You are on page 1of 19

Che Guevara'nın Birleşmiş Milletler Konuşması (11 Aralık 1964) .

Ülkemiz. Afrika halklarının parlak zaferlerine rastlamıştır. Dünyada. tavizsiz. Böylesine yüce bir göreve getirilmesinin bizim için özel bir anlamı vardır. bu toplantıyı işlevsiz bir konuşma panayırına dönüştürmektir. giderek güçlenen sosyalist kampın caydırıcılığı büyüktür. Küba. Bunu. bugün bağımsızlıklarını kazanmış. Emperyalizmin amacı ise.barış içinde birarada yaşama . Daha dün emperyalist sömürgecilik sisteminin kölesi olan bu Afrika ülkeleri. başkanlığı. bizim için özel bir anlam taşımaktadır. Gelecekte. Zambiya. Bu toplantının hareketli geçmesini. Böylelikle. Bileşim olarak anılmamalıdır. bu alanda büyük adımlar atıldı. Aynı zamanda. ancak emperyalizm -ABD emperyalizmi. 19. her gün oluşturduğumuz örnekle. Sömürgeciliğin vadesi doldu. Toplantı başkanını da kutlamak isteriz. bu koşulları gerçekleştirmiştir. çünkü ülkemiz çatışmaların merkezidir. bu kürsüden bulunmanın gerektirdiği yüksek sorumluluk duygusuyla yapacağız. Asya ve Latin Amerika halkları yeni düzen kuruyor. emperyalizme.Her şeyden önce. Bu koşulların sürekli olması için kamp içindeki birlik ve beraberliğin sağlamlaştırılması. Küba. geleceğe güven duyulması. Değişik sosyo-ekonomik düzenlere sahip devletlerin barış içinde bir arada yaşaması ortaya konması gereken asıl sorundur. ve sömürgeciliğe karşı mücadele eden bağlantısız ülkeler arasında görmeyi dileriz. Malavi ve Malta halkları adına Birleşmiş Milletler toplantısına katılan cumhurbaşkanlarını ve başbakanları saygıyla selamlar. bu toplantı yalnızca sıra numarasıyla. Bu davranışı. halkların gerçekten kurtulabileceğini ve insanlığın bugün içinde bulunduğu koşullarda bile özgür kalabileceklerini kanıtlamaklayız. Küba temsilciler heyeti olarak burada tüm dünyanın sorunlarını tartışan ulusların arasına katılan üç yeni üyenin toplantımızda bulunmasından mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. komisyonların hemen çalışmaya başlamasını ve anlaşmazlıklar ortaya çıksa dahi duraklamamalarını istiyoruz. kendi geleceklerini belirleme ve ülkelerini özgürce geliştirme haklarını istiyorlar. açık ve kesin konuşma gerekliliğini de gözden uzak tutmayacağız. ülke ve devrimi savunmada ölene dek savaşmaya kararlı olunması gerekmektedir. hızlı yol alınmasını. Bütün gücümüzle buna engel olmalıyız. emperyalist Amerika Birleşik Devletleri’nin birkaç adım ötesinde dünya özgürlüğünün savunulduğu bir mevzidir. anlamaya varılamamış önemli konularda tavrını ortaya koymak amacıyla toplantıda bulunuyor. kendi kaderlerini tayin etme belirleme özgürlüğüne kavuşmuşlardır. Eylemlerimizle. dünyanın sorunlarına çözüm aranması bir yana bırakılacaktır. bu ülkeleri. Bu toplantıda ele alınacak önemli sorunlar arasından biri. Bunu önlemeliyiz. bir vazife sayıyoruz. küçük ülkelerin egemenlik haklarını koruyan ilkelerin her an sınandığı bir yerdir. Kuşkusuz. Afrika. Küba heyeti.

emperyalist güçlerin ani saldırısına uğramak tehlikesi altındadır. Bölünmüş bir ülke olan Laos da emperyalist saldırılardar nasibini aldı. Saldırının anlamını dünyada en iyi bilen Vietnam Demokratik Cumhuriyeti. ABD. Güney Vietnam’a karşı yıllardır sürdürdüğü savaşı artık Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’ne sıçratmak amacında. . Laos halkı hava kuvvetlerinin bombardımanları altında yokedildi. Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti. bombardıman ve avcı uçaklarının taş üzerinde taş bırakmadığını . Laos topraklarının bir bölümü. Asya’nın bu bölgesinde yaşayan milyonlarca masum insanın hayatı tehdit altındadır. Ülkelerin büyüklükleri. işgalci ABD ‘nin kişisel isteklerine bağlıdır. özlemini duyduğumuz barış içinde yaşama. deniz üslerinin yok edildiğini görüp yaşadı. sınırlarının bir kez daha düşman güçlerce aşıldığını. Cenevre Anlaşmaları yok sayıldı. başbakanımızın Kahire’de söylediği. ABD savaş gemilerinin kara sularına girdiğini. daha önce kurdukları ilişkiler ve belirli dönemlerde. Birleşik Devletleri birçok kez uyardı. Dünya barışı tehlikededir. tarafsızlığını koruduğu ve Birleşik Devletler emperyalizminin hilelerine karşı durduğu boyun eğmediği için her türlü vahşice saldırıya uğradı. Kamboçya Krallığı. bazı ülkeler arasında çıkan sorunlar bu ilkelerin uygulanmasına engel olmamalıdır. Bu saldırılar. Çünkü. Üstelik. İkinci Bağlantısız Ülkeler Hükümet ve Devlet Başkanları Konferansı bildirisinde sarfettiği sözleri yenilemek istiyoruz: Dünya barışı güvence altına alınmak isteniyorsa.hakkının sadece en büyük güçler için geçerli olduğu kanısında. Bugün. Barış içinde birarada yaşama ilkesine tüm devletler uymalıdır. çoğu kez gerçekleşememektedir. barış içinde yaşamak hakkı sadece en güçlülere tanınamaz. Bu bölgelerde barış. Güney Vietnam’daki ABD üslerinden yönetildi. Burada sizlere. Vietnam Demokratik Devleti’nin tüm toprakları şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırı tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kıbrıs’ta. farklı şekillerde yorumlamakta. dayanılmaz baskılar. ABD ordusu. Zindanda geçirdiği uzun yıllar. Tüm Dünyada. sadece egemen devletler arasındaki ilişkileri içermekle kalmaz. Yankee emperyalizminin işlediği en son cinayetlerden biridir. sömürenlerin sömürülenlerle. Küba halkı adına. emperyalistlere öğretmeli. Gerçek anlamda barış içinde birarada yaşamanın ne olduğunu. kendine göre. 72 yaşında. İngilizce ile karıştırılmak isteniyordu. Barış içinde birarada yaşama ilkesi iyice açıklığa kavuşturulup. tüm gücümüzle bu halkların yanında olacağımızı bildiriyoruz. kendi bakış açısını zorla kabul ettirmeye uğraşmak. Kahire Bildirisi’ne uygun biçimde. Pedra Albigu Campos. serbest bırakılan Pedro Albizu Campos’la dayanışma içinde bulunduğumuzu belirtmek isteriz. hâlâ özgürlüğünü kazanamamış. NATO’nun ve Türkiye hükümetinin baskıları yüzünden zor bir sınav geçirdi. işkenceler. bu konuda Birleşmiş Milletler de onlara yardım etmelidir. marksistler. Latin Amerika’mıza onur kazandıran bu büyük yurtsevere hayranlık ve minnettarlığını sunar. Dilleri İspanyolcaydı ama. emperyalist savaşlarda. Birkaç ay önce. Latin Amerika’da yaşayan kitlelerin karşı koyulmaz bağımsızlık isteklerini kanıtlamaya yeter. Puerto-Rico halkıyla ve onun büyük lideri.* Puerlo-Rico halkı. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği bir ilkedir. uluslar arasında barışın. Küba temsilciler heyeti. tüm ömrünü hapiste geçirdikten sonra. iradesine ve kültürüne karşı yapılan bu vahşice saldırılara rağmen. yıllar boyunca Puerto Rico’da yoz bir kültüryaratmaya çalıştı. Bu sebeple. kültürünün Latin karakterini. felçli ve konuşamaz durumdayken. Yurtseverlikleri. Biz. fakat boyun eğmeyen Latin Amerika’nın simgesidir. düzgün bir şekilde tanımlanmalıdır. sosyalist kampın müttefiği ezilen uluslar. Bu olay.Barış içinde birarada yaşama ilkesi. Her türlü sömürgeci baskıya karşı bağımsızlık için mücadele. ulusal duygularını korumasını bilmiştir. bugün Portekiz Ginesiyle ve bağımsızlık mücadelelerinde katledilen Angola ve Mozambik halklarıyla dayanışmamızı açıklıyor. silahsız ve savunmasız Panama halkına karşı katliam başlattığı sırada kendi kardeşlerine bile ateş etmek zorunda bırakıldılar. İngiliz Guyanası’da olduğu gibi halkların iradesiyle dalga geçmek olmadığını belirtmek zorundayız. ezenlerin ezilenlerle birarada yaşaması olmadığını savunduk. halkından ve ailesinden uzak kalması. Ülkesinin bağımsızlığını. Amerika Birleşik Devletleri. istilacıların ve uşaklarının hakaretleri iradesini sarsmaya yetmemiştir. İngiliz Guyanası’nda Başbakan Cheddi Jagan her türlü baskı ve düzenbazlığın kurbanı oldu. örneğin Kore’de ön cephelere sürüldüler. Barış içinde birarada yaşama ilkesinin. Bu ilke. yalnızlık. Kıbrıs halkı ve hükümeti egemenliklerini kahramanca savunmak zorunda kaldılar. Puerto Rico’lu askerler. zaman kazanmak . emperyalizm barış içinde birarada yaşamayı.

insan haklarının nasıl hiçe sayıldığını çağdaş dünya. Birleşmiş Milletler bu gidişe son demek için parmağını ne zaman kımıldatacak? Kongo’daki acı olayları özellikle belirtmek istiyorum. tarihinde ilk kez olarak Kongo’da gördü. Belçika’dan aldığı destekle Katanga’yı federasyondan ayırmayı başardığını nasıl unutabiliriz? Kongo’da Birleşmiş Milleller’in görevi bitince Kalanga’dan . Guyana bağımsızlığını 1966’da kazandı. Kongo’da BM otoritesini yurtseverliği için değil de emperyalistler arası mücadeleden faydalanmak amacıyla hiçe sayan. Moise Tshombe’nin. manevi ve askeri desteğini Guyana halkından esirgemeyecektir. savaş felsefesi de ortadan kalkar. bunun resmi bir politika olduğuna bazı cinayetlerden kimsenin ceza almayacağına Afrika halkları. Hiçbir ceza verilmeyen suçlarla. Fidel Castro şu sözleriyle. hatta en güçlü zamanı yaşamaktadır. Kongo’nun Birleşmiş Milletler birliklerince işgaliyle sonra ortaya çıkan. Birleşmiş Milletlerin sığınarak Lumumba’yı öldürenler. halkın iradesi ayaklar altında çiğnendi. Başka bir ırkın daha üstün olduğuna. hileye başa geçirilen yeni hükümetin boyuneğmesi sağlandı ve ancak bu koşullar gerçekleştirildikten sonra sözkonusu Latin Amerika ülkesine güdük bir özgürlük sağlandı. uluslararası barışa zarar veren etken olduğunu söylemişti. Küba daima yanında olacak. 1964’te Forbes Burnham’in karşısında seçimi kaybetti. kirli işleri nasıl unutabiliriz? Afrikalı büyük yurtsever Patrice Lumumba’nın katillerinin Birleşmiş Milletler’in kanatları altına sığınarak katliamların umarsızca işlediklerini nasıl unutabiliriz? Sayın delegeler. “Cheddi Jagan.için belirsiz bir tarihe ertelendi. Yoldaş Fidel Castro. Kısa bir süre sonra İngiltere anayasayı askıya aldı. küstahça ve alay edercesine. Emperyalistlerin Kongo’nun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri yüzünden bunlar meydana geldi. bu durumun çok uzun süremeyeceğini edemeyeceğini de belirtmek isteriz. Patrice Lumumba’nın Birleşmiş Milletler’den bağladığı umutların nasıl haince kırılışını unutabilirmiyiz. Guyana’nın bağımsızlığı için izlediği yol ne olursa olsun.” Soyguncu bakış açısı henüz yok olmamış . bir ülkenin başka bir ülkenin zenginliklerine yan gözle bakmasının. bugün beyaz ırk için binlerce kongoluyu katlediyorlar. Guadaloupe ve Martinik adalarının özerklikleri için uzun zamandır mücadele ettikleri halde henüz başarıya ulaşamadıklarını. Güney Afrika’da olanlara karşı tüm dünyayı tekrar uyarıyoruz. İngiliz Guyanası’nda İlerici Halk Partisi 1953’te seçimi kazanarak başbakan oldu. inandırılmaya çalışılıyor. Tüm dünya uluslarının gözü önünde kaba ve zalim ırkçı yönelim kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Jagan 1957 ve 1961 de tekrar seçildi. Birleşmiş Milletler’i ilk ziyaretinin hemen ardından verdiği demeçte. bu inkar edilmez gerçeği dile getirmişti: “Soygun felsefesine son verirseniz.

Birleşmiş Milletleri bir piyon olarak kullandığını kim edebilir? Özetlersek. ülkenin zenginlikleri emperyalistlere pazarlıyor. . Daha dün. Alman emperyalizmince katledildiğini öğrendiğimizde acı duymuş. sömürge köleleriyken göremediklerimizi fark ediyoruz: “Batı Uygarlığı” zarif kürkünün altıda bir sırtlan ve çakal sürüsünden başka bir şey değil. emperyalizmin diğer yüzünü görmemiştik. Ülkelerinin özgürlüğünü savunurken can veren belçikalı pilotların oğulları. Anlaşılan savaş tacirleri iyi çalışmış. Kongo’da iktidarını sürdürüyor. Katanga’nın federasyondan kopuşunu engellemek için seferberlikler düzenlendi. bu olayda. Avrupa’nın uygar bir sanayi ülkesi olan Belçika Krallığı’nın Hitler’in çeteleri tarafından İşgal edilmesinin üzüntüsünü duymuştuk. Kongo’da işlenen cinayetlerin hesabı sorulmalıdır. Fakat bugün Tshombe. Bugün. Küba hükümeti. Bu küçük ulusun. Tıpkı dedelerinin kanları yeterince ari olmadığı için alman çizmeleri altında çiğnendikleri gibi. Cinayetleri işleyenler kimlerdir? Birleşik Devletler’in İngiliz üslerinden havalanan askeri uçaklarla bölgeye götürülen Belçikalı paraşütçüler. bu halka karşı sempati beslemiştik. cinayet masraflarını ödemeyi reddeden Sovyetler Birliği’nin tavrını haklı bulmakta ve desteklemekledir. tüm dünyanın tepkisini çeken son olayların faturası bize çıkarmak istiyorlar. Bu hamlelerin bedelini ise başka uluslar ödedi. “İnsancıl” amaçlar uğruna Kongo’ya gidenlere başka bir ad takılamaz. O zamanlar. bugün beyaz ırkın üstünlüğünü ispatlamak için binlerce Kongoluyu acımadan öldürüyor. özgür insanlar olarak dünyaya daha farklı bakıyor. Bütün olanlar yetmiyormuş gibi.kovulan Tshombe’nin krallar gibi Kongo’ya dönmesini ve ülkede hakimiyetini kurmasını nasıl haklı bulur ve nasıl açıklarız? Emperyalistlerin.

Sayın Başkan. emperyalizmin silahlı kolunun durdurulmasının gerekliliğini de bir kez daha belirtmekte yarar görüyoruz. Filistin’de yaşayan Arap halkı. değişik tonlarda renklenmiş halkların temsilcileri çoğunlukta. tenleri başka güneşler altında karamış. emperyalizm ve sömürgecilikle mücadele eden tüm ulusları saygıyla selamlar ve onlara olan desteğini bir kez daha bildirir. Ezilen dünyanın tümü Kongo’da yaşanan vahşetin intikamını almaya hazırlanmalıdır. Aden. yeni termo-nükleer silahların yapımının durdurulması. atom denemelerinin yasaklanmasını isteyen dünya ülkelerinin bu çağrısına katılırken ulusların toprak bütünlüğüne saygı duyulması zorunluluğunu. dünya halklarının bu özlemini gerçekleştirmek için. Böyle bir konferansın. Küba temsilciler heyeti. Emperyalist mekanizyla aşağılık yaratıklara dönüştürülen bu askerlerin birçoğu. Bechuanaland. . imparatorlukların “beyaz adamı”nın en önemli özelliğini bu canavarlıkları oluşturuyor. tüm ülkelerin. Dünyada yeni nükleer güçlerin ortaya çıkması çatışma tehlikesi de büyütecektir. tüm termo-nükleer silahların ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. tüm termonükleer silahların yokedilmesini istiyor. üretim araçları sahipliğinden. Swaziland. Aynı zamanda. tüm dünya uluslarının temsilcilerini katılacağı bir konferans düzenlemeyi öneriyoruz. üretim ilişkilerinden kaynaklandığını tam olarak anlamışlardır. Protekloryalar ve Umman halklarını. Başbakanımız Genel Kurul’un önünde yaptığı bir konuşmada silahlanma yarışının her zaman savaşa yolaçtığını belirtmiştir.Bunlar silahsız halkların kanıyla beslenen yaratıklar. atom silahlarının yok edilmesini. Konvansiyonel silahların kullanılması da daha az tehlikeli değildir. Kongo’da binlerce masum insanı atom bombasıyla öldürülmedi. Ayrıca. konvansiyonel silahlarla bile olsa. Fransız Somalisi halklarını. Kardeşimiz Endonezya Cumhuriyeti’nin Malezya ile ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklara bir an önce doğru bir çözüm bulumasını dileriz. belki de üstün ırkın kavramına içtenlikle inanmaktadır. Burada sunulan öneriler bir gün gerçekleşecek ve artık onlardan sözetmek gereği kalmasa bile. Ama bu Genel Kurul toplantısında. Genel ve tam silahsızlanmayı desteklediğimizi bildiririz. sömürgeci beyaz azınlıklar tarafından ezilen Güney Rodezya. diğer devletlerin sınırlarına saygılı davranmasının. Bu kişiler. hiçbir saldırı hareketine girişilmemesinin zorunluluk olarak kabul edilmesi gerekliliğini açıkça bildiririz Tam ve genel silahsızlanmaya gidilmesini. Tüm denemelerine yasaklanmasıdır atılacak ilk adım olmalıdır. bu konferansın temel konularından biri genel ve tam silahsızlanmadır. insanların farklılıklarının derilerinin renginden değil. Güney-Batı Afrika uluslarını. Basutoland. Emperyalizm insanı bu hale getiriyor.

Dünya halkları için Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanımak izlenecek bir yol olmalıdır. onların hakkı olan yerler. Oysaki. ülkemizi savunmak için gerekli araçlara sahibolmamızı zorunlu kılmakladır. Birleşik Devletlerin desteklediği Taiwan bölgesini kontrolleri altında tutan bir çete tarafından işgal edilmiş bulunuyor. Birleşmiş Milletler Konferansı’nda. Puerto-Rico’da. tarihe geçecektir. buna içtenlikle inanıyoruz. Taiwan’daki Çan Kay-şek çetesinin Birleşmiş Milletler’de işi yoktur. Birleşmiş Milletler’de temsil edilmesi. Birleşik Devletler. Küba aleyhine aldığı son kararlar. Bu artık inkar edilemez bir gerçektir. kendisi için bir hak saymakladır. Panama’da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde bulunduğu sürece. Amerika Devletleri Örgütünün. Çin Halk Cumhuriyetinin de katılacağı büyük bir toplantı düzenlemek gereklidir. “İki Çin” aldatmacasını hiçbir koşulda kabul etmemeliyiz. Bu. Rio Antlaşması’na göre saldırıya geçilebileceğine dayanmaktaydı. Latin Amerika ülkelerinde konvansiyouel ve nükleer silahlar bulundurmayı. Eğer konferans. . İşgalciyi dışarı atmalı ve Çin halkının yasal temsilcilerini konferansa getirtmeliyiz. Küba’nın hiçbir nükleer silahsızlanma paktına katılmayacağını hatırlatmak isteriz. yalnızca. zor olmakla birlikte bu belirtilen zor amaçlara gerçekleştirirse. Çin Halk Cumhuriyetine yasal haklarının verilmesi anlamına gelir. Bu hedefe varmak için.Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırı üsleri ülkemizde. Çin Halk Cumhuriyeti’nin yöneticileri halklarının tek gerçek temsilcileridir. Kararların temeli. yeni bir üyenin katılması anlamına gelmez. Halk Çin’inin.

sadece şunu belirtmek isteriz: Amerika Birleşik Devletleri. sağlam bir ekonomik gelişme sağlanmak mümkün değildir. hayal ürünü bir adaleti gerçekleştiren sanayileşmiş ülkeler arasındaki aslı da eşit olmayan mübadelenin sonucundan başka birşey değildir. sömürgecilikten miras kalan ve halkların gelişimini engelleyen kötülüklerin kökeninin. bu Birleşmiş Milletler Örgütü için sadece bir usül sorunudur. Cenevre Konferansı’nda. bunun dönemlerde. Bu sorun. Çin’in yasal yoldan temsili sorununu “önemli bir konu” diye nitelendirmesine ve bu konuda bir karar alınabilmesi için konferansta hazır bulunan üye sayısının üçte ikisinin oyuna ihtiyaç olduğunu öne sürmesine karşı akıllı davranmalıyız. ne yazık ki. Küba halkına karşı uyguladığı ablukanın saldırgan niteliğini gizlemek için taktığı insancıllık maskesi düşmüştür. Temsilciler heyetimizin görüş ve varsayımları. işitmek için kulakları. sömürenlerle sömürülenler arasındaki ilişkileri baştan düzenlemedikçe. kendilerini kapitalist pazarların kölesi olmaktan kurtarıp sosyalist bir blok haline gelip. pazarı egemenliği altında tutan ve sözde değerlerin. Hem hak yerini bulacak. Ticaret koşullarının bozulması.Birleşik Devletler’in. Almanya bölünmüş olarak kalacaktır. Birleşik Devletlerin. kendi başına karar verebileceği kanıtlanacaktır. Birleşmiş Milletlere katılmasının tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmasının yanında. bütün haklara sahibolarak katılmasıyla çözümlenebilir. NATO’nun. Gündemde geniş yer verilen ekonomik gelişme ve uluslararası ticaret konularına kısaca değineceğiz. Almanya’nın birleşmesi sorunu. hammadde üreten ülkelerle. İçinde bulunduğumuz 1964 yılında. Çin Halk Cumhuriyetinin. Tam bir anlaşma sağlanmadıkça. gerileme olabilir. Ayrıca. görmek için gözleri. silahsızlanma anlaşması olabilirliğini azaltıyor. ancak Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin görüşmelere direk. yalnızca politik ilişkiler olmadığını da belirtmek isteriz. üyesi olan birçok ülkeye atom silahları yerleştirmesi. yoksul ülkelerin emperyalistlerin ve sömürgecilerin siyasi egemenliği altına girmesi kaçınılmazdır. Küba’ya ilaç satışını da yasaklamıştır. Cenevre konferansı’nda ortaya konulan yükümlülükleri yerine getirmediği gibi. Küba’yla ilgili olarak. . Bu konuda doğru bir karar alındığında hak yerini bulacaktır. Bazı durumlarda. özellikle Federal Almanya Cumhuriyeti’nin bu kitle imha silahlarına çok miktarda sahibolması. konuşmak için dili olduğu. hem de bu yüce meclisin. ekonomik anlamda bağımlı ülkeler açısından gerçekleşmiştir. Böylece. iki Almanya’nın barışçı yoldan birleştirilmesinden ayrı düşünülemez. uluslararası ilişkilerin bu yönüyle ilgili pekçok sorun ele alındı. Sömürge ülkeler.

Venezuela’da ele geçirilen yankee silahlarının üzerinde Küba amblemi bulunmasını “çürütülemez” bir kanıt sayıyorlar ama. Birleşik Devletler gazetelerince Karayiblerin çeşitli bölgelerinde paralı askerlerin eğitim yapması ve ABD hükümetinin bu tür eylemlere katılmasıyla ilgili haberlerin.Son olarak. Bu askeri tatbikatların barışa hizmet etmek için yapılmadığı açıktır. Hatta. rahatlıkla bölgeye müdahale edebiliyor. hatta Honduras’ta bile Küba’ya saldırmak üzere hazırlıklar yapıldığını bildirmeliyiz. Latin Amerika’da da bu durumu protesto etmek için hiçbir ses yükselmiş değil. tamamıyla normal olaylarmış gibi okuyuculara sunulması düşündürücüdür. Bu bölgelerde Kübalı paralı askerlerle beraber başka uluslardan askerler de eğitim alıyor. Karayibler bölgesinde. Birleşik Devletler’in açıktan bir saldırıya hazırlanmasını görmezlikten geliyorlar. Birleşik Devletler. Costa Rica hükümeti. Playa Giron’da Küba’ya karşı yapılan saldırıyı düzenlediğini kamuoyuna açıklayan Başkan Kennedy’nin sesini de duymuyorlar. yoksa eğitim gören paralı askerlerin bazı hazırlıklara girişmeleri nedeniyle alınan bir önlem mi olduğu bilmiyor. Uzun zaman önce kamuoyuna duyurduğumuz saldırı üslerinin varlığının artık kabul edileceğini umuyor. Panama Kanalı bölgesinde. sayın delegeler. Amerika Devletleri Örgütü üyesi dışişleri bakanları. . ülkedeki Kübalı sığınmacılara ait askeri eğitim kamplarının kapatılmasını emretmiştir. Puerto Rico’ya ait Vieques Adaları’nda ve Florida’da. özellikle Nicaragua kıyılarında. Costa Rica’da. paralı askerlerin Küba’ya saldırmak üzere eğitim görmesine izin veren ve kolaylıklar sağlayan hükümetlerin taşıdığı uluslararası sorumluluğun tüm dünya kamuoyu tarafından ciddi biçimde düşünülmesini istiyoruz. Bu büyük bir rezaletin ortaya çıkmasından sonra. belki de Amerika Birleşik Devletleri topraklarında. Bunun samimi bir hareket mi. Böylece.

her türden silah sokulması son bulsun diye defalarda uyardık. sabotajcıların sızması. topraklarda bulunduracağımız silahları denetlemeye hak sahibi olduğunu kabul etmemektedir. Biz sadece her iki tarafa eşit haklar tanıyan iki taraflı anlaşmalara saygı göstermeye kararlıyız. Hangi küçük ülke olursa olsun. ulusların ve bağımsız halkların hakkı olarak varoldukça. halkımızın bu haktan yoksun kalmasını kabul etmeyeceğiz. karasularımızdaki gemilerimize ve başka bandıralı gemilere karşı Amerika Birleşik Devletleri donanmasının saldırılarının durması için. devrimimize karşı duyduğu kin bürümüş oluyor. Ülkemizin göklerinde U-2’ler ve diğer başka casus uçakların uçtuğunu daha sık görüyoruz. Bu uçakların hava sahamıza girmemesi için. yasadışı yollardan kazanılan servetlerin parıltısı gözlerini kamaştırıyor. Birleşik Devletler. . gidip hava sahasına girmek istiyor. Birleşik Devletlerin saldırganlığını arttırması. bizi Küba’da savunma amacıyla bazı silahlar bulundurmaya zorluyor. bu hakların hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz.Bazı durumlarda. Bildiğiniz gibi. ülkemizin Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmesini istemiştir. dünya tüm halklar tarafından tanınan ve kabul edilen bu kavramlara göre yönetildiği sürece. adamıza casusların. Karayibler Krizi adıyla bilinen uluslar arası krizden sonra. Ancak. Üstelik. bize hak vermiştir. Fidel Castro’nun dediği gibi: “Egemenlik kavramı. Amerika Birleşik Devletleri. Buna karşın. bu hakların birinden dahi bizi yoksun etme girişimlerine yanaşmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri hala keyfi ve yasadışı ayrıcalıklar peşinde. Birleşik Devletlerin yada başka herhangi bir gücün. Playa Giron’da paralı askerlerin saldırısı ve ülkemizi işgal girişimi. Bunlar hiçbir ceza almaksızın hava sahamızı giriyorlar. Latin Amerika ülkelerindeki egemen sınıfların gözlerini. Bazı durumlardaysa. Küba.” Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thant. Sovyetler Birliği ile bazı silahların sınırlandırılmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Guantanamo bölgesinde devriye botlarımıza. Dünya’da bu ilkeler hüküm sürdükçe.

Birleşik Devletler ve suç ortağı diğer ülkelerin her türlü yasadışı eylemlerine. Bu temel noktaların hiçbiri kabul edilmedi. Gıtantaııamo Deniz Üssü’nün kaldırılması ve ABD’nin işgali altındaki kara parçasının Küba’ya iade edilmesi. önemsiz olanlar sınır ihlali. paralı askerlere yaptırılacak işgal operasyonlarının hazırlanmasına. bağlantısız ülkeler grubundan olduğumuzu bildirdik. 5. tıpkı bizim gibi emperyalizme karşı mücadele içinde. Başbakanımız Karayiblerde barışın sürdürülmesi için gerekli şu beş noktayı belirtmiştir: 1. Küba. Bu üs bir karargah konumundadır. buna sadakatle uyacak. Katiller ülkemize buradan saldırılmıştır. Ekonomik ablukanın ve Birleşik Devletler’in dünya çapında. Halkımız için daha iyi bir hayat sağlamak amacındayız. Amerika Birleşik Devletleri’ni yönetenlerin yapısını biliyoruz. 2. ortak nitelikte bir yükümlülüğü üzerine alırsa. tüm diğer uluslar gibi haklarını koruyacaktır. ihtiyaç duyduğu silahları topraklarında bulunduracağını. Askeri güçlerimiz hâlâ Guantanamo Deniz Üssü’nden yapılan saldırılara hedefinde. casus ve sabotajcıların ülkeye gönderilmesinin durdurulması. ama o güne dek. sözlü saldırılar . ülkemize uyguladığı ekonomik ve ticari baskıların kalkması. Bunlar arasından. 1964 yılında toplam 1323 provokasyona uğradık. çünkü bağlantısız ülkeler. karasularımıza ve hava sahalarımıza girmeye hakkı olmadığını yeniden herkese duyurmak ister. Bu nedenle. Eğer Küba. topraklarımıza. hava ve deniz yoluyla ülkeye silah ve cephane sokulmasına. Marksist-Leninist olmakla birlikte.Sosyalizmi kurmak istiyoruz. 3. Birleşik Devletler ve Puerto-Rico’daki üslerden yapılan saldırıların durdurulması. hiçbir bedelin onurumuzdan daha yüksek olamayacağıdır. Barış uğruna mücadele edenleri desteklediğimizi daha önce belirttik. Yalnızca bir sayı vermekle yetinelim. ABD personelinden erkek ve kadınların teşhirci hareketleri. Uğradığımız provokasyonları saymaya süremiz yetmeyecektir. yankee provokasyonlarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Emperyalizmin istekleri karşısında. ABD işgali altındaki topraklardan çeşitli maddelerin fırlatılması. Barışı bize çok pahalıya ödetmeyi amaçlıyorlar. Cevabımız. 4. Hava sahamıza ve karasularımıza Birleşik Devletler donanmasına yada hava filosuna ait savaş gemilerinin ve askeri uçakların girmesinin önlenmesi. dünyada ne kadar büyük olursa olsun. İçinde bulunduğumuz Aralık ayının ilk günlerini de sayarsak.

07’de meydana geldi. başka ülkelerde bulunan askeri birlikleri geri çekmeleri. ortalama günde bir provokasyon demektir. Bu yıl 78 kez ateş edildi. topraklarından yabancı üslerin kaldırılması için mücadele veren ülkeleri desteklediğini açıklamak ister ve tüm devletlere. Bu provokatif hareket 19 Temmuz 1964 günü saat 19. Konferansımız. halkların kurtuluşunu ve kendi öz ideolojik. Başbakanımız.5 km uzaklıktaki ABD karakollarından açılan ateşle Ramon Lopez Pena adlı bir Kübalı er öldürüldü. Kuzey sınırından 3. Ancak bizimki gibi disiplinli ve yüksek moralli bir ordu bu tür düşmanlıklara soğukkanlılığını yitirmeden karşı koyabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba halkının ve hükümetinin kararlarına karşı gelerek ve Belgrad Konferansı Bildirisi hükümlerine aykırı olarak Guantanamo’da (Küba’da) askeri deniz üssü bulundurmasını Küba’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı sayar. Küba hükümetinin Guantanamo Deniz Üssü’nde Amerika Birleşik Devletleri ile eşit haklara sahip olmak koşuluyla çözümü onayladığını . politik. askerlerimize ateş açılmasıdır. 26 Temmuz’da bu gibi hareketlerin tekrarı halinde. Daha önemli olanlar arasında. 47 ülkenin katılmasıyla Kahire’de toplanan İkinci Bağlantısız Ülkeler Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı’nda oybirliğiyle şu anlaşmaya kabul edildi: “Yabancı askeri üslerin. birliklerimize saldırılara karşılık verme emri verileceğini açıkladı. Çok ağır provokasyonlarsa Küba tarafında yangın çıkartmak amacıyla sınırın ötesinde sabotaj yapmak. ileri noktalardaki Küba birlikleri sınır çizgisinden uzaklaşma ve gerekli mevziyi inşa etme emri aldı. ekonomik ve kültürel temelleri üzerinde gelişimlerini engellediğini endişeyle göreni konferansımız. Aynı zamanda.. topraklarımıza silah sokulmasını. 340 günde 1323 kışkırtma hareketi. ulusal bayrağımıza saygısızlık edilmesini sayabiliriz. uluslar üzerinde bir baskı aracına dönüştüğünü.ve benzeri davranışlardır. küçük kalibreli silahlarla ateş açılması. derhal üslerini kapatmaları için çağrıda bulunmayı görev bilir.

Nikaragua. Yankee emperyalizmine karşı kanımız ve canımız pahasına savunduk. Venezuela. Amerika Devletleri Örgütü. ne zaman ve. ABD boyunduruğundan kurtulmasını. Haiti. Meksika hükümeti bu önlemlere uymayı reddetmiştir. Şili ve Meksika bu önlemlere karşı oy kullandılar. yaptıkları başka türlü açıklanamaz. Tarih boyunca Latin Amerika’da. Başka ülkelerin iç işlerine karıştığımız yolundaki suçlamalarını reddetmekle birlikte. bu bölgeyi. genellikle Orta Amerika. Dünya kamuoyu önünde. Burada temsilcileri bulunan Latin Amerika ülkelerinden herhangi biri Küba ile ilişki kurmaya karar verirse. Birleşik Devletler. O zamandan bu yana. Birleşik Devletler’in askeri üssü kaldırmak için Küba Hükümetiyle görüşmelere başlamasını talebeder.yy başlarından beri bu acı gerçeği yaşayarak gördü. Küba’yı özgür bir ülke olarak tanımak bize lütufta bulunmak değildir. üyelerine Küba ile diplomatik ve ticari ilişkileri çağrısını yapmıştır. Küba’nın özgürlüğünü. Kolombiya. emperyalizmin saldırıları için gerekli koşullardan biri daha gerçekleşti. bizi saflarından çıkardıktan sonra “enerjik biçimde” suçlamış. Şu son yıllarda. XX. dünyanın neresinde olursa olsunlar desteklediğimizi açıklamayı halkımız ve hükümetimiz adına borç biliriz. Trujillo’nun öldürülmesinin ardından halkın isyan etmesini önlemek için yankee donanması karasuları içine girdi. Halkların “Birleşik Devletler Sömürgeler Bakanlığı” adını taktığı Amerika Devletleri Örgütü. Panama’nın kanal bölgesinde deniz erleri. Meksika. özgürlükleri için savaş veren halklarla olan dayanışmamızı inkar etmeyiz. Bo-livya. Latin Amerika’nın. Kahire Konferansı’nın bu isteğini karşılıksız bıraktı. . Uruguvay. Konuştuğumuz dilin. eşitlik temeline dayanması koşuluyla bunu sevinçle kabul ederiz. Santo Domingo’da. ise ülkelerin içişlerine açıktan açığa karışmaktan rahatsızlık duymaz. savunmasız halkın üzerine soğukkanlılıkla ateş açtı. Bu sayede. bizi birleştiren tarihi ve kültürel bağlara dayandığını bir kez daha belirtmek isteriz. Özgürlüğü. böylece en temel uluslararası yasaları çiğnemiş. kurtuluş mücadelesi verdiğimiz günlerinde kanımız ve canımız pahasına elde ettik. hangi sebeple olursa olsun ülkemize yapılan saldırıları onaylamış. Amacı. saldırıları sürdürmek için sonsuza dek elinde bulundurmaktı.gözönüne alan Konferansımız. Küba da.” Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletleri hiçe saymıştır. istememiz bu sebeptendir. Birleşmiş Milletler Anlaşmasında bahsi geçen egemenlik haklarına kavuşmak için mücadele veren halkları. bizden başkaları da saldırıya uğradı. Latin Amerika’da sadece Meksika ile ilişkilerimizi devam edebildi. Santo-Domingo da bu gerçeği biliyorlar. kültürümüzün ve geçmişteki efendimizin ortak oluşu bizi ayrılmaz kılıyor. Latin Amerika ile yakınlığımızın.

çeşitli ülkelerde bu amaçla yetiştirilen askeri güçleri örgütleyerek. doğrudan doğruya müdahaleyi artıracak her türlü baskı hareketine başvurmuşlardır. satılık hükümetlere ihanetlerinin hesabını birgün mutlaka soracağını açıkça bildirmek isteriz. Venezuela. 1948 Nisanında. Emperyalistler. sadece dünya halklarına ve büyük ölçüde de kendi halkına karşı sömürü ve baskıyı sürdürmeyi amaçlayan bir ülke olduğu apaçık bir şekilde söylenmelidir. sadece orduya ve polise danışmanlık yapmasıyla birlikte. böylelerini koruyanlar. O Dominikalı diktatör Rafael Trujillo 30 Mayıs 1961 tarihinde öldürüldü. Kendi çocuklarını öldürenler. Küba’nın ve Amerika Devletleri Örgütü’nün durumundan açıkça anlaşılmayacak bir dille bahseden bazı delegelere cevap olarak Latin Amerika halklarının bu uşak ruhlu. Gaitan’in katlinden sonra başgösteren ayaklanmanın hemen ardından başkenti ele geçirdi. -Birleşik Devletler. bu ülkede yaşayan siyah derili ve Latin Amerika kökenli insanların yaşama güvencelerini isteyecektir. Trujillo’nun iki erkek kardeşinin Santo Domingo’ya dönmesiyle başlayan halk ayaklanmasının büyümesiyle birlikte. Jörge E. Yine de. sözüm ona özgür kuruluşları savunmak için ülkelerin iç işlerine karışmaktadır. yabancı sermayeye bağımlılığına son vermiş. Kolombiya Liberal Parti lider. askeri görevler görünümü altında yapılır. Bu insanların birçoğu doğuştan ABD vatandaşıdır yada sonradan yurttaşlığa kabul edilmişlerdir. Venezuela’da. üstelik de özgür insanlar olarak yasal haklarını arayan siyah halkı cezalandıranlar kendilerini özgürlüğün bekçileri sayabilirler mi? Bugün.Kolombiya’da. Genel Kurulun. Birleşik Devletler’e bağlı askeri güçler. bu topluluğun . yada derisinin renginden dolayı yurttaşlarını aşağı görenler. Bir gün mutlaka. Birleşik Devletler hükümetinin özgürlük abidesi olmadığı. bütün bu olaylar için açıklama isteyecek durumda olmadığını biliyoruz. uluslararası bir cinayet örgütü gibi davranıyorlar. ayaklanan geniş bölgelerdeki köylü halka karşı uçakla katliam hareketine girişmişlerdir. Bu bölgelerde mevzilenen yankee birlikleri. Artık. Askeri görevliler. siyasetine yön verecek prokonsüllerden arınmış.* Başka ülkelerin içişlerine müdahaleler. baskı ve Latin Amerika kıtasında son zamanlarda sık sık tekrarlanan askeri darbe hareketlerine katılırlar. özgür ve egemen bir devlet olan Küba. Latin Amerika halklarını ezmeye hazırlanıyor. zencileri öldürenleri serbest bırakanlar. Gaitan’ın katledilmesi üzerine Bogotazo diye anılan halk isyanı başgösterdi. Santo-Domingo kıyılarına savaş gemilerini gönderdi. Kolombiya ve Guatemala’da özgürlükleri için savaşan halklara baskı uyguladı. 1961 Kasımında. Washington. Sayın delegeler. bu Genel Kurul daha olgun hale gelecek ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden. kimseye zincirlerle bağlı olmayan.

yankee tekelci kapitalizminin mezar kazıcılarını görmenin endişesini yaşamaktadır. ilerici kitleler. yüzlerce kilometrelik bitmek tükenmek bilmeyen bir yürüyüşle yönetim “doruğuna” ulaşmaya. Latin Amerika Kıtası’nın her tarafında. önemsenmeyen halklarımız. Şimdi. ıssız köşelerinde büyük kentlerindeki trafik karmaşasının ortasında. sömürülen işçiler. aynı duygulan paylaşan ortak düşmanlara sahibolan. bu rengarenk kıtanın her yerinde aynı acılan. bu uğurda acı çekmek ve ölmek istiyor. savsaklanabilecek güçler de var olamaz. dürüst ve yetenekli aydınlar tarafından yazılacaktır. İkinci Havana Bildirisi’nde belirtildiği gibi: Latin Amerika ‘da güçsüz ülke yoktur. Emperyalizmin küçük gördüğü halklarımız. tarihini kanıyla yazmak. bu dev kitle içinde. Bugün Latin Amerika’nın dağlarında ve ovalannda. tarih Latin Amerika’da yaşayan yoksullarını. Şimdiden Guatemala’da. aynı güzel geleceği özleyen ve dünyanın tüm dürüst insanlarının desteğinden yararlanan ikiyüz milyon çocuklu bir ailenin evlatlarıyız. artık emperyalistlerin uykularını bile kaçırmaktadır. kı kıpırdıyor. okyanuslarının ve nehirlerinin kıyısında.karşısında başını dik tutarak konuşabilir ve kendisine verilen “Latin Amerika’nın özgür toprağı” adına hak kazandığını kanıtlayabilir. Bu destan. yaylalarında ve vahşi ormanlarında. insanlar uyanıyor. topraksız köylüler. şimdi ikiyüz milyon Latin Amerikalının oluşturduğu dev sürü karşısında korkuya kapılmış. tarihlerini kendileri yazmak kararındakileri . bu destanı gerçeğe dönüştüreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bu adsız kitle. Bizi hep güçsüz ve uysal bir sürü olarak gören emperyalistler. Artık yalnız başına kalmış halklar sözkonusu değildir. acıyla dolu Latin Amerika topraklarında pek bol bulunan aç yerli halk yığınları. Kendilerine ait olan ne varsa onun uğruna canını vermeye hazır. hergün. kitle halinde mücadele ve düşüncelerle. Kendi tarihine geçmek. Kolombiya’da ve Venezuala’da etkimiz görülmüştür. yüzü gülmeyen. Onlar şimdi yolda. Şimdi. Bizim örneğimiz tüm Latin Amerika Kıtası’nda etkisini gösterecektir. intikam zamanının geldiğini gösteren apaçık belirtiler ortaya çıkmıştır. aynı hayal kırıklıklarını dile getiren şarkılan söyleyen bu rengarenk Latin Amerika. Bugüne kadar küçümsenen. . kaygılı eller ileriye doğru uzanıyor. Bizler avın sefaleti çeken. haklarını elde etmeye doğru gidiyorlar. horlananları hesaba katmak durumundadır. 500 yıldır şunun bunun tarafından birer birer gasp edilen hakları yeniden almaya hazır. önemsiz düşmanlar. yayan. kaderine sessizce razı olmak zorunda bırakılan bu Latin Amerika artık tarihini kendi yazmak istiyor.

Bu çığlık. biricik. Tüm bu olanlar. kendilerinin olan toprağa daha da sarılıyor. Geçen her gün. ovalar boyunca dalgalandırıyorlar. değerleri yaratanlardan. sopalarla. asla geri vermeyecekleri bağımsızlıktan uğruna öleceklerdir. şu ya da bu yönde. gerçek. özellikle de Sovyetler Birliği’nin liderliğindeki sosyalist kamp ülkelerinde anlaşılmış ve benimsenmiştir. tüm dünya halklarınca. uyutulduktan sersemletici uzun uykudan artık uyananlardan oluşmaktadır. tarihin tekerleklerini döndürenlerden. vazgeçilmez. uğruna birşey elde edemeden binlerce kez öldükleri gerçek özgürlüğe kavuşmalarına dek duracağını beklemeyin. www. emeğiyle zenginlikleri biriktirenlerden. YA ÖZGÜR VATAN. Onlar şimdi pankartlar.Onlar şimdi silahlı. ayaklar altına alınmış hakların bu kabaran dalgası. bu dalga daha da büyüyecektir. bunları dağların rüzgarında. onu canları pahasına olsa dahi hiç korkmadan savunuyorlar. bayraklar. yenileri eklenerek devam edecektir. istilacının silahlı kolunu felce uğratan çığlıkla özetlenebilir. Sayın Delegeler. Adalet isteyen bu öfke dalgası. Çünkü bu büyük insan kitlesi “Yeter!” demiş ve yürüyüşe geçmiştir artık. machetelerle. Latin Amerika topraklarından yükselen bu devrim dalgası hiçbir zaman durmayacak. New York’ta. Bugün ölenler. her yönüyle çoğunluktan. Çünkü en büyük sayıdan. kitlelerimizin mücadele kararlılığının dile getiriliş şekili olan.solplatform.org . Taşlarla. Playa Giron’daki Kübalılar gibi. Devlerin bu yürüyüşü gerçek bağımsızlığa. Birleşmiş Milletler’in 19. YA ÖLÜM! (*) Bu konuşma. tüm kıtanın bu yeni iradesi. bastırılmış kinlerin. Genel Kurul toplantısında yapılmış ve 12 Aralık 1964’te “Revolucion” ve “Hoy” dergilerinde yayımlanmıştır. sloganlar taşıyor. hergün topraklan işgal ediyor.