You are on page 1of 13

Cuprins

Introducere......................................................pag. 3

Tânărul – viitor părinte..................................pag. 4

Importanța valorilor creștine în familie.........pag.7

Concluzii...........................................................pag.11

Bibliografie.........................................................pag.12

copii delicvenți. De aceea. creșterea copiilor etc.) 2 . în societate familii model. la o bere” să-și spună că prin aceste distracții cu totul și cu totul afară de Dumnezeu s-au achitat de datoria mucenicească a fi model de creștini autentici. încearcă. etc. de vedere). căsnicie. pentru că : se sesizează la nivel mondial o criză a familiei (criză din toate pc. copii cu probleme fiziologice. bunătatea. Astfel. ci.).. Însă. ect. prin lectura adiacenta. Ce răspunsuri se pot da la frământările fiecăruia? Tot din experiența celor trecuți puțin prin căsnicie aflăm că : ” familia care nu are ca temelie valorile creștine ușor se destramă”. și Biserica prin nașii de cununie. un standard creștin pe care trebuie să-l imite.Introducere Cum să întemeiez o familie creștină? Aud adeseori întrebarea aceasta ori de cate ori deschid subiectul fie cu cei căsătoriți fie cu cei necăsătoriți. Mi-am ales această temă. nici puterea financiară și nici focul dragostei. să pot vedea și punctul de vedere al Bisericii cu privire la anumite probleme (mai mult bioetice) din cadrul familial (avorturile. care ușor se stinge când apar problemele. se cere tot mai pregnant. îndelunga-răbdare. Cum să fac să fie bine la mine în familie? Cum să le transmit copiilor dragostea pe care o am față de ei când știu ca dacă îmi voi petrece mai mult timp alături de ei îmi pot pierde servicul? Cum să răspund provocărilor apărute în preajma unei soții care nu mai e cum trebuie? Ce fel de jumătate să-mi aleg in așa fel încât să nu mi se pară un calvar căsnicia? Iată câteva întrebări pe care fiecare om fie casătorit fie nu le are. din practică sa arătat că nașii nu-și mai înțeleg rolul pe care îl au (predominant duhovnicesc) în fața tinerilor noi căsătoriți. anumite aspecte și probleme legate de căsătorie. psihice. a vrut ca noua familie să aibă un model. prin diferite întâlniri ”la un mic. de o complexitate rar întâlnită. ci valorile promovate de Biserică (blândețea. un ajutor în problemele pe care le va întâmpina. să reușesc să mi se lămurească. Într-un anumit fel. cei mai bătrâni decât noi și-au dat seama că în viața de familie prioritate nu are nici unirea trupească.

fie nu este condamnat. la nivel ontologic. Nivelurile ridicate de suiciduri. avorturi. Îi mai deranjează ”carnea”. și nici de cand se nasc căci e prea târziu. fie se condamnă. Părinți și copii. Mega.2 Viitorul copil pe care îl vom avea ca părinte este posibil pe de o parte să-și aibă caracterul primit deja iar noi ca părinte doar îl vom șlefui sau. țigări. 3 . părinții înșiși. pe de altă parte. Simeon Kraiopoulos. 2005. încă de la vârsta copilăriei trebuie să se pregătească pentru ca atunci când se vor căsători să poată trăi împreună ca unul singur. Bizantină. pag. 2009. răzvrătirea împotriva autorității statului. băuturi alcolice. părerile sunt împărție. au inimă românească și suflet de creștin. 1 2 Cuvintele Părintelui – Un ghid al frumuseți lăuntrice. nici la 3 ani pentru că e prea târziu. Ci cu 10 înainte! Adică. droguri tari.1 Acest lucru este adevărat. Ed.- de ce a ales Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române ca anul acesta să fie numit ”Anul familiei”? Ce se ascunde în spatele acestui demers? Tânărul – viitor părinte Referitor la tânăr. Iar când acest tineret va crește. pentru a-i putea ajuta pe copiii care-i aduc pe lume să devină oameni sănătoși. ultimele studii de psihologie. Cluj – Napoca. arată că singurul răspuns la întrebarea: ” când trebuie să mă îngrijesc de educația copilului?” nu este nici când copii au 5 ani pentru că e prea traziu. pag. 54. a părinților etc. scăderea puterii de memorizare și legări de simple silogisme. 168. să se înțeleagă și să poată da naștere cuibului cald care se cheamă familie. dar de fapt. viitorul copil să fie format în totalitate de educație pe care o primește în familie. noi nu avem de unde știi asta. nici la un an pentru că e prea târziu. fie este condamnat. București. membrii vii ai Bisericii și sfinți în veacul cel veșnic. Toate aceste informații nasc un semn de întrebare referitor la viitorul familiei. se va ridica un popor de creștini ca o dumbravă frumoasă de stejari”. comportament deviant în urma consumării de etnobotanice. Ed. Spunea Înaltpreasfințitul Iustinian Chira că ”nu avem voie să ne condamnăm tineretul. Arhim. De ce? Pentru că. însă dacă privim statisticile referitoare la problemele tinerilor se constată că are loc o decădere morală în masă. Structural ei sunt creștini.

Tinerii. Spun asta pentru că. astfel.3 Și aici pot adăuga o mică întâmplare(116). Credința strămoșească. curați sufletește și trupește. Iași. celulă nervoasă care ajunge să formeze viitorul copil. Deja ca viitor părinte ai responsabilitea de a fi atent ceea ce îi lași .În primul caz avem de a face cu un copil care îi este predominant caracterul unui părinte. Vedem. Iată o altă responsabilitate. ”moștenirea” ce o lasă copilului îi formează viitorul. și toate celelalte se vor adăuga vouă”(Matei 6. Sunt o oglindă a comportamentului părinților. Astfel. așa cum am menționat. aceea de a-ți educa copilul. Partenerul de viață dacă este un bun creștin te va ajuta să împlinești acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos. Arsenie Boca. pag. familia și copii născuți în lanțuri. Ajungi să îți dai seama de viața dusă de părinți înainte și în timpul căsătoriei prin prisma copiilor. războiul acesta nevăzut împotriva ispitei curviei este foarte dur și trebuie tărie. duhovnicii ne îndeamnă ”să alegem partenerul de viață după calitățile spirituale. Se cunoaște faptul că pruncii imită ceea ce văd. în zilele noastre. 270. ceea ce face părintele în tinerețe (și mai ales în tinerețe) rămâne în memoria genetică a celulei nervoase. Să ne amintim că Domnul Hristos a spus: ”căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. este de asemenea foarte important. ereditar. pricepere.33). De aceea. 4 . 3 Pr. mai exact după calitatea vieții lui duhovnicești. Se cuvine ca tinerii care vin în fața Sfântului Altar să fie feciori. 2009. curaj. Tot ceea ce facem nu rămâne ascuns ci se ”așterne” în caracterul copilului pe care o să-l avem. cel în care tu ca părinte îi modelezi viața copilului tău. răbdare și dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu ca să îl poți duce până la sfârșit”. Ce alt dar mai de valoare pot aduce tinerii miri dacât neprihănirea? Tinerii care își păstrează fecioria până la Cununie pot fi asemănați cu mucenicii. copilului tău. Ed. Al doilea caz. prima posibilitate în care tânărul este responsabil de ceea ce face în tinerețe căci.

Să fim conștienți de valoarea noastră ca părinte în fața copilului. pentru că va deveni dezordonat și poate face multe lucruri vătămătoare pentru el și pentru cei din jurul lui. așa cum nu trebuie să cadă în această atitudine extremă. Să cadă și chiar să se lovească un pic.”6 Acei 7 ani de acasa rămân ca o ștanpilă adând înrădăcinată în viitorul om de mâine. părinții nu-l vor lăsa pe copil necontrolat în casă. 2003. Să nu uităm care este și valoarea Botezului asupra copilului. De aceea vedem. . să murdărească un pic! Nu este posibil să stea cineva cu biciul în mână și să păzească permanent copilul și săi spună: ”Am spus să stai acolo. Importanța menținerii legăturii cu Biserica. Desigur. 103. să plece să și să vină liber.. Vrea să stai lângă el. cit. să răvășească un pic camera . Ed. Simeon Kraiopoulos. oricât ni s-ar părea de riscant.4 ”Părinții trebuie săi ajute pe copii lor încă de la o vârstă mică să-și asume răspunderea pentru ei înșiși”. să se simtă liber. că acei copii care au crescut ”în Biserică” au o viață mai apropiată de legile lui Dumnezeu și majoritatea băieților sunt atrași de a se face preoți. Ceea ce am dobândit în mediul familiei ne rămâne pe tot parcursul vieții.nu de puține ori auzim pe părinți spunând: ”Nu așa!” ”De ce plângi?” ”De ce cazi?” ”De ce te-ai lovit?”. 4 5 5 . tata sau cei mai mari și după aceea imită. precum și de multă povățuire. Are o influiență covârșitoare atitudinea părinților față de anumite lucruri exterioare copiilor. Copilul prima dată se uită cum face mama.5 ”Părinții au datoria să ajute acest mic om să se miște liber. și să nu te miști!”. pag. Împărtășirea pâna la o anumită vârstă.. Cuviosul Paisie Aghioritul. Dar. Nu necotrolat. Evanghelismos. Prezența familiei la rugăciune. Viața de familie. dar liber. pag. Chemarea lui Dumnezeu în viața copilului se face mai ales de către părinți. să-l mângâi. 122. Idem. Această făptură minusculă trebuie să se dezvolte liber. să-l săruți”. nu de puține ori. nu în afara orcăror rânduieli și a orcăror principii. tot așa nu trebuie să cadă nici în cealaltă extremă. București. pag. Op. 6 Arhim. 29-30.”Copilul are nevoie de multă dragoste și afecțiune. să-ți spună problemele lui.. Toate aceste detalii se memorează și au influiență majoră în mod inconștient asupra copilului.

înveșnicește copilul. 6 . tânărul – viitor părinte. că ceea ce se întâmplă în familie se memorează în mod inconștinet la nivel de subconștient în copil și că Dumnezeu. trebuie conștientizat că ceea ce va face în tinerețe va rămâne impregnat în copilul pe care o să îl aibă. mai ales prin botez.După cum am văzut până acum.

precum și oarecare vreme de după aceea. Meritul omului în fața lui Dumnezeu nu este în ceea ce știe ci în ceea ce face. ci doar că oamenii(și oamenii Bisericii) și-au făcut un Dumnezeu după neputințele lor. vremea necurăției. iar dacă aceasta este și însoțită de plăcere ea este o bucurie lăsată de Dumnezeu oamenilor. 7 . cele 3 zile de post pe săptămână(miercuri și vineri. Acum să vedem ce ar trebui să transmită mediul familial. ce trebuie promovat copilului. vremea oprită cu mare asprime este toată vremea sarcinii. Tocmai de aceea oamenii primilor secole erau atrași spre creștinism tocmai datorită faptului că viețuirea în familie era foarte înaltă.cele 4 posturi mari de peste an. vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi.Importanța valorilor creștine în familie Am amintit mai sus că totul se transmite de la mediu înconjurător înspre copil. sărbătorile și zilele asupra sărbătorilor. iar luni numai dacă este voință). vremea de slăbiciune sau de boală a unuia dintre soți. De aceea familia creștină(ambii soți trebuie să fie creștini practicanți) trebuie să știecă: binecuvântată este unirea dintre soți spre rodire de copii. Însă dacă numai soții amândoi sunt învoiți pentru rostul rodirii de copii. pentru cei ce au luat parte la ele. vremi oprite sunt acestea: . vremile de tulburări și războaie. precum și toată vremea alăptarii. Acum dacă vedem o viețuire destul de păcătoasă asta nu înseamnă că idealurile nu mai există.

Nebunii. De morți să nu aveți frică. dar împotrivindu-vă păcatului. evitând păcatul. chiar dacă ar fi aceasta o mucenicie neîntreruptă. Căci câtă vreme sunt numai trup. Ajutați-le. răbdând toate de la ei. I Cor. sunt printre morți și când află despre Dumnezeu și suflet. - de la încetarea semnelor femeii. De aceea sunt opriți de la căsătorie: a. ”Femeia să se teamă de bărbat!” cand Hristos este capul bărbatului (Ef. Îndrăciții. Vârsta îngăduită pentru fete: de la 18-20 ani. Prin rabdarea chinuririi de la ei. 8 . 22-24. n-are ce sfat de mântuire lua de la dânsul. Cu necredincioșii nu e cu putință viața curată. Până când cineva este în afara credinței creștine dreptmăritoare. nu se mai întâmplă: crime de avort. Cei căsătoriți după sfatul sau cu sila de părinți. Toată teama să vă fie de păcat. să se înțeleagă la petrecerea frățească. b. 11. Văduvii să ia văduve. nici vouă să nu vă fie teamă. Fără Hristos este mort. fărădelegea desfrânării și alte spurcăciuni. c. a chemării de copii. tot ceea ce face e păcat și păcatul îi este lege. acolo să nu mergeți. 5. dar când capul lui e păcatul și ”dumnezeul lui e stomacul”. însă am văzut și la depărtarea asta copii însemnați cu păcatul amestecării de sânge și cu sănătatea zdruncinată pentru totdeauna) Cei prea deosebiți de vârstă(peste 7 ani). d. Rudeniile de sânge până la gradul opt(verii de-al IV-lea grad îi în găduie pravila bisericească. în care nu cred. De cei ce nu se tem de Dumnezeu. Slabii de minte și cei cei cu boli lumești. care socoteau averea – patima lăcomiei – n-au dus până la capăt bun. boli de nervi și slăbiciuni primăvăratice în trup. învie din morți și încep pocăința.- cei ce se dovedesc neroditori. Băutorii. căci pe aceasta au avut-o și Sfinții. pot fi biruiți de Dumnezeu și înviați din moartea în care trăiesc. Averea toată s-a împrăștiat.3). iar sfatul morților duce la moarte. Urmând așa. Necredincioșii în Dumnezeu nu pot avea parte de Taina lui Dumnezeu. iar pentru băieți: de la 25 ani. încetează și datoria căsătoriei.

că siliți Taina lui Dumnezeu.7 Deasemenea.Lasă măcar una. De aceea cei ce robesc la patimi trebuie să dovedească întâi îndreptarea de toate patimile și să ajungă la credința lucrătoare. căci astfel numai înmulțesc răul între oameni. Soția i-a spus cu o voce blândă: . Blândețea glasului ei i-a înmuiat inima soțului: Toate de le-aș pierde.(Starețul Paisie Aghioritul)”9 7 8 Pr. una câte una. numai pe tine nu vreau să te pierd. Op. și a început să le spargă. Până la cununia Bisericii. totul se sfințește: se sfințește nu numai mâncarea. Arsenie Boca. Pentru că mâncarea nu era gata. Galați. Celuilalt. Cu credință în Dumnezeu o scoatem noi la capăt. Sofia. făcând treburile casei. Ed. îi este cu putință. nu i-a fost cu putință întâi. 187. 9 . Celui ce crede în Dumnezeu și ține posturile și are un duhovnic. București.41. pag. 9 Cum să întemeiem o familie ortodoxă – 250 de sfaturi înțelepte pentru soț și soție de la sfinți și mari duhovnici. cei patru bunici. apoi să întemeieze căsătorii. se roagă. Și fete și băieți. Dintre acestea enumerăm: Răbdarea (necazurilor venite din partea unuia din soți. în lume și în Biserică – ”sfințiți-vă viața. Nu începeți căsătoria cu păcatul. a luat farfuriile. Când gospodina. mai osândind și pe alții împreună cu dânșii. ca să ai în ce să mânânci.Cercetați ce purtări au avut părinții. și-L veți avea împotrivă. pag. în familie trebuiesc exersate virtuțile creștine. cit. nu-i va fi nici pe urmă. Patericul mirenilor – pilde pentru secolul XXI. ci și cei care o mănâncă.”8 Rugăciunea acasă. 94 – 97. străbunicii. Ed. 2004. Danion Vasile. Cartea Ortodoxă(Egumenița). a serviciului). toți sunt datori a avea fecioria nestricată. a copiilor. 2011. căci așchia nu sare departe de trunchi. pag. . ”soțul vine mânios acasă pentru că fusese dat afară de la servici.

un bărbat a ajuns pe patul de spital. lăsându-mă pe mine să muncesc. la vecernie putem lipsi din când în când. sâmbătă venim la vecernie. că suferea foarte mult din pricina duredilor 10 Danion Vasile. la care mergem în fiecare duminică. Pentru că dacă doi oameni se iubesc. Ci de faptul că în viața de familie. Or. venea cu mine. îi făceam pe plac. niciodată nu am căutat numai sporirea mea duhovnicească. Părintele ne-a spus că în timp s-ar putea să iubim mai mult vecernia. 58. Când putem vedea piesa Duminică seara. Ci trebuie ca amândoi să privească urcușul duhovnicesc ca pe o comoară de mult preț. Și soțul meu s-a purtat la fel cu mine. și apoi am ținut cont de mine. Op. – Dar e mia important teatrul decât vecernia? – Nu. – cum adică? Întreabă finul. deși el ar fi preferat vecernia. nefiind vorba de liturghie. bucuria lor este să vadă că celuilalt îi este bine. cit. deoarece a făcut-o mai mult plângând. Dar concertele nu prea se repetă. Ci întotdeauna am căutat să fie el folosit.- Spovedania la acelaș duhovnic – ”Nașa le spune finilor: . Dar la fel se întâmpla când îl rugam să mergem la vreun concert. încțt nu ne mia trebuie nici teatru nici concerte. și plecam împreună. Nu despre asta vroiam să vorbesc. Dar. 10 . ci îl lăsam pe el să o citească mai întâi. ne prinde bine un moment de respiro. fiecare trebuie să țină seama de starea celuilalt. comuniunea are nevoie de liertate. nu o citeam eu prima. Dar nu ne-a impus nimic. – Și de ce vă lasă părintele? – pentru că vrea să ne ferească de ispita formalismuliu în care cad unii care vin la slujbă ca la armată și o ascultă ca niște soldați. Slujba e un moment de comuniune cu Dumnezeu. cum ai duce un cadavru. și. – când cumparam vreo carte duhovnicească. fără să țin cont de soțul meu.”10 - Adevărată iubire – În urma unui accident. Dacă în vreo sâmbătă seara mai era treabă de făcut în casă. Sau. deși aș f preferat să merg la slujbă. că oricum nu de multe ori lipsim de la vecerniile de sâmbătă. în nici un caz. în care cel mai important lucru este sporirea duhovnicească a soților. Duhovnicul nostru ne-a spus că. Ca să-i facă o bucurie. Și după osteneala unei săptămâni. soția i-a făcut prăjitura prefereată și i-a adus-o în salon. în loc să mergem la vecernie.. pag. dacă din când în când își dorea ca într-o sâmbătă seara să mergem la o piesă de teatru. nu pleca singur la vecernie. Nu îți poți duce soțul sau soția în cârcă.de cand m-am măritat. astfel se ajunge la rutină. Ci mă ajuta la treabă.

Sunt și alte asemenea. că analizele au arătat că ai nevoie de dulce. termin-o tu. Op. Cuviosul Paisie Aghioritul. Dacă Dumnezeu vroia. dar timpul nu ne mai permite să vorbim despre ele. – Stai liniștită. Înainte de a pleca acasă.Iartă-mă. nici nu au vrut să guste. Dar soțul nu prea vroia să mănânce. Să nu o arunci. ajutorul îl primim în familie și mântuirea se câștigă și în familie. 11 . mănâncă. nu i-a spus. pag. nu e bună deloc.bărbatului ei. Soțul ei a gustat și și-a dat seama ce se întâmplase. Și te rog.11 Bărbăție și silință12. Au zis să te gândești la ei și să mănânci. pentru a nu o mâhni. nu te mai obosi. În general vedem că viața noastră este formată în familie. O să o arunc la gunoi.. 233. ia. 11 12 Idem. a uitat să pună tocmai zahărul. pag. Dar. că pentru tine am făcut-o. Și maine nu trebuie să imi mai aduci nimic. nu fi supărat. Gustând. soția l-a mai rugat o dată: .Hai.Hai. uite că încep eu bucata de prăjitură. cit. Soția îl tot îmbia: . 64. dând vina pe lipsa poftei de mâncare. a zis doctorul că pot veni acasă. soția și-a dat seama de ce soțul ei nu părea prea dispus să mănânce: . Îți aduc maine alta. Copii au spus să îți aduc ție toată tava. îți ieșea asta.

Să le îndrepe privirea către Hristos. pe de o parte tanărul trebuie să fie responsabil cu viața pe care o are până la căsătorie. 13 14 Cuvintele Părintelui – Un ghid al frumuseți lăuntrice. 161. O soție aleasă. Copii au nevoie de un cămin curat.”14 Iată două concluzii ale lucrării de față.pag.”13 ”Copilul e sânge din sângele tău. au fost înghițiți de mediocritate pentru că au avut soții nesăbuite care i-au tras mereu în jos în lumea lor mărginită. pentru că El. iar pe de altă parte. Să fim cu luare aminte și să spune mai departe ce am aflat astăzi. e carne din carnea ta. de o familie luminată și plină de pace. cum să trăiască. este firul firav de viață pe care tu l-ai făcut să încolțească. o soție potrivită lângă omul cu chemare este cel mai mare dar a lui Dumnezeu. Copilul trebuie învățat cum să se poarte. Idem. căci dacă privirea lui e acolo. pag.Concluzii ”O soție înțeleaptă lângă un suflet mare. căci totul se transmite. 29 – 31. cum să gândească. întotdeauna se face soclu pentru soțul ei pe care îl ridică. părintele trebuie să-și fixeze privirea spre Hristos.. Iisus Hristos. este mugurul pe care l-ai făcut să înmugurească. 12 . Nenumărați oameni înzestrați s-au pierdut. pe Cine să-L considere Domn și Stăpân ai Său. îl ajută să stea unde îi e locul în fața lumii.. la fel va fi și a copilului. este Salvatorul lumii și îndrumătorul tuturor.

Cartea Ortodoxă(Egumenița). București. Ed. Patericul mirenilor. Simeon Kraiopulos. 2006. București. Tinerii. Galați. Ed. Bizantină. Ed. Cluj – Napoca. Cum să întemeiem o familie ortodoxă – 250 de sfaturi înțelepte pentru soț și soție de la Sfinți și mari duhovnici. Cuvintele părintelui – un ghid al frumnuseții lăuntrice. Părinți și copii. Viața de familie. Credința strămoșească. Ed. 2009. 2004. familia și copii născuți în lanțuri. Ed. Arhim. București. Sofia. Cuviosul Paisie Aghioritul. Mega. Evanghelismos. 2003. 2009. Pr. EIMBOR. Arsenie Boca. Ed. Ed. 2011. Iași. Danion Vasile. 2005. 13 . București.Bibliografie Biblia sau Sfânta Scriptură.