Testarea ipotezelor statistice

Statistică, 7 mai 2003 Adrian Hatos

1

Ipoteza era unilaterală (onetailed) ne interesa dacă μ>1200. Z (cu câte erori standard este mai mare valoarea din eşantion decât valoare test) =65000/30000=2. de obicei. (e=30000.000  Media test: 1200000  Altfel: H0: μ=1200000 Ha: μ>1200000  Problema se poate reformula astfel: care este probabilitatea ca o medie de 1265 calculată pe un eşantion aleatoriu de 100 de persoane să apară dintr-o populaţie cu media de 1200?    Soluţia: standardizăm valoarea 1265 cu scor z.015.17. Din tabel. care este. reiese o probabilitate de 0.5%. 0. s=300. 2 .05. calculăm eroarea standard şi ne uităm la valorile probabilităţilor din tabelul cu valorile lui z din distribuţia normală.Concepte    Ipoteză statistică: afirmaţie despre o populaţie care poate fi testată cu ajutorul unui eşantion aleatoriu Ipoteza de nul: o anumită statistică ( de obicei media) este egală cu o valoare test Ipoteza alternativă: statistica respectivă este diferită de valoarea test  Exemplu:  Media pe eşantion: 1265000. H0 se respinge dacă p este mai mică decât o valoare convenţională. n=100. nu dacă μ este diferit doar de 1200 Se respinge ipoteza nulă cu o probabilitate de 98.

Teste de semnificaţie. Inferenţa statistică  Ne ajută să răspundem la întrebări de genul:   Este semnificativă diferenţa dintre distribuţiile unei variabile pe două subeşantioane Sunt diferite valorile unei variabile în două eşantioane diferite sau în acelaşi eşantion măsurat la două momente diferite?  Testul Z – testează semnificaţia diferenţei dintre două valori  Z= (a-b)/e (unde e este eroarea standard) 3 .

nu dacă este mai mare sau mai mică…) Pentru eşantioane diferite avem o formulă mai complicată de calcul al erorii standard Testul Student – atunci când eşantionul este mai mic de 30 de persoane. atât la cazul cu un eşantion cât şi la cazul cu două eşantioane 4 . formulele de calcul ale erorii standard sunt diferite.Teste de semnificaţie (continuare)    Exemplul 2: două distribuţii – a testa diferenţa dintre cele două distribuţii este totuna cu verificarea reprezentativităţii eşantionului. probabilitatea bilaterală (se urmăreşte dacă diferenţa este semnificativă.

Nu întotdeauna aceste cerinţe sunt îndeplinite.Testul Chi-pătrat (χ2)   Testele z şi t (Student) sunt teste parametrice – se referă la medii sau la proporţii. 5 . şi se utilizează pentru testa ipoteze referitoare la aceste valori obţinute pe eşantioane extrase din populaţii cu distribuţii normale. Ce ne facem dacă variabilele pe care ne-am formulat ipotezele sunt categorice? Testul χ2 permite verificarea ipotezelor în asemenea situaţii.

astfel că putem afirma că ipoteza nulă se respinge la probabilitatea de 0. 15. gl=5-1=4 (5 este numărul de categorii al variabilei).Testul χ2      Exemplul din manual Ipoteza: H0: frecvenţele din tabel sunt identice (diferenţele dintre ele se datorează doar fluctuaţiilor de eşantionare aleatoare) Pentru testare folosim testulχ2 (formula) Se verifică cu tabelul cu valorile critice ale distribuţiei lui χ2 la un anumit număr de grade de libertate χ2=15.5.01) 6 .05 (de fapt se respinge şi la probabilitatea de 0.5>9. care este valoarea critică la probabilitatea de 0.05.5.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful