P. 1
1.Noi luc phan tu tam]

1.Noi luc phan tu tam]

|Views: 1|Likes:
Published by Dat Nguyen

More info:

Published by: Dat Nguyen on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

1. KHÁI NI M CHUNG V K T C U T M V T m và v là các k t c u ph bi n trong nhi u công trình xây d ng dùng làm mái che, sàn, tư ng, xilo, b ch a . . .

Trong các ph n m m tính k t c u, các ph n t t m, v ư c mô hình hóa qua các m t ph ng trung bình c a nó. Tùy theo s làm vi c mà nó có th coi là t m ch u u n, màng hay v . M i ph n t t m, v có th mô t qua ph n t tam giác (3 nút) ho c ph n t t giác (4 nút) c a m t ph ng trung bình và có 6 m t (m t trên, m t dư i và 4 m t c nh) như các hình v sau:

Hình 3.1 Ph n t 4 nút 1.1. Lo i c a ph n t có th là m t trong các lo i:

Hình 3.2 Ph n t 3 nút

− Ph n t màng ( Membrane ) ch ch u kéo, nén => không có chuy n v th ng vuông góc v i m t ph ng và xoay ngoài m t ph ng ( có 3 b c t do Ux, Uy, Rz). − Ph n t t m ( Plate- Thick Plate ) u n thu n tuý => không có chuy n v th ng theo hai phương trong m t ph ng và xoay trong m t ph ng (có 3 b c t do Uz, Rx, Ry) − Ph n t v t ng quát ( Shell- Area ): ch u kéo,nén,u n ,có 6 b c t do (Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz). 1.2. H t a a phương

H tr c to riêng ký hi u 1-2-3 trong ó tr c 1 (màu ), tr c 2 (màu tr ng) n m trong m t ph ng ph n t , còn tr c 3 ( xanh) luôn vuông góc v i b m t ph ng ph n t có hư ng dương theo chi u ti n c a cái v n nút chai khi chi u c a các nút 1-2-3-4 là thu n kim ng h . 1.3. Các thành ph n n i l c c a v Các i lư ng c a n i l c bao g m :

− L c màng ( ng l c màng - l c d c ) F11 = σ 11. A, F22 theo các phương tr c 1 và tr c 2 c a h to riêng − L c c t màng : F12 = τ 12. A

− Mômen u n : M11 = t. σ 11. A và M22 = t.σ 22. A ( t chi u dày Pt , A di n tích, σ11 ng su t pháp) − Mômen xo n : − L cc t : M12 = t. σ 12. A V13 = τ 12. A ; V23 = τ 23

Mises M22 : mômen u n trong m t ph ng 13 FVM. bên ph i minh h a cho mô men xo n và u n c a t m (Plate) Hình 3.3 Các thành ph n n i l c c a ph n t Area . SVM : l c và ng su t theo phương Ven Hình minh h a bên dư i: bên trái minh h a cho ng su t và các l c màng. M12 : mômen u n xo n .M11 : mômen u n trong m t ph ng 23 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->