You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫‪0122020252‬‬
‫לכבוד מרדכי מרדכי‬
‫מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון‪2‬‬
‫הנדון ‪:‬פניה נוספת לזכאות לדירה בדיור הציבורי‬
‫א‪.‬נ‬
‫אני פונה אליך בהמשך למכתבי הרשום מיום ‪ 00.19.0119 -‬ואשר מספרו –‬
‫____________ ואשר בו פניתי אליך עם מספר בעיות ולמרות שעברו מזה‬
‫כבר כמה חודשים עדיין לא קיבלתי ממך לא תשובה וזאת למרות שקיים‬
‫חוסר צדק משווע ‪.‬‬
‫אני הראל _____ ת‪.‬ז‪________ .‬‬
‫ובידי זכאות לקבלת דירה מכם בשני מקומות אחד במגדל העמק והשני‬
‫בקרית מלאכי פרוט כל מס' ______ מתאריך ‪( . 10.18.18‬פרזות)‪.‬‬
‫אני יליד ירושלים ועובד בירושלים במקום עבודה מסודר ואף יש לי שם‬
‫קביעות עובד מעל ארבע שנים ‪ .‬מתגורר עם אשתי ושלושת ילדי בירושלים‬
‫בקרית מנחם רחוב קולומביה ‪ ,‬אני נולדתי בעיר גנים לפני ‪ 88‬שנים‬
‫וגדלתי רק בירושלים באזור עיר גנים וקרית מנחם כל הזמן‬
‫לי לא ניתנה זכאות לדירה בירושלים מאחר ואני עובר את גובה ההכנסה‬
‫שמ זכה אותי לדירה בירושלים‪.‬‬
‫אני דורש תשובה בכתב לפי מה שאתה מחויב בחוק ‪ ,‬להלן חוסר הצדק ‪.‬‬
‫קיימים אנשים ששוכרים דרך קיבוץ ראשית ואשר הכנסותיהם הרבה יותר‬
‫גבוהות ממשכורתי ואין בידם זכאות ל סיוע בדיור ציבורי ‪.‬‬
‫לאחרונה נודע לי כי אתם מנסים להכשיר את העבירות שמבצעים אנשי‬
‫קיבוץ ראשית ב ארבעים ושמונה ה דירות ממלאי הדירות ברחוב הנורית ‪.‬‬
‫בבנייני ם ‪ 001 - 010‬ואשר בדירות אלו מתגוררים ‪ 01‬משפחות של חברי‬
‫ה קיבוץ עירוני ראשית ואשר מפרים את החוזה מול החברות "פרזות " ו‬
‫"עמידר" בהרבה סעיפים ו אשר הינם הפרה יסודית של החוזה ‪2‬‬
‫‪ . 0‬ישנם אנשים המתגוררים אצלם בשכירות אשר הם בעלי דירה משלהם‬
‫והקיבוץ משכיר להם דירה במתחם ולמרות שהקיבוץ יודעים כי אינם זכאים‬
‫לסיוע בדירה ‪ .‬וגובים מהם מחיר של ‪ ₪ 0111‬ביודעם כי דירה ברשותם ‪.‬‬
‫הפרת חוזה יסודית‬
‫‪ . 0‬הקיבוץ הגדיל לעשות ואף להשכיר דירות במתחם שקיבלו לעמות ו ת "‬
‫יד – מרלן ‪ ,‬ובת ‪ -‬עמי " אשר בוודאי אינם זכאים לסיוע בדיור הציבורי ‪.‬‬
‫הפרת חוזה יסודית‬

‫‪ . 8‬חלוקת הדירות לקיבוץ ראשית לפי איזה חלוקה ? ומה התנאים שעשר משפחות יקבלו‬
‫ארבעים ושמונה דירות ויסחרו בהם בקבלנות משנה כפי העולה על רוחם ? הפרת חוזה‬
‫יסודית‬
‫‪ . 0‬לפי חוזה עם חברת פרזות המצוי בידי חל איסור מוחלט לבצע השכרה של הדירות‬
‫ואשר היום ידוע לכם ומתבצע ללא שום פיקוח כפיקציה של מועמדות לקליטה לקיבוץ (‬
‫איזה משפחה נקלטה לקיבוץ בעשר השנים האחרונות ?)‪ .‬הפרת חוזה יסודית‬
‫‪ . 5‬לפי תקנון הקיבוץ המצוי בידי החברים הרשומים בקיבוץ בקושי מגיעים לעשר‬
‫משפחות לשם מה ועל סמך מה הם מקבלים ארבעים ושמונה דירות ?‬
‫‪ . 6‬קבוצת הקיבוץ מנתה בעבר עד – ‪ 0997‬יותר משפחות ‪ ,‬הקבוצה התפצלה וקיבלה‬
‫דירות נוספות גם בגילה האם הוחזרו הדירות המיותרות ?‬
‫‪ . 7‬אם הקיבוץ כל כך תורם לשכונה לשם מה נחוץ תהליך גישור בין התושבים בשכונה‬
‫לקיבוץ ? ולמינהל הקהילתי אשר בשכונה ולקיבוץ? בין מתפללי קהילת "צעירי עיר גנים‬
‫" ולקיבוץ?‬
‫‪ . 8‬אני מצרף למכתב זה פסק דין מיום ‪ 07.16.0117‬בבית משפט השלום בירושלים‬
‫ואשר בו הקיבוץ‬
‫לא מעביר כספים לחברות המשכנות ולמרות שגובה סכום כסף הרבה יותר גבוה ממה‬
‫שבאמת הם משלמים בפועל לחברת עמידר ‪ ,‬קיים בידי דו"ח משנת ‪ 0117‬המראה על חוב‬
‫לעמידר בסכום של ‪ ₪ 980,111‬איך אתם פועלים לגביית חובות אילו מהקיבוץ ? והאם‬
‫שולם החיוב שבפסק הדין?‬

‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הראל _____‬
‫ת‪.‬ד‪_____ – .‬‬
‫פלאפון – _______‬