Pro Forma Kursus

Program ijazah Sarjaan Muda Perguruan Dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi –Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2 + 1) 60 JAM Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan kepentingan memelihara haiwan kesayangan dan ikan hiasan serta potensinya di masa hadapan 2. Menganalisis maklumat dari pelbagai sumber mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. 3. Merancang, mengurus dan melaksanakan projek pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan berlandaskan prinsip , dan amalan penting. 4. Merangka dan menjalankan kerja pendokumentasian berkaitan dengan aktiviti pemeliharaan dan pembiakan haiwan kesayangan dan ikan hiasan yang diusahakan. 5. Membina dan mempertahankan hujah terhadap penilaian dan refleksi aktiviti amali yang dijalankan. 6. Mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. Sinopsis Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan :-pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokument dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan; pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian ;dan ; pembiakan ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:- the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selection of pets and ornamental fish; housing and equipments for pet rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

B 42

Sifat luar .Sosial .Jantina .Kos .Kasih sayang .Fisiologi .Bentuk luar badan haiwan .Ruang .Tabiat kehidupan .Rancangan kerja .Psikologi .Peringkat umur .Masa .Emosi  Ciri-ciri istimewa haiwan kesayangan dan ikan hiasan .Baka .Tabiat semula jadi haiwan .Pendapatan  Faedah pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan kepada pemelihara .Tujuan pemeliharaan .Baget.Haiwan peliharaan lain yang sedia ada  Ciri-ciri haiwan yang perlu diperhatikan semasa pemilihan .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan  Tujuan pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan .Rekod induk dan anak .Hobi .Ciri-ciri istimewa .Kesempurnaan pergerakan haiwan Rekabentuk perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan Jam 4 2 2 3 2 4 2 B 43 .Gaya hidup bakal pemelihara . anggaran kos perbelanjaan dan pendapatan .Program pembiakan .Kesihatan haiwan .Habitat kehidupan .Rekod inventori alat dan stok bahan Teknologi Pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan  Faktor pertimbangan untuk pemilihan jenis haiwan .Keperluan kehidupan  Jenis-jenis dan contoh spesies Dokument dan penyimpanan rekod  Jenis-jenis dan kepentingannya .

Keselamatan 4 6 4 7 4 B 44 . pengudaraan dan lembapan .Aksesori .Penyediaan sangkar dan susunan kelengkapan dalam sangkar  Faktor pemilihan lokasi untuk menempatkan sangkar .Keselamatan Jam 5 Teknologi pengurusan dan penjagaan harian haiwan kesayangan  Kaedah dan peralatan penyediaan makanan dan minuman  Kebersihan sangkar dan peralatan  Penjagaan kesihatan dan kecantikan  Penjinakan haiwan Pembiakan haiwan kesayangan  Pemilihan induk  Penentuan jantina induk  Proses pengawanan  Tempoh bunting dan melahirkan anak  Penjagaan induk bunting  Pengurusan ibu dan anak selepas kelahiran Teknologi penyediaan akuarium dan peralatan  Alat kelengkapan dan bahan dan ciri-cirinya .Suhu.Pembersihan dan membasmi kuman peralatan .Keamatan cahaya .Makanan .Rawatan air  Faktor pemilihan lokasi untuk menempatkan akuarium .Tajuk Kandungan  Pemilihan alat kelengkapan dan bahan dan ciricirinya .Sistem penapis .Tumbuhan akuatik  Penyediaan akuarium .Sangkar .Suhu .Akuarium/bekas .Kebisingan .Pembersihan dan membasmikuman peralatan .Bahan bedding .Landskap dalam akuarium .Bekas makanan dan minuman .Permainan  Penyediaan sangkar dan peralatan .Keamatan cahaya .Sistem pengudaraan .

Beranak  Keperluan peralatan dan bahan  Pengurusan induk  Pengurusan anak-anak ikan Penerapan unsur pedagogi  Kaedah pengajaran secara kumpulan .rancangan kerja.Rancangan kerja .Cara pelaksanaan Pengajaran mikro  Kreativiti dalam pengajaran Jam 2 9 4 10 2 Jumlah Tajuk Amali 1 Mengumpul maklumat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan projek yang dirancang  Sangkar  Akuarium  Haiwan kesayangan dan ikan hiasan  Pengurusan haiwan kesayangan dan ikan hiasan  Peralatan Merancang projek  Menyedia peta minda .Format laporan .Bajet . pengurusan dan penjagaan ikan hiasan  Makanan  Kawalan kualiti air  Kawalan bahan buangan toksik  Pembersihan akuarium/bekas  Kawalan penyakit Teknologi pembiakan ikan hiasan  Cara ikan membiak .Prinsip-prinsip . rekod memelihara haiwan kesayangan dan ikan hiasan mengikut prinsip dan amalan pemeliharaan  Dokumentasi projek pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan .Program pembiakan .Kekuatan dan kelemahan .Tajuk 8 Kandungan Penyediaan.Rekod kerja harian Kandungan 30 jam Jam 2 2 4 B 45 .Tujuan .Bertelur .

Inc. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. New York: Barron’ s Educational Series.Tajuk 3 4 Kandungan . (2000). 2006). B 46 . Setting up an aquarium. Hamster.Refleksi Pelaksanaan projek  Melaksanakan projek yang di rancang bersesuaian dengan tema dan bersesuaian dengan persekitaran alam sekitar  Mebuat refleksi projek yang dilaksanakan dan membuat penambahbaikan Memperkenalkan haiwan kesayangan dan ikan hiasan kepada sangkar dan akuarium baru  Langkah penyesuaian kepada persekitaran baru  Penyesuaian suhu air bagi ikan hiasan Teknologi pengurusan dan penjagaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan  Menjalankan kerja-kerja pengurusan dan penjagaan harian dan merekod Program pembiakan haiwan kesayangan  Pemilihan Induk  Pengurusan induk jantan dan betina  Pengawanan  Pengurusan induk bunting  Pengurusan induk dan anak selepas kelahiran sehingga cerai susu Program pembiakan ikan hiasan  Pemilihan Induk  Pengurusan induk jantan dan betina  Pengawanan  Penetasan  Penjagaan anak ikan Pengajaran mikro  Penerapan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran Jumlah Jam 4 2 5 2 6 6 7 6 8 6 30 jam Penilaian 1. PEPERIKSAAN (60%) (40%) Rujukan Asas Rian Handayani & Khairunnasikin Alias. KERJA KURSUS 2.Rekod kewangan . P. Stadelmann.

G. (1998). The Complete guide to aquarium fishkeeping. & Sandford. Behrend. New York: Barron’ Educational Series. M. Said Abdullah & Nazlah Saharin Amirah Syazwani Affendy.L. Publication. Inc. Panduan penjagaan ikan hiasan dan akuarium. K. M. (2006). Guinea pigs. Penternakan ikan hiasan air tawar di Malaysia. (1999). s Yasir Mohd. Bailey. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. s Inc. New York: Barron’ Educational s Series.F. Vanderlip. (1999). London: The Apple Press. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. 2006). Rian Handayani & Khairunnasikin Alias. Roberts. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Oxford: Sebestian Kelly. Aquarium fish.Tajuk Rujukan Tambahan Jam Teng Ching Sing & Wahiza A. Mice. M. (1987). Hamster. Rabbits. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Kepelbagaian spesies ikan emas. (1995). New York: Barron’ Educational Series. A complete introduction to hamsters.F.H. Inc. New York: T. Sandford. S. G. Kandungan B 47 . Wahab (2006). Bambang Eka Perkasa. (2006). Welger. (2001).