6304 4491 – 04/2006 TR

Yetkili Servis için

Montaj Kılavuzu
Düz kollektörler Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Çatı Üstü Montaj

63043965.01-1.SD

Montaj öncesi dikkatle okuyunuz!

İçindekiler
1 2 3 Genel Bilgiler . Teknik Bilgiler Emniyet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1 Amacına Uygun Kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.2 Uyarıların Yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.3 Bu Emniyet Uyarılarını Dikkate Alınız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4

Montaj Öncesi
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Genel Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yapı Parçalarının Tanıtımı . . . . . . . . . . Ayrıca Gerekli Olan Yardımcı Malzemeler . Taşıma ve Depolama . . . . . . . . . . . . . . Teknik Dokümanlar . . . . . . . . . . . . . . . Çatıda Yer Gereksinimi Tespiti . . . . . . . Mesafelerin Tespit Edilmesi . . . Kiremit Kaplama . . . . . . . . . . Düz Kiremit Çatılar . . . . . . . . Oluklu Levha Çatı . . . . . . . . . Arduaz/Padavra Çatılar . . . . . Sac Çatılar . . . . . . . . . . . . . Ek Rayların Montajı (Aksesuar) Profil Rayların Montajı . . . . . .

5

Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı.
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6

Kollektörlerin Montajı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.1 Kollektör Montajına Hazırlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6.2 Kollektörlerin Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7 8

Kollektör Sensörünün Bağlanması Toplama Hatlarının Bağlanması .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.1 Basınçla Hava Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.2 Çatıda Pürjör (Aksesuar) ile Hava Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9

İki Sıra İçin Bağlantı Setinin (Aksesuar) Montajı

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10 Son Çalışmalar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

10.1 Montaj Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 10.2 Bağlantı ve Toplama Borularının Yalıtımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

11 Kiremit Çatı ve Basınçlı Hava Doldurma için Kısa Kılavuz.

. . . . . . . . . . . 38

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir!

2

Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006

Genel Bilgiler 1 Genel Bilgiler

1

Bu bölümde montaj sırasında hangi teknik kuralların dikkate alınması gerektiği açıklanmaktadır. UYARI Tesisatın montajında ve işletilmesinde geçerli ulusal normlar ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır! Almanya Çatılarda montaj çalışmaları DIN 18338, VOB, Bölüm C1: Çatı Kaplama ve Çatı Yalıtımı Çalışmaları. DIN 18339, VOB, Bölüm C: Sıhhi Tesisat Çalışmaları DIN 18451, VOB, Bölüm C: İskele Kurma Çalışmaları Güneş enerjisi tesisatlarının bağlanması Boylerlerin montajı ve donanımları

EN 12976: Güneş Enerjisi Tesisatları DIN 4753, Bölüm 1: Kullanma ve ve Yapı Parçaları (Hazır Sistemler) İşletme Suyu İçin Su Isıtıcılar ve Su Isıtma Tesisatları; Standartlar, ENV 12977: Güneş Enerjisi Tesisatları İşaretler, Donanımlar ve Kontroller ve Yapı Parçaları (Müşteri için Özel Hazırlanmış Sistemler) DIN 18380, VOB: Kalorifer ve Kullanma Suyu Isıtma Tesisatları DIN 1988: Kullanma Suyu Tesisatları İçin Teknik Kurallar (TRWI) DIN 18381, VOB: Gaz, Su ve Atıksu Tesisat Çalışmaları DIN 18421, VOB: Isıtma Tesisatlarında Yalıtım Çalışmaları AVB2 WasV: Su ile Besleme Genel Şartları ile ilgili Yönetmelik. DVGW W 551: Kullanma Suyu Isıtma ve Sevk Tesisatları; Lejyoner Bakterilerinin Oluşmasını Önleyici Tedbirler

Tab. 1
1 2

Güneş enerjisi tesisatlarının montajı için Almanya'da geçerli bazı teknik kurallar

VOB: Yapı Şartnameleri, Bölüm C: Genel Teknik Sözleşe Hükümleri (ATV) Yapı İhale Şartnameleri: Bina ve Özellikle Konut İnşaatı

Yıldırımdan korunma Binanın yüksekliği (montaj yüksekliği) 20 metreden fazla ise ve bir paratoner sistemi mevcut değilse, çatıda bulunan iletken parçalar, uzman bir elektrik firması tarafından minimum 16 mm2 çapında bir topraklama çubuğuna ve daha sonra da binanın topraklamasına bağlanmalıdır. Binanın yüksekliği (montaj yüksekliği) 20 m'den daha az ise, yıldırımdan korunmak için özel önlem almaya gerek yoktur. Binada bir paratoner sistemi mevcut ise, güneş enerjisi tesisatı paratoner tesisatına bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır. GERİ DÖNÜŞÜM Kollektörler, ömürleri tamamlandığında üreticiye geri verilebilir. Kollektörlerde kullanılan malzemeler çevre koruyucu bir geri dönüşüm işlemine tabi tutulmaktadır.

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir!

Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006

3

2 2

Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler
SKN 3.0 / SKE 2.0
0036

Sertifikalar
DIN

Uzunluk Genişlik Yükseklik Kollektörler arasındaki mesafe Absorber kapasitesi, düşey tip Absorber kapasitesi, yatay tip Dış yüzey (brüt alan) Absorber yüzeyi (net alan) Net ağırlık, düşey tip Net ağırlık, yatay tip Kollektörün maksimum işletme basıncı Tab. 2 Teknik Bilgiler m m pmaks Vf Vf AG

2070 mm 1145 mm 90 mm 25 mm 0,86 l 1,25 l 2,37 m² 2,23 m² 41 kg 42 kg 6 bar

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir!

4

Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006

Montaj ile ilgili özel emniyet ve kullanıcı uyarıları doğrudan ilgili montaj adımındaki montaj kılavuzunda bulunmaktadır.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 5 . Eğimleri 5° ile 65° arasında olan oluklu levha ve sac çatılara monte edilebilir. Montaja başlamadan önce bu emniyet uyarılarını dikkatle okuyunuz. Kullanma şartları Montaj setini monte etmeden önce. güneş kollektörlerinin (düşey ve yatay tipleri) mevcut olan 25° ile 65° arasındaki eğimdeki çatılara yerleştirilmesi için kullanılmalıdır. Çatı üstü montaj seti çatıda bulunan diğer yapı elemanlarının bağlanması için kullanılamaz. Bu konu için ayrıca. Gerektiğinde bir statikçiye veya çatı ustasına danışılmalıdır. Yatay montaj şekli düşey montajdan farklı olduğu yerlerde. Montaj çalışmaları sadece. Bu montaj seti. sadece güneş kollektörlerinin emniyetli bir şekilde monte edilmesi için tasarlanmıştır. 20 m montaj yüksekliği için uygundur. İlgili ek aksesuar ile birlikte kullanıldığında. Cihazın nasıl çalıştığı ve kullanımı müşteriye açıklanmalıdır.7 "Ek Rayların Montajı (Aksesuar)". Bu konstrüksiyon. çatının taşıma kapasitesinin yeterli olduğundan kesinlikle emin olunmalıdır. 100 m montaj yüksekliğinde de kullanılabilir. Üreticide saklanan genel dokümantasyonu inceleyebilirsiniz. Bu kılavuzdaki şekillerde düşey kollektör montajı gösterilmektedir. Emniyet uyarılarına dikkat edilmemesi ağır yaralanmalara – hatta can kaybına – neden olabilir ve maddi hasarlarla birlikte çevreye de zarar verebilir. Bölüm 5. 3. 2. montaj seti maks.0 / SKE 2. Bu montaj kılavuzunda açıklanan çalışmaları yapacak kişilerin.1 Amacına Uygun Kullanım 3 Bu bölümde montaj kılavuzunun yapısı açıklanmakta ve emniyetli ve arızasız bir işletme için gerekli emniyet önerileri sıralanmaktadır.Emniyet 3 Emniyet 3. Montaj seti maks.1 kN/m² standart kar yükünde ve maks. Bu montaj kılavuzunu müşteriye teslim ediniz. bkz. Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. gaz ve su tesisatçılığı konularında mesleki eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. bu duruma işaret edilmektedir. Bu Kılavuz Hakkında Bu montaj kılavuzunda çatı üstü montaj setinin ve hidrolik bağlantısının emniyetli ve teknik kurallara uygun olarak montajı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.0 kN/m² standart kar yükü ve maks. bu konuda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Genel teknik dokümantasyonun muhafaza edilme mecburiyeti vardır.

DİKKAT! DİKKAT! Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 6 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. güneş ışınlarının oluşturduğu yüksek sıcaklıklara karşı korunmalıdır (ör. Bu konstrüksiyonda kesinlikle değişiklik yapılmamalıdır. YARALANMA TEHLİKESİ Konstrüksiyonda değişiklik yapılması yaralanmalara ve fonksiyon hatalarında neden olabilir. Kullanıcı uyarılarına işaret etmek için ek bir sembol: UYARI Uygulayıcının cihazı kullanması ve ayarlaması için hazırlanmış olan ipuçları ve diğer faydalı bilgiler.3 Bu Emniyet Uyarılarını Dikkate Alınız HAYATİ TEHLİKE Çatıdan düşme tehlikesi ve çatıdan düşen parçalar.0 / SKE 2. kollektörlerin ve montaj setinin tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin. Montaj sýrasýnda kollektörler ve montaj malzemesi. Sürekli olarak özel koruyucu elbisenizi veya donanımınızı giyerek çalışın. Çatıda çalışırken yere düşmemek için kendinizi emniyete alın.2 Emniyet Uyarıların Yapısı 3.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . aksesuar olarak temin edilebilecek bir şilte ile örterek). Çatıda yapılacak çalışmalarla ilgili tüm kazalardan korunma tedbirlerini alın. Montaj çalışmaları tamamlandığında. YARALANMA TEHLİKESİ/ TESİSAT HASARLARI/ BİNA HASARLARI DİKKAT! UYARI! UYARI! Orta derecede veya hafif yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret etmektedir.3 3. aşırı ısınma nedeni ile bu parçalara temas halinde yaralanma tehlikesi vardır. herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağır yaralanmalara. hatta can kaybına. YARALANMA TEHLİKESİ Kollektör ve montaj malzemesi uzun bir süre güneş ışığının etkisi altında kaldığında. neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir. Sürekli olarak özel koruyucu elbisenizi veya donanımınızı giyerek çalışın. Uyarılar iki kademeye ayrılmış ve sinyal sözcüklerle tanımlanmıştır: HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alınmadığında.

0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 7 .1 4 Montaj Öncesi Genel Uyarılar UYARI Çatı firmaları çatıda yapılacak çalışmalar ve olası tehlikeler konusunda deneyimli olduklarından. Şekil 1 DİKKAT! 63043965. Koruyucu elbise giyiniz.Montaj Öncesi 4 4. Güneşin girişi (eğim açısı. güneye bakış) göz önünde bulundurulmalıdır.02-1. YARALANMA TEHLİKESİ Kollektör ve montaj malzemesi uzun bir süre güneş ışınının etkisi altında kaldığında. padavra parçalarını veya plakaları alın ve değiştirin. Montaja başlamadan önce. Aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin: Teslimatın eksiksiz ve sağlam olması. Montaj sýrasýnda kollektörler ve montaj malzemesi. UYARI Kollektörlerin monte edileceği alandaki kırılmış kiremitleri.0 / SKE 2. Uzun ağaçların ve diğer yüksekliklerin kollektörlerin üzerine gölge düşürmemesine dikkat edin ve kollektör grubunu binanın şekline uygun olarak yerleştirin (pencere. UYARI Sadece üreticiye ait orijinal parçalar kullanılmalı ve hasarlı parçalar derhal değiştirilmelidir. bir çatı kaplama firması ile birlikte çalışmanızı öneririz.SD Bir kollektör çiftine genel bakış. çatı üstü montajı Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. güneş ışınlarının oluşturduğu yüksek sıcaklıklara karşı korunmalıdır (ör. aksesuar olarak temin edilebilecek bir şilte ile örterek). aşırı ısınan parçalara temas edilmemelidir. kapı vb. yerel yönetmelikler ve inşaat mahallindeki özel şartlar hakkında bilgi edinin. ile bir hizada olmalıdır). Güneş kollektörlerinin yerleşiminin optimum olması.

her kollektör için (Şekil 2): Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 1: Poz.SD 2 kollektör için montaj seti – 1 temel montaj seti.03-1. 5: Çatı kancası. 6: Poz.1 Kollektörler için montaj seti UYARI Montaj setleri kollektörlerin yerleştirilip tespit edilmeleri için tasarlanmıştır. her ilave kollektör için (Şekil 2): Poz. 4: Poz.2. 7: Poz.2 Montaj Öncesi Yapı Parçalarının Tanıtımı 4. 3: Poz. 1 ek montaj seti ve 2 çatı bağlantısı montaj seti Temel montaj seti. 2: Poz. ayarlanabilir Sürgü somun 4× 4× Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 8 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 1: Poz. 8: Profil ray Çift taraflı kollektör kelepçesi Kayma emniyeti Dişli pimli geçme bağlantı M8 vida 2× 2× 2× 2× 4× Kiremit kaplama için çatı bağlantısı. 8 1 2 3 3 4 5 7 Şekil 2 6 63043965. her kollektör grubu ve ilk kollektör için (Şekil 2) Poz.4 4.0 / SKE 2. 7: Poz. 8: Profil ray Tek taraflı kollektör kelepçesi Kayma emniyeti M8 vida 2× 4× 2× 4× Ek montaj seti.

04-1.0 / SKE 2. 95 mm uzunlukta 4× 2× 1 2 63043965. 4 4 1 2 3 3 5 8 7 Şekil 3 4 63043965. şekilde görülmüyor 1× 1× 2× 1× Kollektörler arası bağlantı seti. 2: Yaylı kelepçe Fleks hortum.2.2 Hidrolik Bağlantı UYARI Her kollektör grubu için bir bağlantı seti gereklidir.SD Şekil 4 Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Bir kollektör bağlantı setli iki taşıma köşesi Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 9 . 3: Poz. 55 mm uzunlukta 5× 2× 2× 2× Poz.Montaj Öncesi 4. 4: Poz. 8: Poz. 5: Yaylı kelepçe (1 adet yedek dahil) Fleks hortum. 9: Kollektör duyar elemanı için kablo rakoru SW 5 anahtar Hortum başlığı R¾ ve 18 mm sıkıştırma somunu Sensör geçiş yeri tapası. her kollektör için (iki taşıma köşesi içinde. 1000 mm uzunlukta Tapa Fleks hortum. her kollektör grubu için (Şekil 3) Poz.05-1. 1: Poz. Şekil 4) Poz.SD 6 Bağlantı seti ve kollektör bağlantı seti (şekilde 2 düşey kollektör görülmektedir) Bağlantı seti. 7: Poz. 1: Poz. Kollektörler birbirlerine fleks hortumlarla bağlanır (kollektör bağlantı seti). 6: Poz.

Poz.4 4.SD DİKKAT! 1 Kollektör bağlantılarındaki plastik kapaklar Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 10 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.4 Taşıma ve Depolama Tüm modüller taşıma ambalajları ile korunmaktadır. Depolama Kollektörler sadece kuru bir mahalde depolamak üzere tasarlanmıştır. TESİSAT HASARLARI Hasar görmüş sızdırmazlık yüzeyleri nedeniyle. UYARI Taşıma ambalajlarını çevre koruyucu geri dönüşüm sistemine veriniz. UYARI Kollektörler açık alanda depolandığında. 4. Şekil 5 63043965.06-1. yağmura karşı korunmalıdır.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 1) doğrudan montaj öncesi çıkartın.3 Montaj Öncesi Ayrıca Gerekli Olan Yardımcı Malzemeler – Su terazisi – Duvarcı ipi – Vakumlu tutamak – Yelek ve emniyet halatı – Boru izolasyonu malzemesi – İskele – Çatı ustası merdiveni veya baca temizleme çalışması donanımları – Vinç veya asansör UYARI Çatı üstü montaj setinin ve hidrolik bağlantının montajı için alet olarak sadece bağlantı setinde bulunan SW 5 anahtar yeterlidir.0 / SKE 2. Kollektör bağlantıları için taşıma emniyeti Kollektör bağlantıları plastik kapaklarla hasara karşı korunmaktadır. Plastik kapakları (Şekil 5.

Montaj Öncesi 4.5 Teknik Dokümanlar 4 Güneş enerjisi sistemi komponentlerinde (Şekil 6) montaj.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 11 . 2: Poz. 3: Kollektör: Çatı üstü montaj kılavuzu bağlantı seti ile birliktedir Kumanda paneli: Montaj kılavuzu kumanda panelinin yanındadır Boyler: Montaj kılavuzu boylerin yanındadır 2 3 1 63043965. 1: Poz.07-1. kullanım ve bakım için gerekli teknik dokümanlar mevcuttur.SD Şekil 6 Güneş enerjisi sistemi komponentleri ve teknik dokümanlar Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 / SKE 2. Poz. Aksesuar parçalarında da ayrıca dokümanlar mevcut olabilir.

61 m 20.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 .68 m B ölçüsü 2.07 m 2.07 m 2.66 m 5.55 m 14.17 m 6.6 Montaj Öncesi Çatıda Yer Gereksinimi Tespiti Çatıda mevcut olması gereken aşağıdaki minimum ölçüler dikkate alınmalıdır. Özellikle yaş döşenen kiremitlerde.32 m 3. çatı kaplamasında hasar oluşma tehlikesi mevcuttur. Dikey kollektörlerin yer gereksinimi: Kollektör sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tab. F ölçüsü Bağlantı borularının çatı katının üst tarafına montajı için en az 40 cm (pürjör monte edilecek ise.07 m Tab.06 m 8. H ölçüsü H ölçüsü 1900 mm’dir (yatay kollektörlerde: 1000 mm) ve kollektörün üst kenarından. 4 63043965.36 m 10.15 m 1.34 m 10.15 m 1.15 m 1.07 m 2.15 m 1.15 m 1.64 m 16.15 m 1.07 m 2.4 4.07 m 2.15 m Dikey olarak monte edilen kollektörlerin yer gereksinimi Yatay olarak monte edilen kollektörlerin yer gereksinimi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 12 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.17 m 9. çatı altı bağlantı boruları için en az 50 cm. ilk monte edilecek alt profil raya kadar olan minimum mesafedir.09-1.45 m 12. 3 A ölçüsü 2.SD H G Şekil 7 Minimum mesafeler Yatay kollektörlerin yer gereksinimi: Kollektör sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ölçüsü 4. gidiş çıkışının bulunduğu alanda daha fazla yer öngörülmelidir).51 m 11.15 m 1. G ölçüsü Kollektör grubunun sağında ve solunda.0 / SKE 2.49 m 4.83 m 7. D ölçüsü Duvarı kalınlığı da dahil olmak üzere saçaklığın genişliği.93 m B ölçüsü 1.15 m 1.07 m 2.74 m 18. E ölçüsü Bağlantı borularının çatı katının alt tarafına montajı için en az 30 cm.07 m 2. A ve B ölçüleri Kollektör grubu için yüzey gereksinimi C ölçüsü Mahyaya veya bacaya kadar minimum iki kiremit sırası.26 m 8.07 m 2.

0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 13 .Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı HAYATİ TEHLİKE Çatıda çalışırken yere düşmemek için kendinizi emniyete alın. Çatıda yapılacak çalışmalarla ilgili tüm kazalardan korunma tedbirlerini alın. YARALANMA TEHLİKESİ Çatıdan düşme tehlikesi ve çatıdan düşen parçalar. Sürekli olarak özel koruyucu elbisenizi veya donanımınızı giyerek çalışın.SD UYARI Çatıda daha iyi hareket edebilmek için bir kiremit döşeyici merdiveni kullanın veya kollektör alanının kenarındaki kiremitleri yukarıya çekin. 5 UYARI! UYARI! 63043965.0 / SKE 2. Şekil 8 İki kollektör için hazır monte edilmiş profil raylar Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.10-1.

Çatı kancalarının mesafeleri Her profil ray iki adet çatı kancası ile tespit edilmelidir (Şekil 9). 1170 mm 610 – 1030 mm 170 – 540 mm yatay yakl. Profil rayların mesafeleri Üst ve alt profil ray arasındaki mesafeyi tespit edin (Şekil 10). Çatı tahtaları arasındaki yaklaşık mesafeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 5 Çatı kancaları arasındaki mesafe 63043965. Montaj türü Mesafe w Mesafe x Mesafe z z x düşey yakl. 6 1320 mm 600 mm Mesafe y maks 1710 mm 820 mm y Üst ve alt profil raylar arasındaki mesafe (eksenden eksene) UYARI Yatay montaj için kiremit latası mesafesinin en fazla 420 mm olması gerekir. UYARI Çatı kancaları arasındaki gerçek mesafe prensip olarak kiremit kenarları arasındaki mesafedir.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 .SD Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 14 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.11-1. 2090 mm 1520 – 1950 mm 170 – 540 mm Tab.0 / SKE 2.12-1. Tablodaki değerleri referans olarak kullanın.5 5.1 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Mesafelerin Tespit Edilmesi Tablolarda verilen ölçüler yaklaşık olarak dikkate alınması gereken referans değerlerdir. Montaj türü min düşey yatay Tab. Şekil 10 Profil raylar arasındaki mesafe 63043965.SD Şekil 9 Çatı kancaları arasındaki mesafe UYARI Mesafe x ve z toplandığında yaklaşık olarak w mesafesine eşit olmalıdır.

4). 5) çatı kancası alt parçasındaki dişleri kavramalıdır. Poz. sayfa 14) kiremidi kaldırın. 1) sıkın. Kiremidi çatı kancasının pozisyonuna göre (Tab.SD Şekil 13 Çatı kancasının takılmış şekli (daha iyi görünmesi için resimde birkaç kiremit eksiktir) Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 5 ve 6'da verilen referans değerlere uygun olarak çatı kancalarının tamamı monte edilmelidir. Çatı kancasını. UYARI Kiremitlerin çatı kancası üzerine tam olarak oturabilmesi için. Somun sıkılırken üzerinde bulunan yapışkan aktive edilir ve bir saat sonra bağlantıyı emniyete alır. sıradan itibaren kaldırmaya başlayın. 3) kiremit latasına (Şekil 13.1 Çatı Kancasının Kiremit Latasına Takılması Çatı kancasının alt parçası teslimatta katlanmış durumdadır.2 Kiremit Kaplama 5 Önce sayfa 14'deki Tab. 5 ve Tab. Poz.0 / SKE 2. dişli rondela) 5.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. Çatı kancası alt parçasını (Şekil 13. Poz. kiremitlerin yerleştirme noktaları kesilmelidir. Uzun altıgen somunu (Şekil 13. Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 63043965. TESİSAT HASARLARI Çatı kancasındaki altıgen somun zamanla gevşediğinde.SD Şekil 11 İki kollektör için monte edilmiş çatı kancaları 1 2 DİKKAT! 63043965. Poz. Yaş döşenmiş mahya kiremitlerinde.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 15 . 6.14-1. uygulayıcıya ait bir cıvata emniyeti kullanılmalıdır (ör. 2) değecek kadar kaldırın. Bunun için SW 5 anahtarı altıgen somundaki deliklerden birine sokun ve döndürün.SD Şekil 12 Çatı kancasının alt parçasının döndürülmesi 1 5 4 4 3 2 63043965. 1) doğru pozisyona getirin. Poz. UYARI Dişli rondela (Şekil 13.2. ön taraftaki desteği bir kiremit kenarına gelecek şekilde yerleştirin (Şekil 13.15-1. 2) gevşetin ve çatı kancasının alt parçasını (Şekil 12. Çatı kancasındaki uzun altıgen somunu (Şekil 12. UYARI Çatı konstrüksiyonunda değişiklik yapmayınız ve çatı kaplamasına zarar vermeyiniz. Poz. Somun bir saat sonra gevşetilirse.13-1. Poz. kiremitleri mahyanın altındaki 3.

Çatı kancası alt parçasını (Şekil 14. kuvvet dağılımı uygun olmayabilir ve çatı kancası kırılabilir.17-1. 3: Ön destek Poz. TESİSAT HASARLARI Vida üst deliğe yerleştirilmez ise. Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 2: Çatı kancasını tespit etmek için vidalar Poz. 4: Gerekiyorsa. Vidayı üst deliğe (Şekil 14. Poz. 2) gevşetin. 4 5 63043965. Poz. 6. pozisyonuna uygun olarak (Tab. 4) altına tahta yerleştirmek gerekebilir. 3) sokun. Uzun altıgen somunu (Şekil 14. 5 ve Tab. Çatı kancasını mertekler arasına monte etmek için. Poz. 2) ve ikinci delikten merteğe vidalayın.SD 2 3 Şekil 14 Çatı kancasının merteğe tespit edilmesi Poz. Poz. Uzun altıgen somunu (Şekil 15. UYARI Bazı çatı kaplamalarında. Bunun için SW 5 anahtarı altıgen somundaki deliğe sokun ve döndürün. kiremit çatı kancasına uydurulmalıdır Poz. Gerekiyorsa kiremidin üst tarafı kancaya uydurulmalıdır. mertek veya tahta (Şekil 15. sayfa 14) merteklerin üzerine yeterli taşıma kapasitesine sahip tahtaların monte edilmesi gerekebilir.5 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. 4: Gerektiğinde alttan destekleyin Poz. çatı kancası alt parçasının (Şekil 14. 3: Alt parçanın tespit edilmesi için üst delik Poz. Bağlantıyı henüz sıkmayın. Poz. UYARI Dişli rondela (Şekil 15.SD Şekil 15 Çatı kancası monte edilmiş olarak (daha iyi görünmesi için resimde birkaç kiremit eksiktir) Poz. 6) üzerine oturacak kadar aşağıya indirin. 2: Uzun altıgen somun Poz. 1) sıkın. 1: Uzun altıgen somun Poz.16-1. Çatı kancası için kiremit üst kenarında bir miktar boşluk bulunmalıdır (Şekil 15. 3). Poz. Çatı kancası alt parçasını. 5) çatı kancası alt parçasındaki dişleri kavramalıdır. Poz. 5: Dişli rondela Poz. Poz. 6: Tahta Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 16 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Poz.2 Çatı Kancasının Merteğe Tespit Edilmesi 1 Çatı kancası alternatif olarak merteklere de tespit edilebilir.2. 5: Gerektiğinde kesin DİKKAT! Ön desteği yük bindiğinde kiremit kenarına oturacak şekilde yerleştirin (Şekil 15. 1: Çatı kancası alt parçası Poz. çatı kancasının kiremit üzerinde düz olarak oturabilmesi için.0 / SKE 2. 3 5 6 4 1 3 2 63043965. 1) gevşek olarak takın. Çatı kancasının alt parçasını uygun bir tornavida ile en azından birinci (Şekil 15. 4).

3: Alt parçanın tespit edilmesi için üst delik Poz. 2: Uzun altıgen somun Poz.16-1. 3) sokun. UYARI Çatıda çapraz latalar da varsa. 3 1 2 Şekil 16 Tahtanın montajı. Uzun altıgen somunu (Şekil 17. 6.18-1. Poz. 4: Gerektiğinde kesin Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. sayfa 14). Montaj yaparken. 5 ve Tab.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. 1) gevşek olarak takın.3 Düz Kiremit Çatılar UYARI Düz kiremit çatılara montajda bir çatı ustasına danışılmalıdır. eğer gerekiyorsa 5 1 1 63043965. Çatı kancasını mertekler arasına monte etmek için.SD DİKKAT! 4 63043965. 6. çatı kancaları için verilen mesafelere (w. kiremit kaplamada kullanılan kancalar kullanılabilir (sayfa 15) Çatı kancasının hazırlanması Montajdan önce alt parça doğru konuma getirilmelidir.SD Şekil 17 Çatı kancası alt parçasının yeniden yerleştirilmesi Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 17 . pozisyonuna uygun olarak (Tab. Poz. 2) gevşetin. Poz. kuvvet dağılımı uygun olmayabilir ve çatı kancası kırılabilir. sayfa 14) merteklerin üzerine yeterli taşıma kapasitesine sahip tahtaların monte edilmesi gerekebilir. Bağlantıyı henüz sıkmayın. x ve y) uyulmalıdır (Tab. TESİSAT HASARLARI Vida üst deliğe yerleştirilmez ise. Vidayı üst deliğe (Şekil 17.0 / SKE 2. Çatı kancası alt parçasını (Şekil 17. 1: Çatı kancası alt parçası Poz. 5 ve Tab.

20-1. 1) üzerine oturacak kadar aşağıya indirin.0 / SKE 2. Poz. UYARI Kiremit lataları arasındaki mesafe az ise. 2) çatı kancası alt parçasındaki dişleri kavramalıdır. 3) ve ikinci delikten merteğe veya tahtaya vidalayın. Çatı kancasının alt parçasını uygun bir tornavida ile en azından birinci (Şekil 19. 2: Dişli rondela Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . DİKKAT! Her çatı kancasını bir düz kiremidin ortasına monte edin. Şekil 18 Monte edilmiş bir çatı kancası 63043965. çatı kancası alt parçası ikinci ve üçüncü delik arasından kesilebilir.SD Şekil 20 Örtülmüş bir çatı ve çatı kancası Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 18 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Poz.65-1. Bunun için SW 5 anahtarı altıgen somundaki deliğe sokun ve döndürün. Poz. 1) kesin (kesik çizgiler. Poz. 3 1 2 63043965. Poz. Uzun altıgen somunu (Şekil 19. 1: Uzun altıgen somun Poz. 1 Çatı kancası alt parçasını.5 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Çatı kancasının montajı BİNA HASARLARI Sızıntı nedeniyle. Poz. mertek veya tahta (Şekil 18. 1) sıkın. 3: Çatı kancasını tespit etmek için vidalar Yanlardaki düz kiremitleri (Şekil 20.SD UYARI Dişli rondela (Şekil 19.alt parçası kısaltılmış çatı kancalı kesit resmi Poz. 2). 2 1 63043965.SD Şekil 19 Monte edilmiş bir çatı kancası .21-1. Şekil 20.

0 / SKE 2. Bölüm "Mengene vidasının montajı". Mengene vidalarını tespit etmek için kullanılacak kalasların minimum 40 × 40 mm kalınlığında olması şarttır. Teslimat içeriği (Şekil 21): Poz. Tab.4 Oluklu Levha Çatı HAYATİ TEHLİKE Asbest tozunun teneffüs edilmesi tehlikelidir. 1: Poz. Profil rayların tespit edilmesi için çatı kancaları yerine mengene vidaları kullanılmalıdır. mengene vidaları için verilen mesafelere (w. bkz. 4: Poz. Asbest içeren maddelerle sadece. 6: M8 vida Tutucu blok Somun M12 Rondela Conta M12 mengene vidası 4× 4× 4× 4× 4× 4× Şekil 21 Oluklu levha çatı bağlantısı 5 UYARI! 1 2 3 4 5 6 63043965. x ve y) uyulmalıdır (Tab. Alt yapının taşıma gücünün yeterli olup olmadığını kontrol edin. konuyu bilen veya çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirilen elemanlar tarafından yapılmalıdır.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. 5: Poz. sayfa 14). 6 ölçülerine uyabilmek için gerektiğinde ilave kalaslar kullanılmalıdır. Ø 13 mm – Somun anahtarı SW 15 ve 19 Mengene vidaları arasındaki mesafeler aslında oluklu levhaların profil ondülasyon yükseklikleri tarafından belirlenir. TRGS 519’da (Tehlikeli Maddelerle İlgili Teknik Mevzuatı) belirtilen önlemlere kesinlikle uyulmalıdır. Montaj yaparken.SD Ayrıca Gerekli Aletler – Akülü matkap – Şerit metre – Ahşap matkap ucu. 5 ve Tab. Ø 6 mm (uzunluğu.22-1. 2: Poz. 3: Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 19 . DİKKAT! Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 5 ve Tab. sayfa 20) – Metal matkap ucu. 6. TESİSAT HASARLARI Alt yapının taşıma gücünün yetersiz olması tesisatta hasara sebep olabilir.

1: Tutucu blok Poz.23-1. 7 ve Şekil 24) tüm vidalarda eşit olmasına dikkat edin. 1) dayanağa kadar mengene vidasına (Şekil 23.50 – 1. 2: Somun M12 Poz.00 m olan bir kalas temin edin. B ölçüsüne erişene kadar çatıya vidalayın (Tab. 7). Hazır monte edilmiş mengene vidalarını SW 15 somun anahtarı ile. mengene vidalarının konumlarına göre (bkz.SD Bir metal matkap ucu (Ø 13 mm) ile. 0.24-1.SD Şekil 22 Delikler için şablon hazırlama + + = 1 2 3 4 5 Oluğun derin kısmına kesinlikle delik açılmamalıdır. Uzunluğu yakl. Poz.5 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Mengene vidasının montajı UYARI Tutucu blok ile profil ray arasında düz bir temas yüzeyi sağlayabilmek için. UYARI Mengene vidalarını sıkarken B mesafesinin (Tab. 63043965. Şekil 23 Mengene vidasının montaj sırası Poz. 6) oluklu levhaya delik açın. Tab. Kalas için gerekli ahşap matkap ucunun uzunluğunu hesaplamak için: 90 mm Ondülasyon yüksekliği Delik şablonunun yüksekliği Kullanılacak ağaç matkabı ucunun uzunluğu (Ø 6 mm) BİNA HASARLARI Sızıntı nedeniyle. Tutucu bloğu (Şekil 23. 3: Rondela Poz. ağaç matkap ucu ile alt yapıya tam 90° açı ile delik açılmalıdır. Mengene vidalarını monte ederken parçaların sırasına dikkat edin (Şekil 23). 5: M12 mengene vidası Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 20 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Altındaki tahtayı delmeyin! Ağaç matkap ucunu (Ø 6 mm) delik şablonundan geçirin ve düşey olarak kalasa bir delik açın. 4: Conta Poz. 5) vidalayın. Bunun için bir matkap ucu kılavuzu veya delik şablonu hazırlanmasını önermekteyiz. DİKKAT! 63043965. Bu kalasa boydan boya dik açılı bir delik açın (Ø 6 mm) (Şekil 22). 5 ve Tab.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 .0 / SKE 2. Poz.

Profil rayları (Şekil 25. Gerekli durumlarda.0 / SKE 2. 1) ile tespit edin. Poz.SD Şekil 24 Oluklu levha çatıya monte edilmiş mengene vidası Poz. UYARI Profil raylarda.1 "Profil rayların birleştirilmesi" dikkate alınmalıdır. 2: Somun. Poz. 3: Conta Oluklu levha çatı montaj ölçüsü Bu ölçü ondülasyon yüksekliğine bağlıdır. 3: Tutucu blok Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.8.25-1.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 21 . 2: Profil ray Poz. conta (Şekil 24.26-1. tutucu bloğun altındaki profil raya astar yerleştirin. Kontrol etmek için bir duvarcı ipi kullanılmalıdır. A ölçüsü 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm Tab. M12 Poz.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Somunları (Şekil 24. Poz. 1 2 3 5 Ondülasyon yüksekliği. UYARI Tutucu blok dayanağa kadar mengene vidasına sıkılmalıdır. çatı kirişleri arasındaki seviye farkı nedeniyle boşluk oluşmamalıdır. 3) tamamen çatıya temas edene kadar sıkın.SD Şekil 25 Profil rayın tutucu bloğa tespit edilmesi Poz. 2). 1 2 3 63043965. 1: Vida Poz. Poz. Profil rayın vidalanması Bölüm 5. 7 B ölçüsü 70 mm 65 mm 60 mm 55 mm 50 mm 45 mm 63043965. 2) ikişer vida (Şekil 25. 1: Tutucu blok Poz.

1 ve 2) monte edilmelidir. 5: Özel çatı kancaları Poz. 2: Sac (uygulayıcıya ait) Poz. 4: Conta (uygulayıcıya ait) Poz.5 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Arduaz/Padavra Çatılar UYARI Arduaz ve padavra çatılara montaj bir çatı ustası tarafından yapılmalıdır. 6: Vida 5. 3: Rondela Poz.27-1. 1 ve 2) kapatılması gösterilmektedir. bkz. sayfa 14). 3: Çok katlı kaplama gösterimi Poz. Özel çatı kancasını (Şekil 26. 4) birlikte verilen vida (Şekil 26. x ve y) uyulmalıdır (Tab. arduaz/padavra kaplama çatılara bir özel çatı kancasının montajı ve uygulayıcı tarafından temin edilecek saclarla (Şekil 26. özel çatı kancaları arasındaki mesafelere (w. Poz. 1: Tutucu blok Poz. Poz. 1 2 3 4 1 5 5 2 3 6 4 Profil rayların tespit edilmesi için çatı kancaları yerine mengene vidaları (Şekil 27. 1: Sac (uygulayıcıya ait) Poz. 4: Conta Poz.5 5. Montaj yaparken.6 Sac Çatılar UYARI Sac kaplama çatılara montaj bir çatı ustası tarafından yapılmalıdır. 6. UYARI Mengene vidalarının ve profil rayın montajı ve ilgili uyarılar için. UYARI Özel çatı kancası ön tarafta çok katlı kaplama (Şekil 26.4 "Oluklu Levha Çatı". 5 ve Tab.0 / SKE 2. Poz. 6) lehimlenmelidir. 6: Kovan (uygulayıcıya ait) Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 22 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 5: M12 mengene vidası Poz. Montajın su geçirmez olarak yapılabilmesi için özel çatı kancalarının altına ve üstüne sac parçaları (Şekil 26. 4 5 4 3 2 63043965. Bölüm 5. Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 6) ile arduaz veya padavra plakaya monte edin. Poz. 6. x ve y) uyulmalıdır (Tab. Poz. 6 1 Burada örnek olarak. sayfa 14). 63043965. 5 ve Tab. 5) kullanılmalıdır.SD Şekil 27 Sac çatıya montaj Poz. 5) sac çatıya uygulayıcıya ait kovanlar (Şekil 27. mengene vidaları için verilen mesafelere (w.SD Şekil 26 Arduaz/padavra çatılara montaj Poz. Montaj yaparken.29-1. mengene vidaları (Şekil 27. Çatının sızdırmaz olmasını sağlamak için. Poz. Poz. 2: Somun M12 Poz. 3) üzerine monte edilmelidir. Poz. 5) ve contayı (Şekil 26.

Kar yükü profillerini birbirlerine göre yatay olarak aynı hizaya getirin (duvarcı ipi kullanın). UYARI Üst. 2) çatı kancasına yerleştirin ve M8 vidayı (Şekil 29.SD Şekil 30 Yatay profil rayların montajı Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.8.1 "Profil rayların birleştirilmesi" dikkate alınmalıdır. Poz. UYARI Burada örnek olarak kiremit kaplamalı çatılara montaj gösterilmektedir. Poz. 3) kullanarak hafifçe sıkın.32-1.SD 63043965. 1) ok yönünde çatı kancasına geçirin. Profil rayları (Şekil 30. 3) sıkın. Poz.SD 1 Şekil 28 Kar yükü profili için ek çatı kancaları (burada: iki kollektör için) 1 3 2 Profil rayların montajı Profil raylar tespit edilmeden önce birbirlerine bağlanmalıdır.8.0 ila 3. 1) daha önce monte edilmiş üst ve alt çatı kancalarının mümkün olduğu kadar ortasına monte edilmelidir. Bu konu ile ilgili olarak Bölüm 5.1 kN/m2 olan çatılarda ayrıca önlemler alınmalıdır.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 23 . Poz. Ek raylar bu kılavuzda açıklanan diğer çatılara da monte edilebilir. Poz. Şekil 29 Kar yükü profilinin bağlanması 1 2 3 63043965. fazla değil. 2) yerleştirin ve vida ve alüminyum somun (Şekil 30.30-1. Ek çatı kancaları (Şekil 28. orta ve alt çatı kancalarının arasında en az bir adet serbest kiremit sırası bulunmalıdır.31-1. 1) kar yükü profilinin girintilerine (Şekil 30.3 "Profil Rayların Doğrultulması" ile devam edin. Profil raylar hizalanabilecek kadar sıkılmalıdır. Kar yükü profilini (Şekil 29. Diğer profil rayları da aynı şekilde monte edin. Ek çatı kancalarının montajı Kar yükü profillerinin yerleştirilebilmesi için ek çatı kancaları monte edilmelidir.0 / SKE 2. 63043965.7 Ek Rayların Montajı (Aksesuar) 5 Montaj yüksekliği 20 ila 100 ve/veya standart kar yükleri 2. Poz. Kar yükü profilinin çatı kancasına bağlanması Sürgü somunu (Şekil 29.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. Montaja Bölüm 5. Poz.

5 5. Poz. Profil raylar daha sonra hizalanacaktır. 3: M10 dişli pim 5. 1) dayanağa kadar her iki profil raya (Şekil 31. 3: Vida Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 24 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Poz. 1: Geçme bağlantı Poz. 5. Her kollektör için bir üst ve bir de alt profil ray öngörülmüştür. 1) ok yönünde çatı kancasına geçirin.33-1.8.2 Profil rayların montajı Sürgü somunu (Şekil 32.34-1. Poz. Daha önce geçme bağlantıya takılmış olan M10 dişli pimleri (Şekil 31. 2) geçirin.1 Profil rayların birleştirilmesi Geçme bağlantıyı (Şekil 31.0 / SKE 2.8 Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı Profil Rayların Montajı Profil raylar birbirlerine geçme bağlantılarla bağlanmalıdır. Üst profil rayları da aynı şekilde monte edin. 3 1 2 63043965. 2: Profil ray Poz. UYARI Profil raylar arası mesafeler için kiremit latalarından bir yardımcı malzeme hazırlamanızı önermekteyiz. 1: Sürgü somun Poz. 3) SW 5 anahtarla sıkın. 1 2 3 63043965. 2) çatı kancalarına yerleştirin ve M8 vida (Şekil 32.SD Şekil 32 Profil rayların çatı kancalarına bağlanması Poz. Alt profil rayları (Şekil 32. 2: Profil ray Poz.SD Şekil 31 Profil rayların birleştirilmesi Poz. 3) ile hafifçe sıkın. Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 .8. Poz. Poz.

35-1. su terazisi kullanın).8. üzerlerindeki uzunlamasına deliklerle hizalayın. 1) geçirin ve tam olarak oturtun (Şekil 34. Çatı tahtası ile profil ray arasındaki açı 90° olmalıdır. 1: Kayma emniyeti tespit delikleri Poz. çatı kirişleri arasındaki seviye farkı nedeniyle boşluk oluşmamalıdır. 3) dışarıdan profil raylar üzerinden iç taraftaki uzunlamasına deliklere (Şekil 34. Profil rayları. 2: Kayma emniyetinin yerleştirilmesi Poz.Çatı Bağlantısı ve Profil Rayların Montajı 5. alt profil raylara her kollektör için iki kayma emniyeti bağlanmalıdır.4 Kayma Emniyetlerinin Montajı Kollektörlerin aşağıya kaymalarını önlemek için. Poz.8. Şekil 33 Profil rayların doğrultulması 1 3 2 Şekil 34 Kayma emniyetinin asılması Poz. 1) yerleştirin. 3: Kayma emniyeti Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 1 5 90° 90° 1 63043965.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 25 . Kayma emniyetlerini (Şekil 34. 2). Kontrol etmek için duvarcı ipi kullanın. Vidaları sıkın. Gerekli durumlarda.0 / SKE 2. çatı kancasının altındaki profil rayların altlarını destekleyin.3 Profil Rayların Doğrultulması Üst ve alt profil raylar yanlardan ve yatay olarak aynı hizada olmalıdır (Şekil 33.SD UYARI Profil raylarda. UYARI Köşegenleri ölçün veya profil rayların uçlarına bir kiremit latası (Şekil 33. 5. Poz. Poz. Poz.

37-1. kollektörlerin ve montaj setinin tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin. Montaj çalışmaları tamamlandığında.SD UYARI! Şekil 35 Çatı üstü kollektör montajı DİKKAT! Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 26 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . TESİSAT HASARLARI Hasar görmüş sızdırmazlık yüzeyleri nedeniyle.0 / SKE 2. taşınırken veya monte edilirken aşağıya düşebilir. HAYATİ TEHLİKE Çatıdan düşme tehlikesi ve çatıdan düşen parçalar. Çatıda yapılacak çalışmalarla ilgili tüm kazalardan korunma tedbirlerini alın. Kollektör bağlantılarındaki plastik kapakları montajdan az önce çıkartın. Çatıda çalışırken yere düşmemek için kendinizi emniyete alın.6 6 Kollektörlerin Montajı Kollektörlerin Montajı Kollektörlerin montajına başlandığında. aşağıdaki emniyet ve kullanıcı uyarıları dikkate alınmalıdır. Sürekli olarak özel koruyucu elbisenizi veya donanımınızı giyerek çalışın. UYARI Kollektörler emniyete alınmadığı taktirde. UYARI Montajda. çatı ustalarının kullandığı tipte bir kaldırma cihazı veya yeterli emme gücüne sahip 3 nokta vakum vantuzlar veya aksesuar olarak sipariş edilebilecek olan özel tutamaklar kullanılmalıdır (yük kaldırmayı kolaylaştırmaktadır). 63043965.

0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 27 . gidiş borusu pürjöre ve dönüş borusuna kollektör alanına doğru yükselen bir eğimde döşenmelidir. kollektör sensörü (Şekil 38.0 / SKE 2. YARALANMA TEHLİKESİ Emniyet halkası. Emniyet halkasını (Şekil 36. 2 DİKKAT! 1 63043965.38-1. UYARI Gidiş borusu sağ (Şekil 37) veya sol (Şekil 38) üst tarafa bağlanabilir. 1) yuvaları yukarıya gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Poz. Bu sayede her kollektörün hacimsel debisinin aynı olması sağlanır (Şekil 37). sistemin en üst noktasında bulunan bir otomatik pürjörle (aksesuar) almak istiyorsanız. 2: Fleks hortum (55 mm) ve tapa Poz.SD Şekil 36 Önceden monte edilmiş tapaya takılmış ve emniyet halkalı yaylı kelepçe 2 1 DİKKAT! 6.39-1. 2). Poz. yaylı kelepçe fleks hortumun üzerinde iken sıkılmalıdır.19-1. TESİSAT HASARLARI Fleks hortumlarda sızıntı olması tesisatta hasar yapabilir. Poz. 1) sıkmadan önce. UYARI Güneş enerjisi sisteminin havasını.1.1 "Tichelmann" Prensipli Hidrolik Bağlantı Kollektör grubunun boruları Tichelmann prensibine göre takılmalıdır.Kollektörlerin Montajı 6. 3: Gidiş hattı Poz. Bu kılavuzda gidiş borusunun sağ tarafa bağlanması gösterilmektedir.SD 1 63043965. 1: Fleks hortum 95 mm Poz. kısa fleks hortumları ve tapaları zeminde monte edebilirsiniz.SD Şekil 38 Hidrolik bağlantı . yaylı kelepçe mutlaka doğru pozisyona getirilmelidir (Şekil 36. çatıdaki çalışmaları kolaylaştırmak için. Sonradan pense ile gevşetilmesi sıkma kuvvetini etkileyebilir. 1 2 4 Şekil 37 Hidrolik bağlantı – Sağ gidiş borusu Poz. Kollektörler. 4: Dönüş hattı 3 63043965.1 Kollektör Montajına Hazırlık 6 Çatıda montaja başlamadan önce. Fleks hortumları sıkmak için emniyet halkalı yaylı kelepçeler takılmalıdır.Sol gidiş borusu Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.

UYARI Özellikle soğuk havalarda montajı kolaylaştırmak için fleks hortumları sıcak suya batırmanızı öneririz.SD Şekil 39 İkinci kollektörün bağlantı setinin önceden takılması 3 Şekil 40 Tapanın ve yaylı kelepçenin takılması Poz. Yaylı kelepçeler doğru olarak oturuyorsa.3 Tapaların Monte Edilmesi Bir kollektör grubu için tüm bağlantıları kullanmak gerekmez ve bu nedenle kullanılmayan bağlantılar kapatılmalıdır.40-1. 6. Yaylı kelepçe doğru olarak oturuyorsa. 2: Fleks hortum 55 mm Poz.0 / SKE 2.1. emniyet halkasını sıkın ve bağlantıyı emniyete alın (Şekil 39. 2) geçirin . 1) geçirin (ikinci kelepçe ile daha sonra diğer kollektörün bağlantısı sıkılır). İlgili kollektör bağlantılarındaki plastik kapakları (taşıma koruması) çıkartın.SD 1 2 3 63043965. Poz. UYARI Şekillerde bağlantı seti ilk kollektör sağa monte edilecek şekilde gösterilmektedir. İlgili kollektör bağlantılarındaki plastik kapakları (taşıma koruması) çıkartın. 2) önceden takılmış olan tapa ile kollektör grubundaki her iki kullanılmayan bağlantıya takın. Poz. İkinci ve diğer tüm kollektörlerin sağ tafralarındaki bağlantılarına fleks hortumları 95 mm (Şekil 39.1. Fleks hortumları 55 mm (Şekil 40.6 Kollektörlerin Montajı 6. 3: Tapa Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 28 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.2 Bağlantı Setinin Ön Montajı İki kollektörün hidrolik bağlantısı bağlantı seti (95 mm’lik fleks hortumlar ve taşıma köşelerindeki yaylı kelepçeler) ile yapılır. emniyet halkalarını sıkın ve bağlantıyı emniyete alın. 3).0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 1: Yaylı kelepçe Poz. 1 2 63043965. Poz. Fleks hortumların üzerine yaylı kelepçeleri (Şekil 39.41-1. Poz.

kayma emniyetleri kullanılarak kollektörlerin aşağıya kayması önlenir.2 Kollektörlerin Bağlanması 6 Kollektörler profil raylara. Ayrıca. Alt kollektörün ön kenarı kayma emniyetinin açıklığına oturmalıdır (Şekil 43.0 / SKE 2. 1) ile bağlanır.43-1. Poz. Sadece montajı kolaylaştırmak için kullanılırlar. Poz. 1 1 2 63043965. 63043965.Kollektörlerin Montajı 6. kollektör sensörü yuvası yukarıya gelecek şekilde yerleştirin. YARALANMA TEHLİKESİ Kollektörler daima iki kişi ile monte edilmelidir.44-1. 1 1 1 2 DİKKAT! İlk kollektörü profil raylara yerleştirin ve kayma emniyetlerinin içine kaydırın (Şekil 43).SD Şekil 43 İlk kollektörün profil rayların üzerine yerleştirilmesi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Kollektörleri profil raylara yerleştirmeye sağdan başlayın.SD Şekil 42 Tek taraflı kollektör kelepçesinin içeriye sürülmesi Birinci Kollektörün Yerleştirilmesi Kollektörü profil raylara. Poz. UYARI Kollektör kelepçelerindeki plastik parçaların taşıma fonksiyonu yoktur. Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 29 .SD Şekil 41 Kollektör bağlantı elemanları Tek taraflı sağ kollektör kelepçesinin içeriye sürülmesi Kollektör grubunun sağ ucundaki tek taraflı kollektör kelepçesini (Şekil 42. profil rayın ilk uzunlamasına deliğine oturana kadar rayların içine sürün. 1). 1).42-1. bir kollektör sırasının başında ve sonunda tek taraflı kollektör kelepçeleri (Şekil 41. UYARI Soldaki tek taraflı kollektör kelepçesini ilk kollektör monte edildikten sonra takın. 1 1 2 2 63043965. 2) ile ve kollektörler arasında çift taraflı kollektör kelepçeleri (Şekil 41.

İkinci yaylı kelepçeyi (Şekil 46.46-1. 1 2 3 2 63043965.0 / SKE 2. Poz.45-1. Poz. önceden monte edilmiş olan fleks hortumlar ilk kollektörün sol bağlantılarına takılana kadar birinci kollektöre (Şekil 46. Kollektör kelepçesinin tırnağı (Şekil 44. Poz. UYARI Vida sıkıldığında. önde somun ile. Kollektörü. UYARI Vidayı.47-1.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 1 2 63043965. Poz. Tek taraflı kollektör kelepçesini SW 5 anahtarla sıkın (Şekil 44. 1 1 2 1 63043965.SD Şekil 44 Vidalanmış tek taraflı kollektör kelepçesi Çift taraflı kollektör kelepçesinin yerleştirilmesi Çift taraflı kollektör kelepçesini. Poz. 3) fleks hortuma takın. plastik kılavuz önceden hazırlanmış yerden kırılır. 2) alt kollektör kenarını tutar. ikinci kollektör çift taraflı kollektör kelepçesine kadar itildikten sonra sıkın. Poz. Poz. 1) hortumlarla profil raylara yerleştirin ve kayma emniyetlerinin içine kaydırın. Çift taraflı kollektör kelepçesini kollektör çerçevesine geçirin. 1) profil rayı saracak şekilde profil rayın açıklığına ve geçme bağlantıya yerleştirin. 2). 2) doğru yanaştırın.SD Şekil 46 İkinci kollektörün birinciye doğru sürülmesi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 30 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 1) dikkatle tek taraflı kollektör kelepçesine geçirin ve yatay olarak hizalayın.SD Şekil 45 Çift taraflı kollektör kelepçesinin takılması İkinci Kollektörün Yerleştirilmesi İkinci kollektörü önceden monte edilmiş fleks (Şekil 46.6 Kollektörlerin Montajı Kollektörü (Şekil 44. plastik ara parçası (Şekil 45.

TESİSAT HASARLARI Emniyete alınmayan fleks hortumlar ve tapalar tesisatta hasar yapar. Poz.SD Şekil 48 İki kollektör arasındaki çift taraflı kollektör kelepçesi Tek taraflı sol kollektör kelepçesinin takılması Tüm kollektörler monte edildikten sonra. kalan iki adet tek taraflı kollektör kelepçesi de bağlanabilir. 1 2 63043965. 1) alt kollektör kenarını tutar.0 / SKE 2. Poz. 1) takın. Kollektör bağlantısındaki her fleks hortumu bir yaylı kelepçe ile sıkın (Şekil 47). Üst ve alt profil raylara tek taraflı kollektör kelepçelerin (Şekil 49.Kollektörlerin Montajı Yaylı kelepçeyi kollektör bağlantısının çıkıntısının üzerine getirin ve emniyet halkasını sıkın. 1 Kollektör kelepçesinin tırnağı (Şekil 48. 2).48-1.SD Şekil 47 Yayalı kelepçeleri sıkılmış fleks hortum Çift taraflı kollektör kelepçesinin vidasını SW 5 anahtarla sıkın. UYARI Vida sıkıldığında.50-1. UYARI Vida sıkıldığında.49-1. 6 DİKKAT! 63043965. Diğer kollektörleri de aynı şekilde monte edin. Kollektör kelepçesini kollektör çerçevesine kadar sürün ve SW 5 anahtarla vidalayın (Şekil 49. 63043965.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 31 . Poz. plastik kılavuz önceden hazırlanmış yerden kırılır. plastik köprüler önceden hazırlanmış yerden kırılır.SD Şekil 49 Tek taraflı sol kollektör kelepçesi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.

kollektör sensörünün (Şekil 51. – Gidiş hattı sağda olan bir sıralı kollektör sistemlerinde montaj yeri (Şekil 50. Gerektiğinde kabloyu olası zararlardan (örn. 1 2 2 1 63043965. B). Rakoru (Şekil 51. Poz. 2) monte edilmiş olan kollektöre takılmalıdır. Poz.SD Şekil 51 Kollektör sensörünün kollektöre takılması Poz. A). 250 mm) sensör kılavuz borusunun içine geçirilmesi gerekir. Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 250 mm sensör kılavuz borusuna geçirin (dayanağa kadar). 1) dayanağa kadar (yakl. Bir veya iki sıralı kollektör sistemlerinde montaj yeri dikkate alınmalıdır (Şekil 50). Kollektör sensörünün montajı Güneş enerjisi sisteminin kusursuz olarak çalışabilmesi için. zerdeva ısırması). 2: Rakor Poz. 1: Kollektör sensörü Poz. 2) vidalayın. TESİSAT HASARLARI Arızalı sensör kablosu tesisatta hasar yapabilir. kablo rakoru (Şekil 51. Poz. Sensör grometine rakor (Şekil 51. Poz. gerektiğinde kontralayın. Poz. Kollektör sensörünü yakl. 3: Sensör grometi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 32 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 1: Dönüş hattı Poz. 3) delerseniz. 2) ile sensör grometinde bulunan somunu çıkartmanız gerekir. Fakat daha önce. Poz.55-1.54-1. – Gidiş hattı solda olan iki sıralı kollektör sistemlerinde montaj yeri (Şekil 50. Kollektör sensörü veya bir tornavida ile sensör grometinin (Şekil 51. UYARI Yanlış bir kollektörün sensör grometini (Şekil 51.SD B A DİKKAT! Montaj Yeri Kollektör sensörü gidiş hattı (Şekil 50. 2) sıkın. 3) contasını delin. Poz. burayı bağlantı setinden bir tapa ile kapatın.7 7 Kollektör Sensörünün Bağlanması Kollektör Sensörünün Bağlanması UYARI Kollektör sensörü geri toplama sistemi veya kontrol paneli ile birlikte verilmiştir. 2: Gidiş hattı 3 2 1 250 mm Kollektor 63043965. Poz. Şekil 50 Kollektör sensörünün montaj yeri (örnek resim) Poz.0 / SKE 2.

Toplama hattını rakorlu (18 mm) kompansatöre R¾ bağlayın (Şekil 53. Poz. 1: Gidiş hattı Poz. 2: Dönüş hattı Poz. Fleks hortumu sensör kablosu ile birlikte havalandırma kiremidinden (Şekil 52.SD Şekil 53 Gidiş borusunun montajı (çatıda pürjör yok) Poz. Dönüş hattını da aynı şekilde bağlayın. Toplama hatlarını çatı altına döşemek için gerekirse bir tesisat firmasını görevlendirin. 4 3 2 63043965. 2) dayanağa kadar fleks hortuma geçirin ve yaylı kelepçe ile bağlayın. 1) ve çatı izolasyonundan geçirin. 3: Sensör kablosu 1 2 3 63043965. Sert toplama borusunun kollektöre doğrudan bağlanmasına izin verilmez. Poz. Şekil 53. Poz. 4) ile tespit edin. Poz.SD Şekil 52 Bağlantı hatlarının çatıdan geçirilmesi 8. Rakorlu kompansatörü (Şekil 53.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 33 . UYARI Sensör kablosunu gidiş borusu ile birlikte havalandırma kiremidinden çatı altına döşeyin.0 / SKE 2.56-1. Poz. 2). Toplama hatlarının hidrolik bağlantısı uzun fleks hortumlarla yapılır. Poz.Toplama Hatlarının Bağlanması 8 Toplama Hatlarının Bağlanması 8 Toplama hatlarının döşenmesi ile ilgili bilgiler için kumanda panelinin montaj kılavuzuna bakın. UYARI Bağlantı hatlarını (fleks hortumlar) çatı altına döşemek için standart havalandırma kiremitlerini veya anten geçişlerini kullanın. çatıda pürjöre gerek yoktur.57-1. 1: Havalandırma kiremidi Poz. 3: Fleks hortum 1000 mm Poz. 3) kollektör grubunun gidiş bağlantısına geçirin ve yaylı kelepçe (Şekil 53.1 Basınçla Hava Alma 1 Güneş enerjisi sisteminin havası basınç pompası ile alındığında. 4: Emniyet halkalı yaylı kelepçe Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 2: Rakorlu kompansatör R¾ Poz. Uzun fleks boruyu (1000 mm.

58-1. Pürjörü açmak için maden vida bir tur döndürülmelidir. 9: Hava emniyet kapağı Otomatik pürjör Küresel vana Conta Pürjör Çift nipel O-ring’li kompansatör Yaylı kelepçe Fleks hortum 55 mm 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2× 2× 1× 1 2 3 4 5 9 8 7 7 6 63043965. Poz. Otomatik pürjörün hava emniyet kapağının ve maden vidasının fonksiyonu Güneş enerjisi sisteminin havası. 4: Poz. Yer darlığı nedeniyle otomatik pürjör bağlama olanağı mevcut değilse. sistemin en üst noktasında bulunan bir otomatik pürjörle (aksesuar) almak istiyorsanız.SD Şekil 54 Gidiş bağlantısı için pürjörlü hava kabının görünüşü Poz. 1) bulunmalıdır. 5: Poz.59-1. 2: Çatıdaki otomatik pürjör UYARI Güneş enerjisi sistemlerinde. 1: Kollektör sensörü Poz. 63043965.0 / SKE 2.8 8. 2: Poz.SD Şekil 55 Üniversal pürjör seti Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 34 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Poz.2 Toplama Hatlarının Bağlanması Çatıda Pürjör (Aksesuar) ile Hava Alma 1 2 Güneş enerjisi sisteminin havasını.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 7: Poz. 1: Poz. Boruların yönleri sık sık değiştirilmemelidir. gidiş borusu pürjöre (Şekil 54. Üniversal pürjör setinin teslimat içeriği (Şekil 55): Poz. UYARI Aşağıya doğru her yön değiştirmeden sonraki dönüşlerde ayrıca pürjörlü hava kabı kullanılmalıdır. açılan maden vidası üzerinden alınır. 8: Poz. Maden vidası üzerinden güneş enerjisi sistemine nem girmesini önlemek için. oluşabilecek yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için daima tüm parçaları metal olan pürjör kullanılmalıdır. işletme esnasında maden vidası üzerinde daima bir hava emniyet kapağı (Şekil 55. 3: Poz. manuel pürjör monte edilmelidir. 2) ve dönüş borusuna kollektör grubuna doğru yükselen bir eğimde döşenmelidir (Şekil 54). 6: Poz.

Dönüş hattını da aynı şekilde bağlayın. Poz. 3) bağlayın. 4: Hava kabı Poz. 6: Yaylı kelepçe 8 1 2 6 5 4 3 63043965. Poz. Poz. 5: O-ring’li kompansatör R¾ Poz.0 / SKE 2. bağlantı setindeki rakorlu kompansatör uzun fleks hortuma bağlanmalıdır. 3) hava kabına (Şekil 56. 3: O-ring’li çift nipel Poz. 1) ve çatı izolasyonundan geçirin. UYARI Dönüş bağlantısında. 7) ve çatı izolasyonundan geçirin.SD Şekil 56 Fleks hortumun gidiş bağlantısına monte edilmesi 8. 6) ile bağlayın. Poz.1 Pürjörün Çatı Altına Monte Edilmesi Uzun fleks boruyu (1000 mm. 2: Yaylı kelepçe Poz. 6) dayanağa kadar fleks hortuma geçirin ve yaylı kelepçe ile bağlayın.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 35 . 6: Rakorlu kompansatör 18 mm. Poz. Fleks hortumu sensör kablosu ile birlikte havalandırma kiremidinden (Şekil 56. Poz. 3) R¾ hava kabına (Şekil 57. O-Ring’li kompansatörleri (Şekil 57. Poz. Şekil 57.2 Pürjörün Çatı Üstüne Monte Edilmesi Kısa fleks boruyu (55 mm. 1 2 3 3 4 5 7 2 6 Şekil 57 Pürjörün çatı üstüne bağlanması Poz.2. Rakorlu kompansatörü (Şekil 57.Toplama Hatlarının Bağlanması 8.2. 7: Havalandırma kiremidi Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. 5) kompansatörü R¾ ve O-ring’li çift nipeli (Şekil 56. 1: Fleks hortum 55 mm Poz. 2) bağlayın. Kompansatörleri (Şekil 57. Poz. 2) kollektör grubunun gidiş bağlantısına geçirin ve yaylı kelepçe ile tespit edin. 4: Hava kabı Poz. Poz.60-1. Poz. Poz. Poz. Poz. 4) vidalayın. Poz. Poz. UYARI Dönüş bağlantısında. Kompansatörü dayanağa kadar fleks hortuma geçirin ve yaylı kelepçe (Şekil 56. 1: Havalandırma kiremidi Poz. Poz. Poz. 3: O-ring’li kompansatör R¾ Poz. O-ring’li (Şekil 56. 2: Fleks hortum 1000 mm Poz. bağlantı setindeki rakorlu kompansatör uzun fleks hortuma bağlanmalıdır. 6). 5: Fleks hortum 1000 mm Poz. Fleks hortumu sensör kablosu ile birlikte havalandırma kiremidinden (Şekil 57. 4) vidalayın. Toplama hattını rakorlu (18 mm) kompansatöre bağlayın (Şekil 57. Poz. Şekil 56. 1) kollektör grubunun gidiş bağlantısına geçirin ve yaylı kelepçe ile tespit edin. 3) dayanağa kadar fleks hortumlara (Şekil 57. 1 ve 5) geçirin ve yaylı kelepçelerle (Şekil 57. Toplama hattını rakora (Şekil 56.

0 / SKE 2.SD Şekil 60 İki kollektör arasındaki bağlantı seti Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 36 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Sıkma rondelasını (Şekil 60. Teslimat İçeriği (Şekil 58) Poz. 1) takın. Poz. Poz. Şekil 59 Hazır tapaların takılması 1 1 2 3 4 63043965.53-1.52-1. Kollektör bağlantılarına başlık somun (Şekil 60.51-1. Fleks hortumları 55 mm (Şekil 59.SD Şekil 58 Örnek resim ve teslimat içeriği Ek Tapaların Monte Edilmesi Kullanılmayan kollektör bağlantılarını (Şekil 59. 3) önceden takılmış olan tapalarla her iki kullanılmayan bağlantıya takın. Yaylı kelepçeler doğru olarak oturuyorsa. O-ring’li dirsek hortum başlığı (Şekil 60. Fleks hortumu dirsek hortum başlıklarına takın ve yaylı kelepçelerle (Şekil 60. Poz. Poz. UYARI Kollektörlerin tüm bağlantı parçalarını yerde monte edin.9 9 İki Sıra İçin Bağlantı Setinin (Aksesuar) Montajı İki Sıra İçin Bağlantı Setinin (Aksesuar) Montajı İki kollektörü birbirine bağlayan bağlantı seti (Şekil 58. Poz. 3: Poz.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 X . 4) sıkın. Poz. 2) kollektör çıkıntısının arkasına yerleştirin ve sıkıştırın. 1: Poz. hizalayın ve başlık somunla vidalayın. Monte edilmiş olan iki kollektörde dirsek hortum başlıkları arasındaki mesafeyi (ölçü X) ölçün ve fleks hortumu (Şekil 60. Poz.SD 1 2 3 4 5 63043965. 1) tapalarla kapatın. 8) aksesuar olarak sipariş edilebilir. emniyet halkalarını sıkın ve bağlantıyı emniyete alın. 3) bağlantıya bastırın. 2: Poz. 5) bu ölçüye göre kısaltın. 5: Poz. 7: Dirsek hortum başlığı Yaylı kelepçe Tapa Fleks hortum 55 mm Fleks hortum 1000 mm Başlık somun G1 Sıkma rondelası 2× 2× 2× 2× 1× 2× 2× 6 7 1 9 9 5 4 3 2 8 63043965. Bağlantı Setinin Montajı İlgili kollektör bağlantılarındaki plastik kapakları (taşıma koruması) çıkartın. Poz. 4: Poz. 6: Poz.

0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 37 .Son Çalışmalar 10 Son Çalışmalar 10. – Bina içerisinde kalan borular için yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. 2. – Gerektiğinde.0 / SKE 2. 3. Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.1 Montaj Kontrolü UYARI İzolasyon çalışmalarına başlamadan önce burada belirtilen kontrol çalışmalarını tamamlayın.2 Bağlantı ve Toplama Borularının Yalıtımı İç ve dış montajda toplama hatlarının uygulayıcı tarafından yalıtımı – Dışarıda kalan kısımlar için UV ışınlarına ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. 5. Fleks hortumlar yaylı kelepçelerle emniyete alındı mı (emniyet halkası sıkıldı mı)? Kollektör kelepçelerinin (tek ve çift taraflı) vidaları sıkıldı mı? Profil raylar sürgü somun ve çatı kancaları ile bağlandı mı? Kayma emniyeti takılıp profil raya oturtuldu mu? Sensör dayanağa kadar içeriye sokulup rakorla emniyete alındı mı? Basınç denemesi yapılıp tüm bağlantıların sızdırmaz olduğu tespit edildi mi (kumanda panelinin kılavuzuna bakınız)? 10 UYARI Güneş enerjisi sisteminin havası otomatik bir pürjörle (aksesuar) alınıyorsa. Kontrol Çalışmaları 1. 4. 6. ısı yalıtımlarını kuş yemesine karşı koruyun. hava alma işleminden sonra küresel vana kapatılmalıdır (kumanda panelinin montaj kılavuzuna bakınız). 10.

Diğer tüm kollektörleri de aynı şekilde monte edin. Montajı kontrol edin.SD 14. Çatı kancası alt parçasını kaldırın ve rakoru sıkın. sayfa 24 sayfa 24 sayfa 25 sayfa 25 3 1. sayfa 32 sayfa 33 sayfa 33 18. 11 Çatı kancalarının ve profil rayların montajı 1. 5. Tek taraflı sol kollektör kelepçesini takın. Kollektör sensörünü dayanağa kadar. Çatı kancalarının alt parçalarını çevirin ve çatı kancasını mesafelere göre (Bölüm 5. sayfa 14) bir kiremit kenarına asın. sayfa 28 sayfa 28 8 13 7 17 10 18 Kollektörlerin Bağlanması 9. 12.0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 . 2 63043965. 4. sayfa 29 sayfa 29 10.62-1.11 Kiremit Çatı ve Basınçlı Hava Doldurma için Kısa Kılavuz 11 Kiremit Çatı ve Basınçlı Hava Doldurma için Kısa Kılavuz Bu kılavuz sadece yapılacak çalışmalara bir genel bakışı göstermektedir. kiremidinden ve çatı izolasyonundan geçirin. 19 8 63043965.0 / SKE 2. sayfa 30 sayfa 30 sayfa 30 13. 18 63043965. 20. Birinci kollektörü profil rayların sağına yerleştirin ve kollektör kelepçesine yanaştırın. Toplama hatlarını UV ışınlarına ve yüksek sıcaklıklara sayfa 37 dayanıklı malzeme ile yalıtın. Fleks hortumu sensör kablosu ile birlikte havalandırma sayfa 33 sayfa 37 21.SD Şekil 63 Kollektör sensörü ve toplama borularının montajı Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! 38 Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3. Alt profil raylardaki her iki uzunlamasına iç deliğe kayma emniyetleri takın. Çift taraflı kollektör kelepçesinin vidalarını sıkın. Profil rayları çatı kancalarına bağlayın.SD Şekil 61 Çatı üstü montaj Kollektör Montajına Hazırlık 7. 15. 3.39-1. 2. Rakorları fleks hortumlara takın ve yaylı kelepçelerle bağlayın. 20 Toplama Hatlarının Bağlanması 17. 7 8 11. İkinci ve daha sonra gelen tüm kollektörlerin sağ taraflarına fleks hortum (95 mm) monte edin. 8. Uzun fleks hortumları gidiş ve dönüş bağlantılarına geçirin ve yaylı kelepçelerle bağlayın.1 "Mesafelerin Tespit Edilmesi". Kullanılmayan bağlantıları hazır monte edilmiş tapalarla kapatın ve yaylı kelepçeleri sıkın. sayfa 31 sayfa 31 sayfa 31 Şekil 62 Hidrolik bağlantı 7 17 18. Tek taraflı sağ kollektör kelepçesini profil raylara takın. 12. 22. Sağ kollektör kelepçesini vidalayın. 16. 6. 14 4 6 9. gidiş borusu bağlanacak olan kollektöre geçirin ve vidalayın. 19. sayfa 14 sayfa 15 Profil rayları geçme bağlantılarla birbirlerine bağlayın. Çift taraflı kollektör kelepçesini profil raya yerleştirin ve birinci kollektöre yanaştırın.64-1. Profil rayları yatay olarak hizalayın ve yanlardan aynı hizaya getirin. İkinci kollektörü önceden monte edilmiş fleks hortumlarla birinci kollektöre yanaştırın ve yaylı kelepçelerle bağlayın. Yapılacak çalışmaların ayrıntılı olarak verildikleri sayfalarla emniyet ve kullanıcı uyarılarına dikkat edin.

0 Çatı Üstü Montaj • Baskı 04/2006 39 .0 / SKE 2.Notlar Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir! Montaj Kılavuzu Logasol SKN 3.

Yetkili servis: ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN A.net E-Mail: info@isisanservis.isisan.com. ISTANBUL http://www.Ş.tr Bestekar şevki Bey Sok. No: 1 Balmumcu.isisanbuderus. www.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful