RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 - 2013

Minggu Tarikh STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kod Prestasi STANDARD PRESTASI Modul Buku Teks Padu Ilmu Buku Aktiviti Latih Tambah Tubi Maju Buku Ruj Catatan

PENGENALAN KEPADA SAINS
1. KEMAHIRAN SAINTIFIK Memerhati ( menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk B3DS1E1 mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena) Mengelas (menggunakan pemerhatian untuk B3DS1E2 mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama) Mengukur dan menggunakan nombor ( membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan B3DS1E3 menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan) Meramal ( membuat jangkaan tentang sesuatu B3DS1E4 peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data) Membuat inferens ( Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak B3DS1E5 benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian) Berkomunikasi (Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea B3DS1E6 dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model)

1

1-3 Jan

1.1 Memahami kemahiran proses sains

1.1.1

Memerhati

2,3

1

2

1.1.2

Mengelas

4

3

1.1.3

Mengukur dan menggunakan nombor

5

4

1.1.4

Meramal

6

5

2

6-10 Jan

1.1.5

Membuat inferens

7

6

1.1.6

Berkomunikasi

8

7

1.1.7 1.2 Memahami kemahiran manipulatif.

Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. B3DS2E1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul

11

3

13-17 Jan

1.2.1 1.2.2 1.2.3

9 9 10 10 10

8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

B3DS2E2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat Membersihkan peralatan sains dengan cara yang B5DS1E1 betul Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan B5DS1E2 betul dan selamat B4DS1E1

4

20-24 Jan

1.2.4 1.2.5

SAINS HAYAT
2. MANUSIA 5 27-31 Jan 2.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia 2.1.1 2.1.2 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi. B1DS1E1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham 16,17 16,17 13 13

B2DS1E1 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.

6

3-7 Feb

2.1.3

Membanding dan membezakan set gigi susu Membanding dan membezakan set gigi susu dan dengan set gigi kekal daripada aspek B3DS3E1 set gigi kekal dari aspek bilangan, kekuatan dan bilangan, kekuatan dan jangka hayat. jangka hayat Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, salur darah dan gusi. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: 􀁸 pemakanan 􀁸 penjagaan B3DS3E2 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, salur darah dan gusi

18,19

15

14

7

12-14 Feb

2.1.4 2.1.5

18,19 20

16

8

17-21 Feb

2.2 Mengamalkan penjagaan gigi

2.2.1

B6DS1E1 B6DS1E2 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek pemakanan Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek penjagaan 3. HAIWAN 9-17 Mengenal pasti litupan badan haiwan iaitu B1DS+F45 bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah dan 2E1 bersisik Mengenal pasti anggota badan haiwan iaitu B1DS2E2 berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh dan berkuku tajam Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu bertelur B1DS2E3 dan melahirkan anak Mengenal pasti habitat haiwan iaitu hidup di air, di B1DS2E4 darat, serta di darat dan air Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan B2DS2E1 yang dipilih Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu B3DS4E1 haiwan yang dipilih

25-27

19

17

18

9

24-28 Feb 3.1 Memahami ciri haiwan.

3.1.1

Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: 􀁸 litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik 􀁸 anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam 􀁸 cara membiak: bertelur, melahirkan anak

30-31

23

24

25

10 11

3-7 Mac 10-14 Mac

3.1.2 3.1.3 3.1.4

12

17-21 Mac

3.2 Memahami kegigian haiwan

3.2.1 3.2.2 􀁸

habitat: hidup di air, di darat, di darat dan air Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor, Menyatakan tabiat makan haiwan iaitu herbivor, B1DS3E1 karnivor, omnivor karnivor, omnivor Menghubungkaitkan kegigian herbivor, Menghubungkaitkan kegigian herbivor, karnivor karnivor dan omnivor dengan makanan B2DS3E1 dan omnivor dengan makanan yang dimakan yang dimakan.

9-17 9-17

32 33 33 40,41 40,41

26 28 28 29 30 30

27

1 46.63 62. MAGNET Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar. B1DS4E1 Mengenal pasti jenis urat daun tumbuhan Mengenal pasti tumbuhan berbunga dan tidak B1DS5E2 berbunga Mengenal pasti tumbuhan berbuah dan tidak B1DS4E3 berbuah Mengenal pasti tumbuhan berkayu dan tidak B1DS4E4 berkayu Mengenal pasti tumbuhan akar tunjang dan akar B1DS4E5 serabut B1DS4E6 Mengenal pasti tumbuhan hidup di air dan di darat Mengenal pasti cara tumbuhan membiak iaitu B1DS4E7 melalui biji benih.1. 5. TMK.1.2 18 5-9 Mei 5.5 Mengelas objek berdasarkan tindakan Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke B3DS6E2 magnet ke atasnya. tidak berbunga 􀁸 buah: berbuah. TUMBUHAN Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: 􀁸 daun: jenis urat daun 􀁸 bunga: berbunga. penulisan.2 4. ladam.1. silinder.1.1. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan 17 5.1 B1DS5E1 60. 25-30 25-30 50 51 52.5 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada B5DS2E1 manusia dan haiwan. 􀁸 cara membiak: melalui biji benih.4 4. tidak berbuah 􀁸 batang: berkayu. butang dan cincin.53 51 37 36 15 14-18 Apr 4. TMK atau lisan. ladam. . anak pokok. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih.2.2 pengetahuan tentang Mei tindakan magnet. adalah bahan magnet Mengitlak kekuatan magnet dengan Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan menjalankan aktiviti menggunakan magnet B4DS2E2 aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz pelbagai saiz.4 19 12-16 Mei B3DS6E1 62.4 Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja. penulisan atau lisan. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan. di darat.47 35 48.63 64 48 48 47 47 47 49 5. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 38 39 40 16 21-25 Apr 4.49 25-30 25-30 19-23. butang dan cincin. atasnya Menyatakan bahan yang diperbuat daripada Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi B4DS2E1 besi adalah bahan magnet.1.1 Memahami ciri tumbuhan. Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar.13 31 Mac 4 Apr 3.1. daun. silinder.49 48.2.3 5. keratan batang. daun.1. tidak berkayu 􀁸 akar: akar tunjang. batang bawah tanah.spora.61 45 46 5.1. 4. spora. anak pokok dan batang bawah tanah Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri B2DS4E1 pengelasan yang dipilih Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu B3DS5E1 tumbuhan yang dipilih 19-23 25-30 42 31 14 7-11 Apr 4.bentuk U. keratan batang.63 62.3 3. bentuk U. 5.1 Menganalisis 28 Apr . 4.1. akar serabut 􀁸 habitat: hidup di air. manusia dan haiwan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.

TMK atau lisan.2 BUMI DAN SAINS ANGKASA Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat. Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.1.2.2 77.2.2 Mereka cipta objek 7-11 Julai berdasarkan kebolehan menyerap air. 7. dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.5.1. penulisan.6 20 21 19-23 Mei 5. penulisan.4 Jul 24 6.70 50 B4DS2E3 magnet. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK atau lisan.2. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan. Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat.76 81 81 57 25 6. 7. 6.4 30 Jun .71 52 51 B6DS2E1 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet SAINS BAHAN 6.71 70. B5DS3E1 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti 65-67 64. 6. tanah B3DS8E1 kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan 26 14-18 Julai 7.1. PENYERAPAN 22 6.1.1.78 55 23 23-27 Jun 6.2 Mereka cipta objek 9 -13 Jun berasaskan penggunaan 5.3 77.6 Membuat urutan jenis bahan mengikut Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan keupayaan menyerap air dengan B4DS3E1 menyerap air dengan menjalankan penyiasatan menjalankan penyiasatan.1 31-37 85.1.3 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti.1 5.7 5. kehidupan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.1 Menganalisis pengetahuan tentang 16-20 Jun keupayaan bahan menyerap air.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.86 58. Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan 68.78 55 6. penulisan. B3DS7E1 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti 75. TMK atau lisan. Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air B2DS5E2 air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.5 6.2 5.76 53 54 6.TMK atau lisan.59 . Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan. TANAH B6DS3E1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air 79 56 80 75.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan B2DS5E1 air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.69 70.1 Menganalisis kandungan tanah. Menaakul kepentingan bahan yang boleh Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam B5DS4E1 menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.2.1.1 6.2.

Menceritakan hasil binaan secara lisan.6 8. Mengenal pasti komponen model berpandukan manual.1. Memilih komponen model berpandukan manual bergambar. Membuka hasil binaan mengikut urutan.1. 8.1.8 32 1-5 Sep 29 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.13 Padu Buku Aktiviti Latih Tambah Rujukan Catatan . Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.1 4-5 Ogos mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara 8.89 62.1.0 Menggunakan TMK 8-12 Sept secara bertanggungjawab dan beretika 1. B3DT1E1 Mengenalpasti perkakasan komputer berfungsi dengan baik atau sebaliknya. ASAS TEKNOLOGI 8.1.4 8. Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas.102 103 108 103 104.5 31 25-29 Ogos 8.89 60.4 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.27 21-25 Julai 28 Julai 1 Ogos 7. TMK atau lisan.10 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 33 1.1. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. gegancu.1. Mengenal pasti sistem pergerakan model. 100.99 67 Membaca dan menerangkan manual. B1DS6E2 Membaca dan menerangkan manual Mengenal pasti komponen model berpandukan B1DS6E3 manual Mengenal pasti sistem pergerakan model seperti B2DS6E1 motor.1. Memasang komponen model berpandukan manual bergambar. takal dan roda Memilih komponen model berpandukan manual B3DS9E1 bergambar Memasang komponen model berpandukan B3DS9E2 manual bergambar B4DS5E1 Melakarkan model menggunakan bentuk asas B5DS5E1 Menceritakan model secara lisan B6DS4E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan.3 7.1.2 28 7. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. gear.9 8.1. B1DS6E1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina. 98.3 30 18-22 Ogos 8.106 107 109 110.63 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 8.1.1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik.1. Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.2 8.7 8. penulisan.61 90 88. Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan B4DS4E1 air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan B4DS4E2 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas 31-37 88.111 112 72 72 74 74 70 69 73 68 71 8.1. Modul Buku 12.

B3DT3E2 B3DT3E3 54. Menyisipkan video dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) 12. mengumpul.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar B2DT2E1 keahlian akaun e-mel serta mengamalkan langkahlangkah keselamatan siber. 2.35 34 32 33 37 6-10 Okt 2. B4DT1E2 B4DT1E3 2. Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan bunyi dalam penjimatan tenaga.36 34 35 22-26 Sept 36 29 Sept 3 Okt B2DT1E2 2. Numbering . Menguasai penggunaan fungsi Autosum untuk B3DT4E1 menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) Menukarkan data daripada jadual dalam bentuk B5DT2E1 carta pai menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) B3DT5E1 Mengepilkan fail melalui e-mel.35 33 37-39 34. 2. 1.13 10-12 10-12 10-12 34.92 64 65 39 4.1. 13-17 Okt memproses dan menggunakan maklumat 3. 35.3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid.1 Menyediakan teks dengan penjajaran Mengaplikasikan penjajaran tengah dan penuh tengah dan penjajaran penuh serta B4DT1E1 pada teks serta membuat senarai menggunakan membuat senarai menggunakan Bullets dan Bullets dan Numbering.4 Menyisip video dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).0 Menggunakan TMK untuk 20-24 Okt memperoleh dan berkongsi maklumat 4. B2DT2E2 21-24 22 34 B1DT1E1 B2DT1E1 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun emel. B5DT1E1 B3DT2E1 Mengaplikasikan teknik animasi slaid dengan menggunakan objek mudah.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. 15-19 Sept 1.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel).1 Mengepil fail melalui e-mel.22 20 . 21.55 41 42 38 3.36 35. Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan B3DT3E1 memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberi.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel).0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 Membuat animasi pada teks dan imej Mengaplikasikan animasi pada teks dan imej dalam dalam perisian persembahan (MS Power B4DT2E1 perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) Point B4DT2E2 2. 3. 56 91.

B3DT6E1 Mengakses fail yang dikepil melalui e-mel.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel. B5DT3E2 6.4. B6DT2E2 B6DT2E3 42 93-95 66 . Mengepilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint B5DT3E1 atau Microsoft Word) melalui e-mel untuk penyebaran maklumat . 5. MS PowerPoint atau MS Word) untuk dikepilkan melalui emel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat.1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (MS Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif Mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (Microsoft Excel dan B6DT2E1 Microsoft PowerPoint) untuk menghasilkan produk digital secara kreatif.0 Menggunakan TMK untuk 3-7 Nov meningkatkan produktiviti dan pembelajaran B6DT1E1 57 43 44 B6DT1E2 7.24 21 22 40 5.0 Menggunakan TMK untuk 27-31 Okt penyelesaian masalah dan membuat keputusan 21-24 41 6.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan 10-14 Nov maklumat secara kreatif dan inovatif 7. Mengaplikasikan rumus (tambah dan tolak) menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) bagi membuat analisa mudah terhadap sesuatu data yang diperolehi.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi.1 Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS Excel. 23.

1. sentuhan. rajah atau model) 1.1. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan.4 Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran.1.2 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK 1.2.1.2. lisan.5 Membuat inferens B3D1E5 1. jadual.1 Memerhati B3D1E1 Memerhati ( menggunakan deria penglihatan.3 1.3 1.1. graf.2 Memahami kemahiran manipulatif.1.1 Memahami kemahiran proses sains Mengukur dan menggunakan nombor B3D1E3 1.1 1.2. peralatan dan bahan sains dengan tepat Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul .6 1. memilih. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. pendengaran.1. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian) Berkomunikasi (Menerima. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena) Mengelas (menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama) Mengukur dan menggunakan nombor ( membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan) Meramal ( membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data) Membuat inferens ( Membuat kesimpulan awal yang munasabah. peralatan dan bahan sains dengan tepat.2. Melakar spesimen.1. B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 B5D1E1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat Melakar spesimen. penulisan.4 Meramal B3D1E4 1.2 Mengelas B3D1E2 1.PEMETAAN DUNIA SAINS TAHUN 3 .7 1. TMK atau lisan Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.2013 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kod Prestasi KETERANGAN DISKRIPTOR PENGENALAN KEPADA SAINS 1.

di darat. kekuatan dan jangka hayat Melabelkan struktur gigi iaitu enamel. berkuku tajam 􀁸 cara membiak: bertelur. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. berbulu pelepah.1. salur darah dan gusi.2 3. TMK. HAIWAN 3. kekuatan dan jangka hayat.3 3.1. berbulu.1.2.1. SAINS HAYAT Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip.2 Memahami kemahiran manipulatif.1. gigi taring dan gigi geraham Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.2 2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia 2. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih. di darat dan air 3. berbulu pelepah dan bersisik Mengenal pasti anggota badan haiwan iaitu berkaki.3 2. gigi taring dan gigi geraham.1 Memahami ciri haiwan. berparuh dan berkuku tajam Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu bertelur dan melahirkan anak Mengenal pasti habitat haiwan iaitu hidup di air. berparuh. omnivor B1D3E1 Menyatakan tabiat makan haiwan iaitu herbivor. penulisan atau lisan.2 Memahami kegigian haiwan Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. salur darah dan gusi B6D1E1 B6D1E2 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek pemakanan Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek penjagaan 3. 􀁸 habitat: hidup di air. omnivor .2 Mengamalkan penjagaan gigi Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip.1 3. bersayap.5 2. serta di darat dan air Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih 3.1.2. bertanduk.1 2.1. TMK. saraf. Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor. bersisik 􀁸 anggota badan: berkaki. di darat. berekor. bertanduk. Melabelkan struktur gigi iaitu enamel.1.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: 􀁸 litupan badan: bercangkerang. MANUSIA Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan B5D1E2 betul dan selamat.1.2. melahirkan anak B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 B2D2E1 B3D4E1 Mengenal pasti litupan badan haiwan iaitu bercangkerang. dentin. Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan. karnivor. Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi. penulisan atau lisan. dentin. karnivor. saraf.4 2. Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: 􀁸 pemakanan 􀁸 penjagaan B1D1E1 B2D1E1 B3D3E1 B3D3E2 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat 2.4 3. 1.1 2. bersayap. berekor. berbulu.5 2. Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal dari aspek bilangan.

karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan.1.2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 3. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz .1.2. silinder. daun.1.1.4 5.2 Memahami kegigian haiwan 3. anak pokok.1 Memahami ciri tumbuhan.2 5. penulisan. Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada B5D2E1 manusia dan haiwan. daun. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu B3D5E1 tumbuhan yang dipilih. spora.3 3.1. keratan batang. Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet. silinder.3 4. bentuk U.spora.1.4 Menghubungkaitkan kegigian herbivor.4 4. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan. keratan batang. tidak berbuah 􀁸 batang: berkayu. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4.5 5. di darat. karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan 4. ladam. akar serabut 􀁸 habitat: hidup di air.1. B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6 B1D4E7 4. Mengenal pasti jenis urat daun tumbuhan Mengenal pasti tumbuhan berbunga dan tidak berbunga Mengenal pasti tumbuhan berbuah dan tidak berbuah Mengenal pasti tumbuhan berkayu dan tidak berkayu Mengenal pasti tumbuhan akar tunjang dan akar serabut Mengenal pasti tumbuhan hidup di air dan di darat Mengenal pasti cara tumbuhan membiak iaitu melalui biji benih. batang bawah tanah.3.1. TMK atau lisan. B2D3E1 Menghubungkaitkan kegigian herbivor.1.2. Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya. Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja. SAINS FIZIKAL Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar. tidak berkayu 􀁸 akar: akar tunjang.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet. penulisan atau lisan. anak pokok dan batang bawah tanah Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan 5.1. TMK. Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz.1 5. 5. butang dan cincin.2 4. 􀁸 cara membiak: melalui biji benih.5 B1D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B4D2E1 B4D2E2 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar.3 5. butang dan cincin. TUMBUHAN 4. MAGNET Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri B2D4E1 pengelasan yang dipilih. tidak berbunga 􀁸 buah: berbuah.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: 􀁸 daun: jenis urat daun 􀁸 bunga: berbunga. ladam.bentuk U.

1 6.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air.1.5 6. penulisan.2. B3D8E1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat.5. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan 7. Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.1.3 6. SAINS BAHAN B5D3E1 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.1.2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.7 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti. Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.TMK atau lisan.2 B6D3E1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air BUMI DAN SAINS ANGKASA 7.2 5.1 6. Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. B2D5E1 B2D5E2 B3D7E1 B4D3E1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan B5D4E1 6. TANAH 7.4 6.1 Menganalisis kandungan tanah.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet.1 5. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan. TMK atau lisan. TMK atau lisan. PENYERAPAN 6. . 5.3 B4D2E3 B6D2E1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet 6. 6.2. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan. Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.1. TMK atau lisan.2.1.2 6.6 5. penulisan. Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.1.1. 5.6 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat. Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.2.1. penulisan. 6.

1.1 8.4 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan. penulisan. .1. Mengenal pasti komponen model berpandukan manual. 7.3 8. Memilih komponen model berpandukan manual bergambar.1.1.6 manual bergambar. Membaca dan menerangkan manual Mengenal pasti komponen model berpandukan manual Mengenal pasti sistem pergerakan model seperti motor. takal dan roda Memilih komponen model berpandukan manual bergambar Memasang komponen model berpandukan manual bergambar Melakarkan model menggunakan bentuk asas Menceritakan model secara lisan Membuka hasil binaan mengikut urutan. Membaca dan menerangkan manual.1.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas. TMK atau lisan.1. gegancu.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan.4 8. 8. Memasang komponen model berpandukan 8.3 7.2 7.7.10 dibuka ke bekas penyimpanan.2 8.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 8.1. 8.5 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.1. Menyimpan komponen model yang telah 8. Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk 8. B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 B4D5E1 B5D5E1 B6D4E1 B6D4E2 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.1 Menganalisis kandungan tanah.1. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.1. ASAS TEKNOLOGI 8. Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. gear.1. B4D4E1 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas B4D4E2 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 8.1.7 asas. Mengenal pasti sistem pergerakan model.

B2DT2E2 B1DT1E1 B2DT1E1 B2DT1E2 Mengaplikasikan penjajaran tengah dan penuh B4DT1E1 pada teks serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. 2.1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik. Menyisipkan video dalam perisian persembahan B3DT2E1 (Microsoft PowerPoint) Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan B3DT3E1 memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberi.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar B2DT2E1 keahlian akaun e-mel serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan siber. Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan bunyi dalam penjimatan tenaga.4 Menyisip video dalam perisian persembahan (MS PowerPoint). B3DT3E2 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian. 1. B4DT1E2 B4DT1E3 Mengaplikasikan animasi pada teks dan imej B4DT2E1 dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B4DT2E2 Mengaplikasikan teknik animasi slaid dengan B5DT1E1 menggunakan objek mudah. 2.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian.2 Membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan (MS Power Point 2.PEMETAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 .4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun e-mel.1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering . 1.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. .3 Membuat animasi menggunakan objek TMK yang bersesuaian mudah menggunakan teknik animasi slaid. 2. 1. 1. 1.2013 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kod Prestasi B3DT1E1 KETERANGAN DISKRIPTOR Mengenalpasti perkakasan komputer berfungsi dengan baik atau sebaliknya. 2.

memproses dan menggunakan maklumat 3.1 Mengepil fail melalui e-mel. 6. 4. B6DT1E2 7.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel). 5. 4. Microsoft B5DT3E1 PowerPoint atau Microsoft Word) melalui e-mel untuk penyebaran maklumat .1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi.0 Menggunakan TMK dan perisian persembahan (MS Excel dan MS untuk mengemukakan idea dan maklumat PowerPoint) secara kreatif secara kreatif dan inovatif Mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (Microsoft Excel dan B6DT2E1 Microsoft PowerPoint) untuk menghasilkan produk digital secara kreatif.1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik 7. Menguasai penggunaan fungsi Autosum untuk B3DT4E1 menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) Menukarkan data daripada jadual dalam bentuk B5DT2E1 carta pai menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) B3DT5E1 Mengepilkan fail melalui e-mel. B6DT2E2 B6DT2E3 . B3DT6E1 Mengakses fail yang dikepil melalui e-mel.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel. 3.1 Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS Excel. 4. mengumpul. B5DT3E2 6. MS PowerPoint atau MS Word) untuk dikepilkan melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat.TMK yang bersesuaian B3DT3E3 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Mengaplikasikan rumus (tambah dan tolak) menggunakan perisian hamparan elektronik B6DT1E1 (Microsoft Excel) bagi membuat analisa mudah terhadap sesuatu data yang diperolehi.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Mengepilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Excel.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel).0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 5.

4 Daya kreativiti dan inovasi 1. 3.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan.14 Boleh membina jaringan sosial EK 2 .ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan Kemahiran Belajar Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya KEUSAHAWANAN Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan Nilai moral dan etika keusahawanan EK 4 .4 memilih idea baik dari banyak idea.6 menilai idea secara kritis dalam konteks.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan 1. 3.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.3 Berani mengambil risiko 1. 2.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula EK 5 . EK 3 . 4. 2.7 Berorientasikan masa depan 1. 2. 3.5 Fleksibiliti 1.3 Mempratik .2 Peka kepada peluang 1. 4.SIKAP KEUSAHAWANAN 1. 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran. 2.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan 1.TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4. 4.9 Berkeupayaan memimpin 1.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama.10 Berorientasikan pencapaian 1.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN PERNIAGAAN Melibatkan proses-proses:3.13 Tabah 1.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti.3 menghasilkan idea dari pemerhatian.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit. 2. 2. 2.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan.11 Berdaya tahan 1.MORAL DAN ETIKA Ada lima prinsip amalan etika berdasarkan moral baik: • Prinsip Tanggungjawab Sosial • Prinsip Keadilan • Prinsip Hak Manusia • Prinsip Autonomi • Prinsip Ketelusan EK1 .2.4 Menilai pelaksanaan projek.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 9 langkah utama: 2.6 Keinginan kepada maklum balas segera 1.3 Memantau projek.

5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa 1.3 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan 2.2.3 Mempratikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan .3 Penggunaan ABM yang sesuai 1.1.1.1.2.1 Penggunaan deria 1.7 Membuat refleksi FASA PERKEMBANGAN 3.1 PENJANAAN IDEA 2.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah kesilapan dan kelemahan 4.2.1 Menghuraikan idea dengan terperinci 4.1.4 Membuat pilihan berdasarkan fakta tanpa prasangka FASA TINDAKAN 4.1.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek 3.2 Pemerhatian menyeluruh 1.5 Membincang penilaian 2. itlak dan membina tajuk 2.1.6 Mengkaji kesan baik dan buruk 1.7 Mengimbas kembali idea 1.1.2 Mengubah suai idea 3.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir 2.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea 3.3 Menghasilkan idea baru 4.4 Menyusun maklumat 1.1. gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada 2.1 Menokok tambah idea 3.2 Menghasilkan idea secara berterusan 2.2 ANALISIS 1.1.2.4 Mencari hubungkait.2 SINTESIS IDEA 2.2.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta FASA IMAGINASI 2.1 Membuat kesimpulan.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan 3.1.2 Mengkategorikan kriteria 1.1.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan bukti 3.2.5 Penggunaan kaedah atau prosedur yang sesuai 1.3 Menghasilkan idea yang bermakna 2.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami 4.1.2.1 Peka kepada perkara sekeliling 4.2.1.2.1.2.1 PENAMBAH BAIKAN 3.3 Membuat wajaran dengan betul 3.7 Mendapat makna dengan betul 1.2.2.6 Menilai maklumat baharu 2.2 MENILAI 3.2.2.2.1.2.8 Mengenal objek sekeliling yang berkaitan 1.1.4 Pengendalian ABM dengan betul 1.1 Menghasilkan idea baru 2.1 PELAKSANAAN 4.2.6 Mengenal ciri objek dengan tepat 1.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea 3.2.3 Mengumpul maklumat 1.1 Membuat banding beza 1.1.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik 2.1.2 AMALAN BERTERUSAN 4.KREATIVITI FASA PERSEDIAAN 1.1.1 PEMERHATIAN 1.

1 Memerhati Buku teks : Muka surat ______ PENTAKSIRAN Aktiviti : ____________ Pemulihan : _________ Pengukuhan : _________ Pengayaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : _________ Aktiviti B3D1E1 AMZAR HAIKAL A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI ABDULLAH MOHD HAIKAL IQWAN BIN HASLI MOHD SAIFUL HASNIZAM ABU HASSAN MUHAMAD AIMAN ALI HAMZAH MUHAMAD AMIN ISMAIL MUHAMAD FAZRUL AMIN ABD.1.MENGIKUT BAND DUNIA SAINS .TAHUN 3.RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BASIRUN MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN YUSOFF MUHAMMAD FAIRUZ HAKIMI ALIYAS MUHAMMAD AIDIL NOR FAIZAL MUHAMMAD HAIQAL ZULAZLAN MUHAMMAD HANNAN AIDIB BIN HIZBULLAH MUHAMMAD ZULTRA HAKIM FARAH NUR ALEEYA KHOLIDE FATIN NOR MAISARAH MAT LAZIM NOOR AMIRAH NABILA MUKHTAR NOR SHAFIQAH BT JAAFAR NUR ADRIANA ZULAIKA MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA NUR ALFA ALIA MOHD KHORI NUR AMIRA SHAHIRAH HASHIM NUR ARINA NAZIHA MOHD ARIF NURUL FASYA NAJWA AHMAD ZAKI NURUL HIDAYAH YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA ROSLI SITI NORSHAHIRA ABDULLAH SITI NORSYAMIMI Pemulihan Pengukuhan Pengayaan Catatan .CARTA SEMAK . 2013 Standard Pembelajaran 1.

1.1. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B.7 1. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT.3 1.TAHUN 3 UTM.2 1.1 1.3 1.1.5 1.CARTA SEMAK .1.2.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .KEMAHIRAN SAINTIFIK Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1.1.2.1.4 1.1. 2013 TOPIK .2.6 1. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT.5 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.4 1.2 1.2.1 1.2. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 B5D1E1 B5D1E2 .

1 B6D1E1 B6D1E2 B1D2E1 3.1.2.2.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI . ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B.CARTA SEMAK .1.1. 2013 TOPIK . ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.1.1.1 B1D3E1 3. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT.4 B3D3E2 2. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH .TAHUN 3 UTM.2 B2D2E1 3.2 B2D3E1 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B.3 B3D4E1 3.2 B2D1E1 2.1.SAINS HAYAT Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2.1 B1D1E1 2.1.1 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 3.2.3 B3D3E1 2.

CARTA SEMAK .1.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .1.1.1. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH .2 B2D4E1 4.SAINS HAYAT Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 4.TAHUN 3.1.5 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B.3 B3D5E1 4.1 B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6 B1D4E7 4. 2013 TOPIK . ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT.4 B5D2E1 4. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.

SAINS FIZIKAL Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5.5 B4D2E2 5.TAHUN 3.1. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH .7 5.2 B6D2E1 5.6 B5D3E1 5. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B.3 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI . MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT. 2013 TOPIK . ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.1.3 B3D6E2 5.2 B3D6E1 5.1 B1D5E1 5.4 B4D2E1 5.1.1 B4D2E3 5.2.1.1.2.1.1.CARTA SEMAK .2.

1.1.1.1. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT.1. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B.1 B3D8E1 7.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .1.CARTA SEMAK . ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.1.2 7.2.4 B4D3E1 6.1.3 B3D7E1 6.2 B4D4E1 7.1.TAHUN 3.1 B2D5E1 6.1. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH .1 B6D3E1 6. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT.4 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B.SAINS BAHAN / BUMI DAN ANGKASA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.5 B5D4E1 6. 2013 TOPIK .2.6 6.2 B2D5E2 6.3 B4D4E2 7.

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT.1.7 B4D5E1 8.1.1.1. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH . NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B.4 B2D6E1 8.9 B6D4E1 8. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT.1.1.2 B1D6E2 8.1.CARTA SEMAK .TAHUN 3.8 B5D5E1 8.3 B1D6E3 8. 2013 TOPIK .1 B1D6E1 8.1.10 B6D4E2 Nama AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B.1.6 B3D9E2 8.1.5 B3D9E1 8.MASTER SCORE FORM DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .

yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian) Berkomunikasi (Menerima.2.1.1. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat 1.3 3.1. peralatan dan bahan sains dengan tepat B5D1E1 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul B5D1E2 B1D1E1 B2D1E1 B3D3E1 B3D3E2 B6D1E1 B6D1E2 3. salur darah dan gusi Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek pemakanan Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek penjagaan Mengenal pasti litupan badan haiwan iaitu bercangkerang.1. kekuatan dan jangka hayat Melabelkan struktur gigi iaitu enamel.3 B3D1E3 1. karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan Mengenal pasti jenis urat daun tumbuhan Mengenal pasti tumbuhan berbunga dan tidak berbunga Mengenal pasti tumbuhan berbuah dan tidak berbuah .3 2. bertanduk.1 2. rajah atau model) Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat B4D1E1 Melakar spesimen. gigi taring dan gigi geraham Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip.1. lisan. graf. berbulu pelepah dan bersisik Mengenal pasti anggota badan haiwan iaitu berkaki.3 1.1. bersayap.1. Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekal dari aspek bilangan.2 3.1 1. berparuh dan berkuku tajam Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu bertelur dan melahirkan anak Mengenal pasti habitat haiwan iaitu hidup di air.1.1 B3D1E1 sentuhan.2 2. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan.2 4. karnivor. pendengaran. dentin.2.1.2.5 B3D1E5 1. jadual.4 1.SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID SAINS TAHUN 3 NAMA :……………………………………………………… BAND Kod Prestasi TAHUN 3A1 PENCAPAIAN Aktiviti Pemulihan Pengukuhan Pengayaan EVIDENS KETERANGAN DISKRIPTOR CATATAN Memerhati ( menggunakan deria penglihatan. di darat.1.1.2 1. 1. memilih. saraf.1.2. serta di darat dan air 3.1.2. berekor.4 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 tentang objek dan fenomena) Mengelas (menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama) Mengukur dan menggunakan nombor ( membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan) Meramal ( membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data) Membuat inferens ( Membuat kesimpulan awal yang munasabah.1 3.6 1.5 2.2.2 B3D1E2 1.1.4 B3D1E4 1.2.1 B2D2E1 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih B3D4E1 B1D3E1 B2D3E1 B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih Menyatakan tabiat makan haiwan iaitu herbivor. omnivor Menghubungkaitkan kegigian herbivor. berbulu.

butang dan cincin.2 8.3 B2D4E1 B3D5E1 B5D2E1 B1D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B4D2E1 B4D2E2 B5D3E1 B4D2E3 B6D2E1 B2D5E1 B2D5E2 B3D7E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D3E1 B3D8E1 B4D4E1 B4D4E2 B1D6E1 B1D6E2 B1D6E3 B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 8.2.1.1.8 8.2.bentuk U.1.9 bawah tanah Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar.spora.5 5.1. anak pokok dan batang 4.1. 8.2 6.4 5.4 8.B1D4E4 Mengenal pasti tumbuhan berkayu dan tidak berkayu B1D4E5 Mengenal pasti tumbuhan akar tunjang dan akar serabut B1D4E6 Mengenal pasti tumbuhan hidup di air dan di darat Mengenal pasti cara tumbuhan membiak iaitu melalui biji B1D4E7 benih.5 6. .2 6.1. keratan batang.2 4.1.1.2 5.1.1.1.7 8.1.6 5.5 8.1.1.1 7.1. takal dan roda Memilih komponen model berpandukan manual bergambar Memasang komponen model berpandukan manual bergambar B4D5E1 Melakarkan model menggunakan bentuk asas B5D5E1 Menceritakan model secara lisan B6D4E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan.3 4. tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.1 5.3 6.1.1 6.1. Membaca dan menerangkan manual Mengenal pasti komponen model berpandukan manual Mengenal pasti sistem pergerakan model seperti motor.1.1 5.10 B6D4E2 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.1 7.1. silinder.1.4 5. daun. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat.2.4 6.1.6 8.1.3 8. ladam.1.2 7.3 5.1. gegancu.1.1 8.1.1. gear.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful