KONSEP, MATLAMAT, DAN OBJEKTIF PERMAINAN KANAK-KANAK KONSEP Bertujuan untuk memberi keseronokan dan kepuasan disamping

sebagai pengenalan kepada permainan-permainan utama. MATLAMAT Berperanan sebagai satu saluran untuk mempraktikkan integrasi dan toleransi bagi membina sifat-sifat kerjasama dan semangat kesukanan disamping menggalakkan murid-murid berfikir, menyelesaikan masalah dan berkreatif.

OBJEKTIF q Pengajaran bertujuan penguasaan kemahiran dan teknik bersukan yang akhirnya akan membentuk ke arah penguasaan kemahiran sukan tertentu. q Pengajaran kemahiran dan teknik merupakan faktor kedua penting dalam membentuk kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi dalam prinsip permainan. q Kesedaran bahawa majoriti murid-murid tidak mempunyai kapasiti untuk menjadi pemain berkemahiran tinggi, tetapi mereka berkapasiti untuk menguasai sebahagian kemahiran untuk bermain pada tahap yang menyeronokkan. q Keseronokan dalam bermain tertakluk kepada keputusan yang dibuat atas kesedaran terhadap taktik. ( Thorpe and Bunker, 1882 ) ( ‘Much of the pleasure involved in games playing lies in making correct decisions in the light of tactical awareness’ (Bunker and Thorpe , 1982 ). q Tugas guru adalah untuk mencipta situasi supaya murid-murid dapat membina kemahiran yang diperlukan untuk melakukannya dalam situasi permainan. Penguasaan kemahiran dapat dilihat pada konteks keupayaan murid dan situasi permainan – terserlah melalui permainan. q Fokus utama dalam pendekatan mengajar permainan adalah kesedaran taktikal dan membuat keputusan selain dari membina kemahiran dan teknik. q Memberi peluang kepada semua murid selain dari mengukur keupayaan fizikal, berperanan utama dalam permainan, sayugia menjana jati diri ( self-esteem ) dan keperluan diri ( personal fulfillment ). q Murid-murid digalakkan bermain pada tahap keupayaan taktikal masing-masing – memastikan tahap kejayaan dan keseronokkan untuk semua.

Permainan kanak-kanak digalakkan di dalam Pendidikan Jasmani kerana permainan kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang memudahkan guru menjalankan pengelolaannya. . Walaupun objektif jangka pendek permainan kanak-kanak adalah untuk menghiburkan muridmurid. Kanak-kanak belajar melalui penglibatan secara terus dan pengalaman langsung. murid-murid dapat membina sifat jasmani dan sosial seperti yang diingini. tetapi permainan kanak-kanak memberi sumbangan yang baik dan berkesan terhadap perkembangan kognitif. Selain itu. · sebagai salah satu cara kanak-kanak meluahkan perasaan gembira. meningkatkan kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar. inisiatif dan kesedaran tentang kebersihan dan urutan. daya tenaga. Permainan adalah penting di sekolah rendah dan kanak-kanak berminat terhadapnya terutama aktiviti yang melibatkan pergerakan. berat. Permainan membantu kanak-kanak dalam aspek berikut: · membantu kanak-kanak memahami aktiviti di sekitar mereka.KEPENTINGAN PERMAINAN KANAK-KANAK KEPENTINGAN Permainan kanak-kanak merupakan permainan yang mempunyai peranan yang penting dalam Pendidikan Jasmani bagi murid-murid di sekolah rendah. · · meningkatkan keyakinan diri. kemahiran dangame sense adalah beberapa contoh sifat jasmani yang diperlukan. · memberi peluang mengenal persekitaran fizikal. warna. mengikut peraturan. ketangkasan. berkongsi. Menerusi permainan kanak-kanak. Di harap dengan pelaksanaan permainan yang berkesan akan melahirkan murid yang cemerlang baik dari segi akademik serta sahsiah yang tinggi dalam menempuh cabaran yang mendatang sebagai seorang murid yang cemerlang. permainan tersebut berperanan mendedahkan muridmurid kepada kemahiran-kemahiran asas dalam permainan dan sukan. Ini dapat membantu murid dalam mengenal pasti bakat dan kebolehan murid tersebut. · membantu pembentukan personaliti melalui kerjasama. Kepantasan. gemilang dan terbilang. minda serta perkembangan diri murid-murid. Permainan kanak-kanak di dalam pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah merupakan kegiatan yang dipimpin dan diawasi oleh guru sentiasa dengan kawalan yang rapi. bentuk. tekstur dan jenis. seperti saiz.

sebagai latihan menyelesaikan masalah dengan pelbagai percubaan.marah dan geram. sebagai satu kaedah berkomunikasi dan berinteraksi. meningkatkan perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata kanak- Pembangunan Kemahiran Motor q q q q membangunkan kemahiran lokomotor membangunkan kemahiran bukan lokomotor membangunkan kemahiran pengawalan bola membangunkan kecergasan fizikal Pembangunan Kognitif q q q q meningkatkan keupayaan mematuhi arahan menolong dalam pemahaman peraturan menggalakkan kreativiti dan imaginasi menambah perbendaharaan kata kanak-kanak Pembangunan Afektif-sosial q q q q q q mempelajari hidup bersama dengan orang lain dalam situasi sosial menggalakkan keadilan menggalakkan mematuhi peraturan-peratuan membangunkan semangat kesukanan yang baik membangunkan kualiti kepimpinan membangunkan semagat bekerjasama . · mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam permainan. · · · kanak.

CIRI-CIRI q q q q q q Memberi Pembelajaran yang Lebih Sempurna Mempraktikkan Ansur Maju Menimba Pengalaman Bermain Secara Berpasukan Pengalaman Bertanding Sebahagaian daripada Kurikulum Memupuk Kecergasan Fizikal KEBAIKAN · · · · · · · Jenis permainan ini tidak kompleks Strukturnya ringkas dan sedikit kemahiran diperlukan Membawa keseronokan.memberi kejutan keputusan dibuat serta-merta Bersifat hiburan dan membawa pelajar ke alam imaginasi Boleh dimainkan dalam tempoh masa yang singkat Memerlukan sedikit atau tanpa alatan Senang ditadbir dan peraturannya sedikit .