Tajuk : Laporan Memantapkan Penguasaan Bahasa Kebangsaan Dalam Kalangan Rakyat Dan Memartabatkannya Dalam Bidang Kehidupan.

Nama Penulis : Zaleha Binti Rasidi Disediakan Untuk : Pengarah, Dewan Bahasa Dan Pustaka Tarikh : 30 Disember 2012 1.0 Pengenalan : Sejak kemerdekaan pada tahun 1957 bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi telah diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi diwartakan secara khusus dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 manakala bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. Setelah negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu menjadi unsur penting dalam proses membina negara bangsa yang berasaskan jati diri setempat dan perpaduan berbilang kaum. Sebagai bahasa kebangsaan ia juga dapat meniupkan semangat nasionalisma rakyat dan seterusnya menyumbang kepada penyatupaduan masyarakat.

2.0 Tujuan : Tujuan laporan ini ditulis adalah untuk: 2.1 Memantapkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat dan memartabatkannya dalam bidang kehidupan.

bangunan dan jalan mengggunakan nama berdasarkan bahasa asing (misalnya precint. bahasa Melayu telah menjadi satu asas pembinaan negara yang penting melalui tiga fungsi iaitu sebagai bahasa kebangsaan. setelah tiga abad negara menikmati kemerdekaan. bahasa rasmi dan bahasa ilmu.1.2 Meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa penyatupaduan masyarakat. 4. Oleh yang demikian.0 Isi perbincangan 4.2. penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat harus dititikberatkan bagi meningkatkan martabat bahasa Melayu.1 Senario kini menunjukkan kurang terbudayanya bahasa Melayu yang akan merendahkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. . 3. 4.1 Kurangnya rasa cinta dan hormat kepada bahasa Melayu sebagai asas jati diri negara apabila kian banyak terjadi fenomena penamaan tempat.1. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan amat penting kerana ianya menentukan jati diri negara bangsa.0 Sinopsis Di dalam negara yang berbilang kaum. 4. parcel dan boulevard).2 Tindakan menggunakan bahasa lain dalam bidang-bidang utama kenegaraan khususnya melalui bidang pendidikan secara langsung akan menjejaskan bahasa Melayu sebagai salah satu tonggak pembinaan negara. kesepakatan dan perpaduan amat penting dalam menentukan keamanan dan kemakmuran.

4. profesional dan orang awam untuk mengutamakan penguasaan bahasa Inggeris dan mengurangkan penggunaan bahasa Melayu. Perencanaan semula bahasa Melayu sebagai teras pembinaan bangsa Melaysia harus diberi peneguhan yang sepatutnya. 4.2. 4. bahasa Melayu harus diutamakan dalam segala urusan rasmi dan majlis rasmi diperingkat negara.3 Perkembangan global mengutamakan bahasa asing sebagai bahasa perantaraan menimbulkan keghairahan dikalangan pemimpin.4 Segolongan masyarakat pula beranggapan bahasa Melayu tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan tidak berkolerasi dengan taraf sosial dan pendidikan.2. Akta Pendaftaran Perniagaan dan sebagainya. Parit dan Bangunan. bahasa Melayu harus dimartabatkan semula di kalangan masyarakat agar tidak tekubur. Selain itu penguatkuasaan dan pelaksanaan secara tegas dilakukan terhadap akta sedia ada.2.1.1 Selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan.2 Sebagai langkah membina ketahanan jati diri dan maruah bangsa dan negara.1. 4. Akta pertubuhan.2 Pindaan dan perlaksanaan akta yang berkaitan harus dikemas kini agar memberi cangkupan yang luas dalam penggunaan bahasa Melayu seperti Akta Jalan. 4.3 Memasukkan modul bahasa dan persuratan dalam pelbagai program negara yang bersifat pembangunan sahsiah di pelbagai . 4.

Dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu.2. jabatan dan agensi serta perbadanan dan pihak swasta hendaklah menyertai program pemasyarakatan bahasa kebangsaan di seluruh negara khususnya Bulan Bahasa dan Sastera Negara yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain menganjurkan kegiatan yang dapat menyemarakkan pembudayaan bahasa Melayu agar tidak terpinggir. kursus Biro Tatanegara dan sebagainya.4 Bidang penyiaran dan media massa perlu diberi pemantauan yang berterusan untuk memastikan media massa menyiarkan dan menerbitkan program yang mempunyai bahasa yang bermutu dan santun.3 Bak kata pepatah. Melaka Profesor Dr Awang Sariyan menyarankan penegasan perlu diberi kepada usaha pembudayaan bahasa sebagai asas peneguhan tamadun bangsa dalam dua aspek iaitu: 4. melentur buluh biarlah dari rebungnya.peringkat seperti Program Khidmat Negara. 4. 4.2. 4.3.1 Pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pengembangan ilmu selaras dengan perancangan Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 yan diperkukuh Jawatankuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan telah termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 serta Akta Pendidikan 1996.5 Kerajaan melalui semua kementerian. Dalam Majlis Bicawara Bahasa di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. sistem pendidikan merupakan landasan yang terbaik bagi menyemai benih generasi masa depan. .

. seluruh rakyat berhak menambah nilai martabat bahasa Melayu. Bukan sahaja maju dari segi ekonomi dan industri bahkan unsur dalaman bangsa terutama bahasa dan budaya hendaklah diberi perhatian yang serius. Di dalam negara yang berbilang kaum bahasa Melayu amat penting sebagai ejen penyatupaduan masyarakat.4.2 Pembudayaan bahasa yang baik. biar apapun keturunan bahasa Melayu adalah bahasa Kebangsaan dan ia tidak dimiliki oleh mana-mana bangsa. Penutup Pembangunan negara haruslah selaras dengan martabat sesebuah bangsa negara. Sebagai rakyat Malaysia. Dengan mengambil contoh negara maju yang lain seperti Jepun.3. Jadi. Jerman dan Peranchis. teratur.Ini membuktikan penggunaan bahasa ibunda tidak menyebabkan kemunduran. mereka maju menggunakan bahasa ibunda masingmasing dengan tidak menolak kepentingan bahasa Inggeris dipelajari dan bahasa lain diraikan. santun dan mewakili budaya tinggi melalui kegiatan kokurikulum sehingga ragam bahasa tidak rasmi seperti bahasa sembang internet dan bahasa khidmat pesanan ringkas (sms) tidak sampai menggugat bahasa yang mewakili budaya teras. Korea Selata. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful