PERICOPA (PARAŞA) TERUMAH Exodus capitolele

25– cap. 27 vers 19
Capitolul 25

Exodus25

Exodus25

1 ‫ וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
copiilor lui Israel: Să-Mi
2 ‫ דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה‬2,,Vorbeşte
aducă un dar; să -l primiţi pentru Mine
‫ מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את‬dela orice om care -l va da cu tragere de
‫ תרומתי׃‬inimă.
ce veţi primi dela ei ca dar: aur,
3 ‫ וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב‬3Iată
argint şi aramă;
‫וכסף ונחשת׃‬
vopsite în albastru, purpuriu,
4 ‫ ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש‬4materii
cîrmiziu, pînză de in subţire şi păr de
‫ ועזים׃‬capră;
de berbeci vopsite în roş şi piei de
5 ‫ וערת אילם מאדמים וערת תחשים‬5piei
viţel de mare; lemn de salcîm;
‫ועצי שטים׃‬
pentru sfeşnic, mirodenii
6 ‫ שמן למאר בשמים לשמן המשחה‬6untdelemn
pentru untdelemnul ungerii şi pentru
‫ ולקטרת הסמים׃‬tămîia mirositoare;
de onix şi alte pietre pentru efod
7 ‫ אבני שהם ואבני מלאים לאפד‬7pietre
(umărar) şi pieptar.
‫ולחשן׃‬
facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui
8 ‫ ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃‬8Să-Mi
în mijlocul lor.
faceţi cortul şi toate vasele lui după
9 ‫ ככל אשר אני מראה אותך את תבנית‬9Să
chipul pe care ţi -l voi arăta.``
‫המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃‬
facă un chivot de lemn de salcîm;
10 ‫ ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי‬10Să
lungimea lui să fie de două coturi şi
‫ ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי‬jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi
‫ קמתו׃‬înălţimea de un cot şi jumătate.
-l poleieşti cu aur curat, să -l
11 ‫ וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ‬11Să
poleieşti pe din lăuntru şi pe din afară, şi
‫ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃‬să -i faci un chenar de aur de jur împrejur.
torni pentru el patru verigi de aur, şi
12 ‫ ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה‬12Să
să le pui la cele patru colţuri ale lui: două
‫ על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו‬verigi deoparte şi două verigi de cealaltă

‫ האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃‬parte.
faci nişte drugi de lemn de salcîm,
13 ‫ ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם‬13Să
şi să -i poleieşti cu aur.
‫זהב׃‬
vîri drugii în verigile de pe laturile
14 ‫ והבאת את הבדים בטבעת על צלעת‬14Să
chivotului, ca să slujească la ducerea
‫ הארן לשאת את הארן בהם׃‬chivotului;
vor rămînea în verigile chivotului,
15 ‫ בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו‬15drugii
şi nu vor fi scoşi din ele.
‫ממנו׃‬
pui în chivot mărturia, pe care ţi -o
16 ‫ ונתת אל הארן את העדת אשר אתן‬16Să
voi da.
‫אליך׃‬
faci un capac al ispăşirii de aur
17 ‫ ועשית כפרת זהב טהור אמתים‬17Să
curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi
‫ וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃‬jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi

jumătate.
18Să faci doi heruvimi de aur, să -i faci de
aur bătut, la cele două capete ale
capacului ispăşirii;
19să faci un heruvim la un capăt şi un
heruvim la celalt capăt; să faceţi heruvimii
aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele
două capete ale lui.

18 ‫ועשית שנים כרבים זהב מקשה‬
‫תעשה אתם משני קצות הכפרת׃‬
19 ‫ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב‬
‫אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את‬
‫הכרבים על שני קצותיו׃‬
să fie cu aripile întinse
20 ‫ והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה‬20Heruvimii
pedeasupra, acoperind cu aripile lor
‫ סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם‬capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una
alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă
‫ איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני‬spre
spre capacul ispăşirii.
‫הכרבים׃‬
pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în
21 ‫ ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה‬21Să
chivot să pui mărturia, pe care ţi -o voi da.
‫ואל הארן תתן את העדת אשר אתן‬
‫אליך׃‬
Mă voi întîlni cu tine; şi dela
22 ‫ ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל‬22Acolo
înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi
‫ הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן‬heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi
da toate poruncile Mele pentru copiii
‫ העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני‬voi
lui Israel.
‫ישראל׃‬
faci o masă de lemn de salcîm;
23 ‫ ועשית שלחן עצי שטים אמתים‬23Să
lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de
‫ ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃‬un cot, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
poleieşti cu aur curat, şi să -i faci
24 ‫ וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר‬24S'o
un chenar de aur de jur împrejur.
‫זהב סביב׃‬

-i faci împrejur un pervaz de un lat
25 ‫ ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית‬25Să
de mînă; peste el să pui un chenar de aur
‫ זר זהב למסגרתו סביב׃‬de jur împrejur.
faci pentru masă patru verigi de aur,
26 ‫ ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת‬26Să
şi să pui verigile în cele patru colţuri, cari
‫ את הטבעת על ארבע הפאת אשר‬vor fi la cele patru picioare ale ei.
‫לארבע רגליו׃‬
să fie lîngă pervaz, şi în ele se
27 ‫ לעמת המסגרת תהיין הטבעת‬27Verigile
vor vîrî drugii ca să ducă masa.
‫לבתים לבדים לשאת את השלחן׃‬
să -i faci din lemn de salcîm, şi
28 ‫ ועשית את הבדים עצי שטים וצפית‬28Drugii
să -i acoperi cu aur; şi ei vor sluji la
‫ אתם זהב ונשא בם את השלחן׃‬ducerea mesei.
-i faci farfurii, căţui, potire şi ceşti,
29 ‫ ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו‬29Să
ca să slujească la jertfele de băutură: să
‫ ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור‬le faci de aur curat.
‫תעשה אתם׃‬
pui pe masă pînile pentru punerea
30 ‫ ונתת על השלחן לחם פנים לפני‬30Să
înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.
‫תמיד׃‬
faci un sfeşnic de aur curat:
31 ‫ ועשית מנרת זהב טהור מקשה‬31Să
sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut:
‫ תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה‬piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi
‫ כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃‬florile lui să fie dintr'o bucată.
laturile lui să iasă şase braţe; trei
32 ‫ וששה קנים יצאים מצדיה שלשה‬32Din
braţe ale sfeşnicului dintr'o parte, şi trei
‫ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני‬braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
‫מנרה מצדה השני׃‬
un braţ să fie trei potiraşe în chip de
33 ‫ שלשה גבעים משקדים בקנה האחד‬33Pe
floare de migdal, cu gămălioarele şi florile
‫ כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים‬lor, şi pe celalt braţ trei potiraşe în chip de
de migdal, cu gămălioarele şi florile
‫ בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת‬floare
lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe cari
‫ הקנים היצאים מן המנרה׃‬ies din sfeşnic.
fusul sfeşnicului, să fie patru
34 ‫ ובמנרה ארבעה גבעים משקדים‬34Pe
potiraşe în chip de floare cu migdal, cu
‫ כפתריה ופרחיה׃‬gămălioarele şi florile lor.
fie o gămălioară subt cele două
35 ‫ וכפתר תחת שני הקנים ממנה‬35Să
braţe cari ies din fusul sfeşnicului, o
‫ וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר‬gămălioară subt alte două braţe, şi o
subt alte două braţe; tot aşa
‫ תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים‬gămălioară
să fie şi subt cele şase braţe, cari ies din
‫ היצאים מן המנרה׃‬sfeşnic.
şi braţele sfeşnicului să
36 ‫ כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה‬36Gămălioarele
fie dintr'o singură bucată; totul să fie de

‫ מקשה אחת זהב טהור׃‬aur bătut, de aur curat.
faci cele şapte candele, care vor fi
37 ‫ ועשית את נרתיה שבעה והעלה את‬37Să
puse deasupra, aşa ca să lumineze în
‫ נרתיה והאיר על עבר פניה׃‬faţă.
şi cenuşarele lui să fie de aur
38 ‫ ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃‬38Mucările
curat.
va întrebuinţa un talant de aur curat
39 ‫ ככר זהב טהור יעשה אתה את כל‬39Se
pentru facerea sfeşnicului cu toate
‫ הכלים האלה׃‬uneltele lui.
să faci după chipul, care ţi s'a
40 ‫ וראה ועשה בתבניתם אשר אתה‬40Vezi
arătat pe munte.
‫מראה בהר׃‬

Capitolul 26

Exodus26

Exodus26

să -l faci din zece covoare de in
1 ‫ ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש‬1Cortul
subţire răsucit, şi din materii vopsite în
‫ משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים‬albastru, purpuriu şi cărmiziu; pe el să
‫ מעשה חשב תעשה אתם׃‬faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.
unui covor să fie de două
2 ‫ ארך היריעה האחת שמנה ועשרים‬2Lungimea
zeci şi opt de coţi, iar lăţimea unui covor
‫ באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת‬să fie de patru coţi; toate covoarele să
‫ מדה אחת לכל היריעת׃‬aibă aceeaş măsură.
din aceste covoare să fie prinse
3 ‫ חמש היריעת תהיין חברת אשה אל‬3Cinci
împreună, iar celelalte cinci covoare să
‫ אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל‬fie de asemenea prinse împreună.
‫אחתה׃‬
marginea covorului cu care se
4 ‫ ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה‬4La
sfîrşeşte cea dintîi împreunare de
‫ האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת‬covoare, să faci nişte chiotori albastre;
aşa să faci şi la marginea covorului
‫ היריעה הקיצונה במחברת השנית׃‬tot
cu care se sfîrşeşte a doua împreunare
de covoare.
5La cel dintăi covor să faci cincizeci de
chiotori, iar la marginea covorului cu
care se sfîrşeşte a doua împreunare de
covoare să faci tot cincizeci de chiotori.
Chiotorile acestea să se potrivească
unele cu altele şi să vină faţă în faţă.

5 ‫חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת‬
‫וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה‬
‫אשר במחברת השנית מקבילת הללאת‬
‫אשה אל אחתה׃‬
6 ‫ ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את‬6Apoi să faci cincizeci de copci de aur, şi

copcile acestea să prinzi covoarele
‫ היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה‬cu
unul de altul, aşa încît cortul să
‫ המשכן אחד׃‬alcătuiască un întreg.
mai faci nişte covoare de păr de
7 ‫ ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן‬7Să
capră, ca să slujească de acoperiş peste
‫ עשתי עשרה יריעת תעשה אתם׃‬cort; să faci unsprezece covoare de

8 ‫ארך היריעה האחת שלשים באמה‬
‫ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה‬
‫אחת לעשתי עשרה יריעת׃‬

acestea.
8Lungimea fiecărui covor să fie de
treizeci de coţi, şi lăţimea fiecărui covor
să fie de patru coţi; toate cele
unsprezece covoare să aibă aceeaş
măsură.
9Pe cinci din aceste covoare să le legi
împreună deosebit, şi pe celelalte şase
deosebit, iar pe al şaselea covor să -l
îndoieşti în faţa cortului.

9 ‫וחברת את חמש היריעת לבד ואת‬
‫שש היריעת לבד וכפלת את היריעה‬
‫הששית אל מול פני האהל׃‬
pui apoi cincizeci de chiotori la
10 ‫ ועשית חמשים ללאת על שפת‬10Să
marginea covorului cu care se sfîrşeşte
‫ היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים‬cea dintîi împreunare de covoare, şi
de chiotori la marginea
‫ ללאת על שפת היריעה החברת השנית׃‬cincizeci
covorului cu care se sfîrşeşte a doua
împreunare de covoare.
11Să faci cincizeci de copci de aramă, şi
să pui copcile în chiotori. Să împreuni
astfel acoperişul cortului, aşa încît să
alcătuiască un întreg.

11 ‫ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת‬
‫את הקרסים בללאת וחברת את האהל‬
‫והיה אחד׃‬
va mai trece ceva din
12 ‫ וסרח העדף ביריעת האהל חצי‬12Fiindcă
covoarele acoperişului cortului, jumătate
‫ היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן׃‬din ce trece dintr'un covor, să acopere
13 ‫והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך‬
‫יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן‬
‫מזה ומזה לכסתו׃‬
14 ‫ועשית מכסה לאהל ערת אילם‬
‫מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה׃‬
15 ‫ועשית את הקרשים למשכן עצי‬
‫שטים עמדים׃‬
16 ‫עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי‬
‫האמה רחב הקרש האחד׃‬
17 ‫שתי ידות לקרש האחד משלבת‬

partea dinapoi a cortului;
13iar ce mai trece din lungimea celorlalte
covoare ale acoperişului cortului, să
cadă cîte un cot deoparte, şi un cot de
cealaltă parte, peste cele două laturi ale
cortului, aşa încît să le acopere.
14Să mai faci apoi pentru acoperişul
cortului o învelitoare de piei de berbeci
văpsite în roş, şi peste ea o învelitoare
de piei de viţel de mare.
15Apoi să faci nişte scînduri pentru cort;
scîndurile acestea să fie de lemn de
salcîm, puse în picioare.
16Lungimea fiecărei scînduri să fie de
zece coţi, şi lăţimea fiecărei scînduri să
fie de un cot şi jumătate.
17Fiecare scîndură să aibă două urechi
unite una cu alta; aşa să faci la toate

‫ אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי‬scîndurile cortului.
‫המשכן׃‬
faci douăzeci de scînduri pentru
18 ‫ ועשית את הקרשים למשכן עשרים‬18Să
cort, înspre laturea de miazăzi.
‫קרש לפאת נגבה תימנה׃‬
cele douăzeci de scînduri, să pui
19 ‫ וארבעים אדני כסף תעשה תחת‬19Supt
patruzeci de picioare de argint, cîte două
‫ עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש‬picioare subt fiecare scîndură pentru
‫ האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת‬cele două urechi ale ei.
‫הקרש האחד לשתי ידתיו׃‬
a doua lature a cortului, latura
20 ‫ ולצלע המשכן השנית לפאת צפון‬20Pentru
de miază noapte, de asemenea să faci
‫ עשרים קרש׃‬douăzeci de scînduri,
cu cele patruzeci de
21 ‫ וארבעים אדניהם כסף שני אדנים‬21împreună
picioare de argint ale lor: cîte două
‫ תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת‬picioare subt fiecare scîndură.
‫הקרש האחד׃‬
fundul cortului, înspre laturea
22 ‫ ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה‬22Pentru
de apus, să faci şase scînduri.
‫קרשים׃‬
mai faci două scînduri pentru
23 ‫ ושני קרשים תעשה למקצעת‬23Să
unghiurile din fundul cortului;
‫המשכן בירכתים׃‬
fie cîte două la un loc, începînd de
24 ‫ ויהיו תאמים מלמטה ויחדו יהיו‬24să
jos, şi bine legate la vîrf cu un cerc;
‫ תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן‬amîndouă aceste scînduri, cari sînt puse
‫ יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו׃‬în cele două unghiuri, să fie la fel.
fi astfel opt scînduri, cu picioarele
25 ‫ והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף‬25Vor
lor de argint, adică şaisprezece picioare,
‫ ששה עשר אדנים שני אדנים תחת‬cîte două picioare subt fiecare scîndură.
‫הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש‬
‫האחד׃‬
faci apoi cinci drugi de lemn de
26 ‫ ועשית בריחם עצי שטים חמשה‬26Să
salcîm pentru scîndurile uneia din părţile
‫ לקרשי צלע המשכן האחד׃‬cortului,
drugi pentru scîndurile din a
27 ‫ וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן‬27cinci
doua parte a cortului, şi cinci drugi
‫ השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע‬pentru scîndurile din partea din fundul
‫ המשכן לירכתים ימה׃‬cortului din spre apus.
dela mijloc să ajungă dela un
28 ‫ והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח‬28Drugul
capăt la celalt al scîndurilor.
‫מן הקצה אל הקצה׃‬

poleieşti scîndurile cu aur, şi
29 ‫ ואת הקרשים תצפה זהב ואת‬29Să
verigile în cari vor intra drugii, să le faci
‫ טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם‬de aur, iar drugii să -i poleieşti tot cu aur.
‫וצפית את הבריחם זהב׃‬
să -l faci după chipul care ţi s'a
30 ‫ והקמת את המשכן כמשפטו אשר‬30Cortul
arătat pe munte.
‫הראית בהר׃‬
faci apoi o perdea albastră,
31 ‫ ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת‬31Să
purpurie şi cărmizie, şi de in subţire
‫ שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה‬răsucit; să fie lucrată cu măiestrie, şi să
‫ כרבים׃‬aibă pe ea heruvimi.
prinzi de patru stîlpi de salcîm,
32 ‫ ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים‬32S'o
poleiţi cu aur; stîlpii aceştia să aibă nişte
‫ מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני‬cîrlige de aur, şi să stea pe patru
‫ כסף׃‬picioare de argint.
atîrni perdeaua de copci, şi în
33 ‫ ונתתה את הפרכת תחת הקרסים‬33Să
dosul perdelei să vîri chivotul mărturiei:
‫ והבאת שמה מבית לפרכת את ארון‬perdeaua să facă despărţirea între Locul
‫ העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש‬sfînt şi Locul prea sfînt.
‫ובין קדש הקדשים׃‬
pui capacul ispăşirii pe chivotul
34 ‫ ונתת את הכפרת על ארון העדת‬34Să
mărturiei, în Locul prea sfînt.
‫בקדש הקדשים׃‬
s'o pui dincoace de perdea, şi
35 ‫ ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת‬35Masa
sfeşnicul în faţa mesei, în partea dinspre
‫ המנרה נכח השלחן על צלע המשכן‬miazăzi a cortului; iar masa s'o pui
‫ תימנה והשלחן תתן על צלע צפון׃‬înspre partea de miază noapte.
intrarea cortului să mai faci o
36 ‫ ועשית מסך לפתח האהל תכלת‬36La
perdea albastră, purpurie şi cărmizie, şi
‫ וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה‬de in subţire răsucit; aceasta să fie o
‫ רקם׃‬lucrare de cusătură la gherghef.
perdeaua aceasta să faci cinci
37 ‫ ועשית למסך חמשה עמודי שטים‬37Pentru
stîlpi de salcîm şi să -i îmbraci cu aur;
‫ וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם‬stîlpii aceştia să aibă cîrlige de aur, şi să
‫ חמשה אדני נחשת׃‬torni pentru ei cinci picioare de aramă.

Capitolul 27

Exodus27

Exodus27

să -l faci din lemn de salcîm;
1 ‫ ועשית את המזבח עצי שטים חמש‬1Altarul
lungimea lui să fie de cinci coţi, şi lăţimea
‫ אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה‬lui de cinci coţi. Altarul să fie în patru
‫ המזבח ושלש אמות קמתו׃‬colţuri, şi înălţimea lui să fie de cinci coţi.
cele patru colţuri, să faci nişte coarne
2 ‫ ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו‬2În
care să fie dintr'o bucată cu altarul; şi să -l
‫ תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת׃‬acoperi cu aramă.
faci pentru altar oale de scos cenuşa,
3 ‫ ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו‬3Să
lopeţi, lighene, furculiţe şi tigăi pentru
‫ ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה‬cărbuni; toate uneltele lui să le faci de
‫ נחשת׃‬aramă.
faci altarului un grătar de aramă, în
4 ‫ ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת‬4Să
chip de reţea, şi să pui patru verigi de
‫ ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת‬aramă la cele patru colţuri ale reţelei.
‫על ארבע קצותיו׃‬
să -l pui subt straşina altarului,
5 ‫ ונתתה אתה תחת כרכב המזבח‬5Grătarul
începînd de jos, aşa că grătarul să vină
‫ מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח׃‬pînă la jumătatea altarului.
faci apoi nişte drugi pentru altar,
6 ‫ ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים‬6Să
drugi de lemn de salcîm, şi să -i acoperi
‫ וצפית אתם נחשת׃‬cu aramă.
vîri drugii în verigi; şi drugii să fie de
7 ‫ והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים‬7Să
amîndouă părţile altarului, cînd îl vor
‫ על שתי צלעת המזבח בשאת אתו׃‬purta.
-l faci din scînduri şi gol pe din
8 ‫ נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה‬8Să
lăuntru. Să fie făcut aşa cum ţi s'a arătat
‫ אתך בהר כן יעשו׃‬pe munte.
cortului s'o faci astfel. În spre
9 ‫ ועשית את חצר המשכן לפאת נגב‬9Curtea
partea de miazăzi, pentru alcătuirea curţii,
‫ תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה‬să fie nişte pînze de in subţire răsucit, pe
lungime de o sută de coţi pentru
‫ באמה ארך לפאה האחת׃‬oaceastă
întîie lature,
douăzeci de stîlpi, cari să stea pe
10 ‫ ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים‬10cu
douăzeci de picioare de aramă; cîrligile
‫ נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃‬stîlpilor şi beţele lor de legătură, să fie de

11 ‫וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה‬
‫ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים‬
‫נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃‬
12 ‫ורחב החצר לפאת ים קלעים‬

argint.
11Înspre partea de miază noapte să fie
deasemenea nişte pînze, pe o lungime de
o sută de coţi, cu douăzeci de stîlpi şi cu
cele douăzeci de picioare ale lor de
aramă; cîrligile stîlpilor şi beţele lor de
legătură, să fie de argint.
12În spre partea de apus, să fie pentru
lăţimea curţii nişte pînze de cincizeci de

cu zece stîlpi şi cele zece picioare
‫ חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם‬coţi,
ale lor.
‫עשרה׃‬
partea de răsărit, pe lîngă cei
13 ‫ ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה‬13Înspre
cincizeci de coţi pentru lăţimea curţii,
‫חמשים אמה׃‬
mai fie cincisprezece coţi de pînză
14 ‫ וחמש עשרה אמה קלעים לכתף‬14să
pentru o aripă, cu trei stîlpi şi cele trei
‫ עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃‬picioare ale lor,
cincisprezece coţi de pînză pentru a
15 ‫ ולכתף השנית חמש עשרה קלעים‬15şi
doua aripă, cu trei stîlpi şi cele trei
‫ עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃‬picioare ale lor.
poarta curţii cortului, să fie o
16 ‫ ולשער החצר מסך עשרים אמה‬16Pentru
perdea lată de douăzeci de coţi, albastră,
‫ תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר‬purpurie şi cărmizie, şi de in subţire
lucrată la gherghef, cu patru stîlpi
‫ מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם‬răsucit,
şi cele patru picioare ale lor.
‫ארבעה׃‬
stîlpii curţii de jur împrejur să aibă
17 ‫ כל עמודי החצר סביב מחשקים‬17Toţi
beţe de legătură de argint, cîrlige de
‫ כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת׃‬argint, şi picioare de aramă.
curţii să fie de o sută de coţi,
18 ‫ ארך החצר מאה באמה ורחב‬18Lungimea
lăţimea de cincizeci de coţi de fiecare
‫ חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש‬parte, şi înălţimea de cinci coţi; pînzele să
de in subţire răsucit, iar picioarele să
‫ משזר ואדניהם נחשת׃‬fie
fie de aramă.
uneltele rînduite pentru slujba
19 ‫ לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל‬19Toate
cortului, toţi ţăruşii lui, şi toţi ţăruşii curţii,
‫ יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת׃‬să fie de aramă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful