P. 1
24.PERICOPA (PARAŞA) VAYQRA Leveticus capitolele 1– cap. 5 vers 26

24.PERICOPA (PARAŞA) VAYQRA Leveticus capitolele 1– cap. 5 vers 26

|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: dorindavidaurel_1948 on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

PERICOPA (PARAŞA) VAYQRA Leveticus capitolele

1– cap. 5 vers 26
Capitolul 1
LEVITICUS LEVITICUS
Leviticus1 Leviticus1
1 וילא הוהי רבדיו השמ לא ארקיו
ר ׃ מאל דעומ להאמ
1Domnul a chemat pe Moise; i -a vorbit
din cortul întîlnirii, şi a zis:
2 הלא !רמאו לארשי י"ב לא רבד
#מ הוהיל #ברק $מ בירקי י$ דא
!א ובירק! #א%ה #מו רקבה #מ המהבה
׃ $"ברק
2,,Vorbeşte copiilor lui srael, şi spune-le:
!înd cineva dintre voi va aduce un dar
Domnului, s" -l aduc" din vite, #ie din
ciread" #ie din turm"$
& ימ! ר$' רקבה #מ ו"ברק הלע א
ו!א בירקי דעומ להא (!) לא ו"בירקי
ה ׃ והי י")ל ו"%רל
%Dac" darul lui va #i o ardere de tot din
ciread", s" -l aduc" din partea
b"rb"teasc" #"r" cusur; şi anume s" -l
aduc" la uşa cortului întîlnirii, înaintea
Domnului, ca s" #ie pl"cut Domnului$
* ול ה%ר"ו הלעה שאר לע ודי +מ,ו
ו ׃ ילע ר)$ל
&'"-şi pun" mîna pe capul dobitocului
adus ca ardere de tot, şi va #i primit de
Domnul, ca s" #ac" isp"şire pentru el$
- הוהי י")ל רקבה #ב !א .(שו
דה !א י"ה$ה #רהא י"ב ובירקהו
רשא ביב, (ב'מה לע דה !א וקר'ו
ד ׃ עומ להא (!)
('" )un*hie vi+elul înaintea Domnului; şi
preo+ii, #iii lui ,aron, s" aduc" sîn*ele, şi
s" -l stropeasc" de )ur împre)ur pe altarul
dela uşa cortului întîlnirii$
/ ה!א (!"ו הלעה !א .יש)הו
ה ׃ י(!"ל
-'" )upoaie vi+elul adus ca ardere de tot,
şi s" -l taie în buc"+i$
0 (ב'מה לע שא #ה$ה #רהא י"ב ו"!"ו
ש ׃ אה לע י%ע ו$רעו
./iii preotului ,aron s" #ac" #oc pe altar
şi s" pun" lemne pe #oc$
1 י(!"ה !א י"ה$ה #רהא י"ב ו$רעו
רשא י%עה לע רד)ה !או שארה !א
01reo+ii, #iii lui ,aron, s" aşeze buc"+ile,
capul şi *r"simea, pe lemnele puse pe
#ocul de pe altar$
( ׃ ב'מה לע רשא שאה לע
2 רי.קהו ימב 3(רי ויער$ו וברקו
(יר השא הלע ה(ב'מה ל$ה !א #ה$ה
ה ׃ והיל (ו(י"
2'" spele cu ap" m"runtaiele şi
picioarele; şi preotul s" le ard" toate pe
altar$ ,ceasta este o ardere de tot, o
)ert#" mistuit" de #oc, de un miros pl"cut
Domnului$
14 וא יבש$ה #מ ו"ברק #א%ה #מ או
ו ׃ "בירקי ימ! ר$' הלעל י'עה #מ
13Dac" darul lui va #i o ardere de tot din
turm", de miei sau capre, s" aduc" o
parte b"rb"teasc" #"r" cusur$
11 ה")% (ב'מה +רי לע ו!א .(שו
!א י"ה$ה #רהא י"ב וקר'ו הוהי י")ל
ב ׃ יב, (ב'מה לע ומד
11'" -l )un*hie în partea de miaz"noapte
a altarului, înaintea Domnului; şi preo+ii,
#iii lui ,aron, s" -i stropeasc" sîn*ele pe
altar de )ur împre)ur$
12 !או ושאר !או וי(!"ל ו!א (!"ו
רשא י%עה לע !א #ה$ה +רעו ורד)
( ׃ ב'מה לע רשא שאה לע
124l s" -l taie în buc"+i; şi preotul s" le
pun", împreun" cu capul şi *r"simea, pe
lemnele din #ocul de pe altar$
1& ימב 3(רי יער$הו ברקהו
ה(ב'מה רי.קהו ל$ה !א #ה$ה בירקהו
ה ׃ והיל ((י" (יר השא אוה הלע
1%'" spele cu ap" m"runtaiele şi
picioarele, şi preotul s" le aduc" pe
toate, şi s" le ard" pe altar$ ,ceasta este
o ardere de tot, o )ert#" mistuit" de #oc,
de un miros pl"cut Domnului$
1* הוהיל ו"ברק הלע 5ועה #מ או
!א ה"ויה י"ב #מ וא יר!ה #מ בירקהו
ו ׃ "ברק
1&Dac" darul adus de el Domnului va #i o
ardere de tot din p"s"ri, s" -l aduc" din
turturele sau din pui de porumbel$
1- !א קלמו (ב'מה לא #ה$ה ובירקהו
לע ומד ה%מ"ו ה(ב'מה רי.קהו ושאר
( ׃ ב'מה ריק
1(1reotul s" aduc" pas"rea pe altar; s"
-i despice capul cu un*hia, şi s5o ard" pe
altar, iar sîn*ele s" i se scur*" pe un
perete al altarului$
1/ +ילשהו ה!%"ב ו!ארמ !א רי,הו
וקמ לא המדק (ב'מה ל%א ה!א
# ׃ שדה
1-'" scoat" *uşa cu penele ei, şi s5o
arunce lîn*" altar, spre r"s"rit, în locul
unde se strîn*e cenuşa$
10 רי.קהו לידבי אל וי)"$ב ו!א ע,שו
לע רשא י%עה לע ה(ב'מה #ה$ה ו!א
ה ׃ והיל ((י" (יר השא אוה הלע שאה
1.'" -i #rîn*" aripile, #"r" s" le
deslipeasc"; şi preotul s" ard" pas"rea
pe altar, pe lemnele de pe #oc$ ,ceasta
este o ardere de tot, o )ert#" mistuit" de
#oc, de un miros pl"cut Domnului$
Capitolul 2
Leviticus2 Leviticus2
1 הוהיל ה("מ #ברק בירק! י$ ש)"ו
#!"ו #מש הילע ק%יו ו"ברק היהי !ל,
ה ׃ "בל הילע
1!înd va aduce cineva Domnului un dar
ca )ert#" de mîncare, darul lui s" #ie din
#loarea #"inii: s" toarne untdelemn peste
ea, şi s" adau*e şi t"mîie$
2 3מקו י"ה$ה #רהא י"ב לא האיבהו
ל$ לע ה"משמו ה!ל,מ ו%מק אלמ שמ
ה!ר$'א !א #ה$ה רי.קהו ה!"בל
ה ׃ והיל ((י" (יר השא ה(ב'מה
2'5o aduc" preo+ilor, #iilor lui ,aron;
preotul s" ia un pumn din aceast" #loare
a #"inii, stropit" cu untdelemn, împreun"
cu toat" t"mîia, şi s5o ard" pe altar ca
)ert#" de aducere aminte$ ,cesta este un
dar de mîncare de un miros pl"cut
Domnului$
& וי"בלו #רהאל ה("מה #מ !ר!ו"הו
ה ׃ והי ישאמ ישדק שדק
%!e va r"mînea din darul acesta de
mîncare, s" #ie al lui ,aron şi al #iilor lui;
acesta este un lucru prea s#înt între
)ert#ele de mîncare, mistuite de #oc
înaintea Domnului$
* רו"! ה)אמ ה("מ #ברק ברק! י$ו
יקיקרו #משב !לולב !%מ !ול( !ל,
# ׃ משב י(שמ !ו%מ
&Dac" vei aduce ca )ert#" de mîncare un
dar din ceea ce se coace în cuptor, s"
aduci nişte turte nedospite, #"cute din
#loare de #"in", #r"mîntate cu untdelemn,
şi nişte pl"cinte nedospite, stropite cu
untdelemn$
- !ל, +"ברק !ב(מה לע ה("מ או
ה ׃ יה! ה%מ #משב הלולב
(Dac" darul t"u, adus ca )ert#" de
mîncare, va #i o turt" coapt" în ti*ae, s"
#ie #"cut" din #loarea #"inii, nedospit" şi
#r"mîntat" cu untdelemn$
/ #מש הילע !ק%יו י!) ה!א !ו!)
א ׃ וה ה("מ
-'5o #rîn*i în buc"+i, şi s" torni untdelemn
pe ea; acesta este un dar adus ca )ert#"
de mîncare$
0 #משב !ל, +"ברק !ש(רמ !("מ או
ה ׃ שע!
.Dac" darul t"u adus ca )ert#" de
mîncare va #i o turt" coapt" pe *r"tar, s"
#ie #"cut" din #loarea #"inii, #r"mîntat" cu
untdelemn$
1 הלאמ השעי רשא ה("מה !א !אבהו
לא השי6הו #ה$ה לא הבירקהו הוהיל
( ׃ ב'מה
0Darul de mîncare #"cut din aceste
lucruri s" -l aduci Domnului; şi anume, s"
#ie dat preotului, care -l va aduce pe
altar$
2 ה!ר$'א !א ה("מה #מ #ה$ה ירהו
ה ׃ והיל ((י" (יר השא ה(ב'מה רי.קהו
21reotul va lua din darul de mîncare
partea care trebuie adus" ca aducere
aminte, şi o va arde pe altar$ ,cesta este
un dar adus ca )ert#" de mîncare, de un
miros pl"cut Domnului$
14 וי"בלו #רהאל ה("מה #מ !ר!ו"הו
13!e va r"mînea din darul acesta de
ה ׃ והי ישאמ ישדק שדק
mîncare, s" #ie al lui ,aron şi al #iilor lui;
acesta este un lucru prea s#înt între
darurile mistuite de #oc înaintea
Domnului$
11 אל הוהיל ובירק! רשא ה("מה ל$
אל שבד ל$ו ראש ל$ י$ 3מ( השע!
ה ׃ והיל השא ו"ממ ורי.ק!
116iciunul din darurile, pe cari le ve+i
aduce ca )ert#" de mîncare înaintea
Domnului, s" nu #ie #"cut cu aluat; c"ci
nu trebuie s" arde+i nimic cu aluat sau cu
miere, ca )ert#" de mîncare mistuit" de
#oc înaintea Domnului$
12 הוהיל !א ובירק! !ישאר #ברק
( ׃ (י" (ירל ולעי אל (ב'מה לאו
12!a )ert#" de mîncare din cele dintîi
roade, ve+i putea s" le aduce+i Domnului;
dar ca dar de mîncare de un miros
pl"cut, s" nu #ie aduse pe altar$
1& אלו (למ! (למב +!("מ #ברק ל$ו
+!("מ לעמ +יהלא !ירב (למ !יבש!
( ׃ למ בירק! +"ברק ל$ לע
1%7oate darurile tale de mîncare s" le
s"rezi cu sare; s" nu laşi s" lipseasc"
niciodat" de pe darurile tale de mîncare
sarea, care este semnul le*"mîntului
Dumnezeului t"u; la toate darurile tale de
mîncare s" aduci sare$
1* הוהיל ירו$ב !("מ בירק! או
!א בירק! למר$ שר6 שאב יולק ביבא
+ ׃ ירו$ב !("מ
1&Dac" vei aduce Domnului un dar ca
)ert#" de mîncare din cele dintîi roade, s"
aduci ca dar de mîncare din cele dintîi
roade ale tale, spice coapte de curînd,
pr")ite la #oc şi boabe noi pisate$
1- ה"בל הילע !משו #מש הילע !!"ו
א ׃ וה ה("מ
1('" torni untdelemn pe ele, şi s"
adau*i şi t"mîie; acesta este un dar de
mîncare$
1/ השר6מ ה!ר$'א !א #ה$ה רי.קהו
ה ׃ והיל השא ה!"בל ל$ לע ה"משמו
1-1reotul s" ard" ca aducere aminte o
parte din boabele pisate şi din
untdelemn, cu toat" t"mîia$ ,cesta este
un dar adus ca )ert#" de mîncare,
mistuit" de #oc înaintea Domnului$
Capitolul 3
Leviticus& Leviticus%
1 רקבה #מ א ו"ברק ימלש (ב' או
ימ! הבק" א ר$' א בירקמ אוה
ה ׃ והי י")ל ו"בירקי
1!înd cineva va aduce Domnului un dar
ca )ert#" de mul+"mire: Dac" îl va aduce
din ciread", #ie parte b"rb"teasc", #ie
parte #emeiasc", s5o aduc" #"r" cusur,
înaintea Domnului$
2 (!) ו.(שו ו"ברק שאר לע ודי +מ,ו
2'" pun" mîna pe capul dobitocului, s"
-l )un*hie la uşa cortului întîlnirii; şi
!א י"ה$ה #רהא י"ב וקר'ו דעומ להא
ב ׃ יב, (ב'מה לע דה
preo+ii, #iii lui ,aron, s" stropeasc"
sîn*ele pe altar de )ur împre)ur$
& הוהיל השא ימלשה (ב'מ בירקהו
ל$ !או ברקה !א ה,$מה בל(ה !א
ב ׃ רקה לע רשא בל(ה
%Din aceast" )ert#" de mul+"mire, s"
aduc" drept )ert#" mistuit" de #oc
înaintea Domnului: *r"simea care
acopere m"runtaiele şi toat" *r"simea
care +ine de m"runtae;
* רשא בל(ה !או !יל$ה י!ש !או
לע !ר!יה !או יל,$ה לע רשא #הלע
ה ׃ "רי,י !ויל$ה לע דב$ה
&cei doi r"runchi, şi *r"simea de pe ei şi
de pe coapse, şi prapurul de pe #icat, pe
care -l va deslipi delîn*" r"runchi$
- לע ה(ב'מה #רהא י"ב ו!א ורי.קהו
שאה לע רשא י%עה לע רשא הלעה
ה ׃ והיל ((י" (יר השא
(/iii lui ,aron s" le ard" pe altar,
deasupra arderii de tot care va #i pe
lemnele de pe #oc$ ,ceasta este o )ert#"
mistuit" de #oc, de un miros pl"cut
Domnului$
/ ימלש (ב'ל ו"ברק #א%ה #מ או
ו ׃ "בירקי ימ! הבק" וא ר$' הוהיל
-Dac" darul pe care -l aduce ca )ert#" de
mul+"mire Domnului, va #i din turm", #ie
parte b"rb"teasc" #ie parte #emeiasc",
s5o aduc" #"r" cusur$
0 ו"ברק !א בירקמ אוה בש$ א
ה ׃ והי י")ל ו!א בירקהו
.Dac" va aduce )ert#" un miel, s" -l
aduc" înaintea Domnului$
1 .(שו ו"ברק שאר לע ודי !א +מ,ו
!א #רהא י"ב וקר'ו דעומ להא י")ל ו!א
ב ׃ יב, (ב'מה לע ומד
0'"-şi pun" mîna pe capul dobitocului, şi
s" -l )un*hie înaintea cortului întîlnirii; #iii
lui ,aron s" -i stropeasc" sîn*ele pe
altar de)ur împre)ur$
2 הוהיל השא ימלשה (ב'מ בירקהו
ה%עה !מעל המימ! הילאה ובל(
ברקה !א ה,$מה בל(ה !או ה"רי,י
ב ׃ רקה לע רשא בל(ה ל$ !או
2Din aceast" )ert#" de mul+"mire, s"
aduc" o )ert#" mistuit" de #oc înaintea
Domnului, şi anume: *r"simea, coada
întrea*", pe care o va des#ace dela osul
spin"rii, *r"simea care acopere
m"runtaiele şi toat" *r"simea care +ine
de m"runtaie,
14 רשא בל(ה !או !יל$ה י!ש !או
לע !ר!יה !או יל,$ה לע רשא #הלע
ה ׃ "רי,י !יל$ה לע דב$ה
13cei doi r"runchi şi *r"simea de pe ei,
de pe coapse, şi prapurul #icatului, pe
care -l va deslipi de lîn*" r"runchi$
11 השא (ל ה(ב'מה #ה$ה ורי.קהו
ה ׃ והיל
111reotul s" le ard" pe altar$ ,ceasta
este mîncarea unei )ert#e mistuite de #oc
înaintea Domnului$
12 ה ׃ והי י")ל ובירקהו ו"ברק 'ע או
12Dac" darul lui va #i o capr", s5o aduc"
înaintea Domnului$
1& ו!א .(שו ושאר לע ודי !א +מ,ו
1%'"-şi pun" mîna pe capul vitei, şi s5o
)un*hie înaintea cortului întîlnirii; şi #iii lui
,aron s" -i stropeasc" sîn*ele pe altar
ומד !א #רהא י"ב וקר'ו דעומ להא י")ל
ב ׃ יב, (ב'מה לע
de)ur împre)ur$
1* !א הוהיל השא ו"ברק ו"ממ בירקהו
בל(ה ל$ !או ברקה !א ה,$מה בל(ה
ב ׃ רקה לע רשא
1&,poi din ea, s" aduc" drept )ert#"
mistuit" de #oc înaintea Domnului:
*r"simea care acopere m"runtaiele şi
toat" *r"simea care +ine de ele,
1- רשא בל(ה !או !יל$ה י!ש !או
לע !ר!יה !או יל,$ה לע רשא #הלע
ה ׃ "רי,י !יל$ה לע דב$ה
1(cei doi r"runchi şi *r"simea de pe ei,
de pe coapse, şi prapurul #icatului, pe
care -l va deslipi de lîn*" r"runchi$
1/ השא (ל ה(ב'מה #ה$ה רי.קהו
ה ׃ והיל בל( ל$ ((י" (ירל
1-1reotul s" le ard" pe altar$ ,ceasta
este mîncarea unei )ert#e mistuite de #oc,
de un miros pl"cut Domnului$ 7oat"
*r"simea este a Domnului$
10 ל$ב $י!רדל לוע !ק(
ו ׃ ל$א! אל ד ל$ו בל( ל$ $י!בשומ
1.,ceasta este o le*e vecinic" pentru
urmaşii voştri, în toate locurile unde ve+i
locui: cu nici un chip s" nu mînca+i nici
*r"sime, nici sîn*e$88
Capitolul 4
Leviticus* Leviticus&
1 ר ׃ מאל השמ לא הוהי רבדיו
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2 י$ ש)" רמאל לארשי י"ב לא רבד
אל רשא הוהי !ו%מ ל$מ ה66שב א.(!
ה ׃ "המ !(אמ השעו ה"ישע!
2,,Vorbeşte copiilor lui srael, şi
spune: ,,!înd va p"c"tui cineva #"r" voie
împotriva vreuneia din poruncile
Domnului, #"cînd lucruri cari nu trebuiesc
#"cute; şi anume:
& עה !משאל א.(י (ישמה #ה$ה א
#ב ר) א.( רשא ו!א.( לע בירקהו
! ׃ א.(ל הוהיל ימ! רקב
%Dac" a p"c"tuit preotul care a primit
un*erea, şi prin aceasta a adus vina
asupra poporului, s" aduc" Domnului un
vi+el #"r" cusur, ca )ert#" de isp"şire
pentru p"catul pe care l -a #"cut$
* דעומ להא (!) לא ר)ה !א איבהו
ר)ה שאר לע ודי !א +מ,ו הוהי י")ל
ה ׃ והי י")ל ר)ה !א .(שו
&'" aduc" vi+elul la uşa cortului întîlnirii,
înaintea Domnului, s"-şi pun" mîna pe
capul vi+elului, şi s" -l )un*hie înaintea
Domnului$
- איבהו ר)ה דמ (ישמה #ה$ה (קלו
ד ׃ עומ להא לא ו!א
(1reotul, care a primit un*erea, s" ia din
sîn*ele vi+elului, şi s" -l aduc" în cortul
întîlnirii:
/ #מ ה'הו דב ועב%א !א #ה$ה לב.ו
י") !א הוהי י")ל ימע) עבש דה
ש ׃ דקה !$ר)
-s"-şi moaie de*etul în sîn*e, şi s"
stropeasc" de şapte ori înaintea
Domnului, în #a+a perdelei dinl"untru a
s#întului locaş$
0 (ב'מ !ו"רק לע דה #מ #ה$ה #!"ו
להאב רשא הוהי י")ל ימ,ה !ר.ק
דו,י לא +)שי ר)ה ד ל$ !או דעומ
ד ׃ עומ להא (!) רשא הלעה (ב'מ
.,poi preotul s" un*" cu sîn*e coarnele
altarului pentru t"mîia mirositoare, care
este înaintea Domnului în cortul întîlnirii;
iar tot celalt sîn*e al vi+elului s" -l verse la
picioarele altarului pentru arderile de tot,
care este la uşa cortului întîlnirii$
1 ו"ממ ירי !א.(ה ר) בל( ל$ !או
ל$ !או ברקה לע ה,$מה בל(ה !א
ב ׃ רקה לע רשא בל(ה
0'" ia toat" *r"simea vi+elului adus ca
)ert#" de isp"şire, şi anume: *r"simea
care acopere m"runtaiele şi toat"
*r"simea care +ine de ele,
2 רשא בל(ה !או !יל$ה י!ש !או
לע !ר!יה !או יל,$ה לע רשא #הילע
ה ׃ "רי,י !ויל$ה לע דב$ה
2cei doi r"runchi, şi *r"simea de pe ei, de
pe coapse, şi prapurul #icatului, pe care -l
va deslipi de lîn*" r"runchi$ 1reotul s" ia
aceste p"r+i,
14 ימלשה (ב' רושמ רוי רשא$
ה ׃ לעה (ב'מ לע #ה$ה רי.קהו
13cum se iau de la vi+elul adus ca )ert#"
de mul+"mire, şi s" le ard" pe altarul
pentru arderile de tot$
11 לע ורשב ל$ !או ר)ה רוע !או
ו ׃ שר)ו וברקו ויער$ לעו ושאר
11Dar pielea vi+elului, toat" carnea lui, cu
capul, picioarele, m"runtaiele şi bale*a
lui,
12 3ו(מ לא ר)ה ל$ !א אי%והו
#שדה +)ש לא רוה. וקמ לא ה"(מל
+)ש לע שאב י%ע לע ו!א 5רשו
5 ׃ רשי #שדה
12adic" tot vi+elul care a mai r"mas, s" -l
scoat" a#ar" din tab"r", într5un loc curat,
unde se arunc" cenuşa, şi s" -l ard" cu
lemne pe #oc; s" #ie ars pe *r"mada de
cenuş"$
1& לע"ו ו6שי לארשי !דע ל$ או
!ו%מ ל$מ !(א ושעו להקה י"יעמ רבד
ו ׃ משאו ה"ישע! אל רשא הוהי
1%Dac" toat" adunarea lui srael a
p"c"tuit #"r" voie şi #"r" s" ştie, #"cînd
împotriva uneia din poruncile Domnului
lucruri cari nu trebuiesc #"cute, şi #"cîndu-
se ast#el vinovat",
1* הילע וא.( רשא !א.(ה העדו"ו
!א.(ל רקב #ב ר) להקה ובירקהו
ד ׃ עומ להא י")ל ו!א ואיבהו
1&şi dac" p"catul s"vîrşit s5a descoperit,
adunarea s" aduc" un vi+el ca )ert#" de
isp"şire, şi anume s" -l aduc" înaintea
cortului întîlnirii$
1- לע הידי !א הדעה י"ק' ו$מ,ו
ר)ה !א .(שו הוהי י")ל ר)ה שאר
ה ׃ והי י")ל
1(9"trînii adun"rii s"-şi pun" mînile pe
capul vi+elului înaintea Domnului, şi s"
)un*hie vi+elul înaintea Domnului$
1/ לא ר)ה דמ (ישמה #ה$ה איבהו
1-1reotul care a primit un*erea, s" aduc"
din sîn*ele vi+elului în cortul întîlnirii;
ד ׃ עומ להא
10 ה'הו דה #מ ועב%א #ה$ה לב.ו
! ׃ $ר)ה י") !א הוהי י")ל ימע) עבש
1.s"-şi moaie de*etul în sîn*e, şi s"
stropeasc" cu el de şapte ori înaintea
Domnului, în #a+a perdelei dinl"untru$
11 רשא (ב'מה !"רק לע #!י דה #מו
ל$ !או דעומ להאב רשא הוהי י")ל
רשא הלעה (ב'מ דו,י לא +)שי דה
ד ׃ עומ להא (!)
10'" un*" cu sîn*ele acesta coarnele
altarului care este înaintea Domnului în
cortul întîlnirii; şi s" verse tot sîn*ele care
a mai r"mas la picioarele altarului pentru
arderile de tot, care este la uşa cortului
întîlnirii$
12 רי.קהו ו"ממ ירי ובל( ל$ !או
ה ׃ (ב'מה
127oat" *r"simea vi+elului s5o ia şi s5o
ard" pe altar$
24 ר)ל השע רשא$ ר)ל השעו
#ה$ה הלע ר)$ו ול השעי #$ !א.(ה
׃ הל (ל,"ו
23!u vi+elul acesta s" #ac" întocmai cum
a #"cut cu vi+elul adus ca )ert#" de
isp"şire; s" #ac" la #el$ ,st#el s" #ac"
preotul isp"şire pentru ei, şi li se va ierta$
21 ה"(מל 3ו(מ לא ר)ה !א אי%והו
ר)ה !א 5רש רשא$ ו!א 5רשו
א ׃ וה להקה !א.( #ושארה
21Vi+elul r"mas, s" -l scoat" apoi a#ar"
din tab"r", şi s" -l ard" ca şi pe vi+elul
dintîi$ ,ceasta este o )ert#" de isp"şire
pentru adunare$
22 ל$מ !(א השעו א.(י איש" רשא
ה"ישע! אל רשא ויהלא הוהי !ו%מ
׃ שאו ה66שב
22Dac" o c"petenie a p"c"tuit, #"cînd
#"r" voie împotriva uneia din poruncile
Domnului, Dumnezeului s"u, lucruri cari
nu trebuiesc #"cute şi s5a #"cut ast#el
vinovat,
2& הב א.( רשא ו!א.( וילא עדוה וא
ר$' י'ע ריעש ו"ברק !א איבהו
׃ ימ!
2%şi a)un*e s" descopere p"catul pe care
l -a #"cut, s" aduc" )ert#" un +ap #"r"
cusur:
2* .(שו ריעשה שאר לע ודי +מ,ו
י")ל הלעה !א .(שי רשא וקמב ו!א
א ׃ וה !א.( הוהי
2&'"-şi pun" mîna pe capul +apului, şi s"
-l )un*hie în locul unde se )un*hie arderile
de tot înaintea Domnului$ ,ceasta este o
)ert#" de isp"şire$
2- ועב%אב !א.(ה דמ #ה$ה (קלו
ומד !או הלעה (ב'מ !"רק לע #!"ו
ה ׃ לעה (ב'מ דו,י לא +)שי
2(1reotul s" ia cu de*etul din sîn*ele
)ert#ei de isp"şire, s" un*" cu el coarnele
altarului pentru arderile de tot, iar celalt
sîn*e s" -l verse la picioarele altarului
pentru arderile de tot$
2/ בל($ ה(ב'מה רי.קי ובל( ל$ !או
ו!א.(מ #ה$ה וילע ר)$ו ימלשה (ב'
ו ׃ ל (ל,"ו
2-7oat" *r"simea s5o ard" pe altar, cum
a ars *r"simea de la )ert#a de mul+"mire$
,st#el va #ace preotul pentru c"petenia
aceea isp"şirea p"catului lui, şi i se va
ierta$
20 עמ ה66שב א.(! !(א ש)" או
2.Dac" cineva din poporul de rînd a
רשא הוהי !ו%ממ !(א ה!שעב 3ראה
׃ שאו ה"ישע! אל
p"c"tuit #"r" voie, #"cînd împotriva uneia
din poruncile Domnului lucruri cari nu
trebuiesc #"cute şi s5a #"cut ast#el vinovat,
21 א.( רשא ו!א.( וילא עדוה וא
המימ! י'ע !ריעש ו"ברק איבהו
א ׃ .( רשא ו!א.( לע הבק"
20şi a)un*e s" descopere p"catul pe care
l -a #"cut, s" aduc" )ert#" o iad" #"r"
cusur, pentru p"catul pe care l -a #"cut$
22 !א.(ה שאר לע ודי !א +מ,ו
ה ׃ לעה וקמב !א.(ה !א .(שו
22'"-şi pun" mîna pe capul )ert#ei de
isp"şire, şi s5o )un*hie în locul unde se
)un*hie arderile de tot$
&4 לע #!"ו ועב%אב המדמ #ה$ה (קלו
+)שי המד ל$ !או הלעה (ב'מ !"רק
( ׃ ב'מה דו,י לא
%31reotul s" ia cu de*etul din sîn*ele
)ert#ei, s" un*" coarnele altarului pentru
arderile de tot, iar tot celalt sîn*e s" -l
verse la picioarele altarului$
&1 ר,וה רשא$ רי,י הבל( ל$ !או
#ה$ה רי.קהו ימלשה (ב' לעמ בל(
וילע ר)$ו הוהיל ((י" (ירל ה(ב'מה
ו ׃ ל (ל,"ו #ה$ה
%11reotul s" ia toat" *r"simea, cum se ia
*r"simea )ert#ei de mul+"mire, şi s5o ard"
pe altar, şi ea va #i de un miros pl"cut
Domnului$ ,st#el va #ace preotul isp"şirea
pentru omul acesta, şi i se va ierta$
&2 הבק" !א.(ל ו"ברק איבי שב$ או
ה ׃ "איבי המימ!
%2Dac" va aduce ca )ert#" de isp"şire un
miel, s" aduc" o parte #emeiasc" #"r"
cusur$
&& !א.(ה שאר לע ודי !א +מ,ו
.(שי רשא וקמב !א.(ל ה!א .(שו
ה ׃ לעה !א
%%'"-şi pun" mîna pe capul )ert#ei, şi s5o
)un*hie ca )ert#" de isp"şire în locul unde
se )un*hie arderile de tot$
&* ועב%אב !א.(ה דמ #ה$ה (קלו
המד ל$ !או הלעה (ב'מ !"רק לע #!"ו
( ׃ ב'מה דו,י לא +)שי
%&1reotul s" ia cu de*etul din sîn*ele
)ert#ei, s" un*" cu el coarnele altarului
pentru arderile de tot, iar tot celalt sîn*e
s" -l verse la picioarele altarului$
&- ר,וי רשא$ רי,י הבל( ל$ !או
רי.קהו ימלשה (ב'מ בש$ה בל(
ר)$ו הוהי ישא לע ה(ב'מה !א #ה$ה
(ל,"ו א.( רשא ו!א.( לע #ה$ה וילע
ו ׃ ל
%(1reotul s" ia toat" *r"simea, cum se ia
*r"simea mielului adus ca )ert#" de
mul+"mire, şi s5o ard" pe altar, peste
)ert#ele mistuite de #oc înaintea Domnului$
,st#el va #ace preotul pentru omul acesta
isp"şirea p"catului pe care l -a s"vîrşit, şi
i se va ierta$
Capitolul 5
Leviticus- Leviticus(
1 הלא לוק העמשו א.(! י$ ש)"ו
די6י אול א עדי וא האר וא דע אוהו
ו ׃ "וע אש"ו
1!înd cineva, #iind pus subt )ur"mînt ca
martor, va p"c"tui, nespunînd ce a v"zut
sau ce ştie, şi va c"dea ast#el subt vin",
2 וא אמ. רבד ל$ב ע6! רשא ש)" וא
המהב !לב"ב וא האמ. הי( !לב"ב
לע"ו אמ. 3רש !לב"ב וא האמ.
׃ שאו אמ. אוהו ו"ממ
2sau cînd cineva, #"r" s" ştie, se va
atin*e de ceva necurat, #ie de hoitul unei
#iare s"lbatice necurate, #ie de hoitul unei
vite de cas" necurate, #ie de hoitul unei
tîrîtoare necurate, şi va b"*a apoi de
seam" şi se va #ace ast#el vinovat;
& ו!אמ. ל$ל דא !אמ.ב ע6י י$ וא
עדי אוהו ו"ממ לע"ו הב אמ.י רשא
׃ שאו
%sau cînd cineva, #"r" s" ia seama, se va
atin*e de vreo spurc"ciune omeneasc",
de orice spurc"ciune care #ace pe cineva
necurat, şi va b"*a de seam" mai tîrziu,
şi se va #ace ast#el vinovat;
* י!)שב א.בל עבש! י$ ש)" וא
א.בי רשא ל$ל בי.יהל וא ערהל
עדי אוהו ו"ממ לע"ו העבשב דאה
ה ׃ לאמ !(אל שאו
&sau cînd cineva, vorbind cu uşurin+",
)ur" c" are s" #ac" ceva r"u sau bine, şi
neb"*înd de seam" la început, ba*" de
seam" mai tîrziu, şi se va #ace ast#el
vinovat:
- הדו!הו הלאמ !(אל שאי י$ היהו
ה ׃ ילע א.( רשא
(!înd cineva, deci, se va #ace vinovat de
unul din aceste lucruri, trebuie s"-şi
m"rturiseasc" p"catul$
/ ו!א.( לע הוהיל ומשא !א איבהו
וא הבש$ #א%ה #מ הבק" א.( רשא
#ה$ה וילע ר)$ו !א.(ל י'ע !ריעש
ו ׃ !א.(מ
-,poi s" aduc" lui Dumnezeu ca )ert#" de
vin", pentru p"catul pe care l -a #"cut, o
parte #emeiasc" din turm", şi anume, o
oaie sau o capr", ca )ert#" isp"şitoare$ ;i
preotul s" #ac" pentru el isp"şirea
p"catului lui$
0 !א איבהו הש יד ודי עי6! אל או
י"ב י"ש וא יר! י!ש א.( רשא ומשא
ה ׃ לעל ד(או !א.(ל ד(א הוהיל ה"וי
.Dac" nu va putea s" aduc" o oaie sau o
capr", s" aduc" Domnului ca )ert#" de
vin" pentru p"catul lui dou" turturele sau
doi pui de porumbel, unul ca )ert#" de
isp"şire, iar celalt ca ardere de tot$
1 !א בירקהו #ה$ה לא !א איבהו
ושאר !א קלמו ה"ושאר !א.(ל רשא
ל ׃ ידבי אלו ו)רע לוממ
0'" le aduc" preotului, care va )ert#i întîi
pe cea care are s" slu)easc" drept )ert#"
de isp"şire$ 1reotul s" -i #rîn*" cu un*hia
capul dela *rumaz, #"r" s" -l despart";
2 (ב'מה ריק לע !א.(ה דמ ה'הו
(ב'מה דו,י לא ה%מי דב ראש"הו
א ׃ וה !א.(
2s" stropeasc" un perete al altarului cu
sîn*ele )ert#ei de isp"şire, iar celalt sîn*e
s" -l stoarc" la picioarele altarului:
aceasta este o )ert#" de isp"şire$
14 ר)$ו .)שמ$ הלע השעי י"שה !או
13!ealalt" pas"re s5o pre*"teasc" drept
(ל,"ו א.( רשא ו!א.(מ #ה$ה וילע
ו ׃ ל
ardere de tot, dup" rînduielile aşezate$
,st#el va #ace preotul pentru omul acesta
isp"şirea p"catului pe care l -a #"cut, şi i
se va ierta$
11 או וא יר! י!של ודי 6יש! אל
רשא ו"ברק !א איבהו ה"וי י"ב י"של
!רישע א.( אל !א.(ל !ל, ה)אה
י$ ה"בל הילע #!י אלו #מש הילע ישי
א ׃ יה !א.(
11Dac" nu poate s" aduc" nici dou"
turturele sau doi pui de porumbel, s"
aduc" pentru p"catul lui, ca dar, a zecea
parte dintr5o e#" de #loarea #"inii, şi anume
ca dar de isp"şire; s" nu pun" untdelemn
pe ea, şi s" n5adau*e nici t"mîie, c"ci
este un dar de isp"şire$
12 ה"ממ #ה$ה 3מקו #ה$ה לא האיבהו
רי.קהו ה!ר$'א !א ו%מק אולמ
א ׃ וה !א.( הוהי ישא לע ה(ב'מה
12'5o aduc" la preot, şi preotul s" ia din
ea un pumn plin, ca aducere aminte, şi
s5o ard" pe altar, ca şi pe darurile de
mîncare mistuite de #oc înaintea
Domnului: acesta este un dar de isp"şire$
1& רשא ו!א.( לע #ה$ה וילע ר)$ו
ה!יהו ול (ל,"ו הלאמ !(אמ א.(
ה ׃ ("מ$ #ה$ל
1%,st#el va #ace preotul pentru omul acela
isp"şirea p"catului pe care l -a #"cut #a+"
de unul din aceste lucruri, şi i se va ierta$
!ealalt" parte care va mai r"mînea din
darul acesta, s" #ie a preotului, ca şi la
darul de mîncare$88
1* ר ׃ מאל השמ לא הוהי רבדיו
1&Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
1- ה66שב הא.(ו לעמ לעמ! י$ ש)"
הוהיל ומשא !א איבהו הוהי ישדקמ
5,$ +$רעב #א%ה #מ ימ! ליא
׃ שאל שדקה לקשב ילקש
1(,,!înd cineva va #ace o nele*iuire şi va
p"c"tui #"r" voie #a+" de lucrurile
închinate Domnului, s" aduc" Domnului
ca )ert#" de vin" pentru p"catul lui un
berbece #"r" cusur din turm", dup"
pre+uirea ta, în sicli de ar*int, dup" siclul
s#întului locaş$
1/ !או לשי שדקה #מ א.( רשא !או
#ה$ל ו!א #!"ו וילע 5,וי ו!שימ(
(ל,"ו שאה ליאב וילע ר)$י #ה$הו
ו ׃ ל
1-'" mai adao*e a cincea parte la pre+ul
lucrului, cu care a înşelat s#întul locaş, şi
s" -l încredin+eze preotului$ ;i preotul s"
#ac" isp"şire pentru el cu berbecele adus
ca )ert#" pentru vin", şi i se va ierta$
10 !(א ה!שעו א.(! י$ ש)" או
אלו ה"ישע! אל רשא הוהי !ו%מ ל$מ
ו ׃ "וע אש"ו שאו עדי
1.!înd va p"c"tui cineva #"cînd, #"r" s"
ştie, împotriva uneia din poruncile
Domnului, lucruri cari nu trebuiesc #"cute,
şi se va #ace vinovat, purtîndu-şi ast#el
vina,
11 +$רעב #א%ה #מ ימ! ליא איבהו
לע #ה$ה וילע ר)$ו #ה$ה לא שאל
(ל,"ו עדי אל אוהו 66ש רשא ו!66ש
ו ׃ ל
10s" aduc" preotului ca )ert#" pentru vin"
un berbece #"r" cusur, luat din turm",
dup" pre+uirea ta$ ;i preotul s" #ac"
pentru el isp"şirea *reşelii pe care a #"cut
-o #"r" s" ştie; şi i se va ierta$
12 ה ׃ והיל שא שא אוה שא
12,ceasta este o )ert#" pentru vin"$ <mul
acesta se #"cuse vinovat #a+" de
Domnul$88

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->