Chestionarul Managerial

Mai jos este prezentată o listă de întrebări referitoare la conduita persoanelor în funcţii de conducere. Citiţi-le cu atenţie şi apoi, folosind următoarea scală, stabiliţi în ce măsură vi se aplică. Pentru rezultate optime, răspundeţi cât mai onest posibil. Nu există o soluţie corectă.

Niciodată 0 1 2

Uneori 3 4

Mereu 5

Nr. item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Item Îmi încurajez echipa să participe la procesele de luare a deciziilor şi încerc să implementez ideile şi sugestiile lor. Nimic nu mi se pare mai important decât atingerea unui obiectiv sau îndeplinirea unei îndatoriri. Monitorizez îndeaproape programul pentru a mă asigura că lucrările sunt finalizate la timp. Îmi face plăcere să instruiesc angajaţii cu privire la noi sarcini sau proceduri. Cu cât o sarcină este mai provocatoare, cu atât mai mult îmi place. Îmi încurajez angajaţii să fie creativi la locul de muncă. Când urmăresc finalizarea unei lucrări, mă asigur că fiecare detaliu este justificat. Îndeplinesc cu uşurinţă o serie de sarcini complicate în acelaşi timp. Îmi face plăcere să citesc articole, cărţi şi reviste despre instruire, conducere şi psihologie şi să pun în practică ce am citit. Când corectez greşeli nu îmi fac probleme că s-ar putea deteriora nişte relaţii. Îmi administrez timpul cu multă eficienţă. Îmi face plăcere să explic angajaţilor mei detaliile şi aspectele complicate ale unei sarcini complexe. Segmentarea unui proiect major în părţi mici, realizabile, este a doua mea natură. Nimic nu este mai important decât dezvoltarea unei echipe de excepţie. Îmi face plăcere să analizez problemele care apar. Respect graniţele impuse de ceilalţi. A recomanda angajaţilor mei să îşi mărească performanţa sau să îşi îmbunătăţească conduita este a doua mea natură. Îmi face plăcere să citesc articole, cărţi şi reviste despre profesia mea şi să implementez noile proceduri pe care le-am învăţat.

Punctaj

Calculaţi-vă punctajul conform următoarei scheme: Oameni 1.______ 15._______ 6.______ 12.______ 13.______ 17.______ 14._______ 8.______ Total________ Total x 0._______ 11._______ 10.2_______ Sarcini 2._______ 7.______ 18._______ 4._______ 9.______ 16._______ 3._______ 5.2______ Calculaţi-vă punctajul final conform următoarei matrice: Orientare către oameni 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Orientare către sarcini .______ Total_______ Total x 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful