Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II

VOTACIONS DE PARES I MARES PEL
CONSELL ESCOLAR

VOTS EMESOS: 36
TOTAL ELECTORS: 213
PERCENTATGE SOBRE EL CENS TOTAL:
16,90 %

REPRESENTANTS ELEGIDES:
Esther Gea JúIvez
Montserrat Correa García

Des de la direcció del centre volem agrair als pares i mares que han participat a les eleccions per la
seva col·laboració tot exercint el seu dret al vot.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful