You are on page 1of 9

PERICOPA (PARAŞA) METZORA Leveticus

capitolele 14– cap. 15 vers 33
Capitolul 14
Leviticus14

1 ‫וידבר יהוה אל משה לאמר׃‬
2 ‫זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו‬
‫והובא אל הכהן׃‬
3 ‫ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה‬
‫הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן‬
‫הצרוע׃‬
4 ‫וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים‬
‫חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת‬
‫ואזב׃‬
5 ‫וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת‬
‫אל כלי חרש על מים חיים׃‬
6 ‫את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ‬
‫הארז ואת שני התולעת ואת האזב‬
‫וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם‬
‫הצפר השחטה על המים החיים׃‬
7 ‫והזה על המטהר מן הצרעת שבע‬
‫פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה‬
‫על פני השדה׃‬
8 ‫וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל‬
‫שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל‬
‫המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים׃‬
9 ‫והיה ביום השביעי יגלח את כל‬
‫שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת‬
‫עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את‬

Leviticus14
1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2,,Iată care va fi legea cu privire la cel
lepros, în ziua curăţirii lui. Să -l aducă
înaintea preotului.
3Preotul să iasă afară din tabără, şi să
cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul
este tămăduit de rana leprei,
4preotul să poruncească să se ia, pentru
cel ce trebuie curăţit, două păsări vii şi
curate, lemn de cedru, cărmîz şi isop.
5Preotul să poruncească să se junghie
una din aceste păsări într'un vas de
pămînt, în apă curgătoare.
6Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru,
cărmîzul şi isopul, şi să le moaie,
împreună cu pasărea cea vie, în sîngele
păsării junghiate în apa curgătoare.

7Să stropească de şapte ori pe cel ce
trebuie curăţit de lepră. Apoi să -l declare
curat, şi să dea drumul păsării celei vii pe
cîmp.
8Cel ce se curăţeşte, trebuie să-şi spele
hainele, să-şi radă tot părul, şi să se
scalde în apă; şi va fi curat. În urmă va
putea să intre în tabără, dar să rămînă
şapte zile afară din cort.
9În ziua a şaptea, să-şi radă tot părul,
capul, barba şi sprîncenele: tot părul să şi
-l radă; să-şi spele hainele şi să-şi scalde
trupul în apă, şi va fi curat.

17Din untdelemnul care -i mai rămîne în mînă. 11Preotul care face curăţirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curăţeşte şi toate lucrurile acestea. 14Preotul să ia din sîngele jertfei de ispăşire. 12Preotul să ia unul din miei. pe degetul cel mare dela mîna dreaptă a lui. şi preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului. la uşa cortului întîlnirii. 16Preotul să-şi moaie degetul mînii drepte în untdelemnul din palma mînii stîngi. pe degetul cel mare al mînii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept. să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte. deasupra sîngelui dela jertfa pentru vină. 13Să junghie mielul în locul unde se junghie jertfele de ispăşire şi arderile de tot. . şi să toarne în palma mînii stîngi. 15Preotul să ia untdelemn din log. şi să -l aducă jertfă pentru vină. şi pe degetul cel mare dela piciorul drept. ca dar legănat. adică în locul sfînt. trei zecimi dintr'o efă de floarea făinii. şi să stropească din untdelemn de şapte ori cu degetul înaintea Domnului. 18Iar untdelemnul care -i mai rămîne în mînă. şi o oaie de un an fără cusur. să le legene într'o parte şi într'alta înaintea Domnului. dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru prea sfînt. ca dar de mîncare frămîntat cu untdelemn. la jertfa pentru vină. şi un log (pahar) de untdelemn. împreună cu logul de untdelemn. să ia doi miei fără cusur. ca şi la jertfa de ispăşire.‫בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר׃‬ 10 ‫וביום השמיני יקח שני כבשים‬ ‫תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה‬ ‫ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה‬ ‫בשמן ולג אחד שמן׃‬ 11 ‫והעמיד הכהן המטהר את האיש‬ ‫המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל‬ ‫מועד׃‬ 12 ‫ולקח הכהן את הכבש האחד‬ ‫והקריב אתו לאשם ואת לג השמן‬ ‫והניף אתם תנופה לפני יהוה׃‬ 13 ‫ושחט את הכבש במקום אשר‬ ‫ישחט את החטאת ואת העלה במקום‬ ‫הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן‬ ‫קדש קדשים הוא׃‬ 14 ‫ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן‬ ‫על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן‬ ‫ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית׃‬ 15 ‫ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף‬ ‫הכהן השמאלית׃‬ 16 ‫וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן‬ ‫השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן‬ ‫השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה׃‬ 17 ‫ומיתר השמן אשר על כפו יתן‬ ‫הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל‬ ‫בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית‬ ‫על דם האשם׃‬ 18 ‫והנותר בשמן אשר על כף הכהן‬ ‫יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן‬ ‫לפני יהוה׃‬ 10A opta zi. căci. preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte. preotul să -l pună pe capul celui ce se curăţeşte.

înaintea Domnului. pe degetul cel mare al mînii drepte. şi un log de untdelemn. 21Dacă este sărac şi nu poate să aducă toate aceste lucruri. pentru darul de mîncare. şi să le legene într'o parte şi într'alta. 24Preotul să ia mielul pentru jertfa de vină. şi să facă ispăşire pentru omul acesta.19 ‫ועשה הכהן את החטאת וכפר על‬ ‫המטהר מטמאתו ואחר ישחט את‬ ‫העלה׃‬ 20 ‫והעלה הכהן את העלה ואת המנחה‬ ‫המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר׃‬ 21 ‫ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח‬ ‫כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו‬ ‫ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה‬ ‫ולג שמן׃‬ 22 ‫ושתי תרים או שני בני יונה אשר‬ ‫תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה׃‬ 23 ‫והביא אתם ביום השמיני לטהרתו‬ ‫אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני‬ ‫יהוה׃‬ 24 ‫ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג‬ ‫השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני‬ ‫יהוה׃‬ 25 ‫ושחט את כבש האשם ולקח הכהן‬ ‫מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר‬ ‫הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן‬ ‫רגלו הימנית׃‬ 26 ‫ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן‬ ‫השמאלית׃‬ 27 ‫והזה הכהן באצבעו הימנית מן‬ ‫השמן אשר על כפו השמאלית שבע‬ ‫פעמים לפני יהוה׃‬ 28 ‫ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו‬ ‫על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן‬ ‫ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על‬ ‫מקום דם האשם׃‬ 19Apoi preotul să aducă jertfa de ispăşire. să aducă pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot. preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte. înaintea Domnului. care să fie adus ca jertfă pentru vină. 26Preotul să toarne untdelemn în palma mînii stîngi. să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte. În urmă să junghie arderea de tot. pe degetul cel mare al mînii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept. ca dar legănat. 20Preotul să aducă pe altar arderea de tot şi darul de mîncare. şi logul cu untdelemn. unul ca jertfă de ispăşire. în locul unde a pus din sîngele jertfei pentru vină. 28Iar din untdelemnul din mîna lui. 22Să ia şi două turturele sau doi pui de porumbel. şi va fi curat. frămîntată cu untdelemn. şi să facă ispăşire pentru el. şi pe degetul cel mare al piciorului drept. Să ia o zecime din floarea făinii. după mijloacele lui. la uşa cortului întîlnirii. 25Să junghie mielul jertfei pentru vină. atunci să ia un singur miel. 27Preotul să stropească de şapte ori cu degetul de la mîna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mîna stîngă a lui. ca dar legănat. după ce a fost legănat într'o parte şi într'alta. Preotul să ia din sîngele jertfei pentru vină. celalt ca ardere de tot. . 23În ziua a opta. şi să facă ispăşire pentru cel ce se curăţeşte de întinăciunea lui.

39În ziua a şaptea.29 ‫והנותר מן השמן אשר על כף הכהן‬ ‫יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני‬ ‫יהוה׃‬ 30 ‫ועשה את האחד מן התרים או מן‬ ‫בני היונה מאשר תשיג ידו׃‬ 31 ‫את אשר תשיג ידו את האחד חטאת‬ ‫ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן‬ ‫על המטהר לפני יהוה׃‬ 32 ‫זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר‬ ‫לא תשיג ידו בטהרתו׃‬ 33 ‫וידבר יהוה אל משה ואל אהרן‬ ‫לאמר׃‬ 34 ‫כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני‬ ‫נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית‬ ‫ארץ אחזתכם׃‬ 35 ‫ובא אשר לו הבית והגיד לכהן‬ ‫לאמר כנגע נראה לי בבית׃‬ 36 ‫וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם‬ ‫יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא‬ ‫כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן‬ ‫לראות את הבית׃‬ 37 ‫וראה את הנגע והנה הנגע בקירת‬ ‫הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת‬ ‫ומראיהן שפל מן הקיר׃‬ 38 ‫ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית‬ ‫והסגיר את הבית שבעת ימים׃‬ 39 ‫ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה‬ ‫פשה הנגע בקירת הבית׃‬ 40 ‫וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר‬ ‫בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ‬ ‫לעיר אל מקום טמא׃‬ 29Ce mai rămîne din untdelemn în mînă. şi altul ca ardere de tot. 37Preotul să cerceteze rana. cînd va ajunge la uşă. şi să le arunce afară din cetate într'un loc necurat. şi să zică: . preotul să -l pună pe capul celui ce se curăţeşte..` 36Preotul.După ce veţi intra în ţara Canaanului. şi preotul să facă ispăşire înaintea Domnului pentru cel ce se curăţeşte. . ca să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului. dacă voi trimete o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpîni. şi a zis: 34. să pună să încuie casa şapte zile. 38să iasă din casă. Şi dacă va vedea că rana s'a întins pe zidurile casei 40să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană. 32Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră. şi nu poate să aducă tot ce este rînduit pentru curăţirea lui. ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. împreună cu darul de mîncare.Mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea. 30Apoi să aducă una din turturele sau un pui de porumbel. 35cel cu casa să se ducă să spună preotului.`` 33Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron. cum va putea. înainte de a intra ca să cerceteze rana. părînd mai adînci decît zidul. şi. preotul să se întoarcă în ea. Dacă vede că pe zidurile casei sînt nişte gropişoare verzui sau roşietice. 31unul ca jertfă de ispăşire. După aceea să intre preotul şi să cerceteze casa. să poruncească să se deşerte casa. pe care v'o dau în stăpînire.

isopul. 46Cine va intra în casă în tot timpul cînd era închisă. cărmîz şi isop. şi să se ia altă tencuială ca să se tencuiască din nou casa. care s'a întors în casă. după ce au răzăluit şi tencuit din nou casa. cu apa curgătoare. deasemenea să-şi spele hainele. dupăce a fost tencuită din nou casa. într'o apă curgătoare. 47Cine se va culca în casă. cărmîzul şi pasărea cea vie. 43Dacă rana se va întoarce şi va izbucni din nou în casă. să-şi spele hainele. va fi necurat pînă seara. şi tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate. cu . să le moaie în sîngele păsării junghiate şi în apa curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru. 48Dacă preotul. Şi dacă vede că rana s'a întins în casă. lemnele. să declare casa curată. 45Să dărîme casa. căci rana este vindecată. lemn de cedru. 50Să junghie una din păsări într'un vas de pămînt. este o lepră învechită în casă: casa este necurată. Cine va mînca în casă. şi toată tencuiala casei. cu pasărea cea vie. 52Să cureţe casa cu sîngele pasării. vede că rana nu s'a întins. şi să stropească de şapte ori casa. şi să scoată aceste lucruri afară din cetate. 49Pentru curăţirea casei să ia două păsări. 44preotul să se întoarcă în ea. într'un loc necurat. după ce au scos pietrele. 42Să ia alte pietre şi să le pună în locul celor dintîi.41 ‫ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו‬ ‫את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר‬ ‫אל מקום טמא׃‬ 42 ‫ולקחו אבנים אחרות והביאו אל‬ ‫תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את‬ ‫הבית׃‬ 43 ‫ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר‬ ‫חלץ את האבנים ואחרי הקצות את‬ ‫הבית ואחרי הטוח׃‬ 44 ‫ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע‬ ‫בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא‬ ‫הוא׃‬ 45 ‫ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו‬ ‫ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ‬ ‫לעיר אל מקום טמא׃‬ 46 ‫והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו‬ ‫יטמא עד הערב׃‬ 47 ‫והשכב בבית יכבס את בגדיו‬ ‫והאכל בבית יכבס את בגדיו׃‬ 48 ‫ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא‬ ‫פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית‬ ‫וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע׃‬ 49 ‫ולקח לחטא את הבית שתי צפרים‬ ‫ועץ ארז ושני תולעת ואזב׃‬ 50 ‫ושחט את הצפר האחת אל כלי‬ ‫חרש על מים חיים׃‬ 51 ‫ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת‬ ‫שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל‬ ‫אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים‬ ‫והזה אל הבית שבע פעמים׃‬ 52 ‫וחטא את הבית בדם הצפור ובמים‬ 41Să pună să răzăluiască toată partea din lăuntru a casei. într'un loc necurat.

. va fi necurat. 56pentru umflături. şi spuneţile: . 4Orice pat în care se va culca. să se scalde în apă.Vorbiţi copiilor lui Israel. şi cînd este curat. să se scalde în apă.Orice om care are o scurgere din trupul lui. 3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea. şi să fie necurat pînă seara. şi ea va fi curată. este necurat. 5Cine se va atinge de patul lui. cu isopul şi cărmîzul. 6Cine va şedea pe lucrul pe care a şezut el. 55pentru lepra de pe haine şi de pe case.‫החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב‬ ‫ובשני התולעת׃‬ 53 ‫ושלח את הצפר החיה אל מחוץ‬ ‫לעיר אל פני השדה וכפר על הבית‬ ‫וטהר׃‬ 54 ‫זאת התורה לכל נגע הצרעת‬ ‫ולנתק׃‬ 55 ‫ולצרעת הבגד ולבית׃‬ 56 ‫ולשאת ולספחת ולבהרת׃‬ 57 ‫להורת ביום הטמא וביום הטהר‬ ‫זאת תורת הצרעת׃‬ lemnul de cedru. pentru pecingini şi pentru pete: 57ea arată cînd un lucru este necurat. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru rîia de cap. şi va fi necurat pînă seara. 53Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate. Să facă astfel ispăşire pentru casă. pe cîmp. să-şi spele hainele. . va fi necurat. şi orice lucru pe care va şedea. şi a zis: 2. Aceasta este legea pentru lepră. fie că o opreşte. prin chiar faptul acesta este necurat. să-şi spele hainele.`` Capitolul 15 Leviticus15 1 ‫וידבר יהוה אל משה ואל אהרן‬ ‫לאמר׃‬ 2 ‫דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם‬ ‫איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא‬ ‫הוא׃‬ 3 ‫וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו‬ ‫את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו‬ ‫הוא׃‬ 4 ‫כל המשכב אשר ישכב עליו הזב‬ ‫יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא׃‬ 5 ‫ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו‬ ‫ורחץ במים וטמא עד הערב׃‬ 6 ‫והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב‬ ‫יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד‬ Leviticus15 1Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron.

pentru scurgerea lui. şi celalt ca ardere de tot. va fi necurat pînă seara. să-şi spele hainele. 16Omul care va avea o scurgere a seminţei în somn să-şi scalde tot trupul în apă. 12Orice vas de pămînt care va fi atins de el. să-şi spele hainele. să se scalde în apă. va fi necurată. omul acela să numere şapte zile pentru curăţirea lui. 9Ori ce şea pe care va călări el. şi vor fi necurate pînă seara. şi va fi necurat pînă seara. 13După ce va fi curăţit de scurgerea lui. şi va fi necurat pînă seara. vor fi spălate cu apă. şi vor fi necuraţi pînă seara. şi orice vas de lemn să fie spălat în apă. şi nu-şi va spăla mînile în apă. 17Orice haină şi ori ce piele cari vor fi atinse de scurgerea lui. să se scalde amîndoi în apă. acesta să-şi spele hainele. să-şi spele hainele. 11Cine va fi atins de cel cu scurgerea. să se scalde în apă. şi va fi necurat pînă seara. să-şi scalde trupul în apă curgătoare. la uşa cortului întîlnirii. unul ca jertfă de ispăşire. 10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost subt el. să se scalde în apă.‫הערב׃‬ 7 ‫והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ‬ ‫במים וטמא עד הערב׃‬ 8 ‫וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ‬ ‫במים וטמא עד הערב׃‬ 9 ‫וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב‬ ‫יטמא׃‬ 10 ‫וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו‬ ‫יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס‬ ‫בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃‬ 11 ‫וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף‬ ‫במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד‬ ‫הערב׃‬ 12 ‫וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר‬ ‫וכל כלי עץ ישטף במים׃‬ 13 ‫וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת‬ ‫ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו‬ ‫במים חיים וטהר׃‬ 14 ‫וביום השמיני יקח לו שתי תרים או‬ ‫שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח‬ ‫אהל מועד ונתנם אל הכהן׃‬ 15 ‫ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד‬ ‫עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו׃‬ 16 ‫ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע‬ ‫ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד‬ ‫הערב׃‬ 17 ‫וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו‬ ‫שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב׃‬ 18 ‫ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת‬ ‫זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב׃‬ 7Cine se va atinge de trupul lui. 15Preotul să -i aducă. să fie spart. şi va fi necurat pînă seara. . să se ducă înaintea Domnului. 14În ziua a opta. 8Dacă omul acela scuipă pe un om curat. 18Dacă o femeie s'a culcat cu un astfel de om. şi va fi necurat pînă seara. şi să -i dea preotului. să se scalde în apă. şi cine va ridica lucrul acela. şi va fi curat. să-şi spele hainele. să ia două turturele sau doi pui de porumbel. şi preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului.

să se scalde în apă. 25Femeia care va avea o scurgere de sînge timp de mai multe zile. şi apoi va fi curată. Oricine se va atinge de ea. afară de soroacele ei obicinuite. va fi necurat pînă seara. şi va fi necurat pînă seara. 27Oricine se va atinge de ele. 29A opta zi. cine se va atinge de lucrul acela. 23Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea. ca pe vremea cînd îi vine sorocul.19 ‫ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה‬ ‫בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל‬ ‫הנגע בה יטמא עד הערב׃‬ 20 ‫וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא‬ ‫וכל אשר תשב עליו יטמא׃‬ 21 ‫וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו‬ ‫ורחץ במים וטמא עד הערב׃‬ 22 ‫וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו‬ ‫יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד‬ ‫הערב׃‬ 23 ‫ואם על המשכב הוא או על הכלי‬ ‫אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא‬ ‫עד הערב׃‬ 24 ‫ואם שכב ישכב איש אתה ותהי‬ ‫נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל‬ ‫המשכב אשר ישכב עליו יטמא׃‬ 25 ‫ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים‬ ‫בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל‬ ‫ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה‬ ‫הוא׃‬ 26 ‫כל המשכב אשר תשכב עליו כל‬ ‫ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל‬ ‫הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה‬ ‫כטמאת נדתה׃‬ 27 ‫וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו‬ ‫ורחץ במים וטמא עד הערב׃‬ 28 ‫ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת‬ ‫ימים ואחר תטהר׃‬ 29 ‫וביום השמיני תקח לה שתי תרים‬ ‫או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן‬ ‫אל פתח אהל מועד׃‬ 19Femeia care va avea o scurgere. să-şi spele hainele. va fi necurat. şi vine peste el necurăţia femeii aceleia. 24Dacă se culcă cineva cu ea. va fi necurat. să rămînă şapte zile în necurăţia ei. şi anume o scurgere de sînge din trupul ei. 22Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea. va fi necurat. va fi necurată tot timpul scurgerii ei. va fi ca şi patul din timpul cînd ea este la scurgerea dela soroc. să-şi spele hainele. şi să -i ducă preotului. 21Oricine se va atinge de patul ei. 26Orice pat în care se va culca în timpul cît va ţinea scurgerea aceasta. şi orice pat în care se va culca. să ia două turturele sau doi pui de porumbel. să numere şapte zile. şi va fi necurat pînă seara. va fi necurat pînă seara. să-şi spele hainele. 20Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei. el va fi necurat timp de şapte zile. sau a cărei scurgere va ţinea mai mult ca deobicei. şi orice lucru pe care va şedea ea. va fi necurat ca atunci cînd este ea la scurgerea dela soroc. . 28După ce va fi curăţită de scurgerea ei. şi va fi necurat pînă seara. să se scalde în apă. să se scalde în apă. va fi necurat. la uşa cortului întîlnirii. şi orice lucru pe care va şedea.

care este în mijlocul lor. şi preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului.`` . ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor. şi pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată. 32Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat printr'o lepădare de sămînţă în somn. 33pentru cea care este la curgerea dela soroc.30 ‫ועשה הכהן את האחד חטאת ואת‬ ‫האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה‬ ‫מזוב טמאתה׃‬ 31 ‫והזרתם את בני ישראל מטמאתם‬ ‫ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני‬ ‫אשר בתוכם׃‬ 32 ‫זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו‬ ‫שכבת זרע לטמאה בה׃‬ 33 ‫והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר‬ ‫ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה׃‬ 30Preotul să aducă unul ca jertfă de ispăşire. şi altul ca ardere de tot. 31Aşa să depărtaţi pe copiii lui Israel de necurăţiile lor. pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere. dacă pîngăresc cortul Meu. pentru scurgerea care o făcea necurată.