilseniz, bu bitmez tkenmez seim endiesi neden? Huzursuzluk sizi hibir yere gtrmez. Sizin hibir eye ihtiyacnz olmadn grmenizi bir ey engelliyor. Onu bulun ve onun sahteliini grn. Bu sanki bir zehir yutup da kanma bilmeyen bir susuzluk ekmeye benzi yor. lszce su ieceinize, neden zehiri karp atmyor ve bu yakc susuzluktan kurtulmuyorsunuz? S: Egoyu bertaraf etmem gerekecek! M: Zehir, "Ben zaman ve uzay iinde bir kiiyim" duygusu dur. Bir bakma zamann kendisi zehirdir. Her ey zaman iin de son bulur ve yenileri doar - sras geldiinde yok edilmek iin. Kendinizi zaman ile zde grmeyin, endie iinde "daha sonra ne, daha sonra ne?" diye sorup durmayn. Zamann dna adm atn ve onun dnyay yiyip bitirdiini grn. Kendi kendinize deyin ki: "Eh, her eye son vermek zamann doas dr. Varsn yle olsun. Bu beni ilgilendirmez. Ben ne yaklabilirim, ne de yakt biriktirmeye ihtiyacm var." S: Tanklk edilecek eyler olmazsa, tank olabilir mi? M: Tanklk edilecek bir ey daima vardr. Bir ey olmazsa, o zaman da onun yokluu vardr. Tanklk doaldr ve sorun deildir. Sorun, ar ilgidir ki bu, ilgi duyulan ile zdelemeye gtrr. Neyle ar megulseniz, onun gerekliine inanrsnz. S: "Ben-im (var olanm)" gerek midir, deil midir? "Ben-im" tank mdr? Tank gerek midir? M: Saf olan, karmsz, bamsz olan gerektir. Safl bozul mu, karm, baml ve geici olan gerek deildir. Szckler sizi yanltmasn - bir szcn birka, hatta birbiriyle elien anlam vardr. Hazz kovalayp, acdan kaan "Ben-im" sahtedir, hazz ve acy bir gren "Ben-im" doru grmektedir. Algladklarnn ama dm olan tank bir "kii"dir; uzak, etkilenmemi, deimez halde duran tank gerein bir gzlem-kulesidir ki orada, tezahr etmemi (meknuz) olann iindeki farkndalk, tezahr etmi olan ile temas halindedir. Tanksz evren ve evrensiz tank olmaz. S: Zaman dnyay tketiyor. Zamann tan kimdir? M: Zamann tesinde olan - Adlandrlama'z Olan. Parlak kr mz bir kor paras bir ember eklinde durmadan dndrl se, o parlak bir daire gibi grnr. Hareket durduunda kor kalr. Onun gibi, hareket halindeki "Ben-im" dnyay yaratr. Skn halindeki "Ben-im" ise Mutlak'tr. Siz bir elektrik feneriyle bir dehlizde yryen bir adam gibisiniz. Sadece k huzmesi iinde bulunanlar grebilirsiniz. Geri kalan taraflar karanlk iindedir. S: Eer dnyay ben projekte ediyorsam, onu deitirebilmem gerekirdi. M: Elbette deitirebilirsiniz. Fakat kendinizi onunla zdeletirmeyi kesmeniz ve ondan teye gemeniz gerekir. te o zaman yok etme ve yeniden yaratma gcnz olur. S: Evreni neden yok etmek istiyorsunuz? M: Ben evrenle megul deilim. ster olsun, ister olmasn.Eer kendimi bilirsem, bu bana yeter. S: Eer siz dnyadan te iseniz, o zaman dnyaya bir yararnz olmaz. M: Olan kendinize acyn, olmayan dnyaya deil! Bir rya iine dalm, esas kimliinizi unutmusunuz.

S: Dnya olmasa, sevgi iin bir yer olmaz. M: Tam yle. Varlk, bilin, sevgi ve gzellik, btn bu nitelikler gerek olann dnyadaki yansmalardr. Gerek yoksa yansmas da olmaz. S: Dnya birok arzu-edilir nesnelerle ve insanlarla dolu. Onu nasl yok olarak dnebilirim? M: Arzu edilir olanlar arzu edenlere brakn. Arzularnzn akn almaktan vermeye evirin. Verme, paylama tutkusu, bir d dnya fikrini ve verme tutkusunu zihninizden doal ekil de ykayp gtrecektir. Vermenin ve almann tesinde, sadece sevginin saf nuru kalacak. S: Sevgide dualiteye gerek var; seven ve sevilen. M: Sevgide "bir" bile yoktur, "iki" nasl olabilsin? Sevgi ayrmann, ayrmlarn reddidir. Birlii dnebilmek iin nce dualiteyi (ikilii) yaratmak zorundasnz. Gerekten sevdiiniz zaman "Seni seviyorum" demezsiniz; diyorsanz, dualite vardr. S: Beni tekrar Hindistan'a getiren nedir? Bu yalnzca burada hayatn daha ucuz oluundan olamaz. Ya da izlenimlerin renk lilii ve eitlilii de. Daha nemli bir faktr olmal. M: Spiritel yan da var. D ve i arasndaki blnme Hindistan'da daha azdr. i dta ifade edebilmek burada daha kolaydr. Btnleme daha kolaydr. Toplum o denli ezici, bunaltc deildir. S: Evet. Bat'da hep tamas ve rajas'tr. Hindistan'da daha ok sattva, uyum ve denge var. M: Gunalar'n tesine geemez misiniz? Sattva'y tercih neden? Her nerede olursanz olun, neyseniz o olmalsnz ve gunalar' kendinize dert etmemelisiniz. S: O gcm yok. M: Bu sizin Hindistan'daki kazancnzn az olduunu gsterir sadece. Gerekten sahip olduunuzu kaybedemezsiniz. Kendi z varlnzda iyice yerlemi bulunsaydnz, yer deiiklii sizi pek etkilemezdi. S: Hindistan'da spiritel yaam kolaydr. Bat'da yle deil. Ora da insan evreye ok daha byk lde uymak zorundadr. M: Niin kendi evrenizi kendiniz yaratmyorsunuz? Dnyann sizin zerinizdeki gc ancak sizin ona verdiiniz kadardr. Bakaldrn. Dualitenin tesine gein, dou ile bat arasn da ayrm yapmayn. S: nsan kendini spiritellikten ok uzak bir evrede bulduunda ne yapabilir? M: Bir ey yapmayn. Kendiniz olun. Dnda durun. teye bakn. S: Evde atmalar olur. Ana-babanzn sizi anlamalar ok az grlen bir eydir. M: Kendi gerek varlnz bildiinizde, sorununuz olmaz. Ana ve babanz honut edebilir ya da edemeyebilirsiniz, evlenebilir ya da evlenmeyebilirsiniz. Bir yn para kazanabilir ya da kazanmayabilirsiniz; sizin iin hepsi birdir. Sadece koullara gre hareket edin, yalnz her durumda olgularla, gerekle yakn temasta olarak. S: Bu ok yksek bir hal deil midir? M: Oh, hayr, bu normal haldir. Siz ona yksek diyorsunuz, nk ondan korkuyorsunuz. lk nce korkudan kurtulun.Korkulacak hibir ey olmadn grn. Korkusuzluk, En Yce'ye alan kapdr. S: Bu yolda ne kadar aba harcasam da korkusuz olamam. M: Korkusuzluk kendiliinden gelir, korkulacak hibir ey olmadn grdnz zaman. Kalabalk bir caddede giderken insanlarn yanndan geersiniz. Bazlarn grr, bazlarna sadece bir gz atarsnz, fakat durmazsnz. Durmaktr, ylmaktr tkankla neden olan. Harekete devam edin! simlere ve ekillere aldrmayn, onlara balanmayn; bamllnz tut saklnzdr. S: Her zaman, teye gitmek, uzak olmak, yalnzlk gerekliliini vurguluyorsunuz. "Doru" ve "yanl" szcklerini hemen hi kullanmyorsunuz. Bunun nedeni nedir?

M: nsann kendisi olmas dorudur, olmamas yanltr. Dier her ey arta baldr. Siz doruyu yanltan ayrmaya isteklisiniz, nk eylem iin bir hareket noktasna ihtiyacnz var. Her zaman bir eyi veya bir baka eyi yapmann peindesiniz. Ama, kiisel olarak gdlenmi, baz deer lleri zerine oturtulmu, belli bir amac gzeten eylem, eylemsizlikten daha ktdr, nk onun meyveleri daima acdr. S: Farkndalk ve sevgi bir ve ayn mdr? M: Elbette. Farkndalk dinamiktir, sevgi ise varolutur. Farkndalk eylem halindeki sevgidir. Zihin kendi bana istediiniz kadar ok sayda olana hayata geirebilir, fakat onlar sevgiyle desteklenmedike deersizdirler. Sevgi yaradln nnde gelir. Onsuz yalnzca kaos vardr. S: farkndalkta devinim, eylem nerededir? M: Siz ifa bulmaz biimde eylemcisiniz! Devinim, huzursuzluk, kaynama yoksa, sizin iin eylem deildir o. Kaos, devinim uruna devinimdir. Gerek eylem, yer deitirten deil,dntren, transforme edendir. Yer deitirme sadece bir tamaclk iidir; kalbi deitiren ise eylemdir. Hatrlayn, alglanan hibir ey hakiki deildir. Faaliyet, eylem deildir. Eylem gizli, bilinmeyen, bilinemez olandr. Siz sadece onun meyvesini bilebilirsiniz. S: Tanr her eyi yapan deil midir? M: Neden dsal bir yapc getiriyorsunuz? Dnya kendini yine kendinden yeniden yaratr. Bu, yani geici olann geici olan dourmas sonu gelmez bir sretir. Bir yapan'n mutlaka olmas gerektiini size dndren sizin egonuzdur. Siz kendi suretinizde bir Tanr yaratrsnz, ne kadar kasvetli bir imaj ise de. Zihninizdeki filmden bir dnya projekte edersiniz ve ona neden ve maksat vermek iin bir de Tanr. Bunlar hep imgelemelerdir - onun dna adm atn. S: Dnyay salt zihinsel bir imaj olarak grmek ne kadar zor! Onun elle tutulur gereklii ylesine inandrc grnyor ki. M: mgelemenin srr, onun yle hakiki grnmesidir. Siz be kr ya da evli, bir rahip veya bir aile erkei olabilirsiniz; nemli olan bu deil. Siz hayal gcnzn esiri misiniz, yoksa deil misiniz? Her ne karar alrsanz, her ne i yaparsanz, o deimez biimde, gerekler klnda gsteri yapan imgeleme ve varsaymlara dayal olacaktr. S: Burada, nnzde oturuyorum. Bunun neresi imgeleme? M: Btn. Hatta uzay ve zaman da hayalidir. S: Bu benim var olmadm anlamna m gelir? M: Ben de yokum. Tm tezahr hayaldir. S: Varlk (varolu) da m hayaldir? M: Her yan, her eyi dolduran ve daha te olan saf varolu snrl olan bir mevcudiyet deildir. Btn snrl olanlar hayal rndr. Sadece snrsz olan gerektir. S: Bana baktnzda ne gryorsunuz? M: Sizin kendi hakknzdaki imgelemenizi gryorum. S: Benim gibi biroklar var. Ama her biri farkl. M: Btn projeksiyonlarn toplam maha-maya denilendir. Byk illzyon. S: Fakat kendinize baktnzda ne gryorsunuz? M: Bu nasl baktma baldr. Zihin aracl ile baktmda, saysz insan grrm. Zihnin tesinden baktmda ise tan grrm. Tann tesinde, boluun ve sessizliin sonsuz younluu vardr. S: nsanlara nasl davranmal? M: Neden ve ne iin pln yapmal? Byle sorular endie iaretidir. liki canl bir eydir. Kendi i benliinizle bar iinde olun, o zaman herkesle bar iinde olursunuz. unu idrak edin, olaylarn efendisi siz deilsiniz, gelecei kontrol altna alamazsnz, salt teknik hususlar dnda. nsan ilikileri plnlanamaz, o ok zengin ve eitlidir. Sadece her trl karclktan uzak, anlayl ve efkatli olun.

S: Kukusuz, ben olanlarn efendisi deilim, daha ok esiriyim. M: Ne efendisi olun, ne esiri. Uzak ve ayr durun. S: Bu eylemden saknmak anlamna m gelir? M: Siz eylemden saknamazsnz. O da dier her ey gibi vuku bulur. S: Eylemlerimi kukusuz kontrol edebilirim. M: Deneyin, az zamanda greceksiniz ki yapmak zorunda olduunuzu yaparsnz. S: radem ynnde eylemde bulunurum. M: radenizi ancak eylem yaptktan sonra bilirsiniz. S: Arzularm, yaptm seimleri, aldm kararlar hatrlar, ona gre eylem yaparm. M: O zaman, karar veren belleinizdir, siz deilsiniz. S: Ben nerede devreye girerim? M: Dikkatinizi vermekle onu mmkn hale getirirsiniz. S: zgr irade diye bir ey yok mudur? Arzu etmekte zgr deil miyim? M: Oh, hayr, siz arzu etmeye zorlanrsnz. Hinduizm'de zgr irade fikri mevcut deildir, dolaysyla, onunla ilgili bir szck de yoktur. rade kesin kararllkla ykmlenme; marazi ballk, yani dknlk ise kleliktir. S: Snrlamalarm semekte zgrm. M: nce zgr olmalsnz. Dnyada zgr olabilmek iin, dnyadan bamsz olmanz gerekir. Aksi halde sizin iin ve geleceiniz iin karar veren sizin gemiinizdir. Siz olmu olan ile olmas zorunlu olan arasnda yakalanmsnz. Buna ister karma, ister kader deyin, fakat asla zgrlk demeyin. nce ger ek varlnza dnn ve sevginin yreinden harekete gein. S: Tezahr etmi olann iinde tezahr etmemi (meknuz) olann iareti nedir? M: Hi yoktur. Tezahr etmemi olana ait bir iaret aramaya baladnz anda, tezahr etmi olan eriyip kaybolur. Tezahr etmemi olan eer zihninizle anlamaya alrsanz, bir anda zihnin tesine geersiniz; tpk bir atei bir tahta sopa ile kartrdnz zaman sopann yan gibi. Zihni, tezahr etmi olan incelemek iin kullann. Yumurtann kabuunu gagala yan bir civciv gibi olun. Kabuun dndaki hayat dnmek, onun hakknda varsaymlarda bulunmak onun iine pek yaramaz, ama kabuu gagalamak kabuu iten krar ve civcivi z grle kavuturur. Onun gibi, inceleyip aratrarak ve zihnin elikilerini ve anlamszlklarn aa kararak onu iten doru krn. S: Kabuu krma zlemi, bu nereden gelir? M: Tezahr etmemi olandan. 73 -Zihnin lm Bilgeligin Dogumudur Soran: nsann, kendi gerek doasn idrak etmeden nce, bir kii olmas gerekmez mi? Ego'nun da kendine has deeri yok mudur? Maharaj: Kii byk bir ie yaramaz. O kendi ilerine derinlemesine dalmtr ve gerek varl hakknda tamamen cahildir. Tanklk eden bilin, kii zerindeki roln yerine getirerek onu gzlemin znesi olmaktan ok nesnesi haline getirmedike, geree var mmkn olmaz. Geree var arzu edilir ve ulalabilir klan tanktr. S: Yani, bir kiinin hayatnda onun tank haline geldii bir nokta vardr, yle mi? M: Oh, hayr. Kii kendi bana tank haline gelmez. Bu, snk bir mumun zaman iinde yanmaya balamasn beklemeye benzer. Farkndalk alevi ona dokunmadka, kii sonsuza dek cehaletin karanlnda kalabilir. S: Mumu kim yakar?

M: Guru. Onun szleri, onun varl. Hindistan'da ou zaman bu (Guru) bir mantra'dr. Mum bir kez yandnda, alev mumu tketir. S: Mantra niin bu kadar etkili? M: Mantra'nn srekli tekrarlan kiinin kendisi iin, kendi uruna yapt bir ey deildir. Bundan fayda gren de kii deildir. Tpk mumun yanmayla artmad gibi. S: Kii kendi bana m kendinin farknda olur? M: Evet. Bu bazen ar strap sonucu gerekleir. Guru sizi bu bitip tkenmez straptan esirgemek ister. Onun himmeti byledir. Her zaman dta bir Guru bulunmasa da, her zaman sadguru, iteki Guru vardr; iten doru yol gsterir ve yardm eder. "D" ve "i" szckleri grelidir, sadece bedene gredir; gerekte hepsi birdir, dtaki varlk sadece itekinin projeksiyonudur. Farkndalk daha st bir boyuttan gelir gibi gerekleir. S: Kvlcmn aklmasndan nce ve sonra ne fark olur? M: Kvlcmn aklmasndan nce fark alglayacak tank yoktur. Kii bilinli olabilir, ama bilinli olduunun farknda deildir. O dndkleri, duyduklar, deneyimledikleriyle tamamen zdelemi durumdadr. Onun iindeki karanlk kendi eseridir. Karanlk sorgulandnda dalr. Sorgulama arzusu Guru tarafndan ekilmitir. Bir baka deyile, kii ile tank arasndaki fark, kendini bilme ve bilmeme arasndaki fark gibidir. Uyum (sattva) hkm srerken, dnyann bilinteki grnm bilincin doasna uygun olacaktr. Ama aktivite ve pasivite (faaliyet ve d etkiler karsnda hareketsizlik) (rajas ve tamas) ortaya ktnda, onlarn karartma ve arptmalar yznden siz sahteyi gerek gibi grrsnz. S: Kii kendisini Guru'nun geliine nasl hazrlamaldr? M: Hazr olma arzusu, Guru'nun gelmi ve atein tututurulmu olduu anlamna gelir. Bu, bir rastgele sz ya da bir kitaptan bir sayfa olabilir; Guru'nun himmet ve inayeti gizemli bir biimde alr. S: Kendini hazrlama diye bir ey yok mudur? Yoga sadhana hakknda o kadar ok ey iitiyoruz. M: Sadhana'y uygulayan kii deildir. Kii sonuna dek hep huzursuzluk ve diren gsterir. Kii ve onun gemi, imdi ve gelecek illzyonlarnn toplam zerinde alan tanktr. S: Sizin doru sylediinizi nasl bilebiliriz? O, i elikilerden uzak ve kendine yeter halde olsa da, onun srekli tekrarlanlarla beslenip zenginletirilmi dourgan bir imgeleme faaliyetinin rn olmadn nereden bilebiliriz? M: Gerein kant, onun dinleyen zerindeki etkisindedir. S: Szler alabildiine gl etkiler yaratabilirler. Szleri iitmek ya da tekrarlamakla insan eitli trans hallerine girebilir. Dinleyenlerin geirdikleri deneyimler yapay olarak meydana getirilmi olabilir, dolaysyla kant olarak kabul edilemez. M: Etkinin mutlaka bir deneyim olmas gerekmez. Bu karakterde, drtlerde, insann bakalaryla ve kendisiyle olan ilikilerinde bir deiim olarak da tezahr edebilir. Szlerle, uyuturucularla ve dier duyusal ve zihinsel vastalarla meydana getirilen translar ve vizyonlar geicidirler ve bir sonuca vardrra deildirler. Burada sylenilen gerek, deimez ve ebedidir. Onun kant ise dinleyicisindedir, dinleyenin btn varlnda meydana getirdii derin ve kalc deiimdedir. Bu onun kendi varoluundan kukulanmadka -ki bu dnlemez- kukulanamayaca bir eydir. Benim deneyimim sizin de deneyiminiz haline geldiinde, bundan daha iyi ne gibi bir kant istersiniz? S: Deneyimci kendi deneyiminin kantdr. M: Tamamen, fakat deneyimcinin kanta ihtiyac yoktur. "Benim ve ben, ben olduumu biliyorum." Bundan daha ileri bir kant isteyemezsiniz. S: Nesneler hakknda doru bilgi olabilir mi? M: Greli olarak - evet. Mutlak olarak - hibir nesne yoktur. Hi'in (yokluun) varln bilmek doru bilgidir. S: Greli ile Mutlak arasndaki balant nedir? M: Onlar ayndrlar. S: Hangi gr noktasndan ayndrlar?

M: Szler sylenirken sessizlik yine vardr. Greli olan sona erdiinde, mutlak kalr. Szler sylenmeden nceki sessizlik, szler sylendikten sonraki sessizlikten farkl mdr? Sessizlik birdir ve o olmasa szler iitilemezlerdi. O her zaman orada, szlerin ardndadr. Dikkatinizi szlerden sessizlie evirin, onu duyacaksnz. Zihin deneyim yaamay iddetle arzu eder, bu deneyimlerin anlarn bilgi sanr. Gnani btn deneyimlerin tesindedir ve onun bellei gemii boaltm durumdadr. Gnani herhangi belli bir eyle ilikili deildir. Fakat zihin hep formller ve tanmlamalar peindedir, gerei szel bir kalp iine sktrmaya heveslidir. Her eyden bir fikir ister, nk fikirler olmadka zihin yoktur. Gerek esasnda yalnzdr, ama zihin onu kendi haline brakmak istemez - ve onun yerine gerek olmayanla urar durur. Ama zaten zihnin btn yapabilecei bundan ibarettir - gerek olmayann gerek olmadn kefetmek. S: Peki, gerek olan gerek olarak grmek? M: Gerei grmek diye bir ey yoktur. Kim neyi grecek? Siz ancak gerek olabilirsiniz - ki zaten o'sunuz. Sorun yalnzca zihinseldir. Sahte dnceleri terk edin, bu yeter. Doru fikirlere ihtiya yok. nk doru fikir yoktur. S: yleyse neden gerei aramaya tevik ediliyoruz? M: Zihnin amaca ihtiyac vardr. Gerek olmayandan kendini kurtarmas iin, karlnda ona bir ey vaat edilir. Gerekte bir amaca ihtiya yoktur. Sahte olandan kurtulmak bal bana, yeterince iyidir, bir dl istemez. Bu tpk temiz olmak gibidir - kendi kendinin dldr bu. S: Kendini-bili bir dl deil midir? M: Kendini-bili'in dl kiisel ben'den kurtulutur. Siz bilen'i bilemezsiniz, nk bilen sizsiniz. Bili olgusu bileni kantlar. Baka kanta ihtiyacnz yoktur. Bilinen'in bileni bilinebilir deildir. Tpk n ancak renklerin iinde bilinebildii gibi, bilen de bilginin iinde bilinir. S: Bilen, karlan bir sonu mudur yalnzca? M: Siz bedeninizi, zihninizi ve duygularnz biliyorsunuz, siz yalnzca karlan bir sonu musunuz? S: Dierleri iin karlan bir sonucum, kendim iin deil. M: Ben de yleyim. Sizin iin, karlan bir sonu, ama kendim iin deil. Benim kendimi biliim kendim olmakladr. Nasl ki sizin de kendinizi insan olarak biliiniz insan oluunuzladr. Siz bir insan olduunuzu kendi kendinize durmadan hatrlatmazsnz. Ancak insanlnz tartldnda bunu dorularsnz. Ayn ekilde, ben her ey olduumu bilirim. "Ben her eyim, ben her eyim" diye tekrarlamam gerekmez. Yalnz siz beni belli bir kii olarak tanmladnzda buna kar karm. Siz her zaman bir insan olduunuz gibi, ben de neysem oyum - her zaman. Deimez ekilde her ne iseniz, ite siz her trl kukunun tesinde, o'sunuz. S: Bilen ile bildii, onlar bir midir, iki mi? M: Onlar her ikisidirler. Bilen tezahr etmemi olan, bilinen ise tezahr etmi olandr. Bilinen daima devinim halindedir, deiir, kendine ait bir ekli, bir yerleim yeri yoktur. Bilen ise tm bilginin deimez destekleyicisidir. Birinin dierine ihtiyac vardr, fakat gerek tededir. Gnani bilinemez, nk bilinecek bir kii yoktur. Nasl evren her eyi ierdii iin onun hakknda hibir ey syleyemez seniz, bir gnani hakknda da hibir ey sylenemez, nk o her eydir ama belli hibir ey deildir. Bir resim asmak iin bir engele ihtiyacnz vardr. engel olmasa resmi nereye asacaksnz? Bir eyin yerini saptamak iin uzaya ihtiyacnz vardr, bir olay yerletirmek iin zamana ihtiyacnz vardr; ama zamansz ve uzaysz olan, tm yaklamlara meydan okur. O her eyi idrak edilebilir klar ama kendisi idrak tesidir. Zihin, kendi tesinde olan bilemez; fakat zihin, onun tesinde olanca bilinir. Gnani ne doum tanr ne lm; mevcut olmak ya da olmamak onun iin ayndr. S: Bedeniniz ldnde siz kalrsnz. M: Hibir ey lmez. Beden sadece imgelenmitir. yle bir ey yoktur. S: Ama, evrenizdekiler iin lm olacaksnz. Bedeniniz ieklerle rtlecek, sonra yaklacak ve kller savrulacak. Bu, bizim deneyimimiz olacak. Sizinki ne olacak? M: Zaman sona erecek. Buna Byk lm (mahamrityu) denir, zamann lm. S: Bu, evren ve onun ierdikleri son bulacak demek midir? M: Evren sizin kiisel deneyiminizdir. O nasl etkilenebilir? Siz iki saat sren bir konferans vermi olabilirsiniz; bittiinde o nereye gitmitir? O sessizlie karmtr ki, konferansnzn balangc, ortas ve sonu, hepsi onun iinde bir aradadrlar. Zaman durmutur, o vard ama artk yok. Bir konuma hayatndan sonraki sessizlik ile bir sessizlik hayatndan sonraki sessizlik ayn

sessizliktir. lmszlk, "Ben-im" duygusundan kurtulutur. Fakat o sn, tkeni deildir. Tersine, o dnebileceinizden sonsuzcasna daha hakiki, farknda ve mutlu bir haldir. Sadece benlik-bilinci artk yoktur. S: Neden zihnin Byk lm bedenin "kk lm" ile ayn zamanda meydana gelir? M: yle olmaz! Zihinsel kargaa herhangi bir kesintiye uramakszn siz yzlerce lm geebilirsiniz. Ya da bedeninizi muhafaza ederken sadece zihninizde lrsnz. Zihnin lm bilgeliin (hikmetin) douudur. S: Yani kii gider, sadece tank kalr. M: "Ben-im" olmaynca, "tank benim" diyecek kim kalr? Zamanszlk (sonsuzluk) halinde snlacak bir benlik yoktur. Bir paket tayan adam onu kaybetmemek iin dikkat eder - onun bilinci pakete odaklanmtr. "Ben-im" duygusunu aziz tutan bir adamn bilinci kendisine odaklanmtr. Gnani hibir eye tutunmadndan, ona bilinli denemez ama o bilinsiz de deildir. O Farkndaln ta kalbidir. Biz ona digambara, uzaya brnm, tm grnn tesindeki plak Olan, deriz. Ona verilebilecek herhangi bir ekil ya da ad yoktur, ama o gerekten de tek var olandr. S: Bunu kavrayamyorum. M: Kim kavrayabilir? Zihnin kendi snrlar vardr. Sizi bilginin snrlarna kadar getirmek ve bilinmeyenin enginliiyle yz yze gelmenizi salamak yeter. Onun iine dalmak ise size kalmtr. S: Tank hakknda ne dersiniz? O gerek midir, deil midir? M: Her ikisi de. llzyonun son kalnts, gerein ilk dokunuu. "Ben yalnzca tanm" demek hem doru, hem yanltr. "Benim"den dolay yanltr, tanktan dolay dorudur. "Tanklk vardr" demek daha iyi olur. "Ben-im" dediiniz anda tm evren yaratcs ile beraber varlk kazanr. S: Siz zgrle kavumu olduunuza gre, birazn bana veremez misiniz? M: Neden birazn? Btnyle aln. Aln, o almanz iin orada duruyor. Fakat siz zgrlkten korkuyorsunuz! S: Swami Ramdas'n benzer bir rica ile megul olmas gerekmiti. Baz mritleri bir gn onun evresinde toplanarak kendilerini zgrletirmesini istemilerdi. Ramdas glmseyerek dinledi, sonra birden ciddileti ve dedi ki: "zgr olabilirsiniz, imdi, burada ve mutlak biimde. Kim istiyorsa ne ksn." Kimse kmldamad. O teklifini kez tekrarlad. Kimse talip olmad. Sonra o dedi ki: "Teklif geri ekildi." M: Bamllk cesareti yok eder. Veren her zaman vermeye hazrdr. Alan ortada yoktur. zgrlk demek, her eyi gitmesine brakmak, koyvermek, talep etmemek demektir, insanlar her eyi elden brakmaya pek raz deildirler. Bilmezler ki sonlu olan sonsuz olann bedelidir, lmn de lmszln bedeli oluu gibi. Her eyin gitmesine raz ve hazr olu, spiritel olgunluun belirtisidir. Vazgei ise ilk admdr. Fakat gerek vazgei, terk edilecek bir eyin bulunmadn, nk size ait hibir eyin zaten bulunmadn idrak editedir. Bu derin uyku gibidir; uykuya daldnz zaman yatanzdan vazgemezsiniz - sadece onu unutursunuz. 74 -Gerek, Simdi ve Burada Soran: Benim sorum u: Gerein kant nedir? Metafizik ya da politik, felsefi ya da trel, her dinin izleyicileri kendi inandklarnn gerek olduuna, baka her eyin yanl, sahte olduuna kanidirler ve kendi sarslmaz kanlarn gerein kant olarak kabul ederler. "Ben kaniyim, yleyse doru olmas gerekir" derler. Bence hibir felsefe ya da din, hibir reti ya da ideoloji, her ne kadar btn, kendi iinde elikilerden yoksun ve duygusal ynden ekici olsa da kendi gerekliinin kant olamaz. Onlar insanlarn stlerine giydikleri ve zamana ve koullara gre deien ve moda akmlarn izleyen giysiler gibidirler. imdi doru olan ve bir kimsenin kanlarna dayanmayan bir din ya da felsefe olabilir mi? Kutsal metinlere de dayanmayn, nk onlar da yine, onlara iman eden bir kimseye dayanmaktadrlar. Gvene dayanmayan ve znel olmayan bir gerek var mdr? Maharaj: Bilime ne dersiniz? S: Bilim daireseldir, o balad yerde biter; duyularla. O deneyimle i grr ve deneyim znel bir eydir. ki insan bile yoktur ki ayn deneyimi yaam olsun, her ne kadar onu ayn szcklerle dile getirseler de? M: Gerek iin zihnin tesine bakmalsnz.

S: Baym, translar artk bana yetti. Herhangi bir uyuturucu madde onu kolaylkla ve ucuza salayabilir. Hatta solunum ya da zihinsel altrmalarla gerekletirilen klsik samadhi'ler de pek farkl deil. Oksijen samadhileri, karbondioksit samadhi'leri, bir formln ya da bir dnce zincirinin tekrarlanmas ile kendi kendine oluturulan samadhiler var. Tekdzelik uyutucudur. Ne kadar muhteem olsa da ben samad- hi'yi gerein bir kant olarak kabul edemem. M: Samadhi deneyim tesidir. O bir nitelii bulunmayan bir haldir. S: Deneyimin olmay dikkat eksikliindendir. Dikkatle birlikte deneyim meydana kar. nsann gzn kapamas n yokluunu kantlamaz. Negatif hallere gereklik atfetmek bizi pek ileriye gtrmez. nkr ve red aslnda teyidi (dorulamay) ierir. M: Bir bakma haklsnz. Ama grmyor musunuz ki siz zihninizdeki gerein ne olduunu ve nasl bir kantn sizi tatmin edeceini aklamadan, gerein kantn istiyorsunuz. Kantnza gveniniz varsa herhangi bir eyi kantlayabilirsiniz. Fakat kantnzn doruluunu ne kantlayacak? Ben sizi kolayca unu kabule gtrebilirim ki siz yalnzca var olduunuzu biliyorsunuz varl hakknda emin olabileceiniz tek kant kendinizsiniz. Fakat ben salt mevcudiyeti gerekle zdeletirmem. Mevcudiyet anlktr, daima zaman ve uzay iindedir, oysa gerek deimez ve her yan kaplayandr. S: Baym, ben gerein ne olduunu ve onu neyin kantlayabileceini bilmiyorum. Beni kendi kaynaklarmla ba baa brakmayn. Burada gerei bilen sizsiniz, ben deil. M: Siz gerein kant olarak tankl reddediyorsunuz; bakalarnn deneyimleri iinize yaramyor, muazzam saydaki bamsz tann birbirini tutan beyanlarndan karlacak her trl sonucu reddediyorsunuz; yleyse, sizi tatmin edecek kantn ne olmas gerektiini, sizin geerli kant testinizin ne olduunu sylemek size der. S: Dorusu, bu kant ne salar, bilemiyorum. M: Kendi deneyiminiz de olamaz m? S: Kendi deneyimim de, kendi mevcudiyetim de. Onlar benim bilinli oluuma dayanyor. M: Ve sizin bilinli oluunuz neye dayanyor? S: Bilmiyorum. Eskiden "bedenime" diyebilirdim; imdi, bedenin ikinci srada geldiini, birinci olmadn ve varln bir kant olamayacan gryorum. M: Btn yanllarn, straplarn balca kayna olan "ben- bedenim" fikrini terk etmi olduunuza memnunum. S: Ben onu entelektel dzeyde terk ettim, fakat ayr, belli bir kii olduum duygusu hl benimle. Ben "Ben-im" diyebilirim fakat ne olduumu syleyemem. Ben var olduumu bilirim fakat var olann ne olduunu bilemem. Bunu ne ekilde ifade etsem, bilinmeyen ile yz yzeyim. M: Kendi varlnz bizzat gerektir. S: Kukusuz ayn eyi konumuyoruz. Ben herhangi bir soyut varlk deilim. Ben snrl ve snrlamalarnn farknda olan bir kiiyim. Ben bir olguyum, fakat en gayr-maddi bir olgu. Bir kii olarak, bir anlk mevcudiyetimi stne kurabileceim hibir ey yok. M: Szleriniz sizden daha bilge! Bir kii olarak mevcudiyetiniz anlktr, geicidir. Fakat siz yalnzca kii misiniz? Siz aslnda kii misiniz? * S: Nasl yantlayaym? Benim varlk duygum sadece var olduumu kantlar, o benden bamsz olarak hibir eyi kantlamaz. Ben greliyim, greli olann hem yaratt, hem yaratcsym. Mutlak gerein mutlak kant - o nedir ve nerededir? Yalnzca bir "Ben-im" duygusu gerein kant olabilir mi? M: Elbette olamaz. "Ben-im" ve "dnya-dr", bunlar birbirleriyle ilikilidir ve arta baldrlar. Onlar zihnin isimler ve ekiller projekte etme eiliminden tr byledirler. S: isimler ve ekiller, fikirler ve kanlar, fakat gerek yok. Siz olmasaydnz, ben her eyin, gerek de dahil olmak zere, greliliini kabul edebilir, sadece varsaymlarla yaamay renebilirdim. Fakat sonra, sizinle karlayorum ve sizin Mutlak' dan sanki ulaabileceim bir yerde ve yce bir zlemle istenilecek bir ey gibi sz ediinizi iitiyorum. Huzur, akn mutluluk, ebediyet, lmszlk gibi szckler sanki korkudan ve acdan kurtulu nerisi gibi dikkatime arpyor, iimde yatan o haz aray

ve merak ayaklanyor ve ben sizin am olduunuz alemi kefetmek iin aratrmaya balyorum. Her ey ok ekici grnyor ve doal olarak soruyorum. O ulalabilir midir? O gerek midir? M: Siz, "nce ekerin tatl olduunu kantla, onu ondan sonra yerim" diyen bir ocuk gibisiniz. ekerin tatllnn kant ekerde deil, damaktadr. Onun tadn kantlamak iin tadna bakmak zorundasnz, bunun baka yolu yoktur. Elbet ki, "Bu eker midir?", "O tatl mdr?" diye sormakla balar ve tadna bakncaya kadar benim verdiim gvenceyi kabul edersiniz. Ancak o zaman kukular dalr ve bilginiz birinci elden ve sarslmaz olur. Sizden bana inanmanz istemiyorum. Sadece balang iin yeteri kadar gvenin. Her adm kendini kantlar ya da rtr. Siz gerein kendisinden nce gerein kantn ister gibisiniz. Peki, kantn kant ne olacak? Gryorsunuz ya, siz bir gerileme iine dmektesiniz. Bunu kesmek iin, kantlar istemeye son verip bir an iin bir eyi doru olarak kabul etmek zorundasnz. Onun ne olduu gerekten nemli deildir. O Tanr olabilir, ben olabilirim, kendiniz olabilirsiniz. Bu durumlardan her birinde siz doru olduu bilinmeyen bir eyi, bir kimseyi doru kabul edersiniz. te eer bir an iin olsun, doru kabul ettiiniz o eye gre hareket ederseniz, ok gemeden bu sizi bir sonraki adma gtrr. Bu biraz da, karanlkta bir aaca trmanmaya benzer - ancak bir nceki dala tnedikten sonra bir sonraki dal yakalarsnz. Bilimde buna deneysel yaklam denir. Bir kuram kantlamak iin, deneyinizi, sizden nce deney yapm olanlarn braktklar ilem talimatna uygun olarak yaparsnz. Spiritel arayta da insann yapmak zorunda olduu deneyler zincirine Yoga denir. S: Pek ok Yoga var, hangisini semeli? M: Btn yollar sizi zihnin arndrlmasna gtrr. Arnmam zihin geree kar donuktur (geirgen deildir). Arnm zihin effaftr. Onun iinden, gerek kolayca ve berrak olarak grnr. S: zgnm, ben iinde bulunduum zorluu anlatamyorum. Ben gerein kantn soruyorum fakat bana, ona ulamann yntemleri veriliyor. Bu yntemleri izlediimi ve son derece harikulade ve arzu edilebilir bir hale geldiimi varsayalm, bulunduum halin doru olduunu nasl bileceim? Her din iman ile balar ve vecit hali (kutsal ak cokusu) vaat eder. Bu gerein cokusu mudur, yoksa imann rn mdr? nk eer bu deneysel olarak meydana getirilmi bir hal ise onunla bir iim olamaz. Ben byle bir eyle asla ilgilenmiyorum. Hristiyanl aln; der ki: "sa sizin kurtarcnzdr, inann ve gnahtan kurtulacaksnz." Ben gnah ileyen birisine, Mesih'e inanmasna ramen nasl olup da gnahtan kurtulamadn sorduum zaman, onun bana yant; "Benim imanm tam deil" oluyor. Yine bir ksr dng iindeyiz: nan tam deilse kurtulu yok; kurtulu yoksa tam inan da yok; demek oluyor ki kurtulu yok. Yerine getirilmesi mmkn olmayan koullar ne srlyor ve sonra onlar yerine getirmemekle sulanyoruz. M: Sizin gerein kantyla ilgili sorunuz cehaletten domutur. Siz bilinte, "Ben-im" noktasnda duyusal ve zihinsel hallerinizle temasa geiyorsunuz, halbuki, geree arac ile, temas ve deneyim yoluyla varlamaz. Siz dualiteyi pek kolay kabul ediyorsunuz (mutlak addediyorsunuz), yle ki, ona dikkat bile etmiyorsunuz; bana gre ise eitlilik ve farkllk ayrlk yaratmazlar. Siz gerein, isimlerden ve formlardan ayr bir yerde durduunu imgeliyorsunuz, bana gre ise isimler ve formlar gerein durmadan deien ifadeleridir ve ondan ayr deildirler. Siz gerein kantn istiyorsunuz, benim iin ise tm mevcudiyet kanttr. Siz var olanlar varolutan, varoluu gerekten ayryorsunuz, benim iin ise hepsi birdir. Siz uyanklk halinizin gerekliine ne kadar ok kani olsanz da, onun kalc ve deimez olduunu -benim kendi dnyam hakknda konuurken yaptm gibi- iddia etmiyorsunuz. Ama ben aramzda bir fark grmyorum, u hari: Siz bir eyler imgeliyorsunuz, ben imgelemiyorum. S: Beni nce gerei sorma konusunda tartma-d ediyor, sonra da hayal kurmakla suluyorsunuz! Size gre hayal olan bana gre gerek. M: nceleyinceye kadar. Sizi herhangi bir eyle sulamyorum. Sizden sadece akllca sorular sormanz istiyorum. Bilmediiniz gerein kantn aramak yerine, bildiinize inandnz eylere ait kantlar incelemeden geirin. Greceksiniz ki hibir eyi kesin bilmiyorsunuz - siz sylentilere gveniyorsunuz. Gerei bilmek iin kendi deneyimleriniz iinden gemelisiniz. S: Ben samadhilerden ve dier trans hallerinden lesiye korkuyorum, olu nedenleri her ne olursa olsun. Bir iki, bir duman, yksek ate, ila, solunum, mzik, Mevlevi dervileri gibi dnme, dua etme, cinsel iliki ya da oru ya da mantralar beni uyanklk halinden ekip karabilir ve bana, allmam olduklar iin olaanst grnen birtakm deneyimler yaatabilir. Fakat yaratc neden sona erdiinde, etkiler kaybolur ve sadece, akldan kmayan ama gitgide soluklaan bir an kalr. Btn aralar ve onlarn sonularn bir yana koyalm, nk sonular aralarla bamldr; soruyu yeniden ortaya getirelim: Gerek bulunabilir mi? M: Gerein oturduu, onu bulabilmek iin gidebileceiniz yer neresidir? Ve onu bulmu olduunuzu nasl bileceksiniz? Onu denemek iin yannzda nasl bir mihenk ta getirirsiniz? Balangtaki soruya dndnz: Gerein kant nedir? Sorunun kendisinde bir hata olmal, nk dnp dolap onu yeniden tekrarlama eilimindesiniz. Neden gerein kantlarnn neler olduunu soruyorsunuz? Bu sizin gerei birinci elden bilmediiniz ve aldatlmaktan korktuunuz iin midir? Siz yle hayal

ediyorsunuz ki gerek, ad "gerek" olan bir eydir ve onu edinmek avantajldr, hakiki olmas kouluyla. Yani kandrlmaktan korkuyorsunuz. Siz gerei satn almak iin alverie kmsnz fakat tccarlara gvenmiyorsunuz. Sahte, taklit eylerden korkuyorsunuz. S: Ben kandrlmaktan korkmuyorum, kendi kendimi kandrmaktan korkuyorum. M: Fakat siz gerek maksadnz hakkndaki cehaletinizle kendinizi kandrm oluyorsunuz. Siz gerei istiyorsunuz, fakat aslnda aradnz, sadece, ebediyen devam etmesini istediiniz rahatnzdr. Ama hibir ey, hibir zihin hali ebediyen devam edemez. Zaman ve uzay iinde daima bir snr vardr, nk zaman ve uzay kendileri snrldrlar. Ve zamanszlk iinde de "ebediyen" szcnn bir anlam yoktur. Gerein kant iin de ayndr. Dualitenin geerli olmad lemde her ey tamam, kendi kendisinin kant, anlam ve amacdr. Her eyin bir olduu yerde desteklere ihtiya yoktur. Siz kalcln gerein kant olduunu, daha uzun sre devam edenin bir biimde daha doru olduunu hayal edersiniz. Zaman, bylece, bir gereklik ls haline gelir. Ve zaman zihinde olduundan, zihin hakem haline gelir ve kendi iinde gerein kantn arar - tamamen olanaksz ve umutsuz bir i S: Baym, eer siz "Hibir ey gerek deildir, her ey grelidir" deseydiniz, sizinle ayn fikirde olurdum. Ama siz dorunun, gerein, mkemmel bilginin var olduunu sylyorsunuz, bu nedenle soruyorum: O nedir ve nasl biliyorsunuz? Ve bana: "Evet, Maharaj haklym" dedirtecek olan nedir? M: Siz bir kantn, bir tankln, bir otoritenin olmas gerektii fikrine saplanm durumdasnz. Siz hl gerein size "Bak, ite gerek" diye parmakla gsterilmesi gerektiini hayal ediyorsunuz. Bu yle deildir. Gerek bir abann sonucu, bir yolun sonu deildir O burada ve imdi, onun iin duyulan zlem ve arayn iinde var. O zihinden ve bedenden daha yakn, o "Ben-im" duygusundan da daha yakn. Siz onu grmyorsunuz, nk kendinizden ok uzaa, en iinizdeki varlnzn dna bakyorsunuz. Siz gerei nesnelletirmisiniz ve ancak nesnelere ve dncelere uygulanabilecek standart kantlar zerinde srar ediyorsunuz. S: Siz yle der gibisiniz: Gerein kantn istemeyi brak. Sadece gerek olmayanla ura. M: Gerein kefi sahtenin ayrt edilmesindedir. Siz gerek olmayan bilebilirsiniz. Geree gelince - onu ancak olabilirsiniz. Bilgi bilinene ilikindir. Bir bakma o cehaletin tamamlaycs ya da edeeridir. Cehaletin, olmad yerde, bilgi ihtiyac nerede kalr? Ne cehalet ne de bilgi yalnz balarna var olabilirler. Onlar zihin halleridir, ki bu haller de esas bakmndan deimez olan bilin iindeki devinim grnmlerinden baka bir ey deildirler. S: Gerek, zihnin alan iinde mi yoksa onun tesinde midir? M: kisi de deildir, her ikisidir de. Bu, szcklere sdrlamaz. S: Her zaman iittiim budur - tarif edilemez (anirvachaniya). Bu da beni daha bilge yapmyor. M: Bunun, ou zaman cehaleti rtt dorudur. Zihin, kendi eseri olan koullar iinde ileyebilir, o kendi tesine geemez. Ne duyusal ne de zihinsel olan, ama onsuz duyusal ve zihinsel olann mevcut olamayaca o "tesi", onlar tarafndan ierilemez, kapsanamaz. Zihnin snrlar bulunduunu anlaynz; teye varabilmek iin sessizlie raz olmalsnz. S: Eylem gerein kantdr diyebilir miyiz? O sze dklemeyebilir fakat eylem iinde aklanabilir. M: Ne eylem ne eylemsizlik. O her ikisinden de tedir. S: Bir insan: "Evet, bu dorudur" diyebilir mi? Yoksa o sadece yanl olann reddi ile mi snrldr? Bir baka deyimle, gerek salt inkr mdr? Yoksa onun bir kesin teyit halini ald an gelir mi? M: Gerek tarif edilemez, fakat o deneyimlenebilir. S: Deneyim zneldir, o paylalamaz. Sizin deneyimleriniz beni nerede isem orada brakyor. M: Gerek, deneyimlenebilir, ama o yalnzca deneyim deildir. Ben onu biliyorum ve onu size aktarabilirim, ama ancak siz ona ak iseniz. Ak olmak demek, ondan baka bir ey istememek demektir. S: Ben arzular ve korkularla doluyum. Bu benim geree lyk olmadm anlamna m gelir? M: Gerek, iyi davranlarn bir dl deildir, ne de baz testleri geerek kazanlacak bir ikramiye. O meydana getirilemez. O var olan her eyin ilk, domam, en eski kaynadr. Siz lyksnz, nk siz varsnz. Sizin, gerei hak etmeye ihtiyacnz yok. O siz, kendinizsiniz. Yeter ki onun ardndan koup durarak ondan kamay brakn. Sessiz ve sakin durun.

S: Efendim, eer bedenin sakin, zihnin sessiz kalmasn istiyorsanz, bunun nasl yapldn syleyin bana. Bedenin ve zihnin, benim kontrolm dndaki nedenlerle hareket ettiklerini gryorum. Kaltm ve evre beni byk lde ynlendiriyor. O grkemli "Ben-im", o evrenin gl yaratcs, bir ilala geici olarak, bir zehirle ise kalc olarak silinip gider. M: Yine kendinizi beden olarak dndnz. S: Bu etten, kemikten ve kandan olumu bedeni ben deildir diyerek atsam bile, yine de dnceler, duygular, anlar ve imgelemelerden oluan sptil bedenimle kalrm. Eer onlar da, ben deildir diye atacak olursam, yine bilincim ile kalrm ki o da bir tr bedendir. M: ok haklsnz, fakat orada durmanz gerekmez. teye gidin. Ne bilin, ne de onun merkezindeki "Ben-im" duygusu sjz deilsiniz. Sizin gerek varlnz tmyle benlik-bilincinden tedir ve o, ister kaba, ister sptil ya da akn (transandantal) olsun herhangi bir eyle kendini zdeletirmekten tmyle bamszdr. S: Ben kendimi te olarak imgeleyebilirim. Fakat kantm ne olabilir? Olmak iin ben bir "kimse" olmalym. M: Tam tersi. Olmak iin hi kimse olmalsnz. Kendinizi bir ey, bir kimse olarak dnmek lmdr ve cehennemdir. S: Eski Msr'da insanlara baz srlarn aklandn ve ilalarn ve efsunlarn etkisi altnda, onlarn bedenlerinden dar karldklarn ve fiilen darda durarak baygn bedenlerini seyrettiklerini okumutum. Bu onlarn lm-sonras hayatn gerekliine kani olmalar ve onlarda nihai kaderleriyle ilgili derin ilgi ve endie yaratma maksadna ynelikti ki bu da devlet ve tapmak iin hayli kazanl bir durumdu. M: Beden besinlerden yaplmadr, zihin de dncelerden. Onlar olduklar gibi grn. Bir ey ile zdelememek doal ve kendiliinden olursa, o zgrlemedir. Ne olduunuzu bilmeye ihtiyacnz yoktur. Ne olmadnz bilmek yeterlidir. Ne olduunuzu asla bilmeyeceksiniz, nk her keif, fethedilecek yeni boyutlar aa karr. Bilinmeyenin snrlar yoktur. S: Bu, ebediyen cehalet anlamna m geliyor? M: Bu, cehalet hibir zaman yoktu anlamna geliyor. Gerek, keiftedir, kefedilmite deil. Keif iin ise ne balang ne son vardr. Snrlar sorgulayn ve teye gein, kendi nnze grnte olanaksz grevler koyun - ite yol budur. 75 -Sessizlik ve Sknet iinde Gelisirsiniz Soran: Hindu gelenei bize Guru'nun vazgeilmez olduunu sylyor. O ne iin vazgeilmezdir? Bir anne, ocuuna beden verdii iin vazgeilmezdir. Ama bir anne ocuuna ruh veremez. Onun rol snrldr. Guru iin bu nasldr? Onun rol de snrl mdr? Ve eer yleyse, ne ile snrldr? Yoksa o genel olarak ve hatta mutlak olarak m vazgeilmezdir? Maharaj: Gnlde sknetle ve ebediyen parlayan en iteki k, gerek Guru ite odur. Dierleri sadece yolu gsterirler. S: Ben iteki Guru ile deil, sadece yolu gsterenle ilgileniyorum. Guru olmadka Yoga'nn ulalmaz olduuna inanan insanlar var. Onlar srekli bir Guru'dan dierine giderek doru Guru'yu aryorlar. Byle Gurular'n deeri nedir? M: Onlar geici, zamana baml Gurulardr. Siz onlar hayatn btn yollarnda grebilirsiniz. Sizin herhangi bir bilgi ya da hner edinmek iin onlara ihtiyacnz vardr. Zamana baml Guru ebedi deildir. O amacn yerine getirir ve yerini bir sonrakine brakr. Bu ok doaldr ve buna bir kusur da bulunamaz. "Dtaki" geicidir, en iteki ise - kalc ve deimezdir, ama yine de grnm ve eylemiyle daima yenidir. S: iteki ve dtaki Gurular arasndaki iliki nedir? M: Dtaki itekini temsil eder, iteki dtakini kabul eder - bir zaman iin. S: aba kimindir? M: Mridin, kukusuz. Dtaki Guru talimat verir, iteki Guru g gnderir; atik ve dikkatli uygulama mride der. Mrit tarafndan ortaya konulacak irade, zek ve enerji olmadka, dtaki Guru aresizdir, iteki Guru ona ansn syler. Anlay ktl ve yanl eylerin peine dmeler, sonunda bir bunalma yol aar ve mrit uykudan uyandnda kendisini ackl bir durumda bulur. Uyanmak iin bir oku -ki bu ok sert olabilir- beklemeyen aklldr. S: Bu bir tehdit mi?

M: Tehdit deil, uyar, iteki Guru kendini iddet-kartlna adam deildir. Zaman zaman byk bir iddet gsterebilir. Duygusuzlam ya da sapkn bir kiilii tahrip etme noktasna kadar. Istrap ve lm de, hayat ve mutluluk kadar onun kulland gerelerdir. iddet-kartl, ancak dualite iinde birletirici bir yasa olabilir. S: nsann kendi z varlndan korkmas gerekir mi? M: Korkmas deil, nk z varln maksad iyidir. Ama o ciddiye alnmaldr. O dikkat ve itaat talep eder, dinlenilmediinde ise ikna ve tevik, yerini zorlamaya brakr; o bir sre bekleyebilir fakat o yadsnamaz. Zorluk iteki ya da dtaki Guru'da deildir. Guru her zaman hazrdr. Eksik olan olgun mrittir. Kii hazr olmadnda ne yaplabilir? S: Hazr m, istekli mi? M: Her ikisi de. kisi ayn kapya kar. Hindistan'da biz buna adhikari deriz. Bu hem yetenekli, hem hak kazanm demektir. S: Dtaki Guru inisiyasyon (diksha) ihsan edebilir mi? M: O her eit inisiyasyon verebilir, fakat Gerek'in inisiyasyonu iten doru gereklemelidir. S: En son inisiyasyonu kim verir? M: O z'n verdiidir. Kendi kendine verilendir. S: Bir daire evresinde dndmz hissediyorum. Ne de olsa ben bir tek imdiki deneyimlerime dayanan kendimi, bu ben'i biliyorum. ya da stn benlik, izah etmek ve cesaret vermek iin tasarlanm bir fikirdir sadece. Biz ondan, bir bamsz varlkm gibi sz ediyoruz, ama o bamsz deil. M: D benlik de, i benlik de imgelenmitir. "Ben" ile obsede olmuluk, iyilemek iin bir baka obsesyona, "Sper-Ben"e ihtiya gsterir, tpk bir dikeni kartmak iin insann bir baka dikene ihtiya duymas ya da bir zehirin etkisini bir baka zehirle yok etmek gibi. ddia daima bir ret talep eder, fakat bu ilk admdr. Bir sonraki ise her ikisini de geride brakmaktr. S: Dtaki Guru'ya olan ihtiyac kesinlikle anlyorum; dikkatimi kendime ve kendi hakkmda ivedilikle bir eyler yapma gerekliliine ekmek iin ona ihtiyacm var. Ve i, bendeki derin bir deiim konusuna gelince, onun (Guru'nun) ne kadar aresiz olduunu da anlyorum. Fakat burada siz sadguru'yu, iteki Guru'yu gndeme getiriyorsunuz, balangsz, deiim- siz, varlnkkeni, hazr bekleyen vaat, emin hedef. O bir kavram mdr, bir gerek mi? M: O tek gerektir. Baka her ey glgedir, beden-zihin (deha- buddhi) tarafndan zamann yzne yaplan glge. Elbette bir glge dahi geree ilikindir, fakat o kendi bana gerek deildir. S: Ben bildiim tek gereim. Sadguru; ben onu dndm srece oradadr. Realiteyi ona aktarmakla ne kazanm olurum? , M: Kaybnz kazancnzdr. Bir glgenin yalnzca glge olduu grldnde onu izlemeyi brakrsnz. Dner ve her zaman orada, arkanzda durmakta olan gnei kefedersiniz! S: teki Guru da retir mi? M: O sizin ite ve btn grntlerin tesinde, ebedi, deimez, gerek-bilin-sevgi olduunuz kansn size bahedendir. S: Kan yetmez. Kesinlik olmas arttr. M: ok doru. Fakat bu durumda kesinlik cesaret eklini alr. Korku mutlak ekilde son bulur. Bu korkusuzluk hali kuku gtrmez bir ekilde yenidir, ama bu hali ylesine derin bir biimde kendinize ait hissedersiniz ki asla inkr edemezsiniz. Bu insann kendi ocuunu sevii gibidir. Bundan kim kuku duyabilir ki? S: Spiritel abalarmzda ilerlemeden sz edildiini iitiyoruz. Ne tr bir ilerleme dnyorsunuz? M: lerlemenin tesine getiinizde, ilerlemenin ne olduunu bileceksiniz. S: Bizi ilerleten nedir? M: Sessizlik ba faktrdr. Sknet ve sessizlik iinde byrsnz. S: Zihin yle alabildiine huzursuz ki. Onu nasl sakinletirebiliriz?

M: retmene gvenin. Benim durumumu alalm. Gurum bana "Ben-im (var olanm)" duygusuna dikkatimi vermemi ve baka hibir eye dikkat sarf etmememi sylemiti. Ben aynen itaat ettim. Herhangi bir solunum ya da meditasyon kursu izlemedim ya da kutsal yazlar incelemedim. Olan her eyden dikkatimi esirgedim ve "Ben-im" duygusu ile kaldm. Bu pek basit, hatta kaba grnebilir. Benim bunu yapmn tek nedeni Gurum'un byle sylemi olmasyd. Ama o ie yarad! taat btn arzularn ve korkularn gl eritecidir. Zihni igal eden her eyden yz evirin, bitirmeniz gereken ileri tamamlayn fakat yeni ykmllklerden uzak durun; boaln, hazr bulunun, davetsiz olarak her ne gelirse, diren gstermeyin. Sonunda siz hibir eyi smsk yakalamayan, sevinli bir tutkusuzluk, tarifsiz fakat harikulade hakiki olan bir i rahatl ve zgrlk hali iinde olacaksnz. S: Bir gerek-araycs samimiyet ve ciddiyetle Yogalar'n uygularken onun iindeki Gurusu ona rehberlik ve yardm eder mi? Yoksa onu kendi olanaklaryla ba baa brakarak, sadece sonucu mu bekler? M: Her ey kendiliinden olur. Gerei arayan da, Guru da bir ey yapmaz. Her ey olduu gibi olur, eletiri ya da vg daha sonra paylatrlr, yapan-kimse olma duygusu ortaya ktktan sonra. S: Ne kadar garip! Elbette ii yapan, yaplan iten nde gelir. M: Bunun tersidir; yaplan bir olgudur, yapan ise sadece bir kavram. Sizin lisannz bile gsteriyor ki, yaplan kesinken, yapan kukuludur, belirsizdir; sorumluluklar aktarma, insana zg bir oyundur. Herhangi bir eyin olmas iin gerekli faktrlerin sonu gelmez listesi dnlecek olursa, her eyin her eyden sorumlu olduunu insann kabul etmesi gerekir, ne kadar uzakta, crada olsa bile. in-yapcs olmak, "beni" ve "benim" illzyonundan domu bir efsanedir. S: llzyon ne kadar gl! M: Hi kukusuz, nk geree dayanyor. S: Onda gerek olan nedir? M: Gerek olmayanlar ayrp reddederek, onu siz bulun. S: varln spiritel abalardaki roln iyice anlam deilim. abay kim gsteriyor, dtaki ben mi, iteki ben mi? M: Siz aba, i, d, benlik, vb. szckler icat etmisiniz ve onlar geree zorla kabul ettirmeye (empoze etmeye) alyorsunuz. Olaylar kendilerince oluyorlar fakat biz onlar lisanmzn yapsna gre hazrlanm kalplara uygun biimde ina etmeye alyoruz. Bu alkanlk ylesine gl ki, szlerle anlatlamayana gereklik hakk tanmama eilimindeyiz. Szcklerin alkanlk ve kolaylk nedeniyle- tekrarlanan deneyimlere ilikin klnm sembollerden ibaret olduklarn grmeye yanamyoruz. S: Spiritel kitaplarn deeri nedir? M: Onlar cahilliin datlp defedilmesinde yardmc olurlar. Balangta yararldrlar, fakat sonunda engel haline gelirler. nsan onlar ne zaman terk edeceini bilmelidir. S: Atma ile sattva arasndaki, z Varlk ile evrensel uyum arasndaki balant nedir? M: Gne ile nlar arasndaki gibi. Uyum ve gzellik, anlay ve sevecenlik, hepsi gerein ifadeleridir. O eylem halindeki gerektir, ruhun madde zerindeki gl etkisidir. Tamas donuklatrr, rajas arptr, sattva uyumlu klar. Sattva'nn olgunlamasyla tm arzu ve korkular son bulurlar. Gerek varlk zihinde arptlmam olarak yansr. Madde kurtarlm, ruh aa vurulmutur. kisi bir olarak grnr. Onlar her zaman bir idiler, fakat mkemmel olmayan zihin onlar iki gibi grd. Zihni mkemmelletirmek insana den grevdir, nk madde ve ruh zihinde buluurlar. S: Ben kendimi bir kap nndeki bir adama benzetiyorum. Kapnn ak olduunu fakat onun arzu ve korku kpekleri tarafndan korunduunu biliyorum. Ne yapmalym? M: retmene itaat edin ve kpeklere kar cesaretinizi taknn. Onlar orada yokmular gibi davrann. Yine, itaat altn kuraldr. zgrlk itaat yoluyla kazanlr. Bir hapishaneden kurtulmak iin insan onun serbest braklmas iin alanlara sorgusuz sualsiz itaat etmek zorundadr. S: Guru'nun szleri sadece iitildiinde ok az gce sahipler. nsann onlara itaat etmek iin imana ihtiyac var. M: Vakti geldiinde iman gelir. Her ey vaktinde gelir. Guru her zaman paylamaya hazrdr, fakat alclar yoktur.

S: Evet, Sri Ramana Maharshi her zaman, "Mritler var, ama mritler nerede?" derdi. M: te, zamann ak iinde her ey olur. Tek bir ruh (jiva) dahi kaybolmayacak. S: Ben entelektel anlay geree var ile kartrmaktan ok korkuyorum. Gerei bilmeksizin gerek hakknda konuabilirim ve yine onun hakknda tek sz etmeksizin gerei bilebilirim. Anladma gre bu sohbetler yaynlanacak. Onlarn okuyucu zerindeki etkisi ne olacak? M: Dikkatli ve dnceli okuyucu olgunlaacak ve iekler ve meyveler verecek. Geree dayal szler, eer tam olarak denenmilerse, kendilerine has gce sahiptirler. 76 -Bilmediginizi Bilmek Gerek Bilgidir Maharaj: Bir beden var. Bedenin iinde, grne gre, bir gzlemci var ve darda - gzlem altndaki dnya. Gzlemci, onun gzlemi ve gzlenen dnya birlikte grnp birlikte kaybolurlar. Btn bunlarn tesinde boluk (hilik) var. Bu boluk hepsi iin birdir. Soran: Syledikleriniz basit grnyor, fakat herkes byle sylemeyecektir. nden ve onlarn tesindeki hilikten siz, yalnz siz sz ediyorsunuz. Ben yalnzca her eyi ieren dnyay gryorum. M: "Ben-im (var olanm)"i bile mi ieren? S: Onu bile. "Ben-im" orada, nk dnya orada. M: Dnya orada, nk "Ben-im" orada. S: Evet, her iki ynde de gider bu. Ben ikisini birbirinden ayramam. teye de gidemem. Ben bir eyi kendim deneyimlemedike, ona vardr diyemem, nasl ki deneyimlemediim bir ey iin de yoktur diyemezsem. Sizi bu denli gven iinde konuturan neyi deneyim yoluyla bilmektesiniz? M: Ben kendimi kendim (Ben-im) olarak bilirim - zamansz, uzaysz, nedensiz. Siz dier eylerle ar megul halde olduunuzdan onu bilmemektesiniz. S: Neden ylesine ar megulm? M: nk ilgilenmektesiniz. S: Beni ne ilgilendiriyor? M: Ac korkusu, haz arzusu. Acnn son bulmas haz vericidir ve hazzn son bulmas acdr. Onlar sonu gelmez bir ekilde birbirini izleyerek dner dururlar. Bu ksr dngy inceleyin, ta ki kendinizi onun dnda, tesinde buluncaya kadar. S: teye ulaabilmek iin himmetinize ihtiyacm yok mu? M: gereinizin himmeti sresiz olarak sizinledir. Himmet isteyiiniz dahi onun iaretidir. Benim himmetim iin tasalanmayn, fakat size ne sylenmi ise onu yapn. Gerekeni yapmak ciddiyetin ve itenliin kantdr, himmet beklemek deil. S: Ne hakknda ciddi ve iten olmam gerekiyor? M: Dikkat alannza giren her eyi dikkatli ve devaml biimde inceleyin. Uygulamayla bu alan genileyecek ve inceleme derinleecek, ta ki onlar kendiliinden ve snrsz oluncaya kadar. S: Siz geree var halini bir uygulamann (pratiin) sonucu haline getirmiyor musunuz? Uygulama fizik lemin snrlamalar iinde iler. O snrsz olan nasl dourur? M: Elbet ki uygulama ile bilgelik arasnda nedensel bir balant yoktur. Fakat bilgeliin nndeki engeller uygulama yoluyla derin biimde etkilenir. S: Engeller nelerdir? M: Yanl eylemlere ynelten, bedensel ve zihinsel dankla ve zayfla gtren yanl fikirler ve arzular. Sahte olann kefedilip terk edilmesi gerek olann zihne giriini salar.

S: Ben iki zihin halini ayrt edebiliyorum: "Ben varm" ve "dnya vardr"; onlar birlikte ortaya kp birlikte kaybolurlar. nsanlar, "Ben varm, nk dnya var" diyorlar; siz ise "Dnya var, nk ben varm" der grnyorsunuz. Hangisi doru? M: Hibiri, ikisi bir ve ayn haldir, uzay ve zaman iinde. tede ise, zamanszlk (ebediyet). S: Zaman ile zamansz arasndaki iliki nedir? M: Zamansz olan, zaman bilir; zaman ise zamansz olan bilmez. Tm bilin zaman iindedir ve ona zamansz olan bilin- d gibi grnr. Ama o, bilinci mmkn klandr. Ik karanlkta parlar. Ikta karanlk grlmez. Yahut dier ekilde syleyebilirsiniz: Sonsuz k okyanusunda bilin bulutlar belirir - karanlk, snrl ve zdd ile alglanabilir halde. Bunlar ok basit ama ifadesi olanaksz bir eyi szlerle anlatma giriiminden ibaret. S: Szler bir kpr hizmeti grmelidir, teye geebilmek iin. M: Sz bir zihin haline atfta bulunur, realiteye deil. Nehir, iki ky, kpr - bunlar hepsi zihindedir. Szler yalnz bana sizi zihnin tesine gtremezler. Muazzam bir gerek zlemi olmaldr, ya da Guru'ya mutlak inan. nann bana, ne bir hedef vardr ne de ona ulamak iin bir yol. Yol da sizsiniz hedef de siz; kendinizden baka ulaacanz bir ey yoktur. Btn yapmanz gereken anlamaktr ve anlay zihnin iek amasdr. Aa sreklidir, fakat iek ap meyve vermesi mevsiminde olur. Mevsimler deiir, fakat aa deimez. Siz aasnz. Gemite saysz dallar ve yapraklar vermisiniz ve onlar gelecekte de verebilirsiniz - ama siz kalrsnz. Bilmek zorunda olduunuz, gemite neyin olduu ya da gelecekte neyin olaca deil, neyin hep var olduudur. Evreni yaratan sizin arzunuzdur. Dnyay kendi eseriniz olarak grn ve zgr olun. S: Siz diyorsunuz ki dnya sevginin ocuudur. Dnyay kaplayan dehetleri, savalar, toplama kamplarn, insanlk d smrleri bilirken, onu nasl kendi yarattm bir dnya olarak sahiplenebilirim? Her ne kadar snrl olsam da, bu kadar zalim bir dnya yaratm olamam. M: Bu zalim dnyann kime grndn bulun, o zaman neden o kadar zalim grndn bileceksiniz. Sorularnz tamamen geerli sorular, fakat dnyann kime ait olduunu bilmediiniz srece, onlar yantlanamazlar. Bir eyin anlamn bulmak iin onun yapcsn sormak zorundasnz. Size sylyorum: iinde yaadnz dnyann yapcs sizsiniz - onu ancak siz deitirebilir ya da yok edebilirsiniz. S: Dnyay benim yaptm nasl syleyebilirsiniz? Onunla ilgili doru drst bir bilgiye dahi sahip deilim. M: Kendinizi bildiinizde, sizin dnyada bilemeyeceiniz hibir ey yoktur. Kendinizi beden olarak dndnzden, dnyay da bir maddi eyler koleksiyonu olarak gryorsunuz. Siz kendinizi bir bilin merkezi olarak bildiiniz zaman da dnya bir zihin okyanusu olarak gzkr. Kendinizi gerekten olduunuz gibi bildiinizde, dnyay da kendiniz olarak bileceksiniz. S: Btn bunlar kulaa ok ho geliyor fakat benim sorumu yantlamyor. Dnyada neden bu kadar ok strap var? M: Eer kenarda ve uzak durur, sadece gzlem yaparsanz strap ekmeyeceksiniz. Dnyay bir gsteri (ov), gerekten de ok elendirici bir gsteri olarak greceksiniz. S: Oh, hayr! Bu lila kuramn istemiyorum. Istrap had safhada ve her yan kaplyor. Bu strap manzarasyla elenmek ne sapka bir ey! Bana ne kadar zalim bir Tanr neriyorsunuz. M: Istrabn nedeni, alglayann, kendisini alglananla zdeletirmesidir. Bundan arzu doar, arzudan da sonular umursamayan kr eylem. evrenize bakn, greceksiniz - strap insann eseridir. S: nsan eer sadece kendi kederini yaratm olsayd, sizinle ayn grte olabilirdim. Fakat kendi lgnl iinde o bakalarna da ac ektiriyor. Rya gren biri kendi zel karabasann grr ve ondan bakas ac ekmez. Fakat bu ne tr bir ryadr ki bakalarnn hayatlarn da mahveder. M: Tarifler ok ve elikili. Gerek basittir - her ey birdir, uyum ebedi yasadr, kimse ac ekmeye zorlanmaz. Ancak tarif ve izah etmeye altnz zaman syleyecek sz bulamazsnz. S: Hatrlyorum, bir seferinde Ghandiji bana, z Varlk'n iddetsizlik (ahimsa) yasas ile baml olmadn sylyordu. z, ifade vastalarn dzeltmek iin onlara strap yklemekte zgrdr. M: Dualite dzeyinde bu byle olabilir ama gerekte yalnzca kaynak vardr, kendisi karanlktr ve her eyi parlatr. drak edilmez, idrakin nedenidir. Hissedilmez, hissettirir. Dnlemez ve dncenin nedenidir. Varlk deildir, varlklar dourur. O, devinimin deimez ve devinmez zeminidir. Bir kez oraya ularsanz, her yerde kendi evinizde olursunuz.

S: Eer ben o isem, benim douumun nedeni nedir? M: Gemite doyurulmam arzularn ans enerjileri yakalar ve kendisini bir kii olarak tezahr ettirir. Bu enerji arj tkendiinde, kii lr. Yerine getirilememi arzular bir sonraki douma aktarlr. Beden ile zdeleme daima yeni, taze arzular yaratr ve bunlarn sonu gelmez, ta ki bamllk mekanizmas aka grlnceye kadar. zgrletirecek olan ak ve berrak grtr, nk arzunun neden ve sonular aka grlmedike onu terk edemezsiniz. Ben ayn kii tekrar doar demiyorum. O temelli olarak lr. Fakat onun anlaryla birlikte, bu anlarn ierdii arzular ve korkular kalr. Bunlar yeni bir kiilik iin enerji salarlar. Gerek olan, bu ite rol almaz, fakat ona k vermek suretiyle bunu mmkn klar. S: Benim zorluun u: Grebildiim kadaryla her deneyim kendisinin gereidir. Orada, deneyimlenmi olarak duruyor. Onu sorgulamaya baladm ve olay kime oluyor, gzlemci kimdir diye aratrdm anda deneyim bitiyor ve inceleyebileceim yalnzca onun ans kalyor. Yaanan an', imdiyi bir trl inceleyemiyorum. Farkndalm gemi hakknda oluyor, imdi hakknda deil, farkndalk halindeyken aslnda imdide deil, sadece gemite yayorum. imdiki ann farkndal gerekten mmkn olabilir mi? M: Sizin tarif ettiiniz kesinlikle farkndalk deildir, fakat sadece deneyim hakknda dnmektir. Gerek farkndalk (samvid) saf bir tanklk halidir, tank olunan olay ile ilgili herhangi bir ey yapma giriimi olmakszn. Sizin dnceleriniz, duygularnz, szleriniz ve eylemleriniz de olayn bir parasn oluturabilir. Siz tam bir anlay ve berrakl iinde tmyle kaytsz bir biimde onu izlersiniz. Ne olup bittiini tam ve doru olarak anlarsnz, nk o sizi etkilememektedir. Bu souk bir ekimserlik tutumu gibi gzkebilir ama yle deildir. Bir kez bu hal iine girdiinizde, onun doas her ne olursa olsun, onu seveceksiniz. Bu seimsiz sevgi farkndaln mihenk tadr. Eer bu yoksa, siz yalnzca -baz kiisel nedenlerle- ilgi gstermektesiniz demektir. S: Ac ve haz olduka, insan ilgilenmek zorunda. M: nsan bilinli olduka ac ve haz olacaktr. Siz ac ve hazla bilin dzeyinde savaamazsnz. Onlarn tesine gemek iin bilincin tesine gemek zorundasnz ki bu da ancak bilince sizin iinizde deil, size vaki olan bir ey, dta, yabanc, stnze konulmu bir ey gzyle baktnzda mmkndr. Sonra birdenbire bilinten kurtulursunuz, zorla ieriye giren herhangi bir ey olmadan gerekten yalnz kalrsnz. Ve bu sizin gerek halinizdir. Bilin hali kant verici tahriler gibidir, kayp yrtmanza neden olur. Elbette bilincin iinden dar atlayarak kamazsnz, nk atlayp kmak fikri de bilince dahildir. Fakat eer bilincinize bir tr humma imiesine, kabuu iindeki bir civciv gibi kapal kaldnz bir kiisel humma gzyle bakmay renirseniz, bu tutum, o kabuu kracak olan krize yol aacaktr. S: Buda hayatn strap olduunu syledi. M: O tm bilin halinin ac verici olduunu kastetmi olmal. Bu da apak. S: Ve lm kurtulu sunar m? M: Domu olduuna inanan kimse lmden ok korkar. te yandan, kendini gerekten bilen kimse iin lm mutlu bir olaydr. S: Hindu gelenei, strab kaderin getirdiini syler ve kader hak edilir. Muazzam felaketlere bakn, doal ya da insan eseri, seller ve depremler, savalar ve devrimler. Herkesin, hakknda bir ey bilmedii gnahnn cezasn ektiini dnmeye cret edebilir miyiz? Milyonlarca ac eken insan, onlar hepsi hakl cezalara arptrlan sulular mdr? M: insann sadece kendi gnahlar iin mi ac ekmesi gerekir? Biz gerekten ayr ayr varlklar myz? Bu engin hayat okyanusunda biz bakalarnn gnahlar iin ac ekiyor ve kendi gnahlarmz iin bakalarna ac ektiriyoruz. Elbette ki denge yasas egemendir, hesaplar sonunda dorulanr. Fakat hayat srdke, biz birbirimizi derin biimde etkileriz. S: Evet, airin dedii gibi "Hibir insan ada deildir." M: Her deneyimin ardnda z Varlk ve onun deneyime olan ilgisi vardr. Ona ister arzu deyin, ister sevgi - szcklerin nemi yoktur. S: Istrab arzulayabilir miyim? Kastl olarak ac isteyebilir miyim? Kendisine bir ku ty yatak yapan ve gece rahat bir uyku uyuyacan dnrken, ryasnda, bir karabasan iinde kendini oradan oraya atarak haykran bir adam gibi deil miyim ben? Kukusuz, karabasanlar reten neden sevgi deildir. M: Btn straplarn nedeni bencil ayrlklk (tecrit etme), dar grllk ve agzllktr. Istrabn nedeni grld ve giderildii zaman, strap sona erer. S: Ben kendi kederime yol aan nedenleri ortadan kaldrabilirim ama dierleri strap iinde kalacaklardr. M: Istrab anlamak iin acnn ve hazzn tesine gemelisiniz. Sizin kendi arzu ve korkularnz, anlamanz ve bylece bakalarna yardm etmenizi

engelliyor. Gerekte bakalar yoktur ve siz kendinize yardm etmekle baka herkese yardm etmi olursunuz. Eer insanlarn ektikleri aclar hakknda ciddiyseniz, sahip olduunuz tek yardm aracn mkemmelletirmelisiniz - kendinizi. S: Siz benim bu dnyann yaratcs, koruyucusu ve yok edicisi olduumu, her yerde hazr, her eyi bilen, her eye kadir olduumu sk sk sylyorsunuz. Syledikleriniz zerinde dndmde, kendi kendime: "Nasl olur da benim dnyamda bu kadar ok ktlk bulunur?" diye soruyorum. M: Ktlk yoktur, strap yoktur; yaama sevinci egemendir. Bakn nasl her ey hayata sarlyor, yaam ne denli aziz. S: Zihnimin perdesinde imajlar durmakszn birbirini izliyor. Bende kalc hibir ey yok. M: Kendinize daha iyi bir bakn. Perde orada - o deimez. Ik devaml parlar. Sadece ikisi arasndaki film srekli hareket eder ve resimler grnr. Siz filme kader (prarabdha) diyebilirsiniz. S: Kaderi ne yaratr? M: Cahillik kanlmazln nedenidir. S: Ne hakkndaki cahillik? M: En bata kendi hakknzdaki cahilliiniz. Ayrca, eylerin gerek doas, onlarn nedenleri ve sonular hakkndaki cahillik. Siz evrenize anlamadan bakyor ve grnenleri gerek sanyorsunuz. Dnyay ve kendinizi bildiinize inanyorsunuz - fakat size biliyorum dedirten sizin cahilliinizdir. Bilmediinizi kabul ederek balayn, oradan balayn. Dnyaya sizin cahillie bir son vermenizden daha ok yardm olabilecek bir baka ey yoktur. O zaman dnyaya yardm iin belli bir ey yapmanza ihtiya olmaz. Sizin sadece varlnz yardmdr, eylem olsun ya da olmasn. S: Cahillik nasl bilinecek? Cahillii bilmek bilgi gerektirir. M: Tamamen doru. "Ben cahilim" itiraf bilginin afadr. Cahil insan cahilliinden habersizdir. Cahilliin mevcut olmadn syleyebilirsiniz, nk fark edildii anda o artk yoktur. Bu nedenle, onu bilinsizlik ya da krlk diye adlandrabilirsiniz. evrenizde ve iinizde grdnz her ey sizin bilmediiniz ve anlamadnzdr - bilmediinizi ve anlamadnz dahi bilmeden. Bilmediinizi ve anlamadnz bilmek gerek bilgidir, alak gnll bir kalbin bilgisidir. S: Evet, sa da "Ruhen yoksul olanlar mbarektir" demiti. M: Bunu istediiniz gibi ifade edin, gerek u ki bilgi ancak cehalet hakkndadr. Siz bilmediinizi bilirsiniz. S: Cahillik bir gn bitecek mi? M: Bilmemenin ne kusuru var? Her eyi bilmek ihtiyacnda deilsiniz. Bilmeyi gereksindiiniz kadarn bilmek yeter. st taraf kendi bann aresine bakar, nasl baktn siz bilmeden de. nemli olan, bilinaltnzn bilincinize kar almamasdr. Yani btn dzeyler arasnda uyum ve btnlk olmaldr. Bilmek o denli nemli deil. S: Syledikleriniz psikolojik bakmdan doru. Fakat i bakalarn bilmeye, dnyay bilmeye gelince benim bilmediimi bilmemin bu konuda pek yarar olmaz. M: Siz bir kez kendi iinizde btnleirseniz dtaki bilgi size kendiliinden akar. Hayatnzn her bir annda bilmeye ihtiyacnz olan bilirsiniz. Evrensel zihnin okyanusu tm bilgiyi ierir, istediiniz anda elinizin altndadr. ouna belki hibir zaman ihtiyacnz olmayabilir - fakat yine de o orada hazrdr. Bilgi iin byle olduu gibi g iin de byledir. Yaplmasnn gerekli olduunu hissettiiniz her ey amaz ekilde yerine gelir. Hi kukusuz Tanr bu evreni ynetme iiyle ilgilenir, ama O'na biraz yardm edilmesinden de memnun olur. Yardmc zverili ve de zeki ise evrenin btn gleri onun emrine amade olur. S: Doann kr gleri bile mi? M: Kr g yoktur. Bilin gtr. Neyin yaplmas gerektiinin farknda olun, o yaplacaktr. Yalnz uyank ve sessiz kaln. Varlacak yere ulatnz ve kendi gerek doanz bildiiniz zaman, mevcudiyetiniz herkes ve her ey iin bir nimet ve hayr olacaktr. Siz bilmeyebilirsiniz, dnya da bilmeyebilir, ama yine de yardm yarak yaylr. Dnyada yle insanlar vardr ki, tm devlet adamlaryla hayrseverleri bir araya getirseniz hepsinden daha ok iyilikleri dokunur. Onlar herhangi bir niyet ve bilgi tamakszn k ve bar yayarlar. Mucizeler yarattklarn bakalar onlara sylediklerinde onlar da ap kalrlar. Ama hibir

eyi kendilerine mal etmedikleri gibi ne gururlanrlar ne de hret iin hrs duyarlar. Onlar kendileri iin bir ey istemezler, hatta bakalarna yardm sevincini bile; Tanr'nn iyi olduunu bilerek huzur ve bar halindedirler. 77 -"Ben" ve "Benimki" Yanls Fikirlerdir Soran: Aileme, mal ve mlkme ok dknm. Bu dknlm nasl yenebilirim? Maharaj: Bu dknlk "beni" ve "benim" duygusu ile birlikte doar. Bu szcklerin gerek anlamlarn bulun, btn bamllklardan kurtulacaksnz. Sizin zaman iine yaylm bir zihniniz var. Size art arda birok ey olur ve anlar kalr. Bunda kt bir ey yoktur. Sorun, gemi aclarn ve hazlarn anlar -ki bunlar tm organik hayat iin esastr- davranlara egemen olan refleksler olarak kaldklarnda ba gsterir. Bu refleks "Ben" ekline brnr, zihni ve bedeni kendi amalar dorultusunda kullanr; bu ama da, deimez ekilde haz aray ve acdan katr. Siz "ben"i (egoyu) olduu haliyle, arzular ve korkular yuma olarak ve "benimki" duygusunu da, acdan kamak ve hazz salamak amacyla, her eyi ve herkesi sahiplenme drts olarak tandnz zaman greceksiniz ki "ben" ve "benimki" gerein iinde temeli bulunmayan sahte fikirlerdir. Zihin onlar yaratmtr. Ve onlar yaratclarna hkmederler -zihin onlar gerek olarak kabul ettii srece. Sorgulandklar zaman kaybolup giderler. "Ben" ve "benimki" kendi balarna bir varla sahip olmadklarndan bir destee ihtiyalar vardr. Onu da bedende bulurlar. Beden onlarn nirengi noktalar olur. Siz "benim" kocam, "benim" ocuklarmdan sz ettiiniz zaman, bedenin kocasn, bedenin ocuklarn kastetmi oluyorsunuz. Beden olduunuz fikrinden vazgein ve u soruyla yzlein: Ben kimim? Derhal bir sre harekete geecek ve gerei geri getirecek, ya da daha dorusu, zihni geree gtrecek. Yalnz, korkmamalsnz. S: Neden korkacam? M: Gerein bilinmesi iin "beni" ve "benimki" fikirleri gitmelidir. Eer brakrsanz giderler. O zaman sizin normal, doal haliniz yeniden meydana kar ki onda siz ne bedensiniz ne zihin. Ve ne "beni" vardr ne "benim", fakat btnyle farkl bir varolu hali. O saf varolu farkndaldr; u veya bu olmadan, belli ya da genel herhangi bir ey ile kendini zdeletirmeksizin. Bilincin o saf nda hibir ey, hatta hibir ey fikri dahi yoktur. Yalnzca k vardr. S: Sevdiim insanlar var. Onlardan vazgemek zorunda mym? M: Sadece onlara el koymay, yapmay, dayanmay brakn. Gerisi onlara kalmtr. Size olan ilgilerini yitirebilirler ya da yitirmeyebilirler. S: Nasl olur, onlar bana ait deil midirler? M: Onlar size deil, sizin bedeninize aittirler. Yahut daha iyisi, sizin olmayan hibir ey yoktur. S: Peki ya mal ve mlkm? M: Artk "benim" yoksa, sahip olduklarnz nerede kalr? S: Ltfen syleyin bana, "ben"i kaybetmekle her eyi kaybetmek zorunda mym? M: Kaybedebilirsiniz ya da kaybetmeyebilirsiniz. Size gre hepsi bir olacaktr. Sizin kaybnz bir bakasnn kazanc olacak. Buna aldrmayacaksnz. S: Aldrmayacak olursam her eyi kaybederim! M: Hibir eyiniz olmaynca, hi sorununuz kalmaz. S: Hayatta kalma sorunuyla ba baa kalrm. M: O bedenin sorunudur ve o yiyerek ierek ve uyuyarak bunu zecektir. Herkes iin yeterince vardr, herkes paylarsa. S: Toplumumuz kapma, ele geirme esasna dayanr, paylama deil. M: Paylaarak onu deitireceksiniz. S: Ben pek paylama istei duymuyorum; bununla birlikte, benden vergi kesiliyor. M: Bu, gnlden paylamak ile ayn ey deildir. Toplum zorunlu davranlarla dzeltilemez. O, gnlde bir deiimi gerektirir. unu anlayn ki hibir ey sizin malnz deildir ve her ey herkese aittir. Ancak o zaman toplum deiebilir.

S: Bir insann anlamas dnyay pek fazla deitirmeyecektir. M: iinde yaadnz dnya, derin biimde etkilenecektir. O yan, iletiim kuran, oalan ve yaylan salkl ve mutlu bir dnya olacak. Samimi bir kalbin gc muazzamdr. S: Ltfen daha anlatn bize. M: Konumak benim hobim deildir. Benim konuup konumamam, iinde bulunulan durumun bir ksmdr ve bu bana bal deildir. Konumam gerektiren bir durum ortaya ktnda, konutuumu iitirim. Benim iin hepsi birdir. Konu- sam da konumasam da olu halimin ve sevgisi bundan etkilenmez ve onlar benim kontrolm altnda deildirler. Onlar vardr ve onlarn varln bilirim. Bir sevinli farkndalk hali vardr ama bir sevinli kimse yoktur. Elbette bir kimlik duygusu vardr, fakat o anlarn brakt izlerden olumu bir kimliktir, aynen, sabit duran perde zerinde art arda geen grntlerin kimlii gibi. Ik ve perde olmazsa, film de olamaz. Filmin perde zerinde k oyunu olduunu bilmek filmin gerek olduu fikrinden kurtuluu salar. Btn yapmanz gereken, sizin z varlnz sevdiinizi ve z varlnzn da sizi sevdiini anlamaktr. Ve "Ben-im (var olanm)" duygusu da her ikiniz arasndaki balant halkas ve grnteki farklla ramen aynlk iaretidir. "Ben-im" duygusuna, i ve d, gerek ve grnt arasndaki sevgi iareti olarak bakn. Nasl ki ryada, size "Ben rya grdm" diyebilmenize olanak veren "Ben" duygusu dnda her ey farkl ise, "Ben-im" duygusu da sizin "Ben yeniden kendimim" diyebilmenize olanak verir. Ben bir ey yapmam ve bana bir ey yaplmaz. Ben neysem o'yum ve beni hibir ey etkileyemez. Ben her eye bal, tabi gibi grnrm, ama aslnda her ey bana tabi, bana baldr. S: Bir ey yapmadnz nasl syleyebiliyorsunuz? Benimle konumuyor musunuz? M: Ben konutuum hissini tamyorum. Bir konuma srp gidiyor, hepsi bu kadar. S: Ben konuuyorum. M: yle mi? Siz kendinizi konuur olarak iitiyorsunuz ve ben konuuyorum diyorsunuz. S: Herkes "ben alyorum, ben geliyorum, ben gidiyorum" der. M: Lisannzdaki konumalara bir itirazm yok fakat onlar gerei arptr ve tahrip ederler. Geree daha uygun bir syleyi tarz u olabilir: "Bir konuma, alma, geli, gidi oluyor." nk bir eyin olmas iin tm evrenin ona denk dmesi, uygun zemini vermesi gerekir. zel bir eyin bir olaya yol aabileceine inanmak yanltr. Her neden evrenseldir. Bedeninizin yaratlnda ve yaamn srdrmesinde tm evrenin katks olmasayd o var olamazd. Ben her eyin nasl ise yle olduunun tamamen farkndaym, nk dnya nasl ise yledir. Olaylarn akn etkilemek iin dnyaya yeni bir faktr getirmek zorundaym ki byle bir faktr ancak bende odaklanan sevgi ve anlay gc olabilir. Beden doduunda ona pek ok ey olur ve siz de bunlarn iinde rol alrsnz, nk bedeninizi kendiniz olarak kabul edersiniz. Siz sinemada hep koltuunda oturduunu ve filmin de k oyunundan baka bir ey olmadn ok iyi bildii halde o film ile birlikte alayan, glen adama benzersiniz. Bu byy bozmak iin dikkati sinema perdesinden kendinize evirmek yeter. Beden ld zaman, imdi yaamakta olduunuz hayat tr -fiziksel ve zihinsel olaylarn birbirini art arda izleyileri- sona erer. O imdi, bedenin lmn beklemeden de sona erebilir - dikkati z Varlk zerine evirmek ve orada tutmak yeter. Her ey, sanki her eyi yaratp hareket ettiren gizemli bir g varmasna cereyan eder. Siz, hareket ettiren deil, sadece gzlemleyen olduunuzu idrak edin, o zaman huzur bulacaksnz. S: O g benden ayr mdr? M: Elbette hayr. Fakat siz sakin ve tarafsz bir gzlemci olmakla balamalsnz. Ancak o zaman tm varlnz, evrensel ak ve aktr olarak idrak edebilirsiniz. Siz belli bir kiiliin kahr alar iinde hapsolmu kaldka, onun tesindeki hibir eyi gremezsiniz. Fakat en sonunda grmeye balayacaksnz ki siz ne ksmi ne evrenselsiniz, ikisinden de tesiniz. Bir kalemin minicik ucu nasl saysz resim izebilirse, ylece, farkndaln boyutsuz noktas da koskoca evrenin ieriini izer. Siz ite o noktay bulun ve zgr olun. S: Bu dnyay hangi eyden yaratrm? M: Kendi anlarnzdan. Bir yaratc olarak, kendinizden habersiz olduunuz srece dnyanz snrl ve tekrarlanan bir dnyadr. Gemiinizle zdelemenin tesine getiinizde yeni bir uyum ve gzellik dnyas yaratmakta zgrsnz. Veya olmann ve olmamann da tesinde kalabilirsiniz. S: Anlarm terk edersem bende ne kalr? M: Hibir ey kalmaz.

S: Bu beni korkutur. M: Sizin korkunuz, zgrl ve onun hayrlarn tanyncaya kadar srecek. Bedeni tanmak, tanmlamak ve ona rehberlik etmek zere baz anlara elbette ihtiya olur ve byle anlar kalrlar, fakat bedene olan dknlk kalmayacak; o artk arzunun ve korkunun zemini olmaktan kacak. Btn bunlar anlamak ve uygulamak o kadar zor deil, ilgilenmeniz arttr, ilgi olmadka hibir ey yaplamaz. Bamllklarn bir arada tuttuu bir anlar yuma olduunuzu grerek onun dna kn ve dardan bakn. Belki ilk kez olarak, an olmayan bir eyi alglayabilirsiniz. Siz, ii ve ilikileriyle megul Bay Falanca olmay brakrsnz. Sonunda huzur bulursunuz, idrak edersiniz ki dnya hibir zaman kusurlu olmamtr - yanllk sadece sizdeymi ve imdi hepsi gemitir. Bir daha asla cahillikten doan arzularn ana dmezsiniz. 78 -Tm Bilgi Cahilliktir Soran: Geree-var tarznz bize anlatabilir misiniz? Maharaj: Benim durumumda bu her naslsa ok basit ve kolayd. Gurum lmeden nce bana dedi ki: "Sen En Yce Gerek'sin. Szlerimden kuku duyma, bana inanmazlk etme. Sana doruyu sylyorum - ona gre davran." Onun szlerini unutmadm ve unutmamakla - geree vardm. S: Fakat tam olarak ne yapyordunuz? M: zel bir ey deil. Hayatm yaadm, ticaretimi srdrdm, aileme baktm ve btn serbest zamanmda Gurum'u ve onun szlerini hatrladm. O ksa bir zaman sonra ld ve bavurmak iin bende sadece anlar kald. Bu da yeterliydi. S: Bu herhalde Gurunuz'un himmeti ve gc ile oldu. M: Onun szleri doruydu. Ve gerekletiler. Doru szler daima gerekleirler. Gurum hibir ey yapmad; onun szleri i grd, nk doruydular. Her ne yaptysam, iimden gelerek oldu, sorulmadan ve beklenmeden. S: Guru bu iin iinde yer almadan, bir sreci mi balatm oldu? M: Bunu istediiniz ekilde ifade edebilirsiniz. Olaylar olduklar gibidirler - niin ve nasl olduunu kim syleyebilir? Ben kastl olarak bir ey yapm deilim. Oluruna brakma, yalnz olma, ie ynelme arzusu - hepsi kendiliinden geldi. S: Herhangi bir aba harcadnz m? M: Hi. ster inann, ister inanmayn, hatta geree varma endiesinde bile deildim. O bana En Yce olduumu syledi ve sonra ld. Ona inanmazlk etmek mmkn deildi. Gerisi kendiliinden geldi. Deimekte olduumu fark ettim, hepsi bu kadar. u bir gerek ki hayretler iinde kalmtm. Fakat onun szlerini gereklemek, dorulamak arzusu iimde ykseldi. Onun yalan sylemesinin olanaksz olduundan ylesine emindim ve yle hissediyordum ki ya onun szlerinin anlamn tmyle idrak edecek ya da lecektim. Kendimi ok kararl hissediyor fakat ne yapacam bilemiyordum. Onu ve onun bana verdii gvenceyi dnerek, hi tartmadan sadece bana sylediklerini hatrlayarak saatler geiriyordum. S: Sonra size ne oldu? En Yce olduunuzu nasl bildiniz? M: Kimse gelip bana sylemedi. Bana iimden de sylenmedi. Aslnda, sadece balangta, aba gsterirken, birtakm deneyimlerden geiyordum, klar grmek, sesler iitmek, tanrlar ve tanralarla karlap onlarla konumak gibi. Bir kere Grm bana: "Sen En Yce Gereksin" demiti. Vizyonlar grm, translara giriim bitti, ok sessiz ve ok basit oldum. Gitgide daha az arzu duyar, daha az bilir buldum kendimi, ta ki bir gn ok byk bir aknlk iinde, "bir ey bilmiyorum, bir ey istemiyorum" dediimi iitinceye kadar. S: Siz samimi olarak arzudan ve bilgiden kurtulmu muydunuz, yoksa Gurunuz'un size vermi olduu gnani imajna uygun bir kiilie mi brnmtnz? M: Bana herhangi bir imaj verilmemiti, bende de yoktu. Grm bana ne beklemem gerektiini asla sylemedi. S: Size daha birok ey olabilir. Yolculuun sonunda msnz? M: Bir yolculuk olmad. Ben her zamanki ben oldum. S: Ulamanz gerektii sylenen En Yce Gerek neydi? M: Yanlgdan arndm, o kadar. Bir dnya yaratp onu varlklarla dolduruyordum - artk bunu yapmyorum.

S: O zaman, nerede yayorsunuz? M: Olmann ve olmamann tesindeki bolukta (hilikte), bilincin tesinde. Boluk ayn zamanda dopdoludur, bana acmayn. Bu bir insann: "Ben iimi yaptm, baka yaplacak bir ey kalmad" demesine benzer. S: Geree varnza bir tarih veriyorsunuz. Bu demektir ki o tarihte size bir ey olmu. Ne oldu? M: Zihin olaylar retmeyi durdurdu. O ok eskilerden gelme, kesintisiz aray durdu - hibir ey istemiyor, hibir ey beklemiyordum - hibir eyi kendime ait saymyordum. Urunda ura verecek bir "Ben" kalmamt. Hatta yaln "Ben-im (var olanm) bile solup kaybolmaya yz tuttu. Farkna vardm dier ey de allm kesin kanlarm kaybediim idi. Daha nceleri birok eyden emindim. imdi ise hibir eyden emin deilim. Fakat hissediyorum ki bilmemek ile hibir ey kaybetmi olmadm, nk btn bilgim yanlt. Benim bu bilmeyiim, aslnda, tm bilginin cahillik olduu, "Ben bilmiyorum" beyannn zihnin yapabilecei tek gerek beyan olduu bilgi- siydi. u "Ben dodum" fikrini alalm. Siz onu doru kabul edebilirsiniz, doru deildir. Siz asla domadnz ve asla lmeyeceksiniz. Domu olan ve lecek olan o fikirdir, siz deil. Kendinizi onunla zdeletirmeniz yznden siz lml oldunuz. Bir sinemada nasl her ey k ise, ylece bilin de usuz bucaksz dnya haline gelir. Yakndan bakn, greceksiniz ki btn isimler ve ekiller bilin okyanusu iinde gelip geici dalgalardan baka bir ey deildirler; sadece bilincin varlndan sz etmek mmkndr, yoksa ona ait deiimlerden deil. Bilincin sonsuzluunda bir k belirir, minicik bir nokta halinde, bir kt zerine yaz yazan bir kalemin sivri ucu gibi hzla hareket ederek ekiller, dnceler ve duygular, kavramlar ve fikirler izer. z brakan mrekkep, bellektir. Siz o kk noktasnz ve sizin devinimlerinizle dnya her an yeni- den-yaratlr. Devinmeyi kesin, dnya da olmayacak, iinize bakn, greceksiniz ki o k noktas, muazzam n bedende "Ben-im" duygusu halindeki yansmasdr. Sadece k vardr, dier her ey grnmdr. S: I biliyor musunuz? Onu grdnz m? M: O zihne karanlk gibi grnr. O ancak yansmalaryla bilinir. Gn nda her ey grnr - gn ndan gayr. S: Zihinlerimizin benzer olduunu mu anlamam gerekiyor? M: Bu nasl olabilir? Sizin, anlarla rlm, korkular ve arzularla bir arada tutulan kendi zel zihniniz var. Benim kendime ait bir zihnim yok; bilmek ihtiyacnda olduumu evren nme getirir, ihtiyacm olan besini salad gibi. S: Bilmek istediiniz her eyi bilir misiniz? M: Bilmek istediim bir ey yoktur. Fakat bir eyi bilmeye ihtiyacm olduunda onu bilirim. S: Bu bilgi size iinizden mi yoksa dtan m gelir? M: Soru uygun deil. Benim iim dta, dm itedir. Gerekli bilgiyi sizden de alabilirim, ama siz benden ayr deilsiniz. S: Turiya, o sz edildiini duyduumuz drdnc hal nedir? M: Dnyay izen o k noktas olmak turiya'dr. In kendisi olmak turiyatita'dr. Fakat gerek ylesine yaknken bu isimlere ne gerek var? S: Sizin durumunuzda herhangi bir ilerleme var m? Dnk siz ile bugnk sizi karlatrdnzda, kendinizi deiir, ilerler gryor musunuz? Gerekle ilgili vizyonunuz genilik ve derinlik bakmndan byyor mu? M: Gerek deimez, devinmez ama yine de sonu olmayan bir devinim iindedir. O gl bir rmak gibidir -akar ama yine de oradadr- ebediyen. Akan, yatayla, kylaryla rmak deildir, fakat onun suyudur. te ayn ekilde, sattva guna (evrensel uyum), tamas ve rajas (karanlk ve umutsuzluk gleri)'a kar oyunlarn oynar. Sattva'da daima deiim ve geliim vardr, rajas'ta deiim ve gerileme; tamas ise kaosu temsil eder. Bu Guna ebediyen birbirlerine kar faaldirler - bu bir olgudur ve bir olgu ile kavga olmaz. S: Her zaman tamas ile donuklamak ve rajas ile aresizlie dmek zorunda mym? Sattva ne oluyor? M: Sattva sizin gerek doanzn dr. Siz onu her zaman zihnin ve onun birok dnyasnn tesinde bulursunuz. Fakat eer bir dnya isterseniz, zde bir ve grnte farkl, birbirinden ayrlmas mmkn olmayan Guna'y da (madde-enerji-hayat) kabul etmek zorundasnz. Onlar birbirleriyle kararak akarlar - bilinte. Zaman ve uzayda ebedi bir ak vardr, doum ve yine lm, ilerleme, gerileme, yeniden ilerleme, tekrar gerileme - grnte balangc ve sonu olmayan. Geree gelince, o zamansz, deimez, bedensiz, zihinsiz bir farkndalk hali olduundan, mutluluktur.

S: Anlyorum ki size gre her ey bir bilin halidir. Dnya birok nesneyle dolu - bir kum tanesi bir nesnedir, bir gezegen bir nesnedir. Onlarn bilin ile ilikisi nedir? M: Bilincin ulaamad yerde madde balar. Bir nesne, bizim anlamam olduumuz bir varlk formudur. O deimez, hep ayndr, orada kendi banaym gibi grnr - uzak, yabanc bir ey. Kukusuz, o evrensel bilin (chit) iindedir fakat grnteki deimezliinden dolay dtaym gibi durur. Nesnelerin temeli bellektedir - bellek olmasayd tanma olmazd. Yaratma dnme (inceleme) - reddetme: Brahma - Vishnu - Shiva: Ebedi sre budur. Btn her ey bununla ynetilir. S: Bir ka yolu yok mudur? M: Ben ka yolunu gstermekten baka bir ey yapmyorum. Bir'in ierdiini ve sizin de Bir olduunuzu anladnz zaman dnya srecinden kurtulacaksnz. S: O zaman bilincime ne olur? M: Yaratma aamasndan sonra, inceleme ve dnme aamas gelir. Ve sonunda terk etme ve unutma aamas. Bilin kalr fakat belirti gstermeyen (gizli), sakin, devinimsiz bir halde. S: Kimlik hali kalr m? M: Kimlik hali gerein znde mevcuttur ve asla silinmez. Fakat kimlik ne geici olan kiiliktir (vyakti), ne de karma-ilebaml birey (uyakta). Btn sahte kimlikler saf d edildiklerinde, geriye kalan saf bilintir; olan ve olabilecek olan her ey olma duygusu. Bilin bata saf, sonda yine saftr. O ikisi arasnda, yaradln kkeninde bulunan imgeleme bulamtr ona. Bilin her zaman ayn kalr. Onu olduu hali ile bilmek, geree varmak ve ebedi huzur demektir. S: "Ben-im" duygusu gerek mi, deil mi? M: Her ikisi de. "Ben buyum, ben uyum" dediiniz zaman gerek deildir. "Ben u deilim, ben bu deilim" anlamnda kullanyorsak gerektir. Bilen bilinenle birlikte gelir ve gider, geicidir. Fakat bilmediini bilen, bellekten ve beklentiden kurtulmu olan, ebedidir. S: "Ben-im" tann kendisi midir, yoksa onlar ayr mdr? M: Biri olmazsa dieri de olmaz. Ama onlar bir deildirler. Onlar iek ile rengi gibidirler. iek olmazsa, rengi de yoktur. Renk olmazsa, iek de grnmez olarak kalr. tede k vardr ki o iekle temas ettiinde rengi yaratr. unu idrak edin ki, sizin gerek doanz bu saf ktandr ve alglanan ile alglayan birlikte gelir ve giderler. Her ikisini de mmkn klan, ama her ikisi de olmayan, sizin gerek varlnzdr ve o "bu" ya da "u" olmayp, olmann ve olmamann saf farkndaldr. Farkndalk kendi stne dnd zaman, bu "bilmeme" duygusudur. O da dnd zaman "bilinebilir" olanlar varlk kazanrlar. "Kendimi biliyorum" demek terim olarak elikilidir, nk bilinen "kendim" (z varlm) olamaz. S: z Varlk eer sonsuza dek bilinmez olan ise, kendini-idrakle bilinen, idrak edilen nedir? M: Bilinenin "ben" ya da "benim" olamayacam bilmek, zgrlemek iin yeterlidir. Kendini bir anlar ve alkanlklar dizisiyle zdeletirmekten kurtulu, eriilecek sonsuz varolu aamalar karsndaki aknlk ve hayranlk hali, onun tkenmez yaratcl ve mutlak aknl, her bilin eklinin geici ve hayali olduunu bilmekten doan mutlak korkusuzluk - hepsi, derin ve tkenmez olan bir kaynaktan gelir. Kayna kaynak olarak, grn de grn olarak ve kendini yalnzca kaynak olarak grmek, kendini-bilmektir. S: Tank hangi taraftadr? O hakiki midir, deil midir? M: Hi kimse "Ben tanm" diyemez. "Ben-im"e daima tanklk edilir. Tutkusuz, tarafsz farkndalk hali tank-bilin'tir, "aynazihin"dir. O nesnesi ile birlikte grnr ve kaybolur ve o nedenle tamamen gerek, hakiki deildir. Ama nesnesi her ne olursa olsun, o ayn kalr, bu yzden de o ayn zamanda gerektir. O hem gerek olana, hem gerek olmayana katlr, bu nedenle, ikisi arasnda bir kprdr. S: Eer her ey yalnzca "Ben-im"e vaki oluyorsa, eer "Benim" bilinen, bilen ve bilginin kendisi ise, tank ne yapar? O ne ie yarar? M: O bir ey yapmaz ve herhangi bir ie yaramaz. S: yleyse neden ondan sz ediyoruz?

M: nk o vardr. Kpr yalnzca bir tek ie yarar - stnden gemeye. Siz bir kpr stne evler ina etmezsiniz. "Benim" nesnelere bakar, tank ise onlarn gereini grr. Onlar olduklar gibi grr - geici ve gerek olmayan. "Ben deilim", "benim deildir" demek tann grevidir. S: O, tezahr etmemi olan (nirguna) temsil eden tezahr etmi olan (saguna) mdr? M: Tezahr etmemi olan temsil edilemez? Tezahr etmi olan hibir ey, tezahr etmemi olan temsil edemez. S: yleyse ondan niin sz ediyorsunuz? M: nk o benim doum yerimdir. 79 -Kisi, Tank ve En Yce Soran: Ardmzda uzun bir ila kullanm tarihi var, ounlukla bilin-geniletici trden ilalar. Onlar bize -stn ve dk- baka bilin hallerine ait deneyimleri yaattlar; ve ayn zamanda ilalara gvenilemeyeceine de kanaat getirdik. En kk kusurlar, geici olular; en byk kusurlar ise organizma ve kiilik zerindeki ykc etkileri. Bilin gelitirmek ve akn bilin haline ulamak iin daha iyi yollar aray iindeyiz. Araylarmzn meyveleri bizlerle kalsn ve (solgun anlara ve aresiz pimanlklara dneceine) hayatlarmz zenginleirsin istiyoruz. Spiritel szcyle eer kendini inceleme ve gelitirmeyi kastediyorsak, Hindistan'a geli amacmz kesinlikle spiriteldir. Happy-hippy dnemimiz gerilerde kald; imdi ciddiyiz ve durmuyoruz. Bulunacak bir gerein olduunu biliyoruz, fakat onu nasl bilip, ona nasl tutunacamz bilmiyoruz. kna edilmeye deil, rehberlie ihtiyacmz var. Bize yardm edebilir misiniz? Maharaj: Yardma deil, yalnzca de ihtiyacnz var. Aradnz zaten iinizdedir. Gerei grmek, insann aynada yzn grmesi kadar basittir. Yalnz ayna temiz ve doru olmal. Gerei yanstmak iin, sakin, arzular ve korkularla arptlmam, fikirlerle ve kanlarla baml olmayan, her dzeyde berrak bir zihne ihtiya vardr. Berrak ve sakin olun - uyank, tutkusuz ve tarafsz; o zaman her ey kendiliinden olacaktr. S: Siz geree varmadan nce zihninizi berraklatrmanz ve yattrmanz gerekti. Bunu nasl yaptnz? M: Bir ey yapmadm. O oluverdi. Ben ailemin ihtiyalarn karlayarak hayatm yaadm. Bunu Gurum da yapmad. Onun sylemi olduu gibi oluverdi. S: eyler kendiliinden olmaz. Her eyin bir nedeni vardr. M: Olan her ey olan her eyin nedenidir. Nedenler sayszdr, tek neden fikri bir illzyondur. S: Baz zel eyler yapyor olmalsnz meditasyon ya da Yoga gibi. Geree-varn kendi kendine olduunu nasl sylersiniz? M: Hibir zel ey yapmadm. Sadece hayatm yaadm. Balangta "Ben-im" duygusuna biraz dikkat ve zaman veriyordum, fakat ancak balangta. Gurum'un syledii gibi ie baktm ve gerei orada buldum. retmenimin szleri yerini bulmutu. yleyse? Demek ki o beni, benim kendimi bildiimden daha iyi biliyordu, hepsi bu. Niin nedenler aramal? Bu tmyle bir sretir. Siz onu zaman iinde bir eylere ayrp, ondan sonra da nedenler aratrmak eilimindesiniz. S: imdiki iiniz nedir? Ne yapyorsunuz? M: Siz yapmak ile olmann ayn olduunu hayal ediyorsunuz. yle deildir. Zihin ve beden devinir, deiir ve baka zihinlerin ve bedenlerin devinmesine ve deimesine neden olurlar ve buna "yapmak", "eylem" denir. Yeni eylemler yaratmak eylemin doasnda vardr, tpk atein yakarak devam etmesi gibi. Ben ne eylem yaparm, ne de bakalarnn eylem yapmalarna neden olurum. Olup bitenlerin zaman-tesi bir farkndal iindeyim. S: Zihninizde mi yoksa baka zihinlerde mi? M: Yalnz bir tek zihin vardr, fikirlerle kaynap uuldayan, "ben uyum, ben buyum, bu benim, o benim" diye. Ben zihin deilim, hi olmadm, olmayacam da. S: Zihin nasl olutu? M: Dnya, madde, enerji ve zekdan olumutur. Onlar kendilerini birok ekilde tezahr ettirirler. Arzu ve imgeleme dnyay yaratr, zek ise ikisini badatrarak bir uyum ve bar duygusuna neden olur. Bana gre, btn bunlar olur; ben farkndaym ama etkilenmem.

S: Hem farknda, hem de etkilenmemi olamazsnz. Terimlerde bir eliki var. Alglama, deiimdir. Bir duyumu bir kez alglarsanz, bellek sizin bir nceki hale dnmenize izin vermez. M: Evet, bellee eklenen bir ey kolayca silinemez. Fakat bu elbette ki yaplabilir ve aslnda ben bunu her zaman yapmaktaym. Uan bir ku gibi hi ayak izi brakmam. S: Tank bir isme ve bir ekle sahip midir, yoksa bunlarn tesinde midir? M: Tank sadece bir farkndalk noktasdr. Onun ad ve ekli yoktur. O gnein bir i tanesi iindeki yansmas gibidir. i tanesinin ad ve ekli vardr, fakat kk k noktasna neden olan ey gnetir. i damlasnn berrakl ve dzgnl gerekli bir kouldur fakat kendi bana yeterli deildir. Onun gibi, gerein zihinde yansmas iin zihnin berrakl ve sessizlii gereklidir, fakat bunlar kendi balarna yeterli deildirler. Onun tesinde, bir gerein olmas zorunludur. nk gerek zamanla baml olmakszn hazr bulunmaktadr. Mesele, gerekli koullardr. S: Zihnin berrak ve sessiz olmasna ramen yansma grnmemesi mmkn mdr? M: Dikkate alnmas gereken kader vardr. Bilin-d kaderin penesindedir, o gerekten kaderdir, insan beklemek zorunda olabilir. Fakat kaderin eli her ne kadar ar da olsa, o sabrla ve ego kontrolyle kaldrlabilir. Drstlk ve arnmlk engelleri kaldrr ve gerein vizyonu zihinde belirir. S: Ego kontrol nasl kazanlr? Benim zihnim ok zayf. M: nce siz olduunuzu sandnz kii olmadnz anlayn. Olduunuzu sandnz ey sadece telkin ya da imgelemedir. Sizin ana ve babanz yoktur, domadnz ve lmeyeceksiniz. Ya size byle sylediim zaman bana gvenin ya da inceleme ve aratrmalarla ona kendiniz ulan. Tam inan yolu hzldr, dieri ise yava fakat kararldr. Her ikisi de eylem iinde denenmelidir. Eyleminiz doru olduuna inandnz yolda olsun - geree giden yol budur. S: Gerei hak etmek ile kader bir ve ayn mdr? M: Evet, ikisi de bilin-ddr, bilinli liyakat bo gsteridir. Bilin daima engeller hakkndadr; engeller olmaynca, onun tesine geilir. S: Beden olmadm anlay bana ego kontrol iin gerekli gc verecek mi? M: Siz ne zihin ne de beden olduunuzu bildiiniz zaman, onlarn hkm altnda kalmayacaksnz. Gerei takip edeceksiniz, o sizi nereye gtrrse gtrsn; yaplmas gerekeni yapacaksnz, denmesi gereken bedel ne olursa olsun. S: Kendimi-idrak iin eylem esas mdr? M: idrak iin anlay esastr. Eylem sadece rastlantsaldr. Salam bir anlaya sahip bir insan eylemden saknmaz. Eylem gerein snanmasdr. S: Snamalar gerekli midir? M: Eer kendinizi her zaman snamazsanz, gerek ile hayali ayrt edemezsiniz. Gzlem ve sk bir muhakeme (usa vurma) bir lde yardmc olabilir, ama gerek paradoksaldr (manta aykr gzkebilir). Siz, dncelerinizi ve duygularnz, szlerinizi ve eylemlerinizi yakndan izlemedike ve nedenini ve nasln bilmeden sizde meydana gelen deiimlere hayretle bakmadka, geree vardnz nasl syleyebileceksiniz? Aslnda onlarn ylesine artc olmalarndan dolay, gerek olduklarn bilirsiniz. nceden grlen ve beklenenler pek seyrek olarak gerektirler. S: Bir "kii" nasl meydana gelir? M: Nasl bir beden n yolunu kestiinde glge grnrse, ylece, saf "z (kendini) farkndalk" hali de "ben-bedenim" fikriyle engellendii zaman "kii" ortaya kar. Glge nasl evrenin hal ve ekline gre biim ve pozisyon deitirirse, bir kii de kaderin izgisi uyarnca sevinli ve kederli, rahat ve didinmede, bulan ve kaybeden gibi grnr. Beden artk kalmadnda, kii de geri dnmemek zere tamamen kaybolur, yalnz tank kalr ve Byk Bilinmeyen. Tank "Ben bilirim" diyendir. Kii "Ben yaparm" diyen. imdi, "Ben bilirim" demek yanl saylamaz - o sadece snrldr. Fakat "Ben yaparm" demek, tamamen yanltr. nk yapan biri yoktur; her ey kendiliinden olur, yapann ben olduum fikri de dhil. S: O zaman eylem nedir?

M: Evren eylemle, faaliyetle doludur, fakat aktr yoktur. zdeleme nedeniyle kendisini eylemde bulunur sanan saysz kii vardr; fakat bu eylem dnyasnn (mahadakash) her eye bal ve her eyi etkileyen tek bir btn olduu gereini deitirmez. Yldzlar bizi derin biimde etkilerler ve biz de yldzlar etkileriz. Eylemden bilince geri ekilin, eylemi zihne ve bedene brakn; bu onlarn alandr. Saf tank olarak kaln, ta ki tank da En Yce'nin iinde eriyinceye kadar. Kerestelik aalardan olumu sk bir orman dnn. Keresteden bir tahta ve onun stne yaz yazmak iin de bir kurun kalem meydana getirilmitir. Tank yazy okur ve tahta ile kurun kalem ormanla uzaktan ilikili olsalar da, yazlan yaznn ormanla hibir ilgisi olmadn bilir. O sadece ste eklenmitir. Onun silinmesi hi nemli deildir. Kiiliin eriyip kaybolmasn daima byk ferahlama duygusu izler, sanki ar bir yk omuzdan atlm gibi. S: Siz, tank tesi bir hal iindeyim dediiniz zaman sizi byle syleten deneyiminiz nedir? Bu hal yalnzca bir tank olma aamasndan ne yolda farkllk gsteriyor? M: Bu baskl bir kuma ykamak gibidir. nce desen solar, sonra fon kaybolur ve sonunda dz beyaz kuma kalr. Kiilik tana yer verir, sonra tank gider ve saf farkndalk kalr. Kuma balangta beyazd, sonunda yine beyazdr; desen ve renkler ylece oluurlar - bir sre iin. S: Farknda olunacak bir nesne yokken, farkndalk hali olabilir mi? M: Bir nesnenin farkndal haline tanklk deriz. Arzu ve korku nedeniyle o nesneyle zdeleme de olduunda, byle bir hal "kii" olarak adlandrlr. Aslnda yalnzca bir tek hal vardr; o zdeleme yoluyla arptlp bozulduunda ona kii denir; varolu duygusuyla renklendiinde o tank'dr; renksiz ve snrsz olduunda ise ona En Yce denir. S: Her zaman huzursuzluk ve zlem iinde olduumu, srekli bir eyleri umut ettiimi, aradm, bulduumu, tadna vardm, terk ettiimi ve yeniden araya girdiimi fark ettim. Byle kaynayp duruumun nedeni nedir? M: Siz aslnda bilmeden kendinizi aray iindesiniz. Siz sevgi zlemi ekiyorsunuz, nk sevgiye deersiniz, tmyle sevilmeye lyksnz. Cahillik nedeniyle onu kartlar ve elikiler dnyasnda aryorsunuz. Onu ite bulduunuz zaman aray tamamlanm olacak. S: Mcadele etmek zorunda olduumuz bu kederli dnya her zaman olacak. M: Beklenti iinde olmayn. Bilmiyorsunuz. Tm tezahrn ztlklar iinde olduu dorudur. Haz ve ac, iyi ve kt, yksek ve alak, ilerleme ve gerileme, dinlenme ve urama onlar hepsi birlikte gelir ve giderler- ve bir dnya olduka da, onun elikileri olacak. Bazen mkemmel uyum, akn mutluluk ve gzellik dnemleri de olabilir, fakat sadece bir sre iin. Mkemmel olan btn mkemmelliklerin kaynana geri dner ve kartlar oynamaya devam ederler. S: Mkemmellie nasl eriirim? M: Sessiz ve sakin kaln. Dnyadaki iinizi yapn, fakat iinizde sknu srdrn. O zaman her ey size gelecek. Geree varmak iin iinize bel balamayn. Bu bakalarna yarar salayabilir fakat size deil. Sizin umudunuz zihninizde sessiz ve gnlnzde sakin kalmakta yatar. Geree varm olan insanlar ok sessizdirler. 80 -Farkndalk Soran: z Varlk' idrak etmek zaman alr m, yoksa zamann geree varmakta bir yardm yok mudur? Maharaj: Btn bekleyi bounadr. Sorunlarnzn zlmeleri iin zamana bel balamak kendini aldatmaktr. Kendi haline braklan gelecek ancak gemii tekrarlar. Deiim ancak imdi olabilir, asla gelecekte deil. S: Deiiklii ne meydana getirir? M: Deiikliin gerekliliim billur berraklyla grn. Bu yeter. S: Kendini-idrak, madde iinde mi olur, tede mi? Bu gereklemesi iin bedene ve zihne ihtiya gsteren bir deneyim deil midir? M: Btn deneyimler hayali, snrl ve geicidirler. Deneyimden bir ey beklemeyin. Kendini-idrak bir deneyim deildir, ama o yeni bir deneyimler boyutuna ulatrabilir. Ne var ki, yeni deneyimler de her ne kadar ilgin olsalar da eskilerinden daha gerek deildirler! Kendini-idrak kesinlikle yeni bir deneyim deildir. O her deneyimin iindeki ebedi faktrn kefidir. Deneyimi mmkn klan farkndalktr. Nasl btn renklerin iinde, renksiz faktr k ise, her deneyimin iinde farkndalk hazr bulunur ama o bir deneyim deildir.

S: Eer farkndalk bir deneyim deilse, o nasl fark edilir? M: farkndalk her zaman vardr. Onun farkna varlmasna ihtiya yoktur. Zihnin kepenklerini an, o zaman o k seli ile dolacaktr. S: Madde nedir? M: Anlamadnz ne ise o maddedir. S: Bilim, maddeyi anlyor. M: Bilim yalnzca cehaletimizin snrlarn geriye itiyor. S: Peki, doa nedir? M: Bilinli deneyimlerin btnl doadr. Bilinli bir varlk olarak siz, doann bir parassnz. Farkndalk olarak ise onun tesindesiniz. Doay sadece bilin olarak grmek, farkndalktr. S: farkndalk dzeyleri var mdr? M: Bilincin dzeyleri vardr, fakat farkndaln yoktur. O badak (homojen) bir btndr. Onun zihindeki yansmas sevgi ve anlaytr. Anlayta berraklk dzeyleri ve sevgide younluk dzeyleri vardr, fakat onlarn kaynanda yoktur. Kaynak basittir ve tekdir, fakat onun nimetleri sonsuzdur. Yalnz nimetleri kaynak sanmayn. Irmak deil kaynak olduunuzu idrak edin. S: Ben rmam da. M: Elbette ylesiniz. Bir "Ben-im" olarak siz rmaksnz, bedenin kylar arasnda akan. Fakat siz ayn zamanda kaynaksnz, okyanussunuz, gkteki bulutlarsnz. Her nerede hayat ve bilin varsa, siz varsnz. En kkten kk ve en bykten byk olan sizsiniz, dier her ey grntdr. S: Varolu duygusu ve yaama duygusu, - onlar bir ve ayn mdr, yoksa farkl m? M: Uzay iindeki kimlik, birini, zaman iindeki sreklilik ise dierini yaratr. S: Bir keresinde siz "Gren, grme ve grnen deil bir tek eydir" dediniz. Bana gre onlar ayr. Szlerinizden kuku duymuyorum, sadece anlamyorum. M: Dikkatle bakn, greceksiniz ki, ancak bir grme olduu zaman gren ve grnen meydana kar. Onlar grmenin vasflardrlar. "Ben bunu gryorum" dediiniz zaman "ben" ve "bu" grme ile birlikte gelir, daha nce deil. Grmeyen "ben" ve grlmeyen "bu" olamaz. S: "Ben grmyorum" diyebilirim. M: "Ben bunu gryorum", "ben gremeyiimi gryorum"a dnmtr ya da "ben karanl gryorum" a. Grme kalr. Bilinen, bilme ve bilen lsnde, sadece bilmek gerektir. "Ben" ve "bu" kukuludur. Kim bilir? Ne bilinir? Kesinlik yoktur bilmenin varl dnda. S: Niin bilmekten emin oluyorum da bilenden olmuyorum? M: Bilme; olma ve sevme'nin de yan sra sizin gerek doanzn bir yansmasdr. Bilen ve bilinen, zihin tarafndan eklenmitir. yle bir ey olmad halde, bir zne-nesne dualitesi yaratmak zihnin doas gereidir. S: Arzunun ve korkunun nedeni nedir? M: Aka, gemi aclarn ve hazlarn ans. Bunda byk bir sr yoktur. atma ancak arzu ve korku ayn nesneye yneldiinde ortaya kar. S: Bellee nasl son verilmeli? M: Bu ne gereklidir ne de mmkndr, idrak edin ki her ey bilinte cereyan eder ve siz bilincin kk, kayna, temelisiniz. Dnya birbirini art arda izleyen deneyimlerden ibarettir ve siz onlar bilinlendiren ama btn deneyimlerden tede duran- siniz. Bu s, alev ve yanan odun gibidir. Is alevi devam ettirir, alev odunu tketir. Is olmasa, ne alev, ne yakt olurdu. Ayn ekilde, farkndalk olmasa ne bilin ne de maddeyi bir bilin tatna dntren hayat olurdu.

S: Siz, ben olmasam dnyann olmayacan ve dnya ile benim dnya hakkndaki bilgimin zde, ayn olduunu savunuyorsunuz. Bilim ise tamamen fakl bir sonuca varm; bilime gre, dnya somut ve srekli bir ey olarak mevcuttur, ben ise aslnda bilincin barna olmaktan ok, birey ve bir tr olarak hayatta kalmay salayan bir mekanizma olan sinir sisteminin biyolojik evriminin bir yan-rnym. Bilim her eyi nesnel terimlerle aklamaya alrken, sizinkisi tmyle znel bir gr. Bu eliki kanlmaz mdr? M: Karmaa grntedir ve szlerdedir. Var olan vardr. O ne nesnel ne de zneldir. Madde ve zihin ayr deildirler, onlar tek enerjinin yzleridir (veheleridir). Zihne maddenin fonksiyonu olarak bakn, ite size bilim; maddeye zihnin rn diye bakn, ite size din. S: Ama, dorusu ne? nce hangisi gelir, zihin mi, madde mi? M: Hibiri nce gelmez, nk hibiri tek bana grnmez. Madde ekildir, zihin isimdir. Onlar birlikte dnyay meydana getirirler. Onlar kaplayan ve aan Gerek'tir, saf varlk-farkndalk-akn mutluluk, sizin ta znz, aslnz. S: Btn bildiim, bilincin ak ve olaylarn sonu gelmez art ardaldr. Zamann nehri, getirip gtrerek, insafszcasna akar. Gelecein gemie dnm durmadan srp gider. M: Siz kendi lisannzn kurban deil misiniz? Siz sanki kendiniz duraanmsnz gibi, zamann akndan sz ediyorsunuz. Fakat sizin dn tank olduunuz olaylar bakas yarn grebilir. Devinim halinde olan sizsiniz, zaman deil. Hareketi kesin, zaman duracak. S: Bu ne demektir - zaman duracak? M: Gemi ve gelecek ebedi imdi'de birleip btnleecek. S: Fakat bu fiili hayatta ne anlama gelir? Sizin iin zamann durduunu nasl bilirsiniz? M: Bu u demektir ki, gemi ve gelecek artk bir nem tamazlar. Bu ayn zamanda da demektir ki btn olmu olanlar ve olacak olanlar istenildii anda okunacak ak bir kitap haline gelirler. S: Ben biraz eitimle ulalabilecek bir tr kozmik bellek hayal edebiliyorum. Ama gelecek nasl bilinebilir? Beklenilmedik, kanlamazdr. M: Bir dzey iin beklenilmedik olan, daha st bir dzeyden grldnde, olmas kesin bir olaydr. Ne de olsa bizler zihnin snrlar iindeyiz. Aslnda olan bir ey yoktur, ne gemi vardr, ne gelecek; her ey grnr, hibir ey yoktur. S: Bu ne demektir, hibir ey yoktur? Bombo mu olursunuz, yoksa uykuya m dalarsnz? Yoksa dnyay datr, bizleri bir sonraki dnce kvlcmnzla tekrar hayata geri getirinceye kadar geersiz mi klarsnz? M: Oh, hayr, o kadar kt bir ey deil. Zihin ve madde, isimler ve ekiller dnyas devam eder, fakat benim iin asla nem tamaz. O bir glgeye benzer. O oradadr - her gittiim yere peimden gelir, fakat hibir ekilde beni engellemeden. O bir deneyimler dnyas olarak kalr, bana arzular ve korkularla balantl bir isimler ve ekiller dnyas deildir o. Deneyimler, deyim yerindeyse, belli hibir nitelii olmayan saf deneyimlerdir. Daha iyi bir szck bulamadm iin onlara deneyim diyorum. Onlar okyanusun yzeyindeki dalgalar gibidirler, her zaman mevcutturlar, fakat onun huzur dolu kudretini etkilemeden. S: Bir deneyimin isimsiz, ekilsiz, tanmlanamaz olabileceini mi sylemek istiyorsunuz? M: Balangta her deneyim byledir. Ancak bellekten doan arzu ve korku onlara isim ve ekil verir ve onlar dier deneyimlerden ayrr. Bu bilinli bir deneyim deildir, nk o dier deneyimlere kart deildir, ama yine de bir deneyimdir. S: Eer bilinli deilse ondan neden sz ediyorsunuz? M: Deneyimlerinizin ou bilinsizdir (bilinalt yaanr). Bilinli olanlar ise ok azdr. Siz bu olgudan habersizsiniz nk siz sadece bilinli olanlar hesaba katar, var sayarsnz. Bilin- dnn farknda olun. S: nsan bilin-d'nn farknda olabilir mi? Bu nasl yaplr? M: Arzu ve korku karartan ve arptan faktrlerdir. Zihin onlardan zgr olursa bilin-d ulalabilir hale gelir. S: Bu, bilin-d bilinli hale gelir demek midir?

M: Daha ok, bunun tersidir. Bilin, bilin-d ile bir olur. Ayrt etmeler, farklar biter, hangi yne bakarsanz. S: Bilmece gibi geldi, insan nasl farknda olduu halde bilinsiz olur? M: farkndalk bilin ile snrl deildir. O var olan her ey hakkndadr. Bilin dualite hakkndadr, farkndalk halinde ise dualite yoktur. O bir tek saf, genel (klli) bili halidir. Ayn ekilde saf varlktan, saf yaradltan -isimsiz, ekilsiz, sessiz fakat mutlak surette hakiki, gl, etkili, saf varolutan da sz edilebilir. Onlarn tarif edilemez olular onlar hi mi hi etkilemez. Onlar bilin-d olmakla birlikte, esastrlar. Bilin temelden bir deiim geiremez, o ancak tadil edilebilir. Herhangi bir ey, deimek iin, lmden, karartan, eriyiten gemek zorundadr. Altn ss eyas bir baka ekle dklmeden nce eritilmelidir. lmeyi reddeden yeniden doamaz. S: Bedenin lm dnda, insan nasl lr? M: Geri ekilmek, uzak durmak, gitmesi iin brakmak lmdr. Btnyle yaayabilmek iin lmek esastr. Her sona eri bir yeni balangtr. te yandan unu da anlayn ki, sadece l olan, lebilir, yaayan deil. Sizin iinizde canl olan, lmsz olandr. S: Arzu enerjisini nereden alr? M: eklini ve ismini bellekten ekip alr, enerji ise kaynaktan akar. S: Baz arzular tmyle yanl. Yanl arzular, nasl olur da yce bir kaynaktan akar? M: Kaynak ne doru ne de yanltr. Arzu da kendi bana doru ya da yanl deildir. Bu mutluluk iin abalamaktan baka bir ey deildir. Siz, bir toz zerresi olan bedenle zdelemi olduunuzdan, kendinizi kaybolmu hissediyor ve mutluluk adn verdiiniz o tam olu ve btnlk duygusunu umutsuzca arayp duruyorsunuz. S: Onu ne zaman yitirdim? Ona hi sahip olmadm ki? M: Bu sabah uyanmadan nce ona sahiptiniz. Bilincinizin tesine gidin, onu bulacaksnz. 81 -Korkunun Temel Nedeni Maharaj: Nereden geliyorsunuz? Soran: Ben Amerikalym, ama daha ok Avrupa'da yayorum. Hindistan'a yakn zamanda geldim. Rishikesh'de iki Aram'da kaldm. Bana meditasyon ve solunum retildi. M: Orada ne kadar kaldnz? S: Sekiz gn birinde, alt gn dierinde. Orada mutlu olmadm ve ayrldm. Sonra hafta Tibetli Lamalar ile beraberdim. Fakat onlar da formllere ve ritellere brnmlerdi. M: Peki btn bunlarn net sonucu ne oldu? S: Kesinlikle bir enerji art oldu. Fakat Rishikesh'ten nce Gney Hindistan'da, Pudokkotai'de Doal Tedavi Sanatoryumu'nda biraz oru ve diyet uygulamtm. Bunun bana muazzam yarar oldu. M: Belki enerjinizin art salnzn daha iyi oluundand. S: Bilemem. Fakat btn bu giriimler sonucunda. Bedenimin eitli yerlerinde yanmalar balad ve olmayan sesler ve arklar iittim. M: imdi neyin peindesiniz? S: te, hepimiz neyin peindeysek onun. Biraz gerek, biraz iten gelen kesinlik, biraz gerek mutluluk. eitli kendini idrak okullarnda, farkndalk hakknda o kadar ok konuuluyor ki, insan, farkndaln en yce gerek olduu izlenimini ediniyor. Bu byle midir? Bedeni beyin gzetir, beyni bilin aydnlatr; bilin farkndaln gzetimindedir; farkndaln tesinde bir ey var mdr? M: Farknda olduunuzu nasl bilirsiniz? S: Var olduumu biliyorum. Bunu daha baka ekilde ifade edemem.

M: Dikkatle izleyecek olursanz, beyinden geerek bilin yoluyla farkndala doru ilerlerken, dualite duygusunun devam ettiini fark edeceksiniz. Farkndaln tesine getiinizde ise birlik (dualitesizlik) hali vardr. Orada bili deil, saf olu hali vardr ki ona pekl olmay da denilebilir, eer olu derken belli bir ey olmay kastediyorsanz. S: Sizin saf olu dediiniz, evrensel olu mudur, her ey olmak mdr? M: Her ey, bir araya getirilmi paralar anlamn tar. Saf varoluta para fikri yoktur. S: Saf varolu ile belirli bir ey olu arasnda herhangi bir iliki var mdr? M: Var olan ile sadece var gibi grnen arasnda nasl bir iliki olabilir? Okyanus ve onun dalgalar arasnda herhangi bir iliki var mdr? Gerek olan, gerek olmayann grnmesini mmkn klar ve kaybolmasna neden olur. Geici anlarn birbirlerini izleyileri, zaman illzyonunu yaratr; fakat saf oluun zaman-d (ebedi) gerei devinim halinde deildir, nk tm devinim, devinimsiz bir zemin gerektirir. O kendisi zemindir. Siz onu kendi iinizde bir kez buldunuz mu, o btn blnme ve ayrlklardan bamsz oluu hibir zaman yitirmemi olduunuzu bilirsiniz. Fakat onu bilincin iinde aramayn, onu orada bulamayacaksnz. Onu herhangi bir yerde aramayn, nk hibir ey onu iermez. Aksine, o her eyi ierir ve her eyi tezahr ettirir. O her eyi grnr klarken kendi grnmez olarak kalan gn gibidir. S: Baym, gerein bilinte bulunamayacan sylemenizin bana ne yarar olur? Onu baka nerede arayacam? Siz bunu nasl kavryorsunuz? M: Bu ok basit. Ben size aznzn tad nasl diye sorsam, btn yapabildiiniz, "Ne tatl, ne ac, ne eki, ne buruk" demektir. O btn bu tatlar olmad zaman kalandr. Onun gibi, btn ayrmlar ve tepkiler olmad zaman, geriye kalan basit ve salam gerektir. S: Btn anladm, balangsz bir illzyonun penesinde olduumdur. Ve gremiyorum, bu nasl sona erebilir? Eer sona erebilecek olsayd, ok nceden ermi olurdu. Gemite de, gelecekte olabilecei kadar ok frsatm olmu olmaldr. Gemite olamam ise gelecekte de olamayacaktr. Eer olmusa bile, devam etmemi. Ackl halimiz u ki, geride braktmz milyonlarca yl, en ok, bir nihai yok olu vaat ediyor, ya da daha kts, sonsuz ve anlamsz bir tekrarlayn tehdidini tayor. M: imdiki halinizin balangsz ve sonsuz olduu hakknda ne kantnz var? Domadan nce nasldnz? lmden sonra nasl olacaksnz? Ve imdiki durumunuz - onu ne kadar biliyorsunuz? Hatta bu sabah uyanmadan nce ne durumdaydnz, onu bile bilmiyorsunuz. imdiki durumunuz hakknda pek az ey biliyor ve ondan da btn zamanlar iin sonular karyorsunuz. Belki de uyuyor, rya gryor, ryanzn ebedi olduunu imgeliyorsunuz. S: Ona bir rya demek, durumu deitirmez. Sorumu yineliyorum: Hangi umudum kald ki ardndaki ezeliyet onu gerekletiremesindi? Geleceim gemiimden niin farkl olsun? M: Hummal haliniz iinde siz bir gemi ve bir gelecek projekte ediyor ve onlar gerek kabul ediyorsunuz. Aslnda siz ancak imdiki halinizi bilirsiniz. Neden imdi olan incelemiyorsunuz da hayali gemi ile gelecei sorguluyorsunuz? imdiki haliniz balangc ve sonu olmayan deildir. O bir anda bitip gidiverir. Onun nereden geldiini ve nereye gittiini dikkatle gzleyin. Az zamanda onun ardnda yatan zaman-tesi gerei kefedeceksiniz. S: Bunu neden daha nce yapmadm? M: Her bir dalgann yatp okyanusa dn gibi, ylece her an da kendi kaynana dner. Geree var, kayna kefetmek ve onda karar klmaktr. S: Kim kefeder? M: Zihin kefeder. S: Yantlar bulur mu? M: Soruuz kaldn, hibir yanta ihtiya olmadn bulur. S: Domak bir olgudur. lmek de bir olgudur. Bunlar tana nasl grnrler? M: Bir ocuk domutu; bir adam ld - zamann ak iindeki olaylar, o kadar. S: Tankta bir ilerleme olur mu? Farkndalk tekml eder mi?

M: Grnen, farkndalk onun zerinde odakland zaman birok deiim geirebilir, fakat deien nesnedir, k deil. Bitkiler gn nda byrler, fakat gne bymez. Beden de, tank da kendi balarna devinimsizdirler. Fakat zihinde bir araya getirildiklerinde, ikisi de devinir grnr. S: Evet, devinen ve deienin sadece "Ben-im" olduunu grebiliyorum. Aslnda "Ben-im"e ihtiya var m? M: Ona kimin ihtiyac var? O orada - imdi. Onun bir balangc vard, bir sonu da olacak. S: "Ben-im" gittiinde ne kalr? M: Gelip gitmeyen - kalr. O her zaman agzl zihindir, mkemmele doru ilerleme ve tekml etme fikirlerini yaratan. O, dzeni bozarken dzenden sz eder, tahrip ederken gvenlik arar. S: Kaderde, karma'da. ilerleme var mdr? M: Karma sadece bir harcanmam enerjiler, yerine getirilmemi arzular ve anlalmam korkular deposudur. Depo devaml ekilde yeni arzular ve korkularla tka basa doldurulur. Bunun sonsuza dek byle devam etmesi gerekmez. Korkularnzn temel nedenini anlayn - kendinize yabanclama; ve arzularnzn nedeni - kendinize (ze) olan zleminiz; bylece, karma bir rya gibi dalp gidecektir. Yer ile gk arasnda hayat devam eder. Hibir ey etkilenmez, yalnz bedenler byr ve rrler. S: Kii ile tank arasndaki iliki nedir? M: Onlar arasnda iliki olamaz nk onlar birdir. Ayrmayn ve iliki aramayn. S: Eer gren ile grlen bir ise, ayrlk nasl meydana gelir? M: Doalar gerei farkl ve eitli olan isimlerin ve ekillerin ekiciliiyle bylendiinizden, doal olan ayrcalklym gibi gryor, bir olan blyorsunuz. Dnya, eitlilii iinde zengindir, fakat sizin yabanclk ve korku duymanz yanl anlama yzndendir. Tehlike iinde olan bedeninizdir, siz deilsiniz. S: Temel biyolojik korkunun, kama igdsnn birok ekil aldn ve dncelerimi ve duygularm arpttn grebiliyorum. Fakat bu endie (korku) nasl meydana geldi? M: Bu "Ben bedenim" fikrinin neden olduu zihinsel bir haldir. Kart fikirle, "Ben beden deilim" ile giderilebilir. Aslnda her iki fikir de yanltr, fakat biri dierini giderir. unu idrak edin: Hibir fikir kendimizin deildir, hepsi bize dardan gelir. Bunlarn hepsini kendiniz dnp karmalsnz, meditasyonunuzun nesnesi siz olmalsnz. Kendini anlama abas Yoga'dr. Bir Yogi olun, kendinizi buna adayn, dnn, arayn, aratrn, sonunda yanlln kkenine ve yanlln tesindeki geree varncaya dek. S: Meditasyonda meditasyonu yapan kim, kii mi, tank m? M: Meditasyon, bilincin daha stn hallerine girmek ve sonunda onun tesine gemek iin yaplan istemli bir uratr. Meditasyon sanat, dikkat odan daha stn dzeylere evirirken, geride braklan dzeyleri skca tutmaya devam etmektir. Bu bir bakma, lmn kontrol altna almdr. nce alt dzeylerden balanr; sosyal durumlar, adetler ve alkanlklar; fiziksel evre, bedenin duruu ve solunumu; duyular ve onlarn duyum ve alglar; zihin ve onun dnce ve duygular; ta ki tm kiilik mekanizmas kavranp skca tutuluncaya kadar. Kimlik duygusu, sras ile "Ben yleyim"in tesine, "Ben-im"in tesine, "Benyalnzca-tanm"n tesine, "vardr" n tesine ve btn fikirlerin tesine, kiisel olmayan, kiisel saf varolua ulatnda, meditasyonun son aamasna ulalm olur. Fakat meditasyon yaparken enerjik olmalsnz. O kesinlikle bir part-time ura deildir. lgi alannz ve faaliyetlerinizi sizin ve size baml kimselerin asgari ihtiyalaryla snrlamaksnz. Btn enerjinizi ve zamannz, zihninizin sizin evrenizde rm olduu duvar ykmak iin saklamaksnz. nann piman olmayacaksnz. S: Deneyimimin evrensel olduunu nasl anlayacam? M: Meditasyonunuzun sonunda her ey direkt olarak bilinir, herhangi bir kanta gerek kalmaz. Nasl, okyanusun her bir damlas okyanusun tuzunu tarsa, ylece her an da ebediyetin lezzetini tar. Tanmlamalar ve tarifler daha sonraki aratrmalar iin tevik edici, yararl drt ilevi grrler, fakat siz onlarn tesine, negatif terimler dnda tanmlanamaz, tarif edilemez olann iine dalmaksnz. Ne de olsa, evrensellik ve ebedilik yalnzca kavramlardr. Yer ve zaman ile bamlln kartdrlar. Gerek ise bir kavram deildir, bir kavramn tezahr de deildir. Zihninizle megul olun, onun arpklklarn, safln bozan eyleri giderin. z

varlnzn tadn bir kez alrsanz, onu her yerde ve her zaman bulacaksnz. Bu nedenle, ona varmanz ylesine nemlidir. Onu bir defa bilirseniz, asla kaybetmeyeceksiniz. Fakat youn, hatta etin bir meditasyonla kendinize o frsat vermelisiniz. S: Tam olarak ne yapmam istersiniz? M: Aklnz ve gnlnz "Ben-im" zerinde srekli durup dnmeye verin; o nedir, nasldr, kayna, hayat, anlam nedir? Bu bir kuyu kazmaya pek benzer. Siz hayat-veren kaynaa ulancaya dek, su olmayan her eyi atarsnz (reddedersiniz). S: Doru ynde ilerlediimi nereden bileceim? M: Greviniz hakknda gsterdiiniz azim. Kararllk, berraklk ve sadakatte ilerleyiinizle. S: Biz Avrupallara sessiz kalmak ok zor gelir. Dnya ile ok fazla birlikteyiz. M: Oh, hayr, sizler de rya grenlersiniz. Aramzdaki fark yalnzca ryalarmzn ieriindedir. Siz mkemmelin peindesiniz gelecekteki. Biz de onu bulmaya niyetli ve kararlyz - imdi, u anda. Ancak snrl olan mkemmelletirilebilir. Snrsz olan zaten mkemmeldir. Siz mkemmelsiniz, yalnzca bunu bilmiyorsunuz. Kendinizi bilmeyi renin, harikalar keyfedeceksiniz. htiyacnz olan her ey zaten iinizde, yeter ki kendinize saygyla ve sevgiyle yaklaasnz. Kendini sulama (mahkm etme), kendine gvenmeme, ackl hatalardr. Srekli olarak acdan kaarak hazz araynz, kendinizi sevdiinizin iaretidir; sizden btn istediim, kendinize olan sevginizi mkemmelletirmenizdir. Kendinizden hibir eyi esirgemeyin, kendinize sonsuzluu ve ebediyeti verin, onlara ihtiyacnz olmadn kefedeceksiniz; siz onlardan tesiniz. 82 -Mutlak Mkemmellik Simdi ve Buradadr Soran: Sava devam ediyor. Sizin ona kar tutumunuz nedir? Maharaj: urada ya da burada, u veya bu biimde, sava her zaman devam eder. Savan olmad bir zaman var myd? Bazlar bunun Tanr iradesi olduunu sylerler; bazlar buna, Tanr'nn oyunu derler. Bu, savan kanlmaz olduunu ve hi kimsenin sorumlu olmadn sylemenin bir baka yoludur. S: Fakat sizin kendi tutumunuz nedir? M: Bana neden tutumlar empoze ediyorsunuz? Benim kendime ait diyebileceim hibir tutumum yok. S: Kukusuz bu dehet verici, anlamsz vahetten sorumlu biri olmal, insanlar niin birbirlerini byle kolayca ldryorlar? M: Suluyu ite arayn. Btn atmalarn kkeninde "ben" ve "benim" fikirleri yatar. Onlardan kurtulun, atmalarn dnda olacaksnz. S: atmalarn dnda olsam ne olur? Bu, sava etkilemeyecek. Eer savan nedeni bensem, yok edilmeye hazrm. Fakat benim gibi binlercesinin kaybolmasyla savalarn son bulmayaca apak. Onlar benim doumumla balamad ve benim lmmle de bitmeyecekler. Ben sorumlu deilim. Peki kim? M: Kavga ve mcadele mevcudiyetin (hayatn) bir parasdr. Niin sormuyorsunuz, mevcudiyetten kim sorumlu diye? S: Mevcudiyet ile atmann ayrlmaz olduunu niin sylyorsunuz? Kavgasz mevcudiyet olmaz m? Ben yaamak iin bakalaryla dvmek ihtiyacnda deilim. M: Ayr bir zihin-beden, belli bir isim ve ekil olarak hayatta kalabilmek iin durmadan bakalaryla savamaktasnz. Yaamak iin yok etmek zorundasnz. Ana rahmine dtnz andan itibaren evrenizle bir sava balatm durumdasnz - acmasz bir sava, karlkl bir yok etme faaliyeti, ta ki lm sizi serbest brakncaya dek. S: Sorum yantsz kald. Siz bana benim zaten bildiklerimi tarif ediyorsunuz - hayat ve onun kederlerini. Fakat kim sorumlu, onu sylemiyorsunuz. Sizi sktrdmda kabahati Tanr' ya atyorsunuz, ya da karma'ya, veya benim kendi agzllme ve korkuma - ki bu da yeni sorular davet ediyor. Bana en son yant verin. M: En son yant udur: Hibir ey sorumlu deil. Hepsi evrensel bilin alanndaki gelip geici grntlerdir; isim ve ekil olarak devamllk zihinsel bir dzenlemedir (formasyondur) sadece; silinmesi, datlmas kolay olan. S: Ben en yakndaki, geici olan grn hakknda soruyorum. te askerler tarafndan ldrlm bir ocuk. Bu size bakp duran bir gerek! Onu yadsyamazsnz. imdi, bu ocuun lmnden kim sorumlu?

M: Hi kimse ve herkes, ierii ne ise dnya odur ve her biri btn dierlerini etkiler, ocuu hepimiz ldrrz ve hepimiz onunla birlikte lrz. Her olayn saysz nedeni vardr ve her olay saysz etki meydana getirir. Hesap tutmann yarar yoktur, hibir eyin izi srlemez. S: Sizin insanlarnz karma'dan ve cezadan sz ederler. M: O ancak kaba bir tahmindir. Gerekte, hepimiz birbirimizin yaratcs ve eseriyiz, birbirimizin ykne neden olan ve birbirimizin ykn tayan. S: Demek, masum olan, sulu olan iin strap eker. M: Cahilliimizle masum, eylemlerimizle suluyuz. Bilmeden gnah iler, anlamadan strap ekeriz. Tek umudumuz: Durmak, bakmak, anlamak ve bellein tuzaklarndan kurtulmaktr. nk bellek hayal gcn besler ve hayal gc (imgeleme) de arzu ve korku retir. S: Neden imgeliyorum? M: Bilincin bellein filmi iinden geerek beyninize grntler yanstr. Beyninizin kusurlu ve dzensiz durumu nedeniyle, algladklarnz, sempati ve antipati duygularyla arptlm ve renklenmi olur. Dncelerinizi dzene koyar ve duygusal etki ve izlenimlerden kurtarrsanz, insanlar olduklar gibi, aklkla ve sevecenlikle greceksiniz. Doum, yaam ve lmn tan bir ve ayndr. O acnn ve sevginin tandr. nk snrllk ve ayrlk iindeki mevcudiyet keder verici olsa da biz onu yine de severiz. Onu hem severiz, hem de ondan nefret ederiz. Biz dvrz, ldrrz, hayat, mal ve mlk mahvederiz ama yine de sevecen ve zveriliyizdir. Bir ocua efkatle bakm gsterir, onu yetim de brakrz. Hayatmz elikilerle doludur. Ama ona smsk sarlrz. Bu sarl her eyin kkeninde vardr. Ama yine de o tamamen yzeyseldir. Bir eye ya da bir insana btn gcmzle tutunuruz, ama bir an sonra onu unutuveririz; amurdan kurabiyeler yapan, sonra da onlar tasaszca terk eden ocuklar gibi. Kurabiyelere dokunun - ocuk fkeyle haykracaktr; onun dikkatini baka tarafa ekin, onlar unutuverir. nk hayatmz imdi'dir, onun sevgisi de imdi'dir. eitlilii, acnn ve hazzn oyunlarn severiz, ztlklarla byleniriz. Bunun iin kartlara ve onlarn grnteki ayrlna ihtiyacmz vardr. Bir sre iin onlarn tadm karr, sonra yorulur, bkar, saf varoluun sessizliini ve huzurunu iddetle arzularz. Kozmik yrek durmadan arpar. Ben tanm, ayn zamanda yreim. S: Ben tabloyu grebiliyorum. Fakat ressam kim? Bu mthi ama hayran olunacak deneyimden sorumlu olan kim? M: Ressam resmin iinde. Siz ressam resimden ayryor, sonra da onu aryorsunuz. Ayrmayn ve sahte sorular sormayn. Her ey olduu gibidir ve belli hibir kimse bundan sorumlu deildir. Kiisel sorumluluk, fail (yapan biri) yanlgsndan ileri gelir: "Birinin bunu yapm olmas gerekir, birisi sorumludur." Toplum imdiki haliyle, yasalarn ve geleneklerin erevesi iinde, ayr ve sorumlu kii fikri stne oturtulmutur, fakat bu bir toplumun alabilecei tek ekil deildir. Baka ekiller de olabilir ki, orada ayrlk duygusu daha zayf ve sorumluluk btne yaygndr. S: Kiilik duygusu zayf olan bir kimse kendini-idrake daha m yakndr? M: Bir kk ocuu aln. Onda "Ben-im" duygusu henz ekillenmemitir, kiilik henz gelimemitir. Kendini-bili'in nndeki engeller azdr. Fakat farkndaln gc ve berrakl, onun genilii ve derinlii eksiktir. Yllar getike farkndalk byyp glenecek fakat ayn zamanda ite gizli kiilik meydana kacak, karart ve karmaa yaratacaktr. Nasl tahta ne kadar sertse atei o kadar scak olursa, kiilik de ne kadar gl ise onun ykm ile rettii k da o kadar parlak olur. S: Hi sorununuz yok mu? M: Sorunlarm elbette var. Size nceden syledim. Bir isim ve form ile mevcut olmak ac verici, ama onu seviyorum S: Fakat siz her eyi seviyorsunuz! M: Mevcudiyete her ey dahildir. Benim doam sevmektir; ac verici olan dahi sevilmeye deer. S: Bu onu daha az ac verici yapmaz. Neden snrsz olanda kalmamal? M: Beni varlklar alemine getiren, keif igds, bilinmeyene olan sevgidir. Saf varolu, doas gerei, "bir ey olu"ta (tezahrde) serven bulur; "bir ey olu"un doasnda da saf varoluta huzur ve skn aramak vardr. Saf "olu"la "bir ey Olu "un bu yer deiiklii kanlmazdr, ama benim meknm tededir. S: Sizin meknnz Tanr'da mdr?

M: Bir tanry sevip ona ibadet etmek de cehalettir. Benim meknm btn zan ve tasarmlarn tesindedir, ne kadar yce de olsalar. S: Fakat Tanr bir zan ve tasarm deildir! O varoluun tesindeki gerektir! M:Siz istediiniz szc kullanabilirdiniz. Her neyi dnebiliyorsanz, ben ondan teyim. (Dnebildiiniz bir ey Tanr'nn kendisi ve benim meknm olamaz.) S: Bir kez evinizi bulduktan sonra neden orada kalmazsnz? Sizi oradan kartan nedir? M: Varlk, bedenli mevcudiyet iin duyduu sevgi nedeniyle doar ve bir kez dounca da kadere balanr. Kader tezahrden ayrlmaz. Tikel ve zel olma arzunuz sizi btn kiisel gemii ve geleceiyle bir kii haline getirir. Bir byk adama bakn, ne harikulade bir insand o! Ama hayat ne kadar dertle dolu ve meyveleri ne kadar az idi. insann kiilii ne denli baml ve onun dnyas ne kadar farksz ve nemsizdir. Ama biz onu yine de sever, yine de koruruz, o nemsizlii ile. S: Sava devam ediyor, her ey altst. Ve size bir gda merkezinde grev almanz teklif ediliyor. Gerekli malzeme size verildi, geriye sadece o ii yrtmek kalyor. Onu reddeder misiniz? M: almak ya da almamak benim iin bir ve ayndr. O grevi alabilirim de almayabilirim de. Bu tr grevler iin benden daha yetenekli kimseler olabilir - rnein, profesyonel gda datmclar. Fakat benim tutumum farkldr. Ben lme bir felaket olarak bakmam, nasl ki bir ocuun domasna da sevinip comam. ocuk dert, zahmet ve sknt iine girmektedir, len ise bunlardan kurtulmaktadr. Hayata balanmak, kedere balanmaktr. Biz, bize ac vereni severiz. Byledir doamz. Benim iin lm an bir enlik an olacaktr, korku deil! Doarken alamtm, glerek leceim. S: lm annda bilinteki deime nedir? M: Ne deime bekliyorsunuz? Filmin projeksiyonu bittiinde, her ey o balad zamanki haliyle kalr. Domadan nceki hal, lmden sonraki haldir, eer hatrlarsanz. S: Hibir ey hatrlamyorum. M: nk hi denemediniz. Bu sadece zihni ayarlama meselesidir; o da, kukusuz, eitim gerektirir. S: Neden sosyal hizmetlerde yer almyorsunuz? M: Fakat ben her zaman bundan baka bir ey yapmyorum ki! Ve benim yapmam istediiniz sosyal hizmet nedir? Uydurma i yapmak, yama yapmak bana gre deil. Benim tavrm belli ve aktr: Datmak iin retmek, yemeden nce yedirmek, almadan nce vermek, kendinden nce bakalarn dnmek. Ancak paylamaya dayanan ve bencil olmayan bir toplum bozulmaz, sarslmaz ve mutlu olabilir. Tek pratik zm budur. Eer bunu istemiyorsanz - dvn. S: Btn bunlar bir gunalar sorunu. Tamas'n ve rajas'n stnlk kazand yerde savan olmas zorunludur, sattva'nn hkm srd yerde bar olur. M: Bunu istediiniz ekilde ifade edin, sonu ayndr. Toplum maksatlar stne ina edilir. Temele iyi niyet koyarsanz, sosyal hizmet uzmanlarna da ihtiyacnz olmaz. S: Dnya daha iyiye gidiyor. M: Dnyann daima iyiye gitmesi gerekliydi, ama gitmedi. Gelecek iin ne umut var? Kukusuz, sattva ykseliteyken uyum ve bar dnemleri olmutur ve olacaktr. Fakat eyler kendi mkemmelliklerinden tr yklrlar. Mkemmel toplum ister istemez statiktir ve bu nedenle o durgunlar ve rr. Zirvede btn yollar aa doru gtrr. Toplumlar da insanlar gibidir - onlar doar, greli bir mkemmellik noktasna kadar geliir ve bozularak lrler. S: Bir mutlak mkemmellik hali yok mudur, hi yklmayan, bozulmayan? M: Her neyin bir balangc varsa, bir sonu da olmas zorunludur. Zaman-tesi (ebedi) olanda her ey mkemmeldir, burada ve imdi. S: Ama sras geldiinde, zaman-tesi olana ulaacak myz? M: Vakti geldiinde hepimiz balang noktasna dneceiz. Zaman bizi zamann dna gtremez, tpk uzayn da bizi uzayn dna gtremeyecei gibi. Beklemekle elde edeceiniz yalnzca daha da beklemektir. Mutlak mkemmellik burada ve imdidir,

gelecekte deil. Sr eylemdedir - burada ve imdi. Sizi kendinize kar kr eden, sizin davranlarnzdr. Ne olduunuz hakkndaki dnceleriniz her ne ise onlara aldrmayn ve mutlak ekilde mkemmelmisiniz gibi davrann - mkemmellik hakkndaki fikriniz her ne ise. Btn ihtiyacnz, iinizde bulacanz cesarettir. S: Sizin himmetiniz de bana yardmc olacak, deil mi? M: Himmetim imdi size sylyor: e bakn. htiyacnz olan her eye sahipsiniz. Onu kullann. Bildiiniz en iyi ekilde davrann, yapmanz gerektiine inandnz yapn. Hatalardan korkmayn; onlar her zaman dzeltebilirsiniz, sadece niyetleriniz nemlidir. Nesnelerin ve olaylarn alaca ekil sizin elinizde deildir; eylemlerinizin ardndaki maksadnza gelince, o sizin elinizdedir. S: Mkemmel olmayandan doan eylem nasl mkemmellie gtrebilir? M: Eylem mkemmellie gtrmez, mkemmellik eylem iinde ifade edilir. Kendinizi ifade biimleri ile yargladnz srece, onlara en byk dikkati verirsiniz; kendi gerek varlnz idrak ettiiniz zaman ise davranlarnz mkemmel olacaktr kendiliinden. S: Eer ben zaman-tesi olarak mkemmelsem; neden dodum? Bu hayatn amac nedir? M: Bu, altnn ss eyas yaplmasnn altna yarar nedir diye sormaya benziyor. Ss eyas altnn rengini ve gzelliini alr, altn zenginlemi olmaz. Ayn ekilde, eylem iinde ifade edilen gerek, eylemi anlaml ve gzel klar. S: Gerek, ifade edilii ile ne kazanm olur? M: Ne kazanabilir ki? Hibir ey. Fakat kendisini ifade etmek, teyit etmek, zorluklar yenmek sevginin doasdr. Siz dnyann eylem halindeki sevgi olduunu bir kez anlarsanz, ona tamamen farkl bir gzle bakacaksnz. Fakat nce, strap karsndaki tutumunuzun deimesi art. Istrap en bata, dikkat ekmek iin bir ardr ve o aslnda bir sevgi hareketidir. Sevgi mutluluktan ok gelimeyi, bilincin ve varln genileyip derinlemesini ister. Bunu her ne engellerse acya neden olur, sevgi acdan ekinmez. Sattva, yani doruluk ve dzenli gelime iin ileyen enerji engellenmemelidir. Engellendii zaman kendi aleyhine dner ve ykc olur. Her ne zaman sevgi esirgenir ve strabn yaylmasna izin verilir, o zaman sava kanlmaz olur. Komumuzun kederine kar ilgisizliimiz strab kendi kapmza getirir. 83 -Gerek Guru Soran: Geen gn, geree varnzn kkeninde Gurunuz'a duyduunuz gvenin olduunu sylyordunuz. O size, sizin zaten Mutlak Gerek olduunuzu syledi ve yaplacak baka bir ey yoktu. Siz ona gvendiniz ve orada braktnz, hi zorlanmadan, hi uramadan. imdi sorum u: Gurunuz'a gvenmeden geree varm olur muydunuz? Sonuta siz neyseniz o'sunuz, zihniniz gvense de gvenmese de; kuku Gurunuz' un szlerinin etkisini engelleyip onlar ilevsiz klar myd? Maharaj: Yant siz verdiniz - ilevsiz braklm olurlard - bir zaman iin. S: Peki, Guru'nun szlerindeki enerji ya da gce ne olurdu? M: O gizli halde, tezahr etmemi olarak kalrd. Fakat soru btnyle bir yanl anlama zerine oturtulmu bulunuyor. stat ve renci, onlar arasndaki sevgi ve gven, bunlar tek bir olgudur, birbirinden bamsz birok olgu deil. Her biri dierinin parasdr. Sevgi ve gven olmasayd, ne Guru ne mrit ve ne de aralarnda bir iliki olurdu. Bu, elektrik lambasn yakmak iin bir dmeye basmaya benzer. Siz , lamba, kablolar, transformatr, nakil hatlar ve elektrik jeneratrnden, hepsi bir btn olarak alrsnz. Faktrlerden herhangi biri eksik olsa, k olmazd. Ayrlmaz olan ayrmamaksnz. Szler gerekleri yaratmaz; onlar ya tarif ya tahrif ederler. Gerek olan daima szszdr. S: Hl anlamadm. Guru'nun szleri bir sonuca ulamadan kalrlar m, yoksa onlar mutlaka gerekleecek midir? M: Geree varm bir insann szleri asla amalarn gerekletirmemi olarak kalmazlar. Onlar uygun koullarn ortaya kmasn beklerler, ki bu da bir zaman alabilir ve bu doaldr, nk ekin ekmenin bir mevsimi, hasadn bir mevsimi vardr. Fakat Guru'nun sz, bozulup telef olmas mmkn olmayan bir tohumdur. Kukusuz, Guru'nun, bedenin ve zihnin tesinde, bilincin tesinde, zaman ve uzayn, dualitenin ve birliin tesinde, anlayn ve tarifin tesinde gerek bir Guru olmas gerekir. Birok ey okumu, syleyecek birok eyi olan iyi insanlar size birok yararl ey retebilirler. Fakat onlar, szleri amaz ekilde doru kan gerek Gurular deildirler. Onlar da size Nihai Gerek olduunuzu syleyebilirler, ama bundan ne kar? S: Her zn bilen Guru olur mu, yoksa Gerei bilen olduu halde o bakalarn geree gtremeyebilir mi?

M: Eer ne reteceinizi biliyorsanz, bildiinizi retebilirsiniz. Burada, "grc "lk ve retmenlik birdir. Fakat Mutlak Gerek her ikisinden de tedir. Guruluk iddias tayanlar, olgunluktan, abadan, hak etmekten, layk olmaktan, baarmaktan, kaderden ve inayetten sz ederler; btn bunlar sadece zihinsel dzenlemelerdir; baml bir zihnin projeksiyonlardr. Bunlar yardmc olacaklarna, engellerler. S: Kimin ardndan gitmem, kime gvenmemem gerektiini nasl bileceim? M: Her eye kar gvensizlik duyun, ikna oluncaya kadar. Gerek Guru sizi asla aalamayaca gibi, sizi kendinize kar yabanclatrmayacak, kendinizden soutmayacaktr. O sizi, sizin ite yatan mkemmelliiniz gereine tekrar tekrar geri dndrecek ve iinizi aramanz iin cesaretlendirecektir. Fa kat kendince Guruluk iddiasnda olan kimse, rencilerinden ok kendisiyle meguldr. S: Dediniz ki Gerek, gerein bilgisinden ve retisinden tedir. Gerein bilgisi bizzat en yce deil midir ve onun retilmesi de ona ulaldnn kant deil midir? M: Gerein ya da z'n bilgisi bir zihin halidir. Bir bakasna retmek, dualite iindeki bir devinimdir. Onlar yalnzca zihni ilgilendirirler. S: yle ise gerek nedir? M: Geree varm zihni ve geree varmam zihni bilen, bilgisizliin de bilginin de zihin halleri olduunu bilen, ite o ger ektir. Size akl ile kark elmas verildiinde, elmaslar ya gzden karr ya da bulursunuz. nemli olan grmektir. Grme gc olmazsa, akln gri rengi ve elmasn gzellii nere dedir? Bilinen ancak bir ekildir ve bilgi ancak bir isim. Bilen ise ancak bir zihin hali. Gerek ise tededir. S: Kukusuz, eyler hakkndaki nesnel bilgi ve fikirler ile kendini-bili bir ve ayn deildir. Birinin beyne ihtiyac var, dierinin ise yok. M: Bir tartma olsun diye szckler dzenleyip, onlara an lamlar verebilirsiniz. Fakat bu, btn bilginin bir bilgisizlik ekli olduu gereini deitirmez. En doru harita ancak henz kt olandr. Btn bilgi bellektedir; o tanmaktr. Ger ek ise bilen ve bilinen dualitesinin tesindedir. S: yle ise gerek ne ile bilinir? M: Lisannz ne kadar yanltc! Siz gerein bilgi yoluyla ulalabilecek bir ey olduunu sanyorsunuz! Ve sonra siz gerein tesinden bir gerei-bilen'i getireceksiniz! unu anlamalsnz ki gerein var olmas iin onun bilinmesi gerekmez. Bilgisizlik de, bilgi de zihindedir, gerekte deil. S: Eer gerein bilgisi diye bir ey yoksa, o zaman geree nasl ulaabilirim? M: Zaten sizinle olana ulamaya ihtiyacnz yoktur. Uzanma ya almanz bile onu elden karmanza neden olur. Onu bulamadnz fikrini brakn ve zihne ait her eyi ortadan kaldrarak, gerein, burada ve imdi direkt alglama odanz iine girmesine olanak verin. S: Btn gidebilecek eyler gittiinde geriye ne kalr? M: Boluk kalr, farkndalk kalr, bilinli varln saf kalr. Bu, eyalar tand zaman odadan geriye ne kalr diye sor maya benziyor. ok ie yarar bir oda kalr. Hatta duvarlar bile yklsa, mekn kalr. Zamann ve meknn tesinde ise gerein "imdi"si ve "burada"s vardr. S: Tank kalr m? M: Bilin olduu srece onun tan da vardr. kisi birlikte grnr ve kaybolurlar. S: Eer tank da geiciyse, ona niin bu kadar nem veriliyor? M: Srf, bilinenin bysn bozmak, ancak alglanabilenin gerek olduu illzyonunu yok etmek iin. S: Alglama, idrak bata gelir, tank - ikinci derecede. M: Meselenin z de bu. Siz sadece d dnyann gerek olduuna inandnz srece, onun tutsa olarak kalrsnz. z grlemeniz iin dikkatinizin "Ben-im"e, tana evrilmesi gerek. Kukusuz ki bilen ile bilinen birdir, iki deil. Fakat bili nenin

bysn bozmak iin bilenin ne karlmas zorunlu. Hibiri bata gelen deil; her ikisi de daima yeni, daima imdi, aktarlamaz ve zihinden daha hzl olan o tarifi olanaksz deneyimin bellekteki yansmalardr. S: Efendim, ben kurtuluu arayarak bir Guru'dan bir Guru'ya dolaan mtevazi bir araycym. Zihnim hasta, arzu ile cayr cayr yanyor ve korkudan donuyor. Ac ile kpkzl, bkknlk ile kuruni gnlerim hzla uup gidiyor. Yam ilerliyor, salm bozuluyor, geleceim karanlk ve rktc. Bu gidile keder iinde yaayp, aresizlik iinde leceim. Benim iin her hangi bir umut var m? Yoksa ge mi kaldm? M: Sizde hibir bozukluk yok fakat kendi hakknzdaki fikirleriniz tmyle yanl. Arzulayan, korkan, ac eken siz deil siniz, o bedeninizin temeli stne mevcut koullar ve etkiler tarafndan ina edilmi kiidir. Siz o kii deilsiniz. Bu, zihninize ak ve seik ekilde yerlemek ve asla gzden karl mamaldr. Normalde bu, uzun sreli bir sadhana, yllarca sren bir riyazet ve meditasyona ihtiya gsterir. S: Zihnim zayf ve kararsz. Sadhana iin ne gcm ne azmim var. Durumum umutsuz. M: Bir bakma, sizinki en umutlu bir durum. Sadhana'nn bir alternatifi var, o da itimat. Eer verimli bir aratrmadan doan bir kanya sahip olamayacaksanz, o zaman benim kefimin avantajn kullann, ki ben onu sizinle paylamaya yle sine istekliyim. Alabildiine berrak ve ak bir ekilde grebiliyorum ki siz imdi ve burada, mkemmelliin tamam olduunuz gereine ve sizi bu mirasnzdan, aslnda olduunuz halinizden hibir eyin mahrum edemeyecei gereine asla yabanclam olmadnz, deilsiniz ve olmayacaksnz. Siz hi bir suretle benden farkl deilsiniz, sadece bunu bilmiyorsunuz. Ne olduunuzu bilmiyorsunuz ve bu yzden kendinizi olmadnz ey olarak imgeliyorsunuz. Bu yzdendir arzular ve korkular ve baa klmaz aresizlik duygusu; ve bu yzdendir kamak iin anlamsz uralar. Bana gvenin, sizi yanla gtrmeyeceim. Siz, dnyann ve onun yaratcsnn, bilincin ve onun tannn, tm teyitlerin ve inkrlarn tesinde, En Yce Gerek'siniz. Bunu hatrlayn, bunu dnn, buna gre davrann. Btn ayrlk duygularn terk edin, kendinizi btnn iinde grn ve ona gre hareket edin. Eylem ile birlikte mutluluk, mutluluk ile birlikte kanaat (kani olu) gelecek. Zira kendinizden kuku duyuyorsunuz, nk keder iindesiniz. Mutluluk, doal, kendiliinden ve kalc olan mutluluk, imgeleme yoluyla salanamaz. O ya vardr, ya yoktur. D nedenlere ihtiya gsterme yen huzuru, sevgiyi ve mutluluu yaamaya baladnz zaman btn kukularnz dalacak. Yeter ki size syledikleri mi skca tutun ve ona gre yaayn. S: Bana belleime dayanarak yaamam sylyorsunuz. M: Zaten belleinize dayanarak yayorsunuz. Sizden sadece, eski anlarnzn yerine size sylediklerimin ansn koymanz istiyorum. Nasl eski anlarnza gre hareket ediyor idiyseniz, imdi yle, yenisine gre hareket edin. Korkmayn. Bir sre eskisi ile yenisi arasnda bir atma olmas zorunlu, fakat kararl bir biimde yeninin yannda yer alrsanz mcadele ksa zamanda sona erecek ve siz illzyonun neden olduu arzu ve korkular tarafndan aldatlmak yerine, abasz, zorlanma sz, kendiniz olma halini idrak edeceksiniz. S: Pek ok Guru, bir det olarak, mritlerine himmetinin bir nianesini verir - bartsn veya bastonunu, ksesini ya da entarisini. Bylece, kendini-idraki mritlerine aktarmak ya da bunu teyit etmek iin. Bu tr uygulamalarn bir deeri olduunu dnmyorum. Aktarlan kendini-idrak deil kendini beenmiliktir. Ar vg dolu ama hakikat olmayan bir eyi sylemenin gerei ve yarar nedir? Siz bir yandan, beni "kendilerince Guru" olan kimselere kar uyaryorsunuz, dier yandan da size inanmam istiyorsunuz. Neden bir ayrcalnz olduunu iddia ediyorsunuz? M: Bana deil, sylediklerime inann ve onlar anmsayn diyorum. Sizin mutluluunuzu istiyorum, benimkini deil. Siz, sizinle z varlnz arasna mesafe koyup, kendilerini de bir arac olarak takdim edenlere gvenmeyin. Ben o tr bir ey yapmam. Vaatlerde bile bulunmam. Sadece derim ki, eer szlerime gvenir ve onlar denemeye koyarsanz, onlarn gerein ta kendisi olduklarn kendiniz kefedeceksiniz. Eer giriimde bulunmadan bir kant isterseniz, size ancak unu syleyebilirim: kant benim. Ben retmenimin szlerine gvendim, onlar zihnimde tuttum ve grdm ki o haklym, ben her eyi kucaklayan ve her eyi aan Sonsuz Gerek'tim, imdi yleyim ve gelecekte de yle olacam. Uzun uygulamalar iin vaktiniz ve enerjiniz olmadn sylediiniz iin size bir alternatif sunuyorum. Szlerimi, gvene dayanarak kabul edin ve yeniden yaayn, ya da keder iinde yaayp ln. S: nanlmayacak kadar gzel grnyor. M: dn sadelii ve basitlii sizi yanltmasn. Masum ve basit olana gvenme cesaretine pek az kimse sahiptir. Zihninizin tutsa olduunuzu, kendi yarattnz hayali bir dnya da yaadnz bilme, bilgeliin afadr. O dnyadan hibir ey istememek, onu tmyle terk etmeye hazr olmak; itenlik ve ciddiyet budur. Ancak gerek umutsuzluktan doan byle bir itenlik sizin bana gvenmenizi salayacaktr. S: Yeterince strap ekmedim mi?

M: ektiiniz strap sizi donuklatrm,. onun byk ktln gremez hale getirmi. lk iiniz, iinizdeki ve evreniz deki strab grmektir; bir sonraki iiniz, zgrle kavumay iddetle zlemenizdir. Bu zlemin iddeti size rehberlik edecektir, baka rehbere ihtiyacnz yoktur. lk adm iin yeterli enerjiniz var. Ve her adm bir sonraki iin yeterli enerji retecektir. Gven enerji getirir. Gven ise deneyimle birlikte gelir. S: Guru deitirmek doru mudur? M: Neden deitirmeyesiniz? Gurular kilometre talar gibidirler. Birinden dierine ilerlemek doaldr. Her biri size yn ve mesafeyi bildirir. Sadguru, yani ebedi Guru ise yolun kendisidir. Hedefin yol olduunu ve sizin de her zaman yolda olduunuzu, hedefe varmak iin deil, fakat onun gzelliinin ve bilgeliinin tadna varmak iin yolda olduunuzu bir kez idrak ederseniz; hayat bir grev, bitirilmesi gereken bir i olmaktan kar, doal ve sade bir hal alr, bal bana bir vecit hali olur. S: yleyse, dua, ibadet ve Yoga uygulamalarna ihtiya yok. M: Gndelik kk sprmelerin, ykama ve ykanmalarn bir zarar yoktur. z-farkndalk size her admda ne yaplmas gerektiini bildirir. Her ey yapldnda zihin sessiz kalr. imdi siz, ismi ve ekli olan, sevinleri ve kederleri ile, uyanklk halinde bir kiisiniz. Siz domadan nce kii yoktu ve siz ldkten sonra da olmayacak. Kiiye olmad eyi ol durmak iin didinip duracanza? niin uyanklk halinin te sine geerek kiisel hayat tmyle terk etmemeli? Bu kiinin snp bitmesi deil, sadece onu doru gr asndan grmek anlamna gelir. S: Bir soru daha: Domadan nce, benim saf varolu realitesiyle bir olduumu sylediniz; eer yle ise, domam gerektii ne kim karar verdi? M: Gerekte siz hi domadnz ve lmeyeceksiniz. Fakat imdi bir beden olduunuzu ya da bir bedene sahip olduunuzu imgeliyor ve bu durumu neyin meydana getirmi olduunu soruyorsunuz. llzyonun snrlar iinde yant udur: Bellekten doan arzu sizi bir bedene eker ve sizin onunla bir olduunuzu dnmenize neden olur. Fakat bu ancak greli bir bak asndan dorudur. Aslnda ise ne beden ne de onu ieren bir dnya vardr; sadece zihinsel bir durum, ryams bir hal vardr ki gereklii sorgulandnda kolayca datlabilir. 84 -Hedefiniz Gurunuzdur Soran: Bize diyordunuz ki kendi kendilerini Guru olarak nitelendiren biroklar var, fakat gerek Guru ok az bulunur. Kendisini geree-varm varsayan birok gnani vardr, ama onlardaki sadece kitap bilgisi ve kendilerine verdikleri byk nemdir. Bazen onlar mritlerini cezbeder, etkiler, hatta kendilerine hayran ederler ve birtakm yararsz almalarla onlarn zamanlarn da boa harcarlar. Birka yl sonra mrit kendisiyle ilgili bir durum deerlendirmesi yapar, bir deiiklik bulamaz. Mridine yaknd zaman da ondan, yeterince ok almad yolundaki olaan azar iitir. Kabahat mridin kalbindeki inan ve sevgi azlndadr, halbuki kabahat, mritleri kabul edip de onlarn umutlarn kabartm olan Guru' dadr. nsan kendisini byle Gurular'dan nasl korumal? Maharaj: Bakalar ile niin bylesine megul olmal? Guru her kim olursa olsun, eer kalbi saf ise ve iyi bir inan ile hareket ediyorsa, mridine hibir zarar vermez. Eer ilerleme yoksa, kusur mritlerde, onlarn tembelliklerinde ve ego-kont- rolndeki yetersizliklerindedir. te yandan, eer mrit samimi ve ciddi ise ve sadhana'sn akllca ve evkle yapyorsa, onu daha ileri gtrecek daha ehliyetli bir retmenle karlamas mukadderdir. Sizin sorunuz yanl varsaymdan kaynaklanyor: nsann bakalar ile megul olmasnn gereklilii, insann bir dierine deer biebilecei, rencinin ilerlemesinden retmenin sorumlu olduu gibi varsaymlar. Gerekte Guru'nun rol sadece retmek, direktif ve cesaret vermektir; renci tmyle kendinden sorumludur. S: Bize sylenen ise Guru'ya tam teslimiyetin yeterli olduu, st tarafn Guru'nun yapaca yolunda idi. M: Kukusuz, tam teslimiyet olunca; insan gemi, imdi ve gelecee ve kendisinin fiziksel ve spiritel gvenlii ve konumuna ynelik btn ilgi ve endieden kurtulduunda, sevgi ve gzellik dolu yeni bir hayatn afa sker. O zaman Guru nemli deildir, nk renci ego savunmasnn kabuunu krmtr. Tam teslimiyet, aslnda zgrle kavumann ta kendisidir. S: Hem mrit hem mrit yetersiz ise ne olur? M: Uzun vadede her ey yoluna girer. Ne de olsa, onlarn bir sre oynadklar komediden her ikisinin de z Varlklar zarar grmez. Onlar aylrlar, olgunlarlar ve daha stn bir iliki dzeyine ykselirler. S: Ya da ayrlrlar. M: Evet, ayrlabilirler. Zaten hibir iliki ebedi deildir. Dualite geici bir haldir.

S: Sizinle karlamam bir rastlant mdr ve bir baka rastlant bizi bir daha asla bulumamak zere ayrabilir mi? Yoksa sizinle karlamam kozmik plnn bir paras, hayatlarmzn byk oyunu iindeki bir blm m? M: Gerek anlamldr ve anlaml olan gerek ile ilintilidir. Eer ilikimiz sizin ve benim iin anlaml ise o rastlantsal olamaz. Gelecek de gemi kadar imdi'yi etkiler. S: Kimin gerek ermi olduunu ve kimin olmadn nasl ayrt edebilirim? M: nsann gnln grebilecek berrak igrye sahip olmadka ayrt edemezsiniz. Grnler aldatcdr. Berrak grebilmeniz iin zihniniz saf ve bamllktan yoksun olmaldr. Kendinizi iyice bilmezken, bir bakasn nasl bilebilirsiniz? Ve kendinizi bildiiniz zaman -siz o bakas olursunuz. Bir sre iin bakalarn kendi hallerine brakn ve kendinizi inceleyin. Kendi hakknzda bilmediiniz ok ey var - nesiniz, kimsiniz, nasl olup da dodunuz, imdi ne yapyorsunuz ve niin, nereye gidiyorsunuz, hayatnzn, lmnzn, geleceinizin anlam ve amac nedir? Bir gemiiniz var m, bir geleceiniz var m? Tm varlnz mutluluk ve huzur iin rpnrken nasl oldu da byle karmaa ve keder dolu bir yaam geirdiniz? Bunlar ar meselelerdir ve ncelikle ilgilenilmeleri gerekir. Kimin gnani olup, kimin olmadn aratrmaya ne vaktiniz, ne ihtiyacnz vardr. S: Ama Gurum'u doru semeliyim. Doru Guru'yu nasl bulacam? M: Siz doru olun, doru Guru sizi muhakkak bulacaktr. Bir Guru aramayn, hatta birini dnmeyin bile. Hedefinizi Guru'nuz olarak kabul edin. Sonuta, Guru bir amacn aracdr, kendisi ama deildir. O nemli deildir. Sizin iin nemli olan sizin ondan ne beklediinizdir. imdi syleyin ne bekliyorsunuz? S: Onun himmeti ile mutlu, gl, huzurlu olmay. M: Ne emeller! Nasl olur da, zamanla ve uzayla snrl bir kii, bir zihin-beden, doumla lm arasndaki bir ac solumas mutlu olabilir? Sadece onun meydana geliindeki koullar bile mutluluu olanaksz klar. Huzur, g ve mutluluk, bunlar asla kiisel haller deildir, hi kimse "benim huzurum", "benim gcm" diyemez - nk "benim" bir kiiye has, dierlerini hesaba katmayan ayrmclk demektir ki bu da ok krlgan ve gvencesiz bir durumdur. S: Ben yalnzca koullu halimi biliyorum, baka bir ey yok. M: Kukusuz, byle syleyemezsiniz. Derin uykuda koullanm durumda deilsiniz. Uykuya varmak iin ne kadar da hazr ve isteklisiniz, uykudayken ne kadar huzurlu, zgr ve mutlusunuz! S: Bundan hi haberim yok. M: Negatif bir biimde koyalm: uyuduunuz zaman ac ekmiyorsunuz, baml deilsiniz, huzursuz deilsiniz. S: Ne demek istediinizi anlyorum. Uyankken kendimi biliyorum fakat mutlu deilim; uykudayken mutluyum fakat bunu bilmiyorum. Btn ihtiyacm zgr ve mutlu olduumu bilmek. M: Tamamen yle. imdi iinize ynelin, uyank bir uyku haline benzer bir duruma girin; bu durumdayken kendinizden haberdar, fakat dnyadan habersiz olursunuz. Bu durumdayken, en kk bir kuku izi olmakszn bileceksiniz ki varlnzn kkeninde siz zgr ve mutlusunuz. Tek sorun u ki siz deneyim tiryakisisiniz ve anlarnz aziz tutarsnz. Gerekte ise bunun tersine; hatrlanan bir ey asla hakiki deildir, hakiki olan imdi'dir. S: Btn bunlar sz olarak kavryorum, fakat benimseyemiyorum. O zihnimde seyredilecek bir resim gibi duruyor. Bir resme hayat vermek Guru'nun grevi deil midir? M: Yine bunun tersi. Resim canldr, l olan zihindir. Zihin szler ve imajlardan olumu olduu gibi, zihindeki her yansma da yledir. O gerei sz kalabalyla rter ve sonra yaknr. Sizinle mucizeler yaratacak bir Guru'ya ihtiya olduunu sylyorsunuz. Sadece szcklerle oyun oynuyorsunuz. Mrit ve mrit tek bir eydirler; tpk mum ve alevi gibi. Mrit itenlikli deilse ona bir mrit denilemez. Mrit, tepeden trnaa sevgi ve zveri deilse, ona bir mrit denilemez. Ancak gerek gerei dourabilir, sahtelik deil. S: Sahte olduumu grebiliyorum. Beni kim dorultacak? M: Sylediiniz szler bunu yapacak. "Ben sahte olduumu gryorum" yargs zgrlemek iin gereksindiiniz her eyi iermektedir. Onun zerine dnn, derinlein, onun kkne inin, o i grecek. G, szn kendisindedir, kiide deil.

S: Sizi tam olarak kavrayamyorum. Bir yandan, Guru'ya ihtiya vardr diyorsunuz; bir yandan da, Guru ancak t verebilir ve aba size der diyorsunuz. Ltfen aka syleyin, insan, bir Guru olmadan zn idrak edebilir mi, yoksa gerek bir Guru bulmak esas mdr? M: Daha byk esas, gerek bir mrit bulabilmektir, inann bana, gerek bir renci ok az bulunur, nk yle biri, gerek varln bularak, bir Guru'ya olan ihtiyacn tesine bir anda geiverir. Aldnz dn sadece bilgiden mi yoksa gerek bir deneyimden mi akp geldiini aratrp bulmak iin bouna vakit harcamayn. Sadece onu sadakatle izleyin. Eer bir bakasna ihtiya olursa, hayat size bir baka Guru gnderecektir. Ya da sizi tm d rehberliklerden yoksun brakarak, sizi kendi i nzla ba baa brakacaktr. unu anlamak ok nemlidir ki esas olan retidir, Guru'nun kiilii deil. Siz sizi gldren ya da alatan bir mektup alrsnz, bunun nedeni olan postac deildir. Guru size sadece Gerek Kimliiniz hakkndaki mjdeyi verir ve sizi ona geri dndrecek yolu gsterir. Guru bir habercidir. Birok haberci olacaktr fakat mesaj birdir: "Olduunuza varn." Yahut bir baka ekilde ifade edebilirsiniz: Siz geree varncaya kadar, Gerek Gurunuz'un kim olduunu bilemezsiniz. Geree vardnzda, fark edersiniz ki, birlikte olduunuz btn Gurular sizin uyannza katkda bulunmular. Sizin geree varnz. Gurunuz' un gerek olduunu kantlar. Bu nedenle, onu olduu gibi kabul edin, size sylediini itenlikle, gayretle yapn. Ve eer bir eyler ters gidecek olursa, kalbinizin sizi uyaracandan emin olun. Eer kukular ar basarsa, onlarla savamayn. Kuku gtrmez olana sarln ve kukulu eyleri kendi hallerine brakn. S: Bir Gurum var ve onu ok seviyorum. Fakat o benim gerek Gurum mu, deil mi bilmiyorum? M: Kendinizi gzleyin. Kendinizi deiir ve geliir buluyorsanz, doru insan bulmusunuz demektir. O gzel ya da irkin, ho ya da naho olabilir, sizi vebilir veya azarlayabilir, bunlarn hibiri nemli deildir; nemli olan tek can alc gerek, "isel gelime"dir. Eer bu yoksa, eh, o sizin dostunuz olabilir ama Gurunuz deildir. S: Biraz renim grm bir Avrupal ile grrken bir Guru'dan ve onun retilerinden sz ettiimde onun tepkisi: "Byle samalklar reten bir adam deli olmal" oluyor. Ona ne sylemem gerekir? M: Onu kendisine gtrn. Ona kendisi hakknda ne kadar az ey bildiini, kendi hakkndaki en anlamsz, aklszca bildirimleri nasl da kutsal gerek gibi kabul ettiini gsterin. Ona, bir beden olduu, doduu, lecei, bir ana-babas, grevleri olduu sylenmitir; o, bakalarnn beendiini beenmeyi, bakalarnn korktuundan korkmay renir. Tmyle bir kaltm ve toplum yarat olarak, bellei ile yaar, grenek ve alkanlklara gre hareket eder. Kendinden ve gerek hayrndan habersiz, sahte amalarn ardndan koar ve her zaman d krklna urar. Onun yaam ve lm anlamsz ve ac vericidir ve bir k yolu yokmu gibi grnr. Ve sonra siz ona kolayca ulaabilecei bir k yolunun bulunduunu anlatn; bunun bir baka fikirler dizisi hakknda bir sylei deil, btn fikirlerden ve yaam kalplarndan bamszlama olduunu syleyin. Ona Gurular'dan ve mritlerden sz etmeyin - bu dnme ekli ona uygun deildir. Onunki isel bir yoldur, o isel bir drtyle hareket edecektir ve isel bir k ona rehberlik edecektir. Ona bakaldr arsnda bulunun, harekete geecektir. Falanca kiinin geree varm olduu ve onu bir Guru olarak kabul edebilecei eklindeki fikirlerle onu etkilemeye kalkmayn. O kendine gvenmedii srece, bir bakasna gvenemez. Gven ise deneyimle gelir. S: Ne garip! Ben Guru'suz bir hayat dnemiyorum. M: Bu bir miza meselesidir. Siz de haklsnz. Sizin iin Tanr'ya vgler terennm etmek yeterlidir. Siz geree varmak arzusunda deilsiniz, ne de sadhana yapmak. Tanr'nn ad ihtiyacnz olan tek gdadr. Onunla yaayn. S: Birka szc durmadan tekrarlamak, bu da bir tr delilik deil midir? M: Deliliktir. Fakat kastl bir deliliktir. Btn tekrarclk tamas'dr. Fakat Tanr'nn adn tekrarlamak, tad amacn ykseklii nedeniyle, sattva-tamas'dr. Sattva'nn mevcudiyeti nedeniyle, tamas ypranr ve tam tutkusuzluk, bamszlk, terk, uzaklk, etkilenmezlik halini alr. Tamas, stnde btnlenmi bir hayatn yaanabilecei salam bir temele dnr. S: ki olaslk var, ya Guru bulurum, ya bulmam. Her iki halde yaplmas doru olan nedir? M: Siz asla Guru'suz deilsiniz, nk o zamanla kaytl olmakszn hep sizinledir. O kendini bazen da vurur, hayatnzda yceltici, iyiletirip dzeltici bir faktr olarak kendini belli eder, bir anne, bir e, bir retmen gibi; ya da, o srekli dorulua ve mkemmellie ynelten isel bir drt olarak kalr. Btn yapmanz gereken ona itaattir ve onun sylediklerini yapmaktr. Onun sizden yapmanz istedii basittir: Kendinizin farknda olmanz, egonuzu kontrol etmeniz, znze teslim olmanz. Bu, aba isteyen zor bir ey gibi grnebilir fakat itenseniz, o zaman kolaydr. Aksi halde tamamen olanakszdr. tenlik hem gerekli, hem yeterlidir. Her ey itenlie teslim olur. S: insan itenlikli yapan nedir? M: itenliin temeli efkattir. Kendinizin ve bakalarnn strabndan domu, kendinize ve bakalarna ynelik efkat.

S: itenlikli olmak iin strap m ekmeliyim? M: Buna gerek olmaz, eer Buda'nn yapt gibi bakalarnn dertlerine kar duyarl ve ilgili olursanz. Ama eer kat, hissiz ve acmasz iseniz, kendi strabnz size kanlmaz sorular sorduracaktr. S: Ben strap ektiimi gryorum, fakat yeterli deil. Hayat ho deil fakat katlanlabilir. Kk zevklerim kk aclarm telafi ediyor ve genellikle, bildiim kimselerin oundan daha iyi durumdaym. Durumumun istikrarsz olduunu ve hemen her an bir felaketle karlaabileceimi biliyorum. Beni gerein yoluna koymas iin bir krizin gelmesini mi beklemeliyim? M: Durumunuzun ne denli nazik olduunu fark ettiiniz anda zaten uyank ve tetiksinizdir. imdi tetikte kaln ve zihninizin ve bedeninizin hatalarm aratrn, inceleyin, kefedin ve onlar terk edin. S: Bedenime ok sk sarlm olduumu hissediyorum, yle ki, "ben beden'im" fikrinden bir trl vazgeemiyorum. Bedenim yaadka bu fikirden kopamayacan. Baz insanlar, yaarken asla geree varlamayaca savndalar, ben de onlarla ayn gr paylama eilimindeyim. M: Paylamadan ya da reddetmeden nce neden beden fikrini incelemiyorsunuz? Zihin mi bedende tezahr eder yoksa beden mi zihinde? Elbet ki, "ben bedenim" fikrini tasarlayan bir zihnin olmas gerekir. Zihinsiz bir beden "benim bedenim" olamaz. Zihin askya alndnda "benim bedenim" de mevcut deildir. Zihin duygularla ve dncelerle derin biimde megulken de beden yine mevcut deildir. Bedenin "zihne bal olduunu ve zihnin de bilince, bilincin ise farkndala bal olduunu bir kez idrak ederseniz, sizin kendini-idrak iin lmeyi bekleme hakkndaki sorunuz yantlanm olur. Kendinizi idrak iin nce "ben beden'im" fikrinden kurtulmanz gerekmez. Bu kesinlikle dier yndedir - siz sahte olana tutunuyorsunuz nk doruyu bilmiyorsunuz. Kendini-idrakin n koulu itenliktir, mkemmellik deil. Erdemler ve gler kendini-idrakle birlikte gelir, daha nce deil. 85 -"Ben-im": Btn Deneyimlerin Temeli Soran: Kendi hakknzda yle aklamalarda bulunduunuzu iitiyorum: "Ben zamandan bamsz, tm niteliklerden te, deimez olanm" vb. Bu eyleri nasl biliyorsunuz? Ve bunlar size syleten nedir? Maharaj: Ben sadece "Ben-im" duygusu ortaya kmadan nceki hali tarif etmeye alyorum; fakat o halin kendisi zihnin ve zihne ait lisann tesi olduundan, tarif edilemez. S: "Ben-im" btn deneyimlerin temelidir. Sizin tarif etmeye altnz da snrl ve geici bir deneyim olmal. Siz deimez olduunuzdan sz ediyorsunuz. Bu sz iitiyorum, onun szlkteki anlamn biliyorum, fakat deimez olmann deneyimine sahip deilim. Bu engeli nasl krp geebilir ve deimez olann nasl bir ey olduunu, yakndan, kiisel ve i ie olarak nasl bilebilirim? M: Szck bir kprdr. Onu hatrlayn, onu dnn onu aratrn, onun evresinde dolan, ona her ynden bakn, itenlikle ve sebatla onun iine daln; btn gecikmelere ve d krklklarna katlann, ta ki zihin aksi yne dnsn. Szckten uzaklap, szcn tesinde olana ynelsin. Bu sadece adn bildiiniz bir kimseyi aramaya benzer. Bir gn gelir, aratrmalarnz sizi ona ulatrr ve isim, yaanan gerek haline gelir. Szck ile anlam arasndaki balant nedeniyle, szckler deerlidirler ve eer insan szc ok byk bir dikkatle incelerse, kavramn tesine geerek, onun kkenindeki deneyime ular. Aslnda, szcklerin tesine ulamak iin tekrarlanan giriimlere meditasyon denir. Sadhana da zaten szl olandan szsz olana gemek iin srdrlen srarl giriimlerdir. Bu i umutsuz grnse de bir an gelir, her ey birdenbire apak ve sade ve harikulade kolay olarak gerekleir. Fakat siz imdiki yaam biiminize ilgi duyduka, bilinmeyene dalmak iin son adm atmaktan rkp ekineceksiniz. S: Bilinmeyen niin beni ilgilendirsin? Bilinmeyenin yarar nedir? M: Herhangi bir yarar yoktur. Fakat sizi bilinenin dar erevesi iinde tutann ne olduunu bilmek yararldr. Bilinenin tam ve doru bilgisidir sizi bilinmeyene gtrecek olan. Siz onu yararla, avantajla, karla ilgili olarak dnemezsiniz; sknet iinde ve bamllklardan kurtulmu olmak, her trl kiisel kar endielerinin, her trl bencilce hesaplarn eriemeyecei bir yerde durmak, zgrle ulamann kanlmaz artdr. Siz buna lm diyebilirsiniz; bana gre ise bu en anlaml ve youn biimde yaamaktr, nk ben tm btnl iinde hayatla birim - younluk, anlamllk, uyum; daha baka ne istersiniz? S: Daha baka ey istenmez kukusuz. Fakat imdi siz bilinebilir olan hakknda konuuyorsunuz. M: Bilinmez olan hakknda ancak sessizlik konuur. Zihin ancak bildii hakknda konuabilir. Eer bilinebilir olan gayretle incelerseniz, o eriyip gider, geriye bilinmez olan kalr. Fakat ilk imgeleme, ilgi ve merak prlts ile birlikte, bilinmez olan rtlr ve bilinen ne kar. Bilinen, deiken olan, ite siz onunla birlikte yaarsnz - deimez olan sizin iinize yaramaz. Ancak deiken olana iyice doyup, deimez olan zlediiniz zaman, zihin dzeyinden bakldnda karanlk ve boluk olarak tarif

edilebilecek olana ynelip, onun iine dalmak iin hazr olursunuz. nk zihin ierik ve deiiklik arzusuyla kvranmaktadr, ona gre gerek, ieriksiz ve deiimsizdir. S: Bu bana lm gibi grnyor. M: yledir. Ayn zamanda her eyi kaplayan, her eyi fetheden, szcklerin tesinde keskin ve youn olandr. Sradan bir beyin, paralanmakszn ona dayanamaz; bu yzdendir sadhana' ya olan mutlak ihtiya. Hayatta beden sal, zihin berrakl, iddete bavurmamak, bencil olmamak, akll ve spiritel bir varlk olarak devam edebilmek iin esastr. S: Gerek dediiniz eyde varlklar mevcut mudur? M: Kimlik Gerek'tir. Gerek kimliktir. Gerek ekilsiz bir ktle, szsz bir kaos deildir. O gldr, farkndadr, mutludur, sizin hayatnz ona kyasla, gnein karsndaki bir mum gibidir. S: Tanr'nn ltfuyla ve retmeninizin himmetiyle btn arzular ve korkular kaybederek deimezlik haline geldiniz. Sorum basittir - halinizin deimez olduunu nasl biliyorsunuz? M: Sadece deiebilir olan stnde dnlp konuulabilir. Deimez olan ancak sessizlik iinde idrak edilebilir. Bir kez idrak edildiinde, o, deiebilir olan derin biimde etkiler, kendisi etkilenmeden kalarak. S: Siz, tank olduunuzu nasl biliyorsunuz? M: Bilmiyorum, tanm. nk olmak, her eye tank olmay gerektirir. S: Varolu, sylentilere dayanlarak da kabul edilebilir. M: Yine de sonunda, direkt tanklk ihtiyacn duyacanz bir noktaya gelirsiniz. Tanklk kiisel ve fiili olmasa bile, hi olmazsa mmkn ve anlalr olmaldr. Direkt deneyim en son kanttr. S: Deneyim kusurlu ve yanla gtrc olabilir. M: Tamamen, fakat bir deneyim gerei vardr. Deneyim her ne olursa olsun, ister doru, ister sahte, bir deneyimin vuku buluu inkr edilemez. Bu onun kendi kantdr. Kendinizi yakndan gzleyin, bilincin ierii her ne olursa olsun, onun tankl onun ierii ile baml deildir, farkndalk kendi kendisidir ve o olaya gre, olay ile deimez. Olay ho ya da naho olabilir, kk ya da nemli olabilir, farkndalk hep ayndr, deimez. Saf farkndaln kendine has doasna, onun hi benliki bilin izi tamayan doal kimliine dikkat edin. Ve onun kkenine inin, ok gemeden, farkndaln sizin gerek doanz olduunu ve farknda olduunuz hibir eyin kendinize ait olduunu syleyemeyeceinizi fark edeceksiniz. S: Bilin ve ierii bir ve ayn deil midir? M: Bilin gkteki bulut gibidir ve su damlalar ieriktirler. Bulutun grlebilir olmas iin gnee ihtiyac vardr, bilincin de farkndalk iinde odaklanmaya ihtiyac vardr. S: farkndalk bir bilin ekli deil midir? M: ierik (holanp holanmama gibi) duygusal tercihlerden uzak olarak gzden geirildiinde, bunun bilincinde olmak farkndalktr. Fakat yine de bilince yansyan farkndalk ile bilin tesi saf farkndalk arasnda bir fark vardr. Yansm farkndalk, "Ben farkndaym" duygusu tanktr, ama saf farkndalk gerein zdr. Gnein bir su damlasndaki aksi, gnein bir aksidir, hi kukusuz, fakat o gnein kendisi deildir. Bilinte tank kimlii ile yansyan farkndalk ile saf farkndalk arasnda bir boluk, bir aralk vardr ki o boluu zihin geemez. S: Bu sizin bak tarznza gre deil midir? Zihin fark var der, kalp hi fark yok der. M: Kukusuz fark yoktur. Gerek, gerek-olmayanda gerei grr. Gerek olmayan yaratan zihindir ve sahtenin sahte olduunu gren de zihindir. S: Anladma gre, sahtenin sahte olduunu grdkten sonra gerek olann deneyimi yaanabiliyor. M: Gerein deneyimi diye bir ey yoktur. Gerek, deneyim- tesidir. Tm deneyim zihindedir. Siz, ancak gerein kendisi olduunuzda gerei bilebilirsiniz. S: Eer gerek, szlerin ve zihnin tesi ise, onun hakknda neden bu kadar ok konuuyoruz?

M: Onun sevinci iin elbette. Gerek en yce mutluluktur. Ondan sz etmek bile mutluluktur. " S: Dinleyin Efendim, size geliyorum nk skntdaym. Anlamadm bir dnyada kaybolmu, aresiz, zavall bir ruhum. Bymemi, dourmam ve lmemi isteyen Tabiat Ana'dan korkuyorum. Btn bunlarn anlamm ve amacn sorduum zaman o bana yant vermiyor, iyi ve bilge olduunuzu duyduum iin size geldim. Siz deiken olann sahte ve geici olduundan sz ediyorsunuz ve ben bunu anlayabiliyorum. Fakat siz deimez olandan sz ettiinizde de, kendimi kaybolmu hissediyorum. "Bu deil, o deil, bilgi tesi ve yararsz" ise ondan niin sz etmeli? O mevcut mudur, yoksa sadece bir kavram mdr? M: O, odur, sadece vardr. Fakat sizin imdiki durumunuzda onun size bir yarar yoktur. Aynen, ryanzda bir lde susuzluktan lmekte olduunuzu grrken, baucunuzda duran bir bardak suyun size yarar olmad gibi. Ben sizi uyandrmaya alyorum, ryanz her ne ise. S: Ltfen bana rya grdm, yaknda uyanacam sylemeyin. Keke byle olsayd. Fakat uyanm ve ac iindeyim. Siz acsz bir halden sz ediyorsunuz, fakat iinde bulunduum durumda ona sahip olamayacam ekliyorsunuz. Kendimi kaybolmu hissediyorum. M: Kaybolmu hissetmeyin. Ben sadece diyorum ki deimez ve mutluluk-verici olan bulmak iin deien ve ac verici olana sarlmay brakmak zorundasnz. Siz kendi mutluluunuzla ilgilisiniz ve ben size diyorum ki, byle bir ey yoktur. Mutluluk sizin kendinize ait bir ey asla deildir, o "ben"in olmad yerdedir ancak. Onun ulaamayacanz bir yerde olduunu sylemiyorum; siz sadece kendi tenize, egonuzdan teye uzanmalsnz, o zaman onu bulacaksnz. S: Eer kendimden teye gitmem gerekli idiyse, neden ilk anda "Ben-im" fikrine kapldm? M: Zihin bir daire izmek iin bir merkeze muhtatr. Daire genileyebilir ve her bymede "Ben-im" duygusu bir deiim geirir. Kendini ele alan bir insan, bir Yogi bir spiral izecektir, ama merkez yine durur, spiral ne kadar muazzam olursa olsun. Bir gn gelir, btn bu giriimlerin sahte olduu anlalr ve o terk edilir. O merkez nokta artk kaybolur ve evren merkez olur. S: Evet, belki. Fakat ben imdi ne yapmalym? M: Durmadan deien hayatnz byk bir dikkatle gzlemleyin, eylemlerinizin ardndaki drt ve maksatlarnz derinlemesine aratrn ve iinde kapanp kalm olduunuz baloncuu ksa zamanda patlatvereceksiniz. Bir civciv bymek iin bir kabua muhtatr, fakat kabuun krlmas gereken bir zaman gelir. Eer kabuk krtmazsa bu strap ve lm getirir. S: Eer Yoga uygulamazsam lme mahkm olduumu mu sylemek istiyorsunuz? M: Sizi kurtarmaya gelecek bir Guru var. Bu arada hayatnzn akm seyretmekle yetinin; uyank oluunuz ne kadar derin, kesintisiz ve her zaman kaynaa ynelik olursa, o yava yava akn zt ynnde, yani yukar, kaynaa doru hareket etmeye balayacak ve sonunda o birdenbire kaynak haline gelecek. Farkndalnzla ie koyulun, zihninizle deil. Zihin bu i iin elverili bir ara deildir. Zaman-tesi olana ancak zaman-tesi olanla eriilebilir. Bedeniniz ve zihniniz, her ikisi de zamana tabidirler; sadece farkndalk zaman-tesidir, imdi'de bile farkndalk halinde siz olgularla yzleirsiniz, gerek de olgular sever. S: Yani, geree varmam iin tmyle benim farkndalma gveniyorsunuz, Guru'ya ya da Tanr'ya deil. M: Tanr, bedeni ve zihni verir, Guru ise onlar kullanma yolunu gsterir. Fakat kaynaa geri dn, o sizin iinizdir. S: Tanr beni yaratmtr ve beni o gzetecektir. M: Her biri kendi evreninde saysz tanr vardr. Onlar yaratr ve tekrar yaratrlar, sonsuza dek. Siz onlarn sizi kurtarmalarn m bekleyeceksiniz? Kurtulu iin ihtiyacnz olan zaten hemen ulaacanz yerdedir. Onu kullann. Bildiinizi ta sonuna kadar aratrn, inceleyin, varlnzn bilinmeyen katmanlarna ulaacaksnz. O beklenmeyen, iinizde patlayacak ve her eyi parampara edecek. S: Bu lm m demektir? M: Bu hayat demektir - en sonunda! 86 -Bilinmeyen, Geregin Yurdudur Soran: Guru kimdir ve en yce Guru kimdir? Maharaj: Bilincinize vaki olan her ey sizin Gurunuz'dur. Bilincin tesindeki saf farkndalk ise en yce Guru'dur. S: Anladma gre, herkes geree varma ykmll altnda. Bu bir grev mi yoksa kader mi?

M: Geree var, sizin bir kii olmadnz olgusunun fark edilmesidir. O nedenle de bu grev, kaybolma (yok olma) kaderinde olan kii'nin grevi olamaz. Onun bu kaderi, kendisini kii olarak imgeleyen varln grevidir. Onun kim olduunu bulun, imgeleme rn olan kii o zaman eriyip kaybolacaktr. Kurtulu, bir eyden kurtulutur. Sizin hangi eyden kurtulmanz gerekiyor? Besbelli ki, kendiniz olarak kabul ettiiniz kiiden kurtulmanz gerekir, nk sizi tutsak etmi olan, kendi hakknzda beslediiniz fikirdir S: Kii nasl ortadan kaldrlr? M: Azim ve kararllkla. Onun gitmesi gerektiini anlayn ve gitmesini dileyin - eer bu konuda samimi ve ciddiyseniz o gidecektir. Birisi, herhangi biri size beden-zihin deil, saf bilin olduunuzu syleyecektir. Bunu bir olaslk olarak kabul edin ve can- gnlden inceleyin. Gerekten, zaman ve meknla baml bir kii olmadnz kefedebilirsiniz. Bunun yarataca fark bir dnn! S: Eer bir kii deilsem, neyim ben? M: Islak giysinin grn, temas, kokusu, o slak kald srece farkldr. Tekrar kuruduunda yine normal bir giysi olur. Su onu terk etmitir ve kim anlayabilir ki o bir zamanlar slakt? Sizin gerek doanz da grnd gibi deildir. Bir "kii" olduunuz fikrinden vazgein, ite o kadar. Gerek halinizi yeniden oluturmaya da ihtiyacnz yok aslnda. Sizin btn bildiiniz, kiidir. Siz gerek kimlii bilmiyorsunuz. nk siz kendinize o can alc, dnm noktas oluturabilecek soruyu hibir zaman sormadnz - Ben kimim? O gerek kimlik, kiinin tandr ve sadhana ise dikkati ve ncelii yzeysel ve deiken kiiden, deimez ve daima var olan tana aktarmaktr. S: "Ben kimim" sorusunun bana pek ekici gelmeyiinin nedeni nedir acaba? Ben vaktimi ermilerin zevkli eliinde geirmeyi yelerim. M: Kendi gerek varlnzla birlikte olmak da kutsal bir beraberliktir. Istrap ve straptan kurtulma gibi sorunlarnz olmasa, gerek kimliinizi aratrmak iin gerekli enerji ve sebat bulamazsnz. Siz bir yapay kriz imal edemezsiniz. Onun hakiki olmas gerekir. S: Hakiki bir kriz nasl meydana gelebilir? M: O her an olur, fakat siz yeterince uyank deilsiniz. Komunuzun yzndeki bir glge, mevcut olanlarn o muazzam, her yeri kaplayan elem ve kederi, sizin hayatnzdaki daimi faktrdr, fakat siz dikkat etmek istemiyorsunuz. Siz strap ekiyor, bakalarnn strap ektiini gryor fakat tepki vermiyorsunuz. S: Sylediiniz dorudur, fakat bunun iin ben ne yapabilirim? Bu durum gerekten byledir. Benim aresizliim de onun bir parasdr. M: Pekl. Kendinize dikkatle ve devaml bakn - bu yeter. Sizi ieri kilitlemi olan kap ayn zamanda sizi dar brakacak olan kapdr. O kap "Ben-im"dir. O alncaya kadar nnde durun. Aslnda o aktr, ama siz nnde deilsiniz. Siz mevcut olmayan, kap gibi boyanm, hi almayacak olan bir duvar nnde bekliyorsunuz. S: oumuz, zaman zaman baz ilalar alyorduk. Daha stn bilin dzeylerine geebilmek iin ila almamz bize tleyen insanlar olmutu. Bakalar ise ayn ama iin bol bol seks yapmamz nerdiler. Bu konuda sizin grnz nedir? M: Hi kukusuz, ila sizin beyninizi ve zihninizi etkileyebilir ve size btn o garip deneyimleri yaatabilir. Fakat size o en allmadk deneyimi, doumla balayp da uzun srmeyecek ya da hi gelmeyecek bir mutluluk aray ile, keder ve korku iinde yaama deneyimini vermi olan ilaca kyasla btn o dier ilalar nedir ki? Siz bu ilacn doasn, iyzn sorgulamal ve ona kar bir ila (panzehir) bulmalsnz. Doum, yaam, lm - bunlar birdir. Onlara neyin neden olduunu bulun. Domadan nce zaten ila almtnz. O ne tr bir ilat? Siz kendinizi btn hastalklardan saaltabilirsiniz, fakat eer hl o ilk ilacn etkisi altnda bulunuyorsanz, yzeysel tedavilerin ne yarar var? S: Yeniden domann nedeni karma deil midir? M: Siz ismi deitirebilirsiniz fakat gerek yine kalr. Sizin karma ya da kader dediiniz ila (uyuturucu) nedir? O sizi aslnda olmadnz bir ey olduunuza inandrm. O nedir ve siz ondan kurtulabilir misiniz? Daha ileri gitmeden nce, hi olmazsa ie yarayan bir kuram, sizin grndnz gibi olmadnz, bir ilacn etkisi altnda bulunduunuzu kabul etmelisiniz. Ancak o zaman onun belirtilerini inceleme ve o belirtilerin ortak nedenini aratrma drts ve sabrna sahip olabilirsiniz. Siz o ilatan kurtuluncaya kadar, sizin btn inanlarnz, biliminiz, dualarnz ve Yogalarnz bir ie yaramaz, nk hata stne oturtulmu olduklarndan, hatay daha da glendirirler. Fakat siz eer, ne bir beden, ne bir zihin, hatta ne de tank, fakat bunlardan tmyle

te olduunuz fikrini srekli tarsanz, zihninizin berrakl artacak, arzularnz saflk kazanacaklar, eylemleriniz merhametli ve sevecen olacaklar; bu i arnmas sizi bir baka dnyaya bir gerek ve korkusuz sevgi dnyasna gtrecek. Eski duygu ve dnce alkanlklarnza diren gsterin, kendinize unu sylemeye devam edin: "Hayr, byle deil, bu byle olamaz; ben byle deilim, buna ihtiyacm yok, onu istemiyorum." Ve kukusuz bir gn gelecek, yanln ve aresizliin tm yaps kecek ve zemin, bir yeni hayat iin serbest kalacak. Ne de olsa, hatrlayn ki, kendinizle ilgili tm zihin meguliyetiniz uyank olduunuz saatlerde ve ksmen de ryalarnzdadr; uykuda her ey bir kenara braklr ve unutulur. Bu sizin uyanklk hayatnzn ne kadar az nemi olduunu gsterir, hatta kendiniz iin bile. Sadece yatp gzlerinizi kapatmanz ona son verebilmektedir. Her uykuya dalnzda, uyanacanzdan hi emin olmakszn bunu yaparsanz, bu riski gze alrsnz. S: Uyurken bilinli mi, bilinsiz misiniz? M: Bilinli kalrm, fakat belli bir kii olduum hakknda bilinli deilimdir. S: Kendini-idrak deneyiminin tadn bize biraz tattrabilir misiniz? M: Onu tmyle aln! Buradadr, istemeniz yeter. Fakat istemezsiniz. steseniz bile almazsnz. Almanz engelleyen nedir, onu bulun. S: Neyin engellediini biliyorum - ego'm. M: yleyse egonuz zerinde almaya balayn - beni rahat brakn. Siz zihniniz iinde kilitli kaldka, benim halim sizin kavraynz dndadr. S: Soracak sorum kalmadn fark ettim. M: Egonuz ile gerekten savata olsaydnz, soracanz daha pek ok soru olurdu. Sorularnz kt nk gerekten ilgilenmi deilsiniz. imdiki halde siz haz-ac prensibiyle hareket ediyorsunuz ki ite bu egodur. Siz ego ile el ele gidiyorsunuz, onunla savamyorsunuz. Siz kiisel dnce ve hesaplarn ne denli hkm altnda olduunuzun bile farknda deilsiniz. Bir insan daima kendine kar bakaldr halinde olmaldr, nk ego, arpk bir ayna gibi daraltr ve bozar. O despotlarn en ktsdr, o sizi mutlak biimde hkm altna alr. S: Ben burada otururken, oday, insanlar gryorum. Sizi gryorum. Sizin yakadan bakldnda bu nasl grnr? Siz ne gryorsunuz? M: Hibir ey. Ben bakarm fakat yarglarla kapl imajlar yaratma anlamna gelen bir tarzda grmem. Tarif etmem, deerlendirme yapmam. Ben bakarm. Sizi grrm fakat ne tavr ne de yarg benim grm bulandrr. Ve gzlerimi baka tarafa evirdiimde zihnim, bellein ayak srmesine, oyalanmasna izin vermez; o bir anda serbest ve taptaze, tertemiz, bir sonraki izlenime hazrdr. S: Burada size bakarken, bu olaya zaman ve mekn iinde bir yer saptayamyorum. u anda gereklemekte olan bilgelik aktarmnda ebedi ve evrensel bir nitelik var. On bin yl nce veya sonra, fark etmez - olay zaman-tesidir. M: nsan alar boyunca pek fazla deimez. nsan sorunlar ayn kalr ve ayn yantlar gerektirir. Sizin bilgelik aktarm dediiniz eyin bilincinde oluunuz, bilgeliin henz aktarlmam olduunu gsterir. Ona sahip olduunuzda artk onun bilincinde olmazsnz. Gerekten sahip olduunuz eyin bilincinde olmazsnz. Bilincinde olduunuz ey siz deilsinizdir ve o sizin deildir. Sizin olan, alglama gcnzdr, algladnz deil. Bilinli olan ynn insann btnn kapsadn kabul etmek hatadr. nsan bilinsiz (bilinalt), bilinli, sper-bilinli olandr, fakat siz insan deilsiniz. Sizinki bir sinema perdesidir, k ve grme gcdr fakat film siz deilsiniz. S: Ben bir Guru aramal mym, yoksa kimi bulursam onunla m kalmalym? M: Geree varncaya dek Guru'dan Guru'ya dolaacaksnz; fakat kendinizi bulduunuzda aray bitecek. Bir Guru bir kilometre tadr. Siz yolda olduka birok kilometre ta geeceksiniz. Menzile ulatnz zaman, ite yalnz o sonuncusu idi nemli olan. Gerekte hepsi kendi zamanlarnda nemliydiler, imdi ise hibirinin nemi kalmamtr. S: Siz Guru'ya hi nem vermez grnyorsunuz. O sanki btn nemsiz olaylar arasnda sadece bir tanesidir. M: Her olayn bir katks vardr, fakat hibiri hayati deildir. Yolda yrrken, her adm sizin hedefe ulamanza yardm eder ve her biri, bir dieri kadar hayatidir, nk her bir adm atlmaldr, siz onu atlayamazsnz. Eer adm atmay reddederseniz, yolunuzu tkam olursunuz!

S: Herkes Guru'nun anna ve yceliine vgler dzerken, siz onu bir kilometre ta ile kyaslyorsunuz. Bir Guru'ya ihtiyacmz yok mu? M: Bizim kilometre tama ihtiyacmz yok mu? Evet ve hayr. Eer yoldan emin deilsek, evet. Eer yolu biliyorsak, hayr. Kendi iimizde emin ve kukusuz hale ulamsak, Guru'ya artk ihtiya yoktur, teknik konu dnda. Zihniniz bir aratr, onu nasl kullanacanz bilmelisiniz. Tpk bedeninizi nasl kullanacanz bildiiniz gibi, zihninizi de nasl kullanacanz bilmelisiniz. S: Zihnimi kullanmay renmekle ne kazanrm? M: Arzudan ve korkudan kurtuluu kazanrsnz ki onlar tamamen zihnin yanl kullanmnn sonucudurlar. Sadece zihinsel bilgi yetmez. Bilinen rastlantsaldr, bilinmeyene gelince, o gerein yurdudur. Bilinenin iinde yaamak bamllktr, bilinmeyenin iinde yaamak zgrlemedir. S: Anladm ki spiritel uygulamalar kiisel benliin bertaraf edilmesi almalardr. Byle uygulamalar demir gibi bir azim ve insafsz bir uygulama gerektirir. Byle bir alma iin gerekli drstl ve enerjiyi nerede bulmal? M: Siz onu bilgelerin beraberliinde bulabilirsiniz. S: Kimin bilge, kimin yalnzca kurnaz ve zeki olduunu nasl bilebileceim? M: Eer sizin niyet ve maksadnz saf ise, eer gerekten baka hibir eyi aramyorsanz, doru kimseleri bulacaksnz. Onlar bulmak kolaydr, zor olan, onlara gvenmek ve rehberliklerinden gerektii gibi yararlanabilmektir. S: Uyanklk hali spiritel uygulama iin uyku halinden daha nemli midir? M: Genelde, uyanklk haline ok fazla nem atfediyoruz. Uyku olmasa uyanklk hali olanaksz olurdu; uykusuz kalan insan ya ldrr, ya da lr. Bilindna (bilinaltna) baml olan uyanklk bilincine niin bu kadar ok nem verilir? Spiritel uygulamalarda sadece bilin deil, bilin-d da gzetilmelidir. S: nsan bilin-dna nasl dikkat ve zen gsterir? M: "Ben-im"i farkndaln odanda tutun, hatrlayn, siz var olansnz, kendinizi hi durmakszn gzlemleyin, bylece bilind sizin tarafnzdan herhangi bir aba harcanmakszn kendiliinden bilincinize akacaktr. Yanl arzular ve korkular, sahte fikirler, toplumsal yasaklar, onun bilin ile serbeste alveriini karlkl etkileimini tkar ve engeller. Onlar serbeste har neir olduklarnda, ikisi bir olur ve o bir de btn her ey olur. Kii tana katlr, tank farkndala, farkndalk ise saf varolua katlr; bununla birlikte, kimlik kaybolmaz, yalnzca onun snrll kaybolur. O ycelir ve z Varlk, sad- guru ebedi dost ve rehber haline gelir. Siz ona ibadet ile yaklaamazsnz. Hibir d faaliyet iteki varla ulaamaz; dualar ve ibadetler sadece yzeyde kalrlar. Daha derinlere varmak iin meditasyon arttr; uyku, rya ve uyanklk hallerinin tesine ulamak iin aba gerekir. Balangta giriimler dzensizdir, sonra, bunlar daha sklarlar, dzenli bir hal alrlar, daha sonra srekli, youn ve gl bir hale gelirler, en sonunda btn engeller fethedilir. S: Neyin engelleri? M: Kendini-unutuun meydana getirdikleri. S: Hemen her ey beni meditasyon yapmaya itiyor. Meditasyonda bir zevk ve evk bulmuyorum, ama baka birok eye ilgi duyuyorum; bazlarn ok istiyorum ve zihnim onlara kayp duruyor; meditasyon giriimlerim ylesine isteksizce ki, ne yapmam gerekir? M: Kendinize yle sorun: "Btn bunlar kimin bana geliyor?" e dnmek iin her eyi frsat olarak kullann. Btn engelleri farkndaln younluu iinde yakarak yolunuzu aydnlatn. Bir arzu ya da korku duyduunuz zaman, yanl olan ve giderilmesi gereken ey arzu ve korku deil, arzulayan ve korkan "kii"dir. Pekl doal ve hakl olabilecek arzularla ve korkularla savamann anlam yoktur; gemi ve gelecek hatalarn nedeni, onlarn hkm altna girmi olan kiidir. Kii dikkatle incelenmeli ve onun sahtelii grlmelidir; ite o zaman onun sizin zerinizdeki gc sona erecektir. Zaten, her uykuya dalnzda o da yatp dibe ker. Derin uykuda siz egonuzla megul bir kii deilsiniz, ama yaamaktasnz. Siz canl ve bilinliyken egonuzla megul deilseniz, artk bir "kii" deilsiniz demektir. Uyanklk saatlerinde sanki bir sah- nedeymisiniz gibi bir rol oynamaktasnz, fakat oyun bittii zaman siz nesiniz? Oyun balamadan nce ne idiyseniz, oyun bittikten sonra yine o'sunuz. Kendinize, hayat sahnesinde bir rol oynuyormusunuz gibi bakn. Gsteri muhteem ya da acemice olabilir, fakat siz oyunun iinde deilsiniz, sadece seyrediyorsunuz; ilgiyle ve sempatiyle elbette, fakat oyun -yani hayat- devam ederken sizin sadece seyretmekte olduunuzu srekli hatrlayarak. S: Bilmek, farknda olmak zerinde her zaman srarla duruyorsunuz. Sevgiden ve iradeden pek sz etmiyorsunuz. Neden?

M: rade, sevgi, mutluluk, aba, tat alma, bunlar kiisellik ile derin biimde bulam bulunmaktadrlar ki bu yzden onlara gvenilemez. Yolculuun balangcnda arnmaya ve ykanmaya, berraklamaya ihtiya vardr, bunu da farkndalk hali salayabilir. Sevgi ve iradenin de sras gelecektir, fakat nce zemin hazrlanm olmal. nce farkndaln gnei domal ardndan hepsi gelecektir. 87 -Zihni Sessiz Tutun, Kesfedeceksiniz Soran: Bir keresinde garip bir deneyim yaadm. Ben yoktum, dnya da yoktu, sadece k vard -ite ve dta- ve muazzam huzur. Bu drt gn srd ve sonra gnlk bilin haline geri dndm. imdi iimde yle bir duygu var ki, btn bildiklerim, inaat sreci iindeki bir binay rten iskelelerden ibaret. Mimar, projesi, plnlar, maksad - bunlarn hibirini bilmiyorum; baz faaliyetler cereyan ediyor, bir eyler oluyor; btn syleyebildiim bu. Ben sanki o yap iskelesiyim, ok belirsiz ve ksa mrl bir ey; bina hazr olduunda, iskele sklp kaldrlacak. "Ben-im" ve "Ben neyim" hi nemli deil, nk bina bir kez hazr olunca "Ben" doal olarak gidecek, ardnda kendisiyle ilgili yantlanacak bir soru brakmadan. Maharaj: Siz btn bunlarn farknda deil misiniz? Farkndalk gerei, kalc olan faktr deil midir? S: Benim kalclk ve kimlik duygum -ok uucu ve gvenilmez olan- bellee bal bir ey. Yakn gemiten bile ne kadar az ey hatrlyorum! Bir mr yaadm, geriye benimle kalan nedir? Bir olaylar demeti, en fazla, bir ksa yk. M: Hepsi sizin bilinciniz iinde yer alyor. S: iinde ya da dnda. Gndz - iinde, gece - dnda. Bilin her ey deil. Onun ulaamad yerlerde birok ey oluyor. Bilincinde olmadm bir eyin mevcut olmadn sylemek tmyle yanltr. M: Sylediiniz mantksaldr. Fakat siz gerekte ancak bilincinizin iinde olan bilirsiniz. Sizin bilinli deneyiminiz dnda mevcut olduunu iddia ettikleriniz, eldeki bilgilerden karlm sonulardr. S: Sonu karma olabilir, ama bu, duyusal alglamadan daha gerektir. M: Dikkatli olun. Konumaya baladnz andan itibaren siz szel bir evren yaratrsnz; szckler, fikirler, kavramlar ve soyutlamalardan rlm ve birbirleriyle baml, alacak ekilde birbirini reten, destekleyen, aklayan ama hepsi de zden ya da cevherden yoksun ve salt zihnin yaratt bir evren. Szler szleri yaratrlar; gerek ise sessizdir. S: Eer szckler gerei iermiyorlarsa, konumann ne gerei var? M: Onlar, kiiler-aras iletiimi salamak olan snrl amalarn yerine getirirler. Szckler gerekleri iletmez, onlar iaret ederler. Kiilik tesine getiinizde artk szcklere ihtiyacnz olmaz. S: Beni kiilik tesine ne geirir? Bilincin tesine nasl geebilirim? M: Szckler ve sorular zihinden gelir ve sizi orada tutarlar. Zihnin tesine gemek iin sessiz ve sakin olmak zorundasnz. Sessizlik ve skn - teye yol budur. Soru sormay kesin. S: Soru sormaktan bir kez vazgeersem, sonra ne yapacam? M: Beklemek ve gzlemlemekten baka ne yapabilirsiniz? S: Neyi bekleyeceim? M: Varlnzn merkezi bilin yzne ksn ve belli olsun diye. hal -uyku, rya ve uyanklk- bilintedir, tezahr etmitir. Sizin bilin-d dediiniz de zamanla tezahr edecektir; bilincin tesinde, tezahr etmemi olan yatar. Ve hepsinin tesinde, hepsini kaplayan ve dolduran ise varoluun kalbidir, dzenle atar durur - tezahr etmi-tezahr etmemi; tezahr etmi-tezahr etmemi (isel ve grnen / saguna - nirguna). S: Szel dzeyde bu doru geliyor. Kendimi varoluun tohumu gibi, bir bilin noktas gibi tasavvur edebiliyorum. "Ben-im" devresel olarak, nabz atlar gibi belirip kayboluyor. Fakat bunu bir realite olarak idrak etmek ve onun tesine, deimez olann, szsz gerein iine dalmak iin ne yapmam gerekir? M: Hibir ey yapamazsnz. Zamann getirmi olduunu yine zaman gtrecektir. S: Peki, yleyse bu Yoga uygulama ve gerei arama yolundaki bu tler ve tevikler niye? Onlar kendimi gl ve sorumlu hissetmemi salyorlar ama aslnda demek ki her ey zamann elinde.

M: Bu Yoga'nn sonudur - bamszl idrak etmek. Olan her ey zihnin iinde ve zihne vaki olur, "Ben-im"in kaynana deil. Bir kez, her eyin kendi kendine olduunu idrak ettiiniz zaman (buna ister kader, ister Tanr, ya da rastlant deyin) ite o zaman sadece bir tank olarak kalrsnz, anlayan, tat alan fakat tedirgin olmayan, kaygsz bir tank olarak... S: evremde olup bitenlerden bir tr sorumluluk hissediyorum. M: Siz ancak deitirebileceklerinizden sorumlusunuz. Btn deitirebileceiniz ise kendi tavrnzdr. Sizin sorumluluunuz oradadr. S: Bana, bakalarnn keder ve aclarna kaytsz kalmam tlyorsunuz! M: Kaytsz olmadnz pek sylenemez. nsanlarn tm straplar sizin gelecek nde yemeinizi zevkle yemenizi engellemiyor. Tank kaytsz deildir. O tam anlay, dopdolu efkattir. Siz ancak bir tank olarak bakalarna yardm edebilirsiniz. S: Ben btn hayatmda szcklerle beslendim. itmi ve okumu olduum szcklerin says yz milyonlar bulur. Onlarn bana bir yarar oldu mu? Hi! M: Zihin lisan ekillendirir ve lisan da zihne ekil verir. Her ikisi de aratr. Onlar kulann ama kt kullanmayn. Szckler sizi ancak kendi snrlarna kadar gtrebilirler; teye devam etmek iin onlar terk etmek zorundasnz. Sadece sessiz bir tank olarak kaln. S: Nasl kalabilirim? Dnya beni ar rahatsz ediyor. M: Siz kendinizi dnyadan etkilenecek kadar byk gryorsunuz da ondan. Siz yle kksnz ki sizi hibir ey yakalayp, etkisiz brakamaz. Yakalanan sizin zihninizdir, Siz deil. Kendinizi olduunuz halinizle bilin - bilin iinde boyutsuz ve zamansz bir nokta. Siz bir kalem ucu gibisiniz - sizinle bir temasta bulunur bulunmaz zihin, dnyayla ilgili kendi tablosunu izmeye balar. Siz tek ve sadesiniz - tablo ise karmak ve ok genitir. Tablo sizi yanltmasn - o kck noktadan haberdar kaln - ki o tablonun her yanndadr. Var olan yok olabilir ve var olmayan varla brnebilir. Fakat ne var ne yok olan, ama tm varlk ve yokluun ona bal olduu, ite o kar-klmaz, saldrlamaz olandr; kendinizi arzunun ve korkunun nedeni ve her ikisinden de bamsz ve etkilenmez olarak grn. S: Ben korkunun nedeni nasl olabilirim? M: Her ey size baldr. Dnyann mevcut olmas size baldr. Dnyann mevcut olmas sizin tercihinizdir. Onun gereklii hakkndaki inancnz kaldrn, o bir rya gibi eriyip gidecektir. Zaman dalar dzeltebilir, zamann zaman-tesi kayna olan siz ise ok daha fazlasn yapabilirsiniz. nk bellek ve beklenti olmadka zaman da yoktur. S: "Ben-im" nihai (en son) nokta mdr? M: Sizin "Ben-im" diyebilmeniz iin nce var olmanz gerekir. Varln kendi hakknda bilinli olmas gerekmez. Sizin olmay bilmeniz gerekmez, fakat bilmek iin de olmak zorundasnz. S: Efendim ben bir szckler denizinde bouluyorum! Grebiliyorum ki her ey szcklerin bir araya getirili ekline bal, fakat onlar anlaml biimde bir araya getiren biri olmal. Szckleri geliigzel bir araya dizerek bir Ramayana, bir Mahabharata ve Bhagavad-Gita asla meydana getirilemezdi. "Rastlantsal ortaya k" kuram kabul edilebilir grnmyor. Anlaml olann k yeri (orijini) onun,tesinde olmal. Kaostan dzen yaratan kudret nedir? Yaamak, olmaktan ve bilinte yaamaktan daha fazla bir eydir. Bilinli canl varlk kimdir? M: Sorunuz kendi yantn ieriyor: Bilinli canl bir varlk, bilinli canl bir varlktr. Szckler ok uygundur, fakat onlarn tm nemini kavrayamyorsunuz. Szcklerin anlamlarndaki derinlie varnz: varlk, canl, bilinli; o zaman sorular sorarak ama yantlarn kararak, ayn daire iinde dnp durmaktan kurtulacaksnz. unu anlamaya aln ki kendi hakknzda salam (geerli) bir soru soramazsnz, nk kimin hakknda soru sorduunuzu bilmiyorsunuz. "Ben kimim?" sorusunda "ben" bilinmiyor, dolaysyla, soru yle sorulabilir: " 'Ben' szc ile neyi kastettiimi bilmiyorum." Ne olduunuzu bulmak zorundasnz. Ben size ancak ne olmadnz syleyebilirim. Siz dnyadan deilsiniz, siz hatta dnyann iinde deilsiniz. Dnya var deildir, yalnzca siz var olansnz. Siz dnyay hayalinizde bir rya gibi yaratrsnz. Siz ryay kendinizden ayramadnz gibi, ayn ekilde, kendinizden bamsz bir d dnyanz da olamaz. Bamsz olan sizsiniz, dnya deil. Kendi yarattnz bir dnyadan korkmayn. Bir ryann iinde mutluluu ve gerei aramay brakn, o zaman uyanacaksnz. Btn "niin"leri ve "nasl"lar bilmek zorunda deilsiniz, sorularn sonu yoktur. Btn arzular, ihtiraslar terk edin, zihninizi sessiz tutun, kefedeceksiniz.

88 -Zihnin Bilgisi Gerek Bilgi Degildir Soran: Siz uyku, rya ve uyanklk halini tpk bizim gibi mi yayorsunuz, yoksa farkl m? Maharaj: Bu hal de benim iin uykudur. Uyanklk halim ise onlardan tedir. Ben size bakarken, hepiniz bana uykuda ve kurduunuz ryalar sze dker grnyorsunuz. Ben farkndaym, nk hibir ey imgelemiyorum. Bu, yine de bir tr uyku olan samadhi deildir. Bu sadece, zihnin etkisi altnda olmayan, gemiten ve gelecekten bamsz bir haldir. Sizin durumunuzda bu, arzular ve korkularla, anlar ve umutlarla arptlmtr; benimkinde ise o olduu gibidir - normal. Bir "kii" olmak demek, uykuda olmak demektir. S: Beden ile saf farkndalk arasnda "i-organ", antahkarana yer almtr, "sptil beden"; "zihinsel (mental) beden," ad her ne ise. Nasl hzla dnen bir ayna gn n, eitli ekiller, huzmeler ve renklere dntrrse, sptil beden de parlak varln (z varln) sade olan n, eitlenmi bir dnyaya dntrr. Sizin retinizi byle anladm. Kavrayamadm ey, bu sptil bedenin ilk anda nasl olutuu. M: O, "Ben-im" fikrinin ortaya kyla birlikte yaratlmtr. kisi birdir. S: "Ben-im" nasl ortaya kt? M: Sizin dnyanzda her eyin bir balangc ve bir sonu olmas zorunlu. Eer olmaz ise siz ona ezeli-ebedi dersiniz. Benim grme gelince, balang ya da son diye bir ey yoktur - bunlarn hepsi zamanla baml. Zaman-tesi varlk tmyle imdi'dedir. S: Antahkarana ya da "sptil beden", o gerek midir, deil midir? M: O gelip geicidir. Varken gerektir, sona erdiinde ise gerek deildir. S: Ne tr bir gerek? Gelip geici mi? M: Ona deneysel (deneyime dayanan) deyin, ya da fiili (yaanan) veya vaki (olaylara dayanan) deyin. O -imdi ve buradaaracsz deneyimin inkr edilemez gereidir. Siz olayn anlamn ve tarifini sorgulayabilirsiniz fakat olayn kendisinden kuku duyamazsnz. Olmak ve olmamak birbirlerini izler ve onlarn gereklii anlktr, gelip geicidir. Deimez olan Gerek ise zaman ve uzay tesindedir. Oluun ve olmayn gelip geiciliini idrak edin ve her ikisinden de kurtulun. S: eyler ve olaylar geici olabilirler fakat onlar fazlasyla bizimle birlikteler - sonu gelmez tekrarlar halinde. M: Arzular gldrler. Tekrara neden olan arzudur. Arzunun olmad yerde tekrarlamalar da olmaz. S: Korkuya ne dersiniz? M: Arzu gemie, korku gelecee yneliktir. Gemi strabn ans ve onun yinelenmesi korkusu, insan gelecek hakknda endielendirir. S: Bilinmeyenin korkusu da vardr. M: Ac ekmemi olan korkmaz. S: Biz korkmaya mahkm muyuz? M: Korkuyu, kiisel mevcudiyetin glgesi olarak grp onu ylece kabul edinceye kadar, kiiler olarak biz korkmaya mecburuz. Btn kiisel denklemleri terk edin, korkudan kurtulacaksnz. Bu zor deildir. Arzunun sahte olarak tannmas ile arzudan kurtulmuluk kendiliinden gelir. Sizin arzuya kar savamanz gerekmez. Sonuta o bir mutluluk drtdr ve keder var olduu srece de bu normaldir. Yalnz, unu grn ki, arzuladnz eyde mutluluk yoktur. S: Biz zevk peindeyiz. M: Her zevk ac iine sarlmtr. Az zamanda kefedeceksiniz ki, biri olmadan dierine sahip olamazsnz. S: Bir deneyimci, bir de onun deneyimi var. Bu ikisi arasndaki balanty ne yaratmtr? M: Onu hibir ey yaratmamtr. kisi birdir. S: Bir yerde bir taknt olduunu hissediyorum, fakat nerede olduunu bilemiyorum.

M: Taknt, var olmayan dualiteyi her yerde grmekte direnen zihninizdedir. S: Sizi dinlerken zihnim btnyle imdi'de odaklanm durumda. Ve hibir sorum olmad iin hayretteyim. M: Ancak hayrette olduunuz zaman gerei bilebilirsiniz. S: Endie ve korku nedeninin bellek olduunu anlayabiliyorum. Bellee bir son vermenin yollar nelerdir? M: Yollardan sz etmeyin, yollar yoktur. Sizin sahte olduunu grdnz her ne ise o eriyip kaybolur. nceleme karsnda eriyip kaybolma illzyonun doasdr. nceleyin - hepsi bu. Siz sahte olan ykamazsnz, nk onu durmadan yaratyorsunuz. Ondan geri ekilin, umursamayn, onun tesine gein, varl son bulacaktr. S: sa da ktle aldrmamaktan ve bir ocuk gibi olmaktan sz ediyordu. M: Gerek herkes iin birdir, ancak sahte olan kiiseldir. S: Sadhakalar'a baktm ve onlarn kuramlarn incelediim zaman gryorum ki onlar maddi arzularn yerine "spiritel" ihtiras ve emelleri geirmiler. Sizin sylediklerinizden yle anlalyor ki "spiritel" ve "ihtiras" badamaz. Eer "spiritellik" emel ve ihtirastan kurtulmuluu gerektiriyorsa, aratrmacya gayret verecek drt ne olacaktr? Yoga retileri, zgrle ulama arzusunun esas olduundan sz ediyorlar. Bu arzu ve emelin en stn biimi deil midir? M: htiras, emel kiiseldir, zgrleme ise kiisel olandan kurtulutur. zgrlemede emelin hem znesi, hem nesnesi artk yoktur. tenlik, insann gsterdii abalarn meyvesini devirme zlemi deildir. O, iteki ilginin sahte olandan, esas olmayandan, kiisel olandan baka yne evrilmesinin ifadesidir. S: Geen gn bize, geree varmadan nce mkemmellie ulanmay ryamzda bile gremeyeceimizi, nk zihnin deil, z Varln tm mkemmelliklerin kayna olduunu sylediniz. zgrle ulamak iin esas olan eer erdemde mkemmellik deilse, nedir? M: zgrlk, baz yntemlerin ya da koullarn ustaca uygulanmas ya da kullanlmas sonucu kazanlmaz. O, nedensel srecin tesindedir. Onu hibir ey zorlayamaz ya da engelleyemez. S: yleyse neden burada, imdi zgr deiliz? M: Fakat biz "burada ve imdi" zgrz. Baml olduunu imgeleyen yalnzca zihindir. S: mgelemeye ne son verir? M: Ona niin son veresiniz? Bir kez, zihninizi ve onun mucizevi gcn bilirseniz ve onu zehirlemi olan -ayr, tecrit olmu kiilik- fikrini giderirseniz, onu, ok elverili olduu kendi alannda, kendi halinde almaya brakrsnz. Zihni, olmas gereken yerde ve kendi iiyle megul tutarsanz, bu zihnin kurtuluudur. S: Zihnin ii nedir? M: Zihin kalbin kardr ve dnya da onlarn evi - aydnlk ve mutlu tutulmas gerekir. S: Henz anlam deilim, zgrlemeyi engelleyen hibir ey yoksa, neden burada ve imdi gereklemiyor o? M: zgrlemenin yolu zerinde hibir ey yoktur ve o burada ve imdi gerekleebilir; ne var ki siz baka eylere kar daha fazla bir ilgi ve heves duymaktasnz. Ve siz o heveslerinizle savaamazsnz. Onlarla birlikte olup iyice inceleyerek, onlarn yanllardan, yarglardan ve deer bimelerden ibaret olduklarn belli edilerini gzlemlemeniz gerekir. S: Gidip byk bir insan, mbarek (ermi) bir kii ile kalsam, bir yardm olmaz m? M: Mbarek insanlar her zaman sizin ulaabileceiniz yerdedirler, ama siz onlar tanmyorsunuz. Kimin byk ve mbarek olduunu nasl bileceksiniz? Sylentilere gre mi? Bu konularda bakalarna, hatta kendinize gvenebilir misiniz? Kendinizi her trl kukunun tesinde ikna edebilmeniz iin tavsiyelerden, vglerden ve hatta geici vecit hallerinden fazlasna ihtiya vardr. Siz byk ve mbarek bir insanla karlaabilirsiniz de bu iyi ansnzdan uzun sre haberiniz bile olmaz. Byk bir adamn kk yalardaki olu, babasnn byk bir adam olduunu yllar boyu bilmeyecektir. Bykl tanyabilmek iin olgunlamanz, kutsallk iin gnlnz arndrmanz gerekir. Aksi halde vaktinizi ve paranz boa harcam ve hayatn size sunduklarn bilmeden karm olursunuz. Dostlarnz arasnda iyi insanlar var, onlardan ok ey renebilirsiniz. Ermilerin peinden koup

durmak da bir oyun oynamadr. Onun yerine kendinizi hatrlayn ve gnlk hayatnz acmaszca gzlemleyin. Samimi ve ciddi olun, dikkatsizliin ve imgelemenin balarn kopartmakta baarszla dmeyeceksiniz. S: Yapayalnz mcadele etmemi mi istiyorsunuz? M: Hibir zaman yalnz deilsiniz. Size her zaman en sadk ekilde hizmet eden glerin ve varlklarn huzurundasnz. Onlar alglasanz da alglamasanz da, onlar gerektirler ve faaldirler. Her eyin sizin zihninizde olduunu, sizin zihinden te olduunuzu ve gerekten yalnz banza olduunuzu ne zaman idrak ederseniz, ite o zaman her ey sizsiniz. S: Her-eyi-bilen ne demektir? Tanr her-eyi-bilen midir? Siz her eyi bilen misiniz? iittiimiz bir deyim var - evrensel tank. Bu ne demektir? Kendini-idrak, her eyi bilmeye mi delalet eder? Yoksa o bir zel eitim meselesi midir? M: Bilgiye kar tm merak ve ilgiyi btnyle yitirmek, her- eyi-bili ile sonulanr. Bu, bilinmesi gerekeni, hatasz eylem iin, doru zamanda bilme yeteneidir. Ne de olsa. Bilgi eylem iin gereklidir ve eer siz bilinci iin iine sokmadan doru ve spontane eylem yapabiliyor sanz, ok daha iyidir. S: nsan bir bakasnn zihnini bilebilir mi? M: nce kendi zihninizi bilin. O tm evreni ierir ve daha da yer kalr! S: Sizin ilerlikte olan kuramnza gre, yle grnyor ki, uyanklk hali temelde rya ve ryasz uyku halinden farkl deil. Bu hal temelde, bedenle zdeleme yanlgs vakas- dr. Bu belki dorudur, fakat bunun gerein tm olmadn hissediyorum. M: Gerei bilmeye uramayn,- nk zihin yoluyla edinilen bilgi gerek bilgi deildir. Fakat neyin gerek olmadn bilebilirsiniz - ki bu da sizin sahte olandan kurtulmanza yeter. Doruyu bildiiniz fikri tehlikelidir, nk o sizi zihin iinde hapseder. Ancak bilmediiniz zaman, aratrmak iin serbest olursunuz. Ve aratrma yapmadka kurtulu yoktur, nk aratrmamak tutsakln balca nedenidir. S: Diyorsunuz ki, dnya illzyonu "Ben-im" duygusu ile balar. Fakat "Ben-im" duygusunun kkenini sorduumda, onun bir kkeni olmadn, nk incelendiinde onun eriyip kaybolduunu sylyorsunuz. stne bir dnya kurulacak kadar somut olan bir ey bir illzyondan ibaret olamaz. "Ben-im" duygusu, bilincinde olduum tek deimez faktrdr; o nasl sahte olabilir? M: Sahte olan "Ben-im" duygusu deil, fakat kendinizi ne sandnzdr. En kk bir kuku olmakszn, kendinizi sandnz ey olmadnz biliyorum. Mantkl ya da mantksz, siz apak olan yadsyamazsnz. Siz bilincinde olduklarnzn hibiri deilsiniz. Zihninizde kurmu olduunuz yapy ykp datmak iin gayretle ie koyulun. Zihnin kurduunu, zihin ykmaldr. S: Zihin olsun ya da olmasn, imdiki n inkr edemezsiniz. imdi olan vardr. Grn sorgulayabilirsiniz ama olguyu, hayr. Olgunun kkenindeki nedir? M: "Ben-im" tm grnn kkeninde olandr ve bizim hayat dediimiz o art arda sralanan olaylarn arasndaki daimi balantdr. Fakat ben "Ben-im"den teyim. S: Geree varm insanlarn, kendi hallerini tarif ederken genellikle dinlerinden dn aldklar terimler kullandklarn gryorum. Siz Hindu'sunuz ve bylece Brahma, Vishnu ve Shiva'dan sz ediyorsunuz. Hindu yaklamlar, Hindu benzetmeleri kullanyorsunuz. Ltfen bize syleyin szlerinizin ardnda yatan deneyim nedir? Onlar nasl bir gerek hakkndadr? M: Bu bana kullanmay rettikleri lisandr, benim konuma tarzmdr. S: Fakat lisann ardnda ne var? M: Onlar reddetme dnda nasl szcklere dkebilirim? Bu nedenle zamansz, uzaysz, nedensiz gibi szckler kullanyorum. Bunlar da szcklerdir, fakat anlam ykl olmadklarndan benim amacma daha uygundurlar. S: Eer anlamsz iseler, niin kullanyorsunuz? M: nk szcklerin geersiz olduu bir yerde szckler kullanmam istiyorsunuz. S: Grnz anlyorum. Yine sorumu elimden aldnz! 89 -Spiritel Hayatta ilerleme Soran: Biz iki kz, ngiltereden geldik. Yoga hakknda az ey biliyoruz ve buradayz; nk bize, Hintliler'in hayatnda spiritel retmenlerin ok byk rol olduu sylendi.

Maharaj: Ho geldiniz. Burada bulacanz yeni hibir ey yok. Yapmakta olduumuz i zaman-tesidir. O, on bin yl nce de ayn idi, on bin yl sonra da ayn olacak. Yzyllar akp geer, fakat insani sorunlar deimez - strap ekmek ve straba son vermek sorunu. S: Geen gn, yedi yabanc gen Bombay'da ders vermekte olan Gurular'n grmeye gelmilerdi. Guru ile tantm -ok iyi grnl gen bir adam- grne gre ok gereki ve yetenekli bir insan, fakat bir huzur ve sessizlik atmosferiyle evrelenmi. retisi geleneksel ve karma Yoga arlkl; zverili alma, Guru'ya hizmet vb. Gita'daki gibi, zverili almann, kurtulula sonulandn sylyor. Byk plnlar ve projelerle dolu: Birok lkede spiritel merkezler amak zere iiler yetitiriyor. yle grnyor ki onlara sadece yetki vermekle kalmayp, kendi adna i yapmalar iin g de veriyor. M: Evet, g aktarm diye bir ey vardr. S: Ben onlarla birlikteyken, grnmezleiyormuum gibi garip bir duygu iine giriyordum. Mritler Gurular'na olan teslimiyetleri iinde bana da teslimiyet gsteriyorlard! Onlar iin her ne yaptysam, onlara gre bunu yapan onlarn Gurular idi ve beni sadece bir vasta olarak gryorlard. Ben sadece saa ya da sola evrilerek alp kapanacak bir musluk gibiydim. Herhangi bir kiisel iliki yoktu. Onlar beni kendi inanlarna dndrmeyi biraz denediler, bir diren hisseder etmez de, beni dikkat ve ilgi alanlarnn dnda braktlar. Kendi aralarnda bile birbirleriyle pek ilgili grnmyorlard. Onlar bir arada tutan, Gurular'na duyduklar ortak ilgi idi. Bu bana olduka souk, neredeyse insanlk d bir tavr gibi geldi. Kendimi Tanr'nn elinde bir ara gibi grmek bir eydir; ama "Her ey Tanr'dr gr ile, her trl dikkat ve anlayn sizden esirgenmesi ise zalimlie varan bir ilgisizlie gtrebilir. Ne de olsa, btn savalar da zaten "Tanr adna" yaplmtr. Tm insanlk tarihi birbiri ardndan gelen "kutsal savalar"la dolu. nsan asla savata olduu kadar kiiliksiz olamaz! M: Var olma iradesi srar etmeyi, direnmeyi kapsar. Var olma iradesini kaldrn, ne kalr? Mevcut olmak ya da olmamak zaman ve uzay iinde bir eyle ilikilidir; burada ve imdi, orada ve o zaman, bunlar da yine zihindedir. Zihin bir tahmin ve zan oyunu oynar; o her zaman kararszdr, endie iinde ve huzursuzdur. Size sadece bir tanrnn ya da bir Guru'nun aletiymisiniz gibi davranlmas gcnze gidiyor ve size bir kii gibi davranlmasnda srar ediyorsunuz, nk kendi varlnzdan emin deilsiniz ve bir kii olmann rahatlndan, gvenliinden vazgemek istemiyorsunuz. Olduunuza inandnz ey olmayabilirsiniz, ama o size bir sreklilik duygusu veriyor, geleceiniz, imdi'nize doru akyor ve sarsntszca gemie dnyor. Kiisel mevcudiyetinizin yadsnmas korkutucu oluyor, fakat onunla yz yze gelmeli ve tm hayat ile zdeliinizi fark etmelisiniz. O zaman kimin kim tarafndan kullanld sorunu artk kalmaz. S: Grm olduum btn ilgi, bana kendi inanlarn kabul ettirmek iin bir giriimdi. Ben direnince, onlar bana olan tm ilgilerini yitirdiler. M: nsan din deitirmekle ya da rastlant sonucu mrit olmaz. Genellikle, birok hayat boyunca korunmu ve sevgi ve gven iekleri vermi bir kadim balant vardr ki o olmasa, mritlik de olmazd. S: Bir retmen olmaya karar veriinize ne neden oldu? M: yle adlandrldmdan, o hale geldim. Ben kim oluyorum retecek ve kime? Ben neysem siz o'sunuz ve siz neyseniz ben o'yum. "Ben-im" hepimize aittir, hepimiz iin ortaktr, birdir; "Ben-im"in tesinde n ve sevginin usuz bucakszl vardr. Onu grmyorsunuz, nk baka tarafa bakyorsunuz; ben sadece gkyzn iaret edebilirim, yldzlar grmek sizin iinizdir. Yldzlar grmek bazlarnn daha ok vaktini alr, bazlarnn ise daha az; bu onlarn grlerinin berraklna ve aratrmalarnn samimiyet ve ciddiyetine baldr. Bu ikisine sahip olmaldrlar - ben yalnzca cesaret verebilirim. S: Bir mrit olduumda benden ne yapmam beklenir? M: Her mridin kendine zg bir yntemi vardr ve bu genellikle kendi Gurusu'nun retilerine ve kendisinin geree nasl varm olduuna ve kendi terminolojisine gre oluturulmutur. Bu ereve iinde, mridin kiiliine uyarlamalar yaplr. Mride tam bir dnme ve aratrma zgrl verilir ve o, doyasya soru sormas iin cesaretlendirilir. O Gurusu'nun konumundan ve yetkinliinden mutlak surette emin olmaldr, aksi halde, onun inanc mutlak ve eylemi tam olamaz. Sizi sizin tenizdeki mutlak'a gtrecek olan yine kendi iinizdeki mutlak'tr - mutlak gerek, mutlak sevgi, bencil olmamak, kendini-idrak iin tartlmaz faktrlerdir, itenlik ve ciddiyetle bunlara ulalabilir. S: Anladma gre insann bir mrit olmas iin ailesinden, mal ve mlknden vazgemesi gerekir. M: Bu Guru'ya gre deiir. Bazlar erikin mritlerinin mnzeviler ve zahitler olmalarn beklerler; bazlar ise aile hayatn ve grevlerini tevik ederler. ou, rnek bir aile hayatnn vazgei ve terkten daha zor olduu ve olgun ve dengeli bir kiilik iin daha uygun olduu grndedir. Erken aamalarda manastr hayatnn disiplini tavsiye edilebilir. Bu nedenle Hindu kltrnde, rencilerin yirmi be yama kadar rahipler gibi yaamalar beklenir -yoksul, iffetli ve itaatli- evlilik hayatnn zorluklarn ve batan karclklarn gsleyebilecekleri bir karakter oluturabilme frsatn onlara vermek iin.

S: Bu odadaki insanlar kimlerdir? Mritleriniz mi? M: Onlara sorun. nsann mritlii szel dzeyde deil, fakat onun varlnn sessiz derinliklerindedir. Siz kiisel seiminizle renci olmazsnz; o bir kiisel iradeden ok, bir kader meselesidir. retmenin kim olduu nemli deildir - onlar hepsi sizin iyiliinizi isterler. nemli olan rencidir - onun drstl, ciddiyeti ve itenlii. Doru mrit daima doru mridi bulacaktr. S: Yetkin ve sevecen bir retmenin gzetiminde gerei aramaya adanm bir hayatn gzelliini grebiliyorum ve hayrlarn ve nimetlerini hissedebiliyorum. Ne yazk ki ngiltere'ye dnmek zorundayz. M: Mesafe nemli deildir. Eer arzularnz gl ve gerekseler, onlar gereklemek zere hayatnz yourup ekillendireceklerdir. Tohumlarnz ekin ve sonra ii mevsimlere brakn. S: Spiritel hayatta ilerlemenin iaretleri nelerdir? M: Tm endielerden kurtulmuluk, bir rahatlk ve sevin hali, ite derin bir huzur, dta bol enerji. S: Bunu nasl kazandnz? M: Hepsini Gurum'un kutsal huzurunda buldum - kendi adma hibir ey yapmadm. O bana sessiz olmam syledi -yle yaptmelimden geldiince. S: Sizin mevcudiyetiniz de onunki kadar gl m? M: Nasl bilebilirim? Benim iin - tek mevcudiyet o. Eer benimleyseniz, onunlasnz demektir. S: Her Guru beni kendi Gurusu'na havale ediyor. Balang noktas neresi? M: Evrende aydnlanma ve kurtulu iin i grmekte olan bir kudret vardr. Biz ona Sadashiva deriz, o her zaman insanlarn gnlndedir. Birletirici faktr odur. Birlik - zgrletirir. zgrlk - birletirir. Sonuta hibir ey benim ya da sizin deildir her ey bizimdir. Hele bir kendinizle bir olun, her eyle bir olacaksnz, tm evren eviniz olacak. S: Btn bu yceliklerin sadece "Ben-im" duygusu zerinde karar klmakla gerekleeceini mi sylemek istiyorsunuz? M: Kesin olan, basit olandr, karmak olan deil. Her nedense insanlar sade, kolay ve her zaman el altnda olana pek gvenmezler. Sylediklerim hakknda neden drst bir deneme yapmyorsunuz? O ok kk ve nemsiz gibi grnebilir, fakat o byyerek gl, grkemli bir aa olacak tohum gibidir. Kendinize bir ans verin! S: Birok insann burada sessizce oturduunu gryorum. Onlar ne iin geldiler? M: Kendileriyle bulumak iin. Evlerinde dnya fazlasyla onlarla beraber. Burada hibir ey onlar rahatsz etmez. Gnlk tasalarndan, dertlerinden biraz uzaklap, kendi ilerinde esas olanla temasa geme anslar olur. S: z-farkndalk eitimi nasl yrtlr? M: Eitime ihtiya yoktur, farkndalk her zaman sizinledir. Da yneltmekte olduunuz ayn dikkati ie evirin. Yeni ve zel bir farkndalk biimi gerekmez. S: insanlara kiisel olarak yardm eder misiniz? M: insanlar sorunlarn grmek zere gelirler. Grne gre bir yardm alyorlar, yoksa gelmezlerdi. S: Her arandnz zaman hazr bulunur musunuz? Yoksa yapacanz baka iiniz var mdr? M: Her zaman hazrm. S: Anlyorum ki hibir i spiritel retmenlik iinden daha nemli deildir. M: Maksat, en stn nemi tar. 90 -z Varlgnza Teslim Olun Soran: Amerika Birleik Devletleri'nde dodum ve son on drt ay Sri Ramana Aram'nda geirdim; imdi annemin beni bekledii Birleik Devletlere geri dnyorum.

Maharaj: Plnnz nedir? S: Bir hemirelik ehliyeti alabilirim ya da evlenirim, bebeklerim olur. M: Evlenmek istemenizin nedeni nedir? S: Spiritel bir yuva salamak, dnebildiim en stn sosyal hizmet eklidir. Fakat elbette hayat baka trl de ekillendirilebilir. Her ne gelirse ben hazrm. M: Sri Ramana Aram'nda bu on drt ayda size ne verdiler? Buraya geldiiniz zamanki halinizden hangi bakmdan farklsnz? S: Artk korkmuyorum. Bir lde huzur buldum. M: Bu ne tr bir huzur? stediinize sahip olmann huzuru mu, yoksa sahip olmadnz istememenin huzuru mu? S: Her ikisinden de biraz, sanrm. Bu hi kolay deildi. Aram'n ok huzur dolu bir yer olmasna karn, i dnyamda azap iindeydim. M: ve d arasndaki ayrmn yalnzca zihinde olduunu idrak ettiiniz zaman, artk korkunuz kalmaz. S: Bende bu farknda olu hali gelip gidiyor. Henz mutlak btnln deimezliine ulaamadm. M: Pekl, byle inandnz srece sadhananz'a devam etmelisiniz; tamam olmadnz yanlgsndan kurtuluncaya kadar. Sadhana ste eklenmi olanlar kaldrr. Siz kendinizi zaman ve uzay iinde bir noktadan daha kk olarak idrak ettiiniz zaman, hani kesilemeyecek kadar kk ve ldrlemeyecek kadar ksa mrl olduunuzu, o zaman ve ancak o zaman btn korkular gider. Siz ine ucundan daha kk- seniz, ine sizi delemez - siz ineyi delebilirsiniz? S: Evet, bazen yle hissediyorum - yenilmez. Korkusuz olmaktan da te - korkusuzluun ta kendisi oluyorum. M: Sizin Aram'a gitmenize ne sebep oldu? S: Mutsuz bir ak ilikim oldu ve mthi ac ektim. Ne iki, ne ilalar bana yardm edebildi. El yordamyla bir eyler aratrrken, baz Yoga kitaplaryla karlatm. Kitaptan kitaba, ipucundan ipucuna derken, Ramana Aram'na geldim. M: imdiki zihin halinizi dikkate aldnzda, ayn trajedi tekrar banza gelseydi, nceki kadar ok ac eker miydiniz? S: Hayr, tekrar ac ekmeme izin vermezdim. Kendimi ldrrdm. M: Demek lmekten korkmuyorsunuz! S: lmn kendisinden deil fakat lmekten korkuyorum. lm srecinin strapl ve irkin olduunu dnyorum. M: Nereden biliyorsunuz? yle olmas gerekmez. O gzel ve huzurlu olabilir. lm olaynn sizinle deil de bedeninizle ilgili olduunu bir kez bilince, bedeninizin karlp atlan bir giysi gibi dmesini seyredersiniz. S: Bendeki lm korkusunun bilgiden deil, kuruntudan kaynaklandnn tamamen farkndaym. M: insanlar her saniye lyorlar. lmenin korku ve azab dnyann zerinde bir bulut gibi asl duruyor. Korkmanza almaz. Fakat bir kez bilirseniz" ki sadece beden lr ve bellein sreklilii ve onda yansyan "Ben-im" duygusu lmez, artk hi korkmazsnz. S: lelim de grelim. M: Dikkat edin, greceksiniz ki hayat ve lm birdir ve hayat olmak ile olmamak arasnda nabz gibi atar ve her biri tamam olmak iin dierine muhtatr. Siz lmek iin dodunuz ve yeniden domak iin leceksiniz. S: Bamllklardan kurtulu bu sreci durdurmaz m? M: Bamllklardan kurtulu korkuyu giderir, olguyu deil. S: Yeniden domaya zorlanacak mym? Ne kadar dehet verici! M: Zorlanma yoktur. stediinizi alrsnz. Kendi plnlarnz kendiniz yapar ve onlar yerine getirirsiniz.

S: Kendi kendimizi ac ekmeye mahkm eder miyiz? M: Biz aratrma ve inceleme yoluyla byrz. Ve inceleme yapmak iin deneyime ihtiyacmz vardr. Anlamam olduklarmz tekrarlama eilimin deyiz. Eer duyarl ve zeki isek, ac ekmemize gerek olmayabilir. Ac dikkate davettir ve dikkatsizliin de cezasdr. Akllca ve sevecenlikle yaplan eylem tek devadr (aredir). S: Zekm gelitii iindir ki yeniden strap ekmeye katlanamam. ntiharn ne kusuru var? M: Hibir kusuru yok, eer sorunu zerse. Eer zmezse ne olacak? D etkenlerin neden olduu strap -ok ac veren ve tedavisi olanaksz bir hastalk ya da dayanlmaz bir felaket- bir lde hakl bir mazeret olabilirse de, bilgeliin ve efkatin olmad yerde intihar yardmc olamaz. Budalaca bir lm yeniden doan budalalk demektir. Ayrca, dikkate alnmas gereken karma sorunu vardr. Dayanmak, sabretmek genellikle en akllca yoldur. S: nsann strab, had safhada ve umutsuz da olsa, katlanmas zorunlu mudur? M: Dayanmak, tahamml etmek bir eydir, aresiz azap bir baka eydir. Dayanmak, sabretmek anlaml ve yararldr, azap ise yararsz. S: Karma konusunda tasalanmaya ne gerek var? O naslsa kendi kendine zmlenir. M: Karmamzn ou kolektiftir. Bakalarnn gnahlarndan dolay ac ekeriz, bakalarnn da bizimkilerden ac ektikleri gibi. nsanlk birdir. Bu gerei bilmemek onu deitirmez. Eer bakalarnn aclarna kar umursamaz olmasaydk, kendimiz ok daha mutlu insanlar olabilirdik. S: Kendimi daha duyarl hale gelmi buluyorum. M: yi. Bunu sylerken zihninizdeki nedir? Bir kadn bedeni iinde duyarl bir kii mi? S: Bir beden var, efkat var, bellek var ve daha birok ey ve tutumlar; bunlara toplu olarak kii denilebilir. M: "Ben-im" fikri de dahil mi? S: "Ben-im", bir kiiyi meydana getiren birok eyi iinde tutan bir sepet gibidir. M: Ya da o daha ok, sepetin rld sttr. Kendinizi bir kadn olarak dndnz zaman, bir kadn olduunuzu mu, yoksa bedeninizin bir dii olarak tanmlandn m kastediyorsunuz? S: O benim ruh halime gre deiir. Bazen kendimi sadece bir farkndalk merkezi olarak hissederim. M: Ya da bir farkndalk okyanusu. Fakat ne kadn, ne erkek olduunuz ve durumlarn ve koullarn neden olmad ve rastlant eseri olmayan baz anlar var m? S: Evet, var, fakat onlardan sz etmekten ekmiyorum. M: Sadece bir ima yeter. Daha fazla sylemek zorunda deilsiniz. S: Huzurunuzda sigara imeme izin var m? Biliyorum, bir bilgenin huzurunda sigara imek adet deildir. M: Elbette iebilirsiniz, kimse aldrmayacaktr. S: Sknet bulmaya ihtiyacm var. M: Bu Amerikallar ve ngilizler iin ou zaman byledir. Uzunca bir sadhana'dan sonra enerjiyle dolar ve bir boalma yolu ararlar. Onlar topluluklar (cemaatler) rgtlerler, Yoga retmeni olurlar, kitap yazarlar - tkenmez olan gcn kaynan bulma ve onu kontrol altnda tutma sanatn renmek iin sessiz kalp enerjilerini ie evirmenin dnda her eyi yaparlar. S: tiraf edeyim ki imdi ok faal bir hayat srmek iin geri dnmek istiyorum, nk enerji doluyum. M: Kendinizi beden ve zihin olarak kabul etmemeniz kouluyla, istediinizi yapabilirsiniz. Bu, bedeni ve onunla birlikte olan her eyi fiilen brakmaktan ok, sizin beden olmadnz berrak bir ekilde anlamanz ve olaylar iinde duygusal bamllklardan bir uzak duru meselesidir. S: Neyi kastettiinizi biliyorum. Drt yl kadar nce, fiziksel dnyay reddetme dneminden getim; kendime giysiler almyor, sadece en basit yiyeceklerle yetiniyor, tahta stnde yatyordum. nemli olan yoksunluklar kabullenmektir, yoksa

konforsuzluun kendi deil. imdi unun farkna vardm, hayat geldii gibi ho karlamak ve onun sunduu her eyi sevmek en iyisidir. Eer birka ocua hayat ve doru bir kltr vermekten daha fazla bir ey yapamazsam da - pekl; her ne kadar gnlm btn ocuklar iin sevgiyle doluysa da hepsine yetiemem. M: Siz erkek-kadn kimlikleriyle megulseniz, o zaman evlenir ve ocuk yaparsnz. Kendinizi bir beden olarak kabul etmediiniz zaman, aile hayat ne denli youn ve ilgin olursa olsun, o ancak zihnin ekrannda oynanan bir oyun olarak grlr ve farkndalk oradaki tek gerektir. S: Tek gerein farkndalk olduunda niin srar ediyorsunuz? Farknda olunan da, devam ettii srece bir o kadar gerek deil midir? M: Fakat o devam etmez! Anlk realite bamsz deildir; o, zaman-tesi olana bamldr. S: Srekli mi, yoksa kalc m demek istiyorsunuz? M: Mevcudiyette sreklilik olamaz. Sreklilik, gemi-imdi- gelecek'teki kimlik aynln gerektirir. Byle bir aynlk mmkn deildir, nk tanmlama vastas durmadan dalgalanp deiir. Sreklilik, kalclk, bunlar bellein yaratt illzyonlardr; yalnzca zihnin projekte ettii -aslnda mevcut olmayan- bir resim, bir kalptr. Beden ve zihin, kadn ve erkek gibi, ister kalc ister geici btn fikirleri terk edin, geriye ne kalr? Btn ayrlklardan vazgeildiinde sizin zihin haliniz nedir? Ben farkllklardan vazgeilmesini kastetmiyorum, nk onlar sz tezahr olmaz. S: Ayrlk koymadm zaman mutlu ve huzurluyum. Fakat her naslsa tekrar tekrar yolumu ve ynm kaybediyor ve mutluluu dtaki eylerde aramaya balyorum. huzurum niin bir kararda kalmyor, anlayamyorum. M: Skn ve huzur da sonuta bir zihin halidir. S: Zihnin tesinde sessizlik var. Ve onun hakknda sylenecek hibir ey yok. M: Evet. Sessizlik hakkndaki btn konumalar grltden ibarettir. S: Kendi doal mutluluumuzun tadn tattktan sonra bile neden hl dnyevi mutluluu aryoruz? M: Zihin bedene hizmetle megulken mutluluk kaybolmutur. Onu yeniden kazanmak iin haz aramaya balar. Mutlu olma drts dorudur, fakat onu salama yollar yanltcdr, gvenilmezdir ve gerek mutluluk iin de ykc olur. S: Haz her zaman yanl mdr? M: Bedenin ve zihnin doru hali ve doru kullanm alabildiine haz vericidir. Yanl olan, haz aray iinde olmaktr. Mutlu olmak iin abalamayn, daha iyisi, mutluluk arayn sorgulayn. Mutluluk aryorsunuz, nk mutlu deilsiniz. Neden mutsuz olduunuzu bulun. Mutlu olmadnzdan, mutluluu hazda ararsnz; haz ac getirir, bunun iin de ona dnyevi dersiniz; o zaman baka trl bir hazz, acsz bir hazz zlersiniz, ona da ilah (tanrsal) dersiniz. Gerekte haz, acnn geici olarak erteleniidir. Mutluluk dnyevi ve dnyevi olmayan, ite ve dta vaki olan her eydir. Fark gzetmeyin ve ayrlmaz olan ayrmayn ve kendinizi hayata yabanclatrmaym S: Sizi imdi ne kadar iyi anlyorum! Ramana Aram'nda kalmdan nce vicdanmn insafsz despotluu altnda durmadan kendimi yarglyordum. imdi ise gerginliimi tamamen atm haldeyim ve kendimi olduum gibi kabul ediyorum. Birleik Devletlere dndm zaman, hayat geldii gibi kabul edeceim. Bhagavan'n ltf olarak. Ve acsn da tatls kadar honutlukla karlayacam. Aram'da rendiklerimden biri de budur - Bhagavan'a gvenmek. Daha nce byle deildim. Gvenemezdim. M: Bhagavan'a gvenmek kendinize gvenmektir. Farkna varn ki her ne olursa size, sizin tarafnzdan, sizin vastanzla olur ve siz her ne alglarsanz, onun yaratan, tadna varan ve yok edenisiniz; o zaman korkmayacaksnz. Zihninizin aynasnda eitli resimler grnr ve kaybolurlar. Onlarn tmyle kendi eseriniz olduklarn bilerek, geli ve gidilerini sessizce izleyin; uyank fakat tedirgin olmadan. Bu sessiz gzlem hali Yoga'nn temelidir. Resmi grrsnz, ama siz resim deilsiniz. S: unu fark ettim: lm dncesi beni korkutuyor, nk yeniden domak istemiyorum. Biliyorum, kimse beni zorlamaz, ama doyuma uratlmam arzularn basks ok ar ve diren gsteremeyebilirim. M: Diren sorunu olmaz. Doan ve yeniden doan siz deilsiniz. Brakn olacak olsun, onun oluunu gzlemleyin. S: yleyse niin megul olmal?

M: Fakat megulsnz! Ve resim sizin gzellik, sevgi ve gerek duygunuzla atmaya devam ettii srece, megul olmaya da devam edeceksiniz. Uyum ve huzur arzusu kknden sklp atlamaz. Fakat bir kez doyuma uradnda, ilgi biter ve bedensel hayat dikkat alan dnda zahmetsizce yrr. O zaman bedende de domazsnz; bedenlenmi veya bedensiz olmak sizin iin ayndr. Size hibir eyin olmayaca bir noktaya ularsnz. Bedensiz olduunuzdan, ldrlemezsiniz; sahibi olduunuz hibir ey bulunmadndan, soyulamazsnz; zihniniz olmadndan, aldatlamazsnz. Bir arzunun ya da bir korkunun taklabilecei hibir nokta yoktur. Hibir deiiklie tabi olamayacanza gre, baka ne sorun kalr? S: Nedense, lm fikrinden holanmyorum. M: Bu ok gen olduunuzdandr. Kendinizi ne kadar daha ok bilirseniz, o kadar daha az korkarsnz. Kukusuz, can ekime ho bir manzara deildir, fakat lmekte olan insan nadiren bilinlidir. S: Bilinci tekrar geri gelir mi? M: Bu uykuya benzer. Kii, bir zaman iin dikkat oda dna kar, sonra geri gelir. S: Ayn kii mi? M: Kii koullarn yaratt bir ey olduundan, onlarla birlikte deiir; alevin yakta gre deimesi gibi. Yalnz sre, zaman ve mekn yaratarak hep devam eder. S: Neyse, Tanr beni gzetecektir. Her eyi ona brakabilirim. M: Tanr inanc bile yol stndeki bir aamadr. Sonunda hepsini terk edersiniz, nk yle basit bir eye varrsnz ki onu ifade edecek sz yoktur. S: Ben henz yeni balyorum. Balangta inancm yoktu, gvenim yoktu; olaylar oluruna brakmaktan korkardm. Dnya bana ok tehlikeli ve dmanca bir yer gibi grnrd. imdi ise hi olmazsa Guru'ya ya da Tanr'ya gvenmekten sz edebiliyorum. Brakn, byyeyim, Beni ileri doru zorlamayn. Brakn, kendi hzmla, kendi admlarmla ilerleyeyim. M: Elbette ilerleyin, ama ilerleyemiyorsunuz. Hl kadn ve erkek, yal ve gen, hayat ve lm fikirleri iine saplanp kalmsnz. Devam edin, teye gidin. Tandnz ey sizce alp geilmi olur. S: Efendim, her gittiim yerde insanlar bende kusur bulmay ve beni drtklemeyi kendilerine grev ediniyorlar. Ben bu spiritel servet edinme iinden bktm usandm. imdiki halimin ne kusuru var ki, ne kadar grkemli de olsa, gelecek iin feda edilmesi gereksin? Siz gerein imdi'de olduunu sylyorsunuz. Ben imdi'mi seviyorum. Onu istiyorum, iinde bulunduum durum ve onun gelecei hakknda sonsuza dek tasa ekmek istemiyorum. Daha ounu ve daha iyisini kovalamak istemiyorum. Brakn, imdi sahip olduumu seveyim. M: Tamamen haklsnz, yle yapn. Ancak, drst olun -neyi seviyorsanz onu sevin- urap zorlanmayn. S: Ben buna Guru'ya teslim olmak derim. M: Niye dalatryorsunuz? Kendi z varlnza teslim olun, ki her ey onun bir ifadesidir. 91 -Haz ve Mutluluk Soran: Yirmi be yanda gen bir dostuma, tedavisi olanaksz bir kalp hastas olduu sylenmi. Bana, yava bir lme intihar tercih ettiini yazm. Ben de ona Bat tbbnca tedavisi olanaksz bir hastaln, baka bir yoldan iyiletirilebilme- si olaslndan sz ettim. nsan bedeninde hemen hemen bir anda deiiklik meydana getiren Yogik gler var. Srekli oru da neredeyse mucizeler yaratabiliyor. Ona lmek iin acele etmemesini, baka yaklamlar da denemesini yazdm. Bombay yaknlarnda bir yerde yaayan bir Yogi var, baz mucizevi glere sahip. O, bedeni yneten yaam glerini kontrol etmekte uzmanlam. Onun baz mritleriyle tantm ve onlar araclyla kendisine arkadamn mektubunu ve fotorafn gnderdim. Bakalm ne olacak? Maharaj: Evet, mucizeler sk sk olur. Fakat yaama irade ve isteinin de olmas gerek. Onsuz mucize olmaz. S: Byle bir arzu telkin edilebilir mi? M: Yzeysel olarak, evet. Fakat bu, zamanla ypranr. Temelde hi kimse bir bakasn yaamaya zorlayamaz. Ayrca, intiharn kabul edildii ve sayg grd kltrler de vardr. S: nsann doal mrn yaayarak tamamlamak ykmll yok mudur?

M: Doal - kendiliinden - kolay - evet. Fakat hastalk ve strap doal deildir. Her ne gelirse ona sarslmadan dayanmann soyluluu ve erdemi vardr, fakat anlamsz ikence ve aalanmay reddetmenin onurluluu (vakar) da vardr. S: Bana bir siddha tarafndan yazlm bir kitap verildi. Siddha orada, bandan geen birok garip, hatta inanlmaz deneyimi anlatyor. Ona gre gerek bir sadhaka'nn yolu, onun Gurusu'nu bulmas ve ona bedeni, zihni ve kalbiyle teslim olmas ile sona erer. Guru idareyi ele alr ve mridinin tm hayatndan, hayatndaki en kk olaydan bile o sorumlu olur, ta ki ikisi bir oluncaya kadar. Bazlarnca buna, aynlama yoluyla geree var denebilir. Mrit, kontrol edemedii ve direnemedii bir gce teslim olmutur ve kendisini frtna iindeki aresiz bir yaprak gibi hisseder. Onu delirmekten ve lmden koruyan tek ey, Gurusu'nun sevgisine ve gcne olan gven ve inancdr. M: Her retmen kendi deneyimine gre retir. Deneyimi inan ekillendirir ve inanc deneyim ekillendirir. Guru bile mrit tarafndan, onun suretinde ekillenir. Guru'yu ycelten mrittir. Guru, iten ve dtan i gren zgrletirici bir gcn faili, temsilcisi olarak grldnde, artk ona tam gnlle teslimiyet kolay ve doal hale gelir. Ac iinde kvranan bir adam kendisini nasl tamamen bir operatrn ellerine emanet ederse, bir mrit de ylece, ekinmeden kendisini mridine emanet eder. Had safhada bir ihtiya hissedildiinde yardm aramak ok doaldr. Fakat Guru ne denli gl olsa da, kendi iradesini mridine empoze etmemelidir. te yandan, gvenmeyen ve tereddt eden bir mrit doyumsuz kalmaya mahkmdur ve bunda Guru'nun bir kusuru yoktur. S: O zaman ne olur? M: Her eyin baarsz kald yerde, hayat retir. Fakat hayatn derslerinin gelmesi uzun bir zaman alr. Gvenmek ve itaat etmekle birok gecikme ve dert nlenmi olur. Fakat byle bir gven, ancak kaytszlk ve huzursuzluk, yerlerini berrakla ve sknete terk ettikleri zaman gelebilir. Kendini kk gren bir insan ne kendine ne de bakasna gvenebilir. Bu nedenle, balangta retmen, rencisinin yce olan asl, soylu doas ve muhteem kaderi hakknda onu ikna etmek iin elinden geleni yapar. Ona, kendisi hakknda, nnde uzanan sonsuz olanaklar hakknda gven alamak zere, baz ermilerin deneyimlerini ve kendi deneyimlerini anlatr. zgven ve retmene itimat bir araya gelince, rencinin karakterinde ve hayatnda hzl ve derin deiimler meydana gelir. S: Ben deimek istemeyebilirim. Hayatm imdiki haliyle yeterince iyi. M: Byle sylyorsunuz, nk yaadnz hayatn ne kadar strapl olduunu grmediniz. Siz aznda bir ekerlemeyle uyuyan bir ocua benziyorsunuz. Tamamen ben-merkezci olduunuzdan, kendinizi bir an iin mutlu hissedebilirsiniz ama strabn evrenselliini grmek iin insanlarn yzlerine bir iyice bakmak yetecektir. Kendi mutluluunuz dahi ok incinebilir ve ksa mrldr, bir banka iflasnn ya da mide lserinin insafna kalmtr. Bu mutluluk, iki keder arasnda bir anlk bir soluk altr, yalnzca bir aralktr. Gerek mutluluk ise yara almaz, nk koullara baml deildir. Kendinize korkusuzca bakn, hemen fark edeceksiniz ki mutluluunuz koullara ve durumlara baldr, yleyse gerek deil geicidir. Gerek mutluluk iten doru akar. S: Sizin mutluluunuzun bana ne yarar var? M: Siz sadece istemekle onun tmne ve daha da fazlasna sahip olabilirsiniz. Fakat istemiyorsunuz. S: Neden byle sylyorsunuz? Tabii ki mutlu olmak isterim. M: Siz hazlarla pekl yetinebilmektesiniz. Mutlulua yer yok. Kabnz boaltn ve temizleyin. Baka trl doldurulamaz o. Bakalar size zevk verebilir, fakat mutluluk, asla. S: Zevk verici olaylar dizisi pekl yeterlidir. M: Bu ok gemeden felaketle olmasa bile acyla sona erer. Zaten Yoga, srekli mutluluu ite araytan baka nedir ki? S: Siz sadece Dou iin konuabilirsiniz. Bat'da koullar farkldr ve syledikleriniz orada geerli olmaz. M: Keder ve korku sz konusu olduunda onun Dou'su veya Bat's olmaz. Sorun evrenseldir - strap ve strabn son bulmas. Istrabn nedeni bamllk; aresi, bamszlktr. Yoga, kendini-anlama yoluyla kendini zgrletirme bilimi ve sanatdr. S: Kendimi Yoga iin uygun grmyorum. M: Baka ne iin uygunsunuz? Btn gelip gidileriniz, zevk araylarnz, sevmeniz, nefret etmeniz - btn bunlar sizin gerek kendi koyduunuz, gerekse kabul ettiiniz kstlamalara kar savatnz gsteriyor. Cahilliiniz iinde hatalar iliyor ve hem kendinize hem bakalarna ac veriyorsunuz, fakat o drty hisseder ve onu yadsyamazsnz. Doumu, mutluluu ve lm

aratan ayn drt, anlay ve zgrl de aratacaktr. O bir gemi pamuk yk iindeki bir kvlcm gibidir. Onu bilmeyebilirsiniz, fakat er ya da ge gemi alevler iinde kalacaktr. zgrleme doal bir sretir ve sonuta, kanlmazdr. Fakat onu imdi'ye getirmek sizin gcnz dahilindedir. S: yleyse dnyada niin bu kadar az sayda zgrlemi insan var? M: Bir ormanda, belli bir zamanda, aalardan ancak bazlar tam iek am olurlar, ama hepsinin sras gelecektir. Er ya da ge, sizin fiziksel ve zihinsel kaynaklarnz tkenecekler. O zaman ne yapacaksnz? Umutsuzlua m deceksiniz? Pekl, umutsuzlua daln. Umutsuzluktan bkp, soru sormaya balayacaksnz. te o anda bilinli Yoga iin hazrsnz demektir. S: Btn bu araylar tefekkrleri hi doal bulmuyorum. M: Sizinkisi, doutan ktrm olan birinin doalldr. Farknda olmayabilirsiniz, fakat bu sizi normal yapmyor. Doal ve normal olmak ne demektir, bilmiyorsunuz, bunu bilmediinizi de bilmiyorsunuz. imdiki halde rastgele srkleniyorsunuz, bu nedenle tehlikedesiniz, nk byle srklenip gitmekte olanlarn bana her an her ey gelebilir. Uyanp durumunuzu grmeniz daha iyi olurdu. Var olduunuzu biliyorsunuz. Ne olduunuzu ise bilmiyorsunuz. Ne olduunuzu bulun. S: Dnyada niin bu kadar ok strap var? M: Bencillik strabn nedenidir. Baka bir neden yoktur. S: Anladma gre strap snrlln doasnda var. M: Kederin nedeni, farkllklar ve ayrmlar deildir. eitlilik iinde birlik doaldr ve iyidir. Ancak ayrlklk ve karclk dnyada gerek strabn ortaya kmasna neden olur.

92- "Ben Beden im" Fikrinin tesine Gein Soran: Bizler bo kovalamacalar iinde kouan hayvanlar gibiyiz ve bunun sonu hi gelmeyecek gibi grnyor. Bir k yolu var mdr? Maharaj: Size, sizi dndrp dolatrp yine balang noktanza geri getirecek olan birok yol nerilecektir. nce unu idrak edin, sorununuz ancak uyanklk halinizde mevcuttur ve ne kadar ac verici de olsa, uykuya daldnzda onu tamamen unutabilirsiniz. Uyankken bilinlisiniz; uyurken sadece canlsnz. Bilin ve hayat - her ikisine de Tanr diyebilirsiniz; fakat siz her ikisinden tesiniz. Tanr'dan te, olmaktan ve olmamaktan da te. Kendinizi her ey ve her eyden te olarak bilmenize engel olan, bellee dayanan zihindir. Siz ona gvendiiniz srece sizin zerinizde gce sahip olacaktr; onunla mcadele etmeyin, sadece, ona aldrmayn. Dikkat ve ilgiden yoksun kalnca o yavalar ve ileyi mekanizmasn belli eder. Onun doasn ve amacn bir kez anladnzda ise onun hayal rn sorunlar yaratmasna izin vermeyeceksiniz. S: Kukusuz btn sorunlar hayal rn deil. Gerek sorunlar da var. M: Zihnin yaratmam olduu hangi sorun var ki? Hayat ve lm sorunlar yaratmaz; aclar ve hazlar gelir ve giderler, yaanr ve unutulurlar. Sempati ve antipatilerin renklendirdii yaknlama ve saknma sorunlarn yaratan bellektir ve beklentilerdir. Gerek ve sevgi insann asl doasdr ve akl ve gnl, onun ifade vastalardr. S: Zihni kontrol altna nasl almal? Gnle gelince, o ne istediini bilmiyor. M: Onlar (akl-gnl) karanlkta alamazlar. Onlarn doru ilev grmeleri iin saf farkndalk na ihtiyalar vardr. Durumu kontrol altnda tutan tm abalar onlar sadece bellein diktasna tabi klacaktr. Bellek iyi bir hizmetkrdr fakat kt bir efendidir; kefi etkin bir biimde engeller. Gerekte abaya yer yoktur. O, bedenle zdelemeden ileri gelen bir bencilliktir ki btn sorunlarn altnda yatan da bu temel sorundur. Ve bencillik de aba harcayarak deil, sadece nedenleri ve sonular berrak ve derinlemesine bir bakla grerek giderilebilir. aba, badatrlamayan arzular arasndaki atmann iaretidir. Onlar olduklar gibi grlmelidirler - ancak o zaman zlp kaybolurlar. S: Ve ne kalr? M: Deimez olan kalr. Byk skn, derin sessizlik, gerein gizli gzellii kalr. Onu szlerle aktarabilmek mmkn deildir, ama o bizzat deneyimlemeniz iin bekliyor. S: nsann geree varmas iin buna uygun ve lyk olmas gerekmez mi? Doamz tepeden trnaa hayvansaldr. Onu fethetmedike, gerein douunu nasl bekleyebiliriz? M: Hayvan rahat brakn. Siz sadece ne olduunuzu anmsayn. Gn iinde her bir kk olay size unu anmsatsn: Tank olarak siz olmasaydnz, ne hayvan ne de Tanr olurdu. Anlayn ki siz her ikisisiniz, var olan her eyin z ve cevherisiniz, bu anlaynzda sabit olun. S: Anlay yeterli midir? Daha somut kantlara ihtiyacmz yok mu? M: Kantlarn geerliliine karar verecek olan sizin anlaynzdr. Fakat kendi varlnzdan daha somut ne kant bekliyorsunuz? Her nereye gitseniz, kendinizi bulursunuz. Zaman iinde ne kadar uzaklara ulasanz, oradasnzdr. S: Apaktr ki ben her yerde ve ebedi olan deilim. Ben yalnzca imdi, buradaym. M: Pekl. Bu "burada" her yerdir ve bu "imdi" her zamandr. "Ben-beden'im" fikrinin tesine gidin ve greceksiniz ki siz zaman ve uzayn iinde deilsiniz, zaman ve uzay sizin iiniz dedir. Bunu bir kez anladnzda, kendini-idrakin nndeki balca engel kaldrlm demektir. S: Ksa bir zaman nce Bombay'da dzenlenen bir grup meditasyonuna katldm ve katlan kiilerin lgnlklarna, kendilerini kapp koyverilerine tank oldum, insanlar niin bu tr davranlara girerler?

M: Btn bunlar, huzursuz bir zihnin, sansasyon arayan insanlar iin icat ettii eylerdir. Bunlardan bazlar, bilinaltnn bastrlm anlarn ve zlemlerini da vurmasna yardm ederek bir lde rahatlama salayabilirler. Fakat sonuta uygulamacy yine olduu yerde brakrlar ya da daha kt bir durumda. S: Yaknlarda, bir Yogi'nin meditasyonlar srasnda geirdii deneyimler zerine yazd bir kitab okudum. Vizyonlar, renkler, sesler ve melodilerle dolu; dolgun bir gsteri ve parlak bir elenti! Sonunda hepsi geip gidiyor ve geride sadece alabildiine bir korkusuzluk duygusu kalyor. amamak gerekir - btn bu deneyimlerden sa salim geip kabildiine gre korkaca bir ey kalmam olmas gerekir! Ama byle bir kitabn bana ne yarar olacan merak ediyordum. M: O size ilgi ekici gelmediine gre belki hibir yarar olmayacak. Bakalar etkilenebilirler, insanlar farkldr. Fakat hepsi de kendi mevcudiyetleri olgusu ile yz yzedirler. "Ben-im" nihai olgudur; "Ben-kimim?" nihai sorudur ki ona herkes bir yant bulmak zorundadr. S: Ayn yant m? M: Farkl ifadeler iinde ayn z. Her aratrc kendine uygun bir yntem kabul eder ya da icat eder, onu belli bir ciddiyet ve abayla uygular, kendi mizacna ve beklentilerine gre sonular alr, onlar szck kalplar iine dker, onlar bir sistem olarak ina eder, bir gelenek kurar ve bakalarn kendi "Yoga Okulu'na" kabul etmeye balar. Btn bunlar bellek ve imgeleme ile kurulur. Bylesi okullar deersiz de deildirler, vazgeilmez de deil. Her birinde insan bir noktaya kadar ilerler; bu noktadan sonra daha da ilerleyebilmek iin, btn ilerleme arzusunun terk edilmesi zorunludur. O zaman btn okullar terk edilir, btn abalar durur; yalnzlk ve karanlk iinde cehalete ve korkuya ebediyen son verecek olan o son adm atlr. Bununla birlikte, gerek mrit mridini hibir zaman bir dizi fikir, duygu ve eylemden olumu bir tarife iine hapsetmez; tam tersine o, rencisine btn fikirlerden, btn yerleik davran kalplarndan bamsz olmas, daima uyank, iten ve ciddi olmas, zevk almak ya da ac ekmek iin deil, fakat anlamak ve renmek iin, hayat onu nereye gtrrse gitmesi gerektiini sabrla gsterecektir. Doru bir Guru gzetiminde mrit renmeyi renir, hatrlamay ve itaat etmeyi deil. Satsang, soylu olann elii, renciyi yourup ekillendirmez, o zgrletirir. Sizi baml klan her eyden saknn. Szde "Guru'ya teslimiyet" giriimlerinin ou, eer felaketle deilse bile, d krklyla son bulur. Neyse ki, ciddi bir aratrc kendisini vaktinde kurtarabilir ve deneyimden daha akllanm olarak kar. S: Elbet ki teslimiyetin bir deeri vardr. M: Teslimiyet demek, insann kendisi hakkndaki tm endie ve hesaplarn terk etmesi demektir. O uraarak gerekletirilemez, kendi gerek doanz idrak ettiinizde o kendiliinden olur. Szl teslimiyet, hatta ona duygu da elik ettiinde bile pek az deer tar ve bir gerilim altnda yklverir. En fazla, o bir zlemi gsterir, fiili bir gerei deil. S: Rig Vedada adhi yoga, yani pragna ile Prana'nn evliliinden oluan lk Yoga hakknda bir bahis var ki ben onu bilgelik (hikmet) ile hayatn bir araya getirilmesi olarak anlyorum. Bu ayn zamanda Dharma ve Karma'nn, doruluk ve eylemin birlii olarak da kabul edilebilir mi? M: Evet, u koulla ki eer doruluktan insann asl doasyla uyumunu, eylemden de bencil olmayan ve arzudan arnm eylemi kastediyorsanz. Adhi Yoga'da hayatn kendisi Guru'dur ve zihin ise mrittir. Zihin hayata hkmetmez, hizmet eder. Hayat doal ve abalamasz bir biimde akar, zihin onun dzgn ak nndeki engelleri kaldrr. S: Hayat doas gerei tekrarc deil midir? Hayat izlemek insan durgunlua, devinimsizlie gtrmez mi? M: Hayat kendi bana alabildiince yaratcdr. Bir tohum, zaman ak iinde bir orman olur. Zihin bir ormanc gibidir - varlk leminin muazzam yaam drtsn korur ve dzenler.

S: Zihnin hayata hizmeti olarak grldnde adhi yoga mkemmel bir demokrasidir. Herkes kendi kapasitesi ve bilgisi lsnde bir hayat yaar, herkes ayn Guru'nun mridi olarak. M: O byle olabilir - potansiyel olarak. Fakat hayata sevgi ve gven duyulmuyor, onun akna evkle ve zevkle uyulmuyorsa, bilinli hareket, farkndalk iinde eylem demek olan Yoga' dan sz etmek bir fantezi olur. S: Bir keresinde, dalardan inen bir akarsuyun kaya paralar arasndan akn izlemitim. Her kayann evresinde suyun oluturduu anaforlar, rpnt ve altlar, kayann ekline ve byklne gre birbirinden farklyd. Bunun gibi, hayat bir ve sonsuz olduu halde, her bir kii de beden evresinde oluan bu tr bir rpnt ve alt deil midir? M: rpnt ve su ayr deildir. Sizi suyun varlndan haberdar eden de o rpntdr. Bilin daima bir devinimle, deiimle ilgilidir. Deimeyen, sabit bilin diye bir ey olamaz. Deimezlik derhal bilinci siler. ve d duyumlardan yoksun kalan bir insan bombo olur, ya da bilincin ve bilindnn tesine, doumsuz ve lmsz hal iine girer. Ancak ruh ve maddenin bir araya gelmesi ile bilin doar. S: Onlar (ruh-madde) bir mi iki midir? M: Bu sizin kullandnz szcklere baldr: onlar birdir ya da iki, veya . nceleme ile, iki olur ve iki bir olur. Yz- ayna-grnt benzetmesini aln. Onlardan herhangi ikisi, onlar birletiren ncy ngrr. Sadhana'da siz iki olarak grrsnz - ikinin de bir olduunu idrak edinceye kadar. Zihniniz tmyle dnya ile megulken kendinizi bilemezsiniz; kendinizi bilmek iin dikkatinizi d dnyadan ayrp ie evirmelisiniz. S: Ben dnyay yok edemem. M: Buna gerek yok. Sadece anlayn ki grdnz, olan deildir. Grnler incelendiklerinde kaybolurlar ve altta yatan realite yzeye kar. Bir evden kmak iin onu yakmak zorunda deilsiniz. Sadece evden dar yrrsnz. Ancak serbeste girip kamadnz zaman ev bir tutukevi haline gelir. Ben, doal bir ekilde ve kolayca bilin haline girer ve kabilirim, bu nedenle de dnya benim iin bir evdir, bir hapishane deil. S: Fakat sonuta, bir dnya var mdr, yoksa yok mudur? M: Grdnz kendinizden bakas deildir. Ona istediiniz ad verin, bu gerei deitirmez. Kaderin filmi iinden geerek perdede grntler oluturan sizin nz dr. Siz seyircisiniz, ksnz, grntsnz ve perdesiniz. Kader filmi (prarabdha) bile kendi setiiniz ve yklendiinizdir. Ruh bir sporcudur ve engelleri yenmekten zevk alr. ne kadar zor olursa onun kendini idraki de o kadar derin olur. 93 -isin Yapcs insan Degildir Soran: Hayatmn balangcndan beri beni bir eksiklik duygusu izledi. Okuldan koleje, alma hayatna, evlilie, refaha doru hep bir sonraki olayn bana mutlaka huzur getireceini hayal ettim, ama bir trl huzura kavuamadm. Yllar getike de bu doyumsuzluk duygusu bymeye devam ediyor. Maharaj: Beden ve bedenle zdelik duygusu mevcut olduka, d krklklar kanlmazdr. Ancak kendinizi bedene tamamen yabanc ve ondan farkl bildiinizde, "ben-beden-im" duygusundan ayrlmas mmkn olmayan korku ve iddetli arzu karmndan bir kurtulu soluu alabilirsiniz. Sadece korkular yattrmak ve arzular tatmin etmek, kamaya altnz bu boluk duygusunu gidemeyecektir. Size ancak kendini-bili yardmc olabilir. Kendini biliten kastettiim ne olmadnz hakkndaki tam bilgidir. Byle bir bilgiye eriilebilir ve o nihaidir; fakat ne olduunuzun kefine gelince, onun sonu yoktur. Ne kadar ok kefederseniz, o kadar daha kefedilecek olan vardr. S: Bunun iin bizim imdikinden farkl ana-babalarmz, farkl okullarmz olmal, farkl bir toplumda yaamalyz. M: Siz koullarnz deitiremezsiniz, fakat tavr ve tutumunuzu deitirebilirsiniz. Esasa ilikin olmayan eylere baml olmayn. Sadece gerekli olan iyidir. Sadece asl olanda skn ve huzur vardr.

S: Ben gerei aryorum, huzuru deil. M: Siz huzurlu olmadka gerei gremezsiniz. Sakin bir zihin, doru bir idrak iin arttr, ki bu da kendini-bili iin gereklidir. S: Yaplacak o kadar ok iim var ki. Zihnimi sakin tutacak zaman ve frsat yok. M: Bu, ileri sizin yaptnz yanlgsndan ileri geliyor. Gerekte ise iler size yaplyor, siz ileri yapyor deilsiniz. S: Eer ileri oluruna brakrsam, onlarn benim istediim ekilde olacaklarn nereden bilebilirim? Elbette onlar kendi dilediim gibi ynlendirmek zorundaym. M: Arzularnz ve onlarn yerine gelmeleri ya da gelmemeleri de size vaki olur, size yaplanlardr. Bunlarn hibirini deitiremezsiniz. G kullandnza, aba harcayp ura verdiinize inanabilirsiniz. Yine bunlar da almanzn rn dahil olmak zere, sadece vaki olur. Hibiri sizin tarafnzdan ve sizin iin yaplmaz. Hepsi sinema perdesine yanstlan filmde yer alr; hibiri -kendiniz olarak kabul ettiiniz kii de dahil olmak zere- kta deildir. Siz ise yalnzca ksnz. S: Eer ben yalnzca ksam, nasl oldu da bunu unuttum? M: Unutmadnz. Unutup hatrladklarnz yalnzca perde zerindeki grntlerdir. Siz kaplan olduunuzu dlyorsunuz diye insan olmaktan km olmazsnz. Ayn ekilde, siz perdede bir film olarak grnen ve onunla bir olan saf ksnz. S: Madem ki her ey kendiliinden oluyor, benim zlmeme ne gerek var? M: Tamamen yle. zgrlk, zntden kurtulmuluk demektir. Sonular etkileyemeyeceinizi idrak etmi olduunuzdan, artk arzularnza ve korkularnza aldrmazsnz. Onlarn gelip gemelerine izin verirsiniz. Onlar dikkat ve ilgiyle beslemezsiniz. S: Onlara aldrmazsam ne ile yaayacam? M: Bu yine yle sormaya benziyor: "Rya grmeyi kesersem ne yapacam?" Durun ve bekleyin. "Daha sonra ne olacak?" endiesine gerek yok. Her zaman daha sonras vardr. Hayat balamaz ve son bulmaz; o deimez olandr devinir, anlktr ama- kalcdr. Ik -onunla saysz film projekte edilse de- tkenmez. ylece, hayat her bir formu azna kadar doldurur ve form ilemez hale geldiinde de kaynana geri dner. S: Eer hayat ylesine harikulade ise, cehalet nasl olabiliyor? M: Siz hastay grmeden hastal tedavi etmek istiyorsunuz! Cehalet hakknda soru sormadan nce, cahilin kim olduunu neden aratrmyorsunuz? Siz cahil olduunuzu sylediiniz zaman cehalet kavramn imdiki dnce ve duygu halinize empoze ettiinizi bilmiyorsunuz. Onlar oluurken inceleyin, onlara tm dikkatinizi verin, fark edeceksiniz ki cehalet diye bir ey yoktur, yalnzca dikkatsizlik ve ilgisizlik vardr. Size znt veren her ne ise ona dikkatinizi verin, hepsi bu. Sonuta znt bir zihinsel acdr ve ac, mutlaka dikkat ister. Ona dikkatinizi verdiinizde, ar durur ve cehalet sorunu da kaybolur. Sorunuza bir yant beklemek yerine, soruyu kimin sorduunu ve ona soru sordurann ne olduunu bulun. ok gemeden, sorunun ac korkusu ile drtlen zihin tarafndan sorulduunu fark edeceksiniz. Ve korkunun iinde an ve beklenti vardr, yani gemi ve gelecek. Dikkat sizi imdi'ye geri getirir ve imdi'de bulunu her zaman el altnda ama nadir olarak farkna varlan bir haldir. S: Siz sadhana'y basit bir dikkate indirgiyorsunuz. Neden dier retmenler zor ve zaman-tketici kurslar veriyorlar? M: Gurular genellikle, hedefleri ne ise, o hedefe kendilerini ulatrm olan sadhanalar' retirler. Bana "Ben-im" duygusuna dikkatimi vermem retilmiti ve ben onu son derece etkili buldum. Bu nedenle ondan tam gvenle sz edebilirim. Fakat bazen bedenleri, beyinleri ve zihinleri ylesine kt kullanlm, saptrlm ve zayf olan insanlar

gelirler ki, form tesi bir dikkat hali onlar iin olanak ddr. Byle durumlarda, daha basit baz itenlik andalarn kullanmak uygun olur. Bir mantra'nn tekrar, ya da bir resme srekli bakma, onlarn bedenlerini ve zihinlerini daha derin ve daha direkt bir aratrmaya hazrlayabilir. Dnm noktas oluturan faktr, itenlik ve ciddiyettir. Sadhana yalnzca azna kadar samimiyet ve ciddiyet ile doldurulmas gereken bir teknedir ki bu da eylem halindeki sevgiden bakas deildir. S: Biz sadece kendimizi severiz. M: Eer yle olsayd, bu muhteem bir ey olurdu! Kendinizi akllca sevin, o zaman mkemmelliin doruuna ularsnz. Herkes bedenini sever, gerek varln seven pek azdr. S: Benim gerek varlmn benim sevgime ihtiyac var mdr? M: Sizin gerek varlnz sevginin kendisidir, sizin birok sevgileriniz ise, onun an iindeki duruma gre yansmalardr. S: Biz benciliz, sadece kendimizi sevmeyi biliyoruz. M: Balang iin pekldr. Elbette, kendiniz iin iyilik isteyin. Dnn, sizin iin neyin gerekten iyi olduunu derinden hissedin ve onun iin gnlden uran. ok gemeden farkna varacaksnz ki sizin iin en iyi olan yalnzca gerek olandr. S: Yine de anlamyorum, eitli Gurular niin karmak ve zor sadhanalar nermekte srar ediyorlar? Daha iyi bir yol bilmiyorlar m? M: nemli olan ne yaptnz deil, ne yapmaktan vazgetiinizdir. Sadhanalar'n yapmaya balayan kimseler ok hummal, huzursuz bir haldedirler ve kendilerini yol zerinde tutabilmek iin sk bir ura iinde olmaya ihtiyalar vardr. Btn vakitlerini alacak bir rutin onlar iin iyidir. Bir zaman sonra yatr ve aba sarf etmeyi brakrlar. Sknet ve sessizlik iinde "Ben" kabuu erir ve i ile d bir olur. Gerek sad- hana abaszdr. S: Bazen uzay benim bedenimmi hissine kaplyorum. M: Siz "Ben-bu-beden-im" illzyonuyla baml olduunuz zaman, uzay iinde sadece bir nokta ve zaman iinde sadece bir ansnz. Bedenle zdelik zann bittiinde, tm uzay ve zaman sizin zihninizdedir ve zihin bilin iinde yalnzca bir dalgacktr, bilin ise doaya yansm farkndalk. Farkndalk ve madde, saf varoluun aktif ve pasif yzleridir ve o hem her ikisidir, hem de her ikisinden te olandr. Uzay ve zaman evrensel mevcudiyetin bedeni ve zihnidir. Hissettiim u ki uzay ve zaman iinde vaki olan her ey bana vaki olur, her form benim for- mumdur, her deneyim benim deneyimimdir. Kendimi ne olarak hissedersem, o benim bedenim ve o bedene vaki olan her ey benim zihnim haline gelir. Fakat evrenin kkeninde saf farkndalk vardr, uzayn ve zamann tesinde, imdi ve burada. Onu gerek varlnz olarak bilin ve buna gre davrann. S: Benim kendimi nasl bildiim eylem zerinde ne deiiklik yapacak? Eylemler koullara gre oluurlar. M: Koullar ve durumlar cahilleri ynetir. Gerei bilen, herhangi bir eye zorlanmaz (mecbur edilmez). Onun itaat ettii tek yasa Sevgi Yasas'dr. 94 -Siz Uzay ve Zaman tesisiniz Soran: Asla domu olmadm ve asla lmeyeceimi bana syleyip duruyorsunuz. Eer yleyse, nasl oluyor da ben dnyay, domu ve elbette lecek olan bir faninin gzyle gryorum. Maharaj: Byle inanyorsunuz, nk siz kukusuz ki domu ve lecek olan beden olup olmadnz asla sorgulamadnz. O canlyken ylesine dikkati eker ve byler ki insan kendi gerek doasn pek seyrek olarak grr. Bu, okyanusun yzeyini grp de alttaki derinlii ve usuz bucakszl tmyle unutmaya benzer. Dnya zihnin sadece yzeyidir ve zihin sonsuzdur. Dnceler dedikleriniz zihnin yzeyindeki dalgacklardr ancak. Zihin sakin olduu zaman gerei yanstr. O tamamen hareketsiz olduu zaman, erir, yalnzca gerek kalr. Bu gerek ylesine somut, yle hakiki, zihinden ve maddeden ylesine daha ok elle tutulurdur ki, ona kyaslandnda elmas

bile tereya kadar yumuak kalr. Onun kar konulmaz gereklii, dnyay ryams, sisli, sz bile edilmez bir hale getirir. S: iinde bunca strap ile bu dnya nasl konu-d (yersiz) olabilir? Ne duyarszlk! M: Duyarsz olan sizsiniz, ben deil. Eer dnyanz strapla doluysa, bunun iin bir eyler yapn; agzllk ve uyuukluk yznden onun derdine dert katmayn. Ben sizin dsel dnyanzla baml deilim. Benim dnyamda, ac, arzu ve korku tohumlar ekilmez ve orada strap yetiip bymez. Benim dnyam ztlardan, karlkl ykc atmalardan ardr; uyum her yan kaplar ve onun huzuru asla bozulmaz; bu skn ve sessizlik benim bedenimdir. Kendiniz olarak imgelediiniz kiiyi, zihninizde algladnz dnyann bir paras olarak grn ve zihninize dardan bakn, nk siz zihin deilsiniz. Ne de olsa, sizin tek sorununuz her algladnz eyle kendinizi zdeletirme hevesinde oluunuzdur. Bu alkanlktan vazgein, hatrlayn ki siz, algladnz eyler deilsiniz, uzak ve uyank tavrnzn gcn kullann. Yaayan her eyde kendimizi grn, o zaman davranlarnz grnnz ifade edecek. Bu dnyada kendinize ait bir eyin bulunmadn idrak ettiinizde, onu dardan, sahnedeki bir oyunu ya da perdedeki bir filmi izler gibi, beenerek, zevk alarak, fakat aslnda etkilenmeden izlersiniz. Kendinizi elle tutulabilir, somut eyler arasnda bir ey, zaman ve uzay iinde yer alm, ksa mrl ve krlgan bir nesne olarak imgelediiniz srece, doaldr ki hayatta kalma ve reme tela iinde olacaksnz. Fakat kendinizi zaman ve uzay tesi olarak bilirseniz -onlarla ancak burada ve imdi noktasnda temas halinde olduunuzu ve bunun dnda her yeri kaplayan, her eyi ieren, eriilmez, yenilmez, yaralanmaz olduunuzu bilirseniz- o zaman artk korkunuz olmaz. Kendinizi bilin - korkuya kar bundan baka are yoktur. Bu yolda dnmeyi ve hissetmeyi renmek zorundasnz, yoksa arzularn ve korkularn kiisel dzeyinde sresiz olarak kalrsnz; kazanp kaybederek, byyerek ve ryerek. Bir kiisel sorun kendi dzeyinde zlemez. Yaama tutkusu bizzat (kendisi) lm habercisidir, nasl ki mutluluk zlemi de kederin ana hatlarn izer. Dnya bir ac ve korku, endie ve umutsuzluk okyanusudur. Hazlar ve zevkler balklar gibidir; sayca az ve hzl kac, pek seyrek gelir, abucak giderler. Dk zekl bir insan, btn kantlara ramen, bir ayrcalnn bulunduuna, dnyann ona bir mutluluk borlu olduuna inanr. Fakat dnya kendinde olmayan bir eyi veremez; ta gbeine kadar gerekddr o ve gerek mutluluk konusunda bir ie yaramaz. Baka trl de olamaz. Gerek olan aryoruz, nk gerek olmayan ile mutsuzuz. Mutluluk bizim gerek doamzdr ve onu buluncaya kadar rahat olamayacaz. Fakat onu nerede bulacamz nadiren biliriz. Dnyann, gerein yanl alglanan bir grnm olduunu ve grnd gibi olmadn bir kez anlarsanz, onun obsesyonundan kurtulursunuz. Ancak kendi varlnzla badaabilir olan sizi mutlu edebilir, grdnz haliyle dnya ise,