P. 1
Rez Giurcoiu

Rez Giurcoiu

|Views: 4|Likes:
Published by Balahur Mirona

More info:

Published by: Balahur Mirona on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”  FACULTATEA DE MEDICINĂ „VICTOR PAPILIAN”  SIBIU 

PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII PRIN METODE ŞI TEHNICI DE  ECHILIBRARE EMOŢIONALĂ ŞI CREŞTEREA  REZISTENŢEI LA STRES 

Rezumat al tezei de doctorat 

Conducător ştiinţific  Prof. Univ. Dr. LIVIU VULCU 

Doctorand  Dr. KAUFMANN ANIŢA 

2008

  Suntem astazi confruntaţi cu o gamă extrem de variată de agenţi stresori  în viaţa noastră de zi cu zi.  după  afecţiunile  musculo­scheleale.  Stresul. datorită faptului că el reprezintă a doua problemă de sănătate.  Evoluţia  accelerată  a  societăţii. mai ales în  cursul  perioadelor  critice  de  tranziţie.  orice  agent stresor devine la un moment dat un efort cu care organismul uman trebuie  să se confrunte.  Stresul şi  lupta  împotriva  sa  (capacitatea  organismului  de  a  se  adapta  la  stres)  influenţează  comportamentul  legat  de  fumat. schimbările bruşte în viaţa oamenilor solicită un plus de  consum  nervos.  Acesta  afectează  28%  din  angajaţii  Uniunii 2  . rezistenţă scăzută la infecţii.  Orice  stare  emoţională  persistentă. neatenţia la volan  şi diferite forme de violenţă (auto şi heteroagresiuni).  eforturi  suplimentare  de  adaptare  ale  oamenilor  la  condiţiile  schimbătoare ale vieţii lor.  tehnologiile  tot  mai  avansate. bulimie/anorexie. chimici sau psihologici din mediul ambiant.  O definiţie acceptabilă a stresului este următoarea: reacţia organismului la unii  factori fizici.  mobilitatea accentuată. într­o comunitate. a acumulat un interes crescut în  ultimii ani în Europa. dar şi  imunologice  care  conduc  la  apariţia  bolilor  cronice  precum  şi  a  celor  infecţioase. probleme cărora trebuie să le facem faţă.  consum  abuziv  de  alcool/droguri. în special stresul la locul de muncă.  stresul  a  luat  în  ultimii  ani  o  amploare  deosebită  datorită  noilor  condiţii  de  viaţă  şi  de  muncă  ale  oamenilor.Stresul – factor de risc în sănătatea publică  Motto:" Important nu este ceea ce ţi se întamplă. Stresul se află la baza multor tulburări comportamentale.  modernizarea  ei  rapidă. ci felul în care reacţionezi"  Hans Selye  Deşi  nu  este  un  fenomen  recent.

  productivitatea  scăzută.  Biroul  Internaţional  al muncii  considera  stresul  "una  dintre  cele mai  grave  probleme ale  timpului nostru.  Maslach  îl  defineşte  ca  fiind  „un  sindrom  al  extenuării  emoţionale.  Cu  alte  cuvinte.  Sindromul burnout a fost identificat prima dată de către Freudenberger în  1974. publice.  care  apare  în  rândul  persoanelor  ce  desfăşoară  activităţi  umanitare. în  diverse  grade. frecvenţa  cea  mai  crescută  a  sindromului  burnout  fiind  întâlnită  la  medici.  Atunci  când  stocul  emoţional  este  epuizat. Dificil de  stabilit  în  cifre.  Karazman  să  utilizeze  această definiţie şi în cadrul personalului medical.  fizică  şi  psihologică.  Pines  şi  Aaroson  extind  sfera  de  apariţie  şi  identificare  la  mai  multe  categorii  profesionale.  Sindromul  apare frecvent şi în profesiunile care presupun o implicare directă în ajutorarea  celorlalţi (servicii sociale.  absenteismul  şi  turnover­ul crescut al angajaţilor. simptomatologia a fost descrisă în rândul voluntarilor ce activau în  cadrul  unor  organizaţii  umanitare.  victimele  acestei  maladii profesionale  vor  ajunge  epuizate mintal  şi fizic.  putem  asista  la  o  dezumanizare  a  persoanei”. Iniţial.Europene  şi  este  cauza  a  peste  un  sfert  din  totalul  concediilor  medicale  a  căror  durată  reprezintă  cel  puţin  două  săptămâni  de  absenţe  la  locul  de  muncă.  „Fenomenul nu apare brusc.  dar  dacă  este  intens  şi  de  durată  poate  să  conducă la apariţia unor probleme de sănătate fizică şi mentală; este adesea factor ce  determină  insatisfacţia  profesională.  al  depersonalizării  şi  al  reducerii  împlinirii  profesionale”.  Grupul profesional cel mai defavorizat este personalul medical.  ca  urmare  a  încercării  lor  de  a  atinge  obiective  irealizabile  sau  de  a  îndeplini  ţeluri  foarte  dificil  de 3  . asigurarea ordinii).  în  1994. burnout  atinge între  5  şi 10%  dintre  salariaţi. dar şi pentru înteprinderi  şi guverne"  Stresul  nu  este  o  boală  în  sine.  În  1988.  În  1983.  pentru  ca.  în  acceaşi  măsură. nu numai pentru indivizii cărora le pune în pericol sănătatea fizică şi  mentală.  explică  psihologul  Camelia  Ruxandroaia. ci este precedat de o perioadă de stres prelungit şi  rezultă  dintr­o  epuizare. administrative.

 Vor cu orice preţ să schimbe comportamentul pacientului.  Mulţi  medici  suferă  de  “fantezia  salvării”. să­l vindece sau  să­l  salveze.  iar implicarea  reciprocă.  S­ar  putea  crede  că  acest  sindrom  apare  brusc.  Măsura  în  care  stresul  contribuie  la  diferite  disfuncţii  psiho­  fiziologice  nu  este  încă  bine  cunoscută.  subiectiv  pot  fi  uneori  percepute  ca  depăşind  resursele  individuale  de  a  le  face  faţă.  În  plus. al unei tensiuni continuie timp de luni sau ani întregi.  este  astăzi  general  acceptat  faptul că homicidul şi suicidul reprezintă deseori rezultatul unor nivele crescute  de  stres.  Totuşi. toate punând accentul pe interacţiunea dintre individ  şi mediu.înfăptuit.  Există  mai  multe  moduri de a înţelege stresul.  Stresul  este  un  fenomen  pluricauzal  şi  multidimensional. ·  Scăderea la nu mai mult de 5% a proporţiei persoanelor de peste 18 ani care  resimt  nivele  semnificative  de  stres  pe  care  nu  îl  pot  reduce  sau  controla  (pornind de la o proporţie de 21% în 1985).  de  obicei  ca  răspuns  la  stres. îşi asumă majoritatea responsabilităţilor în privinţa însănătoşirii  lor.  Numai  aşa relaţia medic­pacient poate fi  echilibrată. 4  .  empatie  şi  încurajare  mai  degrabă.  mii de  decese  în  rândul  copiilor  pot  fi  atribuite  părinţilor.  adică  fac  tot  felul  de  lucruri  pentru pacienţi.  Pentru  ei  este  de  neacceptat  ideea  că  uneori  chiar  nu  pot  vindeca  pacientul.6% în 1985).  dar  el  este  rezultatul  unui proces lent.  decât  să  urmărească  rezultatele.  Atitudinea potrivită din  partea  medicului  ar  trebui  să urmărească  acţiuni  de  colaborare.  Obiectivele OMS pentru reducerea stresului: ·  Reducerea  la  mai  puţin  de  35%  a  proporţiei  persoanelor  peste  18  ani  care  suferă de efectele adverse ale stresului (pornind de la 42.  Statisticile  de  mortalitate  reflectă  însă  doar  o  mică  proporţie a incidenţei reale sau a severităţii actelor de violenţă din societate. modificările mediului solicitând răspunsuri de natură  adaptativă care.

5  .  pe  continentul  european  şi  la  noi  în  ţară”  este  prezentată  importanţa  efectuării  educaţiei  sanitare a omului în scopul protejării şi dezvoltării sănătăţii lui.  Şi  respectiv  o  a  doua.  Lucrarea cuprinde 447 de pagini. reprezintă unul dintre factorii cheie al prelungirii speranţei de viaţă cu  10­15 ani. la nivelul statelor respective.  cuprinzând  patru  capitole. dedicată prezentării rezultatelor cercetării personale. încercarea rămâne fascinantă  în ciuda caracterului arid şi tehnic.  la  nivelul  statisticilor  sanitare  naţionale  de  importanţi  ani de viaţă în plus / cap de locuitor.  Experienţa şi accesul programelor preventive de educare a populaţiei din  alte ţări.  Partea generală punctează încă de la început motivele pentru care am ales  acestă temă.  Conştientizarea  de  către  populaţie  a  tuturor  aspectelor  preventive  şi  a  importanţei  comportamentului  propriu  în  declanşarea  sau  nu  a  anumitor  afecţiuni  este  reflectată. fiind redactată în două părţi principale:  una  generală.Subiectul  lucrării  de  faţă  reprezintă  o  preocupare  „de  cursă  lungă”  şi  presupune îmbinarea unor elemente cheie în domeniul Sănătăţii Publice.  Capitolul I “Starea de sănătate” reprezintă o trecere în revistă a:  ­  situaţiei stării de sănătate în context european  ­  principalelor aspecte generale ale stării de sănătate în Judeţul Sibiu  ­  factoriilor care influienţează starea de sănătate a populaţiei  ­  indicatorilor stării de sănătate  În  capitolul  al  II­lea  “Educaţia  sanitară  în  lume.  cu  caracter  teoretic. Aflată  la graniţa dintre psihologie şi strategii preventive.

 Dr.  Îmbunătăţirea sănătăţii  2.  Prevenţia  în  epidemiologie  =  totalitatea  mijloacelor  care  preîntâmpină boala  Fig. Prevenţia în epidemiologie  Sarea  Fumat  Alcool  Colesterol  HTA  Mediul  social  SĂNĂTATEA  OMULUI  Mediul  Obezitatea  Stress  Sedentarism  Profesie  Droguri  Sursa: Cursuri „Sănătate publică” Prof.  Epidemiologia conturează bazele strategiilor preventive. Univ.  Furnizarea unui ghid şi a unui 6  .  Promovarea sănătăţii  3. 1. Liviu Vulcu  Tot în acest capitol sunt trecute  şi viziunile OMS „Sănătatea pentru toţi”  program ce reprezintă cadru strategic internaţional pentru:  1.În  Capitolul  III  „Promovarea  sănătăţii”  este  aratat  că  o  promovare  a  sănătăţii  reprezintă  procesul  care  permite  oamenilor  să  sporească  controlul  asupra determinanţilor sănătăţii şi să­şi îmbunătăţească sănătatea.

  expunerea  la  poluare..  Scop pentru individ şi grup  5. Realizarea unor proiecte pilot de promovare a sănătăţii  14.  sărăcia.  Îngrijirea sănătăţii ca problemă de sănătate publică  9.  Maximalizarea  ajutorului  colectiv pentru sănătate  8.  17. Politica de prevenire în ceea ce priveşte hazardele sănătăţii  12.  Realizarea strategiilor de colaborare  7.  Sănătatea ca necesitate  10.Identificarea domeniilor prioritare de acţionare 7  . traficul rutier. Determinanţii  sănătăţi  îşi  măresc  arealul  incluzând  şi  şomajul. Noţiunea  de  protecţie  a  sănătăţii  trebuie  legată  de  produsele  de  origine  umană (Comitetul European de Consultanţă al Eticii)  15.  structurile urbane.4. alimentaţia.  11.. Nevoia imperioasă de repoziţionare a sănătăţii  Politica  publică  să  fie  legată  de  dezvoltarea  umană  şi  de  o  dezvoltare  economică susţinută.  relaţiile  familiale.  Evaluarea impactului sănătăţii  6. Atenţie  la  pericolele  ce  ameninţă  sănătatea!  =  acestea  cresc  odată  cu  libertatea de acţiune a oamenilor  13.O Europă pentru Sănătate!  a)  identificarea  mecanismelor  care  abordează  mai  eficace  problemele  sănătăţii publice  b)  politica  globală  a  sănătăţii  necesită  a  include  politicile  sociale  şi  economice din punct de vedere al afectării sănătăţii  16.  orientarea  sexuală.  etnia.  Noul  mediu  geopolitic.  care  să  contribuie la  obţinerea de  vieţi mult  mai  sănătoase  şi  mai  productive  pentru  cei  săraci.

 VIII.  fiind exemplificaţi agenţii stresori specifici pentru profesia medicală. 30 de tabele.  În  subcapitolul  „Stresul  în  profesiunea  medicală”  este  arătat  că  medicii  mai mult decât populaţia generală sunt predispuşi la afecţiuni asociate cu stresul.  o  analiză  a  cazurilor  de  suicid  ca  rezultat al confruntării între infinita forţă individuală şi influienţa determinativă  a  factorilor  de  mediu  extern  şi  evidenţierea  rolului  metodelor  de  relaxare  şi  echilibrare emoţională în creşterea rezistenţei la stres. IX  conţin in extenso studiile realizate.  Contribuţiile personale sunt prezentate în cadrul părţii speciale a lucrării.  Capitolul  introductiv  al  acestei  a  doua  părţi  a  tezei  (Capitolul  V)  punctează motivaţia alegerii temei.  Aceste  studiile  îşi  propun:  o  analiză  multidimensională  a  influenţei  stresului  psihic  asupra  personalului  medical.  În  capitolul  VI  sunt  prezentate  în  detaliu  materialul  şi  metoda  de  lucru.  Aceste  date  din  cadrul  părţii  generale  sunt  bine  exemplificate  prin:  32  de  grafice.Capitolul  IV  „Stresul”  reprezintă  o  trecere  în  revistă  a  literaturii  recente  despre  stres  cu  fiziopatologia  acestuia  alături  de  date  epidemiologice  şi  experimentale  privind  influienţa  stresului  psihic  asupra  funcţiilor  diferitelor  organe şi aparate. precum şi a apariţiei unor boli interne. 8  .  Capitolele VII. 17 hărţi şi 8 figuri.

 Gh.  din  cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.  →  un  studiu  efectuat  asupra  medicilor  de  familie  (40  de  medici  de  familie)  selectaţi aleator de la cabinetele medicale individuale de medicină de familie din  municipiul  Sibiu. Studiul s­a efectuat în anul 2007.  S­a  utilizat  ca  instrument  de  lucru  un  chestionar  anonim  cu 24 de itemi cu răspunsuri preformulate.  utilizând  ca  instrument  de  lucru  un  chestionar  anonim  cu  24  de  itemi  cu  răspunsuri  preformulate.  utilizând  ca  instrument  de  lucru  un  chestionar anonim  cu  24  de  itemi  cu  răspunsuri  preformulate.    Studiul  a  fost  efectuat  în  perioada  1­29  februarie 2008  →  un  studiu  efectuat  asupra  studenţilor  (80  de  studenţi  din  anul  IV)  de  la  Facultatea  de  Medicină  „Victor  Papilian”  din  Sibiu  aflaţi  în  perioada  de  examene  semestriale. selectaţi aleator din diferite  specialităţi. Preda” din Sibiu în intervalul 2003­2007 pe un  număr  de  268  de  cazuri. analiza factorilor  de  risc  pe  sectoare  de  activitate  şi  date  din  evidenţa  primară  (registrul  de  consultaţii) a cabinetului medical. Studiul se bazează pe analiza şi prelucrarea statistică a datelor pacienţilor  în Spitalul de Psihiatrie „Dr.Studiul a fost structurat în trei părţi astfel:  În  prima  parte  a  cercetării  s­a  urmărit  o  analiză  multidimensională  a  influienţei  stresului  psihic  asupra  personalului  medical.  Această  primă  parte  a  fost structurată la rândul ei astfel:  → un studiu efectuat la nivelul angajaţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  Sibiu. Lotul luat în studiu fiind compus din 129 de angajaţi (medici şi asistenţi  medicali) folosind ca metode de studiu: metoda chestionarului.  Studiul  s­a  efectua  în  perioada  1­30  ianuarie 2008  →  un  studiu  efectuat  asupra  medicilor  rezidenţi  (50  de  medici  rezidenţi).  reprezentând  pacienţi  cu  comportament  autolitic­ 9  .  În cea de­a doua parte a cercetării s­a efectuat o analiză a cazurilor de  suicid.

  deci  el  nu  poate fi evitat sau ignorat.  stresul  face  parte  din  viaţa  noastră  de  zi  cu  zi.  vizează    în  primul  rând  mediul  de  muncă.  În  concluzie.  urmărindu­se  diminuarea  stresorilor cu efecte negative şi promovarea celor cu efecte  pozitive.ideaţie autolitică.  pentru  a­i  ajuta  pe  oameni  să  se  adapteze  la  stres.  Acţiunile de prevenire şi combatere a stresului profesional şi a efectelor sale  negative. în societatea modernă. preocupări suicidare ± tentative suicidare din totalul de 29224  internări. Aceste programe au fost aplicate asupra a 100 de subiecţi timp  de 9 săptămâni în perioada 23 februarie – 24 aprilie 2006.  tabelele  şi  reprezentările  grafice  fiind  realizate  în  EXCEL. În cea de­a treia parte a cercetării s­a urmărit evidenţierea programelor  şi  tehnicilor  de  relaxare  şi  echilibrare  emoţională  şi  creşterea  rezistenţei  la  stresul cotidian. 10  .  îmbunătăţirea  sănătăţii  fiind  dată  de  îmbunătăţirea  întregii  calităţi  bio­psiho­  sociale a sănătăţii.  Baza  de  date  a  fost  introdusă  pe  calculator.  rezultând  un  număr  de  25  de  tabele  şi  63  de  reprezentări grafice menite să ilustreze rezultatele obţinute la studiile efectuate. ci trebuie cunoscut şi controlat.  Capitolul  X  conţine  concluziile  la  care  s­a  ajuns  cu  privire  la  cauzele  generatoare de stres.  Capitolul XI conţine un “Model de program de sănătate în reducerea  stresului profesional“  Intervenţiile  pentru  reducerea  stresului.  ar  putea  reprezenta  obiectul  unor  programe  de  sănătate  de  prevenţie  primară  în  relaţie  cu  majoritatea  cauzelor  care  conduc  la  deces  prematur sau incapacitate de muncă.  Datele  înregistrate  au  fost  prelucrate  prin  metode  statistico­matematice.  Programele  de  sănătate  publică  reflectă  în  fond  calitatea  vieţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->