P. 1
nota percambahan fikiran

nota percambahan fikiran

|Views: 31|Likes:
Published by Leza Ahmad Yusop
percambahan fikir
percambahan fikir

More info:

Published by: Leza Ahmad Yusop on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Teknik-teknik Dalam menyelesaikan sesuatu masalah melalui program KMK antara alat-alat dan teknik-teknik

yang digunakan adalah seperti: (a)Percambahan fikiran (brainstorming) (b)Analisis sebab akibat (course and effect analysis) (c)Pengumpulan Data (d)Graf (e)Analisis Pareto Ahli-ahli KMK boleh menggunakan berbagai-bagai teknik dalam proses penyelesaian masalah. Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah seperti berikut: a. Percambahan Fikiran (Brainstorming);

Percambahan fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiaptiap individu dalam Kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing dalam sesuatu perbincangan secara bebas. Proses percambahan fikiran boleh digunakan untuk menyenaraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sesebuah organisasi, sebab-sebab sesuatu masalah timbul atau akibat-akibat yang mungkin akan timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan. Untuk menentukan kejayaan proses ini, adalah penting bagi setiap Kumpulan mengikut peraturan-peraturan berikut: i. Perkara untuk percambahan fikiran adalah jelas dan tepat. Contohnya, ahli-ahli berbincang untuk mengenalpasti punca atau sebab-sebab tugas tidak dapat diselesaikan mengikut jadual. ii. Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu pendapat/idea sahaja dalam satu giliran tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya. iii. Suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan untuk menggalakkan pengeluaran idea. iv. Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau carta selak atau dicatatkan oleh seorang setiausaha. v. Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan, idea-idea ini akan dikaji satu persatu dan disenarai pendekkan. vi. Teknik undian digunakan untuk menyenaraikan idea-idea yang telah dikemukakan mengikut keutamaan. Keutamaan ini adalah dibuat berdasarkan jumlah undian bagi setiap idea.

Teknik akan lebih berkesan jika ianya dilakukan dengan tertib dan mengikut peraturanperaturan yang tertentu. ianya akan berkata “Pass”. Banyak bersabar.TEKNIK PERCAMBAHAN FIKIRAN (BRAINSTORMING) TAFSIRAN 1.Tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu sahaja pendapat/idea dalam satu pusingan tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya.Tidak ada idea yang akan dianggap sebagai pendapat “bod*h”. 8. Ini dilakukan sehingga tidak ada lagi pendapat yang hendak diutarakan. mungkin ini kali pertama mereka bercakap dalam ‘courage’ untuk memulakannya. Tentukan masa yang akan diambil untuk bercambah fikiran misalnya 15 minit. 5.Ianya adalah lebih berkesan dari hanya mendapat pendapat dari seorang individu sahaja. 2. 4. Berilah galakan dan mendengar dengan penuh minat terhadap idea-idea mereka akan memberangsang dan menggalakkan mereka.Walau bagaimanapun adalah penting untuk ditentukan dengan tepat dan jelas topik yang akan di bincangkan. Mengkritik dan merendahkan pendapat seseorang akan membunuh kreativiti ahli-ahli. PROSES 1.” . 7. 3. secara bergilir-gilir akan diminta mengeluarkan pendapat.Keadaan yang tidak formal yang diselitkan dengan senda gurau yang berpatutan akan menggalakkan aktiviti yang “inovatif. Ketua kumpulan atau pengerusi akan memberi taklimat atau panduan kepada ahli-ahli sebelum sesi dimulakan. Dalam hal ini ahli-ahli adalah diminta untuk menentukan apakah masalahmasalah yang ada kaitan dengan kerja ataupun masalah-masalah yang terdapat di tempat kerja.Sebelum memulakan ‘brainstorming’ adalah penting untuk ditentukan apakah topik yang hendak dibincangkan.Proses ini diulang untuk mendapat seberapa banyak idea yang boleh 6. Bagi setengah ahli. 2. Tiap-tiap ahli.‘Brainstorming’ atau Percambahan Fikiran boleh ditafsirkan sebagai kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tian seorang individu di dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau idea masing-masing di dalam sesuatu perbincangan.Jika ada diantara ahli yang tidak mempunyai idea apabila sampai kepada pusingannya.

10. Mereka boleh mengundi seberapa banyak idea yang disukai yang mengandung nilai. nama kumpulan.Untuk menjimatkan masa. sesi percambahan fikiran bolehlah dimulakan. idea-idea akan dikaji satu persatu dan di senarai pendekkan.9.Ketua kumpulan akan menggunakan kepintarannya untuk memendekkan/menyimpulkan idea yang panjang/meleret tetapi mestilah dipersetujui oleh ahli yang memberi pendapat. Hanya undi menyokong saja yang dikira. perkhidmatan kepada orang ramai dan lain-lain. Bukan sahaja komen yang negatif malahan komen seperti ‘itu pendapat yang baik’ juga tidak boleh digalakkan. Idea-idea yang mendapat undian yang banyak akan ditandakan dan disusun semual mengikut jumlah undi atau ditandakan saja angka bilangan seperti 1. sebelum undian dijalankan. kos. 2. perbincangan menyokong atau tidak menyokong sesuatu idea boleh lah diadakan. . CONTOH-CONTOH TOPIK Contoh-contoh bagi topik percambahan fikiran bagi KMK seperti berikut: (i)Bagi kumpulan yang baru.Setelah panduan-panduan dan peraturan diberi kepada semua ahli. Tiap-tiap pasukan akan menyediakan senarai masalah-masalah. Tidak ada ahli yang diminta untuk mengundi menentang sebarang idea. teknik undian yang mudah akan digunakan. kelicinan kerja. tempat kerja. Tiap-tiap ahli akan mengundi bagi tiap-tiap idea yang telah disenaraikan. 13. 2. UNDI 1.Semasa percambahan fikiran penilaian kepada pendapat/idea tidak boleh dilakukan oleh ahliahli termasuk pengerusi.Apabila sesi percambahan fikiran selesai iaitu semua idea telah diberikan. objektif kumpulan merupakan perkara dibincangkan di peringkat awal. Penilaian awal akan menghalang kreativiti. 3 dan seterusnya. “No comment please!!”. tata kelakuan ahli-ahli (code of conduct). 11.Jika difikirkan perlu.Tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan sama ada diatas papan hitam/putih atau ‘flip-chart’ atau dicatatkan oleh seorang setiausaha. 12. (ii)Masalah-masalah yang ada kaitan dengan kerja seperti mutu kerja. MESYUARAT 1.Ahli-ahli dikehendaki mengenal pasti masalah-masalah di dalam bidang kerja dan keahlian masing-masing.

ALAT-ALAT i. mengapa.Kertas yang besar hendaklah digunakan supaya tulisan senang dibaca oleh ahli-ahli dan ianya boleh digunakan kemudian untuk persembahan pengurusan (management presentation). semasa dan selepas sesi percambahan fikiran diringkaskan seperti berikut: i). 4. ii.2.  Kaedah Sumbang Saran  Tujuan:     Pelaksanaan Menggalakkan pelajar menggunakan pemikiran imaginatif secara kreatif Untuk mendapat idea baru sebanyak mungkin dalam sesuatu isu . siapa dan bagaimana.Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum.Overheat projektor dan transparensi iii. ahli-ahli bolehlah mengambil bahagian dalam percambahan fikiran.Agenda mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli lebih awal supaya ahli-ahli berpeluang untuk meneliti topik-topik yang akan dibincangkan dan akan menyediakan diri dengan idea-idea apabila mesyuarat dijalankan.Jelas peraturan-peraturan atau panduan-panduan kepada semua ahli-ahli ii)Menyenarai idea-idea iii)Undian iv)Pemilihan v)Menganalisis vi)Membuat keputusan/ penyelesaian. di mana.Galakkan ahli-ahli mengeluarkan idea berpandu kepada soalan-soalan Apa.Papan putih/hitam iv.Langkah 5. 3.Markers/kapur/pemadam v. bila.Setelah sebab-sebab masalah berlaku dikenal pastikan.

 - Guru menerangkan tujuan. o Sesi buzz boleh digunakan untuk mendapatkan idea yang boleh menyelesaikan masalah. Salah satu kaedah yang menarik tetapi jarang digunakan oleh guru ialah kaedah sumbangsaran atau percambahan fikiran. o Guru memberi garis panduan untuk mengadakan perbincangan. Kaedah ini sesuai terutamanya dalam mengemukakan pandangan terhadap sesuatu isu atau topik dalam masa yang singkat. dan mengemukkan persoalan yang menjadi fokus sesi berkenaan        Tidak mengkritik idea orang lain Mengumpul sebanyak idea yang mungkin Idea dinyatakan secara spontan Idea yang dikemukan oleh rakan boleh dikembangkan oleh pelajar lain Guru hendaklah bersikap positif terhadap idea pelajar Guru berperanan sebagai pengadil dan menguatkuasa peraturan Menggesa supaya setiap pelajar mengemukakan idea walaupun tidak penting Terdapat banyak kaedah dan teknik P&P yang boleh digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada anak didik mereka. o Guru mengemukakan satu/beberap topik perbincangan berbentuk soalan bermasalah. • SUMBANGSARAN o Salah satu kaedah penyelesaian masalah o Juga dikenali sebagai pecambahan fikiran tentang sesuatu topik. o Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (6-10 orang) . o Ahli kumpulan memberi pendapat/idea terhadap sesuatu topik perbincangan.

. guru akan membimbing murid membuat keputusan/rumusan yang kemudian direkodkan dalam buku nota mereka. o Pada peringkat akhir.o Setiap kumpulan akan diberikan satu topik perbincangan. o Selepas selesai. o Semua ahli digalakkan menyumbangkan idea / pendapat berkaitan dengan topik tersebut oleh pengerusi kumpulan. o Semua idea-idea dicatatkan oleh seorang pelapor/murid dalam kumpulan kecil itu. kumpulan-kumpulan kecil akan bergabung semula bagi mempertimbangkan dan menilai setiap cadangan yang dikemukakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->