MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid bertutur dengan penggalak.

Pentaksir akan mentaksir murid.

Murid

Penggalak

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Aktiviti mempererat hubungan mesra. 1. Pentaksir mengenalpasti murid-murid yang akan ditaksir. 2. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalamatau di luar kelas. Bahan Situasi :Anda telah berpindah kerumah baru. Sebagai orang baru di kawasan itu, anda ingin menjalin dan mempererathubungan dengan jiran baru anda. Pelaksanaan pentaksiran 1. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. 2. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid.

Arahan kepada pentaksir

Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. 1. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalamatau di luarkelas. Bahan Situasi :Anda telah menerima seorang kawan baru di dalam kelas anda. anda ingin menjalin dan mempererathubungan dengannya. 2. Arahankepadapentaksir . Pentaksir mengenalpast murid-murid yang akan ditaksir.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Aktiviti mempererat hubungan mesra. Dia telah bertukar ke sekolah anda kerana mengikut bapanya yang bertugas sebagai anggota polis.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak. Pada hari pertamanya di sekolah itu. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. Pentaksir akan mentaksir murid. 2. 1. Pelaksanaanpentaksiran 1.

0 Berinteraksi untuk menjalin dan Aktiviti Mempererat hubungan mesra. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luarkelas. 2. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. Bahan Situasi :Persatuan Unit beruniform yang anda sertai telah mengadakan satu lawatan kesebuah Rumah Orang-Orang Tua. 1. Arahankepadapentaksir Pelaksanaanpentaksiran 1. Pentaksir akan mentaksir murid. 1. . Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. 2.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. Anda sebagai pengarah projek telah berpeluang berbual dan menjalin hubungan yang erat dengan salah seorang penghuni di situ.

Pelaksanaanpentaksiran 1. Anda ingin member cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang cuti nanti. .MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak. Pentaksir akan mentaksir murid. Bahan Situasi : Cuti sekolah akan tiba tidak lama lagi. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas Aktiviti sebagai sumbangan dalam perbincangan. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. Masa cuti tidak seharusnya dianggap sebagai masa untukberehat. Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. Anda harus mengisi masa cuti dengan kegiatan yang berfaedah. Arahankepadapentaksir 1. 2. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. 2. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid.

Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. 2. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luarkelas. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. 2. Pelaksanaanpentaksiran 1. Bahan Situasi : Kawasan perumahan anda telah dimasuki pencuri. .MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Muridbertuturdenganpenggalak.0 Memberikan pendapat yang bernas Aktiviti sebagai sumbangan dalam perbincangan. Arahankepadapentaksir 1. 2. anda ingin member pendapat tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pentaksirakanmentaksirmurid. Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. Sebagai salah seorang AJK kawasan perumahan di situ.

Pentaksir mengenalpasti murid-murid yang akan ditaksir. Pentaksir akan mentaksir murid. Bahan Situasi : Dua buah kereta berlanggar di sebatang jalan raya. 2.0 Berunding secara santun untuk Aktiviti mendapat persetujuan dan kata sepakat Arahan kepada pentaksir 1. Pelaksanaan pentaksiran 1. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid bertutur dengan penggalak. . 2. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. Murid Penggalak 3. Murid hendaklah berunding dengan penggalak untuk menuntut ganti rugi. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalamatau di luar kelas.

Murid sebagai pelanggan akan berunding dengan penggalak sebagai penjual tiket. Pelaksanaanpentaksiran 3. Pentaksir mengenalpast murid-murid yang akan ditaksir.0 Berunding secara santun untuk Aktiviti mendapat persetujuan dan kata sepakat Arahankepadapentaksir 3. 4. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. 4. 3. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. Pentaksir akan mentaksir murid. Bahan Situasi : Di kaunter tiket bas. .MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalamatau di luarkelas.

Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luarkelas. 2. Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. Murid berunding dan membeli ikan dan sayur-sayuran daripada penggalak sebagai penjual. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. Bahan Situasi : Di gerai bekalan ikan sayuran.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. 4. 3. . Pelaksanaanpentaksiran 3. Murid sebagai pembeli.0 Berunding secara santun untuk Aktiviti mendapat persetujuan dan kata sepakat Arahankepadapentaksir 1. Pentaksir akan mentaksir murid.

0 Membuat pertimbangan untuk Aktiviti mencapai keputusan Arahankepadapentaksir 3. 4. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. 4. Murid dan penggalak akan menghadapi peperiksaan. Bincangkan persediaan untuk menghadapi peperiksaan tersebut Pelaksanaanpentaksiran 3. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. Pentaksir akan mentaksir murid. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. . Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. 4. Bahan Situasi : Perbualan dengan rakan tentang persediaan untuk menghadapi peperiksaan.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Murid bertutur dengan penggalak.

0 Membuat pertimbangan untuk Aktiviti Arahankepadapentaksir 3. Pentaksirakanmentaksirmurid. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid. 4. Rundingkan perkara seperti tarikh.MODEL 3 :Individu – Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Pentaksir Murid Penggalak Muridbertuturdenganpenggalak. 4. 4. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam atau di luarkelas. Pelaksanaanpentaksiran 3. Bahan Situasi : Perbualan dengan rakan anda yang akan pulang ke kampungnya. Pentaksir menentukan dan mencatat tahap pencapaian murid. mencapai keputusan Pentaksir mengenal pasti murid-murid yang akan ditaksir. cara perjalanan dan rancangan semasa di kampung. masa. .

Anda diminta untuk memberikan penerangan kepada seorang penduduk kampung tentang program tersebut. Klinik anda akan mengadakan Program Derma Darah. 2. 2. Pentaskir menggunakan model ini untuk mentaksir sahaja bukan penggalak. Pentaksir menentukan dan mencatatkan tahap pencapaian murid. 3.Murid Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Murid (Murid bertutur dengan penggalak. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan seperti mana yang ditentukan oleh pentaksir. Arahan kepada Pentaksir Bahan Pelaksanaan Pentaksiran . Situasi: Anda sebagai pegawai kesihatan di sebuah klinik kesihatan di pinggir kampung. Pentaksir mengenal pasti muird boleh memilih penggalaknya sendiri.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 1. Pentaksir akan mentaksir murid) Aktiviti 5. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid sama ada sebagai penjual tiket atau pembeli. 1.

Situasi: Anda sebagai jurujual produk kesihatan.Murid Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Murid (Murid bertutur dengan penggalak. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid sama ada sebagai penjual tiket atau pembeli. Arahan kepada Pentaksir Bahan Pelaksanaan Pentaksiran . 4. 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 4. Pentaksir menentukan dan mencatatkan tahap pencapaian murid. Pentaskir menggunakan model ini untuk mentaksir sahaja bukan penggalak. Pentaksir akan mentaksir murid) Aktiviti 5. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan seperti mana yang ditentukan oleh pentaksir. 6. Pentaksir mengenal pasti muird boleh memilih penggalaknya sendiri. Anda akan mempromosikan produk tersebut di sebuah pasaraya. 3.

Arahan kepada Pentaksir Bahan Pelaksanaan Pentaksiran .0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 7. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid sama ada sebagai penjual tiket atau pembeli. 9. Pentaksir akan mentaksir murid) Aktiviti 5.Murid Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Murid (Murid bertutur dengan penggalak. 5. Pentaskir menggunakan model ini untuk mentaksir sahaja bukan penggalak. Pentaksir menentukan dan mencatatkan tahap pencapaian murid. 8. 6. Anda sebagai ahli jawatankuasa persatuan ditugaskan untuk memberikan penerangan kepada pelajar untuk mendapatkan peserta untuk pertandingan melukis poster. Pentaksir mengenal pasti muird boleh memilih penggalaknya sendiri. Situasi: Persatuan anda mengadakan Kempen Anti Merokok di sekolah. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan seperti mana yang ditentukan oleh pentaksir.

0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan dan perkhidmatan. Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid sama ada sebagai penjual tiket atau pembeli. Anda telah bertanya denga seorang pustakawan untuk meminjam buku tersebut. Pentaskir menggunakan model ini untuk mentaksir sahaja bukan penggalak. 7. Pentaksir menentukan dan mencatatkan tahap pencapaian murid. Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan seperti mana yang ditentukan oleh pentaksir. 11. Pentaksir mengenal pasti muird boleh memilih penggalaknya sendiri. 8. 12. Situasi: Anda ingin meminjam buku di perpustakaan.Murid Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Murid (Murid bertutur dengan penggalak. 10. Arahan kepada Pentaksir Bahan Pelaksanaan Pentaksiran . Pentaksir akan mentaksir murid) Aktiviti 6.

3. Situasi: Anda ingin mengirimkan surat kepada keluarga di kampung.0 Pentaskir menggunakan model ini untuk mentaksir sahaja bukan penggalak. 1.Murid Penggalak MODEL 3 (Individu – Penggalak) Murid (Murid bertutur dengan penggalak. 2.0 Pentaksir mengenal pasti muird boleh memilih penggalaknya sendiri. Pentaksir akan mentaksir murid) Aktiviti 6. Anda telah pergi ke pejabat pos untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut. 2.0 Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan seperti mana yang ditentukan oleh pentaksir.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan dan perkhidmatan. Arahan kepada Pentaksir Bahan Pelaksanaan Pentaksiran .0 Pentaksir menentukan dan mencatatkan tahap pencapaian murid. 1.0 Pentaksir menentukan peranan yang akan dimainkan oleh murid sama ada sebagai penjual tiket atau pembeli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful