Proiect didactic pentru terapia tulburarilor de limbaj

Aria curriculară : Terapii specifice şi de compensare Disciplina: Terapia tulburarilor de limbaj Tema activităţii : Compararea literei si pronuntia ei cu altele asemanatoare :F- V Tipul activităţii : corectiv-terapeutica Diagnostic logopedic : dislexo - disgrafie Profesor psihopedagog TTL : Voicea Daniela Data : 15.12.2011 Clasa: a IV –a A / Grupa : 4 / Durata : 45 min

Obiectiv general: Educarea auzului fonematic. Identificarea diferenţierii între foneme-grafeme şi operarea corectă cu ele. Obiective operationale: Elevii vor fi capabili să: O1 :pronunţe corect sunetele; O2 :redea grafic literele; O3 :identifice litera dintre alte litere; O4 :precizeze locul literei în cadrul silabei, cuvântului O5 :diferenţieze literele d.p.d.v. grafo- fonetic O6 :sa articuleze corect unele cuvinte scurte (formate dintr-o silaba); O7 :sa completeze cu silaba corepunzatoare,un cuvant,din care lipseste o silaba.

Obiective formativ-terapeutice:pe parcursul activitatii se va urmari: -exersarea acuitatii vizuale si auditive; -mărirea duratei de stabilitate a atenţiei ; -sesizarea corecta a sunetelor si literelor din silabe si cuvinte;

Metode si procedee:-conversatia,explicatia,exercitiul,comparatia,jocul didactic,analiza semantico-sintagmatică;

Mijloace:-jetoane cu imagini;fise imagini (pt completarea primei si ultimei litere); fise cu silabe (pt.realizarea corespondentei); fise cu cuvinte (consoane surde si sonore); joc didactic

Bibliografie:  Gherguţ, Alois, Sinteze de psihopedagogie specială,Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice,Ed.POLIROM,Iaşi,2005  Mărgineanu,Ion, Cuvinte calde în care copiii sa se scalde,Ed.ALTIP,Alba Iulia,2004  Stănică,Cornelia,Vrajmaş,Ecaterina,Terapia tulburărilor de limbaj, Ed.S.C.”Universul”S.A.,1994

SCENARIUL DIDACTIC Secvenţele activităţii
Durata Obiec tiv

Conţinutul activităţii terapeutice Pregătirea materialului didactic, aerisirea sălii, sosirea copiilor si

Strategii didactice Metode / Mijloace

Evaluare

1.Moment organizatoric

1’

aşezarea la locurile lor. Crearea unui cadru afectiv pozitiv pentru Conversaţia participarea la activitate. Conversaţia -oglinda

iniţială

2. Reactualizare: efectuarea gimnasticii logopedice. 2. Captarea atenţiei 3. Anunţarea temei/obiectivelor

7’

O1 O2 O3

Se precizează că pentru o articulare corectă a cuvintelor e necesară realizarea câtorva exerciţii de “încălzire” a aparatului fonoarticulator şi realizarea de exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic. Se fac unele exerciţii de pronunţie cu onomatopee, apoi se executa cateva exercitii pentru exersarea musculaturii fine si exersarea oculo-manuală Se stabilesc idei ancoră cerând elevilor să-şi amintească faptul că până acum au învăţat multe lucruri noi care le sunt de folos in comunicarea de zi cu zi. Se prezintă elevilor sub formă de surpriză.-Ghicitoare Se prezintă obiectivele pe înţelesul elevilor : Astăzi ne vom juca frumos cu sunetele; le vom pronunţa corect, le vom scrie şi vom completa cuvinte cu litera care lipseşte! Se efectueaza cateva exercitii de pronuntare a unor serii de silabe; se realizeaza diferentierea consoanelor surde de cele sonore (computer); -recunoaşterea literelor f-v (planse); -exercitii de denumire a unor imagini prezentate pe jetoane si analiza fonetica si grafica a cuvintelor scurte; -descompunerea silabelor si cuvintelor in sunete si litere; -se lucrează pe fisele-abecedar ,cu imagini si litere;elevul denumeste imaginea si realizează corespondenta cu litera; se precizeaza locul literei în cadrul silabei, cuvântului ; se fac aprecieri si observatii; -se citesc apoi o serie de cuvinte care difera prin consoane surde si sonore ; -se scriu câteva cuvinte,se analizeaza fonetic, se citesc din caiet; -joc:”Eu spun ceva - tu spui altceva !”

Demonstraţia logopedică Evaluare articulatorie -diverse Explicaţia Exerciţiul obiecte individuală

1’ 1’

Observaţia Conversaţia

-planşa frontala

O1 3.Demersul terapeutic 20 ’ O2

-oglinda Conversaţia logopedică Evaluare Demonstraţia -diverse articulatorie obiecte Exerciţiul Explicaţia -planşe cu litere individuală orală scrisă şi

O3

O4

Comparaţia -litere Joc didactic deplastic

Secvenţele activităţii
Durata

Obiec tiv

Conţinutul activităţii terapeutice  Exerciţiu de discriminare auditivă: Bate corect din palme!

Strategii didactice Metode / Mijloace

Evaluare

O1 3.Demersul terapeutic 20 ’ O2

Pentru recunoaşterea sunetelor „ f ” şi „v” se vor da exemple de imagini, Demonstraţia -planşe cu Evaluare iar apoi copii vor trebui să spună în care cuvânt se aude „f” şi în care articulatorie litere „v” în poziţie iniţială, mediană, finală. Elevii vor trebui să bată o dată din palme dacă aud „f” şi de două ori dacă aud „v”.  Exerciţiu de discriminare tactilă şi vizuală : Compune litera ! Explicaţia plastic individuală orală Conversaţia -litere de scrisă şi

O3

Se distribuie elevilor creioane pentru a compune literele vizate , apoi Comparaţia O4 O5 sunt solicitaţi să observe diferenţa dintre forma literelor, să formeze literele cu degetul în aer şi apoi să urmărească cu degetul arătător pe conturul literelor de plastic sau pe planşa . Explicaţia 4. Consolidarea 5 ’ O4 O5 O6 5. Evaluarea de 8’ O7 activităţii Se distribuie listele de cuvinte elevilor: acestia sunt solicitati -sa articuleze corect unele cuvinte scurte (formate dintr-o silaba); -sa copieze si sublinieze literele diferite din cuvintele perechi (plansa model); Se distribuie elevilor fişe de muncă independentă. corespunzătoare şi să încercuiască literele „F” şi „V” în culori diferite. Se fac aprecieri frontale şi individuale cu privire la implicarea şi 6. finale Aprecieri 2’ participarea elevilor la activitate. Copiii care au fost cuminţi, atenţi, care Conversaţia au răspuns corect, vor primi cate un stimulent. Munca Exerciţiul -litere de plastic exerciţii Individuală -caiet de exerciţii

independentă -caiet de

Conversaţia -fişa de Finală munca Exerciţiul

elementelor terapie

Elevii sunt solicitaţi să completeze un set de cuvinte lacunare cu silaba evaluativă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful