X

SIGN IN
Username Parola
LOGIN

| INREGISTRARE | LOGIN |

PENTRU AVOCATI:
STIRI LEGISLATIE

construieste-ti afac

TIRI Exclusiv ustitie Litigii civile Litigii merciale Litigii penale Economie Actualitate aliza Alegeri Barouri

CASE DE AVOCATURA

INTERVIURI

CAUTA UN AVOCAT

FORUM

LEGISLATIE Cauta o lege Noutati Noul Cod Civil CEDO UE Monitorul Oficial Dictionar juridic

cazul tau

documente utile

jurindex

cariere

barouri

examene

porta

Curs 140 lei, 1$ = 3.5131 lei, 1£ = 5.6966 lei, 1CHF = 3.7360 lei ROBOR (la 3 LUNI - 3M): 4,50%, EURIBOR (3M): 0.689 %, USD LIBOR CHF LIBOR (3M): 0.11167%, GBP LIBOR (3M): 1.00875%

od Penal (2012)

nal al Romaniei, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24/07/2009, care va intra in a data de 24 iulie 2012
on

PARTEA GENERALĂ

ul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare

art. 1-14 art. 1-2 art. 3-14 art. 3-7 art. 8-14 art. 15-52 art. 15-17 art. 18-22 art. 23-31

itolul I - Principii generale

itolul II - Aplicarea legii penale

ţiunea 1 - Aplicarea legii penale in timp

ţiunea a 2-a - Aplicarea legii penale in spaţiu

ul II - Infracţiunea

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Cauzele justificative

itolul III - Cauzele de neimputabilitate

itolul IV - Tentativa Capitolul V - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni art. 32-34 art. 3545 art. 46-52 art. 53-106 art. 53-55 art. 56-64 art. 56-59 art. 60

itolul VI - Autorul şi participanţii

ul III - Pedepsele

itolul I - Categoriile pedepselor

itolul II - Pedepsele principale

ţiunea 1 - Detenţiunea pe viaţă

ţiunea a 2-a - Inchisoarea

ţiunea a 3-a - Amenda

art. 61-64 art. 65-70 art. 65 art. 66-70 art. 71-73 art. 74-106 art. 74 art. 75-79 art. 80-82 art. 83-90 art. 91-98 art. 99-106 art. 107-112 art. 107-108 art. 109-112 art. 113-134 art. 113-116 art. 117-123 art. 124-127 art. 128-134 art. 135-151 art. 135-137 art. 138-145 art. 146-151 art. 152-159 art. 160-164 art. 165-171 art. 172-187

itolul III - Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare

ţiunea 1 - Pedeapsa accesorie

ţiunea a 2-a - Pedepsele complementare

itolul IV - Calculul duratei pedepselor

itolul V - Individualizarea pedepselor

ţiunea 1 - Dispoziţii generale

ţiunea a 2-a - Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante

ţiunea a 3-a - Renunţarea la aplicarea pedepsei

ţiunea a 4-a - Amanarea aplicării pedepsei

ţiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

ţiunea a 6-a - Liberarea condiţionată

ul IV - Măsurile de siguranţă

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Regimul măsurilor de siguranţă

ul V - Minoritatea

itolul I - Regimul răspunderii penale a minorului

itolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

itolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate

itolul IV - Dispoziţii comune

ul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei dice

itolul III - Dispoziţii comune

ul VII - Cauzele care inlătură răspunderea penală

ul VIII - Cauzele care inlătură sau modifică executarea pedepsei

ul IX - Cauzele care inlătură consecinţele condamnării

ul X - Inţelesul unor termeni sau expresii in legea penală
PARTEA SPECIALĂ

ul I - Infracţiuni contra persoanei

art. 188227 art. 188192 art. 193198 art. 199200

itolul I - Infracţiuni contra vieţii

itolul II - Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

itolul III - Infracţiuni săvarşite asupra unui membru de familie

itolul IV - Agresiuni asupra fătului

art. 201202 art. 203204 art. 205208 art. 209217 art. 218223 art. 224227 art. 228256 art. 228232 art. 233237 art. 238248 art. 249252 art. 253256 art. 257265 art. 257261 art. 262265 art. 266288 art. 289309 art. 289294 art. 295309 art. 310328 art. 310316 art. 317319 art. 320328 art. 329366 art. 329333

itolul V - Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor in primejdie

itolul VI - Infracţiuni contra libertăţii persoanei

itolul VII - Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile

itolul VIII - Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale

itolul IX - Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private

ul II - Infracţiuni contra patrimoniului

itolul I - Furtul

itolul II - Talhăria şi pirateria

itolul III - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii

itolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată tronice

itolul V - Distrugerea şi tulburarea de posesie

ul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

itolul I - Infracţiuni contra autorităţii

itolul II - Infracţiuni privind frontiera de stat

ul IV - Infracţiuni contra infăptuirii justiţiei

ul V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

itolul I - Infracţiuni de corupţie

itolul II - Infracţiuni de serviciu

ul VI - Infracţiuni de fals

itolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

itolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

itolul III - Falsuri in inscrisuri

ul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice

itolul I - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii itolul II .Infracţiuni de război ul XIII . 432437 art. muniţiilor.Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor rmatice ul VIII .Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice itolul II . contra umanităţii şi de război itolul I . materialelor nucleare şi art.Infracţiuni electorale ul X . Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data cand a fost şită.Infracţiuni contra securităţii naţionale ul XI . 381384 art.Infracţiuni contra sănătăţii publice itolul VI . PARTEA GENERALĂ itolul IV .Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate itolul I . Legalitatea sancţiunilor de drept penal .Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice art. 438439 art.Infracţiuni contra familiei itolul III . 360366 art. 376380 art. 394412 art.itolul II . 438445 art. 440445 art. 413431 art.Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi ementate de lege itolul V .Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială itolul I .Infracţiuni săvarşite de militari sau de civili ul XII .Infracţiuni de genocid. 342materiilor explozive 347 art. 352359 art. 413437 art.Dispoziţii finale TITLUL I Legea penală şi limitele ei de aplicare CAPITOLUL I Principii generale Legalitatea incriminării 1. 385393 art.Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat soanelor decedate ul IX . 334341 itolul III . 348351 art.(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni. . 367375 art.Infracţiuni săvarşite de militari itolul II .Nerespectarea regimului armelor. 367384 art.

sancţiunea aplicată. de pedeapsa redusă sau inlocuită potrivit dispoziţiilor alin. dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. (1)-(4). .(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au şit infracţiuni. se ţine seama. . Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată in afara limitelor generale ale acesteia. acestea ecută in conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă.(1) Cand după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare şi pană la executarea completă a pedepsei inchisorii menzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. in cazul pedepselor executate a data intrării in vigoare a acesteia. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale. Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era zută de legea penală la data cand fapta a fost săvarşită. se inlătura in totul sau in parte executarea amenzii. pronunţate in baza legii vechi. (1)-(6). . iar cele care au corespondent in legea se execută in conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta. Dacă după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi pană la executarea ei a intervenit o are prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa inchisorii. pedeapsa aplicată se inlocuieşte cu amenda. pedeapsa detenţiunii pe viaţă se inlocuieşte cu maximul orii prevăzut pentru acea infracţiune. Cand o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate. Dispoziţiile alin. iar cele care au corespondent in legea nouă se execută in utul şi limitele prevăzute de aceasta. a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă. . Dacă legea nouă prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda. In acest xecutarea pedepselor. dacă este mai favorabilă.2. chiar dacă fapta nu a fost tă sau judecată in acel interval de timp. CAPITOLUL II Aplicarea legii penale SECŢIUNEA 1 Aplicarea legii penale in timp Activitatea legii penale 3. Cand legea nouă este mai favorabilă in condiţiile alin. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei 6. precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea ă. Ţinandu-se seama de partea executată din pedeapsa inchisorii. Aplicarea legii penale mai favorabile pană la judecarea definitivă a cauzei 5. se reduce la acest maxim.(1) In cazul in care de la săvarşirea infracţiunii pană la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe enale. . precum şi toate cinţele penale ale hotărarilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte incetează prin intrarea in vigoare a legii noi. Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute in legea nouă nu se mai execută. Aplicarea legii penale temporare 7. . precum şi anţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse. dacă depăşeşte maximul special zut de legea nouă pentru infracţiunea săvarşită. .Legea penală nu se aplică faptelor săvarşite sub legea veche. Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă. Aplicarea legii penale de dezincriminare 4. pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă cutate şi neprevăzute in legea nouă nu se mai execută. se aplică legea mai favorabilă. fără a ea depăşi maximul special prevăzut in legea nouă.Legea penală se aplică infracţiunilor săvarşite in timpul cat ea se află in vigoare. dacă in timpul cand acestea s-au n vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile.(1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvarşite in timpul cand era in vigoare.

se procedează potrivit dispoziţiilor legale are la recunoaşterea hotărarilor străine. potrivit legii statului in care s-a săvarşit infracţiunea. subsolul şi spaţiul aerian.Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvarşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către ersoane care. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internaţional la care Romania este parte.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o ană fără cetăţenie.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean roman sau de oană juridică romană. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului roman. legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean sau de o persoană juridică romană. rezultatul infracţiunii. (1) lit. . marea teritorială şi apele cu solul. n celelalte cazuri.(1) Legea penală romană se aplică şi altor infracţiuni decat celor prevăzute in art. ent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă. . Prin teritoriul Romaniei se inţelege intinderea de pămant. Realitatea legii penale 10. dacă pedeapsa prevăzută de legea romană este detenţiunea pe viaţă ori inchisoarea mai mare de . . SECŢIUNEA a 2-a Aplicarea legii penale in spaţiu Teritorialitatea legii penale 8. . Dispoziţiile alin. dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost şită ori dacă a fost comisă intr-un loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat. chiar in parte. nfracţiunea se consideră săvarşită pe teritoriul Romaniei şi atunci cand pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion esc sau pe o aeronavă inmatriculată in Romania s-a efectuat un act de executare. de instigare sau de complicitate ori sus. contra statului roman. in următoarele cazuri: a săvarşit o infracţiune pe care statul roman şi-a asumat obligaţia să o reprime in temeiul unui tratat internaţional. b) nu se aplică atunci cand. in conformitate cu tratatele internaţionale. se intre frontierele de stat. Prin infracţiune săvarşită pe teritoriul Romaniei se inţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat in alin. . Cand pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai in parte. după caz. Personalitatea legii penale 9. Imunitatea de jurisdicţie 13. săvarşite in afara teritoriului e un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie.Dispoziţiile art. care se află de bunăvoie pe teritoriul Romaniei. . a procurorului general al Parchetului langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. . Punerea in mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al parchetului de pe langă de apel in a cărei rază teritorială se află parchetul mai intai sesizat sau.egea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa. 10. Legea penală şi tratatele internaţionale 12.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite pe teritoriul Romaniei. Punerea in mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe langă Curte de Casaţie şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare in statul pe teritoriul căruia s-a Universalitatea legii penale 11. (2) sau pe o sub pavilion romanesc ori pe o aeronavă inmatriculată in Romania. există o cauză mpiedică punerea in mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau cand psa a fost executată ori este considerată ca executată. contra unui cetăţean roman ori a unei persoane juridice romane. a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată.

evede rezultatul faptei sale şi. in condiţiile legii. Fapta comisă din culpă uie infracţiune numai cand legea o prevede in mod expres. Vinovăţie există cand fapta este comisă cu intenţie.(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală. cand: xistă o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona. Săvarşirea infracţiunii comisive prin omisiune 17. Vinovăţia 16. CAPITOLUL II Cauzele justificative Dispoziţii generale 18. Fapta este săvarşită cu intenţie cand făptuitorul: evede rezultatul faptei sale. nfracţiunea este singurul temei al răspunderii penale. imediat şi injust. Este in legitimă apărare persoana care săvarşeşte fapta pentru a inlătura un atac material. . Fapta constand intr-o acţiune sau inacţiune constituie infracţiune cand este săvarşită cu intenţie. a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care nit producerea rezultatului.Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvarşită şi prin omisiune. printr-o acţiune sau inacţiune anterioară. săvarşită cu vinovăţie. deşi trebuia şi putea să il prevadă. a altuia.(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvarşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată in temeiul unui tratat internaţional la care Romania este parte ori pe de reciprocitate. socotind fără temei că el nu se va produce. deşi nu-l urmăreşte.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. Există intenţie depăşită cand fapta constand intr-o acţiune sau inacţiune intenţionată produce un rezultat mai grav. direct. din culpă sau cu intenţie depăşită. Fapta este săvarşită din culpă. urmărind producerea lui prin săvarşirea acelei fapte. Legitima apărare 19. u prevede rezultatul faptei sale. . acceptă posibilitatea producerii lui. dacă există vreuna dintre cauzele justificative zute de lege. . . . . utorul omisiunii. dacă apărarea este proporţională cu atea atacului. TITLUL II Infracţiunea CAPITOLUL I Dispoziţii generale Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 15. nejustificată şi imputabilă persoanei săvarşit-o. drepturile acestora sau un interes general.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită in legitimă apărare. Predarea sau extrădarea unei persoane in relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită in ile legii. care n pericol persoana sa. cand făptuitorul: evede rezultatul faptei sale. care orează culpei făptuitorului. Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă in condiţiile legii. Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor. dar nu-l acceptă. .Extrădarea 14.

.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită in stare de necesitate. Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanţilor. dacă aceasta nu este in mod vădit ilegală. dependinţă sau loc imprejmuit ţinand de aceasta. care nu şi-a dat a. acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei ane intr-o locuinţă. integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei ane sau un interes general. depăşit. din cauza tulburării sau temerii. (2). care la data comiterii acesteia nu nea condiţiile legale pentru a răspunde penal. cu excepţia cazului fortuit. dacă a fost comisă in condiţiile vreuneia dintre e de neimputabilitate. Starea de necesitate 20. dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in ericolul nu era inlăturat. efracţie te asemenea modalităţi nelegale ori in timpul nopţii. . . prin violenţă. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana aflată in stare de necesitate. viclenie. . . CAPITOLUL III Cauzele de neimputabilitate Dispoziţii generale 23. . in momentul comiterii faptei.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită din cauza unei constrangeri fizice căreia făptuitorul nu ut rezista. precum şi atunci cand legea e efectul justificativ al acestuia. exercitată prin nţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi inlăturat in alt mod. Este in stare de necesitate persoana care săvarşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea fi at altfel viaţa. . că pricinuieşte urmări vădit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul inlăturat. . fără drept. in condiţiile alin.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de un minor. Constrangerea morală 25. . Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligaţii 21. Consimţămantul persoanei vătămate nu produce efecte in cazul infracţiunilor contra vieţii.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constand in exercitarea unui drept recunoscut de lege sau in nirea unei obligaţii impuse de lege. Consimţămantul persoanei vătămate 22.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită din cauza unei constrangeri morale. cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. incăpere. Constrangerea fizică 24. in forma prevăzută de lege. dacă aceasta să dispună in mod legal de valoarea socială lezată sau pusă in pericol.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită cu consimţămantul persoanei vătămate. Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constand in indeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea etentă.(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana aflată in stare de legitimă apărare. Minoritatea făptuitorului 27. limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului. Excesul neimputabil 26.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală.Se prezumă a fi in legitimă apărare.

situaţiei ori imprejurării respective nu este ea insăşi rezultatul culpei. CAPITOLUL IV Tentativa Tentativa 32. ale cărei limite se reduc la ate. Cand pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Intoxicaţia 29. in momentul comiterii acesteia. fie din cauza unei boli psihice.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care.(1) Tentativa constă in punerea in executare a intenţiei de a săvarşi infracţiunea. s-a desistat ori a incunoştinţat autorităţile de erea acesteia.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care. Prevederile alin. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a erului ilicit al acesteia din cauza unei imprejurări care nu putea fi in niciun fel evitată.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care. Nu există tentativă atunci cand imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută tarea. CAPITOLUL V Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni . . (1)-(3) se aplică in mod corespunzător şi in cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale. . Desistarea şi impiedicarea producerii rezultatului 34. Dispoziţiile alin. Pedepsirea tentativei 33.(1) Nu se pedepseşte autorul care. . Dacă actele indeplinite pană in momentul desistării sau impiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune. fie din alte . sau a impiedicat el insuşi consumarea infracţiunii. Cazul fortuit 31. iar instanţa s-ar orienta spre ta. nu cunoştea existenţa unei stări. Nu constituie circumstanţă agravantă sau element circumstanţial agravant starea. din cauza intoxicării involuntare cu alcool u alte substanţe psihoactive. nu să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze. . situaţia ori imprejurarea pe care orul nu a cunoscut-o in momentul săvarşirii infracţiunii. Eroarea 30. (1) se aplică şi faptelor săvarşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte.(1) Tentativa se pedepseşte numai cand legea prevede in mod expres aceasta. situaţii ori imprejurări de care depinde caracterul penal al faptei. in momentul comiterii eia.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei imprejurări care nu putea fi zută. se pedeapsa pentru această infracţiune.Iresponsabilitatea 28. executare care a fost insă ptă sau nu şi-a produs efectul. numai dacă oaşterea stării. . nu să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze. tentativa se sancţionează cu pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani. astfel incat consumarea să poată fi impiedicată. in momentul comiterii acesteia. Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. . . inainte de descoperirea faptei.

. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente 40. and s-au stabilit numai pedepse cu amendă. c). fiecare in parte. . cum urmează: and s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amendă. Dispoziţiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infracţiuni se aplică şi in cazul in care condamnarea la psa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau inlocuită cu pedeapsa inchisorii.(1) Există concurs real de infracţiuni cand două sau mai multe infracţiuni au fost săvarşite de aceeaşi persoană. nfracţiunea este complexă cand in conţinutul său intră. ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant.(1) Infracţiunea este continuată cand o persoană săvarşeşte la diferite intervale de timp. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. la care se adaugă un spor de o treime din celorlalte pedepse stabilite. se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. dar in realizarea aceleiaşi ţii şi impotriva aceluiaşi subiect pasiv. la care se adaugă un spor de o treime alul celorlalte pedepse stabilite. o e sau o inacţiune care constituie prin ea insăşi o faptă prevăzută de legea penală. Concursul de infracţiuni 38.(1) In caz de concurs de infracţiuni. la care se adaugă in me pedeapsa amenzii. acţiuni sau inacţiuni care prezintă. se aplică dispoziţiile . al cărei m se poate majora cu cel mult 3 ani in cazul pedepsei inchisorii. nfracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare. (1)-(4) se ţine seama şi de pedeapsa aplicată printr-o hotărare de condamnare nţată in străinătate. se aplică pedeapsa cea mai grea. Dispoziţiile art. nfracţiunea complexă săvarşită cu intenţie depăşită.(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă. se onează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată. iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este inchisoarea de 20 de ani sau are. and s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare. . dacă hotărarea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe 35. ţinandu-se seama de infracţiunea săvarşită in intregul ei. Există concurs real de infracţiuni şi cand una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvarşirea sau ascunderea altei infracţiuni. and s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa inchisorii conform la care se adaugă in intregime pedeapsa amenzii conform lit. prin sau inacţiuni distincte. n cazul contopirii pedepselor conform alin. pentru o infracţiune concurentă. Pedeapsa principală in caz de concurs de infracţiuni 39. Dacă infractorul a executat integral sau parţial pedeapsa aplicată prin hotărarea anterioară. . se aplică pedeapsa cea mai grea. Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă 37. Există concurs formal de infracţiuni cand o acţiune sau o inacţiune săvarşită de o persoană. după ce o hotărare de condamnare a rămas definitivă. din cauza imprejurărilor in avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs. respectiv cu cel mult o treime in cazul pedepsei amenzii. dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de me din totalul celorlalte pedepse cu inchisoarea stabilite s-ar depăşi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei orii. . Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă 36. realizează conţinutul mai multor infracţiuni. Atunci cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea. se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune in parte şi se aplică pedeapsa. se constată că cel mnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă. inainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. . and s-au stabilit o pedeapsă cu inchisoare şi o pedeapsă cu amendă. se aplică pedeapsa inchisorii. se stabileşte eapsă corespunzătoare. ceea ce s-a executat se din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile concurente.Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni acţiuni care intră in conţinutul aceleiaşi infracţiuni. .(1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită. se aplică psa detenţiunii pe viaţă. 39 se aplică şi in cazul in care. care nu poate fi mai uşoară decat cea pronunţată anterior.

partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru nfracţiune. condamnatul săvarşeşte din nou o infracţiune cu intenţie u intenţie depăşită. (1) şi alin. Cand pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvarşită in stare de recidivă este detenţiunea pe se va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă.Recidiva 41. Pedepsele complementare. fracţiunile săvarşite din culpă. . n cazul condamnărilor succesive pentru infracţiuni concurente. instanţa aplică dispoziţiile 1)-(5). aceasta se aplică alături deapsa principală. pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor oare la concursul de infracţiuni. dintre care cel puţin una se află in stare de recidivă. (1)- . Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărarea de condamnare pronunţată in străinătate. Dacă pe langă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii. fracţiunile amnistiate. pentru o faptă zută şi de legea penală romană. caz de recidivă.La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărarile de condamnare privitoare la: ptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală. Cand inainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvarşite mai multe infracţiuni rente.(1) Dacă pentru una dintre infracţiunile săvarşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară. . pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de un an sau mai mare. dacă hotărarea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Dacă prin insumarea pedepselor in condiţiile alin. pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă in caz de pluralitate de infracţiuni 45. Există recidivă şi in cazul in care una dintre pedepsele prevăzute in alin. se aplică dispoziţiile alin. . pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul neexecutat din aceasta. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare şi a data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată. Pluralitatea intermediară 44.(1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni cand. pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit iţiilor de la concursul de infracţiuni. (2) s-ar depăşi cu mai mult de 10 ani maximul general al sei inchisorii. partea din pedeapsa complementară executată pană la ontopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe langă pedeapsa rezultată.(1) Dacă inainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvarşeşte o nouă iune in stare de recidivă. Dispoziţiile alin. in locul pedepselor cu inchisoarea se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. dar cu un conţinut acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Dacă după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare pentru noua infracţiune şi mai inainte ca pedeapsa să fi fost tată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află in stare de recidivă. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare an şi pană la reabilitare sau implinirea termenului de reabilitare. Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvarşeşte o nouă infracţiune in de recidivă. (6) se aplică şi in cazul in care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau tă cu pedeapsa inchisorii. n caz de pluralitate intermediară.(1) Există recidivă cand. condamnatul săvarşeşte din nou o infracţiune şi nt intrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. (1) este detenţiunea pe viaţă. . . iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile săvarşite pedeapsa prevăzută de lege este inchisoarea de 20 de u mai mare. Pedeapsa in caz de recidivă 43. Cand s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas cutat din aceasta. Condamnări care nu atrag starea de recidivă 42. Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut: caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea.

. . . 50 şi art. Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut. . inlesneşte sau ajută in orice mod la săvarşirea unei fapte prevăzute ea penală. astfel incat marea acesteia să poată fi impiedicată. de o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie. participantului i se aplică psa pentru această infracţiune. că va tăinui bunurile provenite easta sau că va favoriza pe făptuitor. Impiedicarea săvarşirii infracţiunii 51. cu intenţie. CAPITOLUL VI Autorul şi participanţii Autorul şi coautorii 46. denunţă săvarşirea infracţiunii. contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru comisă cu intenţie. dar cu un conţinut diferit. 112 se cumulează. determină o altă persoană să săvarşească o faptă prevăzută de legea ă. la săvarşirea din culpă de către o altă persoană a unei prevăzute de legea penală se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie. chiar dacă după săvarşirea faptei promisiunea nu este indeplinită. Coautori sunt persoanele care săvarşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia fiecăruia la săvarşirea infracţiunii.Instigator este persoana care. cu intenţie.(1) Autor este persoana care săvarşeşte in mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. inlesnirea sau ajutarea in orice mod. . la săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Complicele 48. se cumulează. .(1) Săvarşirea nemijlocită. din culpă ră vinovăţie. Este de asemenea complice persoana care promite. inainte sau in timpul săvarşirii faptei. . inainte de descoperirea faptei. 51 se aplică in mod corespunzător. Determinarea.(1) Circumstanţele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrang asupra celorlalţi. luate in cazul infracţiunilor şite.deapsa accesorie rezultată executandu-se pană la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Pedeapsa in cazul participanţilor 49. Determinarea. Participaţia improprie 52. precum şi de iţiile art. 74.(1) Participantul nu se pedepseşte dacă.Coautorul. Instigatorul 47. sau dacă impiedică el insuşi consumarea infracţiunii. cu intenţie. de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care. cu intenţie. Măsurile de siguranţă de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. instigatorul şi complicele la o infracţiune săvarşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de entru autor. Circumstanţe personale şi reale 50. Măsurile de siguranţă luate conform art. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea iune. cu intenţie. .(1) Complice este persoana care. se aplică a de siguranţă cu durata cea mai mare. Dispoziţiile art. Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrang asupra autorului şi a participanţilor numai in măsura in care aceştia le-au cut sau le-au prevăzut. Dacă actele indeplinite pană in momentul denunţării sau impiedicării constituie o altă infracţiune. dar pe durate diferite. inlesnirea sau ajutarea in orice mod.

in locul detenţiunii pe se aplică pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. perioada de detenţiune tată se consideră ca parte executată din pedeapsa inchisorii. .In cazul comutării sau inlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa inchisorii. Neaplicarea detenţiunii pe viaţă 57. . afară de cazul cand dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să eplinească. chisoarea. dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei.In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a implinit varsta de 65 de ani in timpul executării sei. .Pedepsele complementare sunt: terzicerea exercitării unor drepturi. a indeplinit al obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. menda. Pedeapsa accesorie 54. CAPITOLUL II Pedepsele principale SECŢIUNEA 1 Detenţiunea pe viaţă Regimul detenţiunii pe viaţă 56. . din momentul rămanerii definitive a hotărarii de mnare şi pană la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. şi a făcut progrese constante şi evidente in vederea reintegrării sociale. . ublicarea hotărarii de condamnare.TITLUL III Pedepsele CAPITOLUL I Categoriile pedepselor Pedepsele principale 53. pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi inlocuită cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii tării unor drepturi pe durata ei maximă. Pedepsele complementare 55. . .Detenţiunea pe viaţă constă in privarea de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind tarea pedepselor.Pedepsele principale sunt: etenţiunea pe viaţă. egradarea militară. Inlocuirea detenţiunii pe viaţă 58.Pedeapsa accesorie constă in interzicerea exercitării unor drepturi.Dacă la data pronunţării hotărarii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 65 de ani. Calculul pedepsei in cazul comutării sau inlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă 59. .

nstanţa inlocuieşte zilele-amendă neexecutate prin muncă in folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu . Dacă prin infracţiunea săvarşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. . cuprinsă intre 10 00 lei. şi se execută t legii privind executarea pedepselor. limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. cu rea-credinţă. se aplica şi pedeapsa amenzii.(1) Dacă persoana condamnată. din cauza stării de sănătate. numărul zilelordă neexecutate se inlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu inchisoare. SECŢIUNEA a 3-a Amenda Stabilirea amenzii 61. a stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial t sau urmărit. imitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute in art. nu execută pedeapsa amenzii. Amenda care insoţeşte pedeapsa inchisorii 62. cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani. unei zile-amendă ii corespunde e inchisoare. cu consimţămantul acesteia. Coordonarea executării obligaţiei de muncă in folosul comunităţii se face de serviciul de probaţiune. instanţa inlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta că neremunerată in folosul comunităţii. Executarea muncii in folosul comunităţii dispusă in condiţiile alin.Inchisoarea constă in privarea de libertate pe durată determinată. Dacă amenda inlocuită conform dispoziţiilor alin. Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii 63. cuprinsă intre 15 zile şi 30 de ani. Suma corespunzătoare unei zile-amendă. imitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse intre: 0 şi 180 de zile-amendă. obligaţia de muncă in folosul comunităţii ecută după executarea pedepsei inchisorii.(1) Dacă prin infracţiunea săvarşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. Unei zile-amendă ii corespunde o zi de muncă in folosul comunităţii. care se adaugă la pedeapsa inchisorii. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită numai pedeapsa amenzii. afară de cazul in care. b) şi lit.(1) In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executată in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei mnate. (4) lit. pe langă pedeapsa inchisorii. care este cuprins intre 30 de zile şi 400 de zile. numărul zilelor-amendă neexecutate se inlocuieşte cu un număr punzător de zile cu inchisoare. . in tot sau in parte. . Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Cuantumul sumei punzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinand seama şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele in intreţinerea sa. se inmulţeşte cu numărul zilelor-amendă. (4) şi alin. 61 alin. nstanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o ă pedeapsă. (1) şi alin. 80 şi 300 de zile-amendă. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunităţii 64. c) se determină in raport de durata pedepsei orii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. . Fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelordă prevăzute in alin. 20 şi 240 de zile-amendă.SECŢIUNEA a 2-a Inchisoarea Regimul inchisorii 60. cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani. (2). (5).(1) Amenda constă in suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. . (1) incetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelordă rămase neexecutate. iar pedeapsa prevăzută de lege este numai da ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse. persoana nu poate presta tă muncă. Dacă amenda neexecutată a insoţit pedeapsa inchisorii. in condiţiile alin. (1) a insoţit pedeapsa inchisorii. n cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii.

şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale. purta şi folosi orice categorie de arme. SECŢIUNEA a 2-a Pedepsele complementare Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 66. se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune. reptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. aflată in situaţia prevăzută in alin.(1) Pedeapsa accesorie constă in interzicerea exercitării drepturilor prevăzute in art. eptul de a ocupa funcţia. n cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. eptul de a fi tutore sau curator. pedeapsa accesorie prevăzută in alin. culturale ori la alte adunări publice. eptul de a deţine. dacă: ersoana condamnată nu execută obligaţia de muncă in folosul comunităţii in condiţiile stabilite de instanţă. (1) lit. ersoana condamnată săvarşeşte o nouă infracţiune descoperită inainte de executarea integrală a obligaţiei de muncă in comunităţii. epturile părinteşti. CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare SECŢIUNEA 1 Pedeapsa accesorie Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi 65. inlocuite cu oarea. a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: eptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice. pe o perioadă unu la 5 ani. Cand legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. eptul de a părăsi teritoriul Romaniei. d)ăror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. eptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. eptul de a se afla in anumite localităţi stabilite de instanţă. n cazul detenţiunii pe viaţă. . eptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. stabilite de ţă. instanţa dispune interzicerea exercitării rilor prevăzute in alin. de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru şirea infracţiunii. eptul străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei. lit. eptul de a fi tutore sau curator. a) şi lit. 63. epturile părinteşti. pedeapsa accesorie constă in interzicerea de drept a exercitării următoarelor ri: eptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice. a). (2) lit. in ile stabilite de instanţa de judecată.oare. 66 alin. b) şi lit. (1) lit. nu işi dă consimţămantul la prestarea unei munci unerate in folosul comunităţii. Zilele-amendă neexecutate prin muncă in folosul comunităţii la data comiterii noii infracţiuni. eptul de a alege. eptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă. cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu ersoane. eptul străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei. . ori de a se apropia de acestea. eptul de a alege. amenda neexecutată se inlocuieşte cu pedeapsa inchisorii conform art. b). locul de muncă. (1). . eptul de a se apropia de locuinţa.(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă in interzicerea exercitării. stabilite de instanţă. c) se pune in executare la data liberării onate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată. Dacă persoana condamnată. Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămanerii definitive a hotărarii de mnare şi pană cand pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. eptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public. eptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia.

CAPITOLUL IV Calculul duratei pedepselor Durata executării 71. Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari in activitate. c) nu se va dispune atunci cand există motive intemeiate de a crede că viaţa persoanei ate este pusă in pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante in statul in rmează a fi expulzată. partea din durata pedepsei complementare a interzicerii tării unor drepturi neexecutată la data revocării sau inlocuirii se va executa după executarea pedepsei inchisorii. o singură Publicarea hotărarii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate. după graţierea totală ori a restului de pedeapsă. pentru alte motive decat săvarşirea unei noi infracţiuni. Degradarea militară se aplică in mod obligatoriu condamnaţilor militari in activitate. nterzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei nu se aplică in cazul in care s-a dispus suspendarea tării pedepsei sub supraveghere. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 67. a) şi lit. Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie cand legea prevede această pedeapsă pentru iunea săvarşită. . . (1) lit. imprejurările cauzei şi ana infractorului. ţinand seama de imprejurările cauzei. Hotărarea de condamnare se publică in extras.(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi incepe: e la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare la pedeapsa amenzii. Degradarea militară 69. in forma stabilită de instanţă. instanţa individualizează in concret utul acestei pedepse. Pedeapsa prevăzută in alin.(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă in pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de a rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 68. b) se dispune cumulativ. in rezervă sau in retragere. interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei se tă la data liberării. faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. n cazul in care s-a dispus liberarea condiţionată. intr-un cotidian local sau naţional. instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea şirii altor asemenea infracţiuni. upă executarea pedepsei inchisorii. dacă pedeapsa principală aplicată este inchisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani. e la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub veghere. . n) şi lit. această pedeapsă este necesară. dacă psa principală aplicată este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă. . o). fără a se dezvălui identitatea ersoane. Ziua in care incepe executarea pedepsei şi ziua in care incetează se socotesc in durata executării. (1) lit.(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală ă este inchisoarea sau amenda şi instanţa constată că.(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua in care condamnatul a inceput executarea rii definitive de condamnare. Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau inlocuirea pedepsei amenzii cu oarea. . după implinirea termenului de ipţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.(1) Publicarea hotărarii definitive de condamnare se poate dispune cand. . ţinand seama de natura şi gravitatea iunii. (1) lit. Publicarea hotărarii definitive de condamnare 70.nterzicerea exercitării drepturilor prevăzute in alin. in rezervă sau in retragere pentru infracţiuni şite cu intenţie. Cand dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute in alin. imprejurările cauzei şi persoana condamnatului.

nduita după săvarşirea infracţiunii şi in cursul procesului penal.Perioada in care condamnatul.(1) In cazul infracţiunilor săvarşite in condiţiile art. prin inlăturarea in tot sau in parte a zilelor-amendă. chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decat cea care a minat dispunerea măsurii preventive. in cursul executării pedepsei. art. art. (1) şi alegerea uneia dintre acestea. Scăderea se face şi atunci cand condamnatul a fost urmărit sau judecat. CAPITOLUL V Individualizarea pedepselor SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Criteriile generale de individualizare a pedepsei 74. atura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului. iar această imprejurare se constată in cursul executării pedepsei. varsta. produsă prin violenţă. Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare: orturile depuse de infractor pentru inlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. mprejurările legate de fapta comisă. Perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade şi in caz de condamnare eapsa amenzii. in acelaşi timp ori in eparat. otivul săvarşirii infracţiunii şi scopul urmărit. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă. intră in durata tării pedepsei. Dispoziţiile alin.(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infracţiunii săvarşite şi cu lozitatea infractorului. . acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor. SECŢIUNEA a 2-a Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante Circumstanţe atenuante 75. (1) se aplică in mod corespunzător şi in cazul in care pedeapsa executată in afara ţării este amenda. pentru mai multe infracţiuni concurente. 9. n cazul amenzii care insoţeşte pedeapsa inchisorii. precum şi măsurilor preventive privative de libertate executate in afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru şi infracţiune in Romania. situaţia familială şi socială. Efectele circumstanţelor atenuante . care se evaluează după următoarele criterii: mprejurările şi modul de comitere a infracţiunii. epăşirea limitelor stării de necesitate.(1) Următoarele imprejurări constituie circumstanţe atenuante legale: ăvarşirea infracţiunii sub stăpanirea unei puternice tulburări sau emoţii. velul de educaţie. precum şi mijloacele folosite. . se ţine seama de criteriile prevăzute in alin. partea din pedeapsă. area de pericol creată pentru valoarea ocrotită. 11. epăşirea limitelor legitimei apărări. . 8. Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate 72. Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate in afara ţării 73. . in afară de n care şi-a provocat in mod voit boala. perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive ve de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii.(1) Perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata sei inchisorii pronunţate. determinată de o provocare din partea persoanei ate. 10 sau art. se află bolnav in spital intră in durata executării. atura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii. care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului. starea de sănătate. Cand pentru infracţiunea săvarşită legea prevede pedepse alternative. Permisiunile de ieşire din penitenciar.

religie. varstă. mijloacele e. Dacă mul special este neindestulător. ăvarşirea infracţiunii profitand de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate. . . Nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă: fractorul a mai suferit anterior o condamnare. fractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi i la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. naţionalitate. infracţiune continuată. a) şi lit. . Efectele circumstanţelor agravante 78. cand a fost provocată in ea comiterii infracţiunii. SECŢIUNEA a 3-a Renunţarea la aplicarea pedepsei Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei 80. de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvarşită se reduc conform 1). care nu poate depăşi o treime est maxim. dizabilitate. raport de persoana infractorului. Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată. . concurs sau recidivă. limbă.Următoarele imprejurări constituie circumstanţe agravante: ăvarşirea faptei de trei sau mai multe persoane impreună. circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei. varşirea infracţiunii in stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive. avand in vedere natura şi intinderea urmărilor produse. pedeapsa se stabileşte plicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante. datorată varstei. cu excepţia cazurilor prevăzute in art. ăvarşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă. 42 lit. indiferent de numărul circumstanţelor atenuante e. de starea de asediu sau de de urgenţă. Circumstanţe agravante 77. avere. gen.(1) In cazul in care există circumstanţe atenuante. ţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii care este judecat. precum şi de posibilităţile sale de indreptare. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvarşită se reduc prin aplicarea succesivă a iţiilor privitoare la tentativă. Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare 79. opinie ori nenţă politică. instanţa apreciază că rea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. (2). după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. dacă aceasta a fost comisă impreună cu un minor. ăvarşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună in pericol alte persoane ori bunuri.76. in cazul inchisorii se poate adăuga un spor pană la 2 ani. ăvarşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate. in această ordine. . boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru mprejurări de acelaşi fel. ăvarşirea infracţiunii de către un infractor major. in cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică psa inchisorii de la 10 la 20 de ani. considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane in raport cu celelalte. modul şi imprejurările in care a fost comisă.(1) In cazul in care există circumstanţe agravante.(1) Cand in cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea sei. stării de ate. etnie. motivul şi scopul urmărit. Cand in cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei şi una sau mai multe de majorare a pedepsei. b) sau pentru care a enit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. . se poate aplica o pedeapsă pană la maximul special. orientare sexuală. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă.(1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt intrunite următoarele condiţii: fracţiunea săvarşită prezintă o gravitate redusă. infirmităţii sau altor cauze. ăvarşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante. iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru iunea săvarşită se reduc cu o treime. Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale. de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. indiferent de numărul circumstanţelor agravante reţinute. Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată. origine socială.

instanţa apreciază că rea imediată a unei pedepse nu este necesară. Avertismentul constă in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea orului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.(1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi. nstanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe . persoana faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei trebuie să respecte ile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce ii revin.(1) Cand dispune renunţarea la aplicarea pedepsei. SECŢIUNEA a 4-a Amanarea aplicării pedepsei Condiţiile amanării aplicării pedepsei 83. inclusiv in cazul concursului de infracţiuni. instanţa aplică infractorului un avertisment. renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune rentă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in alin. persoana faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei trebuie să cte următoarele măsuri de supraveghere: ă se prezinte la serviciul de probaţiune. este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani. 42 lit. interdicţii capacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvarşită.(1) Instanţa poate dispune amanarea aplicării pedepsei. la datele fixate de acesta. precum şi a celor ce au determinat amanarea rii pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai e infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de veghere. in condiţiile stabilite de instanţă. Amanarea aplicării pedepsei inchisorii atrage şi amanarea aplicării amenzii care insoţeşte pedeapsa inchisorii in condiţiile . (1) şi alin. de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. Avertismentul 81. . dacă sunt intrunite oarele condiţii: edeapsa stabilită.(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămanerii definitive a hotărarii prin care s-a amanarea aplicării pedepsei. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 85. . ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. . precum şi intoarcerea. a) şi lit. raport de persoana infractorului. Nu se poate dispune amanarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este de sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării rului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. in prealabil. . ă primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. Termenul de supraveghere 84. precum şi de posibilităţile sale de indreptare. cu excepţia cazurilor prevăzute in art. . n caz de concurs de infracţiuni. dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă minată. Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile zute in hotărare. stabilind un termen de supraveghere. fractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile.edeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este inchisoarea mai mare de 3 ani.(1) Pe durata termenului de supraveghere. Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea. b) entru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. Efectele renunţării la aplicarea pedepsei 82. ă anunţe. (2). n caz de concurs de infracţiuni se aplică un singur avertisment. fractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. ă comunice schimbarea locului de muncă. Pe durata termenului de supraveghere.

Revocarea amanării aplicării pedepsei 88. nu părăsească teritoriul Romaniei fără acordul instanţei. tratament sau ingrijire medicală. 85 alin. (5) se face de serviciul de probaţiune. nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute in art. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. obligaţiile ce ii revin. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. persoana supravegheată nu indeplineşte integral obligaţiile stabilite prin hotărare. pană la expirarea termenului de supraveghere. atunci cand apreciază că menţinerea ora nu mai este necesară. care vor sesiza ul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. nu ocupe sau să nu exercite funcţia.următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă. (2) lit. ă presteze o muncă neremunerată in folosul comunităţii. .(1) Pe durata termenului de supraveghere. Modificarea sau incetarea obligaţiilor 87. (3) se aplică in mod corespunzător. profesia. meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvarşirea infracţiunii. a)-c). (2) lit. nu respectă măsurile praveghere sau nu execută obligaţiile impuse. c)-e) se comunică serviciului de iune. instanţa poate menţine sau revoca amanarea aplicării pedepsei. in condiţiile stabilite tanţă. fie incetarea executării unora dintre ea. Anularea amanării aplicării pedepsei . e). nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus. ă nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. instanţa individualizează. ă nu deţină. ntr-un termen cat mai scurt de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. afară de cazul in care. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. 85 alin. conţinutul acestei obligaţii. descoperită in termenul de supraveghere. Numărul zilnic de stabileşte prin legea de executare a pedepselor. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. culturale ori la alte adunări publice. seama de imprejurările cauzei. . cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte ane. pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de indreptare. cel mai tarziu cu 3 luni e de expirarea termenului de supraveghere. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. cu rea-credinţă. (2) lit. instanţa va consulta serviciul de probaţiune. dispoziţiile alin. pe o perioadă cuprinsă intre 30 şi 60 de zile. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin. instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod punzător. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. ersoana supravegheată nu a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărare. cu intenţie sau intenţie ită. n cazul cand. datele prevăzute in art. din cauza stării de sănătate. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. Pe durata termenului de supraveghere.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată. cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea nului de supraveghere. Dacă infracţiunea ulterioară este săvarşită din culpă. stabilite de instanţă. . ori să nu se apropie de acestea. ă nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă. ă se supună măsurilor de control. Dacă după amanarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvarşit o nouă infracţiune. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. area modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. stabilite de instanţă. (1) lit. Persoana supravegheată trebuie să indeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărare. (2) lit. 85 alin.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. care bligat să formuleze recomandări in acest sens. (2) lit. Supravegherea 86. pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui n. in concret. persoana nu poate presta această muncă. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării ării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni. să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. d)-j) se face de organele abilitate. in condiţiile stabilite. In revocării. orirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente. afară de cazul cand ana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le indeplinească. 85 alin. a)-c) şi alin.

83. fractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi i la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. nu s-a dispus revocarea amanării şi nu s-a descoperit o cauză de e. insă este ară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. inclusiv in caz de concurs de infracţiuni. precum şi de posibilităţile sale de indreptare. Termenul de supraveghere se calculează de la data cand hotărarea prin care s-a pronunţat suspendarea executării sei sub supraveghere a rămas definitivă. la datele fixate de acesta. plicarea pedepsei a fost iniţial amanată.(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat cuprinsă intre 2 şi 4 ani.(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt intrunite următoarele i: edeapsa aplicată. instanţa poate dispune amanarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt indeplinite ile prevăzute in art. in condiţiile stabilite de instanţă. dar ulterior amanarea a fost revocată. precum şi a celor ce au determinat ndarea executării pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se e dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe termenului de supraveghere. dispoziţiile privitoare la concursul de iuni. . ă comunice schimbarea locului de muncă. n caz de concurs de infracţiuni. este inchisoarea de cel mult 3 ani. fractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an. termenul de supraveghere se calculează de la ămanerii definitive a hotărarii prin care s-a pronunţat anterior amanarea aplicării pedepsei. Amanarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute in re. Dacă se dispune amanarea aplicării pedepsei. recidivă sau pluralitate intermediară. condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: ă se prezinte la serviciul de probaţiune. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 93. dacă nu a săvarşit din nou o iune pană la expirarea termenului de supraveghere. ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Efectele amanării aplicării pedepsei 90. 62.(1) Persoanei faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă ei decăderi. amanarea se anulează. Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute ţiile ce ii revin. chiar fără executarea acesteia. aplicandu-se. . dacă: edeapsa aplicată este numai amenda. Cand pedeapsa inchisorii este insoţită de pedeapsa amenzii aplicate in condiţiile art.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvarşise o iune pană la rămanerea definitivă a hotărarii prin care s-a dispus amanarea. fractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. in prealabil. de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. . cu excepţia cazurilor prevăzute in sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. după caz. amenda se execută chiar dacă tarea pedepsei inchisorii a fost suspendată sub supraveghere. interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvarşită. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile.(1) Pe durata termenului de supraveghere. Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea. condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni. . de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. instanţa apreciază că rea pedepsei este suficientă şi. pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii după expirarea acestui termen. . SECŢIUNEA a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere 91. ă anunţe. ă primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. raport de persoana infractorului. fără a putea fi insă mai mică decat durata pedepsei aplicate. . Termenul de supraveghere 92.89.

. fie incetarea executării unora dintre ea. In cazul revocării. obligaţiile care ii ersoana supravegheată nu a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărare. d) se face de organele e. ţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Condamnatul trebuie să indeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. descoperită pană la rea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa inchisorii. Supravegherea condamnatului 94. Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu indeplineşte integral obligaţiile civile e prin hotărare. orirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente. (5) se aplică in mod corespunzător. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută. instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod punzător. tratament sau ingrijire medicală. dispoziţiile alin. după caz. (1) lit. 93 alin. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 96. . Pe durata termenului de supraveghere. instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 63 alin. ă nu părăsească teritoriul Romaniei. 93 alin. (2) sau art. (2) lit. care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. in condiţiile stabilite de instanţă. (1). c) şi lit. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 97. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. 93 alin. instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării pedepsei upraveghere. a) şi lit. cel mai tarziu cu 3 ainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă pedeapsa amenzii care a insoţit pedeapsa inchisorii in condiţiile art. cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea nului de supraveghere. Pe parcursul termenului de supraveghere. fără acordul instanţei.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvarşise o iune pană la rămanerea definitivă a hotărarii prin care s-a dispus suspendarea. b). afară de cazul in care persoana eşte că nu a avut nicio posibilitate să le indeplinească. ă se supună măsurilor de control. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. la care se adaugă pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda. Verificarea modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. 64 alin. instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea sei. 62 nu a fost executată şi a fost inlocuită cu psa inchisorii potrivit art. Dacă infracţiunea ulterioară este săvarşită din culpă. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. in condiţiile stabilite. . (5) se face de serviciul de iune. instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea sei. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin. pentru care i s-a aplicat pedeapsa . . precum şi alin. (5) şi alin. b). 93 alin. c)-e) se comunică serviciului de iune. cu rea-credinţă. pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de indreptare. condamnatul va presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii pe o dă cuprinsă intre 60 şi 120 de zile. afară de cazul in care. precum şi in alin. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă. (2) lit. Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute in art. (3). chiar după expirarea acestui termen. cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. instanţa va consulta ul de probaţiune. alin.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată.nstanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. a) ). Modificarea sau incetarea obligaţiilor 95. din cauza stării de sănătate. (2) lit. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor. ate presta această muncă. potrivit dispoziţiilor referitoare la ă sau la pluralitatea intermediară. a) şi lit. (3) intr-un termen cat mai scurt de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. (3) şi alin. care este obligat să formuleze recomandări in acest sens. (2) lit. (6). datele prevăzute in art. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvarşit o nouă infracţiune. nu respectă măsurile praveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege.(1) Pe durata termenului de supraveghere. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. alin. (4) şi alin.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor prevăzute in hotărarea de condamnare. cand aceasta nu depăşeşte 10 ani. liberarea condiţionată nu poate fi dispusă inainte ecutarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei inchisorii. 91. el condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi erată. dispoziţiile privitoare la rsul de infracţiuni. potrivit legii. . b)-d). dacă va mai comite infracţiuni sau nu va cta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere. Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea mnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune. n calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute in alin. condamnatul trebuie pecte următoarele măsuri de supraveghere: . in cazul inchisorii mai mari de 10 ani. in cazul inchisorii care nu depăşeşte 10 ani. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi erată.(1) Liberarea condiţionată in cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă.orii chiar după expirarea acestui termen. cand aceasta nu depăşeşte 10 ani. dacă: el condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei. sau a cel puţin două treimi din durata sei. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere 98. in cazul inchisorii ce nu depăşeşte 10 ani. . ntervalul cuprins intre data liberării condiţionate şi data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere condamnat. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub veghere. in cazul inchisorii mai mari de 10 ani. afară de cazul cand dovedeşte a avut nicio posibilitate să le indeplinească. In acest caz. n calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute in alin. n cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani. el condamnat se află in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis. De la data liberării condiţionate. şi a cel puţin ate. suspendarea se anulează. dacă: el condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune. dar nu mai mult de 20 de ani. stanţa are convingerea că persoana condamnată s-a indreptat şi se poate reintegra in societate. liberarea condiţionată nu poate fi dispusă inainte ecutarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei inchisorii. ca executată pe baza muncii prestate. se poate dispune liberarea condiţionată. instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei ante. (1) lit. . SECŢIUNEA a 6-a Liberarea condiţionată Condiţiile liberării condiţionate in cazul detenţiunii pe viaţă 99. recidivă sau pluralitate intermediară. cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 101. sau cel rei pătrimi din durata pedepsei. afară de cazul cand dovedeşte a avut nicio posibilitate să le indeplinească. nu s-a dispus area suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare. dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in alin. termenul de supraveghere se calculează de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare prin care s-a nţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Condiţiile liberării condiţionate in cazul pedepsei inchisorii 100.(1) Liberarea condiţionată in cazul inchisorii poate fi dispusă. pedeapsa se consideră tată. dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in art. n caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară. potrivit legii. după executarea ă a jumătate din durata pedepsei. după caz. aplicandu-se. el condamnat a indeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. şi a cel puţin reimi. condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. el condamnat a indeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. In acest caz.(1) Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvarşit o nouă infracţiune. Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea mnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune. . cand pedeapsa este mai mare de 10 ani. dacă va mai comite infracţiuni sau nu va cta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere. ca executată pe baza muncii prestate. stanţa are convingerea că persoana condamnată s-a indreptat şi se poate reintegra in societate.

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvarşise o iune pană la acordarea liberării. conţinutul acestei obligaţii. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus. seama de imprejurările cauzei. c)-e) se comunică serviciului de probaţiune. pe o dă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere. Supravegherea condamnatului 102. 101 alin. (1) şi alin. ă nu deţină. cu rea-credinţă. in concret. in prealabil. 101 alin. ă comunice schimbarea locului de muncă. e) poate fi realizată şi printr-un sistem onic de supraveghere. fie sporirea sau uarea condiţiilor de executare a celor existente. Obligaţiile prevăzute in alin. ori să nu se apropie de acestea. a) şi lit. area modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. ă nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. Pe durata supravegherii. (2) lit. datele prevăzute in art. nu respectă măsurile de supraveghere u execută obligaţiile impuse. instanţa ă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. (2) lit. (2) lit. Revocarea liberării condiţionate 104. 101 alin. d) şi lit. instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod corespunzător. cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. c)-g) se face de organele abilitate. ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. . care a fost descoperită in termenul de veghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa inchisorii. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute in alin. (2) lit. b) se face de serviciul de probaţiune. care vor serviciul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. in condiţiile prevăzute de legea specială. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă. potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. in condiţiile stabilite.(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. e). dar nu mai mult de 2 ani. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. iar obligaţiile prevăzute in alin. caz. fie incetarea executării unora dintre ea. instanţa poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele ţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.ă se prezinte la serviciul de probaţiune. instanţa individualizează. ă anunţe. c)-g) pot fi impuse in măsura in care nu au fost aplicate in conţinutul pedepsei ementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă. stabilite de instanţă. (1). ă primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa. să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. (2) lit. obligaţiile ce ii revin. instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. . (2) g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere. a) şi lit. instanţa va consulta serviciul de probaţiune.(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată. la datele fixate de acesta. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. cu participanţii la săvarşirea infracţiunii sau cu alte ane. b) se execută din momentul acordării liberării. Dispoziţiile alin. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. ste obligat să formuleze recomandări in acest sens. 101 alin. ă nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive.(1) Pe durata supravegherii. . (2) lit. culturale ori la alte adunări publice. stabilite de instanţă. chiar după expirarea acestui termen. . n cazul prevăzut in alin. Modificarea sau incetarea obligaţiilor 103. pentru a a condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială. (1) lit. pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar după expirarea acestui termen. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută. (2) lit. (2) se aplică in mod corespunzător şi in cazul liberării condiţionate din executarea pedepsei iunii pe viaţă. b). . ă nu părăsească teritoriul Romaniei. Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvarşit o nouă infracţiune. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin. Anularea liberării condiţionate 105. a) şi lit.

consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală ocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate. Internarea medicală 110. meserie sau activitate. se poate dispune internarea medicală.Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvarşit din nou o infracţiune. recidivă sau pluralitate ediară. Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală. instanţa poate a liberarea condiţionată. . prezintă pericol pentru societate. ternarea medicală. nepregătirii sau altor cauze care il fac inapt pentru rea unei anumite funcţii. . poate fi obligat să urmeze un tratament medical pană la insănătoşire sau pană la rea unei ameliorări care să inlăture starea de pericol. onfiscarea specială. n cazul in care. Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii 111. pedeapsa se consideră executată.(1) Dacă făptuitorul. Efectele liberării condiţionate 106. pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni. Cand persoana faţă de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul. Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate. termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei i. se poate lua măsura internării intr-o unitate sanitară de specialitate.Măsurile de siguranţă sunt: bligarea la tratament medical. din cauza unei boli. TITLUL IV Măsurile de siguranţă CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scopul măsurilor de siguranţă 107. 99 sau art. . Categoriile măsurilor de siguranţă 108.(1) Măsurile de siguranţă au ca scop inlăturarea unei stări de pericol şi preintampinarea săvarşirii faptelor zute de legea penală. după caz. 100. nejustificată. . a insănătoşire sau pană la obţinerea unei ameliorări care să inlăture starea de pericol. se poate ăsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie. aplicandu-se. instanţa dispune executarea pedepsei rezultante.(1) Cand făptuitorul a săvarşit fapta datorită incapacităţii. Dacă s-a dispus liberarea. terzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. partea din durata pedepsei complementare a cerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei inchisorii. Măsurile de siguranţă se pot lua şi in situaţia in care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă. . după anulare. sunt indeplinite condiţiile prevăzute in art. . Cand. in raport de pedeapsa rezultată. CAPITOLUL II Regimul măsurilor de siguranţă Obligarea la tratament medical 109. tratamentul se efectuează şi in executării pedepsei.Cand făptuitorul este bolnav psihic. inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe active. .ea se anulează. nu s-a dispus area liberării condiţionate şi nu s-a descoperit o cauză de anulare.

intrucat nu aparţin infractorului. b) şi lit. Confiscarea specială 112. TITLUL V Minoritatea CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului Limitele răspunderii penale 113. c). (2). dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de şi gravitatea faptei. Se confiscă. in locul lor se confiscă bani şi bunuri pană la renţa valorii acestora. precum şi bunurile se de acestea. modificate sau adaptate in scopul şirii faptei prevăzute de legea penală. sunt ale făptuitorului sau dacă. iar ana căreia ii aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. in orice mod. . prin echivalent bănesc. unurile care au fost folosite. pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a sului obţinut. Dispoziţiile alin. (1) lit. unci cand pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori iunea pe viaţă. . aparţinand altei persoane. Dacă bunurile au fost produse. O nouă cerere nu se poate face decat după trecerea unui termen de cel puţin un la data respingerii cererii anterioare. dacă se constată că urile care au impus luarea ei au incetat. dacă bunurile nu pot fi confiscate. după trecerea unui termen de cel puţin un an. c). Măsurile educative 115. (1) lit. b) nu se aplică in cazul faptelor săvarşite prin presă. . dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. (1) lit. . unurile dobandite prin săvarşirea faptei prevăzute de legea penală. nurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.(1) Sunt supuse confiscării speciale: unurile produse prin săvarşirea faptei prevăzute de legea penală. unurile care au fost date pentru a determina săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe or. se va confisca echivalentul in bani al acestora. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. (1) lit. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate in următoarele cazuri: acă a mai săvarşit o infracţiune. unurile folosite. Faţă de minorul prevăzut in alin. la data săvarşirii infracţiunii. c). n cazurile prevăzute in alin. upravegherea. onsemnarea la sfarşit de săptămană. sau destinate a fi folosite la săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală.Măsura de siguranţă poate fi revocată la cerere. b) şi lit. n cazul prevăzut in alin. bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării. . b) şi lit. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. Consecinţele răspunderii penale 114. imediat după săvarşirea faptei. se dispune confiscarea in parte. Minorul care are varsta intre 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvarşit fapta cu discernămant. sistarea zilnică.(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu răspunde penal. aparţinand altei persoane. b)-e) nu se găsesc.(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. de asemenea. (1) lit. dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi in a in care nu servesc la despăgubirea acesteia. cu aplicarea iţiilor alin. Minorul care a implinit varsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.(1) Faţă de minorul care. se dispune confiscarea lor in intregime. ţinand seama de urmarea produsă sau care putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. ăsurile educative neprivative de libertate sunt: agiul de formare civică. pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a ut inainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat. cu excepţia bunurilor prevăzute in alin. avea varsta cuprinsă intre 14 şi 18 ani se ia o măsură tivă neprivativă de libertate.

ăsurile educative privative de libertate sunt: ternarea intr-un centru educativ; ternarea intr-un centru de detenţie. Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, in condiţiile art. 114, potrivit criteriilor zute in art. 74.

Referatul de evaluare

116. - (1) In vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute in art. 74, instanţa va solicita serviciului de iune intocmirea unui referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de grare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce pot fi impuse acestuia de către instanţă. Referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse se meşte in toate cazurile in care instanţa dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau incetării executării ţiilor impuse, precum şi la terminarea executării măsurii educative.

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Stagiul de formare civică

117. - (1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă in obligaţia minorului de a participa la un program cu o de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să inţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune in cazul săvarşirii de iuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub onarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.

Supravegherea

118. - Măsura educativă a supravegherii constă in controlarea şi indrumarea minorului in cadrul programului său zilnic, urată cuprinsă intre două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri e sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea in legătură cu anumite persoane care ea afecta procesul de indreptare a acestuia. Consemnarea la sfarşit de săptămană

119. - (1) Măsura educativă a consemnării la sfarşit de săptămană constă in obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa in de sambătă şi duminică, pe o durată cuprinsă intre 4 şi 12 săptămani, afară de cazul in care, in această perioadă, are ţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă. Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. Asistarea zilnică

120. - (1) Măsura educativă a asistării zilnice constă in obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul baţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului. Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă intre 3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea ului de probaţiune. Obligaţii ce pot fi impuse minorului

121. - (1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai dintre următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; ă nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă; ă nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă; ă nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvarşirea iunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă; ă se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; se supună măsurilor de control, tratament sau ingrijire medicală. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, in concret, conţinutul acestei obligaţii,

seama de imprejurările cauzei. Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa,

u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie incetarea executării unora dintre ea; ersoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, in condiţiile stabilite, ţiile ce ii revin. Modificarea sau incetarea obligaţiilor

122. - (1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea minuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod corespunzător, pentru ura persoanei supravegheate şanse mai mari de indreptare. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. Prelungirea sau inlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

123. - (1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, ţa dispune: elungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; locuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; locuirea măsurii luate cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă ertate cea mai severă, pe durata sa maximă. n cazurile prevăzute in alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare a ii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa inlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării centru educativ. Dacă minorul aflat in executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvarşeşte o nouă infracţiune sau este at pentru o infracţiune concurentă săvarşită anterior, instanţa dispune: elungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; locuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; locuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate. n cazurile prevăzute in alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi in alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi obligaţii in a minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate

Internarea intr-un centru educativ

124. - (1) Măsura educativă a internării intr-un centru educativ constă in internarea minorului intr-o instituţie specializată uperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, m şi programe de reintegrare socială. nternarea se dispune pe o perioadă cuprinsă intre unu şi 3 ani. Dacă in perioada internării minorul săvarşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă şită anterior, instanţa poate menţine măsura internării intr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi mul prevăzut de lege, sau o poate inlocui cu măsura internării intr-un centru de detenţie. n cazul in care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru insuşirea cunoştinţelor şcolare şi ionale şi a făcut progrese evidente in vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata ării, instanţa poate dispune: locuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai e 6 luni, dacă persoana internată nu a implinit varsta de 18 ani; berarea din centrul educativ, dacă persoana internată a implinit varsta de 18 ani. Odată cu inlocuirea sau liberarea instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute in art. ană la implinirea duratei măsurii internării. Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, ţa revine asupra inlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării intr-un educativ. n cazul săvarşirii, pană la implinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a implinit varsta ani şi faţă de care s-a dispus inlocuirea măsurii internării intr-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanţa asupra inlocuirii şi dispune:

xecutarea restului rămas din durata măsurii internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pană la maximul zut de lege; ternarea intr-un centru de detenţie. Internarea intr-un centru de detenţie

125. - (1) Măsura educativă a internării intr-un centru de detenţie constă in internarea minorului intr-o instituţie lizată in recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare ă, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale. nternarea se dispune pe o perioadă cuprinsă intre 2 şi 5 ani, afară de cazul in care pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea săvarşită este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, cand internarea se ia pe o perioadă să intre 5 şi 15 ani. Dacă in perioada internării minorul săvarşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă şită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut in alin. (2), determinat in raport cu psa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvarşite. Din durata măsurii educative se scade da executată pană la data hotărarii. n cazul in care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru insuşirea cunoştinţelor şcolare şi ionale şi a făcut progrese evidente in vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata ării, instanţa poate dispune: locuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai e 6 luni, dacă persoana internată nu a implinit varsta de 18 ani; berarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a implinit varsta de 18 ani. Odată cu inlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute in art. ană la implinirea duratei măsurii internării. Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, ţa revine asupra inlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării intr-un de detenţie. n cazul săvarşirii, pană la implinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a implinit varsta ani şi faţă de care s-a dispus inlocuirea măsurii internării intr-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice, instanţa asupra inlocuirii şi dispune: xecutarea restului rămas din durata măsurii internării intr-un centru de detenţie; elungirea duratei acestei internări in condiţiile prevăzute in alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

126. - Dacă in cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a implinit varsta de , are un comportament prin care influenţează negativ sau impiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte ane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative intr-un penitenciar. Calculul duratei măsurilor educative

127. - In cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică in mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziţii comune Efectele cauzelor de atenuare şi agravare

128. - In cazul infracţiunilor săvarşite in timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute in vedere la ea măsurii educative şi produc efecte intre limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă. Pluralitatea de infracţiuni

129. - (1) In caz de concurs de infracţiuni săvarşite in timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă toate faptele, in condiţiile art. 114, ţinand seama de criteriile prevăzute in art. 74. n cazul săvarşirii a două infracţiuni, dintre care una in timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă in minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvarşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care: acă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; acă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este inchisoarea, se aplică pedeapsa inchisorii, care se ează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la

ăvarşirii infracţiunii comise după majorat; acă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvarşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai această psă; acă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta. n cazul prevăzut in alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvarşirii iunii comise după majorat pană la data judecării. n cazul săvarşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai intai regulile referitoare la rsul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin. (2). Pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amanării aplicării pedepsei sau al suspendării tării sub supraveghere. Descoperirea unei infracţiuni săvarşite in timpul minorităţii

130. - Dacă pe durata termenului de supraveghere al amanării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al ii condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvarşise o infracţiune in timpul minorităţii pentru care s-a hiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se ază, aplicandu-se in mod corespunzător dispoziţiile art. 129 alin. (2)-(4). Prescripţia răspunderii penale a minorilor

131. - Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute in art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data şirii infracţiunii erau minori şi se intrerup sau se suspendă in condiţiile prevăzute de lege pentru majori. Prescripţia executării măsurilor educative

132. - (1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data rămanerii definitive a rii prin care au fost luate. Măsurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai de 2 ani. Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se intrerup şi se suspendă in condiţiile prevăzute de lege pentru . n cazul inlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie in raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data erii definitive a hotărarii prin care s-a dispus inlocuirea. Efectele măsurilor educative

133. - Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.

Minorul devenit major

134. - (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvarşirii infracţiunii, aveau varsta cuprinsă intre 18 ani. Cand, la data pronunţării hotărarii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a implinit varsta ani, instanţa, ţinand seama de posibilităţile sale de indreptare, de varsta acestuia, precum şi de celelalte criterii zute in art. 74, poate dispune executarea măsurii educative intr-un penitenciar.

TITLUL VI Răspunderea penală a persoanei juridice

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

135. - (1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvarşite in area obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. nstituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvarşite in exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul

b)-f) se pot aplica in mod cumulativ. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 136. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani. biectul său de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infracţiuni. 60 şi 510 de zile-amendă. bilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit. . limitele speciale ale zilelordă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime. ţei civile competente. b)-e). n caz de neexecutare. Cand prin infracţiunea săvarşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. cuprinsă intre 5. Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvarşirea aşi fapte. (3) lit. 40 şi 420 de zile-amendă.(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci cand: ersoana juridică a fost constituită in scopul săvarşirii de infracţiuni. Dizolvarea persoanei juridice 139. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice. Stabilirea amenzii pentru persoana juridică 137. precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei e. terzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede această pedeapsă. imitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse intre: 0 şi 180 de zile-amendă.(1) Amenda constă in suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute in art. uspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. ţa dispune dizolvarea persoanei juridice. fără a se depăşi maximul general al amenzii. iar e a dispozitivului hotărarii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată. nstanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Pedepsele complementare sunt: zolvarea persoanei juridice. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea săvarşită este inchisoarea mai mare de 3 ani. 20 şi 240 de zile-amendă. 80 şi 300 de zile-amendă. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani. Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. unică sau alternativ cu pedeapsa zii. care este cuprins intre 30 de zile şi 600 de zile. . CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice Aplicarea şi executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice 138. in cazul persoanei juridice cu scop v.(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanţa constată că. precum şi de imprejurările cauzei. chiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. 136 alin. Suma corespunzătoare unei zile-amendă. se inmulţeşte cu numărul zilelor-amendă. faţă de şi gravitatea infracţiunii.000 lei. . cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită numai pedeapsa amenzii. cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă. . aceste pedepse sunt necesare. Pedeapsa principală este amenda. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani. potrivit legii. Pedepsele complementare prevăzute in art. şarea sau publicarea hotărarii de condamnare. asarea sub supraveghere judiciară. 136 alin. de indată. Cuantumul corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinand seama de cifra de afaceri. care va proceda la desemnarea lichidatorului. (3) lit. cu rea-credinţă.niului privat. .(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. Executarea pedepselor complementare incepe după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare.

iar in cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi 3 luni. Prin afişarea sau publicarea hotărarii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice. pentru o perioadă cuprinsă lună şi 3 luni. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice 143.(1) Plasarea sub supraveghere judiciară constă in desemnarea de către instanţă a unui administrator judiciar sau a mandatar judiciar care va supraveghea. n caz de recidivă. n caz de neexecutare. cu intenţie sau cu intenţie depăşită. instanţa dispune ndarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pană la punerea in executare a pedepsei ementare. constituite potrivit Dispoziţiile alin. Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală. . Plasarea sub supraveghere judiciară 144. (3) lit. 141. prin intermediul presei scrise sau vizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală. patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinand minorităţilor naţionale. . a pedepsei complementare prevăzute in art. elor politice. Afişarea hotărarii de condamnare se realizează in extras.(1) Afişarea hotărarii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei e condamnate. sindicatelor. instanţa stabileşte numărul apariţiilor. (1) nu se aplică persoanelor juridice care işi desfăşoară activitatea in domeniul presei. Publicarea hotărarii de condamnare se face in extras şi in forma stabilită de instanţă. Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică in cazul persoanelor juridice menţionate in art.(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci cand.Suspendarea activităţii persoanei juridice 140. persoana juridică săvarşeşte din nou o infracţiune. in care s-a desfăşurat activitatea in area căreia a fost săvarşită infracţiunea. dar nu mai mult de 3 luni. . Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice 141. in forma şi locul stabilite de instanţă. (1) se aplică şi persoanelor juridice care işi desfăşoară activitatea in domeniul presei. pe o perioadă de la unu la 3 ani.(1) Pedepsele complementare prevăzute in art. CAPITOLUL III Dispoziţii comune Recidiva in cazul persoanei juridice 146. . In cazul in care instanţa constată că rea este intemeiată. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare ă la reabilitare. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice. 140. Afişarea sau publicarea hotărarii de condamnare 145. instanţa ne dizolvarea persoanei juridice. (3) lit.Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă in interzicerea de a pa. 136 alin. Dispoziţiile alin. desfăşurarea activităţii ce a ocazionat săvarşirea iunii. dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută in art. prevăzute de lege. f). . Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci cand constată că persoana ă nu a luat măsurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni. . 136 alin. a) şi lit. cu rea-credinţă. care nu poate fi mai de 10. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice 142. . direct sau indirect. . (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă in executare. Dacă pană la implinirea termenului prevăzut in alin. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate.(1) Pedeapsa complementară a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă in inchiderea unuia ai multora dintre punctele de lucru aparţinand persoanei juridice cu scop lucrativ. desemnate de instanţă.(1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă in interzicerea desfăşurării ăţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice in realizarea căreia a fost săvarşită infracţiunea.

42 se aplică in mod corespunzător. iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se cea mai grea. la individualizarea pedepsei se va ţine seama de cifra de afaceri. precum şi de partea din patrimoniul acesteia care a fost misă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune. Dispoziţiile art. Prescripţia răspunderii penale 148. (2). Amenda incasată anterior amnistiei restituie.depăşi maximul general al pedepsei amenzii. Dacă amenda anterioară nu a fost executată. pedepsele complementare de natură diferită.(1) Prescripţia inlătură răspunderea penală. Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice 147. dar cu conţinut diferit.Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie in condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică. potrivit alin. cu excepţia dizolvării. de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a nderii penale. 112 se cumulează. iţiile art. 163 şi art. aceasta nu a mai săvarşit nicio altă infracţiune. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani. . . n cazul prevăzut la alin. in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau psa complementară a fost executată sau considerată ca executată. art. sau cele de aceeaşi . .(1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. art. sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fracţiuni din patrimoniul persoanei e. contra umanităţii şi de război. 161. Dispoziţiile art. TITLUL VII Cauzele care inlătură răspunderea penală Efectele amnistiei 152. Dacă intervine după condamnare. . Efectele comasării şi divizării persoanei juridice 151. Prescripţia răspunderii penale 153. Reabilitarea persoanei juridice 150. . 164 se aplică in mod corespunzător. n caz de pluralitate de infracţiuni. 162 alin. (2). in tot sau in parte. măsurile de siguranţă luate conform art. . Prescripţia nu inlătură răspunderea penală in cazul infracţiunilor de genocid. amenda stabilită pentru noua infracţiune. se cumulează. .(1) In cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune. (1). Prescripţia executării pedepsei 149. absorbţie sau divizare intervenită după comiterea iunii. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. 153-156 aplicandu-se in mod corespunzător. . augă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.(1) Amnistia inlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvarşită. răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja: sarcina persoanei juridice create prin fuziune. sarcina persoanei juridice absorbante. ea ă şi executarea pedepsei pronunţate.(1) In caz de concurs de infracţiuni.Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă. persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. respectiv de valoarea ui patrimonial al persoanei juridice care a comis infracţiunea. care curge de la a care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. n caz de pluralitate de infracţiuni.

(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: 5 ani. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. n cazul infracţiunilor progresive. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii care nu depăşeşte un an sau amenda. de la data săvarşirii ultimei acţiuni acţiuni.(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispoziţie legală sau o urare de neprevăzut ori de neinlăturat impiedică punerea in mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. dar care nu depăşeşte 5 ani. n cazul in care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restransă sau oană juridică ce este reprezentată de făptuitor. . in cazul infracţiunilor continuate. Intreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale 155. Termenele prevăzute in prezentul articol incep să curgă de la data săvarşirii infracţiunii. Retragerea plangerii prealabile inlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasă. In cazul infracţiunilor continue nul curge de la data incetării acţiunii sau inacţiunii. inainte de expirarea nului prevăzut de lege pentru introducerea plangerii. Lipsa plangerii prealabile 157. acţiunea penală poate fi pusă in mişcare din oficiu. termenul de ipţie incepe să curgă de la data decesului. retragerea se face cu incuviinţarea persoanelor prevăzute de n cazul infracţiunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plangeri .(1) Retragerea plangerii prealabile poate interveni pană la pronunţarea unei hotărari definitive. După fiecare intrerupere incepe să curgă un nou termen de prescripţie. acţiunea penală se poate pune in mişcare şi din oficiu. Dacă minorul a decedat inainte de implinirea majoratului.(1) In cazul infracţiunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei eri prealabile de către persoana vătămată. retragerea plangerii prealabile se face numai de reprezentanţii lor In cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restransă. chiar dacă actul de intrerupere te numai pe unii dintre ei. chiar plangerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea. lipsa acestei plangeri inlătură răspunderea penală. iar in cazul infracţiunilor de obicei. dacă au fost depăşite cu incă o jumătate. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa inchisorii mai mare de ani. . dar care nu depăşeşte ani. ani. de la data săvarşirii ultimului act. vor fi socotite indeplinite oricate intreruperi ar eni. termenul de prescripţie incepe să de la data la care acesta a devenit major. 154. n cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de un an. termenul de prescripţie a răspunderii penale incepe să curgă de la data săvarşirii acţiunii acţiunii şi se calculează in raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. Retragerea plangerii prealabile 158. ntreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune. . . săvarşite faţă de un minor. chiar dacă plangerea prealabilă s-a făcut de către una dintre ele. dar care nu depăşeşte 10 ani. Admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a nderii penale. in cazul iunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plangeri prealabile. Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvarşirea acesteia. . Prescripţia işi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.Termenele de prescripţie a răspunderii penale 154. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani. Dacă persoana vătămată a decedat sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată.(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricărui act de procedură in . 0 ani. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale 156. Termenele prevăzute in art.

dar acţiunea penală a fost pusă in mişcare din oficiu in condiţiile legii. plus durata pedepsei ce urmează a fi executată. . in totul sau in parte. (4) se in mod corespunzător.(1) Prescripţia inlătură executarea pedepsei principale. TITLUL VIII Cauzele care inlătură sau modifică executarea pedepsei Efectele graţierii 160. a executării pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai ă. impăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali. . Impăcarea 159. 158 alin. Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. Intreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei 163. iar persoanele pacitate de exerciţiu restransă se pot impăca cu incuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. Graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. (1) se socotesc de la data cand hotărarea de condamnare a rămas definitivă. . n cazul persoanei juridice. in cazul cand pedeapsa este amenda. mpăcarea inlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă. in cazul celorlalte pedepse cu oarea. in afară de cand se dispune altfel prin actul de graţiere. gerea de la executare. termenul de prescripţie incepe să curgă de la data cand hotărarea de revocare sau anulare a rămas definitivă. Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranţă nu se prescriu. face să curgă un nou termen de prescripţie de la data gerii. ani. dacă legea ede in mod expres. Prin pedeapsa ce se execută se inţelege pedeapsa stabilită de instanţă. (1). . Prescripţia executării pedepsei 161. Impăcarea intervenită intre persoana juridică ce a săvarşit infracţiunea şi persoana vătămată nu ce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte. termenul de prescripţie incepe să curgă de la data hotărarea de revocare a rămas definitivă şi se calculează in raport cu restul de pedeapsă neexecutat. dar nu mai mult de 15 ani. contra umanităţii şi de . Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. cand pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau inchisoarea mai mare de 15 ani. . termenul de prescripţie curge de la data cand hotărarea de re a rămas definitivă şi se calculează in raport cu durata pedepsei inchisorii. ţinandu-se cont de cauzele ulterioare de care a acesteia.bile. n cazul in care infracţiunea este săvarşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate. n cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii. in condiţiile art. n cazul revocării sau anulării amanării aplicării pedepsei. după inceperea executării pedepsei. dispoziţiile art. Termenele prevăzute in alin. 104 alin.(1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: 0 de ani.(1) Graţierea are ca efect inlăturarea. ani. Termenele de prescripţie a executării pedepsei 162. suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori liberării onate. mpăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele intre care a intervenit şi dacă are loc pană la citirea actului de re a instanţei. n cazul revocării liberării condiţionate. . retragerea plangerii produce efecte numai este insuşită de procuror. in afară de cazul in care pune altfel prin actul de graţiere. Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor educative neprivative de libertate.(1) Impăcarea poate interveni in cazul in care punerea in mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu.(1) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se intrerupe prin inceperea executării pedepsei. impăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către persoana mnată in locul acestuia. Prescripţia nu inlătură executarea pedepselor principale pronunţate pentru infracţiunile de genocid.

.Cursul termenului de prescripţie a executării se intrerupe şi prin săvarşirea din nou a unei infracţiuni. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. . Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti 169. dar care nu depăşeşte 5 ani. Reabilitarea judecătorească 166. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. . de instanţă. ani. termenul curge de la data actului de graţiere. la pedeapsa inchisorii care nu depăşeşte sau la pedeapsa inchisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii. 166. Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare in funcţia din care condamnatul a fost scos in urma condamnării ori are a gradului militar pierdut. .(1) Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat in cazurile şi condiţiile prevăzute in Codul de dură penală. dacă in decurs de 3 ani condamnatul ăvarşit o altă infracţiune. TITLUL IX Cauzele care inlătură consecinţele condamnării Reabilitarea de drept 165. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani. comutată ocuită cu pedeapsa inchisorii.Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat intruneşte următoarele condiţii: u a săvarşit o altă infracţiune in intervalul de timp prevăzut in art. dacă actul de e se referă la infracţiuni in curs de judecată. n caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă. termenul curge din momentul in care amenda a fost achitată integral sau tarea ei s-a stins in orice alt mod. termenul de reabilitare se calculează in raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la xecutării ultimei pedepse. dar care nu depăşeşte 10 ani. termenul curge de la data implinirii termenului de veghere. 165 şi art. sau de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. n caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei. Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei 164. Condiţiile reabilitării judecătoreşti 168. considerată executată ca urmare a graţierii. n cazul condamnărilor succesive. 166 se socotesc de la data cand a luat sfarşit executarea pedepsei pale sau de la data cand aceasta s-a prescris. .Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnării la pedeapsa amenzii. dacă la dată hotărarea de condamnare era definitivă.(1) Condamnatul poate fi reabilitat. achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. apreciază că merită acest beneficiu. ani. a implinirii nului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate. . afară de cand acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le indeplinească sau cand partea civilă a renunţat la despăgubiri. 0 ani. Condamnatul decedat pană la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa.(1) Reabilitarea face să inceteze decăderile şi interdicţiile. Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei amenzii se intrerupe şi prin inlocuirea obligaţiei de plată a amenzii gaţia de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. după implinirea următoarelor termene: ani. Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.(1) Termenele prevăzute in art. evaluand comportarea mnatului pană la deces. Calculul termenului de reabilitare 167. in cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. . Prescripţia işi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare. la cerere.

(1) Funcţionar public. in sensul legii penale. in cazul in care convieţuiesc. xercită. . instituţiile publice sau alte persoane juridice care istrează sau exploatează bunurile proprietate publică.Reabilitarea judecătorească va fi anulată cand. este persoana care. precum şi persoanele devenite prin adopţie. Condiţiile prevăzute in art. .Reinnoirea cererii de reabilitare judecătorească 170. Anularea reabilitării 171. . inţelesul eia este cel prevăzut in articolele următoare. oţul. executive decătoreşti. dacă ar fi fost cunoscută. este considerată funcţionar public. Funcţionar public 175. s-a descoperit că cel reabilitat mai săvarşise o iune care. ersoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii.Prin lege penală se inţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă in legi organice.(1) Prin membru de familie se inţelege: scendenţii şi descendenţii. . TITLUL X Inţelesul unor termeni sau expresii in legea penală Dispoziţii generale 172. in cadrul unei regii autonome. nu se poate introduce o nouă cerere decat după un termen de un re se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărare definitivă. . ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. al altui operator economic sau al unei ane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică.Ori de cate ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele arătate in prezentul titlu. Membru de familie 177. Cererea respinsă ca urmare a neindeplinirii unor condiţii de formă poate fi reinnoită potrivit Codului de procedură penală. 168 trebuie să fie indeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. ii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.(1) In caz de respingere a cererii de reabilitare. cu sau fără o eraţie: xercită atribuţii şi responsabilităţi. ordonanţe de urgenţă sau cte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege. persoana care exercită un serviciu de interes pentru care a fost investită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la nirea respectivului serviciu public. stabilite in temeiul legii. potrivit legii. Public 176. astfel e.Prin termenul public se inţelege tot ce priveşte autorităţile publice. xercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură. afară de cazul cand legea penală dispune altfel. Săvarşirea unei infracţiuni 174. cu titlu permanent sau temporar. in sensul legii penale. . copiii acestora. Legea penală 173. in scopul realizării prerogativelor puterii legislative. . De asemenea. după acordarea ei.Prin săvarşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se inţelege săvarşirea oricăreia dintre faptele pe care le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă. precum şi participarea la comiterea acestora in calitate de or. . . fraţii şi surorile. singură sau impreună cu alte persoane. instigator sau complice.

Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie.(1) Informaţii secrete de stat sunt informaţiile clasificate astfel.000. precum şi transferuri de fonduri. nerea in stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire. Instrument de plată electronică 180. la manifestări pornografice in vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice alte forme de exploatare sexuală. se aplică. . Calculul timpului . .Prin consecinţe deosebit de grave se inţelege o pagubă materială mai mare de 2. orice alt loc accesibil publicului. insă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de sau mai multe persoane.(1) Arme sunt instrumentele. dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane. incărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică. Consecinţe deosebit de grave 183. . Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost intrebuinţate pentru atac. Faptă săvarşită in public 184. informaţii sau concepte intr-o formă care poate fi rată printr-un sistem informatic. Arme 179. şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia in raport cu rudele fireşti. Exploatarea unei persoane 182. bligarea la practicarea prostituţiei. datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante. tr-un loc neaccesibil publicului.Fapta se consideră săvarşită in public atunci cand a fost comisă: tr-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului. bligarea la practicarea cerşetoriei. dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor.000 lei. altele decat cele ate şi executate de către instituţii financiare.Prin timp de război se inţelege durata stării de mobilizare a forţelor armate sau durata stării de război. Prin date informatice se inţelege orice reprezentare a unor fapte. elevarea de organe in mod ilegal. tr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane. chiar dacă nu este prezentă nicio ană. cu ajutorul unui program informatic. a).(1) Prin sistem informatic se inţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in funcţională. . (2) sau care aparţine unor asemenea persoane. Sistem informatic şi date informatice 181. Timp de război 185. 175 alin. (1) lit. 176 ori de la ana prevăzută in art.Prin instrument de plată electronică se inţelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de ar. .Prin exploatarea unei persoane se inţelege: upunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii. nscris oficial este orice inscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. in limitele prevăzute in alin. potrivit legii. in caz de e. . cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de . Informaţii secrete de stat şi inscrisuri oficiale 178. dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziţii legale. . in mod forţat. .

Tentativa se pedepseşte. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii. in cruzimi.Prin pedeapsă prevăzută de lege se inţelege pedeapsa prevăzută in textul de lege care incriminează fapta şită in forma consumată. dacă sinuciderea a avut loc. (1) s-a săvarşit faţă de un minor cu varsta cuprinsă intre 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană cernămant diminuat. . PARTEA SPECIALĂ TITLUL I Infracţiuni contra persoanei CAPITOLUL I Infracţiuni contra vieţii Omorul 188. e către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor.(1) Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane. fracţia se va aplica asupra termenului transformat in zile. n interes material. Pedeapsă prevăzută de lege 187. pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fracţiei. serioasă.(1) Omorul săvarşit in vreuna dintre următoarele imprejurări: u premeditare. se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii 191. se pedepseşte cu oarea de la 3 la 7 ani.Uciderea săvarşită la cererea explicită. iar anul de 12 luni. supra unei femei gravide. . dacă derea a avut loc. n cazul limitelor de pedeapsă exprimate in ani se aplică in mod corespunzător dispoziţiile alin. cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat.(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor ri. Omorul calificat 189. limitele . Cand fapta prevăzută in alin. după care durata obţinută se transformă in n acest caz. Dacă actele de determinare sau inlesnire prevăzute in alin. . entru a inlesni sau a ascunde săvarşirea altei infracţiuni. . pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani. săvarşită faţă de un minor care nu a implinit varsta de 13 ani sau faţă de o ană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze. săptămana de 7 zile. transformarea du-se intre ani şi luni. entru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse. Uciderea la cererea victimei 190. conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală bilă sau de o infirmitate gravă atestată medical. . se pedepseşte hisoarea de la unu la 5 ani. Dacă limita de pedeapsă este exprimată intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau reducere urma să se aplice. upra a două sau mai multor persoane. (2). Luna şi anul se esc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzătoare datei de la care au inceput să curgă.186. (1)-(3) au fost urmate de o incercare de sinucidere. Tentativa se pedepseşte. fără luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. .(1) La calcularea timpului ziua se socoteşte de 24 de ore.

194 alin.(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă. vortul. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: infirmitate. Uciderea din culpă 192. . c). n prejudiciu estetic grav şi permanent. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. 194 a avut ca urmare moartea victimei. 193. Dacă prin fapta săvarşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane. Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane. (1) lit. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii eserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. . (2) se majorează cu jumătate. (2) se pedepseşte. Tentativa la infracţiunea prevăzută in alin. 193 şi art. pentru vindecare. Relele tratamente aplicate minorului . Vătămarea corporală din culpă 196. Fapta prevăzută in art. . (2) a fost săvarşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de dere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi. (3) constituie prin ea insăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de iuni. limitele speciale ale pedepsei prevăzute in 1) şi alin. mai mult de 90 de zile de medicale. Cand incălcarea iţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea insăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de iuni. b) şi lit. pedeapsa este inchisoarea de ni la 3 ani sau amenda. lit. . (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane. Vătămarea corporală 194. Cand fapta a fost săvarşită in scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute in alin.le ale pedepsei se reduc la jumătate. 193 alin. psa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.(1) Fapta prevăzută in art. (1) şi alin. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. (1) săvarşită din culpă se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. pedeapsa este oarea de la 6 la 12 ani.(1) Fapta prevăzută in art. .(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (2) săvarşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor ce ori a unei substanţe psihoactive sau in desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea insăşi infracţiune se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Cand fapta prevăzută in alin.Dacă vreuna dintre faptele prevăzute in art. a cărei gravitate este evaluată e de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile. unerea in primejdie a vieţii persoanei. a). limitele speciale ale pedepsei jorează cu o treime. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 195. ziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane. CAPITOLUL II Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii Lovirea sau alte violenţe 193. Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea activităţii care a condus la erea faptelor prevăzute in alin. Dacă urmările prevăzute in alin. care au necesitat.

se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. e către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică ală in această specialitate. dar nu mai tarziu de 24 de ore. (1).Punerea in primejdie gravă. psa este inchisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Vătămarea fătului . săvarşită in orice condiţii. săvarşită de către mama in stare de tulburare psihică se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Participarea la o incăierare intre mai multe persoane se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. mul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 r dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvarşită de către mamă 200. iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii insărcinate. care răspunde t alin. (1) şi alin. in interesul mamei sau al fătului. Dacă prin faptele prevăzute in alin. se aplică tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani. se va aplica şi interzicerea exercitării profesiei dic. . Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. pe langă pedeapsa inchisorii. Nu constituie infracţiune intreruperea cursului sarcinii in scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetricăologie. dar nu mai tarziu de ore. n cazul infracţiunilor prevăzute in art. (2) se pedepseşte. Cand faptele au fost săvarşite de un medic. intelectuale sau morale a ului. Impăcarea inlătură răspunderea penală. 193 şi art. 193-195 sunt săvarşite asupra unui membru de familie. 3 CAPITOLUL IV Agresiuni asupra fătului Intreruperea cursului sarcinii 201. pedeapsa este oarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in scop utic. Dacă in cursul incăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi nu se cunoaşte care dintre panţi a produs urmările.(1) Intreruperea cursului sarcinii săvarşită in vreuna dintre următoarele imprejurări: afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate in acest scop. (2) s-a cauzat moartea unei persoane. limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună şi. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi cerea exercitării unor drepturi. .(1) Dacă faptele prevăzute in art. (1) şi alin. .(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naştere. art. de către părinţi sau de orice persoană in grija căreia se află minorul. Dacă faptele prevăzute in art. 193-195 sunt săvarşite asupra copilului nou-născut imediat după naştere. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. acă varsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămani. 188. cu excepţia victimei. Cand prin fapta săvarşită in condiţiile alin. 189 şi art. pană la varsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămani. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. fără consimţămantul femeii insărcinate. Nu se pedepseşte cel care a fost prins in incăierare impotriva voinţei sale sau care a incercat să-i despartă pe alţii. 196 săvarşite asupra unui membru de familie. sau intreruperea ulterioară a cursului sarcinii. prin măsuri sau tratamente de orice fel.197. a dezvoltării fizice. de către mama aflată in stare de tulburare psihică. Nu se pedepseşte femeia insărcinată care işi intrerupe cursul sarcinii. . Incăierarea 198. (2) s-a cauzat femeii insărcinate o vătămare corporală. . CAPITOLUL III Infracţiuni săvarşite asupra unui membru de familie Violenţa in familie 199. acţiunea penală poate fi n mişcare şi din oficiu. respectiv. ntreruperea cursului sarcinii.

care a impiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseşte cu oarea de la 3 la 7 ani. se pedepseşte cu inchisoarea unu la 5 ani. se pedepseşte cu oarea de la 3 luni la 2 ani. cu respectarea prevederilor ce profesiei şi au fost făcute in interesul femeii gravide sau al fătului. să nu facă sau să sufere ceva. (2). iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. (1)-(3) se pedepseşte.(1) Vătămarea fătului. Dacă faptele prevăzute in alin.(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvarşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare indreptate iva sa ori a altei persoane. Nu constituie infracţiune faptele prevăzute in alin. integritate corporală sau sănătate este in pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu inchisoare de la a un an sau cu amendă. tatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viaţa. fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a obiectul ameninţării. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Dacă fapta este săvarşită: e către o persoană inarmată. pentru sine ori pentru altul.202. prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală. . . dacă este de natură să ii producă o stare de temere. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni an sau cu amendă.(1) Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 7 ani. ca urmare a riscului inerent exercitării actului al. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor ri. (1) şi alin. tatea corporală sau sănătatea sa. compromiţătoare . dacă acestea au fost săvarşite in cursul actului medical. . supra unui minor. Şantajul 207. in scopul de a dobandi in mod un folos nepatrimonial. prin acordarea ajutorului. Vătămarea fătului. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. in timpul naşterii.(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de indată autorităţile de către cel care a găsit o persoană i viaţă. CAPITOLUL VI Infracţiuni contra libertăţii persoanei Lipsirea de libertate in mod ilegal 205. Se consideră lipsire de libertate şi răpirea unei persoane aflate in imposibilitatea de a-şi exprima voinţa ori de a se apăra. CAPITOLUL V Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor in primejdie Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate in dificultate 203. Ameninţarea 206. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Impiedicarea ajutorului 204.(1) Constrangerea unei persoane să dea. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. pedeapsa este inchisoarea cuprinsă intre 3 şi 10 ani.Impiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa. (1)-(4) au fost săvarşite din culpă. Fapta nu constituie infracţiune dacă. unand in pericol sănătatea sau viaţa victimei. . Vătămarea fătului săvarşită in timpul naşterii de către mama aflată in stare de tulburare psihică se sancţionează cu psa prevăzută in alin. ale cărei limite se reduc la jumătate. in timpul naşterii. . (1)-(3) săvarşite de un medic sau de persoana autorizată să asiste ea sau să urmărească sarcina. care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală. să facă. iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. Vătămarea fătului in timpul sarcinii. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare. Vătămarea fătului in perioada sarcinii de către femeia insărcinată nu se pedepseşte.

la prestarea unei munci iva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1). pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia. o persoană ori ii veghează locuinţa. Consimţămantul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. dacă fapta nu uie o infracţiune mai gravă. transportarea. ează o temere unei persoane. se seşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . . Consimţămantul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. adăpostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatării acesteia. inducere in eroare sau abuz de autoritate. darea. ofitand de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei ane. in scopul exploatării acestuia. locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta.Fapta de a supune o persoană. Dacă fapta a fost săvarşită in condiţiile art.(1) Recrutarea. pedeapsa nchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) au fost comise in scopul de a dobandi in mod injust un folos patrimonial. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă faptele sunt săvarşite faţă de un minor. răpire. . fără drept sau fără un interes legitim. Dacă faptele prevăzute in alin.(1) Fapta celui care. in alte cazuri decat cele prevăzute de dispoziţiile legale. transportarea. sine sau pentru altul. . (1). Supunerea la muncă forţată sau obligatorie 212. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. care. in oferirea. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea tării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. cauzandu-i astfel o stare de temere. . acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimţămantului persoanei care are ate asupra acelei persoane. transferarea. in scopul prevăzut in alin. in mod repetat. transferarea. CAPITOLUL VII Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile Sclavia 209. Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă. Exploatarea cerşetoriei . Proxenetismul 213. n cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrangere. Traficul de minori 211.Punerea sau ţinerea unei persoane in stare de sclavie. 210 alin.(1) Recrutarea. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Prin practicarea prostituţiei se inţelege intreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane in scopul obţinerii de foloase oniale pentru sine sau pentru altul. Hărţuirea 208. . Traficul de persoane 210. (1) şi alin. prin frecvenţă sau conţinut. şită: in constrangere. se seşte cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.(1) Determinarea sau inlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării uţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor ri. urmăreşte. adăpostirea sau primirea unui minor.

ocrotirea. altul decat cele prevăzute in art. in constrangere. . ctima este rudă in linie directă. Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci cand: ctima se află in ingrijirea. ctima nu a implinit varsta de 16 ani. (1)-(3) se pedepseşte. cu o persoană. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. Acţiunea penală pentru fapta prevăzută in alin. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. săvarşit prin constrangere. CAPITOLUL VIII Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale Violul 218. săvarşit prin constrangere. se pedepseşte cu inchisoarea 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.214. 213 alin. .Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. ocrotirea.Fapta de a utiliza serviciile prevăzute in art. Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci cand: ctima se află in ingrijirea. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. (2) se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei ate.(1) Actul de natură sexuală. 182. prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este ă a traficului de persoane ori a traficului de minori. ctima nu a implinit varsta de 16 ani. 218 alin. (2) se pedepseşte. cerand ajutor al. 218. pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. pta a fost săvarşită de două sau mai multe persoane impreună. e in imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitand de această stare. paza sau tratamentul făptuitorului. apelează in mod repetat la mila publicului.Fapta majorului care. ctima este rudă in linie directă. Agresiunea sexuală 219. Folosirea unui minor in scop de cerşetorie 215. frate sau soră. 209-211 şi art. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor ri. dacă nu constituie o infracţiune mai gravă. pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor ri. pta a fost săvarşită de două sau mai multe persoane impreună. folosindu-se in acest scop de prezenţa unui minor. . Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvarşirea actelor sexuale prevăzute in art. actul sexual oral sau anal cu o persoană. paza sau tratamentul făptuitorului.(1) Raportul sexual. punere in imposibilitate e apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitand de această stare. Dacă fapta este săvarşită in următoarele imprejurări: e părinte. avand capacitatea de a munci. curator ori de către cel care are in ingrijire persoana care cerşeşte. tutore.(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze in mod t la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (1). pta a avut ca urmare vătămarea corporală. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. . educarea. pta a avut ca urmare vătămarea corporală. educarea. . Sancţionarea tentativei 217. frate sau soră. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise in condiţiile alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (1) şi alin. . Folosirea serviciilor unei persoane exploatate 216. .

Determinarea de către un major a unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu er exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii in cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură. 220. dependinţă sau loc imprejmuit ţinand de acestea.(1) Raportul sexual. CAPITOLUL IX Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private Violarea de domiciliu 224. ocrotirea.(1) Pătrunderea fără drept. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . (1) şi alin. Actul sexual cu un minor 220.Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani să se intalnească. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni an sau cu amendă. onsimţămantul persoanei care le foloseşte. (2). Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. atunci cand: inorul este rudă in linie directă. inclusiv atunci cand propunerea a fost făcută prin mijloacele de mitere la distanţă. in timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase. educarea. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1)-(3) se sancţionează cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. actul sexual oral sau anal. Racolarea minorilor in scopuri sexuale 222. .(1) Pretinderea in mod repetat de favoruri de natură sexuală in cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii e. fapta constituie viol. (1).(1) Comiterea unui act de natură sexuală. precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise minor cu varsta intre 13 şi 15 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . comisă de un major cu un minor cu varsta intre 13 şi 18 ani. Fapta prevăzută in alin. Faptele prevăzute in alin. n cazul in care fapta este săvarşită de o persoană inarmată. paza sau tratamentul făptuitorului. (1) se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. intr-o locuinţă. se pedepseşte cu inchisoarea 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in scopul erii unui act dintre cele prevăzute in art. impotriva unui minor care nu a t varsta de 13 ani. precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu oarea de la unu la 5 ani. in orice mod. cand: inorul este rudă in linie directă. 220 sau art. cand majorul a abuzat de atea ori influenţa sa asupra victimei. . incăpere. inorul se află in ingrijirea. (1). se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. (2) se pedepseşte. . fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. ocrotirea. săvarşită asupra unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani. Actul sexual de orice natură săvarşit de un major in prezenţa unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani se pedepseşte hisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseşte cu inchisoare de ni la 2 ani sau cu amendă. pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. Fapta prevăzută in alin. paza sau tratamentul făptuitorului. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate.alin. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de varstă nu depăşeşte 3 ani. altul decat cel prevăzut in art. Hărţuirea sexuală 223. . 221. psa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. frate sau soră. Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă intr-o situaţie umilitoare. Acţiunea penală pentru fapta prevăzută in alin. educarea. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de varstă nu depăşeşte 3 ani. inorul se află in ingrijirea. (1) şi alin. frate sau soră. precum şi ea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. Coruperea sexuală a minorilor 221. Fapta prevăzută in alin. Faptele prevăzute in alin.

fără drept. escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase. .(1) Divulgarea. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. in scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere.(1) Furtul săvarşit in următoarele imprejurări: tr-un mijloc de transport in comun. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. convorbirilor ori a imaginilor prevăzute in 1). prezentarea sau transmiterea. Plasarea. acă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor. de mijloace tehnice de inregistrare audio sau video. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. in scopul săvarşirii faptelor prevăzute in alin. către o altă persoană sau către public. prin fotografierea. ascultarea cu ce tehnice sau inregistrarea audio a unei persoane aflate intr-o locuinţă sau incăpere ori dependinţă ţinand de aceasta unei convorbiri private se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.(1) Pătrunderea fără drept. acă făptuitorul surprinde săvarşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvarşirii unei infracţiuni. in timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase. in orice mod. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Furtul calificat 229. difuzarea. Divulgarea. . a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane. a sunetelor. Divulgarea secretului profesional 227. Se consideră bunuri mobile şi inscrisurile.(1) Atingerea adusă vieţii private. fără drept. convorbirile maginile. de natură să aducă un iciu unei persoane. energia electrică. Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine in intregime sau in parte făptuitorului.Violarea sediului profesional 225. Dacă furtul a fost săvarşit in următoarele imprejurări: supra unui bun care face parte din patrimoniul cultural. . in efracţie. dar in momentul săvarşirii acel bun se in posesia sau detenţia legitimă a altei persoane. in oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică işi desfăşoară atea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei indreptăţite se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă. Violarea vieţii private 226. (1) (2). se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. fără consimţămantul acestuia. timpul nopţii. in scopul de a şi-l insuşi drept. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. fără drept. .(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică. n cazul in care fapta este săvarşită de o persoană inarmată. psa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Nu constituie infracţiune fapta săvarşită: e către cel care a participat la intalnirea cu persoana vătămată in cadrul căreia au fost surprinse sunetele. deghizată sau travestită. captarea sau inregistrarea de imagini. dacă justifică un interes legitim. . TITLUL II Infracţiuni contra patrimoniului CAPITOLUL I Furtul Furtul 228. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . acă surprinde fapte de interes public. e o persoană mascată. de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea in virtutea profesiei ori funcţiei şi care are ţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje e mai mari decat prejudiciul produs persoanei vătămate. fără drept.

se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor ri. tr-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport. aerian şi componente ale acestora. ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. 229 alin. . benzină. omponente ale reţelelor electrice. precum şi componente loacelor de transport aferente. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează talhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală. e o persoană avand asupra sa o armă. abluri. prin violenţă sau ameninţare. 229. de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii . Sancţionarea tentativei 232.(1) Talhăria săvarşită in următoarele imprejurări: in folosirea unei arme ori substanţe explozive.Faptele prevăzute in prezentul capitol. n violare de domiciliu sau sediu profesional. stalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar. . alarmare ori alertare in caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă publică. Cu pedeapsa prevăzută in alin. in simularea de calităţi oficiale. e o persoană mascată. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau ea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea. Talhăria săvarşită in condiţiile art. . CAPITOLUL II Talhăria şi pirateria Talhăria 233. se sancţionează cu pedeapsa zută in art. etan lichid. se seşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. omponente ale sistemelor de irigaţii. 228 sau art. depozite. naval. condensat. precum şi componente de comunicaţii. săvarşite intre membrii de familie. n dispozitiv ori un sistem de semnalizare. motorină. echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii. (3) se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani. rutier.(1) Furtul comis.(1) Furtul care are ca obiect un vehicul. ne ori vagoane-cisternă. rutiere.in violare de domiciliu sau sediu profesional. radiocomunicaţii. Furtul in scop de folosinţă 230. navale sau aeriene caz de dezastru. Talhăria calificată 234. alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte. gazolină. Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabilă 231. de către un minor in paguba tutorelui ori re cel care locuieşte impreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta. precum şi furtul urmat de intrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau inlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. la accidente de cale ferată. săvarşit in scopul de a-l folosi pe nedrept. unuri prin insuşirea cărora se pune in pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice. Pirateria 235. n mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu. deghizată sau travestită. după caz. . timpul nopţii. dacă s-a produs o pagubă. linii.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. Furtul privind următoarele categorii de bunuri: ei. . se pedepsesc numai la plangerea bilă a persoanei vătămate.Furtul săvarşit prin intrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei in stare de inconştienţă sau nţă de a se apăra. . narcotice sau paralizante.

(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă. dispunerea sau folosirea. făţişează datorii inexistente sau prezintă in registrele debitorului. ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau endă. de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al anei juridice debitoare. in alt act sau in situaţia financiară sume nedatorate. .ave aflate in marea liberă. CAPITOLUL III Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii Abuzul de incredere 238. Talhăria sau pirateria urmată de moartea victimei 236. Gestiunea frauduloasă 242. străinează. (1) se sancţionează şi capturarea unei nave aflate in marea liberă sau faptul de a ca. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la şi interzicerea exercitării unor drepturi. in frauda creditorilor: lsifică. . deteriora sau distruge. naufragiul ori eşuarea acesteia. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. . al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă. de către cel căruia i-a fost inţat in baza unui titlu şi cu un anumit scop. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.(1) Fapta persoanei care. Există piraterie şi dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau intre aeronave şi nave. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Bancruta frauduloasă 241. pe nedrept. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu pedeapsa prevăzută in alin. ştiind că nu va putea plăti. . achiziţionează bunuri ori servicii cand o pagubă creditorului. cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia. valori ori bunuri din oniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la sau cu amendă.(1) Fapta debitorului de a instrăina. in scopul de a-şi insuşi incărcătura ei sau de a talhări persoanele la bord. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. in tot sau in parte. in caz de insolvenţă a debitorului. . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. .(1) Insuşirea. .Dacă faptele prevăzute in art. a unui bun mobil al altuia. 233-235 se pedepseşte. . 233-235 au avut ca urmare moartea victimei. ascunde. Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor 239. Bancruta simplă 240.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. de către cel re ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei care. o parte din active se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. prin orice mijloc. intr-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 rmenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă. Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală.(1) Pricinuirea de pagube unei persoane. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea tării unor drepturi. sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. Sancţionarea tentativei 237.

Insuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor 243. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi insuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. nşelăciunea săvarşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. . datorată varstei. (1) şi alin. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el insuşi o infracţiune. ascunderea sau instrăinarea unui bun asigurat iva distrugerii. uzurii. mpăcarea inlătură răspunderea penală. infirmităţii ori relaţiei de dependenţă in care debitorul se află e el. un participant de la o licitaţie publică ori inţelegerea intre panţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . un drept real ori de creanţă de valoare vădit porţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. de lichidatorul averii debitorului sau de un entant sau prepus al acestora. in scopul prevăzut in alin. (1) a fost săvarşită de administratorul judiciar. 241 şi art. Punerea unei persoane in stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe active in scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să e la un drept. Faptele prevăzute in alin. dacă s-a produs o pagubă. Inşelăciunea 244.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art.Fapta de a indepărta. mpăcarea inlătură răspunderea penală. Fapta persoanei care. il face să constituie sau să transmită. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. prin constrangere sau corupere. CAPITOLUL IV Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice Frauda informatică .Cand fapta prevăzută in alin. ajuns din eroare sau in ortuit in posesia făptuitorului. in scopul de a obţine. aducerea in stare de neintrebuinţare.(1) Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă fapte adevărate. (1). pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. (1).(1) Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune el bun ca de al său se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. art. cu ocazia dării cu imprumut de bani sau bunuri. mpăcarea inlătură răspunderea penală. degradarea. in scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o ă. işi cauzează sau agravează leziuni sau vătămări ale produse de un risc asigurat se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. sau nepredarea acestuia in termen de 10 zile din momentul in care a cunoscut că bunul nu ţine. . degradării. Deturnarea licitaţiilor publice 246.(1) Distrugerea. se aplică regulile privind concursul acţiuni. profitand de starea de vădită abilitate a debitorului. 244-247 se pedepseşte. pentru sine sau pentru altul. 239 alin. (2) săvarşite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoarea 2 la 7 ani. . stării de sănătate. pentru sine sau pentru altul. suma asigurată. simulează. Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile 247. depseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Fapta creditorului care. Inşelăciunea privind asigurările 245. pierderii sau furtului. Sancţionarea tentativei 248.

in scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau altul. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani rzicerea exercitării unor drepturi. Distrugerea unui inscris sub semnătură privată. Dacă fapta prevăzută in alin. Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate in mod fraudulos 251. . . săvarşită prin incendiere.249. dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute in alin. (1). se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare a unui bun.Introducerea. in cazul in care fapta este săvarşită prin incendiere. (4) se pedepseşte. dacă prin aceasta s-a produs o pagubă. Distrugerea din culpă 255. explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă e natură să pună in pericol alte persoane sau bunuri. restricţionarea accesului la aceste date ori dicarea in orice mod a funcţionării unui sistem informatic. Distrugerea calificată 254. Dispoziţiile prevăzute in alin. Distrugerea. incărcare sau descărcare a unui instrument de monedă onică ori de transfer de fonduri. a unui instrument de plată electronică sau a r de identificare care permit utilizarea acestuia. cunoscand că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat ilizat fără consimţămantul titularului său. care aparţine in tot sau in parte altei persoane şi serveşte la dovedirea rept de natură patrimonială. se pedepseşte cu inchisoarea de 7 ani. Tentativa faptelor prevăzute in alin. fără consimţămantul titularului. pedeapsa este inchisoarea de la 5 ani. modificarea sau ştergerea de date informatice. a unui bun.(1) Dacă faptele prevăzute in art. degradarea ori aducerea in stare de neintrebuinţare. precum şi inlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. prin utilizarea orizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare. in vederea efectuării uneia dintre iunile prevăzute in alin. . CAPITOLUL V Distrugerea şi tulburarea de posesie Distrugerea 253. Dezastrul constă in distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări. prin utilizarea.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Pentru faptele prevăzute in alin. (1) priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul cultural. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute in alin. (3) şi alin.(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar. explozie ori prin alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună in pericol alte persoane sau bunuri. degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare a unui bun aparţinand altuia ori impiedicarea măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Distrugerea. .(1) Distrugerea. (2) acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei ate. din culpă. Sancţionarea tentativei 252. Efectuarea de operaţiuni financiare in mod fraudulos 250. (4) se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului. chiar dacă acesta ne făptuitorului. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. (1) şi alin. . (1). se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. instalaţii sau onente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. . echipamente. cunoscand că este ată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. (1). .(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar. 253 au avut ca urmare un dezastru. incărcare sau descărcare a unui instrument de monedă onică ori de transfer de fonduri. (3) şi alin.

aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu sau in ră cu exercitarea acestor atribuţii. dacă privesc un membru de familie al onarului public. . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . . (2) se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Tulburarea de posesie 256.(1) Inlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. . in intregime sau in parte. ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Ocuparea. . (2) au fost săvarşite de o persoană care poartă. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. (1)-(3).(1) Sustragerea ori distrugerea unui inscris care se află in păstrarea ori in deţinerea unei persoane dintre cele zute in art. Sustragerea de sub sechestru 261.(1) Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat. Faptele prevăzute in alin. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise in condiţiile alin. in legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. fără drept. Dacă faptele prevăzute in alin. . se onează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. 175 alin. 176 sau art. Dacă fapta a fost săvarşită de custode. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă să exercite o funcţie ce implică exerciţiul ăţii de stat. uniforme sau e distinctive ale unei autorităţi publice. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri 259. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. insoţită sau urmată de nirea vreunui act legat de acea calitate.Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru. a unui imobil aflat in posesia altuia se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu dă. comise asupra unui poliţist sau jandarm. (2). prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau utarea semnelor de hotar. TITLUL III Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat CAPITOLUL I Infracţiuni contra autorităţii Ultrajul 257. aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu sau in legătură cu exercitarea acestor ii. ale cărei limite speciale se majorează cu o . . Ruperea de sigilii 260. după ce a pierdut acest drept conform legii. fără drept. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. (1) sau alin.(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unui funcţionar public care indeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de i asupra bunurilor acestuia. limitele speciale ale pedepsei se ează cu o treime. vătămarea ală. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvarşite impotriva unui funcţionar public care indeplineşte o e ce implică exerciţiul autorităţii de stat. in scop de intimidare sau de răzbunare. Dacă fapta este săvarşită de un funcţionar public in exercitarea atribuţiilor de serviciu.(1) Ameninţarea săvarşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă. Tentativa se pedepseşte. Uzurparea de calităţi oficiale 258. lovirea sau alte violenţe. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani. ale cărei se majorează cu jumătate.

se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. . Cand faptele prevăzute in alin. . călăuzirea. rămanerea ilegală pe teritoriul Romaniei a unei persoane. in supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante. (1) şi alin. integritatea sau sănătatea migrantului. transferarea sau adăpostirea unei persoane. Facilitarea şederii ilegale in Romania 264.(1) Fapta persoanei care facilitează. indrumarea. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. prin orice mijloace.Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente. inainte de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva unei persoane pentru şirea faptei nedenunţate. Nu se pedepseşte persoana care. TITLUL IV Infracţiuni contra infăptuirii justiţiei Nedenunţarea 266. un folos patrimonial. Cand fapta a fost săvarşită: scopul de a obţine. psa este inchisoarea de la unu la 5 ani. nu se pedepseşte. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. a inlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. Dacă fapta prevăzută in alin. (1). CAPITOLUL II Infracţiuni privind frontiera de stat Trecerea frauduloasă a frontierei de stat 262. de către străinul faţă de care s-a măsura indepărtării de pe teritoriul Romaniei ori a fost dispusă interzicerea dreptului de şedere. . . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. săvarşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori. se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. ve de libertate. (1) a fost săvarşită: scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative. Traficul de migranţi 263. direct sau indirect.(1) Racolarea. Sustragerea de la măsurile de indepărtare de pe teritoriul Romaniei 265. Cand fapta a fost săvarşită: scopul de a obţine. Tentativa se pedepseşte.(1) Fapta persoanei care. e către un funcţionar public aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu. Nedenunţarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte.(1) Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a Romaniei se pedepseşte cu inchisoare de ni la 3 ani sau cu amendă. e speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. in scopul i frauduloase a frontierei de stat a Romaniei. luand cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau avut ca urmare moartea unei persoane. . incunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care. ă a unei infracţiuni de trafic de persoane.Dacă fapta a fost săvarşită de custode. Fapta prevăzută in alin. (2) sunt săvarşite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul Romaniei. care nu are cetăţenia romană şi nici domiciliul in nia. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. de minori sau de migranţi. Tentativa se pedepseşte. transportarea. Dacă mijlocul folosit uie prin el insuşi o infracţiune. e către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de şedere in ţară. in mijloace care pun in pericol viaţa. . chiar după punerea in mişcare unii penale. direct sau indirect. un folos patrimonial. nu inştiinţează de indată autorităţile se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la sau cu amendă.

fără drept. . săvarşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia. intr-o cauză penală. luand cunoştinţă de săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală in legătură cu ul in cadrul căruia işi indeplineşte sarcinile. un act procedural. plangerea sau probele sunt nereale. care i-au fost solicitate in mod explicit. pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. . Nu se pedepseşte persoana care a săvarşit inducerea in eroare a organelor judiciare. dobandirea. Dispoziţiile alin. civilă sau in orice altă procedură in care se ascultă martori.(1) Sesizarea penală. face ţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie in legătură cu faptele sau imprejurările esenţiale cu privire la care este intrebat se . instanţei sau judecătorului sindic. actul de intimidare sau corupere constituie prin el insuşi o infracţiune. să nu dea declaraţii. se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. Obstrucţionarea justiţiei 271. rea sau de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plangerea ori s-au s probele. omite sesizarea de indată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Fapta martorului care. . in condiţiile legii. de către o persoană care fie a cut. inscrisurile sau bunurile deţinute. Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită de autor. fuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală. tragerii la ndere penală. să dea declaraţii mincinoase ori să nu te probe. in scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori şirea acesteia de către o anumită persoană.(1) Funcţionarul public care. fie a prevăzut din imprejurările concrete că acesta provine din săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală.(1) Incercarea de a determina sau determinarea unei persoane. să işi retragă declaraţiile. Tăinuirea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. transformarea ori inlesnirea valorificării unui bun. aţiile. Producerea sau ticluirea de probe nereale. Mărturia mincinoasă 273. Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită de autor. .Omisiunea sesizării 267. cunoscand că aceasta este nereală. prin angere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. intervenită in cazul infracţiunilor care acţiunea penală se pune in mişcare la plangere prealabilă sau pentru care intervine impăcarea.(1) Persoana care. indiferent de calitatea acesteia. executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani u amendă. intr-o cauză penală. in condiţiile legii. organul de urmărire sau instanţa să efectueze.(1) Primirea. fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: mpiedică. . cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală egătură cu săvarşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană. Nu constituie infracţiune inţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată. inainte de reţinerea. Cand fapta este săvarşită din culpă. că denunţul. dacă declară. se seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. in vederea soluţionării auze.(1) Ajutorul dat făptuitorului in scopul impiedicării sau ingreunării cercetărilor intr-o cauză penală. Inducerea in eroare a organelor judiciare 268. Favorizarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. Favorizarea făptuitorului 269. . (1) nu se aplică in cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează obiectul sului penal. . chiar cunoaşte natura acesteia. in tot sau in parte. făcută prin denunţ sau plangere. datele. Influenţarea declaraţiilor 272. prin corupere. să sizeze organele de urmărire penală. civilă sau in orice altă procedură judiciară. Tăinuirea 270.

timpul. in scopul de a le influenţa sau intimida. Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unui judecător sau procuror ori impotriva bunurilor acestuia. e o persoană care intocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret. locul. ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. distrugerea.Intrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene.Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia. Presiuni asupra justiţiei 276. . . a dat declaraţii ori a prezentat probe intr-o cauză penală. 273. de mijloace de probă sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauză penală. ca urmare a iei mincinoase. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. lovirea sau alte violenţe. inainte de a se dispune o de netrimitere in judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei. in legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. să ajungă la destinatar. pe durata unei proceduri judiciare in curs. . Autorul nu se pedepseşte dacă işi retrage mărturia. săvarşite impotriva unui judecător sau procuror aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu. emis re un organ judiciar sau adresat acestuia. ca un inscris necesar soluţionării unei cauze. face declaraţii publice nereale referitoare la şirea. de către judecător sau de organele de urmărire penală. . de către un martor. de către o ană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară in faţa instanţei. ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. . Incălcarea solemnităţii şedinţei 278. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. in orice alt mod. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează impiedicarea. pe motiv că a sesizat ele de urmărire penală. Dezvăluirea. de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea in a funcţiei. vătămarea corporală. pul de a impiedica aflarea adevărului intr-o procedură judiciară. de informaţii dintr-o cauză penală. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. de informaţii confidenţiale privind data. dacă prin aceasta poate fi ingreunată sau impiedicată urmărirea penală. e un investigator sub acoperire. se pedepseşte cu inchisoare de la o a 3 luni sau cu amendă.seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de ea in virtutea funcţiei.(1) Ameninţarea. Compromiterea intereselor justiţiei 277. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori l. fără drept. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea iune. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 2 ani sau cu amendă. ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de inscrisuri. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri 275. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la sau cu amendă. fără drept. in scop de intimidare sau bunare. Ultrajul judiciar 279. legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori inchisoarea de 10 ani sau mai mare se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. . in cauzele penale inainte de reţinere. civilă sau in orice altă procedură dintre revăzute in art. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei 274. Dezvăluirea. se sancţionează cu pedeapsa zută de lege pentru acea infracţiune. a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave de instrumentarea respectivei cauze. expert sau interpret. de natură să perturbe activitatea instanţei. arestare sau de punerea in re a acţiunii penale ori in alte cauze inainte de a se fi pronunţat o hotărare sau de a se fi dat o altă soluţie. ale cărei limite speciale se ează cu o treime. reţinerea. atunci cand această cţie este impusă de legea de procedură penală. fără drept. . Mărturia mincinoasă săvarşită: e un martor cu identitate protejată ori aflat in Programul de protecţie a martorilor.Fapta persoanei care. Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activităţi vădit ilegale comise de autorităţi cauză penală.(1) Divulgarea. modul sau mijloacele prin care ză să se administreze o probă.(1) Sustragerea.

(2). deţinere ori in executarea măsuri de siguranţă sau educative. fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul. Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării repturi. de către un organ de cercetare penală. pentru a o determina să dea ori să nu dea aţii. Supunerea la rele tratamente 281. dacă privesc un membru de familie al ătorului sau al procurorului. Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor sancţiuni unt ocazionate de ele. de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a in judecată o persoană. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. de litate politică internă sau de orice altă stare de excepţie. Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de reţinere. (1) se pedepseşte. un procuror sau un judecător. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea. . . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. nu fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice. Dispoziţiile alin. Dacă fapta prevăzută in alin. Asistenţa şi reprezentarea neloială 284. un procuror sau un judecător. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Cercetarea abuzivă 280.Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise in condiţiile alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală. nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. . Tentativa la infracţiunea prevăzută in alin. Represiunea nedreaptă 283.(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse. măsuri de siguranţă sau educative in alt mod decat cel zut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa ţie publică. Reţinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. in inţelegere frauduloasă cu o persoană cu se contrare in aceeaşi cauză. Nicio imprejurare excepţională. .(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care. vatămă interesele clientului sau ale anei reprezentate se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane. ştiind că este nevinovată.(1) Fapta de a pune in mişcare acţiunea penală. Tortura 282. De asemenea. oricare ar fi ea. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării repturi. in scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale.(1) Intrebuinţarea de promisiuni. falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de are penală. (1)-(3) se aplică in mod corespunzător şi faptelor comise impotriva unui avocat in legătură cu exercitarea iei. să dea declaraţii mincinoase ori să işi retragă declaraţiile. scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis. e un motiv bazat pe orice formă de discriminare. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. . ameninţări sau violenţe impotriva unei persoane urmărite sau judecate intr-o penală. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează inţelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane şi un terţ sat de soluţia ce se va pronunţa in cauză. ştiind că este nevinovată. privative de libertate. .(1) Fapta funcţionarului public care indeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei ane care acţionează la instigarea sau cu consimţămantul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane ice suferinţe fizice ori psihice: scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii.

Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului educativ centrului de detenţie ori prin neprezentarea după expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. de către o persoană care avea indatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat. de către mandatar sau administrator. . (2) se pedepseşte. fuzul organului de executare de a pune in aplicare o hotărare judecătorească. in tot sau in parte. nei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu psa inchisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă se sancţionează cu inchisoarea de la 2 la şi interzicerea exercitării unor drepturi. Nerespectarea hotărarilor judecătoreşti 287. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. de către persoana fizică faţă de care s-au dispus aceste sancţiuni. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. . Neexecutarea. . un imobil deţinut in baza unei hotărari judecătoreşti. săvarşită din culpă. două sau mai multor persoane in aceeaşi imprejurare. (2) sunt săvarşite de o persoană care avea indatorirea de a-l păzi pe cel reţinut eţinut. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare. substanţe narcotice sau paralizante. Pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării unor drepturi. arme. d)-g). Cand evadarea este săvarşită prin folosire de violenţe sau arme. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 108 lit. ărăsirea. se seşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani.(1) Nerespectarea unei hotărari judecătoreşti săvarşită prin: mpotrivirea la executare. de către cel ii este opozabilă hotărarea.(1) Inlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. nlesnirea evadării: ăvarşită prin folosire de violenţe. TITLUL V Infracţiuni de corupţie şi de serviciu CAPITOLUL I Infracţiuni de corupţie . prin care este obligat să indeplinească un t act. Neexecutarea sancţiunilor penale 288. . plata. fără autorizare. c). respectarea hotărarilor judecătoreşti privind stabilirea. eexecutarea hotărarii judecătoreşti privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate atorului de către partea interesată. nlesnirea evadării. de către persoana condamnată. a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre revăzute in art. mpiedicarea unei persoane de a folosi. Dacă faptele prevăzute in alin. b) şi lit.Evadarea 285. la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in de libertate. acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Inlesnirea evadării 286. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. fuzul de a sprijini organul de executare in punerea in aplicare a hotărarii. aflat in exteriorul locului de deţinere. (1) şi alin. 141 se pedepseşte cu amendă.(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a ii de siguranţă prevăzute in art. Se consideră evadare: eprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere. eexecutarea hotărarii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea in muncă a unui salariat.(1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. n cazul faptelor prevăzute in lit. actualizarea şi recalcularea pensiilor. de către persoanele care au această obligaţie m legii. a locului de muncă. (1)-(3) se pedepseşte. (1) şi alin.

săvarşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar şi care promite că il va determina pe acesta să indeplinească. .(1) Promisiunea. săvarşită de una dintre persoanele prevăzute in art. unei persoane care are influenţă să să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public. constituie infracţiune numai este comisă in legătură cu neindeplinirea. oferirea sau darea de bani ori alte foloase. Banii. direct sau indirect. valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării. prin tratatele internaţionale la . iar cand acestea nu se mai găsesc. valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării. se ne confiscarea prin echivalent. pentru sine sau pentru altul. Traficul de influenţă 291. să urgenteze ori să intarzie indeplinirea unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau să indeplinească un ntrar acestor indatoriri. ent dacă procedura arbitrală se desfăşoară in baza legii romane ori in baza unei alte legi. Fapte săvarşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau in legătură cu aceştia 293.Prevederile prezentului capitol se aplică in privinţa următoarelor persoane.(1) Promisiunea. neindeplinirea ori erea indeplinirii unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau in legătură cu indeplinirea unui act contrar acestor riri. să nu indeplinească. se pedepseşte hisoarea de la 2 la 7 ani. intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legătură ctuarea unui act contrar acestor indatoriri. pe baza unui acord de arbitraj. primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase. se dispune carea prin echivalent. (3). Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai inainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la ta. direct sau indirect. Banii. . iar cand acestea nu se mai găsesc. valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării. (1). in legătură cu indeplinirea. să urgenteze ori să intarzie nirea unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau să indeplinească un act contrar acestor indatoriri. Fapte săvarşite de către funcţionari străini sau in legătură cu aceştia 294. Cumpărarea de influenţă 292.Dispoziţiile art. valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării. pentru sine sau altul. . 290 se aplică in mod corespunzător şi persoanelor care. iar cand acestea nu se mai găsesc. Banii. se dispune carea prin echivalent. iar dacă acestea nu se mai găsesc. in condiţiile arătate in art. valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat. să nu nească. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de cita profesia sau activitatea in executarea căreia a săvarşit fapta. Darea de mită 290. Banii. dacă au fost date după denunţul prevăzut in alin. dacă. dacă acestea au fost date in cazul prevăzut in 2) sau date după denunţul prevăzut in alin. direct sau indirect. Banii. pretinde ori primeşte bani sau loase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. 289. valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat. (1) nu constituie infracţiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de către cel luat mita. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai inainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la ta. Fapta prevăzută in alin. (2). Banii. 289 şi art. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani. Fapta prevăzută in alin. hemate să pronunţe o hotărare cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. pentru a-l determina pe acesta să indeplinească. 175 alin.Luarea de mită 289. .(1) Pretinderea. . se ne confiscarea prin echivalent. oferirea sau darea de bani sau alte foloase.(1) Fapta funcţionarului public care.

in exercitarea atribuţiilor de serviciu.(1) Fapta funcţionarului public care. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. naţionalitate. ce decurge din funcţia deţinută. Uzurparea funcţiei . (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege acea infracţiune. ersoanelor care exercită funcţii juridice in cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţă este acceptată de nia. in exercitarea atribuţiilor de serviciu.(1) Fapta funcţionarului public care. orientare sexuală. in cadrul Comunităţilor Europene.(1) Intrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu se seşte cu inchisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. . limbă. avere. in interesul său ori pentru altul. embrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin. apartenenţă politică. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau atea in executarea căreia a săvarşit fapta. precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe. embrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care Romania este parte. religie. folosirea sau traficarea de către un funcţionar public. ncţionarilor sau persoanelor care işi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care tă atribuţii similare. Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o e de autoritate ori de superioritate asupra victimei. in scopul de a indeplini. CAPITOLUL II Infracţiuni de serviciu Delapidarea 295. a nu indeplini. . sex. .Incălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei indatoriri de serviciu. ingrădeşte tarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă. e etnică. ncţionarilor unui stat străin. boală cronică tagioasă sau infecţie HIV/SIDA. varstă. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care. pretinde ori obţine favoruri de sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea in tarea căreia a săvarşit fapta. Neglijenţa in serviciu 298. . nu se dispune altfel: ncţionarilor sau persoanelor care işi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care tă atribuţii similare in cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care Romania este parte. Abuzul in serviciu 297. Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvarşite in condiţiile alin. Purtarea abuzivă 296. prin neindeplinirea acesteia sau prin nirea ei defectuoasă. Folosirea abuzivă a funcţiei in scop sexual 299.Romania este parte. dizabilitate. a urgenta ori a intarzia indeplinirea unui vitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. de bani. nu indeplineşte un act sau il indeplineşte d defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a o funcţie publică. dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale ersoane fizice sau ale unei persoane juridice. Tentativa se pedepseşte. valori te bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.(1) Insuşirea.

(1) Divulgarea. 176. dacă poate activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute in art. Dacă. a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de nicaţii se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane. chiar atunci cand aceasta a fost trimisă deschisă ori a eschisă din greşeală. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu dă. precum lgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe. Neglijenţa in păstrarea informaţiilor 305. indeplineşte un act ce nu intră in atribuţiile sale. a ului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protecţie a martorilor. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. a unor informaţii secrete de stat. 297. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani. . a indeplinit un act ori a participat la luarea ecizii prin care s-a obţinut. dacă prin ta s-a produs una dintre urmările prevăzute in art. alterarea. chiar in cazul in care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau din plare. prezentarea sau transmiterea. pentru soţul său. Divulgarea informaţiilor secrete de stat 303.(1) Fapta funcţionarului public care. se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.300. 304. (1) şi alin. (1) nu se aplică in cazul emiterii. distrugerea sau reţinerea. Deţinerea. către o altă persoană sau către public. (1) şi alin. Divulgarea. . de către cel e cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu. fără drept. fără drept. 303 alin. in afara indatoririlor de serviciu. precum şi neglijenţa care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informaţii se pedepsesc cu oare de la 3 luni la un an sau cu amendă. a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii. 176. sustragerea. care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje e mai mari decat prejudiciul produs persoanei vătămate. fără drept. Nu constituie infracţiune fapta săvarşită: acă făptuitorul surprinde săvarşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvarşirii unei infracţiuni. dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute in art. Dispoziţiile alin. Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice 304. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2). aprobării sau adoptării actelor normative. . de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de u. s-a săvarşit o infracţiune impotriva investigatorului sub acoperire. (2) au fost săvarşite de un funcţionar public care are obligaţia legală de a cta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces. pentru sine. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Fapta funcţionarului public care. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. fără drept. urmare a faptei prevăzute in alin. 176. a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii. de către cel care ia tinţă de acestea. in timpul serviciului. direct sau indirect. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă faptele prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat.(1) Deschiderea. a conţinutului unei rbiri sau comunicări interceptate. a unei corespondenţe adresate altuia. nterceptarea. fără drept. in exercitarea atribuţiilor de serviciu. pierderea sau sustragerea unui document ce conţine aţii secrete de stat. a unui document ce conţine informaţii secrete de stat. Divulgarea. acă surprinde fapte de interes public. pentru o rudă ori pentru n pană la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncă in ultimii 5 ani n partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in art. dacă au fost săvarşite din culpă. nu se pedepseşte dacă predă de indată documentul la organul sau instituţia emitentă.(1) Neglijenţa care are drept urmare distrugerea. fără drept. fără drept. (1) şi art. care poate afecta activitatea uneia dintre anele juridice prevăzute in art. un folos patrimonial. Violarea secretului corespondenţei 302. că s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii. difuzarea. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea unor drepturi.(1) Divulgarea. Conflictul de interese 301. . . se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea. o nare de orice natură in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute in art. . . timbre sau de alte valori Falsificarea de monede 310.(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. emise de către autorităţile competente. Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 309. cu sau fără o remuneraţie. Tentativa se pedepseşte. 297-301 privitoare la funcţionarii publici se aplică in mod corespunzător şi or săvarşite de către sau in legătură cu persoanele care exercită. cărţi poştale sau cupoane răspuns aţional se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Falsificarea de timbre sau efecte poştale 312.(1) Falsificarea de timbre de orice fel. . (1) priveşte un instrument de plată electronică. 289-292 şi ale art. art. (2) sau in cadrul oricărei ane juridice.(1) Dispoziţiile art. plicuri poştale. . inexacte ori incomplete. a destinaţiei fondurilor nite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. art. mărci poştale. art. 306 sau art. 298. Tentativa se pedepseşte. 300. Dacă fapta prevăzută in alin. dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a or fonduri. 295. Tentativa se pedepseşte. permanent sau temporar. Tentativa se pedepseşte. Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată 311. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede. . Punerea in circulaţie de valori falsificate .(1) Falsificarea de titluri de credit. n acest caz. art. 304. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. . TITLUL VI Infracţiuni de fals CAPITOLUL I Falsificarea de monede. pentru primirea aprobărilor sau iilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice. titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori asemănătoare se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . fără respectarea prevederilor legale. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani rzicerea exercitării unor drepturi. Tentativa se pedepseşte. 307 au produs cinţe deosebit de grave. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. 303. inainte de ea oficială in circulaţie a acesteia.Dacă faptele prevăzute in art.Obţinerea ilegală de fonduri 306. art. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii e. fără respectarea prevederilor legale. 175 alin. art. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane 308.(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea tării unor drepturi. 297. Deturnarea de fonduri 307.

ulterior in posesia acesteia. . primirea.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi in cazul cand infracţiunea priveşte monede. . 312 se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 Fabricarea. cu area condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora. primirea. . Emiterea frauduloasă de monedă 315. (1) se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Repunerea in circulaţie a uneia dintre valorile prevăzute in art. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea in circulaţie a monedei confecţionate in condiţiile alin.313. deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la area valorilor sau titlurilor prevăzute in art. (2) se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. cu scopul de a servi la area instrumentelor de plată electronică. 310. Deţinerea de instrumente in vederea falsificării de valori 314. (1) sau alin. după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute in alin. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost se. a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decat cele zute in alin. timbre. (2). de către o persoană care a constatat. predă instrumentele sau materialele deţinute ăţilor judiciare ori incunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor. Tentativa se pedepseşte. 310-312.(1) Punerea in circulaţie a valorilor falsificate prevăzute in art. 311 alin. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Nu se pedepseşte persoana care. (1). 317 se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu dă. Tentativa se pedepseşte. ale cărei limite speciale se reduc la jumătate. 310-312. 310-312. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare are au fost produse. 175 alin.(1) Falsificarea unui sigiliu.(1) Fabricarea. inclusiv hardware sau software. precum şi ea. că este falsificată.(1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop. in vederea punerii lor in circulaţie. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. Punerea in circulaţie a valorilor falsificate prevăzute in art. (1) şi art. săvarşită de către autor sau un participant la iunea de falsificare. titluri de e ori instrumente de plată emise in străinătate. art. deţinerea sau miterea acestora. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea sificare prin care au fost produse. inainte de perirea acestora şi inainte de a se fi trecut la săvarşirea faptei de falsificare. Folosirea instrumentelor false 318. deţinerea sau transmiterea acesteia. Falsificarea de valori străine 316.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi atunci cand fapta priveşte instrumente de autentificare sau de re folosite de autorităţile unui stat străin. . Falsificarea de instrumente de autentificare străine 319.Folosirea instrumentelor false prevăzute in art. in vederea punerii ei in circulaţie. . a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele zute in art. Falsificarea unui sigiliu. . precum şi primirea. CAPITOLUL II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare Falsificarea de instrumente oficiale 317. 176 sau persoanele fizice menţionate in art. deţinerea sau transmiterea de echipamente.

175 sau unei unităţi e aceasta işi desfăşoară activitatea in vederea producerii unei consecinţe juridice. tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice. Falsificarea unei inregistrări tehnice 324. in mod automat. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . date informatice ori de a restricţiona.Folosirea unui inscris oficial ori sub semnătură privată. in vederea producerii unei consecinţe e. in vederea producerii unei cinţe juridice. . alterare ori prin determinarea atestării unor imprejurări espunzătoare adevărului sau omisiunea inregistrării unor date sau imprejurări. Falsul intelectual 321. şi cu inchisoare 3 luni la 2 ani sau cu amendă. in vederea producerii unei cinţe juridice. pentru sine sau pentru altul. greutăţi. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe. Tentativa se pedepseşte. de către un funcţionar public aflat in exercitarea iilor de serviciu.(1) Falsificarea unei inregistrări tehnice prin contrafacere. prin atestarea unor fapte sau imprejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a unele date sau imprejurări. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele. in tot sau in parte. dacă a fost urmată de folosirea de către or a inregistrării ori de incredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire. fără drept. in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinţe e. ăptuitorul foloseşte inscrisul falsificat ori il incredinţează altei persoane spre folosire.CAPITOLUL III Falsuri in inscrisuri Falsul material in inscrisuri oficiale 320. rezultand date necorespunzătoare adevărului.Fapta de a introduce. se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . atunci potrivit legii ori imprejurărilor. Tentativa se pedepseşte. prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. . prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care este ată a proba un anumit fapt. in vederea producerii de consecinţe juridice. se pedepseşte cu inchisoare de ni la 2 ani sau cu amendă. in sensul prezentului articol. (1).(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.Declararea necorespunzătoare a adevărului. de să producă consecinţe juridice. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . cand inscrisul este sub semnătură privată.(1) Falsificarea unui inscris oficial. modifica sau şterge. fără drept. Falsul prevăzut in alin. accesul la e date. cunoscand că este fals. Tentativa se pedepseşte.(1) Falsificarea unui inscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute in art. Falsul in declaraţii 326. . Uzul de fals 323. cand inscrisul este oficial. săvarşit de un funcţionar public in exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Falsul in inscrisuri sub semnătură privată 322. măsuri ori a desfăşurării veniment. se inţelege atestarea unei valori. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei inregistrări tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinţe e. realizată. Falsul informatic 325. făcută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 320 sau art. Falsul privind identitatea . 321. Prin inregistrare tehnică.

175 sau transmisă unei unităţi in care aceasta işi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a ct ce serveşte la identificare. de către angajaţii care nează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport. a materialului rulant. Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată.327. in orice mod şi sub orice formă. intervenţie sau manevră pe calea ferată. Distrugerea sau semnalizarea falsă 332. in vederea producerii unei consecinţe juridice. dacă prin aceasta se pune in l siguranţa mijloacelor de transport. din culpă.(1) Distrugerea. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe 331. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ncredinţarea unui act ce serveşte la identificare. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvarşirea de acte de semnalizare falsă sau săvarşirea oricăror acte care pot . Cand prezentarea s-a făcut prin intrebuinţarea identităţii reale a unei persoane. . pentru sine ori pentru altul. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. TITLUL VII Infracţiuni contra siguranţei publice CAPITOLUL I Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă 329. intervenţie sau manevră pe calea ferată.(1) Părăsirea postului. intervenţie sau manevră.(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează ructura feroviară ori ai operatorilor de transport. pedeapsa este inchisoarea de 10 ani şi interzicerea unor drepturi. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa circulaţiei or mijloace. legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei celor de transport. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la sau cu amendă. Cand faptele prevăzute in alin. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă din culpă 330. . făcută unei persoane cele prevăzute in art. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. intervenţie sau manevră pe calea ferată. degradarea ori aducerea in stare de neintrebuinţare a liniei de cale ferată. intervenţie sau manevră. (1) şi alin. . care are o imbibaţie alcoolică de peste /l alcool pur in sange ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive. intervenţie sau manevră pe calea ferată. legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat.(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. vră sau intervenţie pe calea ferată. a ţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare. Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa mijloacelor de transport.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi atunci cand fapta priveşte acte emise de o autoritate etentă a unui stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care Romania este parte sau aţii ori o identitate asumate in faţa acesteia. se seşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată.(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane. . pentru a induce sau ţine in eroare un funcţionar public. precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii are ori aşezarea de obstacole pe linia ferată. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa ţiei mijloacelor de transport. . Infracţiuni de fals comise in legătură cu autoritatea unui stat străin 328. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează indeplinirea indatoririlor de serviciu de către un angajat avand atribuţii privind nţa circulaţiei mijloacelor de transport.

(2) se pedepseşte. dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată. pedeapsa este inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. la momentul prelevării mostrelor biologice. . Accidentul de cale ferată 333. (1) şi alin. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 337. de a se supune prelevării de mostre ce necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. aflat in timpul şurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.e in eroare personalul care asigură circulaţia mijloacelor de transport. manevră.(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă s de conducere se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. care nu are drept de circulaţie in nia. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. (1) şi alin. Dacă persoana aflată in una dintre situaţiile prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. . (1)-(3) sunt săvarşite din culpă. . manevră sau intervenţie pe calea ferată in timpul tării serviciului.80 g/l pur in sange se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. .Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului nducere ori a instructorului auto.Accidentul de cale ferată constă in distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport. (1) şi alin. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 335. ort de substanţe sau produse periculoase ori se află in procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea sului de conducere sau in timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. . are o imbibaţie alcoolică de peste 0. aflat in procesul de instruire. CAPITOLUL II Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice Punerea in circulaţie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat 334. care conduce un l pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere. potrivit legii. intreţinere sau intervenţie pe ferată. Dacă faptele prevăzute in alin. materialului rulant stalaţiilor de cale ferată in cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport. (1) sau alin. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana.(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului nducere de către o persoană care. Cand faptele prevăzute in alin. Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu număr fals de inmatriculare sau inregistrare se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive. (2) efectuează transport public de persoane. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată. sau a examinatorului autorităţii competente.(1) Punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neinmatriculat einregistrat. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care incredinţează un vehicul pentru care legea prevede tivitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se una dintre situaţiile prevăzute in alin. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe 336. . Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de cere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost ndată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani u amendă. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de iculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat. psa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. Punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de iculare sau inregistrare se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (3) se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau . epararea autovehiculelor. dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa ţiei. Amplasarea unor construcţii. . se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. . fără a fi indeplinite condiţiile zute de lege. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor 340. remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către anele care au asemenea atribuţii. fără autorizaţie eliberată de ăţile competente. ori de către examinatorul ăţii competente. Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la u calea ferată se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea tăţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane. fără autorizaţie de construcţie eliberată in condiţiile legii ori cu incălcarea ilor stabilite in autorizaţie. Dacă. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. fără autorizaţie de construcţie eliberată in ile legii ori cu incălcarea condiţiilor stabilite in autorizaţie. transportă el insuşi persoanele rănite la cea mai apropiată e sanitară in măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi ul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului cand: urma accidentului s-au produs doar pagube materiale. aflat in procesul de instruire.(1) Indeplinirea defectuoasă sau neindeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a ehiculelor. (2) au fost săvarşite din culpă. ctima părăseşte locul faptei. iar dacă s-a s moartea uneia sau mai multor persoane. . . Cu pedeapsa prevăzută in alin. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o . in vederea intocmirii documentelor de atare. consemnate intr-un registru special. (1). pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. de natură să inducă in eroare participanţii la trafic ori să ingreuneze circulaţia pe drumul public se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. at intr-un accident de circulaţie.(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. iar după terminarea misiunii se tă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul. onducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de indată poliţia.(1) Părăsirea locului accidentului.Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia 338. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care ingreunează sau impiedică circulaţia pe drumul dacă se pune in pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la ăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanţe loase se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. panouri sau reclame publicitare in zona drumului. dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus in pericol siguranţa circulaţiei pe rile publice. remorcilor.(1) Efectuarea unor lucrări de construire. Participarea in calitate de conducător de vehicul la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu oare de la 3 luni la un an sau cu amendă. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de Impiedicarea sau ingreunarea circulaţiei pe drumurile publice 339. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. tramvaielor sau mopedelor avand urme de accident. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ntului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor ane. aflat in timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. in lipsa altor mijloace de transport. (1) şi alin. onducătorul vehiculului. modernizare sau reabilitare a drumului public ori de ajare a accesului rutier la drumul public. Efectuarea de lucrări neautorizate in zona drumului public 341. Dacă faptele prevăzute in alin. dacă se inapoiază imediat l accidentului. modificare. fără incuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. urmare a faptei prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea ivă este insoţită de materiale de iniţiere. Dacă faptele prevăzute in alin. Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani şi cerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. . confecţionarea. prelucrarea. folosirea. (1) şi alin. (1) şi alin. . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1) şi alin. pedeapsa nchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2). fără drept.(1) Producerea.tantul unei lucrări pe partea carosabilă. . fără drept.(1) Deţinerea. in sediul autorităţilor publice. expunerea. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. nismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale. (1) şi alin. modificarea. n cazul in care faptele prevăzute in alin. CAPITOLUL III Nerespectarea regimului armelor. care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lor pe drumurile publice. Dacă faptele prevăzute in alin.(1) Uzul de armă letală sau interzisă. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor ri. Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute in alin. . dispersarea. (2) se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. . deţinerea. precum şi in art. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani. instituţiilor publice sau al altor ane juridice de interes public ori in spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral. Sancţionarea tentativei 347. muniţiilor. depsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(1) Primirea. materialelor nucleare şi al materiilor explozive Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor 342. transportul sau area materialelor nucleare ori a altor materii radioactive. (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri. fără drept. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. (1) şi alin. fără drept. (1) şi alin. mecanisme ori dispozitive ale ora. transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte iuni privind circulaţia acestora. portul.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. 342 alin. art. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale 344. (2). Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive 345. au produs vătămarea corporală a sau mai multor persoane. precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora. cedarea. precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale. (1) şi alin. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Nerespectarea regimului materiilor explozive 346. deţinerea. . a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 u cu amendă. n cazul in care faptele prevăzute in alin. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie. fără drept. experimentarea.Ştergerea sau modificarea. Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu inchisoare de la a un an sau cu amendă. instrăinarea. Uzul de armă fără drept 343. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii. 346 . Portul armelor prevăzute in alin. (3). Cand faptele prevăzute in alin. 345 alin. psa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1) şi alin. se pedepsesc cu oarea de la unu la 5 ani. a muniţiilor. fără drept. fără drept.

Darea de bani cu dobandă.(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate in muncă de către persoana care avea rirea de a lua aceste măsuri.Exercitarea. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Transmiterea. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea ncă. fără drept. (1) se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani. . Fapta prevăzută in alin. nstanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical. Camăta 351. (1) este săvarşită din culpă. . dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnăvire ională.SIDA de către o altă persoană decat cea zută in alin. CAPITOLUL IV Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi 348. dacă a avut ca e răspandirea unei asemenea boli. Dacă prin faptele prevăzute in alin. . .(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase. (2) săvarşite din culpă se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă.(1) Transmiterea unei boli venerice. Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in muncă 349. dacă legea specială prevede că săvarşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii e. (1) săvarşită din culpă se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. pedeapsa este inchisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda. a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora in ondiţii decat cele legale. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 . Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in muncă 350.de către o persoană care ştie eră de această boală se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. CAPITOLUL V Infracţiuni contra sănătăţii publice Zădărnicirea combaterii bolilor 352. prin orice mijloace. . prin orice mijloace.SIDA . Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit 354. Contaminarea venerică 353. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea in funcţiune a instalaţiilor. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. de către o persoană care ştie că de o astfel de boală.1) şi alin. . a sindromului imunodeficitar dobandit . prin raport sexual sau alte acte sexuale. a sindromului imunodeficitar dobandit . Faptele prevăzute in alin. (1) şi alin. se pedepseşte cu inchisoarea de la a 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. maşinilor şi utilajelor. anterior eliminării deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută in alin. (1) şi alin. ca indeletnicire. (2) s-a produs moartea victimei. .(1) Transmiterea. (2) se pedepseşte. dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de năvire profesională. de către o persoană neautorizată.

dacă sunt vătămătoare sănătăţii. . la un sistem informatic se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Comercializarea de produse alterate 358.Cand fapta prevăzută in alin. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea in consum de carne sau produse din carne. precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani rzicerea exercitării unor drepturi. . . se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea tării unor drepturi. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. itive sau programe specializate. fără drept. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. (1) a fost săvarşită cu privire la un sistem informatic la care. Prepararea. săvarşită in scopul obţinerii de date informatice. Răspandirea bolilor la animale sau plante 355.(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau ori a dăunătorilor. Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse 357. Infectarea apei 356. (2) se pedepseşte. băuturi ori alte produse falsificate sau uite. alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită. pedeapsa nchisoarea de la 2 la 7 ani.(1) Accesul. provenite din tăieri de le sustrase controlului veterinar. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la Dacă fapta prevăzută in alin. Tentativa se pedepseşte. prin intermediul unor proceduri. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. rea in scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor fără drept. dacă sunt vătămătoare sănătăţii. dacă apa devine dăunătoare sănătăţii oamenilor. deţinerea. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice . se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. . Tentativa se pedepseşte. CAPITOLUL VI Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice Accesul ilegal la un sistem informatic 360. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea tării unor drepturi. (2) a fost săvarşită din culpă. băuturi sau alte produse cunoscand că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate ită. .(1) Vanzarea de alimente.(1) Prepararea. accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori. (1). se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Producerea. dacă a avut ca urmare răspandirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor. iar dacă a t moartea victimei. Vanzarea de medicamente cunoscand că sunt contrafăcute. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. dacă sunt vătămătoare sănătăţii. Fapta prevăzută in alin.(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă. . dacă sunt ătoare sănătăţii ori şi-au pierdut in tot sau in parte eficienţa terapeutică. Traficul de produse sau substanţe toxice 359. lelor sau plantelor. (1) şi alin. oferirea sau expunerea spre vanzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare ăţii se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. Dacă fapta este săvarşită din culpă. oferirea sau expunerea spre vanzare de alimente.

fără drept. importă. Cand infracţiunea care intră in scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe au cu inchisoarea mai mare de 10 ani.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. sub orice formă. fără drept. distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă: spozitive sau programe informatice concepute sau adaptate in scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. carea. Alterarea integrităţii datelor informatice 362. ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice. . a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un informatic. (1) şi alin. in cursul urmăririi penale. a unei parole. se seşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. . coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic. dacă denunţă autorităţilor grupul ional organizat. fără drept. Transferul neautorizat de date informatice 364. Perturbarea funcţionării sistemelor informatice 363. (1)-(3) inlesneşte. limitele speciale . şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date. depseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Dacă persoana care a săvarşit una dintre faptele prevăzute in alin. (2) au fost urmate de săvarşirea unei infracţiuni. fără drept.Fapta de a perturba grav. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor ri. Dacă faptele prevăzute in alin. in săvarşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. in scopul săvarşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. 360-364. . Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute in alin. a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui informatic. TITLUL VIII Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială CAPITOLUL I Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice Constituirea unui grup infracţional organizat 367. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea.(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat. a unui astfel p se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. a unui dispozitiv. se aplică regulile privind rsul de infracţiuni. a unui program informatic. (2). Deţinerea. a unui cod de acces sau a altor date atice dintre cele prevăzute in alin. pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (1). (1) şi alin. aflarea rului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat. ce conţine date informatice care nu sunt publice. 360-364. prin introducerea.Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. .(1) Interceptarea. funcţionarea unui sistem informatic. inainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi inceput săvarşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră pul grupului. transmiterea. produce. . . Sancţionarea tentativei 366. provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează in cadrul unui sistem informatic se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. fără drept.361.(1) Fapta persoanei care.Fapta de a modifica. arole. 64. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice 365. aderarea sau sprijinirea. fără drept.

in public. Incercarea de a determina săvarşirea unei infracţiuni 370. tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani u amendă. de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu inchisoarea de an la 5 ani. . pumnalul. prin orice mijloace. pedeapsa este cea prevăzută de lege acea infracţiune. instituţiilor publice sau r persoane juridice de interes public ori in spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu inchisoare unu la 3 ani sau cu amendă. .(1) Producerea. fără drept.(1) Fapta de a purta fără drept. Pornografia infantilă 374. al obiectelor sau substanţelor prevăzute in alin. (1) in sediul autorităţilor publice. manifestări cultural-sportive. . Prin grup infracţional organizat se inţelege grupul structurat. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. Instigarea publică 368. Portul. verbal. prin violenţe comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau ri grave aduse demnităţii persoanelor. Dacă faptele prevăzute in alin. deţinerea in vederea expunerii sau distribuirii. de materiale pornografice cu minori. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase 372. fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvarşirea s-a instigat.Fapta persoanei care. . a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.Incercarea de a determina o persoană. precum şi punerea la dispoziţie. la ură sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseşte hisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. să comită o infracţiune pentru care legea de pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 u cu amendă.(1) Fapta de a indemna publicul. in scris sau prin orice alte mijloace.Impiedicarea. format din trei sau mai multe persoane. prin constrangere sau corupere. fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea la săvarşirea căreia s-a instigat. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării unor drepturi.Incitarea publicului. in orice mod. prin orice mijloace.depsei se reduc la jumătate. inţepare sau lovire. ubstanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (1) au fost săvarşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor atice. fără drept. la adunări publice. in locuri de distracţie ori agrement sau in mijloace de ort in comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute in alin. (1) se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu dă. in locuri special amenajate şi zate pentru distracţie ori agrement sau in mijloace de transport in comun: uţitul. stocarea. . la adunări publice. prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de . Accesarea. . Impiedicarea desfăşurării unei adunări publice 373. Folosirea. expunerea. Dacă fapta prevăzută in alin. promovarea. constituit pentru o tă perioadă de timp şi pentru a acţiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni. achiziţionarea. să săvarşească infracţiuni se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. uirea. me neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice. Incitarea la ură sau discriminare 369. fără drept. Tulburarea ordinii şi liniştii publice 371. . Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat. manifestări culturalsportive. boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere. (1) este comisă de un funcţionar public.

se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Ultrajul contra bunelor moravuri 375. eplata. Abandonul de familie 378.(1) Incheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani u amendă. Fapta nu se pedepseşte dacă. chiar dacă nu sunt indeplinite ile prevăzute de lege pentru aceasta. cu rea-credinţă. 374. . inculpatul işi indeplineşte obligaţiile. Impiedicarea accesului la invăţămantul general obligatoriu 380. fără consimţămantul celuilalt părinte sau al persoanei i-a fost incredinţat minorul potrivit legii. in mod nejustificat. a pensiei de intreţinere stabilite pe cale judecătorească. . amanarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. săvarşit intre rude in linie directă sau intre fraţi şi surori. Dacă. Persoana necăsătorită care incheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu inchisoare de la la un an sau cu amendă. potrivit legii. alungarea sau lăsarea fără ajutor. faţă de cel indreptăţit la intreţinere. .nicaţii electronice. inculpatul işi indeplineşte obligaţiile. instanţa dispune. Fapta nu se pedepseşte dacă inainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de minor. de către cel condamnat a prestaţiilor periodice e prin hotărare judecătorească. deşi nu prezintă o persoană reală. Dacă pană la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către . inainte de terminarea urmăririi penale. . a dintre următoarele fapte: ărăsirea. cu rea-credinţă. Prin materiale pornografice cu minori se inţelege orice material care prezintă un minor avand un comportament sexual t sau care. pană la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare. a obligaţiei de intreţinere prevăzute de lege. in condiţiile e de părţi sau de către organul competent. expunandu-l la suferinţe fizice sau morale. . in favoarea persoanelor indreptăţite la intreţinere din partea victimei infracţiunii. il retrage mpiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile invăţămantului general obligatoriu se pedepseşte cu inchisoare de la 3 un an sau cu amendă. timp de 3 luni. Incestul 377. un minor şi care. pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. ori săvarşeşte acte de exhibiţionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul.Raportul sexual consimţit. se pedepseşte cu inchisoarea un an la 5 ani. expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală.(1) Reţinerea de către un părinte a copilului său minor. in mod repetat. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea. un minor avand un astfel de comportament.(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost incredinţat. in public.Fapta persoanei care. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. ecat cea la care se referă art. Tentativa se pedepseşte. cu rea-credinţă. caz. . Nerespectarea măsurilor privind incredinţarea minorului 379. eindeplinirea. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. simulează. CAPITOLUL II Infracţiuni contra familiei Bigamia 376. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a incredinţat minorul prin hotărare judecătorească spre re şi educare de a impiedica. in mod credibil.(1) Săvarşirea de către persoana care are obligaţia legală de intreţinere.

de bunuri ori de alte foloase in scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu e o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea tării unor drepturi. prin violenţă sau ameninţare. . Obligarea unei persoane. prin constrangere. prin orice mijloace.(1) Fapta persoanei care votează: ră a avea acest drept. (1) bunurile cu valoare simbolică. căruia ii aparţine.Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea tării unor drepturi. Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe 384. Profanarea prin orice mijloace a unui mormant. a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. organizat potrivit legii. după caz. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. . chiar nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta. prin orice mijloace.(1) Oferirea sau darea de bani. inscripţionate cu insemnele unei iuni politice. . Coruperea alegătorilor 386. distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se seşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. Frauda la vot 387. Atacul. fără drept.instanţa dispune. a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu oarea de la 6 luni la 3 ani.(1) Impiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios. . Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult 382. Nu intră in categoria bunurilor prevăzute in alin. . Profanarea de cadavre sau morminte 383. . aparţinand unui cult religios care este organizat şi funcţionează t legii. să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să indeplinească un act s legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. să indeplinească un act s de cultul.Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult. . CAPITOLUL III Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate Impiedicarea exercitării libertăţii religioase 381. .(1) Sustragerea. amanarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.(1) Impiedicarea. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani u amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane. TITLUL IX Infracţiuni electorale Impiedicarea exercitării drepturilor electorale 385. e două sau mai multe ori. care este organizat şi funcţionează t legii. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapte săvarşite in legătură cu un referendum 392. informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului aţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale 391. . prin: ovocare de război contra ţării sau de inlesnire a ocupaţiei militare străine. . utarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile impotriva securităţii naţionale. pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 u amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. Nerespectarea regimului urnei de vot 390. . ntroducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează inregistrarea ori insumarea rezultatelor te in secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseşte cu inchisoarea de 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui n de vot fals.(1) Deschiderea urnelor.Tipărirea şi utilizarea de date de acces false. servire faţă de o putere sau organizaţie străină. 385-391 se aplică in mod corespunzător şi in cazul faptelor săvarşite cu prilejul unui referendum. ubminare economică. in de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea. . pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date.Fapta cetăţeanului roman de a intra in legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora. Sancţionarea tentativei 393. . accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea ice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu inchisoarea de la unu ni şi interzicerea exercitării unor drepturi. politică sau a capacităţii de apărare a statului. 387-391 se pedepseşte. inainte de ora stabilită pentru inchiderea votării. TITLUL X Infracţiuni contra securităţii naţionale Trădarea 394. . ncredinţarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea eia de către alte persoane sau in alte condiţii decat cele prevăzute de lege se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. .(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă. Frauda la votul electronic 388. suveranitatea sau independenţa statului.in introducerea in urnă a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegător pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 385 şi art. Violarea confidenţialităţii votului 389. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi inscrierea in copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu ază in această listă.Dispoziţiile art.

Trădarea prin ajutarea inamicului 396. . in timp de război: edă teritorii. . .Distrugerea. săvarşite de un cetăţean străin sau apatrid. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea tării unor drepturi.Atentatul săvarşit contra unei colectivităţi prin otrăviri in masă. in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora. 396.Faptele prevăzute in art. in intregime sau in parte.Faptele prevăzute in art. ocură inamicului oameni. săvarşite de un cetăţean străin sau apatrid. degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare. săvarşite de un cetăţean roman. valori sau materiale de orice fel. Inalta trădare 398. aeronave. a instalaţiilor industriale. provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc. se pedepsesc cu inchisoarea de la 10 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepsesc cu inchisoarea 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in ingreunării sau impiedicării exercitării puterii de stat. ntreprinderea de acţiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor săvarşite de mai multe persoane impreună. săvarşite de către Preşedintele Romaniei sau de către un alt membru al iului Suprem de Apărare a Ţării. oraşe. Atentatul contra unei colectivităţi 402. precum şi area ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le şte. incendii orice alt mod.Fapta cetăţeanului roman care. maşini. . edă nave. aparate.Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat 395. poziţii de apărare. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Acţiunile ostile contra statului 399. dacă fapta pune col securitatea naţională. depozite ori instalaţii ale forţelor armate romane sau care servesc apărării.Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora. Atentatul care pune in pericol securitatea naţională 401. dacă se pune in pericol tatea naţională.Faptele prevăzute in art. . prin explozii. se sesc cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . ece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să ască puterea de luptă a forţelor armate romane sau a armatelor aliate. . 394 şi art. 395. Spionajul 400. a căilor de comunicaţie. Actele de diversiune 403. Acţiuni impotriva ordinii constituţionale 397. in schimbării ordinii constituţionale ori al ingreunării sau impiedicării exercitării puterii de stat. constituie infracţiunea de inaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu oare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(1) Acţiunea armată intreprinsă in scopul schimbării ordinii constituţionale ori al ingreunării sau impiedicării tării puterii de stat se pedepseşte cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. a mijloacelor de transport. a mijloacelor de . ptă sau face parte din formaţii de luptă impotriva statului roman sau a aliaţilor săi pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 394-397. . armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului.Atentatul contra vieţii săvarşit impotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică.

Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale 410. (1). a cadrului legal. dacă prin aceasta sunt puse in pericol sau vătămate interesele de stat. ale cărei limite speciale se ează cu jumătate. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. săvarşite in scopul provocării unui război de une impotriva Romaniei sau a unui conflict armat intern.municaţie. in cursul urmăririi . . se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. date sau informaţii false ori de documente falsificate. a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri. Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională 408. luand cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute 394-397. Cauze de reducere a pedepsei 411. . dacă fapta pune in pericol tatea naţională. Constituirea de structuri informative ilegale 409. precum şi răspandirea de ştiri tendenţioase sau inventate. alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in cu o putere străină. Propaganda pentru război 405. .(1) Fapta persoanei care. Compromiterea unor interese de stat 406. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative in scopul culegerii de aţii secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii. . (1). in scopul cării unui război de agresiune. de ştiri.(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat. se pedepseşte cu oarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Deţinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat. se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. 399-403 şi art. Nu se pedepseşte persoana care. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 10 ani. cand caracterul fals al acestora. art.Distrugerea. nfracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale. . chiar după punerea in mişcare unii penale. Comunicarea de informaţii false 404.(1) Propaganda pentru război de agresiune.(1) Atentatul contra vieţii săvarşit impotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de ţie in conformitate cu convenţiile internaţionale. de către cel care le şte datorită atribuţiilor de serviciu. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in alin. prin orice mijloace. incunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care. nu inştiinţează de indată autorităţile se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. aflată in misiune oficială in Romania. săvarşite impotriva unei persoane dintre cele onate in alin. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită.Comunicarea sau răspandirea. sănătăţii sau libertăţii.Iniţierea. 406-409. . . . se pedepseşte cu detenţiune pe au inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Dacă persoana care a săvarşit una dintre infracţiunile prevăzute in prezentul titlu inlesneşte. a inlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor. dacă fapta pune in pericol securitatea ală. se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Nedenunţarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. a construcţiilor. inainte de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva unei persoane pentru şirea faptei nedenunţate. dacă prin aceasta se pune in pericol securitatea naţională. dacă fapta pune in pericol securitatea naţională. Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională 407.

n timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgenţă. pedeapsa pentru fapta prevăzută in alin. (1) şi alin. 395-397. art. .(1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. .(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul titlu se pedepseşte. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea ului. a oricărui militar se pedepseşte cu oare de la unu la 5 ani sau cu amendă. a serviciului sau a oricărui alt loc in care acesta trebuia să se afle se seşte cu inchisoarea de la 3 luni la un an. . TITLUL XI Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate CAPITOLUL I Infracţiuni săvarşite de militari Absenţa nejustificată 413. care depăşeşte 3 zile. (2) se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Faptele prevăzute in alin. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă se sesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. Faptele prevăzute in alin. Incălcarea consemnului 415.(1) Incălcarea regulilor serviciului de pază. n timp de război. . vand asupra sa o armă militară. care a depăşit 4 ore. dezertarea oricărui militar unitate sau serviciu care a depăşit 24 de ore se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. 401-403. precum şi luarea de măsuri in vederea erii infracţiunilor prevăzute in art. (2) săvarşite in timp de război. . in timp de război. Dezertarea săvarşită in următoarele imprejurări: e doi sau mai mulţi militari impreună. art. Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă de către orice militar se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. Părăsirea postului sau comenzii 416.(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 u cu amendă. iar dacă au fost săvarşite in timp de . aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor. insoţire sau de securitate se pedepseşte cu inchisoare de la a 3 ani sau cu amendă.e. . (1) este oarea de la 2 la 7 ani. intervenţie.(1) Părăsirea de către militar a postului. se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau endă. ncălcarea consemnului de către santinela aflată in post la depozitele de armament. dar nu mai mult de 24 . . Dezertarea 414. muniţii sau alte materiale explozive alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (1) şi alin. Sancţionarea tentativei 412. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. timpul misiunilor la care participă in afara teritoriului statului roman. Insubordonarea 417. limitele speciale ale pedepsei se la jumătate. 408 şi art.Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu.

Părăsirea navei 424. se pedepseşte enţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Părăsirea campului de luptă sau refuzul de a acţiona. distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace are pentru purtarea războiului. precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei. lăsarea in mainile ului. iar dacă a avut ca urmare un dezastru.(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat. Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi lovirea săvarşită de către superior sau şef impotriva inferiorului sau a donatului. inainte de a-şi fi exercitat pană la capăt ririle de serviciu. . atunci cand superiorul sau şeful se află rcitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in legătură cu aceste atribuţii.Constrangerea superiorului 418. (1) şi alin. pe durata stării de asediu sau a stării de ă. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. ori predarea in captivitate sau şirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de a 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . Părăsirea campului de luptă 422. a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat. fără ordinul comandantului.(1) Constrangerea. Lovirea superiorului ori a inferiorului 420. se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . . pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului in spaţiul aerian sau a aeronavei. precum şi pectarea regulilor de zbor. Abuzul de autoritate 419. . Dacă fapta este săvarşită in timp de război. (2) depseşte cu inchisoarea de la 3 la 12 ani. săvarşite in timpul luptei. Cand faptele prevăzute in alin.(1) Părăsirea unei nave militare in caz de naufragiu de către comandant. in situaţii care . pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi cerea exercitării unor drepturi. (2) au fost comise in timp de război. atunci cand inferiorul sau subordonatul se află in exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in ră cu aceste atribuţii. se pedepseşte cu oarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1) se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. .(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare. fără prealabilă autorizare. .Fapta superiorului sau a şefului care. cauzează o vătămare gravă a selor legale ale inferiorului sau subordonatului ori il obligă să incalce indatoririle de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea unu la 3 ani.(1) Zborul cu o aeronavă aparţinand forţelor armate ale statului roman. prin orice mijloace.Predarea in mainile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă. Părăsirea comenzii 425. Capitularea 421. prin incălcarea atribuţiilor de serviciu. (1) săvarşită de 2 sau mai mulţi militari impreună ori in faţa trupei adunate sau prin folosirea unei se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. n timp de război fapta prevăzută in alin. iar fapta prevăzută in alin. . fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă. se pedepseşte cu inchisoare de la 5 ani sau cu amendă. Fapta prevăzută in alin. se sesc cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. la area indatoririlor de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. Zborul neautorizat 423. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(1) a fost săvarşită din culpă. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. . . in scopul de a se sustrage serviciul militar. . (1) săvarşită in timp de război.Fapta persoanei care. u ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic. in scopul de a servi cauza inamicului. Coliziunea 428. pedeapsa este oarea de la 2 la 7 ani. Infracţiuni privitoare la aeronave militare 430. Agresiunea impotriva santinelei 433. . se pedepseşte cu oarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. de către comandantul unei nave militare sau al unei i de nave militare. se pedepseşte cu inchisoarea 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. CAPITOLUL II Infracţiuni săvarşite de militari sau de civili Sustragerea de la serviciul militar in timp de război 432. să lupte impotriva inamicului. foloseşte inscrisuri false sau orice alte mijloace. se pedepseşte hisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. care a produs o ne sau punerea pe uscat a navei. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. 428 alin. 428 şi art. fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fi fost impiedicat de misiunea specială pe care o avea: u ia măsurile necesare să atace.Coborarea pavilionului in timpul luptei. săvarşită de către comandantul unei militare sau al unei grupări de nave militare. . simulează o boală sau o infirmitate. Coborarea pavilionului 427.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. art. işi provoacă vătămări integrităţii corporale ănătăţii. . . n cazul in care părăsirea comenzii s-a săvarşit in timpul luptei. 429 se aplică in mod corespunzător şi in cazul aeronavelor militare. Fapta prevăzută in alin. pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Neluarea măsurilor necesare in operaţiunile navale 426.(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei. Punerea in mişcare a acţiunii penale 431. in timp de război sau pe durata stării de asediu. să ajute o navă a statului roman sau a unei ţări aliate. 423-425. .Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care.utut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora. u urmăreşte navele de război sau comerciale ale inamicului se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi cerea exercitării unor drepturi. precum şi de către orice altă persoană ambarcată. 421-425.Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute in art. dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia. . insoţire sau de tate se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. art. n cazul in care fapta prevăzută in alin. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.Dispoziţiile art. 427 şi art. 413-417 se pune in mişcare numai la sesizarea ndantului. Sancţionarea tentativei 429. Dacă fapta este săvarşită prin folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane impreună.(1) Fapta persoanei care ameninţă sau loveşte santinela sau militarul aflat in serviciu de intervenţie. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. (1) se pedepseşte. tă de inamic ori angajată in luptă.

a acestuia. Jefuirea celor căzuţi pe campul de luptă 436. rasial sau religios. clavia sau traficul de fiinţe umane. fără drept. . (1) care. un grup naţional. a uneia dintre oarele fapte: ciderea unor persoane. a acesteia. in intregime sau in parte.(1) Săvarşirea. in nul prevăzut in ordinul de chemare. in cazul in care cel chemat se află in ătate. upunerea unei populaţii sau părţi a acesteia. TITLUL XII Infracţiuni de genocid. in timp de război sau pe durata stării de asediu. ătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului. . mpunerea de măsuri vizand impiedicarea naşterilor in cadrul grupului. fără să fie săvarşită pe campul de luptă. (1) sunt săvarşite in timp de război. Infracţiuni contra umanităţii 439. in scopul de a distruge. Neprezentarea la incorporare sau concentrare 435. precum şi a celui care. a uneia următoarele fapte: ciderea de membri ai grupului. in timp de pace. in cadrul unui atac generalizat sau sistematic. este ea unor operaţii de război. pedeapsa este detenţiunea pe viaţă. . . etnic.(1) Jefuirea pe campul de luptă a morţilor sau răniţilor se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi.(1) Sustragerea de la luarea in evidenţa militară. contra umanităţii şi de război CAPITOLUL I Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii Genocidul 438. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. Termenele de prezentare prevăzute in alin. in scopul de a o distruge in tot sau in parte.(1) Săvarşirea. lansat impotriva unei populaţii civile. ansferul forţat de copii aparţinand unui grup in alt grup. Dacă faptele prevăzute in alin. Dacă fapta este săvarşită in timp de război sau pe durata stării de asediu. selecţia. comisă in mod direct. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. in public. . in legătură cu operaţiunile militare. concentrare sau mobilizare in timp de război sau pe durata stării de asediu. totală sau parţială. ncitarea la săvarşirea infracţiunii de genocid. se pedepseşte cu amendă. . se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in special de femei sau copii. nu se prezintă in termen la angajator. la condiţii de viaţă menite să mine distrugerea fizică. (2) se prelungesc cu 10 zile. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi neprezentarea celui incorporat sau concentrat la unitatea la care a fost zat. upunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică. stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de nire a indatoririlor militare. Folosirea emblemei Crucea Roşie in timpul operaţiunilor militare 437. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. (1) şi alin.(1) Neprezentarea la incorporare. totală sau parţială.Folosirea. a mei ori denumirii de "Crucea Roşie" sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.Sustragerea de la luarea in evidenţa militară 434. executand potrivit legii serviciul alternativ. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută in alin. nţelegerea in vederea săvarşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea tării unor drepturi.

in conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţămantul voluntar. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. emniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. ansferarea. prin orice mijloace. ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de dreptul internaţional. in scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii. a unei părţi a populaţiei civile căreia el ii ne. ătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane. rsecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate. Săvarşirea. rasial. in mod voluntar. olul sau agresiunea sexuală. a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute in alin. cu intenţia de a menţine acest regim. licarea sau executarea unei pedepse severe. prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin ngerea gravă a exercitării acestor drepturi. să participe activ la ostilităţi. ovocarea dispariţiei forţate a unei persoane. area de ostatici. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. in cadrul unui conflict armat. pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. după ce acesta s-a predat fără condiţii sau care a fost scos din luptă in orice mod.(1) Săvarşirea. a unor persoane aflate in mod pe un anumit teritoriu. eportarea sau transferarea forţată. precum şi determinarea acestora. a unor persoane aflate in mod pe un anumit teritoriu. urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii privind soarta care ii este rezervată ori locul unde se află. expres şi prealabil. a unui membru al forţelor armate inamice sau a ombatant al părţii inamice. Rănirea. (1). cu excepţia prelevării de sange sau piele ate in scop terapeutic. in special prin tortură sau mutilare. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei rămase ă in mod forţat. upunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical. care să ofere garanţiile impuse de l internaţional. olul sau agresiunea sexuală. plicarea de tratamente cu cruzime sau inumane. de indată ce aceste informaţii au fost solicitate. rturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul in orice alt mod. ndu-i vătămări fizice sau psihice. religios. te asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice. la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea. sexual ori in e de alte criterii recunoscute ca inadmisibile in dreptul internaţional. cu sau fără caracter internaţional. cultural. fără ca acestea să fie necesare pentru sănătatea anei şi fără ca ea să fi consimţit. a uneia dintre următoarele fapte: enţinerea ilegală in detenţie sau intarzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute (5) lit. naţional. arestare sau deţinere. xpunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere gravă adusă sănătăţii prin: ectuarea asupra acesteia de experienţe cu privire la care ea nu a consimţit in mod voluntar. ori suferinţe fizice sau psihice grave. sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei rămase ă in mod forţat. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează recrutarea sau incorporarea minorilor care nu au implinit varsta de 15 ani in forţele e sau in grupuri armate. onstrangerea resortisanţilor puterii inamice să ia parte la operaţiunile de război indreptate impotriva ţării lor.eportarea sau transferarea forţată. săvarşite in cadrul unui regim instituţionalizat de are sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia. prin răpire. in special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsă privativă de libertate. expres şi prealabil sau care nt necesare pentru sănătatea acesteia ori nu sunt efectuate in interesul său. prin violenţă sau ameninţare. a) să ască in forţele armate ale inamicului. sprijinul sau mentul acestora. asupra uneia sau mai multor ane protejate de dreptul internaţional umanitar. a uneia dintre următoarele fapte: ciderea. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in alin. constrangerea la prostituţie. prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de angere. expres alabil al persoanei. se seşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. a). in scopul de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă ngată. onstrangerea. upunerea unei persoane la un tratament degradant. elevarea de ţesuturi sau organe de la aceasta in scopul transplantului. cauzandu-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice ori suferinţe fizice sihice grave. . in scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii. in teritoriul ocupat. in mod direct sau indirect. pe motive de ordin politic. constrangerea la prostituţie. prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de angere. etnic. de către un agent al puterii ocupante. iva unei persoane care nu a fost judecată in cadrul unei proceduri legale şi imparţiale. (5) lit. . in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional. CAPITOLUL II Infracţiuni de război Infracţiuni de război contra persoanelor 440.

(1) Fapta persoanei care. drapelul. cauzand astfel moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane. eclanşează un atac prin mijloace militare impotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul internaţional umanitar.(1) Fapta persoanei care. infometarea deliberată a civililor. ca fiind stinse.(1) Fapta persoanei care. in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: eclanşează un atac prin mijloace militare impotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităţi. nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice. Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi 441. se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. spitalelor. in cadrul unui conflict armat. naufragiaţii. cide sau răneşte. in măsura in care acestea nu olosite ca obiective militare. . işi insuşeşte sau ţionează bunuri ale părţii inamice. conform Cartei Naţiunilor Unite. unităţilor sau vehiculelor care participă la o misiune tor umanitar ori la o misiune de menţinere a păcii. precum şi impotriva oraşelor. privandu-i de bunurile indispensabile vieţuirii sau impiedicand. Fapta persoanei care. clădirilor. din orice altă cauză. ilizează o persoană protejată de dispoziţiile dreptului internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte. şi care se bucură de protecţia pe care l internaţional umanitar o garantează civililor sau bunurilor cu caracter civil. cu area dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare. in special răniţii. primirea ajutoarelor destinate ora. ştiinţei. insignele militare sau uniforma inamicului Organizaţiei Naţiunilor Unite. care ar fi vădit disproporţionate in raport cu ansamblul avantajului concret şi direct aşteptat. Persoanele protejate de dreptul internaţional umanitar sunt: tr-un conflict armat cu caracter internaţional: persoanele protejate in sensul Convenţiilor de la Geneva din 12 august şi al Protocolului Adiţional I din 8 iunie 1977. locuinţelor sau clădirilor neapărate ori or demilitarizate sau asupra instalaţiilor ori echipamentelor ce conţin substanţe periculoase. invăţămantului. distruge. ilizează gaze asfixiante. clară sau ordonă că nu va exista indurare pentru invinşi. eclanşează un atac impotriva personalului. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. Desfăşurarea unui atac prin mijloace militare. jefuieşte sau. in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: eclanşează un atac impotriva personalului. or unde bolnavii sau răniţii sunt adunaţi. Utilizarea de metode interzise in operaţiunile de luptă 443. Utilizarea de mijloace interzise in operaţiunile de luptă 444. aflate sub puterea părţii căreia ii aparţine făptuitorul. care au depus e sau care. bolnavii. care ază semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. cu incălcarea dispoziţiilor dreptului internaţional umanitar. care ar fi vădit disproporţionate in raport cu ansamblul avantajului concret şi direct aşteptat. in cadrul unui conflict armat. utilizează fără drept semnele tive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. Declararea. . materialului. se seşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. cu sau fără caracter internaţional. ştiind că el va cauza lui inconjurător daune extinse. tr-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice. se pedepseşte cu inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in conformitate cu dispoziţiile dreptului internaţional tar. zone sau militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice. un membru al forţelor armate inamice sau un combatant al forţelor inamice pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . monumentelor istorice. materii sau procedee similare. prizonierii de război şi civilii.pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. . ilizează. răniri rsoanelor civile. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. satelor. naufragiaţii şi persoanele care nu participă direct la ostilităţi e se găsesc sub puterea părţii inamice. cu sau fără caracter internaţional: ilizează otravă sau arme cu substanţe otrăvitoare. in l clădiri consacrate cultului religios.Fapta persoanei care. distrugeri de bunuri cu caracter civil. . ca metodă de purtare a războiului. ştiind că el va cauza pierderi de vieţi omeneşti in randul populaţiei civile. bolnavii. artei. de durată şi grave. unităţilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare. Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor 442. instalaţiilor. acţiunilor caritabile. prin viclenie. suspendate sau inadmisibile in justiţie rile şi acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora se pedepseşte cu inchisoarea 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. steagul de parlamentare. esfăşoară un atac prin mijloace militare. in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional. tr-un conflict armat fără caracter internaţional: răniţii. toxice sau asimilate şi orice lichide.

TIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE Acceptand sa utilizati acest site.(1) Prezentul cod intră in vigoare la data care va fi stabilită in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. Partea I. .html#ixzz3lmszDEf0 . 575 din 29 iunie 2004. 301/2004 . © Copyright SC Avocatura. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. Partea I. Guvernul va supune mentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului penal. cu modificările ulterioare. 591 din 1 iulie 2004. a prezentului cod. Sancţionarea tentativei 445. 21292. TITLUL XIII Dispoziţii finale Intrarea in vigoare 446. egea nr. (2) şi alin.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor.Codul penal.avocatura. a I. cu cările ulterioare. şi Legea nr. nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare in procesului penal. publicată in Monitorul Oficial al Romaniei.ilizează arme care cauzează suferinţe fizice inutile se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea tării unor drepturi.com SRL 2003-2013 © Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013 Citeste mai mult: http://www. cu ţia dispoziţiilor alin. 20896 si nr. Partea I. (3). ogă. care intră in vigoare la 4 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. .com/ll491-noul-cod-penal. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www. declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. n termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei.avocatura. publicată in Monitorul Oficial al Romaniei.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul titlu se pedepseşte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful