X

SIGN IN
Username Parola
LOGIN

| INREGISTRARE | LOGIN |

PENTRU AVOCATI:
STIRI LEGISLATIE

construieste-ti afac

TIRI Exclusiv ustitie Litigii civile Litigii merciale Litigii penale Economie Actualitate aliza Alegeri Barouri

CASE DE AVOCATURA

INTERVIURI

CAUTA UN AVOCAT

FORUM

LEGISLATIE Cauta o lege Noutati Noul Cod Civil CEDO UE Monitorul Oficial Dictionar juridic

cazul tau

documente utile

jurindex

cariere

barouri

examene

porta

Curs 140 lei, 1$ = 3.5131 lei, 1£ = 5.6966 lei, 1CHF = 3.7360 lei ROBOR (la 3 LUNI - 3M): 4,50%, EURIBOR (3M): 0.689 %, USD LIBOR CHF LIBOR (3M): 0.11167%, GBP LIBOR (3M): 1.00875%

od Penal (2012)

nal al Romaniei, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24/07/2009, care va intra in a data de 24 iulie 2012
on

PARTEA GENERALĂ

ul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare

art. 1-14 art. 1-2 art. 3-14 art. 3-7 art. 8-14 art. 15-52 art. 15-17 art. 18-22 art. 23-31

itolul I - Principii generale

itolul II - Aplicarea legii penale

ţiunea 1 - Aplicarea legii penale in timp

ţiunea a 2-a - Aplicarea legii penale in spaţiu

ul II - Infracţiunea

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Cauzele justificative

itolul III - Cauzele de neimputabilitate

itolul IV - Tentativa Capitolul V - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni art. 32-34 art. 3545 art. 46-52 art. 53-106 art. 53-55 art. 56-64 art. 56-59 art. 60

itolul VI - Autorul şi participanţii

ul III - Pedepsele

itolul I - Categoriile pedepselor

itolul II - Pedepsele principale

ţiunea 1 - Detenţiunea pe viaţă

ţiunea a 2-a - Inchisoarea

ţiunea a 3-a - Amenda

art. 61-64 art. 65-70 art. 65 art. 66-70 art. 71-73 art. 74-106 art. 74 art. 75-79 art. 80-82 art. 83-90 art. 91-98 art. 99-106 art. 107-112 art. 107-108 art. 109-112 art. 113-134 art. 113-116 art. 117-123 art. 124-127 art. 128-134 art. 135-151 art. 135-137 art. 138-145 art. 146-151 art. 152-159 art. 160-164 art. 165-171 art. 172-187

itolul III - Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare

ţiunea 1 - Pedeapsa accesorie

ţiunea a 2-a - Pedepsele complementare

itolul IV - Calculul duratei pedepselor

itolul V - Individualizarea pedepselor

ţiunea 1 - Dispoziţii generale

ţiunea a 2-a - Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante

ţiunea a 3-a - Renunţarea la aplicarea pedepsei

ţiunea a 4-a - Amanarea aplicării pedepsei

ţiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

ţiunea a 6-a - Liberarea condiţionată

ul IV - Măsurile de siguranţă

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Regimul măsurilor de siguranţă

ul V - Minoritatea

itolul I - Regimul răspunderii penale a minorului

itolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

itolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate

itolul IV - Dispoziţii comune

ul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice

itolul I - Dispoziţii generale

itolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei dice

itolul III - Dispoziţii comune

ul VII - Cauzele care inlătură răspunderea penală

ul VIII - Cauzele care inlătură sau modifică executarea pedepsei

ul IX - Cauzele care inlătură consecinţele condamnării

ul X - Inţelesul unor termeni sau expresii in legea penală
PARTEA SPECIALĂ

ul I - Infracţiuni contra persoanei

art. 188227 art. 188192 art. 193198 art. 199200

itolul I - Infracţiuni contra vieţii

itolul II - Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

itolul III - Infracţiuni săvarşite asupra unui membru de familie

itolul IV - Agresiuni asupra fătului

art. 201202 art. 203204 art. 205208 art. 209217 art. 218223 art. 224227 art. 228256 art. 228232 art. 233237 art. 238248 art. 249252 art. 253256 art. 257265 art. 257261 art. 262265 art. 266288 art. 289309 art. 289294 art. 295309 art. 310328 art. 310316 art. 317319 art. 320328 art. 329366 art. 329333

itolul V - Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor in primejdie

itolul VI - Infracţiuni contra libertăţii persoanei

itolul VII - Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile

itolul VIII - Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale

itolul IX - Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private

ul II - Infracţiuni contra patrimoniului

itolul I - Furtul

itolul II - Talhăria şi pirateria

itolul III - Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii

itolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată tronice

itolul V - Distrugerea şi tulburarea de posesie

ul III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

itolul I - Infracţiuni contra autorităţii

itolul II - Infracţiuni privind frontiera de stat

ul IV - Infracţiuni contra infăptuirii justiţiei

ul V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

itolul I - Infracţiuni de corupţie

itolul II - Infracţiuni de serviciu

ul VI - Infracţiuni de fals

itolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

itolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

itolul III - Falsuri in inscrisuri

ul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice

itolul I - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

muniţiilor. 413431 art.Infracţiuni contra securităţii naţionale ul XI .Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii itolul II .Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi ementate de lege itolul V .Infracţiuni electorale ul X . 376380 art. 360366 art.Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor rmatice ul VIII . 385393 art. contra umanităţii şi de război itolul I . 413437 art.Infracţiuni de genocid. 432437 art.Infracţiuni contra familiei itolul III .Dispoziţii finale TITLUL I Legea penală şi limitele ei de aplicare CAPITOLUL I Principii generale Legalitatea incriminării 1.Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat soanelor decedate ul IX . PARTEA GENERALĂ itolul IV . Legalitatea sancţiunilor de drept penal . 348351 art. .Infracţiuni de război ul XIII . 352359 art. 334341 itolul III . 438439 art. 381384 art. 440445 art. 342materiilor explozive 347 art. 394412 art.Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice itolul II .Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate itolul I .Nerespectarea regimului armelor.Infracţiuni săvarşite de militari itolul II . materialelor nucleare şi art. Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data cand a fost şită. 438445 art.Infracţiuni contra sănătăţii publice itolul VI . 367375 art.Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice art. 367384 art.itolul II .(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială itolul I .Infracţiuni săvarşite de militari sau de civili ul XII .

In acest xecutarea pedepselor.(1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvarşite in timpul cand era in vigoare. se inlătura in totul sau in parte executarea amenzii. iar cele care au corespondent in legea se execută in conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta. . a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă. . (1)-(4). se reduce la acest maxim. fără a ea depăşi maximul special prevăzut in legea nouă. dacă depăşeşte maximul special zut de legea nouă pentru infracţiunea săvarşită. sancţiunea aplicată.2.Legea penală nu se aplică faptelor săvarşite sub legea veche. Dacă după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi pană la executarea ei a intervenit o are prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa inchisorii. Aplicarea legii penale temporare 7. Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranţă dacă aceasta nu era zută de legea penală la data cand fapta a fost săvarşită. Dacă legea nouă prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda.Legea penală se aplică infracţiunilor săvarşite in timpul cat ea se află in vigoare. dacă este mai favorabilă. pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă cutate şi neprevăzute in legea nouă nu se mai execută. se ţine seama. . Dispoziţiile alin. Aplicarea legii penale de dezincriminare 4. Ţinandu-se seama de partea executată din pedeapsa inchisorii. iar cele care au corespondent in legea nouă se execută in utul şi limitele prevăzute de aceasta. precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea ă. in cazul pedepselor executate a data intrării in vigoare a acesteia. precum şi anţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse. acestea ecută in conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă. .(1) In cazul in care de la săvarşirea infracţiunii pană la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe enale. se aplică legea mai favorabilă. Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată in afara limitelor generale ale acesteia. de pedeapsa redusă sau inlocuită potrivit dispoziţiilor alin. Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute in legea nouă nu se mai execută. pedeapsa detenţiunii pe viaţă se inlocuieşte cu maximul orii prevăzut pentru acea infracţiune. Cand legea nouă este mai favorabilă in condiţiile alin. precum şi toate cinţele penale ale hotărarilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte incetează prin intrarea in vigoare a legii noi. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei 6.(1) Cand după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare şi pană la executarea completă a pedepsei inchisorii menzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. Cand o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate. chiar dacă fapta nu a fost tă sau judecată in acel interval de timp.(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au şit infracţiuni. pronunţate in baza legii vechi. (1)-(6). . . Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă. Aplicarea legii penale mai favorabile pană la judecarea definitivă a cauzei 5. dacă in timpul cand acestea s-au n vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile. pedeapsa aplicată se inlocuieşte cu amenda. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale. CAPITOLUL II Aplicarea legii penale SECŢIUNEA 1 Aplicarea legii penale in timp Activitatea legii penale 3. .

. dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost şită ori dacă a fost comisă intr-un loc care nu este supus jurisdicţiei niciunui stat. legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean sau de o persoană juridică romană. Punerea in mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe langă Curte de Casaţie şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare in statul pe teritoriul căruia s-a Universalitatea legii penale 11. potrivit legii statului in care s-a săvarşit infracţiunea. b) nu se aplică atunci cand. . nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului roman. subsolul şi spaţiul aerian. . ent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă. Personalitatea legii penale 9.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite pe teritoriul Romaniei.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean roman sau de oană juridică romană. chiar in parte. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internaţional la care Romania este parte. există o cauză mpiedică punerea in mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau cand psa a fost executată ori este considerată ca executată. . săvarşite in afara teritoriului e un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie. n celelalte cazuri. Dispoziţiile alin. . se intre frontierele de stat.Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvarşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către ersoane care. Punerea in mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al parchetului de pe langă de apel in a cărei rază teritorială se află parchetul mai intai sesizat sau. Prin infracţiune săvarşită pe teritoriul Romaniei se inţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat in alin. Realitatea legii penale 10. Legea penală şi tratatele internaţionale 12. a procurorului general al Parchetului langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. se procedează potrivit dispoziţiilor legale are la recunoaşterea hotărarilor străine. (2) sau pe o sub pavilion romanesc ori pe o aeronavă inmatriculată in Romania. . marea teritorială şi apele cu solul. a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată. contra unui cetăţean roman ori a unei persoane juridice romane.Dispoziţiile art. 10. . după caz.(1) Legea penală romană se aplică infracţiunilor săvarşite in afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o ană fără cetăţenie. Prin teritoriul Romaniei se inţelege intinderea de pămant. in conformitate cu tratatele internaţionale. nfracţiunea se consideră săvarşită pe teritoriul Romaniei şi atunci cand pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion esc sau pe o aeronavă inmatriculată in Romania s-a efectuat un act de executare. care se află de bunăvoie pe teritoriul Romaniei. SECŢIUNEA a 2-a Aplicarea legii penale in spaţiu Teritorialitatea legii penale 8. Cand pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai in parte. dacă pedeapsa prevăzută de legea romană este detenţiunea pe viaţă ori inchisoarea mai mare de . Imunitatea de jurisdicţie 13. de instigare sau de complicitate ori sus. (1) lit.egea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa. in următoarele cazuri: a săvarşit o infracţiune pe care statul roman şi-a asumat obligaţia să o reprime in temeiul unui tratat internaţional.(1) Legea penală romană se aplică şi altor infracţiuni decat celor prevăzute in art. rezultatul infracţiunii. contra statului roman.

care orează culpei făptuitorului. săvarşită cu vinovăţie. dar nu-l acceptă. . CAPITOLUL II Cauzele justificative Dispoziţii generale 18. drepturile acestora sau un interes general. in condiţiile legii.Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvarşită şi prin omisiune. deşi trebuia şi putea să il prevadă. a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care nit producerea rezultatului. acceptă posibilitatea producerii lui. care n pericol persoana sa. u prevede rezultatul faptei sale. Predarea sau extrădarea unei persoane in relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită in ile legii. din culpă sau cu intenţie depăşită. imediat şi injust. Săvarşirea infracţiunii comisive prin omisiune 17. utorul omisiunii.(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată in temeiul unui tratat internaţional la care Romania este parte ori pe de reciprocitate. dacă apărarea este proporţională cu atea atacului. Există intenţie depăşită cand fapta constand intr-o acţiune sau inacţiune intenţionată produce un rezultat mai grav. TITLUL II Infracţiunea CAPITOLUL I Dispoziţii generale Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 15. Legitima apărare 19. nejustificată şi imputabilă persoanei săvarşit-o. cand: xistă o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. . Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă in condiţiile legii.Extrădarea 14. socotind fără temei că el nu se va produce. Fapta este săvarşită din culpă. . evede rezultatul faptei sale şi. Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor. . Fapta constand intr-o acţiune sau inacţiune constituie infracţiune cand este săvarşită cu intenţie. Vinovăţia 16. printr-o acţiune sau inacţiune anterioară. Vinovăţie există cand fapta este comisă cu intenţie. Este in legitimă apărare persoana care săvarşeşte fapta pentru a inlătura un atac material. . . deşi nu-l urmăreşte. urmărind producerea lui prin săvarşirea acelei fapte. Fapta comisă din culpă uie infracţiune numai cand legea o prevede in mod expres. Fapta este săvarşită cu intenţie cand făptuitorul: evede rezultatul faptei sale.(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală. nfracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.(1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvarşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală. direct. . cand făptuitorul: evede rezultatul faptei sale.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită in legitimă apărare. dacă există vreuna dintre cauzele justificative zute de lege. a altuia.

. că pricinuieşte urmări vădit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul inlăturat. precum şi atunci cand legea e efectul justificativ al acestuia. Este in stare de necesitate persoana care săvarşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea fi at altfel viaţa. dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in ericolul nu era inlăturat. in condiţiile alin.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constand in exercitarea unui drept recunoscut de lege sau in nirea unei obligaţii impuse de lege. care nu şi-a dat a. viclenie. . acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei ane intr-o locuinţă. CAPITOLUL III Cauzele de neimputabilitate Dispoziţii generale 23.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită cu consimţămantul persoanei vătămate.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită din cauza unei constrangeri morale. prin violenţă. .Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de un minor. in forma prevăzută de lege. cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. dacă aceasta nu este in mod vădit ilegală.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. . dependinţă sau loc imprejmuit ţinand de aceasta. . limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului. dacă a fost comisă in condiţiile vreuneia dintre e de neimputabilitate.(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvarşită in stare de necesitate. Consimţămantul persoanei vătămate 22. . Excesul neimputabil 26.Se prezumă a fi in legitimă apărare. Minoritatea făptuitorului 27. incăpere. Constrangerea fizică 24. Constrangerea morală 25. fără drept. (2). Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligaţii 21. in momentul comiterii faptei. integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei ane sau un interes general. Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constand in indeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea etentă. Starea de necesitate 20. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana aflată in stare de necesitate. . cu excepţia cazului fortuit. . exercitată prin nţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi inlăturat in alt mod. .(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana aflată in stare de legitimă apărare. efracţie te asemenea modalităţi nelegale ori in timpul nopţii. Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanţilor. Consimţămantul persoanei vătămate nu produce efecte in cazul infracţiunilor contra vieţii. din cauza tulburării sau temerii. depăşit. care la data comiterii acesteia nu nea condiţiile legale pentru a răspunde penal.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită din cauza unei constrangeri fizice căreia făptuitorul nu ut rezista. dacă aceasta să dispună in mod legal de valoarea socială lezată sau pusă in pericol.

. CAPITOLUL IV Tentativa Tentativa 32. Dacă actele indeplinite pană in momentul desistării sau impiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune. in momentul comiterii acesteia. Desistarea şi impiedicarea producerii rezultatului 34. Dispoziţiile alin. in momentul comiterii acesteia. nu să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze.(1) Tentativa se pedepseşte numai cand legea prevede in mod expres aceasta. . numai dacă oaşterea stării. sau a impiedicat el insuşi consumarea infracţiunii. din cauza intoxicării involuntare cu alcool u alte substanţe psihoactive. Prevederile alin. (1) se aplică şi faptelor săvarşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte. Cand pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă. fie din alte . in momentul comiterii eia. nu cunoştea existenţa unei stări. . fie din cauza unei boli psihice.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care. . astfel incat consumarea să poată fi impiedicată.(1) Tentativa constă in punerea in executare a intenţiei de a săvarşi infracţiunea.(1) Nu se pedepseşte autorul care. . situaţiei ori imprejurării respective nu este ea insăşi rezultatul culpei.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa unei imprejurări care nu putea fi zută. se pedeapsa pentru această infracţiune. Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a erului ilicit al acesteia din cauza unei imprejurări care nu putea fi in niciun fel evitată. Intoxicaţia 29.Iresponsabilitatea 28. ale cărei limite se reduc la ate. Cazul fortuit 31. . Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. iar instanţa s-ar orienta spre ta. s-a desistat ori a incunoştinţat autorităţile de erea acesteia. CAPITOLUL V Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni . . situaţia ori imprejurarea pe care orul nu a cunoscut-o in momentul săvarşirii infracţiunii. Pedepsirea tentativei 33. nu să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze. situaţii ori imprejurări de care depinde caracterul penal al faptei. (1)-(3) se aplică in mod corespunzător şi in cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale.(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care. executare care a fost insă ptă sau nu şi-a produs efectul. Nu constituie circumstanţă agravantă sau element circumstanţial agravant starea.Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvarşită de persoana care. inainte de descoperirea faptei. Nu există tentativă atunci cand imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută tarea. Eroarea 30. tentativa se sancţionează cu pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

al cărei m se poate majora cu cel mult 3 ani in cazul pedepsei inchisorii. Dispoziţiile art.(1) Infracţiunea este continuată cand o persoană săvarşeşte la diferite intervale de timp. din cauza imprejurărilor in avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs. . . nfracţiunea complexă săvarşită cu intenţie depăşită. se aplică pedeapsa cea mai grea. se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune in parte şi se aplică pedeapsa. ţinandu-se seama de infracţiunea săvarşită in intregul ei. and s-au stabilit numai pedepse cu amendă. ceea ce s-a executat se din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile concurente. (1)-(4) se ţine seama şi de pedeapsa aplicată printr-o hotărare de condamnare nţată in străinătate. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente 40.(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă. fiecare in parte. Există concurs formal de infracţiuni cand o acţiune sau o inacţiune săvarşită de o persoană. dar in realizarea aceleiaşi ţii şi impotriva aceluiaşi subiect pasiv. nfracţiunea este complexă cand in conţinutul său intră. inainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Concursul de infracţiuni 38. Dispoziţiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infracţiuni se aplică şi in cazul in care condamnarea la psa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau inlocuită cu pedeapsa inchisorii. acţiuni sau inacţiuni care prezintă. se stabileşte eapsă corespunzătoare. . dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de me din totalul celorlalte pedepse cu inchisoarea stabilite s-ar depăşi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei orii. prin sau inacţiuni distincte. c). care nu poate fi mai uşoară decat cea pronunţată anterior. and s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare. and s-au stabilit o pedeapsă cu inchisoare şi o pedeapsă cu amendă. se aplică dispoziţiile . după ce o hotărare de condamnare a rămas definitivă.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe 35. nfracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este inchisoarea de 20 de ani sau are. . se constată că cel mnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.(1) In caz de concurs de infracţiuni. la care se adaugă un spor de o treime din celorlalte pedepse stabilite. and s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa inchisorii conform la care se adaugă in intregime pedeapsa amenzii conform lit. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. se aplică pedeapsa cea mai grea. o e sau o inacţiune care constituie prin ea insăşi o faptă prevăzută de legea penală. n cazul contopirii pedepselor conform alin. dacă hotărarea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. . se aplică pedeapsa inchisorii. 39 se aplică şi in cazul in care. respectiv cu cel mult o treime in cazul pedepsei amenzii. Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă 37. dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare.(1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită. .Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni acţiuni care intră in conţinutul aceleiaşi infracţiuni. . cum urmează: and s-au stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amendă. Dacă infractorul a executat integral sau parţial pedeapsa aplicată prin hotărarea anterioară. se aplică psa detenţiunii pe viaţă. Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă 36. Atunci cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea. ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant.(1) Există concurs real de infracţiuni cand două sau mai multe infracţiuni au fost săvarşite de aceeaşi persoană. Există concurs real de infracţiuni şi cand una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvarşirea sau ascunderea altei infracţiuni. la care se adaugă un spor de o treime alul celorlalte pedepse stabilite. pentru o infracţiune concurentă. realizează conţinutul mai multor infracţiuni. la care se adaugă in me pedeapsa amenzii. se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Pedeapsa principală in caz de concurs de infracţiuni 39. se onează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată.

iar pentru cel puţin una dintre infracţiunile săvarşite pedeapsa prevăzută de lege este inchisoarea de 20 de u mai mare. condamnatul săvarşeşte din nou o infracţiune şi nt intrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvarşeşte o nouă infracţiune in de recidivă. partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru nfracţiune. Cand s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură.(1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni cand. . pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit iţiilor de la concursul de infracţiuni.La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de hotărarile de condamnare privitoare la: ptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală. Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut: caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea. (1) este detenţiunea pe viaţă. Există recidivă şi in cazul in care una dintre pedepsele prevăzute in alin. aceasta se aplică alături deapsa principală.(1) Există recidivă cand. pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul neexecutat din aceasta. pentru o faptă zută şi de legea penală romană. pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor oare la concursul de infracţiuni. n caz de pluralitate intermediară. fracţiunile amnistiate. dar cu un conţinut acestea se aplică alături de pedeapsa principală. . . (1) şi alin. dintre care cel puţin una se află in stare de recidivă. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare an şi pană la reabilitare sau implinirea termenului de reabilitare. caz de recidivă. partea din pedeapsa complementară executată pană la ontopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe langă pedeapsa rezultată. Condamnări care nu atrag starea de recidivă 42. pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de un an sau mai mare. Dacă după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare pentru noua infracţiune şi mai inainte ca pedeapsa să fi fost tată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află in stare de recidivă. Pedeapsa in caz de recidivă 43. Cand inainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvarşite mai multe infracţiuni rente. . pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă in caz de pluralitate de infracţiuni 45. instanţa aplică dispoziţiile 1)-(5). Dacă pe langă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii. Dacă prin insumarea pedepselor in condiţiile alin. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare şi a data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată. Dispoziţiile alin. Pedepsele complementare. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. condamnatul săvarşeşte din nou o infracţiune cu intenţie u intenţie depăşită. Cand pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvarşită in stare de recidivă este detenţiunea pe se va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă.(1) Dacă inainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvarşeşte o nouă iune in stare de recidivă. (2) s-ar depăşi cu mai mult de 10 ani maximul general al sei inchisorii. iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas cutat din aceasta. . in locul pedepselor cu inchisoarea se poate aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărarea de condamnare pronunţată in străinătate. Pluralitatea intermediară 44. (6) se aplică şi in cazul in care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau tă cu pedeapsa inchisorii. fracţiunile săvarşite din culpă. n cazul condamnărilor succesive pentru infracţiuni concurente. se aplică dispoziţiile alin. dacă hotărarea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.Recidiva 41. (1)- .(1) Dacă pentru una dintre infracţiunile săvarşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară.

Instigatorul 47. 50 şi art. inainte de descoperirea faptei. Determinarea. . se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea iune.Instigator este persoana care.(1) Participantul nu se pedepseşte dacă.(1) Complice este persoana care. contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru comisă cu intenţie. inlesneşte sau ajută in orice mod la săvarşirea unei fapte prevăzute ea penală. . de o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie. Este de asemenea complice persoana care promite.Coautorul. inainte sau in timpul săvarşirii faptei. inlesnirea sau ajutarea in orice mod. luate in cazul infracţiunilor şite. Circumstanţe personale şi reale 50. Dacă actele indeplinite pană in momentul denunţării sau impiedicării constituie o altă infracţiune. . de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care. participantului i se aplică psa pentru această infracţiune. cu intenţie. Măsurile de siguranţă de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. Determinarea. inlesnirea sau ajutarea in orice mod. la săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală. cu intenţie. 51 se aplică in mod corespunzător. Circumstanţele privitoare la faptă se răsfrang asupra autorului şi a participanţilor numai in măsura in care aceştia le-au cut sau le-au prevăzut. Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranţă de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut. sau dacă impiedică el insuşi consumarea infracţiunii. cu intenţie.(1) Autor este persoana care săvarşeşte in mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. . denunţă săvarşirea infracţiunii. că va tăinui bunurile provenite easta sau că va favoriza pe făptuitor. . astfel incat marea acesteia să poată fi impiedicată. cu intenţie. 74. se cumulează. . La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia fiecăruia la săvarşirea infracţiunii. Impiedicarea săvarşirii infracţiunii 51. Complicele 48. Pedeapsa in cazul participanţilor 49. dar cu un conţinut diferit. chiar dacă după săvarşirea faptei promisiunea nu este indeplinită. Participaţia improprie 52. Măsurile de siguranţă luate conform art. din culpă ră vinovăţie. se aplică a de siguranţă cu durata cea mai mare. CAPITOLUL VI Autorul şi participanţii Autorul şi coautorii 46. instigatorul şi complicele la o infracţiune săvarşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de entru autor. . determină o altă persoană să săvarşească o faptă prevăzută de legea ă. Dispoziţiile art.(1) Circumstanţele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrang asupra celorlalţi. 112 se cumulează.deapsa accesorie rezultată executandu-se pană la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. cu intenţie. Coautori sunt persoanele care săvarşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. la săvarşirea din culpă de către o altă persoană a unei prevăzute de legea penală se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie.(1) Săvarşirea nemijlocită. precum şi de iţiile art. . dar pe durate diferite.

Neaplicarea detenţiunii pe viaţă 57. .Pedepsele complementare sunt: terzicerea exercitării unor drepturi. din momentul rămanerii definitive a hotărarii de mnare şi pană la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. menda.In cazul comutării sau inlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa inchisorii. ublicarea hotărarii de condamnare. chisoarea. afară de cazul cand dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să eplinească. perioada de detenţiune tată se consideră ca parte executată din pedeapsa inchisorii.Detenţiunea pe viaţă constă in privarea de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind tarea pedepselor. in locul detenţiunii pe se aplică pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a implinit varsta de 65 de ani in timpul executării sei. egradarea militară. . . Calculul pedepsei in cazul comutării sau inlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă 59.Pedeapsa accesorie constă in interzicerea exercitării unor drepturi. . . . Inlocuirea detenţiunii pe viaţă 58.Pedepsele principale sunt: etenţiunea pe viaţă. Pedeapsa accesorie 54. pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi inlocuită cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii tării unor drepturi pe durata ei maximă. .TITLUL III Pedepsele CAPITOLUL I Categoriile pedepselor Pedepsele principale 53. a indeplinit al obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei.Dacă la data pronunţării hotărarii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 65 de ani. şi a făcut progrese constante şi evidente in vederea reintegrării sociale. Pedepsele complementare 55. CAPITOLUL II Pedepsele principale SECŢIUNEA 1 Detenţiunea pe viaţă Regimul detenţiunii pe viaţă 56. .

obligaţia de muncă in folosul comunităţii ecută după executarea pedepsei inchisorii. imitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse intre: 0 şi 180 de zile-amendă. (1) şi alin. nstanţa inlocuieşte zilele-amendă neexecutate prin muncă in folosul comunităţii cu un număr corespunzător de zile cu . afară de cazul in care. imitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute in art. cuprinsă intre 15 zile şi 30 de ani. Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. cu consimţămantul acesteia. (1) a insoţit pedeapsa inchisorii.Inchisoarea constă in privarea de libertate pe durată determinată. care se adaugă la pedeapsa inchisorii. nu execută pedeapsa amenzii. .(1) Amenda constă in suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. pe langă pedeapsa inchisorii.(1) Dacă persoana condamnată. b) şi lit. n cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii. 61 alin. cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani. unei zile-amendă ii corespunde e inchisoare. a stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial t sau urmărit. Coordonarea executării obligaţiei de muncă in folosul comunităţii se face de serviciul de probaţiune. nstanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Unei zile-amendă ii corespunde o zi de muncă in folosul comunităţii.(1) In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executată in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei mnate. cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani. . (2). c) se determină in raport de durata pedepsei orii stabilite de instanţă şi nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii 63. limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. instanţa inlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta că neremunerată in folosul comunităţii. 80 şi 300 de zile-amendă. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită numai pedeapsa amenzii. Dacă amenda inlocuită conform dispoziţiilor alin. din cauza stării de sănătate. in tot sau in parte. pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o ă pedeapsă. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunităţii 64. Dacă prin infracţiunea săvarşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. care este cuprins intre 30 de zile şi 400 de zile. şi se execută t legii privind executarea pedepselor. (1) incetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelordă rămase neexecutate. . persoana nu poate presta tă muncă. . cuprinsă intre 10 00 lei. SECŢIUNEA a 3-a Amenda Stabilirea amenzii 61. se aplica şi pedeapsa amenzii.SECŢIUNEA a 2-a Inchisoarea Regimul inchisorii 60. . Suma corespunzătoare unei zile-amendă. cu rea-credinţă. Cuantumul sumei punzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinand seama şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele in intreţinerea sa. (5). Dacă amenda neexecutată a insoţit pedeapsa inchisorii. Executarea muncii in folosul comunităţii dispusă in condiţiile alin. numărul zilelor-amendă neexecutate se inlocuieşte cu un număr punzător de zile cu inchisoare. Amenda care insoţeşte pedeapsa inchisorii 62.(1) Dacă prin infracţiunea săvarşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. in condiţiile alin. 20 şi 240 de zile-amendă. iar pedeapsa prevăzută de lege este numai da ori instanţa optează pentru aplicarea acestei pedepse. se inmulţeşte cu numărul zilelor-amendă. numărul zilelordă neexecutate se inlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu inchisoare. (4) şi alin. Fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelordă prevăzute in alin. (4) lit.

ersoana condamnată săvarşeşte o nouă infracţiune descoperită inainte de executarea integrală a obligaţiei de muncă in comunităţii. b). eptul de a fi tutore sau curator. eptul de a se afla in anumite localităţi stabilite de instanţă. SECŢIUNEA a 2-a Pedepsele complementare Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 66. eptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public. purta şi folosi orice categorie de arme. de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru şirea infracţiunii. eptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă. pedeapsa accesorie prevăzută in alin. stabilite de ţă. eptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu ersoane. eptul de a alege. n cazul detenţiunii pe viaţă. epturile părinteşti. lit. Dacă persoana condamnată. . aflată in situaţia prevăzută in alin. instanţa dispune interzicerea exercitării rilor prevăzute in alin. eptul de a fi tutore sau curator. (1) lit. locul de muncă. a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: eptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice. eptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. ori de a se apropia de acestea. stabilite de instanţă. nu işi dă consimţămantul la prestarea unei munci unerate in folosul comunităţii. pe o perioadă unu la 5 ani. eptul de a părăsi teritoriul Romaniei. dacă: ersoana condamnată nu execută obligaţia de muncă in folosul comunităţii in condiţiile stabilite de instanţă. Cand legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. eptul de a se apropia de locuinţa. culturale ori la alte adunări publice. eptul de a alege. d)ăror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. a). Zilele-amendă neexecutate prin muncă in folosul comunităţii la data comiterii noii infracţiuni. reptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. (1) lit. 66 alin. se adaugă la pedeapsa pentru noua infracţiune. inlocuite cu oarea.oare. c) se pune in executare la data liberării onate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată. eptul străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei. .(1) Pedeapsa accesorie constă in interzicerea exercitării drepturilor prevăzute in art. b) şi lit. epturile părinteşti. pedeapsa accesorie constă in interzicerea de drept a exercitării următoarelor ri: eptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice. (2) lit. in ile stabilite de instanţa de judecată.(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă in interzicerea exercitării. eptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. amenda neexecutată se inlocuieşte cu pedeapsa inchisorii conform art. n cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. eptul de a deţine. eptul de a ocupa funcţia. eptul străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei. CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare SECŢIUNEA 1 Pedeapsa accesorie Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi 65. (1). . 63. a) şi lit. Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămanerii definitive a hotărarii de mnare şi pană cand pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale.

Pedeapsa prevăzută in alin. CAPITOLUL IV Calculul duratei pedepselor Durata executării 71.(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă in pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de a rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. imprejurările cauzei şi persoana condamnatului. instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea şirii altor asemenea infracţiuni. Degradarea militară se aplică in mod obligatoriu condamnaţilor militari in activitate. b) se dispune cumulativ. ţinand seama de natura şi gravitatea iunii. . in rezervă sau in retragere pentru infracţiuni şite cu intenţie. partea din durata pedepsei complementare a interzicerii tării unor drepturi neexecutată la data revocării sau inlocuirii se va executa după executarea pedepsei inchisorii. după implinirea termenului de ipţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. a) şi lit. ţinand seama de imprejurările cauzei. Cand dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute in alin. Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie cand legea prevede această pedeapsă pentru iunea săvarşită. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 67. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi 68.nterzicerea exercitării drepturilor prevăzute in alin.(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua in care condamnatul a inceput executarea rii definitive de condamnare. această pedeapsă este necesară. o). n) şi lit. Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau inlocuirea pedepsei amenzii cu oarea. upă executarea pedepsei inchisorii. Degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari in activitate. o singură Publicarea hotărarii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate.(1) Publicarea hotărarii definitive de condamnare se poate dispune cand. c) nu se va dispune atunci cand există motive intemeiate de a crede că viaţa persoanei ate este pusă in pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante in statul in rmează a fi expulzată. după graţierea totală ori a restului de pedeapsă. . Publicarea hotărarii definitive de condamnare 70. in forma stabilită de instanţă. instanţa individualizează in concret utul acestei pedepse. intr-un cotidian local sau naţional. in rezervă sau in retragere. fără a se dezvălui identitatea ersoane. . n cazul in care s-a dispus liberarea condiţionată. pentru alte motive decat săvarşirea unei noi infracţiuni. imprejurările cauzei şi ana infractorului. (1) lit. nterzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei nu se aplică in cazul in care s-a dispus suspendarea tării pedepsei sub supraveghere. (1) lit. Hotărarea de condamnare se publică in extras. dacă pedeapsa principală aplicată este inchisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani. interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul Romaniei se tă la data liberării. .(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală ă este inchisoarea sau amenda şi instanţa constată că. . dacă psa principală aplicată este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă. . (1) lit. Degradarea militară 69.(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi incepe: e la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare la pedeapsa amenzii. faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. Ziua in care incepe executarea pedepsei şi ziua in care incetează se socotesc in durata executării. e la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub veghere.

art. partea din pedeapsă. 9. Pot constitui circumstanţe atenuante judiciare: orturile depuse de infractor pentru inlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. intră in durata tării pedepsei. atura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului. in cursul executării pedepsei. varsta. nduita după săvarşirea infracţiunii şi in cursul procesului penal. determinată de o provocare din partea persoanei ate. acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor. in afară de n care şi-a provocat in mod voit boala. 8.Perioada in care condamnatul. Permisiunile de ieşire din penitenciar.(1) Următoarele imprejurări constituie circumstanţe atenuante legale: ăvarşirea infracţiunii sub stăpanirea unei puternice tulburări sau emoţii.(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infracţiunii săvarşite şi cu lozitatea infractorului. (1) şi alegerea uneia dintre acestea. precum şi măsurilor preventive privative de libertate executate in afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru şi infracţiune in Romania. velul de educaţie. pentru mai multe infracţiuni concurente. otivul săvarşirii infracţiunii şi scopul urmărit. chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decat cea care a minat dispunerea măsurii preventive. situaţia familială şi socială. 11. epăşirea limitelor legitimei apărări. Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate in afara ţării 73. 10 sau art. CAPITOLUL V Individualizarea pedepselor SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Criteriile generale de individualizare a pedepsei 74. SECŢIUNEA a 2-a Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante Circumstanţe atenuante 75. mprejurările legate de fapta comisă.(1) Perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata sei inchisorii pronunţate. art. . precum şi mijloacele folosite. Scăderea se face şi atunci cand condamnatul a fost urmărit sau judecat. (1) se aplică in mod corespunzător şi in cazul in care pedeapsa executată in afara ţării este amenda. produsă prin violenţă. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă. perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive ve de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii. iar această imprejurare se constată in cursul executării pedepsei. epăşirea limitelor stării de necesitate. care se evaluează după următoarele criterii: mprejurările şi modul de comitere a infracţiunii. n cazul amenzii care insoţeşte pedeapsa inchisorii. Efectele circumstanţelor atenuante . Perioada in care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade şi in caz de condamnare eapsa amenzii. care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului. se află bolnav in spital intră in durata executării. atura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii. . Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate 72. in acelaşi timp ori in eparat. se ţine seama de criteriile prevăzute in alin. .(1) In cazul infracţiunilor săvarşite in condiţiile art. Cand pentru infracţiunea săvarşită legea prevede pedepse alternative. Dispoziţiile alin. . prin inlăturarea in tot sau in parte a zilelor-amendă. area de pericol creată pentru valoarea ocrotită. starea de sănătate.

limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvarşită se reduc prin aplicarea succesivă a iţiilor privitoare la tentativă. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru iunea săvarşită se reduc cu o treime. 42 lit. care nu poate depăşi o treime est maxim. (2). a) şi lit. infracţiune continuată.(1) In cazul in care există circumstanţe agravante. indiferent de numărul circumstanţelor atenuante e. b) sau pentru care a enit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru mprejurări de acelaşi fel. opinie ori nenţă politică. datorată varstei. in această ordine. modul şi imprejurările in care a fost comisă. ăvarşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante. limbă. varstă. ăvarşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate. Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată. instanţa apreciază că rea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă. origine socială. cand a fost provocată in ea comiterii infracţiunii. . Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare 79. . Circumstanţe agravante 77. avand in vedere natura şi intinderea urmărilor produse. . pedeapsa se stabileşte plicarea succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante. dacă aceasta a fost comisă impreună cu un minor. raport de persoana infractorului. stării de ate.(1) In cazul in care există circumstanţe atenuante. religie.(1) Instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă sunt intrunite următoarele condiţii: fracţiunea săvarşită prezintă o gravitate redusă. naţionalitate.(1) Cand in cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect reducerea sei. de starea de asediu sau de de urgenţă. precum şi de posibilităţile sale de indreptare. iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. . . ăvarşirea infracţiunii de către un infractor major. Nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă: fractorul a mai suferit anterior o condamnare. considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane in raport cu celelalte. fractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi i la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. ăvarşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună in pericol alte persoane ori bunuri.76. circumstanţe atenuante şi cazuri speciale de reducere a pedepsei. gen. concurs sau recidivă. orientare sexuală. in cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică psa inchisorii de la 10 la 20 de ani. Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale. motivul şi scopul urmărit. după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. SECŢIUNEA a 3-a Renunţarea la aplicarea pedepsei Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei 80. se poate aplica o pedeapsă pană la maximul special. Efectele circumstanţelor agravante 78. ţă de acelaşi infractor s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii care este judecat. ăvarşirea infracţiunii profitand de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate. ăvarşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă. indiferent de numărul circumstanţelor agravante reţinute. avere. Dacă mul special este neindestulător. varşirea infracţiunii in stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive. Cand in cazul aceleiaşi infracţiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei şi una sau mai multe de majorare a pedepsei. . dizabilitate. de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. in cazul inchisorii se poate adăuga un spor pană la 2 ani. etnie. mijloacele e. infirmităţii sau altor cauze. Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată. cu excepţia cazurilor prevăzute in art.Următoarele imprejurări constituie circumstanţe agravante: ăvarşirea faptei de trei sau mai multe persoane impreună. de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvarşită se reduc conform 1).

persoana faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei trebuie să respecte ile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce ii revin. Pe durata termenului de supraveghere. ă comunice schimbarea locului de muncă. Termenul de supraveghere 84. a) şi lit. interdicţii capacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvarşită. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. precum şi intoarcerea. n caz de concurs de infracţiuni se aplică un singur avertisment.(1) Pe durata termenului de supraveghere. ă anunţe. nstanţa poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe . de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. Avertismentul constă in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea orului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni. instanţa aplică infractorului un avertisment. dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă minată. . fractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii. b) entru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea. in condiţiile stabilite de instanţă.(1) Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi. de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. precum şi de posibilităţile sale de indreptare. raport de persoana infractorului. . Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 85. ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. SECŢIUNEA a 4-a Amanarea aplicării pedepsei Condiţiile amanării aplicării pedepsei 83. cu excepţia cazurilor prevăzute in art. Amanarea aplicării pedepsei inchisorii atrage şi amanarea aplicării amenzii care insoţeşte pedeapsa inchisorii in condiţiile .edeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este inchisoarea mai mare de 3 ani. . precum şi a celor ce au determinat amanarea rii pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai e infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de veghere.(1) Cand dispune renunţarea la aplicarea pedepsei. este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani. (2). (1) şi alin. in prealabil. la datele fixate de acesta. inclusiv in cazul concursului de infracţiuni. stabilind un termen de supraveghere. instanţa apreciază că rea imediată a unei pedepse nu este necesară. Avertismentul 81. 42 lit. Renunţarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile zute in hotărare. renunţarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracţiune rentă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in alin. . . n caz de concurs de infracţiuni. fractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. ă primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa.(1) Instanţa poate dispune amanarea aplicării pedepsei.(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani şi se calculează de la data rămanerii definitive a hotărarii prin care s-a amanarea aplicării pedepsei. persoana faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei trebuie să cte următoarele măsuri de supraveghere: ă se prezinte la serviciul de probaţiune. Efectele renunţării la aplicarea pedepsei 82. Nu se poate dispune amanarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este de sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării rului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. dacă sunt intrunite oarele condiţii: edeapsa stabilită.

ă presteze o muncă neremunerată in folosul comunităţii. seama de imprejurările cauzei. Revocarea amanării aplicării pedepsei 88. conţinutul acestei obligaţii. nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. (2) lit. Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute in art. să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. e). Anularea amanării aplicării pedepsei . Numărul zilnic de stabileşte prin legea de executare a pedepselor. In revocării. . (5) se face de serviciul de probaţiune. afară de cazul in care. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus. cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea nului de supraveghere. tratament sau ingrijire medicală. pană la expirarea termenului de supraveghere. ersoana supravegheată nu a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărare.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată. dispoziţiile alin. persoana nu poate presta această muncă. Persoana supravegheată trebuie să indeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărare. in condiţiile stabilite tanţă. afară de cazul cand ana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le indeplinească. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării ării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni. atunci cand apreciază că menţinerea ora nu mai este necesară. pe o perioadă cuprinsă intre 30 şi 60 de zile. 85 alin. cu intenţie sau intenţie ită. ă nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. care bligat să formuleze recomandări in acest sens. descoperită in termenul de supraveghere. a)-c) şi alin. n cazul cand. profesia. meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvarşirea infracţiunii. cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte ane. ă nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă. 85 alin. ori să nu se apropie de acestea. nu respectă măsurile praveghere sau nu execută obligaţiile impuse. in concret. Modificarea sau incetarea obligaţiilor 87. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. (2) lit. (1) lit. Dacă după amanarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvarşit o nouă infracţiune. pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui n. Dacă infracţiunea ulterioară este săvarşită din culpă. area modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. (2) lit. din cauza stării de sănătate. in condiţiile stabilite. obligaţiile ce ii revin. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de indreptare. cel mai tarziu cu 3 luni e de expirarea termenului de supraveghere. ntr-un termen cat mai scurt de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. instanţa va consulta serviciul de probaţiune. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă. Supravegherea 86. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. ă nu deţină.(1) Pe durata termenului de supraveghere. 85 alin. instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod punzător. a)-c). instanţa individualizează. stabilite de instanţă. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. nu părăsească teritoriul Romaniei fără acordul instanţei. persoana supravegheată nu indeplineşte integral obligaţiile stabilite prin hotărare. care vor sesiza ul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. . (2) lit. 85 alin. (3) se aplică in mod corespunzător. (2) lit. instanţa poate menţine sau revoca amanarea aplicării pedepsei. cu rea-credinţă. d)-j) se face de organele abilitate.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. . Pe durata termenului de supraveghere. ă se supună măsurilor de control. nu ocupe sau să nu exercite funcţia. culturale ori la alte adunări publice. instanţa revocă amanarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. stabilite de instanţă. orirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente. c)-e) se comunică serviciului de iune. datele prevăzute in art. fie incetarea executării unora dintre ea.următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.

interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvarşită. in prealabil. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile.(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat cuprinsă intre 2 şi 4 ani. precum şi a celor ce au determinat ndarea executării pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se e dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe termenului de supraveghere. fractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a incercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi i la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. n caz de concurs de infracţiuni. condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: ă se prezinte la serviciul de probaţiune. cu excepţia cazurilor prevăzute in sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare. .(1) Persoanei faţă de care s-a dispus amanarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă ei decăderi. Termenul de supraveghere 92. termenul de supraveghere se calculează de la ămanerii definitive a hotărarii prin care s-a pronunţat anterior amanarea aplicării pedepsei. Efectele amanării aplicării pedepsei 90. 62. nu s-a dispus revocarea amanării şi nu s-a descoperit o cauză de e. . fractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an. aplicandu-se. recidivă sau pluralitate intermediară. Termenul de supraveghere se calculează de la data cand hotărarea prin care s-a pronunţat suspendarea executării sei sub supraveghere a rămas definitivă. 83. ă comunice schimbarea locului de muncă. dispoziţiile privitoare la concursul de iuni. fractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. dar ulterior amanarea a fost revocată. . precum şi de posibilităţile sale de indreptare. de eforturile depuse de acesta pentru area sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni.(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt intrunite următoarele i: edeapsa aplicată. la datele fixate de acesta. in condiţiile stabilite de instanţă. dacă: edeapsa aplicată este numai amenda. chiar fără executarea acesteia. pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii după expirarea acestui termen.(1) Pe durata termenului de supraveghere. inclusiv in caz de concurs de infracţiuni. instanţa apreciază că rea pedepsei este suficientă şi. Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute ţiile ce ii revin. după caz. plicarea pedepsei a fost iniţial amanată. amanarea se anulează. . de conduita avută anterior săvarşirii infracţiunii. . ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea. dacă nu a săvarşit din nou o iune pană la expirarea termenului de supraveghere. Cand pedeapsa inchisorii este insoţită de pedeapsa amenzii aplicate in condiţiile art. amenda se execută chiar dacă tarea pedepsei inchisorii a fost suspendată sub supraveghere. ă primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. raport de persoana infractorului. Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 93. instanţa poate dispune amanarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt indeplinite ile prevăzute in art. SECŢIUNEA a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere 91.89. Amanarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute in re. ă anunţe.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvarşise o iune pană la rămanerea definitivă a hotărarii prin care s-a dispus amanarea. este inchisoarea de cel mult 3 ani. Dacă se dispune amanarea aplicării pedepsei. insă este ară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. . fără a putea fi insă mai mică decat durata pedepsei aplicate.

după caz. (3) intr-un termen cat mai scurt de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. cu rea-credinţă. Dacă pedeapsa amenzii care a insoţit pedeapsa inchisorii in condiţiile art.nstanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. ă nu părăsească teritoriul Romaniei. din cauza stării de sănătate. care este obligat să formuleze recomandări in acest sens. (2) lit. in condiţiile stabilite. chiar după expirarea acestui termen.(1) Pe durata termenului de supraveghere. (5) se aplică in mod corespunzător. Condamnatul trebuie să indeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. 93 alin. orirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente. Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu indeplineşte integral obligaţiile civile e prin hotărare. (1). instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării pedepsei upraveghere. c)-e) se comunică serviciului de iune. Verificarea modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. condamnatul va presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii pe o dă cuprinsă intre 60 şi 120 de zile. ă se supună măsurilor de control. . instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea sei. alin. pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de indreptare. cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. descoperită pană la rea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa inchisorii. (1) lit. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvarşise o iune pană la rămanerea definitivă a hotărarii prin care s-a dispus suspendarea. b). 93 alin. d) se face de organele e. Dacă infracţiunea ulterioară este săvarşită din culpă. c) şi lit. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor. ţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Modificarea sau incetarea obligaţiilor 95. afară de cazul in care persoana eşte că nu a avut nicio posibilitate să le indeplinească.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată. fie incetarea executării unora dintre ea. . a) şi lit. 62 nu a fost executată şi a fost inlocuită cu psa inchisorii potrivit art. precum şi in alin. In cazul revocării. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută. . (6). Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea sei.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. (5) se face de serviciul de iune. (2) sau art. . (3). dispoziţiile alin. ate presta această muncă. (2) lit. (4) şi alin. 64 alin. alin. Pe parcursul termenului de supraveghere. cel mai tarziu cu 3 ainte de expirarea termenului de supraveghere. Pe durata termenului de supraveghere. instanţa va consulta ul de probaţiune. a) şi lit. (3) şi alin. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin. nu respectă măsurile praveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege. datele prevăzute in art. 93 alin. afară de cazul in care. cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea nului de supraveghere. in condiţiile stabilite de instanţă. obligaţiile care ii ersoana supravegheată nu a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărare. Supravegherea condamnatului 94. (5) şi alin. potrivit dispoziţiilor referitoare la ă sau la pluralitatea intermediară. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute in art. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 97. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. (2) lit. fără acordul instanţei. 93 alin. a) ). la care se adaugă pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda. 63 alin. precum şi alin. instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod punzător. (2) lit. care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. b). tratament sau ingrijire medicală. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvarşit o nouă infracţiune. pentru care i s-a aplicat pedeapsa . instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 96.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor prevăzute in hotărarea de condamnare. stanţa are convingerea că persoana condamnată s-a indreptat şi se poate reintegra in societate. nu s-a dispus area suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi nu s-a descoperit o cauză de anulare. dispoziţiile privitoare la rsul de infracţiuni. el condamnat a indeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. . ca executată pe baza muncii prestate. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi erată. stanţa are convingerea că persoana condamnată s-a indreptat şi se poate reintegra in societate. in cazul inchisorii care nu depăşeşte 10 ani. . cand pedeapsa este mai mare de 10 ani. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub veghere. in cazul inchisorii ce nu depăşeşte 10 ani. potrivit legii. dar nu mai mult de 20 de ani.(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare. dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in art. n calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute in alin. De la data liberării condiţionate. cand aceasta nu depăşeşte 10 ani. recidivă sau pluralitate intermediară. In acest caz. in cazul inchisorii mai mari de 10 ani. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi erată. afară de cazul cand dovedeşte a avut nicio posibilitate să le indeplinească. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere 98. Condiţiile liberării condiţionate in cazul pedepsei inchisorii 100.orii chiar după expirarea acestui termen. in cazul inchisorii mai mari de 10 ani. dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute in alin. potrivit legii. după caz. dacă va mai comite infracţiuni sau nu va cta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere. aplicandu-se. Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea mnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune. liberarea condiţionată nu poate fi dispusă inainte ecutarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei inchisorii. el condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei. sau cel rei pătrimi din durata pedepsei. se poate dispune liberarea condiţionată. şi a cel puţin ate.(1) Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvarşit o nouă infracţiune. termenul de supraveghere se calculează de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare prin care s-a nţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. (1) lit. . afară de cazul cand dovedeşte a avut nicio posibilitate să le indeplinească. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile 101. SECŢIUNEA a 6-a Liberarea condiţionată Condiţiile liberării condiţionate in cazul detenţiunii pe viaţă 99. Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate şi atenţionarea mnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune. ntervalul cuprins intre data liberării condiţionate şi data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere condamnat. b)-d). dacă: el condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei.(1) Liberarea condiţionată in cazul inchisorii poate fi dispusă. . condamnatul trebuie pecte următoarele măsuri de supraveghere: . instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei ante. In acest caz. el condamnat se află in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis. 91. n caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară. cand aceasta nu depăşeşte 10 ani. liberarea condiţionată nu poate fi dispusă inainte ecutarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei inchisorii. n calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute in alin. cand pedeapsa este mai mare de 10 ani. el condamnat a indeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. sau a cel puţin două treimi din durata sei. suspendarea se anulează. condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. ca executată pe baza muncii prestate. dacă: el condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune. după executarea ă a jumătate din durata pedepsei. şi a cel puţin reimi. n cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani. pedeapsa se consideră tată.(1) Liberarea condiţionată in cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă. dacă va mai comite infracţiuni sau nu va cta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

101 alin. (2) lit. Revocarea liberării condiţionate 104. area modului de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in art. Obligaţiile prevăzute in alin. la datele fixate de acesta. 101 alin. orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. Pe durata supravegherii. . (1) şi alin. instanţa individualizează. (2) lit. d) şi lit. (2) lit. in prealabil. instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar după expirarea acestui termen. ă comunice schimbarea locului de muncă. (1). (2) g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere. Supravegherea condamnatului 102. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute in alin. culturale ori la alte adunări publice. b) se face de serviciul de probaţiune. (2) lit. nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută. 101 alin. nu respectă măsurile de supraveghere u execută obligaţiile impuse. ă nu părăsească teritoriul Romaniei. conţinutul acestei obligaţii. stabilite de instanţă. datele prevăzute in art. fie incetarea executării unora dintre ea. 101 alin. ă anunţe. ori să nu se apropie de acestea. e) poate fi realizată şi printr-un sistem onic de supraveghere. cu rea-credinţă. b). (1) lit. să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. a) şi lit. serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa. caz. ă nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. ă comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. a) şi lit.(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată. ă primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa. ă frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau zate in colaborare cu instituţii din comunitate. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate. in condiţiile stabilite. in condiţiile prevăzute de legea specială. pe o dă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere. cu participanţii la săvarşirea infracţiunii sau cu alte ane. cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. ă nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. dacă: u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă. n cazul prevăzut in alin. b) se execută din momentul acordării liberării. c)-e) se comunică serviciului de probaţiune. iar obligaţiile prevăzute in alin.(1) Pe durata supravegherii. e). instanţa poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele ţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. instanţa va consulta serviciul de probaţiune. dar nu mai mult de 2 ani. Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute in art. . instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod corespunzător.ă se prezinte la serviciul de probaţiune.(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvarşise o iune pană la acordarea liberării. . in concret. (2) se aplică in mod corespunzător şi in cazul liberării condiţionate din executarea pedepsei iunii pe viaţă. obligaţiile ce ii revin. care vor serviciul de probaţiune cu privire la orice incălcare a acestora. a) şi lit. instanţa ă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. stabilite de instanţă. potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. . fie sporirea sau uarea condiţiilor de executare a celor existente. . (2) lit. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. care a fost descoperită in termenul de veghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa inchisorii. Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute in alin.(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii. seama de imprejurările cauzei. Modificarea sau incetarea obligaţiilor 103. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus. ste obligat să formuleze recomandări in acest sens. c)-g) pot fi impuse in măsura in care nu au fost aplicate in conţinutul pedepsei ementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvarşit o nouă infracţiune. chiar după expirarea acestui termen. Anularea liberării condiţionate 105. ă nu deţină. ersoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută. Dispoziţiile alin. (2) lit. pentru a a condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.

Dacă pană la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvarşit din nou o infracţiune. TITLUL IV Măsurile de siguranţă CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scopul măsurilor de siguranţă 107. . a insănătoşire sau pană la obţinerea unei ameliorări care să inlăture starea de pericol. după anulare. recidivă sau pluralitate ediară. poate fi obligat să urmeze un tratament medical pană la insănătoşire sau pană la rea unei ameliorări care să inlăture starea de pericol. nejustificată. termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei i. instanţa poate a liberarea condiţionată.(1) Măsurile de siguranţă au ca scop inlăturarea unei stări de pericol şi preintampinarea săvarşirii faptelor zute de legea penală. Cand persoana faţă de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul. terzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. sunt indeplinite condiţiile prevăzute in art. . pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi. se poate dispune internarea medicală. Categoriile măsurilor de siguranţă 108. . dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni. nu s-a dispus area liberării condiţionate şi nu s-a descoperit o cauză de anulare. Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate. prezintă pericol pentru societate.ea se anulează. Efectele liberării condiţionate 106. Dacă s-a dispus liberarea. Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii 111. . pedeapsa se consideră executată. se poate lua măsura internării intr-o unitate sanitară de specialitate. Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală. 100. 99 sau art. nepregătirii sau altor cauze care il fac inapt pentru rea unei anumite funcţii. instanţa dispune executarea pedepsei rezultante. din cauza unei boli. Internarea medicală 110. aplicandu-se. Cand. meserie sau activitate.Cand făptuitorul este bolnav psihic. in raport de pedeapsa rezultată. . inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe active.(1) Dacă făptuitorul. după caz. ternarea medicală.Măsurile de siguranţă sunt: bligarea la tratament medical. CAPITOLUL II Regimul măsurilor de siguranţă Obligarea la tratament medical 109. tratamentul se efectuează şi in executării pedepsei. onfiscarea specială. consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală ocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate. . n cazul in care. Măsurile de siguranţă se pot lua şi in situaţia in care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.(1) Cand făptuitorul a săvarşit fapta datorită incapacităţii. se poate ăsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie. . partea din durata pedepsei complementare a cerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei inchisorii.

. Faţă de minorul prevăzut in alin. prin echivalent bănesc.(1) Sunt supuse confiscării speciale: unurile produse prin săvarşirea faptei prevăzute de legea penală. (2). . cu aplicarea iţiilor alin. avea varsta cuprinsă intre 14 şi 18 ani se ia o măsură tivă neprivativă de libertate. O nouă cerere nu se poate face decat după trecerea unui termen de cel puţin un la data respingerii cererii anterioare. la data săvarşirii infracţiunii. de asemenea. Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. imediat după săvarşirea faptei. intrucat nu aparţin infractorului. . Măsurile educative 115. b) şi lit. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. b)-e) nu se găsesc. .Măsura de siguranţă poate fi revocată la cerere. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. unurile dobandite prin săvarşirea faptei prevăzute de legea penală. onsemnarea la sfarşit de săptămană. se dispune confiscarea lor in intregime. (1) lit. c). b) şi lit. dacă bunurile nu pot fi confiscate. sau destinate a fi folosite la săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală. c). (1) lit. Minorul care are varsta intre 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvarşit fapta cu discernămant. modificate sau adaptate in scopul şirii faptei prevăzute de legea penală. upravegherea. c). sistarea zilnică. se dispune confiscarea in parte. in locul lor se confiscă bani şi bunuri pană la renţa valorii acestora. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate in următoarele cazuri: acă a mai săvarşit o infracţiune. Confiscarea specială 112. b) şi lit. dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi in a in care nu servesc la despăgubirea acesteia. unci cand pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvarşită este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori iunea pe viaţă. TITLUL V Minoritatea CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului Limitele răspunderii penale 113. dacă se constată că urile care au impus luarea ei au incetat. după trecerea unui termen de cel puţin un an.(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu răspunde penal. Consecinţele răspunderii penale 114. unurile folosite. iar ana căreia ii aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. . aparţinand altei persoane. nurile a căror deţinere este interzisă de legea penală. in orice mod. (1) lit. ţinand seama de urmarea produsă sau care putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. Dispoziţiile alin. n cazul prevăzut in alin. n cazurile prevăzute in alin. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de şi gravitatea faptei. pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a sului obţinut. (1) lit. aparţinand altei persoane. sunt ale făptuitorului sau dacă. Se confiscă. b) nu se aplică in cazul faptelor săvarşite prin presă. Dacă bunurile au fost produse. bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării. ăsurile educative neprivative de libertate sunt: agiul de formare civică. unurile care au fost folosite. Minorul care a implinit varsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.(1) Faţă de minorul care. precum şi bunurile se de acestea. unurile care au fost date pentru a determina săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe or. se va confisca echivalentul in bani al acestora. (1) lit.(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a ut inainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat. cu excepţia bunurilor prevăzute in alin.

ăsurile educative privative de libertate sunt: ternarea intr-un centru educativ; ternarea intr-un centru de detenţie. Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, in condiţiile art. 114, potrivit criteriilor zute in art. 74.

Referatul de evaluare

116. - (1) In vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute in art. 74, instanţa va solicita serviciului de iune intocmirea unui referat care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de grare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce pot fi impuse acestuia de către instanţă. Referatul de evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse se meşte in toate cazurile in care instanţa dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau incetării executării ţiilor impuse, precum şi la terminarea executării măsurii educative.

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Stagiul de formare civică

117. - (1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă in obligaţia minorului de a participa la un program cu o de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să inţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune in cazul săvarşirii de iuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Organizarea, asigurarea participării şi supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub onarea serviciului de probaţiune, fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului.

Supravegherea

118. - Măsura educativă a supravegherii constă in controlarea şi indrumarea minorului in cadrul programului său zilnic, urată cuprinsă intre două şi 6 luni, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri e sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea in legătură cu anumite persoane care ea afecta procesul de indreptare a acestuia. Consemnarea la sfarşit de săptămană

119. - (1) Măsura educativă a consemnării la sfarşit de săptămană constă in obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa in de sambătă şi duminică, pe o durată cuprinsă intre 4 şi 12 săptămani, afară de cazul in care, in această perioadă, are ţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă. Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. Asistarea zilnică

120. - (1) Măsura educativă a asistării zilnice constă in obligaţia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul baţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului. Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă intre 3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea ului de probaţiune. Obligaţii ce pot fi impuse minorului

121. - (1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanţa poate impune minorului una sau mai dintre următoarele obligaţii: ă urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; ă nu depăşească, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de instanţă; ă nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă; ă nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvarşirea iunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă; ă se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; se supună măsurilor de control, tratament sau ingrijire medicală. Cand stabileşte obligaţia prevăzută in alin. (1) lit. d), instanţa individualizează, in concret, conţinutul acestei obligaţii,

seama de imprejurările cauzei. Supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea serviciului de probaţiune. Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa,

u intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie incetarea executării unora dintre ea; ersoana supravegheată nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau nu execută, in condiţiile stabilite, ţiile ce ii revin. Modificarea sau incetarea obligaţiilor

122. - (1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea minuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor in mod corespunzător, pentru ura persoanei supravegheate şanse mai mari de indreptare. nstanţa dispune incetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, cand apreciază că menţinerea acestora i este necesară. Prelungirea sau inlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

123. - (1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, ţa dispune: elungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; locuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; locuirea măsurii luate cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă ertate cea mai severă, pe durata sa maximă. n cazurile prevăzute in alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare a ii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa inlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării centru educativ. Dacă minorul aflat in executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvarşeşte o nouă infracţiune sau este at pentru o infracţiune concurentă săvarşită anterior, instanţa dispune: elungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta; locuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; locuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate. n cazurile prevăzute in alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi in alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi obligaţii in a minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate

Internarea intr-un centru educativ

124. - (1) Măsura educativă a internării intr-un centru educativ constă in internarea minorului intr-o instituţie specializată uperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, m şi programe de reintegrare socială. nternarea se dispune pe o perioadă cuprinsă intre unu şi 3 ani. Dacă in perioada internării minorul săvarşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă şită anterior, instanţa poate menţine măsura internării intr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi mul prevăzut de lege, sau o poate inlocui cu măsura internării intr-un centru de detenţie. n cazul in care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru insuşirea cunoştinţelor şcolare şi ionale şi a făcut progrese evidente in vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata ării, instanţa poate dispune: locuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai e 6 luni, dacă persoana internată nu a implinit varsta de 18 ani; berarea din centrul educativ, dacă persoana internată a implinit varsta de 18 ani. Odată cu inlocuirea sau liberarea instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute in art. ană la implinirea duratei măsurii internării. Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, ţa revine asupra inlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării intr-un educativ. n cazul săvarşirii, pană la implinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a implinit varsta ani şi faţă de care s-a dispus inlocuirea măsurii internării intr-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanţa asupra inlocuirii şi dispune:

xecutarea restului rămas din durata măsurii internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pană la maximul zut de lege; ternarea intr-un centru de detenţie. Internarea intr-un centru de detenţie

125. - (1) Măsura educativă a internării intr-un centru de detenţie constă in internarea minorului intr-o instituţie lizată in recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare ă, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale. nternarea se dispune pe o perioadă cuprinsă intre 2 şi 5 ani, afară de cazul in care pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea săvarşită este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, cand internarea se ia pe o perioadă să intre 5 şi 15 ani. Dacă in perioada internării minorul săvarşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă şită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut in alin. (2), determinat in raport cu psa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvarşite. Din durata măsurii educative se scade da executată pană la data hotărarii. n cazul in care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru insuşirea cunoştinţelor şcolare şi ionale şi a făcut progrese evidente in vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puţin jumătate din durata ării, instanţa poate dispune: locuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai e 6 luni, dacă persoana internată nu a implinit varsta de 18 ani; berarea din centrul de detenţie, dacă persoana internată a implinit varsta de 18 ani. Odată cu inlocuirea sau liberarea, instanţa impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile prevăzute in art. ană la implinirea duratei măsurii internării. Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligaţiile impuse, ţa revine asupra inlocuirii sau liberării şi dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării intr-un de detenţie. n cazul săvarşirii, pană la implinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoană care nu a implinit varsta ani şi faţă de care s-a dispus inlocuirea măsurii internării intr-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice, instanţa asupra inlocuirii şi dispune: xecutarea restului rămas din durata măsurii internării intr-un centru de detenţie; elungirea duratei acestei internări in condiţiile prevăzute in alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

126. - Dacă in cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a implinit varsta de , are un comportament prin care influenţează negativ sau impiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte ane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative intr-un penitenciar. Calculul duratei măsurilor educative

127. - In cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică in mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziţii comune Efectele cauzelor de atenuare şi agravare

128. - In cazul infracţiunilor săvarşite in timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute in vedere la ea măsurii educative şi produc efecte intre limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă. Pluralitatea de infracţiuni

129. - (1) In caz de concurs de infracţiuni săvarşite in timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă toate faptele, in condiţiile art. 114, ţinand seama de criteriile prevăzute in art. 74. n cazul săvarşirii a două infracţiuni, dintre care una in timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă in minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvarşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care: acă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; acă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este inchisoarea, se aplică pedeapsa inchisorii, care se ează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la

ăvarşirii infracţiunii comise după majorat; acă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvarşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai această psă; acă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta. n cazul prevăzut in alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvarşirii iunii comise după majorat pană la data judecării. n cazul săvarşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai intai regulile referitoare la rsul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin. (2). Pedeapsa stabilită potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amanării aplicării pedepsei sau al suspendării tării sub supraveghere. Descoperirea unei infracţiuni săvarşite in timpul minorităţii

130. - Dacă pe durata termenului de supraveghere al amanării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al ii condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvarşise o infracţiune in timpul minorităţii pentru care s-a hiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se ază, aplicandu-se in mod corespunzător dispoziţiile art. 129 alin. (2)-(4). Prescripţia răspunderii penale a minorilor

131. - Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute in art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data şirii infracţiunii erau minori şi se intrerup sau se suspendă in condiţiile prevăzute de lege pentru majori. Prescripţia executării măsurilor educative

132. - (1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data rămanerii definitive a rii prin care au fost luate. Măsurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai de 2 ani. Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se intrerup şi se suspendă in condiţiile prevăzute de lege pentru . n cazul inlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie in raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data erii definitive a hotărarii prin care s-a dispus inlocuirea. Efectele măsurilor educative

133. - Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.

Minorul devenit major

134. - (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvarşirii infracţiunii, aveau varsta cuprinsă intre 18 ani. Cand, la data pronunţării hotărarii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a implinit varsta ani, instanţa, ţinand seama de posibilităţile sale de indreptare, de varsta acestuia, precum şi de celelalte criterii zute in art. 74, poate dispune executarea măsurii educative intr-un penitenciar.

TITLUL VI Răspunderea penală a persoanei juridice

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

135. - (1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvarşite in area obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. nstituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvarşite in exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul

Pedepsele complementare sunt: zolvarea persoanei juridice.(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci cand: ersoana juridică a fost constituită in scopul săvarşirii de infracţiuni. se inmulţeşte cu numărul zilelor-amendă. Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvarşirea aşi fapte. 60 şi 510 de zile-amendă. 136 alin. chiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. Suma corespunzătoare unei zile-amendă. 80 şi 300 de zile-amendă. cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă. de indată. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. terzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani. (3) lit. iar e a dispozitivului hotărarii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată. CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice Aplicarea şi executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice 138. respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice. . precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei e. n caz de neexecutare. imitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse intre: 0 şi 180 de zile-amendă. precum şi de imprejurările cauzei. care este cuprins intre 30 de zile şi 600 de zile. asarea sub supraveghere judiciară. (3) lit. Cuantumul corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinand seama de cifra de afaceri. a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute in art. potrivit legii. b)-f) se pot aplica in mod cumulativ. cu rea-credinţă.000 lei. 40 şi 420 de zile-amendă. .(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanţa constată că. 136 alin. nstanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. 20 şi 240 de zile-amendă. biectul său de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infracţiuni. . limitele speciale ale zilelordă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime.niului privat. in cazul persoanei juridice cu scop v. fără a se depăşi maximul general al amenzii. unică sau alternativ cu pedeapsa zii. aceste pedepse sunt necesare. Pedepsele complementare prevăzute in art. Stabilirea amenzii pentru persoana juridică 137. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită numai pedeapsa amenzii. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani. faţă de şi gravitatea infracţiunii.(1) Amenda constă in suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. care va proceda la desemnarea lichidatorului.(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. . bilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani. cuprinsă intre 5. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 136. b)-e). uspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. Dizolvarea persoanei juridice 139. ţei civile competente. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede această pedeapsă. . Executarea pedepselor complementare incepe după rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare. cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani. Pedeapsa principală este amenda. ţa dispune dizolvarea persoanei juridice. şarea sau publicarea hotărarii de condamnare. Cand prin infracţiunea săvarşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea săvarşită este inchisoarea mai mare de 3 ani.

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară constă in desemnarea de către instanţă a unui administrator judiciar sau a mandatar judiciar care va supraveghea. in care s-a desfăşurat activitatea in area căreia a fost săvarşită infracţiunea. in forma şi locul stabilite de instanţă. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice. pe o perioadă de la unu la 3 ani. . limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. instanţa stabileşte numărul apariţiilor. care nu poate fi mai de 10. cu rea-credinţă. CAPITOLUL III Dispoziţii comune Recidiva in cazul persoanei juridice 146. n caz de neexecutare. constituite potrivit Dispoziţiile alin. a pedepsei complementare prevăzute in art. după rămanerea definitivă a unei hotărari de condamnare ă la reabilitare. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice 142. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă in executare. .(1) Pedepsele complementare prevăzute in art. . Publicarea hotărarii de condamnare se face in extras şi in forma stabilită de instanţă. cu intenţie sau cu intenţie depăşită. instanţa ne dizolvarea persoanei juridice.(1) Afişarea hotărarii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei e condamnate. persoana juridică săvarşeşte din nou o infracţiune. dar nu mai mult de 3 luni. (3) lit. (1) se aplică şi persoanelor juridice care işi desfăşoară activitatea in domeniul presei. Prin afişarea sau publicarea hotărarii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci cand constată că persoana ă nu a luat măsurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni.(1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă in interzicerea desfăşurării ăţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice in realizarea căreia a fost săvarşită infracţiunea. pentru o perioadă cuprinsă lună şi 3 luni. Dacă pană la implinirea termenului prevăzut in alin. 136 alin.(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci cand. elor politice. n caz de recidivă. .(1) Pedeapsa complementară a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă in inchiderea unuia ai multora dintre punctele de lucru aparţinand persoanei juridice cu scop lucrativ. desfăşurarea activităţii ce a ocazionat săvarşirea iunii.Suspendarea activităţii persoanei juridice 140. Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică in cazul persoanelor juridice menţionate in art. (1) nu se aplică persoanelor juridice care işi desfăşoară activitatea in domeniul presei. . desemnate de instanţă. prin intermediul presei scrise sau vizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală. iar in cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi 3 luni. a) şi lit. patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinand minorităţilor naţionale. 140. dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută in art. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice. 141. f). In cazul in care instanţa constată că rea este intemeiată. Afişarea sau publicarea hotărarii de condamnare 145. instanţa dispune ndarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pană la punerea in executare a pedepsei ementare.Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă in interzicerea de a pa. Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală. . Afişarea hotărarii de condamnare se realizează in extras. direct sau indirect. 136 alin. Dispoziţiile alin. (3) lit. sindicatelor. prevăzute de lege. Plasarea sub supraveghere judiciară 144. . Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice 143. . Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice 141.

persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. Efectele comasării şi divizării persoanei juridice 151. 164 se aplică in mod corespunzător. la individualizarea pedepsei se va ţine seama de cifra de afaceri. .Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă. potrivit alin. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Prescripţia răspunderii penale 148. . art. 162 alin.(1) In caz de concurs de infracţiuni. 42 se aplică in mod corespunzător. 161. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. pedepsele complementare de natură diferită. dar cu conţinut diferit.Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie in condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică. (2). Dacă intervine după condamnare. respectiv de valoarea ui patrimonial al persoanei juridice care a comis infracţiunea. Dispoziţiile art. iţiile art. absorbţie sau divizare intervenită după comiterea iunii. 153-156 aplicandu-se in mod corespunzător. (1). Amenda incasată anterior amnistiei restituie. precum şi de partea din patrimoniul acesteia care a fost misă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune. n cazul prevăzut la alin. Prescripţia nu inlătură răspunderea penală in cazul infracţiunilor de genocid.(1) Amnistia inlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvarşită. care curge de la a care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. . art.(1) Prescripţia inlătură răspunderea penală.depăşi maximul general al pedepsei amenzii. n caz de pluralitate de infracţiuni. sau cele de aceeaşi .(1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. măsurile de siguranţă luate conform art. augă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta. . Dispoziţiile art. contra umanităţii şi de război. se cumulează. amenda stabilită pentru noua infracţiune. Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice 147. Dacă amenda anterioară nu a fost executată. TITLUL VII Cauzele care inlătură răspunderea penală Efectele amnistiei 152. cu excepţia dizolvării. ea ă şi executarea pedepsei pronunţate. răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja: sarcina persoanei juridice create prin fuziune. sarcina persoanei juridice absorbante. aceasta nu a mai săvarşit nicio altă infracţiune. in tot sau in parte.(1) In cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune. sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fracţiuni din patrimoniul persoanei e. Prescripţia răspunderii penale 153. iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se cea mai grea. 112 se cumulează. de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a nderii penale. (2). . in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau psa complementară a fost executată sau considerată ca executată. . n caz de pluralitate de infracţiuni. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani. . . Reabilitarea persoanei juridice 150. 163 şi art. Prescripţia executării pedepsei 149.

cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii care nu depăşeşte un an sau amenda. de la data săvarşirii ultimului act. termenul de ipţie incepe să curgă de la data decesului. Retragerea plangerii prealabile inlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasă. cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de un an. retragerea se face cu incuviinţarea persoanelor prevăzute de n cazul infracţiunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plangeri . cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.(1) In cazul infracţiunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei eri prealabile de către persoana vătămată. Dacă minorul a decedat inainte de implinirea majoratului. . acţiunea penală se poate pune in mişcare şi din oficiu. iar in cazul infracţiunilor de obicei. Termenele prevăzute in art. de la data săvarşirii ultimei acţiuni acţiuni. Admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a nderii penale. n cazul in care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restransă sau oană juridică ce este reprezentată de făptuitor. dacă au fost depăşite cu incă o jumătate. acţiunea penală poate fi pusă in mişcare din oficiu. Lipsa plangerii prealabile 157. n cazul infracţiunilor progresive. dar care nu depăşeşte 5 ani. 154.(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: 5 ani. săvarşite faţă de un minor. termenul de prescripţie a răspunderii penale incepe să curgă de la data săvarşirii acţiunii acţiunii şi se calculează in raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispoziţie legală sau o urare de neprevăzut ori de neinlăturat impiedică punerea in mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. Intreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale 155. Prescripţia işi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.Termenele de prescripţie a răspunderii penale 154. dar care nu depăşeşte ani. chiar dacă actul de intrerupere te numai pe unii dintre ei. Dacă persoana vătămată a decedat sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată. . cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani. ntreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune. in cazul infracţiunilor continuate. .(1) Retragerea plangerii prealabile poate interveni pană la pronunţarea unei hotărari definitive. lipsa acestei plangeri inlătură răspunderea penală. Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvarşirea acesteia. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. 0 ani. retragerea plangerii prealabile se face numai de reprezentanţii lor In cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restransă. in cazul iunilor pentru care punerea in mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plangeri prealabile. dar care nu depăşeşte 10 ani. Retragerea plangerii prealabile 158. . cand legea prevede pentru infracţiunea săvarşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa inchisorii mai mare de ani. După fiecare intrerupere incepe să curgă un nou termen de prescripţie. Termenele prevăzute in prezentul articol incep să curgă de la data săvarşirii infracţiunii.(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricărui act de procedură in . chiar dacă plangerea prealabilă s-a făcut de către una dintre ele. chiar plangerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea. inainte de expirarea nului prevăzut de lege pentru introducerea plangerii. In cazul infracţiunilor continue nul curge de la data incetării acţiunii sau inacţiunii. vor fi socotite indeplinite oricate intreruperi ar eni. . n cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale 156. termenul de prescripţie incepe să de la data la care acesta a devenit major. Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. ani.

Graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.(1) Graţierea are ca efect inlăturarea. (4) se in mod corespunzător. dar nu mai mult de 15 ani. impăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către persoana mnată in locul acestuia. plus durata pedepsei ce urmează a fi executată. 158 alin. 104 alin. face să curgă un nou termen de prescripţie de la data gerii. Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor educative neprivative de libertate. gerea de la executare. retragerea plangerii produce efecte numai este insuşită de procuror. n cazul in care infracţiunea este săvarşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate. ani. in cazul celorlalte pedepse cu oarea. cand pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau inchisoarea mai mare de 15 ani. termenul de prescripţie incepe să curgă de la data cand hotărarea de revocare sau anulare a rămas definitivă. Prin pedeapsa ce se execută se inţelege pedeapsa stabilită de instanţă. .bile. n cazul revocării sau anulării amanării aplicării pedepsei. dar acţiunea penală a fost pusă in mişcare din oficiu in condiţiile legii. in afară de cand se dispune altfel prin actul de graţiere. Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. (1) se socotesc de la data cand hotărarea de condamnare a rămas definitivă. . Intreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei 163. iar persoanele pacitate de exerciţiu restransă se pot impăca cu incuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranţă nu se prescriu. suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori liberării onate. n cazul persoanei juridice. Impăcarea intervenită intre persoana juridică ce a săvarşit infracţiunea şi persoana vătămată nu ce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte. n cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii. . in afară de cazul in care pune altfel prin actul de graţiere. in cazul cand pedeapsa este amenda. după inceperea executării pedepsei.(1) Impăcarea poate interveni in cazul in care punerea in mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu. ţinandu-se cont de cauzele ulterioare de care a acesteia. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu. a executării pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai ă. Prescripţia executării pedepsei 161.(1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: 0 de ani. dispoziţiile art. (1). ani. Impăcarea 159.(1) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se intrerupe prin inceperea executării pedepsei. dacă legea ede in mod expres. Prescripţia nu inlătură executarea pedepselor principale pronunţate pentru infracţiunile de genocid. contra umanităţii şi de . Termenele de prescripţie a executării pedepsei 162. termenul de prescripţie curge de la data cand hotărarea de re a rămas definitivă şi se calculează in raport cu durata pedepsei inchisorii. in condiţiile art. mpăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele intre care a intervenit şi dacă are loc pană la citirea actului de re a instanţei. mpăcarea inlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă. impăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali. n cazul revocării liberării condiţionate. Termenele prevăzute in alin.(1) Prescripţia inlătură executarea pedepsei principale. termenul de prescripţie incepe să curgă de la data hotărarea de revocare a rămas definitivă şi se calculează in raport cu restul de pedeapsă neexecutat. . TITLUL VIII Cauzele care inlătură sau modifică executarea pedepsei Efectele graţierii 160. . . in totul sau in parte.

n caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani. . . dacă actul de e se referă la infracţiuni in curs de judecată. . considerată executată ca urmare a graţierii. apreciază că merită acest beneficiu. Calculul termenului de reabilitare 167. Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnării la pedeapsa amenzii. dar care nu depăşeşte 5 ani. dacă in decurs de 3 ani condamnatul ăvarşit o altă infracţiune. Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei amenzii se intrerupe şi prin inlocuirea obligaţiei de plată a amenzii gaţia de a presta o muncă neremunerată in folosul comunităţii. 0 ani. afară de cand acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le indeplinească sau cand partea civilă a renunţat la despăgubiri. n cazul condamnărilor succesive. achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a indeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărarea de condamnare. a implinirii nului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate. Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii. Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti 169. n caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă. termenul de reabilitare se calculează in raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la xecutării ultimei pedepse. 166. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani. evaluand comportarea mnatului pană la deces. .(1) Condamnatul poate fi reabilitat. la cerere. 166 se socotesc de la data cand a luat sfarşit executarea pedepsei pale sau de la data cand aceasta s-a prescris. Prescripţia işi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare. Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare in funcţia din care condamnatul a fost scos in urma condamnării ori are a gradului militar pierdut.Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat intruneşte următoarele condiţii: u a săvarşit o altă infracţiune in intervalul de timp prevăzut in art. dacă la dată hotărarea de condamnare era definitivă. Condamnatul decedat pană la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa.(1) Termenele prevăzute in art. Condiţiile reabilitării judecătoreşti 168. in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. termenul curge de la data actului de graţiere. la pedeapsa inchisorii care nu depăşeşte sau la pedeapsa inchisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. Reabilitarea judecătorească 166.Cursul termenului de prescripţie a executării se intrerupe şi prin săvarşirea din nou a unei infracţiuni. in cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. TITLUL IX Cauzele care inlătură consecinţele condamnării Reabilitarea de drept 165. 165 şi art. sau de la data rămanerii definitive a hotărarii de condamnare. ani. precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. ani.(1) Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat in cazurile şi condiţiile prevăzute in Codul de dură penală. . . după implinirea următoarelor termene: ani. Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei 164. de instanţă. termenul curge de la data implinirii termenului de veghere. termenul curge din momentul in care amenda a fost achitată integral sau tarea ei s-a stins in orice alt mod. . comutată ocuită cu pedeapsa inchisorii. dar care nu depăşeşte 10 ani.(1) Reabilitarea face să inceteze decăderile şi interdicţiile.

executive decătoreşti. . xercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură. 168 trebuie să fie indeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. . inţelesul eia este cel prevăzut in articolele următoare. . . .Prin lege penală se inţelege orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă in legi organice. al altui operator economic sau al unei ane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică.Reinnoirea cererii de reabilitare judecătorească 170. De asemenea. oţul. . după acordarea ei. Funcţionar public 175. instigator sau complice. cu sau fără o eraţie: xercită atribuţii şi responsabilităţi.Ori de cate ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele arătate in prezentul titlu. in sensul legii penale. potrivit legii. afară de cazul cand legea penală dispune altfel. TITLUL X Inţelesul unor termeni sau expresii in legea penală Dispoziţii generale 172. . Legea penală 173. Anularea reabilitării 171. in scopul realizării prerogativelor puterii legislative. precum şi persoanele devenite prin adopţie. in sensul legii penale. Săvarşirea unei infracţiuni 174. copiii acestora. fraţii şi surorile. este considerată funcţionar public. in cazul in care convieţuiesc. Condiţiile prevăzute in art.Prin termenul public se inţelege tot ce priveşte autorităţile publice. ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. .Prin săvarşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se inţelege săvarşirea oricăreia dintre faptele pe care le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă. Public 176. ersoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii. persoana care exercită un serviciu de interes pentru care a fost investită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la nirea respectivului serviciu public. dacă ar fi fost cunoscută. ii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. xercită. instituţiile publice sau alte persoane juridice care istrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Membru de familie 177. nu se poate introduce o nouă cerere decat după un termen de un re se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărare definitivă.(1) Funcţionar public. singură sau impreună cu alte persoane. in cadrul unei regii autonome. . ordonanţe de urgenţă sau cte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege. este persoana care. cu titlu permanent sau temporar.(1) Prin membru de familie se inţelege: scendenţii şi descendenţii.Reabilitarea judecătorească va fi anulată cand. stabilite in temeiul legii. s-a descoperit că cel reabilitat mai săvarşise o iune care.(1) In caz de respingere a cererii de reabilitare. precum şi participarea la comiterea acestora in calitate de or. astfel e. Cererea respinsă ca urmare a neindeplinirii unor condiţii de formă poate fi reinnoită potrivit Codului de procedură penală.

elevarea de organe in mod ilegal. bligarea la practicarea prostituţiei. . cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de . potrivit legii. cu ajutorul unui program informatic. informaţii sau concepte intr-o formă care poate fi rată printr-un sistem informatic. . datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante. Arme 179. (1) lit.Prin exploatarea unei persoane se inţelege: upunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii.000. Exploatarea unei persoane 182. . Prin date informatice se inţelege orice reprezentare a unor fapte. altele decat cele ate şi executate de către instituţii financiare. chiar dacă nu este prezentă nicio ană. Informaţii secrete de stat şi inscrisuri oficiale 178. Calculul timpului .Prin instrument de plată electronică se inţelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de ar. in limitele prevăzute in alin. tr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane. nerea in stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire. . Timp de război 185.Prin consecinţe deosebit de grave se inţelege o pagubă materială mai mare de 2. se aplică. tr-un loc neaccesibil publicului. .(1) Prin sistem informatic se inţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in funcţională. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme şi care au fost intrebuinţate pentru atac. a). nscris oficial este orice inscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. orice alt loc accesibil publicului.(1) Arme sunt instrumentele. dacă sunt de faţă două sau mai multe persoane. precum şi transferuri de fonduri. şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia in raport cu rudele fireşti.Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie. Faptă săvarşită in public 184. 176 ori de la ana prevăzută in art. Consecinţe deosebit de grave 183. . (2) sau care aparţine unor asemenea persoane. . bligarea la practicarea cerşetoriei. dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziţii legale. incărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică. insă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de sau mai multe persoane. dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor. Instrument de plată electronică 180. .Fapta se consideră săvarşită in public atunci cand a fost comisă: tr-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului.(1) Informaţii secrete de stat sunt informaţiile clasificate astfel. 175 alin. in caz de e. Sistem informatic şi date informatice 181. la manifestări pornografice in vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice alte forme de exploatare sexuală. in mod forţat.000 lei.Prin timp de război se inţelege durata stării de mobilizare a forţelor armate sau durata stării de război.

Prin pedeapsă prevăzută de lege se inţelege pedeapsa prevăzută in textul de lege care incriminează fapta şită in forma consumată. e către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor. Tentativa se pedepseşte. cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat. luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fracţiei. (1)-(3) au fost urmate de o incercare de sinucidere. săvarşită faţă de un minor care nu a implinit varsta de 13 ani sau faţă de o ană care nu a putut să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu putea să le controleze. se pedepseşte hisoarea de la unu la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. Pedeapsă prevăzută de lege 187. Dacă limita de pedeapsă este exprimată intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau reducere urma să se aplice. Cand fapta prevăzută in alin. . dacă sinuciderea a avut loc. . . Uciderea la cererea victimei 190.186.Uciderea săvarşită la cererea explicită. iar anul de 12 luni. transformarea du-se intre ani şi luni. PARTEA SPECIALĂ TITLUL I Infracţiuni contra persoanei CAPITOLUL I Infracţiuni contra vieţii Omorul 188. fracţia se va aplica asupra termenului transformat in zile. Omorul calificat 189. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii 191. n interes material. in cruzimi. . Dacă actele de determinare sau inlesnire prevăzute in alin. după care durata obţinută se transformă in n acest caz. supra unei femei gravide. entru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse. n cazul limitelor de pedeapsă exprimate in ani se aplică in mod corespunzător dispoziţiile alin. Luna şi anul se esc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzătoare datei de la care au inceput să curgă. limitele . (2).(1) Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane.(1) Omorul săvarşit in vreuna dintre următoarele imprejurări: u premeditare. se pedepseşte cu oarea de la 3 la 7 ani. se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor ri. fără luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. săptămana de 7 zile.(1) La calcularea timpului ziua se socoteşte de 24 de ore. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii. upra a două sau mai multor persoane. entru a inlesni sau a ascunde săvarşirea altei infracţiuni. . (1) s-a săvarşit faţă de un minor cu varsta cuprinsă intre 13 şi 18 ani sau faţă de o persoană cernămant diminuat. dacă derea a avut loc. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani. conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală bilă sau de o infirmitate gravă atestată medical. pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. serioasă. .

(3) constituie prin ea insăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de iuni. lit. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate.(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. n prejudiciu estetic grav şi permanent. Vătămarea corporală din culpă 196. Vătămarea corporală 194. Tentativa la infracţiunea prevăzută in alin.(1) Fapta prevăzută in art. . care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: infirmitate. limitele speciale ale pedepsei jorează cu o treime. Uciderea din culpă 192. (2) săvarşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor ce ori a unei substanţe psihoactive sau in desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea insăşi infracţiune se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. b) şi lit. CAPITOLUL II Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii Lovirea sau alte violenţe 193. (1) săvarşită din culpă se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai multe persoane. c). pedeapsa este inchisoarea de ni la 3 ani sau amenda. 194 alin. unerea in primejdie a vieţii persoanei. (1) lit. 193. (2) se majorează cu jumătate. Dacă prin fapta săvarşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane. Fapta prevăzută in art. pedeapsa este oarea de la 6 la 12 ani. . a). se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. care au necesitat. 194 a avut ca urmare moartea victimei. . Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii eserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.le ale pedepsei se reduc la jumătate. Cand fapta a fost săvarşită in scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute in alin. vortul. . (2) a fost săvarşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de dere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi.(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă. (2) se pedepseşte. limitele speciale ale pedepsei prevăzute in 1) şi alin. Dacă urmările prevăzute in alin. Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane. (1) şi alin. . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea activităţii care a condus la erea faptelor prevăzute in alin. 193 şi art.Dacă vreuna dintre faptele prevăzute in art. ziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 195. psa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.(1) Fapta prevăzută in art. 193 alin. Relele tratamente aplicate minorului . mai mult de 90 de zile de medicale. Cand incălcarea iţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea insăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de iuni. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. a cărei gravitate este evaluată e de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile. pentru vindecare. Cand fapta prevăzută in alin.

Vătămarea fătului . dar nu mai tarziu de ore. in interesul mamei sau al fătului. 193 şi art. săvarşită de către mama in stare de tulburare psihică se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. psa este inchisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună şi. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. (2) se pedepseşte.(1) Participarea la o incăierare intre mai multe persoane se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă.(1) Intreruperea cursului sarcinii săvarşită in vreuna dintre următoarele imprejurări: afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate in acest scop. intelectuale sau morale a ului. Nu se pedepseşte cel care a fost prins in incăierare impotriva voinţei sale sau care a incercat să-i despartă pe alţii. Cand faptele au fost săvarşite de un medic. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. (2) s-a cauzat femeii insărcinate o vătămare corporală. . ntreruperea cursului sarcinii. mul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. in scop utic. Incăierarea 198. acţiunea penală poate fi n mişcare şi din oficiu. pe langă pedeapsa inchisorii. de către părinţi sau de orice persoană in grija căreia se află minorul. art. se aplică tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani. Dacă faptele prevăzute in art. Dacă prin faptele prevăzute in alin. iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii insărcinate. fără consimţămantul femeii insărcinate. Impăcarea inlătură răspunderea penală. Nu constituie infracţiune intreruperea cursului sarcinii in scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetricăologie. 196 săvarşite asupra unui membru de familie. CAPITOLUL III Infracţiuni săvarşite asupra unui membru de familie Violenţa in familie 199. acă varsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămani. dar nu mai tarziu de 24 de ore. Nu se pedepseşte femeia insărcinată care işi intrerupe cursul sarcinii. pedeapsa este oarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 188. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. n cazul infracţiunilor prevăzute in art. de către mama aflată in stare de tulburare psihică. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Cand prin fapta săvarşită in condiţiile alin. (1). Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvarşită de către mamă 200.(1) Dacă faptele prevăzute in art. a dezvoltării fizice. se va aplica şi interzicerea exercitării profesiei dic. 193-195 sunt săvarşite asupra copilului nou-născut imediat după naştere. (1) şi alin. e către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică ală in această specialitate. pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 r dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane. cu excepţia victimei. . 3 CAPITOLUL IV Agresiuni asupra fătului Intreruperea cursului sarcinii 201. .197. . . 189 şi art. respectiv. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi cerea exercitării unor drepturi.Punerea in primejdie gravă. care răspunde t alin. Dacă in cursul incăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane şi nu se cunoaşte care dintre panţi a produs urmările. 193-195 sunt săvarşite asupra unui membru de familie. (1) şi alin.(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naştere. săvarşită in orice condiţii. sau intreruperea ulterioară a cursului sarcinii. pană la varsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămani. prin măsuri sau tratamente de orice fel. (2) s-a cauzat moartea unei persoane.

in timpul naşterii.(1) Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 7 ani. (2). (1)-(3) săvarşite de un medic sau de persoana autorizată să asiste ea sau să urmărească sarcina. pedeapsa este inchisoarea cuprinsă intre 3 şi 10 ani. dacă acestea au fost săvarşite in cursul actului medical. care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală. prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală. integritate corporală sau sănătate este in pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu inchisoare de la a un an sau cu amendă.(1) Vătămarea fătului. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . Dacă fapta este săvarşită: e către o persoană inarmată. cu respectarea prevederilor ce profesiei şi au fost făcute in interesul femeii gravide sau al fătului. se pedepseşte cu inchisoarea unu la 5 ani. Vătămarea fătului in timpul sarcinii. . Impiedicarea ajutorului 204. Şantajul 207. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. . tatea corporală sau sănătatea sa. să nu facă sau să sufere ceva. iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. in scopul de a dobandi in mod un folos nepatrimonial. care a impiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseşte cu oarea de la 3 la 7 ani. compromiţătoare . pentru sine ori pentru altul.(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvarşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare indreptate iva sa ori a altei persoane. dacă este de natură să ii producă o stare de temere. să facă. ca urmare a riscului inerent exercitării actului al. ale cărei limite se reduc la jumătate. fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a obiectul ameninţării. (1)-(4) au fost săvarşite din culpă. iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. CAPITOLUL V Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor in primejdie Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate in dificultate 203.(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de indată autorităţile de către cel care a găsit o persoană i viaţă. in timpul naşterii. Vătămarea fătului in perioada sarcinii de către femeia insărcinată nu se pedepseşte. Nu constituie infracţiune faptele prevăzute in alin. tatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. (1) şi alin. Se consideră lipsire de libertate şi răpirea unei persoane aflate in imposibilitatea de a-şi exprima voinţa ori de a se apăra. CAPITOLUL VI Infracţiuni contra libertăţii persoanei Lipsirea de libertate in mod ilegal 205. Vătămarea fătului. . limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. se pedepseşte cu oarea de la 3 luni la 2 ani. Ameninţarea 206. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare. Vătămarea fătului săvarşită in timpul naşterii de către mama aflată in stare de tulburare psihică se sancţionează cu psa prevăzută in alin.202. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . Dacă faptele prevăzute in alin. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin.Impiedicarea intervenţiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent şi grav pentru viaţa. supra unui minor. Fapta nu constituie infracţiune dacă.(1) Constrangerea unei persoane să dea. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor ri. . prin acordarea ajutorului. unand in pericol sănătatea sau viaţa victimei. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni an sau cu amendă. autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viaţa. (1)-(3) se pedepseşte.

transferarea. Consimţămantul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. prin frecvenţă sau conţinut. Dacă faptele prevăzute in alin. . in oferirea.(1) Fapta celui care. Exploatarea cerşetoriei . Consimţămantul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. (1). in scopul prevăzut in alin. se seşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. la prestarea unei munci iva voinţei sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani.persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia. 210 alin. darea. transportarea. in scopul exploatării acestuia. care. transferarea. n cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrangere. o persoană ori ii veghează locuinţa. Supunerea la muncă forţată sau obligatorie 212. . Proxenetismul 213. . precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. fără drept sau fără un interes legitim. sine sau pentru altul.Punerea sau ţinerea unei persoane in stare de sclavie. in alte cazuri decat cele prevăzute de dispoziţiile legale. pedeapsa nchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. adăpostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatării acesteia. Hărţuirea 208. şită: in constrangere. răpire. . adăpostirea sau primirea unui minor. Dacă fapta a fost săvarşită in condiţiile art. cauzandu-i astfel o stare de temere. Traficul de persoane 210. ofitand de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei ane. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. (2) au fost comise in scopul de a dobandi in mod injust un folos patrimonial. urmăreşte. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. (1). dacă fapta nu uie o infracţiune mai gravă. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. (1) şi alin. . locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta. Dacă faptele sunt săvarşite faţă de un minor. inducere in eroare sau abuz de autoritate. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Fapta de a supune o persoană. ează o temere unei persoane. transportarea. acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimţămantului persoanei care are ate asupra acelei persoane. Traficul de minori 211.(1) Determinarea sau inlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării uţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor ri.(1) Recrutarea. CAPITOLUL VII Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile Sclavia 209. se seşte cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. . Prin practicarea prostituţiei se inţelege intreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane in scopul obţinerii de foloase oniale pentru sine sau pentru altul. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea tării unor drepturi. Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă.(1) Recrutarea. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. in mod repetat.

se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. ocrotirea. ctima nu a implinit varsta de 16 ani.(1) Actul de natură sexuală. pta a fost săvarşită de două sau mai multe persoane impreună. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. 213 alin. 209-211 şi art. curator ori de către cel care are in ingrijire persoana care cerşeşte. educarea. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 218. pta a avut ca urmare vătămarea corporală. Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci cand: ctima se află in ingrijirea. (1) şi alin. apelează in mod repetat la mila publicului. .Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. cu o persoană. actul sexual oral sau anal cu o persoană. Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci cand: ctima se află in ingrijirea. (1). pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. in constrangere. punere in imposibilitate e apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitand de această stare. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Raportul sexual. 182. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. cerand ajutor al. educarea. paza sau tratamentul făptuitorului. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise in condiţiile alin. ctima nu a implinit varsta de 16 ani. e in imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitand de această stare. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor ri. paza sau tratamentul făptuitorului. avand capacitatea de a munci. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. Sancţionarea tentativei 217. . Folosirea serviciilor unei persoane exploatate 216. pta a fost săvarşită de două sau mai multe persoane impreună.214. 218 alin. (2) se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei ate. pta a avut ca urmare vătămarea corporală. . . Dacă fapta este săvarşită in următoarele imprejurări: e părinte. ctima este rudă in linie directă. CAPITOLUL VIII Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale Violul 218. ocrotirea. Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvarşirea actelor sexuale prevăzute in art. (2) se pedepseşte. folosindu-se in acest scop de prezenţa unui minor. prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este ă a traficului de persoane ori a traficului de minori. dacă nu constituie o infracţiune mai gravă. Agresiunea sexuală 219. Folosirea unui minor in scop de cerşetorie 215. altul decat cele prevăzute in art. (1)-(3) se pedepseşte. pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. . săvarşit prin constrangere. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor ri. săvarşit prin constrangere. Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei. frate sau soră.Fapta majorului care.(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze in mod t la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. . se pedepseşte cu inchisoarea 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Acţiunea penală pentru fapta prevăzută in alin. frate sau soră. .Fapta de a utiliza serviciile prevăzute in art. tutore. ctima este rudă in linie directă.

precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise minor cu varsta intre 13 şi 15 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Racolarea minorilor in scopuri sexuale 222. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. cand: inorul este rudă in linie directă. actul sexual oral sau anal. (2). Fapta prevăzută in alin. (2) se pedepseşte. inorul se află in ingrijirea. . inclusiv atunci cand propunerea a fost făcută prin mijloacele de mitere la distanţă. . impotriva unui minor care nu a t varsta de 13 ani. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. in timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase.(1) Pătrunderea fără drept. dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă intr-o situaţie umilitoare. Actul sexual cu un minor 220.Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani să se intalnească. . Determinarea de către un major a unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu er exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii in cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură. Acţiunea penală pentru fapta prevăzută in alin. (1) şi alin. onsimţămantul persoanei care le foloseşte. fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. CAPITOLUL IX Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private Violarea de domiciliu 224. n cazul in care fapta este săvarşită de o persoană inarmată. Fapta prevăzută in alin. dependinţă sau loc imprejmuit ţinand de acestea. fapta constituie viol. psa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (1) şi alin. incăpere. Fapta prevăzută in alin.(1) Raportul sexual. atunci cand: inorul este rudă in linie directă. 220. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de varstă nu depăşeşte 3 ani.(1) Comiterea unui act de natură sexuală. frate sau soră. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Faptele prevăzute in alin. ocrotirea. precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu oarea de la unu la 5 ani. (1) se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1). Hărţuirea sexuală 223. comisă de un major cu un minor cu varsta intre 13 şi 18 ani.alin. ocrotirea.(1) Pretinderea in mod repetat de favoruri de natură sexuală in cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii e. in scopul erii unui act dintre cele prevăzute in art. săvarşită asupra unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani. 221. . (1)-(3) se sancţionează cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1). Actul sexual de orice natură săvarşit de un major in prezenţa unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani se pedepseşte hisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. educarea. educarea. intr-o locuinţă. 220 sau art. altul decat cel prevăzut in art. Coruperea sexuală a minorilor 221. ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseşte cu inchisoare de ni la 2 ani sau cu amendă. pta a fost comisă in scopul producerii de materiale pornografice. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni an sau cu amendă. inorul se află in ingrijirea. . frate sau soră. cand majorul a abuzat de atea ori influenţa sa asupra victimei. paza sau tratamentul făptuitorului. se pedepseşte cu inchisoarea 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. in orice mod. . paza sau tratamentul făptuitorului. precum şi ea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. Faptele prevăzute in alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de varstă nu depăşeşte 3 ani. Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

n cazul in care fapta este săvarşită de o persoană inarmată.(1) Divulgarea. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. convorbirilor ori a imaginilor prevăzute in 1). captarea sau inregistrarea de imagini. Plasarea. in oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică işi desfăşoară atea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei indreptăţite se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă. acă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor. fără drept. TITLUL II Infracţiuni contra patrimoniului CAPITOLUL I Furtul Furtul 228. .(1) Atingerea adusă vieţii private. a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane. in timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase. deghizată sau travestită. fără drept. Se consideră bunuri mobile şi inscrisurile. Furtul calificat 229. de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea in virtutea profesiei ori funcţiei şi care are ţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date.(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. e o persoană mascată. a sunetelor. (1) (2). . in scopul de a şi-l insuşi drept. fără drept. . in orice mod. Violarea vieţii private 226. fără drept. prin fotografierea. acă surprinde fapte de interes public. Divulgarea. Nu constituie infracţiune fapta săvarşită: e către cel care a participat la intalnirea cu persoana vătămată in cadrul căreia au fost surprinse sunetele. care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje e mai mari decat prejudiciul produs persoanei vătămate. de natură să aducă un iciu unei persoane. in scopul săvarşirii faptelor prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(1) Pătrunderea fără drept. precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică. de mijloace tehnice de inregistrare audio sau video. acă făptuitorul surprinde săvarşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvarşirii unei infracţiuni. timpul nopţii. dar in momentul săvarşirii acel bun se in posesia sau detenţia legitimă a altei persoane. Dacă furtul a fost săvarşit in următoarele imprejurări: supra unui bun care face parte din patrimoniul cultural. către o altă persoană sau către public. dacă justifică un interes legitim. escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Divulgarea secretului profesional 227. prezentarea sau transmiterea. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. difuzarea. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. in scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. in efracţie. . fără consimţămantul acestuia.(1) Furtul săvarşit in următoarele imprejurări: tr-un mijloc de transport in comun. energia electrică. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. convorbirile maginile. psa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. .Violarea sediului profesional 225. ascultarea cu ce tehnice sau inregistrarea audio a unei persoane aflate intr-o locuinţă sau incăpere ori dependinţă ţinand de aceasta unei convorbiri private se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine in intregime sau in parte făptuitorului.

stalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar. 229.(1) Furtul care are ca obiect un vehicul. după caz. dacă s-a produs o pagubă. se seşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. condensat. . se pedepsesc numai la plangerea bilă a persoanei vătămate. Furtul privind următoarele categorii de bunuri: ei. omponente ale reţelelor electrice. prin violenţă sau ameninţare. linii. gazolină. de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii . rutiere. alarmare ori alertare in caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă publică. precum şi componente de comunicaţii.(1) Furtul comis. navale sau aeriene caz de dezastru. abluri. de către un minor in paguba tutorelui ori re cel care locuieşte impreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta.(1) Talhăria săvarşită in următoarele imprejurări: in folosirea unei arme ori substanţe explozive. Pirateria 235. precum şi furtul urmat de intrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau inlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. omponente ale sistemelor de irigaţii. Cu pedeapsa prevăzută in alin. . . n dispozitiv ori un sistem de semnalizare. etan lichid. 228 sau art. la accidente de cale ferată. aerian şi componente ale acestora.Faptele prevăzute in prezentul capitol. se sancţionează cu pedeapsa zută in art. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. radiocomunicaţii. timpul nopţii. depozite. săvarşit in scopul de a-l folosi pe nedrept. e o persoană avand asupra sa o armă. in simularea de calităţi oficiale. benzină. naval. Talhăria săvarşită in condiţiile art. narcotice sau paralizante. unuri prin insuşirea cărora se pune in pericol siguranţa traficului şi a persoanelor pe drumurile publice. ne ori vagoane-cisternă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează talhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală. . Talhăria calificată 234. motorină. (3) se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani. echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor ri.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. tr-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport. precum şi componente loacelor de transport aferente. . Sancţionarea tentativei 232. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau ea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea. Furtul in scop de folosinţă 230. rutier. Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabilă 231.Furtul săvarşit prin intrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei in stare de inconştienţă sau nţă de a se apăra. e o persoană mascată. ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. deghizată sau travestită.in violare de domiciliu sau sediu profesional. . alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte. CAPITOLUL II Talhăria şi pirateria Talhăria 233. 229 alin. n mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu. săvarşite intre membrii de familie. n violare de domiciliu sau sediu profesional.

se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. in caz de insolvenţă a debitorului. ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau endă. .Tentativa la infracţiunile prevăzute in art.ave aflate in marea liberă. Gestiunea frauduloasă 242. de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al anei juridice debitoare. achiziţionează bunuri ori servicii cand o pagubă creditorului. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la şi interzicerea exercitării unor drepturi. in tot sau in parte. Există piraterie şi dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau intre aeronave şi nave. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea tării unor drepturi.(1) Fapta persoanei care. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. dispunerea sau folosirea. Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. intr-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 rmenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă. . cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia. de către cel căruia i-a fost inţat in baza unui titlu şi cu un anumit scop. străinează. valori ori bunuri din oniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la sau cu amendă.(1) Fapta debitorului de a instrăina. in scopul de a-şi insuşi incărcătura ei sau de a talhări persoanele la bord. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Sancţionarea tentativei 237. ascunde. o parte din active se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. . de către cel re ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. in alt act sau in situaţia financiară sume nedatorate. . 233-235 se pedepseşte.(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă. prin orice mijloc. . . pe nedrept.Dacă faptele prevăzute in art. in frauda creditorilor: lsifică. naufragiul ori eşuarea acesteia. ştiind că nu va putea plăti. a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. făţişează datorii inexistente sau prezintă in registrele debitorului. Cu pedeapsa prevăzută in alin. a unui bun mobil al altuia. Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor 239. Bancruta frauduloasă 241.(1) Pricinuirea de pagube unei persoane. CAPITOLUL III Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii Abuzul de incredere 238. Talhăria sau pirateria urmată de moartea victimei 236. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei care. Bancruta simplă 240. sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei. deteriora sau distruge.(1) Insuşirea. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . (1) se sancţionează şi capturarea unei nave aflate in marea liberă sau faptul de a ca.

aducerea in stare de neintrebuinţare. (2) săvarşite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoarea 2 la 7 ani. nşelăciunea săvarşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. . uzurii. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.(1) Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune el bun ca de al său se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. prin constrangere sau corupere. de lichidatorul averii debitorului sau de un entant sau prepus al acestora. . degradării. cu ocazia dării cu imprumut de bani sau bunuri. 239 alin. (1) a fost săvarşită de administratorul judiciar. datorată varstei. sau nepredarea acestuia in termen de 10 zile din momentul in care a cunoscut că bunul nu ţine. depseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani.Cand fapta prevăzută in alin. 244-247 se pedepseşte. art.(1) Distrugerea. degradarea. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el insuşi o infracţiune. Deturnarea licitaţiilor publice 246.(1) Fapta creditorului care. pentru sine sau pentru altul. Sancţionarea tentativei 248. . un drept real ori de creanţă de valoare vădit porţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. in scopul de a obţine. pierderii sau furtului. suma asigurată. işi cauzează sau agravează leziuni sau vătămări ale produse de un risc asigurat se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Inşelăciunea 244. (1) şi alin. in scopul prevăzut in alin. Insuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor 243. un participant de la o licitaţie publică ori inţelegerea intre panţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . infirmităţii ori relaţiei de dependenţă in care debitorul se află e el. (1). dacă s-a produs o pagubă. Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile 247. mpăcarea inlătură răspunderea penală. pentru sine sau pentru altul. Punerea unei persoane in stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicaţii cu alcool sau cu substanţe active in scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanţă sau să e la un drept. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi insuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia. se aplică regulile privind concursul acţiuni. CAPITOLUL IV Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice Frauda informatică . mpăcarea inlătură răspunderea penală. il face să constituie sau să transmită. simulează. stării de sănătate. ascunderea sau instrăinarea unui bun asigurat iva distrugerii.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. in scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o ă. mpăcarea inlătură răspunderea penală. Inşelăciunea privind asigurările 245. .Fapta de a indepărta. ajuns din eroare sau in ortuit in posesia făptuitorului. profitand de starea de vădită abilitate a debitorului.(1) Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă fapte adevărate. 241 şi art. Faptele prevăzute in alin. Fapta persoanei care. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (1). se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(1) Distrugerea. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute in alin. Tentativa faptelor prevăzute in alin. Dispoziţiile prevăzute in alin. in vederea efectuării uneia dintre iunile prevăzute in alin. prin utilizarea orizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (2) acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei ate. Distrugerea din culpă 255. Dacă fapta prevăzută in alin. CAPITOLUL V Distrugerea şi tulburarea de posesie Distrugerea 253. . explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă e natură să pună in pericol alte persoane sau bunuri. prin utilizarea. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. incărcare sau descărcare a unui instrument de monedă onică ori de transfer de fonduri. cunoscand că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat ilizat fără consimţămantul titularului său. . degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare a unui bun. incărcare sau descărcare a unui instrument de monedă onică ori de transfer de fonduri. fără consimţămantul titularului. . 253 au avut ca urmare un dezastru. din culpă. restricţionarea accesului la aceste date ori dicarea in orice mod a funcţionării unui sistem informatic. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute in alin. Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate in mod fraudulos 251.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. precum şi inlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (4) se pedepseşte. Pentru faptele prevăzute in alin. săvarşită prin incendiere. care aparţine in tot sau in parte altei persoane şi serveşte la dovedirea rept de natură patrimonială. . (3) şi alin. dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane. (3) şi alin. Sancţionarea tentativei 252. (1). instalaţii sau onente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. (1). degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare a unui bun aparţinand altuia ori impiedicarea măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun. . cunoscand că este ată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. (1) priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul cultural. explozie ori prin alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună in pericol alte persoane sau bunuri. a unui bun. degradarea ori aducerea in stare de neintrebuinţare.(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar. se pedepseşte cu inchisoarea de 7 ani. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani rzicerea exercitării unor drepturi.(1) Dacă faptele prevăzute in art.Introducerea. chiar dacă acesta ne făptuitorului. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dezastrul constă in distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări. in scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau altul.(1) Distrugerea. in cazul in care fapta este săvarşită prin incendiere. . . dacă prin aceasta s-a produs o pagubă. modificarea sau ştergerea de date informatice. (4) se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului. Distrugerea calificată 254. Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare.(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Distrugerea. Efectuarea de operaţiuni financiare in mod fraudulos 250. echipamente. (1). Distrugerea unui inscris sub semnătură privată. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. a unui instrument de plată electronică sau a r de identificare care permit utilizarea acestuia. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (1) şi alin. pedeapsa este inchisoarea de la 5 ani.249.

Ruperea de sigilii 260. (1) sau alin. Tentativa se pedepseşte. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. in intregime sau in parte. aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu sau in legătură cu exercitarea acestor ii. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. (2). Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta funcţionarului public care continuă să exercite o funcţie ce implică exerciţiul ăţii de stat. (2) au fost săvarşite de o persoană care poartă. lovirea sau alte violenţe. . Dacă faptele prevăzute in alin.(1) Sustragerea ori distrugerea unui inscris care se află in păstrarea ori in deţinerea unei persoane dintre cele zute in art. . ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. insoţită sau urmată de nirea vreunui act legat de acea calitate.(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Uzurparea de calităţi oficiale 258. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani. Dacă fapta este săvarşită de un funcţionar public in exercitarea atribuţiilor de serviciu. Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unui funcţionar public care indeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de i asupra bunurilor acestuia. fără drept. TITLUL III Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat CAPITOLUL I Infracţiuni contra autorităţii Ultrajul 257. (1)-(3). se onează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. Faptele prevăzute in alin.(1) Ameninţarea săvarşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvarşite impotriva unui funcţionar public care indeplineşte o e ce implică exerciţiul autorităţii de stat.Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru.(1) Inlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă. in legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. comise asupra unui poliţist sau jandarm. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Folosirea fără drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat. Sustragerea de sub sechestru 261. ale cărei se majorează cu jumătate. fără drept. dacă privesc un membru de familie al onarului public. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri 259. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. vătămarea ală. 175 alin. . uniforme sau e distinctive ale unei autorităţi publice. Dacă fapta a fost săvarşită de custode. in scop de intimidare sau de răzbunare. (2) se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau utarea semnelor de hotar. ale cărei limite speciale se majorează cu o . . . a unui imobil aflat in posesia altuia se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu dă. după ce a pierdut acest drept conform legii. . limitele speciale ale pedepsei se ează cu o treime. .(1) Ocuparea. Tulburarea de posesie 256. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise in condiţiile alin. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu sau in ră cu exercitarea acestor atribuţii. 176 sau art.

.(1) Fapta persoanei care. e către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de şedere in ţară. (1). . Cand faptele prevăzute in alin.Sustragerea de la executarea obligaţiilor instituite de autorităţile competente. (1) şi alin. in scopul i frauduloase a frontierei de stat a Romaniei. . (2) sunt săvarşite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul Romaniei. Nu se pedepseşte persoana care. săvarşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori. Sustragerea de la măsurile de indepărtare de pe teritoriul Romaniei 265. . rămanerea ilegală pe teritoriul Romaniei a unei persoane. CAPITOLUL II Infracţiuni privind frontiera de stat Trecerea frauduloasă a frontierei de stat 262. transferarea sau adăpostirea unei persoane. Facilitarea şederii ilegale in Romania 264. psa este inchisoarea de la unu la 5 ani. . e către un funcţionar public aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. inainte de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva unei persoane pentru şirea faptei nedenunţate. TITLUL IV Infracţiuni contra infăptuirii justiţiei Nedenunţarea 266. de minori sau de migranţi. . ă a unei infracţiuni de trafic de persoane. a inlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. chiar după punerea in mişcare unii penale. indrumarea. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. prin orice mijloace. care nu are cetăţenia romană şi nici domiciliul in nia.Dacă fapta a fost săvarşită de custode. Fapta prevăzută in alin. Cand fapta a fost săvarşită: scopul de a obţine. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. nu se pedepseşte. (1) a fost săvarşită: scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative. in mijloace care pun in pericol viaţa.(1) Intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a Romaniei se pedepseşte cu inchisoare de ni la 3 ani sau cu amendă.(1) Fapta persoanei care facilitează. Traficul de migranţi 263. un folos patrimonial. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. de către străinul faţă de care s-a măsura indepărtării de pe teritoriul Romaniei ori a fost dispusă interzicerea dreptului de şedere. Tentativa se pedepseşte. incunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care. călăuzirea. luand cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau avut ca urmare moartea unei persoane. Cand fapta a fost săvarşită: scopul de a obţine. integritatea sau sănătatea migrantului. nu inştiinţează de indată autorităţile se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la sau cu amendă.(1) Racolarea. in supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante. Dacă mijlocul folosit uie prin el insuşi o infracţiune. transportarea. e speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Tentativa se pedepseşte. ve de libertate. Nedenunţarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. direct sau indirect. Dacă fapta prevăzută in alin. un folos patrimonial. direct sau indirect.

pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.(1) Sesizarea penală. Tăinuirea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. Dispoziţiile alin. . aţiile. datele. care i-au fost solicitate in mod explicit. Producerea sau ticluirea de probe nereale. instanţei sau judecătorului sindic. cunoscand că aceasta este nereală. indiferent de calitatea acesteia. Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită de autor. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani u amendă. plangerea sau probele sunt nereale. civilă sau in orice altă procedură judiciară. să sizeze organele de urmărire penală. dobandirea. dacă declară. Inducerea in eroare a organelor judiciare 268. actul de intimidare sau corupere constituie prin el insuşi o infracţiune. in vederea soluţionării auze. fuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală. . de către o persoană care fie a cut. transformarea ori inlesnirea valorificării unui bun. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. fie a prevăzut din imprejurările concrete că acesta provine din săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală. să işi retragă declaraţiile. rea sau de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plangerea ori s-au s probele. Nu constituie infracţiune inţelegerea patrimonială dintre infractor şi persoana vătămată. Cand fapta este săvarşită din culpă. in scopul de a dovedi existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori şirea acesteia de către o anumită persoană.(1) Incercarea de a determina sau determinarea unei persoane. Influenţarea declaraţiilor 272. Nu se pedepseşte persoana care a săvarşit inducerea in eroare a organelor judiciare.Omisiunea sesizării 267. fără drept. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.(1) Ajutorul dat făptuitorului in scopul impiedicării sau ingreunării cercetărilor intr-o cauză penală. Obstrucţionarea justiţiei 271. cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală egătură cu săvarşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană. in tot sau in parte. fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: mpiedică. să dea declaraţii mincinoase ori să nu te probe. . Favorizarea făptuitorului 269. săvarşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia. luand cunoştinţă de săvarşirea unei fapte prevăzute de legea penală in legătură cu ul in cadrul căruia işi indeplineşte sarcinile. să nu dea declaraţii. intr-o cauză penală. un act procedural. intr-o cauză penală. .(1) Funcţionarul public care. prin corupere. prin angere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant. se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. Tăinuirea 270. civilă sau in orice altă procedură in care se ascultă martori. Mărturia mincinoasă 273. in condiţiile legii. omite sesizarea de indată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (1) nu se aplică in cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează obiectul sului penal. Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită de autor. intervenită in cazul infracţiunilor care acţiunea penală se pune in mişcare la plangere prealabilă sau pentru care intervine impăcarea. că denunţul. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. tragerii la ndere penală. face ţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie in legătură cu faptele sau imprejurările esenţiale cu privire la care este intrebat se .(1) Primirea. inainte de reţinerea. . in condiţiile legii. făcută prin denunţ sau plangere. organul de urmărire sau instanţa să efectueze. . inscrisurile sau bunurile deţinute. .(1) Fapta martorului care.(1) Persoana care. se seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Favorizarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. chiar cunoaşte natura acesteia.

se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la sau cu amendă. Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unui judecător sau procuror ori impotriva bunurilor acestuia. expert sau interpret. ca un inscris necesar soluţionării unei cauze. ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. se pedepseşte cu inchisoare de la o a 3 luni sau cu amendă. in orice alt mod. . . . Mărturia mincinoasă săvarşită: e un martor cu identitate protejată ori aflat in Programul de protecţie a martorilor. reţinerea. Autorul nu se pedepseşte dacă işi retrage mărturia.Fapta persoanei care. pe motiv că a sesizat ele de urmărire penală.Săvarşirea unei infracţiuni impotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia. de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea in a funcţiei. e un investigator sub acoperire. vătămarea corporală. in scop de intimidare sau bunare. să ajungă la destinatar. de mijloace de probă sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauză penală. inainte de a se dispune o de netrimitere in judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei.(1) Ameninţarea. timpul. ale cărei limite speciale se ează cu o treime. dacă prin aceasta poate fi ingreunată sau impiedicată urmărirea penală. Nu constituie infracţiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activităţi vădit ilegale comise de autorităţi cauză penală. e o persoană care intocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret. . in scopul de a le influenţa sau intimida. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune. distrugerea. ca urmare a iei mincinoase. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. de către o ană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară in faţa instanţei. se sancţionează cu pedeapsa zută de lege pentru acea infracţiune. lovirea sau alte violenţe. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei 274. Dezvăluirea.(1) Divulgarea. arestare sau de punerea in re a acţiunii penale ori in alte cauze inainte de a se fi pronunţat o hotărare sau de a se fi dat o altă soluţie. Compromiterea intereselor justiţiei 277. fără drept. de informaţii dintr-o cauză penală. fără drept. . . legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori inchisoarea de 10 ani sau mai mare se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 2 ani sau cu amendă. ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de inscrisuri. locul. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea iune. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri 275. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. modul sau mijloacele prin care ză să se administreze o probă. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori l. emis re un organ judiciar sau adresat acestuia. Incălcarea solemnităţii şedinţei 278. pe durata unei proceduri judiciare in curs. săvarşite impotriva unui judecător sau procuror aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu. civilă sau in orice altă procedură dintre revăzute in art. pul de a impiedica aflarea adevărului intr-o procedură judiciară. .Intrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. de natură să perturbe activitatea instanţei. de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de ea in virtutea funcţiei. fără drept. ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. a dat declaraţii ori a prezentat probe intr-o cauză penală.(1) Sustragerea. Presiuni asupra justiţiei 276. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează impiedicarea. atunci cand această cţie este impusă de legea de procedură penală.seşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. de informaţii confidenţiale privind data. de către un martor. a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave de instrumentarea respectivei cauze. de către judecător sau de organele de urmărire penală. Dezvăluirea. 273. face declaraţii publice nereale referitoare la şirea. in legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. in cauzele penale inainte de reţinere. Ultrajul judiciar 279.

de litate politică internă sau de orice altă stare de excepţie. ştiind că este nevinovată. un procuror sau un judecător. ameninţări sau violenţe impotriva unei persoane urmărite sau judecate intr-o penală. dacă privesc un membru de familie al ătorului sau al procurorului. Supunerea la rele tratamente 281. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. (1) se pedepseşte. deţinere ori in executarea măsuri de siguranţă sau educative. nu fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice. .(1) Fapta de a pune in mişcare acţiunea penală. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor sancţiuni unt ocazionate de ele. Tentativa la infracţiunea prevăzută in alin. Dacă fapta prevăzută in alin. un procuror sau un judecător. Asistenţa şi reprezentarea neloială 284.(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse.(1) Intrebuinţarea de promisiuni. scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane. Reţinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane. in inţelegere frauduloasă cu o persoană cu se contrare in aceeaşi cauză. fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul. . in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale. . (1) a avut ca urmare o vătămare corporală. vatămă interesele clientului sau ale anei reprezentate se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. oricare ar fi ea. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. de către un organ de cercetare penală.(1) Fapta funcţionarului public care indeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei ane care acţionează la instigarea sau cu consimţămantul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane ice suferinţe fizice ori psihice: scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii. (2).Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise in condiţiile alin. Nicio imprejurare excepţională. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării repturi. in scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis. de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a in judecată o persoană.(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care. ştiind că este nevinovată. măsuri de siguranţă sau educative in alt mod decat cel zut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa ţie publică. Tortura 282. Cercetarea abuzivă 280. nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. privative de libertate. . De asemenea. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează producerea. pentru a o determina să dea ori să nu dea aţii. Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării repturi. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (1)-(3) se aplică in mod corespunzător şi faptelor comise impotriva unui avocat in legătură cu exercitarea iei. Dispoziţiile alin. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează inţelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane şi un terţ sat de soluţia ce se va pronunţa in cauză. . . se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Represiunea nedreaptă 283. Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de reţinere. falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de are penală. e un motiv bazat pe orice formă de discriminare. să dea declaraţii mincinoase ori să işi retragă declaraţiile.

aflat in exteriorul locului de deţinere. b) şi lit. Inlesnirea evadării 286.(1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. Dacă faptele prevăzute in alin. 108 lit. TITLUL V Infracţiuni de corupţie şi de serviciu CAPITOLUL I Infracţiuni de corupţie . prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare. d)-g). de către o persoană care avea indatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat. Cand evadarea este săvarşită prin folosire de violenţe sau arme. . dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in de libertate. fuzul de a sprijini organul de executare in punerea in aplicare a hotărarii. 141 se pedepseşte cu amendă. (1) şi alin. a locului de muncă. c). nlesnirea evadării. de către persoana fizică faţă de care s-au dispus aceste sancţiuni. eexecutarea hotărarii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea in muncă a unui salariat. nei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu psa inchisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă se sancţionează cu inchisoarea de la 2 la şi interzicerea exercitării unor drepturi. . substanţe narcotice sau paralizante. respectarea hotărarilor judecătoreşti privind stabilirea. ărăsirea. de către cel ii este opozabilă hotărarea. prin care este obligat să indeplinească un t act. două sau mai multor persoane in aceeaşi imprejurare. se seşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani. fără autorizare.Evadarea 285. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. in tot sau in parte. Se consideră evadare: eprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere.(1) Nerespectarea unei hotărari judecătoreşti săvarşită prin: mpotrivirea la executare. (1) şi alin. (1)-(3) se pedepseşte.(1) Inlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. plata. un imobil deţinut in baza unei hotărari judecătoreşti. (2) sunt săvarşite de o persoană care avea indatorirea de a-l păzi pe cel reţinut eţinut. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. . Pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării. arme. . (2) se pedepseşte.(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a ii de siguranţă prevăzute in art. săvarşită din culpă. de către persoanele care au această obligaţie m legii. Nerespectarea hotărarilor judecătoreşti 287. a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre revăzute in art. acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării unor drepturi. n cazul faptelor prevăzute in lit. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Neexecutarea. mpiedicarea unei persoane de a folosi. de către persoana condamnată. fuzul organului de executare de a pune in aplicare o hotărare judecătorească. nlesnirea evadării: ăvarşită prin folosire de violenţe. eexecutarea hotărarii judecătoreşti privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate atorului de către partea interesată. Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului educativ centrului de detenţie ori prin neprezentarea după expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. actualizarea şi recalcularea pensiilor. Neexecutarea sancţiunilor penale 288. de către mandatar sau administrator.

valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se dispune carea prin echivalent. se ne confiscarea prin echivalent. 175 alin. (2). săvarşită de una dintre persoanele prevăzute in art. Banii.(1) Fapta funcţionarului public care. direct sau indirect. să urgenteze ori să intarzie indeplinirea unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau să indeplinească un ntrar acestor indatoriri. direct sau indirect. Banii.Dispoziţiile art. valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării. pentru a-l determina pe acesta să indeplinească. intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legătură ctuarea unui act contrar acestor indatoriri.(1) Promisiunea. Banii. hemate să pronunţe o hotărare cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord. Fapta prevăzută in alin. Fapta prevăzută in alin. . in condiţiile arătate in art. (3). iar cand acestea nu se mai găsesc. valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării. (1) nu constituie infracţiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de către cel luat mita. . să nu indeplinească. constituie infracţiune numai este comisă in legătură cu neindeplinirea. Banii. direct sau indirect. dacă acestea au fost date in cazul prevăzut in 2) sau date după denunţul prevăzut in alin. pentru sine sau pentru altul. dacă. pe baza unui acord de arbitraj.Luarea de mită 289. iar dacă acestea nu se mai găsesc. se dispune carea prin echivalent. iar cand acestea nu se mai găsesc. valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării. să urgenteze ori să intarzie nirea unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau să indeplinească un act contrar acestor indatoriri. unei persoane care are influenţă să să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public. să nu nească. se pedepseşte hisoarea de la 2 la 7 ani.(1) Promisiunea. Darea de mită 290. 290 se aplică in mod corespunzător şi persoanelor care. oferirea sau darea de bani sau alte foloase. . 289. Banii. Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai inainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la ta. oferirea sau darea de bani ori alte foloase. . iar cand acestea nu se mai găsesc. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani. (1).(1) Pretinderea. ent dacă procedura arbitrală se desfăşoară in baza legii romane ori in baza unei alte legi. valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat. pretinde ori primeşte bani sau loase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. pentru sine sau altul. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai inainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la ta. prin tratatele internaţionale la . valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de cita profesia sau activitatea in executarea căreia a săvarşit fapta. in legătură cu indeplinirea. . săvarşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar şi care promite că il va determina pe acesta să indeplinească. Traficul de influenţă 291. neindeplinirea ori erea indeplinirii unui act ce intră in indatoririle sale de serviciu sau in legătură cu indeplinirea unui act contrar acestor riri.Prevederile prezentului capitol se aplică in privinţa următoarelor persoane. 289 şi art. Fapte săvarşite de către funcţionari străini sau in legătură cu aceştia 294. dacă au fost date după denunţul prevăzut in alin. . Cumpărarea de influenţă 292. Fapte săvarşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau in legătură cu aceştia 293. primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase. se ne confiscarea prin echivalent. Banii.

naţionalitate.(1) Fapta funcţionarului public care. varstă. . boală cronică tagioasă sau infecţie HIV/SIDA. in scopul de a indeplini.(1) Insuşirea. orientare sexuală. ncţionarilor unui stat străin. . apartenenţă politică.(1) Fapta funcţionarului public care. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau atea in executarea căreia a săvarşit fapta. ersoanelor care exercită funcţii juridice in cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţă este acceptată de nia. religie. sex. ce decurge din funcţia deţinută. pretinde ori obţine favoruri de sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea in tarea căreia a săvarşit fapta. valori te bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea tării dreptului de a ocupa o funcţie publică. avere. limbă. Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o e de autoritate ori de superioritate asupra victimei. dizabilitate. de bani. Neglijenţa in serviciu 298.Incălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei indatoriri de serviciu. in exercitarea atribuţiilor de serviciu. ingrădeşte tarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă. CAPITOLUL II Infracţiuni de serviciu Delapidarea 295. embrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care Romania este parte. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege acea infracţiune. Ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe săvarşite in condiţiile alin. nu se dispune altfel: ncţionarilor sau persoanelor care işi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care tă atribuţii similare in cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care Romania este parte. . in interesul său ori pentru altul. e etnică. precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. . embrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.Romania este parte. Purtarea abuzivă 296. Abuzul in serviciu 297. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care. a nu indeplini.(1) Intrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat in exercitarea atribuţiilor de serviciu se seşte cu inchisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. ncţionarilor sau persoanelor care işi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care tă atribuţii similare. Folosirea abuzivă a funcţiei in scop sexual 299. in cadrul Comunităţilor Europene. ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. nu indeplineşte un act sau il indeplineşte d defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a o funcţie publică. . dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale ersoane fizice sau ale unei persoane juridice. prin neindeplinirea acesteia sau prin nirea ei defectuoasă. a urgenta ori a intarzia indeplinirea unui vitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Uzurparea funcţiei . in exercitarea atribuţiilor de serviciu. Tentativa se pedepseşte. folosirea sau traficarea de către un funcţionar public.

fără drept. a conţinutului unei rbiri sau comunicări interceptate. sustragerea. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane. Violarea secretului corespondenţei 302. a ului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protecţie a martorilor. dacă au fost săvarşite din culpă. indeplineşte un act ce nu intră in atribuţiile sale. urmare a faptei prevăzute in alin. care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje e mai mari decat prejudiciul produs persoanei vătămate. 176. nu se pedepseşte dacă predă de indată documentul la organul sau instituţia emitentă.(1) Neglijenţa care are drept urmare distrugerea. pentru o rudă ori pentru n pană la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncă in ultimii 5 ani n partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură. chiar in cazul in care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau din plare. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu dă. către o altă persoană sau către public. dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute in art. fără drept. a indeplinit un act ori a participat la luarea ecizii prin care s-a obţinut. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in art. precum lgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe.(1) Fapta funcţionarului public care. că s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii. chiar atunci cand aceasta a fost trimisă deschisă ori a eschisă din greşeală. 303 alin. fără drept. Dacă faptele prevăzute in alin. Nu constituie infracţiune fapta săvarşită: acă făptuitorul surprinde săvarşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvarşirii unei infracţiuni. Deţinerea. difuzarea.(1) Divulgarea.(1) Deschiderea. direct sau indirect.300. . 176. aprobării sau adoptării actelor normative. precum şi neglijenţa care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informaţii se pedepsesc cu oare de la 3 luni la un an sau cu amendă. pentru soţul său. . care poate afecta activitatea uneia dintre anele juridice prevăzute in art. pentru sine. dacă prin ta s-a produs una dintre urmările prevăzute in art. Dacă. a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii. 176. (1) nu se aplică in cazul emiterii. se pedepseşte cu oarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1) şi alin. prezentarea sau transmiterea. Divulgarea. a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de nicaţii se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. nterceptarea. (2). a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii. . s-a săvarşit o infracţiune impotriva investigatorului sub acoperire. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Divulgarea informaţiilor secrete de stat 303. (1) şi alin. in timpul serviciului. acă surprinde fapte de interes public.(1) Divulgarea. in exercitarea atribuţiilor de serviciu. fără drept. pierderea sau sustragerea unui document ce conţine aţii secrete de stat. . distrugerea sau reţinerea.Fapta funcţionarului public care. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. . Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat. Divulgarea. . alterarea. 297. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 304. fără drept. de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de u. in afara indatoririlor de serviciu. Dispoziţiile alin. dacă poate activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute in art. fără drept. Neglijenţa in păstrarea informaţiilor 305. se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. a unui document ce conţine informaţii secrete de stat. de către cel care ia tinţă de acestea. Conflictul de interese 301. (2) au fost săvarşite de un funcţionar public care are obligaţia legală de a cta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces. a unor informaţii secrete de stat. Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice 304. un folos patrimonial. a unei corespondenţe adresate altuia. . pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani. fără drept. de către cel e cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (1) şi art. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea unor drepturi.

(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea tării unor drepturi. art. art. inexacte ori incomplete. . .Obţinerea ilegală de fonduri 306. 298. a destinaţiei fondurilor nite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. . 295. inainte de ea oficială in circulaţie a acesteia. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea. . Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată 311. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani rzicerea exercitării unor drepturi. Dacă fapta prevăzută in alin. fără respectarea prevederilor legale. pentru primirea aprobărilor sau iilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice. Tentativa se pedepseşte. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane 308.(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false. mărci poştale.Dacă faptele prevăzute in art. 303. . Tentativa se pedepseşte. n acest caz.(1) Falsificarea de titluri de credit. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. cu sau fără o remuneraţie. Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 309. 297-301 privitoare la funcţionarii publici se aplică in mod corespunzător şi or săvarşite de către sau in legătură cu persoanele care exercită. 297. art. 175 alin. . dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a or fonduri. Deturnarea de fonduri 307. art. 306 sau art. 307 au produs cinţe deosebit de grave.(1) Dispoziţiile art. 304. Tentativa se pedepseşte. Punerea in circulaţie de valori falsificate .(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii e. (1) priveşte un instrument de plată electronică. . TITLUL VI Infracţiuni de fals CAPITOLUL I Falsificarea de monede.(1) Falsificarea de timbre de orice fel. cărţi poştale sau cupoane răspuns aţional se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Tentativa se pedepseşte. 300. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. o nare de orice natură in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute in art. timbre sau de alte valori Falsificarea de monede 310. plicuri poştale. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. art. Tentativa se pedepseşte. art. Falsificarea de timbre sau efecte poştale 312. 289-292 şi ale art. fără respectarea prevederilor legale. titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori asemănătoare se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede. (2) sau in cadrul oricărei ane juridice. permanent sau temporar. emise de către autorităţile competente. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare are au fost produse. Tentativa se pedepseşte. primirea. ale cărei limite speciale se reduc la jumătate. 312 se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 Fabricarea. predă instrumentele sau materialele deţinute ăţilor judiciare ori incunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor. săvarşită de către autor sau un participant la iunea de falsificare. inclusiv hardware sau software. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea sificare prin care au fost produse. 310-312. Repunerea in circulaţie a uneia dintre valorile prevăzute in art. . in vederea punerii lor in circulaţie. Punerea in circulaţie a valorilor falsificate prevăzute in art. timbre. precum şi ea.(1) Punerea in circulaţie a valorilor falsificate prevăzute in art. (1) sau alin. Deţinerea de instrumente in vederea falsificării de valori 314. (1). Falsificarea de instrumente de autentificare străine 319. cu scopul de a servi la area instrumentelor de plată electronică. deţinerea sau transmiterea de echipamente. . 310-312. a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele zute in art. că este falsificată. (1) se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2). Nu se pedepseşte persoana care. după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute in alin. . inainte de perirea acestora şi inainte de a se fi trecut la săvarşirea faptei de falsificare. . Tentativa se pedepseşte. .(1) Falsificarea unui sigiliu. art. . in vederea punerii ei in circulaţie. Falsificarea unui sigiliu. 176 sau persoanele fizice menţionate in art. CAPITOLUL II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare Falsificarea de instrumente oficiale 317. ulterior in posesia acesteia. . se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost se.(1) Fabricarea.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi in cazul cand infracţiunea priveşte monede. (1) şi art. 310. . (2) se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau endă. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.313. primirea. Folosirea instrumentelor false 318. precum şi primirea. 175 alin. Falsificarea de valori străine 316. de către o persoană care a constatat. 311 alin. deţinerea sau miterea acestora. a unei ştampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decat cele zute in alin.(1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea in circulaţie a monedei confecţionate in condiţiile alin. 317 se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu dă. Emiterea frauduloasă de monedă 315. cu area condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi atunci cand fapta priveşte instrumente de autentificare sau de re folosite de autorităţile unui stat străin.Folosirea instrumentelor false prevăzute in art. 310-312. deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la area valorilor sau titlurilor prevăzute in art. deţinerea sau transmiterea acesteia. titluri de e ori instrumente de plată emise in străinătate.

făcută unei persoane dintre cele prevăzute in art. realizată. 321. cand inscrisul este oficial. alterare ori prin determinarea atestării unor imprejurări espunzătoare adevărului sau omisiunea inregistrării unor date sau imprejurări. Falsul informatic 325. Falsul in declaraţii 326. Tentativa se pedepseşte. Falsificarea unei inregistrări tehnice 324.CAPITOLUL III Falsuri in inscrisuri Falsul material in inscrisuri oficiale 320. in vederea producerii unei consecinţe e. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se inţelege atestarea unei valori. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. Falsul privind identitatea . prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care este ată a proba un anumit fapt. . măsuri ori a desfăşurării veniment. declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe. Uzul de fals 323. pentru sine sau pentru altul. date informatice ori de a restricţiona. de să producă consecinţe juridice. de către un funcţionar public aflat in exercitarea iilor de serviciu. in tot sau in parte.(1) Falsificarea unei inregistrări tehnice prin contrafacere. fără drept. modifica sau şterge. Falsul in inscrisuri sub semnătură privată 322. . se pedepseşte cu inchisoare de ni la 2 ani sau cu amendă. (1). rezultand date necorespunzătoare adevărului. se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Falsul prevăzut in alin. in mod automat. cunoscand că este fals. şi cu inchisoare 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Fapta de a introduce. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei inregistrări tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinţe e. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Falsificarea unui inscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute in art.Declararea necorespunzătoare a adevărului. 175 sau unei unităţi e aceasta işi desfăşoară activitatea in vederea producerii unei consecinţe juridice.Folosirea unui inscris oficial ori sub semnătură privată. săvarşit de un funcţionar public in exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Tentativa se pedepseşte. in sensul prezentului articol. fără drept.(1) Falsificarea unui inscris oficial. in vederea producerii unei cinţe juridice. Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele. . ăptuitorul foloseşte inscrisul falsificat ori il incredinţează altei persoane spre folosire. prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod. . prin atestarea unor fapte sau imprejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a unele date sau imprejurări. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. in vederea producerii de consecinţe juridice. Tentativa se pedepseşte. greutăţi. cand inscrisul este sub semnătură privată. . se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Prin inregistrare tehnică. tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice. in vederea producerii unei cinţe juridice. atunci potrivit legii ori imprejurărilor. dacă a fost urmată de folosirea de către or a inregistrării ori de incredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire. Falsul intelectual 321. in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinţe e.(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia. . accesul la e date. 320 sau art.

intervenţie sau manevră pe calea ferată. intervenţie sau manevră. TITLUL VII Infracţiuni contra siguranţei publice CAPITOLUL I Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă 329. . dacă prin aceasta se pune in l siguranţa mijloacelor de transport. a materialului rulant. făcută unei persoane cele prevăzute in art. Cand faptele prevăzute in alin. 175 sau transmisă unei unităţi in care aceasta işi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a ct ce serveşte la identificare. (1) şi alin.(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă. . (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată. legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Distrugerea sau semnalizarea falsă 332. vră sau intervenţie pe calea ferată. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe 331. Cand prezentarea s-a făcut prin intrebuinţarea identităţii reale a unei persoane. .327. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. din culpă. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa mijloacelor de transport. . pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii are ori aşezarea de obstacole pe linia ferată.(1) Părăsirea postului.(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează ructura feroviară ori ai operatorilor de transport. Infracţiuni de fals comise in legătură cu autoritatea unui stat străin 328. Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. pedeapsa este inchisoarea de 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasă din culpă 330. intervenţie sau manevră. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ncredinţarea unui act ce serveşte la identificare. pentru sine ori pentru altul. intervenţie sau manevră pe calea ferată. in orice mod şi sub orice formă.Dispoziţiile cuprinse in prezentul capitol se aplică şi atunci cand fapta priveşte acte emise de o autoritate etentă a unui stat străin sau de o organizaţie internaţională instituită printr-un tratat la care Romania este parte sau aţii ori o identitate asumate in faţa acesteia. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. pentru a induce sau ţine in eroare un funcţionar public. care are o imbibaţie alcoolică de peste /l alcool pur in sange ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive. legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat. . Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează indeplinirea indatoririlor de serviciu de către un angajat avand atribuţii privind nţa circulaţiei mijloacelor de transport. . se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. de către angajaţii care nează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport. intervenţie sau manevră pe calea ferată. de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei celor de transport. a ţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa ţiei mijloacelor de transport. dacă prin aceasta se pune in pericol siguranţa circulaţiei or mijloace.(1) Distrugerea. se seşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. degradarea ori aducerea in stare de neintrebuinţare a liniei de cale ferată. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează săvarşirea de acte de semnalizare falsă sau săvarşirea oricăror acte care pot . intervenţie sau manevră pe calea ferată. Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată. in vederea producerii unei consecinţe juridice.(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane.

80 g/l pur in sange se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) se pedepseşte. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana. dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată. la momentul prelevării mostrelor biologice. . . Punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de iculare sau inregistrare se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Dacă faptele prevăzute in alin. . intreţinere sau intervenţie pe ferată. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. (1) şi alin.e in eroare personalul care asigură circulaţia mijloacelor de transport. sau a examinatorului autorităţii competente. .(1) Punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neinmatriculat einregistrat. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. . manevră sau intervenţie pe calea ferată in timpul tării serviciului.Accidentul de cale ferată constă in distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. materialului rulant stalaţiilor de cale ferată in cursul circulaţiei sau manevrei mijloacelor de transport. are o imbibaţie alcoolică de peste 0. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 337.(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă s de conducere se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (2) efectuează transport public de persoane. manevră. Cand faptele prevăzute in alin. aflat in procesul de instruire.Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului nducere ori a instructorului auto. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de cere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost ndată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani u amendă. (1)-(3) sunt săvarşite din culpă. . (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive. de a se supune prelevării de mostre ce necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani. psa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive. (1) sau alin. potrivit legii. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care incredinţează un vehicul pentru care legea prevede tivitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se una dintre situaţiile prevăzute in alin. care nu are drept de circulaţie in nia. pedeapsa este inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de iculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată. aflat in timpul şurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 335. Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu număr fals de inmatriculare sau inregistrare se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. care conduce un l pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere. Dacă persoana aflată in una dintre situaţiile prevăzute in alin.(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului nducere de către o persoană care. Accidentul de cale ferată 333. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe 336. (1) şi alin. CAPITOLUL II Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice Punerea in circulaţie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat 334. (1) şi alin. ort de substanţe sau produse periculoase ori se află in procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea sului de conducere sau in timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa ţiei. fără autorizaţie eliberată de ăţile competente. aflat in timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Dacă faptele prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. .(1) Părăsirea locului accidentului. urmare a faptei prevăzute in alin. panouri sau reclame publicitare in zona drumului.Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia 338. dacă se inapoiază imediat l accidentului. at intr-un accident de circulaţie. s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea tăţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane. consemnate intr-un registru special. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor 340. Efectuarea de lucrări neautorizate in zona drumului public 341. transportă el insuşi persoanele rănite la cea mai apropiată e sanitară in măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi ul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus. . pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. in vederea intocmirii documentelor de atare. in lipsa altor mijloace de transport. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de Impiedicarea sau ingreunarea circulaţiei pe drumurile publice 339. (1) şi alin. Dacă. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.(1) Efectuarea unor lucrări de construire. tramvaielor sau mopedelor avand urme de accident.(1) Indeplinirea defectuoasă sau neindeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a ehiculelor. ori de către examinatorul ăţii competente. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. fără incuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. fără a fi indeplinite condiţiile zute de lege. . fără autorizaţie de construcţie eliberată in ile legii ori cu incălcarea condiţiilor stabilite in autorizaţie. epararea autovehiculelor. modificare. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care ingreunează sau impiedică circulaţia pe drumul dacă se pune in pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la ăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanţe loase se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Participarea in calitate de conducător de vehicul la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu oare de la 3 luni la un an sau cu amendă. iar după terminarea misiunii se tă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului cand: urma accidentului s-au produs doar pagube materiale. onducătorul vehiculului. (1). de natură să inducă in eroare participanţii la trafic ori să ingreuneze circulaţia pe drumul public se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. fără autorizaţie de construcţie eliberată in condiţiile legii ori cu incălcarea ilor stabilite in autorizaţie. Amplasarea unor construcţii. . iar dacă s-a s moartea uneia sau mai multor persoane. modernizare sau reabilitare a drumului public ori de ajare a accesului rutier la drumul public. remorcilor. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. Cu pedeapsa prevăzută in alin. remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către anele care au asemenea atribuţii. aflat in procesul de instruire. Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la u calea ferată se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus in pericol siguranţa circulaţiei pe rile publice. (3) se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau . pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ntului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor ane. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o . onducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de indată poliţia. (2) au fost săvarşite din culpă. ctima părăseşte locul faptei.

(2). . Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani şi cerea exercitării unor drepturi. care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lor pe drumurile publice. deţinerea. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie.(1) Uzul de armă letală sau interzisă. pedeapsa nchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (1) şi alin. a muniţiilor. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. experimentarea. Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale 344. (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri. Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute in alin. . (1) şi alin.(1) Deţinerea. .(1) Producerea. 345 alin. transportul sau area materialelor nucleare ori a altor materii radioactive. . pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor ri. Sancţionarea tentativei 347. (1) şi alin. fără drept.Ştergerea sau modificarea. confecţionarea. (3).tantul unei lucrări pe partea carosabilă. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani. muniţiilor. materialelor nucleare şi al materiilor explozive Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor 342. art. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive 345. modificarea. Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu inchisoare de la a un an sau cu amendă. fără drept. cedarea. mecanisme ori dispozitive ale ora. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 346 . psa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. deţinerea. precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora. nismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale. (2) se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi cerea exercitării unor drepturi. n cazul in care faptele prevăzute in alin. instituţiilor publice sau al altor ane juridice de interes public ori in spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral. portul. se pedepsesc cu oarea de la unu la 5 ani. (1) şi alin. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea ivă este insoţită de materiale de iniţiere. prelucrarea. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii. fără drept. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. dispersarea. Dacă faptele prevăzute in alin.(1) Primirea. au produs vătămarea corporală a sau mai multor persoane. precum şi in art. Cand faptele prevăzute in alin. Dacă faptele prevăzute in alin. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. 342 alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. fără drept. (1) şi alin. Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării. Nerespectarea regimului materiilor explozive 346. (1) şi alin. transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte iuni privind circulaţia acestora. . depsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. . a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 u cu amendă. n cazul in care faptele prevăzute in alin. folosirea.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. instrăinarea. in sediul autorităţilor publice. fără drept. (1) şi alin. Portul armelor prevăzute in alin. (1) şi alin. fără drept. (2). expunerea. Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Uzul de armă fără drept 343. precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale. CAPITOLUL III Nerespectarea regimului armelor. fără drept.

a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora in ondiţii decat cele legale. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Transmiterea unei boli venerice. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. . Dacă fapta prevăzută in alin. pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 .Darea de bani cu dobandă. . pedeapsa este inchisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda. prin orice mijloace. CAPITOLUL IV Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi 348.Exercitarea. (2) s-a produs moartea victimei.1) şi alin. de către o persoană neautorizată. nstanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical. Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in muncă 350. CAPITOLUL V Infracţiuni contra sănătăţii publice Zădărnicirea combaterii bolilor 352. (1) săvarşită din culpă se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.SIDA de către o altă persoană decat cea zută in alin. dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnăvire ională. maşinilor şi utilajelor. (1) şi alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. prin raport sexual sau alte acte sexuale. Transmiterea.de către o persoană care ştie eră de această boală se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. . Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate in muncă 349. anterior eliminării deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. (1) este săvarşită din culpă. a sindromului imunodeficitar dobandit . Contaminarea venerică 353.(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea ncă. (1) se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani. . (1) şi alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. dacă legea specială prevede că săvarşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii e. de către o persoană care ştie că de o astfel de boală. Faptele prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoarea de la a 5 ani. (2) se pedepseşte. ca indeletnicire. . . Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit 354. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea in funcţiune a instalaţiilor. Dacă prin faptele prevăzute in alin. . a sindromului imunodeficitar dobandit . se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Camăta 351. prin orice mijloace.(1) Transmiterea. (2) săvarşite din culpă se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu dă.(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase.(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate in muncă de către persoana care avea rirea de a lua aceste măsuri.SIDA . dacă a avut ca e răspandirea unei asemenea boli. fără drept. dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de năvire profesională. Fapta prevăzută in alin.

(2) a fost săvarşită din culpă.Cand fapta prevăzută in alin. Comercializarea de produse alterate 358. CAPITOLUL VI Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice Accesul ilegal la un sistem informatic 360. alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită. băuturi sau alte produse cunoscand că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate ită. provenite din tăieri de le sustrase controlului veterinar. Tentativa se pedepseşte. Fapta prevăzută in alin. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. (1) a fost săvarşită cu privire la un sistem informatic la care. iar dacă a t moartea victimei.(1) Accesul.(1) Producerea. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice . dacă a avut ca urmare răspandirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. la un sistem informatic se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă. se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. rea in scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor fără drept. dacă sunt ătoare sănătăţii ori şi-au pierdut in tot sau in parte eficienţa terapeutică. . . itive sau programe specializate. dacă sunt vătămătoare sănătăţii. dacă sunt vătămătoare sănătăţii. pedeapsa nchisoarea de la 2 la 7 ani. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori. oferirea sau expunerea spre vanzare de alimente.(1) Prepararea. Dacă fapta este săvarşită din culpă. băuturi ori alte produse falsificate sau uite. oferirea sau expunerea spre vanzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare ăţii se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Tentativa la infracţiunile prevăzute in alin. lelor sau plantelor. (1). Infectarea apei 356. săvarşită in scopul obţinerii de date informatice. Tentativa se pedepseşte. (2) se pedepseşte.(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau ori a dăunătorilor. fără drept. Răspandirea bolilor la animale sau plante 355. se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la Dacă fapta prevăzută in alin. Vanzarea de medicamente cunoscand că sunt contrafăcute. . (1) şi alin.(1) Vanzarea de alimente. se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani rzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea in consum de carne sau produse din carne. . deţinerea. dacă apa devine dăunătoare sănătăţii oamenilor. dacă sunt vătămătoare sănătăţii. . precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice. Traficul de produse sau substanţe toxice 359. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea tării unor drepturi. Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse 357. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea tării unor drepturi. Prepararea. prin intermediul unor proceduri. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Perturbarea funcţionării sistemelor informatice 363. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi interceptarea. prin introducerea. . a unui astfel p se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Sancţionarea tentativei 366.361. funcţionarea unui sistem informatic. a unui cod de acces sau a altor date atice dintre cele prevăzute in alin. a unui program informatic. dacă denunţă autorităţilor grupul ional organizat. . (2). Deţinerea. şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date. inainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi inceput săvarşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră pul grupului. carea. ce conţine date informatice care nu sunt publice.Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. produce.(1) Interceptarea.Fapta de a perturba grav. arole. a unei parole.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul capitol se pedepseşte. Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute in alin. . a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un informatic. (1). depseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (1) şi alin. . limitele speciale . in săvarşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 360-364. Alterarea integrităţii datelor informatice 362. in scopul săvarşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. (1) şi alin. aderarea sau sprijinirea. fără drept. fără drept. in cursul urmăririi penale. fără drept. provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează in cadrul unui sistem informatic se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. fără drept. 64.(1) Fapta persoanei care. aflarea rului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat. se seşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. transmiterea. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice 365. se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. . . (1)-(3) inlesneşte. (2) au fost urmate de săvarşirea unei infracţiuni. . se aplică regulile privind rsul de infracţiuni. sub orice formă. 360-364. fără drept. ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice. coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic.(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat. a unui dispozitiv. Dacă faptele prevăzute in alin.Fapta de a modifica. a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui informatic. TITLUL VIII Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială CAPITOLUL I Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice Constituirea unui grup infracţional organizat 367. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor ri. distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă: spozitive sau programe informatice concepute sau adaptate in scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. importă. Dacă persoana care a săvarşit una dintre faptele prevăzute in alin. Cand infracţiunea care intră in scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe au cu inchisoarea mai mare de 10 ani. fără drept. Transferul neautorizat de date informatice 364.

inţepare sau lovire. me neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice. instituţiilor publice sau r persoane juridice de interes public ori in spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu inchisoare unu la 3 ani sau cu amendă.Impiedicarea. . in locuri special amenajate şi zate pentru distracţie ori agrement sau in mijloace de transport in comun: uţitul. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase 372. fără drept. fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvarşirea s-a instigat. achiziţionarea. promovarea. la adunări publice. de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu inchisoarea de an la 5 ani. Dacă faptele prevăzute in alin. Folosirea. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. al obiectelor sau substanţelor prevăzute in alin. Prin grup infracţional organizat se inţelege grupul structurat. (1) au fost săvarşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor atice. . .(1) Fapta de a purta fără drept. la ură sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseşte hisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Accesarea. in locuri de distracţie ori agrement sau in mijloace de ort in comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute in alin. uirea. in scris sau prin orice alte mijloace. expunerea. constituit pentru o tă perioadă de timp şi pentru a acţiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni. pedeapsa este cea prevăzută de lege acea infracţiune. format din trei sau mai multe persoane. (1) in sediul autorităţilor publice. . Impiedicarea desfăşurării unei adunări publice 373. deţinerea in vederea expunerii sau distribuirii. a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se seşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. manifestări cultural-sportive. (1) este comisă de un funcţionar public. prin violenţe comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau ri grave aduse demnităţii persoanelor.Incercarea de a determina o persoană. la adunări publice.Incitarea publicului. stocarea. să săvarşească infracţiuni se seşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. ubstanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. in public. (1) se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu dă. să comită o infracţiune pentru care legea de pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 5 u cu amendă. fără drept. prin orice mijloace. boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere. fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru iunea la săvarşirea căreia s-a instigat. Portul. prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de .(1) Producerea.depsei se reduc la jumătate. Tulburarea ordinii şi liniştii publice 371. pumnalul. pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani şi cerea exercitării unor drepturi. . Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat. prin orice mijloace. manifestări culturalsportive.(1) Fapta de a indemna publicul. Incitarea la ură sau discriminare 369. Incercarea de a determina săvarşirea unei infracţiuni 370. in orice mod. verbal. Instigarea publică 368. . fără drept. de materiale pornografice cu minori. Pornografia infantilă 374. precum şi punerea la dispoziţie. Dacă fapta prevăzută in alin. prin constrangere sau corupere.Fapta persoanei care. . tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani u amendă.

Persoana necăsătorită care incheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu inchisoare de la la un an sau cu amendă. Prin materiale pornografice cu minori se inţelege orice material care prezintă un minor avand un comportament sexual t sau care.Raportul sexual consimţit. a pensiei de intreţinere stabilite pe cale judecătorească. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. caz. Dacă pană la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către . . . Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate.(1) Incheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani u amendă. expunandu-l la suferinţe fizice sau morale. potrivit legii.nicaţii electronice. chiar dacă nu sunt indeplinite ile prevăzute de lege pentru aceasta. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea. alungarea sau lăsarea fără ajutor. il retrage mpiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile invăţămantului general obligatoriu se pedepseşte cu inchisoare de la 3 un an sau cu amendă. Abandonul de familie 378. CAPITOLUL II Infracţiuni contra familiei Bigamia 376. inculpatul işi indeplineşte obligaţiile. un minor avand un astfel de comportament. Dacă. eindeplinirea. in mod credibil. de către cel condamnat a prestaţiilor periodice e prin hotărare judecătorească. pe oricare dintre părinţi să aibă legături personale cu minorul. instanţa dispune. Incestul 377. cu rea-credinţă. in condiţiile e de părţi sau de către organul competent. in mod nejustificat. timp de 3 luni. ori săvarşeşte acte de exhibiţionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Fapta nu se pedepseşte dacă inainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de minor. Fapta nu se pedepseşte dacă. . 374.Fapta persoanei care. a dintre următoarele fapte: ărăsirea. ecat cea la care se referă art. Impiedicarea accesului la invăţămantul general obligatoriu 380. amanarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală. un minor şi care. săvarşit intre rude in linie directă sau intre fraţi şi surori. eplata. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a incredinţat minorul prin hotărare judecătorească spre re şi educare de a impiedica. faţă de cel indreptăţit la intreţinere. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. in public. in mod repetat. inculpatul işi indeplineşte obligaţiile. fără consimţămantul celuilalt părinte sau al persoanei i-a fost incredinţat minorul potrivit legii. inainte de terminarea urmăririi penale. a obligaţiei de intreţinere prevăzute de lege. Ultrajul contra bunelor moravuri 375. deşi nu prezintă o persoană reală. . in favoarea persoanelor indreptăţite la intreţinere din partea victimei infracţiunii. Tentativa se pedepseşte. se pedepseşte cu inchisoarea un an la 5 ani. se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. pană la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare. simulează. Nerespectarea măsurilor privind incredinţarea minorului 379. .(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost incredinţat. cu rea-credinţă. pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(1) Săvarşirea de către persoana care are obligaţia legală de intreţinere. cu rea-credinţă.(1) Reţinerea de către un părinte a copilului său minor. .

prin constrangere. Nu intră in categoria bunurilor prevăzute in alin. să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să indeplinească un act s legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. organizat potrivit legii. se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani u amendă. e două sau mai multe ori. căruia ii aparţine.(1) Sustragerea.(1) Impiedicarea. TITLUL IX Infracţiuni electorale Impiedicarea exercitării drepturilor electorale 385. . Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe 384.(1) Fapta persoanei care votează: ră a avea acest drept. Coruperea alegătorilor 386.Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult. Profanarea prin orice mijloace a unui mormant. Profanarea de cadavre sau morminte 383. a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte cu oare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(1) Impiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios.instanţa dispune. . . . Obligarea unei persoane. fără drept. CAPITOLUL III Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate Impiedicarea exercitării libertăţii religioase 381. Atacul.Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru. prin orice mijloace. a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu oarea de la 6 luni la 3 ani.(1) Oferirea sau darea de bani. după caz. care este organizat şi funcţionează t legii. Acţiunea penală se pune in mişcare la plangerea prealabilă a persoanei vătămate. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane. să indeplinească un act s de cultul. de bunuri ori de alte foloase in scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu e o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea tării unor drepturi. . amanarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. inscripţionate cu insemnele unei iuni politice. (1) bunurile cu valoare simbolică. prin violenţă sau ameninţare. prin orice mijloace. Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult 382. se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. chiar nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta. Frauda la vot 387. . distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se seşte cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. . asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea tării unor drepturi. aparţinand unui cult religios care este organizat şi funcţionează t legii. . se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi inscrierea in copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu ază in această listă. accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea ice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani. . Frauda la votul electronic 388. informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului aţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. suveranitatea sau independenţa statului. . in de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea.Fapta cetăţeanului roman de a intra in legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora. Sancţionarea tentativei 393. TITLUL X Infracţiuni contra securităţii naţionale Trădarea 394.Tipărirea şi utilizarea de date de acces false. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date. politică sau a capacităţii de apărare a statului.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. ntroducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează inregistrarea ori insumarea rezultatelor te in secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseşte cu inchisoarea de 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale 391. ncredinţarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea eia de către alte persoane sau in alte condiţii decat cele prevăzute de lege se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 u cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. . Violarea confidenţialităţii votului 389. pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui n de vot fals.(1) Deschiderea urnelor. Nerespectarea regimului urnei de vot 390. .(1) Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu inchisoarea de la unu ni şi interzicerea exercitării unor drepturi. ubminare economică. . inainte de ora stabilită pentru inchiderea votării. 387-391 se pedepseşte. . servire faţă de o putere sau organizaţie străină. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare.in introducerea in urnă a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegător pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 385-391 se aplică in mod corespunzător şi in cazul faptelor săvarşite cu prilejul unui referendum. prin: ovocare de război contra ţării sau de inlesnire a ocupaţiei militare străine. pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 u amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. Fapte săvarşite in legătură cu un referendum 392.(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă. 385 şi art. . utarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile impotriva securităţii naţionale. .Dispoziţiile art.

Acţiunile ostile contra statului 399. in schimbării ordinii constituţionale ori al ingreunării sau impiedicării exercitării puterii de stat. dacă se pune in pericol tatea naţională.Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora. săvarşite de un cetăţean străin sau apatrid. depozite ori instalaţii ale forţelor armate romane sau care servesc apărării. Spionajul 400.Atentatul contra vieţii săvarşit impotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică. edă nave. provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc. precum şi area ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le şte. 395. valori sau materiale de orice fel. Trădarea prin ajutarea inamicului 396. . . in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora. . a mijloacelor de transport. dacă fapta pune col securitatea naţională.(1) Acţiunea armată intreprinsă in scopul schimbării ordinii constituţionale ori al ingreunării sau impiedicării tării puterii de stat se pedepseşte cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Atentatul care pune in pericol securitatea naţională 401.Faptele prevăzute in art. .Atentatul săvarşit contra unei colectivităţi prin otrăviri in masă. ptă sau face parte din formaţii de luptă impotriva statului roman sau a aliaţilor săi pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. săvarşite de către Preşedintele Romaniei sau de către un alt membru al iului Suprem de Apărare a Ţării. Inalta trădare 398. . săvarşite de un cetăţean roman. degradarea sau aducerea in stare de neintrebuinţare. se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea tării unor drepturi. oraşe. in timp de război: edă teritorii. Atentatul contra unei colectivităţi 402. Acţiuni impotriva ordinii constituţionale 397. ocură inamicului oameni.Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat 395. a căilor de comunicaţie. . ece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să ască puterea de luptă a forţelor armate romane sau a armatelor aliate. se pedepsesc cu inchisoarea de la 10 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . maşini.Fapta cetăţeanului roman care.Faptele prevăzute in art.Distrugerea.Faptele prevăzute in art. a mijloacelor de . . ntreprinderea de acţiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor săvarşite de mai multe persoane impreună. a instalaţiilor industriale. 394 şi art. incendii orice alt mod. se sesc cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. prin explozii. poziţii de apărare. armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului. in ingreunării sau impiedicării exercitării puterii de stat. 396. in intregime sau in parte. 394-397. Actele de diversiune 403. aparate. constituie infracţiunea de inaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu oare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . se pedepsesc cu inchisoarea 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. săvarşite de un cetăţean străin sau apatrid. aeronave.

(1) Fapta persoanei care. săvarşite impotriva unei persoane dintre cele onate in alin. Constituirea de structuri informative ilegale 409. . . Nedenunţarea săvarşită de un membru de familie nu se pedepseşte. a construcţiilor. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. nfracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale. cand caracterul fals al acestora. precum şi răspandirea de ştiri tendenţioase sau inventate. dacă prin aceasta se pune in pericol securitatea naţională.Iniţierea.municaţie. . a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri. Compromiterea unor interese de stat 406. aflată in misiune oficială in Romania. nu inştiinţează de indată autorităţile se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională 407. se pedepseşte cu detenţiune pe au inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat. de ştiri. inainte de punerea in mişcare a acţiunii penale impotriva unei persoane pentru şirea faptei nedenunţate. se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu oarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Dacă persoana care a săvarşit una dintre infracţiunile prevăzute in prezentul titlu inlesneşte. Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale 410. Cauze de reducere a pedepsei 411. luand cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute 394-397. ale cărei limite speciale se ează cu jumătate. dacă fapta pune in pericol securitatea ală. alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in cu o putere străină. . săvarşite in scopul provocării unui război de une impotriva Romaniei sau a unui conflict armat intern. art.(1) Atentatul contra vieţii săvarşit impotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de ţie in conformitate cu convenţiile internaţionale. Comunicarea de informaţii false 404. (1). . dacă prin aceasta sunt puse in pericol sau vătămate interesele de stat. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in alin. chiar după punerea in mişcare unii penale.Comunicarea sau răspandirea. se pedepseşte cu oarea de la unu la 5 ani. . date sau informaţii false ori de documente falsificate. in cursul urmăririi . Propaganda pentru război 405. organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative in scopul culegerii de aţii secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii. . . prin orice mijloace. a cadrului legal. in scopul cării unui război de agresiune.Distrugerea. 406-409. Nu se pedepseşte persoana care. 399-403 şi art.(1) Propaganda pentru război de agresiune. dacă fapta pune in pericol securitatea naţională. Deţinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat. (1). a inlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor. de către cel care le şte datorită atribuţiilor de serviciu. incunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care. se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 10 ani. sănătăţii sau libertăţii. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarşită. Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională 408. se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. dacă fapta pune in pericol tatea naţională. se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

pedeapsa pentru fapta prevăzută in alin. n timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgenţă. . (1) este oarea de la 2 la 7 ani. . pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă se sesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. 408 şi art. Faptele prevăzute in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la unu la 3 ani sau endă. (2) se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. a serviciului sau a oricărui alt loc in care acesta trebuia să se afle se seşte cu inchisoarea de la 3 luni la un an. (2) săvarşite in timp de război. . Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor. Dezertarea săvarşită in următoarele imprejurări: e doi sau mai mulţi militari impreună. Părăsirea postului sau comenzii 416. a oricărui militar se pedepseşte cu oare de la unu la 5 ani sau cu amendă. n timp de război. dezertarea oricărui militar unitate sau serviciu care a depăşit 24 de ore se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. in timp de război. Dezertarea 414.(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul titlu se pedepseşte. TITLUL XI Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate CAPITOLUL I Infracţiuni săvarşite de militari Absenţa nejustificată 413.(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 3 u cu amendă.(1) Incălcarea regulilor serviciului de pază. . vand asupra sa o armă militară. Incălcarea consemnului 415. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. care a depăşit 4 ore. (1) şi alin. ncălcarea consemnului de către santinela aflată in post la depozitele de armament. se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. care depăşeşte 3 zile. intervenţie. Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă de către orice militar se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. muniţii sau alte materiale explozive alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. precum şi luarea de măsuri in vederea erii infracţiunilor prevăzute in art. art. .(1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu. Insubordonarea 417. iar dacă au fost săvarşite in timp de .Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea ului. (1) şi alin. Sancţionarea tentativei 412.e. 395-397. Faptele prevăzute in alin. insoţire sau de securitate se pedepseşte cu inchisoare de la a 3 ani sau cu amendă. . timpul misiunilor la care participă in afara teritoriului statului roman. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.(1) Părăsirea de către militar a postului. 401-403. art. dar nu mai mult de 24 . limitele speciale ale pedepsei se la jumătate. aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. .

Capitularea 421. limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. (1) se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Dacă fapta este săvarşită in timp de război. . . (2) au fost comise in timp de război. . pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi cerea exercitării unor drepturi. iar fapta prevăzută in alin. se sesc cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat.(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare. (2) depseşte cu inchisoarea de la 3 la 12 ani. distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace are pentru purtarea războiului. . Lovirea superiorului ori a inferiorului 420. se seşte cu inchisoarea de la unu la 5 ani. .Predarea in mainile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă.Părăsirea campului de luptă sau refuzul de a acţiona. Părăsirea navei 424. Zborul neautorizat 423. (1) săvarşită de 2 sau mai mulţi militari impreună ori in faţa trupei adunate sau prin folosirea unei se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.(1) Constrangerea. Fapta prevăzută in alin.Constrangerea superiorului 418. . se pedepseşte cu oarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. ori predarea in captivitate sau şirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de a 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Abuzul de autoritate 419. fără ordinul comandantului.Fapta superiorului sau a şefului care. la area indatoririlor de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat. atunci cand inferiorul sau subordonatul se află in exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in ră cu aceste atribuţii. precum şi pectarea regulilor de zbor. iar dacă a avut ca urmare un dezastru.(1) Părăsirea unei nave militare in caz de naufragiu de către comandant. dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului in spaţiul aerian sau a aeronavei. fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă. fără prealabilă autorizare. atunci cand superiorul sau şeful se află rcitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in legătură cu aceste atribuţii. in situaţii care . Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei. inainte de a-şi fi exercitat pană la capăt ririle de serviciu. Părăsirea comenzii 425. se pedepseşte enţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. pe durata stării de asediu sau a stării de ă. precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei. săvarşite in timpul luptei. prin orice mijloace. cauzează o vătămare gravă a selor legale ale inferiorului sau subordonatului ori il obligă să incalce indatoririle de serviciu se pedepseşte cu inchisoarea unu la 3 ani.(1) Zborul cu o aeronavă aparţinand forţelor armate ale statului roman. Părăsirea campului de luptă 422. prin incălcarea atribuţiilor de serviciu. (1) şi alin. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi lovirea săvarşită de către superior sau şef impotriva inferiorului sau a donatului. . pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. lăsarea in mainile ului. n timp de război fapta prevăzută in alin. se pedepseşte cu inchisoare de la 5 ani sau cu amendă. . Cand faptele prevăzute in alin.

Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute in art. de către comandantul unei nave militare sau al unei i de nave militare. . (1) săvarşită in timp de război. pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fi fost impiedicat de misiunea specială pe care o avea: u ia măsurile necesare să atace. işi provoacă vătămări integrităţii corporale ănătăţii.(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei. . . art. Sancţionarea tentativei 429. Agresiunea impotriva santinelei 433. care a produs o ne sau punerea pe uscat a navei. (1) a fost săvarşită din culpă.Fapta persoanei care. 428 şi art. pedeapsa este oarea de la 2 la 7 ani. . se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. săvarşită de către comandantul unei militare sau al unei grupări de nave militare. 413-417 se pune in mişcare numai la sesizarea ndantului.utut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora. se pedepseşte cu inchisoarea 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. să lupte impotriva inamicului. n cazul in care părăsirea comenzii s-a săvarşit in timpul luptei. 429 se aplică in mod corespunzător şi in cazul aeronavelor militare. simulează o boală sau o infirmitate. foloseşte inscrisuri false sau orice alte mijloace. (1) se pedepseşte. . in scopul de a se sustrage serviciul militar.Coborarea pavilionului in timpul luptei. Fapta prevăzută in alin. 421-425. . precum şi de către orice altă persoană ambarcată. dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia. in timp de război sau pe durata stării de asediu. se pedepseşte cu oarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. . pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Tentativa la infracţiunile prevăzute in art. in scopul de a servi cauza inamicului. 427 şi art. se pedepseşte hisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Punerea in mişcare a acţiunii penale 431. Infracţiuni privitoare la aeronave militare 430. tă de inamic ori angajată in luptă. . n cazul in care fapta prevăzută in alin. Coliziunea 428. CAPITOLUL II Infracţiuni săvarşite de militari sau de civili Sustragerea de la serviciul militar in timp de război 432. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. u ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic. art. 428 alin.Dispoziţiile art. Neluarea măsurilor necesare in operaţiunile navale 426. . u urmăreşte navele de război sau comerciale ale inamicului se pedepseşte cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi cerea exercitării unor drepturi. insoţire sau de tate se pedepseşte cu inchisoarea de la unu la 3 ani. Dacă fapta este săvarşită prin folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane impreună. Coborarea pavilionului 427. să ajute o navă a statului roman sau a unei ţări aliate. pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă.Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care. 423-425.(1) Fapta persoanei care ameninţă sau loveşte santinela sau militarul aflat in serviciu de intervenţie.

pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani. (1) sunt săvarşite in timp de război. nu se prezintă in termen la angajator. in public. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 nterzicerea exercitării unor drepturi. in timp de pace. ncitarea la săvarşirea infracţiunii de genocid. TITLUL XII Infracţiuni de genocid. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(1) Neprezentarea la incorporare. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută in alin. upunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică. pedeapsa este detenţiunea pe viaţă. precum şi a celui care. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi neprezentarea celui incorporat sau concentrat la unitatea la care a fost zat. totală sau parţială. Dacă fapta este săvarşită in timp de război sau pe durata stării de asediu. stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de nire a indatoririlor militare. fără să fie săvarşită pe campul de luptă. ătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului. in nul prevăzut in ordinul de chemare.Folosirea. Neprezentarea la incorporare sau concentrare 435. . (2) se prelungesc cu 10 zile. . clavia sau traficul de fiinţe umane. a uneia dintre oarele fapte: ciderea unor persoane. in scopul de a o distruge in tot sau in parte.(1) Săvarşirea.(1) Sustragerea de la luarea in evidenţa militară. se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. lansat impotriva unei populaţii civile. in special de femei sau copii. (1) şi alin. Infracţiuni contra umanităţii 439. in cadrul unui atac generalizat sau sistematic. (1) care. in intregime sau in parte. in legătură cu operaţiunile militare. fără drept. ansferul forţat de copii aparţinand unui grup in alt grup. mpunerea de măsuri vizand impiedicarea naşterilor in cadrul grupului. in cazul in care cel chemat se află in ătate. nţelegerea in vederea săvarşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu inchisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea tării unor drepturi. a acesteia. executand potrivit legii serviciul alternativ. comisă in mod direct. upunerea unei populaţii sau părţi a acesteia. un grup naţional. rasial sau religios. la condiţii de viaţă menite să mine distrugerea fizică. totală sau parţială. etnic.Sustragerea de la luarea in evidenţa militară 434. este ea unor operaţii de război. Termenele de prezentare prevăzute in alin. se pedepseşte cu amendă. a acestuia. Dacă faptele prevăzute in alin. . contra umanităţii şi de război CAPITOLUL I Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii Genocidul 438. a uneia următoarele fapte: ciderea de membri ai grupului. selecţia. . . in timp de război sau pe durata stării de asediu. concentrare sau mobilizare in timp de război sau pe durata stării de asediu. in scopul de a distruge. Folosirea emblemei Crucea Roşie in timpul operaţiunilor militare 437. a mei ori denumirii de "Crucea Roşie" sau a celor asimilate acesteia se pedepseşte cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. . .(1) Jefuirea pe campul de luptă a morţilor sau răniţilor se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi cerea exercitării unor drepturi. Jefuirea celor căzuţi pe campul de luptă 436.(1) Săvarşirea.

rturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul in orice alt mod. prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de angere. sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei rămase ă in mod forţat. sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei femei rămase ă in mod forţat. se seşte cu inchisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. a) să ască in forţele armate ale inamicului.(1) Săvarşirea. in mod voluntar. a unor persoane aflate in mod pe un anumit teritoriu. cu excepţia prelevării de sange sau piele ate in scop terapeutic. a uneia dintre următoarele fapte: ciderea. onstrangerea resortisanţilor puterii inamice să ia parte la operaţiunile de război indreptate impotriva ţării lor. de indată ce aceste informaţii au fost solicitate. cu intenţia de a menţine acest regim. cauzandu-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice ori suferinţe fizice sihice grave. ansferarea. in teritoriul ocupat. după ce acesta s-a predat fără condiţii sau care a fost scos din luptă in orice mod. in mod direct sau indirect. . sprijinul sau mentul acestora. religios. arestare sau deţinere. olul sau agresiunea sexuală. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. in scopul de a o sustrage de sub protecţia legii pentru o perioadă ngată. elevarea de ţesuturi sau organe de la aceasta in scopul transplantului. (1). să participe activ la ostilităţi. in cadrul unui conflict armat. săvarşite in cadrul unui regim instituţionalizat de are sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia. fără ca acestea să fie necesare pentru sănătatea anei şi fără ca ea să fi consimţit. ovocarea dispariţiei forţate a unei persoane. a unei părţi a populaţiei civile căreia el ii ne. in special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsă privativă de libertate. (5) lit. se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii. a unui membru al forţelor armate inamice sau a ombatant al părţii inamice. prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin ngerea gravă a exercitării acestor drepturi. constrangerea la prostituţie. cultural. ndu-i vătămări fizice sau psihice. Rănirea. etnic. cu sau fără caracter internaţional.eportarea sau transferarea forţată. CAPITOLUL II Infracţiuni de război Infracţiuni de război contra persoanelor 440. upunerea unei persoane la un tratament degradant. ori suferinţe fizice sau psihice grave. area de ostatici. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează recrutarea sau incorporarea minorilor care nu au implinit varsta de 15 ani in forţele e sau in grupuri armate. upunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical. te asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice. eportarea sau transferarea forţată. ătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane. constrangerea la prostituţie. pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. naţional. pe motive de ordin politic. prin răpire. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute in alin. rsecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate. expres şi prealabil sau care nt necesare pentru sănătatea acesteia ori nu sunt efectuate in interesul său. la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea. in special prin tortură sau mutilare. a uneia dintre următoarele fapte: enţinerea ilegală in detenţie sau intarzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute (5) lit. ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de dreptul internaţional. . care să ofere garanţiile impuse de l internaţional. in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional. Săvarşirea. urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii privind soarta care ii este rezervată ori locul unde se află. prin orice mijloace. xpunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere gravă adusă sănătăţii prin: ectuarea asupra acesteia de experienţe cu privire la care ea nu a consimţit in mod voluntar. iva unei persoane care nu a fost judecată in cadrul unei proceduri legale şi imparţiale. a unor persoane aflate in mod pe un anumit teritoriu. prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de angere. a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute in alin. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. asupra uneia sau mai multor ane protejate de dreptul internaţional umanitar. in scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii. onstrangerea. emniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate. de către un agent al puterii ocupante. a). licarea sau executarea unei pedepse severe. prin violenţă sau ameninţare. olul sau agresiunea sexuală. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. sexual ori in e de alte criterii recunoscute ca inadmisibile in dreptul internaţional. rasial. plicarea de tratamente cu cruzime sau inumane. precum şi determinarea acestora. in conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţămantul voluntar. expres alabil al persoanei. cu incălcarea regulilor generale de drept internaţional. expres şi prealabil.

locuinţelor sau clădirilor neapărate ori or demilitarizate sau asupra instalaţiilor ori echipamentelor ce conţin substanţe periculoase. care ază semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. Persoanele protejate de dreptul internaţional umanitar sunt: tr-un conflict armat cu caracter internaţional: persoanele protejate in sensul Convenţiilor de la Geneva din 12 august şi al Protocolului Adiţional I din 8 iunie 1977. invăţămantului. suspendate sau inadmisibile in justiţie rile şi acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora se pedepseşte cu inchisoarea 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. se pedepseşte cu inchisoarea de 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. ştiind că el va cauza pierderi de vieţi omeneşti in randul populaţiei civile. distrugeri de bunuri cu caracter civil. cu area dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare. ilizează gaze asfixiante. care ar fi vădit disproporţionate in raport cu ansamblul avantajului concret şi direct aşteptat. . in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: eclanşează un atac prin mijloace militare impotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităţi. Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi 441. se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. tr-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice. infometarea deliberată a civililor. in măsura in care acestea nu olosite ca obiective militare. naufragiaţii. Fapta persoanei care. esfăşoară un atac prin mijloace militare. insignele militare sau uniforma inamicului Organizaţiei Naţiunilor Unite. or unde bolnavii sau răniţii sunt adunaţi. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. steagul de parlamentare. materialului. conform Cartei Naţiunilor Unite. cu sau fără caracter internaţional: ilizează otravă sau arme cu substanţe otrăvitoare. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. in cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional. bolnavii. bolnavii. zone sau militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice. ca metodă de purtare a războiului. clară sau ordonă că nu va exista indurare pentru invinşi. unităţilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare. . Desfăşurarea unui atac prin mijloace militare. toxice sau asimilate şi orice lichide. cu incălcarea dispoziţiilor dreptului internaţional umanitar. privandu-i de bunurile indispensabile vieţuirii sau impiedicand.(1) Fapta persoanei care.pedepseşte cu inchisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. care au depus e sau care. Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor 442. se seşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. prizonierii de război şi civilii. prin viclenie. cide sau răneşte. spitalelor. precum şi impotriva oraşelor. care ar fi vădit disproporţionate in raport cu ansamblul avantajului concret şi direct aşteptat. . in special răniţii. aflate sub puterea părţii căreia ii aparţine făptuitorul. clădirilor. ilizează o persoană protejată de dispoziţiile dreptului internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte. ca fiind stinse. de durată şi grave. in cadrul unui conflict armat. drapelul. cauzand astfel moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane. satelor. Declararea. şi care se bucură de protecţia pe care l internaţional umanitar o garantează civililor sau bunurilor cu caracter civil. in cadrul unui conflict armat. un membru al forţelor armate inamice sau un combatant al forţelor inamice pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. primirea ajutoarelor destinate ora. unităţilor sau vehiculelor care participă la o misiune tor umanitar ori la o misiune de menţinere a păcii. Utilizarea de metode interzise in operaţiunile de luptă 443. tr-un conflict armat fără caracter internaţional: răniţii. ştiinţei. Utilizarea de mijloace interzise in operaţiunile de luptă 444. din orice altă cauză. instalaţiilor.Fapta persoanei care. jefuieşte sau. cu sau fără caracter internaţional. utilizează fără drept semnele tive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. .(1) Fapta persoanei care. ştiind că el va cauza lui inconjurător daune extinse. in conformitate cu dispoziţiile dreptului internaţional tar. răniri rsoanelor civile. artei. eclanşează un atac prin mijloace militare impotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul internaţional umanitar. in l clădiri consacrate cultului religios. işi insuşeşte sau ţionează bunuri ale părţii inamice.(1) Fapta persoanei care. distruge. in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: eclanşează un atac impotriva personalului. naufragiaţii şi persoanele care nu participă direct la ostilităţi e se găsesc sub puterea părţii inamice. nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice. monumentelor istorice. ilizează. . in cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional. materii sau procedee similare. acţiunilor caritabile. eclanşează un atac impotriva personalului.

cu ţia dispoziţiilor alin. nr. 591 din 1 iulie 2004. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare in procesului penal.com/ll491-noul-cod-penal. egea nr. care intră in vigoare la 4 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei. a I. (3). publicată in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificările ulterioare. nr. declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL.Tentativa la infracţiunile prevăzute in prezentul titlu se pedepseşte. n termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei.html#ixzz3lmszDEf0 . . cu cările ulterioare. TIRI SFATUL EXPERTULUI LEGISLATIE FORUM AVOCATI ADRESE UTILE DOCUMENTE UTILE Acceptand sa utilizati acest site. . 575 din 29 iunie 2004. Partea I. Sancţionarea tentativei 445. 21292. TITLUL XIII Dispoziţii finale Intrarea in vigoare 446. Partea I. 301/2004 . Guvernul va supune mentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului penal.(1) Prezentul cod intră in vigoare la data care va fi stabilită in legea pentru punerea in aplicare a acestuia. publicată in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) şi alin. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. şi Legea nr. ogă.avocatura. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.ilizează arme care cauzează suferinţe fizice inutile se pedepseşte cu inchisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea tării unor drepturi. © Copyright SC Avocatura.avocatura.Codul penal. a prezentului cod.com se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor. 20896 si nr.com SRL 2003-2013 © Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013 Citeste mai mult: http://www. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful