Qendra Kombëtare për Njohje dhe Informim Akademik Nacional Academic Recognition and Information center

APLIKACIJA ZA PRIZNAVANJE
I. Lični podaci : 1. Prezime 2. Ime ime /drugo prezime (udato, kršteno itd.) 3. Ime roditelja 4. Pol 5. Datum i mesto rođenja, 6. Broj telefona 7. e-mail adresa Muški Ženski Ime Prezime

II. Podaci o stečenom zvanju Zvanje koje ste stekli ? Na srpskom Na jezik države u koju je dobijeno

Ime institucije gde ste studirali, na jeziku gde su završene studije ( velikim slovima )

1

Puna adresa institucije. zahtev neće biti razmatran. na jeziku gde su završene studije (velikim slovima ) e-mail adresa kancelarije Univerziteta koji potvrđuje istinitost studije (kancelarija sekretarijata fakulteta/ univerziteta ili kancelarije za odnose s javnošću – treba potvrditi) Normalno predviđeno vreme trajanje programa studiranja (godine koje su predviđene za studiranje a ne dodatne godine koje ste možda učinili ) Godine Vite Datum početka III. f) Dve overene kopije transkripta/certifikata ocena g) Ovlašćeni prevod diplome/sertifikat i transkripta/certifikata ocene h) Aneks diplome (ako je primenjivo u odgovarajuće institucije ) i) Prevedene teze sažetak ( do tri strane) i program studiranja ili semestri Datum završetka U slučaju nedostatka gore navedenih dokumenta. 2 . e) Dve overene kopije diplome. Lista kontrole Uz ovu aplikaciju treba biti dostavljena sledeća dokumenta: a) Uplatnica (administrativna taksa) b) Dokumenat identifikacije c) Ispunjeni formular koji dobijate u centru NARIC d) Original diplome (na uviđaj). NARIC i ekspertska Komisija može zahtevati i dodatna dokumenta u određene slučajeve. certifikat original.

korektna i aktuelna. · Preuzimam odgovornost da za svaku promenu informacije u toku rešavanja moje aplikacije obavestim NARIC centara (npr: promena adrese. Za preciznije informacije javite se na broj tel: 038 542 759. prezimena ) · Ovlašćujem centar NARIC i Ministarstvo obrazovanja. · Pročitao sam i razumeo informacije koje trebam popuniti. Potpis Datum Napomena! Prijem aplikacija vrši se svakog radnog dana od 9-12 časova. 3 . nauke i tehnologije da uradi sva potrebna istraživanja u cilju ocenjivanje mog zahteva i da iskoriste informacije koje su dostavljene u aplikaciji u tom cilju. telefona. potpisan ______________________ izjavljujem mojom odgovornošću da: · Sve informacije koje sam dostavio u ovom formularu ili u nekim drugim dodanim dokumentima su potpuna.Deklaracija za podnosioca zahteva (Morate pročitati i potpisati ovu deklaraciju) Ja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful