You are on page 1of 1

Zkladn informace

Datum narozen: Trval bydlit: Email: Telefon: Rodinn stav: 1.3.1993 Janovice 16,34201, Suice fjuriga@gmail.com +420737205060 svobodn

Vzdln
2008-2012 Stedn prmyslov kola a vy odborn kola Psek, v oboru slaboproud elektrotechnika, zamen informan a komunikan technologie, studium zakonen maturitn zkoukou

Souasn a pedchoz zamstnn Jazykov dovednosti


Anglitina etina Pokroil, rove B2 Rodil mluv

Potaov dovednosti
Pokrol znalost prce se sadou Microsoft Office

Zkuenosti a dovednosti
idisk prkaz typu B

Zjmy
PC hardware, historie, ten, hudba