You are on page 1of 2

OSNOVNI SUD NOVI SAD

Mirjana Petrovic iz Novog Sada, Branka


Radicevica br. 25/14
2. Petar Petrovic iz Novog Sada, Branka Radicevica br. 25/14
PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
Predlagaci su zakljucili brak dana 01.05.1990. godine.
DOKAZ: Izvod iz maticne knjige vencanih Predlagaci su odlucili
da sporazumno okoncaju brak. DOKAZ: Saslusanje predlagaca

Predlagaci su se sporazumeli oko deobe zajednicke
Na osnovu svega navedenog, predlagaci predlazu da sud po
sprovedenom postupku donese sledecu
PRES UDU
Predlog se usvaja u celosti.
Razvodi se brak predlagaca iz Novog Sada
i iz Novog Sada zakljucen dana 01.05.1990.
godine pred maticarem grada Novog Sada, upisan u Maticnu
knjigu vencanih za 1990. godinu, pod brojem 555555/1990.
Utvrduje se da su predlagaci suvlasnici na po 12 (jednu polovinu)
zajednicke imovine koju cini jedan stan povrsine 50 m2 u Novom
Sadu u ul. Branka Radicevica br. 25/14 i pokucstva u tom stanu,
dok ce putnicko vozilo marke Renault Megane registarski broj NS
007 JB pripasti predlagacu
Svaki predlagac snosi svoje troskove. U Novom Sadu, dana
01.03.2011. godine
1. ______________ 2. ______________