.

.

.

.

. Ramon Magsaysay.Ito ay bahagi ng pagsisikap ni dating Pang.NARRA (National Ressetlement of Rehabilitation) Ito ang nangangasiwa sa pamamahagi ng lupa sa mga rebelbeng nagbalik loob sa pamahalaan at sa pamilyang walang lupa .

.

.6389na nagbibigay pahintulot sa pamahalaan na maisayos ang ahensya bilang bagong kagawaran tinatawag na Department of Agrarian Reform. Ito ay naisabatas noong Agosto 8. Ang unang Amyenda nito ay ang pagpapatupad sa Republic Act No. Diosdado Macapagal . 1963at naglalayong mailipat ang pagmamay-ari ng lupain sa mga nangungupahan dito.Isa sa pinagtibay na patakarang panlupa ay ang Republic Act 3844 o Agricultural Land Reform Code sa ilalim ni Pang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful