Ahmed (Omer) ZARIFI-BABA ZBIRKA SAVJETA I UPUTA

II DOPUNJENO I ISPRAVLJENO IZDANJE SARAJEVO, 1397—1977. Mome AZIZU — mubarek Hadži Hafiz Husni ef. Numaroagiću posvećuje ovu radnju Adem Karađozović Ibni Adem Izdavač ADEM KARAĐOZOVIC Sarajevo, Remzije Omanovića 18 Štampa NIŠP »OSLOBOĐENJE«, Sarajevo Za štampariju: Graf. inž. PETAR SKER"; Prvo izdanje Zbirke savjeta i uputa, izašlo 1970. godine, davno je već rasprodato. Međutim potražnja i interes za ovo Ahmed Zarifi-Babino djelo je i danas velika.*) Radi toga smo odlučili ponovo ga iz. Koliko nam je poznato na prvo izdanje ovog djela osvrnuo se samo Aleksandar Popović u svome radu La literature Ottomane des Musulmans Yougoslaves Essai de Bibliographie Raisonnee (Journal Asiatique, Anne 1971). Tu doslovno stoji:152. Karaduzović Adem, Ahmed Zariti Baba. Zbirka savjeta i uputa (Recueil de conseil et d'indications), trad. du ture, introduetion et index par A. K., Sarajevo 1970. 1 vol. in-8; 120 p. Traduction en serbo-croate d'un extrait du diwan et deux poemes bien connus (Pendname et Tasawwufname) du mystique Ahmed Orner Zarifi Baba de Ruščuk (mort en 1210/1795), avec une malodroite introdudtion sur son influence en Bosnie. Au—dela de toutes sortes d'insuffisantes, cettepu-blication est interassante pour la co-mprehension de la my-stique musulmane populaire dans les Balkans aux XVIII et XIX siecles. A la memoire de Fehim Bajraktarević (1889-1970), pion-nier de rorientalisme yougoslavie.« (152/1/ Karaduzović Adem, Ahmed Zarifi Baba, Zbirka savjeta i uputa, preveo sa turskog jezika, uvod i klasifikacija knjige A. K. Sarajevo. 1970. Prevod na srpskohrvatski jezik, jednog izvoda iz divana i dvaju dobro poznate poeme (Pendname i Tesavvufnama) od mistika Ahmed Omer Zarifi Babe iz Ruščuka (umro 12;0-1795) sa nevještim uvodom o njegovom utjecaju na Bosnu. Pored svih vrsta nepotpunosti ova publikacija je interesantna za shvaćanje narodne muslimanske mistike na Balkanu u 18. i 19. vijeku. Za uspomenu na Fehima Bajraktarevića (1889-1970), pionira orijentalistike Jugoslavije.) dati. Ovo, drugo izdanje je ispravljeno i dopunjeno. Tekst djela je pregledan i ispravljen. U Predgovoru je dodat popis dvanaest imena. Dato je nešto više podataka i o mehrum Hafiz Omeru Palošu. Rječnik stranih riječi i stručnih izraza također je prerađen, ispravljen i dopunjen. On je rađen u glavnom prema Kamusi-turkiji Šemsudina Šamije Frašerija i Turcizmima u
1

srpskohrvatskom jeziku Ahdulaha Škaljica. Uz pjesmu Kalenderi dato je objašnjenje o šathijjatu i tome kako ga treba razumjeti. Uvjereni smo, da se uza sva nastojanja, opet potkralo grešaka, pa molimo čitaoce, da to uvaže i oproste, jer pri ovome poslu, namjera nam je bila čista i iskrena.

Uvod Allah dž. š. će slati ovom umetu na svakih stotinu godina onoga, koji će mu obnoviti vjeru. Hadisi šerif »Pojava islama1) naročita je Allahova dž. š. dobrota i milost. U stoljećima koja su slijedila, njegovo širenje zadobiva svjetsku slavu i neprocjenjljivu vrijednost. Ljudi koji su imali udjela u tom sretnom poslu, prvo su počeli sa analiziranjem dubokog smisla Kurana (a. š.) i njegova tumača, Pejgamberova Hadisa. Zatim su iz njihovih zapovijedi i propisa stvarali zaključke i donosili odluke. Odmah iza toga započeo je opći i snažan pokret proučavanja i istraživanja eksaktnih i prirodnih nauka. Uistinu, više je nego začudno, kad se sjetimo, da u tim stoljećima, uprkos toga, što je papir bio rijetka stvar, a o štamparijama da i ne govorimo, jer im tada ni pomena nije bilo, ali su ipak nebrojene knjige raznovrsnog sadržaja napisane i vrlo ukusno opremljene. Još više nas iznenađuje to, kad se uzmu u obzir tadašnja saobraćajna sredstva, a to su isključivo deve i konji, da je ipak jedna rukom pisana knjiga*) Dio uvoda iz knjige »Šejhul-Ekberi ničin severim« od Mehmed Ali Ajnije, profesora historije filozofije na »Medresetul — Iršadu« u Istanbulu. Izdanje iz 1341. godine po Hidžri ga u Buhari, kroz vrlo kratko vrijeme, prenijeta čak u Španiju (Endelos). Isto tako, na zapadu napisane knjige, od ruke do ruke prenosile su se u Perziju i Turkestan. Sve je ovo jasan i nepobitan dokaz islamske ljubavi prema nauci i velikoj žeđi islamskih naroda za njom. Uprkos poznatih Renanovih2) i njemu sličnih pisaca i njihovih lažnih naklapanja o islamu kao i raznih uništavanja i nasrtaja na islam u tim vremenima, i dan danas nam rukom pisane knjige iz tih stoljeća samo protivno dokazuju. Ovaj misaoni pokret islama koji traje od šestog do sredine sedmog stoljeća, još nije bio okrnjen nasrtajima Krstaša sa zapada i Mongola sa istoka, pa su svakog momenta nicali sve novi i novi mufessiri, muhaddisi, historičari, pisci, pjesnici, jezikoslovci, matematičari, liječnici i drugi, kako u Endelosu, tako i u drugim islamskim zemljama kao u Egiptu, Siriji, Iraku itd. Kao pandan (takmac) visoke škole »Nizamijje« u Bagdadu, bila je početkom sedmog stoljeća po Hidžri otvorena visoka škola »Mustensarijja«. U isto doba, kako u Mosulu, tako i u Kairu, Damasku, Konji i drugim mjestima, nalazila su se visoka učilišta. Ali osim nabrojenih vrsta stručnjaka i književnika, susrećemo i jednu klasu neobično sposobnih i visoko učenih ljudi, kojima sličnih ne vidimo u prvim stoljećima islama. Ako im se malo više pažnje i obazrivosti pokloni, vidjećemo, da su oni, možemo slobodno reći, bili dostojni nosioci viših saznanja Kešfi-esrara«3). Kao što je svojevremeno Kumejl ibn Zejjad od Selmana Farisije, a Hasan Basrija od Imama Ali ibn Ebu Taliba (r. a.) ovu uzvišenu nauku u nasljeđe primio, tako su nebrojeni drugi, koje ćemo niže nach.vesti, preko Maruf Kjerhije, Habib Adžemije, Sirri Sekkakije, Džunejd Bagdadije, Fudajla, Ibrahim Ed-hema, Bišrul-Hafije,
2

Ruvejma, Hatemul-Esama, Ibrahimul Havvasa (kaddesallahu esrarehum), tu »Me-arifi-ledunnijju«4) kasnijim pokoljenjima u nasljeđe i amanet predali«. U prvoj polovici drugog stoljeća poslije Hidžreta prvi koji je osnovao tekiju u Damasku (Sam) i prvi koji je javno bio priznat sufijom bio je Ebu Hašim Kjuft. Već se tada počelo sa stvaranjem i sre-đivanjem zbirki o ovoj vrsti uzvišene nauke, kao što su djela: Kutul-kulub od Ebu Talib Mekkije (preselio 386/978-979.), Kitabut-tearuf od Kjel-Abadije (preselio 386/978-979.), Risaletul-Kušejrijje od Abdul Kerim Kušejrije (preselio 465/1072-1073.), Ava-riful-mearif od Šihabuddin Ebu Hafiz Omera Suh-reverdije (preselio 632/1234-1235). Kao daljnji nosioci ove časne nauke pojavljiva-li su se u malim vremenskim razmacima ili u isto vrijeme i uspjeli da uspostave svoje tarike: u Turke-stanu Ahmed Jesevi, prvi tesavvufski mufesir Muhamed ibn Husejn ibn Muhamed es-Sulemi (rođen 325/936-937., preselio 412/1021-1022.), u Bagdadu Gavsi-Azam Abdul-Kadir Gejlani (rođen 470/1077--1079., preselio 561/1161-1162.), u blizini Basre Sejjid Ahmed Rifai (rođen 500/1106-1107., preselio 578'" 1182-1183.), Ibrahim Dessuki (rođen 633/1235-1236., preselio 686/1287-1288.), u Tunisu Ebu Hasan gazili (preselio 656/1258-1259.), u Fezu Abdusselam Esmer, u Španiji (Endelos) Ebu Dedjen (preselio 594§1194-u Španiji (Endelos) Ebu Medjen (preselio 594/1194-1164-1165. u Mursiji-Španija)5), u Belhu Mevlana Dželaluddin Rumi (rođen 604/1207-1208., preselio 671/1272-1273.), u Buhari Šejh Behauddin Nekšiben-di (rođen 718/1318-1319., preselio 792/1390.), Sejjid Ahmed Bedevi (rođen 569/1173-1174., preselio 679/ 1280-1281.), u Horasanu Hadži Bektaš Veli (preselio) Od Allaha darovane spoznaje pojedincima. 5 ) Mnogi od ovih učenjaka nisu umrli prirodnom smrti, već su pogubljeni ili otro vani od strane vlada jućih krugova a po odluci vjerskih nazovi učenjaka. 2 ) Ernest Renan, francuski književnik, filozof i filolog. Bio je dLrektor Kolež de Franca i član Akademije nauka u Parizu. Njegova potpuno netačna naklapanja o islamu oborena su historijskim činjenicama i po raznim priznatim piscima. *) Tumačenje suštine značenja tajanstvenosti. vesti, preko Maruf Kjerhije, Habib Adžemije, Sirri Sekkakije, Džunejd Bagdadije, Fudajla, Ibrahim Ed-hema, Bišrul-Hafije, Ruvejma, Hatemul-Esama, Ib-rahimul-Havvasa (kaddesallahu esrarehum), tu »Me-arifi-ledunnijju«4) kasnijim pokoljenjima u nasljeđe i amanet predali«. U prvoj polovici drugog stoljeća poslije Hidžre-ta prvi koji je osnovao tekiju u Damasku (Šam) i prvi koji je javno bio priznat sufijom bio je Ebu Hašim Kjuft. Već se tada počelo sa stvaranjem i sre-đivanjem zbirki o ovoj vrsti uzvišene nauke, kao što su djela: Kutul-kulub od Ebu Talib Mekkije (prese-lio 386/978-979.), Kitabut-tearuf od Kjel-Abadije (preselio 386/978-979.), Risaletul-Kušejrijje od Ab-dul 'Kerim Kušejrije (preselio 465/1072-1073.), Ava-riful-mearif od Šihabuddin Ebu Hafiz Omera Suh-reverdije (preselio 632/1234-1235). Kao daljnji nosioci ove časne nauke pojavljivali su se u malim vremenskim razmacima ili u isto vrijeme i uspjeli da uspostave svoje tarike: u Turke-stanu Ahmed Jesevi, prvi tesavvufski mufesir Muhamed ibn Husejn ibn Muhamed es-Sulemi (rođen 325/936-937., preselio 412/1021-1022.), u Bagdadu Gavsi-Azam Abdul-Kadir Gejlani (rođen 470/1077--1.079., preselio 561/1161-1162.), u blizini Basre Sejjid Ahmed Rifai (rođen 500/1106-1107., preselio 578/ 1182-1183.), Ibrahim Dessuki (rođen
3

Šejh Jujo (preselio 1119/1707-1708.). a. u Horasanu Hadži Bektaš Veli (preselio4) Od Allaha darovane spoznaje pojedincima. Imami Musa Ćazim.).). u Sarajevu Šejhuš--šujuh Ibrahim ef. u Sarajevu Šejh-šehid Hadži Muhamed ef. a. u Španiji (Endelos) Ebu Dedjen (preselio 594§1194-u Španiji (Endelos) Ebu Medjen (preselio 594/1194-1164-1165. Bistrigija (preselio 1069/1658--1659. u Pruscu Ajvaz Dede (prese-lio 1049/1640-1641.).). već su pogubljeni ili otrovani od strane vladajucih krugova a po odluci vjerskih 792/1390. preselio 671/1272-1273. Imami Husejn. Imami Muhamed Bakir. Sejjid Ahmed Bedevi (rođen 569/1173-1174. Bošnjak Sejh Mevlana Ajas — instruktor sultana Mehmeda Fatiha. a.). u Sofiji Bali Baba. preselio 792/1390.) kao i zadnji u ovom stoljeću u ovim krajevima.). u Bosanskoj Posavini Šejh Hamza Orlović (pogubljen 964/1556--1557.). Kaddesallahu sirrehum. preselio 1054/1644-1645. Imami Ali Riza. u Starom Baru Hasan Dede (pre-selio 1034/1624-1625..).). — znameniti tumač Fusu-sul-hikema Muhjuddina Arebije).)..). pa i na Balkanu od kojih navodimo neke: u Beogradu Šejh Šula. 4/625-626-38/658-659 3. preselio 679/ 1280-1281. Hadžijamaković (pogub-ljen 1295/1878. Bošnjak (rodom iz okolice Livna. sin Imami Musa Ćazima 40/660-661-50/670 4 .. preselio 686/1287-1288. u Belhu Mevlana Dželaluddin Rumi (rođen 604/1207-1208. sin Imami Husejna r. u Zvorniku Hasan Kaimi Baba (preselio 1091/1680-1681. Imami Zejnul Abidin.).633/1235-1236. u Travniku Sejjid Ilhami Baba (pogubljen 1236/1821. sin Imami Alije r. 57/676-677-80/699-700 4. Imami Džafer es-Sadik.). od ove vrste uzvišene uleme Šejh Hadži Hafiz Husni ef. u Fezu Abdusselam Esmer. u Anadoliji Hadži Bajram Veli (preselio 833/1429-1430. u Mursiji-Španija)5).). Tevekkuli Dede (preselio 1080/1669-1670. u Ruščuku Šejh Ahmed (Omer) Zarifi Baba (preselio 1210/1795-1796. u Uzicu Šejh Muslihuddin (pogubljen 1052/1642-7 1643. na Oglavku kod Kiseljaka Balta oglu Šejh Abdurrahman Sirri Baba (preselio (1263/1846-1847.)..). Šejh Abdulah ef. 127/744-745-153/770 5. u Mostaru Šejh Fevzija Blagajac (preselio 1160/1747.).). Sadudin Džebavi (rođen 593/1196-1197.). U Živčićima kod Fojnice Šejh Hasan Baba (preselio 1317/1899-1900..).). a on je: Ime Rođen Preselio 1. Imami Ali el-Murteda. sin Imami Zejnul Abidina 195/810-811-214/829-830 6. u Libiji Sejh Muha-med Senusi (rođen 1206/1791-1792. u Tunisu Ebu Hasan Sazili (preselio 656/1258-1259. preselio 1274'' 1857-1858.u Leskovcu Šejh Mehmed. Numanagić (preselio 1349?1931. 5 ) Mnogi od ovih učenjaka nisu umrli prirodnom smrti. u Budimu Đul Baba. Imami Hasan. u Mostaru Alauddin Ali Dede (preselio 1007/ 1598-1599.). sin Imami Muhamed Bakira 231/845-846-231/845-846 7.. u Buhari Šejh Behauddin Nekšibendi (rođen 718/1318-1319. sin Ebu Talibov 23/599-3/624-625 2.).). Svi ovi spomenuti učenjaci tesavvufa kao i drugi vežu svoje učenje za takozvani »Silsilei zeheb« (zlatni niz). sin Imami Džafer es-Sadika 255/868-869 -255/868-869 8. Kaddesallahu sirrehum. sin Imami Alije r. Ovi su stekli brojne i vatrene sljedbenike po svim krajevima svijeta. u Živčićima kod Fojnice Šejh Husejn Baba (preselio 1239/1823-1824. preselio 700/1300-1301.

Dična i ugledna starina. postao hafizi-Kuran. ispustio je svoju veliku i plemenitu dušu Hadži Hafiz Husni ef. izazivali su opći interes kod ta-mošnjeg svijeta i pribavili mu opće poštovanje i privrženost. u tančine je poznavao tefsir i hadis i govorio je uz maternji jezik još: arapski. Na koncu je otišao u Kairo. sin Imami Hasana 220/833-257/870-871 el-Askeri 260/873-874 -266/879-880 Nestao Šejh Hadži Hafiz Husni ef. turski a drži se da je u perzijskom imao malo ravnih među našim svijetom. .9. a da nikad nije »rekao a neizvršio«. a zatim u Carigradu. jer je nosio zelen saruk. to ga je njegova nana plemenita Morićka uzela sebi u Sarajevo. š. sin Imami Ali en-Neki-a 186/802-218/830 12. aprila 1931. Ovdje donosimo u cijelosti napis koji je izašao u listu Gajret od 16. sin Imami Muhamed Teki-a 7/735-148/765-766 11. koje je održavao. godine. a zadnji put je hadž obavio 1899. Svoje dalje školovanje nastavio je pred tadaš-njim muderisom Misrijine medrese. Imami Ali en-Neki. u subotu 4. gdje je i završio nauke i uzeo idžazct. Istog dana su njegovi zemni os-taci pokopani u Visokom u Velikom groblju pokraj Velike ćuprije. Njegova predavanja na medresi. zilkide 1349. Kad se je povratio u svoje rodno mjesto Fojnicu. Numanagić rodio se u Fojnici ravno prije stotinu godina. a u sedmoj godini.) od oca Ibrahima i majke Der-više. radio je do svojih osamdesetih godina. to jest godine 1272. kada je imenovan za muftiju u Travniku. Iza toga se uputio u Medinei muneveru i u tamošnjoj medresi »Mahmudijji« proučavao nauku o hadisi-šerifu. gdje je završio mekteb u dvanaestoj godini.). Numanagić. poznatim pod imenom Zelenak. kada je na vlastito traženje penzio-niran. kada je stigla Allahova zapovijed »Irdžri-i« (Vrati se svome Rabbu . koju je on predano. Tri puta je išao za sebe (bin-nefs) na hadž. Medine i Carigrada. a napisao ga je S. Pored toga što je bio hafizi-Kur'an a. godine po Hidžri (4. vazovi. povrativši se svome Praizvoru. te navršivši određeni broj nefesa. aprila 1931. Zečević: »U praskozorje. Prvu naobrazbu primio je u Fojnici. po Hidžri (1853. svome rodnom mjestu. šejhom Sken-derpašine tekije u Sarajevu poznatim učenjakom Šejh Arif ef. gdje se zadržao dvije godine slušajući predavanja tamošnjih učenjaka i produbljujući svoje već stečeno znanje. Imami Muhamed Mehdi. sin Imami Ali Riza-a 61/680-681-75/694-695 10. muderis i bivši travnički Muftija. god. spokojno i smi-reno primio. u kojima je pri-kazan život i rad ovog našeg velikana i uzora. u subotu ranom zorom 16. . odmah je postavljen za muderisa na tamošnjoj medresi. On je učenik triju najznamenitijih islamskih gradova: Meke.. Zatim je svoje naukovanje nastavio u Istanbulu. aprila 1931. kao i uopće njegova učenost i pravo islamsko vladanje. odakle je kasnije došao u Sarajevo i učio u medresi. proputovao je Hidžas i Tursku i na taj način upotpunio svoje veliko 5 . Tražeći nauku u dalekom svijetu. Imami Hasan el-Askeri. Pošto je u ranim godinama ostao bez svojih roditelja. godine) preselio na Ahiret. Imami Muhamed Teki. ukrašena velikim vjerskim znanjem. godine. godine. Povodom preselenja na Ahiret mubarek Hadži efendije napisani su brojni članci. Poslije penzionisanja Hadži Hafiz Husni efendija se opet vratio u Visoko i tu ostao do časa. Na položaju muftije ostao je do 1927. Kurdom. Meki i Medini. Kasnije je prešao za muderisa u Visoko i tu je ostao do godine 1914. Njegova naobrazba bješe mnogostrana i veoma velika.

koja su naravno urodila plodom. Njegovu veličinu ispoljava nedavno otvorena tekija u Pruscu. svijet je iz okolnih mjesta pohrlio u Visoko. U Travniku je ostavio mnoštvo slusalaca svojih bezbrojnih predavanja i nanovo osnovanu i prije nekoliko godina otvorenu tekiju. tužno se razliježe salla sa munare. Travnik. kuda je povorka prošla. kazujući mu i predavajući tefsir. Zenice. da što. Javljeno je u Sarajevo. koji fatihom odavaše posljednju počast. na kojem je položaju ostao do godine 1927. Tada se opet vratio u Visoko. I ako se je kasno saznalo. Njegova će djela jasno govoriti o njegovoj veličini i uvijek će ostati u najljepšoj uspomeni. Ovo svoje zadnje vrijeme poklonio je narodu. Zenicu i Fojnicu odakle su poznanici i poštovaoci pohrlili da odaju posljednju počast velikom ulemi i dobrotvoru. Iza dženaze su stupali drugovi rahmetlije s carigradskog univerziteta. derviši su zaučili Kelimei-tehvid. Vrativši se u domovinu isprva je bio muderis u Fojnici i Visokom na medresi. Kad je prva lopata zemlje udarila u naslo-ne. Fojnice i ostalih okolnih mjesta došlo mnogo ljudi i ako se kasno saznalo i vrijeme bilo kratko do pogreba. mnogi su ljudi redovito dolazili na njih čak iz Sarajeva. čim je bio umirovljen. samo je jedan dio mogao stati dok su ostali išli u druge džamije klanjati ikindiju. dok iza kratke bolesti nije preselio na bolji svijet. gdje je rahmetlija proveo svega nekoliko dana prilikom hodočašća na Hajvatovicu. kad je morao napustiti svaki rad i leći u postelju. Takođe je iz Sarajeva. Smrt H. Hafiz Husni efendije odjeknula je nenadano i porazno da su se mnogi njegovi poznanici u čudu i sa zaprepaštenjem upitali: »Sta bi!« Već ranim jutrom cijelo je Visoko zamuklo zbog nenadanog događaja i jedni su drugima izjavljivali saučesće i ako nisu nikakav rod rahmetliji.znanje. što je unijelo još više žalosti i tuge i u onako ožalošćenu pratnju. Merhum je svugdje. jer se je svako jag-mio da što više zemlje nabaci. Poslije dženaze namaza krenula je tužna. povratio se u Visoko i počeo sa neumornim radom. a da se vidi koliko su mu predavanja bila cijenjena. hadis i mesneviju. Svijet je šutke prolazio kraj džamije i sa poštovanjem i žalošću učio Fatihu. Kako maloprije spomenuh. Početkom svjetskog rata imenovan je muftijom u Travniku. s pu-ta u sveta mjesta i iz njegova kruga slušalaca i poštovalaca. Cijelo Visoko snijelo je rahmetliju od kuće do pred džamiju. sve do svoga umirovljenja. ne žaleći ni velikih materijalnih žrtava. jer nisu imali željezničke veze. urodio je preporodom medrese i tekije. Iz Travnika su ljudi pohrlili automobilima. Svi prozori na kućama bili su načičkani ženskim glavama. prekinuli su Kelimei-tehvid jecaji sakupljenih i svakome su tekle suze pri zadnjem rastanku. koliko smo u njemu izgubili. jer je sa sveg srca radio za islamski boljitak. iz koje se je privremeno i pomalo dizao. nošena na rukama. ali će istom budućnost pokazati. Njegov boravak u Visokom. ne tražeći od toga nikakve koristi ni hvale.. Zatim mu je proučena hatma. Za kratko vrijeme grob je zatrpan. Nije bilo moguće prići dženazi. koja se visoko uzdizala iznad povorke. više hizmeta 6 . Nastupivši na novi most. gdje je bio sijao dobra djela. Pred džamijom je kroz cijelo vrijeme bilo mnogo pobožnog naroda. ali veličanstvena povorka prema groblju. Ustrcptašc srca ra-žalošćenom narodu i ljudi pohrliše u džamiju mnogo prije vremena da dobiju mjesto. u kojoj je najviše običavao klanjati. I ako je džamija prostrana. gdje je ostao sve do svoje smrti. pa je zato ostao nezapažen široj masi. Po malo je svijet sa strane pristizao. Radio je bez prestanka sve do polovice ovogodišnjeg Ramazana. Pred ikindiju.

terekki itmede her gun. dijanet perver insanler. Pisao je na orijentalnim jezicima. da vjerno sve opišem. tohum ećdićleri etfal. Tešekkur itmedže kadir degil. Nakon pogreba svijet se rasuo. Nakon tevhida i žalosnih razgovora. Okurler hem hunerle din. Okunur medresesinde hadis ve fikh ve tefsir. koju je ispjevao povodom osnivanja visočke muslimanske Kiraetha-ne. Dil ojnar medresesi var. ićinde dahi tekjesi. akli ehli diraj et hem fetanet ehli sanatle. kaldim tehajjurle. emma anin husnun nihajet jok. svijet se razišao. proučen je tevhid za dušu rahmetlijinu. Heman Fejjazi Akdesden dilerim gidželer gunduz. Mnoštvo se svijeta moralo vratiti. tehajurde kalur. a neki su krenuli kućama. Pred jaci ju se je opet proučila hatma u dupke punoj semahani tekije. Kasida6) glasi Kasida Vudžudi vadžib ehli sena ve ehii hamde čok šukjur-ler ola daim. hem tehijjat selam ehle. ol kjerem ashab ve ihsane muderisluk vazifesile geldim bu ajane. Ve eknafi hasen vari. a što mi ne dozvoliše mlade sile. to molim da mi se oprosti. iderler sedžde Rahmane. Kiraethanei islam dahi česurde mevdžuddir. Dženabi Hakk ide andžak bizi memnun rahmetle. D. Fakir onbeš sene evvel. Terekki itmede her gun. Mnogi su kurrahi hafizi učili iz raznih mjesta. jer mi je nakana bila dobra. Me-ćatib hem medarisi dolu anlerin čodžuklerle. jer su nenadno otputovali i posao ostavili. bakan anin enzari. Hakikat daijanem čok onlardan gordum ihsanler. Mehal hurem ve rahna muzejen gajet etrafi. Kim dahi sarf ve nahv mantik ve bazi džuzijat ile. Ne dirsen az dirim. Gidže gunduz onlar mešgul. Fakir idim ičinde bir vakit namdar rijasetle. Henuz fevkinde bir aza zaifi ittiler ala. djelima mu se ponosimo i za njega Fatihu učimo!« Mubarekj Hadžiefendija je imao i pjesničkog dara. što nam do-kazuje i sljedeća njegova kasida. Cijela je tekija odjekivala od zanosa prema Stvoritelju. Nidže mevsuf adem var guzel etvar ve sifatlle. Ide afa ataja ehlini mahzi kerem ile. Ehalisi musafirperver ve mevsuf salahile. Ićinde sakin islamler. bilmez neje baksun o zibaje. derunu medžmeul-enhar ve ešdžari semerdarle. Aralerde guzel ahlak. Pred mihrabom zasjeli su derviši iz raznih tekija i mjesta. jer nije bilo mjesta i ako je tekija prostrana. da bi mu što više počasti odali. da makar u neznatnoj slici prikazem ovog našeg prikrivenog velikana. Adim Husni ve Hafizi mushaf dahi selam ile. Njegova se lica sjetimo. Ovo napisah. a koja do danas nije objavljena. a go-sti su porazmještani po kućama građana. Didim tarihi hidžri hajri nasin ben bu gun addžak. moleći Ga da dodijeli uzvišeno mjesto rahmetliji u Svome dženetu. Poslije jacije.učini rahmetliji. mesadžidi dolu ubbad.erun ehli uluv himmet ićhal dahi genčlerle. tekija se je počela puniti djelo rahmetlijino. 7 . Još prije zalaska sunca.

Pametni su i bistri ljudi. š. Okić dugi niz godina tumačio je Kur-an a. koji su obdareni lijepim svojstvima i držanjem. Oni mene. a tamo dalje. Okolicu mu krasi divna priroda i voćnjaci. prije petnaest godina. Mesdžidi su puni vjernika i sedždu čine Rahmanu! Muslimani. jer njegovoj ljepoti nema kraja. Mjesto ima medresu. Za-divljen ostadoh. U istinu su meni. koji su ih dostojni. I muslimanska čitaonica u njemu postoji u kojoj se nalaze veledušni ljudi. Među njima moral svakim danom sve više raste. Danju i noću prosim od Fejjazi-Akdesa. Ja. neka je mnogo hvale i selama onima. Ta kakvih ljudi tu ima. Jednom prilikom govoreći o jedinstvu Alaha dž. Mahmud ef. bijah neko vrijeme predsjednik te čitaonice (Kiraethane). Stanovnici su mu gostoljubivi i nadareni dobrotom. š. razumni i sposobni zanačije. Ja. malo ću reći. da Ti se svakim danom zahvaljujem. Ime mi je Husni i Hafizi Mushaf sam. Ilahi sana šucrum vadžib oldu her nefes ile. Bahtijarević. član Ulema medžlisa i nekadašnji kadija u Travniku. mnogo dobročinstva učinili. pričao nam je i ovo: »Poslije jednog Mevluda u Zenici legosmo Hadžiefendija i ja u jednu sobu na 8 . Između ostalog. koji selami (pozdravlja).. Nemoćan sam da se zahvalim. Sarajevski poznati alim rahmetli Hafiz Meh-me Tevfik ef. Oni su danju i noću zabavljeni izučavanjem vjere i zanata.. navešću samo nekoliko primjera. u kući rahmetli Hadži Mujage Merhemića. koji su u njemu. on. š. a mektebi i medresa puni djece. Od ova tri slova »h« izbaci jedno. rekao je: »Mi možemo govoriti samo do »granica« jedinstva Allaha dž. to jest o suštini toga Jedinstva u stanju je da govori i raspravlja samo Hadži Hafiz Husni efendija«. ostaće bez sumnje tačan datum 7). dođoh za muderisa ovim darežljivim velikanima i dobročiniteljima. da svojom plemenitošću oprosti griješnicima! Ja rekoh danas tarih (datum) po Hidžri o ovim dob-rim ljudima. a tako i tekiju. Zapanji pogled i pažnju gledaoca i ne znaš sa koje bi strane tu ljepotu posmatrao! Sta god bi rekao. pravo i tefsir. Djeca su im svakim danom u napretku. skromni siromah. a tako i sarfnahv (gramatika i sintaksa) te mantik (logika) i drugo. Da bi se bar približno mogao imati neki sud o Hadžiefendijinoj visokoj učenosti. Neka Dženabi Hakk nas obveseli svojim rahmetom. Rahmetli Mahmad ef. Mjesto je krasno i jako čarobno. uzdigoše nad sobom. skromni siromah.Šu uč haden birin čikar. stariji i mlađi. *) Transliteracija Prevod Neka je trajna i velika hvala neminovnom Biću. Uz to. kalir tarihi tam bi šek. nemoćna člana. veliki su ljubitelji dina. U njemu je stjecište voda. od koje srce poigrava. U medresi se uči hadis. dugo je drugovao sa mubarek Hadžiefendijom. te o ugledu koji je uživao. Nalazi se u lijepom i ubavom kraju. skromnom siromahu. koje je dostojno svake hvale i pohvale. Što su drugi o njemu kazali. Moj Allahu! Meni postade dug.

reče Hadžiefendija i skoči na noge kao kakav mladić. da mi se ne javlja. Polako priđoh postelji. š. da Te upitam. što Visoko lijepo svate. Ustadoh i sjedoh u dušek. 7) 1333. Malo zastadoh kod postelje i vidim. Bili smo sami. Mišljah. Al' poljubit puno haje Hafiz Hadžiefendin skut. dugogodišnji službenik Muftijstva i stalni pratilac rahm. On je skoro do zore dubokim snom spavao ležeći mimo. od svakog se gradi niži. te je prisutnim tumačio islamske propise. Od belaja ko god bježi. Paloš rođen je 1850. naprežući svoje uši na onu stranu. vidim. završi svoje sjećanje na Hadžiefendiju Ra-šid ef. kad čuh. a zatim se probudih i kada sam pogledao na sat. po običaju. gdje sam ja bio muezin. to ih ovdje neću navoditi iz razloga. koje je muba-rek Hadžiefendija izlagao. suštinskih misli. 9 . Allah. odakle je Zikrullah dopirao. da vidim. Uđoh u Hadžiefendijinu sobu. a i sam se smatram nedoraslim za to. što bi ih mnogi mogli krivo ra-zumjeti. lijepi brate. pozivajući se čas na jedan. vidim. Hadžiefendi-jin. Napunjen je šeriatom.. da Hadžiefendija spava.. te je na uspomenu na nje-ga ispjevao sljedeću kasidu: *) Šejh Hafiz Omer ef. ali se razgovjetno čuje iz nje-govih grudi lafzi-dželal: Allah. Nakon trećeg dana razi-šli su se jer nisu mogli progutati njegova tumačenja i proglasili ga raskolnikom. da je vrijeme sabah namazu. Iz gaf leta njiha budi Hafiz Hadžiefendin skut.počinak. Ja bih mogao nebrojeno toga citirati. Kad sam otvorio vrata Hadžiefendijine sobe. jer je mogao čuti. Malo sam zaspao. a uređen tarikatom. vidi. na molbu tamošnje uleme počeo je u tekiji predavati Fusus ul Hikem od Ibn Arebija koje se smatra najtežim tefavufskim djelom. bistar od maglote Hafiz Hadžiefendin skut. Došao sam. U tome se Hadžiefendija trže iz sna i upita: RaŠide. da je budan. Visoeani fini ljudi. priča Rašid ef. dok je on bio muftija u Travniku. a na temelju Kur'ana a. Hadžiefendija je kroz cijelo vrijeme vodio glavnu riječ na sijelu. u Muftijstvu kod Hadžifendije bilo je sijelo. pričao je i rahmetli Rašid ef.. da sam vrata otvorio i da je u sobu prodrlo svjetlo električne sijalice iz hodnika. Dok je bio muftija u Travniku. ali mi bi začudo. Mnogo mudrih. prsa. posluživao goste kafom. Ne prođe dugo i opazih. hoćemo li na sabah u džamiju? Ja. Sijelo je trajalo do kasno u noć. kao iz neke dubine čuh izgovaranje riječi Allah . Pa miriše hakikatom Hafiz Hadžiefendin skut. on leži na svojoj postelji i ne javlja mi se. Na tom sijelu bio se iskupio gotovo sav travnički ešraf (prvaci i odličnici). Čistom rukom dobro drži Hafiz Hadžiefendin skut. Paloš8) mnogo je cijenio mubarek Hadžiefendiju. Hadisi-šerifa i Mesnevi-šerifa. a neprekidno je njegovo srce Allah ime izgovaralo«. U neko doba noći. jesi li to Ti? Jesam Hadžiefendija. . tref ili se dobre ćudi.. iako je tada imao oko 75 godina. . Šejh Hafiz Omer ef. čas na drugi kitab od pojedinih islamskih velikana. prožete su dubokim tesa-vufom. Vidi. ali posto su te misli u velikoj ve-ćini dubokog tesavufskog učenja. Slično Mahmud efendijinom kazivanju.. Čist je. Ocu mu je bilo ime Lutfi beg. god. da ja idem kući spavati. čajem i voćem. godine u Sarajevu u mahali Čobaniji. Mehić. Jednom prilikom. god. Odmakoh se od postelje i malo se nakašljah. Hafiz Omer fukara je. a kada se rasulo bilo je kasno.. kako Hadžiefendija tihim glasom izgovara Allah. da ga probudim. kod mnogoga maškara je. Ja sam tu večer. da taj zikir dopire iz predjela Hadžiefendijina srca. je li budan i hoćemo li skupa na sabah u Potur-mahalsku džamiju. hoćemo. ja. Allah . po Hidžri — 1914. Allah . nego sam legao na sećiju u svojoj sobi.

Pa ko hoće nek vjeruje. gdje mu je muderis bio učeni Šejh Airif ef. do danas nisam naišao na sličnu knjigu na turskom jeziku. Pored orijentalnih je-zika znao je njemački. stekla. da ma-kar i hiljadi ti dio njegove veličine i čovječnosti opišem.Još dok je bio muderis u Fojnici. a ko hoće nek ne vjeruje«. Bio je šejh Sadijskog tarikata.) po Hidžri. posvećujem mu ovu skromnu radnju. godine po Hidžri (1795—1796. već od »nauke stvarnosti« i koja se od »Hajjun minel Hajj« (Živ od živog) proteže i prenaša. nepotpuna i manjkava njegova naobrazba i znanje. pa se je od svega srca dao na proučavanje Ilmi-batina i u osobi tadanjeg velikana Sejh Hasana majci Đuma. Šejh Galib-Dede Autor Pendname Ahmed (Omer) Zarifi Baba rodio se u Ruščuku (Bugarska). K. bilo je sazrelo u njemu osvjedočenje. koliko se zna. Kurd. (Op. arnautski. Šejh Hasan-baba pripadao je onoj uzvišenoj klasi islamske uleme. da je unatoč tolikih svršenih nauka.). Ako sam ukrao. A. (1871—1872. tako i za njegovo 10 . koji nije štampan. Kako je i naprijed navedeno. koje zajedno sačinjavaju jednu knjigu te Divan. Hifz je svršio u 40-oj godini života pred mubarek Hadžiefendijom. I za našeg Hadžiefendiju može se primijeniti izreka. Umro je 1925. kako za njegov ovozemaljski život. koji su ga poznavali. svi oni. koje su mu inače pripadale. Pendnama sa Tesavvufnamom.s.s. te kao istinski šejh djelovao. Na kraju želim na napomenem. kao »Dobri«. RIJEC-DVIJE O PISCU I OVOME PREVODU Moje duhovno stanje uzeo sam iz Mesnovije.-babe (k. koju je jedan od islamskih velikana za Šejhul Ekbera rekao: Lekad sahha imani bi kjulli kjelamihi. (1911—1912. sve više i više u Ilmi-batinu napredovao i kroz vrlo kratko vrijeme učenje svoga učitelja ovladao i usvojio i ubrzo njegovim halifom postao. Baveći se ovom vrstom literature.). Mubarek Hadžiefendija je kroz mnogogodišnje sastanke sa šejh Hasan-babom (k. Samo toliko mogu reći. U Sarajevu je svršio mek-teb i pohađao medresu na Atmejdanu. Fe men šae fel ju'min.) i 1327. da ga se oslovljava sa velikim titulama.). razgovoru. ve men šae fel jekjfur. dva puta su u Istanbulu štampane i to 1287. Ramazanski bajram 1372. kao spomen na naše dugogodišnje poznanstvo. živio kao »Dobri« i vratio se svome Praizvoru Allahu dž. da veliki Rahmetlija iz svoje velike skromnosti nije nikada doza voljavao. a niti imam ni približno tu sposobnost. ukrao sam od mali--ganimeta. kao što je ova. I danas. Ovo drugo izdanje priredio je Mustafa Sabrija Kurbe-gović — Bosanac. Na turskom jeziku je spjevao svoju Pendnamu i Tesavvufnamu. Dutfi beg je bio muirid Šejh Abduirahmana Sirrije sa Oglavka.)9) Sarajevo *) Stogodišnjica Hadžiefendijina preselenja u vječnost. jer nam u njoj pisac iznosi u stihu sve ono. godine u Sorhinju kod Visokog. ne kroz knjige i medrese. š. što je čovjeku potrebno. u međusobnom. rođena Repovac. pa je zato i kod najbližih prijatelja kao i kod ostalog svijeta ostao poznat pod imenom Hadžiefendija. Bio je jedno vrijeme šejh Skenderpašine tekije i Jedilerske tekije u Sarajevu. da bar koliko bilo doprinesem uspomeni na mubarek Hadžiefendiju. Ja nisam u sta-nju. kad se povede riječ o njemu. koja je svoje znanje.) našao i spoznao svoga »učitelja stvarnosti«. hebrejski. »Ja istinski vjerujem sve njegove riječi. Preselio je na ahiret 1210. nazivaju ga jednostavno Hadžiefendija. da je bio »Dobri«. godine po Hidžri (1953.

koji nije štampan«. Zarifijinoj Pendnami je svrha. da mnogo-brojnim i korisnim savjetima. govoreći o prevodima sa orijentalnih jezika.Rođen je u Ruščaku. pođe ovome u po-sjetu. Ismail Paša o Zarifi Babi kaže: Omer Zarifi Iz grada Ruščuka. 1951. između ostalog kaže: »Ti prevodi. a preselio je na Ahiret 1210. gdje se sastanu sa Hazreti Zarifijom. Gornjim riječima našeg 11 . po Hidžri) izdavač Mustafa Sabrija iz-među ostalog kaže:*) »Kao što je učenim ljudima poznato. o Hazreti Zarifi Babi. *) Molim cijenjene čitatelje. Postoji i jedan njegov Divan. godine po Hidžri. Cim ovaj ču. u želji da se upozna sa znamenitim učenjakom Sejh Šulaom. Za svakoga je. Ispjevao je Pendnamu i jedan Divan«. godine po Hidž-ri. znači od originala okrenuti glavu. Svojevremeno Hazreti Zarifi Baba. te čvrstu riješenost u podnošenju raznih žrtava i asketskog života. Naš rahmetli Dr Safvet beg Bašagić (Mirza Safvet) u djelu Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. koje se ne dadu u drugi jezik pretočiti. Svaki jezik ima svoje osobine. ako ne razumi njenu suštinu. katkad možda i nerazumljiv. čitateljima koji ne znaju turski. jedan od prvaka Sadijskog tarika* Umro 1210. da ovo nekoliko riječi pročitaju i dobro upoznaju prije nego počnu samu Pendnamu čitati. Bio je jedan od zadnjih turskih pjesnika i šejh Sadij-skog derviškog tarikata. koja nam govori o moralu i karakteru. nego se držim originala kao slijepac plota.duhovno uzdignuće. sa svojom ucenošću na daleko poznat Sejh Mehmed el. Eto. a uz muršidovu poduku. da je pristupanje u Tarikati Alijju. te da stekne lijepa i kreposna svojstva — ahlaki-hamidu. U uvodu Pendname (štampane na turskom je-ziku 1327. da je čovjeku dovoljno da se po vanjskim propisima Pendname vlada. izgledaće smiješan. pobudi kod ljudi želju za ahliki-hamidom te da se istom zadoje. povede svoga namjesnika Hasan efendiju i zajedno pođu u Beograd. a osobito za pripadnike tarikata. kaže se: »Zarifi Omer efendija rođen je u Ruščuku. god. šejh Sadijskog tarikata. koja je posjedovala sposobnost -gledanja srčanim očima« (»besari-basiret«)«. Suvišno bi bilo dokazivati. Bio je osoba. ali uz najbolju volju. Štampana je njegova poznata Pendnama. Istovremeno nam pisac napominje. U djelu Osmanli muellifleri od Brusali Mehmed Tahira o Zarifiji se kaže: »Pripadao je velikodušnim šejhovima Sadijskog tarika*). Hedijetul arifin — Esmaul muelliffin ve asarul mu-sannifin. kao farziajn proučiti ovu Pendnamu«. ljudski rod je nad ostalim bićima odlikovan time. koji je tada u Beogradu živio. Prema duhu jezika udesiti smisao. Istanbul. kako se vidi. U poznatom leksikografskom djelu Kamusulalam od Semsudin Sami beja. pa reproducirati misli po individualnom shvaćanju. da na prijevodu ostane obilježje istočnog marinizma«. na strani 141. Takvih osobina u turskom jeziku nalazi se više nego u svim što ih poznam. dočim u prevodu. to jest. Ima cijeli Divan pjesama na turskom jeziku kao i Nasihat-namu iz tesavufa također na turskom jeziku. I. Ja to ne činim. a preselio na Ahiret 1210. U to doba obitavao je u Leskovcu (Srbija). nemaju nikakva smisla. što ima tu sposobnost da nauči dinske zapovijedi i čovječije osobine. koji je inače škrt u ocjeni. što mu je dat dar govora. ako sa originalom želimo imati nekakvu vezu. nemoguće je drukčije predvoditi. Mnogi moj prevod. u sklopu turskih fraza. godine po Hidžri u svome zavičaju i pokopan je pokraj džamije Tamul naprama Begovog groblja. imadu neki osobiti čar. da je u Beograd doputaovao Hazreti Zarifi Baba. svrha moralno odgajanje i duhovno uzdignuće. koji su u njoj izne-seni..

što nam kaže i priča. da su se i pored toga mnoge greške potkrale. u Pendnami i Tesavvufnami). vjerujem. tesavvuf je jedna od najtežih nauka. pošto sam se i ja kod prevoda Pendname i Tesavvufname. Nadam se. ako se budu ma koliko bilo okoristili. Otkad me trgoše od Najistana. a koji ne poznaju orijentalnih jezika. Radi toga je ova radnja prvenstveno namijenjena pripadnicima derviških redova i njihovim simpatizerima. da ih baš zadržim u originalu (da ih konzerviram). Kao što se najeva unutrica (srž) očisti. kao što i on kaže. a većina ih ima tesavvufsko značenje. Zato sam ja riječi i pojmove na orijentalnim jezicima. Da sam ih doslovno preveo ne bi bile razumljive i shvatljive. Da im bol odvojenosti razjasnim. (1300-1301) po Plidžri. Muško. Na rastanke on se bolno tužaka: 2. da mi je namjera bila iskrena i da je ovo prvi pokušaj kod nas. da se jedno tesavvufsko djelo u pjesmi u cjelosti sa staroturskog na srpskohrvatski jezik prevede. jer je suština tesavvuf-skog učenja izložena u navedenim bejtovima. da će mi čitaoci to oprositi. nisfi naj. Zato Hazreti Mevlana upotrebljava naj kao simbol potpunog i savršenog čovjeka (insani kjamil) Naja ima više vrsta: šah naj. 4.kao ovdje (t. iskidana rastankom. Moja je želja. Biće mi zadovoljstvo. mamsur naj. kiz 12 . tražim. Opet traži. Neke riječi i izraze u tekstu prevoda nisam preveo i radi toga. što se većinom ne mogu prevesti sa jednom riječi i što sam želio. Slušajte Naj**). a neke i protumačene. u kojem su one prevedene. tako i čovjek očisti svoju unutricu od svih unutrašnjih nečistoća. da se s njime sastane. Sva su tesavvufska djela napisana većinom na orijentalnim. uzimajući u obzir. 3. Ko god od svog debla odpadne dalje. (1196-97). koje se upotrebljavaju u govoru među pripadnicima tarikata. Molim poštovane čitaoce.j. što se iznutra potpuno očisti trstika od njezine srži i tako dovede u stanje ispravnog muzičkog instrumenta. Dželaluddin RUMI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BlSNEV EZ NAJ ČUN HIKAJET MIKUNED EZ DŽUDAJIHA ŠIKAJET MIKUNED*) 1. koliko god sam znao i umio. klasika perzij-ske književnosti i tesavvufske nauke. da mi oproste na mnogim greškama na koje će naići u ovoj radnji. Kao što je poznato. jezicima. a osobito ako se o njemu u stihu piše *) Osnivač tarika je Satouddin Džebavi / rođen 593. Prsa. pa sam to sa rječnikom na kraju knjige na više načina razjasnio. ali sam na kraju knjige dao rječnik. plače zbog mog vapaja. a preselio 700.rahmetli Mirze Safveta ne bih imao šta da dodam niti da oduzmem. Pravi se na taj način. kao slijepac plota. ostavio u njihovom izvornom izgovoru. **) Naj (ney) je muzički instrument bez ugrađenog piska. pridržavao originala. I pored najbolje volje i nastojanja. a mnoga su od ovih prevedena na glavne evropske jezike. da ovaj rad korisno posluži i drugima. kazane sa jednom riječi. koje interesira tesavvuf i tesavvufska nauka. žensko. *) Namjerno sam na početku Pendname stavio prvih 18 stihova iz jednog od najpoznatijih tesavvufskih djela Mes-nevi-šerifa od Mevlana Dželaluddina Rumije.

ikada?! 13. tako Ti ljubavi prema Diki svjetova. 8. Al' nikom ruh vidjeti ne dade se! 9. osim uha nema. Ali oka. Nije tuga. Ako more Njegove milosti potopi moje nedostatke. Postadoh sudrug dobrome i lošem. jer će te jednog dana smrt naći Na zemlji i nebu. Svak mi bi prijatelj po svom shvaćanju. Na oba je svijeta uzvišenost. š. . već svojom milošću oprašta griješnicima. 12. Samo s nama. uzdišem. otrov. Neka je rahmetullah Muhamedovom Ehli-bevjtu. Ova pamet mrenu »Vrhunske pameti« poima. a nemoćnim i slabim daje ozdravljenje. 17. nebesa. . Ruh i tijelo međusobno znadu se. Jezik. Nema kraja Njegovoj milosti. Od jada nam dani bez doba biše. Ti. ljudi i meleki zikir čine Hakka i mole: da ti. 14. nemoj Tvoga roba na Sudnjem danu osramotiti. Od Dž. čežnja. ljudski rod i džina. uči njegovom čistom »Ruhu« salatu-selam. najčišći. Mustafi. Pošto na ovom svijetu nema ni za koga vječnog života. o čovječe. neće od mojih grijeha i nepokornosti ni koliko kap ostati. Ko je nema. Vino kipi. čijoj nadvrhunskoj mudrosti nema kraja. Al' niko ne istraži moju tajnu! 7. čari-jari ba-safau i njegovim sljedbenicima. pečenom shvaća hal. Naj je lijep. blagodat i velika sreća. ferište i meleke.. On je Svojom moći stvorio osamnaest hiljada svjetova. nema za nur taj. 16.naj. I ognju se belaja pridružiše. ostani. Zato govor prekinimo. 6. 10. PENDNAMA Na prvom mjestu neka je neizmjerna hvala Allahu dž. 15. vjetar nikako. mušterije. nek' propadne svakako. 18. Nepečeni. koji broji 97. Ko to vidje. I o ašku Medžnunovom govori. Adema. Ašk je vatra. zar. dere Najev ton. Moja tajna odmah je uz moj vapaj. Najev glas je vatra. Rumije je sačuvan i cijeli Divan. naslada. Ako si ašikj trajno. punom krvi. Nadam se. vladar pejgambera. Sejjid na oba svijeta. Allahov miljenik Ahmed-Mahmud-Muha-med-Mustafa. danju i noću. te veliko bogatstvo biti pripadnik Njegova ummeta. Bez hrane se dani jedva provode. Stvorio je ovaj svijet. drug je on. najsretnije je stvorenje. uha. Svojom zapovijedi »Kjun Budi«. zemlju. ako odlete dani. On ne gleda na crn obraz nepokornika.927 stihova (bejtova) 5. nam zbori. jer ga vatra spopade! 11. Od Dragane rastavljenom. Sve zastore cijepa. tako nešto. počašćen sa Levlakje le vlak je lema . budeš od 13 . Naj o putu. Vesselam. Resula. nemoj biti gafil. hurmetom obosvjetskog Vladara. Ja u svakom društvu plačem. koja u Naj upade. Svak se osim ribe zasiti vode. O Dželile! Tako Ti ljubavi prema »Izvoru postojanje vjernosti«. džini. da će mi biti oprošteni grijesi. Tako Ti hurmeta Tvog posljednjeg poslanika.

Tako i ljudi duhovne veličine imaju svoj poseban način riječi govora. Šteta! Ti svoj život upropasti. Liječnik ti imena ne spominje. Čuvaj prag Kjamilove kuće i nemoj nipošto da se od nje udailjuješ. kojeg si ružičnjaka slavuj? Jasno nam kaži. Zaboravljaš na njezin kraj i mjesto njezinog prebivanja. šta je šeriat. a šta nauka o Nokti i poći ćeš putem Arif billaha. Svaki govor ima svoja razna i razna lica. . kojeg si skupa svijeća. svo cvijeće. O žalosti! U gaf letu si! Otvori oči!. koji su svoje »ja« sa zemljom sravnili. šta je Ilmi-irfan. snaznaće i alem. i sve četiri knjige i ko joj sirr bude razumio bez dvojbe je Veli. Sirri-du posta tumač stvari i s Njime bi sve vidljivo. Traži jednog Ehli-iKjemala. povod je tvoga dolaska. šta je sirr ovih zagonetki. taj je svoju najuzvišeniju svrhu postigao.svih naj-časniji. izdajicu zavolje?! Šta je uzrok. odakle si došao? Imaš li kakva znanja o ovim krajevima? Objasni nam štogod od te svoje sakrivene tajne. kao putnik što u čudu bludi. da u ljubavnom dertu ne goriš?! Šta je uzrok. Od Ma siva tvoje će se srce očistiti. šta je Sirri Kur-an. kao i šta je u Kur-anu Lu'lu' i Merdžan. da znaš. Dok ti je srce pagoda nebrojenih idola.. . kuda imaš poći! Je li moguće. On će te naučiti.. o ti koji svoj cilj želiš postići. Shvatićeš. uništi i ne mogah H a j r u l . i zaokružila je osamnaest hiljada svjetova. Svrha je: samo Hakka upoznati! Njega upoznaj. Ne spominješ kuće... Isto tako naučiće te. i tako baci svoju glavu u mnoge nesreće. Pa zar tebi dolikuje da u esfelu ostaneš?! . sve odreda daje znak postojanja Hakkova bića. Sirri-du su čovjekova slova. O žalosti! Ti si iznenada tu. tri slova i četiri kitaba.Saznat ćeš za Hakka i za svoj nefs. a šta tarikat.. Znaš Hi ti.h a l e f o m postati. Asl te »Nokte« je: dvije tačke. U dunjaluk se ti zagleda . Šta je zat. Kaži nam kakvu vijest. Pokaži nam znak od nje! Kojeg si okeana dragulj? Upoznaj svoju suštinu! Nemoj da u gaf letu svoje vrijeme provodiš! Reci nam otvoreno. da se je tu došlo? Taj uzrok razumjeti. U zerri je sunčev sistem skriven. a šta tvoj džan. drugo ostavi nek ostane. šta je tvoje tijelo. Razumjećeš. . Jedna je »Nokta«. niti za tvoje stanje pita. Ko bude ovo razumio. što ima da ostane. mahv postali. da bi ti se unutrica od širkji-hafijje spasila i da ti oči mogu svjetlo od tame razlikovati. da hakkal-jeki-nom Hakka upoznaš. Razumjećeš. šta ma'rifet a šta hakikat. na zemlji i nebesima. Sirri-du je naročito za čovjeka i druga ga stvorenja ne mogu potpuno 14 . Sebi dođi!. Ti si Šehzade i na oba si svijeta slobodan. On će svim tvojim tegobama na pomoći biti. . Razumjećeš i shvatićeš suštinsko stanje kjamila. Rabbi-vedud je stvoritelj svijeta mogućnosti i o Njegovom postojanju sve stvari svjedoče. Znanu je raznovrsno povrće. Jedna »Nokta« je suština. lišće Defteri-divan i pouka. Dade ti svoje srce ovosvjetskoj pohlepi. kao što je u kapi vode more sakriveno. Sva stvorenja. Fena fillah i Beka billah. Vidje njegovu sliku i prevari se. Šteta je ne znati o svojoj ljubljenoj. Tvoje ti je postojanje i tvoje »ja« zastor tebi samome. da bi ti on pravi put pokazao. Razumjećeš šta je Sirrullah. A oni su sebi našli caru. te šta je majka. A zašto ti srce tako žarko. kao kakav garib pao. da si u ove krajeve došao? Imaš li koga od poznatih da tu tražiš?! Ti si nemoćan danas u toj tuđini. Ti si u tuđini pao. i svemu je ona ajni-Kilit. U golemo si zaprepaštenje dospio! Shvati svoju suštinu. . Znaćeš. Razumjećeš. Bejtul haram ti Kjabe i Hakk neće biti. o ti gondžinih usana!. šta je Mevalidi-selase i Čariata. Ko bude spoznao.

pa da se po njoj vlada i posluje. koji će biti lijek bolovima srdaca. Istina.O azizu! Fatiha-Seb'al-mesani i Šekkal-Kamer će se dogoditi. jer škrtac nema očiju. a to skupa čini osam. Esrara ne zna da krije niti džin. Svoje tajne tako sakri. Moguće je. Kod arifa će ova zbirka biti jako cijenjena. a šta smrt. Ustrajno u zbirku ovu gledaj. dvojnosti. Ko je kjamil. Uz to. Radi toga i ja želim. koji je tu naveden. i učinio ih nezaboravnim poklonom svojim prijateljima. te da shvati vrijednost i kakvoću njenu. Hodži dolikuje zlato. postane kjamil. Ja sam rob onih. stablo i njezin ogranak kakav je. da tvoje tajne. Dođi. stupi na put savjeta. da po njezinim vanjskim uputama živiš i posluješ. koji budu ovaj »dusirr« razumjeli. nevolje i patnje životnih zbivanja neće prestati. ne udaljuj se ni danju ni noću od poštovanja prema njemu. savjet u ovoj zbirci. ali će se ipak. Naniži riječi o nebesima. koji znaju cijeniti Kjamila. ko se bude po njoj vladao. Svaka riječ u ovoj zbirci je kao hazna.O dijete! Prvo čuj moje riječi! . kad ih oni kude. kakav bio da bio. pravi je dragulj i dženetski biser. a onaj. postići mir. da za njih niko ne zna. Tebi je ugodno i lijepo. Sve najpotrebnije savjete što postoje. ovo ti cijeni. a šta sifat? Razumi i vidi. Sa Sirri-duom čovjek posta znan i među svim stvorenjima je on najplemenitiji. koje si mu odao. Uvijek se drži ovih savjeta i po njima radi. pa poleti u visine. da ti nekad tvoj prijatelj neprijateljem postane. Ako hoćeš da budeš upućen u Božanske tajne. . Moja je želja. i po njenim uputama vladaj se i posluj. Ako nađeš za ovaj put Kjamil-rehbera. koja od početka do kraja vrvi ukrasima i slikama Ljubljene. Ja sam rob onih. Vrana žudi za strvinom. Znaj. O dijete! Na ovome svijetu je moja želja. učinio sam ovaj dar savjeta uspomenom. najveća je hazna (bogatstvo). da moj džan i tijelo budu žrtva tvoga puta. Njena je svaka riječ po svojoj prirodi na svom mjestu.Kada čovjeku u ovome nestane sumnje. o plemeniti! Sta je Zat. da je ovaj svijet Felekj. tebi je dosta. koji budu ovu Pendnamu čitali i po njoj se ravnali.razumjeti. da ovu knjigu savjeta ostavim kao spomen. Bez razlike. šta je život. Ova moja zbirka pokazuje predjele Arifa. a niti ljudski rod. da su to temelji sretna saraja. jer ako ti on poslije neprijateljem postane. o mladiću. pa makar ti bio i prijatelj.pa ako si pametan. što si kod džahila udostojen i hvaljen. Ako njena skrivena značenja ne mogneš razumjeti. te da ova moja zbirka bude putovođ svijetu i da dospiju ponosu veličine. i izlaže ašicima mjesto obitavališta Džanana. Što god budeš tražio. 15 . koji budu svoju djecu ovom zbirkom savjeta naučavali. koje pravilno vide. primjenom ove risale. Svaki ispravni. a kod drskih neznalica neće imati ni koliko jedna pula vrijednosti.. a papagaj za šecerom. iza sebe ostavlja svome imenu neki spomen. put koji vodi Hakku. neće naići na patnje i belaje ovog svijeta. Neka je rahmet pređima onih ljudi. Ko se bude po ovim savjetima vladao. onda neka ti budu riječi ove risale trajnim virdom. a Kjamilima je ugodno.Sirri-du su valovi Bahri-Zata i spašeni su oni. ko je bude učio. ravni put je onaj put. . i neka je glupak i tvrdica na ovome svijetu i ne vidi. neka ne okusi njene slasti. neka postigne veličinu! Neka Rabbi-Dželid zaštiti i očuva ovu moju zbirku. da onaj. A ako je ipak vidi. neće imati priliku. koji se neprestano okreće. a ašiku »Voljena«. Svaikii savjet. ja sam ovdje sabrao. tad će jasno vidjeti tajnu Kabi-Kavsejna. sve je u njoj potpuno. da bi se do Sudnjeg dana u ljud-skim srcima proučavala. Neka ova moja zbirka bude putovođa svijetu. protiv tebe iskoristi! Zato se i kaže. Čitaj je i uči.

taj je prava neznalica i time se izlaže ruglu svijeta i postaje nečasnim. pa će ti Dženabi-Mevla još više tvoj stepen uzvisiti. da na oba svijeta budeš sretan. Oni. 3. pravo. Njihov uzdah i kroz najtvrđi kamen prodire. da te vječito Hakk voli. DUŽNOSTI PREMA RODITELJIMA Nastoj. koji su svoj porod sa čistim zalogaj em odhranili. sam je ispi. nikome mjesta ne daje. da roditelji s tobom budu zadovoljni. Uvijek pazi. tada će i Allah dž. cilj je sve-mira. ako nećeš da budeš nesretan. biće cijenjen i postaće ljubimac »osamnaest hiljada svjetova«. samo je ti za sebe zadrži. pa bilo to žensko ili muško. PRAVO KOMŠIJE Poslušaj me. š.Razumi i shvati moje riječi. S poštovanjem i pohvalama njihova imena spominji. kako je moguće. Oni. taj glavu daje a »sirr« ne daje i u predjelima svoje tajne. š. Kako ćeš imati posla s onima. pa će tebe od Allaha dž. da tajnom ostane! Ona će se kao kakva priča od usta do usta prepričavati. da mu učiniš dobro i želi mu dobro. Uvijek pazi na to. čija su usta otvorena. čiji je posao. Ko je pametan. ti ga sam progutaj. dobročinstvo stići. o brate! Ugodi komšijl. što bi ih uvrijedilo. Nemoj ni za jedan predah da ih ne bi slušao i po-kuran im bio. Ko otkriva svoj »sirr«. uvijek pazi na komšijsko pravo. Uvijek se trudi. Ko je pametan. pričajući o njoj. Kako budeš na njega pazio i koliko ga uzvišenim budeš držao. Koliko god si u stanju. kako ga ne bi pred Hakkovim sudištem odmet-nikom proglasili. od tebe biti razi. Kad tvoja tajna od tebe izađe. ti nemoj komšijsko srce razbijati. strpljivo podnosi. 1. Nipošto ih njihovim imenima nemoj zvati. Pazi! Nipošto svoju tajnu nikome ne otkrivaj! Ako je zalogaj. da nadoknadiš njihovo pravo.Tajnu ne može nikako Čuvati onaj čovjek. Komšijsko pravo je uzvišeno pravo. ako želiš. na posljetku će sam biti prezren i daleko od čovječijih odlika biti. kako će to neko drugi u tajnosti zadržati. rekli su: da je komšijsko pravo Hakkovo dž. da otkriva i prepričava tuđe mane. da on bude s tobom zadovoljan. DUŽNOST PREMA UČITELJU Vrlo je veliko i uzvišeno pravo učitelja. toliko će tebe svijet. na oba ćeš svijeta postići sve što budeš želio. Onaj koji svoj »sirr« učini »sirrom«. Ko bude svoj »sirr« odao. potrudi se. a 16 . pa makar on bio i kjafir. Neka ti ne izlazi ders tvoje tajne. š. Ako si mu'min i želiš. Njihovu uzdahu nema zapreke i zaklona. 2. prezren je i odbačen. pa i još višim držati. koji svoj »sirr« odaje! Radi toga su mnogi u razne nesreće dospjeli. Zalogaj svoje tajne ti progutaj. niti ima kakva štita. Ako ti komšija bude poteškoće zadavao. Ako želiš da te vječito Hakk voli. Dobro se čuvaj da na njih ne bi vikao. Ko svog komšiju bude uznemiravao. o mladiću! Ako imaš kakvu tajnu. neće svoju tajnu otkrivati. Sejjidi-zatu-sifat i Ponos svemira — Hazreti Mu-hamed je rekao: »Dženet je pod majčinim nogama«. jer nisi u stanju. Onaj ko bude svoj »sirr« krio. Ko bude na svoga učitelja sa prezirom gledao. postaju ruglom i svjetskom igrom. a ako je voda. Hakk će njega na obadva svijeta u paramparčad rastrgnuti. Ako ih budeš poštivao. pa ne znam šta uradio. Ako ti sam nisi u stanju. jer ako ti majka i otac od tebe budu zadovoljni. da svoju tajnu u tajnosti sačuvaš. lijepo drži i pazi. ti onda svoje roditelje koliko god si u stanju. Stisni usta. Blago i umiljato ga posavjetuj. Posve izbjegavaj da učiniš nešto. da s tobom budu zadovoljni. Mu'minu dolikuje da "oštuje i cijeni što je pravo.

KLONITI SE PRAZNA GOVORA Dobro čuvaj svoj jezik. da će biti i primljen. Ko bude znao i shvatio vrijednost ve-likih ljudi i on će sam takav biti. Ovakav je čovjek vječno ibret i opomena svijetu. to i bude. Radi srđbe mnoge se nesreće sruče na čovjekovu glavu i svaka šteta većinom se zbog ljutnje dogodi. Ko bude njihovu naklonost i hajir dovu zadobio. naći ćeš ga. ČEDNOST I OHOLOST Dobro se čuvaj ohole ćudi. sigurno i bez sumnje je. Govori ponizno i blago. šta ćeš raditi. Nemoj misliti. a Resulullah u svome hadisu hvali. a niti ga u usta uzimati. a vrani strvina. Čuvaj se uživanja u licemjerstvu. On svršava prema stanju tvoga srca. Pamet ne može dokučiti. da ne budeš jedan od glupih neznalica. o Halime! Učini nas trajno čednim i u čednosti postojanim. Slušaj moj savjet.ako od savjeta ne bude koristi. te svoje vrijeme i život u ništavilo istrošili. Mladiću! Ako želiš da znaš. nemoj mu se bližiti. 6. voli. mnogo puta će se kajati. taj će ti posao i biti dobar. Ne ljuti se. što god se traži. A ako ti je na-mjera nevaljala i zla. Tako ti hurmeta Pejgambera. Niko nije od ovih koristi i dobra vidio. da će ti biti sve drugo osim hajra. Ako se u kom poslu ne budeš sa Uluom posavjetovao. Čovjeku se mnoge nesreće dogode radi njegove krupne nekontrolisane riječi. privoli dobru i pristani na dobru riječ. 11. 4. Traži dobro. pa da budeš odbačen kao Iblis. pa da dobro nađeš. da će ga nesreća i nevolje snaći. pa ćeš na oba svijeta postići ono za čim žudiš i sretan ćeš biti. zasigurno je. Na ovome svijetu sve što rekneš. nađe se. Ko bude ružne riječi izgovarao. Ako neko bez dogovora neki posao započne. da ne bi kakvu krupnu ružnu riječ izrekao. Tvoj posao. ISKRENI IBADET I ČUVANJE OD LICEMJERSTVA Ako budeš bez dvoličnosti ibadet činio. Shvati ovo i postavi na prvo mjesto: Papagaju se daje šecerna trska. Daće Allah svome robu štogod traži. briga i nevolja. 5. 7. I te kakvi su se ljudi za ovim poveli. koga tražiš. 17 . Čedne i ponizne ljude Allah dž. Ovo je felek. taj se među svijetom savršenim čovjekom smatra. Niko nije do svoga cilja s njima stigao. PRILIKE NAŠEG VREMENA Ko na ovom svijetu ima imetka. znaj. Ko bude stavljen na kušnju zbog oholosti. Ako ti u nekom poslu bude dobra i iskrena namjera. Oni su na oba svijeta odbačeni. bol. Šta može glavu ovako rđavog čovjeka zadesiti. Kad se neki posao sa iskrenom namjerom i vjernošću obavi. Nemoj da se uvidiš i sebi se dopadneš. a hranu ti prema tvome stomaku daje. Dakle. sigurno je da će ga patnje i nesreće stići. sigurno je da će ga dobro naći i svaki će mu se posao s dobrim svršiti. š. VELIKANI I DOGOVOR S NJIMA Poštuj i cijeni duhovne velikaše i s njima uljudno razgovaraj. da oholi mogu postati slavni. a i Onoga. Zato ih svijet cijeni i poštuje. prirodno je da će stići svome cilju. LIJEPA CUD I SUZDRŽAVANJE OD LJUTNJE Budi blag i uobičaji nježnost. znaj sigurno. taj će u obrazovanosti i pristojnosti postići visoki stepen. da nećeš moći s tim poslom na kraj izaći.Od toga im je ostalo: pretrpljeni trud. 10. Ako neko bude tražio dobro. ako neko sa iskrenom i dobrom namjerom započne neki posao. Blagost je prirodno svojstvo arifa. Dženabi-Kjibrija će ti dati što god zaželiš. Potrudi se da budeš od dobrih. Zbog nje je vrlo blizu nevolja.

a svršetak šarlatanstvo. da je to neki visoki stepen. o očni vide! Kada potpuno svoju riječ dovrši. tu se ona govori. Sam ga progutaj. odazovi se bez licemjerstva njegovu pozivu. postavi red svojim riječima. a ti ga bar sa uljudnim i lijepim riječima isprati. da ga ne bi nezadovoljena otpremio. Allah dž. Prije nego progovoriš. 17. slušaj mene. Dok svoj govor ne svrši. čuvaj se. Znaj. Nemoj nipošto od prosjaka lice okretati. Na koncu sve im je laž. GRANICE I POČASTI DOČEKA Svakoga prema njegovu stanju počasti i u grani-cama njegova shvaćanja govori. progovori koju sličnu riječ. Naprotiv. ne moj ga drugima nuditi. o ti lijepe ćudi. nemoj mu u riječ upadati. Ismijaće te i bićeš ponižen. koji se ne može progutati. znaj i to.Ako si pametan. nemoj ga prekidati i riječi mu iz usta uzimati. U većini slučajeva poslovi ljudi su različiti. razmisli. u vezi toga. tu je i niskost. koja dođe na jezik. da mu dadeš. da te ne bi na koncu njegova tuga sustigla. Bilo prije ili kasnije. PRISTOJNOST U RAZGOVORU Kada neko u jednom društvu bude govorio. kako te ne bi ismijali. kojom se govor završava. pa tek onda govori. Čuvaj se. da svačiji tabiat nije jednak. Njihova je glavnica prazan govor i lažne knjige. bićeš od domaćina na razne načine pogošćen i u granicama mogućnosti počašćen. SADAKA — MILOSTINJA O dijete! Ako kakav prosjak tvojim vratima dođe. Čuvaj se. Kad si saznao. ti život produžuje. Ako nemaš baš ništa. Dobro se čuvaj. On će ti na Sudnjem danu tvoju zaradu Svojom nagradom namiriti. ako nisi pozvan. š. pa bio on i carska gozba. ODAZIVANJE POZIVU Ako te i prosjak pozove. jer nasljednici su škrtice. tek onda i ti. Ako nepozvan nekome pođeš. Štogod ovdje posiješ. tamo ćeš požnjeti. Zbog sadake. Nadati se je. da ga ne odbiješ. Vesselam! 14. na koncu ćeš i ti sa ovoga svijeta seliti. što sj mu pošao. 15. odazove se njegovu pozivu. ne približavaj se skupu i čuvaj ga se. prije nego to učiniš. pa će ti Hakk stepen uzvisiti. Na ovom svijetu nije svako jednak. Na ovome svijetu od svega znanja i umijeća najcjenjenije je razumjeti stepen shvaćanja drugoga. o junače riječi! 13. Zato uvijek budi na ovo pripravan. 12. da sadaka mnoge nesreće otklanja. Svaka riječ ima svoje mjesto i gdje joj je mje-sto. PAZI NA GOVOR Kada htjedneš nekome nešto reći. nemoj biti sa ovakima. A prava je riječ. Podaj onoliko. Istovremeno će ti se povisiti blagostanje i produžiti život. PLEMENITI POSLOVI 18 . Poslušaj mene! Nemoj svakoga da jednako razumiješ.Brate! Ako te i kjafir pozove. umijeće je svojom vlastitom rukom podijeliti. Zalogaj. šta će ti on na to odgovoriti. Mnoge od želja sretno ćeš postići. Propali su i pouka su svijetu. o dijete! Pošto je tvoje davanje Hakk uzeo od tebe u zajam. Gdje je ugled i moć. Kada budeš pozvan. neće te ni pogledati. koliko si u mogućnosti. ne izgovara. da im ni njihova imena u svoja usta ne uzimaš. došao ti ili ne. (Pusti) neka svoj govor završi. 16. Ali. da ga ne uvrijediš i ne ožalostiš. da će se poslije tvoje smrti nešto za tvoj ruh podijeliti. o brate! Ne-moj ni svojoj rodbini nepozvan ići. Jednako će mu biti. Hakk stanje svoga roba nadzire i posmatra.Slušaj mene! Nemoj misliti. o plemeniti! Svaka se riječ. da ni »hrana« cjelokupnog čovječanstva nije jednaka.

22. 18. daj mu šta hoće. kako bi čast na oba svijeta postigao. Ni jedan posao neće napola ostati. nećeš naći na onome mjestu. još od prije. 20. jer će ti se u otrov pretvoriti. ti si zapravo vidio po vanjskom izgledu njegovu čovječnost. našao bi se i njemu prijatelj. da se tada Arši-Ala potrese. 19 . Da je on pravi čovjek. udobrovolji siroče i pridobi mu srce. 19. koji su to najbolji ljudi? To su oni. Na njegov imetak i pravo ne pružaj ruku. Prema njemu se prijateljski odnosi. Dok u potpunosti ne saznaš za njegovo porijeklo i dok ne čuješ o njemu do u detalje. da se na neki način njegovoj potrebi može udovoljiti. Ako je u tvojoj moći. nemoj mu pružati ruke. Sa rahmetom će se tvoje ime spominjati. POMOĆ U NUŽDI Ako ti neko radi svoje potrebe dođe. dobročiniteljem smatrati. Ali time nisi vidio njegovu unutarnju stranu (lice). jer tako čineći. Koliko god ti je moguće. Takvoga. odvedi ga tamo. OSOBE PROMJENLJIVE ČUDI O dijete! Ako se neko na ovome svijetu sa drugim sprijatelji. gdje će mu se moći pomoći. a ako ni-je. da bi ti na Sudnjem danu dženet stalnim boravištem bio. a niti s njime u kakav ališveriš ulaziti. Prema siročetu budi veseo. da hajrate uspostavljaš. Slušaj ti mene! Kjiramen-kjatibini uvijek pišu i bilježe i najmanja dobra djela vjernika sve do ponovnog proživljenja. dakle. Potrudi se i ti. Sve to Kjiramen-kjatibini će ti u dobra djela upisati. Dugo vremena te svijet neće zaboraviti i sa dobrim ćeš se spominjati. od čijeg dobra imaju koristi (ostala) stvorenja. izdaleka ti to posmatraj. jer da nije nestalan. da ti je on prijatelj. uvijek se trudi. Mislićeš. on bi do sada imao bar jednog vjernog prijatelja. Velikodušan prema njemu budi! Pomiluj rukom siroče. čuvaj ga se. IZBJEGAVANJE OSOBA NEPOZNATOG PORIJEKLA Ako vidiš. Dok ne saznaš nečiji hal. a taj neko. gdje ga budeš ostavio. čiji posao bude od štete drugima. MERHAMET PREMA SIROCETU Smiluj se uvijek siročetu. NAJBOLJI I NAJGORI Znaš li. Nesreća i nevolja će stići one osobe. da ti ne bi mjesto. 21.Ako ti je milosrdni i plemeniti Zu'ldželal podario više imetka. bez sumnje znaj. da budeš od dobrih. umiljato mu govori i koliko god si u stanju dobro mu učini. Za njega ćeš se vezati i od rođenog ćeš ga brata više držati. Sigurno je. otjeraj ga i idi svojim putem. a tako i imena tvojih predaka sve do ponovnog proživljenja i Sudnjeg dana. da se njegova potreba zadovolji i da ti budeš uzrok ispunjenja njegove potrebe. stići ćeš svome cilju. ne bude imao bar jednog vjernog i stalnog prijatelja. Kad si siroče uvrijedio. Ne jedi od njegova imetka čak ni jedan zalogaj. A najgori su oni. Nemoj mu se zemljakom kazati. jer će te na cjedilu ostaviti. Sigurno je da se tome lijek može naći. koji drugima uvijek štete nanose. Potrudi se. Ovakav ne može iskrenim drugom postati. Napusti takvoga. da tebi i drugim ljudima nepoznata osoba stalno dobra čini. kako ne bi ova zemljska kugla tvojoj glavi tijesna bila. da lijep spomen svome imenu ostaviš. Nemoj siročeta uvrijediti. Čuvaj ga se. koje si ovdje zauzimao. prazno ostalo. Nemoj s njime prisni prijatelj biti. već ga udobrovolji. obrati na njega pažnju i nemoj od njega lica okretati. nemoj ga. Ako s drugim bude trgovao. kako bi Dženabi-Kjibrijaov bio miljenik. Gorko ćeš se pokajati. Kad umreš.

da je ovo svijet spokoja! On izgleda uređen. Ako putnik-tuđinac umre u tuđim krajevima kao putnik. o sretnice!. Ako si pametan. Pošto svako vrijeme ima »svoje mile i drage«. Sebi dođi. da sastanak ima svoju gorčinu od rastanka. ovako ga postiže. Oni koji mu poklone povjerenje. Tako učini osobi ako mu je ražalošćeno srce i tužno lice. Progovori mu koju slatku riječ i budi prema njemu nasmijana lica. Koji su pametni. kada svijeta nestane. znaj. Danas srebro i zlato svaki posao svršava. koga dunjalučke varke ne ob-manjuju i ne prevare i ko na njegovim vatrenim zamkama ne sagori. priteci mu u pomoć. Na jednoj ga strani muči bol i tuga radi rastan-ka od svojih. dobar rad i »Vječitog dragog«. kada i te kako niske ljude na visok položaj dižu. 20 . taj će u boli i nesrećama poslije mnogo plakati. Ne misli. samoće i tuđinstva. Dosta je više. baci pogled na ovo stanje i zbivanja. Zaplakao je. Svakom ljetu dođe zima. OVOSVJETSKA NAKLONOST Nemoj da te ovosvjetska sreća zanese i zavede. Ovaj dunjaluk prikazuje ti se u obliku prijatelja. takvome neće iskrenih drugova nedostajati. jer je u raznim neprilikama. 25. Kad ti se kakva bilo sreća ukaže. Taj sevab za učinjeno dobro ne može svako postići! Tuđinac ima više prava od domaćih stanovnika i ko na ovo pravo ne bude pazio. ali je u istinu ruševina. RAZMIŠLJANJE I ovo je od mene jedan savjet tebi. kako se stvari zbivaju. Ako si pametan. Mnoštvo tuge i žalosti stići će svome kraju. Svjetska su dobra sjene i fantazije. ko je na ovaj svijet došao. Ima li kakve sreće. biće zao čovjek. niko ti ni imena neće spominjati. te ako je gladan i potreban razgovora. Otvori uši njegovim riječima i poslušaj njegove jade. dovoljna je tebi pouka. 23. da svojim strastima ugađaš i da za dugim životom žudiš (čezneš). ko je za dunjaluk svoje srce vezao. te nevolje i patnje. sve je sami savjet i pouka. To što ti je pri ruci i što vidiš. bez dvojbe je on šehid. Izgorjelih je džigarica od vatre rastanka. svako tada razumije. Ako se budeš ovoga držao. Ne primici im se i ne idi na njihovu stranu. a imetka nemaš. Pametan je onaj. da je to nemoguće dostići. koliko god si u stanju i u nevolji pruži neki lijek njegovom ranjenom srcu. 24. Čuvaj se. a svakom danu dođe noć. šta ima u svemiru. Kada kome nešto na glavu dođe. crpe iz toga pouku. Baci svoj pogled i vidi. Nevolje i svjetske promjene bliže su čovjeku od njegova ikbala. o dijete! Dobro ga čuvaj i poslušaj to srčanim ušima: Razumi. a niti za tvoje stanje upitati. I onaj koji svoj cilj postigne. ali koja korist onda. Poslije se pokajao. PRAVA PUTNIKA — TUBINCA Ako ugledaš tuđincaputnika kome je potrebna pomoć. Ko se bude i za tren malo razveselio i obradovao. Ako ih htjed-neš zaimati i postići. jer štogod postoji. a na drugoj strani tuga za prijateljima i žudnja za zavičajem Uvenula je srca zbog patnje. Kako da srebro i zlato ne budu »uzvišene« stvari. a da nesrećom ne postane! Ovo je felekj i on nikome prijateljem ne biva. Ti se ne prikučuj opasnim stvarima. da te ne zanesu i ne prevare. dosta ti je s pameću drugovanje. Da imaš hiljadu prijatelja. Ovakvom čovjeku učinjeno dobro neće se izgubiti. zasigurno je. Dosta ti je. poslije će te upropašćujućim preokretom unesrećiti. da imaš lijepu ćud. čuvaj se. na koncu budu uništeni.Ko na ovome svijetu bude iskren i postojan.

Jer od gledanja u muke. vefkom. NE ISKATI ŽELJENU STVAR Ako u nekoga lijepu stvar zapaziš. samo im na to odgovori i ništa više. VAKUFSKA IMOVINA Nemoj vakufskog novca uzimati. 29. ako si čovjek. MAGIJA I HUDDAM Čuvaj se. Nemoj na tu stranu ni gledati. PRISLUŠKIVANJE TUĐEG RAZGOVORA Ako dvojica nešto razgovaraju. jer ti to mogu iz ruku oteti i glavu ti u nesreću baciti. Ako si pametan. niti ikoga u usta uzimati. ni jedna od njih svoga korjena a niti ogranka nemaju. znaj! 31. Ko bude svoj jezik naučio da mnogo priča. nemoj da bi mu je zaiskao. postaje bez svjetlosti. ako hoćeš srcu užitak. Danju i noću raste mu kamata. . Ako mu je zaišćeš. te da zaimaš huddama . S takvim postupkom ni tvoj imetak neće pošteđen ostati. ti znaj. Dobro se čuvaj. jer je to teže i od kamena i planine. nemoj na njihovu stranu gledati. Utisni ove upute u uši svoga džana. KLEVETANJE Ko bude drugoga klevetao. Nemoj takvu stvar iskati.26. možda ti je neće dati. ne žudi i ne gaji želje za magijom. a njegovoj naravi prijatna. Gledaj na veselje. a kad bi ti je i dao. gledajući u veselje. Sve će ti to jedno za drugim otići. Čuvaj se i ne približuj se vakufskom imetku. Čuvaj se od ovoga svojstva. Niko se nije sa vakufskim imetkom usrećio i ko je pametan. Nemoj na tu stranu ići. 28. a taj je: Na njihovu se stranu i ne obaziri. Ako te budu nešto pitali. da se ne bi u moru duga ugušio. Pamet ne može dokučiti poslove ovoga prolaznog svijeta. jer tvoje posljednje kajanje neće ti koristiti. Neće ti to ostati zašto si se trudio i na kraju će ti i kuća nad glavom otići. Bolje ti je šutjeti nego govoriti. tilsumom i kirtasijom. Na sve ovo s ibretom gledaj. Ako hoćeš da ne vidiš patnje. a tim se imetkom i novcem ne oduševljava. 30.. o brate! Nemoj nikoga klevetati. . Mnogima se od tuđih nesreća ponešto u skute zapetlja i do džana im dopre. I ako se sa ovim neki bave i tvrde. sigurno je. Pripazi na ono. otići će mu i uspomena s njom. neće te ona okućiti. a od gledanja u žalost. a niti za definom. čuvaj se. Drži što u ruci imaš. da svoj džan na vatri ne izgoriš. o dijete! Možda je njemu ta stvar draga i cijenjena. da ove stvari postoje. biće stradanja. VLADANJE U DRUŠTVU VELIKANA Ne govori u prisustvu velikana.Upamti moj savjet: čuvaj se od ovih stvari. a ja bih rekao. 27. Nemoj se prikučivati »vješticama« ovih 21 . što u ruci imaš i ne daji ga vjetru. Koja ti je korist od posmatranja nečije muke? Dobro se Čuvaj. taj će posmatrati svoje obitavalište u vatri na Vječitom svijetu. Oko postaje veselo. niti joj se bližiti. a tebi neće biti nikakve koristi. TUĐE MUKE Nemoj ničije muke posmatrati. Ako ti traženu stvar dadne. drži u ušima ovaj moj savjet: U prisutnosti velikana bolje je šutjeti. . a na ovom svijetu neće se zasititi života.. skoro da tih stvari i nema. o ti poštovani! Ako se budeš držao moga savjeta (sretan ćeš biti). 32. ali tijela nemaju. Sve ovo ima svoje ime. da će se radi toga kajati. jer ako je od njega i uzmeš. ne traži gore navedenih stvari. možda bi je jako žalio.

a ako ne. od čijeg će svršetka čovjek poslije uznemiren biti. Oni sliče medu zatrovane i zaražene pčele. Svoje robovanje oni među svijetom u usta ne uzimaju. On osim od Hakka ni od koga ništa ne traži. učini onako. da i to što imaš sebi ugrabi. da ga nađeš. pa onda put«. jer će te njihova šteta sustići. Vjernog druga nađi i s njime putuj. uzimajući tuđi dug na sebe. 35. Licemjerstvo i laž mu ne trebaju. kako je o tome Ponos svjetova rekao: »Prvo drug. o brate! Čuvaj se. Ko ne bude prvo sebi našao čovjeka za prijatelja. ako ga se budeš držao. on će ti ga sam pojesti. da ne bi upao u kandže njegova govora. ni zlata. taj je kao odsječeno drvo. makar i zaplakao. Ako ima pri sebi kakva dobra. Čuvaj se. Teško je tuđi dug plaćati. Nemoj misliti. Bivši bez te brige. da ne padneš u njegove zamke.Ako nekome znaš porijeklo i temelj. Ko prema njima ispruži ruku. Nemoj da se u njemu prevariš. a uzimajući tuđi dug na sebe. DRŽANJE ALLAHOVIH PRAVOVJERNIKA Ima li za čim potrebe učeni »arif«? Nema ni za čim Dunjaluk on ne cijeni. 34. Čuvaj se! Ko je pametan čvrsto će ruku stisnuti i neće za nevidljive stvari gotovinu iz ruku ispustiti. Ne srljaj svojom glavom u nesreće. I ovo ti je jedan od mojih savjeta: Ako budeš na put pošao. da ovo ehli-kjemal zna. od takvoga se nemoj odvajati. On će ti se u slici istinoljubivog čovjeka prikučivati. Uči moj savjet. koji su mumini-billah uvijek su u samoći. Čuvaj se od ovakvog licemjera. zasigurno je da taj ima neki svoj posao. 36. sve što te snađe. o gospodine. da ti ne bi dan i tijelo u vatri izgorjeli. od druga te snađe. On svoju pobožnost ne pokazuje svijetu. a poslije će reći da ga je za tebe utrošio. Nemoj tražiti stvari koje nema. Nemoj rastopiti džan za nepostojećim. Stanje ovakvih niko ne zna.stvari. ali je tebi ne-moguće. Poslušaj moj savjet: Ni za koga ne jamči. Zato se od takvog Čovjeka vrlo čuvaj da ti ne bi džan izgorio. JAMSTVO Nipošto nemoj među dvojicu ulaziti. Njegova je namjera. On će gledati. neka sebi dobro čini. Čuvaj se. Poslušaj me: Nemoj mu naklonosti iskazivati. pa tek onda na put kreni. On je sam kriv. Prevariće te. Oni. a ko taj cvijet pomiriše. PUTOVANJE O dijete! Poslušaj. Dosta je njemu Bari-Hodaovo predvorje. Za svačiju ranu ne odgovara jedan te isti mehlem. čineći mnoge podvale. Nemoj na njenu stranu ići i priključivati joj se. bacaš se u nesreću. Nemoj gledati na naličje njegovih prikladnih riječi. 22 . Bilo mnogo ili malo. U većini slu-čajeva. Čuvaj se o sretnice! Pogledaj na stanje muraije. da će ti on neki tvoj posao svršiti. nemoj svoj imetak vjetru dati. ubošće ga. Nemoj samog sebe umarati i opterećivati pa ni za samog sebe jamac ne budi.Ako budeš kakva imetka imao. pa ćeš se nasmijati. ne traži srebra. Nemoj sam na put polaziti. 33. nos će mu otpasti. LICEMJERSTVO Ako ti neko u slici istinoljubiva čovjeka dođe. što nije čovjek. Držimo. Takav među svijetom mnogo ibadeti i time in-trigira. Čuvaj se.Ovo ti je moj savjet. spremni su za tebe otrovi. Dakle. Danju i noću vrše njemu robovanje. Dobro i zlo od drugog nam dolazi. Još je bolje ne započinjati neki posao. Od nepoznate osobe dobro se čuvaj i kloni. da svijeta vara. Možda će doći dan. Zato povjerljiva druga nađi. Nemoj trošiti život u potrazi za magijom. nemoj se od njega odvajati.

sve ti to u sebi vidi i nađi. koji su ti prijatelji. Hakk će mu belaj dati. Ne dozvoli. jer ono što tražiš sve je kod tebe. Znaj. koji kao pas grize. evo ti ga: Ti uvijek sa dobrim uzvraćaj. . a kjamila ne muče muke i boli. Na ovome felekju vjernog druga nije ostalo. nisu ga našli. 39. 38. Nađi i vidi. da se na ovome prolaznom svijetu ne može naći prijatelj. OSVETA Ako imaš neprijatelja. sačuvati. neće ga moći naći. pa da budeš od skupine kjamila. koji ti u teškim danima prijatelj ostaje. pa su ipak kazali. a ružno će 23 . Izbjegavaj ga i ne priblizuj mu se. jer čovjeku mnoge štete od njega dolaze. Na kraju krajeva će svoje neprijateljstvo nad tobom izvršiti. Ako si pametan. očisti rđu sa očiju. neće ti se uvijek smješkati. da mu neprijatelj može prijateljem biti. koji vjernog druga traže. koji su ga tražili. da su požurili. Nađi i ti »stajalište plemenitosti« i dostojanstva. a ti ako držiš do moga savjeta. Ako se strpiš. Ako si upućen u Božanske tajne. ono će njemu Allah dž. ako hoćeš da na šteti ne budeš. ako ne želiš. da te dušmanin prevari. Oni koji se stalno i prema svakome smiju. Čuvaj se. koji se prema svakom licu smjesi. Što on bude tebi mislio. kako bi on sa ovoga svijeta otišao. Nemoj da se na njegov smiješak prevariš i ako ti se u slici prijatelja približuje. a ti ostao. koji ti u tvojoj otsutnosti bude i ostane prijatelj. u tebi ga ima. Ali je pravi dost onaj.. U tvojim lijepim danima svako ti jaran postaje. PRIJATELJI I NEPRIJATELJI O čovječe! Da imaš slučajno hiljadu i jednog prijatelja. PRIJATELJ Ako tražiš prijatelja. da ti može stari dušmanin prijateljem biti. Ako imaš koju tajnu riječ. U dušmana do Sudnjeg dana tinja neprijateljstvo i nikad od njega nemoj biti siguran. a ne mogu te. Ali prijatelj ti je onaj. š. ni hiljadu prijatelja. Glupan uvijek sebe umara. nasjesti će njegovim lijepim riječima a da to i ne osjeti. prije ili poslije. Na vani. Razmisli samo. dati. o dijete! Čuvaj se. Strpljivo vrebaj momenat. što ti se neko u lice smješka. Stari su se kroz četrdeset godina osvetili. Što god postoji zevka i zadovoljstva. da na svoju glavu breme ne natovariš. A i prije nas. Njegovo nevaljalstvo je njemu samom. Oni. nećeš smatrati prijateljstvom. čuvaj ga se. u drugoga sve je skoro bol i patnja. Ako hoćeš da to vidiš. Ono će mu biti uzrok smrti.37. Tvoje kajanje poslije neće koristiti. ti ga još danas silom grobljem učini. već budi leptir svoje svijeće. Pazi se. Zaista će ga ona jednog dana dostignuti. Ko misli. šta te može od jednog jedinog neprijatelja snaći. nisu ti prijatelji. sve ti napusti . Nemoj ga omalovažavati. da sa prezrenjem ne bi na neprijatelja gledao. koju je sam iskopao. pa bili oni muškarci ili žene. Ti ćeš mnoge prijatelje naći koji ti se u lice smjese. Nipošto nemoj misliti. Oni. da bi svoju namjeru izvršio. koje treba da na njegove greške pod uzmeš. Nemoj javno na njega nasrtati već u tajnosti pripremaj protumjere. Dragani je kaži. to ti sebi malo smatraj. čak kad bi i htjeli. O čovječe! Nemoj žuriti. Beddova i ozlojeđenost na zemlji ne ostaju. Nemoj se s njime družiti. 40. Ni od jednog ti šteta neće doći. pa će upasti u jamu. Vrlo lahko te jedan neprijatelj može srušiti. NEPRIJATELJ O dijete! Ako imaš makar i jednog neprijatelja. da ne bi iznenada u kakvu nesreću zapao. Nemoj za drugim (ludovati i istraživati ga. Nije prijatelj onaj.

Kada Kjamilu budeš o svom halu pričao. ŠERIATSKI PRAVNIK I LIJEČNIK Ako su fakih ili liječnik početnici. POVJERLJIVI. bilo kojim načinom. alli ga ne zna. Vrijedna željena stvar. Kakvu bilo tajnu ako imaš. Ako ti bude sve tvoje tajne znao. Zato u svakom poslu. Otvori uši i oči. kjamila nećeš naći. Slušaj i drži se moga savjeta. a lažnoga mnogo. vječito živi. 45. ispričati i nemoj ga o svome cjelokupnom halu obavijestiti. Na ovome je svijetu kjamil samo onaj. da ne bi drugoga desno i lijevo pored njega tražio. pa da kjamila mogneš znati. Kod nadarenih su kjamili izvanredno visoko cijenjeni. ljubimce je svakoga. O Čovječe! Znaj. reci je Njemu. za što niko ne zna i kojoj niko. On evliju stalno viđa. Ovaj je svijet s kraja do na kraj prepun niskih stvorenja. a niti jednu riječ u stotinu riječi 24 . Nenadareni i niski nesposobni prostak ga ne razumije. 46. MNOGO NE GOVORITI O mladiću! Čuvaj se i mnogo ne govori. Kjamilov abu-hajat je na svakoj »Tački«. ne može biti skupa. Razmotri svoju sposob-nost i vještinu.Kjamil svoj govor ne dulji. koji bude sa ovakvim jednim ehli-kjamalom jaranio. koja se dopadne. 41. KRITI SVOJE TAJNE Da ti je ne znam kako neko prijatelj i da ti uvijek dobro čini. na njihovim vratima bi robovi bili. Poslušaj moj savjet: Nemoj svoj govor oduljivati. Stvar.svoju kaznu naći. POUZDANI LJUDI Ako na ovome svijetu samo jednog ehli-kjemala nađeš za tebe je sasvim dosta. Da za ovo znaju šahovi. pa tek onda progovori. ko je pametan neće sa ovima prisno prijateljstvo vezati. pa makar joj cijena bila i visoka. da ga možeš traženjem naći. 42. Prvi će te bez vjere. pa ko se toga napije. 47. Čuvaj se. Samo kjamil kjamila zna. majstora traži. Prođi se toga. Nemoj misliti. koja čovjeku pričinjava zadovoljstvo. a. kad budeš koga tražio. Niko od kjamila nije nikakve štete doživio. Prođi se toga. da ga primitivac i neznalica može znati. Nemoj svoju riječ manjkavom i nenadarenom reći. što u srcu imaš. Zar će pametaiti svoju tajnu otkriti? Zar će nekog trećeg sudrugom svoga stanja učiniti?! »Sirr« je ono. SAVRŠENI LJUDI Ako s desna i s lijeva cio svemir pretražiš. Čuvaj se. da je većina njih sa nama. da ne bi dospio u iskušenje brbljivosti. od manjkavog i nesavršenog davanja nije niko koristi vidio. od Njega ti neće nikakva šteta doći. I ti uvijek malo govori. Budi ti sam kjamil. on će tvome bolu biti od pomoći. PROPISI PRI RAZGOVORU Nemoj svoju svaku riječ sa srdžbom izgovarati. o moj prijatelju. čuvaj se da ne bi svoj džan i tijelo u vatri izgorio. VRIJEDNA STVAR I NJENA CIJENA Čuvaj se da jeftine stvari ne gledaš. 43. Nemoj da te visoka cijena od lijepe stvari odbije. Pravog je bisera malo. Neka ti se džan i tijelo razvesele i budu radosni. svoje ahbabeslušače da ne uvrijediš. 44. ipak nemoj mu sve. jer je svaka njegova riječ Lokmanova mudrost. Nemoj misliti. neće ti biti džan i tijelo od njega spokojni. Budi od slušalaca! Budi od slušalaca! Budi od slušalaca! Ovako su u prošlosti svi kjamili postupali. Nećeš ga naći. a drugi bez života ostaviti. ne može puta naći. Ne umaraj se.

Učini jedan posao. Nemoj da izrekneš svaku riječ. Bogataši su zalimi i nepotpuni ljudi. ružnim Činiti. Budi kjamil. Onaj je muž govora poštovan. niti njegovo lijepo ime. Sa sramnim poniženjem i zabludom. Zar ima ružičnjaka u kojima ima ruža. niti će te to dvoje čovjekom načiniti. Čovjekove se mane od njegovog bližeg saznaju. da 25 . a bez trnja? Nauka i bogatstvo su zaista cijenjene stvari. a ti. neće ništa upamtiti. da ga drski neznalica zna. ono je u većni životinja. OGOVARANJE Nemoj nikoga u njegovoj otsutnosti koriti. 51. Ako ti neko bude za sve tvoje halove znao. Neka ti u prijatnom raspoloženju i milju vrijeme prođe. trajno se traži. od čije svake riječi stvorenjima šteta biva! Gdje može takav da postigne stanje čovječnosti? Znaj. niti da bude od štete ljudima. KRAĐA Nemoj pružati ruke tamo. o dijete. a druga siromaštvo otklanja. da ti u zadovoljstvu i dobru tvoje vrijeme i hal mine. SAVRŠENA PRISTOJNOST Budi kao more širokogrudna srca i nemoj se ljutiti. nauči čovječnost. Poslušaj mene! Budi kjamil čovjek. šta je Resulullah o gibetu rekao: »Gibet je gord od bluda«. neće te ni uzdići ni srušiti. Kakva je korist od onoga učenjaka. da ga treba ukrasiti. koja ti na jezik dođe. Nemoj sebi svakoga sudrugom učiniti. prva ti samo neznanje. Svoj ukras daruj čarobnoj ljepotici. ona je poput jedinstvenog dragulja i slađa je od šecera. taj đušmanom ti neće biti. O cijenjeni! Kad se jedna riječ upotrijebi na mjestu. Kjamil se po svom govoru poznaje. 49. jer znaj. Ako neko na ovome svijetu bude ružna lica. uništiće se tvoj život i tvoja krv. gdje nisi sobom ništa ostavio. niti ikoga čuvarom svoje tajne učiniti. Neka ti bude razdragani užitak lijep način razgovora. ako želiš. Ako nekome mnogo dobra učiniš. 48. Nemoj svo ljudstvo smatrati za ljude. javno i otvoreno. Sposoban majstor vrijednost riječi zna. Tvoje zlato je kod neznalice kao nula. Svakome je ono njegovo. Ko ti nije prijatelj. Čovječnost je takav jedan dragulj. Nemoj svoju riječ u rekla-kazala oduljivati. da mu je završetak kolac ili konopac. imao on ili nemao. na koncu konca će te od njega šteta stići. Kažu. Ovo dvoje neće ti tvoj posao obaviti. ko te bude slušao. od njega će te snaći. Lupež ne može znalac postati. Sjaj i diku će s njime postići.izreći. niti šta naučiti. Čovjekov ukras i biser je njegov govor. Nije ti jezik za ogovaranje stvoren. Dakle. Još od vremena stvaranja prvog čovjeka. Ko za tvoje halove ne bude znao. pa i gori od nje. a govor neznalice razotkriva njegovu glupost. Neka niko od tebe ne doživi bol i muku. Ko je pravi čovjek. nemoj misliti. O dijete! Kako ću reći onome čovjeku »čovjek«. taj je prijatelj i onome. čija riječ bude kratka i prijatna. MAJSTOR GOVORA Ako iimaš kakav dragulj. sve Štete. Riječ je dragulj i biser i vrlo je rijedak primjerak. Ako budeš takav. pa će te on čovjekom učiniti. ko druga nema. koje te budu na ovom svijetu snašle. onoj koja srce osvaja. 50. zlatar će ga poznati. od tebe ni tvoji prijatelji neće biti sigurni. da je takav životinja. ako se on po nauci ne vlada. da te nauka i bogatstvo čovjekom prave. nemoj ti smatrati umjesnim. Njegovom vlasniku carevi slugama postaju. Nemoj za tuđim greškama tragati (vrebati). neće imati prilike da neprijateljstvo izvrši. A ako to i bude. Samo pogledaj. da nije pravo i ne dolikuje.

Ako baš nekom ne možeš biti prijatelj. koji svoju srdžbu znaju obuzdati. Napusti tvrdoglavost. Šta god budeš radio. POVUČENOST — OSAMA I MNOŠTVO Kjamil voli vahdet i samoću. Razumi! Srce je Rahmanova kuća i ono je beskrajno more. o dijete! 57. Ko je pametan za svršetak svakoga posla pita. da se sve lijepo obavi. Svi oni. jer od toga čovjeku razne štete dolaze. Čovječnost je. Ko je Ehlullah neće tuđe srce razbiti. U koga strpljivosti i samoodricanja nema. Budi u svakom poslu strpljiv. znaj. a neznalica dodir i miješanje sa svijetom. 54. da sebe i svoju strast obuzdaš. koji u početku bude sa poteškoćama. dobro znaj. Svršetak će mu biti blagostanje. od svega je pravičnost najcijenjenija. na kraju su dospjeli i našli sreću i blagostanje. 53. da takav neće do svoga cilja doći. kako te ne bi njegova tuga i žalost iznenada sustigla. SAŽALJENJE Ako nekoga kakva nesreća zadesi. Drski neznalica neće moći sebi prisnog prijatelja naći. Odaberi sebi kutak samoće. Znaj. BLAGOST I STRPLJIVOST. a ti mu bar neprijateljem ne budi. Ra-bbul-alemin će od tebe biti zadovoljan. NE RAZBIJATI SRCA Čuvaj se. običajem onoga. Nemoj se nikome zamjeriti i nepažljiv biti. 55. 52. 56.nas od takvoga svojstva Rabbulenam sačuva. Pametni su oni. Ti sam teškoće podnosi. Arifu u mnoštvu nema užitka. sa saburom su to postigli. MEĐUSOBNI ODNOSI Nikome nemoj njegov ružni i nevaljali posao spominjati. Nastoj. beg ili paša. Bez granica su pat-nje i muke od množine. Luk u strijela ne može biti prav niti tetiva kriva. ipak ni tada ne zadaji (nikome) teškoća. što je stvoreno. smiluj se njegovim suzama. a drzoviti neznalica kjesret traži. da je muminsko srce Allahova kuća. Posao. da pridobiješ prijateljstvo cijelog a svijeta. Čuvaj se i nemoj nipošto da bi se radovao njegovoj muci. koji su postigli svrhu svojih želja i do-prli svome cilju. da samim tim nije dovršen. Mnoge se nesreće i smetnje usljed žurbe događaju. što je pravo. budi nijem (šuti) i prođi ga se. Učini to. Neznalica se u početku posla zagleda. da ne bi čije srce razbio. PRIJATELJSKI ODNOS Nemoj nikoga sebi dušmanom učiniti. da je sabur glava nauke. Ko bude svojim strastima podložan. Sa saburom je uvijek kjamilov posao protkan. a ako budeš 26 . Ovim stvarima se nipošto ne prikučuj. ako od tebe budu stvorenja sigurna. Ako ti i budeš u pravu. Kazali su. Neka ti je odvratno sve. ako si pametan. O plemeniti! Ako budeš gradio i ti ćeš se izgraditi. Nemoj nikome nikakvih teškoća zadavati. jer on zna. Nemoj žuriti. da će mu glavu mnoge nesreće zadesiti. da neko ne prima ono. Sebi dođi! Nemoj biti jogunast i razjaren čovjek. o šahu. kako ne bi iznenada u njegove zamke upao. Kad se uvjeriš. razmišljaj o njegovom kraju. pa bio to siromah. (znaj). Strelica ide menzilu a u ruci ti ostaje luk tetivom. Imaj snage. Nemoj ničije pravo na ovome svijetu preoteti. SRDŽBA I ŽURBA Oni koji su strpljivo podnijeli muke. sigurno je. koji se je za čovječnost trudio. kako ti ne bi tijelo i džan u vatri izgorjeli. Kjamil vahdet i samoću hoće. Što god na svijetu vještina i umijeća ima.

sa ovakvim budi i živi. Uvijek sa svojom vrstom razgovaraj. 63. on na mjestu svađe neće stajati.Hazreti Resul je rekao: »El džinsu meal džins«. Ovaj svijet vječito na promjenama stoji. sa svojom ćeš ga hvalom postidjeti. IZBJEGAVATI NEZNALICE Nemoj u društvu neznalica svoj mir nalaziti. a druga okrnjiti. ono će ti na glavu doći. Poslije neće koristiti. Druženje sa ovakvima su nevolje. Ukloniće se s toga mjesta. a nemoj danonoćno uzalud svoje vrijeme gubiti. a što god ko bude radio. tamo on ne ide. OPASNI SASTANCI Pazi! Ne prikučuj se društvu rđavih i zabludjelih. poslušaj me! Ako na jednom mjestu budu dvojica. niti je ko s njome sreću i blagostanje postigao. da ne sno-siš nesreće i patnje. 60. 59. niti im se priključuje. ko je već prezren. Ko je arif. Uvijek sa svojom vrstom (džins) druguj i razgovaraj. Od hvale će biti dobro. neće biti pošteđen od ismijavanja. Ako ti ne budeš na koga nasrnuo. ne budi ti treći. izložiti se nesreći. pa da ti poslije ne budeš uznemirivan. a i neprijatelje ćeš hvalom postidjeti. O sine. 62. Niko nije od svađe koristi vidio. Na ovome svijetu se razna stvari događaju.) Ako si pametan i ti budi sa svojom vrstom. Ako se dvije boce jedna s drugom sudare. a ne užici. Na ovome svijetu kjamil je onaj. jer je manjkavo društvo blisko nevoljama i bijedi. (Vrsta sa svojom vrstom. 27 . ne stoj (tu). Hvaleći dostluk prijatelja prijatelji će ti se uvećati. Idi i nemoj sa drskim neznalicama prijateljstvo sklapati. idi. HVALITI A NEKUDITI Hvali svakoga i time ga postidi. PREZIRANJE SVAĐE Ako se na nekom mjestu svađaju. ako se i popraviš. Sa kjamilom uvijek druguj i razgovaraj. niko ni na tebe neće poći. da to ne gleda i ne sluša. Ne druguj sa nižim od sebe. što god ti bude određeno. da i tebe iznenada koji kamen pogodi. Niko ne zna. jer će te šteta iznenada snaći. niti njihov otrovni govor uvijek slušati (gutati). Nemoj se obazirati na govor žena i dječaka. IZBJEGAVANJE RAZGOVORA SA ŽENAMA I MLADIĆIMA O sine! Slušaj moj savjet i sebi dođi. Na kraju će ti džan u vatri patnje izgorjeti. Oni će te sa prijateljem zavaditi i u neprijateljstvo gurnuti. a sa nevrstom nemoj prijateljevati. Ko po njihovim riječima bude radio. svugdje nos zabadati da ti ne bi na glavu kakva nesreća pala. Ako hoćeš s nekim da sjediš. Ako ti se to i desi. ko sa darovitijim od sebe druguje. ako želiš. nikakav užitak od toga nećeš postići. a od kuđenja šta? Da je tvoj dušman neko. vratiće mu se. jer je moguće.Sa ovima ne treba biti. znači. niti drugovati. Poslije ćeš se za svoj postupak kajati.rušio i ti ćeš se srušiti. 61. niti o svom stanju i shvaćanju osim sa kjamilom govoriti. šta ga može zadesiti. Ti se od darovitih velikana ne udaljuj. O ti čista obraza! Ako si pametan drži se moje riječi i nemoj da na njihove riječi obraćaš pažnju. Čuvaj se! Biti u skupu loših. jedna će se razbiti. niti im o svome stanju pričaj. Moguće je da se kakav šer posao pojavi. Uistinu. Kod mudraca je začudna stvar ovima ići. 58. Ko je pametan. SASTANCI I SKUPOVI Čuvaj se i nemoj se u svaku svjetsku stvar miješati. Nemoj ukazivati svoju naklonost skupu mladića.

Neće se prevariti onaj. da ne bi kao prosjak sagnute glave pred njima stajao. a niti je spominjati. Stalno mu zavide i takav neće nikad od dušmanskog šera biti pošteđen. čijem vlasniku. Ko bude zadovoljan sa onim što ima i ne bude to rasipao. Sta će pametnome vrata dvora šahovih! Zbog toga su mnogi ljudi nizašta glavu gubili. Budi obitavalac na kanaatskim vratima! 70. Rekli su. a mnogo jesti je bolest i nesreća. Da je to sofra od šecera. niti će se tu zaustaviti. On na tu stranu neće ni pogledati.Stalno budi u kutu samoće. Dušmani se uvijek trude. da ti se stepen poveća i da veličinu postigneŠ. Ako sa nekim bijednikom ili drskim neznalicom dođeš. TUDZA SOFRA Nemoj ni na čiju sofru oka baciti i mimo Hakkovih vrata. 67. O brate! Bolje ti je i trešanja malo jesti. Dođi i nađi kut zadovoljstva. Učini halifakr sebi prisnim drugom. neće ogladniti. uvijek malo jedi i malo pij. Idi! Skini okove! Budi ti sultan svijeta i azad! 68. da bi dospio do blaga i tako se obogatio. Znaj. štetno i nekorisno. Vrlo je lijepo. a trešnje. kad ti selam nazovu. koji su u blizini velikana. Malo jesti za čovjeka je apsolutno zdravlje i lijek. Zavidni ci ne trpe. neće se opametiti. Ne-moj misliti. takvome svijet neprijatelj postaje.Ko se bude sa vladarom družio. tvoja sreća i imetak od tebe odlaze. ko se bude sa dobrima družio. a ako se sa rđavim druži. da životinja 28 . šta o tome Šejh Attar. ti ćeš biti postiđen. Ko je jelu i piću odan. mladiću. Sa kjamilom idi. Kakvu god glupost ovaj bude izustio. što imaš i neka ti niko za tvoju tajnu ne zna. nego im nemoj ni imena spominjati. što je on dobru dospio. Ko je arif neće tuđoj sofri svoju ruku pružiti. njemu je kao od otrova. da od trešanja štetndjeg voća nema. i oni će ga na koncu u neku nesreću uvući. da uz suho i sirovo gori. ne veži svoga srca. ako ti oni i selam nazovu. da te ne bi dušmani u usta uzimali. došao ti ili ne. bićeš i ti cijenjen u tome društvu. ovakvima se ne samo ne prikučuj. IZBJEGAVATI BLIZINU VLADARA Izbjegavaj blizinu vladara. da onima. bio on starac ili mladić. pa da budeš cijenjen. da uz sirovo planina i kamen gori. Vrlo je korisno nar jesti. Ako hoćeš da ti u ustima slast ostane. koji. kaže: »Biti uz vladara je žarka vatra«.64. JELO. Dođi i sakri se u kut zadovoljstva sa onim. 69. 65. Čuj. NENADARENE IZBJEGAVATI Od izvjesne se vrste ljudi čuvaj i izbjegavaj ih. DRUŽENJE S UGLEDNIM LJUDIMA Ako sa uglednim čovjekom negdje dođeš. nego li mnogo sipa menemendije. neku pakost učine. razne će te štete zadesiti. NEPOZVAN GOST Ne prikučuj se onim vratima. Lokmani-Hekjim i Hidr su rekli. postat će životinja. MEDU BOGATAŠIMA Ima i takvih ljudi. makar. da im se nisi ni prikučio. niti će o kome na ovom svijetu ovisan biti. na osnovu sigurne predaje. PIČE I SPAVANJE Da bi ti tijelo bilo potpuno zdravo. jer. 66. bude jednako. Od sipa »menemendije« na ovome svijetu za čovjeka korisnijeg voća nema. sav njihov govor i pogled sreću i blagostanje značio. da bi postigao zdravo i pouzdano srce. svi će u tom skupu okrenuti od tebe glavu.

koji ne zna hal ašika. postavi je se-bi kao tadž na glavu i čuvaj je 29 . o dijete! To je jedna teška stvar. da ga sakriješ i da mu među svijetom ime u usta ne uzimaš.Pošto mu nije sevdah na glavu pao. Na čiju glavu nije sevdah došao. a oni. KRIJENJE VOLJENE Potrudi se. Životinja je onaj. Dakle. koji u ovo upadne. on će učiniti. da ašik. To je jedan gvozden luk. da joj nema para. Nemoj za nevjernu svoje srce vezati. Ašici svoga hala ne spominju. ašicima je jednako. Nemoj da zavoliš ljepoticu »otvorenih usta«. koji ne upadoše. da se džan i tijelo vatrom aška zapale. Nemoj za nevrjenu svoje srce vezati. puno spava i vjeruj. taj liči kamenu divlje planine. Neznalici vrijeme u neznanju prolazi i od njihova dragocjenog života. da za tvoju dragu niko ne zna. 73. ni u šta ne broji. I te kakvi prijatelji su radi toga dušmamii postali. Poslušaj me. koji je uz to još i arif.Ako su u voljene usta slična gondžetu. Ko je pametan on neće svoga aška otkrivati i uzdišući javno suze liti. Ah! Ako ti svakog časa oči ne suze i ne uzdižeš sa »Ah« i ako ti govor tvoga jezika nije stalno ime »Predrage«. . da ovako bude. Kad ga pogledaš. ZALJUBLJENI I VOLJENI Ko je ašik. to je za neznalicu. a ti ćeš od tuge i žalosti mnoge boli pretrpjeti. UPUĆENI AŠIK A VOLJENA NEZNANA I NEVJERNA Zar je moguće.Drska je neznalica onaj. koliko god možeš. o ti savršeniče!. jer ćeš lica. lijepu ćud i vjernost. Bio dan ili noć. On ne srlja u moru džaha.Onli. koji ašike napada. kako ne bi poslije među vama smetnja nastala. jer ćeš poslije tugaljivom čežnjom mnogo plakati. Ako si ašik. a voljenoj i pristaje da bude takva. Dil-ruba prvo treba da ima pri sebi prijatnu riječ. tebi je dosta posmatrati Husni-džemal. . te ako takvom o tome govoriš. 72.. pa makar ona bila ljepote vilinske kćeri. da on ne zna za hal aška i sevdaha! 71. da mu voljena bude haj alat. koji su u vatru upali. Malo jesti i piti. on po vanjštini izgleda čovjek. te se vatrom aška raspali i zapali. niti sluša. Potrudii se. On vatrom aška stalno gori. on svoje vrijeme ne gubi ni koliko jedan dah što traje. ako njena savršeno lijepa ćud nije kao i njena ljepota. pa i još gori od nje.može imati čovječija svojstva. Ovo stanje shvata onaj. ali je u stvari životinja. dušmani neće moći uspjeti. treba tvoja vjernost da bude ruhani. ako nađeš koju sličnu ovoj. Koji svoju »Poznanicu« kriju na način rindana. a mnogo jesti i puno spavati. koji sve ovo Čini. on se ašik-skim suzama ismijava. on te ne čuje. Nemoj nikoga sudrugom svoga stanja učiniti. šta je haliašk. A zašto li leptirić na goruću svijeću naleti i sagori? To je ašk. Ko je za njega potegao.Za ašk zna onaj na čiju je glavu pao. vide koliko načina i oblika ama među Hakkovim stvorenjima. Ako si ašik. Ako ti oni za tvoju dragu saznaju. koji nisu u ovo upali. Kruto srce ne razumije. da joj »ljubljenim« postanu. to je za kjamila. ne shvaćaju stvar. Mnogi tvoj trag slijede i pretražuju. niti ga u usta uzimaju. bude od dragosti ushićen a da njegova voljena bude neznalica. jer i oni priželjkuju. nemoj svoga aška otkrivati. Njegovoj boli nema drugog lijeka osim »Voljene«. Da ne bi tvoja ljubav bila samoljublje i strast. lakom stvari to smatraju. Svi su »izgorjeli«. taj zna.Razumjeće to samo onaj. Slavuj u ružičnjaku tugaljivim bolom pjeva. Zato ko je gafil. LJUBAV. iz ruku će ti ona otići. ne bi li tvoj »predjel« pronašli. Ono što se »Mehabbet« zove. koji zaljubljeno srce ima. Neka ti aški-jar i za prijatelja tajnom ostane. nerazumljiva je to tajna.

. Taj je čist. rekao: »Svi se ibadeti na desetoro dijele: devet od njih pripada zalogaju.. ona je bez vrijednosti. ti pojedi onaj. Ko trajno. . da će ti iz očiju. 75. sličan voću. Hakk će svome robu dati jela i pića koliko mu treba. (nemoguće ga je naći. Nemoj ići na njegovu stranu. Užitak od pića je. on će ti sav pokoran postati. koji je sa halal zaradom stečen.. pa da sva stvorenja za se pridobiješ. Svi stvorovi će te cijeniti i poštovati i cio svijet će tvoja dobročinstva spominjati Ako sa svijetom budeš ljubazno razgovarao. pa bio ti kao šecer sladak. ako hoćeš da jedeš. da istinu govori.. posao mu je šerr.. Ako ćeš se prikučivatii. Ko je arif. koji je na dozvoljen način zara-đen. DOZVOLJEN I NEDOZVOLJEN ZALOGAJ Čuvaj ruke. Ponos vasione je rekao: »Stid je od imana«. Tu je suza očiju svih siromaha. kako rekoh. slatka je stvar. . ZADOVOLJSTVO I OSLONAC Arif neće. Ako si neuljudan. prikuči se takvoj sofri i pruži ruku sofri toga siromaha. .kao svoj džan. da kod svijeta budeš poštovan i cijenjen i da na svijetu slavu stekneš . Napusti to. bio on muško ili žensko. da tako radeći ne naiđeš na patnje i boli. o dijete! Što je sumnjivo. Dođi rizaluku i stupi na put. Bilo to prije ili kasnije. nećeš imati slasti. Drskog neznalicu brige more i muče... na oba će svijeta biti siguran. bez vrijednosti je. neka ti govor bude kao šecer sladak. ipak ti njegova dobra djela kazuj. dozvoljen način. Sa ovim ćeš na oba svijeta visoki stepen postići. neće svome cilju stići. Uvijek uči svoj jezik. zarađeno jede. osloni i Sultanu svoje robovanje s aškom obavi. ču-vaj se. zasigurno će te naći. VRIJEDNOST KOD LJUDI Ako želiš. Na pristojnost uvijek pazi. Nemoj ih na svakakav zalogaj pru-žati. Budi od neuljudnih daleko. Ako si pametan. Svi su iskreni putnici izgorjelih džigerica uzvišeni! Ako želiš čisti zalogaj. Budi uljudan. bez vrijednosti je! Tvoja je pristojnost i uljudnost uzrokom. jer će on tebe pojesti. a znaj i to. Makar ti to bio i brat. bilo danju ili noću. 76. pruži ih pošteno zarađenom rida-zaliogaju. a u deseti dio spadaju svi ostali ibadeti«. Ponos vasione. da ga brige taru. Pazi. kako njemu odgovara počasti! O dijete! Ako neko tvoje rđave poslove prepričava. 74. Pruži ruku na rida zalogaj. Pazi na stid.. Na ovom svijetu na silu se ništa ne zbiva. a priliku u pravo vrijeme neće ispustiti. šta je o tome Mustafa. jer će ti usta izgorjeti. da ne bi pojeo zalogaj tiranina. O ti koji žudiš tražeći u gozbi i piću užitak. odreci ga se. Ako je neko bez stida. Ako i Dilruba bude bez stida. 30 . ne može od njega biti hajra. 77. govori ljudima o njihovim dobrotama i svakoga. bujica suza poteći. Onaj ko se mimo puta bude trudio. da ti ime bude slavno. š. ti ovo srcem i dušom vjeruj. nemoj na takav zalogaj ruku pružati. neće svoj posao u nevrijeme obavlja-ti. Čuvaj se. izbjegavaj. Čuvaj se. Dođi i iskreno se na Allaha dž. PRISTOJNOST I STID Nemoj biti ružna jezika. Što ti bude određeno. a nemoj da bi se sumnjivom zalogaju prikučivao Poslušaj mene. Ako ćeš ih pružiti. Ko bude svoje poslove bez žurbe obavljao. na pošten. Ako si mumin. ako hoćeš da na oba svijeta budeš slavan. niti mu se bliži. O poštovani! Svaki posao ima svoje vrijeme i u pravo vrijeme ga obaviti. taj će svoju svrhu postići. Ako ga u nevremenu tražiš.

da će ostati pri njemu ono. Oni koji su se naprezali. da bude miran. Učini neki spomen svome dolasku i odlasku. poslušaj moj savjet: Danju i noću ih uči nauci lijepa odgoja. Ako si pametan. muško i žensko će im uvijek samo dobro željeti.Ne velim ti. Ko žudi da se osveti. 81. . da pružaš ruku . Budi u svakom pogledu kjamil. sebi dobročinstvo za običaj. Dok su još mladi na koji ih put budeš usmjerio. što su za savjest rekli oni. ne može ni koliko jedan predah. a i bude sa takvima. Ne budi sa manama. Pokaži plemenitost pa i ti insaf slijedi. naravna je stvar. da ti sin. tome se kaže »pravedni«. Pohlepa i tvrdičluk čine čovjeka glupim i nje-govo ime među svijetom biva pokuđeno. pravedno postupaj i daruj ih. Čuvaj ih! Većinom kod mlađarije postoji fantazija i mangupi će naći put. Dokle god ti tvoja ruka dosiže. TEŽNJA ZA OSVETOM I TRAŽENJE ZADOVOLJŠTINE Upamti! Ako ti na ovome svijetu zapadne prilika. Pogledaj. dokle god ti ona dopire.Znaj. Ako neko poprimi. Što god ko bude učimo. da se osvete. PROPISI O ODGOJU DJECE Ne dopusti nipošto. budi pravedan i čuvaj se. njegovo se srce ne može smiriti. koji su oku-sili voćku pravog znanja: Savjest je pola imana. Pri veži sebe na vratima odredbi volje gospodara i tu ostani. da i njega sažali. da će se naći neko. Ako bude posao velikaša pravda i pravednost. beg ili paša. svijet će mu uzvikivati: Na hiljade godina u blagostanju živio! Svako bez razlike proklinje tiranina i nečija će ga kletva stići. ne osvetiše se. Ako sa lijepo odgojenim budu drugovali. što neko učini. 83. da će u njihovim srcima ostati slast od toga. 82. Hakk će se nad svojim robom za sve osvetiti. KLONI SE RUŽNE NARAVI 31 . kad narastu.78. A alko imaš dušmana Mevla-u ga ostavi.. da im se prikuče. taj put tražiti i naći. na put će mu doći. AKT SAVJESTI Dođi i nemoj insaf savjest iz ruku ispustiti. Niko na ovome prolaznom svijetu vječito ne ostade. Ovu moju riječ i savjet dobro čuj: Od edepsuza uvijek svoju djecu čuvaj. 80. da ti djeca budu sa neodgojenim osobama. Osobito se čuvaj uzdaha potlačenog. koji bude druge sažalijevao. Vasiona ima svojih slobodnih i neslobodnih robova. te da im drugovanje sa ovim bude trajni životni užitak i slast. tvoja djeca.. sa onima koji ti budu podčinjeni i pod tvojom su rukom. DRUGOVANJE SA PRISTOJNIM LJUDIMA Nastoj uvijek. da ti jezik nekoga ne uvrijedi. Smiluj se u granicama svoje snage i moći. jer kad bi bio i šah. Nemoj da te suze siromaha stignu. o ti plemeniti! Ako neko bude pravedan. kako se ne bi u njima ugušio. Koliko god si u stanju. NASILJE I PRAVDA Nikome nemoj nepravde činiti. oni će. Nemoj uz strast i pohlepu pristajati i prema njima nježan biti. time si svoj prijesto vjetru dao. rodbina i iskreni prijatelji budu u društvu pristojnih i lijepo odgojenih osoba. danju i noću. Svako ima prema granicama svojih mogućnosti svoja prava i pravdu. takav će na oba svijeta biti srećom očaran. Nemoj nipošto da pomisliš. Ako neko bude trajno. Budi pravedan. Dokle god se svome dušmanu ne osveti. pa bio on aga.i kada ti se prilika ukaže. takav. muško i žensko će od njega biti zadovoljno. 79. da onoga. Kojeg šaha bude pravda i pravičnost posao. nemoj biti pohlepan za osvetom.

da bi mu se miješao.Ako si pametan. On ne može posjedovati prave nauke. pustinje i najtvrđe mramorne stijene nemoćne su prema Njegovoj svemogućoj moći. da ćeš na koncu umrijeti i da ćeš pod zemljom nestati. LOV Poslušaj mene. da drugoga nahraniš. podrhtava cjelokupni svemirski uređaj. a tako i uništa-vajućoj sili. Zavidnost ništi sevabe. koje si tako brižno njegovao. Svako. planine. Bilo bi začudno. među svijetom s kuđenjem spominjati. što je On zabranio. počasti ga i ugosti. Budi na vratima Njegovih zapovijedi ukopčan. Stalno na Njegove zapovijedi pazi. Potrudi se. sebi si ga učinio. Možda će od ulovljenog ostati njegova ženka ili mladunče.Tvoje rumeno i lijeo lice. Nema veće gluposti od zavidnosti. čini svijetu dobro i tako radeći na Hakkovom putu 'budi. da od darežljivih dobročinitelja budeš. Zavidnik sam sebi muku zadaje a ništa ne postiže. Jer znaš. zemlja. da te lovačke čari ne zavedu. 85. a ni tijelo vječno ostati. 86. ko na ovaj svijet dođe. STVARNI IZGLED PROLAZNOG SVIJETA O mladiću! Nemoj da bi se prevario. o dijete! Nemoj da bi bio lovac. Ako kakvo dobročinstvo učiniš. Budi prema njemu nasmijana lica Ne misli. Nemoj za sofru. Ne pružaj svoje ruke onoj sofri. Tebi je dosta Hakkov blagoslov. Nemoj biti munkjir. sa svojim dijelom dolazi. Čuvaj se. 87. Čuvaj se da ne bi kome nažao učinio. Ko Hakka razumije. Na ovome svijetu svako svoj dio jede. GOST Ako ti sa Hakkove strane dođe musafir. u lov neće ići. za kojom nema musafira. pa da i ti nađeš dobro. Nema nikome tu mjesta. Takav će se. IZBJEGAVANJE ALLAHOVE SRDŽBE I TRAŽENJE NJEGOVA ZADOVOLJSTVA O mladiću! Ako si pametan. Jer tebi neće ni džan. da ne bi od njega lice okrenuo.U prošlosti su velikani kazali: Lovac će ćorav ili hrom ostati. a tako isto i zlo. kako bi ti bili svi poslovi na oba svijeta posvršavani. On je svim ašicima žudno pri-željkivani. potrudi se. od usta do usta. a vrijeme će ti sa užitkom prolaziti. što ti iza musafira ostane. čini dobro. samo On. Nema kraja Njegovoj milosti. Od Hakkova uzvišenog dostojanstva. da mumin bude zavidan. na kraju krajeva će biti hrana mravi i zmija. da ne bi na krivi put pošao. poslušaj moj savjet: Neka ti uvijek Allahova volja na pameti bude. pa da za ovaj prolazni svijet srce vežeš. njegovi oblici i poredak. da ćeš mu svoj zalogaj dati. kao što vatra ništi drvo. postići ćeš Njegov neizmjerni nimet. Uvijek izbjegavaj da činiš ono. nemoj ni radi čega živo stvorenje usmrtiti. Okeani. Ipak će ti jednog dana i 32 . 84. ZAVIDNOST Ako želiš da od dobnih budeš. vlasnik svijeta mogućnosti. koji ulijeva strahopoštovanje. Ako želiš dobar nasljednik postati. koliko god si u stanju. On je apsolutni Gospodar zemlje i mora. Od zavidnosti se dobro čuvaj. On je tvorac osamnaest hiljada svjetova. Nemoj da si neoprezan. Spominjaće te poslije lijepim imenom. Koliko god ti u datom momentu budu tvoje sile dopuštale. Caru careva pripada odluka. On je. kao vrana. 88. Pazi. Tebi će jedino ostati samo tvoja čovječnost. Mladiću! Uzmi da si postao vladar cijelog svijeta. Od je Hakjimi-enfusi-eflaka. da sjedaš sam. Čuvaj se. Ako Hakkovo zadovoljstvo pridobiješ.

koji kao nepokornik crna obraza stoji pred Tvojim vratima. HIDŽRET Slušaj moj savjet i nemoj živjeti u onom mjestu. ako ga budeš razumio. tome neće nevolje. Oprosti i budi naklonjen ovom tužnom i zabludjelom Zarifiji. 33 . tu neće stvorenja imati nikakva mira ni spokojstva. Tvoja je milost i dobročinstvo! Ti si vladar! Rob je Tvoj i ferman je Tvoj! . MOLBA RABBU i ŠERIAT O plemeniti! Ako si pametan. gledao. Ako neko bude od Ahmedovog (Muhamedovog) šeriata udaljen. biće među stvorenjima ovog svijeta ponižen. koje si za dunjaluk podnosio. Pametan je onaj. Oni koji su na oba svijeta postigli svoje najbolje namjere. Neka ti bude Zikri-Hakk svakog momenta na srcu. Nemoj nas od čis-tog Mustafina šeriata udaljiti. koji savjete ne pri-ma. Dođi sebi i nek te ne zavara strast i želja za njim. . ODNOSI SA VELIKANIMA I GRANICE MOGUĆNOSTI Nemoj da si u neprijateljstvu sa velikanima i nemoj u njihovoj odsutnosti o njima ružno govoriti. . Ako ga udariš po licu crnilom njegova obraza. bez daljeg će hidžretiti. Ni more ne može da sapere njegove grijehe. Ko bude za granice svojih mogućnosti znao. Smiluj se crnilu njegovog lica i utopi ga u more svoje milosti! O Allahu!. ko je pametan. 91. .. Gdje se Ulu ne cijeni i ne poštuje. jer je i pametni dušman bolji od njega. Ako želiš. već seli i idi na put. kao uzvišenu stvar. nikome ovosvjetsko okretanje i davanje za uvijek ne ostaje. Kakva li ga na kraju katastrofa očekuje! Kako je lijepo pristati uz pravednu riječ i neprijatelja. Stvarno stanje ovoga svijeta je ovako. stalno Tvoju naklonost i Tvoj oprost traži. 90.. Ne žudi i ne priželjkuj ljubavi prema bogatstvu ovoga svijeta. SAVJETI PAMETNOG O dijete! Poslušaj riječ savjetnika. kome je mjesto nogu glava. da ti se svaki posao dobrim završi. Samo pogledaj na rad onoga.. Dakle. Ako ti u nekom mjestu neko od ovih bude neprijatelj. prođi ga se. neće se moći naći na onom mje-stu. Otvori oči i osluhni ušima svoga džana. Danju i noću se pridržavaj šeriatskih propisa i sa naklonošću se sa senatskim ljepotama ogrni. poslušaj moj savjet: Uvijek budi u čistom Mustafinom (Muhamedovom) šeriatu. slijedi uvijek put čistog šeriata. O dijete! Ne silazi sa puta pokornosti. pretvoriće se u prah i pepeo. . pa zato. Tolike muke i patnje. 89. Ko bude u čisti šeriat. ne stoj tu. Na ovome svijetu ko ne bude znao za granice svojih mogućnosti. taj neće tuge a belaja na svijetu vidjeti. O čovječe! U jednom mjestu. ko svoje srce za dunjaluk ne veže. taj će vječno plakati i neće se smijati. gdje budu upravljači poslova nepravedni i nepravlačni. ni voda sedam mora neće ni mrvice moći saprati od tog njegovog crnila.prijestolje i kruna sa glave otići. sigurno je.. Ako ti je prijatelj nepametan. Na ovom svijetu ko ne bude stepen svoga stanja upoznao. 92. a ne poslušati praznu riječ prijatelja. O Šekjure! . žalosti i tuge nedostajati. gdje se bude tražio. Ko se ne bude od savjeta koristio. O Gafure! . drugome ostaviti. gdje ne bude duhovnih velikana. to su postigli cijeneći šeriat i odajući mu počast. jer će na posijestku sve što ima. Cio posao ovog griješnika ostade u Tvojim rukama. da će takav u svome svakom poslu pobijediti. Šta zna za put onaj.

Nemoj misliti. Skorojevića prijatelja smatraj kao da ga i nemaš. SASTANAK SA SUMNJIVIM OSOBAMA Poslušaj moj savjet i dobro se od prevaranata čuvaj. kako se ne bi vaše dugogodišnje prijateljevanje izgubilo. čuvaj. Na javi ehli-fena ljudi na sebe »haljine« navlače. kobni. a ovakvi ne znaju razlikovati šta je šap. ČUVAJ SE ZLA RDZAVIH Ako neko stalno svijetu zlo čini. kako ne bi poslije ruglom postao. ne zna vrijednost ahbaba. drzoviti svjetski neznalica. Od kada je ova vasiona stvorena. Ako ga nađeš. Zar se sa zemljom može vatra upaliti. pa se tek onda s njime sprijatelji. Na ovome prolaznom svijetu sa imetkom se prijatelj ne stiče. Na kraju krajeva će te od njega neka šteta stići. nemoj misliti. da ode. KUPOVINA I TRGOVINA Nemoj sa bed-aslom nikakva ališveriša imati. Vjerni prijatelj je od rodbine 'mnogo bliži. o putniče! 94. šta je to čovječnost. da ga ne izgubiš. Znaj. Prvo se za porijeklo čovjeka raspitaj. STARO PRIJATELJSTVO Ako vjernog ahbaba budeš imao. 96. bio on iz bilo kojeg naroda. Kad bi ovakvima Bari-Huda pružio priliku. nitkov. 97. već sa svojim srčanim halom. niti je ko od ovih vjernosti vidio. Samo ko je glup sa ovakvim druguje. Prijatelj ti je onaj. Pazi se. koji ti je odavno prijatelj i dost. ako je bed-asl. Od ovakvog. Ne koristi. Ne misli. neće na jednoj mjeri ostati. Jednoga dana može i tebi da zlo učini. jer on može zbog jedne riječi. I najobičniji prosjak neće poseći da učini ono. Trudi se. s kim ćeš ališ-veriš imati. da ptić od vrane ne može postati slavuj. da ne bi kod svijeta ruglo postao. LJUDI PLEMENITA PORIJEKLA Ako nađeš osobu plemenita porijekla. Ako skorojević. da prijatelj ne vidi štete od tebe. Kad bi im hiljadu dobrota učinio. ako se poslije pokaješ. a šta šecer. Potrudi se da bar jednoga takvog prijatelja zaimadneš. Ako hoćeš da ne vidiš tugu. Nemoj da si rđava jezika. oni bi čitav svijet s kraja na kraj zapalili i srušili. a koliko sultani? Koliko životinje. 34 . Prijateljtsvo sa ovakvim čovjekom. nikome neće šteta doći. da ćeš traženjem drugoga naći. da će on kakvo čojstvo učiniti. neku veličinu postigne. 95. što je u stanju ovakav da učini. Prvo upitaj za porijeklo onoga. nemoj se ni-pošto od takvog kakvoj čovječnosti nadati. pa da gori! Zar može na hrastovoj grani hurma roditi! Dakle. Koliko god ti je moguće budi daleko od ovakvih. zavodnik jedan! Zlatari znaju šta je biser i dragulj. da takav nema prođe u vodstvu mehabbeta. Od osobe plemenita porijekla. Na kraju krajeva daće od sebe neki znak. niko od ovih duhovnim velikanom nije postao. da mu ne bi kakvu štetu pričinio. da je on patvoreni novac. SULTANUL-ARIFIN Koliko ljudi na ovome svijetu robovi postaju. On ne zna šta je to lijepo nešto učiniti. Zna se dobro.93. od skorojevića nitkova niko neće dobra vidjeti. ne približavaj se takvima. 98. Od bed-asla se čuvaj i kloni ga se. sprijatelji se i druguj s njim. da će znati. jer kod njih to ni koliko jedna pula ne vrijedi. Ovakav jedan raspušteni. a tek onda stupi s njim u kontakt i posao. kloni ga se. sve bi to propalo. za njega žrtvuj svoj džan i tijelo. a koliko ljudi? I te kakvi sultani prerušeni u prosjaka hodaju.

Ne misli. odmah se »porodi«. Slušaj mene. o ti. Ako hoćeš da ne budeš pritisnut nevoljama. Čuvaj se. O čovječe! Otvori uši i poslušaj moj savjet. Izvan svoga kruga nemoj dalje ni jednog koraka učiniti. 102. Što god postoji mana i ružnih poslova. što ti dužnost nije. . dunjaluk kao i oni na njemu. pa taman da je i Bajezid svoga vremena. Šaha mogu vidjeti one oči. POZNANSTVO SA NEČASNIM OSOBAMA Ako je neko drski neznalica i nečastan (čovjek). 100. On tajnu proždire i stanje svoga »sirra« u svome džanu krije. Slušaj moj savjet. I njegov konac služiće kao loš primjer drugim ljudima. Uvijek ustrajan i skoncentrisan budi prema svakom svome poslu. Irfanu koji glavu daje. svoju tajnu_svijetu odmah badava otkriva. Ko svoj »sirr« otkriva. 99. TAJENJE »SIRRA« I NJEGOVO RAZGLAŠAVANJE Kjamil je onaj. 103. traži ih kod sebe. što ti je trajni posao. želi da to i zaimadne. šta je muško. ISTINSKI LJUDI Znaj u hakikatu šta je životinja. vrijedna imena. koje »mogu da vide«. otari rđu sa očiju. UPOZNATI SEBE I KLONITI SE GLEDANJA MANA DRUGIH LJUDI Ako si pametan nemoj nikoga koriti i nemoj nikome ružno govoriti. ti sebi učini dobro. ne znaju to. Ako hoćeš. ko »svoj sirr« krije. a ti pazi uvijek na svoj posao. Nuri-Hak'k vide. na koncu će i tebe u istu boju obojiti. Glup je onaj. »Uzvišenom Sultanu« Hu . 101. da životinja može čovjeka vidjeti. Takav ima u sebi neki užitak.. Ako hoćeš da u svjetsku provaliju ne upadneš. a samo oči odabranika. A kakav je to užitak. Žensko je onaj. da ga vidiš. . on vidi sultana. taj pametan nije. u kojem ti nećeš sudjelovati. u kakvu je boju sebe obojio. Muško je onaj. I te kakve oči ne mogu sultana da vide. Šta ti je stalo. Nemoj mu bilo dobrim ili rđavim ni imena spominjati. Pazi na ono. Ko se sa čovjekom bude sastajao. a »sirra« ne odaje i čijoj se tajni nako ne može prikučiti. Nemoj misliti da može ćorav vidjeti lice nagizdane ljepotice. . koji svijetu sve razglašava. o mladiću! Ne približavaj se onome poslu.Svakome je vrlo lako da roba prepozna. u tu njegovu privremenu zabavu. Nemoj sa ružnim riječima neki posao raditi. a sa propalicom će samo bruku doživjeti. nemoj mu se prikučivati da i ti ne bi postao bijednik. koji kroz usta uzima govor o »bremenitosti«. koji glavu daje. Njegovom dahu Hu . ali je vrlo teško sultana prepoznati. a na tuđi se ne obaziri. Gdje god se nađe. Mrak neznanja svi slijepci vide. a šta žensko. da išta propalici prigovoriš. o ti. 35 . o ti posjednice savršenstva. Muško je onaj. Takav nesretnik neće ni do čega doći. ne miješaj se u posao drugoga. ko u svaki postao hoće da nos zabode i što god mu oči vide. koji svoj »sirr« tako sakrije. a »sirra« ne odaje Hu . Takav. Muško ne rađa. biće cijenjen. NEVALJALI POSLOVI Ako si pametan. Nemoj da ugrizeš svoj pokajnički prst. To jest. o dijete! Žensko je onaj. da svijet ne može nikakva znaka o tome kod njega opaziti. ako ga imaš. Onaj ko je sam sultan. lijepa lica.. Čuvaj se i ne ulazi u onaj posao. .

Brzo nestaje onoga na što se ne domeće a vrlo je teška stvar ruku prijatelju pružiti. Nevidljivi imetak ja ćeš postići ili ne. što si od čovječnosti poprimio. Mnogi su (ga) tražili. Ako ti kesa i sanduk prazni ostanu. SIROMAŠNA RODBINA Ako ti neko od rodbine bude jako siromašan. Nemoj želiti da napustiš gotovinu za nepoznato. kojoj lijeka nema. budi nosioc ovoga svijeta. Budi ti dobar i cijeli svijet dobrim drži. Biće odbačen. a daje kaparu za neviđenu stvar (maštu). Nemoj želiti da budeš vlasnik imetka za uživanje. To je jedna kruta i strašna stvar. ti na svoju rodbinu sa poštovanjem gledaj. Ne uništavaj ono. bićeš odvra-tan svima. 108. koji su ga (uistinu) našli. on to zna. ne misli. ali nisu našli. Sui-zann je veliko nefsovo lukavstvo. Nemoj misliti da neko tvoj hal poznaje. pošto su njene patnje. Kakav neko bude sam. tebe će (zadovoljiti) i zastidjeti. Ako je u tebi nadjačala čovječnost. 107. koji uništi gotovinu. RASKOŠ I UMJERENOST Ako te s neke strane Hakk podari. DAREŽLJIVOST. Glupan je onaj. tužan muflis i ponižen. sam će prezren biti. O dijete! Ako želiš da budeš blažen i srećan. LOŠE MIŠLJENJE O DRUGOM Dobro se od sui-zanna čuvaj i nemoj tu riječ ni spominjati. Među stvore njima će se tvoje ime uzdignuti i o tvojim dobročinstvima svijet će pričati. boli i brige neizmjerno velike. Niko mu neće moći naći lijeka jer za tu vrstu bolesti lijek ne postoji. kao ni dara savršenosti čovjeka. ne budi raskošan i razvratan. I takav neće doživjeti milosti i dobrote. da nađe lijeka ranama svoga siromaštva. budi kjamil. Koliko god si u stanju počasti rodbinu. neće gotovinu uništiti i nipošto neće iz srca napustiti brnjicu levhe savjeta. Muminu husni-zann dolikuje. od koje smirenosti nema. o dijete! Ako si pametan. 109. Ko je sebe upoznao. njena siromaštva. SIROMAŠTVO Neka Dženabi-Kjibrija nijednog svoga miljenika ne stavi na kušnju siromaštva. kako te ne bi njegova ozlojeđenost i tuga dostigla. Dok imaš a dušmani ti prijateljem postaju. ti ga visoko drži i poštuj. 111.104. Kjamil je onaj. POŽUDA ZA NEPOZNATIM IMETKOM [Poslušaj moj savjert. 36 . kako se poslije ne bi pokajao. taj neće moći. Budi ljubljenik i džanan svijeta. koji nazrijeva i vidi trag svoga prijatelja. Ko bude na siromaha sa prezrenjem gledao. dospjeće u jednu takvu bolest. Ko ne zna za malo. kako ne bi tvoje tijelo bilo dostojno vatri. ZAVIDNOST I ŠKRTOST Budi darežljivi i velikodušni dobročinitelj svijetu. Ko ne bude umio da troši prema svojim mogućnostima. Ko je pametan. on takvim i svijet vidi. prema njoj budi raspoložen i ako ništa drugo. Ovako su našli prijateljstvo oni prošli. da će znati i za mnogo. pa ti do ruke srebro i zlato dođe. 110. O ti darežljivče! Počasti i daruj siroimaha koliko koliko god si u stanju. za koje misliš da su ti prijatelji. Ko se odrekao svoje rodbine i bude je se stidio radi. bio dar mali ili veliki. a ono joj bar lijepu riječ reci. a u siromaštvu i prijatelji ti se u dušmane promeću.

Majstor uistinu raskuje gvožđe. pošto se drski ne može u red dovesti. neće ti uzalud biti. Odužuj se dok ti je mali dug. da se može takav podučavati. Poslušaj me. šta je. O vjerski junače! Ako ono u svojoj suštini bude imalo dragulja. Sigurno je. . nije podario jednome robu nadarenost. šta onda? Prilikom raskivanja ono se u istinu sjaji. da će te udaviti. da na drugu stranu trošiš. otvori raspravu o tome i govori. šta možeš drugo učiniti. Ako si pametan. da on može crno gvožđe draguljem učiniti. ne stoj. koje ne poznaš. koliko ti znaš. Nemoj se umarati i uzalud svoj život uništavati. i stalno mu je posao. Svaki sin ne može dobar potomak postati. ali kad postane velika. pokazace se dragulj. koji mnogo zna i bićeš osramoćen (ako se upuštaš u raspravu). da se ono učini i uredi. RASPRAVLJATI O TEMI KOJU NE ZNAŠ Nemoj se prepirati i raspravljati o stvarima. da crni gavran grlica postane. Čim ti nešto dopadne ruku. čuvaj se velikog duga i koliko god ti bude moguće. da riba zna. Ako budeš temeljito znao o stvari o kojoj hoćeš da govoriš. Na ovome svijetu nema veće nesreće od duga. Zar je uopće moguće. imao ga ili ne. Ako na magarca postaviš opremu ata. Sebi dođi. znače. neamoj se velikom dugu prikcivati. ako u biti svojoj ne bude imalo dragulja. Na ovome svijetu veća nesreća od ovoga ne postoji: Jao majci. Nemoj misliti da se može takav podučavanjem čovjekom učiniti. Znaj. Kad je čaša prepuna. Zadužuje se obično onaj. (kao) na primjer. a i crni kamen. Dug ne silazi. čuvaj se da o tome u društvu išta govoriš. Ne znam kako. ali nemoj misliti. nego 37 . znaj. Ako u potpunosti. nego nepotpuno i manjkavo govoriti o stvarima. . koje ti ne znaš. Hiljadu puta je bolje slušati.. 115. jer kada bude velik. 113. Dok je bolest još malena. ono ostaje bez vrijednosti naprama cijene dragulja i opet mu je ime crno gvožđe. lakše joj je naći lijeka. on se kao vatra širi i izdiže. ako hoćeš raskivaj ga. DUG Čuvaj se i nemoj sebe stavljati na kušnju zadu-živanja. ko dopadne siromaštva. Razumjeće da je ono crno gvožđe. NAUKA O VJEŠTINAMA MUDROSTI Još od ezela: u koga bude darovitosti. prirodno je.112. čim se raskuje i otvori. to jest do u tančine ne budeš neku stvar znao. ono ostaje gvožđe i vrijednost dragulja ne može postići. Slušaj moj savjet i nemoj. . teško će tad biti naći takvoj rani lijeka. da na jednu stranu daje. Šta je tu moguće. šta je. i kakvu god iskru bude od sebe dalo. već sve više i više raste. crno gvožđe raskivati. ali čim ga majstor pogleda.š. Čuvaj se dok nisi u more dugova zagazio i dok te nisu sa sviju strana počeli za šiju hvatati. šta je voda. i mjesecima ga čisti i ribaj . znače. Onoliko. od njega će biti trajno udaljena čovječnost. 114. o prijatelju!. Ako se za ovoga darovitog budeš trudio. da će se i nadalje on magarcem zvati. Podučavati znači. Nemoj se umarati. prema onome. Malo po malo. NENADARENI Ako Allah dž. mala je sitnica. biće on smatran vrijednim na (ovome) svijetu. . Svakoga momenta ti džan u vatri gori i svjedno ti je. Ako ovakvoga budeš o svakovrsnom kjemalijjetu podučavao. ona više ne može da primi vode. čije dijete ovako bude. podaj za dug. on se time izmijeniti neće i sigurno je. pa ako u njemu ne bude dragulja. Prođi se toga. Ako želiš da dugove smanjiš. da pranjem pobijeli. O uzvišeni! Uzmimo da je takav i tvoj vlastiti sin.

koji su se iz petnih žila trudili. O mladiću! Tebi neće vječito ostati 38 . a niti dobri a ni zli duh. Ako hoćeš da ne tegliš nevolje i muke. biće to povod užitku. I te kakve su pametne osobe. Oni koji razumješe. Ako si pametan. Kjamilu je raskoš i slava odvratna stvar. Ako ne bude od nje strahovanja. 117. a da ne bude bez štete. Čuvaj se ove nesreće. Užitak od gozbe je ako bude bez štete i tuge. za pametnoga je bolje. Ovaj svijet neće u obliku mladosti ostati. a da je jesen ne ugleda. saznaše prilike i stvarno stanje ovog svjetskog zbivanja. I te kakvi su ljudi.samo da na jednu stranu daješ. na kraju krajeva. NEZNALICA Nemoj trošiti svoje riječi onome. šta je lice i naličje ovoga dunjaluka. 116. ne pridaji mu nikakvu vrijednost. nego govoriti. ne vidješe ga. pa ako si čovjek. radi toga poludjele. Tvoja sjajna i raskošna odijela biće zamijenjena sa odjećom bijelog platna. pa ni melekji. u prirodi je ovoga prolaznoga svijeta. drugome ostaju. Ako je kakav opasan sastanak. Sva dobra i bogat-stva. nipošto se nemoj u dunjalučko šarenilo i njegovu vanjsku sliku zagledati. Ja ti kazah. da ga on sam sobom ostavi. neće razumjeti. jer za vrijednost dragulja samo zlatar zna. Ako si pametan. Ovaj svijet na promjenama stoji i što god ti bude dao. dijete moje! Na ovome svijetu neće ljudski rod ostati. RASKOŠ I SLAVA Na ovome prolaznom svijetu ne teži raskošu i nemoj upasti u pohlepu za slavom. Zar zna neznalica. nisu do svoga cilja stigli. Na ovome prolaznome svijetu. a neznalica slavi i raskošu teži. a da nema sutona! Zar postoji ruža. Ponos svemira je rekao: Slava je nesreća. nego nemoj ga ni u usta uzimati. ne samo da mu se ne prikučuješ. koji ne poima. te mu kazivati o »zastrtom biseru«. Ko je pametan za ovim svijetom neće žudjeti i ni za jedan momenat neće zikjrullaha iz svoga srca ispustiti. Bolje je o tome ne go-voriti. idi. Pošto saznah. OPASNI SASTANCI Zar može neki sastanak biti. čuvaj se. šta je to dragulj! Papagaj je dostojan da jede šecer. opet ti natrag uzima. postali dužnici. a ti ćeš sa lijepom ćudi postati meleki. ugrabi prije smrti priliku. felekj svijeta malo umara. Ne žudi. da svijetu zadaje gorke bolove rastankom od voljenih. na koncu će zamotan samo u ćefine otići. dok oni. da ne bi na ognju njegovih smicalica svoje džigerice izgorio. Na izgled. koji ga ne razumješe. Koliko sam ja mogao razumjeti. nemoj se truditi. Oni. da ga urazumiš. u žudnji za slavom. jer time svoje dostojanstvo ponizuješ. Napusti ti dunjaluk prije nego što on bude tebe napustio i dok ti je zapalo. Mnogi su šahovi svoja prijestolja i svoje krune napustili i kao prosjaci — siromasi otišli. Onome ko razumi. Na koncu će tvoje ljubimce tuga i žalost postati. 118. da bi svoju riječ svijetu objasnio. Onaj koji ne razumije. Mnogi koji tuguju za ponovnim viđenjem priželjkivanog. Napusti slavu i raskoš. ne saznađoše njegova stanja. NEVJERNI SVIJET Poslušaj me. govori o biseru i svome dragulju. I nikad nikome nije vjeran ostao. Još od početka njegova ovaj se felekj ovako vrti i okreče. 119. bio čovjek šah ili obični siromah. prođi se od ovakvog užitka. a u stvar-nosti ga proždire. Neoprezan će pružiti ruke njegovu otrovu. Zar ima i jedan dan. da mu je svršetak prolazan. a da ne bude bez boli i tuge? Zar na ovome svijetu može postojati kakva gozba.

sve mu je tako (prolazno)! Svaki kjemal ima svoje zeval. Narcisove zavidnice?! Da. gdje su one ljepotice voljenog lica. kao uvele ruže u grobovima leže. sa crnom su se zemljom izmiješali. Ovaj je svijet nestalan i prolazan i sjena fantazija. o sudbino! Silom ljubljenu od ljubljenog rastavljaš i uništavajućom silom živote im upropaštavaš. nije niko njegove vjernosti vidio. ipak znaj. upravljen sumbulima?! Gdje su one ljepotice šembojskih solufa i plavih očiju?! Gdje su one nebrojene Lejle i Širine?!. on se svijetu smije. Ti ružičnjacima očaravajući ukus daješ. Hal dertlije jedino dertlija zna. kako ti ne bi džan i tijelo u gorčinama gorjeli. Ova je zemlja progutala nebrojeno kao ruža lijepih lica i obrva mjesečevog mlađaka. i te kakvi ljepotani. imeci i posjedi. do zore dertom pjeva i tuguje! Slavuju zauvijek ne ostaju ružice. 120. stasa kao čempresa visoka. Nebo! Niko tvoje vjernosti nije okusio. . koga će nestati! Šta će mi onaj užitak. . Koliko ih ode. Mladiću. a i starci lijepog lica i jagodica izrazito kao lala u zemlji leže. pa da te u početku za momenat obraduje i razveseli. Niko im više ni imena ne spominje. ružičasta lica nijemi leže. očiju kao u Narcisa. niti o njihovoj očaravajućoj ljepoti govori! Sudbina je ta. zdrobljeni pod nogama leže. Koliko ih bude i prođe a da do svoga cilja ne dođu. da je i te kakvim šahovima i šehzadetima zamotanim u ćefine. otvori oči i u ničiju se vjernost ne uzdaj. Ako si pametan. Uzmi. da na ovome svijetu nema vječnosti.. neće moći tvoje stanje znati. koji su se ovdje uz pompu i poštovanje šetali. Bilo muško ili žensko. To se felekj zove. Ova nebeska kugla stalno ljude vara. koje bijela dana ne vidješe? Gdje su one kao u gazele lijepih očiju. O. Dobra i neimaštine. nije. a njihovo krhko tijelo crnom zemljom postalo. čija su mučenja mnogo veća od samog tog užitka. ko je bez derta. što njihov stas lukom učini.Nipošto da nisi svoje stanje kazivao onome. čovjeka pod noge baca i uništava. da si postao šah svijeta i mjesec nebeskog carstva. Niko svoje vrijeme nije u vječitom užitku proveo! Ti. tijela sretnih zvijezda. 39 . Ako si pametan. njihajući se koračali i koketirali?! Sada im je crna zemlja obitavalište. koje dođe. a poslije ih uvenulim i tužnim učiniš! Ti. prevariš. a ima i druga svoja raznovrsna imena. slavuja uvijek ražalošćuješ. postali mladići elegantnog i dopadljivog tijela (izgleda)?! Tužni i čemerni. Sud-bina je ta. jer kad bi po čemu i Lokman bio. Šta mi treba ono dobro. tražićeš prijatelja izvan sebe. pa da po zemljinoj površini njihove nožice više ne gaze?! Gdje su njihova lijepa i čista tijela. koja su prkosila bijelim ružicama? Gdje je njihov vitki stas. koja grudi (prsa) ženarodilja raskrvavljuje. jer iza njega zima ima. ti sam sebi budi prijatelj. Pošto saznade. I zato on. Obraza kao u mjeseca. Razumi! Ovakva su stanja i okolnosti ovoga prolaznoga svijeta. AŠIK — EHLI-DERD Ko sam bude dertlija. Jednog će dana i slavuja i ružica nestati! Nemoj da se na ljeto. Na njihovim se očima crna zemlja naslagala. Gdje su? Gdje su oni istom. pa bio ti od sretnih ili nesretnih. a ako si neznalica. . Ko to sam. Ne zasitivši se svoga života i najdarovitiji govornici. Kako se to dogodilo. O. zna za hal dertlije. u zemlji leže. o nebo. Dogodi se. Sve stvari će doći (idu) svome uništenju. Kakvi ljepotani u zemlji leže. Ovo je svijet prolaznosti i takav mu je uvijek njegov posao. a da priželjkivanog ne vide. kose poput cvijeta sumbula. ali poslije te na razne načine na-pati i ožalosti. gdje je njihov govor.ovozemaljske naklonosti. stan ispod zemlje. Kamo oni. nek te njegove varke ne zavaraju.

pa ko bude »erbab«. Znaj. on razgovoru neće biti od smetnje. more postaje. a glava im nije nikad spokojna od tuge i bola. On preko svega ovosvjetskog bogatstva i dobra prelazi. naći će spas. GLADNE OČI Ako neko. Tebi su međutim. i bivši sićušna kapljica. Kjamil ne nalazi sebe dostojnim. po očima se poznaju. ne stoj i bježi od njega. ne gleda. šah svijeta. Njihovo lice sve žuće i žuće ostaje. nemoj sebe u zamke slave uvlačiti. 122. Čuvaj se. nemoj sebe u more nesreća bacati. da sa džahilorn điskutuje i raspravlja. Ko je pametan. neimaština će njegovu državu stići. 121.Dertlije se po njihovom govoru raspoznaju. Kjamilov govor mrtve oživljava. Ko se strpi. dosta ti je jedna riječ. koji su suznih očiju. to je tvoja nepristojnost. Njima je svejedno svjetsko bogatstvo ili siroma-štvo. EHLI-KJEMAL Postoji jedan Ehli-Kjemal. koji ih uzdiže ka vječnosti. Gdje bio da bio. 123. Govor kjamila je rijetki dragulj. Što god ti on rekne. zbog toga ćeš izgorjeti. a na mnogo ne baca svoj pogled. nikada neće Nuri-Hakk vidjeti. nemoj ga zvati čovjekom. je li nešto malo ili mnogo. taj se neće prepirati. koji razumi. Svejedno mu je. Ako budeš gledao. nipošto se nemoj sa drskim neznalicama prepirati. Ako si onaj. Kjamilov je govor voda života. Ti ovako radi. pa svoje želje i prohtjeve savlada. pa bio on i šah. pronaći će stajalište njegove veličine. Najsiromašniji je onaj. Ovosvjetska dobra mnogo su bliže svršetku. NE GLEDAJ U TUĐU KUĆU Ako iznenada pred nečiju kuću dođeš i ugledaš otvorena vrata. bio muško ili žensko. 125. RASPRAVA SA NEZNALICOM Ako želiš da budeš dostojan pohvale. drskom neznalici je dosta ova vijest. čije su oči i srce gladni i koji o nižem od sebe bude ovisan. jer to je nečasno i nečovječno. ne bude makar malo od Ehli-Kjemala. Neznalice su oni. Ko je slijep kod očiju. On na malo kao malo. I oni ne bi zaboravili na svoj dert. Slušaj govor Kjamila i nemoj ni u čiji zabran da gledaš. Ko je pametan. Oni. Ako u nekoga budu gladne oči. koji para nema. on se ne obazire. Munkiru. već parcem životinje. koji Ehli Kjemala ne znaju. Kjamilov govor je Mesihova riječ i najrječitija je od svih jezika. šta će mu Ehli-Kjemal! Pogledaj samo najvećeg neznalicu. nego li početku. Njegov čisti govor je vrhunska hernija. POHLEPA I VARKA SLAVE Da bi svojim strastima i prohtjevima ugodio. Kjamil je ukras svega stvorenog. O dijete! Drži ovaj moj savjet u dubini svoje duše. I ko se nje napije. kako on mrzi ehli-hal osobe. Čorav ne može Husni-džemal da vidi. zbog njihova derta. Ko nema dara za razlikovanje. Na koncu ćeš se zapaliti i vatra će ti tijelo spržiti. ako budeš gledao. pa će ti posao biti savršen. Ko upadne u zamku žudnje za slavom. 40 . u tuđe kuće ne gledaj. 126. neće smrt vidjeti. 124. dosta vječita trajna dobra. On je ponos ljudskog roda. čuvaj se da ne bi kroz njih pogledao i na svoju glavu magarečiji povodac navukao. Kod njih ni glava ni džan ne ostaju do kraja. to njih ne bi razveselilo. Kad bi im dali cijeli svemir. Suze im iz očiju teku. Čuvaj se. imao on malo ili mnogo. ti na to šuti. SITOST KJAMILOVIH OČIJU Kjamilove oči su uvijek site.

nemoj im glasno selama nazivati i nemoj da u tom društvu mnogo govoriš. Ako im selam nazoveš išaretom im to učini bez glasa. da se u tome skupu nešto čita ili uči. sebe odgajaj. LIJEPO MIŠLJENJE O DRUGOM O čovječe! Muminu husni-zann dolikuje. da u tuđe pismo ne pogledaš. izbjegavaj da mu glasno selam nazivaš i nemoj ga svojim otrovnim riječima ozlojediti. Ugasiti svoju divovosku strast. onakvu ćeš i požnjeti. pa pošto se ono pročita. šta je tu najpotrebnije: Ako vidiš. Za tebe je korisnije. kad među takav skup stupiš. Ovako ti ovo znaj. poznanstvo i razgovor biće ugodni. Čuvaj sebe od ovoga svojstva i pođi putem kja-mil ljudi. Dosta ti je znak ruke. 41 . NE ČITAJ TUDA PISMA O ti lijepe ćudi. nećeš naći ono za Čim žudiš i šta tražiš. Od toga veće magareštine nema. Čuvaj se. a nekad tebi. koji imaju loše mišljenje o drugima. Kakvu vrstu sjemena budeš posijao.. pa nje-gove sramote i nedostatke svijetu otkrije. Fahri-alem i Sejjiđ-sultan reče: Lijepo mišljenje i lijep sud o drugima je od muminove vjere. obrva i očiju. VIKA I DREKA U DRUŠTVU Ako se prikučiš skupu znanih. Husni-zann je muminov čar. Biće od toga čina prijateljima teško. Nemoj ničijeg srca razbijati.Od toga čina. o dijete! Na ovome svijetu cijenjeno je ovo: Nipošto nemoj tuđe nedostatke pronalaziti. da budem uvijek sa onima koji su od husni-zann a. 127. Nipošto nemoj tu poznanstva sklapati niti sa svojim prijateljima mnogo govoriti. ŠAPUTANJE U DRUŠTVU Nemoj u društvu šaptati i to pobožnošću smatrati. ko nekoga osramoti i ponizi. Zato ne čini ovo. 131. Kakav god most budeš napravio. da ne bi zavirio u tuđe pismo. Ovaj je svijet takav: nekad meni. 129. poslušaj moj savjet i upamti. Dakle. o mladiću. imaćeš razne štete. pa se čuvaj. Jao onome. o brate. preko njega ćeš ti preći. O Rabbe! Tebi je jutrom i noću moj nijaz i molim Te (podaj). glavom i licem. a ne sui-zann. . Bez glasa će se išaretom dati selam i bez ikakva govora čekati kraj skupa.. Uzmimo. ako si pametan. Ako si mumin dobro se od sui-zanna čuvaj. da od toga postupka oči imaju štetu. Poslušaj moj savjet: Nemoj nikoga osramotiti. Čuvaj se. ili se neko. njega će samog ta pakost jednog dana pogoditi. Ružnim riječima nemoj nikoga ogovarati. da bi čovječnost postigao. Nepristojno je.. Nemoj se približavati onima. da mu ga pročitaš. Koliko god si u stanju. tada mu ga i pročitaj. poslušaj me! Čuvaj se. pa će te njegovo »ah« stići. Ko je sklon da nekome napakosti. 130. . pa ako to uradiš. Ako ti neko donese pismo. tj. kako ne bi i tebe Hakk osramotio. O cijenjeni! Kada skupu bude kraj. ili neko po tertibu pjeva. Takvoga će na Sudnjem danu Rabbul-enam svo-jom uništavajućom silom javno osramotiti. jer tako nisi svoje oči vatri prepustio. tajne će se otkriti i među svijetom će se o tome govoriti.. uz svirku saza zabavlja. UZROK LJUDSKIH NESREĆA Poslušaj moj savjet. . o uglednice! Možda u tom pismu ima kakvih tajni.. Doći će dan. Znaj. 128.. ili se nešto pripovijeda što ti uši tvoje duše dira. to je Rustemovo junaštvo. pa makar on bio i kjafir.. Poslušaj moj savjet: ovo ti je ademijjet. ako razumiš. o mladiću.. ako u njega nisi pogledao. da mu vidje ženu ili neko drugo žensko čeljade. Sui-zann je munafička oznaka. da ti ne izađe riječ iz usta. Pa šta si s time dobio? Reci mi svrhu svoju..

Ne pokažuj svijetu svoj post i namaz. Koliko god ti je moguće. skrivenom. neka ovu zbirku uči i čita i s njom prisno prijateljstvo veže. I ja zaželih. neka ti džan u blaženom milju uživa. ti to u tajnosti drži. koji su kao oni. svoj zikjir prikriveno obavi i za Hazreti Mevla-a svoju misao veži. učini prahom ispod kjarnilovih nogu. o ti koji žudiš (savršenstvu). stihovi dospješe kraju. da napišeni jednu zbirku. Služi irfanu i kjamil postani. a svaka mu je riječ kao lupa drvetom. Kjamilu uljudnost i lijepo ponašanje pristoji. Natakni na svoje uho menđušu savjeta (primaj savjete). ona se ne može obuzdati. 132.. DOSTOJANSTVO EHLI-KJEMALA I SVRŠETAK KNJIGE O dijete! Razumi moj savjet i budi kjamil. te čitajući je. koji stvori svemir. Sa Hakom se »kupnja i prodaja« u tajnosti obavlja. Učini da budem trajni drug ehli-irfana. Tako i Ehli-bejtu. 42 . koji ih budu čitali. da se poslije sa lijepim imenom spominješ. Džihari-jari-ba-safa-u i neka budu ovi zaštitnici onima. I na oba svijeta je ovo moj cilj — Vesselam! Budi rob. kako te ne bi šejtan zaveo. koji ih budu slijedili. proučiti mi jednu dovu. da na njemu vječno živi. da budu uslišane.Nastoj da se ovog svojstva prođeš. Ilahi! Ovu moju dovu uslišaj i mene. Nastoj svakog momenta tuđe mane i manjkavosti sakrivati. . Ilahi. Njegova svaka riječ. nevinim osobama užitak daje. zasigurno je. Bolje ti je da budeš zemlja ispod kjarnilovih nogu...Velikani srca bježe od sastanka i razgovara sa ovakvim. 133. Tvoga roba. Pazi se. Nemoj moj razgovor učiniti dostojnim sa drskim neznalicom. Nemoj sebe u plava licemjerska odijela oblačiti i među svijetom tespihom mahati. nije nikome dato. kako bi iza mene ostala ljudima. Ti to u mnoštvu ne traži. da se sa mnom druži i prijatelj uje. Neznalica obavlja posao sa srdžbom i gnjevom. ostaju s njima. Ti me sačuvaj!. Pošto se riječ dovrši. Pošto ovaj svijet nema svoje postojanosti. da sa kjamilom porazgovorim. kutu. Dok je vatra malena. 134. Učini. Neka ti niko osim Mevla-a za tvoj hal ne zna. š. neko kruna na glavi džahila. U nekom tajnom. nemoj sa neznalicom svoje riječi trošiti. Rob budi kjamilu. u me-ni je sva raskalašenost. Nemoj učiniti da moje povjerljivo drugovanje bude sastanak sa pokravenjakom. džina i čovjeka. koja srca razbijaju. Koliko god ti bude moguće to u tajnosti radi. o Zarifijo!. Možda će oni. ugasi je.. Zikjir i dove koje se budu u skrivenom kutu obavljale. a oni. Hvala Allahu!. DVOLIČNOST Čuvaj se i nemoj svijetu svoje pobožnosti pokazivati.. pero stade i postade mirno i nijemo Vesselam! TESAVVUFNAMA Neka je vječita slava i hvala Allahu dž. Kjamil je sultan svijeta i ljubimac osamnaest hiljada svjetova. Nazvan te »Tesavvufnama«. Ko želi. SLUŠANJE GOVORA NEZNALICE JE NESREĆA Čuvaj se i nemoj u svakom razgovoru riječ uzi-mati.. Kjamil ne uznemirava svijet i ne izgovara riječi. Uvijek svoj zikjir prikriveno izvršavaj. u meni su grijesi i buntovništvo. ako ga imaš. dostojnim nosiocima znanja. govorom džanu i da to bude prijatan užitak sluhu džana. Jutrom i noću donesimo džanom i srcem salatu--selam Njegovom Resulu. jer kad bude velika. ali kod Evlija cijenjena. O Zarifija! Ova moja zbirka je kratka i sažeta. a i prikladnije je.

Tesavvuf je biti u nevoljama strpljiv. koji bude široko srce imao i koji svaku grešku u sebe pronađe. pa čuvaj se. ti ćeš konačno svome muradu stići. mjesta mu kod sebe ne dati. Znaj. Tesavvuf je uljudnost i obrazovanost sa pravilima lijepog ponašanja i na oba svijeta uzrok tvoga spasa. U ovome jedinstvu i primitivac se vidi kao čovjek. a da svršetka nema. Ako si ašik na Allaha dž. to među svijetom otkriju i tako uhodeći druge na put munafika stupaju. znaj. koji su sabura imali. Gorkih su se otrova napili. Koliko je erenlera došlo i prošlo. ali kakav je to »sirr« da su neki ljudi insani. te se ne strovaliti u provaliju »grijeha gledanja«. Na oba svijeta je njihov obraz crn. a neki životinje? U hakikatu svi cvjetovi nisu »ruže«. Tesavvuf je: ničije srce ne razbiti i van granica pristojnosti i pravila ne izlaziti. ko ne bude imao strpljivosti. Tesavvuf je na svoje stanje šukjur činiti i o Allahovim dž. sigurno je. te svakojake muke i nevolje podnositi. Mutesavvif je onaj. da je sabur ključ svih radosti. stići će svjetla obraza onome Vječnome. Mutesavvif je onaj. koji i u nevoljama i ne uzdahne. da na ovome prolaznom svijetu do cilja dođeš. I te kakvi su ljudi na ovom putu dali džan i ime-tak. što je zabranjeno. Ovako su rekli oni. Takve su okolnosti u životu još od ezela. Ašik je onaj. Na svijetu će svi poslovi stići svome kraju i naše će se težnje objelodaniti. koji svakoga udobrovolji i svačije srce sebi prigrabi. nazivaju jednim imenom — »cvijet«. š. Na svijet si došao. SaznaćeŠ. ali je vrijedno evliju raspoznati. taj nema irfana i on u stvarnosti zdravog razuma nema. Bilo kako. š. strpljiv budi na svim belajima i gorčinama. Sto god oni čuju i vide. da su jedino do svoga cilja stigli oni. da u varluk ne upadneš. Mutesavvif je onaj. koji svoj nefs ne razumješe. kao što ni svaka ptica pjevica nije slavuj. š. Prijatelju! Nemoj nipošto da bi se od šeriata odvajao jer je hakikat bež šeriata nemoguć. koji zna granice svojih mogućnosti i koji bude sa srčanih očiju prašinu skinuo. da je cio varluk Allahov dž. koji nikome bolova ne zadaje i ne ide onim putem. a pravu riječ govoriti. koji zna učitelja mudrosti i koji sve mane 43 . Tesavvuf je »sirri-Hakk« kriti. Tesavvuf je ničije mane ne vidjeti. oni irfanu ne stigoše. gdje noga može bolove zadobiti. a kamihjjet je tvoje zadovoljstvo (rida). te stalno na »ri-da« i »haja« motriti. pretrpivši neizmjerne muke.. hikjmetima razmišljati. da od nje koji kamen ne izvadiš. I takvim nigdje mjesta nema. Sigurno je da će takvome Allah dž.POČETAK TESAVVUFNAME Ako si ašik i dostojan tajne erenlera. Brate! Čuvaj se. Mutesavvif je onaj. Ima li dana a da svoju noć nema! Ima li na svijetu posla. Brate! Seriat je jedna zgrada. I obratno: svaki džefa ima i svoj zevku-safa. da muke podnosiš. Sigurno je da svaki safa ima svoj džefa. Ko svoje želje i strasti uništi. Strpljivost je na glavi kjamila kruna. želju ispuniti. Tesavvuf je halidil razumjeti. pa čak i glavu svoju žrtvovali. Svi se cvjetovi. te slobodnoga od roba razlikovati. Mutesavvif je onaj. da ćeš toliko na oba svijeta časti i poštovanja postići. Moj beže! Sa varlukom se svrsi ne stiže. u taj se pazar ne ulazi Ako se na ovome prolaznom svijetu prođeš svoga varluka.. Tesavvuf je sebe razumjeti i shvatiti. Koliko svoj život po šeriatu budeš uredio. a sirra ne odati i svemu. Ako hoćeš. uđi u ilmi-hakikat. O čovječe! Onaj. koji nađoše sebi put u tesavvufski svijet i koji Hakka znaju. š. koje te zadese. te lažne riječi odbaciti. Tesavvuf je glavu dati. Oni. po pravilu. jer cio varluk samo Hakku pripada.

. Prema tebi idu smrt i preselenje. prema čemu da se čovjek uzoholi. Odmah. za čitav svijet. neću zamijeniti. s. da si s ružnim manama i džahil. za pogled koji opija. Prije nego što smrt tebe napusti. Prijatelju! Nemoj nipošto da te ova zemaljska kugla zavara!. Ti saznade. neću zamijeniti. . šta ćeš onda reći? Ti ćeš tada kao prosjak otići. koja u pjesmi govori. Iz Ahmed (Omer) Zarifi Babinog »Divana«*) KALENDERI Ljepotice! Tvoje zlatne solufe. Ovoj brizi učini kraj i nađi joj lijek. a kad smrt dođe. Za ovu bolest traži i nađi liječnika. Zato ehli-kjemal tuđe nedostatke i greške ne vidi. neću zamijeniti. Budi čedan i ponizan. Napusti ga. da si vladar svijeta postao. razmisli. ništavno je. Nemoj se baciti u ovosvjetsku slavu. takvu lijepu. tada neće biti moguće. onda svoje ne vidi. Pošto se zna. treba ovome lijek naći. svoje »Ego« sa zemljom sravni. onog momenta ona polazi svome padu. jer se u tome nalazi dokaz padu. kao Jusuf a. da ih na jesen opet ogoli. Nestalan je! Jedino mu je smrt bliža od života. Koliko je njih lijepih. a na oba svijeta da bi sreću postigao. ljupku. Tesavvuf je znati granice svojih mogućnosti i prema svakome biti čedan i ponizan. Kada ona dospije svome vrhuncu. koji su ga našli. sebe. Tesavvuf je na vlastite mane motriti. što zaljubljenicima čini užitak . dražesnu. da je kjibur kjamilski posao. a tuđe mane i nedostatke sakrivati.. Tesavvuf nije dopasti se sebi i vidjeti sebe i od Hakkovih vrata sebe otjerati. Brate! Ako hoćeš. Znaj. a glavu u svađu uvlačiti. te sebi boli zadavati.kod sebe nađe.Tesavvuf je da se oholost napusti. džanu moj! Ovdje sve svoje račune svidi i Munkjirima ovdje daj svoj odgovor. A je li lijepo. slušaoca i pisca. da su oholi neznalice. Tvoje obraze koji su kao ogledalo. Iz »sirra« ovaj hal razumi. . jer poslije će slijediti kajanje. da budeš čovjek. u takvom liku. zagasito plave oči. Razmisli! Ovaj svijet svoje postojanosti nema. Ako u tebi koliko atom bude irfana.. neću zamijeniti. O Zarifijo! I ti poslušaj svoj savjet: Dođi i ispij život bez kraja! O Ti. Imeci kao i (druga) dobra nikome vjerni nisu ostali. da bi čovjek postao. što sa tobom ode i za vječna vremena ostane sa tvojim ruhom i tijelom. Ludost je tražiti vrhunac savršenstva. vječan život postigni. oni koji su kjamili stoje na čednosti. napusti ti nju. biće mu ovdje danas. lažno je! . Tvoje zlatne kose i za dvorove od ambera. Idi. a ako ostane za poslije. 44 . Svojim beharoni drveće ukras daje. da je dunjaluk prolazan i zašto god se budeš trudio. . koji će te podučiti svrsi Habiba. Nemoj misliti. koji sebe ne zna. jer ako ih vidi. Šta imaš od onoga što ovdje ostane! Nije to stvarnost. Ovako su kjamili rekli. tada će vam biti nemoguće.. To je posao gnusnog i niskog neznalice. da je ono kjemal. sa zemljom sravnjeno i sada leže u zemlji sakrivani. koji si Najbogatiji! Obaspi svojom Milošću čitaoca. o džahile!. Tebe. Tebi ne pripada oholost. Uzmi na primjer. koji su sa čednošču Ha-kka našli ito oni. Ni za koga nema na ovome svijetu vječita života. Ovakvom dertu.. Uzmi pouku od ploda voćke.. Za papagajevu ženku. a zasigurno je.. da bi postao kjamil. i po želji sviju visoku čast dobio. kako se rana ne bi pogoršala. Tebi tadž i carstvo neće vjernim ostati. I prije nego što umreš. Ako ove stvari za sutra ostavite. ovdje. ako ima lijeka.

. Imade ih i takvih problematičnih (gulati mu-tesavvife). Ademijjet — Čovječnost. Hazreti Musa pejgamberov Hazreti Hidr napio se Abu hajata i ostao vječno živ. 45 . da oni ponekad svoje pjesme podmeću znamenitim ljudima i pod njihovim imenima i pse-udonimima ih objavljuju i tako radeći kriju sebe. TUMAČ NEKIH RIJECI I IZRAZA A Abad — Vrijeme koje nema početka ni kraja. Ovakav način pjesme u tesavvufskoj književnosti na-ziva se šaht (množina Šathijjat).Za silno Darijevo carstvo.. došla je riječ »Paraklid«. Ponekad su to samostalni. 1936. O Sultanu! Da budem prosjak u tvom selu. Ašik Junuz. nesrodnici. Fe fi kjulli merai lil-habibi talai'u. svijetu mirišu kufrom.. čovjekoljublje. ćudoredno ponašanje. djelu. ŠATHIJJAT Mehmed Asaf Čelebi u svojoj knjizi Mevlana ve mevlevilik preveo je i četrdeset i jedan Mevlanin gazel. da on u svojim pjesmama pod ovim pseudonimom sebe naziva samo riječju Rumi. . to je on lično. stoji na turskom jezi-ku ova bilješka: »Rumi. kod ovog dvadeset i prvog gazela. Njezin stas . borba sa strastima. Agjar — Tuđinci.Među turskim pjesnicima i njihovim pjesmama susrećemo mnoge šath pjesme. Abdal — Naivčina. Mevlana Dželaluddin. njegove vrste i uvjeti. koja počinje: Tedžella habibi fi merai džemalihi. Abdurahman Adil Čokić u svome djelu Sejhul-ekber Muhjuddin Arebi (Sarajevo.. pa se radi toga smatraju opasnim. neću zamijeniti. Na kraju dvadesetog gazela u šah bejtu. Skoro svi takvi pjesnici (mutesavvifi) bilo kojeg područja. »goli« pojmovi pjesnika i većinom običnom. Jedno od Muhamedovih a. U spomenutoj knjizi na stranama 79-80. odveć hvaljeni. Ahiret — Zagrobni život. vječnost. (Pokazao se je (prikazao) moj voljeni u prizorima svoje ljepote. stoji riječ Rumi. A u svakom prizoru nalaze se znaci voljenog). Abdulah Bošnjak i na desetke i stotine drugih velikana islamskog misticizma. neću zamijeniti.napitak vječnog života. Prof. 29) veli: »Tesavvufska učenja odnose se na sljedeća četiri predmeta: 1.) ob-razlažući Ibn Arebino učenje na jednom mjestu (str. derviš — čovjek. Šejh-ul Ekber (Ibn Arebi). neupućenom. u svojim pjesmama i divanima služe se mnogim šathijjatom. Sjedinjenje s njome. šathijjatom. humanitarnost. Drugi svijet. neću zamijeniti. mahnitov. Hafiz. beskonačnost. imena. Veliki islamski mutesavvif Abdul Kadir Gejla-nija (Džejlani) ispjevao je jednu podužu šath pjesmu na arapskom jeziku.. u 15. uništavanje svoga »ja«. Riječ Ahmed je arapska. jabandžije. Plural od ebed. zv. U Ivanovu Evanđelju. Ahmed — Hvaljeni. »onaj svi-jet«. Vrlo je rijetko. bezbrižan. s. Ovaj gazel ispunjen je t. vječnost. tj. Takvi su Omer Hajjam. ibadet uopće. gdje pjesnici po običaju stavljaju svoje ime ili pseudonim. Za Dženneti Meva. Abu hajat — Voda života. Mudžahedat. . koje su ispjevali bektašije. Dželaluddin Rumi. vječno. O Zarifijo! Za Sidrei-Tuba.

(Karabegov prevod Kur-ana. hazreti Husejn i hazreti Alija. plemenita roda. um. što znači. preporuka. aktivna svemoć stvaranja. hazreti Hasan. koliko dopire ta naša ograničena pamet. trgovina. Neka je bla-goslovljen. Ahval — Stanje. Pripadnost Božijem i duhovnom svijetu. a u Juša-ovoj kissi došla je riječ »Paraklid«. mana. povjerena vrijedna stvar.) Ahlaki-hamide — Visok stupanj morala. Od pet duhovnih snaga najuzvišenija. sasvim javno. časna petorka: Hazreti Muhamed. korjen. nekome više. š. ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom »lica« hazreti Hakka. Asil-zađe — Plemenita vrsta. š. znanje. vrsta ribe od čije stomačne žlijezde se dobije smolasta materija jakog mirisa. mjesto pojave Hazreti Rahmanove svemoći i veličine. Ašik — Zaljubljen. Asl — Bit. stablo. upu-ćen u Božanske tajne. položaj. imamo slobodne volje toliko. usul. sasvim jasno. svemir (alem). pomoću koje je on u stanju da razumi i donekle odlučuje o stvarima. pleme. der-viš. Alejhisselam — Neka je na njega blaženstvo. sramota. Ašikluk — Voditi ljubavne razgovore. izvor. znalac. Jednom prilikom zagrnuo je hazreti Muhamed sebe i ostale gore navedene jednim ogrtačem i rekao: Ovo je »Ali-aba«. Akl — Pamet. nekome manje. 46 .. koji tačno i pravo zna i ra-zumije suštinu stvari. prilike. svršetak. ašikovanje. Allahova dž. duhovni svijet. razum. nedostatak. Akibet — Kraj. š. svjetina. Alemi-mumkinat — Svijet mogućnosti. temelj. osnova. koja znači hvala i slava. koji gori od ljubavi. Vidi i Ehli-bejt. š. lijep odgoj. Ali-aba — Pripadnici ogrtača. sav svemir (sva va-siona). To znanje je vrlo minimalno. Ališ-veriŠ — Pazar. karakter dostojan hvale. Arš — Hazreti Hakkovo prijestolje na sedmom sloju nebesa. vjernost. š. Ajp — Sram. Amel — Postupak. okolnosti. da mi ljudi. situacija. data čovjeku. Arif-billahi — Istinski poznavalac Allaha dž. pojava. Suština pameti kao i Ruha nije nam dostupna i ako se ponešto zna o njima. koja je od Allaha dž. primjena i izvršenje vjerskih odredaba. rezultat. Ovo se samo užitkom (»zevkom«) može postići. do koje se čovjek može spo-znajno uzdići. drugovi sposobnih i velikih ljudi. Arif — Koji je spoznao istinu. Amber — Drvo koje daje miris. Akli-kjull — Allahovo dž. potajni dogovori. lijepa čud. radnja. posljedica. Epitet koji se izgovara i piše iza imena hazreti Muhameda i svakog drugog vjerovijesnika (pejgambera). Pl. Allahova dž.koja se tumači riječju Ahmed (mnogo hvaljeni). zemlja. Amanet — Povjerenje. rođen od do-bra. primjena i izvršenje trgovine. dodiri. Ajni-kilit — Ista sjemenka. Ap-ašićare — Sasvim otvoreno. onaj koji je do u detalje upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice. Ova riba živi uz obale Indijskog okeana. Vidi: Arif-billah. Alem — Svijet. dobar poznavalac. Alemi-Iahut — Božiji svijet. Ashabi-riđžal — Drugovi slavnih velikodostojnika. hazreti Fatima.

š. C Ćabei-Hakk — Istinska Kjaba. Istinskom ašku je početak u lju-bavi prema kjamil čovjeku. Car — Dobit. Aziz — Moćan. Hazreti Aila-hom dž. Bari-huda — Stvoritelj pravog puta. voljenje. kao Umi batin (nauka o značenju svetog teksta). Bibuzur — Uznemiren. muršid. svetilište gospodara Istine. dobitak. Kur-an a. Džunejd Bagdadi kaže: Belaj je za arife svjetlo.Ašk — Ljubav. zemaljska 47 . Bahs — Diskusija. vjere. Jedno od Allahovih dž. ometan od drugoga. uznemiren od nekoga ili nečega. nesoj. čežnja. Aški-jar — Pretjerana ljubav. ljubav drage i dragog. jak dokaz. gordost. tajanstveno. kao što je Kur-an azimuššan. opširno raspravljanje o nečem istražujući suštinu. Aški-hakiki — Istinska ljubav bez interesa i strasti. bez dvojbe. Vidi Aški hakiki. Vidi zahir. Ćefkri — Bijelo platno. neiskren. š. kibla prema kojoj se okreću muslimani za vrijeme namaza (kada klanjaju). Ćibur — Oholost. Ćoše — Kut. B Bahri-zat — Bezgranični okean Hakkove ličnosti (bitka). za muride povod da uz-mu pouku. . Bejti-mamur — Bogomolja i kibla meleka (anđela) na ne-besima. muka. oslobođen. Berdar . Vidi ašik. š. pokvaren. nadutost. Istinski ašk — ljubav prema Allahu đž. je najjači dokaz. Beka-bilah — Vječitost sa Allahom dž. ljubav za dobročinite-ljem i stvoriteljem svega stvorenog tj. Bed-asl — Rđava porijekla. želja za neuspjeh. Bikjuman — Bez sumnje. korist. Prolazni ašk — kad čovjek os-jeća ljubav za izvjesnom osobom i 2. šejh. Vidi kjibur. imena. šifon u koji se kod muslimana mrt-vac zamotaje. kraj. budžak. kletva. Batin — Nutarnje lice. š. evlija. Bereket — Blagodat. nevaljalac.— Obješen o stub. za neznalice njihova propast. polemika. abilnost. zasigurno. stvar-na ljubav bez ličnog i čulnog. trajna dobra. Belaj — Nesreća. gorjeti u ljubavi za Hakkom. silnost. objesiti nekoga na vješala. š. slobodan. š. mrtvačke haljine. suprotno zahdru (vidljivu). Prolazni ašk je kao ćup-rija Istinskom ašku. š. vječitost dobrih djela. Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga na dvoje: 1. dragocjen. Azimuššan -Velikog stupnja i dostojanstva. Burhan (delil) — Siguran dokaz. Bejti-mamur se nalazi iznad Kjabe u Meki. Kratica a. Bejtul-harem — Kjaba (Caba).. tajno znače-nje svetog teksta. Bajezid (Bestami) — Jedan od evlija vrhunskog stupnja. patnja. Ćurs — Govornica sa koje se u džamiji drži propovijed (vaz). izobi-lje. Batil — Lažan. loša porijekla. Bed-doa — Proklinjanje. koji gori od ljubavi za voljenim. blagoslov Hazreti Allaha dž. istine (vjere Is-lama). ljubavni zanos od pretjeranog vo-ljenja. nutarnje. nedača. Azad — Bezbrižan. Bakijatus-salihat — Vječita dobra djela.

površina. C Cari-ata — Četiri elementa od kojih su sva stvorenja sastavljena: vatra, voda, zemlja i zrak. Čari-jari-ba-safa — Četvorica čistih prijatelja. To su: Ha-zreti Ebe Bekir, hz. Omer, hz. Osman i hz. Alija; če-tvorica Hazreti Muhamedovih prijatelja. Cehra — Lice, obraz, izgled, izraz lica. D Dana — Veoma pametan, mudar. Darij — Perzijski slavni vladar koji je živio prije Muhame-da a. s. Defina — Zakopano blago, čovjek koji po spoljašnosti ne izgleda vrijedan i znan a u stvari je veoma učen. Defteri-amal — Knjiga poslovanja u koju dva meleka bilježe čovjekove dobre i rđave poslove. Defteri-divan — Registar, protokol velikog skupa (medžlisa). Dejr — Pagoda. crkva. Dem — Dah, momenat, vrijeme, doba, glas koji se čuje iz naja; čije je srce sa gafletima i smećem zahrđalo, da od umijeća ne može ni koliko jedan dah puhnuti. Derd (dert) — Unutrašnja duhovna bol za nečim, bol, briga, patnja, gorčina. Derdah — Vrata velikaša, (prostor pred vratima velikaša, tekija. Derja-dil — Sirokogrudo srce, veliko i duboko srce široko kao more. Derman — Lijek, spas, pomoć. Dertli — brižan, bolan, tužan, mučan. Vidi dert. Derviš — Osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. š., zanesen od ljubavi prema Allahu dž. š.,visoko moralan čovjek, osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja, skroman i pobožan čovjek koji žudi za spozna-, jom istine, siromašak. Deveran — Tok borbe kroz život, životna patnja, borba kroz život. Devlet — Sreća, blagostanje, carstvo. Devri-zeman — Sudbina, razni obrti (u životu), promjene u životu. Dilber — Dragan, miljenik, srconoša. Dildar — Koji srce povlači, koji ili koja srce grabi. Dil-ruba — Ljepotan, ljepotica, koji srce grabi ili koja srce grabi. Vidi dildar. Din — Vjera, vjerozakon. Dindarluk — Pobožnost, smjernost, iskrenost, vjernost prema vjeri. Divan — Zbirka pjesama. Doa (dova) — Molitva Allahu dž. š., blagoslov, moliti se Allahu dž. š. za uslišenje nečega. Dost — Prijatelj, milosnik. Vidi muršid. Dostluk — Prijateljstvo, iskreno i prisno prijateljstvo. Dunjaluk — Ovaj svijet (svijet mogućnosti), materijalno bo-gatstvo, imanje, način življenja na ovom svijetu, ovozemaljska prolazna dobra, gaflet. Vidi gaflet. Dur — Udaljeno, daleko, otrgnuto. D Dönül — Osjećajni centar čovjeka, duhovna strana srca, srce. DZ
48

Džah — Čast, čežnja za položajem, želja da se kod svijeta cijeni. Džahil — Neznalica, bez naobrazbe, neiskusan, nenaučen, glup. Džan — Duša, ruh sa kojim je tijelo živo. Nestankom ruha čovjek je mrtav. Džanan — Allah dž. š., ljubljeni, jako ljubljena, predragi, premili, žarko priželjkivano Biće po onim ašicima, koji su sebe i svoje srce predali neograničenom Biču, koje je bez »zašto« i »kako«. Džavidan — Vječit, vječita trajnost, besmrtnost. Džefa — Zlostavljanje, patnja, nepravda. Dželle-šahunu — Neka je hvaljeno i slavljeno ime Allaha dž. š.! Kratica dž. š. Dželil — Slavan, velike moći, poštovan. Jedno od Allahovih dž. š. imena. Džemal — Ljepota, ljepota u licu. Dženabi-Kibrija — Hazreti Allahova dž. š. veličina, veličina moći. Dženabi-Mevla. — Gospodar svemoći, vlasnik veličine i moći. Đžennet — Bašča, raj. Đženneti-Meva — Bašča, raj Meva, predjel uzvišenog stup-nja Gospodara. Džezbi-Rahman — Nadahnuće Premilostivoga, ekstaza, mo-menat kad Allah dž. š. čovjeka sebi privuče (približi), pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usljed neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote, koja kao bljesak traje. Džihan, — Svijet, svemir, vasiona, nebo, zemlja i sve drugo što sačinjava svjetove. Džihari-jari-ba-safa — Vidi Cari-jari-ba-safa. Džin — Jedna vrsta stvorenja od plamena. Ima ih vjernika i nevjernika. Džins — Vrsta, rod, porijeklo, sorta. E Ebed-u-baki — Trajnost, postojanost, stalnost. Kaže se i »Ebedul-abad« — Za sva vremena, vječnost, besko-načnost. Edeb — Pristojnost, uljudnost, skromnost, opreznost, obra-zovanost. Edepsuz — Neodgojen, neuljudan, nepristojan, suprotno edebu. Eflatuni-ilahi — Božiji Platon, Sokratov učenik. Među islamskim narodima poznat pod imenom Eflatun (rođen prije Muhameda a. s. na 430 godina) koji je učio o besmrtnosti duše i postojanju jednog Boga te volje-nju čistom duhovnom ljubavlju bez ikakvih čulnih pobuda, te ideje o transcedentalnim bićima, koja po-stoje van prostora i vremena. Islamski mutesavvifi su primili većinu njegova učenja kao ispravna ali ne u cijelosti. Efendija — Gospodin, gospodar, učen, naučen. EhI — Dostojan, dorastao nečemu, posjednik, umješan, vrijedan, majstor. Ehli-bejt — Časna hz. Muhamedova kućna čeljad. Hz. Fati-ma, hz. Hasan, hz. Husejn i hz. Alija. Ehli-derd — Brižan, dostojan nosilac unutrašnjeg, duhovnog bola Ehli-dil — Velikani srca, posjednici srčane čistine. Ehli-din — Musliman, posjednik vjere, pravovjernik, onaj koji se pridržava vjere, onaj koji poznaje vjeru i nje se pridržava. Ehli-evlija — Član zajednice dobrih, posjednik svetosti. Ehli-fena — Oni koji su se utopili i nestali u moru Allaho-va dž. š. jedinstva. Vidi Fena-fillah. Ehli-hal — Vrijedno stanje, stanje vrijedno pohvale, čov-jek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž. š. Vidi Vedžd.
49

Ehli-irfan — Posjedmik znanja, poznavalac istinskog znanja, majstor u znanju. Ehli-kjemal — Dostojan savršenstva, posjednik savršenstva. Vidi Kjemal. Ehli-meratib — Majstori duhovne veličine, onaj koji se uz-digao na stupanj duhovne veličine. Ehli-tarik — Pripadnik jednog derviškog reda, vrijedan derviš, derviš. Vidi Derviš. Ehli-tevađu — Posjednik čednosti, majstor u poniznosti i po-kornosti, širokogrudan. Ehli-šefekat — Milosrdan čovjek, sažaljiv čovjek. Ehluliah — Allahov dž. š. prijatelj, Bogougodnik, svet čo-vjek, dobri čovjek. Vidi Evlija. Eksikluk — Nesreća, oskudica, Allahova dž. š. kazna. Emin — Pouzdan, vjeran, siguran, čovjek od povjerenja. Enfusi-afak — Unutrašnje i vanjske spoznaje, unutrica u čovjeku i svjetovi oko njega. Erbab — Vješt, vještak, umješan, okretan. Erenler — Dobri, sveti ljudi, oni koji su stigli Hakkovoj blizini. Vidi Evlija. Erkjan — Oslonac, potpora, najvažnija pravila, red. Esfel — Najniži, najbjedniji, najsrozaniji, najkukavičniji. Esrar — Tajne, tajne stvari, nešto držati u tajnosti. Evlija — Dobri, sveti čovjek, najbliži Allahov dž. š. prijatelj, Bogougodnik koji je u stanju da u datom momentu pokaže čudo, koje nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama, hipnotizmom ili sugestijom, već stvarni čin protivan zakonima prirode, a zove se kjeramet. To je Allahov dž. š. dar pojedinim evlijama. Evlija-ul-lah — Prijatelji Allaha dž. š Evlija-uš-šejtan — Prijatelji đavola, satane. Ezel — Prošlo, iskonsko, vrijeme koje nema početka. Protivno od »ebed«. F Fa-hri-alem — Ponos svijeta Muhammed Mustafa a. s. Fahri-đžihan — Ponos svemira Muhammed a. s. Fakih — Poznavalac šenatskog prava, pravnik. Fani — Prolazan, trošan što nema trajnosti. Farzi-ajn — Stroga naredba, stroga Allahova dž. š. zapo-vijed svakom punoljetnom muslimanu i .muslimanki, bilo da je nešto zabranjeno da se ne radi ili naređeno da se čini. Fasik — Pokvarenjak, nevaljao, nečastan, raskalašen, raz-vratan. Fatiha — Prva sura u Kur-anu a. š. Vidi Seb ul-mesani. Fejz — Dar, sreća, blagoslov, privući Rabbov blagoslov. Fejjazi-akdes — Vrlo darežljivi i najsvetiji darovatelj (Allah dž. š.). Felakjet — Katastrofa, bijeda, propast, zla kob. Felekj — Sudbina, svijet, nebo, sreća. Fena — Nestanak, nepostojanje. Suprotno od »beka«. Vidi Beka. Fena fil-Lah — Nestati u Božije jedinstvo. Čovjek koji se od svega pa i od svoga »ja« u potpunosti prošao, te se utopio u moru Allahova dž. š. jedinstva. Ferš — Lice zemlje, zemaljska prostranstva, zemaljska površina.
50

pravda. H Habib — Miljenik. Muhammedu a. vrlo voljeni. duhovna otkrića. veleposjednik. momenat. riječ. š. Jedno od Allahovih dž. otvorenje. po-četak cvjetanja. pobjeda. Hajrul-halef — Sin dostojan svoga oca. stepen. Sve što je nevidljivo našim čulnim očima. š. Fursat — Prilika.Ferište — Bezgriješna djeca. š. nevidljiv. zgodan momenat. upućena molitva za nečije dobro ili sreću. potrebna i nužna stvar. sultanov ukaz. ružnim riječima nekoga kuditi. hoteli za siromahe (musafirhane). odsutnost od svoga ognjišta. ružičnjak. nemaran. nužda. tajanstveni svijet. Hađžet — Potreba. nalog. Ferman — Zapovijed. a on je tu misao svojim riječima izgovorio. razvratnost. Hajal — Predodžba. ogovarate nekoga kad on nije pri-sutan. Hadisi-kudsi — Neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž. bijednik. Halđaš — Saputnik u životu. stranac. moć. dobrota. bezazleni. Hadže — (Havadže. pogreška. indolencija. Fesad — -Svađa. nered. Gibet — Loše govoriti o nekom u njegovoj otsutnosti. š. Hakkul-jekin — Osvjedočenost u istini. s. Alla-hu dž. Hajr-doa (Hajr-dova) — Moliti se za dobro. Hodža). š. učen čovjek. 51 . i glasa. izvan granica dozvoljenog preći. sumnja. iznositi tuđe mane. Gonđže — Pupoljak od ruže. Hal — Stanje. bit. imena i svojstava. Hadd — Granica. Jedno od Allahovih dž. ushićenje. blagoslov. s. koji je bez svoga bližnjega. dobar posao. Gajb — Tajanstveno. imena i svojstava. mašta. Gaflet — Nepažnja. Gafur — Koji prašta. mo-stovi. meleki. bitnost. potvrđenost u isti-ni u čiju se istinitost ne može sumnjati. istinitost. dvoje koje se nalaze u istom stanju. dobar nasljednik. otsutnio. nehajnost. koji mnogo oprašta i premilostiv je. Haja — Stid. Gurbet — Potucanje po svijetu. Feth — Osvojenje. gospodar unutrice čovjeka i svemira. Hajr — Korist. imena i svojstava. trgovac. neuk. biblioteke. š. tekije i dr. Jedno od Allahovih dž. je Allahov dž. dobar potomak. sramežljivost. Vidi Kutbi-evlija. sreća. srž. Hakikat — Stvarnost. sudrug. putevi. stidljivost. Hakk — Istinita stvar ili osoba. istina. tuđinstvo. neopreznost. česme. udaljenost od rodne grude. bez slova. putnik. Garib — Tuđinac. pružena prilika. Muhammed a. Vidi Vakuf. mistični zanos. miljenik (Habibullah). G G afil— Neznalica. Hakimi-enfusi-afakja — Sudija u čovjeku i svemu što je izvan njega. pupoljci od ruža i cvijeća. pojava. Hajj — Živ. Hajrat — Dobra djela kao što su razne ustanove. Gavs — Kutbi akbat. Gulat — Pretjerano.

rešpekt. zabranjena stvar ili radnja. Hikjmet — Mudrost. preuzvišenost. š. trud. uvažavanje. emigracija. zamjenik. Halifa — Nasljednik. je Allahov dž. dobronamjerno raspravljanje iprijetelja sa prijateljem. Hater — Obzir. pejgamber ili eviija. Hulki-hasen — Lijep odgoj. blage naravi. sluga džin. Hasbi-hal — Rasprava. Hazna (hazina) — Riznica. Hejlele — Za vrijeme zikra izgovaranje rečenice »La ilahe illallah«. zauzimanje. Himmet — Naklonjenost. bez ikoga. neprijatelj. Hidr (Hzr) — Vječno živi. nastojanje. š. prijatan. s. Eviija koji se napio »Abu hajata« kao hazreti Musa pejgamberov »-Umi ledunski« upučivač »rob« zvani Hidr ili po nekima lij as pejgamber. običaj. porok. nenaseljen. Za vrijeme zi-kra (kolektivni obred) derviši sa ovim imenom »Hu« čine zikrullah. Hali — Pust. duhovno stanje muslimanskog monaha. vi-soko poštovanje. zamjenik na zemlji. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. Hurmet — Poštovanje. stanje istinskog derviša. Huj — Navika. Hali-dil — Stanje srca u duhovnom smislu. 52 . griješno. Husni-eda — Ljepota izvršenja. pažnja. Halim — Blag. Ima osoba koje se bave sa-biranjem »džina« i kako to oni kažu i tvrđe. upućenost. Hu — Neograničeno Biće. Od ovog dana računa se islamska (Jiidžretska) godina. z. Huner — Vještina. ljepota uopće. mudroslovlje dobrih. Kratica H. pamćenje. iseljenje iz Meke u Medinu 16. što ga drugi ima. sjećanje. zagonetna stvar. hazreti Muhammedovo a. šejh. s. Izgovara se i piše pred Allahovim dž. Husni-džemal — Ljepota u licu. Haram — Zabrana nečeg. lijepa čud. sveti. umješnost. neminovno Biće. vaspitanje. šejhov zamjenik. kasa. kao i pred imenima pejgambera i dobrih ljudi (evli-ja). Hevai-nefs — Strastvena želja. jula 622. požuda. godine po Isa a. Hulki-kjemal — Potpuno savršena i lijepa narav. radnja koja izaziva neprijatnost i nezgodu. obzir. Huddam — Sluga. blagajna. onaj koji je zadobio vječiti život. Horluk — Zabluda. nedopušteno. pogreška. odvajanje od svoje domovine. Hazreti — Titula za počast i poštovanje. da imaju džina za slugu. prazan. Hali-fakr — Siromašno stanje. vječito živ. osoba na-klonjena tjelesnim užicima. imena i svojstava. s. Vidi Zikri Hakk. naklonost.dvoje koje osjećaju ili pate iste muke. Hased — Zavidnost. Jedno od Allahovih dž. volja. šejhovo zauzimanje. Muhammed a. imenima. straho-poštovanje. lijepa i prijatna narav. nedozvoljena radnja. blago. osje-ćati u sebi ljutnju zbog dobra. Hasm — Protivnik. š. veliko poštovanje i svetost. iseljenje u islamsku državu. Vidi Džin. raskoš. Hidžret — Selidba. greška. zavist. himmet erenlera. međusobno razmatranje o svome stanju. ne želiti drugom dobro.

Ilmi-marifet — Visoka nauka o umijeću. Ilmi-batin — Nauka o skrivenim tajnama. svađa. Islam — Ime islamske vjere. š. nauka sa kojom se spoznaju Božije tajne. Ihsan — Dar. Insaf — Savjet. I Ibadet — Bogosluženje. predanost. nagrada. povo-ljan sud o nekome. Inad — Tvrdoglavost. obred. s. š. nauka o srcu i duši. pravo znalaštvo. Kur-an. Ilm-el-jekin — Naučena vjera. 1. samo je-dan i da je Muhammed a. prkos. 2. pravo znalaštvo. Golpinarlije. 2. ugled. znanost. s. Istidad — Sposobnost. znanje Istine. Ajn-el-jekin. a mjesto joj je u Ruhu. Ikbal — Sreća. nauka mudrosti. Ikram — Doček. povoljno mišljenje. nauka vještine. 53 . Gospodar. molitva. Ovako darovan iman. obdario pejgambere i evli-je (kao hazreti Hidra. Iblis — Đavo. počašćenje. š. primjer. Iman je od Allahove dž. izvršavanje naredbi kao: obavljati namaz. poštovanje. Ilmi-hakikat — Nauka o suštini i biti stvari. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. 3. Ibret — Pouka. ajet 64). predanje. naklonjenost. pravednost. Ins — Ljudstvo. Vidi ilm. Irfan — Poznavalac. a mje-sto joj je u srcu. Irđži-i — Povrati se! Kur-ansk: ajet »Povrati se svome Rabbu«. Tim tajanstvenim znanjem neposredno je Allah dž. dobročinstvo milost. izvršiti hadž. Ilm — Nauka. Ilm-el-jekin. diploma o završenim teološkim naukama. svjetlosti uputa i grana se na troje: 1. šejtan. sotona. obavljati zikr itd. prava i čitava volja. potvrda. naći traženo i biti to. umjeti. dobročinstvo.Husni-zann — Lijepo mišljenje. Hakk-el-jekin. nauka stvarne istine. lIlah — Božanstvo. prosvjeta. uputstvo u derviški red. nije mogao progutati hazreti Hzrovu nauku. akt pravičnosti. pravi put pokazati. Hakk al-jekin. kapric. koja je u pameti. zekjat dijeliti. znanje. vjerovanje da je Allah dž. Ibn Haldun govoreći o ilmi-tesavvufiu (kaže: Niti Musa a. što drugi čini kao dar. nauka o vještina-ma. Vidi Ilmi-ledun. Njegov rob i poslanik. Ajn-el-jekin — Viđenjem postignuta vjera. vješt. Insan — Čovjek. ko-ji je darovan sa Ruhom i odlazi sa Ruhom. milost. koji je objavio vjeru 'Islam. Išk — Vidi Ašk. Iman — Vjerovanje. Idžazet — Diploma. Ilmi-ledun — Božije znanje. postiti. 12 od A. predati se nekome ili nečemu. čovječan. Ilmi-irfan — Nauka. nauka o nevidljivim unutarnjim stvarima. Iršad — Uputstvo. uzor. Suprotno Sui-zann. sure Kjehf. 3. ljudski. ljudski rod. str. probuditi nekoga iz gafletskog sna. Vidi Junus Emre ve tasavvuf.

čatrnja. Kalenderi — Boemi. posjeduje. cijena. Kur-an — Muslimanska sveta knjiga. emir. Kana'at — Zadovoljstvo sa onim što se ima. Kutbi-evlija — Stožer evlija. potpun. Suprotno Vahdetu. trajnost.at. bezbrižni.Išaret — Znak. Kjesret — Množina. Kabi-kavsejn — Prostor dužine između dva luka. velikodušnost. Jazuk — Šteta. Kadim — Oduvijek. veličina. Jar — Drug. Kabei-Hakk — Istinska kjaba. odanost. Karar — Stalnost. Kješfi-esrar — Otkriće tajni. Kjemal — Savršeno. stožer. U svakom vremenu postoji po jedan čovjek koji se zove Kutbi-evlija ili Kutbul-ari-fin. neimaština. Kuddise sirruhu — Vidi Kaddesallahu sirehu. za-dovoljstvo. Kimet — Vrijednost. Kjevn-ile-mekjan — Sva stvorenja. s. postojanost. Allahova objava preko Muhammeda a. sva stvorenja. pokornost. bunar. aludiranje. voljena. prijatelj. praiskonski. Kjamil — Savršen. Kirtasija — Ispisane riječi na papirićima radi čarolije. s. duhovno savršenstvo u cijelosti. davanje. Izzet — Ugled. Kjafir — Nevjernik. nestati. darovani predmet za uspomenu. potpuno. cijenjenje. Kur-an-ski tekst (ajet osmi iz sureta Nedžm). Kismet — Dio. Vidi Vahdet. Kasida — Pjesma sa sedam i više stihova. Kjiramen-kjatibin — Dva mekekja koji bilježe dobre i loše čovjekove poslove i koji se nalaze uz čovjeka. osovina. žalibože. šah. ljubljena. potpuno du-hovno savršenstvo. Kratica K. dobročinstvo. tumačenje tajni. koji ne vjeruje u Božije jedinstvo. sva tjelesa i stvari što postoje. Plural Jaran. šejh. Jokluk — Nestajanje. raspored. potpun čovjek. vođa u putu. zaključak. Kjamil-rehber — Nepogrešivi vodič. Khan (han) — Vladar. koja sadrži 6666 ajeta. badava nešto utrošeno. bez početka. sudbina. siromaštvo. njegovu tajnu učini svetom. nadarenost. J Jadiđar (Jadigar) — Uspomena. zreo. Objava Kurana je trajala 23 godine. Klid — Vidi Paraklid. slobodnjak. Kibur — Vidi Cibur. Kutub — Prvak jedne klase evlija. savr-šen. objašnjenje tajanstvenosti. Ita'at — Poslušnost. K Kaddesallahu-sirrehu — Neka Allah dž. blagoslovljenom. L 54 . Kjemalijjet — Potpuna zrelost. pokazivanje. ne postojati. čitavom čovječanstvu. Kjerem — Plemenitost. mnoštvo. Kujija — Jama. Kur-an je nadprirodna pojava i u njemu su sadržane sve upute o pravom vjerovanju i poslo-vanju. š. potpun vođa (šejh). moć. bezvjerac. savršenstvo. Osobe koje se navikavaju na odricanje zovu se Ehli-kana'. Vidi Evlija.

stepen jednog evlije. kao npr.Oni svoja dobra sakrivaju i tajne svoga sirra kriju. Mehlem — Mast (smjesa) koja se upotrebljava za liječenje rana. naklonost. Kur-ansko aje u suri mani-Hekjim. Ime Medznunove drage i velike njihove platonske ljubavi. Kur-ansko aje u suri Rahman. Uzeto kao uzor u ljubavi i opjevano u mnogim pjesmama istoka. Meka — Glavni grad Hidžasa (Saudijske Arabije). Nemaju nefsa kao ljudi što imaju. Mašuka — Ljubljena. primljen. Makbul — Cijenjen. s. bitno značenje. osramoćenje. prikladan. udostojen. dobrota. ugodan. kompletno uni-štenje svega. Marifet — Umijeće. vještina. Ime mjesta u Turskoj gdje rastu naijslađi i najkvalitetniji šipovi — narovi. poniženost. duhovno biće. Levlake-Levlake-lema-halektu eflake — Da nije Tebe.. Mazhar — Mjesto gdje se nešto pojavljuje. Lu'lu' i Merđžan — Biser i koral. š. s. voljena. Živio je 1000 godina prije nazreti Mu-hammeda a. tu-mačenje. a zašto je to tako. Menement — Šip. mjesto gdje se odsijeda. Melamet — Pokuđenost. Jedno od hazreti Muhamedovih a. Menzil — Konačište. Mekam — Sjedište. Ušao je u historiju islama kao Ijekar i mudrac. majstorluk. grad u kome se rodio Muhammed a. počašćen. odnjegovan. Mahremi-esrar — Povjerljivi Čuvar tajni. uvažen. Lutf — Blagost. Lejla — Žensko ime (vrlo tamna noć). Imamo ljudi koji se zovu Melamije. Mali-ganimet — Ratni plijen. Lu'Iu' i Merdžan — Biser i koral. »Mearifi-ledunni« — Neposredno od Alaha dž. š. objašnjenje. vijeće. značenje. uništenje.Laik — Dostojan. a greške i nevaljala djela primaju na sebe. mjesto. Postoji derviški red Melami. tabla sudbina na kojoj je odjedanput sve za-pisano. š. š. način harmoničnog učenja. Ma-siva — Sve drugo osim Allaha dž. pristojan. Plural Melaike. š. Mamur — Uređen. Medžlis — Skup. Poznato ime iz islamske književnosti. nama je nepoznato. Mazhari-settar — Počašćeni i udostojeni pojedinac sa povještina znanja pojedinim Njegovim odabranicima. Mahv — Nestajanje. stepen u pribranosti. zaista ne bih stvorio svjetove. Melek — Anđeo. hazreti Hidrovo znanje. darovana krivkom grijeha i oprostom Allahovim dž. kao i razne sramote i poniženja od drugih što stoički podnose. 55 . Hadisi kudsi. grad u kome se nalazi »Kjaba« (Bejtul-atik). dostojan hvale. Mana — Smisao. voljeni. izvorište neke pojave. milost. popravljen. tabla. dotjeran. Levha (Levhi-mahfuz) — Sačuvana ploča. Mašuk — Ljubljeni. s. pouzdani nosilac tajanstvenosti. koje se nalazi u službi Allaha dž. zato i ne griješe. M Mahmud — Hvaljeni. Alahova dž. nježnost. sveznanje. nar. odbor. poznavanje. Alla-hovo dž. ukidanje. imena. š. pohvaljeni.

s. sagradio je prvi mesdžid poslije Hidžreta u Me-dini. Usljed starosti postati nevoljnik. Mesnevija — Poznati tesavvufski spjev hazreti Mevlana Dželaluddina Rumije. ispunjenje želje. svrha. bilo pokretnog ili nepokretnog. Kasnije mnogo islamskoj bogomolji većeg obima dato je ime »džamija«. a u stvari nije iskreno pobožan. poslanik. Muhtadž — Potreban. Njegov poslanik. manja muslimanska bogomolja bez munare a negdje i minbera. veseljak. vođa. vjernik. s. jedan i da je Muham-međ a. Millet — Narod. pokazivač pravog puta. koji razdor i neslogu sije. Vidi Ehli-bejt. Pokriven je bio lišćem od hurmi. skup zajedničkih sklonosti.vufske tajne. reflektant. š. stvari koje mogu biti. pravac. ono za čim se čezne. čovjek iz drugog kraja. Mumin-billah — Osvjedočeni pravovjernik. ko ne vjeruje. Meršeb — Naklonost. onaj koji mrtve proživljava. dvoličnjak. čovjek koji traži da nešto kupi. bez ikakvih ukrasa i luksuza. s. lju-bav prema Ehli-bejtu. posmatrati i doživljavati. Ima 6 velikih tomova (knjiga). gospodar. Hazreti Muhammed a. Allahov dž. nemoćnik. a i sagrađen je bio od direka hurmina stabla. Vidi Mumin billah. volja. milost. Rabb. Muhammed — Slavljen. koji uvodi čovjeka u tesav. srećan. Vidi Alemi mumkinat. Murad — Zelja. Mušterija — kupac. upučivač. bez ikakvih dobrih djela. Hakkov svijet vidjeti. On izdaje decizije (fetve) kako se ima riješiti odre-đeno šeriatsko pitanje. prijateljski razgovor. Po tesavvufu koji je svoje »ja« dao Hakku i spasio se od zamišljenog postojanja. koji vjeruje i zna da je hazreti Allah dž. Mubarek — Blagoslovljen. puki siromah. Jedno od nazreti Muhammedovih imena. Mumin — Pravovjernik. nastavnik medrese. biljni i životinjski. Muhabbet (mehabbet) — Ljubav. proslavljen. koji nema ništa svoga imetka. 56 . Zbirka Savjeta i uputa— Isa a. milosrdnost. ono što može biti. osoba koja se izda-je za iskreno pobožna čovjeka. On je bio vrlo jednostavan. bankrot. bio posve skroman. Mevla — Vlasnik. blažen. siromašak.Meram — Namjera. Glavno ime hazreti Pejgamberovo. čovjek iz daleka. Mevalidi-selase — Tri svijeta. Muršid — Sejh. a uistinu nije. gost. Kao što je i Muhammed a. Munafik — Licemjer. ubogar. Miskin — Nevoljnik. svrha. U Kur-anu se kao bogomolja navodi »mesdžid« kao mjesto gdje se za vrijeme namaza ničice pada pred uzvišenim Stvoriteljem. tako je i nje-gov mesdžid bio skroman. Muftija — Najstariji (po rangu) svećenik u jednom okrugu. Mušaheda — Jasno nešto očima vidjeti. Munkir — Koji poriče i niječe. ovisan. sin hazreti Mejreme. Mustafa — Odabran. mineralni. Muderris — Profesor. koji ne priznaje istinu. licemjernost. koji se pokazuje kao vjernik. Hakk. narod jedne vjere. š. Musafir — Putnik. s. Mumkinat — Moguće stvari. želja. Mesdžid — Bogomolja muslimana. Muflis — Propao. Merhamet — Samilost. Murailuk — Dvoličnost. Vidi Tesavvuf i Sufi.

obojen. sojsuz. osoba. neodgojen. svježina. disanje. š. grubi neznalica. preklinjanje. vođa jednog derviškog reda. nur nebesa i zemlje. nepotpun. apsolutna ljepota. Nefsi-emmara — Snaga koja stalno čovjeka na zlo nagoni. ljepota. Nur — Svjetlost. strast. Nazar — Pogled. neznan. Vidi Kjamil. nutarnja mučnina i nelagodnost. Pula — Mala. to je snaga koja čo-vjeka primorava da potpuno upozna šta je njegova ljudska (čovječanska) dužnost. pozvana i određena da objavi ljudskom rodu za-povijedi i zabrane. Mutesavvif — Tesavvufski učenjak. šejh. nečovječan. manjkav. točka koja se meće ispod i iznad nekih arapskih slova. Nefs se po tesavvufu dijeli na sedam stepeni. Pir — Starješina. sve što je čovjeku potrebno. gledanje. Na-ehl — Nesposoban. upućen i vješt čovjek u tesavvufskom učenju. Nakš — Slika. svirep. 57 . jasnost. stati na nijaz šejhu. želja. Vidi Safa. Vidi Ahmed. duša. Nükta — Govor koji aludira na nešto mudro. kao u pjesmi nanizati riječi. jeftina stvar. pa to shvati. odličan. Nefsi-mutmeinna — Pošto je čovjek razlučio. lošeg porijekla. Rabbul-vedud — Gospodar koji previše voli. poredati (u pjesmi riječi). Nakis — Sa greškama. vez.Muteber — Cijenjen. Paraklid — U Ivanovu Evanđelju u 15 dijelu došla je riječ Paraklid. Nuri-Hakk — Svjetlo Istine. milost. Nefs — Ličnost. Nijaz — Skrušeno molenje. onaj koji (nešto) želi. osnivač derviškog usulskog reda. nastupi kod njega kajanje. Pejgamber — Vijesnik. R Rabbul-enam — Gospodar stvorenja. primitivac. 3. nevješt. nenadaren. Nazm — Nanizati (riječi). koja se tumači arapskom riječi »Ahmed« što znači mnogo hvaljen. nesavršen. potreba. onaj koji hrani i odgaja. ukras u bojama. pun sažaljenja. Vidi Rabbi-Vedud. na perzijskom jeziku ime za Rabb. Nimet — Hljeb. Kuransko aje. poslanik. Mi ćemo ovdje nabrojiti prva tri i po mogućnosti ih bar donekle razjasniti. šta je dobro a šta zlo. bistrina. poštovan. pribran. Nefes — Dah. 1. da je Allah dž. Nokta — Tačka. mnogo slavan. najmanji metalni novac. Hakkova svjetlost. Na-merd — Nečovjek. Perverdidjar — Rabb. osoba koja je od Allaha dž. Na-džins — Druga vrsta. š. 2. dušak. Nefsi-levvama — Nakon što čovjek svojoj žudnji udovolji i time zlo učini. duhovni vođa muslimana. Nefsani — Vidi Hevai-nefs. odviše milostivi. koji nije istog porijekla. N Na-dan — Pravi neznalica. momenat. Nijasku ruku podići prema Kibrijatu. imanje. život. »Mutlak duzelluk« — Izvorna ljepota.

Kod derviša osoba preko koje se pristupa šejhu i derviskim obredima. uljudno. znak mimikom koji je teško shvatiti. imena (Vedud). Rumuzat (Rumuz) — Alegorične riječi. dopušteno. Sabr — Strpljivost. čovjek i sve ostalo je s njim (Ruhom) živo. čistina srca. s. Seb-al-mesani — Sedam Kur-anskih odlomaka. poslanik. Rabbul-emin — Pouzdani. Rehber — Pokazivač puta. Rind — Bezbrižan čovjek. Rabbul-dželil — Uzvišeni Gospodar. blagoslov na Muhammeda a. Rahmet — Milost.. koji darežljivošću napajaju srca. š. š. s. š. bistar. koljena i vrhove nožnih prstiju za vrijeme namaza na zemlju. čist i bistar pogled. š. poznat u islamskoj historiji pod imenom Rustem Zal. pejgamber. Ruh — Duša. poslanica. Sadaka — Milostinja. svoju pobožnost pokazivati svijetu i prodavati je. bol ili patnja. milost. koja sadrži sedam značajnih odlomaka (ajeta). nevin. Rahmetli — Postigao Božiju milost. š. Kao dova sa željom da umrli bude u Allahovoj milosti. Izgovara se kao zahvala sa poštovanjem. Rida — Zadovoljstvo. pozdrav. Reva — Pravo. Salavat — Naročita molitva na arapskom jeziku kojom se zaziva Allahov dž. š.Jedno od Allahovih dž. Ovo je jedan od sastavnih dijelova salata (molitve-namaza). Na arapskom jeziku molba kojom se zaziva Boziji blagoslov na Muhammeda a. milosrđe. neustrašivi gospodar. vjerovijesnik. Jedno od imena poglavlja Fatihe. Seadet — Sreća. prav. Safa — Čist. Rustem — Perzijski junak sin Zal bin Sam bin Verimena. jedno od Allahovih imena. nematerijalni. š. Allah dž. veselje. podnositi nevolje i muke u životu u ime Allaha dž. rahmetli moja majka. smirenost. Samo iznimnim odabranicima je Allah dž. alegorični govor. Počinje sa Allahumme salli.. privola. dao malo znanja o njemu (Ruhu). isticati svoju pobožnost. milostiv posebno prema svojim robovima. pristojno. Seid — Sretan. tražiti naklonost od evlija. slava. Ruhani — Duhovni. mir. Ruhanijjet — Duhovno stanje dobrih. š. Rahman — Milostivi. Allah dž. užitak. učinjeno dobročinstvo. 58 . Resul (skraćeno od Resulullah) — Allahov dž. Ušao u historiju kao uzor junaštva. bistri pogled dobrih ljudi. ruke. Rizaluk — Vidi Rida. strpljenje. Allahova dž. veza između derviša i šejha. čovjek koji živi veselim duhovnim životom. pa se kaže: Rahmetli moj otac. Ruhi šad olsun — Neka mu je Ruh zadovoljan i rasvijetljen. blagoslovljen. Rija — Licemjerstvo. kad se spomene ime islamskih duhovnih velikana.. pripadnost duši i duhovnosti. plemenito djelo. manje napisano djelo. Salatu-selam — Dova i pozdrav nekom od pejgambera. Safa-nazr — Pogled bez strasti. Risala — Brošura. Selam — Spas. boem. privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo. dvoličnost. Seđžda — Spustiti čelo.

jedna vrsta cijenjenog drveta. duhovni vođa muslimana. Perzijsku abacedu sačinjavaju trideset dva slova (harfa). atribut.Sejjid — Gospodin. — Prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili nekom drugom mjestu. pristaša tesavvufskog učenja. biti u ljubavi. u najvećoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja. š. Rodio se u Nišaburu 513.. starješina tekije. čeznuti za voljenom osobom. Resulullah Muhammed a. koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila. Vidi opširnije kod Kalenderi. a hazreti Hasanovi Šerifijama. pleme. svijeta. vladar istin-skih poznavalaca Hakka. Sevdah — Ljubavni zanos. Saltanul-arifin — Car istinskih poznavalaca. tajno saznanje dobrih ljudi. jedno stalno mje-sto boravka na sedmom katu nebesa. Sultan — Vladar. Sufi — Osoba koja slijedi tesavvuf. tajno. glavar. Sejjiđi-zatu-sifat — Gospodstvo hazreti Allahova bića. š. Kur-an. Poznat po vrlinama i 59 . Sejjidus-sekalejn (Gospodin dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a. Živio je 114 godina. Šehid — Musliman koji je poginuo žrtvujući se za Dini-is-lam i uzvišeno ime Allaha dž. Sirr — Tajna. tajanstvenost. prijateljski sastanak. tajne. rod. Sifat — Svojstvo. Sidrei-tuba — Na sedmom katu nebesa. porijeklo. prvak. ljubavna čežnja. Izgledaju da stoje u kontradikciji sa jasnim slovom -Kur-ana. Sirri-Irfan — Tajanstveno. s. Priznat kao Sejhi-kjamil od poznatih mutesavvifa. s. s. Sidra Mjesto na sedmom katu nebesa. unuk hazreti Muhameda a. zlatna loza. Silsilei-zeheb — Zlatni lanac. suštinsko saznanje. ašk. Božanske tajne. Vidi Muršid. starješina jednog derviškog reda. kao dvoje. loza. Vidi Tesavvuf. Sejjidi-sultan — Sultanovo gospodstvo. Sirri-Kur an — Kur-anske tajne. car. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). godine po Hidžri (1119—1120). posmatranje Allahovog dž. moralni kvalitet. Š Šathjjat — Riječi i izreke izrečene od ljudi u stanju lju-bavne zanesenosti prema Hakku. Sevab (Sevap) — Boguugodan posao. Mutesavvifini na dugo i široko o ovome pišu i govore. tajna dvoje. pobožno učinjeno djelo. a dalje je sam nastavio putovanje i približio Allahu dž. i Njegovih svojstava. Attar — Eibu Talim Feriduddin Muhamed.— Trpeza. Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidima. sto za kojim se jede. diskrecija. Soj — Vrsta. sure Nedžm. toliko blizu koliki je prostor od napetog luka strijele i još bliže. Sui-zann — Loše i rđavo mišljenje o nekoj osobi. Pročelnik šehida je Hazreti Husejn. sinija. Sirri-Du — Tajna dvoga. tajne u Kur-anu. Š. Sirrullah — Allahove dž. Suprotno od Husni-zann. veliki perzijski učenjak tesavvuf a. š. Si-ve-du — Trideset i dva slova. je do tog mjesta na nebu u pratnji Dzebraila uspeo se (Miradž). Sohbet — Razgovor. Sofra.

vaspitati. š. očaravajuća. znanost i mudroslovlje. Bila dragana Ferhatova. znak ruke. muđžizi. satana. Umro je kao šehid od strane jednog roba porijeklom Mongola pod vrlo čudnim okolnostima. Tarikati-ali — Uzvišeni putevi. Vidi Tarikatiali. obojiti. j. šukjur — Zahvalnost. Suprotno od Seid. s. koji su tražili dokaz. Šekkal-kamer — Rascjepljenje mjeseca na dva dijela. dobrote. poslanik. Tih stupnjeva ima sedam. nesretnik. Vidi Tarik. s. usavršavanje na osnovu tesavvufskog učenja. disciplina. dražesna. ružan posao. Šejfe-zade — U duhovnom smislu dostojan šejhov nasljeđ-nik-ihalifa. da je Muhamed a. š. Teđžessud — Otjelovljenje. sudba. Šekjur — Zahvalni. derviški red. u kome su sadržane upute i zabrane i zove se šeriati-Muhammedijja. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata. želiti čast i ugled. Kur-an a. Tesavvuf — Tajanstvena mudrost. Mjesec se rastavio na dva dijela i opet sastavio na očigled prisutnih ashaba i jedne grupe ljudi. Attar znači onaj koji prodaje mirise i ljekovito bilje. kao što je stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena). Allahov dž. Telvin — Prelaženje iz jednog stanja u drugo. Tadž — Kruna. pripisivati bilo kome. Šejtani-lein — Prokleti đavo. jasne pojave. Tedželli — Pojava istine.velikoj učenosti u svim islam-skim disciplinama. udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž. koji se ugledaju. Vidi Kamusul-alam od Šemsudina Šamije. Tarik — Derviški usulski red. s. Terbijetiti — Odgajati. Tabiin — oni koji slijede. pojaviti se. U suri Bekare govori se o ovom događaju. put. put kojim se neko nazreti Allahu dž. j. Šuhret — Slava. staza. Ljubazna. š. popularnost. pokazati se. vrag. Vidi Rija. čud. Širkji-hafri — Prikriveno mnogoboštvo. Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. usavršavanje i moralno odgajanje. onaj koji zlo čini. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju. š. iblis. svojstvo. t. Šeriat — Božanski zakon. Tesavvusfko učenje odnosi se na sljedeća četiri predmeta: 60 . Napisao je oko 40 djela iz pod-ručja tesavvufa. š. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih usula. odredba. Šeki — Nesretan. priroda. imena i svojstava. Prelaz iz jednog stanja u drugo. Širina — Poznata perzijska ljepotica. Allahov dž. Tesavvuf pridaje veću važnost stanju nego govoru. Jedno od Allahovih dž. druga generacija muslimana poslije Muhameda a. poredak. t. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima. šejhova službena kapa. zle sreće. postati glasovit i popularan. T Tabijat — Narav. božansku moć ili vlast. šer — Zlo. Tertib — Raspored. duhovno uzdignuće uz MurŠidovu poduku. podizati. uređenje. što se je desilo na nazreti Muhamedov a. da duhovno biće privremeno dobije tijelo. s. Takdir — Sudbina. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. javno ili tajno. š. o ovoj Muhamedovoj a. približuje. Neobično mu je cijenjeno djelo Man-tikut-tajr (Govor ptica). priznanje. osobina. viši stupanj kod derviša.

(ummijjun). načelo. Ustaz — Učitelj. Varluk — »Ja«. odnosno uništenje svoga »ja«. muršid. Intuitivni metod — Neposredno saznanje. Tuhfe — Dar. 61 . Tevhid — Vjerovanje u Božije jedinstvo. s. sam biti.. vrhunska pamet. Bez upotrebe tog magijskog sredstva ne može se doći do tajne. Međutim svako će odabrati ono što odgovara njegovoj prirodi (mešreb) 1 stepenu njegove spoznaje (ir-fan). povući se u samoću. gospodar. nacija. derviška pravila. Vahdeti-vudžud — Praiskonska apsolutna egzistencija jedinstva. knjiga tajanstvene mudrosti. Tevekkul — Uzdanje i oslanjanje na hazreti Allaha dž. Tilsum — Magijska tajna. Skrušeno se predati Allahovoj odredbi. Tesavvufnama — Zbirka propisa tajanstvene mudrosti. Muhammedov a. 31. U Ulu — Vrlo velik. samoća. ne zna čitati i pisati. š. samo ih je mali broj.1. Vakat — Vrijeme. Ima i takvih ummija. postojanje i jedinstvo. ujediniti u jedno. V Vahdet — Jedinstvo. profesor. š. Iz knjige Šejhi Ekberi ničun severnim od Mehmed Ali Ajnije. duhovni učitelj. Suprotno Jokluku. koja služi islamskim kul-turnim. biti osvjedočen u Allahovo dž. Mudžahedat — Borba da se nefs uništi. da čovjek svoje postojanje skoro izgubi. majstor. doba. tajni izgovor. str. ummet su muslimani. musli-manska brojanica. Vječno od prolaznoga odvojiti. peškeš. š. osamiti se. sljedbenici nekog pejgambera. kao što su Božija pojedinačna nadahnuća. s. je samo jedan. 2. kojima je neposredno darovano znanje od Allaha dž. Tesavvuf-Islamski misticizam je strasna želja za neposredno ujedinjenje sa cjelokupnim svoj-stvima (sifatima) Božanskog bića i u njima se uto-piti. Ummet — Narod. vrijedan poklon. Ulul-elbab — Vrlo uzvišeno. Vidi opširno o tesavvufu u Tesavvufnami Ahmeda Zarifibabe. š. 3. koja se skriva. osama. kao Muhammedu a. vrlo pametno. jedini biti. š. Vedžd — Zaneseno stanje u ljubavi utopiti se dotle u Božanskoj ljubavi. kojim se kakva tajna čuva. postojanje ličnosti. Varidat — Doći nešto u mislima bez dužeg razmišljanja. Tespih — Pobožnim riječima slaviti Allaha dž. Usul — Pravilno. princip. Šathijjat — Neozbiljne izreke. znak i slično. šejh. predosjećanje. Uzlet — Osama. Ummi — Kao od majke rođen. Vrlo je teško i mučno izići na kraj iz onoga što se je sve napisalo o problemu »Vahdeti-vuđžuda«. Ego. izbjegavati dodir sa svijetom. Tuba — Naročito jedno drvo u raju (Šedžeri-tuba). Vakuf — Muslimanska zadužbina. prosvjetnim i humanim ciljevima. 4. Vidi Ehl. Keramet — Natprirodna svojstva svetih ljudi. izgovarati i ponavljati: Allah dž.

š. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti. Nasuprot tome je »Vudžudi mukajjed«. koji ima svoje granice kao na pr. gotovo. Zevk — Užitak. najsitnija čestica. ugnjetavanje S turskog preveo. Vudžudi-mutlak — Apsolutno postojanje. Velajet — Svetost. Zillet — Poniznost. srčani osjećaj. kraj. š. prijateljovanje. Protivno rastanku. bilje voda. nepravda. vidan. Zulum — Tiranija. pustolovina. kićenje. dobri čovjek. Suprotno Izzetu. zulumćar.Vefk — Figura u obliku nekog crteža sadržaja neke molitve. odlična ličnost. prijatelj. š. jasno. teror. Zikri-Hakk (Zikir) — Sjećanje na Hakka. Veli — Svet čovjek. duhovno stanje jednog svetog čovjeka. Vird — Obaveza preuzeta od svog šejha. Vidi Vah'deti-vudžud. spominjati (zikr činiti) ime Allaha dž. TRALJIC 62 . Vesselam — Neka je spas. čovjek. š. Suprotno batinu. skromnost. koja nije ograničena ni sa kakvim posebnim ograničenji-ma. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. neka je mir i spokojstvo. Vuslet — Sastanak. Pobožno izgovaranje invokacije Božijeg imena. Z Zahir — Vanjski. predgovor i rječnik napisao ADEM KARAĐOZOVIC Korektor M. Visal — Vidi Vuslet. vladanje. crtane figure na hartiji. Zalim — Tiranin. svemir i t. tajni osjećaj u čovjeka. Zindik Zinet — Nakit. naslada. Zuldželal — Veličanstvo Allaha dž. š. blagostanje.d. svršeno. ličnost. ukras. der-viško zajedničko učenje u slavu Boga dž. ili slično. imena. da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur-ana a. Viranija — Zapuštena i trošna kuća. koji je stigao Hakkovoj blizini. Vilajet — Vidi Velajet. Vidždan — Savjest. Zeval — Zalaz. sastati se. Jedno od Allahovih dž. Pod »Vudžudi-mu-tlakam« misli se na egzistenciju uzvišene Istine. osjećaj grižnje savjesti za učinjeno zlo ili slast za učinjeno dobro. Zerra — Atom. izmak. Zat — Osoba. spominjati i sje-ćati Ga se.

63 .