Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.

com

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeler
Toplam 3641 Kelime okunuşu ve Türkçe Meali Abandon Ability Able Aboard About Above Abroad Absence Absent Absolute Absurd Accept Accident Accommodate Accommodation Accompany According To Account Accurate Accuse Ache Acquaint Across Act Active ebandın ebılıti eybıl ebord ebaut ebav ebrod ebsıns ebsınt ebsolut ebzörd eksept eksidınt ekomodeyt ekomıdeyşın ekampıni ekording tu ekaunt ekürıt ekküz eyk ekueynt ekros ekt ektiv TERK ETMEK YETENEK MUKTEDİR (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK YUKARIDAKİ YURT DIŞI YOKLUK 1.YOK 2.EKSİK MUTLAK, KESİN SAÇMA KABUL ETMEK KAZA YERLEŞTİRMEK KONAKLAMA YERİ EŞLİK ETMEK GÖRE HESAP DOĞRU, HATASIZ SUÇLAMAK AĞRI TANIMAK,BİLMEK 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK ETKİN, FAAL

A

Actor Actress Actual Add Address Administration Admire Admit Adult Advance Advanced Advantage Adventure Advertise Advice Advise Aerial Aeroplane Affair Affect Afford Afraid After Afternoon Afterwards

ektır ektrıs ekçuıl ed edres edminıstreyşın edmayr edmit edalt edvens edvensd edventıc edvençur edvırtayz edvays edvayz eriyıl eıropleyn effeyır efekt eford efreid aftır aftırnuun aftırvördz

ERKEK OYUNCU KADIN OYUNCU GERÇEK TOPLAMAK,EKLEMEK ADRES İDARE BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK YETİŞKİN 1.İLERİ 2.AVANS GELİŞMİŞ AVANTAJ MACERA REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK TAVSİYE TAVSİYE ETMEK ANTEN UÇAK 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ ETKİLEMEK SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK KORKMAK SONRA ÖĞLEDEN SONRA (bir olaydan) SONRA

1

Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.com

Again Against Age Aged Agency Agent Aggressive Ago Agree Agreement Agriculture Ahead Aid Aim Air Alarm Algebra Alike Alive All All Right Alliance Alligator Allow Almost Alone Along Aloud Already Also Although Altogether Always Amaze Ambassador Ambition Ambush Among Amount Amuse And Angry Animal Ankle Anniversary Announce Annoy Annual Another Answer Ant Anti Anxiety Anxious Any

egein egeinst eyc eycd eycınsi eycınt egresiv ego egrii egriimınt egrikalçır ehed eyd eym eyr alarm alcebra elaık elaıv ol ol rayt elayıns aligeytır elov olmost elon elong elaud olredi olso oldo oltugedır olveys emeyz embesedır embişın embuş emong emaunt emüuz end engri enimıl enkl enivörsıri enauns enoy enyuıl enadır ensır ent anti enzayıti enkşıs eni

BİR DAHA;YİNE KARŞI, ZIT 1.YAŞ 2.ÇAĞ YAŞINDA ACENTE TEMSİLCİ, ARACI SALDIRGAN, KAVGACI ÖNCE ANLAŞMAK ANLAŞMA TARIM ÖNDE YARDIM 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA ALARM CEBİR HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA YAŞAMAK,CANLI 1.HEP 2.TÜM 3.HER 1.TAMAM 2.EVET BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE TİMSAH İZİN VERMEK HEMEN HEMEN 1.YALNIZ 2.TEK 1.BOYUNCA 2.İLERİ SESLİ AZ ÖNCE, ZATEN HEM DE 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER TÜMÜYLE, HEP BERABER HER ZAMAN ŞAŞIRTMAK BÜYÜKELÇİ HIRS TUZAK ARASINDA MİKTAR GÜLDÜRMEK VE KIZGIN HAYVAN AYAK BİLEĞİ YILDÖNÜMÜ BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK YILLIK DİĞER, BİR BAŞKA YANIT

KARINCA KARŞI, ZIT, TERS ENDİŞE ENDİŞELİ HERHANGİ

2

Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.com

Anybody Anyone Anything Anyway Anywhere Apart Apart From Ape Apologize Apparent Appeal Appear Appearance Appetite Apple Applicant Application Apply Appoint Appointment Appreciate Approach Approve Approximate Apricot April Archbishop Architect Architecture Area Argue Argument Arise Aristocrat Arm Armchair Armour Army Around Arrange Arrest Arrival Arrive Arrow Art Article Artificial Artist As Ash Ashamed Aside Ask Asleep Ass

enibadi enivan enyting enivey eniveır epart epart from eyp epolocayz eperınt epiıl eppiır eppiırıns epıtayt epıl eplikınt eplikeyşın eplay eppoint eppointmınt

HERHANGİ BİRİ HERHANGİ BİRİ HERHANGİ BİR ŞEY HER NEYSE HERHANGİ BİR YER AYRI HARİÇ, DIŞINDA MAYMUN ÖZÜR DİLEMEK AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK GÖRÜNMEK GÖRÜNÜŞ İŞTAH ELMA BAŞVURAN BAŞVURU 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK ATAMAK 1.RANDEVU 2.ATAMA MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ ONAYLAMAK YAKLAŞIK OLARAK KAYISI NİSAN BAŞPİSKOPOS MİMAR MİMARİ ALAN, BÖLGE TARTIŞMAK TARTIŞMA KALKMAK, YÜKSELMEK ARİSTOKRAT KOL, SİLAH KOLTUK ZIRH ORDU 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE DÜZENLEMEK, AYARLAMAK TUTUKLAMAK VARIŞ VARMAK OK SANAT 1.MAKALE 2.EŞYA YAPAY SANATÇI 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK KÜL UTANMIŞ BİR YANDA SORMAK, İSTEMEK UYKUDA 1.EŞEK 2.APTAL

eprişieyt eproç epruv eproksimıt eprikot eyprıl arçbişıp arkitekt arkitekçır eriya argüu argümınt erayz eristokrat arm armçeir armır armi eraund ereync erest erayvıl erayv erov art artikl artifişıl artist ez eş eşeymd esayd esk esliip es

3

ATAK DENEMEK KATILMAK.ERİŞMEK. BERBAT.http://www. BOŞTA CADDE ORTALAMA KAÇINMAK UYANIK BİLGİLİ.KÖTÜ SÖYLEME AKADEMİK GAZ PEDALI ŞİVE. BİRLEŞTİRMEK VARSAYMAK ŞAŞIRMAK (bir kimseye) DE. DÜŞÜNCE.MÜPTELA AMİRAL 1)KABUL. (bir yerde)BULUNMAK DİKKAT YAKLAŞIM.com Assembly Assist Assistant Associate Assume Astonish At Atmosphere Attach Attack Attempt Attend Attention Attitude Attractive August Aunt Autumn Available Avenue Average Avoid Awake Aware Away Awful Axe Abolish Abolition Absorb Abuse Academic Accelerator Accent Access Accessible Accounting Accumulate Accused Accustom Accustomed Achieve Achievement Acid Acknowledge Acquire Acquisition Addict Admiral Admission Adopt Adverse Airport Album esembli esist esistınt esoşieyt esuym estoniş et etmosfiır eteç etek etempt etend etenşın etitüud etrektiv ogust aant otumn eveylıbl evenyu evirıç evoid eveyk eveyr evey oful eks ebolış ebolışın ıbsorb ebyus ekıdemik ekselıreytır eksınt ekses eksesıbıl ekaunting ekyumyuleyt ekyuzıd ekastım ekastımd e?iv e?ivmınt esid eknolı? ikwaır ekwızışın edikt edmirıl edmişın edopt edvörs eyirport elbım 1. ÜZÜCÜ BALTA İPTAL ETMEK KALDIRMAK 1)EMMEK.Sık Kullanılan Kelimeler . DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK KÖTÜYE KULLANMA.DA eki HAVAKÜRE. AKSAN 1)GİRİŞ 2)YOL 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR MUHASEBE TOPLAMAK. İSTİMLAK.KARŞI HAVA ALANI ALBÜM 4 .BAŞARMAK BAŞARI ASİT DOĞRULAMAK EDİNMEK EDİNME. BURADA DEĞİL KÖTÜ.BİRİKTİRMEK 1)SANIK 2)SUÇLAMAK ALIŞTIRMAK ALIŞIK. TAVIR ÇEKİCİ AĞUSTOS TEYZE. İTİRAF 2)GİRİŞ 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK ZIT. FARKINDA OLMAK. ATMOSFER BİRLEŞTİRMEK SALDIRMAK. HAREKET.ALIŞKIN ÜSTÜNDEN GELME.MONTAJ 2. KARŞILAMAK. SERBEST. EL KOYMA TİRYAKİ.ingilizcedersanesi.. SUİSTİMAL ETME.OTURUM YARDIM ETMEK YARDIMCI İLGİLENMEK. HALA SONBAHAR HAZIR. HABERDAR OLMAK BURADAN.

DENGE 2.İNANÇ.AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN Assurance eşurıns GÜVEN. DAĞITMAK.ingilizcedersanesi. KÖŞE Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK Antique entik ANTİKA Anxiously enkşıslıy ENDİŞELİ OLMAK Apartment epartmınt APARTMAN DAİRESİ Apparently eparıntliy BARİZ OLMAK. BOL Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi) Angel eyncıl MELEK Anger engır KIZMAK Angle engıl AÇI.SÖZ Assure eşuır TEMİN ETMEK.BİR İŞİN TEMELİ 1. EK Attendant ıtendınt 1) HİZMETÇİ.BİRLİK.http://www.BİRLEŞME ALFABE DEĞİŞTİRMEK ALTERNATİF.com Alcohol Allocate Allocations Allowance Ally Alphabet Alter Alternative Amateur Ambulance Amend elkıhol elıkeyt elıkeyşın elauıns elay elfıbit oltır oltörnıtiv emıtör embyulıns emend ALKOL TAHSİS ETMEK. GERİ PLAN 2.SAKAR 2)KULLANILMASI. EKLEME Author othır YAZAR Authority othoriti OTORİTE Award iwood MÜKAFAT Awkward okvırd 1)ACEMİ. ÇEHRE.) Augment ogment İLAVE ETMEK.HARÇLIK ANLAŞMA. HAL.KÖTÜ 2. GÖRÜŞ.Sık Kullanılan Kelimeler .SIRT KEMİĞİ 2.FON.ARKA 2.BAKİYE BALKON 5 . DURUM Asset eset VARLIK Association esuşeytın CEMİYET. ARTTIRMAK.SÖZ VERMEK.SIRT 1. AYARLAMA Ample empıl GENİŞ. MEZAT Audience odyıns İZLEYİCİ (TV.ÇOK FAZLA ÇANTA BAGAJ PİŞİRMEK FIRINCI 1.Tiyatro vb. HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE Auction okşın MÜZAYEDE.GÖRÜNMEK Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME Aspect espekt GÖRÜNÜŞ.ANLAŞILMASI GÜÇ B Baby Back Backbone Background Backward Bad Badly Bag Baggage Bake Baker Balance Balcony beybi bek bekbon bekraund bekvörd bed bedli beg begıc beyk beykır belıns belkıni BEBEK 1. SEÇENEK AMATÖR AMBULANS DÜZELME.TEMEL GERİYE DOĞRU KÖTÜ 1.İKNA ETMEK Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN Attachment eta?mınt İLAVE.BÖLÜŞTÜRMEK TAHSİSAT DÜZENLİ SAĞLANAN PARA. ZAM YAPMAK Augmentation ogmentetişın ZAM.

TAŞIMAK.TOP 2.AYI SAKAL CANAVAR 1.BANT (şerit) 2.ingilizcedersanesi.ÜS BODRUM KAZAN SEPET YIKANMAK YIKAMAK (bedenin bir bölümünü) SAVAŞ.com Bald Ball Ballerina Ballet Balloon Ban Banana Band Bank Banker Banknote Bankrupt Bar Bare Bargain Barrel Base Basement Basin Basket Bath Bathe Battle Bay Beach Bean Bear Beard Beast Beat Beautiful Beauty Because Become Bed Bee Beef Beer Beetle Before Beg Begin Behave Behind Being Believe Bell Belong Below Belt Bench Bend Beneath Benefit bold bol belıriinı baley baluun ben bınana bend benk benkır benknot benkrapt bar beyr bargın berıl beys beysmınt beysn baskıt bath beth betl bey biiç biin beır bıed biist biit büutiful büuti bikoz bıkam bed bii biif biır biitl bifor beg begın biheyv bihaynd biing bıliiv bel bilong bilov belt benç bend bınith benıfit KEL 1.VARİL 2. BANKER KAĞIT PARA İFLAS 1.ÇUBUK 2.NAMLU 1.BANDO BANKA BANKA YÖNETİCİSİ.VURMAK 2.PAZARLIK ETMEK 2. DAYANABİLMEK 2. ÇAN AİT OLMAK ALTTA. MUHAREBE KOY SAHİL FASULYE 1.TEZGAH 2. EĞİLMEK ALTINDA YARARI OLMAK 6 .KELEPİR 1.Sık Kullanılan Kelimeler .BALO BALERİN BALE BALON YASAK MUZ 1.http://www. AŞAĞIDA KEMER 1.BAR ÇIPLAK. BOŞ 1. TABAN 2.BANK EĞMEK. GERİDE VARLIK İNANMAK ZİL. DEĞİŞMEK YATAK ARI DANA ETİ BİRA HAMAMBÖCEĞİ ÖNCE DİLENMEK BAŞLAMAK DAVRANMAK ARKADA.YENMEK GÜZEL GÜZELLİK ÇÜNKÜ GELİŞMEK.

Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.com

Berry Beside Besides Best Bet Better Between Beyond Bicycle Big Bike Bill Bin Bind Bird Birth Biscuit Bishop Bit Bite Black Blame Blank Blanket Blast Bless Blind Block Blood Bloom Blow Blue Bluff Board Boast Boat Body Boil Bold Bomb Bone Bonfire Book Book Border Bore Bored Born Borrow Boss Both Bottle Bottom Bow Bowl baysikl big bayk bil bin baynd börd börth biskit bişıp bit bayt blek bleym blenk blenkıt blast bles blaynd blok blad bluum blou blu blaf

beri bisayd bisaydz best bet better bitviin biyand

KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE YANINDA HEM DE EN İYİ İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK DAHA İYİ ARASINDA ÖTESİNDE

BİSİKLET BÜYÜK BİSİKLET 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ) KAP BAĞLAMAK KUŞ DOĞUM BİSKÜVİ PİSKOPOS 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ ISIRMAK SİYAH SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK BOŞLUK BATTANİYE PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS KÖR BLOK KAN ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK ÜFLEMEK, PATLAMAK 1. MAVİ 2.MUTSUZ BLÖF BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL ÖVÜNMEK BOT;SANDAL GÖVDE;VÜCUT KAYNAMAK CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs. BOMBA KEMİK MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ KİTAP YER AYIRTMAK SINIR CAN SIKMAK CANI SIKILMIŞ DOĞMUŞ ÖDÜNÇ ALMAK PATRON İKİSİ ŞİŞE EN ALT, DİP YAY TAS

boord boust bout badi boıl bould bomb boun bonfayır buk buk bordır bor bord born borou bos bouth botl botım bou boul

7

Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.com

Box Boy Bra Brain Brass Brave Bread Break Breakfast Breath Breathe Brick Bridge Brief Bright Bring Broad Broadcast Broom Brother Brown Brush Budget Build Building Bulb Bump Bumper Bumpy Bunch Bungalow Burglar Burn Burst Bury Bus Bush Business Busy But Butcher Butter Button Buy By Babysitter Bachelor Backbone Bale Banal Bandage Baneful Banish Barbarous

boks boy bra

1.KUTU 2.BOKS ERKEK ÇOCUK SUTYEN breyn bras breyv bred breyk brekfıst breth brith brik bric briif brayt bring brood broodkast bruum bradır braun braş bacıt bild bilding balb bamp bampır BEYİN PİRİNÇ (metal) KORKUSUZ, CESUR EKMEK KIRMAK KAHVALTI NEFES NEFES ALMAK TUĞLA KÖPRÜ KISA, ÖZETLİ PARLAK GETİRMEK GENİŞ YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla) SÜPÜRGE ERKEK KARDEŞ, AĞABEY KAHVERENGİ 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK İNŞA ETMEK, YAPMAK BİNA AMPUL ÇARPIŞMA TAMPON (araba)

bampi banç banglou börglır börn börst böri bas buş biznıs bizi bat butçır batır batn bay bay beybisitır be?ılır bekbon beyl bınaal bendı? beynful beniş barbırıs

ENGEBELİ DESTE, DEMET BUNGALOV HIRSIZ YANMAK PATLAMAK GÖMMEK OTOBÜS ÇALI İŞ MEŞGUL FAKAT KASAP TEREYAĞ DÜĞME SATIN ALMAK YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR ÇOCUK BAKICISI 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM BALYA (Halı,Tütün vs.) BANAL,ADİ BANDAJ,YARA BANDI KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki) 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME BARBAR, VAHŞİ

8

Sık Kullanılan Kelimeler - http://www.ingilizcedersanesi.com

Barber Basin Bastardize Battery Bawl Beforehand Bias Birthday Bladder Blade Blister Blockade Blouse Bodyguard Boiler Bolt Bonnet Bony Booklet Boom Boot Boring Bother Bounce

baabır beysın bestırdayz betıri bavıl bifor hend bays börthdey bledır bleyd blistır blokeyd blauz badigard boylır bolt bonıt boni buklıt buum buut boring bodır bauns

BERBER 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA 1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK PİL BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice) ÖNCEDEN ÖN YARGI,EĞİLİM DOĞUMGÜNÜ 1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK USTURA, BIÇAK KABARCIK ABLUKAYA ALMA BLUZ KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL KAZAN 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU ÇOK ZAYIF BROŞÜR 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım) CAN SIKMAK,ÜZMEK 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)

Bound Boundary Brake Branch Brand Brand-New Break Down Break-Out Breast Bribe Bride Briefcase Brilliant Brochure Broken Broker Brooch Brother-In-Law Brow Bucket Bull Bullet Bureau Bureaucracy By The Way

baund BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK baundri SINIR breyk FRENLEMEK, FREN bran? 1)DAL 2)ŞUBE,KOL brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN brend niyu YENİ MODEL,YEPYENİ brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA brek aut 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS) brest GÖĞÜS brayb RÜŞVET brayd GELİN brifkeys İŞ ÇANTASI brilyınt PARLAK,AKILLI brıuşır BROŞÜR brıukın KIRIK brıukır KOMİSYONCU,SİMSAR broş BROŞ, İĞNE bradır in lo KAYINBIRADER brau ALIN bakıt KOVA bul BOĞA bulıt MERMİ büuro BÜRO bürakresi BÜROKRASİ bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN

C

Cab Cable Cage Cake

keb keybl keyc keyk

TAKSİ 1.KABLO 2.TELGRAF KAFES KEK

9

BODRUM YÜZYIL SEREMONİ KESİN.YÜZBAŞI 1. EMİN OLMAK KUŞKUSUZ SERTİFİKA ZİNCİR İSKEMLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEBEŞİR MEYDAN OKUMA ŞAMPİYON ŞAMPİYONA ŞANS.Sık Kullanılan Kelimeler . ANAMAL 1.NEDEN OLMAK TAVAN HÜCRE (hapis.KUTU. ÖZEN MESLEK KARNAVAL MARANGOZ HALI 1.KAP 2.SERMAYE.ÇAĞIRMAK 2.HAPSE ATMAK ARABA KARAVAN KART HIRKA DİKKAT.beyin v.TELEFON ETMEK 3.http://www.com Calculate Calendar Call Calm Camera Camouflage Camp Campaign Campus Can Canal Cancel Cancer Candidate Candle Canteen Capacity Capital Captain Capture Car Caravan Card Cardigan Care Career Carnival Carpenter Carpet Carriage Carry Case Cash Castle Cat Catch Cattle Cause Ceiling Cell Cellar Century Ceremony Certain Certainly Certificate Chain Chair Chairman Chalk Challenge Champion Championship Chance Change kalkuleyt kelindır kol kaam kemıra kamuflaaj kemp kempein kempıs ken knal kensıl kensır kendidıt kendl kantiin kpasiti kepıtl keptın kepçır kaar HESAPLAMAK TAKVİM 1.BELİRLİ.b) KİLER.DAVA NAKİT KALE KEDİ YAKALAMAK BÜYÜKBAŞ HAYVAN 1.BAŞKENT 2.BOZUK PARA karavan kaad kardigın keyr kariır karnivıl karpıntır kaarpıt keriıc keri keys keş kesl ket keç ketl koz silign sel selır sençri serımıni sörtın sörtınli sertıfıkeyt çeyn çeır çeırmen çolk çalınc çempiın çempiınşip çens çeync 10 . FIRSAT 1.FAYTON 2.DEĞİŞİM 3.VAGON TAŞIMAK 1.KAPTAN 2.BÜYÜK HARF 3.ELE GEÇİRMEK 2.DEĞİŞMEK 2.ingilizcedersanesi.KISA ZİYARET SAKİN KAMERA SAKLAMAK KAMP KAMPANYA KAMPÜS TENEKE KUTU KANAL İPTAL ETMEK KANSER ADAY MUM KANTİN KAPASİTE 1.NEDEN 2.

SİTE 1. KOPYA ÇEKMEK KONTROL ETMEK 1.TEMİZ 1.http://www.ANTRENÖR 2.DOLDURMAK 2. YÜKSELMEK kloukrum klok klous klouz klouthz klaud klab kouç kol kout kobveb kokonat kafi kofin VESTİYER. SİRKÜLER (imza v.KAPALI 3. VAZİYET SİRK YURTTAŞ KENT.COŞTURMAK PEYNİR KİMYASAL KİRAZ SATRANÇ SAKIZ PİLİÇ ŞEF ÇOCUK ÇOCUKLUK ÇENE SEÇMEK HIRİSTİYAN KİLİSE SİGARA SİNEMA 1.ÇEMBER 2.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS KÖMÜR PALTO ÖRÜMCEK AĞI HİNDİSTAN CEVİZİ KAHVE TABUT 11 .MASRAFA YAZMAK ÇEKİCİLİK ÇEKİCİ GEVEZELİK YAPMAK UCUZ 1. ANLAŞILAN 2.KLÜP 2. SAVLAMAK SIKICA TUTMAK SINIF KLASİK 1.TEMİZLEMEK 2.HİLECİ 2. ÇEMBERSEL.com Character Charge Charm Charming Chatter Cheap Cheat Check Cheer Cheese Chemical Cherry Chess Chewing-Gum Chicken Chief Child Childhood Chin Choose Christian Church Cigarette Cinema Circle Circular Circumstances Circus Citizen City Civic Civil Claim Clasp Class Classic Clean Clear Clerk Clever Climb Cloakroom Clock Close Close Clothes Cloud Club Coach Coal Coat Cobweb Coconut Coffee Coffin kerıktır çarc çarm çarming çetır çiip çiit çek çiır çiiz kemıkl çeri çes çuving gam çikın çif çayld çayldhuud çin çuz krisçın çörç sigıret sinıma sörkl sörkulır sörkımstansıs sörkıs sitizn siti sivik sivl kleym klasp klas klesik kliin kliır klark klevır klaymb KİŞİLİK 1.(ortalığı) TOPLAMAK MEMUR AKILLI TIRMANMAK.ingilizcedersanesi.SON 2.b) DURUM. TUVALET SAAT YAKIN 1.YOLCU VAGONU 3. BERRAK.(kağıt oyunlarında) SİNEK 1.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ SİVİL İLERİ SÜRMEK.AÇIK.GRUP (ÇEVRE) YUVARLAK.KENTE AİT 2.HİLE YAPMAK.Sık Kullanılan Kelimeler .KAPATMAK GİYSİLER (her zaman çoğuldur ) BULUT 1.NEŞE 2.

SONUCA ULAŞMAK 2. BİLİNÇ BİLİNÇLİ 1.PUSULA 2.REKABET YAKINMAK.MÜŞTEREK TOPLUM 1.AŞÇI 2.İLGİLENDİRMEK 2.DÜŞÜNMEK DÜŞÜNÜŞ. BİLEŞİK 1. SADE 2. ŞİKAYET ETMEK BÜTÜN. TARTIŞ OLUŞMAK KONSOLOS DANIŞMAK TOPLANTI. ZIDDINA KARŞILAŞTIRMAK KONTROL ETMEK. BİTMİŞ İLTİFAT.BERABERLİK. SOĞUTMAK Commercial Common Community Company Comparatively Compare Compass Compete Competition Complain Complete Compliment Compound Concern Concert Conclude Condition Confess Confidence Confuse Congratulate Connect Conquer Conscience Conscious Consider Consideration Consist Consul Consult Consultation Contain Container Content Contents Continuous Contrary Contrast Control Convenience Convenient Conversation Cook Cool kımörşıl kamın komüniti kampany kımpırativli kımpeyr kampıs kımpiit kompitişn kımpleyn kımpliit komplimınt kompaund konsörn kansıt konkluud kındişın kınfes konfidıns kınfüuz kongraçuleyt konekt konkuır konşıns konşıs konsidır konsidıreyşın kınsist konsl kınsalt konslteyşın konteyn konteynır kontent kontents kontinuıs kontrıri kıntrast kontroul konvinyıns konvinyınt konverseyşın kuuk kuul 12 . TAMAMI.SERİNLETMEK.YARIŞMA 2.PERGEL YARIŞMAK 1. UYGUN SÖYLEŞİ 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.TİCARİ 2. KONSÜLTASYON KAPSAMAK KAP TATMİN OLMUŞ İÇERİK SÜREKLİ TERSİNE. HEDİYE BİRLEŞİK. TÜM.SERİN 2. YÖNETMEK UYGUNLUK.RAHAT KONFORLU KUMANDA ETMEK BAŞLAMAK 1.KARAR VERMEK DURUM.ŞİRKET. KUMPANYA 2.http://www. TASMA TOPLAMAK RENK TARAK GELMEK KONFOR .AVAM.com Coin Cold Collar Collect Colour Comb Come Comfort Comfortable Command Commence koin kould kolır kolekt kalır kom kam kanfırt kanfırtıbıl komand kımens MADENİ PARA SOĞUK YAKA. BASİT.ingilizcedersanesi. KOMPLİMAN. KOLAYLIK ELVERİŞLİ.ÜZÜLMEK KONSER 1.ORTAK . ARKADAŞLIK MUKAYESELİ OLARAK MUKAYESE ETMEK 1.REKLAM ( filmi ) 1.Sık Kullanılan Kelimeler . ŞAŞIRMAK KUTLAMAK BİRLEŞTİRMEK İŞGAL ETMEK VİCDAN.YEMEK PİŞİRMEK 1. ŞART İTİRAF ETMEK GÜVEN (kafası) KARIŞMAK.

http://www. MISIR 2.KUPA İYİLEŞTİRMEK.ingilizcedersanesi.OLAĞANDIŞI KIVIRMAK 1.KIRLIK ALAN 1. TEDAVİ.AKIM 2.FİNCAN 2.com Cop Copper Copy Corn Corner Correct Cost Costly Cottage Cotton Cough Council Count Country Couple Courage Course Court Cousin Cover Cow Coward Crack Crash Crazy Cream Creation Creature Crime Criminal Criticize Crop Cross Crossing Crossroads Crowd Crown Cruel Cruise Crush Cry Cube Cucumber Cultivate Culture Cup Cure Curiosity Curious Curl Current Curse Curtain Curve Custom kap kapır kopi korn kornır korekt kost kostli kotıc kotn kof kaunsl kaunt kantri kapıl karıc kors kort kazn kavır kau kauırd krek kreş kreyzi kriim krieyşın kriiçır kraym kriminl kritisayz krop kros krosing krosroudz kraud kraun kruıl kruuz kraş kray küub küukambır kaltıveyt kalçır kap küur küriositi küriyıs körl karınt körs körtn körv kastım POLİS BAKIR KOPYALAMAK.GİDİŞAT 2.HATASIZ 2.BİR KAÇ CESARET 1.Sık Kullanılan Kelimeler .ÇİFT (karı-koca v.KORT KUZEN KAPLAMAK İNEK KORKAK KIRMAK ÇARPIŞMAK (sertçe).ÜLKE 2.KITALARARASI SİLAH KIRMAK (basarak) BAĞIRMAK. AĞLAMAK KÜP HIYAR TOPRAKLA UĞRAŞMAK KÜLTÜR 1.ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.KREMA 2. İŞLEM MERAK 1.CARİ 3.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK.KURS 1.DÜZELTMEK MALİYET.MERAKLI 2.KUR LANET PERDE EĞRİ GELENEK 13 .b) 2. EKİN.KREM 3.HAÇ GEÇİT KAVŞAK KALABALIK TAÇ ZALİM 1.MAHKEME 2.KİRLİ BEYAZ YARATIŞ YARATIK SUÇ SUÇLU (yasa önünde) ELEŞTİRMEK ÜRÜN (toprak ürünü) 1. ÇARPIŞTIRMAK ÇILGIN 1. MAL OLMAK PAHALI KÖY EVİ PAMUK ÖKSÜRMEK KONSEY SAYMAK 1.DENİZ GEZİSİ 2. TAKLİT ETMEK 1.NASIR (tread on someone~s corns) KÖŞE 1.

ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda ) ÇEK 1)GÖĞÜS 2)SANDIK Chest Of Drawers Chestnut Chilli ?est of drewır ÇEKMECELİ DOLAP.http://www.) ŞAMPANYA KANAL (TV.ÇİZELGE 1)PATENT. TUR LAHANA KABİN KABİNE 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU.Sık Kullanılan Kelimeler . MISIR ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb. MÜŞTERİ GÜMRÜK KESMEK BİSİKLET. KONU HAYIR SEVERLİK.ŞEN.DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK.KİBAR OLMAYAN NEŞELİ. KOVALAMAK ÇENE ÇALMAK.KABA.ingilizcedersanesi.ŞARJÖR YAZAR KASA 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL.) BÖLÜM. radyo gibi. BUZAĞI 2)BALDIR DEVE 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI İPTAL TOP (silah) MUKTEDİR KARBON KAĞIDI ÖNEMSEMEYEN DİKKATLİ DİKKATSİZ KARGO TAŞIYICI HAVUÇ DEVİR KARTUŞ. SADE TIRTIL KARNIBAHAR Customs Cut Cycle Cabbage Cabin Cabinet Calf Camel Canary Cancellation Cannon Capable Carbon-Paper Carefree Careful Careless Cargo Carrier Carrot Carryover Cartridge Cash-Register Casual Caterpillar Cauliflower Caution Cave Cease Cease-Fire Celebration Cement Central Centre Cereal Chamber Champagne Channel Chapter Charity Charlatan Chart Charter Chase Chat Cheek Cheeky Cheerful Chef Cheque Chest kastımz kat saykl kebic kebin kebınıt kaıf keml kıneri kensıleyşın kenın keypıbıl karbın peypır keyfri keyrfıl keyrlıs kargo keriyır kerıt keriovır kartrı? keş-recıstır keşuıl ketırpilır koliflavır koşın keyv siis siis-fayır selibreyşın sıment sentrıl sentır siyriyıl ?embır şempeyn ?enıl ?eptır ?erıti carlıtın ?art ?artır ?eys ?et ?iik ?iki ?iirful şef ?ek ?est UYARI MAĞARA DURDURMAK ATEŞ-KES KUTLAMA ÇİMENTO MERKEZİ ORTA.YARDIM SEVERLİK ŞARLATAN TABLO. MERKEZ TAHIL. KONSÜL ?esnat KESTANE ciliy ÇOK ACI 14 .BERAT.SOHBET 1)YANAK 2)POPO YÜZSÜZ.MUTLU AHÇI.com Customer kastımır ALICI.GEMİ vb.

MÜVEKKİL IKLIM KLİNİK KIRPMAK. üzücü bir olayı) 1)ATAMAK.http://www.sanat eseri) KOMPOZİSYON. SAHİL 1)HOROZ.ÜZÜNTÜ.YARMAK 2)PİRZOLA KIKIRDAMA PURO DEVRE(Close cırcuıt TV.Sık Kullanılan Kelimeler .b UFAK PARÇA ÇİKULATA SEÇİM.TAZMİNAT KARIŞIK.SONUÇ 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak) DAVRANIŞ.ENDİŞE KARAR.) BEZ ( a piece of cloth ) PALYAÇO İPUCU 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA BERABER (Co-operate.com Chilly Chimney China Chip Chocolate Choice Choke Chop Chuckle Cigar Circuit Claimant Clap Clay Client Climate Clinic Clip Cloth Clown Clue Clutch ?iliy ?imni ?aynı ?ip ?aklıt ?oyıs ?ok cop ?akıl sigaar sörkıt klemınt klep kıley klaynt klaymıt klınik klip kloth klaun klu kla? RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK BACA 1) ÇİN 2) ÇİNİ .KOMPLİKE UNSUR.DAVACI ALKIŞLAMAK KİL MÜŞTERİ.Co-education) KIYI. İSTEK.BİLGİSAYAR KONSANTRE.sa? vb. TAVIR. BİRLEŞİK Co Coast Cock Cocoa Code Collapse Colleague Collective Agreement Colonel Column Coma Come Across Comet Commemorate Commission Commit Commitment Communicate Commute Compensate Compensation Complicated Components Compose Composition Compromise Computer Concentrate Concept Concern Conclusion Condemn Conduct ko kost kak koko kod kıleps koliig kollektiv egrimınt körlnıl kolım komı kam ekros kamit kımemoreyt kamişın kımit komitmınt kımyunikeyt kımyut kompınseyt kompınseyşın komplıkeytıd kımponınt kımpoz kompızişın komprımayz kompitür konsıntreyt konsept konsöön kınkıluşın kındem kondakt UZLAŞMA KOMPÜTÜR.ingilizcedersanesi.ANLAYIŞ-I have no conception why İLGİ.şarkı.YOĞUN GENEL FİKİR. PARÇA. BİLEŞİMDE BULUNAN YAPIM (Şiir.KARŞILAMAK TELAFİ.ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI KAKAO KOD 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK MESLEKTAŞ TOPLU SÖZLEŞME ALBAY SÜTUN KOMA.GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul.KESMEK.ücret) SUÇ İŞLEMEK (To commit murder) 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK İLETİŞİM EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK TELAFİ ETMEK. TERCİH 1)BOĞMA.Short-cırcuıt=Kısa devre vb) MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN.KLİPS (Kağıt.DÜŞÜNCE. KOMA HALİ TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK KUYRUKLU YILDIZ ANMAK (Kötü.YOL GÖSTERMEK 15 .porselen v.TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE 1)KESMEK.

YAPMAK TÜKETMEK TÜKETİM TEMAS.ANLAŞMA KATKIDA BULUNMAK MAHKUM.ingilizcedersanesi. DOKUNMA YARIŞMA KITA KONTRAT.ONAYLAMA BUNDAN DOLAYI.SONUÇ OLARAK.YOLSUZLUK KOZMETİK KOSTÜM SPOR ARABA KUPON KRAKER KRAMP VİNÇ İLE KALDIRMAK.HAPSETMEK.ÇELİŞKİ KABUL ETME.Sık Kullanılan Kelimeler .SUÇLU İKNA ETMEK BİRLİKTE ÇALIŞMAK BAŞA ÇIKMAK. VİNÇ KREDİ KRİZ CİBS. UYUMLU (kişi.AYAK UYDURMAK 1)POLİS 2)ASKER KORDONU MANTAR .MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR KORİDOR RÜŞVETÇİLİK.SINIRLAMAK ÇATIŞMA.(Cork-screw :mantar açacağı) CESET 1)MEKTUPLAŞAN.SONUNDA 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk TUTARLI.com Cone Conference Confine Conflict Consent Consequently Consign Consistent Constitute Constitution Construct Consume Consumption Contact Contest Continent Contract Contribute Convict Convince Co-Operate Cope Cordon Cork Corpse Correspondent Corridor Corruption Cosmetic Costume Coupe Coupon Cracker Cramp Crane Credit Crisis Crisp Crisp Critical Crocodile Crossword Crow Crucial Crude Curry Cushion Cylinder kon konfırıns kınfayn konflıkt kınsent konsikvıntly kınsayn kansıstınt konstituut konstituşın kınstrak kınsyuum kınsomşın kontekt kontest kontınınt kontrekt kıntrıbiyut konvıkt kınvins koopereyt kop kordın kook korps korıspondınt koridoor kırapşın kozmetik kostiyum kupe kuupon krekır kremp kreyn kredit kraysız krisp krisp kritikıl krokıdayl krosvörd kro kuruşıl crud köri kuşın siylındır 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma) KONFERANS KUŞATMAK.http://www.) PETROL ( Crude oil=Ham petrol) HAFİF ACILI YASTIK SİLİNDİR D Dad Daily Dam ded deyli dem BABA GÜNLÜK BARAJ 16 .KIZARMIŞ KURU PATATES 1)İNCE 2)KAŞ KRİTİK AFRİKA TİMSAHI ÇAPRAZ BULMACA 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ EN ÖNEMLİ AN (Karar i?in vb.KURMAK ANAYASA İNŞA ETMEK. yazı vb) OLUŞMAK.

Sık Kullanılan Kelimeler .EYLEM 2.MEYDAN OKUMAK 1.SEVGİLİ.. YALANLAMAK AYRILMAK BÖLÜM.ÇÖL 2. PARÇALAMAK AÇIKÇA GÖSTERMEK.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2. LAYIK OLMAK DİZAYN ARZU SIRA.CESARETLİ OLMAK.savaşta. DAĞITIM İSTEK.DEPARTMAN BAĞIMLI OLMAK.KARANLIK 2.TERK ETMEK(haksız yere) HAKKETMEK.ingilizcedersanesi. İHTİYAÇ YIKMAK. ERTELEMEK NAZİK LEZZETLİ HOŞNUTLUK HOŞNUT EDİCİ DAĞITMAK.PAHALI ÖLÜM KANDIRMAK ARALIK (ayı) KARAR VERMEK KARAR AÇIKLAMAK DÖŞEMEK.KOYU 3.) SAVUNMA. BETİMLEMEK Deer Defeat Defence Defend Definite Degree Delay Delicate Delicious Delight Delightful Deliver Demand Demolish Demonstrate Demonstration Dentist Deny Depart Department Depend Deposit Depress Depth Describe Desert Deserve Design Desire Desk Despair Dessert Destroy dezırt dızörv dızayn dızayr desk dıspeır dızört dıstroy 1.işareti GÜNÜN TARİHİ KIZ ÇOCUK GÜN ÖLÜ ALIP SATMAK (ticari). İŞ YAPMAK 1.vs. DEKORE ETMEK 1.CÜRET GÖSTERMEK 2. İHTİYACI OLMAK DEPOZİT BUNALTMAK DERİNLİK TANIMLAMAK. SEVİLEN 2. BELİRLİ DERECE GECİKTİRMEK.MASA ÜMİTSİZLİK TATLI (yiyecek) YIKMAK 17 . DEFANS SAVUNMAK KESİN.http://www. TALEP.SİYAH TENLİ 1.TAPU DERİN diır dıfiit difens difend defınit dıgrii dıley delikıt dılişıs dılayt dılaytful delivır dimend dımoliş demonstreyt demonstreyşın dentist dınay dıpart dıpartmınt dıpend dıpozıt dıpres depth dıskrayb GEYİK KAYBETMEK (oyunda.com Damp Dance Danger Dangerous Dare Dark Dash Date Daughter Day Dead Deal Dear Death Deceive December Decide Decision Declare Decorate Deed Deep demp dens deyncır deyncrıs deyr dark deş deyt dotır dey ded diıl diır deth dısiiv dısembır disayd dısijn dikleır dekıreyt diid diip NEMLİ DANS TEHLİKE TEHLİKELİ 1. DEMONSTRE ETMEK GÖSTERİ DİŞÇİ İNKAR ETMEK.

TABAK ÇANAK.BULAŞIK 2.TERSANE(gemi) 2. ORTAYA ÇIKARMAK ANLAŞMAZLIK UZAKLIK UZAK AÇIK.ÖZEL YEMEK KOVMAK.TELEFON ETMEK 1. ÖZEL.ingilizcedersanesi.DİREKT 2. RESİM BASMAK GELİŞME ŞEYTAN 1. FARK FARKLI ZOR KAZMAK AKŞAM YEMEĞİ DİPLOMA DİPLOMAT 1. BIRAKMAK.GÖSTERGE 2. FARKLI AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı ) DAĞITMAK BÖLGE (toprak.YÖNLENDİRMEK.com Destruction Detail Determined Develop Development Devil Dial Diamond Diary Dictator Dictionary Die Difference Different Difficult Dig Dinner Diploma Diplomat Direct Direction Director Dirt Dirty Disadvantage Disagree Disappear Disappoint Disc Discipline Disc-Jockey Discover Discuss Disease Dish Dismiss Disobey Display Dispose Dispute Distance Distant Distinct Distinguish Distribute District Disturb Divide Division Dizzy Do Dock Doctor Document Dog dıstrakşın diteyl dıtörmind dıvelop dıvelopmınt devl dayıl daymınd dayri dıkteytır dikşınri day difrıns dıfrınt dıfıkılt dig dinır dıploumı dıplımat dırekt dırekşn dırektır dört dörti disadvantıc disıgrii disıpiır disıpoint disk disiplin disk cokey diskavır dıskas diziiz diş dismis disıbey displey dispouz dıspüut distıns distınt distinkt distinguwiş distribüut distrikt distörb divayd divijn dizi do dok daktır dokümınt dog YIKIM AYRINTI. AJANDA DİKTATÖR SÖZLÜK ÖLMEK AYIRIM. YOL VERMEK.ülke) RAHATSIZ ETMEK BÖLMEK. PAYLAŞTIRMAK BÖLÜM BAŞ DÖNMESİ YAPMAK 1. BÜYÜMEK.Sık Kullanılan Kelimeler .DOK DOKTOR DOKÜMAN KÖPEK 18 . DETAY AZİMLİ GELİŞMEK.SANIK İSKEMLESİ 3.http://www. UYUŞMAMAK GÖZDEN KAYBOLMAK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK DİSK DİSİPLİN DİSCOKEY KEŞFETMEK TARTIŞMAK HASTALIK 1.KARO (kağıt oyunlarında) GÜNLÜK.ELMAS 2. YOL VERMEK YÖN DİREKTÖR KİR KİRLİ DEZAVANTAJ ANLAŞAMAMAK. SAL VERMEK İTAAT ETMEMEK GÖSTERMEK ATMAK.

SIKICI TOZ 1.DELMEK 2.EMİN OLMAMAK AŞAĞISI 1.BOZULMAK DOĞRU.APTAL 2.com Doll Domestic Donkey Door Double Doubt Down Draw Dreadful Dreadfully Dream Dress Drill Drink Drive Drop Drug Drunk Dry Due Dull Dust Duty Daisy Damage Darling Date Deadline Deadlock Deaf Debatable Debate Debt Decay Decent Decline Decrease Default Defer Deficit Definition Deliberately Demoralize Dependent Deputation Deputy Desperate Despite Destination Detach Detective Dew Diagram Diameter Dice dol dımestik donki door dabl daut daun drov dredfl dredfıli driim dres dril drink draıv drop drag drank dray düu dal dast düuti deyzi demı? daling deyt dedlayn dedlok def dibeytıbıl dibeyt det dikey disınt diklayn dikriis difolt diför defisit defineyşın dilibirıtli dimorılayz dıpendınt deputeyşın depyuti despırit dıspayt destıneyşın dita? dıdektiv düu dayıgrım dayametır days OYUNCAK BEBEK EVCİL.ÇEKMEK (çekmece) KORKUNÇ. EVE AİT.ingilizcedersanesi. ZARAR VERMEK SEVGİLİ 1)HURMA 2)RANDEVU MÜHLET.http://www. VADE( borç ) 1. RÜYA. DÜŞMEK.DÜŞÜRMEK.GÜMRÜK VERGİSİ PAPATYA ZARAR. ERTELEME AÇIK (budget deficit=bütçe açığı) TANIMLAMA KASTEN CESARETİNİ KIRMAK. İÇSEL EŞEK KAPI ÇİFT 1.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK İÇMEK ARABA KULLANMAK. HAYAL.DAMLA İLAÇ.KURU 2.ŞÜPHE 2. DİYAGRAM ÇAP ZARLAR ( Tavla ) 19 .HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe) GECİKTİRME.Sık Kullanılan Kelimeler . UYUŞTURUCU SARHOŞ 1.GERİLEMEK.DÜŞMEK AZALMAK İFA ETMEME.GİYİNMEK 1.GÖREV 2.HAKLI.İYİ AZALTMAK.KAPALI. KÖTÜ ÇOK DÜŞ. SÜRMEK 1. MORAL BOZMAK BAĞIMLI (In dependent:bağımsız) VEKİLLİK VEKİL UMUTSUZ.GİYSİ 2.SON TESLİM TARİHİ 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ SAĞIR TARTIŞABİLİNİR TARTIŞMA BORÇ ÇÜRÜMEK. BIRAKMAK 2. RÜYA GÖRMEK 1.KURUMAK KADAR. ÇOK CİDDİ RAĞMEN VARIŞ NOKTASI AYIRMAK DEDEKTİF KIRAĞI (nem) ŞEMA.ÇİZMEK (resim) 2.

kağıt vb.Sık Kullanılan Kelimeler . BOYAMAK (Saç.İYİLİK SEVER (organ.G.http://www. SÖNÜK DALDIRMAK REHBER (telefon vb. YOLLAMAK YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile) KÜÇÜK FARKLILIK DALIŞ DALGIÇ BOŞANMAK HAKİM OLMA BAĞIŞ YAPMAK BAĞIŞ BAĞIŞ YAPAN.ANA FELSEFE.KÖR TALİH AHİRET GÜNÜ BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI PEŞİN (Ödeme) UYUKLAMAK. BİDON 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK KÜÇÜK ÖRDEK DÜELLO ÇÖP TENEKESİ BOYA.ingilizcedersanesi. CERYAN DAMA OYUNU ÇEKMECE.) DİNAMİT DİNAMO HANEDANLIK Disco Disgust Dismay Dismay Dispatch Displace Distinction Dive Diver Divorce Dominate Donate Donation Donor Doom Doomsday Dose Down Payment Doze Dozen Draft Drag Dragon Drain Drama Draught Draughts Drawer Drawn Drug Drum Duck Duckling Duel Dustbin Dye Dynamite Dynamo Dynasty disko dısgast dismey dismey dispe? displeys dıstingşın dayv dayvır dıvöös domineyt doneyt doneyşın donır duum duumsdey dos davn peymınt doz dozen draaft dreg dregın dreyn draam draaft draafts drovır droovn drag dram dak dakling duyıl dastbın day daynımeyt daynımu dınısti E E. SU YOLU DRAM HAVA AKIMI. AFET AÇIĞA. GÖZ BOĞULMAK UYUŞTURUCU MADDE. ÖDEME EMRİ SÜRÜKLEMEK EJDERHA LAĞIM.İLAÇ 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL. okul bağışı vb. BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK DİSKO TİKSİNTİ 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ KORKU. Each Eager Ear Early Earn i ci iiç iigır iır örli örn ÖRNEĞİN (kısaltılmışı) HER. HER BİRİ İSTEKLİ KULAK ERKEN PARA KAZANMAK 20 .com Diet Digest Dim Dip Directory Disaster Disclose dayt daycest dim dıp direktiri dızastır diskloz REJİM. HAFİF UYKU DÜZİNE 1)SURET. MEYDANA ÇIKARMAK. MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ.) KÖTÜ KADER.KURA KISIK. DEHŞET SEVK ETMEK.) FELAKET. DİYET 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET.

AKİS EKONOMİK KENAR EDİTÖR EĞİTİM ETKİ ETKİN.NİŞANLAMAK 2....DÜNYA 2. ELASTİK DİRSEK YAŞLI (daha yaşlı) SEÇMEK SEÇİM ELEKTRİK ŞIK TEMEL. BİTİRMEK DÜŞMAN ENERJİ 1.İŞ VERMEK MAKİNE EĞLENMEK YETER GİRMEK GİRİŞİM AĞIRLAMAK (konukları) EĞLENCE GİRİŞ ZARF EŞİT EŞİTLİK KALDIRMAK HATA 21 .Or. BAŞKA BAŞKA BİR YER BÜYÜKELÇİLİK ÇIKMAK ACİL DURUM GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen) ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak) ÇALIŞTIRILAN ADAM İŞVEREN İŞ BOŞ KAPATMAK.. İYİ ÇALIŞAN EFOR YUMURTA YA... ETRAFINI KAPATMAK CESARETLENDİRMEK SON..TOPRAK 3.....http://www..ingilizcedersanesi.. Elastic Elbow Elder Elect Election Electricity Elegant Elementary Elephant Else Elsewhere Embassy Emerge Emergency Emigrate Employ Employee Employer Employment Empty Enclose Encourage End Enemy Energy Engage Engine Enjoy Enough Enter Enterprise Entertain Entertainment Entrance Envelope Equal Equality Erect Error örnıst örth iiz iist iizi iit ekou ikınomikl ec editır ecukeyt ıfekt ıfışınt efıt eg aydır .com Earnest Earth Ease East Easy Eat Echo Economical Edge Editor Educate Effect Efficient Effort Egg Either...Sık Kullanılan Kelimeler . or ılestik elbou eldır ılekt ılekşın ılektrisiti elıgınt elımentri elıfınt els elsver embısi ımörc ımörcınsi emıgreyt ımploy ımployi ımployır ımploymınt empti ınklouz ınkarıc end enımi enırci engeyc encin ıncoy inaf enter entıprayz entıteyn entıteynmınt entrıns ınvılop ikuıl ikualiti irekt erır CİDDİ 1.YA.TOPRAK PARÇASI KOLAYLIK DOĞU KOLAY YEMEK YEMEK EKO. BAŞLANGIÇ İÇİN FİL DAHA...

ingilizcedersanesi. BÜYÜTMEK GENİŞLETME.HATTA 2. UZMAN.ÖZÜR.BEKLEMEK MASRAF PAHALI TECRÜBE BİLİRKİŞİ. ÖNEMLİ TEMEL. NİHAİ HERHANGİ BİR ZAMAN HER KÖTÜ TAM KESİN OLARAK ABARTMAK İNCELEMEK. MAZERET EGZERSİZ OLUŞ.com Escalator Escape Especial Essential Establish Estimate Even Evening Event Eventually Ever Every Evil Exact Exactly Exaggerate Examine Example Excellent Except Exception Exchange Excite Exclude Excuse Exercise Exist Exit Expect Expense Expensive Experience Expert Explain Explanation Explode Explore Express Expression eskıleytır ıskeyp ıspeşl ısenşıl ıstabliş estımeyt ivın ivning ivent ivençuıli evır evri ivl ıgzekt ıgzekli ıgzacıreyt ıgzamin ıgzempl eksılınt ıksept ıksepşın ıksçeync ıksayt eksklud eksküuz eksısayz ıgzist eksit ekspekt ekspens ekspensiv ıkspiriıns ekspört ıkspleyn eksplıneyşın ıksploud ıksplor ıkspres ıkspreşın YÜRÜYEN MERDİVEN KAÇMAK ÖZEL. VAR OLMAK ÇIKIŞ. ÇOK ÖNEMLİ KURMAK . EKSPER AÇIKLAMAK AÇIKLAMA PATLAMAK (bomba patlaması) ARAŞTIRMAK (bir yeri) İFADE ETMEK İFADE Extend ıkstend Extension ıkstenşn Extent ıkstent Extra ekstrı Extract ıkstekt Extraordinary ıkstrordinıri Eye ay Eagle igıl Earthquake örthkweik Eel iil Elapse ileps Embark imbark Embarrassment imbarısmınt Embrace imbreys Emotion imoşın Emphasis emfisıs GENİŞLETMEK.ŞİDDETLİ VURGU 22 .İNŞA ETMEK TAHMİN ETMEK (hesaplayarak) 1. ÇIKMAK UMMAK.MUAF TUTMAK 3. HARİÇ İSTİSNA DEĞİŞ TOKUŞ HEYECANLANDIRMAK DIŞLAMAK 1.DÜZGÜN AKŞAM OLAY SONUNDA. EKSTRA ÇEKİP ÇIKARTMAK OLAĞANDIŞI GÖZ KARTAL DEPREM YILAN BALIĞI ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed) 1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK 1)SIKINTI 2)UTANMAK SARILMAK KUVVETLİ DUYGU ÖNEMLİ.Sık Kullanılan Kelimeler . SINAV VERMEK ÖRNEK ÇOK İYİ DIŞINDA.http://www.AFFETMEK 2.ÇİFT. BÜYÜKLÜK FAZLA.BERABERE. BÜYÜTME BOYUT.

İHRACAT IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK SON DERECE. BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN YAPMAK.ARIZA.vapur vb.OLDUKÇA İYİ 3. FAMİLYA ÜNLÜ FANATİK HARİKA.YANLIŞ.PANAYIR 4. ex-president.YÜZ.SOLGUN.DÜRÜSTÇE 2.DÜŞMEK 2.ONAY.ADİL 2. BİLDİK AİLE. BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM.com Emphasize Emphatic Empire Endorsement Enormous Entitle Epitaph Equalize Equip Equipment Escort Estate Evacuate Evidence Evolution Ex Exceed Exclaim Exclusive Execute Exhaust Exhibit Exhibition Expand Expansion Experiment Expire Explosive Export Extinguish Extreme Eyebrow Eyelash Eyelid emfısays imfetic empayır indoosmınt inormiyus intaytıl epitaf ilkvılayz ikvip ÜZERİNDE DURMAK KESİNLİKLE. OLAĞANDIŞI UZAK ÜCRET (tren. ARSA 1)BOŞALTMA.DÜRÜST. İNFAZ ETMEK. İRİ YETKİ VERMEK.EPEYCE 1.Sık Kullanılan Kelimeler .KARŞISINA ÇIKMAK. SURAT 2.GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK 1) GENİŞLEME. için) 23 .ingilizcedersanesi. BAŞINA GELMEK FABRİKA SOLMAK BAŞARISIZ OLMAK BAŞARISIZLIK. GÖSTERMEK SERGİ 1)BÜYÜMEK.YETERSİZLİK(crop or heart faılure 1.MUTLAK.DONANIM KONVOY.BİTME 2)EGZOS TEŞHİR ETMEK. HATALI 2.CIRO KOCAMAN. EK DENEY SÜRENİN DOLMASI PATLAYICI MADDE İHRAÇ MALI.KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer İMPARATORLUK TASTİK. YERİNE GETİRMEK. MÜLK.SAHTE TANIDIK.http://www. İDAM ETMEK 1)YORULMA.SONBAHAR (AmE) 1.İNANÇ 2. AŞIRI KAŞ KİRPİK GÖZ KAPAĞI F Face Factory Fade Fail Failure Faint Fair Fairly Faith Faithful Fall False Familiar Family Famous Fanatic Fantastic Far Fare feys fektri feyd feyl feylır feynt feır feıli feyth feythful fol fols fımiliır femıli feymıs fınıtik fentestik far feır 1.ZAYIF 2. SADIK 1.TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK DELİL EVRİM SABIK. ESKİ (ex-wife. ex-gırl friend) AŞIRI BAĞIRMAK UMUMA AÇIK OLMAYAN.BAYILMAK 1. HAK VERMEK MEZAR TAŞI YAZISI EŞİTLEMEK DONATMAK ikvıpmınt eskort ısteyt ıveküueit evidıns ivulişın eks iksid ikskleym iksklusiiv eksikiyut igzoost igzıbit ekzıbişın ıkspend ıkspanşın ıksperımınt ikspayır iksplıusiv eksport ikstingwişh ikstriim aybrau ayleş aylid TESİSAT.REFAKAT 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL.GÜVENMEK GÜVENİLİR.FUAR 1.

ATEŞ 2.com Farm Farther Fashion Fast Fasten Fat Fate Father Fault Faultless Faulty Favour Favourable Favourite Fear Fearful Feather February Fee Feed Feel Fellow Female Fence Fetch Fever Few Field Fight Figure File Fill Film Final Finally Finance Find Fine Finger Finish Fire Firm First Fish Fit Fix Flag Flake Flame Flash Flat Flavour Flesh Flight Float fam fardır feşn fast fasn fet ÇİFTLİK DAHA UZAK MODA HIZLI BAĞLAMAK 1. TARAF TUTMAK İYİ.ŞEKİL. TAMİR ETMEK.b) BESLEMEK HİSSETMEK ARKADAŞ (kendisine benzeyen). ADAM DİŞİ ÇİT GİDİP GETİRMEK ATEŞ (vücut) AZ. ÜCRET (okul.SIRA feyt fadır folt foltlıs folti feyvır feyvırıbl feyvrıt fiır fiıfl fedır february fii fid fiil felıu fimeyl fens feç fivır füu fiild fayt figır fayl fil film faynl faynıli faynens faynd fayn fingır finiş fayır förm först fiş fit fiks fleg fleyk fleym fleş flet fleyvır fleş flayt flout DOLDURMAK FİLM SON SONUNDA FİNANS BULMAK 1.PARA CEZASI PARMAK BİTİM.YAĞ (vücut et yağı) KADER BABA KUSUR KUSURSUZ KUSURLU LEHİNDE. SABİT BAYRAK TANE (snowflake : kar tanesi) ALEV FLAŞ 1.DOSYA 2.SERT 2. KAVGA ETMEK 1. BİTMEK 1.Sık Kullanılan Kelimeler .DÜZ 2.DAİRE (apartman katı) TAT ET (derinin altındaki) UÇUŞ YÜZMEK. İNCE.ANİ HASTALIK YAPIŞTIRMAK. avukat. YARDIMCI EN SEVİLEN. doktor v. KÜÇÜK 2.İŞTEN KOVMAK 1.İYİ.UYMAK.http://www. ATEŞ ETMEK.ingilizcedersanesi.FİRMA BİRİNCİ.SAYI 2. BİR KAÇ ALAN KAVGA. FAVORİ KORKU KORKUTUCU TÜY (kuş tüyü) ŞUBAT HARÇ. İLK BALIK 1. BATMAMAK (mantar) 24 .YANGIN.TÖRPÜ 3. VÜCUT 1.ŞİŞMAN 2. UYGUN 2.

SERVET 2. BESİN 1.TEMEL 2. MEMNUN OLMAK YİYECEK.com Flock Flood Floor Flour Flower Fly Fog Fold Follow Fond Food Fool Foolish Foot For Forbid Force Forecast Forehead Foreign Forest Forget Forgive Fork Form Former flok SÜRÜ flad floor flauır flauır flay fog fould folou fond fuud fuul fuuliş fuut for forbid fors forkast forıd forın forıst fıget fıgiv fork form formır SEL YAPININ TABANI. RAHAT..KOMİK 2.TALİH İLERİ 1.GARİP 25 . AFFETMEK ÇATAL ŞEKİL. ONDÖRT GÜN 1.APTALCA DAVRANMAK 3.DEN. KAT UN ÇİÇEK 1.ingilizcedersanesi. ŞEKİLLENDİRMEK. FORS TAHMİN ALIN YABANCI (ülke veya ırk) ORMAN UNUTMAK BAĞIŞLAMAK.UÇMAK 2..MEMNUN OLMAMAK MEYVE KANUN KAÇAĞI DOLU. SERBEST BIRAKMAK BEDAVA. KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK 1..VAKIF FISKİYE DOLMA KALEM TİLKİ ÇERÇEVE ÖZGÜR. TAKİP ETMEK HOŞLANMAK.KANDIRMAK APTALCA AYAK İÇİN YASAKLAMAK ZORLAMAK.Sık Kullanılan Kelimeler .http://www.SİNEK SİS KATLAMAK İZLEMEK. TAMAMEN Fortnight Fortune Forward Foundation Fountain Fountain-Pen Fox Frame Free Free Freedom Freeze Fresh Friday Friend Friendly Fright Frighten Frog From Front Frown Fruit Fugitive Full Fun Fund Funny fan fand fani fortnayt forçın forvıd faundeyşın fauntın fauntın pen foks freym frii frii friidım friz freş fraydey frend frendli frayt fraytn frog from frant fraun fruut fiucitiv ful EĞLENCE FON.ALIN YAZISI 3.. FORM ÖNCEKİ ZAMAN İKİ HAFTA. ZOR. SERBEST.APTAL 2. ÜCRETSİZ ÖZGÜRLÜK DONMAK TAZE CUMA ARKADAŞ DOSTÇA KORKU KORKUTMAK KURBAĞA (. .DAN) EKİ ÖN KAŞINI ÇATMAK.

SAMİMİ HAMULE. ÇOK GEREKLİ CENAZE YANINDA.VERGİ. AYRICA. NAVLUN BUZDOLABI SINIR KIZARTMAK NOKTA TEMEL. 2) YÜZGEÇ ÇİÇEKÇİ. HEMEN PİS. TELAŞLANMAK Fiscal Fist Flea Flee Fleet Flipper Florist Fluent Foam Foam Rubber Folk Football Footprint Foreman Forever Forge Forger Formal Forthwith Foul Found Fragile Frank Freight Fridge Frontier Fry Full Stop Fundamental Funeral Furthermore Fuse Fuss frantier fray fulstop fandımentıl füunırıl fördırmor füuz faas 26 .) TELAŞ. CİDDİ DERHAL. GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ FERİBOT. ÜN 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ ÖZELLİK BIKMAK (I'm fed up:Bıktım) FEDERAL.Sık Kullanılan Kelimeler .com Fur Furnish Further Future Fable Fabulous Fact Fake Fame Fan Fancy Feature Fed Up Federal Ferry Fertile Fertilize Festival Fiance Fiction Fig Fire-Brigade för förniş fördır füuçır feybıl febulıs fek feyk feym fen fensi fii?ır fedap fedırıl feri förtaıl förtılaız festıvıl fiansey fikşın fig fayı-brigeyd fiskıl fist flii flii fliit flipır florıst flüınt fom fom rabır folk futbool futprint formın fırevır for? forcır formıl forthvit fol faund fre?ayıl frenk freyt fric KÜRK DÖŞEMEK DAHA GELECEK MASAL. ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE AKICI KÖPÜK SÜNGER HALK FUTBOL AYAK İZİ USTABAŞI. KİRLİ İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK KOLAY KIRILABİR AÇIK SÖZLÜ. İNANILMAZ GERÇEK TAKLİT. EFSANE HARİKA. FORMEN DEVAMLI OLARAK 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK ÜÇKAĞITÇI.PARA. FEDERE. ÖNEM. ÜSTELİK (=moreover) SİGORTA (elektrik vb.ingilizcedersanesi.) 1) YÜZME PALETİ.BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year) YUMRUK PİRE KAÇMAK FİLO (gemi vb. SAHTE ŞÖHRET. ARABA VAPURU 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers) FESTİVAL NİŞANLI KURGU (roman) 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU İTFAİYE DEVLETİN.TAKLİTÇİ RESMİ.http://www.

ÇİM 2.s.http://www.TECRÜBESİZ . ÇOK.TOPARLAMAK.ingilizcedersanesi.İYİ 2.) BÜYÜK.MUHBİR .MEZAR 2. BARDAK PARLAK. HEYECAN.com G Gain Gallery Gamble Game Gang Gap Garage Garden Garlic Gas Gate Gather General General Generally Generous Genius Gentle Gentleman Get Gift Gipsy Girl Give Glad Gladly Glass Glorious Glory Glove Go Goat God Gold Golden Goldfish Good Good-Looking Goose Gosh Govern Government Graduate Grain Grand Grape Grasp Grass Grave Great Green Greeting geyn gelıri gembl geym geng gep garaaj gadn gaalik ges geyt gedır cenrıl cenrıl cenrıli cenrıs ciniıs centl centlmın get gift cipsi görl giv gled KAZANMAK GALERİ KUMAR OYNAMAK.YETENEK ÇİNGENE KIZ VERMEK MEMNUN ZEVKLE CAM.ALMAK 2. GÜZELLİK ELDİVEN GİTMEK KEÇİ TANRI ALTIN ALTINDAN AKVARYUM BALIĞI 1. ÇOK İYİ gledli glas gloriıs glori glav go gout gad gould gouldın gouldfiş gud gud luking guus goş gavn gavınmınt grecueyt greyn grend greyp grasp gres greyv greyt griin griiting 1.ANLAMAK 1.TOY KUTLAMA 27 . FARK GARAJ BAHÇE SARIMSAK GAZ BAHÇE KAPISI 1.. TOPLANMAK 2.KÖTÜ.ELDE ETMEK 3..DEVAMLI ( uzun periyot ) İYİ GÖRÜNÜMLÜ.Sık Kullanılan Kelimeler .İSPİYONCU 1. YEŞİL 2. ONURLU (parlak tarih) ONUR.buğday v. YAKIŞIKLI KAZ HAYRET!.OT. HÜKMETMEK HÜKÜMET MEZUN (üniversite mezunu) TANECİK ( kum.ANLAMAK GENERAL GENEL GENELLİKLE CÖMERT DAHİ NAZİK CENTİLMEN 1. YÖNETMEK.ARMAĞAN 2. KUMAR OYUN ÇETE BOŞLUK. ZEVKLİ ÜZÜM SIKICA TUTMAK 1. ÖNEMLİ BÜYÜK.

GOL DEDİKODU YAPMAK. ÇOK RENKLİ 2)HOMO VİTES MİKROP HAYALET. DÜNYA glu gol gosip greypfruut greytıfıl grıyvıstun greyvyard gıringırosır gruum grambıl garentii gaydıd misayl gitaar galf gay YAPIŞTIRICI HEDEF. REHBERLİK ETMEK SUÇ. TOPLULUK BÜYÜMEK.HORTLAK JİGOLO ZENCEFİL.TUTACAK 2. MEZAR MANAV DAMAT SIZLANMAK. HAFİF KAHVERENGİ KÜRE. DEDİKODU GREYFURT MİNNETTAR MEZARTAŞI MEZARLIK.YAKINMAK GARANTİ yl GÜDÜMLÜ ROKET GİTAR KÖRFEZ ADAM H Habit Hail Hair Half Hall Hammer Hand Handbag Handkerchief Handle Handsome Handwriting Hang Hangar Happy hebit heyl heyr half hol hemır hend hendbeg hengırçif hendıl hendsım hendrayting heng hengır hepi ALIŞKANLIK DOLU (yağış) 1. ÇEKİÇLEMEK EL EL ÇANTASI (kadınların) MENDİL 1.ELİNDEN GELMEK.com Grey Grill Grip Grocer Ground Group Grow Guard Guerrilla Guess Guest Guide Guilt Gum Gun Gaol Gay Gear Germ Ghost Gigolo Ginger Globe Glue Goal Gossip Grapefruit Grateful Gravestone Graveyard Greengrocer Groom Grumble Guarantee Guided Missile Guitar Gulf Guy grey gril grip grousır graund gruup grow gard gırilı ges gest gayd gilt gam gan jeil gey giır cörm gost jigolo cincır glob GRİ GRİL SIKICA TUTMAK BAKKAL YER. PARLAK.http://www.Sık Kullanılan Kelimeler . YETİŞMEK KORUMAK GERİLLA TAHMİN ETMEK KONUK REHBER. TOPRAK GURUP. GAYE.SAÇ 2.ingilizcedersanesi. YAPABİLMEK 3.DİŞ ETİ SİLAH HAPİSHANE 1)MUTLU.HAYVAN TÜYÜ YARIM HOL ÇEKİÇ. KABAHAT 1.YAPIŞKAN 2.ELLEMEK YAKIŞIKLI EL YAZISI ASMAK HANGAR MUTLU 28 .

POPÜLER (hit) OTOSTOP YAPMAK HOBİ TUTMAK. KAVRAMAK DELİK TATİL GÜNÜ BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul.EL ARABASIYLA SATMAK. ACELE ŞAPKA NEFRET SAHİP OLMAK 1.Sık Kullanılan Kelimeler .ingilizcedersanesi. BURAYA KAHRAMAN DURAKSAMAK. YUVA SILA HASRETİ DÜRÜST BAL BALAYI ONUR SIÇRAMAK.TV.araba. ÇARPMAK. v.SEKMEK UMUT UMUTSUZ haycekır hil hayır histri hit hiçhayk hobi hold hol holidey halou hom houmsik anıst hani hanimuun anır hap houp houplıs 29 . BELALI.s.KALP 2. PİLİÇ BURASI. YARDIM ETMEK DİŞİ KUŞ. TEREDDÜT ETMEK HIÇKIRIK SAKLANMAK.b) EV. SEYYAR SATICILIK TEHLİKE. BURADA. RİSK BAŞ.KUPA (oyun kartlarında) ISI ISITICI CENNET AĞIR TOPUK YÜKSEKLİK MİRASÇI CEHENNEM YARDIM.b ) TARİH DARBE.v. KÖTÜ ZORLA.araba. ZOR.com Harbour Hard Hardly Harm Harmful Harvest Haste Hat Hate Have Hawk Hazard Head Headache Health Healthy Hear Heart Heat Heater Heaven Heavy Heel Height Heir Hell Help Hen Here Hero Hesitate Hiccup Hide High Hijack Hijacker Hill Hire History Hit Hitch-Hike Hobby Hold Hole Holiday Hollow Home Homesick Honest Honey Honeymoon Honour Hop Hope Hopeless harbır hard hardli harm harmful harvıst heyst het heyt hev hovk hezırd hed hedeyk helth helthi hiir hart hiit hiitır hevın hevi hiıl hayt eır hel help hen hiır hiro heziteyt hikap hayd hay haycek LİMAN SERT. KAFA BAŞ AĞRISI SAĞLIK SAĞLIKLI DUYMAK 1. EŞKIYA TEPE. SAKLAMAK YÜKSEK KORSANLIK YAPMAK (uçak. ZIPLAMAK . İYİ DEĞİL ZARAR.http://www.duvar v.) KORSAN.ATMACA 2.KÖTÜLÜK ZARARLI HASAT HIZ. YOKUŞ KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri.

KUCAKLAMAK ÇOK BÜYÜK İNSAN. TURİST KONAKLAMA YERİ 1. bitki vb. KANCA YATAY HORTUM GÜRÜLTÜ SARILMAK. BEŞERİ SAKİNLİK. ESAS BEKLE KUTSAL ÇENGEL. DESTEK.SICAK 2. REHİNE ÖĞRENCİ.http://www.ingilizcedersanesi. DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK ALÇAK GÖNÜLLÜ GÜLDÜRÜ.BOYNUZ 2.com Horizon Horn Horrible Horse Hospital Host Hostage Hostel Hot Hotel Hour Hourly House Housewife Hover How However Hum Humble Humour Hungry Hunt Hurry Hurt Husband Habitat Hairdresser Hairdryer Halt Ham Hand Grenade Handicap Hang On Happen Head Quarters Headline Headphone Hectare Heritage Hinge Hold On Holy Hook Horizontal Hose Hubbub Hug Huge Human Hush Hut hırayzın horn haribl hors haspitl houst hastıc hastl hat houtel auır auıli haus haus wayf havır haw hauevır ham hambl hüumır hangri hant hari hört hazbınd hebıtıt herdresır herdrayır halt hem hend grineid hendikap hengon hepın hedkuartırs hedlayn hedfon hektar heritıc hin? hold on holi huuk horizantıl hoz habab hag hüy? huiymın haş hat UFUK 1. yaşadığı yer) KUVAFÖR. YARALANMAK KOCA.KORNA KORKUNÇ AT HASTANE EV SAHİBİ (konukları olan) ESİR.KARARGAH BAŞLIK (Gazetede) KULAKLIK HEKTAR MİRAS 1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI.Sık Kullanılan Kelimeler . BERBER SAÇ KURUTMA MAKİNASI DUR DOMUZ AYAĞINDAKİ ET EL BOMBASI SAKAT BEKLE OLMAK MERKEZ.SESSİZLİK.ACI ( yemekte ) OTEL SAAT SAAT BAŞI EV EV HANIMI HAVADA KALMAK NASIL HER ŞEKİLDE VIZILDAMAK. BARAKA I Ice ays BUZ 30 . ERKEK EŞ DOĞAL YUVA (hayvan.SUS KULÜBE. MİZAH AÇ AVLAMAK ACELE ETMEK YARALAMAK.

MAKSADIYLA OLAY (önemsiz olay) KAPSAMAK GELİR HATALI.POPÜLER AMACIYLA. YANLIŞ ARTMAK İNANILMAZ. İÇERİ. NAZİK DEĞİL İTHAL ETMEK ÖNEM ÖNEMLİ OLANAKSIZ ETKİLEMEK ETKİ GELİŞMEK.HAN 2. DERHAL ÇOK BÜYÜK GÖÇMEN SABIRSIZ KABA. ÇOK BENZEYEN. İÇERDE. BUZLU FİKİR YETKİN. İÇERDE ENDÜSTRİ AŞAĞILIK ETKİ. BÜYÜLEYİCİ GERÇEKTEN BAĞIMSIZ GÖSTERMEK. BOŞ EĞER HASTA. AYNI BELİRLEMEK. İDEAL ÖZDEŞ.GAYRI RESMİ BİLGİ.Sık Kullanılan Kelimeler . İŞARET ETMEK EV İÇİNDE. TANIMLAMAK. HASTALIK KANUNSUZ HAYAL. BELİRTMEK ATIL.MOTEL ARAŞTIRMAK SORU BÖCEK İÇERİSİ ISRAR ETMEK İNCELEMEK MÜFETTİŞ YERLEŞTİRMEK ÖRNEK YERİNE 31 . ENFORMASYON İNCİTMEK MÜREKKEP 1.http://www. İÇERİYE 2. ETKİLEMEK BİLGİ VERMEK RESMİ OLMAYAN. İYİYE GİTMEK GELİŞME 1.ingilizcedersanesi. İMAJ ANINDA. TANIMAK.İÇİNDE.com Ice-Cream Icy Idea Ideal Identical Identify Idle If Ill Illegal Image Immediate Immense Immigrate Impatient Impolite Import Importance Important Impossible Impress Impression Improve Improvement In In Order To Incident Include Income Incorrect Increase Incredible Indeed Independent Indicate Indoor Industry Inferior Influence Inform Informal Information Injure Ink Inn Inquire Inquiry Insect Inside Insist Inspect Inspector Install Instance Instead Of ays kriim aysi aydiı aydiıl aydentikl aydentifay aydl if il illigıl imıc immidiıt imens imigreyt impeyşınt impolayt import importıns importınt imposıbl impres impreşn impruuv impruuvmınt in in ordır to insidınt inkluud inkım ınkırekt inkriiz inkredıbl indiid ındıpendınt indikeyt indor indastri infiıriır ınfluıns infoom infoomıl infımeyşın incır ink in inkwayr inkuaıri insekt insayd insist inspekt inspektır instol instıns insted ov DONDURMA ÇOK SOĞUK.

KONU 3. KESMEK(bir süre için).KURULUŞ YÖNERGE. YARATMAK YATIRIM YAPMAK ARAŞTIRMA YAPMAK. BİREY.VERMEK O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri) APTAL 1)TUTUŞMA.İLGİ DUYMAK. ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI ÖNEMSEMEMEK RESİMLE GÖSTERMEK TASAVVUR.ÇALIŞMAK DAVET ETMEK 1.TALİMAT ENSTRÜMAN ZEKİ PLANLAMAK.ONAYLAMAK KAÇINILMAZ. BÜKÜLMEZ.Sık Kullanılan Kelimeler . NİYET PLAN 1. ARAYA GİRMEK ARALIK. FAİZ İLGİNÇ ARADA ULUSLARARASI ÇEVİRİ. KİMSE ÇEKİ CIRO ETMEK.com Institute Instruction Instrument Intelligent Intend Intention Interest Interesting Intermediate International Interpret Interrupt Interval Interview Into Introduce Invalid Invent Invest Investigate Invite Iron Irregular Island Issue It Idiot Ignition Ignore Illustrate Imagination Imagine Imitate Imitation Immoral Impair Implement Imply Impress Impressive Incentive Incidentally Indefinite Indefinitely Indemnify Indemnity Index Individual Indorse Inevitable Infinite Inflammable Inflate Inflation Inflexible instıtüut instrakşn instrumınt intelicınt intend intenşın interest intresting intımidiıt intıneyşınıl intörprıt intırapt ıntıvl intıvüu intu intrıdyus invelid invent invest ınvestıgeyt ınvayt ayrın ıregulır aylınd işuu it idyıt ignişın ignoor ilıstreyt imecıneyşın imecın imiteyt imiteyşın imorıl impeyır ımplımınt implay impıres impıresiv insentiv insidentli indefinıt indefinitli indemnifaı indemniti indeks indivicul indoos ınevıtıbl ınfinit inflemıbıl infleyt infleyşın infleksıbıl ENSTİTÜ. TAKLİT ETMEK TAKLİT AHLAKSIZ. FERT.ingilizcedersanesi. ZARARI KARŞILAMAK TAZMİNAT İNDEX AYRI.ETKİLEYİCİ TEŞVİK BUNUN YANINDA (=By the way) BELİRSİZ SONSUZ. İNATÇI 32 .http://www. GÖRÜŞME İÇİNE TANIŞTIRMAK GEÇERSİZ İCAT ETMEK. YORUMLAMAK DURDURMAK. HERHALDE OLAN SONSUZ ATEŞ ALABİLİR ŞİŞMEK ENFLASYON EĞİLMESİ ZOR. SÖZ VERMEK.ÜTÜ DÜZENSİZ ADA 1.DEMİR 2. ARA RÖPORTAJ.BASKI 2. EDEPSİZ BOZMAK 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET İMA ETME ETKİLEMEK ETKİLİ. HAYAL ETMEK ÖRNEK ALMAK. ATEŞLEME. HAYAL TASAVVUR ETMEK. ENTERESE OLMAK 2. SÜRESİZ 1)TAZMİNAT ÖDEMEK. MAKSAT.

HEMEN ŞİMDİ ADALET 1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK ÇAKAL CEKET JAGUAR KAVANOZ 33 .REÇEL 2. FİKRE GETİRME.) KAŞINDIRMAK BİRİM J Jail Jam January Jaw Jazz Jealous Jet Jewel Job Join Joint Joke Jolly Journal Journalist Journey Joy Judge Judgement Juice July Jump June Jury Just Justice Jack Jackal Jacket Jaguar Jar jeyl cem cenueri cov cez celıs cet cuıl cab coin coint couk coli cöönl cönılist cööni coy cac cacmınt cuis culy camp cuun cüri cast castis cek cekıl cekıt ceguar caar HAPİS 1.ÇENE ÇALMAK. FIŞKIRMAK MÜCEVHER İŞ BİRLEŞTİRMEK.MADDİ OLMAYAN.INTANGIBLE ASSET=MADDİ.KONUŞMAK CAZ KISKANÇ JET. MASUM EMNİYETSİZ MÜFLİS AKLA.VARLIK DERİN ÜZÜNTÜ.http://www.KARIŞMAK. İLHAM GELMESİ HIZLI.EĞLENCE 1.radyo) BAĞIRSAKLAR İSTİLA ETMEK FATURA İŞE DALMAK.GEREKTİRMEK. ESİNLEME.YALNIZ 2. ONUR KIRMA MANEVİ.DERHAL İZOLE ETMEK HAKARET ETME.) KIZDIRMAK.DERGİ GAZETECİ YOLCULUK MUTLULUK.BAŞLATMA.com Initial Initiative Inject Innocent Insecure Insolvent Inspire Instant Insulate Insult Intangible Intense Intensive Interfere Intestines Invade Invoice Involve Ironically Irritate Itch Item inişıl inişıtiv incekt inısınt insikuır insolvınt inspayır instınt insuleyt insalt intencıbıl intens intensiv interfir intestinz inveyd invoys involv ayronikli iriteyt it?i aytım İLK HARF.ingilizcedersanesi.) TEMMUZ SIÇRAMAK.Sık Kullanılan Kelimeler .İNSİYATİF(Take the initiative) ŞIRINGA YAPMAK SUÇSUZ.İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı. TAHRİŞ ETMEK (deri vb.ÇENE KEMİĞİ 2. ATLAMAK HAZİRAN JÜRİ 1. BAŞTAKİ.s.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam ) OCAK ( ayı ) 1.HAKİM 2. BİRLEŞMEK BİRLEŞİK ŞAKA ÇOK GAZETE. GÜÇLÜ DUYGU YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun) 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv. SİNİRLENDİRMEK.YARGILAMAK YARGI SU (meyve suyu v.PARAF İLK HAREKET.İÇERMEK TAM AKSİ OLMA. BİRİNCİ.

KONMAK (uçak v. TÜR KRAL KRALLIK ÖPÜCÜK. KANUN YASAL AVUKAT KOYMAK(bir şeyin üstüne). SEVGİLİ 2.ARAZİ İNİŞ YAPMAK.http://www.b ) GENİŞ SON.ÇOCUK 2.) EVSAHİBİ BAYAN. hayvan vb. İYİ. SONUNDA. SATRANÇTA AT TOKMAK. MEDÜS. GEÇMİŞ DEVAM ETMEK.KURŞUN (metal) 2.ÇEŞİT.İŞGÜCÜ EKSİKLİK MERDİVEN HANIMEFENDİ GÖL KUZU.Sık Kullanılan Kelimeler . DOST. EVİNİ KİRAYA VEREN DİL ( yabancı dil v. AKRABA SİLAHŞÖR. TUTMAK. TEKMELEMEK 1. KOT PANTOLON (Pamuklu) JÖLE DENİZANASI. ÖPMEK MUTFAK DİZ. SU MEDÜSÜ COKEY JÜBİLE Keep Key Kick Kid Kill Kind King Kingdom Kiss Kitchen Knee Knife Knock Knot Know Knowledge Keen Ketchup Kidnap Kidney Kin Knight Knob L kiip kii kik kid kil kaynd king kingdım kis kiçın nii nayf nok not nou navlıc kiin ket?ıp kıdnep kidniy kin nayt nob KORUMAK.SONU (late september=eylül sonu v.) BÖBREK AİLE.s.KURŞUN KALEM UCU 34 . DÜĞÜM ATMAK BİLMEK BİLGİ KESKİN (Keen on:hoşlanmak) KETÇAP ZORLA KAÇIRMAK (İnsan. DEVAM ETMEK ANAHTAR TEKME.com Jeans Jelly Jellyfish Jockey Jubilee K ciinz celi celifiş cokey cubılii JİN. YATIRMAK TEMBEL 1. DİZ ÇÖKMEK BIÇAK VURMAK (kapıya vurmak) DÜĞÜM. ŞOVALYE.DALGA GEÇMEK 3. YETERLİ OLMAK 1. ÇAMAŞIRHANE TUVALET YASA. KUZU.b) GÜLMEK YIKANACAK ÇAMAŞIR. SÜRMEK.GEÇ 2. TUTACAK Labour Lack Ladder Lady Lake Lamb Lame Lamp Land Land Landlady Language Large Last Last Late Laugh Laundry Lavatory Law Lawful Lawyer Lay Lazy Lead leybır lek ledır leydi leyk lemb leym lemp lend lend lendleydi lengwıc larc lest lest leyt laf londri levıtri lou lofl louyır ley leyzi led İŞ(elle yapılan zor iş).GENÇ KEÇİ ÖLDÜRMEK 1. KOYUN ETİ TOPAL LAMBA KARA.ingilizcedersanesi.

Sık Kullanılan Kelimeler . HARF MEKTUPLUK DÜZEY.http://www.SOL 2. YÜKLEMEK. ZARAR ÇOK YÜKSEK SESLİ SEVGİ. SEVİYE LİBERAL SERBEST OLMAK KİTAPLIK. YALAN SÖYLEMEK YATMAK YAŞAM. YEREL KİLİTLEMEK.EĞİLMEK YASLANMAK ÖĞRENMEK EN AZ DERİ TERK ETMEK 1.İNCE.KALAN BACAK MİRAS YASAL LİMON ÖDÜNÇ VERMEK LENS DAHA AZ DERS BIRAKMAK MEKTUP. YOL GÖSTERMEK ÖNDER.IŞIK 2. BAĞSIZ KAYBETMEK KAYIP.ingilizcedersanesi. BAKIŞ BOL. YAĞSIZ 2. LİDER ÖNDERLİK YAPRAK 1. SIRA BİRLEŞTİRMEK DUDAK SIVI LİSTE DİNLEMEK KÜÇÜK CANLI YAŞAMAK YAŞAMLAR YAŞAM BİÇİMİ YÜK.com Lead Leader Leadership Leaf Lean Learn Least Leather Leave Left Leg Legacy Legal Lemon Lend Lens Less Lesson Let Letter Letter Box Level Liberal Liberty Library Licence Lie Lie Life Lift Light Like Likely Line Link Lip Liquid List Listen Little Live Live Lives Living Load Local Lock Long Look Loose Lose Loss Lot Loud Love Lovely liid liidır liidışip liif liin lörn liist ledır liiv left leg legisi ligl lemın lend lenz les lesn let letır letır baks levl libırıl libırti laybrıri laysıns laı laı layf lift layt layk laykli layn link lip likuit list lisın litıl laıv liv layvz living loud lokıl lok long luuk luuz luuz los lot laud lav lavli ÖNDERLİK ETMEK.GİBİ BÜYÜK OLASILIKLA ÇİZGİ.ÖNDE GİTMEK.AÇIK (renklerde) 3. SATIR.ASANSÖR 2. HAYAT 1.b ) YALAN.YUKARI KALDIRMAK 1. HOŞLANMAK 2.HAFİF 1.SİLAH DOLDURMAK BÖLGESEL. KÜTÜPHANE LİSANS (ehliyet v. KİLİT UZUN BAKMAK.AŞK SEVİMLİ 35 .

DÜŞÜK AŞAĞIYA İNDİRMEK ŞANS ŞANSLI VALİZ. KIVIRCIK KALDIRAÇ. YÜK ÖĞLE YEMEĞİ AKCİĞER LÜKS ETİKET LABORATUVAR KEPÇE (Yemek) SOKAK LAMBASI ABAJUR DAR YOL.ingilizcedersanesi. SINIR. MANİVALA YALANCI YALAMAK KAPAK ÇAKMAK HAT.com Low Lower Luck Lucky Luggage Lunch Lung Luxury Label Laboratory Ladle Lamppost Lampshade Lane Lash Launch Laundry-Basket League Leak Lease Lecture Length Lettuce Lever Liar Lick Lid Lighter Limit Liquidate Literature Litter Liver Loaf Loan Lobster Locate Lonely Lorry Loyal Loyalty M lov lovır lak laki lagıc lanç lang lakşıri leybl lıborıtri leydıl lembpost lempşeyd leyn leş lon? londıribeskıt liıg liik liis lek?ır length letıs liivır layır lik lid laytır limit likvideyt litricır litır livır lof lon lobstır lokeyt lanliy lori loyıl loyıltiy ALÇAK.YERLEŞTİRMEK YALNIZ.BAĞLILIK Memorial Memorize Memory Men Mend Mental Mention Merchant Mercy Mere Merry Mess Message Metal memoriıl memırayz memıri men mend mentıl menşın mörçınt mörsi miır meri mes mesıc metıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT EZBERLEMEK HAFIZA ADAMLAR TAMİR ETMEK ZİHİNSEL BAHSETMEK TÜCCAR MERHAMET SADECE. SIZMAK BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA DERS. BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK BİRŞEYE BAŞLAMAK.Sık Kullanılan Kelimeler .YALNIZCA MUTLU KARGAŞALIK.DAĞINIKLIK MESAJ METAL 36 . ROKET FIRLATMAK ÇAMAŞIR SEPETİ BİRLİK. ÖLDÜRME. VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK ÖDÜNÇ VERMEK.http://www. KONFERANS VERMEK UZUNLUK SALATA. BORÇ VERMEK. LİG AKINTI.DAĞINIKLIK KARACİĞER BÜTÜN EKMEK.) KAMÇI. ŞERİT (Oto yolda vb. LİMİT TASFİYE ETMEK. KURTULMAK. KİMSESİZ KAMYON SADIK SADAKAT. BAŞINDAN ATMAK EDEBİYAT ÇÖP. BORÇ İSTAKOZ KURMAK.

Sık Kullanılan Kelimeler .DAKİKA 2.) 1.KAYIP BAYAN FÜZE.DERT ETMEK 1. ORTADA MODERN.http://www.b) ILIMLI. ETTİRMEK HAREKET ÇOK (miktarca) ÇAMUR CİNAYET MÜZİK ZORUNLULUK BENİM ESRAR. ILIMLI AN PAZARTESİ PARA MAYMUN AY (takvim ayı) AY DAHA FAZLA SABAH CAMİ EN ÇOK ANNE MOTOR DAĞ FARE AĞIZ HAREKET ETMEK. ÇAĞDAŞ ALÇAKGÖNÜLLÜ.ÇOK KÜÇÜK 3.ingilizcedersanesi. FIRLATILAN CİSİM ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK.com Meter Method Metre Mice Middle Midnight Military Milk Mill Mimic Mind Mind Mine Minimum Minister Minor Minority Minus Minute Mirror Miss Miss Missile Mission Mistake Misunderstand Mix Model Moderate Modern Modest Moment Monday Money Monkey Month Moon More Morning Mosque Most Mother Motor Mountain Mouse Mouth Move Movement Much Mud Murder Music Must My Mystery Machine Machine-Gun mitır methıd mitr mays midl midnayt militıri milk mil mimik maynd maynd mayn minımum minıstır maynır maynorıti maynıs mınıt mirır mis mis misayl mişn misteyk misandırstend miks madl madırıt madn modıst moumınt mondey mani manki manth muun mor morning mosk moust madır moutır mauntın maus mauth muuv muuvmınt maç mad mördır müuzik mast may mıstri mışiin mışiin gan ÖLÇEK METOT METRE FARELER ORTA GECE YARISI (24:00) ASKERİ SÜT 1.MİSYON HATA YANLIŞ ANLAMAK KARIŞTIRMAK.ZABIT AYNA 1.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI ÖNEMSİZ. UFAK. MİNÖR AZINLIK EKSİ ( .BENİM 2.BAKAN 2.İMALATHANE TAKLİT ETMEK (birini) AKIL BİRİNE BAKMAK.KAÇIRMAK. KARIŞMAK MODEL (model araba.MAYIN ENAZ 1.MADEN OCAĞI 3.DEĞİRMEN 2. BİLİNMEZLİK MAKİNE MAKİNELİ TÜFEK 37 .ÖZLEMEK 2.manken v.

AYNI ANDA ÖLÇÜ ET MEKANİK MADALYA İLAÇ.com Mad Madam Magic Mail Main Make Make-Up Male Man Manage Management Manager Manner Many Map March Mark Market Marry Marvellous Mask Mass Master Match Material Matter May Me Meal Mean Mean Meaning Means Meantime Meanwhile Measure Meat Mechanic Medal Medicine Meet Meeting Melody Melon Melt Member Memorable Memorandum Magazine Magnet Magnificent Magnifying-Glass Maid Maintain Major Majority Maniac med medım mecik meyl meyn meyk meyk ap meyl men menıc menıcmınt menıcır menır meni mep març mark maakıt meri marvılıs mesk mes mestır meç metıriıl metır mey mi miıl miin miin miining miins miintaym miinvayl mejır miit mekanik medıl medisin miit miiting melodi melın melt membır memırıbl memırendım magızin magnit megnıfısınt megnıfaing-glass meyd meynteyn mecır mıcorıti meniyak DELİ MADAM.İSTEMEK. BAYAN BÜYÜ POSTA ANA. GÖRGÜ BİRÇOK HARİTA 1. ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA) ÇOĞUNLUK MANYAK 38 .YAPMAK 2. ESAS 1. SAHİP.KİBRİT MALZEME.MESELE 2.YÜRÜYÜŞ 3. İŞARET PAZAR.ingilizcedersanesi.MARŞ 2.http://www.MAKYAJ 2. MİTİNG EZGİ. KİTLE. PİYASA EVLENMEK ŞAHANE.ÖNEMLİ OLMAK 1. YOL. İDARE YÖNETİCİ.UYMAK. İHTİŞAM BÜYÜTEÇ KADIN HİZMETÇİ 1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME 1)BÜYÜK.MAY BE = BELKİ BANA.PARA BU ARADA BU ARADA. UYUŞMAK 2. TIP BULUŞMAK.STİL.MAÇ 3.ÇEŞİT 1.PLANLAMAK 2.UYDURMAK ERKEK ADAM YÖNETMEK.CİMRİ ORTALAMA ANLAM 1. KALABALIK UZMAN. HOCA 1. KARŞILAMAK TOPLANTI. HARİKA MASKE KÜTLE. MELODİ KAVUN ERİMEK ÜYE UNUTULMAYACAK NOT 1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN) MIKNATIS AZAMET.Sık Kullanılan Kelimeler . YARDIM 2. ŞEF.MAYIS 2. KUMAŞ 1. MENAJER TAVIR.MART (ayı) İŞARETLEMEK.ANLAMINA GELMEK. KONTROL ETMEK YÖNETİM. BEN YEMEK 1.

insan)2)VADESİ GELEN(Ödem OLGUNLUK ZAMANI.http://www. VADE ZAMANI MAKSİMUM.ERGİN(Hayvan. KATKI MARMELAT KATLİAM. KISIK SESLE SÖYLENMEK MÜŞTEREK. KIYMAK MUCİZE HASİS. MERA MAKİNİST.ingilizcedersanesi. KONSOLİDASYON (Şirket. CİMRİ SEFİL SEFALET NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK OYNAK.meyve.) MİKROFON 1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK DARI MİLYONER KIYMA (Et vb. ÖNERME 1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ ÇAMURLUK ÇARPMAK.İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş) Nail Name neyl neym 1. KATLİAM YAPMAK ÇOK BÜYÜK VE AĞIR HASIR. ÇOĞALMAK MIRILDANMAK. SEDİR 1)OLGUN. RUH HALİ AHLAK MORAL İPOTEK SİVRİSİNEK YOSUN (Nemli yerlerde oluşan) HAREKET.HAREKETLİ NEM 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN ANIT.). DEĞMEK 1)KUVVET.TIRNAK 2. vb) MARJ.ÇİVİ İSİM 39 .UĞULTU PAZU.KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.com Manual Manufacture Margin Marmalade Massacre Massive Mat Mate Mathematics Mattress Mature Maturity Maximum Meadow Mechanic Medical Merely Merge Merit Might Mike Mild Millet Millionaire Mince Miracle Miser Miserable Misery Mislay Mobile Moisture Mole Monument Mood Moral Morale Mortgage Mosquito Moss Motion Motive Mud-Guard Multiply Murmur Muscle Museum Mushroom Muslim Mustard Mute Mutter Mutual N menyul menufek?ır maacın maamıleyd mesıkır mesiv met meyt methemetiks metrıs me?ur me?uriti mexsimum medo mikenik medıkıl miıli mörc merit mayt mayk mayld milıt milyıner mins mirıkıl mayzır mizrıbıl mısiri misley mobayl moıs?ır mol monımınt muud morıl mıraal morgey? mıskiito mos moşın motiv madgard maltıpılay mörmır masıl müuzım maşrum mazlım mastırd müut matır müu?ul EL İLE YAPILAN ÜRETMEK (Fab.Sık Kullanılan Kelimeler . ABİDE MİZAÇ. devlet) HAKETMEK. KAS MÜZE MANTAR MÜSLÜMAN HARDAL 1)SESİZ 2)DİLSİZ MIRILDANMAK.MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ TIBBİ SADECE. PASPAS ARKADAŞ MATEMATİK YATAK. ANCAK BİRLEŞEREK KAYBOLMA. AZAMİ ÇAYIR.

NUMARALANDIRMAK HEMŞİRE.SOMUN PEÇETE ANLATMAK..nor.ingilizcedersanesi. HASTABAKICI 1.Nor. Nephew Nervous Nest Net Never Nevertheless New News Newspaper Next Nice Niece Night Nil No Noble Nobody Noise None Noon Normal North Nose Not Note Nothing Notice November Now Nowadays Nowhere Nuisance Number Nurse Nut Napkin Narrate Nasty Naughty Needless Negotiate nerou neyşın neyşınl neytiv neçrıl neyçır niır nesısıri nısesiti nek niid niidl nıglekt neybır niidır naydır. ENSE GEREKSİNİM.ASLA BUNA RAĞMEN. İHTİYAÇ İĞNE.KURUYEMİŞ (fındık v. nevüuu nörvıs nest net never nevedıles nuu nüuz nüuspeypır nekst nays niis nayt nil no noubl noubadi noiz nan nuun normıl north nouz nat not nathing noutis novembır nau nauıdeyz nouweır nuusıns nambır nörs nat nepkin nıreyt nasti noti nidless nigoşıeyt DAR ULUS ULUSAL YERLİ (her native language) DOĞAL DOĞA YAKIN GEREKLİ GEREKLİLİK BOYUN. ŞİŞ İHMAL ETMEK KOMŞU HİÇBİRİ NE O.. NOTA HİÇBİR ŞEY DUYURU.NE ÖBÜRÜ YEĞEN (erkek) SİNİRLİ YUVA.KAĞIT PARA 3.MÜZAKERE 40 .Sık Kullanılan Kelimeler . AMA YENİ HABER GAZETE EN YAKIN.. DİKKATİNİ ÇEKMEK KASIM ŞİMDİ BUGÜNLERDE HİÇ BİRYER SIKINTI.com Narrow Nation National Native Natural Nature Near Necessary Necessity Neck Need Needle Neglect Neighbour Neither Neither. SÖYLEMEK PİS.. NOT 2.AĞ 2..b) 2. HOŞ OLMAYAN YARAMAZ (naughty child = yaramaz ?ocuk) LÜZUMSUZ GÖRÜŞMEK. KUŞ YUVASI 1. BOŞLUK HAYIR SOYLU HİÇ KİMSE GÜRÜLTÜ HİÇBİRİSİ ÖĞLE ZAMANI NORMAL KUZEY BURUN DEĞİL 1. KÖTÜ KOKULU. HALA..NET (brütün tersi) HİÇBİR ZAMAN ..http://www. DERT SAYI. BİR SONRAKİ. ERTESİ HOŞ YEĞEN (kız) GECE SIFIR.

NORMAL 1.DÜZEN.com Network Nickname Nightmare Nominate Nonsense Notorious Novel Nude Nylon O netwörk nikneym naytmeyr nomineyd nonsıs nutoriyus novıl nüud naylon ŞEBEKE.BİR KEZ 2.MALI EKİ 41 .ORG 2.http://www.YASADIŞI İŞ 2.AKSİ TAKTİRDE . SAĞLAMAK AŞİKAR VESİLE 1. MEMUR RESMİ SIK SIK YAĞ.ORGAN 3.ingilizcedersanesi.İŞGAL İŞGAL ETMEK.PORTAKAL 2.TURUNCU 1. OTURMAK.Sık Kullanılan Kelimeler . SIRA SIRADAN.EMİR 2. YAŞLI ÜZERİNDE 1.GÖREVLENDİRME SAÇMA KÖTÜ ÜNLÜ.SALDIRI. YALNIZCA AÇIK.ÇALIŞMA AĞI TAKILMIŞ AD. NIN YOK OLMAK. İTAAT ETMEK İTİRAZ ETMEK NESNE. ORİJİN DİĞER 1. KAPLAMAK. LAKAP KABUS 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.MELİ . AÇMAK ÇALIŞMAK 1.TERS İYİMSER VEYA 1. KURULUŞ ORGANİZE ETMEK KÖKEN.OPERASYON 2. PETROL ESKİ.AMELİYAT OPERATÖR DÜŞÜNCE FIRSAT ZIT. OBJE. EKSİLMEK 1.SİPARİŞ 3.MESLEK 2..ORGANİZASYON.BİR AN ÖNCE BİR SADECE.. KÖTÜ ÜN ROMAN ÇIPLAK NAYLON Oak Obey Object Object Observation Observe Obtain Obvious Occasion Occupation Occupy Ocean October Of Off Offence Offend Offer Office Officer Official Often Oil Old On Once One Only Open Operate Operation Operator Opinion Opportunity Opposite Optimist Or Orange Order Ordinary Organ Organize Origin Other Otherwise Ought ook obey ıbcekt abcekt abzıveyşın ıbzörv ıbtein ıbvıyıs ıkeyjn aküpeyşın aküpay ouşın oktobır ov of ıfens ıfend ofır ofis ofisır ofişl ofn oyl old an wans wan ounli oupın opıreyt opıreyşın opıreytır opinyın aporçüniti apızit aptimist or orınc oordır oodnri orgın orgınayz oricin adır adırwayz oot MEŞE SÖZ DİNLEMEK. OFENS KIZDIRMAK. AMAÇ GÖZLEM GÖZLEM YAPMAK TEDARİK ETMEK. İNCİTMEK (birini) TEKLİF ETMEK OFİS SUBAY.BAŞKA TÜRLÜ 2.b) 2)ATAMAK. MEŞGUL ETMEK OKYANUS EKİM (ayı ) İYELİK EKİ.YOKSA.

OPSİYON SÖZLÜ YÖRÜNGE BOSTAN ORJİNAL.Sık Kullanılan Kelimeler . AŞIRI ÇALIŞMAK BAYKUŞ OKSİJEN İSTİRİDYE Pack Packet Page Pain Painful Paint Painter Pair Palace Pale Pan Panic Paper Paradise Paragraph Parcel Pardon Parent pek pekıt peyc peyn peynful peynt peyntır peır pelıs peyl pen penik peypır perıdays perıgraf paasl paadn perınt PAKETLEMEK PAKET SAYFA ACI. SEÇENEK. HARİÇ BIRAKMAK SOĞAN SEÇME. FAZLA YAPMAK VADESİ GEÇMİŞ GEÇMEK. TAMAM ESKİ MODA OMLET ATLAMAK.ACAİP PEKİ. ESKİ ÇIKTI DIŞARI FIRIN 1.http://www.ÜSTÜNDE 2.EVRAK.com Our Out Outline Out-Of-Date Output Outside Oven Over Overcome Owe Own Owner Ox Oar Oasis Oblige Occur Odd Okay (Ok) Old-Fashioned Omelette Omit Onion Option Oral Orbit Orchard Original Oval Overdo Overdue Overtake Overtime Overwork Owl Oxygen Oyster P aar aut autlayn aut ov deyt autput autsayd avn ouvır ouvıkam ou on ounır oks or oesis ıblayc ıkör od okey old feyşınd omlıt ımit anyın opşın orıl orbit or?ıd arıcınıl ovıl ovırdu overduu ovırteyk ovırtaym ovırvörk aul oksıcın oistır BİZİM DIŞARI ANA HAT. ÖZETLEMEK MODASI GEÇMİŞ.SOLGUN (renk) TAVA PANİK 1.ingilizcedersanesi.GAZETE 3. İLK. AĞRI AĞRILI BOYAMAK. YENİ OVAL FAZLA PİŞİRMEK.KAĞIT 2. BOYA 1.RESSAM 2.BOYACI ÇİFT SARAY SOLUK. KİMLİK CENNET PARAGRAF PARÇA PARDON ANA BABA 42 .BİTMEK ÜSTESİNDEN GELMEK BORÇLU OLMAK SAHİP OLMAK SAHİP BOĞA KÜREK VAHA 1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK 3)YAPMAK.SAĞLAMAK OLMAK TUHAF. SOLLAMAK FAZLA MESAİ FAZLA ÇALIŞMAK.

TİTİZ 1.PARK ETMEK PARLAMENTO PAPAĞAN KISIM.PARTNER YARIM GÜN PARTİ GEÇMEK.ingilizcedersanesi.FLÜT ACIMAK (What a pity : Ne yazık) 43 . ÖZEL.UYGULAMAK PERFORMANS BELKİ İZİN 1.http://www.İZİN VERMEK 2.ORTAK 2. BÖREK PARÇA DOMUZ GÜVERCİN ÜST ÜSTE KOYMAK HAP PİLOT TOPLU İĞNE ÇAM ANANAS PEMBE 1. YETKİN 1.AYIRMAK YALNIZ. SEÇMEK YANKESİCİ PİKNİK RESİM PASTA.BORU 2.TÜKENMEZ KALEM CEZA KURŞUN KALEM HALK BİBER HER KUSURSUZ.Sık Kullanılan Kelimeler . BÖLÜM .ÇALIŞMAK 2.PİPO 3.PARK 2.HASTA ÖDEMEK ÖDEME BARIŞ ARMUT GARİP 1.com Park Parliament Parrot Part Particular Partner Part-Time Party Pass Passage Passenger Passport Password Past Patience Patient Pay Payment Peace Pear Peculiar Pen Penalty Pencil People Pepper Per Perfect Perform Performance Perhaps Permission Permit Person Personality Persuade Petrol Phone Photo Piano Pick Pickpocket Picnic Picture Pie Piece Pig Pigeon Pile Pill Pilot Pin Pine Pineapple Pink Pipe Pity park parlımınt perıt part pıtikülır partnır part taym paati pes pesıc pesıncır pasport paswörd pest peyşns peyşnt pey peymınt piis peır pıküliır pen penılti pensl piipl pepır pör pörfekt pörform pörformıns pörheps pörmişn pörmit pörsın pörsınelıti pörsweyd petrıl foun foutou pieno pik pikpakıt piknik pikçır pay piis pig picın payl pil paylıt pin payn paynepl pink payp piti 1.AĞIL 2.SABIRLI 2.İZİN KAĞIDI KİŞİ KİŞİLİK İKNA ETMEK PETROL TELEFON FOTOĞRAF PİYANO TOPLAMAK. GEÇİRMEK PASAJ YOLCU PASAPORT PAROLA GEÇMİŞ SABIR 1.

ŞİİRLE İLGİLİ NOKTA.com Place Plain Plan Plane Plant Plantation Plate Play Player Pleasant Please Pleasure Plenty Plough Plug Plus Pocket Poem Poet Poetry Point Poison Police Policy Polish Polite Political Politician Politics Pool Poor Population Pork Port Position Positive Possess Possession Possibility Possible Post Postpone Pot Potato Pour Powder Power Powerful Practical Practice Practise Praise Pray Preach Predict Prefer Pregnant pleys pleyn plen pleyn plent plenteyşn pleyt pley pleyır pleznt pliiz plejır plenti plau plag plas pakıt poım poıt poıtri point poizın pıliis palısi poliş pılayt pılitikl polıtişın palitiks puul puur papüleyşn pork port pızişn pazitiv pızes pızeşn pasıbilıti pasıbl poust pospon pot poteyto poor paudır pauır pauıfl prektikl prektis prektis preyz prey priiç prıdikt prıför pregnınt YER.OYNAMAK 2.ZAVALLI NÜFUS DOMUZ ETİ LİMAN DURUM. MÜMKÜN 1.EMİN. ZEVKLİ 1. UÇ ZEHİR POLİS 1. ÇALAN KEYİFLİ. KONUM 1. ŞAİRLİK.POSTA 2. PUDRA GÜÇ GÜÇLÜ PRATİK ALIŞTIRMA ALIŞTIRMA YAPMAK ÖVMEK DUA ETMEK VAAZ VERMEK TAHMİN ETMEK YEĞLEMEK. POLİTİKAYLA UĞRAŞAN POLİTİK HAVUZ 1.LÜTFEN 2. PLANLAMAK UÇAK 1. TESİS EKİLİ YER TABAK 1.ingilizcedersanesi. KESİN 2. BİTKİ EKMEK 2.YOKSUL 2.İŞARET 3. BANYO TIKACI ARTI CEP ŞİİR ŞAİR. TERCİH ETMEK HAMİLE 44 . OZAN ŞİİRLER.ÇALMAK (bir müzik aletini) OYUNCU. POLİTİKA PARLATMAK KİBAR POLİTİK POLİTİKACI. DÜZ PLAN.MUTLANDIRMAK ZEVK ÇOK SAYIDA TOPRAĞI SÜRMEK FİŞ. ORTADA.FABRİKA.BİTKİ.OLUMLU SAHİP OLMAK SAHİPLİK OLASILIK OLASI. AKITMAK TOZ.http://www. YERLEŞTİRMEK AÇIK.YÖNETİM İLKESİ.Sık Kullanılan Kelimeler .DEVRİYE GEZMEK (askerde) ERTELEMEK TENCERE PATATES DÖKMEK.POLİÇE 2.

PLANINI AÇIKLAMAK 2. TAKLİT YAPMAK 1. EŞYA PLAN.com Prejudice Preparation Prepare Presence Present Present President Press Press Pressure Pretend Pretty Prevent Previous Price Pride Priest Prince Principal Print Prison Prisoner Private Prize Probable Problem Produce Product Production Profession Profit Programme Progress Promise Pronounce Proof Proper Property Proposal Propose Protect Protest Proud Prove Provide Pub Public Publish Pull Pullover Pump Punch Punish Pupil Puppet Puppy Purchase precıdis prepıreyşn prıpeır prezns preznt prizent prezidınt pres pres preşır pritend priti privent priiviıs prays prayd priist prins prinsipl print prizn priznır prayvıt prayz prabıbl prablım prodyus prıdak prodakşn profeşn profit prougrem prougres promis pronauns pruuf prapır prapıti propouzl propouz prıtekt protest praud pruuv provayd pab pablik pabliş pul pulouvır pamp panç paniş püupl papıt papi pörçıs ÖNYARGI HAZIRLIK HAZIRLAMAK VARLIK(bir yerde varlığı ) BURADA. DOĞRU MAL.Sık Kullanılan Kelimeler .ÜTÜLEME 3. KENARA ÇEKMEK POMPA 1.EN ÖNEMLİ 2.SEVİMLİ 2. BİRAHANE HALK (puplıc sector=devlet sektörü ) BASIM (bir yayını) ÇEKMEK 1.EVLİLİK TEKLİF ETMEK KORUMAK PROTESTO GURURLU KANITLAMAK SAĞLAMAK.İZ HAPİS 1.MAHKUM 2.ANA PARA (borçta) 1.OLDUKÇA KORUMAK ÖNCEKİ FİYAT ONUR.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ KUKLA GENÇ KÖPEK SATIN ALMAK 45 . ARMAĞAN SUNMAK BAŞKAN 1.BASMAK(harfler vs. PROBLEM ÜRETMEK ÜRÜN ÜRETİM MESLEK KAR PROGRAM GELİŞME SÖZ VERMEK OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK.BASIN BASKI YAPMAK. BASKI GİBİ GÖZÜKMEK. MÜLK (bir işinin sahip olduğu).BASKI 2.ESİR ÖZEL ÖDÜL OLASI SORUN.YUMRUKLAMAK CEZALANDIRMAK 1.http://www. TELAFFUZ ETMEK KANIT UYGUN.GURUR RAHİP PRENS 1. BASMAK BASINÇ.DELMEK 2. ŞİMDİKİ.PRENSİP 3.ARABAYI DURDURMAK. TEDARİK ETMEK PAB. ÖNERİ 1.ingilizcedersanesi. MEVCUT.) 2.KAZAK 2.

) ÖNCÜ TABANCA ACIMAK (What a pity : Ne yazık) PLASTİK 1)PLATFORM. PERİOD 2)ADET (hali) DEVAMLI.com Purple Purpose Push Put Puzzle Pyjamas Packed Palm Panel Pants Parachute Parade Participate Passive Pasta Paste Pastime Path Patrol Patron Pause Paw Pea Peach Peak Peanut Pearl Peasant Pedal Pedestrian Peel Penknife Pension Perfume Peril Period Permanent Persist Pessimist Petrol Station Philosophy Physical Picket Pickle Pillow Pillowcase Pincers Pinch Pioneer Pistol Pity Plastic Platform Playground Plum Plumber Pole pörpıl pöpıs puş put pazl pıcaamız pekt paam penıl pents perışut pıreyd partısipeyt pesiv pesti peyst pastaym peth petrol petrın poz poo pii pii? pik pinat pörl peznt pedıl pidestriın piil pen nayf penşın pörfyüüm peril periid pörmınınt pesist pesimist petrıl steyşın fılosıfi fizıkıl pıkıt pıkıl pilow pilokeys pin?ırs pin? paynır pıstıl piti plestik pletform pleygraund plam plamır pol MOR AMAÇ İTMEK KOYMAK BULMACA. YÜKSEKÇE YER. PROBLEM PİJAMA KALABALIK. OYNAMA.SÜREKLİ DEVAM ETMEK KÖTÜMSER BENZİNCİ FİZOLOFİ FİZİKSEL GREV GÖZCÜSÜ. SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb. EYLEMSİZ MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler) BEYAZ TUTKAL. KÖYLÜ KESİM PEDAL YAYA GİDEN KABUK SOYMAK (Meyve) ÇAKI EMEKLİ MAAŞI PARFÜM BÜYÜK TEHLİKE 1)ÇAĞ. KÜÇÜK YOL DEVRİYE 1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ MOLA.Sık Kullanılan Kelimeler . MACUN. KATILMA PASİF. BİR SÜRÜ İNSAN 1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI PANEL 1)DON 2)PANTOLON (AmE) PARAŞÜT RESMİ GEÇİT BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA. HAMUR HOŞ İYİ ZAMAN PATİKA. ARA HAYVAN PENÇESİ BEZELYE ŞEFTALİ ZİRVE. DEVİR.) ÇİMDİKLEMEK. FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME TURŞU YASTIK YASTIK KILIFI 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v. KAZIK 46 . TEPE YER FISTIĞI İNCİ ÇİFTÇİ.b. KÜRSÜ 2)PERON OYUN SAHASI 1)ERİK 2)BONBON SEKERİ MUSLUK TAMİRCİSİ 1)KUTUP 2)DİREK.ingilizcedersanesi.http://www.

SAKİN. VURUŞ KABAK TAM ZAMANINDA SAF.Sık Kullanılan Kelimeler . KONTENJAN AKTARMA. MODASI GEÇMİŞ ÖNCELİK İMTİYAZ İŞLEM YASAKLAMAK 1)İLERLEME. ÇOK SEVİLEN KESİNLİKLE. SUÇLAMAK FUHUŞ ATA SÖZÜ KIŞKIRTMA KIŞKIRTMAK. KAVUŞTURMAK.com Porcelain Porter Postage Poverty Power Of Attorney Power-House Precious Precisely Prescription Preserve Primarily Primary Primitive Priority Privilege Process Prohibit Promote Promotion Propeller Proportion Prosecute Prostitution Proverb Provocation Provoke Publicity Pull Up Pulse Pumpkin Punctual Pure Purse Pyramid Q poselın pootır postı? povitı pavır ıv atörn pauwırhaus presis prısayzlı priskrıpşın prizörv pramırili praymeri primitiv payoriti privılı? proses prıhibit prımot primoşın prıpelır propoşın prasıkyut prostıtuşın provörb prıvıkeyşın prıvok pablısiti pull ap pals pampkin pank?uıl püur pöös piramit PORSELEN 1)HAMMAL 2)KAPICI POSTA ÜCRETİ FAKİRLİK VEKALETNAME 1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY KIYMETLİ. SORMAK SIRA. TAM MANASIYLA REÇETE KORUMAK. YAKLAŞIK OLARAK KÜÇÜK TEST EHLİYETLİ.TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb. TEMİZ KÜÇÜK EL ÇANTASI PİRAMİT Quality Quantity Quarrel Quarter Queen Question Queue Quick Quiet Quite Quiz Qualified Quota Quote R kualıti kuantıti kuarıl kootır kuiin quesçın küu kuik kuayıt kuayt kuiz kwolifayd kwotı kwot NİTELİK.ESKİDEN 2)ANA.BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU 1)İLKEL 2)BASİT. KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK İLAN. KALİFİYE KOTA. KUYRUK ÇABUK SESSİZ.http://www. REKLAM.Satış i?in) TERFİ 1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ ORANTI TAKİP ETMEK. HUZURLU HEMEN HEMEN.ingilizcedersanesi. KALİTE MİKTAR TARTIŞMAK. YAYINLAMA ARACI DURDURMAK NABIZ. ATIŞMAK ÇEYREK KRALİÇE SORU. DAVA AÇMAK.KONSERVE YAPMAK ANA OLARAK 1)ÖNCELERİ. SÖYLEME Rabbit Race Race Radiator Radio rebit reys reys reydieytır reydio TAVŞAN IRK YARIŞMAK RADYATÖR RADYO 47 .

ingilizcedersanesi. KIZIL AZALTMAK YANSITMAK REFÜJ.http://www.YÜKSELTMEK 2.BAKMAK 4.RESEPSİYON TANIMAK TAVSİYE ETMEK 1.NEDEN 2.AKIL MAKUL ANIMSAMAK MAKBUZ 1. AÇIKLAMA DİKKATE DEĞER UNUTMAMAK.ALMAK 2. ÇOK DEĞİL 1.GERİYE KALMAK 2.ÇİĞ USTURA.HIZ 2.İYİLEŞMEK 2. İLETİŞİM 1. GEVŞEMEK SERBEST BIRAKMAK.RÜTBE 3.HAM 2.İLİŞKİ 2.SIRA 2. GEVŞETMEK RAHATLAMA UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v. OLAĞAN KABUL ETMEMEK 1. TRAŞ MAKİNESİ ERİŞMEK OKUMAK HAZIR FARK ETMEK (idrak etmek ) GERÇEKTEN 1.AKRABA 2.YETİŞTİRMEK ARALIK.ZAM YAPMAK 3.SOSYAL SINIF ÇABUK. PİŞMAN OLMAK DÜZENLİ. ANIMSAMAK ANIMSATMAK UZAK UZAKLAŞTIRMAK KİRALAMAK ONARMAK GERİ ÖDEMEK 48 .PLAK 3.YERİNDE DURMAK BELİRTMEK.Sık Kullanılan Kelimeler .RESMİ DAVET 2. ALAN 1.DİKKAT 2. HIZLI NADİR 1.) DİN 1. GÜVENLİ YER TEHLİKEDEN KAÇAN.com Rail Railway Rain Raincoat Raise Range Rank Rapid Rare Rate Rather Raw Razor Reach Read Ready Realize Really Reason Reasonable Recall Receipt Receive Recent Reception Recognize Recommend Record Recover Red Reduce Reflect Refuge Refugee Refuse Regard Regret Regular Reject Relation Relationship Relative Relax Release Relief Relieve Religion Remain Remark Remarkable Remember Remind Remote Remove Rent Repair Repay reyl reylwey reyn reynkout reyz reync renk repid reyr reyt radır row reyzır riiç riid redi riılayz riıli riizn riiznıbl rikol rısiit rısiiv riisnt risepşn rekıgnayz rekımend rekord rikavır red rıdyus riflekt refüuc refyucii refyuz rigard rigret regulır ricekt rıleyşn rıleyşnşip relıtiv rileks rilis rıliif rıliiv rılicın rımeyn rımark rımarkıbl rimembır rimaynd rimuut rimuuv rent ripeır rıpey RAY TREN YOLU YAĞMUR YAĞMURLUK 1.REKOR 1.AKRABALIK İLİŞKİ.GÖRECELİ RAHATLAMAK. ORAN EPEY.DÜŞÜNCE 3.KAYIT 2. KAZAZEDE REDDETMEK 1.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK KIRMIZI.İNANMAK ÜZGÜN OLMAK.KARŞILAMAK YAKIN ZAMANDA OLAN 1.s.

GÜRÜLTÜ KÜREK ÇEKMEK KRALİYETE AİT SÜRMEK.PEMBE KABA YUVARLAK 1. HAM DEĞİL YÜKSELMEK RİSK RİSKLİ NEHİR YOL KÜKREME ROSTO.HAK 2. RAPOR ETMEK TEMSİL ETMEK TEMSİLCİ CUMHURİYET RİCA ETMEK. LOKANTA SONUÇ EMEKLİ OLMAK GERİ DÖNMEK ÖÇ ALMAK.DOĞRU. İP 1.Sık Kullanılan Kelimeler .BİSİKLETE BİNMEK GÜLÜNÇ. FIRINDA PİŞİRMEK 1. OVMAK 49 . İNTİKAM ÖDÜL KABURGA KURDELA.SIRA 2.SAĞ TARAF YÜZÜK. TELEFON ETMEK OLGUN. RİCA GEREKSİNMEK KURTARMAK 1. SAÇMA 1. ŞERİT PİRİNÇ ZENGİN ATA. SÜRTMEK.REZERVASYON YAPTIRMAK İSTİFA ETMEK KARŞI KOYMAK SAYGI DUYMAK SAYGIDEĞER SORUMLU DİNLENMEK GERİYE KALAN RESTORAN.GÜL 2.com Repeat Replace Replacement Reply Report Represent Representative Republic Request Require Rescue Reserve Resign Resist Respect Respectable Responsible Rest Rest Restaurant Result Retire Return Revenge Reward Rib Ribbon Rice Rich Ride Ridiculous Right Ring Ring Ripe Rise Risk Risky River Road Roar Roast Rob Rock Role Roll Roof Room Root Rope Rose Rough Round Row Row Royal Rub rıpiit rıpleys rıpleysmınt rıplay riport reprızent reprızentıtiv rıpablik rikuest rikuayır reskuu rizörv rizayn rızist rıspekt rıspektıbl rıspansıbl rest rest restrant rizalt ritayır ritörn rivenc riword rib ribın rays riç raıd ridikulıs rayt ring ring rayp rayz risk riski rivır roud roor roust rob rak roul rol ruuf ruum ruut roup rouz raf raund rou rou royıl rab TEKRARLAMAK YENİDEN YERLEŞTİRMEK YERLEŞTİRME YANITLAMAK.ingilizcedersanesi.SALLANMAK ROL YUVARLANMAK ÇATI ODA KÖK HALAT.REZERV 2.SOYGUN YAPMAK 1.http://www.KAYA 2.HAKLI 3. HALKA ÇALMAK(zil çalması). YANIT RAPOR.

ARKA TARAF DURAKLAMA.http://www.DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA ROTA 1)LASTİK.ÇÖP 2.bitki) 2)ARKA.BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale HAVELE (Para) İTİBAR. HALK OYLAMASI DOLDURMAK SANDOVİÇ. MİSİLLEME GELİR TERS.ÜN ARAŞTIRMA HOŞLANMAMAK.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices) ÇABUK DAVRANMAK RAKET RADAR BAHCE PARMAKLIKLARI 1)KOÇ 2)VURMAK. EKONOMİDE DURGUNLUK YEMEK TARİFİ HATIRLAMAK UZLAŞMA.SİCİL. İKAMET ETMEK BÖLGEDE YAŞAYAN.kuş. OTURAN CEVAP VERMEK 1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA SINIRLAMAK YENİDEN BAŞLAMAK PAREKENDE.YÖNETMEK 2. TOST. YÖNETİCİ 2. NAKLETMEK (formal tell) BAĞINTILI.com Rubbish Rude Rule Ruler Rumble Run Runaway Rush Racket Radar Railing Ram Rash Rat Rear Recession Recipe Recollect Reconcile Reconciliation Referee Referendum Refill Refreshments Refrigerator Region Register Regulation Relate Relevant Reliable Reluctant Remedy Remit Remittance Reputation Research Resent Reside Resident Respond Restore Restrict Resume Retail Retaliation Revenue Reverse Revise Revolution Rid Rifle Rocket Roundabout Route Rubber Rug rabiş ruud ruul ruulır rambl ran ranıwey raş rekit reydır reiling rem raş ret rıir riseşin resipi rekılekt rekınsaıl rekınsilieyşin refiri refırendum rifıl rıfreşmınts refrı?ıretır ricın recıstır reguleyşın releyt relıvınt rilaybıl rilanktınt remidi rimit rimitıns reputeyşın risör? rizent rizaıd rezıdıns rispond ristor rıstrikt rızuum riteil ritalieyşın revenüü rivörs rıvayz revolışın rid rayfıl rokıt raundıbaut ruut rabır rag 1. KIZMAK OTURMAK.KOŞMAK 2. İÇECEK (Gar. TEPKİ. TOSLAMAK 1)HIZLI. ANLAŞMA YAPMAK UZLAŞMA HAKEM REFERANDUM. PAREKENDE SATIŞ İNTİKAM. ARKA (reverse gear = geri vites) TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK DEVRİM ATMAK.SAÇMA KABA 1. YASA ANLATMAK.ÇALIŞTIRMAK (fabrika.KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP YÖNETMELİK.KURAL 1.KAÇAK 2. GERİLEME.istasyon gibi yerlerde) BUZDOLABI BÖLGE 1)KÜTÜK. KİLİM 50 . KAUÇUK 2)SİLGİ KÜÇÜK HALI.CETVEL GÜRLEMEK 1. ACELE 2)ÇİL SIÇAN 1)YETİŞTİRMEK(insan.Sık Kullanılan Kelimeler . FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak) TÜFEK ROKET 1)DOLAMBAÇLI.KURAL KOYUCU.şirket v. KONUYLA İLİŞKİLİ GÜVENİLİR İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK ÇARE 1)AFFETMEK.ingilizcedersanesi.b) 1.

UĞRUNA SALATA MAAŞ SATIŞ TUZ AYNI. SIR SEKRETER KISIM.FARK ETMEK 3.ANLAMAK 1. HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK ARA SIRA.http://www. VİDA.KASA DENİZ YOLCULUĞU DENİZCİ HATIR.GÖRMEK 2.İKİNCİ GİZ. EMİN 2.SANİYE 2. PİSLİK 1. MAHVETME PAS Sabotage Sack Sack Sad Saddle Safe Sail Sailor Sake Salad Salary Sale Salt Same Sand Sandal Sandwich Satisfy Saturday Save Say Scale Scarce School Science Scissors Score Scrape Scratch Scream Screen Screw Sea Search Seashore Season Seat Second Secret Secretary Section See Seed Seek Seem Seize Seldom Select Selection Selfish Sell Semi Send sebıtaj sek sek sed sedl seyf seyl seylır seyk selıd selıri seyl solt seym send sendl sendwic setısfay setırdey seyv sey skeyl skers skuul sayıns sizız skoor skreyp skreç skriim skriin skru sii sörç siişor siizn siit sekınd sikrıt sekrıtri sekşn sii siid siik siim siiz seldım sılekt sılekşn selfiş sell semi send SABOTAJ ÇUVAL KOVMAK. YIKIM.TIRMALAMAK 2.Sık Kullanılan Kelimeler . ARTIK.com Ruin Rust S ruin rast HARABE. MUTSUZ EĞER 1. BÖLÜM 1.KORUMAK 2. SÖYLEMEK 1. SORUŞTURMAK GÖRÜNMEK KAPMAK.EKRAN 2. SIK DEĞİL SEÇMEK SEÇİM BENCİL SATMAK YARI GÖNDERMEK 51 .ÖLÇEK 2. SEZON OTURULACAK YER 1. PERDELEMEK VİDALAMAK.TOHUM 2.PERDE. SÜRTMEK.ingilizcedersanesi.GÜVENLİ.TASARRUF ETMEK DEMEK.ÇEKİRDEK ARAMAK.KAŞIMAK ÇIĞLIK 1. FARKSIZ KUM SANDALET SANDVİÇ TATMİN ETMEK CUMARTESİ 1. İSTİFAYA ZORLAMAK ÜZGÜN. KAZIKLAMAK DENİZ ARAŞTIRMAK DENİZ KIYISI MEVSİM.TART KIT OKUL BİLİM MAKAS SKOR KAZIMAK.

BOMBALAMAK SIĞINMAK PARLAMAK.İMZALAMAK SİNYAL VERMEK.TARAF TUTMAK DERİN NEFES ALMAK GÖRÜŞ 1. GÖSTERİ 1. PAYLAŞMAK.TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2. ALIŞVERİŞ YAPMAK ALIŞVERİŞ KIYI 1.b ) SHUT UP=SUS UTANGAÇ HASTA 1.ANİDEN 1.Sık Kullanılan Kelimeler .İŞARET 2. CİDDİ DİKİŞ DİKMEK GÖLGE. DUŞ ALMAK 2. SİNYAL İMZA 1.SESSİZLİK 2.ŞUT ATMA 2.ZEKİ KOYUN. ALINGAN 1.YERLEŞMEK ANLAŞMA BİR KAÇ SERT.KABUK 2. HAZIRLAMAK 1.KISA 2.pencere v.CÜMLE 2.FİLM ÇEKME 3.http://www. GÖLGELEMEK HARANLIK. AYIRMAK EYLÜL SERİ (T. GEMİYLE YOLLAMAK GÖMLEK ŞOK.b ) CİDDİ VAAZ HİZMETÇİ 1. PAY 1. KOYUNLAR 1.SERVİS YAPMAK SERVİS AYARLAMAK. ŞOK ETMEK AYAKKABI 1.HİZMET ETMEK 2.KISACA ATIŞ OMUZ BAĞIRMAK GÖSTERMEK.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.DUŞ. YERLEŞTİRMEK.İNCE TABAKA 1.HÜKÜM GİYME.KESKİN 2.SAĞANAK YAĞMUR KAPATMAK (kapı.TAM TAMINA 3.com Sense Senseless Sensible Sensitive Sentence Separate September Serial Serious Sermon Servant Serve Service Set Settle Settlement Several Severe Sew Shade Shadow Shadow Shake Shame Shape Share Sharp Sheep Sheet Shell Shelter Shine Ship Shirt Shock Shoe Shoot Shop Shopping Shore Short Shortly Shot Shoulder Shout Show Shower Shut Shy Sick Side Sigh Sight Sign Signal Signature Silence sens senslıs sensibıl sensitiv sentıns seprıt septembır siiriıl siiriıs sörmın sörvınt sörv sörvis set setl setlmınt sevrıl sıviır sou şeyd şedou şedou şeyk şeym şeyp şeyr şarp şiip şiit şel şeltır şayn şip şört şak şuu şuut şap şaping şoor şort şortli şat şouldır şaut şou şauır şat şay sik sayd say sayt sayn signıl signıçır saylıns DUYU 1. PARLATMAK GEMİ.ÇARŞAF 2.YAN.V .MAHKUM OLMA (A Life sentence) AYRI.BİLİNÇSİZ AKILLI DUYARLI.KENAR. FORM PAYLAŞTIRMAK.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3. GÖLGE İZLEMEK (gizlice) SARSMAK UTANÇ ŞEKİL.SUSTURMAK 52 .hikaye v.APTALCA 2.TOMURCUK DÜKKAN.ATEŞ ETME.ingilizcedersanesi.radyo.

.BEKAR 3.CİDDİ 2.TEK 2.bluz v.ÇÜNKÜ ŞARKI SÖYLEMEK 1.EVYE EFENDİ 1. SERT 53 . SAKİN İPEK BASİTLEŞTİRMEK GÜNAH ŞİMDİYE KADAR 1. KAYDIRMAK DİA. PATEN AYAKKABISI KAY KAY İSKELET KAYAK.HEMŞİRE 3.com Silent Silk Simplify Sin Since Since Sing Single Sink Sir Sister Sit Situation Size Skate Skateboard Skeleton Ski Skill Skin Skirt Sky Slang Slave Sleep Sleepy Sleeve Slide Slide Slight Slim Slim Slip Slope Slow Small Smash Smell Smile Smoke Smooth Snail Snake Sneeze Sniff Snore Snow So Soap Society Socket Sofa Soft Soil Soldier Solemn Solid saylınt silk simplifay sin sins sins sing singl sink sör sistır sit siçueyşn sayz skeyt skeytboord skelıtın skii skil skin skört skay sleng sleyv sliip sliipi sliiv slayd slayd slayt slim slim slip sloup slou smol smeş smel smayl smouk smuuth sneyl sneyk sniiz snif snoor snou sou soup sısayıti sakıt soufı soft soil soulcır salım solid SESSİZ.'.KIZ KARDEŞ 2.SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise. TOPLUM SOKET. KÜÇÜK İNCE.BATMAK 2. KAYMAK DÜŞMEK EĞİM YAVAŞ. UYKU UYKULU. SAKİN ELBİSE KOLU. BU YÜZDEN 2.ÖYLEYSE.BAYILTICI KATI.ingilizcedersanesi.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.TÜTMEK 3. KAYAK YAPMAK YETENEK DERİ ETEK GÖKYÜZÜ ARGO KÖLE UYUMAK.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK SABUN SOSYETE. SOFA YUMUŞAK TOPRAK ASKER 1. ZAYIF ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK YUVARLANMAK.) 2.http://www. ÇEVRE.. YAVAŞLAMAK KÜÇÜK.TEK KİŞİLİK 1.b) KAYDIRAK (parkta). SLAYT ÖNEMSİZ.RAHİBE OTURMAK DURUM BÜYÜKLÜK BUZ PATENİ. UFAK ÇARPIP KIRMAK KOKU.DEN BERİ 2.DUMAN DÜZGÜN. KOKLAMAK GÜLÜMSEMEK 1. YUMUŞAK SÜMÜKLÜBÖCEK YILAN HAPŞIRMAK BURNUNU ÇEKMEK HORLAMAK KAR 1.Sık Kullanılan Kelimeler . PRİZ DİVAN .

EVRE SAFRA 2.EN İYİ KONUŞMA HIZ.SES 2. HIZLI GİTMEK 1.KÜREK EKSTRA.BEN (ciltteki) 3.ŞIMARTMAK KAŞIK SPOR 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2. HARCAMAK 1.YAY 3.YAKLAŞIK BİRİSİ BİRİ BAZEN BİR YER ERKEK ÇOCUK. OĞUL ŞARKI YAKINDA (zaman açısından) AĞRI VERİCİ ÜZÜNTÜ ÜZGÜN ÇEŞİT SIRALAMAK RUH 1.TANIMAK.ZARAR VERMEK 2.RUH.AYAKTA DURMAK.BULUNMAK 2.ÖZEL 2. EZMEK 1. BAŞLANGIÇ 1. FAZLA. ÇÖZMEK 1. DAMGALAMAK AYAKLA BASMAK.DEVLET 2.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.PINAR CASUS KARE ELEMAN.TOPLAM GİBİ GELMEK ÇORBA EKŞİ KAYNAK GÜNEY TOPRAĞA EKMEK 1.MANTIKLI 3. 2.YER 1. DAMGA. BİRKAÇ 2.SAHNE LEKELEMEK MERDİVEN PUL. YEDEK KONUŞMAK 1. MEMUR 1.com Solve Some Somebody Someone Sometimes Somewhere Son Song Soon Sore Sorrow Sorry Sort Sort Soul Sound Sound Soup Sour Source South Sow Space Spade Spare Speak Special Speech Speed Spell Spend Spirit Spite Splendid Split Spoil Spoon Sport Spot Spot Spread Spring Spy Square Staff Stage Stain Stair Stamp Stamp Stand Standard Star Stare Start State State solv sam sambadi samwan samtaymz samweır san song suun soor sarou sori sort sort soul saund saund suup sauır soors sauth sou speys speyd speyr spiik speşl spiiç spiid spel spend spırit spayt splendid split spoil spuun sport spat spat spred spring spay skueır staaf steyc steyn steyr stemp stemp stend standırd star steyr start steyt steyt ÇÖZÜM BULMAK.ALKOLLÜ İÇKİ 3.DURUM SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi) 54 . RUHSAL DURUM.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ NEFİS.Sık Kullanılan Kelimeler .http://www.UZAY 2.LEKELEMEK 2.RAĞMEN 2. YAYMAK 1.İLKBAHAR 2.BOŞLUK 3.AYIRMAK YAYILMAK.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK STANDART YILDIZ UZUN SÜRE BAKMAK BAŞLAMAK.ingilizcedersanesi.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER PARA HARCAMAK. BOŞ. HARİKA İKİYE BÖLMEK 1.BAZI.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.LEKE 1.İSPİRTO 1.

HALA 1.HİSSE SENEDİ KADIN ÇORABI MİDE 1.OKŞAMAK GÜÇLÜ 1.b) 3.sandal.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.GERMEK 2.b) 2.3)Kg.KONU 2. YÖNLENDİRMEK (bisiklet. STRES 1.BU KADAR EMMEK ANİ ACI ÇEKMEK ŞEKER ÖNERMEK ÖNERİ 1.KAVGA ETMEK 2. ŞEY 2. DEĞDİRMEK.HİKAYE SOBA DÜZGÜN.ÇARPIŞ 2. DURAK DÜKKAN.ŞERİT. DEPOLAMAK ÖYKÜ . SERT 1.Sık Kullanılan Kelimeler .HAREKET ETTİRMEK 1.KAMIŞ (bardak için v. BASTON YAPIŞTIRMAK. İNCELEMEK 1. TUHAF 1. STOP. GREV 2.VURMAK İP.ADIM.TAKIM ELBİSE TOPLAM 55 .TEL SOYMAK.GREV YAPMAK.BİR KEREDE 3.TIKIŞTIRMAK APTAL 1.HAREKETSİZ.KIRBAÇ CEZASI 1.STOK.YERİNİ ALMAK BAŞARI ARDARDA . SAKİN 2. NOKTA. ADIM ATMAK 2.FELÇ 3.motor. DURMAK.KARIŞTIRMAK (çay v.http://www.CİSİM . OKUMAK.YAKIŞMAK 2.(6. KUVVET BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak). EN KISA YOLDAN GARİP.SAMAN 2.TOPRAK PARÇASI KATI (katı kuralları olan) 1.ingilizcedersanesi.com Station Stay Steady Steal Steam Steer Step Stick Stick Stiff Still Stir Stock Stocking Stomach Stone Stop Store Story Stove Straight Strange Straw Strawberry Stream Street Strength Stress Stretch Strict Strike String Strip Stripe Stroke Strong Struggle Student Study Stuff Stupid Subject Submarine Suburb Subway Succeed Success Succession Such Suck Sudden Suffer Sugar Suggest Suggestion Suit Sum steyşn stey stedi stiil stiim stiir step stik stik stif stil stör stok stoking stomak stoun stap stoor stori stouv streyt streync strow strowbri striim striit strength stres streç strikt strayk string strip strayp strouk strong stragl studınt stadi staf stüupid sabcıkt sabmıriin sabörb sabwey sıksiid sıkses sıkseşn saç sak sadn safır şugır sıcest sıcesşn suut sam İSTASYON. DURAK KALMAK SABİT ÇALMAK BUHAR DİDON.BAŞARMAK 2.DEVAMLI 1. YAPIŞMAK KOLAY BÜKÜLMEYEN.ÇİZGİ 2.BUNUN GİBİ 2. STOK YAPMAK 2. SOYUNMAK 1.) 1.ÇABA ÖĞRENCİ ÇALIŞMAK.TAŞ 2.GERİNMEK.ÖZNE DENİZALTI BANLİYÖ ALT GEÇİT . ALT YOL 1.UYGUN GELMEK 3.vs.HASIR ÇİLEK IRMAK CADDE GÜÇ.ÜVEY SOPA.

ingilizcedersanesi. ATLAS soıs SALÇA. ÇEŞNİ 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i) SAKSAFON SKANDAL KORKUTMAK ATKI OLAYIN GEÇTİĞİ YER. KIRLANGIÇ sweır 1.YIRTICI TAT. NUMUNE sendpeypır 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK saadin SARDALYA setilayt UYDU setin SATEN. TARAF TUTMAK. SOS soospen TAVA soosır BARDAK ALTLIĞI sosı? sevi? seyvır soo seksifon skendıl skeir skaaf siin skiim skılırşip skon SOSİS VAHŞİ. YARDIM ETMEK. PROJE BURS BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ 56 . KAPATMAK (düğme) sood KILIÇ simbl SEMBOL sistım SİSTEM sekrıfays KURBAN. KESİN sörfıs YÜZEY sörneym SOYADI sıprayz 1.com Summer Sun Sunday Sunshine Suntan Super Superb Superstition Supper Supply Support Suppose Sure Surface Surname Surprise Surround Suspect Swallow Swear Sweep Sweet Swell Swim Swing Switch Sword Symbol System Sacrifice Safari Safety-Belt Safety-Pin Salmon Saloon Salute Sample Sandpaper Sardine Satellite Satin Sauce Saucepan Saucer Sausage Savage Savour Saw Saxophone Scandal Scare Scarf Scene Scheme Scholarship Scone samır YAZ san GÜNEŞ sandey PAZAR (günü ) sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI santen BRONZ RENGİ (ciltte) suupır SÜPER supörb HARİKA.SALLANMAK 2.YEMİN ETMEK 2. PEMBE RENK sıluun 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU selüut SELAM VERMEK (Asker?) sempıl ÖRNEK. TİYATRONUN BİR SAHNESİ PLAN.KÜFRETMEK swiip SÜPÜRMEK swiit TATLI swel ŞİŞMEK.YABANİ.GÜÇLÜ RİTİM swiç AÇMAK. KALINLAŞMAK swim YÜZMEK swing 1. MİKTAR sıport TAŞIMAK. DESTEKLEMEK sıpouz SANMAK şuır EMİN. HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU seyftibelt EMNİYET KEMERİ seyftipin ÇENGELLİ İĞNE semın 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI. FEDAKARLIK sifaari SAFARİ. MANZARA. ÇOK GÜZEL supıstişn BATIL İNANÇ sapır YEMEK (günün son yemeği) sıplay SAĞLAMAK.http://www.ŞAŞIRTMAK 2.Sık Kullanılan Kelimeler .SÜRPRİZ sıraund ÇEVRELEMEK sıspekt ŞÜPHELENMEK swalou 1.YUTMAK 2. LEZZET.

i?ki. KITLIK ÇEKMEK. JETON KOYMA YERİ vb. OLUMSUZ KESTİRME YOKLUK. TEK. HAYIR CEVABI.) KÜÇÜK. SAĞLAM İMTİHAN ETMEK.Sık Kullanılan Kelimeler .) 2)FOK BALIĞI DENİZ KENARI EMNİYET KEMERİ İKİNCİ DERECE.com Scorpion Scramble Scruff Seal Seaside Seat-Belt Second-Rate Secure See Over Segment Senate Senior Sergeant Serviette Set Off. 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK KAÇAKÇILIK (Gümrük.ingilizcedersanesi.UKALA.HAKİR GÖRMEK ŞİMDİYE KADAR (=Up to now) ISLATMAK FUTBOL SOSYAL 1)ÇORAP 2)VURMAK.b. DEPO İÇTEN. DİLİMLEMEK TERLİK UZUN.kapı vb. ZAMAN VB.http://www. SAHTE OLMAYAN ACAİP. ANA FİKRİ ALMAK KAFATASI DİLİM. Out Set On Sex Shallow Shampoo Shark Sharp Shooter Shave Shelf Shield Shift Shoelace Shoot Down Short Cut Shortage Shrink Significant Signpost Silly Silo Sincere Singular Siren Skim Skull Slice Slipper Slot Smart Smuggle Snack Snag Snub So Far Soak Soccer Social Sock Solidarity Sophisticated Souvenir Span Spanner skorpion skrımbıl skraf siil sisayd sit belt sekınd reyt seküür siovır segmınt senit sinyır sarcınt sörviyet set of. yoğurt).KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK DAYANIŞMA İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN. portakal). DİLİMLEMEK. (Kutu. HIZLI YENİLEN YEMEK PÜRÜZ KÜÇÜMSEMEK. YAĞINI ALMAK (Süt. CİNS SIĞ ŞAMPUAN. APTAL SİLO.PASAKLI İNSAN 1)MÜHÜRLEMEK.KARIŞIK HATIRA 1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY. BÖLMEK SENATO YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK ÇAVUŞ PEÇETE t SEYAHATE BAŞLAMK. KILIF 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE AYAKKABI BAĞI İMHA ETMEK. BAŞ YIKAMAK KÖPEK BALIĞI KESKİN NİŞANCI TIRAŞ RAF KALKAN. KÜÇÜLMEK MANALI. 2) KARIŞ SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar 57 . EŞSİZ SİREN KÖPÜK.mektup. DÜZ DELİK. ÇEK ETMEK DİLİM (Pasta. KALİTE EMNİYETLİ. BOŞLUK. YOLA ÇIKMAK ATAK CİNSİYET. SAMİMİ. ÖNEMLİ İŞARET DİREĞİ BUDALA.esrar v.set aut set on seks şelow şempuu şark şarpşutır şeyv şelf şiild şift şuu leys şut daun şortkat sortı? şringk sinifıkınt saynpost sili saylo sinsiır singulır saırın skim skal slays slipır slot smart smagıl snek sneg snab so far sok sokır soşıl sak soliderıti sofistikeyt suuvenır spen spenir AKREP 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ 1)ENSE 2)KİRLİ.

CEVHER Substitute sabstitüvt VEKİL TAYİN ETME. TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA Stapler steipılr ZIMBA (Tel) Stationery steyşınery KIRTASİYE Statue statüü HEYKEL Steak steyk BONFİLE Steel stiil 1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ Steep stiip 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME. AKILLI Supervise süpervayz DENETLEME.ingilizcedersanesi.Sık Kullanılan Kelimeler . ÖNEMLİ. SÜZMEK.) Speedometer spidamıtır HIZÖLÇER Spice spays BAHARAT Spider spaydır ÖRÜMCEK Spill spil DÖKMEK.SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME Supreme süupriim YÜCE.SAPTAMA Stable sıteybıl 1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment) Stadium stedyum STADYUM Stall stool 1)KÜÇÜK DÜKKAN. GÖZLEM Supplies sıplayz ERZAK.BOYUN EĞME Subscribe sebskrayb 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK Subsidize sabsidayz YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats) Subsidy sabsidiy YARDIM. Ayakkabı) Stretcher stre?ır SEDYE Structure strak?ır YAPI Studio stüudio SÜTÜDYO Stutter statır KEKELEMEK. MİKROPLARDAN ARITMA Stethoscope stethıskop GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI.ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA.com Spectacular spektıkulır GÖRÜLMEYE DEĞER Spectator spekteytır İZLEYİCİ (Ma? vb.) Stock Certificate stok sertifikeyt HİSSE SENEDİ Stool stuul TABURE Storm stoom FIRTINA Strain streyn GERMEK. ÇOK GÜÇ. GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA Step Child step ?ayld ÜVEY ÇOCUK Sterile sterayl 1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ Sterilize sterilayz KISIRLAŞTIRMA. İNCİLTMEK. MAL Suppress sıpres 1)BASKI ALTINA ALMA. ZOR Strainer streynır SÜZGEÇ Strap strep TUTACAK. ASKI (Elbise. ÜSTÜN Surgeon söcın CERRAH 58 . SÜBVANSİYON (Devletten) Substance sabstıns MADDE. YERİNE GEÇME Subtract sabtrekt ÇIKARMAK (6-3=3) Sufficient sefişınt YETERİNCE Suicide suisayd İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek) Suitcase suitkeys BAVUL (Elbise i?in) Summary samiri ÖZET Summit samit ZİRVE Sunset sanset GÜNEŞİN BATIŞI Superior süperiyır DAHA İYİ. KEKEME Style stayl SİTİL Submit sıbmit 1)REYİNE. SIKMAK Stabilize stebilayz DENGELEME. SIKIŞTIRMAK. STETESKOP Steward stüvıd 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.http://www.SAÇMAK (Sıvı) Spiral spiral SPİRAL Spit spit TÜKÜRMEK Splash splaş SIÇRATMA Squash skwaş 1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK Squeeze skwiiz SIKIŞMAK.

ÖYLEYSE 2. İYİ HUYLU 3.ÇOK GÜZEL 1.ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü) ŞÜPHE KUĞU TER.ALMAK.) DOLAYISIYLA BUNLAR ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri) 1.YUMUŞAK.TANK (depo) 2.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2..uçak v.ZAMAN DİLİMİ 2.DAHA SONRA 1. TEST .YIRTMAK TELGRAF TELEFON TELESKOP TELEVİZYON ANLATMAK. SELOTEYP GÖREV TATMAK. EVCİLLEŞTİRMEK 1.LİSTE KUYRUK (kedi.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.MASA 2. GRUP 1.TAKE OFF=elbise çıkarmak.GÖZYAŞI 2..kağıtta v. KONUŞMAK KONUŞKAN UZUN EVCİL.ONDAN SONRA.TIKLATMAK BANT.DAN EKİ TEŞEKKÜR ETMEK O TİYATRO ONLARIN ONLARI 1.Sık Kullanılan Kelimeler .MUSLUK 2.b) 3.RUHSAL DURUM 2. DURDURMAK ASMA. DENEMEK.İHALE 1.KIZGIN SICAKLIK 1.TERÖR SINAMAK.SÖMESTR KORKUNÇ. TAD VERGİ TAKSİ ÇAY ÖĞRETMEK ÖĞRETMEN TAKIM.TANK (silah) 1.SÖZCÜKLER 3.TERLEMEK SÜVETER ŞİŞMİŞ ŞURUP Table Tail Tailor Take Talk Talkative Tall Tame Tank Tap Tape Task Taste Tax Taxi Tea Teach Teacher Team Tear Telegram Telephone Telescope Television Tell Temper Temperature Tender Term Terrible Terrific Terror Test Than Thank That Theatre Their Them Then There Therefore These They Thick teybl teyl teylır teyk tolk tolkıtiv tool teym tenk tep teyp task teyst teks teksi tii tiiç tiiçır tiim tiır telıgrem telıfoun telıskoup telıvijn tel tempır temprıçır tendır törm terıbl tırifik terır test den thenk det thiıtır theır them then theer deırfoor diiz dey thik 1.b) TERZİ TUTMAK..uçak kalkması KONUŞMA.SIK 59 .. SÖYLEMEK 1.com Surgery Surrender Suspend Suspension Suspicion Swan Sweat Sweater Swollen Syrup T söcırı sırendır sıspend sıspenşın sıspışın swan swet swetır swolın sırıp AMELİYAT TESLİM OLMAK (To yield) ASKIYA ALMAK. KÖTÜ 1.KOCAMAN 2.BÜYÜK KORKU 2.DEN .KALIN 2.http://www.DELİK (kumaş.ORADA 2.TABLO.ingilizcedersanesi.O ZAMANDA 3.

KADAR 2. EN İYİ.ÇOK 2.BAĞ.Sık Kullanılan Kelimeler .DİKKATLİ ONLAR NEDENSE DÜŞÜNCE İP..DE ...KADEH KALDIRMAK TÜTÜN BUGÜN AYAK BAŞ PARMAĞI BİRLİKTE YARIN DİL BU GECE 1.ZAMANLAMAK (zaman) TARİFESİ (gemi. İZ SÜRMEK İZ SÜRMEK.uçak v.UNVAN . SUSATAN BU 1. KAPAK KONU TOPLAM BÜTÜNÜYLE DOKUNMAK TUR DOĞRU (ona doğru.DA EKİ DİŞ EN YÜKSEK.ingilizcedersanesi. BERABERE 2..TOST.BAHŞİŞ. TOST YAPMAK 2.TÜMÜYLE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT SIKI. BÖYLECE BİLET DÜZENLİ.ZAMAN 2.KERE 3.. YEMEK BORUSU İÇİNDEN.TAVSİYE 3. DERLİ TOPLU 1.com Thief Thin Thing Think Thirsty This Thorough Those Though Thought Thread Threat Threaten Throat Through Throw Thunder Thunderstorm Thursday Thus Ticket Tidy Tie Tight Till Time Timetable Tin Tip Tire Tired Tissue Title To Toast Tobacco Today Toe Together Tomorrow Tongue Tonight Too Tooth Top Topic Total Totally Touch Tour Towards Towel Tower Town Toy Trace Track thiif thin thing think thörsti dis tharou douz dou thoot thred thret thretın throut thruu throu thandır thandıstorm thözdey das tikıt taydi tay tayt til taym taymteybıl tin tip tayır tayırd tişuu taytl tu toust tıbakou tıdey tou tıgedır tımarou tang tınayt tuu tuuth tap tapik toutıl toutıli taç tuır tıwordz tauıl tauır taun toy treys trek HIRSIZ İNCE ŞEY DÜŞÜNMEK SUSAMIŞLIK.b) 1.KONSERVE 1.e KADAR 1. BAĞLAMAK. İPİ İĞNEYE TAKMAK TEHTİD TEHTİD ETMEK GIRTLAK. BAŞTAN SONA FIRLATMAK GÖK GÜRÜLTÜSÜ FIRTINA PERŞEMBE BÖYLE.YAZAR KASA 1..BAŞLIK 2.TENEKE 2. KOLAY AÇILMAZ 1.UC YORMAK YORGUN KAĞIT MENDİL 1.ÖNERİ. akşama doğru)çok yakın sonlarında HAVLU KULE KASABA OYUNCAK İZ. ÜST. BAHŞİŞ VERMEK 2.http://www. TAKİP ETMEK 60 .

YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA TEKNİK 13-19 YAŞ ARASI TAPINAK GEÇİCİ CEZBETMEK.PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI. FİL HORTUMU GÜVENMEK GERÇEK DENEMEK.MUAMELE ETMEK 2.HİLE YAPMAK 2. DÖNÜŞ 2.OYUN (kağıt oyunları vb.HİLE.İKRAM 1.GEZİ 2. DERT ETMEK PANTOLON DOĞRU.DURUŞMA 3.BURKULMAK 1.DAVRANMAK.STAJ YAPMAK 3.EZGİ TÜNEL 1.ÇADIR TERMİNAL BİTİŞİK EVLER KORKUTMAK TOPRAK PARÇASI 61 .http://www.EĞİTMEK 2. FİAT LİSTESİ 1)TURTA. TERCÜME TAŞIMACILIK YOLCULUK YAPMAK TEPSİ HAZİNE 1.TİCARET 2.TEŞEBBÜS 2.TEDAVİ ETMEK 3.HİNDİ 2 TÜRKİYE DÖNMEK.TRIALBALANCE = MİZAN KABİLE 1. TİP 2. DENEME TÜP SALI 1.DAVRANIŞ 2.İŞ TRAFİK 1. ŞEYTANA UYDURMAK KİRACI MEYİLLİ OLMAK TENTE.ÇELME TAKMAK ZAFER. ARGO.AĞAÇ GÖVDESİ 2.TREN EĞİTİM. 2.ÇEŞİT.TEDAVİ AĞAÇ 1.ingilizcedersanesi.FAHİŞE 1)KIZDIRMA.Sık Kullanılan Kelimeler .com Trade Traffic Train Training Transfer Translate Transport Travel Tray Treasure Treat Treatment Tree Trial Tribe Trick Trip Triumph Trouble Trousers True Trunk Trust Truth Try Tube Tuesday Tune Tunnel Turkey Turn Twice Twist Type Typical Tablet Taboo Talent Tan Tangerine Tape-Measure Target Tariff Tart Tease Technique Teenager Temple Temporary Tempt Tenant Tend Tent Terminal Terrace Terrify Territory treyd trefik treyn treyning trensför trenzleyt trensport trevl trey trejır triit triitmınt trii trayıl trayb trik trip trayamf trabl trauzız truu trang trast truth tray tüub tüuzdey tüun tanl törki törn tways twist tayp tipikıl teblit tabuu telınt ten tengerin teip-mejır tergıt terif tart tiiz teknik tiine?ır tempıl temprıri tempt tenınt tend tent termınıl terıs terifay teritri 1.DAKTİLOYLA YAZMAK TİPİK TABLET AYIP. AYARLAMAK. KIVIRMAK.AKORD ETMEK.SANDIK 3.It's your turn=Sıra sende İKİ KEZ ÇEVİRMEK(kuvvetlice).TART. TABU 1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN TEN RENGİ MANDALİNA MEZURA HEDEF TARİFE. GERÇEK 1.) 1.DENEME.ÖĞRETİM TRANSFER ÇEVİRİ . UTKU DERT.

ALTA İÇ ÇAMAŞIRI ANLAMAK İŞSİZLİK 62 . YAKALAMAK ÇOK BÜYÜK. SERT TURNUVA GELENEK TRAJEDİ BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK SAYDAM TUZAK. İŞKENCE ETMEK ZOR. LALE FİDANI MİDE TÜRBAN ANAHTAR TESLİM (proje vb. AMCA BİLİNÇSİZLİK ALTTA. HARİKA TETİK ( Who pulled triger? ) ÜÇ AYAKLI SEHPA. SÜRÜ ASKERLER KAMYON ÖĞRETİM.ingilizcedersanesi.ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN DÜŞÜNCESİZ EL.com Theme Theory Thermometer Third Thirteenth Thirtieth Thoroughly Thoughtful Thoughtless Thumb Tick Tide Tiger Tiny Toilet Token Tomato Ton Tone Tool Tooth Pick Torch Torpedo Tortoise Torture Tough Tournament Tradition Tragedy Transform Transparent Trap Tremendous Trigger Tripod Troop Troops Truck Tuition Tulip Tummy Turban Turnkey Turnover Typist Tyre U thiim thiori themomitır thöd thötiith thötith thruili thootful thootlıs tham tik tayd taygır tayni toilıt tokın tımaato tan ton tuul tuuth pik tor? torpiido tootıs tor?ır taf turnımınt tredişin trejedi trensform tresperint trep trimendıs trigır traypod trup trups trak tuuşın tüulıp tami töbın törnkiy törnovır taypist tayr TEMA. BAŞ PARMAĞI SAAT SESİ. KAPAN.IŞIK vs.Sık Kullanılan Kelimeler . GÜÇ. KONU TEORİ TERMOMETRE ÜÇÜNCÜ ONÜÇÜNCÜ OTUZUNCU TAMAMIYLA. Balta vb. OKEY İŞARETİ GEL-GİT OLAYI KAPLAN ÇOK KÜÇÜK TUVALET 1)İŞARET 2)JETON DOMATES TON (1000 kg. ÖZEL DERS LALE.http://www. BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA DÜŞÜNCELİ.) CİRO (SATIS) DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE LASTİK Ugly Umbrella Unable Uncle Unconscious Under Underclothes Understand Unemployment agli ambrela aneybl ankl ankanşıs andır andıkloudz andıstend animploymınt ÇİRKİN ŞEMSİYE MUKTEDİR OLMAMAK DAYI. FOTOĞRAF SEHPASI İNSAN VEYA HAYVA GRUBU.) ALET (Çeki?.) TON (SES.) KÜRDAN 1)MEŞALE 2)EL FENERİ TORPİL KAPLUMBAĞA İŞKENCE.

1-9 ARASINDAKİ SAYILAR SANA KALMIŞ.TÜMÜYLE ÜST 1.DİKİNE 3. TAM VETO.b ) ÇOK. ÇEŞİT DEĞİŞİK. KAZAZEDE GALİP UTKU.TIR.Sık Kullanılan Kelimeler . YENGİ GÖRÜNÜM.ÜNİFORMA 2. KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK ADİL OLMAYAN BİRİM.YUKARI 2.BİRLEŞME BİRLEŞMEK ÜNİVERSİTE BİLİNMEYEN OLMADIKÇA AZ İHTİMALLE BOŞALTMAK (yük boşaltmak) KİLİDİ AÇMAK KADAR (belli bir zamana kadar) 1. ÇEKMEK.com Unfair Unfavourable Unhappy Unhealthy Uniform Union Unite University Unknown Unless Unlikely Unload Unlock Until Up Upper Upset Upstairs Up-To-Date Upward Urge Urgent Us Use Use Useful Usual Ufo Undergo Underline Unfair Unit Up To You Upon Upside-Down Urban V V anfeir anfeyvırıbl anhepi anhelthi yuniform yunyın yunayt yunivörsıti announ anles anlaykli anloud anlok antil ap apır apset apsteız ap tı deyt apwıd ööc ööcınt as yuus yuuz yuusfl yujl yufo andırgo andırlayn anfeyır yunıt ap tu yu ıpon apsayd down ööbın ADALETSİZ HOŞA GİTMEYEN MUTSUZ SAĞLIKSIZ 1. MANZARA VİLLA KÖY 63 .TEK TİP 1.KULLANIM 2.SENDİKA 2.ZORLAMAK ACİL BİZE 1. ÇEŞİTLİ SEBZE TAŞIT ARACI ( kamyon. TERS DÖNMEK ŞEHİRSEL.FARK 2. KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam) Vacant Vain Valley Valuable Value Variety Various Vegetable Vehicle Very Veto Victim Victor Victory View Villa Village veykınt veyn veli velyubl velyu verayıti veırıis vectıbl viikıl veri viitou viktım viktır viktri viu vilı vilıc 1.ingilizcedersanesi. (ısrar ederek ) YAPTIRMA . BİR OLAYIN OLMASI YAZININ.ÇEŞİTLİLİK.AÇIK (bir iş yerinde) GEREKSİZ.FONKSİYON KULLANMAK KULLANIŞLI OLAĞAN UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ KATLANMAK. VETO ETMEK KURBAN.ENDİŞELENDİRMEK 2. YUKARISI BUGÜNE KADAR YUKARIYA DOĞRU DÜRTME.http://www.BOŞ 2.araba v.DEVİRMEK ÜST KAT. BOŞUNA VADİ DEĞERLİ DEĞER 1. NASIL İSTERSEN (It's up to you) ÜSTÜNDE TEPE TAKLAK. ZAFER.

ILINDIRMAK 2.http://www. RİSK (Genelde iş hayatında) FİİL HÜKÜM DİKEY ATLET. ŞİDDET VİZE GÖRÜNEN GÖRÜŞ.ORADAN (We go from London to Van via Paris. ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ TATİL ELEKTRİK SÜPÜRGESİ MİNİBÜS VANİLYA BUHARLAŞMAK VAZO DUVAK DAMAR KADİFE MACERA. KONUK KELİME DAĞARCIĞI SES HACİM OY VERMEK.com Vine Violent Visa Visible Vision Visit Visitor Vocabulary Voice Volume Vote Voyage Vulgar V. LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE KISIR DÖNGÜ KURBAN ETMEK (Grubun su?unu bir kişiye yüklemek.ILIK.YANARDAĞ VOLEYBOL GÖNÜLLÜ KUSMAK SESLİ HARF (a.) GEÇERLİ (But in practice it wouldn't be viable) 1)YARDIMCI.) SİRKE KEMAN ÇOK ÖNENEMLİ VOLKAN.Sık Kullanılan Kelimeler . İMGE ZİYARET ETMEK ZİYARETÇİ. İSTEK SAVAŞ 1. KORUMASIZ 1)AKBABA 2)HARİS KİMSE Wage Wait Waiter Wake Walk Wall Wander Want War Warm Warn weyc weit weytır weyk wolk wool wandır wont wor worm worn SAAT ÜCRETİ BEKLEMEK GARSON UYANMAK.ingilizcedersanesi. Vacation Vacuum cleaner Van Vanilla Vaporize Vase Veil Vein Velvet Venture Verb Verdict Vertical Vest Vet Via Viable Vice Vicious Circle Victimize Vinegar Violin Vital Volcano Volleyball Voluntary Vomit Vowel Vulnerable Vulture W vayn vaylınt viizı vizıbl vijn vizit vizitır vıkebyulıri vois volyum vout voyıc valgır viaypi vekeyşın vakuum klinır ven venilı veipırayz vaaz veil veyn velvıt ven?ır vörb vördikt vörtıkıl vest vet vaı vaıbıl vays vişıs sörkıl viktımayz vinıgır vaılın vaytıl volkeno volıbol volıntri vamit vavıl valnıbıl val?ır BAĞ KABA KUVVET KULLANAN. OY DENİZ YOLCULUĞU KABA. İLKEL (VERY IMPORTANT PERSON). YÜRÜYÜŞ DUVAR DOLAŞMAK İSTEMEK. FANİLA VETERİNER GEÇEREK.e.P. UYANDIRMAK YÜRÜMEK.i) ZAYIF.I.SEVECEN UYARMAK 64 .

HOŞ GELDİN 1.BOŞA HARCAMAK 1. YANINDA OLMADAN TANIK.GERİ ÇEKİLMEK 3.) 1.http://www. ROTA.GENİŞ 2.. BİLİNEN BATI NEMLİ NE HERNEYSE NE ZAMAN 1.DALGA( deniz. BAKMAK 2.radyo) DALGALANMA 2. BEYAZ TENLİ KİM HERKİMSE TÜM.SIZMAK İÇİNDE SAHİP OLMAYARAK.EL SALLAMAK YOL. GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.ÇEKMEK 2.b ) RÜZGAR PENCERE ŞARAP KIŞ SİLMEK. İKLİM ÇARŞAMBA HAFTA AĞARLIK. NEREDE BU ARADA KIRBAÇ ISLI.YIKAMAK 2. SEYRETMEK.. BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ KİMİN NEDEN. NİÇİN 1.TELGRAF TELSİZ ZEKİ.ARTIK. ISLIK ÇALMAK. AKILLI İSTEK.TEL 2. YÖN BİZ ZAYIF.GELECEK ZAMAN EKİ KAZANMAK SARMAK. KURULAMAK (havluyla vs. SULAMAK ŞELALE 1.KOL SAATİ SU.Sık Kullanılan Kelimeler . TANIKLIK ETMEK 65 .İSTEK 3.ingilizcedersanesi. NEREYE. KURMAK (saat v. DÜDÜK BEYAZ. İSTEMEK İLE 1.ERKSİZ SERVET SİLAH GİYMEK HAVA. VASİYET 4.İYİ 2.KİRLİ ÇAMAŞIR 1.KENARDAN KENARA DUL KARI (eş) PERUK VAHŞİ 1. AK.AĞIRLAMAK.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.İZLEMEK.NE ZAMAN Kİ . TARTMAK 1.KUYU ÜNLÜ.com Wash Waste Watch Water Waterfall Wave Way We Weak Wealth Weapon Wear Weather Wednesday Week Weigh Welcome Well Well-Known West Wet What Whatever When Whenever Where While Whip Whistle White Who Whoever Whole Whose Why Wide Widow Wife Wig Wild Will Win Wind Wind Window Wine Winter Wipe Wire Wireless Wise Wish With Withdraw Within Without Witness woş weyst woç wotır wotırfol weyv wey wi wiik welth wepın weır wedır wenzdey wiik weit welkam wel wel noun west wet wat watevır wen wenevır weır wayl wip wisl wayt hu huevır houl huuz way wayd wıdou wayf wig wayd wil win waynd wind windou wayn wintır wayp wayır wayılıs wayz wiş with withdro widin widaut witnıs 1.İRADE 2.

ÇARPIŞMA. FISILDAŞMAK Wind Screen wind skriin ARABA ÖN CAMI Windpipe windpayp NEFES BORUSU Windscreen Wiper windskriin way SİLECEK Wing wing KANAT (Kuş.Sık Kullanılan Kelimeler . TAPINMAK. İŞ Worker wörkır İŞÇİ World wörld DÜNYA Worm wörm SOLUCAN Worry wöri ENDİŞELENMEK Worse wörs DAHA KÖTÜ Worst wörst EN KÖTÜ Worth wörth DEĞERİNDE OLMAK. BÜYÜK DOLAP Ware weyır EŞYA (Kitchen ware vb.uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler Wisdom wizdım AKIL Witch wi? CADI Worship wörşip 1)TAPMAK. TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK Whim whim KAPRİS Whisper wispır FISILDAMAK. AT ARABASI Waist weyst BEL Waistcoat weystkot YELEK Wallet walıt CÜZDAN Walnut wolnat CEVİZ Warder woodır 1) BEKÇİ.ingilizcedersanesi. YARA Wrap rep PAKETLEMEK.) Warehouse weyrhaus DEPO Warrant warınt GARANTİ Wasp wasp ARI (Bal arısı değil) Water Proof wotır pruf SU GEÇİRMEYEN Water-Colours wotır kolırs SULU BOYA Whale weyl BALİNA What If wat if NE OLURDU. ÇARK. DEĞERDE Wound wuund YARALAMAK. İBADET 2)HAYRANLIK. SARMAK Wreck rek HURDA. HARİKA Wood wuud ODUN Wool wuul YÜN Word wööd SÖZCÜK.MAFOLMA Write rayt YAZMAK Wrong rong YANLIŞ Wager wacır İDDİAYA GİRMEK Wagon wegın YÜK VAGONU. ENKAZ . MUHAFIZ 2) GARDİYAN Wardrobe wordroop GARDROP..ŞAŞIRMAK Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI.http://www.com Wolf wulf KURT Woman wumın KADIN Wonder wandır 1.MERAK ETMEK 2. X IŞINI Yacht Yard yat yard YAT (deniz taşıtı ) AVLU 66 . What's Its (His/Her) Name BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA) What's More wats mor BUNUN YANISIRA. KELİME Work wörk ÇALIŞMAK. ÜSTELİK What's What wats wat İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what) Wheel wiil TEKERLEK. SAYGI Wrist rist BİLEK X Y X-Ray eks rey RÖNTGEN IŞINI.

http://www.Sık Kullanılan Kelimeler .TESLİM OLMAK YOĞURT YUMURTANIN SARISI GENÇ SENİN.DIŞARI VERMEK 3. HENÜZ 1.ingilizcedersanesi. SİZİN GENÇLİK Zero Zip Zone Zoom zirou zip zon zum SIFIR FERMUAR BÖLGE YAKLAŞTIRMAK 67 .ÜRÜN VERMEK 2.com Year Yellow Yes Yesterday Yet Yield Yoghurt Yolk Young Your Youth Z yiır yelou yes yestıdey yet yiild yogıt youk yang yoor yuuth YIL SARI EVET DÜN HALA. ŞİMDİYE KADAR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful