Unitatea de învăţare M2.U10.

Alegerea semifabricatelor
Cuprins M2.U10.1. Introducere ................................ ................................ ................................ ..... 122 M2.U10.2. Obiectivele unităţii de învăţare ................................ ................................ ....... 122 M2.U10.3. Alegerea semifabricatelor ................................ ................................ .............. 122 M2.U10.3.1. Semifabricate turnate ................................ ................................ ............. 123 M2.U10.3.2. Semifabricate forjate şi matriţate la cald ................................ ............... 123 M2.U10.3.3. Semifabricate matriţate la rece ................................ .............................. 123 M2.U10.3.4. Semifabricate laminate ................................ ................................ .......... 123 M2.U10.3.5. Semifabricate sudate ................................ ................................ .............. 124 M2.U10.3.6. Alte semifabricate ................................ ................................ .................. 124 M2.U10.4. Rezumat ................................ ................................ ................................ .......... 125 M2.U10.5. TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR ................................ ........... 125 M1.U4.1. Introducere Alegerea semifabricatului necesar pentru executarea unei piese trebuie precedată de analiza următorilor factori: forma, dimensiunile şi greutatea; materialul impus, în legătură cu prescripţiile pe care trebuie să le satisfacă piesa (rigiditatea, rezistenţa la uzură etc.); numărul de semifabricate necesare; orientarea avantajoasă a fibrelor materialului; precizia de execuţie şi rugozitatea suprafeţelor semifabricatului. M1.U4.2. Obiectivele unităţii de învăţare În această unitate de învăţare sunt prezentate aspecte generale cu privire la alegerea semifabricatului necesar pentru executarea unei piese. La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili să realizeze alegerea unui semifabricat în funcţie de volumul şi felul producţiei. Durata de parcurgere a acestei unităţi de învăţare este de 2 ore. M2.U10.3. Alegerea semifabricatelor Procedeele de obţinere a semifabricatelor (turnare, forjare etc.) se caracterizează printro anumită precizie limită ce se poate obţine, privind forma şi dimensiunile semifabricatului, fapt care permite alegerea judicioasă a procedeelor celor mai productive şi mai economice de prelucrare. Manopera consumată la prelucrare, depinde, în unele cazuri, nu numai de precizia dimensiunilor semifabricatului, ci şi de forma acestuia. Totodată, rigiditatea insuficientă a semifabricatului, determinată de o formă necorespunzătoare a sa, limitează folosirea regimurilor de prelucrare optime şi duce la deformarea piesei în timpul prelucrării şi, implicit, la micşorarea preciziei. Alegerea semifabricatului se face în funcţie de volumul şi felul producţiei şi anume: a) In cazul producţiei de serie mare este necesar să se realizeze sau să se aleagă semifabricatele care să se apropie cât mai mult ca formă şi dimensiuni de piesa finită. Acest 122

caz impune existenţa şi utilizarea în atelierele de semifabricare a unor utilaje complexe şi costisitoare, dar care asigură obţinerea unei precizii mari a semifabricatelor şi au o productivitate ridicată. b) In cazul producţiei de serie mică sau unicate, la care folosirea utilajelor costisitoare în atelierele de semifabricare ar fi o soluţie neeconomică, se aleg semifabricate cu adaosuri mari de prelucrare. Stabilirea formei şi dimensiunilor semifabricatelor se face avându-se în vedere condiţiile concrete de lucru, utilajul existent, prescripţiile impuse piesei finite precum şi aspectele economice. Atunci când prescripţiile tehnice permit folosirea mai multor tipuri de semifabricate (forjate, matriţate, laminate etc.) se impune efectuarea calculelor economice şi compararea diferitelor variante posibile de execuţie. M2.U10.3.1. Semifabricate turnate Acestea permit obţinerea unor piese cu forme relativ complicate, care pot rămâne neprelucrate în zonele în care nu se cere o precizie ridicată sau calităţi deosebite de suprafaţă. Caracteristicile mecanice ale pieselor turnate din metal sunt inferioare faţă de cele ale pieselor realizate pornind de la semifabricate forjate sau laminate; în schimb, calităţile lor de frecare sunt net superioare, ceea ce explică preferinţa pentru alegerea lor în cazul fabricării lagărelor de alunecare, de exemplu. Necesitatea de a construi un model sau o formă, care-şi amortizează costul pe întreaga serie a pieselor turnate, exclude fabricarea seriilor mici. M2.U10.3.2. Semifabricate forjate şi matriţate la cald Acestea permit, de asemenea, obţinerea unor forme variate şi asigură caracteristici mecanice mai ridicate în comparaţie cu celelalte moduri de obţinere a semifabricatelor. Proprietăţile de frecare sunt însă inferioare celor ale pieselor turnate. Exemple Prin forjare liberă se pot obţine piese unicat şi în serie mică, dar preţul este ridicat. Matriţarea, necesitând scule speciale (matriţe), se aplică avantajos din punct de vedere economic numai la producţie de serii mari. M2.U10.3.3. Semifabricate matriţate la rece La alegerea semifabricatului trebuie avut în vedere că matriţarea la rece este justificată din punct de vedere economic numai în cazul în care operaţiile de finisare în vederea obţinerii formei şi dimensiunilor finale ale piesei sunt foarte reduse ca volum. M2.U10.3.4. Semifabricate laminate Acestea se folosesc fie ca materie primă pentru a realiza piese prin forjare, fie pentru a realiza piese prin aşchiere, fie pentru a transforma direct laminatele în piese, caz în care se folosesc bare calibrate sau de oţel laminat la cald, având o precizie ridicată. Semifabricatele laminate se utilizează, îndeosebi, pentru executarea unor piese care au o secţiune şi un profil apropiate de semifabricat, atât pentru unicate, cât şi pentru serii mici sau mari. Ele pot fi clasificate în semifabricate (figura M2.U10.1.), destinate relaminării la cald sau forjării, şi produse laminate finite (figura M2.U10.2.).

123

Fig.M2.U10.1. Secţiuni prin semifabricate laminate 1-blum; 2-sleb; 3-ţaglă; 4-platină

Fig.M2.U10.2. Produse laminate profilate 1-profil rotund; 2-profil pătrat; 3-profil lat; 4-profil semirotund 5-profil cornier; 6-profil I; 7-profil U; 8-şină Caracteristicile mecanice sunt practic comparabile cu cele ale semifabricatelor forjate, iar proprietăţile de frecare sunt inferioare celor ale semifabricatelor turnate. M2.U10.3.5. Semifabricate sudate Procesul de sudare constituie un mijloc tehnologic, preferabil, de obţinere a elementelor componente sau structurilor mecanosudate, care nu sunt de revoluţie. In afară de înlocuirea semifabricatelor turnate, forjate sau matriţate, prin semifabricate sudate, în practică se pot folosi semifabricate obţinute prin combinarea turnării, forjării şi matriţării cu sudarea. Aplicarea acestor combinaţii are la bază ideea că elementele pieselor nu lucrează în aceleaşi condiţii şi, ca urmare, este raţional să se folosească pentru semifabricatele respective materiale cu proprietăţi diferite. M2.U10.3.6. Alte semifabricate Semifabricatele compozite (de exemplu metalo-ceramice), din materiale plastice, ceramice etc. se aleg avându-se în vedere analiza factorilor enumeraţi la începutul capitolului 16. Ele se utilizează fie pentru proprietăţile lor deosebite, fie pentru costul redus, comparativ cu materialele clasice. Descrieţi modalitatea de alegere a semifabricatelor în funcţie de volumul şi felul producţiei.

124

M2.U10.4. Rezumat  Alegerea semifabricatului trebuie precedată de analiza următorilor factori: forma, dimensiunile şi greutatea, materialul impus, numărul de semifabricate, orientarea avantajoasă a fibrelor materialului, precizia de execuţie şi rugozitatea suprafeţelor semifabricatului.  Semifabricatele pot fi: turnate, forjate, laminate, sudate etc .

125

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful