Proiect didactic pentru terapia tulburarilor de limbaj

Aria curriculară : Terapii specifice şi de compensare Disciplina: Terapia tulburarilor de limbaj Tema activităţii : Compararea literei si pronuntia ei cu altele asemanatoare :F- V Tipul activităţii : corectiv-terapeutica Diagnostic logopedic : dislexo - disgrafie Profesor psihopedagog TTL : Voicea Daniela Data : 15.12.2011 Clasa: a IV –a A / Grupa : 4 / Durata : 45 min

Obiectiv general: Educarea auzului fonematic. Identificarea diferenţierii între foneme-grafeme şi operarea corectă cu ele. Obiective operationale: Elevii vor fi capabili să: O1 :pronunţe corect sunetele; O2 :redea grafic literele; O3 :identifice litera dintre alte litere; O4 :precizeze locul literei în cadrul silabei, cuvântului O5 :diferenţieze literele d.p.d.v. grafo- fonetic O6 :sa articuleze corect unele cuvinte scurte (formate dintr-o silaba); O7 :sa completeze cu silaba corepunzatoare,un cuvant,din care lipseste o silaba.

jocul didactic.A.Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice.Iaşi.Vrajmaş. -mărirea duratei de stabilitate a atenţiei .2005  Mărgineanu.Terapia tulburărilor de limbaj.2004  Stănică.comparatia. fise cu cuvinte (consoane surde si sonore).exercitiul.Obiective formativ-terapeutice:pe parcursul activitatii se va urmari: -exersarea acuitatii vizuale si auditive.1994 .Ed. Metode si procedee:-conversatia.. Sinteze de psihopedagogie specială.S.realizarea corespondentei).Ion.Ecaterina. Ed. -sesizarea corecta a sunetelor si literelor din silabe si cuvinte. fise cu silabe (pt.Ed.analiza semantico-sintagmatică. Cuvinte calde în care copiii sa se scalde.Cornelia.”Universul”S.explicatia.ALTIP.fise imagini (pt completarea primei si ultimei litere). joc didactic Bibliografie:  Gherguţ. Alois. Mijloace:-jetoane cu imagini.C.Alba Iulia.POLIROM.

Se fac unele exerciţii de pronunţie cu onomatopee. Crearea unui cadru afectiv pozitiv pentru Conversaţia participarea la activitate. le vom scrie şi vom completa cuvinte cu litera care lipseşte! Se efectueaza cateva exercitii de pronuntare a unor serii de silabe. Anunţarea temei/obiectivelor 7’ O1 O2 O3 Se precizează că pentru o articulare corectă a cuvintelor e necesară realizarea câtorva exerciţii de “încălzire” a aparatului fonoarticulator şi realizarea de exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic. -se lucrează pe fisele-abecedar . sosirea copiilor si Strategii didactice Metode / Mijloace Evaluare 1.cu imagini si litere. apoi se executa cateva exercitii pentru exersarea musculaturii fine si exersarea oculo-manuală Se stabilesc idei ancoră cerând elevilor să-şi amintească faptul că până acum au învăţat multe lucruri noi care le sunt de folos in comunicarea de zi cu zi. -descompunerea silabelor si cuvintelor in sunete si litere. -se citesc apoi o serie de cuvinte care difera prin consoane surde si sonore . se realizeaza diferentierea consoanelor surde de cele sonore (computer).Demersul terapeutic 20 ’ O2 -oglinda Conversaţia logopedică Evaluare Demonstraţia -diverse articulatorie obiecte Exerciţiul Explicaţia -planşe cu litere individuală orală scrisă şi O3 O4 Comparaţia -litere Joc didactic deplastic . Captarea atenţiei 3. se precizeaza locul literei în cadrul silabei.Moment organizatoric 1’ aşezarea la locurile lor. 2. cuvântului .SCENARIUL DIDACTIC Secvenţele activităţii Durata Obiec tiv Conţinutul activităţii terapeutice Pregătirea materialului didactic. -joc:”Eu spun ceva . -exercitii de denumire a unor imagini prezentate pe jetoane si analiza fonetica si grafica a cuvintelor scurte. -recunoaşterea literelor f-v (planse). Se prezintă elevilor sub formă de surpriză. le vom pronunţa corect. se citesc din caiet.se analizeaza fonetic.tu spui altceva !” Demonstraţia logopedică Evaluare articulatorie -diverse Explicaţia Exerciţiul obiecte individuală 1’ 1’ Observaţia Conversaţia -planşa frontala O1 3. -se scriu câteva cuvinte. aerisirea sălii. Reactualizare: efectuarea gimnasticii logopedice.-Ghicitoare Se prezintă obiectivele pe înţelesul elevilor : Astăzi ne vom juca frumos cu sunetele.elevul denumeste imaginea si realizează corespondenta cu litera. Conversaţia -oglinda iniţială 2. se fac aprecieri si observatii.

finale Aprecieri 2’ participarea elevilor la activitate. -sa copieze si sublinieze literele diferite din cuvintele perechi (plansa model). Copiii care au fost cuminţi. Explicaţia 4. Munca Exerciţiul -litere de plastic exerciţii Individuală -caiet de exerciţii independentă -caiet de Conversaţia -fişa de Finală munca Exerciţiul elementelor terapie Elevii sunt solicitaţi să completeze un set de cuvinte lacunare cu silaba evaluativă . vor primi cate un stimulent.Secvenţele activităţii Durata Obiec tiv Conţinutul activităţii terapeutice  Exerciţiu de discriminare auditivă: Bate corect din palme! Strategii didactice Metode / Mijloace Evaluare O1 3. Elevii vor trebui să bată o dată din palme dacă aud „f” şi de două ori dacă aud „v”. Consolidarea 5 ’ O4 O5 O6 5. Se distribuie elevilor fişe de muncă independentă. mediană. să formeze literele cu degetul în aer şi apoi să urmărească cu degetul arătător pe conturul literelor de plastic sau pe planşa . care Conversaţia au răspuns corect. finală. Evaluarea de 8’ O7 activităţii Se distribuie listele de cuvinte elevilor: acestia sunt solicitati -sa articuleze corect unele cuvinte scurte (formate dintr-o silaba). Demonstraţia -planşe cu Evaluare iar apoi copii vor trebui să spună în care cuvânt se aude „f” şi în care articulatorie litere „v” în poziţie iniţială.Demersul terapeutic 20 ’ O2 Pentru recunoaşterea sunetelor „ f ” şi „v” se vor da exemple de imagini. corespunzătoare şi să încercuiască literele „F” şi „V” în culori diferite.  Exerciţiu de discriminare tactilă şi vizuală : Compune litera ! Explicaţia plastic individuală orală Conversaţia -litere de scrisă şi O3 Se distribuie elevilor creioane pentru a compune literele vizate . Se fac aprecieri frontale şi individuale cu privire la implicarea şi 6. atenţi. apoi Comparaţia O4 O5 sunt solicitaţi să observe diferenţa dintre forma literelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful