Reguli de redactare a lucrării de licenţă

Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 55 şi 60, cu următoarele elemente: a. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 3 cm; − dreapta: 2,5 cm − sus: 2,5 cm − jos: 2,5 cm b. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines); c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1,5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos); d. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â - pentru limba română); e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat. f. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are număr şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Dacă este cazul, sursa datelor se precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified), indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), oraşul apariţiei, editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă; g. Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat; dacă este cazul, sursa figurii se indică pe rândul imediat următor, justified, indicând numele autorului(lor), lucrarea (cartea), oraşul apariţiei, editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă;

Nu lăsaţi rânduri goale nici între paragrafe. Nu includeţi în lucrare. 6. fără indicarea sursei..). La studiul de caz se indică sursa informaţiilor folosite. indiferent dacă apar în text sau la note. enciclopedii deschise de gen wikipedia (Wikipedia şi altele de acest gen se citează numai dacă aveţi şi surse alternative. 7. la fel ca în partea teoretică.numerotarea paginilor: ar trebui să înceapa de la Introducere / Argument. 2.5 rânduri (sau corp 13. spaţiat la 1.titlurile de subcapitole: corp 14.font folosit: Times New Roman.titlurile de capitole: corp 18. Notele de subsol se redactează cu litere mai mici decât textul (mărime font: 10) 3. cu numărul 3 sau 4 (coperta e prima.5 cm. urmate de 1-2 pagini pt Cuprins). 5. în note de subsol. Denumirea publicaţiei online (dacă este o revistă. 4. la 1 rând) . Nu mai citaţi motoare de căutare. cu pagină cu tot. bold . se scriu cu litere italice. Ctrl C Ctrl A Ctrl H Ctrl V ş/ţ Replace All . site de instituţie etc. Nu preluaţi nici măcar tabele sau desene din cărţile pe care le folosiţi. apoi pagina de titlu.margini: stânga 3 cm. dreapta 2. data (chiar şi ora) la care a fost accesat site-ul. portal de ştiri. 1. Titlurile cărţilor menţionate în lucrarea de licenţă. denumiri de baze de date. nici pe pagina de titlu.5 cm. corp 12. nici între notele de subsol. grafică cu caracter ornamental.5 cm . Citările din surse online vor menţiona: Numele autorului textului citat. sus 2. bold . nu în calitate de sursa unică). jos 2. link complet.