You are on page 1of 5

Poglavlje 4 DA-NE 1. Korištenje grafickog korisnickog interfejsa je glavni nedostatak savremenih oprativnih sistema.

NE on predstavalja glavnu karakteristiku savremenih operativnih sistema ODABIR 2. UNICOS i MVS su tipovi: a) Operativnog sistema b) Sekundarne memorije c) Poslovnih servera. 3. Koja od ponudenih opcija ne predstavlja proizvodaca operativnih sistema: a) HP b) IBM c) DDR d) Sun DOPUNI 4. Koja je savremena podjela operativnih sistema? To su: - server operativni sistem - desktop operativni sistemi 5. Šta su desktop operativni sistemi? Ovi sistemi se danas najčešće koriste, najrašireniji su. Najznačajnije je to što kućni i poslovni desktop sistemi-personalni računari rade pod ovim operativnim sistemima. Najzastupljeniji je Windows. A pored njega tu su i drugi sistemi u upotrebi MacOs i OS/2, Linux. 6. Šta predstavlja hibernacija? Hibernacija je proces koji omogućava da se računara „ugasi“ ali na način da zapamti sve pokrenute procese, aplikacije i izgled okruženja. Na narednom „paljenju“ vraća se na indentično stanje radnog okruženja operativnog sistema. U tom procesu računar sprema komplatan sadržaj RAM-a na har disk. 7. Koje su osnovne karakteristike UNIX operativnog sistema UNIX je operativni sistem pod kojim obično rade moćnije mašine, one koje spadaju u klasu servera i radnih stanica. Glavne odlike ovog operativnog sistema su: – Sistem je pisan na jeziku visokog nivoa (C jezik), te je stoga vrlo fleksibilan i portabilan. – Ima relativno jednostavan korisnički interfejs. – Omogućava portabilnost aplikacija. – Koristi hijerarhijski fajl sistem što omogućava lako održavanje i efikasnu implementaciju. – Ima jednostavan i konzistentan interfejs ka perifernim jedinicama. – To je višekorisnički (multi-user), višezadaćni (multi-tasking) operativni sistem. – Podržava mnoge programske jezike kao što su C, C++, Fortran, Cobol, Lisp, Prolog. – Ima veliki broj programskih biblioteka za aplikativni razvoj. – Razvojem X Windows okruženja, UNIX konačno dobija grafički korisnički interfejs. 8. Koje su osnovne karakteristike Windows NT server operativnog sistema? Windows NT Server (Windows Server) je višezadaćni i višekorisnički server operativni sistem firme Microsoft. Neke od najznačajnijih karakteristika Windows NT Servera su: – posjeduje performanse server sistema, – podržava remote access service (RAS), – podržava tzv. fault tolerance sistem (tolerancija pogrešaka), – uključuje Internet informacijski server (IIS), – GUI-bazirana sistemska administracija, – podrška za Macintosh klijente,

LAN. Konverzija iz digitlane u analognu formu zove se modulacija. NE Brzina prijenosa podataka izražava se u bitima u minuti. INFORMATIKA – poglavlje 5. 2. X – 25. 12. Oni konvertiraju digitalne signale iz računara i transmisijskih stanica na jednom kraju.– dodatne mrežne usluge. između ostalog dijele na: a)Analogne i digitalne b)LAN i uređaje za konekciju na internet c)COM i USB 7. Šta su modemi? S mrežnim karticama modemi su najtipičniji predstavnici komunikacijskih uređaja. 11.Šta su to nevođeni mediji? Nevođeni mediji osiguravaju prostor za prijenos podataka elektromagnetnim talasima. MAN i WAN su tipovi: a) računarskih mreža b) Sistemskog softvera c) Operativnog sistema 9. Modemi se uvjek koriste u paru. Frame Relay. VPN. T1. Navedite neke od WAN tehnologija. (knjiga profesora Bajgorica) DA/NE 1. Xdsl 13. u analogne signale koji se mogu transmitirati putem običnih telefonskih linija. Modem na drugom kraju komunikacijske linije konvertira prispjele podatke iz analogne ponovo u digitalnu formu na terminalu primaocu ili računaru.Koja od ponuđenih opcija ne predstavlja komunikacijski uređaj: a) Switch b) Thumbnails c) Hub d) Router 8. ISDN. DA BUS. T3. Dva osnovna tipa signala koje prenose komunikacijsi mediji su: a) Vođeni i nevođeni b) Analogni i digitalni 6. DA Analogni signali prenose informacije u formi jedinica i nula. 4. Koje su najčešće tehnologije za pristup internetu? . NE ODABIR 5. FDDI. a obrnuto – demodulacija. Telefonske linije. prsten i zvijezda su topologije računarskih mreža. pri čemu nema klasičnog vođenja kao kod kablova. – Windows NT direktorij sistem (NTDS). Internet Explorer i Firefox su: a) Web browseri b) E-mail programi c) Programi za rad sa bazama podataka DOPUNI 10. ATM.Komunikacijski uređaji se. Koaksijalni i optički fiber kablovi su vrste vođenih medija. 3.

Od kojih aplikacija se obicno sastoji aplikacijska platforma u savremenom poslovanju? U sacremenom poslovanju aplikacijska platforma se obicno sastoji od sljedecih aplikacija: 1. Ovo znaci 1.standardne Office aplikacije(Word.Business Intelligence Applications)aplikacije koje imaju za cilj poboljsanje procesa odlucivanja u poslovnom sistemu . godine u XEROX-ovom laboratoriju. što je blizu 600 stranica teksta u sekundi.Prema podacima sa Ciscove web stranice.aplikacije za podrsku odlucivanju(Decision Support Systems. i to preko bežične lokalne mreže koja prenosi podatke kroz zrak putem sistema radiofrekvencija. Debelog Ethernet-a maksimalna duzina kabla je 500 m. BASIC. Da li i na koji način se računari mogu povezati u mrežu bez kablova kao komunikacijskih uređaja? Mogu. objektno-orjentirani su tipovi: a) programskih jezika b) mrežnih uredaja c) aplikativnog softvera. prijenos podataka vršio se preko 50 ohmskog koaksijalnog kabla brzinom od 10 Mbps. (ovo pitanje ne znam je li tacno) 15. bazirani na korištenju satelitske tehnologije Mobilni bežični sistem (Mobile Wireless) baziran na korištenju WAP. 14. danas je standardna brzina prenosa podataka 100 Mbps. Supply Chain Management(SCM) sistema i Customer Relationships Management (CRM) sistema. a maksimalan broj stanica na jednom segmentu je 29. PL/1 au tipovi: a) neproceduralnihjezika. DA ODABIR 2. Ada. Po prvobitno uspostavljenjoj tehnologiji. moze se reci da je savremeni oblik implementacije sistema za obradu transakcija u formi ERP sistema uz koji obicno ide implementacija tzv.itd) 2. 85 posto LAN mreža danas u svijetu je bazirano na Ethernet porotokolu.2 miliona karaktera u sekundi. Fasta Ethernet. 3. U posljednjih nekoliko godina izrađeno je i uvedeno nekoliko standarda na području LAN bežičnog komuniciranja.Ethernet je kreiran 1975. COBOL. WML protokola. a sa repeaterima 2. Ethernet je protokol koji se koristi za umrežavanje računara u lokalne mreže.Kad je u pitanju ova tehnologija.Excel. Pascal.56K modemska dial-up konekcija ISDN konekcija Xdsl tehnologija Kablovski modemi Fiksni bežični sistem (Fixed Wireless). 3. 4. Objasnite Ethernet mrežni protokol. FORTRAN su: a) vrste sistemskog softvera b) sredstvo pomocu kojeg programeri kreiraju softver c) ERP paketi. neproceduralni.aplikacije za obradu transakcija(Transaction Processing Applications)-aplikacije koje obuhvataju i obradjuju podatke u okviru poslovanih procesa u toku odvijanja poslovnih operacija . Poglavlje 6 DA-NE 1. mada vec postoje i gigabitne Ethernet kartice. Kod tkz. DOPUNI 5. In-house i Off-the-shelves su modeli razvoja i implementacije aplikacijske platforme bazirane na ERP rješenjima. b) programskih jezika zasnovanih na postulatima umjetne inteligencije c) proceduralnih jezika. Kod tankog Etherneta maksimalna duzina kabla je 185 m.tkz. Proceduralni. WAE.5 km.

korisnik moze startati taj program. Nacin na koji se ppodaci povezuju u odredjenoj bazi podataka determinira tip baze podataka koji moze biti hijerarhijski.Kompajler prevodi izvorni (source)kod u tzv. 6. 3.Kao primjer mozemo navesti organizaciju podataka o studentima na univerzitetu. 8.Shodno navedenom pristupu mozemo definirati aplikacijsku platformu odnosno aplikacijsku stukturu savremenog poslovnog informacijskog sistema.Programer pise program u nekom konkretnom programskom jeziku. 9. Koje su faze u procesu kreiranja programa? Faze u postupku kreiranja programa su sljedece: 1. Šta su baze podataka? Baza podataka je integrirana kolekcija logicki povezanih fajlova.model entiteta i relacija i objektno orjentirani.C. redundance podataka(ponavljanje) -podrzavanje dijeljenja podataka -osiguranje integriteta.Programer upucuje racunaru zahtjeve za kompajliranje.mrezni. 4.Ako se radi o slozenijim problemima prije pisanja samog programa. 5.Operativni sistemi pod kojima racunari rade i aplikacije koje kreiraju odredjene fajlove koriste poseban sistem notacije za odredjivanje tipova i naziva fajlova.broj indexa.aplikacije za elektronsku trgovinu i elektrosnko poslovanje (Electronic Commerce Applications) Navedene aplikacije se obicno instaliraju i implementiraju odvojene i u razlicitim vremenskim intervalima.relacijski.spredšit. Nakon sto je generiran izvrsni kod za program.Linker povezuje sve objektne fajlove i generira tzv.aplikacije za komuniciranje i suradnju (Messaging and Collaboration Applications) 5.Nakon sto je program napisan on se pohranjuje (save) u odgovarajucu datoteku i to se naziva izvorni kod(source code). Koje su glavne prednosti DBMS? Kao glavne prednosti DBMS-a mogu se navesti sljedece : -eliminiranje ovisnosti izmedju programa i podataka -reduciranje ili potpuno uklanjanje tzv.Svaki od ovih atributa u bazi podataka se implementira putem odgovarajuceg polja.Obje datoteke su kreirane koristenjem vi text editora na UNIX masini i sacuvane pod imenom : prvic.smjer.prosjek itd.entitet u kojem se evidentiraju podaci je student koji ima vise atributa(obiljezja)koji ga pisuju kao npr.sigurnosti i zastite podataka -poboljsanje mogucnosti pristupa podacima -smanjenje troskova razvoja i odrzavanja programa .aplikacije za upravljanje dokumentima (Document Management Applications) 6. ime.slike itd i ponekad se naziva i dokument(document file).Ovaj kod se prosljedjuje loaderu koji izvrsava program.program za bazu podatka.Format jednog ovakvog fajla ovisi o aplikaciji koja ga kreira (program za obradu teksta.spol.Skup svih polja (atributa) za jednog studenta naziva se slog.koresteci odgovarajucu naredbu koja ovisi o konkretnom programskom jeziku ili selektirajuci odredjenu ikonu ili komandu s menijia koja se odnosi na „compile“ opciju.Ovaj kod se dalje prosljedjuje linkeru.prezime.izvrsni (executable) kod.c odnosno prvi.programer moze struktuirati i vizualizirati rjesavanje problema koristeci graficke tehnike 2.rijeci.ali je odredjen stepen integracije neophodan za efikasno funkcioniranje sistema u cjelini.) Programski fajlovi sadrze instrukcije koje „govore“ racunaru kako da obavi neki zadatak.graficki program itd.adresa. 7.Ovim fajlovima govorili smo u dijelu o programiranju. Koja je razlika izmedu podatkovanih (data files) i programskih fajlova (program files)? Podatkovni fajl moze da sadrzi brojeve.Stoga je znacajna uloga seste klase aplikacija u ovoj klasifikaciji-aplikacija ili alat za sistemsku integraciju(Enterprise Application Integeration).4.dok je skup svih slogova predstavljen fajlom ili datotekom.U tom slucaju.objektni kod (object code).koristeci bilo koji editor teksta.

OmniPag omogucava direktno konvertirnje razlicitih formi.com)imaju daleko vece mogucnosti u pogledu kvaliteta skeniranog dokumenta.tabela i ostali slozeniji elemenata na dokumentu.Excel i sl.recognita.tabela.caere.prva verzijaa je napravljenea u Madjaraskoj (www.Proizvodjaci skenera prilikom kupovine ovog uredjaja obicno iisporucuju jednostavniji OCR softver koji konvertira dokument u text fajl ali bez formata .Najznacajnija prednost Recognite ja u podrsci u konvertiranju karaktera velikog broja jezika (vise od 100 svjettskih jezika) .hu) ali ga je kasnije kupila gore spomenuta kompanija Caere.OCR (Opticač Character Recognition) je softver koji obicno ide u kombinaciji sa skenerima i sluzi za konvertiranje dokumenata u tzv.Pored standardnih mogucnosti skeniranja.10.Kompleksniji OCR paketi kao sto su OmniPage i Recognita firme Caere (ww.Recognita je bio prvi pravo OCR softver.“soft-editable#format tj u racunarske fajlove koje je potom moguce koristiti u okviru Worda ili neke druge aplikacije. Šta je OCR softver? OCR softver.Korisnik pruza mogucnost koristenja Wizarda za skeniranje i konvertiranje dokumenata u razlicite formate fajlova.slika.cak i sprešit tabela sa sadzajedm s papirnog medija u elektronski formata )Word.).