You are on page 1of 2

• Grunden för demokratin i Sverige började under 1800 talets mitt, med medborgarassociationer och folkrörelser.

• Mötesfriheten utvecklades, i och med att förbudet emot att hålla religösa möten i hemmen upphävdes. • År 1974, antogs en en regeringsreform som gav folket den offentliga makten. Allmänna rösträtten, infördes dock så sent som år 1921. • Politiska demokratins triumf är dock inte global. Svenska vuxna, har under sina levnadsår sett nation efter nation, frigöra sig från ett auktoritärt styre och bana väg, emot ett demokratiskt idealsamhälle. Kampen är dock lång och ständig. Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/2468?setEnableCookies=true Demokratins utveckling i Rumänien 1938 fick kvinnorna rösträtt och jämställdheten mellan man och kvinna uppstod. Lagen om jämställdhet avsåg på ´´fullkomlig jämställdhet mellan de två könen´´. Så småningom började kvinnorna att få bättre utbildning och möjlighet att kandidera i riksdagen mm. • 1947 infördes kommunismen i Rumänien och pågick ungefär 45 år. Innan dess hade Rumänien varit en monarki. Kungarna tillhörde dynastin Hohenzollern och vår sista kung är Mikael I som lever fortfarande. • Trots att kommunismen var inte alls uppskattad i Rumänien och människor hade det mycket svårt, det var under den tiden som Rumänien åstadkommit det största framsteget i hela sin historia. Det stod i partiets manifest att all skulle vara jämställda, och på sätt och viss det var det: alla utnyttjades. • 1989 kom revolutionen och byttes styrelseskicket till demokrati.

• Man pratar nu om demokrati och främjar demokratiska begrepp som jämställdhet och att alla ska ha rätt att göra sin röst hörd, men vi får inte riktigt uttala oss. Vi känner oss inte delaktiga i beslut och jämställdheten mellan män och kvinnor är mera till namnet och till gagnet. Det är fortfarande män som har fördelar och det finns fortfarande fördomar när det gäller kvinnor. • Alla statliga fastigheter började antingen privatiseras eller säljas till främmande investerare. Medborgarna förlorade sina jobb och ekonomin som blev plötsligt en marknadsekonomi sjönk. • • • Om vi nu har en demokrati måste man lyssna på folket. Det tar faktiskt mycket mer tid än 24 år att skapa en demokratiskt styrelseskick Demokratins utveckling kan inte ske på en gång utan måste vara et delmål process.

• Detta innebär att man ska se på andra länder, jämföra, se vad som funkar eller inte, härma det som är nyttig, ta bort det som är dålig. • Det går inte bara att kalla sig demokratisk. En sådan demokrati är skyldig att vara kortvarig.

se/sb/d/504 •Från vikingatiden och fram till 1800-talet hade kvinnor inte särskilt mycket att säga till om.Men människor har blivit uppmärksamma och känsliga om landets framtid och pratar mer och mer om att återkomma till monarkin (särskilt nu när kronprins Niklas. •1980 kom lagen om jämställdhet.ro • “Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. •1947: Karin Kock blir den första kvinnan in i regeringen. den så kallade jämställdhetslagen. •Under 1850-60talet kom den första vågen utav jämställdhet. kung Mikaels barnbarn har bestämt sig att bosätta sig i Rumänien och överta tronen när det behövs) eller till och med till en bättre form av socialism. Källa: Wikipedia. som har den lagstiftande makten. Källa: http://www. .” Citat från regeringskansliets hemsida. Historia. •1922: de första kvinnorna väljs in i riksdagen. under den perioden började kvinnor i USA att förmedla sitt budskap och därigenom starta olika rörelser. Regeringen verkställer riksdagens beslut och tar fram förslag till nya lagar eller lagändringar.regeringen. vilket betyder att all offentlig makt utgår från folket. På nationell nivå representeras folket av riksdagen.