Incepand cu data de 1 iulie 2012 s-au adus o serie de modificari in ceea ce priveste regimul contributiilor sociale datorate de catre persoanele

care obtin venituri din activitati independente. Afla ce ai de platit la Fisc dupa 1 iulie, cum se calculeaza aceste contributii si care este modalitatea de declarare a acestora. Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica datoreaza contributii sociale obligatorii numai pentru sistemul public de pensii si sistemul public de asigurari sociale de sanatate. Contributia datorata la sistemul de pensii Persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza o contributie lunara la pensii (integrala sau individuala) dupa cum urmeaza: • contribuia integrala in cota de 31,3% datorata de catre cei care sunt incadrati in categoriile: a) intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; b) membru al unei intreprinderi familiale; c) persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoana care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

NOTA:
NU DATOREAZA CONTRIBUTIA INTEGRALA la sistemul public de pensii contribuabilii care detin si calitatea de salariat sau pensionari, cu alte cuvinte cei care: „nu sunt asigurati ai sistemului public de pensii si nu beneficiaza de niciuna din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii, precum si persoanele care sunt asigurate in sisteme neintegrate sistemului public de pensii ( avocati, clerici si alti).

• contributia individuala in cota de 10,5% datorata de catre cei care sunt incadrati in categoriile de persoane care obtin venituri din activitati independente in regim de retinere la sursa conform art.52, alin.(1) si art.71, lit.d din Codul fiscal: -venituri din drepturi de proprietate intelectuala; -venituri din activitati desfașurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; -venituri din activitatea de expertiza contabila și tehnica, judiciara și extrajudiciara; -venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu genereaza o persoana juridica. - venituri obtinute din :valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare (art.71, lit.d, CF); NU DATOREAZA contributia la sistemul public de pensii persoanele: -care obtin venituri din asocieri dintre persoane jurdice romane si persoane fizice nerezidente romane -care obtin venituri din asocieri cu o microintreprindere -care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si

solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare Baza de calcul la pensii Alexandru Suteu, specialist in fiscalitate, explica pentru AvocatNet.ro ca baza de calcul pentru contributia la pensii este VENITUL DECLARAT, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2117 lei) si nici mai mare decat echivalentul de 5 ori acest castig (10.585 lei): Adica (pentru anul 2012): a) valoarea minima a contractului de asigurare = 35% x 2.117 lei = 741 lei; b) valoarea maxima a contractului de asigurare = 5 x 2.117 lei = 10.585 lei. Si respectiv: c) valoarea minima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 741 lei = 232 lei; d) valoarea maxima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 10.585 lei = 3.313 lei. NOTA:
Daca venitul lunar ( rezultat dupa scaderea cheltuielilor deductibile ) este sub nivelul minim mentionat, adica sub 741 lei/luna, nu se datoreaza contributii de asigurari sociale, atrage atentia Alexandru Suteu.

EXEMPLU: e) venitul brut 2000 lei; f) cheltuieli deductibile 1500 lei; g) venit net impozabil 500 lei, h) concluzie: nu se datoreaza contributia de asigurari sociale. Pentru contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit, daca valoarea anuala a normei de venit raportata la 12 luni ale anului este sub valoarea minima de 741 lei, atunci nu se datoreaza contributii de asigurari sociale. EXEMPLU: i) valoarea normei anuale de venit: 8500 lei; j) 8500/12= 708 lei; k) Concluzie: 708 lei < 741 lei, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale. Contributia la sanatate Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin.(1), lit a-e): a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membrii intreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,

- cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul net calculat ca diferenta intre veniturile incasate si chletuilelile efectuate (platite) in scopul realizarii acestor venituri exclusiv contributiile sociale. NOTA:
Daca venitul impozabil se determina pe baza normelor anuale de venit, iar valoarea anula a normei anuale de venit raportata la 12 este mai mica decat salariul minim brut pe tara ( pentru 2012 salariul minim brut pe tara este de 700 lei), cota de contributie la sistemul de asigurari de sanatate se aplica la valoarea data de salariul minim brut pe economie.

Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin.(1), lit g): g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a) - c): -cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul net determinat pe baza de norme de venit ( sau prin optiune in sistem real) raportat la cele 12 luni ale anului. Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin. (1), lit f si h): f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e): - a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala; - b) venituri din activitati desfașurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; - c) venituri din activitatea de expertiza contabila și tehnica, judiciara și extrajudiciara; - d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica. h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d). - valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare. -cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti la arenda si respectiv diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50 ( cotele de chletuieli forfetare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuala). Pentru veniturile de la art.296^21, alin.(1) lit. f) baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara. NOTA:
Pentru contributia de sanatate aferenta veniturilor definite la art.52, alin.(1) lit, a-c din Codul fiscal, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare de 5 salarii medii brute pe economie (10.585 lei),iar daca venitu este exclusiv nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara (700 lei).

COMENTARIU: Potrivit lui Alexandru Suteu, daca pentru veniturile obtinute de cei incadrati in categoriile urmatoare NU exista limita privind baza de calcul a contributiei la fondul de sanatate:

a) intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; b) membru al unei intreprinderi familiale; c) persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoana care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, in schimb, Pentru veniturile obtinute din activitati independente pentru care se face retinerea la sursa contributiile sociale individuale ( de pensii si sanatate ) sunt limitate intre minimum un salariu minim brut pe economie si maximum 5 salarii medii brute pe economie: • venituri din drepturi de proprietate intelectuala; • venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si contractelor de agent; • venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; • venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridical contribuabil, potrivit titlului IV^1 care nu genereaza o persoana juridica. Declararea si plata Contribuabilii prevazuti la art. 296^21, lit a)-e) si g) fac plati anticipate privind contributia la sanatate pe baza declaratiei de venit estimat 220 sau pe baza normelor de venit. In ceea ce priveste contributia la pensii, nu se fac plati anticipate, platile sunt trimestriale si se fac conform venitului declarat in DECLARATIA 600 ( ANAF a publicat un proiect de ordin referitor la Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 600 ) Platile si la pensii si la sanatate se fac in baza unor decizii emise de ANAF: • 610 “Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale”, cod 14.13.02.14 ; • 620 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate”, cod 14.13.02.15”. NOTA: DECLARATIA 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune (pentru anul 2012) numai de catre persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012. Pentru amandoua contributiile, pensii si sanatate, contributiile se evidentiaza lunar, iar platile se efectueaza trimestrial: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie, cu exceptia contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole ( art.71, lit. a-c din Codul fiscal) pentru care platile la sanatate se fac semestrial ( pana la 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv). Pentru contribuabilii prevazuti la art.296^21 alin(1) lit.f si h, care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa, obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor sociale datorate ( pensii si sanantate) revine platitorilor de venituri (acestea fiind obligatii finale). Odata cu depunerea Declaratiilor finale de venit ( DECLARATIA 200), ANAF se vor face si

regularizarile privind contributia la fondul de sanatate prin emiterea DECIZIEI de impunere anuala. Atentie! Plata contributiei la fondul de sanatate se face in cel mult 60 de zile de la data comunicarii DECIZIEI de impunere anuale. "Daca pentru contributia la fondul de pensii cota care se plateste este cota integrala 31,3% cu exceptia veniturilor din activitati independente pentru care cota de contributie la fondul de pensii este de 10,5% (contributia individuala), pentru contributia la fondul de sanatate, cota care se aplica este de 5,5% reprezentand contributia individuala si pentru veniturile la care nu exista limita a bazei impozabile (veniturile definite la art.296^21 lit.a-e, dar si pentru veniturile la care contributia individuala la fondul de sanatate este limitata minor la salariul minim brut pe economie si major la salariu mediu brut (700 lei) pe economie (2117 lei), explica specialistul in fiscalitate, Alexandru Suteu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful