You are on page 1of 1

Slobodn vysiela je najv a najkomplexnej projekt slobodnho a nezvislho mdia v histrii Slovenska.

Projekt zaal ako internetov rdio, ktorho vysielanie je ren v digitlnej podobe. Sasou projektu je aj internetov televzia a priestor pre blogy. Vzhadom k otvorenosti a pravdivom obsahu programov nevidme zatia relnos terestrilneho vysielania. Verme vak, e pomocou vekej podpory verejnosti bude aj tto cesta schodn. Vzhadom k tomu, e toto mdium bude z vekej viny suplova innos verejnoprvnych mdi, ktor absoltne neplnia svoju funkciu, bude tento projekt financovan verejnosou a to formou dobrovonch prspevkov. Tieto prspevky bud pokrva prevdzku, vrobu relci, vlastn propagciu a rozvoj. Podrobn hospodrenie bude zverejovan kad mesiac na webovej strnke.

Ciele projektu:
pravdiv a neskreslen informovanie verejnosti podpora nezvislho a amatrskeho umenia presadzovanie a podpora vonho renia informci a slobody slova otvoren diskusia o problmoch v spolonosti a o problmoch jednotlivcov interaktvnos (vytvorenie rozsiahleho priestoru pre vyjadrenie nzorov verejnosti) pomoc verejnosti formou odbornho poradenstva zka spoluprca a podpora ostatnch nezvislch mdi vytvorenie priestoru pre Slovkov ijcich v zahrani pravideln informovanie verejnosti o udalostiach v zahrani, ktor maj priamy dopad na nau spolonos a s spene odignorovan mainstreamovmi mdiami otvoren diskusia o tabuizovanch a cenzurovanch tmach vytvorenie priestoru pre mladch redaktorov a modertorov, ktor sa bud venova vo svojich relcich zujmom a problematikm mladch pozdvihnutie nrodnho povedomia vchova verejnosti ku kritickmu a samostatnmu mysleniu podpora slovenskej ekonomiky a slovenskch vrobkov

8:00 a 24:00 moderovan as 0:00 a 8:00 hudba a reprzy zaujmavch blokov

Za Slobodn vysiela:
Peter Kriak Boris Korni Norbert Lichtner

Tento projekt je vytvoren pre Vs, ale neme vznikn bez Vaej priamej podpory a pomoci.

http://www.slobodnyvysielac.sk