1.

0

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.
PENGENALAN

1.1

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pembangunan sahsiah murid merupakan satu elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil beberapa langkah dalam membentuk pembangunan modal insan. Program mentor mentee adalah salah satu daripada pengisian Program Guru Penyayang di mana semua guru adalah seseorang yang perlu memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya (every child matters). Sehubungan itu, setiap guru berperanan penting dalam menghasilkan kemenjadian murid yang merupakan aset penting kepada sekolah.

Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara individu atau kumpulan dan interaksi itu akan melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu (mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi

tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara.

1.2

KONSEP

Membangun sahsiah diri murid melalui budaya amalan penyayang.

1.3

RASIONAL

1.3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 1.3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, panduan dan perhatian bagi membolehkan mereka menikmati kehidupan dengan lebih optimis dan menyeronokkan.

1.4

OBJEKTIF

Pada akhir program ini murid dapat;

1.4.1 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee. 1.4.2 Meningkatkan kesedaran dan minat untuk terus belajar bagi memperbaiki kelemahan diri. 1.4.3 Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain.

1.4.4 Menyuburkan budaya sihat dalam kalangan murid dan guru yang boleh membantu meningkatkan pencapaian sahsiah unggul. 1.4.5 Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka

1.5 STRATEGI PELAKSANAAN

1.5.1 Menyediakan jadual perjumpaan. 1.5.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: 1.5.2.1 Waktu perhimpunan rasmi. 1.5.2.2 Waktu kokurikulum. 1.5.2.3 Selepas waktu persekolahan.

1.5.3 Bilangan perjumpaan sekurang- kurangnya 10 kali setahun. 1.5.4 Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan. Namun begitu, pihak sekolah dibolehkan melebihi 10 kali setahun bagi memastikan wujud proses bimbingan yang berterusan. 1.5.5 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep, objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. 1.5.6 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. 1.5.7 Tempat perjumpaan adalah di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah 1.5.8 Pelantikan mentor 1.5.8.1 Semua guru dilantik menjadi mentor. 1.5.8.2 Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). 1.5.8.3 Setiap mentor diberikan senarai tugas, peranan,modul dan senarai mentee.

1.5.9 Pengagihan mentee. 1.5.9.1 Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas tersebut. 1.5.9.2 Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor.

1.5.10 Pemantauan dan Penilaian Program 1.5.10.1 Jawatankuasa pemantauan adalah terdiri daripada pihak pengurusan sekolah dan penyelaras program. 1.5.10.2 Pemantauan akan dibuat oleh pihak pengurusan berdasarkan borang yang telah disediakan pada setiap perjumpaan dan diserahkan kepada penyelaras untuk dokumentasi. 1.5.10.3 Mentor dikehendaki mengisi borang laporan yang disediakan pada setiap perjumpaan dan diserahkan kepada penyelaras. 1.5.10.4 Penyelaras akan mengedarkan borang penilaian kepada mentor ,mentee dan pemantau tentang keberkesanan program.

1.5.11 Peningkatan kemahiran mentor 1.5.11.1 Mengadakan kursus dalaman yang dikendalikan oleh penyelaras program untuk memberi pendedahan dan penerangan tentang pelaksanaan modul.

1.6

PEMBENTUKAN JAWATANKUASA.

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha

: : : : : : : :

Pengetua/ Guru Besar. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Akademik. Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum Guru Penolong Kanan Petang. Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling 2.

1.5 Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee.3 Setiausaha 1.3.7.1.7.2 Memantau dan mengumpul semua laporan perjumpaan mentor mentee. 1.1.7. 1.1 Menyelaras program yang dirancang berjalan dengan baik dan mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 Memantau perjalanan program dan mengisi borang pemantauan.7.1.2 Memastikan sesi perjumpaan diadakan seperti jadual yang dirancang.7. 1.2 Pemantau 1. . 1.4 Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah disediakan.7.2. 1. 1.7.1.7.7.2. 1.7.7.3 Membentangkan laporan tahunan pelaksanaan program.7.2 Mengambil kehadiran mentee. 1.1 Mentor 1.3 Mengisi borang pertemuan mentor mentee. 1. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan. 1.7 PERINCIAN TUGAS.3.3.1.AJK : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia.1 Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas.6 Membantu mentee yang memerlukan perhatian.7. Guru Bimbingan dan Kaunseling 3. 1.1.7.

8 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mula Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Laksanakan program Pemantauan dan penilaian Laporan Tamat .1.

1.9 JADUAL PELAKSANAAN MODUL .

1.10

PENUTUP

Secara keseluruhannya, program ini diharap akan dapat menjadi satu titik tolak ke arah mengeratkan hubungan guru, murid dan warga sekolah. Usaha ini dapat mewujudkan perasaan kasih sayang, selesa, selamat dan sejahtera. Program ini secara langsung akan dapat meningkatkan kecemerlangan sahsiah diri murid seperti yang disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.0
2.1

MODUL MENTOR MENTEE
PRA SEKOLAH

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Penampilan Diri Sayangi Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui tentang kepentingan kebersihan diri. 2. mengetahui tentang cara menjaga kebersihan diri 3. meningkatkan keyakinan diri

Masa Bahan

: :

30 minit Gambar murid berpakaian kemas/ menggosok gigi/ menyikat rambut/ membasuh tangan dan gambar murid comot, Berus gigi / pemotong kuku

Langkah

: 1. Mentor menerangkan tentang kebersihan diri. 2. Mentor menerangkan tentang kebersihan mulut, kuku dan badan mengikut kesesuaian. 3. Mentor menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan kebersihan mulut, kuku dan badan kepada mentee. 4. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang gambar 5. Mentor dan mentee melakukan aktiviti penjagaan kebersihan diri dengan baik.

Falsafah

: Kebersihan Amalan Hidup Sihat

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Penampilan Diri Adik Comel Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menguruskan diri sendiri dengan baik 2. menjaga penampilan diri. 3. menyayangi diri sendiri

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit tiada

1. Mentor menerangkan kepada mentee tentang kekemasan berpakaian dan penampilan diri. 2. Mentor memilih mentee yang berpenampilan kemas untuk berbaris di hadapan kelas. 3. Mentor bersoaljawab dengan mentee tentang penampilan kemas rakanrakan 4. Mentor menerangkan kepentingan pengurusan diri 5. Mentor meminta mentee kemas diri masing-masing ( dengan bantuan mentor)

Falsafah

:

Diriku Begitu Berharga

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pengurusan Diri Budak Bestari Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui cara menyusun buku-buku dengan kemas 2. mengetahui cara menyusun barang permainan 3. memahami bahawa menolong ibu bapa adalah tanggungjawab mereka

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Buku-buku, barang permainan, Lirik lagu Budak Bestari (Lampiran)

1. Mentor membimbing mentee membentuk satu bulatan besar 2. Mentor bersoal-jawab dengan mentee tentang barang permainan 3. Mentor membawa perbincangan tentang mengemas barang-barang permainan 4. Mentor membawa perbincangan tentang mengemas buku-buku yang dibaca 5. Mentor dan mentee mengemaskan buku-buku dan barang permainan yang berselerak 6. Mentee silih-berganti melakukan aktiviti 7. Sebagai penutup, murid-murid dan guru menyanyikan lagu ‘Budak Bestari’ mengikut irama lagu ‘Seekor labah-labah’

Falsafah

:

Kemas dan bersih amalan hidup

LAMPIRAN Budak Bestari Seorang budak kecil Dia sangat pandai Susun buku-buku Dan barang-barang Bila ibu suruh Saya buat saja Ibu sayang saya Saya pun suka .

menyusun bantal . 2. mengetahui cara melipat selimut 2. 8. 3. mentor dan mentee menyanyikan lagu ‘Bangun Pagi’. Mentor membimbing mentee untuk menyanyi bersama-sama. mengemas cadar dan melipat selimut. Falsafah : Kecil-kecil cili padi . Sebagai penutup. Lirik Lagu Bangun Pagi (Lampiran) 1. 4. selimut. bantal. memahami bahawa mengemas tempat tidur adalah tanggung jawab mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Selamat Pagi Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Katil. 5. 7. Mentee silih-berganti melakukan aktiviti. Mentor dan mentee melakukan aktiviti mengemas tempat tidur. mengetahui cara mengemas tempat tidur 3. 6. Mentor menyanyikan lagu mengikut irama ‘Twinkle twinkle little star’. Mentor menerangkan kepadamentee tentang tanggung jawab mengemas tempat tidur. Mentor memaparkan senikata lagu ‘ Bangun Pagi’ pada papan tulis.

LAMPIRAN Lagu Bangun Pagi Bangun pagi wajah berseri senyum manis untuk famili Susun bantal lipat selimut ayah ibu senang hati (ulang rangkap 1) .

Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar kepada mentee. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan. mengenal jenis-jenis pekerjaan 2. 5. mewarna pakaian seragam dengan warna yang betul. 3. 6. Mentor memilih hasil kerja yang terbaik untuk dipamerkan. 4. Mentee mewarna gambar mengikut kreativiti sendiri dengan bantuan Mentor. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas bergambar. menanam minat kepada pekerjaan 3. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak . Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang cita-cita masing-masing. Mentor mengedarkan satu salinan kertas bergambar dan pensil warna kepada setiap mentee.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Ku Ingin Sepertimu Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. pensil warna 1.

Mentor memilih hasil kerja yang terbaik untuk dipamerkan. pensil. Mentee melaksanakan tugasan dengan menyambung titik putus-putus sehingga terbentuk gambar dan tulisan. mengenal jenis-jenis pekerjaan 2. 2. 6. Mentor bertanya berkaitan pekerjaan ibu bapa mentee. pemadam 1. 3. 4. menyambung titik putus pada gambar dan tulisan dengan betul Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas bergambar (bertitik putus-putus). menanam minat kepada sesebuah bidang pekerjaan 3. Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar kepada Mentee. dan pensil kepada setiap Mentee. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Gambar Apakah Ini? Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 5. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak . Mentor mengedarkan satu salinan kertas bergambar bertitik putus-putus.

Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar bewarna kepada Mentee. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak . Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Siapa Saya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengenali jenis pekerjaan. menanam minat kepada sesebuah bidang pekerjaan. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad Imbas Pekerjaan 1. Mentor meminta Mentee meneka jenis pekerjaan melalui kad imbas 3. 2.

mengetahui cara menghormati ibubapa 2. Mentor mengajak Mentee bersama-sama menyanyi lagu dengan aksi gaya. Mentor memanggil beberapa orang Mentee secara sukarela untuk bercerita tentang ibu dan bapa mereka. 3.2.‘bapaku’ dan ‘1. 4. menyemai rasa kasih dan sayang kepada ibubapa 3. 2. Bapaku. Mentor menunjukkan beberapa keping gambar cara menghormati ibu bapa.Bapaku dan 1 2 3 sayang semuanya dan Mentee mendengar. 5.3 sayang semuanya’ (lampiran) Masa Bahan Langkah : : 30 minit Radio.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Ibu Ayah Kau Ratu Hatiku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Kasih sayang ibu bapa tiada penghujungnya . Mentor bercerita kepada Mentee tentang pentingnya menghormati ibu bapa. Mentor memasang cd lagu Ibu Kau Ratu Hatiku. cd / kaset. menyanyikan lagu ‘ibu kau ratu hatiku’. gambar. dan 1 2 3 Sayang Semuanya (Lampiran) : 1. Lirik lagu Ibu Kau Ratu Hatiku.

......pon......pon.pon.pon..........LAMPIRAN Ibu Kau Ratu Hatiku Ibu.......................ibu......................pon.....pon........................... Kereta kecilku berbunyi Marilah adik mari naik Bapa nak bawa jumpa nenek ........... ..pon....... Engkaulah ratu hatiku Bila ku berduka Engkau hiburkan selalu Ibu....... Bapaku Bapa kupulang dari kota Bapa kubelikan kereta Kereta kecil warna merah Boleh kubawa ke sekolah Pon....................pon........ Engkaulah ratu hatiku................... 1 2 3 sayang semuanya Satu-satu saya sayang ibu Dua-dua saya sayang ayah Tiga-tiga sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang semuanya... ............ibu......

Mewarna adab makan yang baik. Falsafah : Bersyukur dengan nikmat makan yang ada. 3. Mentor memberi penghargaan kepada hasil yang cantik. . Mentee meminta murid memilih adab makan yang baik. 5. Mentor mengedarkan kepada mentee kertas A4 bergambar adab makan. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas gambar adab makan (Lampiran) 1. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Adab makan Pada akhir aktiviti mentee dapat : 1. Mentor menerangkan satu persatu gambar adab makan (yang baik dan tidak baik). 2. 3. 2. Memilih adab makan yang baik. Mentee mewarnakan adab makan yang. Memahami kepentingan adab makan.

LAMPIRAN Pilih dan warnakan gambar adab makan yang baik .

4. 7. 8. Mentor membuat gerakan tangan dan menyebut “saya” (tangan kanan di bahu kiri). Sebagai penutup. Mentor menyanyikan lagu 1 2 3 Sayang Semuanya. 5. Mentor mengulang langkah 5 tetapi sebutan ibu ditukar kepada ayah. 3. mengenali ahli keluarga 2. “sayang” (kedua-dua tangan di bahu). Mentee mengikut sebutan dan perlakuan mentor. meluahkan rasa sayang terhadap keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik Lagu 1 2 3 Sayang Semuanya 1. abang. Mentor memaparkan senikata lagu 1 2 3 Sayang Semuanya pada papan tulis. menyayangi ahli keluarga 3. “ibu” (kedua-dua tangan dihulur kehadapan). Mentor membimbing mentee untuk menyanyi bersama-sama.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee mengikut sebutan dan perlakuan mentor. kakak dan adik. Mentor menerangkan kepada mentee tentang hubungan ahli keluarga (keluarga asas) bermula ayah. 2. 6. 9. ibu. mentor dan mentee menyanyikan lagu 1 2 3 Sayang Semuanya Falsafah : Kasih Sayang Pencetus Kebahagiaan Keluarga .

Falsafah : Budi bahasa budaya kita. abi dan sebagainya yang sesuai dan melambangkan watak sebagai ibu atau ayah. .Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Nama Panggilan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor meminta setiap mentee memaklumkan dan berkongsi tarikh lahir masing-masing dalam kumpulan. 3. Uda. mengenali mentor dan setiap ahli kelompok. Achik. ibu. Alang. 2. umi. Anjang. Adik) : 1. mengetahui nama panggilan diri. Andak. Ucu. 2. 3. Mentor memberikan kad nama panggilan kepada setiap mentee mengikut tarikh lahir yang terawal hingga terakhir. mentor dan ahli kelompok. 5. mentor dan mentee membuat ulasan tentang aktiviti yang dijalankan. Mentee perlu memakai kad nama terbabit dan membahasakan diri serta memanggil mentee lain dalam kumpulan mengikut nama gelaran pada kad nama masing-masing. memahami bahawa hubungan ahli kelompok seperti keluarga Masa Bahan Langkah : : 30 minit Kad nama panggilan diri (Along. Angah. 4. Mentor perlu memperkenalkan diri dengan panggilan ayah. bonda. Ateh.

Falsafah : Hidup perlu berkomunikasi di antara satu sama lain .2 TAHUN 1 Bidang Tajuk Objektif : : : Salam Perkenalan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. biru). Mentor memperkenalkan warna-warna kepada Mentee dengan memberikan contoh barang yang terdapat di sekeliling mereka. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3.2. 2. mengenali rakan baru. berinteraksi dengan rakan baru. Mentor meminta mentee berkumpul mengikut tiga warna( merah. Mentor meminta beberapa orang mentee datang ke hadapan. 4. Mentor meminta mentee berkenalan dengan ahli dalam kumpulan warna yang sama (Nama penuh dan nama panggilan). Mentee akan memperkenalkan diri dan menyebut nama beberapa ahli kumpulan kepada rakan kumpulan warna yang lain. kuning. 2.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. berkomunikasi dengan berkesan. berinteraksi antara satu sama lain. 3.Tukang Kebun ( pakcik/ makcik ) .6 ( abang/ kakak ) . Kemahiran komunikasi merupakan aset utama dalam diri Mentee. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Membina asas komunikasi positif.Kerani (Puan / Encik) Falsafah : 1. Panggilan hormat kepada orang lain Contoh: . 3. 2. 2. .murid tahun 2 . menggunakan laras bahasa yang betul. Mentor bersoal jawab tentang panggilan hormat dalam kalangan warga sekolah. Membahasakan diri sendiri sebagai ‘Saya’ dan membahasakan guru sebagai ‘Cikgu’.

Mentor menerangkan ciri-ciri kekemasan diri yang ada pada kedua-dua model tersebut. Falsafah : Kebersihan asas kesihatan . 3. 2. 4. Mentee bersoal jawab dengan mentor berkaitan pengurusan diri. Mentor memilih dua orang mentee ( lelaki dan perempuan ) yang berpakaian lengkap dan kemas untuk dijadikan model.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengerusi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor memulakan aktiviti ini dengan membuat pemeriksaan kuku mentee. menguruskan diri tanpa bantuan orang lain 2. menyedari tanggungjawab mengurus diri 3. mengenalpasti kemahiran asas penjagaan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Gaya pekerjaan yang berlainan menjadikan pekerjaan tersebut lebih sempurna . 2. 3. Meminta mentee memilih jenis pekerjaan dan menggayakannya di hadapan kelas secara bergilir-gilir. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Tiru macam saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Penerangan tentang gaya sebenar sesuatu pekerjaan. mengenali gaya sesuatu pekerjaan. menunjukkan gaya mengikut jenis pekerjaan. Mentee dibimbing ketika menggayakan jenis pekerjaan yang ditunjukkan Falsafah : 1. Mentor menggayakan aksi sesuatu pekerjaan dan mentee diminta meneka. 2.

menghargai antara satu sama lain. 2. Mentor dan mentee bersama –sama menyanyikan lagu ” Selamat Hari Jadi” Falsafah : Penghargaan adalah galakan positif . Mentee diminta berkongsi tentang sambutan hari lahir mentee. Mentor bertanya tentang hari lahir mentee.Bidang Tajuk Objektif : : : Selamat Hari Lahir Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. mengucapkan selamat hari jadi.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Ibu bapa adalah insan yang banyak berkorban untuk anaknya. 3. Mentor bertanya cara mentee menjaga bahan tersebut. Mentor menekankan kepentingan ucapan ” terima kasih” apabila mendapat sesuatu barang.Bidang Tajuk Objektif : : : Menyayangi ayah dan ibu Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bertanya tentang barang kesayangan mentee yang dihadiahi ibubapa. 2. 2. Mentor meneroka perasaan mentee semasa mendapat hadiah atau pemberian daripada ibu dan bapa. 4. melahirkan perasaan kasih sayang mereka kepada kedua ibu bapa. 2. . Falsafah : 1. menghargai pemberian ibubapa. Hargai dan kenanglah jasa ibu bapa untuk selamanya.

Mentor menceritakan tentang batas pergaulan antara lelaki dan perempuan Falsafah : Lelaki dan perempuan adalah berbeza . 3. 4. Mentee memberi maklumbalas. mengetahui batas antara lelaki dan perempuan. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor bertanyakan perbezaan antara lelaki dan perempuan.Bidang Tajuk Objektif : : : Individu (awal kanak-kanak) Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. Mentor memanggil seorang mentee lelaki dan seorang mentee perempuan. melihat perbezaan antara murid lelaki dan perempuan.

2. 3. 4. Mentor menunjukkan gambar keluarga. 2. Falsafah : Pekerjaan membawa keselesaan dan jaminan dalam keluarga . Mentor Soal jawab secara lisan mengenai pekerjaan ahli keluarga mentee.Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan Ahli Keluarga saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenalpasti pekerjaan yang terdapat dalam ahli keluarga. menceritakan pekerjaan yang terdapat dalam keluarga masing-masing Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar keluarga 1. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan ahli keluarga mentee. Mentee di beri Penerangan mengenai sesuatu pekerjaan merujuk kepada gambar.

Mentor bersoal jawab bersama mentee berkaitan pekerjaan yang terdapat dalam kawasan sekolah.Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan di sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Falsafah : Setiap pekerjaan mempunyai peranan masing-masing . Mentor dan mentee membincangkan tentang tugas-tugas setiap pekerjaan terbabit. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menceritakan pekerjaan yang terdapat di sekeliling sekolah. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan yang terdapat di sekolah. mengenalpasti pekerjaan yang terdapat di sekeliling mereka. 2. 2.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu Sakit Asap Rokok (Lampiran) 1. Mentor membimbing mentee menyanyikan lagu tersebut. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kami Benci Rokok Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor menyanyikan lagu “Sakit Asap Rokok”(Lampiran) bersama mentee. menyanyikan lagu sakit asap rokok. 3. mengetahui asap rokok membahayakan kesihatan 2. Mentor berbincang dengan mentee tentang bahaya rokok Falsafah : Merokok Membahayakan Kesihatan. .

Sebab asap rokok. Kenapa Tok Wi. Kesan asap rokok. Sakit apa Tok Wi. . hidung.LAMPIRAN SAKIT ASAP ROKOK (Melodi Anak Itik Tok Wi) Sakit apa Tok Wi. Sakit apa Tok Wi. Oleh itu kawan. Sakit telinga. Kesan asap rokok. Tidak besar besar. Sakit lelah asma. Jauhkan diri. Badan tidak besar. Kenapa Tok Wi. Kenapa Tok Wi. Kesan asap rokok. Sakit apa Tok Wi. Sakit paru – paru. Bahaya rokok boleh cepat mati.

Setiap individu berhak menentukan minat dan kecenderungan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 2. 3. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang peranan rakan Falsafah : 1. Mentor edarkan lembaran saya dan rakan saya dan minta semua mentee mencatatkan maklumat tentang seorang kawan. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran saya dan rakan saya (Lampiran 1. Kita mesti menghormati minat dan kecenderungan orang lain sebagaimana kita mahu orang lain menghormati kita . Mentor jemput 2 orang mentee menceritakan tentang rakan karib mereka. 2. 2. mewujudkan kejelekitan antara ahli. Mentor memilih secara rawak beberapa pasangan untuk membentangkan hasil dapatan masing-masing.3 TAHUN 2 Bidang Tajuk Objektif : : : Kawan Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenali ahli kelompok.2. 4.

LAMPIRAN SAYA DAN RAKAN SAYA Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat diri sendiri dan juga rakan anda Maklumat Diri Nama Rakan Saya Jantina Hobi Cita-cita Makanan kegemaran Minuman kegemaran Warna kesukaan Permainan yang digemari Benda yang paling disayangi Orang yang paling disayangi .

Mentor merumuskan kasih sayang bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan Falsafah : Sayang menyayangi sesama makhluk . Mentee berkongsi cara bagaimana mereka menjaga haiwan kesayangan mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Haiwan kesayanganku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bertanya tentang haiwan kesayangan mentee. 2. menyedari bahawa kasih sayang bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan 2. 3. menyemai perasaan kasih sayang Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Mentor dan mentee membuat rumusan daripada aktivit yang dijalankan. Masa Bahan Langkah : : : 1. menerangkan mengenai jenis pekerjaan dan tugas pekerjaan tersebut.Bidang Tajuk Objektif : : : Siapa Saya? Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Membincangkan tentang tugas setiap pekerjaan yang terdapat dalam pantun teka teki yang diajukan kepada mentee. 2. Falsafah : Setiap pekerjaan mempunyai suasana dan persekitaran bekerja yang berbeza . 30 minit Lemparan pantun (Lampiran) Mentor mengajukan pantun teka-teki pekerjaan dan meminta mentee meneka.

Baju hijau pakaian saya. BOMBA Buah cempedak diluar pagar. Datang sekolah saya mengajar. Memegang senjata sentiasa bersedia. GURU Gagah perkasa menjaga negara. Saya datang berlumba-lumba.LAMPIRAN PANTUN Baju saya putih berseri Kalau sakit jumpalah saya Kalau adik bijak bistari Cuba teka kerja saya? DOKTOR Rumah terbakar panggillah saya. Padam api kerja saya. Ambil galah tolong jolokkan. Cubalah teka siapa saya? ASKAR . Kalau tahu cubalah teka. Kalau tak tahu saya tunjukkan.

mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Diri Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor menerangkan kepada mentee maksud tingkahlaku positif dan negatif. 3. Mentor meminta mentee menceritakan tingkahlaku negatif yang ada dalam diri mentee. menerangkan tingkahlaku yang positif dan negatif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Aktiviti ini diteruskan sehingga semua mentee mengambil bahagian Falsafah : Yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan . 4. Mentor meminta mentee menceritakan tingkahlaku positif yang ada dalam diri mentee.

3. 2. ( Contoh : mulut. Mentor memulakan aktiviti ini dengan bercerita tentang diri sendiri. 2. hidung ) 5.Bidang Tajuk Objektif : : : Cantiknya Diriku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Manusia perlu bersyukur dengan anugerah Tuhan . 3. Mentor meminta mentee memilih salah satu bahagian di wajah mereka yang paling disukai. Mentor meminta mentee menerangkan sebab mereka memilih bahagian tersebut 6. Mentor meminta mentee menggunakan ruang kertas secara maksimum. membezakan ciri –ciri fizikal masing–masing . mata. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang keunikan dan kelebihan semua mentee dengan memberi penekanan kepada kebersihan hati Falsafah : 1. 4. mengenal pasti ciri –ciri fizikal masing–masing. menerima dengan positif keadaan rupa parasnya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentor mengedarkan sekeping kertas dan meminta mentee melukiskan wajah mereka. Manusia perlu menghargai kelebihan diri sendiri . 2.

mengetahui cara menghormati ibu bapa. 3. mengamalkan bahasa yang sopan sewaktu berinteraksi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran situasi (Lampiran) 1. Falsafah : Menyayangi ibu bapa dengan cara menghormati dan beradab dengan mereka . Mentor dan mentee mebincangkan rumusan aktiviti yang telah dijalankan. Mentor menunjukkan cara yang betul berkomunikasi dengan ahli keluarga. 2. Mentee memberi pandangan mengenai dialog yang digunakan oleh rakan. Mentor meminta mentee melakonkan perbualan secara spontan berdadarkan situasi yang diberi (Lampiran). 4. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Indah Budi Bahasa Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

LAMPIRAN Situasi A. Seorang anak meminta izin untuk keluar rumah daripada ibu dan bapanya. E. Apabila ibu menghidangkan makanan untuk anda. Anda terlewat pulang ke rumah. D. Apabila anda terlanggar dengan kakak anda. Anda meminta tolong daripada ibubapa untuk menunjuk ajar kerja rumah matematik. . B. C.

Falsafah : 1. 2. 5.Bidang Tajuk Objektif : : : Kenali Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bersoal jawab secara lisan dengan mentee tentang fungsi anggota badan. memahami kepentingan memelihara keselamatan tubuh badan sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 4. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang kepentingan memelihara keselamatan anggota badan sendiri . Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Anggota badan manusia adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Murid menamakan anggota-anggota badan mereka. mengenali fungsi anggota badan. 2. 3. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baik mengikut fungsinya . Mentor dan mentee menyanyikan lagu ” kalau rasa gembira”(Lampiran) 2.

Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki.LAMPIRAN Kalau Rasa Gembira Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira goyang bahu. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya. . Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira goyang bahu. Kalau rasa gembira goyang bahu.

30 minit Lembaran Sijil Penghargaan (Lampiran) Mentor bertanyakan kehadiran murid ke sekolah. Mentee mewarnakan lampiran yang diberi. 2. . 3. 4. Mentor dan Mentee bersoaljawab tentang kepentingan hadir ke sekolah. mengetahui kepentingan hadir ke sekolah Masa Bahan Langkah : : : 1. Anggota badan manusia adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Mentee yang mempunyai kehadiran penuh diberikan pujian. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baik mengikut fungsinya. 2. Falsafah : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Saya hadir ke sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

.

Mentor dan mentee berbincang tentang kesan perbuatan vandalisme Falsafah : Sayangi Harta Anda . 2. 4. memupuk semangat sayangkan sekolah. 2. papan hitam dan sebagainya.Bidang Tajuk Objektif : : : Saya Sayang sekolah saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bertanyakan soalan seperti: a. kerusi. Adakah anda pernah melihat rakan-rakan anda menconteng meja? b. Mentor menerangkan bahawa perbuatan terbabit adalah “ vandalisme”. Mentor bertanyakan mentee tentang barang atau peralatan yang ada di sekolah seperti meja. Apakah tindakan anda apabila melihat perbuatan ini berlaku di sekolah anda? 3. menjaga harta benda di sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Mentor merumuskan bahawa menjaga kebersihan dan penampilan diri yang positif penting untuk kebaikan semua orang Falsafah : Pengurusan diri yang cemerlang melambangkan personaliti yang terbilang. 2. Menyedari kepentingan menguruskan diri. Mentor memamnggil seorang mentee yang paling kemas.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Menjaga Kebersihan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4. Memahami bahawa pengurusan diri yang cemerlang akan mempamerkan penampilan diri yang positif Masa Bahan Langkah : : : 1. 2. Mentor meminta mentee tentang kelebihan jika berpakaian kemas. 30 minit Lirik lagu urus diri (Lampiran) Mentor dan mentee menyanyikan lagu urus diri. . 3.

Jaga diri sendiri. tulis dan kira. Pergi sekolah suka hati. Guru ajar jangan lalai. Pakai baju makan roti. Baca. Toleh kanan toleh kiri Lintas jalan hati-hati.LAMPIRAN LAGU URUS DIRI Bangun pagi gosok gigi. Versi : Lagu Bangun Pagi . Senang hati ibu bapa. Tingkahlaku adab sopan Harus jadi amalan Tingkat ilmu pengetahuan. Cuci muka terus mandi. Jadi rakyat budiman. Rajin belajar jadi pandai. Pergi sekolah jalan kaki.

Falsafah : 1. Setiap pekerjaan memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara . tempat kerja dan kepentingan pekerjaan. menyatakan jenis-jenis pekerjaan.2. 2. Mentor bersoal jawab mengenai pekerjaan berdasarkan pengetahuan sedia ada Mentee. mengetahui tugas. 2. Penerangan dan perbincangan berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh Mentee. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan tugas. tempat kerja dan kepentingan pekerjaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran jenis pekerjaan (Lampiran) 1.4 TAHUN 3 Bidang Tajuk Objektif : : : Mengenali Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 4. Mengedarkan jenis pekerjaan (Lampiran) dan Mentee menjawab soalan.

Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : __________________________________ : __________________________________ : __________________________________ __________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ .LAMPIRAN Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai.

Bidang Tajuk Objektif : : : Minatku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor dan mentee membuat rumusan secara keseluruhan tentang jenisjenis pekerjaan. Membuat pilihan pekerjaan berdasarkan minat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentor bersoal-jawab dengan Mentee mengenai pekerjaan mengikut pekerjaan yang memakai uniform atau bukan beruniform. Falsafah : 1. Beberapa orang wakil Mentee membentangkan hasil perbincangan 4. 2. Mentee berbincang dengan rakan sebelah mengenai jenis pekerjaan yang berkaitan 3. Mentee didedahkan kepada peluang-peluang pekerjaan seterusnya meneroka minat sesuatu pekerjaan .

melakonkan watak-watak sesuatu pekerjaan. 3. Mentor memberi penerangan tentang sesuatu pekerjaan melibatkan perlakuan dan peralatan yang digunakan. Falsafah : Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana yang berbeza . 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Lakonan Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Membentuk kumpulan Mentee melibatkan jenis pekerjaan yang berbeza. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad arahan (Lampiran) 1. 5. Mentor dan mentee membuat rumusan secara keseluruhan berdasarkan lakonan tersebut. Mentor mengedarkan kad arahan (Lampiran) 4. Mentor meminta Mentee melakonkan watak-watak yang telah dipilih.

LAMPIRAN KAD ARAHAN 1 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN SITUASI PEKERJAAN DI HOSPITAL ATAU KLINIK. WATAK 1 : DOKTOR 2 : JURURAWAT 3 : PESAKIT KAD ARAHAN 2 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN SITUASI GURU YANG SEDANG MENGAJAR DALAM KELAS. WATAK 1 : GURU 2 : MURID KAD ARAHAN 3 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN WATAK SEORANG PEGAWAI POLIS SEDANG BERTUGAS DI SUATU SEKATAN JALANRAYA WATAK 1 : PEGAWAI POLIS 2 : PEMANDU KERETA 3 : PENUNGGANG MOTORSIKAL .

Bidang Tajuk Objektif : : : Adab Berkawan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee dipilih secara rawak dan diminta untuk berkongsi pengalaman mereka berkaitan nilai murni yang tersebut di atas. Mentor menerangkan dan membimbing Mentee tentang adab-adab berkawan seperti:i. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang adab berkawan Falsafah : Adab berkawan menjamin kesejahteraan hidup .menghormati Tolong-menolong Kerjasama Sopan Bertolak ansur Jujur 3. 4. memahami kepentingan mempunyai kawan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor bertanyakan kepada Mentee siapa yang mempunyai kawan rapat dan memberitahu nama kawan mereka. Hormat. ii. 2. vi. mengetahui adab-adab berkawan dengan betul. iv. iii. v. 2.

Menunggu ibu bapa di tempat yang terbuka. Mentor membimbing Mentee mengenai perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di sekolah. soket dan sebagainya. 2. Mengenalpasti dan menjauhi kawan-kawan nakal. mengetahui perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dari segi keselamatan diri dan kesihatan. memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi kesejahteraan hidup Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor masuk ke kelas dan memadamkan sementara lampu / kipas di dalam bilik darjah dan bersoal jawab tentang tindakannya. Keselamatan diri menjamin masa depan yang bermakna . kerambit dan sebagainya. pemutar skru.Bidang Tajuk Objektif : : : Keselamatan Di Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 4. 7. longkang. Guru merumuskan secara keseluruhan berkaitan polisi sekolah selamat Falsafah : 1. Menjauhi tempat yang tidak selamat di sekolah seperti bilik / kawasan yang sunyi. 9. Utamakan keselamatan diri dalam kehidupan. bilik suis. Tidak membawa benda tajam ke sekolah seperti pisau. 6. Mentor memberikan penerangan tentang keselamatan diri di sekolah. gasing. 3. 8. Mentee dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman mereka berada di tempat yang tidak selamat. cerun bukit. 2. 5.

mentor bersoal jawab dengan Mentee mengenai pengetahuan sedia ada berkaitan isu semasa seperti Gejala buli. rempit. 2. menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. 4.isu semasa. Manusia bermaruah dinilai dari segi akhlak dan penampilan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Kesucian Rohani Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. keluarga. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Petikan akhbar . Mentor membuat rumusan berkaitan dengan amalan murni di kalangan Mentee. 2. 3. Lembarsan kerja amalan murni (Lampiran) 1. Falsafah : 1. menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan seharian. merokok dan sebagainya 2. Mentor merumuskan bersama Mentee berkaitan aktiviti yang telah dijalankan. sekolah bergantung pada nilai-nilai murni yang kita amalkan dalam kehidupan seharian . Mentor meminta Mentee menyenaraikan amalan murni yang perlu diamalkan menggunakan lembaran yang disediakan. Nama baik diri. ponteng.

LAMPIRAN AMALAN MURNI Ikut Peraturan Amalan Murni .

Mentee menulis ciri-ciri keluarga bahagia yang diimpikan. Mentee membentangkan jawapan masing-masing Falsafah : Keluarga bahagia teras masyarakat . Mentor bersoal jawab mengenai ciri-ciri keluarga bahagia. 4. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar Keluarga. Contoh saling sayang menyayangi . Mentor mengedarkan lembaran kerja.Bidang Tajuk Objektif : : : Ciri-ciri Keluarga Bahagia Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. 3. 2. Lembaran Kerja (Lampiran) 1. menyayangi ibu bapa. memahami kepentingan menghormati ibu bapa.

LAMPIRAN CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA YANG SAYA IMPIKAN .

3. 2. menjelaskan tentang salasilah keluarga asas. 3. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–masing dan saling bekerjasama. Mentee menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. berkerjasama. 4. . Mentee menceritakan perihal dirinya dalam keluarga. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati. Mentee membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan Falsafah : 1. memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. 2. Mengamalkan sikap berkasih sayang. hormat-menghormati dan bertanggungjawab. Mentor bersoal jawab dengan Mentee berkaitan dengan keahlian sebuah keluarga. 3. 2. Kertas A4 1. yang muda disayangi”. mengenali lebih dekat setiap ahli keluarga mereka Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar Keluarga.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

5. hobi dan sebagainya. 3. cita-cita. Mentor meminta Mentee duduk secara berpasangan. Mentee memperkenalkan nama sebenar dan maklumat diri secara bergilirgilir kepada pasangan masing-masing. Setiap insan yang dilahirkan sudah tentu mempunyai nama tersendiri 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Promosi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. meningkatkan penghargaan kendiri apabila diterima oleh rakan-rakan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee diminta mengingati maklumat yang diceritakan oleh pasangan mereka dan seterusnya menceritakan maklumat pasangan mereka di hadapan kelas Falsafah : 1. 4. Tak kenal maka tak cinta . meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap 2. Mentor menyebut beberapa nama Mentee dalam kelas tersebut sebagai pengenalan aktiviti yang hendak dijalankan 2. Mentee diminta memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam dari aspek keluarga.

Bidang Tajuk Objektif : : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan Falsafah : 1. 2. Penolong Kanan dan warga sekolah . memahami tentang peranan dan tanggungjawab warga sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta Organisasi sekolah 1. Nama b. Mengamalkan sikap menghormati Guru Besar. Mentor meminta Mentee-Mentee melengkapkan carta organisasi sekolah dalam lembaran kerja. Mentor bersoal jawab dengan Mentee berkaitan dengan peranan Guru Besar dan Penolong Kanan. menjelaskan tentang carta organisasi. Peranan Guru Besar dan Penolong Kanan 2. 3. a.

LAMPIRAN Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nama yang betul mengikut sekolah masingmasing. Carta Organisasi Sekolah SK ___________________________ GURU BESAR GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM .

8.00 petang ~ aktiviti riadah.00 .30 – 10. b. melakukan aktiviti berfaedah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 5. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang telah dijalankan. Mentor bersoaljawab dengan mentee tentang aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan. Falsafah : Masa itu emas . Contoh : a. Mentor memberikan penekanan tentang kepentingan masa. 3.6.5 TAHUN 4 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Masa Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor mengaitkan aktiviti dengan masa yang sesuai.30 malam – ulangkaji pelajaran. 2.2. 4. mengurus masa dengan berkesan. 2.

Mentor memanggil contoh pelajar lelaki dan perempuan yang berketrampilan ke hadapan 3. Mentor bersoal jawab tentang perbezaan antara lelaki dan perempuan (perkembangan remaja) 4. Falsafah : Hormatilah orang di sekeliling anda . 2. menyayangi diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menguruskan diri dengan baik. 2. Mentor membuat rumusan tentang pengurusan diri yang betul. Mentor bersoal jawab tentang kebersihan diri. 3. menjaga kebersihan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

Bidang Tajuk Objektif

: : : Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Berkomunikasi dengan yakin dan berkesan. 2. Menggunakan laras bahasa yang betul. 3. Melatih diri untuk bersopan-santun dalam pertuturan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor mengajak mentee untuk menyanyikan lagu Hari Jadi bersama-sama. 2. Mentor bersoal jawab tentang sambutan hari lahir. 3. Mentor meminta pendapat mentee tentang ucapan yang sesuai semasa sambutan hari lahir dan contoh-contoh ucapan lain yang diketahui oleh mentee 4. Mentor membuat rumusan tentang penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai digunakan

Falsafah

:

Komunikasi yang baik membentuk peribadi mulia

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kemahiran Mengawal Emosi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengetahui cara mengawal emosi dalam semua keadaan. 2. mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku akibat emosi yang tidak stabil

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor melakonkan gaya orang yang sedang marah, ketawa dan bercakap. 2. Mentor bersoal jawab tentang lakonan tersebut dan mengaitkan dengan emosi. 3. Mentor meminta pendapat mentee tentang tindakan yang perlu diambil sekiranya berada dalam emosi yang dilakonkan.

Falsafah

:

Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna

Bidang Tajuk Objektif

: : : Katakan Tidak! Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mengetahui dan membezakan antara perkara yang positif dan negatif. 2. Mengatakan tidak kepada gejala-gejala negatif

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor melakonkan perbuatan tidak bermoral seperti merokok, mencuri, vandalisme dan sebagainya 2. Mentee diminta perbuatan tersebut. 3. Mentee diminta menilai perbuatan tersebut sama ada positif atau negatif. 4. Mentee diminta menyatakan perbuatan negatif yang lain yang biasa dilihat dalam kawasan sekolah. 5. Mentee diminta memberi pendapat bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh rakan yang berkelakuan negatif

Falsafah

:

Yang baik jadikan teladan yang buruk jadikan sempadan

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kemahiran Membuat Keputusan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenalpasti bakat dan kemampuan diri. 2. mengawal emosi dalam apa jua situasi. 3. merancang dan menentukan tindakan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor memberi tajuk perbincangan “Kemalangan Jalan Raya”. 2. Mentee diminta menyatakan tindakan yang perlu diambil ketika mereka menghadapi situasi kemalangan. 3. Mentor membincangkan setiap pendapat yang diberikan oleh mentee mengikut kesesuaian. 4. Mentee membuat keputusan sendiri atas tindakan yang perlu diambil berdasarkan tajuk perbincangan. 5. Mentor membuat rumusan keseluruhan berdasarkan tajuk yang dibincangkan.

Falsafah

:

Berfikir sebelum bertindak

Bidang Tajuk Objektif

: : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Memupuk dan mengamalkan sikap cintakan sekolah. 2. Menanam sikap sukakan kebersihan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor meminta mentee memerhatikan kawasan dalam kelas. 2. Mentee diminta memberikan pandangan tentang kebersihan kelas mereka. 3. Mentor bersoal jawab tetang tindakan yang perlu diambil berdasarkan perbincangan. 4. Mentee diminta untuk membersihkan kelas mereka

Falsafah

:

Kebersihan mencerminkan peribadi unggul

Bidang Tajuk Objektif

: : : Potensi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain. 2. menanamkan budaya bermaaf-maafan.

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor meminta mentee memilih pasangan masing-masing (sama jantina) 2. Mentee diminta mencatatkan sikap positif yang terdapat pada diri pasangan masing-masing. 3. Setiap mentee membaca catatan mengenai pasangan masing-masing di hadapan kelas. 4. Mentee lain boleh memberi pendapat tentang pandangan yang dinyatakan.

Falsafah

:

Tidak ada manusia yang sempurna

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kenali Minat Anda Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenali minat masing-masing 2. menyesuaikan minat dengan kerjaya yang ingin diceburi

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor bersoal jawab tentang pekerjaan ibu bapa mentee. 2. Mentee diberi peluang untuk menyatakan cita-cita masing-masing. 3. Perbincangan tentang bidang tugas yang mentee minati a. Contoh : Kerjaya Polis. Apakah bidang tugasnya?

Falsafah

:

Minat mempengaruhi individu dalam memilih kerjaya

menyatakan usaha yang dilakukan demi mencapai kejayaan. 3. 2. Mentee melakonkan aksi kerjaya yang diminatinya. mengenali potensi diri bagi mencapai cita-cita kerjayanya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor bersoal jawab berkaitan dengan usaha untuk mencapai kejayaan ini Falsafah : Kerjaya yang dipilih harus disertai dengan usaha yang berterusan . 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku dan Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee meneka kerjaya yang dilakonkan.

Mentor meminta beberapa orang murid secara sukarela melakukan simulasi berpakaian tidak kemas. 3.6 TAHUN 5 Bidang Tajuk Objektif : : : Kemas Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor dan mentee berbincang mengenai situasi yang berlaku berkaitan dengan kekemasan diri mentee.2. 2. 2. mengurus diri dengan kemas dan bersih Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pengurusan diri Falsafah : 1. Pengurusan diri yang baik akan meningkatkan nilai harga diri . Pengurusan diri yang teratur dapat memberi kesenangan dan keselesaan kepada setiap individu. menyenaraikan kebaikan mengamalkan kekemasan dan kebersihan diri.

menyebut kebolehan dan potensi rakan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor membuat rumusan keseluruhan Falsafah : 1. Setiap kumpulan diminta membincangkan hasil perbincangan secara lisan. menyebut kebolehan dan potensi diri. 2. 5. Mentee diminta berbincang tentang kebolehan diri masing-masing. . 2. Setiap individu mempunyai potensi masing-masing yang kadang-kadang tidak disedari. Belakang parang diasah lagikan tajam inikan pula manusia. Mentor menyatakan tentang potensi dirinya sendiri. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kebolehan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Mentee dibahagikan kepada kumpulan. 3. Menghargai setiap kebolehan yang ada. 2.

Manusia mesti menerima perubahan yang berlaku seadanya. Manusia hendaklah bersyukur atas anugerah yang dikurniakan oleh Allah terhadap dirinya. Mentee mengenal pasti semula perubahan diri yang berlaku kepada mereka seawal usia kanak-kanak sehingga mereka remaja. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan Keremajaan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4. Mengenali dan menerima diri seadanya. Mentor menerangkan perubahan fizikal yang berlaku kepada mereka. ketinggian. rupa dan bentuk badan. 3. Mentee diminta menyatakan perbezaan fizikal semasa mereka di tahun 1 berbanding sekarang. 2. 2. menerima hakikat perubahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. . Contohnya : suara. Mentor membuat rumusan tentang perubahan yang bakal berlaku pada diri mereka Falsafah : 1.

Mentor membuat rumusan hasil perbincangan. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Anak Cemerlang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 3. Mentor meminta murid yang pernah mendapat tempat pertama dalam peperiksaan untuk dijadikan sebagai contoh murid yang cemerlang. Mentee contoh diminta berkongsi tips-tips kejayaan tentang ciri-ciri murid cemerlang. Falsafah : Kecemerlangan membentuk keperbadian mulia . menyedari potensi diri untuk cemerlang. 4. Mentee lain memberi pandangan tentang ciri-ciri pelajar cemerlang. bertanggungjawab terhadap diri untuk mencapai kecemerlangan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Mentor bersoal jawab (brain storming) dengan mentee berkaitan dengan aktiviti-aktiviti membantu ibu bapa di rumah. Mentor membantu mentee membuat rumusan mengenai kepentingan nilai menolong ibu bapa di rumah. 2. menyatakan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Hidup perlu saling melengkapi . mengetahui peranan mereka dalam keluarga. Mentee menyebut sekurang-kurangnya 6 aktiviti membantu keluarga yang dilakukan di rumah. melaksanakan peranan mereka dalam membantu ibu bapa di rumah. 2. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Ringan Tulang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee bercerita 2 daripada 6 aktiviti menolong ibu bapa. 4. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : 1. 2. 3.

3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Rakan Sebaya Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor membuat rumusan aktiviti yang dijalankan Falsafah : Rakan atau sahabat perlu dalam kehidupan manusia . 2. menghargai dan memahami perasaan rakan sebaya mereka. menyedari pengaruh rakan sebaya amat mempengaruhi kehidupan seharian mereka. 3. menyedari betapa pentingnya sikap hormat-menghormati sesama rakan. 4. Mentor meminta seorang mentee bercerita tentang sahabat karibnya. Mentee memberi pendapat sikap-sikap yang perlu ada sebagai rakan karib. Mentee lain boleh bertanya tentang sahabat karib yang diceritakan itu.

Mentor bersoal jawab tentang panggilan dalam ahli keluarga 3. 2. meningkatkan hubungan mesra dengan ahli keluarga 3. 4. meningkatkan rasa hormat kepada semua ahli keluarga 2. yang muda disayangi”. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati. . 2. Mentor membuat rumusan terhadap aktiviti yang dijalankan Falsafah : 1. Komunikasi yang berkesan akan melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. 3. Berbudi bahasa. Mentor meminta mentee menyebut nama ahli keluarga. Mentee menyatakan pendapat cara meningkatkan kemesraan dengan ahli keluarga. melakonkan peranan setiap individu dalam institusi kekeluargaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. budaya hidup kita.

Mentee menyatakan jenis-jenis pekerjaan di persekitaran mereka. 2. Falsafah : Bekerja sebagai satu ibadah. menyatakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di persekitaran mereka Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor dengan mentee membincangkan tentang persembahan lakonan tadi. 3. .Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan Sekelilingku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor meminta seorang mentee secara sukarela melakonkan satu pekerjaan dalam masa 3 minit.

Berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu perkara .Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Impianku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Setiap individu mempunyai matlamat dan cita-cita. 2. Mentee bercerita tentang cita-cita yang diminati dan cara untuk mencapai cita-cita tersebut. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. mengenalpasti pilihan kerjayanya pada masa hadapan. 2. 2. Mentee lain boleh mengajukan soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Mentor membuat rumusan tentang cita-cita kerjaya mentee tersebut dan mentor memberi peneguhan positif Falsafah : 1. menyatakan hasrat memilih kerjaya masa depan. 3.

memahami dan mengaplikasi elemen semangat cintakan sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 2. . Mentor mengaitkan lagu dengan semangat cintakan sekolah. 3. 4. Mentee menyanyikan lagu sekolah.Bidang Tajuk Objektif : : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengetahui elemen semangat cintakan sekolah. Mentor mengadakan perbincangan dengan mentee tentang cara mencintai sekolah. Mentor membuat rumusan keseluruhan Falsafah : Penyayang merupakan sifat semulajadi/naluri manusia.

Mentee berbincang di dalam berdasarkan tajuk yang diberi 3. 2. Setiap bidang yang diurus dengan baik akan menyumbang kepada kecemerlangan diri dan organisasi. 3. a.Pemakanan 2. Kumpulan 1 – Tubuh badan. 4. Kumpulan 3 . Mentor mengagihkan mentee kepada 3 kumpulan. menyatakan cara-cara pengurusan diri yang betul. b. Murid yang dapat mengurus diri dengan baik akan meningkatkan nilai harga diri .7 TAHUN 6 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Aku cantik dan kemas Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Pembentangan hasil perbincangan kumpulan tadi. menguruskan diri dengan kemas dan bersih. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.2. Pengurusan diri yang teliti akan dapat mendidik individu mendisiplinkan diri seterusnya membina jatidiri yang unggul. Kumpulan 2 – Pakaian c. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pengurusan diri Falsafah : 1. 2.

Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Boleh Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. 2. 2. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada . 2. 3. Mentor membuat rumusan Falsafah : 1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masing-masing. 4.

Kerjaya itu amat penting dalam kehidupan manusia demi mencapai kesempurnaan hidup. Falsafah : 1. Mentee bersoal jawab tentang pekerjaaan bapa masing-masing. Mentee berbincang dalam kumpulan tentang kepentingan pekerjaan yang dipilih. Mentor membuat rumusan. 5. Menyatakan kepentingan kerjaya kepada manusia Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Marker pen/kapur. 3. Menyatakan kepentingan pekerjaan ibu bapa atau penjaga. 2. Seseorang individu itu perlu merancang kerjaya untuk jangka masa panjang. Setiap kerjaya mempunyai bidang tugas yang berlainan .Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Kepentingan kerjaya kepada kita Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee meneka perkataan di papan putih 2. 3. Ketua kumpulan membentangkan hasil dapatan. 4. 2. papan putih/papan hijau 1.

Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. Pembentangan hasil dapatan dan ulasan daripada mentor Falsafah : Profesion perguruan adalah satu pekerjaan yang mulia .Bidang Tajuk Objektif : : : Jasa Guruku. Mentor bertanya kepada mentee nama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Mentee dibahagikan kepada kumpulan perbincangan dan berbincang tentang peranan dan tanggungjawab seorang guru. Menghargai jasa guru. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 3. Menyenaraikan peranan dan tugas seorang guru dengan lebih meluas dan terperinci.

Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. 2. Mentor membuat rumusan. 2. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee membuat mimik muka gembira. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif . marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. 4. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi apabila berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. Falsafah : 1.

menyedari tentang betapa pentingnya komunikasi yang berkesan dalam kehidupan seharian mereka 3. menyedari bahawa mereka perlu berani dan yakin pada diri untuk berkomunikasi dengan baik di hadapan rakan masing-masing Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee lain boleh bertanya tentang topik yang dibicarakan 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Bijak Bicara Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor membuat rumusan atau kesimpulan secara keseluruhan Falsafah : 1. Komunikasi yang berkesan akan dapat melahirkan individu yang cemerlang . Mentee berkomunikasi secara lisan di hadapan kelas berdasarkan tajuk yang dipilih sendiri 3. Aku seorang pelajar 2. Setiap individu perlu bijak berkomunikasi untuk mencapai kecemerlangan diri 2. Mentor memberi contoh tajuk iaitu a. mengenali diri tentang kelebihan dan kelemahan diri di hadapan kelas 2.

Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang peristiwa manis tersebut.” (lampiran ) Falsafah : 1. Mentor membuat rumusan. mengenalpasti perasaan setiap ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluarga Bahagia Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Perasaan suka duka membantu kita mengurus diri agar menjadi lebih baik . Menghargai kepelbagaian pengalaman yang penuh bermakna. bercerita peristiwa manis ahli keluarga masing-masing. 2. Mentee menyebut orang yang berkongsi peritiwa manis tersebut. Mentor meminta murid menceritakan tentang peristiwa manis yang tidak dapat dilupakan. 3. 2. 4. Mentee menyanyikan lagu “Kalau anda gembira. 5. 2.

Kalau anda gembira tepuk tangan. kalau anda gembira tepuk tangan. Kalau anda gembira petik jari (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya.LAMPIRAN Kalau anda gembira Kalau anda gembira tepuk tangan (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya. . kalau anda gembira tepuk tangan Kalau anda gembira hentak kaki (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya.

3. Setiap individu boleh berkomunikasi dan telah memiliki asas komunikasi. 2. Pengawas Pusat Sumber – murid tidak pulangkan buku d. Ketua Kelas – murid bising dalam kelas c. 3. Setelah selesai. memahami asas kemahiran kominikasi dengan baik. Mentor dan mentee membuat rumusan Falsafah : 1. Pembimbing Rakan Sebaya – murid kurang menghormati guru. Kemahiran berkomunikasi boleh ditingkatkan melalui proses latihan. 2. 2. Komunikasi yang berkesan member impak dalam kehidupan seharian . wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan dengan menggunakan kemahiran asas komunikasi. Pengawas Sekolah – kes buli b.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Pemimpin Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menyedari potensi dan kebolehan dalam berkomunikasi dengan lebih baik Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee dibahagikan kepada kumpulan dan tajuk seperti contoh: a.

Mentee diminta menyatakan sekolah menengah pilihan mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Ke mana saya selepas ini? Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 4. menyatakan sekolah pilihan mereka selepas tahun 6 Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor merumus isi perbincangan Falsafah : 1. Mentee menyatakan sebab mereka membuat pilihan di sekolah tersebut. Setiap insan memiliki hasrat yang tinggi dalam menentukan hala tuju kehidupan mereka . 3. mengenalpasti sekolah menengah yang terdapat dalam negara. Mentor bersoal jawab tentang keputusan percubaan.

Bidang Tajuk Objektif : : : Masih Ada Yang Sayang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bersoal jawab mengenai orang yang perlu kita sayangi. Kasih sayang perlu dinyatakan melalui tindakan . Kita perlu menghargai kasih sayang ibu bapa semasa mereka masih ada. 2. Manusia memerlukan kasih sayang dalam kehidupan. 4. 3. Mentor membuat peneguhan dan rumusan Falsafah : 1. Mentee diminta menyebut 5 orang yang paling disayangi dalam ahli keluarga. 2. Mentee memberikan idea bagaimana cara untuk meningkatkan kasih sayang. Menyedari kepentingan kehadiran ahli keluarga dalam kehidupan mereka. Memupuk rasa kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 3.

Mentor menceritakan mengenai pengalamannya semasa hari pertama di sekolah dan mengaitkan dengan kepentingan mengenali rakan baru 2.8 PERALIHAN Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Membina Hubungan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Set Induksi .2. Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . Mewujudkan rasa kasih dan sayang kepada rakan 3. Mentee membentuk 2 bulatan (Bulatan besar dan bulatan kecil) 3. Setelah selesai. 6. Mentor meminta ahli pada bulatan kecil berdiri menghadap ahli bulatan besar. Mewujudkan rasa kekeluargaan dan kesepunyaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Buku catatan 1. Ahli kelompok akan berkenalan dengan rakan dihadapan mereka dengan bertanyakan nama dan warna kegemaran. Proses ini akan diteruskan sehingga semua pelajar dapat mengenali rakan dalam bulatan. Mentor akan mengarahkan bulatan yang besar mengelilingi bulatan yang kecil 4. Mengenali rakan baru 2. mentor akan meminta semua ahli melangkah 3 langkah kekiri dan 2 langkah ke kanan 7. 5.

persekitaran sekolah dan kelas yang paling kotor. mewujudkan rasa kesepunyaan.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Sekolahku Rumahku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. Mentor membimbing kelompok untuk menjalankan tanggungjawab kepada sekolah dengan rasa 3. Masa Bahan : : 30 minit Gambar tandas. mengenali persekitaran sekolah. 4. . 2. kasih sayang. persekitaran sekolah dan kelas yang paling cantik dan gambar tandas. Mentor menayangkan gambar tandas. 2. mewujudkan perasaan cintakan sekolah. persekitaran sekolah dan kelas yang cantik Langkah : 1. persekitaran sekolah dan kelas yang kotor dan Gambar tandas.2 mengutip sampah yang dijumpai dalam kawasan sekolah Falsafah : Kebersihan tanggungjawab bersama.1 Menarik pam tandas selepas menggunakan tandas. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang tugas yang sepatutnya boleh dilakukan oleh mereka. 4. Contoh – 4.

4. . Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pemakaian yang kemas dan bersih. menyayangi diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran kerja 1. Mentor meminta mentee mengisi lampiran B 5. emosi ceria. Mentor memberi motivasi kepada mentee untuk menggalakkan pengurusan diri yang baik. menguruskan diri sendiri dengan baik 2. Falsafah : Penampilan kemas. 2. menjaga kebersihan diri 3. Mentee di minta perkemaskan pemakaian mereka. Mentor menerangkan kepentingan pengurusan diri 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.

LAMPIRAN BAGAIMANA CARANYA AGAR ANDA KELIHATAN KEMAS DAN BERSIH .

Mentor menunjukkan gambar sebenar (gambar sebenar tidak diberikan kepada mentee) – lampiran 6. Falsafah : malu bertanya sesat jalan . mengetahui halangan dalam komunikasi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4 1. satu segi empat sama d. Mentee diminta melukis semula berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan. Mentor mengedarkan kertas A4 kepada mentee. Mentor dan mentee membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan. mentee diminta menunjukkan hasil kerja mereka. 5. 2. 3. 4 segi empat tepat. Mentee diminta melukiskan berdasarkan apa yang di beritahu oleh mentor seperti berikut:a. satu segitiga b.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. 7. berkomunikasi dengan berkesan 2. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang maksud komunikasi. satu bulatan c.

LAMPIRAN .

2. memahami maksud komunikasi berkesan. 10. Kemudian mentee kedua menyampaikan kepada mentee ketiga di dalam barisannya sehingga semua mentee telah menerima mesej tersebut. . Masa Bahan Langkah : : : 1. Kemudian kertas tersebut diserahkan semula kepada Mentor. 8. Mentor meminta mentee tersebut membaca mesej Itu dengan kuat. 9. Mentor meminta mentee berbaris (mengikut kreativiti mentor). 2. Mentee yang terakhir diminta untuk menulis semula mesej yang diterimanya di papan putih. 12. 6. Mentor meminta respons dari kelas tentang apa yang telah berlaku. Mentee tersebut diminta untuk membisikkan mesej kepada mentee kedua. Falsafah : Berfikir dahulu sebelum berkata-kata. 3. 30 minit Petikan Mesej (Lampiran) Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang. meningkatkan keyakinan mentee dalam hubungan interpersonal. 5. ”Apa itu komunikasi ?.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Radio Karat Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan mentee. Mentor menetapkan peraturan bahawa setiap barisan akan diberi satu petikan dan petikan itu harus disampaikan kepada ahli tanpa didengari oleh ahli barisan lain. Mentor membandingkan mesej asal dengan mesej yang dibaca oleh mentee yang terakhir. 4. 11.” Mentor menerangkan maksud komunikasi kepada mentee secara mudah. 3. Mentor menyerahkan satu petikan mesej (lampiran) kepada setiap mentee yang paling hadapan dan meminta mereka mengingatinya secara senyap. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang telah dijalankan. 7.

LAMPIRAN PAK ALI PERGI KE KEDAI NAIK LORI PAK ALI BELI IKAN KELI MASAK KARI. MASAK KARI DALAM KUALI PAK ALI SENANG HATI MAKAN TENGAH HARI DENGAN ISTERI SEDAP SEKALI BOLEH TAMBAH LAGI? .

Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor melekatkan kertas majong tersebut di satu sudut dalam kelas tersebut Falsafah : Sekolahku tercinta. Kertas Mahjong 1. meningkatkan rasa kasih dan sayang terhadap sekolah 2. menanamkan semangat patriotisme dalam diri mentee Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Slogan (Lampiran). Mentor mengedarkan slogan (lampiran) kepada semua mentee dan meminta mentee mewarnakan slogan tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 2. 3. 4. Mentor bersoal jawab bersama mentee tentang kebaikan bersekolah dan kelebihan sekolah. Mentor meminta mentee melekatkan slogan masing-masing di atas kertas majong. .

LAMPIRAN .

LAMPIRAN .

LAMPIRAN .

Falsafah : Menghargai dan menyayangi diri sendiri . mengatasi kelemahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit lampiran 1. 6. Mentor meminta mentee mengisi lampiran A mengenai diri sendiri. 4. Mentor membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Potensi Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. 3. mentee di minta duduk secara berpasangan. mentor bersoal jawab dengan mentee berkaitan maksud potensi dan kelebihan diri. 5. Mentor meminta mentee berkongsi kepada kelas secara ringkas kelebihan pasangan mereka. Mentor meminta mentee bertanyakan kelebihan pasangan masing-masing. mengenalpasti potensi diri 2.

LAMPIRAN KEKUATAN DIRI KELEMAHAN DIRI .

3. gambar sebuah keluarga bahagia 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Struktur Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Falsafah : Yang tua dihormati yang muda disayangi . memahami peranan dan tanggungjawab ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4 . 5. Mentor meminta mentee menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. Mentor bersoal jawab dengan mentee berkaitan dengan tanggungjawab ahli dalam sebuah keluarga. menjelaskan tentang salasilah keluarga 2. Mentor membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 4. Mentor mengedarkan kertas A4 kepada mentee dan meminta mentee menghasilkan salasilah keluarga masing-masing. Mentor bercerita dan menunjukkan gambar (lampiran) kepada mentee tentang keluarga dan hubungan kekeluargaan.

LAMPIRAN .

2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit surat khabar. Mentee peka terhadap persekitaran kerjaya masa kini. Kerjaya pilihan saya (Lampiran) 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Jenis-jenis Kerjaya Di Persekitaran Mentee Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mengedarkan surat khabar dan helaian kerjaya pilihan (lampiran) 4. 2. Mentee membentangkan jawapan masing-masing. 3. 6. Falsafah : 1. menghormati kerjaya setiap individu. 2. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan. 5. Setiap bidang kerjaya adalah saling berkaitan antara satu sama lain . Mentor memberi penerangan kepada mentee berhubung dengan jenis-jenis kerjaya di persekitaran mereka. mengetahui tentang kerjaya yang terdapat di persekitaran mereka. melekatkan gambar dan melabel dalam lembaran kerja. Mentee memberi contoh-contoh pekerjaan di persekitaran mereka. Mentee menggunting gambar.

Tampal dan namakan pekerjaan tersebut .LAMPIRAN Cari gambar pekerjaan.

3.Bidang Tajuk Objektif : : : Pendidikan Pencegahan Sayangi diri. Mentor membahagikan mentee kepada beberapa kumpulan. . Mentee menyenaraikan secara bertulis kesan penyalahgunaan dadah secara berkumpulan. 1. 4. 5. Falsafah : Hidup sihat tanpa dadah. jauhi dadah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengetahui bahaya dadah 2. menjauhkan diri daripada najis dadah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4. Mentor membuat rumusan berdasarkan aktivit yang dijalankan. gambar kesengsaraan mangsa penyalahgunaan dadah. Mentor meminta mentee menyatakan imej diri yang positif dan negatif daripada gambar yang mereka lihat. Mentee melihat gambar kesengsaraan kehidupan mangsa akibat penyalahgunaan dadah. (lampiran ) 2. 7. 6. Mentee diberi peluang untuk menyatakan perasaan mereka setelah melihat gambar. Mentor mengedarkan kertas A4 kepada setiap kumpulan.

LAMPIRAN .

mentee dapat menyenaraikan 10 jenis kerjaya . Mentor bersoal jawab secara lisan dengan mentee berkaitan kerjaya idaman mereka. menambahkan pengetahuan mentee mengenai kerjaya yang sedia ada 2. 3. Mentor meminta mentee melukis dalam masa lima minit kerjaya idaman mereka di atas kertas. Mentee berkongsi jawapan dengan ahli kumpulan. 3. 5. Mentor meminta mentee berkongsi dengan ahli kumpulan tentang kerjaya idaman mereka. kebolehan dan perancangan awal yang sistematik . 4. 2. Peluang kerjaya bergantung kepada minat. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan Falsafah : 1.2. mentee dapat menyenaraikan 10 jenis kerjaya kerja sendiri yang terdapat disekitar komuniti Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1.9 TINGKATAN 1 Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Jenis-jenis Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

meningkatkan rasa kasih dan sayang kepada sekolah. 4. 5. Dalam tempoh 50 saat. 3. 6. Mentee di minta beratur dalam satu baris dan menomborkan diri mengikut urutan. Mentee menulis nombor yang dimiliki di atas kertas serta merenyukkannya menjadi bola 3. Proses ini akan diteruskan sehingga semua mentee dapat mengenali antara satu sama lain Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . Selepas tamat tempoh masa yang diambil. mentor memberi mentee perlu membaling kertas yang direnyukkan itu kepada rakan yang lain. meningkatkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Mentee perlu mencari dan berkenalan dengan rakan yang memiliki nombor tersebut. mewujudkan rasa sepunya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. mentor mengarahkan setiap mentee hanya membuka sebiji bola kertas yang bertulis nombor sahaja .Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Program Orientasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 2.

Mentor berbincang langkah-langkah menjaga kebersihan kelas dan sekolah 4. Mentee menyatakan tugas yang sepatutnya boleh dibuat contohnya menyapu dan mengutip sampah dalam kelas Falsafah : Sekolah sebagai rumah yang perlu dijaga dan disayangi . meningkatkan rasa kasih sayang kepada sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar kelas yang cantik. Mentor dan mentee bersama-sama mengaplikasikan kebersihan dengan bergotong royong membersihkan kelas 2. meningkatkan rasa sayang kepada sekolah 2. Mentor menunjukkan keadaan kelas mereka sekarang dengan gambar kelas yang cantik dan yang kotor 3. gambar kelas yang kotor 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Sekolahku Rumahku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

mengetahui jenis-jenis komunikasi. 4. 5. Mentor menerangkan kepada mentee kepentingan berkomunikasi. Mentor meminta mentee memberikan contoh komunikasi sehala dan komunikasi dua hala. 2. dan membezakan antara komunikasi berkesan dan tidak berkesan. 3. menggunakan kata-kata sapaan yang betul kepada setiap ahli keluarga dan sesuai dengan budaya setempat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Nota 1. Mentor meminta mentee membuat rumusan Falsafah : Komunikasi yang baik mewujudkan suasana harmoni . Mentor meminta mentee melakonkan satu dialog contohnya perbualan antara mentee dengan guru atau mentee dengan mentee.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bersoaljawab dengan mentee berkaitan jenis-jenis komunikasi. 2.

i. Siapakah yang mempunyai bilangan adik beradik yang ramai? Nyatakan berapa orang lelaki dan perempuan? 2. 3. mengetahui tanggungjawab ibu bapa dalam membesarkan anak mengikut tahap pembesaran Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar keluarga dan gambar ibu mengandung 1. Mentor menjelaskan kepada mentee berkaitan dengan pengorbanan ibu dari dalam kandungan sehingga kini.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Perkembangan Individu Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengetahui peranan ibu bapa dalam menjaga dan membesarkan anak 2. ii. 4. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pengorbanan mentee kepada ibu bapa Falsafah : Kasih ibu membawa ke syurga . Mentor mengemukakan soalan kepada mentee. Mentor mempamerkan gambar keluarga dan gambar ibu mengandung.

Mentor meminta mentee menyatakan perasaan ibu dalam situasi tersebut. tidak menghiraukan ibunya yang perlu bantuan untuk menguruskan rumah”. memahami tanggungjawab dalam keluarga asas. 3. Mentor meminta sumbangsaran daripada mentee mengenai situasi yang sepatutnya mereka lakukan Falsafah : Bulat Air Kerana Pembentung. 2. 4. Mentee perlu melakonkan situasi yang digambarkan oleh mentor mengikut kreativiti mentee atau bimbingan dari mentor. mengambil berat keperluan sokongan tingkah laku. 2. Bulat Kata Kerana Muafakat .Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor meminta mentee dari kumpulan lain menyatakan isu dan nilai yang terdapat dalam lakonan itu. Mentor memberi situasi “seorang anak yang sibuk menonton televisyen. 5. emosi dan material dalam keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Perbincangan dalam kumpulan tentang potensi diri dan contoh tindakan yang pernah dilakukan. mengenali kekuatan diri sendiri. 3. Mentor meminta mentee menyenaraikan potensi diri yang ada pada dirinya. 2. 6. mempertingkatkan keyakinan diri sendiri. semua ada kelebihan masing-masing . Falsafah : 1. Mentor memilih wakil kumpulan untuk menyatakan nilai positif dan kelebihan yang ada pada ahli kumpulan. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Mengenal Diri. Tuhan jadikan manusia dengan kejadian sebaik-baik kejadian. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. 3. 7. Mentor memberi setiap mentee sehelai kertas A4 yang telah dikerat kepada 4 bahagian. pita selafon dan gunting 1. Bilangan ahli antara 3 hingga 5 orang. Mentee membaca apa yang telah ditulis berkaitan dengan potensi diri. Mentor minta mentee berada dalam kumpulan: 4. 8. 5. menggunakan potensi diri untuk kebaikan diri dan orang lain Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. Sekolah dan Penyelesaian Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

melahirkan insan yang sayang kepada diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. 4. Selain dari mengurus diri. Mentor memilih beberapa orang mentee sebagai model di hadapan. mentee juga perlu bijak mengurus emosi bagi kepentingan dirinya dan lain . Mentee berbincang tentang penampilan diri yang kemas dan tidak kemas. 2. Manusia perlu menguruskan diri sendiri agar dapat memberi faedah kepada orang lain. 3. 2. Bilangan ahli antara 3 hingga 5 orang. Mentor dan mentee bersoal jawab mengenai penampilan diri. 2. Mentor meminta mentee berada dalam kumpulan : a. Mentor memilih beberapa orang untuk menyatakan mengapa perlu mengurus diri dan kelebihan yang ada pada dirinya Falsafah : 1. mengetahui dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap diri sendiri. 3. 6. Hasil perbincangan dicatatkan dan dibentangkan. 5.Bidang Objektif : : Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengurus emosi agar sentiasa stabil.

menguruskan perasaan positif dan negatif dengan baik Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad Gambar 1. Mentor menggambarkan perasaan tersebut berdasarkan situasi sebenar. Gambar Senyum – saya berasa gembira 6. masalah akan menjadikan kita lebih matang i. Contoh: i. sedih. Mentor menunjukkan kad gambar yang berwajah suka. Mentee berkongsi tentang perasaan mereka bermula dengan kad gambar negatif diikuti dengan kad gambar positif. 3. 3. Gambar Marah . 5. ii. ketawa dan sebagainya. Contoh: Gambar Sedih – cikgu merasa sedih apabila kamu melawan cakap cikgu. Semua yang hidup ada masalah. Aktiviti ini akan dijalankan secara rawak Falsafah : 1. mengetahui tentang perasaan yang dimiliki.Cikgu merasa gembira apabila kamu mendengar cakap cikgu 4. Mentor menerangkan lepada mentee tentang perasaan-perasaan berdasarkan gambar yang positif dan negatif. Mentor minta mentee memilih dua kad gambar yang postif dan negatif. . ii. memahami perasaan mereka dan rakan. 2. mengantuk.saya berasa marah terhadap rakan kerana dia menipu saya. marah.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Pengurusan Emosi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. Gambar Ketawa .

4. 3. Mentor meminta mentee menyenaraikan contoh-contoh makanan sihat. 2. 3. 2. Mentor memilih beberapa orang mentee untuk membentangkan hasil dapatan. mengawal kesihatan emosi dari semasa ke semasa Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Piramid Makanan Seimbang 1. Mentee dan mentor berbincang Falsafah : Badan Sihat Minda Cergas . mengetahui merancang pemakanan yang berkhasiat dan seimbang.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Menjaga Kesihatan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee diminta menyenaraikan kelebihan mengambil makanan berkhasiat dan kesan buruk mengabaikan pengambilan makanan berkhasiat. menjaga kesihatan melalui permakanan.

LAMPIRAN .

Mentor mengklasifikasikan jenis-jenis kerjaya mengikut Holland.10 TINGKATAN 2 Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Ekplorasi Alam Kerjaya – Minat Kerjaya. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas sebak dan papan tulis.2. pendedahan mengenai kerjaya yang diminati. Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Mentee dapat mengetahui jenis kerjaya dalam kumpulan Holland. 2. 1. 3. 2. mengetahui bahawa setiap orang mempunyai personaliti yang berbeza dalam menentukan hala tuju kerjaya. Mentor bertanya dan berbincang jenis-jenis kerjaya yang diketahui mentee. Falsafah : Setiap individu mempunyai potensi dalam menentukan kerjayanya .

pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepada darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. 4. Kepuasan kerja. Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih pekerjaan yang akan membenarkan ekspresi diri. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu berupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. 2. kebolehan. nilainya. 3. 3. . STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA 1. 2. Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengenali dunia pekerjaan. MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA 1. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan ciri-ciri dirinya. Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. nilai. Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu pekerjaan. Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai. minat. minatnya. 2. Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya.LAMPIRAN KONSEP PEMILIHAN KERJAYA 1. minay yang tidak jelas atau tiada mempunyai minat. maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk berjaya dalam bidang berkenaan. Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan dunia pekerjaan. 3.

fizikal. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. praktikal. dan haiwan. materealistik. kurang celik akal. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. jujur. manipulasi objek PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal.LAMPIRAN TEORI KERJAYA HOLLAND REALISTIK. elektrikal. pendedahan kendiri. cermat. pemandu. kerja luar. bekerja dengan peralatan. aktiviti manual. tumbuhan. juruteknik. tekun. tukang paip. pegawai perikanan. aktiviti sosial. terus terang. tulen. maskulin.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) CIRI-CIRI Stabil. akur. atendan pam minyak. tukang kayu. penyelam. pemalu. berulang-ulang. benda konkrit (wang. tukang masak. . berdikari. mentor kemahiran hidup. natural. atletik (sukan). inventif. berpendirian tetap. mekanik. juruukur. pereka fesyen. pegawai mergastua. jurufoto. SUKA Aktiviti mekanikal. pegawai perhutanan. keras hati. bekerja dengan orang lain. normal. kejuruteraan. kuasa dan status).

sistematik. memujuk orang lain. bekerja dengan orang lain. kepimpinan. aktiviti berulang-ulang. cekal. bebas. dan penternakan. pertanian dan penternakan PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan benda.BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. ingin tahu. kejuruteran mekanikal. Ganjaran bernialai seperti wang. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. rasional. mesin. . introvert. radikal. asli. pesemistik. berhati-hati. tepat. perhutanan. pertanian. teliti. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. teknologi perubatan. peraturan yang rigid. tidak popular. dan sesuatu yang dimiliki Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional INVESTIGATIF . penyelesaian masalah. berdikari. kuasa. pengamatan dan penyelidikan. status. penyediaan makanan.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN TEKNIKAL) CIRI-CIRI Analitik. sains dan matematik. pasif. bekerja sendirian. bidang teknik dan vokasional. introspektif. kritikal. pendiam. intelektual.

bebas dan semulajadi. idea. jurutera elektrik. tidak praktikal.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. tergesa-gesa. juruteknik perubatan. cenderung aktiviti kesusasteraan. drama. ahli kaji bintang. psikiatri. geologi. lembut. pembantu makmal. muzik. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. optometris. ARTISTIK . ekonomi. sains komputer. kejuruteraan sains Geoinformasi. ganjaran bernilai saintifik. puisi. situasi. ahli patologi. tidak berstruktur. vokalis. sains industri.ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. ahli kaji cuaca. penyunting. abstrak. kerja bersendirian. Sains dan Matematik. penulisan berkarya. SUKA Kreativiti. berimaginasi. penulis rencana. idealistik. psikologi. PEKERJAAN Saintis. pengaturcara komputer. introspektif. . bebas. pakar bedah. ahli antropologi. emosi. mudah meluahkan perasaan. terbuka. kurang bersosial. intuitif. seni lukis. ahli kaji bumi. penyelidik. ekspresif. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. tidak bersistem. berpendirian. kejuruteraan kimia. MUZIK DAN PENULISAN) CIRI-CIRI Sensitif. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. isu kemanusiaan. fleksibel. suka bersendirian. banyak idea. bahasa. ahli ekonomi. kejuruteraan sumber asli.

pereka tari. pengajian bahasa. ppenyair. ambil berat. baik hati. falsafah. peramah. ekstrovert. ORIENTASI Berkarya. ahli muzik. . prihatin. mencipta idea. perniagaan dan sistem penmentorsan dan ppentadbiran. mudah berinteraksi. kewanitaan. alam bina. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). PEKERJAAN Mentor bahasa dan sastera. riang. rasional. pereka grafik. pereka fesyen. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. wartawan. suka bergaul. arkitek. memujuk. situasi berstruktur. kartunis. seni bina perancangan. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. SOSIAL . idealistik. komposer. manipulasi data. pelukis. bijaksana. juru solek. penyabar. pengarah drama/ teater. memahami orang lain.TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. kerja bebas dan tidak bersistematik. pemurah. penyunting filem. penulis skrip. agresif. menolong. bertanggunhjawab. seniman. Ganjaran bernilai seni. kerja perkeranian. muzik. tidak konvensional dan fleksibel.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) CIRI-CIRI Kerjasama. kesusasteraan dan budaya.

menyedarkan orang lain. pengajian agama. aktiviti luar. minat dalam memberitahu. sains politik. diplomat. pentadbiran. perbincangan. kemasyarakatan dan pendidikan. menolong. kerja-kerja terlalu berstruktur. pramugari. sejarah sains. jururawat.SUKA Perhatian. kerja dengan peralatan. ahli psikologi klinikal. pendidikan. ustaz. ahli politik. aktiviti kebajikan. kemasyarakatan. melatih. mengubati. ekologi manusia. pembangunan sumber manusia. ahli sosiologi BIDANG PENGAJIAN Sosial. . menunjuk ajar. pegawai kastam. berurusan dengan orang lain. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. Menggalakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. pendidikan. bersosial. memikirkan masalah masyarakat. mentor. kaunselor. PEKERJAAN Pensyarah. menghadiri majlis sosial. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. bidang mekanikal dan saintifik. kerja-kerja amal dan kemasyarakatan. ORIENTASI Kebajikan. juruacara. pegawai kebajikan.

regular. pegawai insurans. perunding. penmentors. pegawai penilai. bermotivasi. bersosial. ahli politik. yakin.ENTERPRISING . kerja yang ditentukan dan diawasi. bersungguh-sungguh. memujuk. suka berbahas. . TIDAK SUKA Aktiviti sistematik.ORANG JENIS USAHAWAN (PENMENTORSAN DAN PERNIAGAAN) CIRI-CIRI Agresif. sergas. keuntungan. suka cabaran. SUKA Kuasa. kebolehan memimpin. PEKERJAAN Pegawai pemasaran. ekonomi. cita-cita tinggi. menggoda. optimistik. usahawan. pekerja perhotelan. intelektual. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. penmentors personal. penmentors syarikat. pengarah muzium. isu-isu abstrak dan simbolik. menonjolkan diri. dominan. keseronokan. mentadbir dan kepimpinan. kemahiran saintifik dan teknikal. regular. mempengaruhi. penerbit. suka mengambara. jurujual pasaran saham. manipulasi. status. kemahiran interpersonal yang baik. petah. hakim. spekulator. ekstrovert. berlagak. pentingkan diri. peguam. maskulin. bebas.

PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. kurang berdikari. terancang. mendesak. KONVENSIONAL . penmentorsan personal. akur. konservatif. kejuruteraan industri. SUKA Arahan. cekap. kemahiran seni. isu-isu imaginatif. penyediaan makanan. harta. sopan. berhemat. disiplin. suka mempertahankan diri. bergantungan. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. bersungguh-sungguh. kemas. stereotaip. tanggungjawab. situasi yang rumit. teliti. tekun. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. maklumat dan sistem fail. Pencapaian dan manipulasi orang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. praktikal. pemasaran perniagaan. rigid. dominan.BIDANG PENGAJIAN Penmentorsan dan pentadbiran. Bekerja dengan data. data dan sistem fail. tegas. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT) CIRI-CIRI Jujur. pandai sesuaikan diri. status dan kuasa). . tidak suka berimaginasi. tugas sistematik dan terancang. elak diri daripada masalah. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. mudah dan stereotaip. menyusun maklumat. perlancongan. perhotelan. arahan kabur. rekreasi. perundangan. sains aktuari.

Ganjaran bernilai wang. stereotaip. kewangan pendidikan.ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. perakaunan. jurutaip. pergantungan dan akur. perniagaan. mentor perdagangan. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. Menggalakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. penilai harta. pegawai cukai. Manipulasi data. juru trengkas. kerani kewangan. juruaudit. peguam kredit. sains komputer. setiausaha. penmentorsan dan pentadbiran. pergantungan dan mudah . operator komputer. pustakawan. sains kesetiausahaan. pegawai kawalan mutu. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. pegawai statistik. kerani kaunter. PEKERJAAN Akauntan. kerani pos. rekod atau bahan bertulis. sains perpustakaan.

Mentor bertanyakan warna kegemaran mentee dan sebab mengapa mereka mengemari warna tersebut 2. mengetahui bahawa setiap orang mempunyai personaliti yang berbeza 2.lam 1. mengetahui bahawa kerjaya yang diminati berkait rapat dengan personaliti diri 3. mengetahui jenis-jenis personaliti mentee lain Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Inventori IPW (Warna) . Mentor menerangkan kaedah mengira skor dan warna yang dominan 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Mengenali Personaliti Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor menjelaskan interpretasi IPW Falsafah : Manusia ciptaan Tuhan adalah amat unik . Mentor mengedarkan Inventori IPW untuk dijawap oleh mentee 3.

LAMPIRAN gaya dan penampilan diri Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: unik/pelik kemas & formal tradisional tidak ikut trend Gaya makan: utama kecantikan Gaya makan: ikut trend semasa tertib & formal Gaya makan: Susunatur bilik: ringkas & bebas Gaya makan: sgt tertib & sopan Susunatur bilik: kongsi makanan Susunatur bilik: kemas suka makanan segera ringkas cepat Susunatur bilik: kemas & bersih utama kecantikan unik kreatif tidak teratur  pengaruhi orang lain untuk hidup lebih bermakna  kerja dlm bidang seni. komunikasi. lain  cenderung utk menghulur bantuan & pertolongan  puas dgn kerja yg beri kebebasan  pemikir konsep yg bebas  guna koordinasi fizikal & alatan  anggap kerja itu satu permainan  performer semulajadi  suka cipta model. rigid & tonjolkan pembaharuan & ikut rutin  tidak suka kerja rutin       mampu kendali urusan yg perlu perincian kerja dahulu baru main ikut peraturan bekerjasama ikut kebiasaan mengorganisasikan tempat kerja Ciri di TEMPAT KERJA . & profesion membantu org lain  mahir memberi motivasi & berinteraksi dgn org. meneroka idea  bosan dgn kerja berstruktur. pend.

KERJAYA YANG DIMINATI  bidang seni & kreatif  komunikasi  pendidikan  profesion menolong orang  kerjaya berciri rigid & bersistem  kerjaya berunsur kepimpinan  profesion yg beri kebebasan  tiada pengaruh sentimen  profesion yg ikut manual & prosedur  profesion yg gunakan koordinasi fizikal & alatan  profesion berbentuk amali bukan analitikal  profesion yang mencabar  merekacipta  bidang meneroka idea  berciri analitikal  berciri investigatif  berciri hipotetikal TEMA komunikasi  EMOSI  RASA  KASIH SAYANG  PERATURAN  JADUAL  T/JAWAB  LOGIK  TEORI  ANALISIS  TINDAKAN  KESERONOKAN ADVENTUROUS .

Konsep kendiri positif melahirkan individu yang positif. membina konsep kendiri positif 3. 2. memahami maksud konsep kendiri. Mentor menjelaskan langkah-langkah membina konsep kendiri positif.. 6. 5. 4. Mentor menjelaskan ciri-ciri konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. berkeyakinan dan positif. Mentor menjemput beberapa mentee untuk menceritakan ‘ Siapa saya?’. (lampiran) Langkah : 1. 3. Mentor menjelaskan definisi konsep kendiri. Falsafah : 1. Masa Bahan : : 30 minit Dua set gambar kartun yang mengandungi dialog konsep diri positif dan konsep kendiri negatif. Mentor menunjukkan keratan gambar kartun kepada mentee. . 2. meningkatkan keyakinan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Konsep Kendiri Pada akhir aktiviti diharap mentee dapat: 1. Mentor meminta mentee mengenal pasti konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif masing-masing.

kemahiran dan lain-lain lagi tentang anda. b. f. Rasa dapat mempengaruhi persekitaran. 2. Menahan perasaan kekecewaan dengan baik. Lebih bersedia menerima risiko. personaliti. h. kesukaan. begitu juga dengan orang lain yang menerima maklumat yang berlawanan. d. Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat keputusan kerjaya. Konsep kendiri adalah semua persepsi anda terhadap diri anda sendiri. e. Bertindak dengan positif. Kelebihan konsep kendiri tinggi/positif a. anda menjadi cemas. c. j. Berasa bangga dengan perlakuan sendiri. g. Dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka lebih cekap/berkebolehan.LAMPIRAN 1. 3. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi merupakan pelajar yang berminat dan bermotivasi untuk belajar serta mempunyai matlamat kerjaya untuk masa hadapan. Memikul tanggungjawab. b. dari segi kebolehan. Menghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan & kelemahan diri . Apabila maklumat yang anda terima bertentangan dengan konsep kendiri anda. bimbang. Konsep kendiri positif a. Pencapaian gred yang tinggi. i. Apakah konsep kendiri a. Menerima diri dengan lebih positif.

Terdapat kaitan antara gangguan dalam pemakanan dengan konsep kendiri yang rendah. Tidak gemar kerja yang mencabar. Sering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri. e. d. Sering merasa bimbang dan cepat berkecil hati. g. e. Remaja yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa mempunyai penghargaan kendiri tinggi. Mudah mengikut orang lain. hubungan yang berkekalan) dengan penghargaan kendiri remaja. Kesan negatif konsep kendiri/Penghargaan kendiri yang rendah dan negatif a. b. Mudah rasa kecewa. Kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan yang lebih mencabar. . b. Mengelak situasi yang sukar. Melihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi personaliti. keakraban. Kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas. d. c. Konsep kendiri rendah a. 5. c. Terdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi tingkah laku menyokong ibu bapa (seperti kemesraan fizikal. Takut kepada kegagalan. 6. c. Ada kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah. h. Mereka cenderung untuk merasa bersalah. f. b.4. Hubungan antara konsep kendiri dan penghargaan kendiri dengan ibu bapa a. sikap menyokong. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi mendapat sokongan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan mengambil berat tentang pelajaran mereka.

bagaimana ia bergerak. Penghargaan kendiri remaja berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. Membina konsep kendiri a. gaya hidup dan lain-lain. Sebagai contoh jika anak gagal mendapat kawan. 7. mesej-mesej anggota badan . anak perlu sedar perasaan diri. kekuatan dan kelemahan. Terdapat kanak-kanak menahan diri daripada menuju ke arah yang mereka inginkan melalui perkataan atau bahasa yang digunakan seperti "saya jahat" atau tidak berguna dan sebagainya. Anak menyedari tentang anggota badan boleh membantu dalam pembentukan konsep kendiri untuk mengetahui mengenai diri. tetapi perlakuan yang khusus sahaja b. Semakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh ibu bapa. tahu mimik muka sendiri. nilai. Minat. ini boleh menjejaskan konsep kendiri mereka. Fokus kepada pengenalan diri dan mempunyai idea bahawa "saya bangga menjadi saya” c. Kita boleh membantu anak sedar bahawa bukan diri mereka yang "jahat" atau tidak berguna. f.d. e. Menerang tentang diri seperti matlamat. Anak perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam mengukuhkan penghargaan kendiri. Hubungan dengan orang lain memainkan peranan yang penting dalam pembentukan konsep kendiri anak. galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu penting bagi penghargaan kendiri. semakin rendah penghargaan kendiri mereka. relaks.

Gambar perokok yang sedang merokok Gambar seorang yang tidak merokok. 4. Masa Bahan merokok. 4. Mentor menjelaskan langkah-langkah membina penghargaan kendiri. Langkah : : 30 minit Gambar perokok yang sedang merokok dan orang yang tidak : 1. 2.Bidang Tajuk : : Penghargaan Kendiri Objektif : Pada akhir aktiviti mentee akan dapat: 1. Mentor bertanyakan mentee tentang perbezaan dua gambar yang ditunjukkan. ii. Mentor menjelaskan maksud penghargaan kendiri. 3. memahami maksud peghargaan kendiri. 3. meningkatkan harga diri. Mentor meminta mentee mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. meningkatkan rasa sayang terhadap diri. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. 5. Mentor menunjukkan dua keping gambar iaitu:i. Falsafah : Kecantikan adalah hak milik setiap insan . 2.

LAMPIRAN Gambar Seorang Perokok Gambar seorang yang tidak merokok Teori Maslow Aspek Ciri  Merupakan tuntutan semulajadi manusia  Wajib dipenuhi manusia untuk terus hidup  Hidup aman dan damai Contoh  Mendapatkan makanan. minuman. erat dan bersama menyokong antara satu sama lain  Semua ahli keluarga diberi peranan Keperluan Asas Keperluan Keselamatan  Bebas daripad perasaan takut  Mengikut peraturan dan undang yang ditetapkan  Interaksi sesama manusia yang sihat dan membina Keperluan Kasih Sayang hubungan yang mesra  Memberi dan menerima kasih sayang Keperluan Penghargaan Diri  Mendapat penghargaandiri  Mempunyai perasaan diterima dan disanjung dalam membuat keputusan keluarga dan segala tindakan diberikan sokongan Keperluan Kesempurnaan Diri  Mencapai kejayaan  Memperkembangkan potensi diri ke tahap maksima  Matlamat keluarga bagi setiap ahli tercapai dalam pelbagai aspek kehidupan harian . pakaian & tempat kediaman yang sempurna  Hidup di kawasan yang tiada ancaman jenayah dan keadaan keluarga yang harmoni  Ahli ahli keluarga mempunyai hubungan yang mesra.

menyatakan pentingnya rasa hormat menghormati dalam keluarga dan orang lain. 5. Falsafah : Orang muda disayangi.Bidang Tajuk Objektif : : : Menghormati diri. 3. pen marker dan kad imbasan pantun. Mentor membacakan serangkap pantun yang bertemakan nilai rasa hormat menghormati sesama manusia. keluarga. Mentee menyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada pantun yang dipersembahkan. . Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. 4. 1. Mentee membacakan pantun ciptaan mereka. 2. orang tua dihormati. Mentor bertanyakan kepada mentee maksud pantun yang tersurat dan tersirat. Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menghayati kepentingan hormat menghormati dalam keluarga dan persekitaran. 2. Mentor meminta mentee membina pantun bertemakan nilai hormat menghormati. rakan sebaya dan orang dewasa.

menyedari perubahan fizikal. memahami dan menerima perubahan diri. pen marker dan kertas A4. Pada akhir aktiviti mentee dapat1. . Falsafah : Menerima dan menghormati perbezaan kerana manusia itu unik. intelektual 3. Mentor menjemput setiap wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan. emosi. Setiap ahli dalam kumpulan akan menyenaraikan perbezaan jantina antara lelaki dan perempuan 4. 5. 1. mengenali perbezaan jantina. 3. Mentee dibahagikan kepada 2 kumpulan ( lelaki / perempuan) dan diberikan kertas sebak serta pen marker. dan rohani. 2. Mentor menjemput dua orang mentee berlainan jantina untuk berkongsi biodata diri. 2. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai penghargaan.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Berbeza. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas sebak.

17 tahun 4. pinggang mula ramping dan punggung melebar. 5.1 Ketinggian bertambah dengan pesat. Umur 10 – 11 tahun 2.2 Tekanan darah dan degupan bertambah seperti orang dewasa. 2.3 paha.2 Pusingan haid mulai tetap dan kebolehan untuk melahirkan zuriat. 5. 4.dada dan puting susu. 4. 2. 1. Umur 15.2 Suara mula merdu. 5.2 Lemak akan membentuk badan:1.14 tahun 3.1 Persediaan ke arah dewasa. 3. 3.Kemunculan jerawat.4 Potensi seksual bertabah sedikit demi sedikit.4 Organ-organ pembiakan di dalam mula membesar.3 Ketinggian tidak begitu pesat.1 Tubuh badan mula berbentuk sebagai wanita. Umur 12 . .2 Kawasan ari-ari mula ditumbuhi bulu. Umur 9 – 10 tahun 1. 5.3 Berhenti meningkat tinggi pada umur 18 tahun.4 Potensi seksual yang sedikit ada pada awal. Umur 18-22 tahun.LAMPIRAN PEREMPUAN 1. . 3.buah dada membesar.3 Mula berbentuk tubuh badan. 4.1 Puting susu bertambah besar.1 Tulang punggung mula membesar. 3. 5. 4.

1 Kemunculan bulu-bulu ketiak dan kemaluan.3 Keluaran air mani tidak berlaku tanpa bantuan psikologi atau tekanan seksual atau mimpi. Umur 19 hingga 23 tahun.1 Persediaan ke alam dewasa.2 Ketumbuhan buah halkum.12 tahun 1.2 Ketinggian bertambah perlahan-lahan.2 Suara bertambah garau. 4.5 Organ-organ pembiakan mula membesar. 2. 2. 4. . 3. janggut dan jambang mula tumbuh. 3. 2. 3.6 Ketinggian bertambah pesat.1 Berbentuk sebagai lelaki dewasa.4 Dada membesar dan punggung kecil.1 Ketinggian bertambah perlahan-lahan. Umur 10 .5 Potensi seksual yang sedikit ada pada awal.3 Tekanan darah dan degupan jantung bertambah.15 tahun 2.3 Kemunculan jerawat. 2. 3. Umur 13 . 1. 3. Umur 16-18 tahun. 3.LELAKI 1. 3.2 Potensi seksual bertambah sedikit demi sedikit berhenti meninggi umur 21 tahun. 4. 4.4 Bulu-bulu di muka seperti misai. 2.

menyenaraikan nilai-nilai diri yang positif. 4. Mentee diminta membuka kotak dan melihat kandungan di dalam kotak. Mentee diajak berbincang mengenai cermin. rasional dan kejujuran adalah amalan hidup yang sihat dan mulia . Kotak ajaib yang mengandungi cermin. Mentor memulakan aktiviti dengan memberi pujian kepada mentee 2. 1. menyedari kekuatan dan kelemahan diri. Mentee diminta meneka kandungan yang terdapat dalam kotak yang ditunjukkan. 2. mempertingkat kesedaran dan menghayati budaya hidup yang positif. Falsafah : 1. 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit. 3. Kerjasama. (cermin) 5. 6.Bidang Tajuk Objektif : : : Kotak Ajaib. Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Mentor menunjukkan sebuah kotak. Mentee diminta ‘mencermin diri’ tentang kebaikan dan keburukan diri.

Pemurah 2.Dedikasi 25.Baik hati 4.Menghormati kawan 21.Tegas 15.Berdikari 32.Mempunyai azam yang kental 28.Peramah 5.Amanah 14.Sabar 7.Bertolak ansur 22.Bermuafakat 30.Berhati mulia 26.Bertimbang rasa JUMLAH SIFAT DIRI SAYA BUKAN SIFAT SAYA .Keyakinan diri 24.LAMPIRAN SIFAT DIRI POSITIF 1.Pemaaf 17.Tidak Sombong 12.Gigih 16.Cekal 13.Sedia menerima teguran 20.Bersyukur 19.Mengenang budi 31.Merendah diri 8.Menghargai masa 18. Mempunyai semangat kumpulan 29.Jujur 6.Berdisiplin 10.Bertanggung jawab 9.Menghargai kawan 23.Adil 3.Patuh 11.Berani membuat keputusan 27.

Bidang Tajuk Objektif : : : Garis Hayat Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Mentor meminta mentee menyenaraikan peristiwa pahit dan manis dalam kehidupan mereka. Berkongsi pengalaman. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Menyedari kelemahan yang perlu diperbaiki. Mentor bercerita satu kisah pendek berkaitan peristiwa pahit atau manis dalam dirinya 3. 7. Mentor membuka ruang kepada mana-mana mentee menceritakan kisah tersebut di hadapan kelas. 2. . Mentor memulakan aktiviti dengan bertanya khabar kepada mentee. 5. Mentor meminta mentee memberikan penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan Falsafah : Pengalaman mengajar kita erti kehidupan. 2. Mentor membantu mentee melakar garisan hidup 6. Mentor mengedarkan kertas A-4 4.

LAMPIRAN GARISAN HIDUP POSITIF NEGATIF .

menyedari bahawa kita berpotensi menjadi baik dan jahat. menyedari kekuatan dan kelemahan diri. Falsafah : Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan . 5. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Lambang Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. menerima dan memperbaik diri. Mentor meminta mentee memperkenalkan diri seorang demi seorang. Mentor menggalakan mentee lain untuk memberi sumbang saran memberi komen. Mentor merumuskan hasil perbincangan. 3. 2. 3. 4. Mentor meminta setiap mentee mendapatkan bahan maujud mewakili lambang kekuatan dan kelemahan diri. 2. Setiap mentee memperlihat dan menerangkan simbol diri.

6.Bidang Tajuk Objektif : : : Penyelesaian Masalah Pada akhir aktiviti mentee akan dapat :1. mengetahui cara melepaskan perasaan serta mengatasinya secara positif 3. Mentor mengedarkan keratan akhbar berkaitan ponteng sekolah. rogol. . 3. ragut. Mentor berbincang bersama mentee untuk memilih satu topik untuk dibincangkan. 5. Mentee membentangkan hasil kerja. hubungan luar nikah dan lain-lain. mengetahui tempat yang betul untuk mengadu. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentor mengalu-alukan kehadiran mentee dan bertanya khabar 2. Falsafah : Mengaggap masalah sebagai satu peluang dan cabaran. Membincangkan proses yang boleh dijalankan secara sistematik bermula daripada punca masalah hingga kepada penyelesaiannya. 4. Mentee membuat kerja kumpulan dengan berkongsi idea cara sesuatu masalah itu dapat diatasi. dadah. 2. mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah.

LAMPIRAN CARA MENGATASI GEJALA PONTENG SEKOLAH a. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ d. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ e. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ d.CARA MENGATASI GEJALA REMPIT a. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ e.

Mentee berkongsi jawapan dengan rakan-rakan mentee lain Falsafah : Kejayaan esok bermula hari ini . 4. Mentor mengedarkan lembaran kerja. 3. 2. Mengenali diri dan potensi serta menggalakkan mentee meneroka alam kerjaya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran Kerja(Lampiran) 1. Mentee mengisi lembaran kerja yang diedarkan 5. Soal jawab secara lisan antara mentor dan mentee berkaitan masa hadapan mentee. Mengetahui aliran pengajian di Menengah Atas 2. Mentor memberi penerangan kepada mentee berhubung tajuk yang akan dibincangkan.11 TINGKATAN 3 Bidang Tajuk Objektif : : : Hala tuju dan perancangan kerjaya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.2.

LAMPIRAN PERANCANGAN DAN HALA TUJU KERJAYA CITA-CITA SAYA ADALAH ALIRAN YANG AKAN DI AMBIL DI TINGKATAN EMPAT DAN LIMA ALIRAN SUBJEK JURUSAN/BIDANG YANG AKAN SAYA AMBIL DI IPTA / IPTS NAMA TINGKATAN .

Mentor mengedar kepada mentee soal selidik SDS (self directed self) berkaitan kesusaian bidang kerjaya mentee 3. menyedari bidang kerjaya yang diminati Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Soal Selidik Self Directed Search (SDS) 1. mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati 2. Mentor memberi penerangan tentang tatacara menjawab soal selidik SDS kepada mentee 4. Mentor memberi berbincang kepada mentee berhubung bidang kerjaya yang diminati 2. Mentor membuat pentafsiran terhadap dapatan soal selidik Falsafah : Kenal diri akan kenal potensi diri .Bidang Tajuk Objektif : : : Bidang yang diminati Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menyediakan diri secara terancang ke arah jurusan/bidang yang tepat 3. Mentee menjawab soal selidik SDS dalam masa yang ditetapkan 5.

menyedari cabaran seorang remaja. Mentor dan mentee berbincang mengenai cabaran remaja 5. 3. 2. Mentor memperdengarkan lagu Permata Biru kepada Mentee 2. Mentor dan mentee menyanyi bersama lagu permata biru Falsafah : Remaja itu indah . Mentee menyenaraikan cabaran menjadi remaja. 4. Mentor menerangkan maksud remaja kepada Mentee dan cabaran yang perlu di hadapi oleh Mentee. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu Permata Biru oleh Ella 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan / Cabaran remaja Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengamalkan gaya hidup sihat seorang remaja.

LAMPIRAN LIRIK LAGU PERMATA BIRU (ELLA) Permata biru usah biarkan dirimu Disaluti lumpur dan debu kota Permata biru berhati-hatilah selalu Usah kau lontarkan dirimu ke lembah hina Engkau yang dinilaikan setinggi permata Rela membiarkan dirimu tercela Dengan jutaan sanjungan yang kau terima Engkau mudah merasa bangga mengapa Permata biru usah biarkan dirimu Disaluti lumpur dan debu kota Permata biru berhati-hatilah selalu Usah kau lontarkan dirimu ke lembah hina Seharusnya kau sedar Dirimu sungguh berharga Tiada dapat ditukarkan harta benda Awasilah selalu segala tingkah dan laku Demi kebahagiaanmu menunggumu Usah kau terus mengkhayalkan dirimu Dengan kata-kata pujian yang palsu Segalanya akan serta merta pudar Tiba waktu dan ketika sedarlah .

bijaksana . 3. Mentor menunjukkan contoh komunikasi seperti: i. Mentor memilih mentee secara rawak untuk menjelaskan kepentingan komunikasi intrapersonel dan interpersonel. 2. Mentor meminta mentee duduk dalam kumpulan dan mbincangkan tentang tips komunikasi berkesan.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Kepentingan Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. bertanggungjawab. Bercakap dengan diri sendiri Berinteraksi dengan mentee 2. Komunikasi yang baik akan mengujudkan suasana yang baik 2. 3. mengamalkan kepentingan komunikasi dalam hubungan harian. berkeyakinan. ii. menjelaskan kepentingan komunikasi dalam hubungan harian. Mentor meminta ketua kumpulan mentee membentangkan hasil kumpulan. 4. Falsafah : 1. 5. menyatakan tips komunikasi berkesan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Berhemah tinggi. Mentor dan mentee membuat rumusan.

Maklumat yang di sampaikan perlu jelas dan tepat . idea dan fikiran seseorang individu kepada individu /sekumpulan individu yang lain .satu proses perpindahan maklumat .LAMPIRAN KOMUNIKASI DEFINISI `…. 2. pemikiran (taakulan) meditasi (bercakap dengan diri sendiri) KAEDAH KOMUNIKASI BERKESAN 1. intuitif. KATEGORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL Proses komunikasi antara individu ( lebih dari seorang individu ) INTRAPERSONAL Kontemplasi. 4. 3. Memastikan kedua-dua pihak bersedia untuk memberi dan menerima maklumat. Memastikan maklumat di sampaikan sesuai pada keadaan dan waktu. Menggunakan alat bantu sekiranya perlu. 5. Menggunakan bahasa yang mudah di fahami dan terang maksudnya . .perasaan .

2. Mentor merumuskan hasil pembentangan.berkeyakinan. Peranan dan tanggungjawab remaja dalam keluarga Peranan dan tanggungjawab sebagai anak mengikut umur dan kematangan/urutan adik beradik iii. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik Lagu Keluarga Bahagia 1. Mentee berbincang mengenai tajuk: i. Peranan dan tanggungjawab sebagai penyumbang idea 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Peranan dan Tanggungjawab Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. ii. Mentee diagihkan mengikut kumpulan 3. Bertanggungjawab. Mentee bernyanyi/bernasyid/bersajak yang bertemakan Keluarga Bahagia/ Sayangi dan Bahagia 2. Remaja mempunyai peranan dan tanggungjawab penting dalam keluarga 2. Mentee membentangkan hasil perbincangan secara kumpulan 5. Falsafah : 1. bekerjasama . Mentee lain menyoal dan mencatat isi penting semasa pembentangan dijalankan 6. mengklasifikasikan peranan dan tanggungjawab dalam kekeluargaan. memahami peranan dan tanggungjawab dalam kekeluargaan.

LAMPIRAN KELUARGA BAHAGIA (NYANYIAN OLEH SAUJANA) Sedamai taman firdausi Limpahan kasih sayang sejati Seharum semerbak kasturi Mengharumi hidup insani Indah damainya Keluarga yang bahagia Itulah idaman impian setiap insan Yang dahagakan belaian Serta kasih dan sayang Ketika insan lain berbahagia Bersama keluarga Namun kita masih meniti Titik rapuh perhubungan Mengapa kita terpisah daripada rahmatNya Mungkinkah kita seringkali melupakanNya Ayuhlah bina semula Keluarga diredhai Allah Oh ayah oh ibu dengarlah rintihan Dan luahan hatiku yang dahaga kasih Jiwaku merasa terseksa ketandusan kasihmu Marilah kita bina bersama-sama Keluarga bahagia Ayah ibu Luangkanlah sedikit masa bersamaku Ku rindukan kemesraan Dan belaianmu .

5. . Mentee bentangkan hasil perbincangan kumpulan. mengetahui punca-punca keretakan hubungan kekeluargaan 2. Mentee dibahagikan kepada 3 orang sekumpulan 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Remaja dan masalah keretakan hubungan kekeluargaan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor memberikan tajuk untuk perbincangan kumpulan berkaitan dengan kekeluargaan. Semua orang perlu menjalani kehidupan seperti biasa walaupun persekitaran tidak menggembirakan. memahami situasi rakan-rakan yang terlibat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Alat tulis 1. 3. Mentee melakukan perbincangan dalam kumpulan 4. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yg dijalankan Falsafah : 1.

Apakah langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 4. Apakah kesan keretakan hubungan kekeluargaan kepada anak-anak 3.LAMPIRAN PERKEMBANGAN REMAJA Contoh soalan perbincangan: 1. Apakah tanggungjawab anda sebagai anak? . 6. Apakah punca masalah keretakan hubungan kekeluargaan 2. Apakah peranan rakan sebaya untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah kekeluargaan 5. Apakah faktor-faktor yang membawa kebahagiaan di dalam institusi kekeluargaan.

Hari Bapa & Hari Lahir 2. Memberi penghargaan terhadap ahli keluarga seperti Hari Ibu. Mentee membuat Kad Ucapan yang ditujukan kepada ahli keluarga mereka. Mentee diminta membacakan kandungan ucapan meraka Falsafah : “Rumahku Syurgaku”. pensil. Mentee menunjukkan kad ucapan yang dihasilkan 5. Mentor menerangkan bahawa penghargaan juga dinyatakan melalui ucapan dengan dalam bentuk visual contohnya melalui kad ucapan 3. Mentor bertanyakan bagaimana kita penghargaan pada orang lain.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Perayaan Hari Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. gunting dan beberapa keping contoh ucapan Langkah : 1. Menyatakan pentingnya kesejahteraan dan kerukunan keluarga melalu kandungan ucapan dalam kad ucapan. Mentee menyatakan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua atau ahli keluarga kita dalam kad ucapan tersebut 4. Paling asasnya ialah mengucapkan perkataan ‘terima kasih’ 2. warna lilin. . Masa Bahan kad : : 30 minit Kertas lukisan.

5. mengenali salasilah keturunan kedua ibu bapa 2. Mentor menceritakan mengenai hal ehwal keluarga sendiri.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Salasilah Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee menulis sepucuk surat kepada ibu mereka sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan Falsafah : 1. 3. 2. Mentor bersoaljawab mengenai hubungan kekeluargaan di dalam keluarga 9. 4. Mentor menegaskan ada orang yang mempunyai keluarga dan ada orang yang tidak mempunyai keluarga. Mentor bertanya mentee mengenai keluarga mereka. masyarakat gemilang. Mentor menekankan konsep syukur dan kasih sayang. negara terbilang . Mentor memilih beberapa contoh dan paparkan di papan putih 8. Mentor meminta mentee menulis nama ahli keluarga mereka mengikut salasilah keluarga berpandukan kertas edaran 6. Keluarga bahagia asas pembentukan masyarakat hormoni 2. Keluarga cemerlang. menyedari tanggungjawab diri terhadap keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran Kerja 1. Mentee membina pokok salasilah keluarga mengikut sebelah bapa dan sebelah ibu 7. menghargai tanggungjawab ibu bapa dan ahli keluarga 3.

LAMPIRAN Nama datuk sebelah bapa Nama nenek sebelah bapa Nama bapa sebelah ibu :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ Nama nenek sebelah ibu Nama Bapa Nama Ibu Nama bapa saudara sebelah bapa Nama ibu saudara sebelah bapa Nama bapa saudara sebelah ibu Nama ibu saudara sebelah ibu Contoh Pokok Keluarga: Datuk Nenek Datuk Nenek Bapa Ibu Adik beradik anak saudara Anak saudara .

kasih sayang. menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas Latihan Diskriminasi Asertif (Lampiran) 1. 4. 3. v. Menyenarai hak peribadi masing-masing. 2. iii. kesihatan dan sebagainya 5. contohnya kes perceraian. Mentor mencetuskan satu kes perbicaraan di mahkamah yang berkaitan dengan hak-hak peribadi 2. Mentee menuliskan hak-hak tersebut di papan tulis 6. Mentor menerangkan kepada mentee bahawa hak adalah kebebasan bagi seseorang untuk berbuat atau memiliki sesuatu. Setiap orang harus sedar akan wujudnya hak peribadi dan mereka harus menggunakannya.Bidang Tajuk Objektif : : : Tegas Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Untuk mendapat pertolongan dan sokongan emosi Mengalami dan melahir rasa kesakitan Bersendirian Mendapat sesuatu yang setimpal dengan bayaran Mendapat ilmu dan maklumat Menentukan keutamaan peribadi Mengatakan saya tidak tahu . ii. 3. Contohnya hak mendapatkan pendidikan. Berikut ini ialah contoh hak peribadi: i. vii. Mentor mengedarkan Lembaran kerja. Mentor meminta mentee menyenaraikan hak yang mereka perlu mereka dapati. vi. keselamatan. Meneliti hak asertif mereka. iv.

viii. ix.

Membantah terhadap layanan dan teguran tidak adil Menghakim perasaan sendiri

Falsafah

: 1. Mempertahankan hak peribadi yang berkaitan dengan agama, moral, maruah, harta dan tanah air adalah menjadi kewajiban setiap insan

LAMPIRAN Definisi Submisif/Permisif : Menghormati hak orang lain Mengabaikan hak sendiri Agresif : Menghormati hak sendiri Mengabaikan hak orang lain Asertif : Menghormati hak sendiri Menghormati hak orang lain LATIHAN DISKRIMINASI ASERTIF Dibawah ini terdapat senarai situasi dan respon. Ditepi respon tandakan AS jika anda fikir responnya ASERTIF, S jika anda fikir ianya SUBMISIF dan AG jika anda fikir ianya AGRESIF SITUASI 1. Seorang murid lain minta pinjam kertas tulis dari anda 2. Kawan anda menyampuk anda bercakap. 3. Seorang ahli keluarga anda suruh anda buat kerja rumah semasa anda membuat kerja sekolah. 4. Anda sedang menunggu layanan di kaunter bila seorang melintas dan pergi depan anda dan menerima layanan lepas. 5. Seorang ahli pasukan bola sepak / bola jarring anda menuduh anda tidak bermain bersungguh-sungguh dalam pertandingan yang lepas. 6. Seorang kawan meminta nasihat atas masalah peribadinya. 7. Anda terlibat dalam lumba haram. Seorang rakan telah menasihati anda 8. Saya mendapat berita kematian orang tersayang 9. Bapa saya telah memarahi saya kerana bercinta dengan rakan di sekolah RESPON Awak selalu suka menipu…. Minta maaf, saya hendak bercakap lagi… Ya, Ok, saya sedang membuat kerja sekolah sekarang….. Anda terdiam, Cuma menarik nafas panjang………. Saya fakir ini bukanlah teguran yng sihat, saya fakir saya telah bermain dengan baik….. Bagaimana saya tahu apa yang awak buat / itu adalah masalah anda….... Saya marah kerana dia mengambil tahu hal saya........... Saya menangis hingga teresak-esak.............. Saya fikir bapa saya keterlaluan kerana menghalang cinta saya..............

10. Seorang kawan telah bertanya sesuatu semasa Saya berhenti mendengar guru mengajar untuk melayan pertanyaan rakan............... anda sedang mendengar guru mengajar

Bidang Tajuk Objektif

: : : Pembentukan jati diri remaja Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. membina ketahanan diri menjauhi dan membenci dadah 2. mempunyai asertif kendiri yang bersepadu

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor mendapatkan maklumbalas berdasarkan pengetahuan mentee berkenaan dengan dadah. 2. Mentor mendapatkan pandangan mentee tentang imej jati diri remaja yang unggul. 3. Mentor dan mentee membincangkan tentang penyalahgunaan dadah dengan jati diri yang unggul 4. Mentee mencadangkan bagaimana membina jati diri yang cemerlang.

Falsafah

: 1. Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya tabah dan dapat menangkis pengaruh salah guna dadah

2.12

TINGKATAN 4

Bidang Tajuk Objektif

: : : Suai Kenal Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengenali diri antara satu sama lain dengan lebih mendalam. 2. mengeratkan silaturrahim antara mentee. 3. mewujudkan suasana mesra dalam kalangan mentor dan mentee.

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Bola kecil/benda yang bersesuaian

1. Mentor memulakan aktiviti dengan memegang bola dan memperkenalkan dirinya seperti nama, bilangan adik-beradik, tempat tinggal, kegemaran dan lain-lain. 2. Selepas memperkenalkan diri, mentor melontar bola kepada salah seorang mentee dan meminta mentee tersebut memperkenalkan diri. 3. Aktiviti diteruskan kepada mentee-mentee lain. 4. Mentor membuat rumusan pada akhir aktiviti.

Falsafah

:

Tak Kenal Maka Tak Cinta

Mentor membuat rumusan .Bidang Tajuk Objektif : : : Kenali Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. 2. Mentor meminta beberapa orang mentee menerangkan kekuatan dan kelemahan diri di depan kelas. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Panduan Guru (Lampiran) 1. Falsafah : Manusia tidak sempurna. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri 2. . 4. 3. menghargai kekuatan diri. Mentor memberi penerangan bahawa setiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan diri. 5. memperbaiki kelemahan diri. Mentee lain diberi peluang memberi respon . Mentor meminta mentee menyenaraikan kekuatan dan kelemahan diri dalam masa 10 minit.

KEKUATAN DIRI Bil 1. 8. 10. 8. 9. 4. 2.LAMPIRAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI SAYA Bil 1. 3. 10. 7. 6. 3. KELEMAHAN DIRI . 9. 6. 7. 2. 5. 5. 4.

Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. . Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif.Bidang Tajuk Objektif : : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. menghargai kelebihan diri. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama. 2. memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. 2. Mentor dan mentee membuat rumusan. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Contoh : AHMAD A = Amanah H = Hormat M = Mulia A = Akhlak D = Dedikasi 3. 5. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama.

mengurus masa dengan baik. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pengurusan masa yang diamalkan. Mentor mengadakan perbincangan tentang kepentingan pengurusan masa. Mentor memberi pandangan dan bimbingan. 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : Masa Itu Emas. 2. menyedari kepentingan masa dalam mengurus kehidupan. 2. .Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Masa Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.

Mentor menerangkan perbezaan asertif. mengenalpasti ciri-ciri asertif 3. meningkatkan tingkah laku asertif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Rujukan Guru (Lampiran) 1. Mentor menerangkan definisi asertif. Mentor membuat rumusan tentang kepentingan bersikap asertif/ tegas diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Kemahiran Asertif / Tegas Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. 2. agresif dan pasif. Falsafah : 1. Tegas diri membantu meningkatkan keyakinan diri dan melahirkan rasa hormat-menghormati . memahami maksud asertif 2. agresif dan pasif dalam bentuk dialog.

Ala . Macam itulah ’member’. mempertahankan hak sendiri dan mengabaikan hak orang lain mementingkan diri tanpa memikirkan perasaan orang lain tidak mahu mendengar pendapat orang lain membuat keputusan tanpa memikirkan hak orang lain suka memusuhi orang lain ASERTIF 1. Apalah kau ni. 4. habislah. AGRESIF 1... 2. berinteraksi dengan yakin. tidak jujur terhadap emosi dan perasaan sendiri menyebabkan perasaan selalu terpendam. Musa. aku ikut. 3. 5.LAMPIRAN DEFINISI DAN CONTOH DIALOG PASIF 1. Situasi Dialog Pasif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Mohan : Chua : Musa : Subjek Matematik Tambahan tu . : Ponteng kelas. penakut. Boleh ke kita buat macam tu? Boleh. . melahirkan kehendak idea dan perasaan 3. mempertahankan hak sendiri di samping menghormati hak orang lain 2.. kau ikut je lah aku. kat mana ’port’ engkau. perasaan atau pendapat sendiri 3. tidak menyatakan keperluan. Menghormati hak orang lain dan mengabaikan hak sendiri 2. Oklah. Jom kita lepak. Nanti kantoi habis kita. Cikgunya pun lembab..

Aku bukan tak sukakan kau Musa. tapi ponteng tu tak berfaedah. jadi perempuanlah. Dahlah ’slow’ tak faham langsung. ok. Kau jangan banyak cakap Musa.Dialog Agresif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Mohan : Dialog Asertif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Jomlah. Menyusahkan betul matematik ni. Aku setuju dengan kau. Kau nak ke mana Musa? Kita kan nak belajar.. Petang nanti kita pergilah lepak kat mana-mana. Kau Musa. Kau ni tak sukakan matematik atau tak sukakan cikgu tu? Apa pun kita boleh bincang. Jom kita blah. nanti kena penumbuk aku. Jangan nak libatkan kami. Chua. Nak tunggu. Sekejap lagi cikgu masuk. berapa kali aku nak ajak kau orang berdua ni. Musa. Takkan tiap-tiap hari kau nak ponteng. Kau berdua ni memang penakut.. . Nak tunjuk baik konon. Marilah kita masuk kelas. Kita berdua jangan jadi ’bangang’ nak belajar matematik bodohtu. cakap tu biar betul.. Nanti susahlah kita. Apalah kau ni. Kau ponteng sorang jelah. Kau ada masalah dengan cikgu tu ke Musa? Aku ’boring’ la.

mengawal emosi dengan baik semasa berinteraksi dengan ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor memberi pandangan. 3. 4. Mentor bertanyakan khabar dan perasaan mentee hari ini. Manusia yang kuat ialah manusia yang dapat mengawal marahnya. memiliki sifat sabar dan berani. Mentor meminta beberapa orang mentee berkongsi dan meluahkan perasaan/emosi mereka pada waktu itu. bimbingan dan rumusan atas perkongsian emosi tersebut. .Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan Emosi Individu Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : 1. Mentor memberi peluang kepada mentee lain untuk memberi respon.

3. 5. 2. Gangguan emosi itu adalah andaian pemikiran yang tidak realistik terhadap apa yang berlaku. Tingkah laku positif. konstruktif dan optimistik berdasarkan keyakinan diri.KAEDAH MENGAWAL EMOSI 1. Gangguan perasaan adalah kerana reaksi emosi dan bukan atas apa yang berlaku. . 4. Setiap masalah yang berlaku mesti ada puncanya. Andaian yang tidak realistik boleh dibuang dari dalam diri.LAMPIRAN PANDUAN MENTOR .

Mentee memberikan ucapan spontan berdasarkan tajuk yang telah diperolehi ketika cabutan. Apakah perasaan semasa berucap? Apakah keistimewaan. Mentor memberi penerangan tentang aktiviti berucap secara spontan. kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam aktiviti tersebut? iii. Mentor memberi peluang kepada mentee lain untuk memberi komen tentang penyampaian ucapan tersebut. Setelah beberapa orang mentee memberikan ucapan. . 4. Contoh soalan seperti berikut: i. Mentor meminta beberapa orang mentee ke depan kelas untuk mencabut tajuk ucapan secara spontan yang akan diberi.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. . 2. meningkatkan keyakinan diri bercakap di khalayak ramai. 3. Mentee di bimbing oleh mentor untuk membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. 2. meningkatkan kemahiran komunikasi. ii. Falsafah : Komunikasi berkesan menghasilkan keyakinan diri. Bagaimana hendak mengatasi kelemahan tersebut? 6. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit cadangan tajuk ucapan ( Lampiran) 1. Mentor bersoal jawab dengan mentee yang telah memberi ucapan. 5.

LAMPIRAN CADANGAN TAJUK UCAPAN TAJUK SEKOLAHKU BINATANG ANAK SOLEH PENGAWAS HANDPHONE TELEVISYEN IMAN IDOLAKU REMAJA BAIK HATI CITA-CITAKU HOBI SAYUR-SAYURAN BUKU CERITA TAJUK GURU RAKAN KARIB SURATKHABAR KELUARGAKU IBU MEMBACA CINTA BADAN BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN KERETA IDAMANKU WANG ROKOK DOKTOR PEMINTA SEDEKAH .

Falsafah : Kerjaya penentu masa depan . mengetahui tentang sumber-sumber maklumat kerjaya masa kini Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee diberi peluang berkongsi tentang kerjaya yang diminati. 2. Mentor mengadakan perbincangan tentang hala tuju pelajar selepas SPM. Mentor menekankan kepentingan mentee mempunyai kerjaya pilihan sebagai pemangkin motivasi diri. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Kerjaya Pilihan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menggalakkan mentee mempunyai pilihan kerjaya 2. Mentor dan mentee membuat rumusan hasil perbincangan. 3.

Mentee dipilih secara rawak untuk menceritakan serba sedikit mengenai pekerjaan ibu bapa mereka. Mentee membuat refleksi sumbangan ibu bapa terhadap keluarga. 3. 4. Mentee membincangkan apa peranan mentee dalam memberi sumbangan terhadap ibubapa atau keluarga. Falsafah ringgit : Pengorbanan ibu bapa terhadap anak tidak dapat dinilai dengan wang .Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Menghargai Ibu bapa Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee diminta berbincang mengenai sumbangan ibubapa terhadap keluarga. memberikan sumbangan kepada keluarga. 2. menghargai sumbangan ibu bapa kepada keluarga. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2.

4. meningkatkan kefahaman terhadap senario dan punca gejala sosial masa kini. 2. 3. Mentor mengaitkan isu-isu tersebut dengan pengalaman mentee dan meminta mentee berkongsi dengan rakan-rakan. mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan remaja Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor berbincang tentang langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial.Bidang Tajuk Objektif : : : Cabaran Remaja Masa Kini Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor dan mentee merumuskan perbincangan yang telah dijalankan Falsafah : Pilihan anda hari ini adalah penentu anda pada hari esok . Mentor meminta mentee menyenaraikan isu-isu remaja masa kini di papan putih.

v. Mendengar lagu Berzikir.13 TINGKATAN 5 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Stres Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memahami maksud stres 2. Mentor berkongsi langkah-langkah yang boleh dilakukan ketika mengalami stres: i. Mentor menerangkan maksud stress 3. Aturan pernafasan ketika stres Urutan bahu. ii. Mentor dan mentee mempraktikkan aktiviti aturan pernafasan dan urutan bahu Falsafah : Mencegah lebih baik daripada merawat . 4. Mentor dan mentee membincangkan keburukan stress 5. iii. membasuh muka 6. meningkatkan kemahiran mengurus stres Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang stress 2.2. Mentor meminta mentee memberikan tanda-tanda stres yang diketahui. mengenal pasti tanda-tanda stres 3. iv.

3. mengetahui nilai kehidupan dalam masyarakat 2. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang masyarakat persekitaran. menyedari peranan mereka dalam masyarakat.Bidang Tajuk Objektif : : : Diri Dan Masyarakat Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. 3. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang peranan mentee dalam masyarakat Falsafah : Masyarakat Cemerlang Negara Gemilang . Mentee membentangkan hasil yang telah mereka catat 4. mentee membuat catatan pada kertas tentang peranan mereka dalam masyarakat. menyenarai sumbangan yang boleh mereka beri kepada masyarakat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Mentor membuat cabutan kertas yang dilipat secara rambang dan membaca nama jiran yang ditulis. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Masyarakat Penyayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. 3. 5. Mentor meminta mentee yang kertasnya terpilih dalam cabutan untuk menceritakan ciri positif jiran yang namanya tertulis pada kertas. Mentor meminta mentee melipat kertas yang ditulis dan dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan. Mentor dan mentee membuat rumusan akhir tentang nilai penyayang diperoleh dari perbincangan tersebut. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 4. Mentee diminta menulis nama jiran-jiran yang mereka kenali di rumah pada sehelai kertas. menyenaraikan ahli keluarga dan jiran mereka. mengetahui peranan mereka dalam membentuk masyarakat penyayang. Falsafah : Sayangi jiran tetangga .

Mentee diminta menyatakan kemudahan awam yang ada di tempat tinggal mereka. Falsafah : Hargai kemudahan awam . Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. mengetahui pentingnya kemudahan awam yang disediakan. 2. menyenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh mereka dalam menjaga kemudahan awam. Mentor dan mentee berbincang tentang sikap yang patut ada pada anggota masyarakat untuk memastikan kemudahan awam terpelihara. Mentee menceritakan tentang kerosakan peralatan kemudahan awam yang terdapat di persekitaran tempat tinggal mereka. 3. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang perbincangan yang dijalankan. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Kemudahan Awam Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. mengetahui peranan mereka dalam menjaga kemudahan awam yang disediakan.

3.Bidang Tajuk Objektif : : : Keselamatan Diri Ketika Aktiviti Ko kurikulum Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Menjaga keselamatan tanggungjawab semua . menjelaskan cara menjaga keselamatan diri ketika menjalankan aktiviti kokurikulum Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Disambar petir ketika bermain bola sepak waktu hujan Dihempap tiang gol 2. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang perbincangan yang telah dijalankan. ii. Mentor meminta mentee menyatakan risiko yang dihadapi oleh mentee ketika menjalankan aktiviti kokurikulum Contoh : i. Mentor dan mentee berbincang tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keselamatan. 2. mengetahui risiko ketika menjalani aktiviti kokurikulum.

2. mengetahui maksud warga emas 2. Falsafah : Warga emas tunggak masyarakat . Mentor dan mentee membaca catatan.Bidang Tajuk Objektif : : : Warga Emas Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memahami tentang peranan remaja terhadap warga emas Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran ‘Ketika Aku Tua’ 1. 3. Mentor dan mentee berbincang tentang peranan remaja terhadap warga emas terutama ahli keluarga sendiri. Mentor mengedarkan catatan ’Ketika Aku Tua’ kepada mentee.

Mengertilah. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar. jangan mengejekku. . Ketika kau memandang aku yang mulai menua. Mengertilah aku. jangan memutus pembicaraanku. Sebenarnya bagiku. bersabarlah sedikit terhadap aku. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. janganlah berduka. Beri aku cintamu dan kesabaran. Ketika kau kecil. Ketika aku tak dapat berjalan. aku sudah sangat puas. aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur Dalam senyum ini terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu. berilah aku waktu untuk mengingat. ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu. apa yang dibicarakan tidaklah penting. asalkan kau disamping mendengarkan. Ketika pakaianku terciprat sup. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap “mengapa” darimu. ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. bersabarlah mendengarkan. dukung aku. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku. aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. sekarang temani aku menjalankan sisa hidupku. bukan lagi aku yang semula. seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. jangan marah padaku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita.LAMPIRAN Ketika Aku Tua Ketika aku sudah tua. Ingatkah sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi? Ketika aku tak paham sedikitpun tentang tekhnologi dan hal-hal baru.

Mentor dan mentee berbincang tentang ciri pemimpin yang baik dan mengaitkannya dengan kepentingan seseorang memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik. Mentor mengedarkan nota ’ Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik’ 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kepimpinan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. membina ciri kepimpinan pada diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran ‘ Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik’ 1. 4. Mentor merumuskan hasil perbincangan Falsafah : Setiap orang adalah pemimpin kepada diri sendiri . mengetahui ciri pemimpin sejati 2. 3. Mentor dan mentee membaca catatan .

LAMPIRAN Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik .

4. 3. 2. Mentor mengadakan sesi soal jawab dengan Mentee berkaitan tajuk yang disampaikan. 2. mengetahui jenis-jenis kursus dan ipta / ipts yang menawarkan kursus di peringkat pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan. Peka dan perihatin terhadap perkembangan pendidikan di peringkat IPT. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta halatuju selepas SPM 1. Mentor bertanya Mentee tentang jurusan dan universiti yang ingin dimasuki selepas tamat pengajian sekolah menengah. Guru memulakan penerangan atau ceramah berkaitan dengan tajuk dan menunjukkan carta hala tuju selepas SPM. Jujur dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk kecemerlangan masa hadapan . 2. membuat pemilihan kemasukan ke ipta selepas spm.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Hala Tuju Selepas SPM Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor membuat rumusan dan peneguhan positif. Falsafah : 1.

Falsafah : 1. Mentor membuat rumusan dan peneguhan berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan. mengetahui keperluan dalam menghadiri temuduga supaya proses temuduga berjalan dengan lancar dan cemerlang. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta halatuju selepas SPM 1. Mentee diminta membuat ulasan berkaitan dengan simulasi tadi. Semasa temuduga yang penting ialah bagaimana individu dapat menunjukan sikap yang positif dalam sesuatu bidang yang akan diceburi . 3. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Panduan Temuduga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Mentor memilih beberapa Mentee untuk simulasi sesi temuduga. mempersiapkan diri ke arah persediaan menghadiri temuduga. Peka dan perihatin terhadap kerjaya yang dipohon.

Keahlian profesional viii. Hampir semua pekerjaan yang dipohon memerlukan resume walaupun pada asasnya resume perlu untuk kerja-kerja pengurusan dan professional sahaja. Latar belakang pendidikan vi. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menyertakan resume kepada majikan. 4. Nama. Hobi 11. Jangan memberi maklumat yang terlalu mendalam kerana perkara ini boleh dilakukan semasa temuduga. Resume hanyalah sebagai pengenalan untuk menarik bakal majikan sahaja dan harus dibuat sebaik mungkin supaya bakal majikan mendapat tanggapan awal yang baik. nombor telefon ii. Objektif iii. Data Personal ii. 3. Resume mengutarakan butir-buitr asas diri pemohon pekerjaan iaitu :i. Dua jenis resume yang ditekankan ialah :– i. Satu daripada tiga langkah untuk mendapatkan pekerjaan selain daripada temuduga dan tawaran kerja. Resume asas mesti mengandungi perkara berikut : i. Butir – butir peribadi iii. Aktiviti Kokurikulum vi. 7. Resume asas – untuk mereka yang pertama kali memohon jawatan. Objektif iv. Rekod pekerjaan dengan majikan terdahulu v. 2. 5. . Pengetahuan bahasa vii. 10. 9. Pendidikan v. Bakal majikan akan meneliti resume itu dan meminta maklumat lanjut pemohon atau memanggil untuk sesi temuduga sekiranya pemohon itu diberi pertimbangan. Merupakan tanggapan pertama yang mendorong bakal majikan manjalankan temuduga terhadap anda. Resume akan dihantar kepada bakal majikan sama ada melalui pos. Pengalaman bekerja vii. 8. Kelayakan iv. Kemahiran komputer viii. alamat lengkap. sistem penghantaran lain atau e-mail. Karya-karya yang pernah di terbitkan 6. Resume kronologi – untuk memohon jawatan lain daripada sedia ada.LAMPIRAN Nota Guru 1. ii.

kemahiran menjaga persahabatan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Cerita Tiga Orang Sahabat 1. Mentor dan mentee berbincang tentang tindakan seseorang sebagai sahabat. sekiranya mereka berada dalam situasi cerita tersebut. 4. Mentee mebaca cerita yang diedarkan 3. Mentor mengedarkan cerita Tiga Orang Sahabat 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Persahabatan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memahami makna persahabatan 2. Mentor membimbing mentee tentang cara menjaga persahabatan Falsafah : Setiakawan .

LAMPIRAN Cerita Tiga Sahabat .

14 TINGKATAN 6 BAWAH Bidang Tajuk Objektif : : : Konsep Kendiri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Semoga hari ini lebih baik dari semalam . Mentor membuat cabutan mesej secara rawak untuk dikongsi dalam kelompok. meningkatkan kesedaran untuk membentuk imej diri yang positif 3. Mentor memberikan penghargaaan dengan ucapan tahniah dan tepukan terima kasih kepada mentee kerana terlibat dalam aktiviti ini. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menghargai diri dan individu lain. memahami diri dan membina keyakinan 2. 2. ciri-ciri positif dan kata-kata motivasi tentang ahli kelompok yang terdekat. 4. 3.2. Mentor meminta mentee menulis nama rakan. Mentee meletakkan kertas tersebut ke dalam bekas yang disediakan.

2. membezakan pergaulan yang positif dan negatif. Perbincangan mentor dan mentee mengenai usaha dan peranan yang boleh dilakukan untuk pemantapan sahsiah diri dan warga sekolah. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerohanian Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Dirimu amat berharga. . meningkatkan kesedaran untuk menjaga diri melalui adab pergaulan yang positif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Perbincangan berkaitan pergaulan yang positif dan negatif yang berlaku dalam masyarakat dan di sekitar sekolah. 3. 2. Mentor membuat rumusan keseluruhan perbincangan. Mentee diminta berkongsi pandangan berkaitan kepentingan untuk menjaga adab pergaulan.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Membina Hubungan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee diminta untuk melukis gambar ahli keluarganya dan dibentang secara ringkas kepada ahli kelompok dalam sesi perkenalan. mengenali dan memahami dengan lebih baik di antara satu sama lain. 2. 2. Mentor dan mentee menggunakan nama panggilan mesra yang sesuai dalam kelompok. menerima individu dengan terbuka dan mewujudkan hubungan yang mesra dan jelekit dalam kelompok. Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . akdemik dan nama panggilan mesra. 3. minat. Mentor memperkenalkan diri diikuti oleh mentee dalam kelompok berdasarkan latarbelakang keluarga. tarikh lahir.

menanam rasa cintakan sekolah. Mentor membuat rumusan berkaitan amalan budaya penyayang untuk mencintai sekolah. 3. 2. Senikata lagu Sekolah 1. menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah dan menjaga harta am sekolah. Mentor meminta mentee untuk menyanyikan lagu sekolah. 2. Mentor menerangkan kepada mentee tentang keperluan dan kepentingan untuk mencintai sekolah. Falsafah : Di mana bumi pijak di situ langit dijunjung . meningkatkan kesedaran untuk mengamalkan budaya penyayang Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. Mentor dan mentee membincangkan cara-cara mudah untuk memberi sumbangan kepada sekolah contoh.Bidang Tajuk Objektif : : : Sekolah yang ku cintai Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4.

Mentor menerangkan kepentingan untuk membuat pilihan yang tepat berkaitan kerjaya yang diminati. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kepentingan kerjaya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee berkongsi dengan ahli kelompok tentang beberapa jenis pekerjaan yang diketahui. Mentor membuka perbincangan mengenai kepentingan kerjaya dalam kehidupan. memperolehi maklumat yang tepat tentang kerjaya. 2. pendedahan peluang kerjaya yang lebih luas. 3. 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : Merancang untuk masa depan yang lebih baik . 4. Mentee mencatat dan mengambil maklumat yang diberikan oleh mentor. meningkatkan motivasi dan memahami bidang kerjaya yang akan dipilih.

2. Mentee dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Mentor menerangkan secara ringkas tentang aktiviti yang akan dijalankan. Menghargai dan meraikan individu lain. 3. Mentor membuat rumusan berkaitan amalan budaya penyayang untuk mencintai sekolah. Mentor menghasilkan satu kad ucapan hari lahir yang ditujukan kepada ahli kelompok. 5. Falsafah : Individu saling memerlukan di antara satu sama lain . Mengeratkan hubungan silaturrahim antara mentor dan mentee Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Menghargai dan dihargai Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. Mentee diminta untuk menghasilkan kad ucapan hari lahir yang kreatif kepada ahli dalam kelompok dan juga mentor. 2.

lari dari rumah. Mentee membahaskan tajuk yang diberikan di hadapan kelas secara spontan secara bergilir. iii.15 TINGKATAN 6 ATAS Bidang Tajuk Objektif : : : Tingkahlaku positif Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. membincangkan isu-isu remaja 2. Mentee dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 4. pergaulan bebas. mengambil iktibar yang baik hasil daripada perbincangan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. ii. Mentee diminta membincangkan isu yang diberikan untuk kumpulan masingmasing. Contohnya: i. iv. isu rempit. 2.2. penagihan dadah dan lain-lain yang difikirkan sesuai berdasarkan isu semasa 3. memberikan idea yang positif secara proaktif 3. manusia mati meninggalkan nama. . Mentor dan mentee yang lain membuat ulasan Falsafah : Harimau mati meninggalkan belang.

2. Mentee diminta menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia secara lisan. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang nilai kekeluargaan yang diperolehi dari perbincangan tersebut.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. 2. Falsafah : Keluarga bahagia bermula dari diri yang cemerlang. . mengetahui peranan mereka dalam keluarga. 3. Mentor dan mentee bersoal jawab mengenai keluarga. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia. memahami kehidupan keluarga bahagia.

Falsafah : Hidup terpandu jika bermatlamat . 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Matlamatku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor menerangkan hala tuju kerjaya dan peluang pendidikan tinggi selepas mendapat keputusan STPM. 3. meningkatkan motivasi diri untuk mencapai matlamat diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. bertukar-tukar idea dengan mentee lain. 3. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang hala tuju dan matlamat selepas STPM. Mentor meminta mentee menceritakan matlamat mereka. 2. mengetahui tentang matlamat diri mereka sendiri.

Mentor meminta kumpulan melakonkan cerita pendek dibawah kelolaan ketua dan penolong. Falsafah : Kepimpinan melalui teladan . Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. memainkan peranan sebagai ketua kumpulan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kepimpinan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor meminta mentee membentuk 4 kumpulan mengikut bulan lahir. 4. mengetahui ciri-ciri seorang pemimpin 2. 3. Mentor meminta ahli kumpulan memilih ketua dan penolong. 5. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang kepimpinan. 2. Mentor memberi rumusan tentang lakonan yang dijayakan oleh setiap kumpulan.

Mentee melihat tayangan gambar. berkomunikasi dengan baik kepada rakan-rakan. Mentor bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan. Falsafah : Kata-kata lebih tajam daripada pedang . menggunakan kata-kata yang positif dalam percakapannya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor meminta contoh daripada mentee perbualan yang positif dan negatif. 2. Mentor membuat rumusan pentingnya komunikasi dalam aktiviti harian. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. 2.

mengetahui nilai kehidupan yang telah dilalui. Mentee menceritakan mengenai kehidupan masa lampaunya. Falsafah : Pengalaman mengejar erti kedewasaan . 3. 3. 4. Mentee diminta memenuhi ’Garis Hayat’ yang diedarkan oleh mentor. 5. memahami kehidupan masa depan. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Garis Hayat (Lampiran) 1. Mentee diminta membincangkan garis hayat yang dilakukan. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang nilai yang diperolehi dari aktiviti yang dijalankan. Mentor mengedarkan bahan edaran garis hayat dan menerangkan langkahlangkah yang perlu dilakukan oleh mentee. 2. mempunyai matlamat hidup yang jelas.Bidang Tajuk Objektif : : : Suka Duka Kehidupan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2.

LAMPIRAN GARIS HAYAT: Positif (menyeronokan) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (tahun) Negatif( menyedihkan) .

2. Mentor dan mentee membuat rumusan hasil aktiviti yang dijalankan. Falsafah : Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya . mengenalpasti masalah sebenar 2. 5. Mentor mengklasifikasi kumpulan murid mengikut pilihan masing-masing. berupaya membina alternatif penyelesaian 3. Mentee membuat pembentangan hasil penyelesaian yang dibuat. meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Borang membuat keputusan dan contoh kes (Lampiran) 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Membuat keputusan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee diminta berbincang dalam kelompok untuk mengenalpasti permasalahan dan mencari alternatif untuk penyelesaian. 3. Mentor membacakan satu kes berkaitan penyelesaian masalah. 4.

Mereka sama-sama menduduki peperiksaan SPM yang lepas dan keduanya berjanji untuk sama-sama melanjutkan pelajaran ke universiti. Tania merasa sangat tidak berminat untuk meneruskan pelajaran di Tingkatan 6 dan ingin memohon semula masuk ke UiTM tetapi merasa bersalah kepada Bella. .LAMPIRAN Tugasan Gunakan borang grafik keputusan untuk membantu anda. Tania mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke UiTM Kursus Diploma Komputer Sains tetapi Tania mengikut Bella untuk sama-sama masuk ke Tingkatan 6 Rendah kerana memegang janji mereka. KES 2 Tania dan Bella adalah bersahabat. Tania mendapat pangkat I dan Bella mendapat pangkat II dalam SPM. Setelah 2 bulan berlalu.

LAMPIRAN Membuat Keputusan Pilihan-pilihan Pilihan-pilihan Positif Negatif Positif Negatif .

3. 5. Mentee membuat pengiraan PNGK dan memilih lapan kursus mengikut kelayakan yang disusun mengikut keutamaan. pengiraan dan pelaksanaan meritokrasi untuk kemasukan ke ipta/ipts. 2. memahami konsep. Mentee merumuskan aktiviti yang telah dijalankan. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Salinan keputusan STPM sebenar 1. memperoleh kemahiran mengira merit untuk melanjutkan pelajaran ke ipta / ipts. Mentor mengedar salinan slip peperiksaan STPM dan kod kursus yang ditawarkan semua universiti di Malaysia.Bidang Tajuk Objektif : : : Meritokrasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. 3. mengetahui pengiraan unjuran markah pencapaian di peringkat stpm . Murid memilih dan menyusun senarai universiti mengikut keutamaan. Falsafah : Menuntut ilmu hingga ke liang lahad . Mentor memperlihatkan contoh pengiraan PNGK Majlis Peperiksaan Malaysia. 2.

mengetahui apa itu dadah . 3. Mentor dan mentee menyanyikan lagu kami benci dadah 2. 2. menyanyi dan menulis di papan tulis. Mentee diminta membentangkan hasil dapatan melalui beberapa 5. Setiap kumpulan diminta mengumpulkan maklumat tentang Bahaya dadah. 4. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 & lirik lagu Kami Benci Dadah 1. cara seperti melukis poster. 3. Mentor meminta mentee membentuk 4 kumpulan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kami Benci dadah Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mencipta sajak. mengetahui kesan dan akibat penggunaan dadah kepada diri. masyarakat dan negara. menanamkan rasa benci pada dadah. Falsafah : Dadah musuh negara .

2. Bagaimana mengetahui kewujudan jawatan kosong. Falsafah : Pekerjaan adalah satu cabaran . Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang proses memohon pekerjaan. Mentor menjelaskan kandungan ‘resume’. Boleh menghantar ‘resume’ untuk memohon sesuatu jawatan walaupun tiada iklan dikeluarkan. iii. i. Memahami kepentingan resume. ii.Bidang Tajuk Objektif : : : Penulisan Resume Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mengetahui latar belakang dan maklumat pemohon dengan cepat. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Contoh resume. 4. Mentor menerangkan tentang kepentingan ‘resume’ : i. format resume (lampiran) 1. Mentor menerangkan format penulisan ‘resume’. Menulis resume mengikut format yang betul. ii. Mentor menunjukkan contoh ‘resume’ dan surat permohonan pekerjaan (rujuk Lampiran). Mengikut butir-butir yang dikehendaki Menekankan kehendak bakal majikan. 2. iii. i. ii. Tanggapan awal pihak yang berkenaan Menggambarkan keperibadian pemohon. 3. Ditaip dengan jelas dan saiz huruf yang sesuai (Times New Roman – Font 12) 5.

ii. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menyertakan resume kepada majikan.LAMPIRAN Nota Guru 1. alamat lengkap. 5. vii. Hampir semua pekerjaan yang dipohon memerlukan ‘resume’ walaupun pada asasnya resume perlu untuk kerja-kerja pengurusan dan profesional sahaja. vi. 4. 2. Resume mengutarakan butir-butir asas diri pemohon jawatan iaitu – i. iii. Resume merupakan perkara yang menarik perhatian majikan walaupun bagi jawatan yang tidak memerlukan temuduga. Penulisan resume merupakan satu daripada tiga langkah untuk mendapatkan pekerjaan selain daripada temuduga dan tawaran kerja. viii. Merupakan tanggapan pertama yang mendorong bakal majikan manjalankan temuduga terhadap anda. iv. nombor telefon Butir – butir peribadi Objektif Rekod pekerjaan dengan majikan terdahulu Latar belakang pendidikan Pengetahuan bahasa Keahlian profesional Karya-karya yang pernah diterbitkan . v. 6. Nama. 3.

ii. v. e-mail atau lain-lain sistem penghantaran bersama-sama surat permohonan pekerjaan 8. Resume adalah pengenalan diri untuk menarik bakal majikan dan harus dibuat sebaik mungkin.7. iv. Resume kronologi – untuk memohon jawatan berikutnya. Resume akan dihantar kepada bakal majikan sama ada melalui pos. 10. Resume asas – untuk mereka yang pertama kali memohon jawatan. vi. 11. viii. Resume asas mesti mengandungi perkara-perkara berikut : i. iii. Jangan memberi maklumat yang terlalu mendalam kerana perkara ini boleh dilakukan semasa temuduga. Dua jenis resume yang ditekankan ialah – i. 9. ii. vii. Bakal majikan akan meneliti resume itu dan meminta maklumat lanjut atau memanggil temuduga. Data Personal Objektif Kelayakan Pendidikan Aktiviti Kokurikulum Pengalaman bekerja Kemahiran komputer Hobi 12. .

Berpengalaman membuat kerja sambilan sewaktu di universiti sebagai penyelia kilang elektronik 6.Kad Pengenalan E-mail Taraf Perkahwinan Kesihatan : 1 November 1979 : 791224-045166 : mulin78@yahoo. Tel : 07-4847287 RESUME MOHD. 10 Taman Indah. 83000 Batu Pahat. Berupaya bekerja keras untuk kepentingan syarikat 4. Memohon jawatan di bahagian pengurusan KELAYAKAN 1. Bersedia bekerja di bawah tekanan 5. ASRI DATA PERSONAL Tarikh Lahir N. MUIZUDIN B. Mendapat pendidikan yang baik 2. Johor. Inggeris dan boleh memahami bahasa Jepun dan Mandarin. Fasih berbahasa Melayu. Kejayaan akademik yang tinggi 3.LAMPIRAN Contoh Resume Asas No.com : Bujang : Sihat tubuh badan OBJEKTIF 1. .

Mendapat Anugerah Canselor pada akhir tahun 2001 AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Johor. . 1999 – 2000 : Syarikat Elektronik Fujitsu. Bola Sepak 2. perkhemahan. catur. KEMAHIRAN KOMPUTER 1. PALAPES PENGALAMAN BEKERJA 1. Windows 2.PENDIDIKAN 1. Microsoft Word HOBI Senifoto. Batu Pahat. Parit Raja. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran ( Pengurusan Sumber Manusia UTM 2001 ) 2.

telefon Umur Tarikh dan tempat lahir Jantina Status perkahwinan Jumlah anak jika berkahwin Status kesihatan Tinggi / berat Bahasa : : : : : : : : : : : : : : Lisan Tulisan Kemahiran komputer Latar belakang pendidikan 1. kad pengenalan E-mail Warganegara Alamat tempat tinggal No. Universiti / IPT Anugerah : : : : : . Sekolah 2.LAMPIRAN RESUME & TEMUDUGA FOTO Nama penuh No.

Aktiviti kokurikulum Pengalaman bekerja Gaji sekarang Rujukan : : : : Saya akui segala maklumat dan keterangan yang diberi adalah benar Tandatangan .

LAMPIRAN CONTOH SURAT MEMOHON PEKERJAAN Mohd Lutfil Hadi bin Zulkifli. Pengurus Sumber Manusia. 25200 Kuantan. 70400 SEREMBAN. terima kasih. Tarikh : 18 Oktober 2012 PERMOHONAN BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS (BAHAGIAN MEDIA) Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk. . 2. 3. Persiaran Bunga Tanjung 2. No. Lorong 1M 2/21. saya ingin memohon jawatan kosong di syarikat tuan yang iklannya telah disiarkan di dalam akbar Berita Harian yang bertarikh 23 Mac 2008. Yang benar. Bersama-sama ini disertakan satu salinan resume sebagai menyokong permohonan saya. Sekian. …………………………………………. Bandar Indera Mahkota 2. 4. Sehubungan dengan itu. 10. Tuan. Saya sangat berminat untuk berjawat jawatan tersebut. Kawasan Perindustrian Senawang. Semoga permohonan saya ini mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan dan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Lot 53 & 57.

Bidang Tajuk Objektif : : : Temuduga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui cara-cara menghadapi temuduga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor merumuskan kepentingan temuduga Falsafah : Personaliti anggun memikat hati . mengetahui pentingnya temuduga 2. Mentor meminta beberapa orang mentee untuk melakonkan simulasi temuduga di bawah kelolaan mentor. Mentor menerangkan apa itu temuduga 2. 3.

8. : ___________________________________________________________ :______________________________ NEGERI : _________________ ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 6. 4. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. 7. 2. Saya gembira mengikuti program mentor mentee T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan :________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1.0 PENILAIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. 3.3. YA TIDAK Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 5. Mentor menghargai saya. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN . 3.

3. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 6. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN . 5. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee YA : _________________ TIDAK T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan: ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1. 2. : ___________________________________________________________ :______________________________ NEGERI ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 4. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 3. 7. 2. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 8.

yang ditetapkan dengan maksima T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan:_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1. (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4. perlaksanaan program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan 5. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang 2. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3. modul yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam 6. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN . memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan 8. 3. 2.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE NAMA SEKOLAH DAERAH BIL : __________________________________________________________ :______________________________ NEGERI YA : _________________ TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor 1. Mentee) telah ditubuhkan.

Mentee melengkapkan borang butir peribadi. Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ ULASAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT .0 BULAN JAN LAMPIRAN REKOD PERJUMPAAN MENTOR MENTEE TARIKH AKTIVITI / MODUL Sesi perkenalan antara mentor mentee Penjadualan perjumpaan.4.

.Tanda tangan Mentor (Nama …………………….) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful