2012 YILI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Akademik Takvimi

Ocak
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

Şubat
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5
5

6

7

1

2

8

9 10 11

3

4

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

19 20 21 22 23 24 25

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29

26 27 28 29 30 31

30 31
Mayıs

Nisan
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1
2

3

4

5

6

7

8

Haziran

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
7

1

2

8

9 10

3

11 12 13

4

5

6
4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

9 10 11 12

13 14 15

14 15 16 17

18 19 20

11 12 13 14

15 16 17

20 21 22

21 22 23 24

25 26 27

18 19 20 21

22 23 24

23 24 25 26

27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28

29 30

30
Ağustos
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9

10 11 12

3

4

03-07 Eylül 2012

*Yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları

10-14 Eylül 2012

*Öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücretlerinin yatırılması
* Ders Kayıtlarının yapılması(Eski öğrenciler için)

17 Eylül 2012

*Derslerin Başlaması

17-21 Eylül 2012

*Mazeretli Öğrencilerin Ders Kayıt Müracaatları
(Kayıt Yenileme)

24 Eylül 2012

*Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

25 Eylül 2012

*Temel Bilgisayar Bilimleri ile Temel Bilgi Teknolojisi
Kullanımı Derslerinin Muafiyet Sınavı

24-28 Eylül 2012

*Ders ekleme – Ders silme
*Çift Anadal ve Yandal Kayıt İşlemleri
*Mazeretli Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri
(Kayıt Yenileme)

10 -18 Kasım 2012

*Ara Sınavlar

04 Ocak 2013

*Derslerin son bulması
*Ara Sınav notlarının BİM ortamına yüklenmesinin son
günü

07-18 Ocak 2013

*Dönem Sonu Sınavları

22 Ocak 2013

*Dönem Sonu Sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

28 Ocak-03 Şubat 2013

*Bütünleme Sınavları

06 Şubat 2013

*Bütünleme sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

13 Şubat 2013

*Tek Ders Sınavları

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

16 17 18 19

Temmuz
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

GÜZ DÖNEMİ

Mart
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

Eylül
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

5
3

4

5

6

7

1

2

8

9

9 10 11 12

13 14 15

13 14 15 16

17 18 19

10 11 12 13

14 15 16

16 17 18 19

20 21 22

20 21 22 23

24 25 26

17 18 19 20

21 22 23

23 24 25 26

27 28 29

27 28 29 30

31

24 25 26 27

28 29 30

30 31
Kasım

Ekim
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1

2

8

9 10 11

3

12 13 14

15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

4

5

6

Aralık

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

7

1

2

8

9 10 11

19 20 21

12 13 14 15

16 17 18

10 11 12 13

14 15 16

26 27 28

19 20 21 22

23 24 25

17 18 19 20

21 22 23

26 27 28 29

30

24 25 26 27

28 29 30

5

6

7

3

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

4
3

4

5

6

7

1

2

8

9

31

*ÖSYM ve Açıköğretim Sınav tarihleri ile Akademik Takvimde belirtilen “Sınav Tarihleri”nin çakışması durumunda akademik birimler,
sınavları takip eden iki iş günü içerisinde yapmaya yetkilidir.

çakışan sınavları, akademik takvimde belirtilen

2013 YILI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Akademik Takvimi

Ocak
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12 13

Şubat
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

6
4

5

6

7

1

2

8

9 10

Mart
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

3
4

5

6

7

1

2

8

9 10

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31

25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

Mayıs

Nisan
Pa Sa Ça Pe Cu Cu Pa
1

2

3

8

9 10 11 12

13 14

9

10 11 12

15 16 17 18 19
22 23 24 25 26

20 21

13 14 15 16

17 18 19

10 11 12 13

14 15 16

27 28

20 21 22 23

24 25 26

17 18 19 20

21 22 23

29 30

27 28 29 30

31

24 25 26 27

28 29 30

Temmuz
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

Ağustos
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

6

7

1

2

8

9 10 11

12 13 14

15 16 17 18
22 23 24 25

6

7

7

3

4 5
4

5

6

7

1

2

8

9

Eylül
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

2

8

9 10 11

19 20 21

12 13 14 15

16 17 18

9 10 11 12

13 14 15

26 27 28

19 20 21 22

23 24 25

16 17 18 19

20 21 22

26 27 28 29

30 31

23 24 25 26

27 28 29

29 30 31

6

7

3

3

1
5

*Öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücretlerinin yatırılması
*Ders Kayıtlarının yapılması

18 Şubat 2013

*Derslerin başlaması

18-22 Şubat 2013

*Mazeretli Öğrencilerin Ders Kayıt Müracaatları
(Kayıt Yenileme)

25 Şubat-01 Mart 2013

*Ders ekleme –Ders silme
*Çift Anadal ve Yandal Kayıt İşlemler
*Mazeretli Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri
(Kayıt Yenileme)

06-14 Nisan 2013

*Ara Sınavlar

31 Mayıs 2013

*Derslerin son bulması
*Ara Sınav notlarının BİM ortamına yüklenmesinin
son günü

04-14 Haziran 2013

* Dönem Sonu Sınavları

18 Haziran 2013

*Dönem Sonu Sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

24-30 Haziran 2013

*Bütünleme Sınavları

03 Temmuz 2013

*Bütünleme sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

10 Temmuz 2013

*Tek Ders Sınavları

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

8

5

6

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
2

4

5

11-15 Şubat 2013

Haziran

1

3

4

BAHAR DÖNEMİ

3

4

1
2

3

4

5

6

7

8

30
Kasım

Ekim
Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa
7

1

2

8

3

4

5

Aralık

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

6
5

6

7

2

8

9 10

Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

3

1

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20

11 12 13 14

15 16 17

9 10 11 12

13 14 15

21 22 23 24

25 26 27

18 19 20 21

22 23 24

16 17 18 19

20 21 22

25 26 27 28

29 30

23 24 25 26

27 28 29

28 29 30 31

4

1

2

3

30 31

4

5

6

7

8

*ÖSYM

ve Açıköğretim Sınav tarihleri ile Akademik Takvimde belirtilen “Sınav

Tarihleri”nin çakışması durumunda akademik birimler, çakışan sınavları, akademik
takvimde belirtilen sınavları takip eden iki iş günü içerisinde yapmaya yetkilidir.