Bab 1: Tamadun Awal Dunia

Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun

Sumeria Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho SistemTulisan Cunieform Hieroglif Piktofraf Ideogram

Sumbangan KodUndang-Undang Hammurabi,EpikGilgamesh, IlmuPengetahuan,,ilmu Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat Pengangkutan, Taman Tergantung Babylon, Kepimpinan Berwibawa, Patung Raja Gudea, Ziggurat Piramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu Pengetahuan , Ilmu Perubatan, Mumiakan mayat, Ilmu Matematik, Sistem Pengairan,Kalendar BandarTerancang,SifatKeterbukaan Batu bata IlmuGeometri Pemerintahan Monarki , Sistem pengairan, Teknologi Pembajakan dan Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin dan Yang Kalendar dan Falsafah Perang Sun Tzu.

Mesir

Tamadun Awal Dunia

Indus

Hwang Ho

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

TokohTerkenal Raja Naramsin, Raja Hammurabi dan Raja Nabuchannezzar Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut Raja Pendeta. Dinasti Shang dan Dinasti Chao

Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 ) 3Tokoh Falsafah
Tamadun Yunani – Herodetus,Socrates,Aristotle, dan Plato Tamadun Rom – Zeno ( ahli falsafah Yunani ) Tamadun India – Bersumber Kitab Veda Tamadun China – Kung-Fu Tze, Lao Tze dan mo Tzu

Sistem Pemerintahan • TamadunYunani Memperkenalkan sistem Demokrasi melalui Negara Kota Athens manakala Sparta Mengamalkan sistem Tentera Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem Republik Tamadun India Memperkenalkan Sistem pemerintahan beraja berkuasa mutlak Tamadun China memperkenalkan Sistem pemerintahan Pentadbiran berpusat    

Tokoh Perluasan Kuasa Tamadun Yunani – AlexanderThe Great Tamadun Rom – Augustus Caesar Tamadun India – Asoka Tamadun China – Shih Huang Ti

• • •

ASPEK PENINGKATAN TAMADUN

Sains dan Teknologi

Undang-Undang
o Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang bagi Tamadun Yunani o Tamadun Rom mempunyai Undangundang Hukum Kanun 12 dan Undang-undang Justinian o Tamadun India terdapat kitab Undang-UndangTertua iaitu Dhrama Sastera dan juga Undang-undang di Tiang Asoka o Undang-Undang China berasaskan falsafah Legalisme

Pendidikan

Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan mengalami perkembangan yang pesat dalam Tamadun Yunani Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi ilmu dan semangat setia Negara. Tamadun India berteraskan agama Hindu-Buddha Tamadun China amat mementingkan dapat lulus Peperiksaan Awam

Hippocrates dan Archimandesb tokoh Bapa Perubatan dan Ahli matematik Yunani Boethius ialah ahli Matematik Tamadun Rom Tamadun India telah memperkenalkan Sistem angka Brahmin dan angka Kharosti Tamadun China memperkenalkan teknologi membuat kertas dan konsep Yin dan Yan asas dalam perubatan tradisional

Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )
Kerajaan Agraria Cara Kedatangan Agama Hindu dan Buddha Ksyaria/tentera Vaisya/Pedagang Brahmin/Pendeta Pengambilan aspekkebudayaan Pentadbiran Gelaran Raja Kuasa mutlak raja Konsep Dewa Raja Adat istiadat Order Kosmos Seni Bina Candi,Kuil, Wat atau Stupa Candi Angkor Wat Candi Borobudur Candi Dieng Candi Prambanan Patung Avalokitesvara Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang Kesusasteraan Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan Palembang Hikayat Seri Rama Hikayat Pendawa Lima Hikayat Sang Samba Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan Mahabhrata Hasil Sastera Jawa Kuno seperti Negarakertagama, Sutasoma dan Arjunawiwaha Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa Melayu Pengaruh Agama Buddha

Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Bukit. Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek dan Sayuran Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung untuk tujuan perdagangan Kegiatan Menangkap ikan di Sawah Sistem pengairan merupakan faktor penting perkembangan Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam usaha membina sistem pengairan dan baray

Tamadun Awal Asia Tenggara
Kerajaan Maritim

Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan terletak di pesisir Pantai Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi pelabuhan entreport Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Masyarakat Maritim suka meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. Mahir membuat perahu dan kapal layer Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan bintang dilangit

Kerajaan Agraria

Kerajaan Agraria Angkor Sailendra Funan Taruma Kerajaan Maritim Srivijaya Kedah Tua Funan

tidak berakhlak dan tiada Nabi dan Kitab Suci. Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah alArqam Berlangsung selama 3tahun PeringkatTerbuka Kepada kaum kerabat Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab Dakwah di Bukit Safa Berjalan selama 10 Tahun Islam Dan Perkembangannya di Makkah • • • • • • • • • • • • • Kerasulan Muhammad s. sosial dan agama Pelbagai cara telah digunakan untuk menentang Islamseperti mengejek. Tabliq dan Fatanah Pemimpin yang bijaksana • Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad • • Penyebaran Agama Islam Peringkat Tersembunyi Khadijah binti Khuwailid orang paling awal memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi Talib.w Wahyu Pertama di Gua Hirak Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat alMuddasir Mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai Pesuruh Allah s. . Zaid bin Harithah dan Abu Bakar alSiddiq Kemudian Uthman binAffan.t • • • • Reaksi Masyarakat Arab Sambutan baik daripada kalangan ahli keluarga dan sahabatnya Ramai golongan hamba menerima Islam kerana layanan sama rata Ada pihak yang menentang kerana beberapa faktor seperti politik. tawarkan kedudukan dan memulaukan Bani Hasyim.jahil. Amanah.Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 ) Masyarakat Arab Jahiliah • • • • • • • • Sosial Zaman Jahiliah adalah zaman kegelapan. Amalan tidak bermoral seperti berzina Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan maruah Membunuh anak perempuan Tiada peraturan perkahwinan Ekonomi Penindasan dan eksploitasi Amalan riba Rompakan dan rampasan.a.w.w Berketurunan Quraisy • Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah Empat Sifat Terpuji Siddiq. ekonomi.a. Merompak kewajipan utama Agama / Kepercayaan Agama Wathani Animisme Samawi Kepercayaan Karut • Politik • Hidup berkelompok ( Kabilah ) Semangat Assabiah yang kuat • Politik terhad kepada Kabilah Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai• pemerintahan teratur • • • • • Keperibadian nabi Muhammad s. tohamahan. Zubair Awam dan al-Arqam.mundur.

Abu Ubaidah al-Jarrah. Menyebarkan Islam selama 23 tahun iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah Menghantar surat ke Rom. Umrah boleh dilakukan pada tahun berikutnya Kepentingannya telah membolehkan agama islam berkembang dengan pesat Berlaku pada 8 Hijrah tanpa pertumpahan darah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun telah dicabuli oleh orang Quraisy Makkah. Aus dan Khazraj memeluk agama Islam dan mengulangi taat setia dan menjemput Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah Mereka juga menyediakan tempat tinggal dan jaminan keselamatan Berpandukan wahyu Allah Melahirkan sebuah Negara islam Peraturan dan tanggungjawab berasaskan persetujuan orang Islam. satu strategi baru dan jemputan penduduk Madinah Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan perkembangan islam. Habsyah dan seluruh Tanah Arab Mempertahankan maruah dan hak menerusi peperangan iaitu Badar. bebas memihak kepada mana-mana kabilah. Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin Al-Walid. akan membantu perjuangan Nabi danTidak akan melakukan amalan Jahaliah Aqabah II. Khandak dan menakluki Makkah Islam lebih mengutamakan perdamaian Peny ebar an Isla m Hijr ah Piag am Mad inah .t. Orang Makkah yang memihak tanpa penjaganya harus di pulangkan. Uhud. Penyatuan umat Islam.a. Masjid Pertama. Saad bin Ubadah dan Zubai al-Awam Pem buka an Kota Mak kah Berlaku antara Nabi Muhammad s.w dari Kota Makkah ke Madinah Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah s.a.Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 ) Perj anjia n Aqa bah I dan II Perj anjia n Hud aibiy ah Di antara Nabi Muhammad s.w dengan penduduk Makkah pada 6 Hijrah Isi Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun. Tolenrasi kaum. Parsi.w. Penduduk Madinah berjanji beriman kepada Allah dan Rasul.w dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan Khazraj Aqabah I. pengorbanan para sahabat. meneruskan penyebaran Islam. Piagam Madinah. Yahudi dan Arab.a. Mesir. Mengandungi 47 Fasal 23 Fasal berkaitan hubungan dan tanggungjawab orang Islam 24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan bukan Islam Ia merupakan sebuah model kerajaan Islam yang unggul Hijrah ialah perpindahan nabi Muhammad s.Kalender Hijrah.

Samarkand Khalifah Umar al-Khatab Kerajaan Khulafa al-Rasiyidin Khalifah Ali bin Abu Talib Khalifah Kedua Khulafa al-Rasyidin Beliau dilantik atas cadangan nama Khalifah Abu Bakar Beliau telah digelar Amirul Mukminin kerana pada zamannya merupakan zaman keemasan kerajaan kerajaan Islam Menubuhkan Majlis Syura Menubuhkan beberpa jabatan baru Mementingkan pendidikan al-quran Memperkenalkan Kalender Islam Membentuk tentera tetap dan sukarela Membina terusan dan taliair • • • • • • • Syarat-Syarat menjadi Khalifah Lelaki merdeka Islam Ilmu lengkap Sihat Adil tingkah laku baik. Fikiran yang cerdas Berani dan warak Patuhi perintah Allah Khalifah Keempat Khulafa al-Rasyidin Mempunyai sifat berani dan Kepahlawanan yang tinggi Pakar di dalam selok belok hokum Berusaha untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara Membina markas tentera .Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 ) Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Maksud Khalifah Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Memerintah selama 2 tahun Mengatasi perpecah umat Islam Tindakan yang tegas terhadap orang Islam murtad dan gerakan Al-Riddah Berjaya menghadapi ancaman Rom dan Parsi Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran Membahagikan wilayah kepada 10 bahagian Khalifah ialah pengganti yang akan melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam selepas Nabi Muhammad s.a.w Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin Digelar Zun Nurain Dipilih berdasarkan pengundian Majlis Syura Membina kemudahan infrastruktur Kukuhkan Baitul maal Perkuatkan tentera lau tIslam Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran MashafUthmani Memperluaskan lagi wilayah Islam ke Afghanistan.

Abdul Rahman II mengasaskan pusat pengajian tinggi Al-Hakkam II telah menubuhkan sebuah perpustakaan Terdapat 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia Menubuhkan baitumal. Penubuhan pusat pengajian tinggi . Jawatan kadi. Pentadbirannya bercorak monarki dan warisan Zaman gemilang di bawah Harun al-Rasyid dan Al-Makmun. Penulisan dan penterjemahan asing karya asing ke bahasa Arab Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkan Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama. Pusat perdagangan antarabangsa Mengislamkan penduduk Balkan Galakkan kecemerlangan individu Sistem madrasah Melahirkan ramai intelektual Islam Masjid Sultan Ahmed di Istanbul Faktor penyebaran Islam oleh Turki Semangat Ghazi Senjata Tentera Janissari Armada Laut Keadaan Eropah tidak stabil Permintaan Raja Eropah Kelemahan Byzantine Kehancuran institusi gereja Dasar Diplomasi Islam Peranan pendakwah dan ahli Sufi Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian Memperkenalkan jawatan Khalifah Terdapat sistem Wazarah.w iaitu Abbas.a. mufti dan Jawatan Sheikhus-Islam. Mengambil nama bapa saudara Nabi Muhammad s. Membina empayar umat Islam yang terbesar di dunia Istanbul pusat pentadbiran dunia islam Sultan Suleiman memperkenalkan Kanun Suleiman. Urussetia dan Hijabah Beberapa jabatan baru telah ditubuhkan Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah ditubuhkan Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan Banyak buku rujukan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab Perkembangan bidang kimia dan astronomi Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova Diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di Cordova.Bab 6. Membina sistem pengairan Penyelidikan benih tanaman bermutu Kerajaan – Kerajaan Islam Kerajaan Bani Abbasiyah Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyah dibawah pimpinan Abu Muslim alKhurasani dan Salamah al-Khallal. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 ) Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul Menawan Kota Constantinople ibu kota Rom.

Terjumpanya Batu Nisan yang mempunyai tulisan al-Quran Persamaan Unsur Seni bina di China dan masjid di Kelantan. Ia berkembang menerusi faktor perdagangan Bukti catatan Cina Perkampungan Islam di Sumatera Tulisan Jawi di Asia Tenggara Pengislaman Raja-Raja Asia Tenggara Kitab tempatan yang menggunakan bahasa Arab Dikemukakan oleh Snouck Hurgronje Terdapat hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara Batu Marmar pada batu nisan Malik Ibrahimdi Gerisik Jawa Banyak unsur budaya India dalam masyarakat di Asia Tenggara Faktor kedatangan Agama Islam di Asia Tenggara Kesan Kedatangan Agama Islam Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti Sultan. seni masjid AspekEkonomi seperti Zakat.konsep persaudaraan dan persamaan taraf. Melaka dan PulauJawa Teori dari India Dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas.nazam dan cerita hikayat. Gelaran. Faktor Perdagangan memainkan peranan penting. mufti. Batu bersurat di Terengganu. istana. Nilai-nilai akhlak islam. pesantren. seniukiran kayu Seni kaligrafi. Fatimi Canton sebagai pusat perdagangan orang Islam Perpindahan pedagang Islam dari Canton ke Asia Tenggara Penemuan Batu Bersurat di Terengganu. Aspek Kesenian seperti Tulisan Khat. Melaka. Undang-undang. Aspek Cara Hidup seperti ad-Din.Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 ) Teori dari Arab Teori dari China Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan disokong oleh S. tatabahasa Arab. Acheh.Q.Pondok. Syair. istilahistilah Arab. Faktor Perkahwinan iaitu Perkahwinan Siasah dan perkahwinan biasa Faktor pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran kerajaan Islam seperti Perlak.Gurindam. Baitulmal. Demak Peranan pusat kebudayaan yang bertindak sebagai pusat penyebaran islam Peranan yang dimainkan oleh mubaligh atau pendakwah islam Keistimewaan ajaran islam itu sendiri . Aspek Pendidikan seperti Kewajipan menuntut Ilmu. madrasah dan surau Aspek Bahasa dan Kesusasteraan seperti tulisan jawi.

Sultan Melaka menjadikan istana sebagai pusat pengajian agama terutamanya pengajaran tasawuf.. mimbar.adat Temenggung. Adat Temenggung disesuaikan dengan ajaran Islam Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka yang bertetapan dengan faraid Islam. Aktiviti perdagangan dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. seni dikir dan Ghazal Gaya hidup mengikut Islam. bungaan dan geometri Batu Bersurat di Terengganu memperlihat seni tulisan Khat huruf akQuran. Ia berkaitan dengan pengajaran al-Quran. Bidang Kesenian seperti kesenian yang terdapat di dalam masjid seperti Mihrab. Nazam atau Naban.UndangUndang Melaka danUndang-Undang Laut Melaka.rumah dan madrasah. masjid. Pengenalan tulisan Jawi berdasarkan huruf Arab Terdapat cerita-cerita yang berkaitan dengan Hikayat Nabi-Nabi.Hormuz dan Cambay juga boleh digunakan. Tarian Dabus di Perak. Kerajaan Melaka memperkenalkan matawang bulat yang diukir dengan nama Sultan Muzaffar shah Matawang Pasai. Istana menjadi pusat intelektual. Wang Katun diperkenalkan oleh negeri Johor Kerajaan Melayu Melaka juga memperkenalkan sistem cukai Amalan Riba diharamkan oleh kerajaan Melaka berdasarkan Hukum Kanun Melaka Pemerintah Melaka mewajibkan golongan kaya membayar Zakat Wang Zakat disimpan dibaitulMal . telaga atau pancur air dan bumbung khas Ukiran Islam adalah berasaskan motif tumbuh-tumbuhan.pondok. amalan protokolmengikut kerajaan Bani Umaiyah. Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada abad ke 15 Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka untuk melicinkan kegiatan perdagangan di Melaka Penggunaan matawang timah. Amalan hormat-menghormati Kesan-Kesan Kedatangan Agama Islam di Malaysia Politik Pentadbiran menggunakan gelaran Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin Perundangan menggunakan Adat Perpatih .Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 ) SosioBudaya Ekonomi Pendidikan berasaskan keagamaan di Istana.

Faktor utamanya ialah Revolusi perindustrian yang memerlukan bahan mentah dan pasaran barangan Ia juga disebabkan oleh faktor agama dan tugas menyebarkan tamadun . Pertugis menjadi kuasa perintis kepada Zaman penjelajahan Desakan ekonomi dan semangat kebangsaan telah menggalakkan lagi penjalajahan orang Eropah Raja-raja mereka seperti Putera Henry dan Ratu Isabella telah memberikan galakan terhadap aktiviti penjalajahan Penjelajahan orang Eropah telah membawa kepada perubahan besar di Asia Zaman Imperialisme Kegiatan sesebuah Negara untuk meluaskan wilayahnya dengan menguasai dan menjelajah Negaranegara lain. Water Frame Berlakunya peralihan industri desa kepada sektor perkilangan Zaman masyarakat eropah kurang maju berpunca daripada keruntuhan empayar Rom Pusat pemerintahan amat lemah Kegiatan ekonomi adalah terhad Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan Kongkongan pihak gereja Zaman Penjelajahan Zaman Renaissance membuka minda masyarakat Eropah untuk menjelajah. Revolusi Pertanian dan Perindustrian Perubahan Masyarakat Eropah Perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian dan perindustrian Perubahan dalam sistem pemilikan tanah ( Akta Pemagaran Tanah Awam ) Pengenalan kaedah baru dalam bidang pertanian seperti Alat Jethrol Tull dan sistem tanaman giliran Berlaku perkembangan yang pesat dalam bidang perindustrian Alat-alat rekaan baru seperti Flying Shuttle. Spinning Jenny. Ia juga menonjolkan keupayaan manusia berfikir Wujudnya aliran yang menitiberatkan aspek sekular dan kemanusiaan (Humanisme) )) Zaman Reformation Gerakan pembaharuan agama Kristian di Eropah Ia menyebabkan munculnya mazhab Protestant Gereja Katolik dikritik kerana banyak penyelewengan yang berlaku Penjualan surat Indulgenges secara berleluasa adalah satu penyelewengan.Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 ) Zaman Gelap Zaman Renaissace Zaman kelahiran semula merujuk kepada pemulihan budaya masyarakat Eropah Penghargaan semula terhadap ilmu pengetahuan.

Arang Batu. Guthrie. Bank yang pertama di Tanah Melayu ialah Mercantile Bank Prekhidmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan.Sistem Pengambilan Kakitangan.Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 ) Pertanian Komersial Tanaman yang dijalankan secara besar-besaran dan untuk tujuan eksport. Bijih Besi dan antimony Kegiatan perlombongan Bijih Timah merupakan bahan dagangan yang penting di Tanah Melayu akibat daripada Revolusi Perundustrian di Eropah Pada Pertengahan abad ke-19. hampir semua pengeluaran bijih timah diusahakan oleh pengusaha China Pada awal abad ke-20 pemodal Eropah mula menguasai perlombongan bijih timah dengan memperkenalkan teknologi kapal korek Beberapa enakmen dan undang-undang telah digubal untuk mewujudkan monopoli kerlombongan bijih timah di Tanah Melayu . insurans perniagaan dan kemalangan. Tebu. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi dan Secara Berkumpulan Buruh India pula dibawa masuk menerusi Sistem Buruh Bebas.N. serta insurans nyawa penting kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasa perjalanan daripada risiko bahaya. Bijih Timah. Sime Darby menguasai tanaman getah Tenaga Buruh Asing Pembangunan dan kepesatan ekonomi telah menyebabkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di Tanah Melayu Buruh-Buruh daripada China di bawa masuk keTanah Melayu melalui cara Sistem Tiket Kredit. Industri Perlombongan Tanah Melayu kaya dengan berbagai jenis galian seperti Emas. insurans harta. Lada Hitam. H.Ridley memainkan peranan yang penting dalam menggalakan tanaman getah Syarikat-Syarikat Eropah seperti Harrisons and Crossfield. Sistem Kontrak. Gambir. Tanaman peringkat awal ialah Ubi Kayu. dan Sistem Kangani Buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di Sektor Perlombongan dan buruh China untuk sektor perladangan Ekonomi Dagangan Kewangan dan Insuran Matawang telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu semasa Sultan Muzaffar Shah Mata wang Sepanyol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeri Melayu dan negeri Selat Mata wang negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1906 Bank dan institusi kewangan telah ditubuhkan di Tanah Melayu Ia bertujuan memperkenalkan beberapa perubahan bagi melicinkan dan mempercepatkan urusan kewangan. Tembakau dan Kopi Di Johor Maharaja Abu Bakar memperkenalkan tanaman lada hitam dan gambir menerusi sistem Kangcu Pemodal Eropah dan Orang Cina menguasai pertanian komersial di Tanah Melayu Tanaman komersial peringkat kedua ialah Tanaman Getah.

Ia sebenarnya untuk melindungi kepentingan ekonomi british di Tanah Melayu Kesannya orang Melayu tidak dibenarkan menanam sebarang tanaman komersial Semua kawasan yangdiisytiharkan adalah kawasan yang tidak subur untu kegiatan pertanian Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan oleh British Bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kaum peribumi Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah mestilah dimaklumkan kepada ketua Peribumi. sebelum surat kuasa diberikan Penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapat gantirugi terhadap Tanah yang dijual kepada orang asing Pegawai daerah telah diberi tanggungjawab utnuk menjaga hak miliktanah peribumi Diperkenalkan untuk menjaga hak milik tanah simpanan peribumi dan komuniti Ia bertujuan untuk menyekat orang Cina daripada menceroboh tanah masyarakat peribumi untuk dijadikan kawasan pertanian 1933 land Settlement Order dikuatkuasakan untuk memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi Pemilikan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan turun temurun bagi menghalang pemajakan. tanah tidak boleh dijual. Tanah Simpanan dan Tanah Pendalaman Kaum pendatang hanya mempunyai hak ke atas tanah Campuran sahaja s a r B ri ti s h te r h a d a p p e k e b u n k e ci l British sememangnya mahu mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam ekonomi penjajah British telah memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 untuk menghalang penggunaan tanah sawah padi untuk tanaman getah Ia untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah dikalangan orang Melayu dalam perusahaan getah British juga telah memperkenalkan bayaran premium bagi permohonan tanah baru untuk tanaman getah Kemerototan harga getah menyebabkan British mula mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah British juga telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson untuk menghadkan pengeluaran getah oleh Negara-negara pengeluar getah Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa juga telah diperkenalkan oleh British. pemecahan dan penjualan kepada orang asing Land Order1948 Tanah dibahagikan kepada tiga iaitu Tanah campuran. Pemerintahan British tidak menghiraukan nasib rakyat tempatan Golongan pekebun kecil getah yang terdiri daripada orang Melayu terus dipinggirkan L a n d O r d e r d i S a r a w a k A k t a T a n a h d i S a b a h . dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 ) UU Dasar British Terhadap Pertanian A k t a T a n a h S i m p a n a n M el a y u Ia memberi kuasa kepada residen untuk mengisytiharkan mana-mana tanah yang dikenal pasti sebagai hak orang Melayu Ia bertujuan untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing Di bawah akta ini. Dalam Rancangan tersebuat pekebun-pekebun kecil getah telah diberi kuota yang lebih rendah Rakyat Tanah Melayu tetap mahu terlibat dalam usaha penanaman getah walaupun menghadapi banyak masalah kerana usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada mengusahakan penanaman padi.10.

kemakmuran ekonomi dan politik stabil Perkembangan telah mewujudkan perbezaan dan pembahagian sosial yang berbeza.10. Batu Gajah. Taiping dan Seremban Bandar Miri dan Sarawak muncul hasil daripada petroleum Kegiatan perdagangan telah menyebabkan munculnya Bandar-bandar seperti Kuching Kegiatan ekonomi perdagangan menyebabkan munculnya Bandar seperti Klang. Selangor dan Negeri Sembilan mempunyai perkhidmatan keretapi Perkhidmatan Kesihatan Hospital kerajaan yangterawal telah dibina di Taiping dan Kuala Lumpur Di Perak hospital telah dibina di Tanjung Malim. Melaka dan Pulau Pinang Masyarakat Berbilang Kaum Imigran Cina dan India datag keTanah Melayu semasa zaman penjajah kerana kekayaan sumber alam. Orang Melayu bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar. Gopeng. Kerian dan Kuala kangsar Terdapat juga hospital yang didirikan atas hasil derma orang perseorangan iaitu Hospital Tun Shin di Kuala Lumpur yang dibina untuk perkhidmatan perubatan kepada pekerja lombong Institut penyelidikan Perubatan jugatelah ditubuhkan Lembaga Sanitary Board telah ditubuhkan untuk menjaga kesihatan dan kebersihan awam di Kuala Lumpur . manakala orang India bekerja di Estet dan tinggal di Estet Mereka menggunakan bahasa dan budaya yang berbeza Pendidikan Vernakular Kedatangan British telah mengubah sistem pendidikan tradisiolanl diTanah Melayu Masyarakat yang berbilang kaum menyebabkan munculnya sistem pendidikan Vernakular yang berasaskan bahasa ibunda Pendidikan ini tidak mampu untuk memupuk semangat perpaduan di Tanah Melayu Hasrat British menubuhkanpendidikan verenakular Melayu hanya untuk menjadikan orang Melayu sebagai seorang petani Sektor Perkilangan Sebelum awal abad ke-20 perusahaan perkilangan tidak begitu berkembang kerana pihak british hanya menggalakkan pengeluaran bahan mentah dan hampir semua barang siap diimport dari luar Pada awal abad ke-20 perusahaan perkilangan yang berasaskan getah dan bijih timah telah mula berkembang Semua syarikat perkilangan di tanah Melayu adalah dimiliki oleh orang asing Eropah atau Cina Orang Melayu terus ketinggalan dalam sekor perkilangan Sistem Pengangkutan Sistem perhubungan jalanraya dan jalan keretapi telah diperkenalkan oleh British Jalanraya telah dibina untuk menghubungkan kawasan lombong bijih timah dengan pengkalanpengkalan di Sungai Pembinaan jalanraya dari Kuala Lumpur ke Kuantan telah dapat menghubungkan Pantai Timur dengan Negeri pantai Barat Jalankeretapi telah dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan bijih timah dengan pelabuhan-pelabuhan utama 1904 semua kawasan lombong di Perak. orang Cina bekerja sebagai pelombong tinggal di kawasan Bandar.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 ) Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British Perbandaran Bandar-bandar baru telah muncul akibat daripada perlombongan bijih timah seperti KualaLumpur.

Tahap. Karya sastera bertindak o sebagai pembangkit semangat Nasionalisme Kemunculan Golongan Intelektual yang menjadi pemimpin kepada gerakan nasiopnalisme Pengaruh Media Massa untuk menyebarkan idea nasionalisme Perkembangan sistem pengangkutan memudahkan penyebaran idea nasionalisme Pengaruh luar memberi ilham kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara Tahap Pertama Berkaitan dengan Isu Kebudayaan Isu agama dan hakperibumi Dipimpin oleh golongan pertengahan Menekankan kesedaranpolitik Menuntut hak-hak mereka dikembalikan dan taraf hidupdibaiki Tahap Kedua Bercorak radikal dan berorganinasi Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan Barat Mempunyai pengetahuan yang luas tentangpen getahuan Barat Menyedari tindakan Barat melakukan perubahan terhadap Negara Mempunyai matlamat yang jelas iaitu menuntut kemerdekaan .Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 ) Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara Penubuhan Kerajaan Pusat Penyatuan wilayah Tanah Jajahan Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di Tanah jajahan Pentadbiran Melalui Biro atau Jabatan Pegawai Barat sebagai ketua Biro Pengenalan Undang-Undang Barat Perkembangan Nasionalisme Nasionalisme Di Asia Tenggara Filipina Gerakan Dakyah gerakan terawal Pimpinan Joses Rizal yang menubuhkan Liga Filipina Penubuhan Katipunan oleh Andres Bonifacio bermulanya tahap kedua gerakan nasionalisme. Matlamat mencapai kemerdekaan menerusi Revolusi Indonesia Tahap awal memberikan Isu Kebudayaan Sekolah anak-anak perempuan ditubuhkan oleh Raden Adjeng Kartini Novel Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa Muhammadiyah bermatlamat menyebarkan Islam Tahap Kedua penubuhan Parti Nasional Indonesia oleh Soekarno Thailand Tahap Pertama perjuangan rakyat untuk mendapatkan kuasa memerintah dan menghapuskan kuasa mutlak raja yang membawa kepada peristiwa Revolusi Thai 1932 Tahap Kedua tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.Tahap Nasionalisme Faktor Kemunculan Nasionalisme Dasar Kuasa Barat yang tidak memberi peluang kepada penduduk tempatan Pengaruh agama sebagai ejen penyatuan.

Penghulu Adam Penentangan di Terengganu Digerakkan oleh seorang tokoh ulama iaitu Haji Abdul Rahman Limbong Beliau menentang kerana tidakpuas hati dengan sistem cukai dan Undang-Undang Tanah Dasar Penaklukan British menimbulkan kemarahan penduduk Tempatan Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Sistem pentadbiran Barat yang bertentangan dengan penduduk tempatan Campurtangan dalam adat resam tempatan Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh Kesulitan penduduk tempatan . Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Linggir pemimpin kaum Iban yang menentang pencerobohan Brooke di kawasan mereka Rentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur menentang Brooke kerana kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan Penentangan Di Sabah SBUB ditentang oleh pemimpin Tambunan iaitu Mohamed Salleh bin Datu Balu ( Mat Salleh ) Mat Salleh kehilangan hak memungut cukai dan pengaruh ke atas masyarakat setempat. Rentap.Ia disokong oleh Engku Besar Jeram.Bab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 ) Peristiwa Penentangan Peristiwa Penentangan Penentangan Dol Said di Naning Naning dijadikan sebahagian Negeri-negeri Selat Penghulu Dol Said terpaksa membayar cukai 1/10 hasilnya sebagai ufti Dol Said enggan kerana Naning bukan wilayah Melaka British menghantar tentera untuk menakluki Naning Penentangan Di Sarawak Linggir. Mat Kilau dan Imam Rasul Penentangan Di Kelantan .Penentangan di lakukan oleh Haji Mat Hasan Bin Munas yang dikenali dengan nama Tuk Janggut.Tuan Ahmad. Rodger sebagai Residen Pahang telah mendapat tentangan daripada Dato Bahaman yang mendapat bantuan daripada Tok Gajah.P. Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Sebab-Sebab Penentangan Penentangan di Perak Pembaharuan Birch telah menimbulkan penentangan orang tempatan di bawah Dato Maharaja Lela Sultan Abdullah dan pembesar lain juga bersatu padu menentang British Birch telah dibunuh oleh orang Suruhan Dato Mahajara Lela British melancarkan serangan di Pasir Salak dan menangkap mereka yang terlibat di dalam pembunuhan Birch Penentangan di Pahang Perlantikan J.

Isu penting yangdiperjuangkan ialah Memajukan ekonomi orang Melayu. Burhanuddin al-Helmy.12. Ibrahim Haji Yaakob telah meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia Gera kan Nasi onali sme sema sa zam an Jepu n . sematkan sikap kritik penjajah dan mengkritik raja Akhbar dan majalah utama ialah AlImam. dan Dr. Di Kenali dengan nama Kaum Muda Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua Fakt or Pem angk in Nasi onali sme Dasar Campur tangan Britsih secara langsung Pengenalan sistem pendidikan Inggeris melahirkan ramai golongan intelek tempatan Dasar British yang membiarkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu Pendudukan Jepun menambahkan lagi kesengsaraan Orang Melayu Kemunculan mesin cetak memudahkan penyebaran adea nasionalisme Wujudnya gerakan Pan-Islamisme di seluruh dunia Kesedaran Politik di Indonesia Memberikan tekanan kepada gerakan Nasionalisme Pemerintahan ketenteraan dan menyekat kebebasan bersuara Jepun hanya memberi sokongan kepada pertubuhan yang bergerak di bawah pengawasannya Ahmad Boestaman menubuhkan Barisan Pemuda di Perak sebagai tentera sukarela jepun Pasukan Force 136 dan Wataniah Pahang ditubuhkan untuk menentang Jepun. Neracha. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 ) Gera kan Islah Gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam Bertujuan memajukan umat Islam berdasarkan al-quran dan Hadis Tokoh-tokoh pentingialah SheikhTahir Jalaluddin. Syed Syeikh al-Hadi. Edaran Zaman dan Pengasuh.

Labuan dan Tawau . seorangwartawan akhbar Majlis di Kuala Lumpur Ia menggalakkan perpaduan dikalangan pemuda Melayu diseluruh semenanjung dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu KMM juga telah berkerjasama dengan Jepun Persatuan Negeri Sabah danSarawak Di Sarawak terdapat Persatuan Melayu Miri Diikuti oleh Persatuan Melayu Sarawak yang bertujuan untuk mengeratkan perpaduan orang Melayu.12. pendidikan dan ajaran Islam Di Sabah kegiatan Persatuan tidak menonjol Hanya terdapat cawangan Persatuan Sahabat Pena di Jesselton. Sabah dan Sarawak Ia dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang iaitu termasuklah S.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 ) Kesatuan Melayu Singapura Ditubuhkan oleh Mohammad Eunos Abdullah Bertujuan untuk membela dan menjaga kepentingan sosioekonomi orang Melayu Singapura Ia didokong oleh mereka yang mempunyai pendidikan Inggeris Ia bersifat sederhana dengan memberi kerjasama dengan British Kejayaannya mendapatkan kawasan penempatan khas orang Melayu Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu Kesatuan Melayu Muda PASPAM Persatuan-Persatuan Negeri Beberapa persatuan negeri telah ditubuhkan Persatuan Melayu Negeri Perak Persatuan Melayu Negeri Selangor Persatuan Melayu Negeri Sembilan Persatuan Melayu Negeri Pahang Tujuannya adalah untuk menggabungkan tenaga intelektual Melayu Persatuan Sahabat Pena Malaya atau PASPAM ditubuhkan bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosio ekonomi orang Melayu Ia berlandaskan sastera tetapi cuba menyatupadukan orang Melayu.M. Zainal Abidin Bin Ahmad Ia menggalakkan perpaduan dikalangan orang Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu Mendapat sambutan yang hangat Ia sebagai asas kesedaran perpaduan orang Melayu KMM ditubuhkan sebagai kemuncak semangat Nasionalisme orang Melayu Ia sebuah pertubuhan separa politik Ia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob.

provokasi. dan ugutan untukmencetuskan peperangan Gunakan isu membenci kuasa asing bagi membangkitkan semangat rakyatnya Sistem Diktator juga telah digunakan Bismarck juga telah melancarakan tiga siri peperangan iaitu dengan Denmark. penipuan. Rusia dan Turki Wujud 7 buah Negara baru Berasaskan persaudaraan dan bukannya bangsa Nabi Muhammad s.w menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Kerajaan Islam Madinah adalah berdasarkan diplomasi. kerajaan dan perlembagaan Berlaku Revolusi Inggeris.a. Perang Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis Ia mengikut sempadan rumpun bangsa Ia mengancam empayar Austria. Austria dan Perancis Ciri – Ciri Neg ara Dan Ban gsa Kes ulta nan Mel ayu Mel aka . musyawarah. dan permuafakatan Penyatuan wilayah-wilayah oleh Caunt Camillo Benso di Cavour Menghalau keluar bangsa Austria dari Itali Menggunakan amalan Realpolitik yang mewajarkan apa saja cara untuk mencapai matlamat politiknya Pengunduran tentera Perancis dari Rom telah memberi peluang kepada Caunt Camillo Bensodi Cavour untuk membentuk Negara bangsa Itali yang merdeka Pe mbi naa n Ban gsa di Jer ma n Pe mbi naa n Ban gsa di Ero pah Wilayah Pengaruh Kerajaan Lambang-Lambang Rakyat Kedaulatan Keunggulan Undang-Undang Otto EduardVon Bismarck mengamalkan realpolitik dan politik darah dan besi untuk menyatukan Jerman Bismarck telah menggunakan taktik tipu helah. palsu dokumen.Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 ) Pe mbi naa n Neg ara Ban gsa Itali Pembinaan Negara Dan Bangsa Pe mbe ntu kan Ker ajaa n Isla m Ma din ah Lat ar Bel aka ng Pe mbi naa n Neg ara dan Ban gsa Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Penjajahan Barat telah merubah konsep kerajaan tradisional Tanah Melayu Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Kemasukan Sabah dan Sarawak telah mewujudkan Negara Malaysia yang berdaulat Ia berpuncadaripada kemunculan idea tentang hak rakyat.

3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 ) Sistem pemerintahan di Perak.13.Johor dan Pahang adalah Pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka Kerajaan Johor. Perak dan Pahang Undang-Undang Johor Perak dan Pahang adalah warisan kesultanan Melayu Malaka Warisan Kesultanan Melayu Melaka Sistem Jemaah di Kelantan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Perlembagaan Bertulis Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar Mengikut perlembagaan Barat Terdapat jawatan Menteri Besar. Perak dan Pahang ialah diasaskan oleh kerabat Diraja Melaka Kesultanan. agama Islam dan Bahasa Melayu Sistem pembesar Empat Lipatan diteruskan oleh Johor. Naib menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Prinsip Demokrasi di Negeri Sembilan Negeri Melayu pertama mirip Persekutuan Mengamalkan adat Perpatih iaitu kedaulatan terletak ditangan rakyat Perlantikan adalah berdasarkan peringkat yang paling bawah Anak Buah melantik Buapak diikuti oleh Lembaga.adat istiadat Melayu. Undang dan yang dipertuan Besar Sistem pemilihan pemimpin adalah berdasarkan unsur demokrasi . Naib Menteri Besar dan Jemaah Menteri seramai 12 orang Perlembagaan bercorak Demokrasi pertama di negerinegeri Melayu Sistem Jemaah Menteri sejak Sultan Muhammad I SultanMuhammad II memperkenalkan 8 badan Jemaah Menteri Jemaah Penasihat Raja Jemaah Menteri Istana Keadilan danKehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri Jemaah Menteri Luar Jemaah Menteri Perbendaharaan Jemaah Menteri Peperangan Jemaah Menteri Pentadbiran dan mengimarahkan Negaeri Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu Diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III Dikenali dengan nama Ittiqanilmuluk bi-ta’dil il-suluk Untuk menghalang British meluaskan kuasa di Terengganu Ia Berasas undang-undang negeri Johor Pemerintahan Raja Berperlembagaan Terdapat jawatan menteri Besar.

Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 ) Tindakan Orang Melayu menentang Malayan Union • • • • • • • Bantahan menerusi akhbar Demontrasi secara aman Pulihkan persatuan-persatuan Melayu Menyeru orang Melayu berkongres. Menubuhkan UMNO Bantahan terhadap ahli Parlimen Bantahan Raja-raja Melayu Reaksi Penerimaan terhadap Malayan Union • • • • • • • • • • Orang Dagang dan golongan radikal menyokong Malayan Union kerana beberapa sebab Dasar penyatuan negeri-negeri Melayu Dasar hak sama rata Kerakyatan terbuka Janji British untuk memberikan kemerdekaan Sokongan terhadap Malayan Union datang daripada: Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) Angkatan Pemuda Insaf ( API ) Angkatan Wanita Sedar ( AWAS ) Barisan Tani Malaya ( BATAS ) Sebab-Sebab Pengenalan Malayan Union • • • • • Persediaan untuk pemerintahan sendiri Melicinkan pentadbiran Menjimatkan kos Membentuk sebuah bangsa Malayan Union Mengawal kuasa politik orang Melayu Malayan Union Reaksi Penentangan terhadap Malayan Union • • • • • Orang Melayu menentang Malayan Union kerana beberapa faktor • Cara Harold Mac Michael Mengugut Rajaraja Penyatuan semua negeri di bawah Kerajaan Sultan tidak diberi masa yang secukupnya • Pusat • Belum tiba masanya untuk menerima Diketuai oleh seorang Gabenor perubahan Terdapat Majlis Eksekutif dan Majlis • Terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu Undangan Malayan Union • Pemberian kerakyatan yang longgar Prinsip kerakyatan berdasarkan Prinsip Jus Mengancam Status quo orang Melayu • Soli • Akan hilangnya warisan tamadun Melayu Raja hanya ahli Majlis Raja-Raja dan hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja Ciri-Ciri Malayan Union • .

2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 ) Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu • • • • • • • • Ketegasan orang Melayu Perpaduan orang Melayu UMNO tidak tunut kemerdekaan Sokongan daripada pegawai Tinggi British Gesaan Piagam Atlantik Sikap sederhana politik orang Melayu Sokongan bekas pegawai –pegawai Tinggi British Bimbang terpengaruh dengan gerakan radikal Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu • • • • • Gabungan sebelas buah negeri Kedudukan Istimewa orang Melayu dijaga oelah Pesuruhjaya Tinggi British Konsep Raja Berperlembagaan telah diwujudkan Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British Wujud Senarai kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu • • • • • • • • Penubuhan Jawatankuasa Kerja seramai 12 ahli Ahli terdiri daripada pegawai kanan British.14. Pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu Orang Melayu membuat 5 tuntutan iaitu Menolak Malayan Union Mahukan konsep Persekutuan Tolak kerakyatan terbuka Dasar perlindungan terhadap orang Melayu Raja-raja Melayu sebagai ketua negerinegeri Melayu • • • • • • Sultan Badlishah Kedah Sultan Abdul Aziz ( Perak ) Sultan Ibrahim Dato Onn Bin Jaafar Dato Nik Ahmed Kamil Kerjasama antara UMNO dan Raja-raja Melayu membolehkan beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan orang Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu iaitu Politik Pentadbiran Agama Islam Bahasa Melayu Institusi Raja Melayu o • • • • .

Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan .Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka ( 22 ) Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka Suruhanjaya Reid Suruhanjaya yang merangka Perlembagaan baru di Tanah Melayu Isu penting didalam Suruhanjaya Reid Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yangkuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu Mewujudkan bangsa PersekutuanTanah Melayu Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Kerajaan Persekutuan Senarai Persekutuan dan negeri Raja Berperlembagaan Prinsip kerakyatan Hak istimewa orang Melayu Agama Islam Bahasa Melayu Tanah Simpanan Melayu Yang Dipertuan Agong Demokrasi Berparlimen Menteri Besar Kepentingan Perjanjian Persekutuan T.Melayu Penerimaan pakatan Murni Hak Mutlak ke atas Tanah Melayu Keharmonian tanpa pertumpahan darah Sistem Ahli Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaumlain untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu Ciri-Ciri Sistem Ahli Kabinet bayangan Anggota dikenali sebagai ahli Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 9 orang ahli Dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British Proses Pelaksanaan Ahli menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan Uruskan pentadbiran Mencadangkan undang-undang Berbincang dengan pegawai British Kepentingan Sistem Ahli Tapak asas melantik penduduk tempatan Memulakan proses perpaduan kaum Asas kemerdekaan Negara Pakatan Murni Usaha semua kaum di Tanah Melayu bagi menghasilkan kerjasama dan tolok ansur politik melalui rundingan Langkah-langkah Pakatan Murni Penubuhan Jawatankuasa Hubungan antara kaum Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya Penubuhan Persidangan Kebangsaan Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan Persetujuan Di Dalam Pakatan Murni Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA ) Kerakyatan negeri 1951diberikankepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau ibubapa telah menjadi rakyat negeri Tanah Melayu Pilihanrayaakan diadakan mengikut Perbandaran.

Akta Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen British Pada 16 September 1963 negara Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi Reaksi Dalam Negeri Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyokong Penubuhan Malaysia Pas dan Barisan Sosialis meminta dirundingkan dikalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu UMNO bersetuju tanpa penyertaan Singapura Reaksi Singapura Lee Kuan Yew dan PAP menyokong kerana bimbang pengaruh komunis. Sabah dan Sarawak Dekolonisasi British terhadap Negeri-negeri kecil yang belum membangun Faktor Ekonomi Mewujudkan kerjasama serantau Pasaran yang lebih luas Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian Mengukuhkan ekonomi Malaysia Faktor Sosial Mengimbangkan jumlah penduduk antara kaum bumiputera dan bukan bumuputera Mengawal jumlah dan kadar Pertumbuhan kaum Reaksi Pembentukan Msia Pembentukan Malaysia Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia Tunku Ab.Azahari Reaksi Indonesia Menentang Pembentukan Malaysia dan menjalankan Dasar Konfrantasi terhadap Malaysia Slogan Ganyang Malaysia digunakan Reaksi Filipina Filipina menentang gagasan Malaysia dan Presiden Macapagal menunut hak ke atas Sabah .Rahman mengadakan lawatan Rundingan dengan Pegawai-pegawai Kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawaipegawai British dari Sarawak. Reaksi di Sabah dan Sarawak Peringkat awal menentang Akhirnya bersetuju setelah diberi penerangan kebaikan menyertai Malaysia Reaksi Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Gagasan Malaysia Ditentang oleh Parti Rakyat di bawah A. Sabah dan Singapura Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia untuk menerangkan konsep Malaysia Penubuhan Suruhanjaya Cobbold untuk mendapatkan pandangan penduduk Sabah dan Sarawak Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan ( JAK ) yang telah memperincikan lagi cadangan yangterdapat di dalam Suruhanjaya Cobbold Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di Landon pada 9 Julai 1963.M. Pembangkang Singapura ( Barisan Sosialis menentang.Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 23 ) Faktor-Faktor Faktor Politik Ancaman Komunis di Asia Tenggara terutamanya di Singapura. Mempercepatkan kemerdekaan Singapura.

Terdapat Dewan Rakyat yang ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya. Ia mempunyai tugas menggubal dan meluluskan undang pada peringkat Dewan Rakyat Badan Pelaksana Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atau Kabinet yang melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Ketua Jemaah Menteri ialah Perdana Menteri Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua pekara Badan Kehakiman Badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan pekara sivil danjenayah Menentukan kesahihan Undang-undangyang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Negeri Mengisytiharkan undang Kerajaan Pusat . Parlimen. Jemaah menteri dan Mahkamah Bercanggah dianggap batal Kepentingan Perlembagaan Menjamin kestabilan Negara Menjamin kecekapan pentadbiran Menjamin taat setia rakyat Panduan pemerintahan Menjamin hak asasi Jaminan Hak istimewa orang Melayu Rujukan utama undang-undang Senarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri Pindaan Perlembagaan Bertujuan melindungi kepentingan rakyat Melicinkan urusan pentadbiransupaya relevan dan sesuai Menjadikan undang-undang yang munasabah Dipatuhi oleh rakyat 4 cara pindaan perlembagaan Raja BerPerlembagaan Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong Ketua Negara Tiga unsur Parlimen Ketua angkatan bersenjata Kuasa mengampun Tangguhkan sesuatu hukuman yang dibicarakan oleh mahkamah tentera Menjaga hal istimewa orang Melayu Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu Mengadakan mesyuarat Ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja Kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri Melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan timbalan menteri Mengisytiharkan undang-undang darurat Melantik Pengerusi dan 3 ahli Suruhanjaya Pilihanraya Melantik peguam Negara Mentauliahkan duta-duta negara Badan Perundangan ( Legislatif ) Bertanggunjawab menggubal undang-undang Terdapat Dewan Negara yang merupakan Dewan tertinggi yang mengandungi 69 orang ahli tanpa perlu memenangi Pilihanraya.Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 ) Kuasa Pemerintahan Perlembagaan CiriCiri Demo krasi Berpa rlime n Undang-Undang Tertinggi Malaysia Dokumen Rasmi Keluhuran Perlembagaan Keluhuran Perlembagaan bermaksud ketinggian perlembagaan mengatasi YDPA.Ahlinya digelar Senator.

Permodalan Nasional Berhad. Ia memberikan penekanan kepada sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta. DARA. Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia sebagai kemudahan kredit Sektor Pelacongan Mewujudkan intergerasi nasional dengan memastikan semua program pembangunan memfokuskan kesejahteraan rakyat Bersifat sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi Penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara. Pernas. dan KESEDAR Getah dan Kelapa Sawit Membangunkan kawasan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Mempelbagaikan aktiviti ekonomi Kemudahan infrastruktur Penubuhan Rida dan Felda Tanaman Getah dan Kelapa sawit Kurang menggalakkan kerana ancaman komunis dan kejatuhan harga getah dan bijih timah Rancangan Malaysia Kedua Rancangan Malaysia Keempat Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. Penggunaan tanah yang maksima dan cekap Galakan industri desa Bank Pertanian.Bab 18 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan ( 25 ) Rancangan Malaya Pertama Rancangan Pembangunan Lima Tahun Rancangan Malaysia Ketiga Lanjutan Rancangan Malaysia Kedua Teruskan matlamat DEB Pembangunan Pertanian danperindustrian Pembukaan tanah secara besar-besaran oleh KEJORA. Skim Amanah Saham nasional dan Dasar Pertanian Negara Rancangan Malaysia Pertama Rancangan Malaysia Kelima Rancangan lima tahun yang terakhir. KETENGAH. Berlaku peristiwa 13 Mei 1969 . Dasar Persyarikatan. Mardi dan Mida Mara ganti Rida. kawasan dan wilayah Membasmi kemiskinan dan hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi Rancangan Malaya Kedua Mendokong aspirasi DEB Membangunkan kawasan luar Bandar Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk Bandar dengan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar Pergiatkan peranan Felda Penubuhan Fama Program Buku Merah diperkenalkan Penubuhan LPN LKIM UDA RISDA LPP PETRONAS Perbadanan Kemajuan ekonomi Negeri Perhatian kepada Perkembangan industri Berat Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia ( HICOM ) Pembukaan kawasan Perusahaan baru Perkenalkan zon perdagangan bebas Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Pelan Induk Perindustrian Dasar Penswastaan.

Mahathir Merangsang penglibatan sector swasta secara aktif dalam pembangunan Negara Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh Kerajaan dan Swasta Kakitangan kerajaan dan swasta perupakan pemilik saham Syarikat Negara Malaysia Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui sektor pelaburan Strategi utama ialah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan Meningkatkan hasil pendapatan Negara Menentukan penggunaan sumber Negara berada tahap maksimum . : Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi ( 26 ) Dasar Penswastaan Dasar Pertanian Negara Ia Melibatkan pemindahan perkhidmatan. tingkatkan produktiviti dan mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal swasta Ia boleh dijalankan secara sepenuh atau sebahagian Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimun Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil Strategi yang dijalankan ialah galakkan pembukaan tanah baru Program Pembangunan In-situ Sokongan Kredit. perusahaan. produktiviti. pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta Matlamatnya mengurangkan beban kewangan kerajaan. dan pasaran Kekuatan politik dan keselamatan Negara Keselarasan antara kadart pertumbuhan dengan kadar pembangunan sosioekonomi. Mahathir Sasaran 70 juta penduduk Kesan positif terhadap bekalan tenaga pekerja. kepentingan. subsidi dan penyelidikan Penglibatan swasta Ia adalah untuk memastikan penggunaan sumber Negara secara optimum Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan Meningkatkan hasil pendapatan Negara Menentukkan penggunaan sumber Negara berada ditahap maksimum Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi Dasar Penduduk Dasar Hala Tuju Cara Baru Dikemukakan oleh Tun Dr.18. DiPerkenalkan oleh Tun Dr.

18. Menyediakan pelajaran peringkat Rendah sehingga mencapai 15 tahun dengan memberikan kursus kemahiran Kursus kemahiran Pilihan ialah Perdagangan. berdisplin dan terlatih . Pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu.2 : Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa ( 27 ) Laporan Barnes Membubarkan semua sekolah vernakular Melayu. Cina dan India Menubuhkan sekolah kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah Peringkat sekolah menengah dan tinggi bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar Dasar Pendidikan Negara Laporan Penyata Razak 1956 Mencadangkan penubuhan sekolah Umum ( rendah ) dan Sekolah Jenis Umum Sekolah Menengah Inggeris menggunakan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu dan Inggeris Wajib diajar disemua sekolah Sistem persekolahan yang sama Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan Penyata Razak dijadikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 Kajian Aminuddin Baki Sistem persekolahananeka jurusan Ia untuk menampung pelajar-pelajar yang gagal memasuki sekolah Menengah akademik. Seni Perusahaan dan sains Pertanian Mata pelajaran yang wajib adalah seperti diajar disekolah menengah biasa Laporan Fenn-Wu Laporan yang mewakili masyarakat cina Bersetuju dengan dengan sistem pendidikan Kebangsaan Mencadangkan sekolah vernacular Cina dikekalkan Jawatankuasa Kabinet 1974 Laporan Rahman Talib Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah Bahasa Melayu bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Pelajaran agama Islam. rohani. emosi. dan intelek. bahasa China dan Tamil akan diajar jika terdapat15 orang pelajar Peperiksaan Awam dalam bahasa Kebangsaan Ia menjadi Akta Pelajaran1961 Ordinan Pelajaran 1952 Mencadangkan 2 sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar Inggeris dan Melayu Bahasa Cina dan Tamil akan disediakan jika terdapat permintaan Bahasa Melayu di wajibkan kepada sekolah Inggersi dan Bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu Untuk mengkaji semua pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan Penguasaan 3M Kenaikan darjah secara automatic Sekolah Vokasional Sukatan Pelajaran Swasta Peperiksaan matapelajaran Wajib dalam Bahasa Malaysia Ko-Kurikulum asas displin dan perpaduan KBSR danKBSM menekankan perkembangan pelajar dari segi jasmani. Sains Rumah Tangga.

. Perancis. Itali dan Jepun Perang Dingin Faktor-Faktor Kegagalanperjanjian Versailles Tidakpuas hati dengan perjanjian Versailles Kemunculan Adolf Hitler di Jerman Kemunculan Vladimir Putin di Rusia Kemunculan Benito Mussolini di Itali Kemunculan Kuasa Jepun diTimur Kemelesetan ekonomi Jerman mengukuhkan ketenteraan Terdapat Pakatan Kuasa Bersekutu iaitu Britain. Malaysia Dalam kerjasama antarabangsa ( 28 ) Perang Dunia Pertama Konflik Antarabangsa Perang Dunia Kedua Faktor-Faktor Faktor politik ialah kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan Negara-negara Eropah Faktor Ekonomi ialah persaingan kuasa besar untuk merebut peluang ekonomi Faktor serta merta ialah Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris tahta AustriaHungry dan isterinya oleh pengganas Serbia. Itali dan Jepun Kesan-Kesan Menamatkan pemerintahan Beraja PerjanjianVersailles Negara baru Liga Bangsa Berlaku inflansi Amerika dan Jepun mula menguasai pasaran dunia Penderitaan dan mengorbankan banyak nyawa dan harta benda Berlaku selepas tamatnya Perang Dunia kedua antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union Ia disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza Ia diwakili oleh Blok Kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan Blok Komunis yang diketuai oleh Soviet Union Tiada konflik senjata antara kedua-dua blok tersebut Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing Mereka menggunakan propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan Mereka telah cuba mempengaruhi Negara-negara Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi Perang Dingin tamat setelah sistem komunis Soviet Union runtuh pada tahun 1989. Warsaw dan Seato Nato ialah pakatan Pro Demokrasi Warsaw ialah Pakatan Negara-negara Komunis Seato ialah pertubuhan yang disusun oleh Amerika Syarikat di Asia Tenggara. Turki dan Bulgaria Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain.Bab 19. Terdapat 2 pakatan ketenteraan iaitu Perikatan Kuasa Tengah yang terdiri daripada Jerman. Itali. Amerika Syarikat dan SovietUnion Pakatan Kuasa Paksi iaitu Jerman. Perancis. Rusia. Austria Hungry. Kesan-Kesan Memecahkan Negara-negara Eropah Pemecahan Jerman kepada Jerman Timur dan Barat Keruntuhan Kuasa Imperialisme Banyak Negara tanah jajahan mencapai kemerdekaan Masalah ekonomi dinegara-negara yang baru merdeka Banyak Nyawa terkorban Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kesan Perang Dingin Wujudnya Pakatan ketenteraan seperti Nato.

Sokongan kepada Palestin. Australia dan New Zealand Deklarasi langkawi telah diisytiharkan di dalam mesyuarat CHOGM di Malaysia I yang bersetuju untuk mengawal dan mengatasi masalah pencemaran Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan Ko m an we l PBB telah ditubuhkan selepas kegagalan Liga Bangsa Malaysia memainkan penting dalam PBB semasa membantu menyelesaikan konflik antarabangsa seperti Pesukan pendamai di Congo.1 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( 29 ) Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa N A M Ia adalah sebuah pertubuhan Negara-negara Berkecuali. Perantaraan Iran-Iraq. WHO dan UNESCO Pert ubu han Ban gsaBan gsa Bers atu . Afrika dan Amerika Selatan Matlamat NAM mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis Malaysia telah membawa isu Palestin. menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia dan hak milik semua Negara Malaysia juga menyokong usaha-usaha memerangi penyalahgunaan dadah Malaysia juga mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin Malaysia dipili sebagai Ahli majlis Keselamatan PBB Malaysia dapat manfaat daripada penubuhan Bank Dunia yang digunakan untk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ( FELDA) Malaysia berkerjasama dalam agensi seperti FAO. Bosnia dan Afgnistan.19. pemerhati di Iran-Iraq dan Pengaman di Bosnia Malaysia menentang Dasar Aparteid. Bantuan kewangan kepada Negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan. Pasukan keselamatan ke Namibia. Tuan rumah persidangan OIC dan Bantuan kepada pelajar untuk belajar di UIAM Malaysia juga syorkan penggunaan Dinar Emas Dikenali juga dengan nama Negara-Negara Dunia Ketiga Mempunyai persamaan dari segi latar belakang ekonomi dan dijajah oleh Kuasa Barat Masih bergantung kepada Negara maju dalam pemasaran bahan mentah Tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah Ia telah membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil Kumpulan 15 atau G-15 telah ditubuhkan Ne ga raNe ga ra Sel at an OI C Pertubuhan bekas tanah jajahan British Matlamatnya untuk membina semangat setiakawan Memberi bantuan kepada Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat pengaruh Komunis Malaysia juga menandatangani Perjanjian Pertahanan dengan Britain. kerjasama ekonomi dan isu benua Antartika Malaysia juga mencadangkan untuk menghapuskan dasar apartheid Malaysia pernah dipilih sebagai naib presiden NAM Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 dan menjadi tuan rumah NAM OIC ialah pertubuhan Persidangan Islam OIC telah membantu Negara-negara Islam seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan. Ahlinya terdiri daripada Negara-negara membangun di Asia. Nigeria dan Chad Menubuhkan Bank Pembangunan Islam Peranan Malaysia dalam OIC ialah Setiusaha Agong OIC pertama.

Bebas dan Berkecuali.sosial dan kebudayaan Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam bidang pertanian. Singapura.19. Filipina dan Indonesia Ia bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan MalaysiaIndonesia Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Malaysia kerana Malaysia dianggap sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru Filipina juga menentang kerana menganggap Sabah hak mereka Rundingan pertelingkahan tersebut telah membawa kepada terbentuknya MAPHILINDO Bersetuju untuk meminta bantuan PBB bagi meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah Majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju dengan pembentukan Malaysia Indonesia dan Filipina masih tidak bersetuju dan terus menentang pembentukkan Malaysia Ini menyebabkana MAPHILINDO gagal mencapai matlamatnya . Filipina. Deklarasi Bangkok telah ditandatangani yang membawa kepada penubuhan Persatua Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN Matlamatnya ialah mengekalkan kestabilanpolitik Membantu dalam bidang ekonomi. Malaysia Sukan juga tidak ketinggalan melalui Sukan SEA Tahun Melawat ASEANdiisytiharkan pada tahun 1992 MAPHILINDO Gabungan 3 buah Negara iaitu Malaysia. Vietnam. Thailand dan Filipina Matlamatnya ialah menjalinkan kerjasama ekonomi. perdagangan dan perindustrian Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan danpenyelidikan Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau antarabangsa Abggota ASEAN ialah Malaysia. 2 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( 30 ) ASA Ia bertujuanuntuk melindungi negaranegara anggota daripada ancaman Komunis Menjalinkan kerjasama ekonomi dan sosial Ahli ASA ialah Malaysia. Di dalam Deklarasi Kuala Lumpur Isytiharkan Zon Bebas Senjata Nuklear Projek kerjasama Baja Urea di Bintulu Sarawak dan Acheh Indonesia Zon perdagangan Bebas ( AFTA) Kerjasama Pendidikan dengan tertubuhnya SEAMEOdan pembinaan pusat serantau Sains dan Matematik ( RECSAM ) di Pulau Pinang. sains dan sosial Memberikan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang Sains dan teknologi Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau Matlamat ASA tidak dapat dijalankan kerana kerjasama yang longgar ASA juga dianggap sebagai pertubuhan anti pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia Ini kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britian dan Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat Hubungan Malaysia Filipina renggang kerana pertelingkahan Penubuhan Malaysia 1963 ASEAN Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau Pada ogos 1967 atas usaha Malaysia. Thailand. Indonesia. Laos. Myanmar. Brunei.dan Kampuchea Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati Malaysia memainkan peranan yang besar di dalam ASEAN iaitu mengisytiharkan ZOPFAN iaitu Zon Aman.

.

dddddddddddddddddddd .