Rapoarte & Macro • Obiecte tip raport

– ModalităŃi de creare – Structură generală – OpŃiuni de grupare

• Obiecte tip macro
– Utilitate – Tipuri de macroinstrucțiuni. ț – Crearea și executarea unui obiect tip macro. – Evenimente declanșatoare pentru obiecte macro. – Grupuri de macroinstrucțiuni
1

Modalități de creare a unui raport ț

• • •

Crearea instantanee a unui raport pe baza unui tabel sau unei interogări
– opțiunea Create/ Report

Crearea unui raport prin parcurgerea pașilor unui asistent
– opțiunea Report Wizard ț

Crearea unui raport prin proiectare ș și formatare manuală
– Design View

– câmpurilor afişabile în raport – Eventual » nivele de grupare a datelor » teme predefinite de formatare • Caz: Construirea unu raport pentru afişarea datelor privind furnizorii cu gruparea acestora pe localităŃi .• A) Demers folosind un Wizard – Create/Report Wizard Construire • Utilizatorul precizează – sursa de date.

.

• Report View • Design View .

• B) Demers folosind o comandă rapidă pentru generarea automată – Selectare sursă de date • Create/comandă rapidă Report Raport generat automat .

– Eventualele opŃiuni de grupare a datelor raportului trebuie specificate manual. – Necesită cunoștinŃe avansate privind arhitectura unui raport și de proiectare şi formatare a sa. .• C) Crearea rapoartelor prin proiectare – Este metoda prin care utilizatorul deŃine controlul deplin în definirea modului de afişare a informaŃiei dorite şi a formatului acesteia. – Utilizatorul trebuie să precizeze sursa de date a raportului şi să definească aranjarea în pagină a câmpurilor necesare raportului.

Structură generală a unui raport .

Expresiile sunt combinații de operatori. Controlul este legat de un câmp al sursei de și ș date ș afișează fiecare valoare a acestuia prin repetarea sa. imagini. câmpuri. • Controale calculate: utilizate pentru expresii ce implică valorile câmpurilor sau valori ale unor funcții. Informația afișată este întotdeauna aceeași la orice deschidere a raportului. etc. nume de alte controale.Controale în rapoarte • Bara cu instrumente • Controale legate: utilizate pentru afișarea datelor din sursa de date aferentă raportului. funcții sau constante. . • Controale nelegate: utilizate pentru afișări de informații statice către utilizatori (etichete. linii sau borduri.).

câmpul de grupare trebuie să prezinte valori identice pentru mai multe înregistrări. • Pentru a se efectua gruparea datelor. . ș • Implicit. valorile câmpului de grupare sunt ordonate crescător. • Orice grupare în cadrul raportului creează un antet și/sau un subsol aferent câmpului de grupare.OpŃiuni de grupare în rapoarte • Nivel de grupare = câmp sau o parte a unui câmp în funcție de valorile căruia/căreia sunt grupate realizările celorlalte câmpuri.

• Caz: Raport cu grupare si calcule folosind funcŃii de grup – Sursa de date: interogarea ProdFact. funcŃia Sum pentru câmpul Valoare .

• Alinierea. poziționarea și dimensiunea controalelor – Access oferă posibilitatea • alinierii controalelor în funcție de unul situat la o extremă. . în raport un control etalon. • spațierii dintre controale și • dimensionării acestora.

• Auto-formatare (Autoformat): – Oferă posibilitatea selectării unui stil (temă) pentru întregul raport sau pentru un control sau secțiune a acestuia .

• Formatări condiționale în cadrul unui raport – Permit afișarea valorilor unui câmp într-un anumit format în funcție de rezultatul unei condiții specificate .

• Control Layout: – Oferă posibilitatea aranjării controalelor selectate în prealabil şi grupării • în Tabular (Tabular) sau pe coloane (Stack) 15 .

• Caz practic : Factură fiscală – Model de imprimat 16 .

• Raport în Design View .

– Structură raport ACCESS 18 .

Tipuri de rapoarte • Rapoarte simple – Afișează datele unui tabel sau interogare sub formă tabelară sau pe coloane • Rapoarte cu grupări de date: ș – Afișează datele grupate după valorile comune ale unui câmp din sursa de date. • Rapoarte tip etichete (OpŃiunea Labels) : – Generează o listă de etichete pe baza unei surse de date dispuse sub formă tabelară pe toată suprafața unei pagini .

ce vor fi executate în ordinea în care au fost descrise de utilizator – Exemplu: acŃiunea de deschidere a unui formular (Open Form) 20 .Obiecte macro: utilitate • Automatizarea operațiunilor aferente unei baze de date Access. constând dintr-o serie de acțiuni predefinite.

Sunt lansate în execuție la apariția unui eveniment declanșator intern. grupate sub nume distincte. .Obiecte macro: tipologie • – • • După modul de stocare în cadrul unei baze de date Access: Obiecte tip macro autonome: Au o existență de sine stătătoare Pot fi utilizate în scenarii multiple prin simpla lor apelare prin nume. • – În funcție de gradul de complexitate: Obiecte tip macro elementare: • Create pentru efectuarea unei singure serii de acțiuni definite într-o ț anumită ordine. – • Obiecte macro cu condiții: Permit executarea acțiunilor definite în cadrul lor în funcție de îndeplinirea uneia sau mai multor condiții. ț ț ș Nu pot fi apelate din exteriorul formularului. – • Grupuri de obiecte macro: Înglobează mai multe serii de acțiuni. ca parte componentă a acestuia sau a unui control al său. – • • • Obiecte tip macro încapsulate: Sunt definite la nivel de formular.

Obiecte macro: creare • Crearea obiectelor macro automone .

CancelEvent. AcŃiuni pentru interfaŃa cu utilizatorul – MsgBox. SetMenuItem. TransferSpredsheet. GoToRecord. Beep. etc. Quit.etc. AcŃiuni pentru căutarea/navigarea prin înregistrări – FindRecord. Restore AcŃiuni pentru controlul execuŃiei – RunApp. GoToControl etc. – De actualizare sau căutare a unor câmpuri sau controale • SetValue. MoveSize. AddMenu. TransferDatabase. RunSQL.Obiecte macro: tipuri de acŃiuni • AcŃiuni tip obiect – De deschidere sau închidere a obiectelor bazei de date • OpenForm. OpenReport. TransferText. ShowAllRecords. Close – De manipulare a înregistrărilor • (ApplyFilter. etc. • • • • • AcŃiuni de manipulare a ferestrelor – Maximize. RunMacro. StopMacro. Minimize. ShowAllRecords ApplyFilter. GoToControl. OpenQuery. AcŃiuni pentru importul/exportul datelor – OutputTo. etc 23 . FindNext. etc. SetWarnings. OpenTable.

Crearea unui obiect macro încapsulat 24 .

• Grup macro: obiect Access ce conŃine un număr nelimitat de obiecte macro individuale definite prin nume unice la nivelul grupului • Meniuri personalizate folosind grupuri de macro de grup Grupuri de obiecte macro 25 .

Executarea unui obiect Macro • Apelarea din cadrul grupului Macros al ferestrei de navigare printre obiectele Access (Navigation Pane). • Apelarea prin butonul Run Macro din grupul de meniuri Database Tools. precizând numele obiectului macro. ș . • La declanșarea unui eveniment al unui control sau ș formular la care obiectul macro a fost atașat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful