SISTEM FAIL PBS SEKOLAH RENDAH/MENENGAH RENDAH NEGERI MELAKA PERSEDIAN FAIL SEKOLAH DI SEKOLAH

BI L 1 JENIS FAIL CADANGAN PELAKSANA AN JANUARI 1. Fail Putih KANDUNGAN CATATAN

**FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOD SEKOLAH/ 600-6/2/_ _ (INDUK)

1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS
2. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras –

Ring File ) 2.1 PEKELILING-PEKELILING  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD  Surat-menyurat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH  Struktur Jawatankuasa  Jadual Petugas Pentaksiran  Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS  Senarai Guru PBS  Biodata Guru PBS  Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir  Jadual Waktu Mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS  Takwim aktiviti PBS  Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)  Rancangan Tahunan M/Pel PBS 2.5MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA  Minit mesyuarat J/Kuasa PBS - tahunan atau bulanan  Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada  Laporan aktiviti PBS

* Simpan di Pejabat ** Fail mengikut Sistem Pengurusa n Sekolah Kualiti (SPSK)
- Fail ini merangku mi PBS Baru Sistem dan lama,

7LAPORAN PENCERAPAN  Jadual Pencerapan  Laporan Pencerapan Guru PBS .2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN  Data murid PBS tahun berkenaan  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun  Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard 2.1 PEKELILING-PEKELILING  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD  Surat-menyurat berkaitan PBS 2.Kes Lain Fail Putih      -PENJAMINAN KUALITI Latihan Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan 4.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras – SETIAP MATA PELAJARAN 1 FAIL PENGURUS AN DI SIMPAN DI BILIK GERAKAN SEKOLAH/ BILIK KETUA PANITIA Ring File ) 2. Fail Putih – 1.2 CARTA ORGANISASI PBS .0 2 **FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN PANITIA KOD SEKOLAH/ 600-6/2/_ _ IKUT MATA PELAJARAN (PANITIA) JANUARI 1.oleh GB/PK  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 3.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS 2 .0 Fail Putih -KES-KES KHAS  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara  Murid Berkeperluan Khas  Kes.

3 MAKLUMAT GURU PBS PANITIA  Senarai Guru PBS PANITIA  Biodata Guru PBS PANITIA  Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir MATA PELAJARAN  Jadual Waktu Mengajar MATA PEL 2.PANITIA  Struktur Jawatankuasa  Jadual Petugas Pentaksiran  Carta Organisasi 2.7LAPORAN PENCERAPAN  Jadual Pencerapan  Laporan Pencerapan Guru PBS .tahunan atau bulanan  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada  Laporan aktiviti PBS Panitia 2.4 PERANCANGAN PBS PANITIA  Takwim aktiviti PBS PANITIA  Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)  Rancangan Tahunan M/Pel PBS 2.oleh GB/PK  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 2.5MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA  Minit mesyuarat PBS Panitia . .6LAPORAN PRESTASI TAHUNAN  Data murid PBS tahun berkenaan  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun  Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard 2.8KES-KES KHAS  Murid yang kerap tidak SETIAP MATA PELAJARAN 1 FAIL BAHAN RUJUKAN DI SIMPAN DI BILIK GERAKAN SEKOLAH/ BILIK KETUA PANITIA #Fail ini merangku mi PBS Baru Sistem dan lama.

NOV MINIMUM I FAIL SHJ SETIAP MURID. Fail Bahan Rujukan • • • • • • • Dokumen Standard Prestasi Manual SPPBS Buku Panduan Pengurusan PBS Risalah Edaran KPM/LP/SPP Bahan Bercetak Borang-borang Transit Markah Buku Contoh Instrumen Standard Prestasi 3 FAIL PERKEMBANG AN MURID JAN.9PENJAMINAN KUALITI PANITIA  Pementoran  Penyelarasan  Pementoran  Pengesanan 3. BERKONGSI UNTUK SEMUA (19 M/P) DAN ADA PEMBAHAGIAN UNTUK PENTAKSIRAN SEKOLAH . PAJSK & PSIKOMETRIK 1 BUAH FAIL SETIAP MURID  Maklumat Murid  Rekod Transit individu setiap mata pelajan Evidens terkini bagi setiap mata pelajaran ( EVIDENS YANG BANDNYA TELAH DI KEMAS KINI DLM SISTEM SPPBS DI KELUARKAN DAN DISERAHKAN KEPADA MURID UNTUK SIMPANAN MEREKA PERLU DIINGATKAN . PENTAKSIRAN PUSAT .JGN BIARKAN TIAP M/PEL KOSONG TANPA EVIDENS TERAKHIR/ TERKINI DLM FAIL UNTUK PEMANTUAN ) *Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat (CADANGA N DI RAK DI BILIK PBS)   Cetakan Laporan Formatif ( mengikut keperluan )  Cetakan Laporan Sumatif ( pada akhir tahun ) Pentaksiran Aktiviti Jasmani.datang ke sekolah  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara  Murid Berkeperluan Khas  Kes.Kes Lain 2. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)  .

Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)  Pentaksiran Psikometrik . FAIL PORTFOLIO GURU JAN – NOVEMBER 1 BUAH FAIL SETIAP GURU  Maklumat Guru  Standard Prestasi Mata Pelajaran  Sukatan Pengajaran  Instrumens Pentaksiran( Yang diajar)  Takwim  Jadual Waktu  Surat Lantikan sebagai Pentaksir  Dokumen Sokongan Pentaksiran * Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu mata pelajaran sediakan satu fail sahaja . FAIL SHOWCASE JAN.NOV 1 BUAH FAIL SETIAP TINGKATAN (MINIMUM) BERKONGSI UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN ( 19 M/P) DAN ADA PEMBAHAGIAN UNTUK PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN PUSAT)  Senarai semak Kemasukan Evidens Showcase  EVIDENS TERBAIK MURID PADA BAND TERTINGGI SETIAP DESKRIPTOR SAHAJA YANG DISIMPAN * Kandungan showcase diambil dari Portfolio Perkemban gan Murid( salin an pendua/asal ) 5.Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru Kaunseling) 4..

FAIL PBS – PENDUA 3 4.Fail Putih 6 7. PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID 9. 10. FAIL SHOWCASE FAIL PENDUA-Fail Ring FAIL KES-KES KHASFail Putih FAIL PENJAMINAN KUALITI-fail Putih 1 1 1 BAGI SETIAP PANITIA 1 BAGI SETIAP PANITIA 1 BAGI SETIAP GURU PENTAKSIR 1 BAGI SETIAP MURID(MINIMU M) 1 BAGI SETIAP TINGKATAN (MINIMUM) 1 BAGI SETIAP GURU PENTAKSIR 1 BILANGAN FAIL 1 TINDAKAN PENTADBIRA N PENTADBIRA N PENTADBIRA N PENYELARAS KETUA PANITIA CATATAN SIMPAN DI PEJABAT SIMPAN DI PEJABAT SIMPAN DI PEJABAT BILIK GERAKAN SEKOLAH/BILIK KETUA PANITIA DISIMPAN DI BILIK GERAKAN KETUA PANITIA KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN DISIMPAN DI BILIK GERAKAN DISIMPAN DI BILIK GERAKAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PBS GURU KELAS GURU DISIMPAN DI BILIK OPERASI PBS DISIMPAN OLEH SETIAP GURU . FAIL PORTFOLIO GURU Petunjuk: Fail Pengurusan Induk (4 Fail – Di Pejabat/ Bilik Gerakan) Fail Pengurusan PBS Panitia ( 3 Fail= Di Pejabat/ Bilik Gerakan) # Fail ini boleh juga disekalikan dengan Fail Panitia Masing-masing dengan hanya mewujudkan segmen PBS sahaja. 5.RUMUSAN BI L 1. JENIS FAIL FAIL PENGURUSAN PBS (fail putih) 2. FAIL PENGURUSAN PBS PANITIA. FAIL BAHAN RUJUKAN 8.

PAJSK DAN PSIKOMETRIK) – Di tempat selamat dan tidak boleh diakses murid Fail Showcase( minima satu sahaja utk semua m/p dan utk semua kelas di Tahun/Tingkatan tersebut ) – Boleh di akses murid untuk rujukan.Simpanan guru . Jika guru mengajar lebih 1 m/p hanya wujudkan segmen dalam fail tersebut). PS . Fail Portfolio Guru( minima satu sahaja utk setiap guru pentaksir.FPM Murid ( minima satu sahaja untuk kesemua mata pelajaran meliputi PP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful