You are on page 1of 1

KEBANGSAAN MENENGAH SEKOLAI'I

HAJI ZAINULABIDIN
JALANHAMILTON PUISU PINANG 11600
TEL: W2827933/ FAX: 2831799

Ruj.: SMKHZA{HEMFoGV8 {11} Tarikh: 16JANUAR|2013

KEPADA: ZAINULABIDIN PELA'AR HAJI SEMUA BAPA/PENJAGANA'ARIS SMK IBU Tuan/Puan, 2013 PERSEKOI.AHAN AWAL KHAS BANTUAN PETTIYERAHAN PEMBERITAHUAN perkara diatasdirujuk: hormatnya, segala Dengan penyerahan mengadakan akan pihak Abidin Haji SMX Zainul bahawa dimaklumkan Sukacita Z. ketetapan berikut: 2013 Khas Bantuan AwalPersekolahan sebagaimana Tarlkh Masa (Rabul :23Januarl2013 :l2.(Dtengahharl

secara Tuan/Puan anak kepada diserahkan (seratus ringgitlakan itu, Sehubungan wangRM100 3. tarikhtersebut. tunaipada 4. di Latip talian B. En. pertanyaan, hubungi MohdSadri Abdul slla sebarang Jika terdapat

m ga W282793?(sa bun n 104). kasih. terima Sekian, ,BERKHIDMAT NEGARA" UNTUK ANTARABANGSff DI PUI.AU "PENDIDIKAN PINANG PERSADA

Pengetua, HajiZainulAbidin. SMK

o BERSATU DAN MAJU .