You are on page 1of 3

Patrimoniu de afectatiune in lumina O.U.G NR.44/2008.

1. Persoana fizica autorizata (PFA): – nu poate fi titularul unei intreprinderi individuale; – nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar. 2. Intreprinderea individuala: – nu are personalitate juridica; – poate angaja cu contract de munca terte persoane; – daca titularul intreprinderii individuale decedeaza, mostenitorii sai pot continua activitatea acesteia prin numirea unui reprezentant. 3. Intreprinderea familiala: – nu are personalitate juridica; – nu poate angaja terte persoane, cu exceptia personalului auxiliar; – este formata din cel putin doi membri ai familiei; – membrii unei intreprinderi familiale autorizate pot actiona simultan ca PFA sau ca titulari al unei intreprinderi individuale. In cazul dizolvarii, PFA, titularii intreprinderii individuale si membrii intreprinderii familiale raspund in limita patrimoniului de afectatiune (daca acesta a fost creat) si, in completare, cu patrimoniul personal, in masura in care patrimoniul de afectatiune nu este suficient pentru acoperirea tuturor obligatiilor. Patrimoniul de afectatiune reprezinta „totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora“ – art. 2, lit. j).

dupa caz. 44/2008). meseriile. comerciala. anterior emiterii autorizatiei de catre autoritatile publice locale. respectiv 5 zile lucratoare. sens in care actualul act normativ diminueaza in mod semnificativ barierele administrative care generau grave disfunctionalitati in desfasurarea normala a respectivelor activitati. desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili. a). G. De asemenea. ordonanta prevede documentele ce trebuie depuse la Registrul Comertului de catre persoanele. cetateni ai Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European care vor sa desfasoare activitati economice in Romania sub cele trei forme mentionate (aceste documente sunt prevazute in anexa la O. merita subliniat faptul ca Legea nr. cetateni romani. pasii care trebuiau parcursi de catre solicitanti diferind de la o primarie la alta. 13 alin. Persoanele care solicita autorizarea sub una dintre cele trei forme depun documentele necesare la Registrul Comertului care va emite certificatul de inregistrare si. ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres. 300/2004 prevedea obligativitatea parcurgerii unei proceduri de inregistrare in Registrul Comertului. acestea erau interpretate in mod diferit de autoritatile locale desemnate cu aplicarea lor. Astfel. nr. 2 lit. Cu toate ca vechiul cadru legal continea reglementari unitare privind autorizarea. industriala. U. certificatul de inscriere de mentiuni in 3. calculate de la momentul depunerii acestor documente – art. in scopul obtinerii unui profit“ – art. In final. (2). prin activitate economica legiuitorul intelege „activitatea agricola. .Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile.

arhitectură. de a genera vânzări importante. Calitatea vadului comercial este condiţionată de caracteristici fizice (urbanism. într-o anumită măsură. de operatorii de comerţ şi servicii prezenţi pe acel amplasament. Un anume amplasament place.) . atrage. în centre comerciale). Vadul comercial este determinat în mare măsură de comportamentul cumpărătorilor. oferta de mărfuri şi servicii. de variabile psihologice. în timp ce altul -cu caracteristici fizice identice. vizitat de clienţi potenţiali sau consumatori. mobilarea şi utilarea spaţiilor de comerţ şi servicii.Vadul comercial este un concept complex şi o variabilă măsurabilă. . eventual – este ocolit. amplasamentul în localitate în raport cu alte centre de interes. de a fi observat. El reflectă potenţialul unui amplasament de a atrage clienţi. Firma=(com. este simpatic. circulaţie. Vadul comercial al unui amplasament este variabil în timp şi determinat. oferă satisfacţie. integrarea în aglomerări de spaţii de comerţ şi servicii. în acelaşi timp.numele sau denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.