P. 1
72. - 11

72. - 11

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/11), članka 68. stavaka 1.

Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), a u vezi članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine broj 76/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2013. godine donijela

ODLUKU o otpisu potraživanja s osnove kamata

I. Odobrava se otpis potraživanja M inistarstva financija s osnove kamata, sa stanjem na dan uskladenja duga, u ukupnom iznosu od 87.788.078,37 kuna II. Odobrava se otpis potraživanja M inistarstva poljoprivrede s osnove kamata, sa stanjem na dan uskladenja duga, u ukupnom iznosu od 25.678.267,46 kuna. III. Popis dužnika iz točke I. i II. ove Odluke i pojedinačni iznosi glavnice duga koji su uplaćeni na propisane uplatne račune prihoda proračuna te pojedinačni iznosi potraživanja s osnove kamata koji se otpisuju sadržani su u tablici koja je sastavni dio ove Odluke. IV. Zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke istu provedu u poslovnim knjigama te izvijeste dužnike o provedenom. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. PREDSJEDNIK

Zoran Milanović KLASA: URBROJ: Zagreb,

Za Ministarstvo financija

1. 2. 3. 4. 5. 6 **)"

BRNA d.o.o. NP PLITVIČKA JEZERA NP KORNATI LUJE D.O.O. (RISNJAK D.O.O.) NP BRIJUNI PREDIONICA KLANJEC DOO U K PN$ U ,

10603300289 91109303119 63763133364 44354247337 79193158584 64655340358

411.141,94 37.606.987,07 3.171.224,69 2.249.984,39 5.658.323,46 3 011740 81

595.073,47 67.445.002,47 4.102.736,30 3.500.945,06 7.268.867,08 4 875 453 99

1.006.215,41 105.051.989,54 7.273.960,99 5.750.929,45 12.927.190,54 7 887 194 80
x ^
A'«-^

mm****'87-788X8*37

J2 unM2$¥

UKUPNI IZNOS GLAVNICE UPLAĆEN NA RAČUN PRIHODA PRORAČUNA: 52.109.402,36 kn UKUPNI IZNOS KAMATA ZA OTPIS: 87.788.078,37 kn

Za Minista rstvo poljoprivrede

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split

500Z01JOJJJ

I

;3.iOi.413,/4

I Z3.0/O.ZO/,tO

UKUPNI IZNOS GLAVNICE UPLAĆEN NA RAČUN PRIHODA PRORAČUNA: 25.262.415,74 kn UKUPNI IZNOS KAMATA: 25.678.267,46 kn

OBRAZLOŽENJE Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 76/12, u daljnjem tekstu: Uredba).koja je stupila na snagu 9. srpnja 2012. godine. Na temelju članka 27. Uredbe, koja se i nadalje primjenjuje temeljem članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 136/12), fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno. Pravna osoba može podnijeti nadležnom tijelu pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu ove Uredbe. Stavcima 6. i 7. istoga članka propisano je da će se dospjeli dug s osnove kamata otpisati fizičkoj i pravnoj osobi u roku 30 dana od dana uskladenja stanja duga s nadležnim tijelom ako na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplate glavnicu duga. Člankom 30. stavkom 1. Uredbe propisano je da M inistarstvo financija na temelju mišljenja nadležnog tijela otpisuje potraživanje s osnova kamata. Iz tablice koja je sastavni dio prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnove kamate razvidno je kako su navedene pravne osobe uplatile glavnicu duga u cijelosti jednokratno te su sukladno članku 27. Uredbe stekle pravo na otpis kamata. Ministarstvo poljoprivrede je sukladno članku 28. Uredbe, kao nadležno tijelo, dostavilo M inistarstvu financija dokaz o jednokratnoj uplati glavnice, duga i mišljenje po kojem trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Biokovska 3, iz Splita, ispunjava uvjete propisane člankom 27. Uredbe. Navedenom uplatom u cijelosti je podmirena glavnica duga nastala s osnova naknade za koncesiju te su stečeni uvjeti za otpisom kamate. S obzirom da se radi o dužnicima čije su zahtjeve i dokaze o utemeljenosti zahtjeva za otpisom duga ocjenjivali M inistarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, zadužuju se ista da u roku od osam dana od stupanja na snagu ove Odluke provedu otpis u svojim poslovnim knjigama te izvijeste dužnike o provedenom. Slijedom navedenog predlaže se da Vlada Republike Hrvatske donese predmetnu odluku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->