Het Nieuwsblad

18/01/13 07:30

Koningin Fabiola moet snoeien in hofhouding - 12/01/2013
Nu zelfs het Paleis wil meewerken aan een hervorming van de dotaties, worden de besparingen voor koningin Fabiola wel erg concreet. Omdat ze ongeveer 500.000 euro van haar dotatie van 1,44 miljoen euro per jaar zou moeten afstaan, zal ze moeten snoeien in haar personeelsbestand. De ‘kmo koningin Fabiola' stelt 25 mensen te werk en alleen al hun loon kost haar bijna 1 miljoen euro. Dat 1,44 miljoen euro per jaar wat veel is voor een 84-jarige weduwe zonder openbare functie, daar zijn zowat alle experts het over eens. Advocaat en grondwetsspecialist Marc Uyttendaele, tevens de echtgenoot van minister Laurette Onkelinx (PS), en professor Mark Van Den Wijngaert haalden er zelfs het woord ‘exorbitant' nog eens voor uit de kast. ‘Totaal in wanverhouding met de kosten die nog aan haar functie zijn verbonden', zegt die laatste. Gratis verblijf Al in 2009 adviseerde een werkgroep dat ze niet meer zou mogen verdienen dan kroonprins Filip, wat er op neerkomt dat Fabiola zo'n 500.000 euro moet afstaan. Maar in de mededeling die ze door haar advocaat liet verspreiden, benadrukte koningin Fabiola dat ze van dat geld elke cent nodig heeft. ‘Vandaag nog wordt al het geld van de dotatie gebruikt voor de uitgaven van mijn huishouding, waarvan de grootste post bestaat uit weddes van het personeel.' Zelf geeft ze geen details over haar personeel – het staat haar volledig vrij om met het geld te doen wat ze wil – maar bronnen in haar omgeving hebben het over een kmo van 25 personeelsleden die haar zo'n 80.000 euro per maand en dus 960.000 euro per jaar kosten. Er zijn poetsvrouwen voor het immense kasteel, tuiniers voor de al even immense tuin, er is een kamermeisje, een butler en een ‘hoofd van de hofhouding'. Er is een chauffeur en zelfs meer dan één, kwestie van ook 's avonds en in het weekend een stapje in de wereld te kunnen zetten. Ook in de keuken staat een team klaar, want Fabiola ontvangt nog geregeld oude contacten van andere koninklijke families. En voor het
http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130111_00430904 Pagina 1 van 2

Het Nieuwsblad

18/01/13 07:30

secretariaat zet ze vijf personen in om alle smeekbrieven te beantwoorden en behandelen. Ook de rest van haar centen gaat op aan de huishouding. De koningin woont dan wel gratis in het kasteel van Stuyvenberg, ze moet volgens de Koninklijke Schenking wel zelf haar elektriciteit en verwarmingskosten betalen. ‘Maar daarbuiten geeft de koningin weinig geld uit', zegt Brigitte Balfoort, auteur van het boek Koningin Fabiola, een meisje van 80 . ‘Ze leeft in een zuinigheid die een beetje misplaatst is voor iemand van haar stand. Ze draagt nog kleren uit de jaren 60 en zette 's winters zelfs de melkflessen buiten om ze af te koelen. Het was beter geweest als ze enkele jaren geleden uit eigen beweging haar dotatie had laten verminderen, zoals haar goede vriend Juan Carlos, de Spaanse koning, heeft gedaan. De stichting getuigt van wereldvreemdheid, want ze was zich van geen kwaad bewust.' Mogelijk is koningin Fabiola nog rijker dan algemeen aangenomen: Thierry Debels, die een biografie schreef over koning Boudewijn, heeft weet van een chic appartement in Parijs. ‘Ze heeft ook zeer kostbare schilderijen, die haar totale vermogen op minstens 100 miljoen euro brengen', zegt hij. ‘Het is ook helemaal niet waar dat zij haar werknemers uit eigen zak betaalt. Die worden gedetacheerd vanuit ministeries.' Astrid en Laurent? Premier Elio Di Rupo zegt dat er een brede meerderheid is om haar dotatie aan te passen, nu bekend is geraakt dat ze met haar fortuin een stichting opricht. De regering start eerstdaags een werkgroep op om te discussiëren over de toekomst van de regeling. Over de dotatie van Fabiola lijkt eensgezindheid te bestaan, maar er zal nog veel overleg nodig zijn over die van Astrid en Laurent en over de omvang van alle andere dotaties. Koen Baumers

http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130111_00430904

Pagina 2 van 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful